de tr en - Grundig

Yorumlar

Transkript

de tr en - Grundig
Buzdolabı
GKNE 4780
GKNE 4780 i
tr
en
de
INDEX
GÜVENLİK
3
Kullanım amacı............................. 3
Su pınarlı ürünler için;................... 5
Çocuk güvenliği............................ 5
HCA Uyarısı.................................. 5
Kapı Açık Uyarısı.......................... 6
Enerji tasarrufu için yapılması
gerekenler................................... 6
GENEL BAKIŞ 7
AKSESUARLAR
8
Buzmatik ve Buz Saklama Kabı.... 8
AKSESUARLAR
9
Sıfır Derece Bölmesi...................... 9
KURULUM
10
Buzdolabınızın yeniden taşınması
sırasında dikkat edilmesi gereken
noktalar..................................... 10
Buzdolabını çalıştırmadan önce.. 10
Elektrik bağlantısı....................... 10
Ambalajın imha edilmesi.............11
Eski buzdolabınızı elden çıkarma.11
Yerleştirme ve Montaj..................11
KURULUM
12
Alt havalandırma kapağının
takılması.................................... 12
Aydınlatma lambasının
değiştirilmesi ............................. 12
Ayakların Ayarlanması............... 12
ÖN HAZIRLIK
2
TÜRKÇE
13
BUZDOLABININ
KULLANILMASI
14
Sıcaklık ayar düğmesi................ 14
Buzdolabınızın sıcaklığını ayarlama.. 14
Kapı Açık Uyarısı........................ 14
Çift soğutma sistemi:.................. 14
Taze yiyeceklerin dondurulması. 14
Donmuş gıdaların saklanmasıyla ilgili
tavsiyeler................................... 15
Gıdaların yerleşimi..................... 15
Derin dondurucu bilgileri............ 15
BUZDOLABININ
KULLANILMASI
16
Tatil Fonksiyonu......................... 16
BAKIM VE TEMİZLİK17
Plastik Yüzeylerin Korunması .... 17
PROBLEMLER İÇİN
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 18
GÜVENLİK
■■ Lütfen aşağıdaki bilgileri okuyun. Bu
• Dondurulmuş yiyeceklere ıslak elle
dokunmayın, yapışabilir.
• Buzdolabınızı temizlerken veya buz
çözerken buzdolabınızın fişini çekiniz.
• Buzdolabınızın temizleme ve eritme
işlemi için, kesinlikle buhar veya buharlı
temizlik malzemeleri kullanmayın. Böyle
bir durumda buhar, buzdolabında akım
ihtiva eden bölgelere temas ederek kısa
■■
devre veya elektrik çarpmasına sebep
olur.
Kullanım amacı
• Buzdolabınızdaki kapı gibi kısımları
Bu cihaz;
hiçbir şekilde destek veya basamak
– ev içi ve ev benzeri kapalı alanlarda;
aracı olarak kullanmayın.
– mağaza ve ofis benzeri kapalı çalışma
• Buzdolabınızın içinde elektrikli aletler
alanlarında;
kullanmayın.
– çiftlik evleri, otel, pansiyon benzeri
•
Soğutma
gazı dolaşımının gerçekleştiği
kapalı konaklama alanlarında
soğutma
devresine kesici ve delici
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
aletler kullanarak zarar vermeyin.
■■ •Ürün dış mekanlarda kullanılmamalıdır.
Evaporatördeki gaz kanallarının,
Genel güvenlik
boru uzantılarının ve üst yüzey
• Ürünü çöpe atmak/hurdaya ayırmak
kaplamalarının delinmesi durumunda
istediğinizde gerekli bilgileri ve
püskürecek soğutma gazı cilt tahrişleri
danışabileceğiniz yerleri öğrenmek
ve göz yaralanmalarına sebep olur.
için yetkili servisi ile irtibata geçmeniz
• Buzdolabınızdaki havalandırma
tavsiye olunur.
deliklerinin üzerini örtmeyin veya
• Buzdolabı ile ilgili her türlü soru ve
herhangi bir cisimle kapatmayın.
problemleriniz için yetkili servise
• Elektrikli cihazların onarımı sadece
danışın. Yetkili servislerin bilgisi dışında
yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
buzdolabına müdahale etmeyin ve
Bilinçsizce yapılan onarımlar kullanıcı
ettirmeyin.
için tehlike oluşturur.
• Dondurucu bölmesi olan ürünler için;
• Herhangi bir hata durumunda veya
Külahlı dondurma ve küp buzları,
bakım ve onarım sırasında, sigortayı
dondurucu bölmesinden çıkarır
kapatmak veya fişi çekmek suretiyle,
çıkarmaz hemen yemeyin! (Ağzınızda
buzdolabınızın elektrik bağlantısını
soğuk yanığına neden olabilir.)
kesin.
• Dondurucu bölmesi olan ürünler için;
• Fişi çıkartırken kablodan tutarak
Şişe ve kutulardaki sıvı içecekleri
çekmeyin.
dondurucu bölmesine koymayın. Aksi
takdirde bunlar patlayabilir.
3
TÜRKÇE
bilgilere uyulmazsa yaralanmalar olabilir
veya maddi zarar oluşabilir. Aksi takdirde,
bütün garanti ve güvenilirlik taahhütleri
geçersiz olacaktır.
■■ Satın almış olduğunuz ürünün kullanım
ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı
şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek
parçaları bulundurma süresidir.
• Alkol oranı yüksek içkileri, ağızlarını
sıkı bir şekilde kapatarak ve dik olarak
yerleştirin.
• Sprey kutuları gibi yanıcı gazlar
içeren patlayıcı maddeleri cihazda
saklamayın.
• Buz çözmeyi hızlandırmak için üreticinin
önerdiklerinin dışında mekanik gereçler
ya da başka araçlar kullanmayın.
• Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden
sorumlu olacak veya onlara cihazın
kullanımıyla ilgili gerekli talimatları
verecek bir kişi bulunmadığı takdirde
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya
bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler
(çocuklar dahil) tarafından kullanım için
tasarlanmamıştır.
• Hasarlı buzdolabını çalıştırmayın.
Herhangi bir endişeniz varsa servise
danışın.
• Buzdolabınızın elektrik güvenliği,
evinizdeki topraklama sisteminin
standartlara uygun olması durumunda
garanti edilir.
• Ürünü yağmur, kar, güneş ve rüzgara
maruz bırakmak elektriksel güvenlik
açısından tehlikelidir.
• Elektrik kablosu zarar görmüşse tehlike
oluşturmaması için yetkili servise
başvurun.
• Kurulum esnasında buzdolabınızın
elektrik fişi hiçbir şekilde prize
takılmamalıdır. Aksi takdirde bu,
ölüme ya da ciddi yaralanmalara yol
açılabilir.
• Bu buzdolabı sadece yiyecek saklamak
için tasarlanmıştır. Başka bir amaç için
kullanılmamalıdır.
4
TÜRKÇE
• Cihazın teknik özelliklerinin tanımlandığı
etiket buzdolabının iç tarafında
soldadır.
• Buzdolabını elektrik tasarrufu sağlayan
elektronik sistemlere bağlamayın; bu
sistemler cihaza zarar verebilir.
• Buzdolabınızda mavi ışık varsa mavi
ışığa optik aletlerle bakmayın.
• Elle kumanda edilen buzdolaplarında
elektrik kesintisi olduğunda, elektrik
geldiğinde buzdolabını çalıştırmadan
önce en az 5 dakika bekleyin.
• Bu kullanım kılavuzu, ürün el
değiştirdiğinde buzdolabıyla beraber
bir sonraki alıcıya devredilmelidir.
• Buzdolabını taşırken elektrik kablosunun
zarar görmesini engelleyin. Elektrik
kablosunun bükülmesi yangına sebep
olabilir. Elektrik kablosunun üzerine
ağır nesneler yerleştirilmemelidir.
Buzdolabının fişini prize takarken prize
ıslak elle dokunmayın.
• Priz gevşekse buzdolabının fişini
takmayın.
• Güvenliğiniz için buzdolabının iç
veya dış kısımlarına doğrudan su
sıçratmayın.
• Yangın ve patlama riskinden dolayı
buzdolabının yakınında propan gazı
gibi yanıcı gazlar içeren maddeleri
püskürtmeyin.
• Buzdolabının üzerine içi su dolu
nesneler yerleştirmeyin; aksi takdirde,
elektrik çarpması veya yangına sebep
olabilir.
• Buzdolabını ihtiyacınızdan fazla
yiyecekle aşırı doldurmayın.
Aşırı doldurmanız halinde kapı
açıldığında yiyecekler düşerek size
veya buzdolabına zarar verebilir.
Buzdolabının üzerine nesneler
yerleştirmeyin; aksi takdirde, bu
nesneler dolabın kapısı açılırken veya
kapanırken düşebilir.
• Belirli bir sıcaklık gerektiren aşı, ısıya
duyarlı ilaçlar, bilimsel materyaller
vb. malzemeler buzdolabında
saklanmamalıdır.
• Buzdolabı uzun süre kullanılmayacaksa
fişi prizden çıkarılmalıdır. Elektrik
kablosunda oluşabilecek bir sorun
yangına yol açabilir.
• Elektrik fişinin ucu düzenli olarak
kuru bir bez ile temizlenmelidir; aksi
takdirde yangına yol açabilir.
• Ayarlanabilir ayaklar yere düzgünce
sabitlenmemişse buzdolabı hareket
edebilir. Ayarlanabilir ayakları
düzgünce yere sabitleyerek
buzdolabınızın yerinden oynamasını
önleyebilirsiniz.
• Buzdolabınızın kapı kolu varsa,
buzdolabını taşırken kapı kolundan
tutmayın; aksi takdirde kapı kolu
kopabilir.
• Cihazınızı başka bir buzdolabı veya
dondurucunun yanına yerleştirmek
zorunda olduğunuzda cihazlar
arasındaki mesafe en az 8 cm
olmalıdır. Aksi takdirde, birbirine bakan
yan duvarlarda nem oluşabilir.
Su pınarlı ürünler için;
Su şebekesi basıncı en az 1 bar
olmalıdır. Su şebekesi basıncı en fazla
8 bar olmalıdır.
• Yalnızca içme suyu kullanın.
Çocuk güvenliği
• Kapıda kilit varsa, anahtar çocukların
ulaşamayacağı bir yerde muhafaza
edilmelidir.
• Çocuklar denetlenerek cihazla
oynamaları önlenmelidir.
HCA Uyarısı
Ürününüzdeki soğutma sistemi R600a
içeriyorsa:
■■ Bu gaz yanıcıdır. Bu nedenle, kullanım
ve taşıma sırasında soğutma sisteminin
ve boruların zarar görmemesine özen
gösterin. Zarar meydana gelmesi halinde,
ürünün alev almasına neden olabilecek
potansiyel kaynaklardan ürünü uzak
tutun ve ürünün bulunduğu odayı derhal
havalandırın.
Ürününüzdeki soğutma sistemi R134a
içeriyorsa bu uyarıyı dikkate almayın.
■■ Ürününüzün üretiminde kullanılan gazın
türü ürünün içinde sol tarafta yer alan
plakada belirtilmektedir.
■■ Ürünü kesinlikle ateşe atarak imha
etmeyin.
TÜRKÇE
5
Enerji tasarrufu için yapılması
gerekenler
Kapı Açık Uyarısı
• Buzdolabınızın kapılarını uzun süre açık
tutmayın.
• Buzdolabınıza sıcak yemekler ya da
içecekler koymayın.
• Buzdolabınızı içerideki hava akımını
önleyecek şekilde fazla doldurmayın.
• Buzdolabınızı doğrudan güneş ışığı
alabilecek şekilde veya fırın, bulaşık
makinesi, kalorifer gibi ısı yayan
cihazların yanına yerleştirmeyin.
• Yiyeceklerinizi kapalı kaplarda
koymaya dikkat edin.
• Dondurucu bölmesi olan ürünler
için;Dondurucu bölmesinin rafı
ya da çekmecesi çıkarıldığında
buzdolabınızın dondurucu bölmesine
azami miktarda yiyecek maddesi
konulabilir. Buzdolabınızın belirtilen
enerji tüketim değeri, dondurucu
bölmesi rafı ya da çekmecesi
çıkartılarak ve azami yük altında
saptanmıştır. Dondurulacak
yiyeceklerin şekillerine ve boyutlarına
göre bir raf ya da çekmece
kullanılmasında bir sakınca yoktur.
• Dondurulmuş gıdaları soğutucu
bölmede çözdürmeniz, hem enerji
tasarrufu sağlayacak hem de gıdanın
kalitesini koruyacaktır.
göre değişebilir, bazı modellerde
bulunmayabilir.)
■■ Ürününüzün kapısı en az 1 dakika
süre açık kaldığında uyarı sesi duyulur.
Kapı kapatıldığında veya varsa, ekran
butonlarından herhangibirine basıldığında
bu ses kesilir.
6
TÜRKÇE
■■ (Bu özellik ürününün kapısına
GENEL BAKIŞ
A
Q
B
P
A
O
N
R
M
A
C
L
K
J
A
I
H
G
S
F
F
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Soğutucu bölme kapı rafları
Yumurtalıklar
Kayar raflar
Ayarlanabilir ayaklar
Alt havalandırma kapağı
Derin Dondurucu bölmesi
Hızlı dondurma bölmesi
Fan
Buzmatik
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
Sebzelikler
Sebzelik altı rafı
Sıfır derece bölmesi
Tel raf
Sıcaklık ayar düğmesi
Aydınlatma lambası
Ayarlanabilir gövde rafları
Fan
Soğutucu bölme
Dondurucu bölme
■■ C Bu kullanım kılavuzunda şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde
olmayabilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa başka modeller için
geçerlidir.
TÜRKÇE
7
AKSESUARLAR
Hijyen:
■■ Soğutucu bölme hava kanalının içinde
bulunan koku filtresi, buzdolabı içindeki
havanın temizlenmesine yardımcı olur.
Filtre, üzerindeki kaplama sayesinde kötü
koku oluşumunu azaltır.
İyon:
■■ Soğutucu bölme hava kanalı içinde
bulunan iyonizer sistemiyle hava iyonize
edilir. Bu sistem sayesinde hava kaynaklı
bakterilerin ve koku veren moleküllerin
giderilmesi sağlanır.
Buzmatik ve Buz Saklama Kabı
Buzmatik’in kullanılması
■■ Buzmatiği su ile doldurup yerine
koyunuz. Yaklaşık iki saat sonunda
buzlarınız hazırdır. Buz almak için
buzmatiği yerinden çıkarmayınız.
■■ Üzerindeki düğmeleri 90˚ sağa
çeviriniz.
■■ Gözeneklerdeki buzlar alltaki buz
saklama kabına dökülecektir.
■■ Daha sonra buz saklama kabını çıkarıp
buzları servis yapınız.
■■
Dilerseniz buzları, buz saklama
kabında bekletebilirsiniz.
Buz saklama kabı
sadece buz biriktirmek içindir.
İçinde su dondurmayınız. Aksi takdirde
kırılır.
■■
8
TÜRKÇE
Kayar saklama kabı
■■ (bazı modellerde)
■■ Bu aksesuar kapı raflarının kullanım
hacmini arttırmak için tasarlanmıştır.
■■ Sağa ve sola hareket etme özelliği
sayesinde bir alttaki şişe rafına koyduğunuz
uzun şişe, kavanoz veya kutuları rahatlıkla
yerleştirebilmenizi sağlar.
AKSESUARLAR
Sıfır Derece Bölmesi
■■ Sıfır derece bölmeleri, dondurulmak
istenen besinlerin dondurulmaya hazır hale
getirilmesini sağlar. Soğutucu bölmeden
birkaç derece daha soğuk bir ortamda
besinlerinizi saklamak için bu bölümü
kullanabilirsiniz.
■■ Ayrıca sıfır derece bölmelerinden
herhangi birini çıkartarak buzdolabınızın iç
hacmini genişletmeniz mümkündür. Bunun
için bölmeyi kendinize doğru çekiniz,
bölme stopere dayanarak duracaktır.
Yaklaşık 1 cm kadar yukarı kaldırıp,
kendinize doğru tekrar çektiğinizde bu
bölme yerinden çıkacaktır.
TÜRKÇE
9
KURULUM
BKullanma kılavuzunda verilen bilgilerin
dikkate alınmaması halinde, üretici
firmanın sorumluluk kabul etmeyeceğini
unutmayınız.
temsili olarak çizilmiştir ürününüzle
birebir benzerlik göstermemektedir.)
Buzdolabınızın yeniden
taşınması sırasında dikkat
edilmesi gereken noktalar
1. Buzdolabınız taşınmadan önce
boşaltılıp temizlenmelidir.
2. Tekrar ambalajlanmadan önce
buzdolabınızın içindeki raflar,
aksesuarlar, sebzelik vs. buzdolabı
içinde bantlanıp sarsıntıya karşı
sağlamlaştırılmalıdır.
3. Ambalaj kalın bant veya sağlam iplerle
bağlanmalı ve ambalaj üzerindeki
taşıma kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
Unutmayınız...
■■ Geri kazanılan her madde, doğa
ve milli servetimiz için vazgeçilmez bir
kaynaktır.
■■ Ambalaj malzemelerinin yeniden
değerlendirilmesine katkıda bulunmak
istiyorsanız çevreci kuruluşlardan veya
bulunduğunuz belediyelerden bilgi
alabilirsiniz.
■■
Buzdolabını çalıştırmadan önce
3. Buzdolabının içini “Bakım ve temizlik”
bölümünde tavsiye edildiği şekilde
temizleyiniz.
4. Buzdolabının fişini duvar prizine
takınız. Soğutucu kapısı açıldığı zaman
soğutucu iç aydınlatma lambası
yanacaktır.
5. Kompresör çalışmaya başladığı
an bir ses duyacaksınız. Soğutma
sistemi içerisindeki sıkışmış sıvı ve
gazlar, kompresör çalışmıyor olsa da
ses (gürültü) çıkarabilirler ve gayet
normaldir.
6. Buzdolabının ön kenarları sıcak olabilir.
Bu normaldir. Bu alanlar, yoğuşmayı
önlemek için sıcak olacak şekilde
tasarlanmıştır.
■■ Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan
önce aşağıdakileri kontrol ediniz:
1. Buzdolabının içi kuru mu ve arka
tarafta hava sirkülasyonu serbestçe
yapılabiliyor mu?
2. 2 adet plastik takozu aşağıdaki şekilde
görüldüğü gibi takınız. Plastik takozlar,
buzdolabınız ile duvar arasındaki hava
sirkülasyonunu sağlayacak mesafeyi
ayarlamak içindir. (Belirtilen resim
10
TÜRKÇE
Elektrik bağlantısı
■■ Ürününüzü uygun kapasitedeki bir
sigorta tarafından korunan topraklı bir
prize bağlayınız.
Önemli:
• Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu
olmalıdır.
• Elektrik kablo fişi kurulumdan sonra
kolay erişilebilir olmalıdır.
• Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş
değer olmalıdır.
• Uzatma kabloları ya da çoklu prizler ile
bağlantı yapılmamalıdır.
BHasar görmüş bir elektrik kablosu
ehliyetli bir elektrikçi tarafından
değiştirilmelidir.
BÜrün onarılmadan çalıştırılmamalıdır!
Elektrik çarpma tehlikesi vardır!
Ambalajın imha edilmesi
■■ Ambalaj malzemeleri çocuklar için
tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini
çocukların ulaşamayacakları bir yerde
muhafaza ediniz veya atık talimatlarına
uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atınız.
Normal ev çöpüyle birlikte atmayınız.
■■ Buzdolabınızın ambalajı geri dönüşümlü
malzemelerden üretilmiştir.
Yerleştirme ve Montaj
■■ A Buzdolabı montajı yapılacak yerin,
giriş kapısı buzdolabının geçemeyeceği
kadar dar ise, buzdolabınızın kapılarını
çıkararak kapıdan yan olarak geçirmeleri
için yetkili servisi arayınız.
■■ 1. Buzdolabınızı kullanımı rahat olacak
bir yere koyunuz.
■■ 2. Buzdolabını ısı kaynaklarından,
nemden ve güneş ışığı ile doğrudan
temastan uzak tutunuz.
■■ 3. Buzdolabınızın verimli çalışabilmesi
için çevresinde uygun bir hava sirkülasyonu
olmalıdır. Eğer buzdolabı duvara girintili
bir yere yerleştirilecekse tavanla arasında
en az 5 cm, duvarla arasında en az 5 cm
boşluk olmasına özen gösteriniz. Yerde halı
olması durumunda, ürününüz yerden 2,5
cm yükseltilmelidir.
■■ 4. Sarsıntıların önlenmesi için
buzdolabınız düz bir zemine konulmalıdır.
■■ 5. Buzdolabınızı, 10°C’nin altındaki
ortam sıcaklıklarında bulundurmayınız.
Eski buzdolabınızı elden
çıkarma
■■ Eski buzdolabınızı çevreye zarar
vermeyecek şekilde atınız.
• Buzdolabınızı nasıl atabileceğiniz
hakkında yetkili satıcınız veya
belediyenizin çöp toplama merkezine
danışabilirsiniz.
■■ Buzdolabınızı çöpe atmadan önce
çocukların tehlikeye maruz kalmaması için
elektrik fişini kesiniz ve kapıda kilit varsa
çalışmaz duruma getiriniz.
TÜRKÇE
11
KURULUM
■■ C Bu cihaz 43 derece C (90
derece F)'a kadar ortam sıcaklıklarında
çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Ortam sıcaklığı -15 °C'ye kadar
düşse bile dondurucudaki donmuş
yiyeceklerin çözülmemesini sağlayan
İleri Elektronik Sıcaklık Kontrol Sistemi
[AETCS] ile donatılmıştır. İlk kurulduğunda
ürün düşük ortam sıcaklıklarına
YERLEŞTİRİLMEMELİDİR. Çünkü
dondurucu, standart çalışma sıcaklığına
inemez. Devamlı çalışma durumuna
ulaştığında, yeri yeniden değiştirilebilir.
Dolayısıyla, daha sonra dondurucudaki
donmuş yiyeceklerin bozulacağı endişesine
kapılmadan cihazınızı garaja ya da
ısıtılmayan bir odaya yerleştirebilirsiniz.
Ancak, yukarıda bahsedilen düşük
sıcaklıklarda soğutucunun içindekilerin
donması muhtemeldir, bu yüzden
soğutucudaki yiyecekleri gerektiği şekilde
kontrol ederek tüketin. Ortam sıcaklığı
normale döndüğünde, düğme ayarını
ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz.
■■ COrtam sıcaklığı 0°C'nin altındaysa,
soğutucu bölmesindeki yiyecekler
donar. Bu yüzden, böylesine düşük
ortam sıcaklıklarında soğutucu bölmesini
kullanmamanızı tavsiye ederiz. Dondurucu
bölmesini ise her zamanki gibi kullanmaya
devam edebilirsiniz.
12
TÜRKÇE
Alt havalandırma kapağının
takılması
■■ Alt havalandırma kapağını şekilde
görüldüğü gibi takabilirsiniz.
Aydınlatma lambasının
değiştirilmesi
■■ Buzdolabınızda aydınlatma için
kullanılan ampul değiştirileceği zaman
lütfen Yetkili Servisi çağırınız.
Ayakların Ayarlanması
■■ Buzdolabınız dengesiz duruyor ise;
■■ Buzdolabınızın ön ayaklarını şekildeki
gibi döndürerek dengeli durmasını
sağlayabilirsiniz. Siyah ok yönüne
döndürüldüğünde ayağın bulunduğu köşe
alçalır, diğer yöne döndürüldüğünde ise
yükselir. Bu işlem yapılırken birinden dolabı
hafifçe kaldırması için yardım almanız
kolaylık sağlayacaktır.
ÖN HAZIRLIK
■■ Buzdolabınız ocak, fırın, kalorifer peteği
ve soba gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm,
elektrikli fırınlardan ise en az 5 cm uzakta
olmalı ve doğrudan güneş ışığı altında
tutulmamalıdır.
■■ Buzdolabınızın bulunduğu odada
sıcaklığın en az 10°C olması gerekir.
Buzdolabınızın bundan daha soğuk
ortamlarda çalıştırılması, verimliliği açısından
tavsiye edilmez.
■■ Buzdolabınızın içinin iyice temizlenmiş
olmasına dikkat ediniz.
■■ İki soğutucu yan yana yerleştiriliyorsa
aralarında en az 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
■■ Buzdolabınızın ilk çalıştırılmasında, 6 saat
boyunca aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.
■■ Kapısı çok sık açılmamalıdır.
■■ Besinler konulmadan boş olarak
çalıştırılmalıdır.
■■ Buzdolabınızın fişini, prizden
çırkartmayınız. İstem dışı elektrik kesintisi
meydana gelmiş ise “Problemler için çözüm
önerileri” bölümündeki uyarıları dikkate
alınız.
■■ Orijinal ambalaj ve köpükler cihazınızın
tekrar nakliyesi veya taşınması için
saklanmalıdır.
TÜRKÇE
13
BUZDOLABININ KULLANILMASI
olarak yapıldığından güç tasarrufu da
sağlanmış olur.
Taze yiyeceklerin dondurulması
Sıcaklık ayar düğmesi
■■ Sıcaklık ayar düğmesi, buzdolabınızın
sıcaklık ayarını yapmanıza olanak tanır.
Buzdolabınızın sıcaklığını
ayarlama
■■ Buzdolabınızın genel sıcaklığı, soğutucu
bölmesinin sağ duvarındaki sıcaklık ayar
düğmesi ile yapılır. Bu düğmenin 5 farklı
sıcaklık ayarı konumu bulunmaktadır.
İhtiyaçlarınıza uygun pozisyonu seçin.
Kapı Açık Uyarısı
■■ Ürününüzün soğutucu bölmesinin
kapısı en az 1 dakika açık kaldığında
sesli bir uyarı sinyali verilecektir. Bu sesli
sinyal, gösterge panelindeki herhangi
bir düğmeye basıldığında veya kapı
kapatıldığında kesilecektir.
Çift soğutma sistemi:
■■ Buzdolabınız taze gıda bölmesini ve
dondurucu bölmesini soğutmak için iki
ayrı soğutma sistemi ile donatılmıştır. Bu
şekilde taze gıda bölmesi ile dondurucu
bölmesindeki hava karışmaz. Bu iki ayrı
soğutma sistemi sayesinde soğutma
hızları diğer buzdolaplarından çok daha
yüksektir. Bölmelerin kokuları birbirine
karışmaz. Aynı zamanda buz çözme ayrı
14
TÜRKÇE
• Besinlerin buzdolabına sarılarak veya
üzerleri örtülerek konulması tercih
edilmelidir.
• Sıcak yiyeceklerin buzdolabına
konulmadan önce oda sıcaklığında
soğutulması gerekir.
• Dondurmak istediğiniz gıda maddeleri
kaliteli ve taze olmalıdır.
• Gıda maddeleri ailenin günlük veya
öğünlük ihtiyacına göre porsiyonlara
ayrılmalıdır.
• Gıda maddeleri kısa süre saklanacak
olsa dahi kurumalarını önlemek
için hava geçirmeyecek şekilde
paketlenmelidir.
• Besinleri paketlemede kullanılan
malzemeler soğuğa, neme, yırtılmaya,
kokuya, yağa ve aside karşı dayanıklı
olup hava geçirmemelidir. Ayrıca
iyi kapanmalı, kullanışlı ve derin
dondurucularda kullanıma elverişli
malzemeden yapılmış olmalıdır.
• Dondurulacak gıda maddeleri
dondurucu bölmeye konmalıdır. (Daha
önce dondurulan yiyeceklerin kısmen
çözülmelerini önlemek için onlarla
temas ettirilmemelidir. Ürünümüzün
dondurma kapasitesi buzdolabınızın
teknik özellikleri bölümünde verilmiştir.)
• Depolama süreleri için derin
dondurucu bilgilerinde belirtilen
sürelere uyulmalıdır.
• Dondurulmuş gıdalar çözüldükten
sonra derhal kullanılmalıdır ve
kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır.
• En iyi sonucu elde etmek için aşağıdaki
talimatları uygulayın.
1. Çok büyük miktarlardaki yiyeceği
aynı anda dondurmayın. Yiyeceklerin
kalitesinin en iyi şekilde korunabilmesi,
bunların içlerine kadar olabildiğince
çabuk bir şekilde dondurulması ile
mümkündür.
2. Sıcak yiyeceklerin dondurucu bölmeye
konulması, soğutma sisteminin,
bu yiyecekler kaskatı bir şekilde
donduruluncaya kadar devamlı olarak
çalışmasına yol açar.
3. Dondurulmuş satılan gıdalarla taze
gıdaların karışmamasına özellikle
dikkat edin.
Donmuş gıdaların
saklanmasıyla ilgili tavsiyeler
• Satın aldığınız önceden ambalajlanmış
dondurulmuş yiyecekler,
(4 yıldız) dondurulmuş yiyecek
saklama bölmesi için dondurulmuş
yiyecek üreticisinin talimatlarına göre
saklanmalıdır.
• Dondurulmuş yiyecek üreticisi ve
satıcısının sağladığı yüksek kalitenin
korunabilmesi için aşağıdaki noktalara
dikkat edilmelidir:
1. Paketleri satın aldıktan sonra
olabildiğince kısa bir süre içinde
dondurucuya koyun.
2. Paketin içindekilerin etiketli ve tarihli
olduğundan emin olun.
3. Paketin üzerindeki ‘Son Kullanma
Tarihi’ ve ‘… Tarihine Kadar Kullanın’
tarihlerinin geçmediğinden emin olun.
Elektrik kesintisi durumunda, dondurucu
bölmenin kapağını açmayın. Elektrik
kesintisi “Buzdolabınızın teknik
özellikleri” tablosunda yer alan
“Sıcaklık Artış Süresi” içerisinde
belirtilen süreler kadar sürse de
donmuş gıda etkilenmeyecektir.
Kesintinin daha uzun sürmesi halinde
gıdanın kontrol edilmesi ve gerekirse
hemen tüketilmesi veya pişirildikten
sonra dondurulması gerekir.
Buz çözme
■■ Dondurucu bölmesindeki buzlar
otomatik olarak çözülür.
Gıdaların yerleşimi
■■ Et, balık,
■■ Dondurucu
bölme rafları
■■ Yumurtalık
■■ Soğutucu
bölme rafları
■■ Soğutucu
bölme kapı
rafları
■■ Sebzelik
■■ Taze bölge
bölmesi
dondurma,sebze vb.
gibi değişik donmuş
gıdalar.
■■ Yumurta
■■ Tencere, kapalı
tabak ve kapalı
kaplardaki gıdalar
■■ Küçük ve
paketlenmiş gıda
ya da içecekler (süt,
meyve suyu, bira
gibi)
■■ Sebzeler ve
meyveler
■■ Şarküteri ürünleri
(peynir, tereyağı,
salam vb)
Derin dondurucu bilgileri
■■ Gıda maddelerinin kaliteli olarak
korunabilmeleri için buzdolabına
konduklarında mümkün olduğu kadar
çabuk dondurulmaları gerekir.
■■ TSE-normu (belirli ölçüm şartlarına göre)
her 100 litre dondurucu bölme hacmi
için buzdolabının 32°C oda sıcaklığında
4,5 kg.’lık gıda maddesini -18°C veya
daha düşük sıcaklıklarda 24 saatte
dondurabilmesini gerektirir.
■■ Gıda maddelerinin uzun süre korunması
ancak -18°C ve daha düşük sıcaklıkta
mümkündür.
TÜRKÇE
15
BUZDOLABININ KULLANILMASI
■■ Gıda maddelerinin tazeliğini (derin
dondurucuda -18°C ve daha düşük
sıcaklıklarda) aylarca koruyabilirsiniz.
UYARI! A
■■ • Gıda maddeleri ailenin günlük veya
öğünlük ihtiyacına göre porsiyonlara
ayrılmalıdır.
■■ • Gıda maddeleri kısa süre saklanacak
olsa dahi kurumalarını önlemek için hava
geçirmeyecek şekilde paketlenmelidir.
■■ Ambalajlama İçin Gerekli Malzemeler:
■■ • Soğuğa dayanıklı yapıştırıcı bant
■■ • Kendinden yapışkanlı etiket
■■ • Lastik halkalar
■■ • Kalem
■■ Paketlemede kullanılan malzemeler
soğuğa, neme, yırtılmaya, kokuya, yağa ve
aside karşı dayanıklı olmalıdır.
■■ Dondurulacak gıda maddeleri daha
önce dondurulan yiyeceklerin kısmen
çözülmelerini önlemek için onlarla temas
ettirilmemelidir. ■■ Depolama süreleri için tablodaki
değerlere mutlaka uyun.
■■ Dondurulmuş gıdalar çözüldükten sonra
derhal kullanılmalıdır ve kesinlikle tekrar
dondurulmamalıdır.
Tatil Fonksiyonu
■■ Termostat en sıcak konuma alındıktan
sonra ürünün kapıları en az 12 saat
açılmaz ise Tatil Fonksiyonu otomatik
olarak devreye girecektir
■■ Fonksiyonu iptal etmek için termostat
ayarı değiştirilmelidir veya ürün kapısı
açılıp kapatılmalıdır.
■■ Tatil fonksiyonu aktifken soğutucu
bölmede gıda saklanmasını tavsiye
etmiyoruz.
CTatil fonksiyonu opsiyoneldir.
Ürün çeşidine göre farklılıp gösterip her
üründe bulunmayabilir.
■■ C Bu kullanım kılavuzunda şekiller
şematik olup ürününüzle birebir uyum
içinde olmayabilir. Satın almış olduğunuz
üründe ilgili parçalar yoksa başka
modeller için geçerlidir.
16
TÜRKÇE
BAKIM VE TEMİZLİK
■■ Temizlik için gaz, benzin ve benzeri
■■ Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması
maddeleri kesinlikle kullanmayınız.
■■ Temizleme işlemine başlamadan önce
ürünün fişini çekmenizi tavsiye ederiz.
■■ Temizleme işi için asla keskin aşındırıcı
aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan
ya da cila gibi maddeleri kullanmayınız.
■■ Buzdolabınızın içini temizlerken ılık su ile
siliniz ve daha sonra iyice kurulayınız.
■■ Bir çay kaşığı sodyum bikarbonatın
yarım litre suda çözünmesi ile elde edilen
bir çözeltide ıslatıldıktan sonra iyice sıkılmış
bir bezle dolabın içini siliniz ve sonra
kurulayınız.
■■ Lamba muhafazasına ve diğer elektrikli
kısımlara su girmemesine dikkat edin.
■■ Buzdolabınız uzunca bir süre
kullanılmayacaksa, elektrik bağlantısını
kesiniz, içindeki tüm yiyecekleri çıkarınız,
temizleyiniz ve kapısını aralık bırakınız.
■■ Kapı sızdırmazlık contalarının temizliğini
ve üzerlerinde partiküller olmadığını düzenli
şekilde kontrol ediniz.
■■ Kapı raflarını çıkarmak için üzerindekilerin
tümünü alınız ve basitçe yukarı doğru
kaldırarak tabandan çıkarınız.
■■ Buzdolaplarımızın üretiminde
kokuya sebebiyet verecek hiçbir madde
kullanılmamaktadır. Ancak uygun olmayan
besin saklama koşulları ve buzdolabı iç
yüzeyinin gerektiği şekilde temizlenmemesine
bağlı olarak koku sorunu ortaya çıkabilir.
■■ Bu sorunu önlemek için dikkat edilecek
noktalar şu şekildedir:
■■ Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun
için 15 günde bir buzdolapları karbonatlı
su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun
kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları
vb. lekeler kokuya sebep olabilir.
gerekmektedir. Ağzı açık saklanan
gıdalardan yayılan mikroorganizmalar
kötü kokuya sebep olabilir.
■■ Saklama süresi dolan ve bozulan
gıdaların, buzdolabında kesinlikle
tutulmaması gerekmektedir.
■■ Buzdolabınızda kullanma koşuluna
bağlı olarak koku sorunu oluşması
durumunda bu uygulamayı yapabilirsiniz:
■■ Çay bilinen en iyi koku alıcılarından
biridir. Çayda bulunan Catechin
maddesinin molekülündeki açık hidroksil
(OH) uçları, koku veren uçucu organikleri
tutarak kötü kokuları temizlemiş olur.
■■ Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı
açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının
içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra
alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12
saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan
organizmaları bünyesinde toplayacağı için
kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka
atılmalıdır.
Plastik Yüzeylerin Korunması
■■ Buzdolabınızın plastik yüzeylerine zarar
vermesi nedeniyle sıvı yağları veya pişmiş
yağlı yemekleri buzdolabınıza ağzı açık
kaplarda koymayınız. Plastik yüzeylere
yağ dökülmesi veya yağın sürülmesi
durumlarında ilgili bölgeyi hemen ılık suyla
temizleyip kurulayınız.
TÜRKÇE
17
PROBLEMLER İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
■■ Servis çağırmadan önce, bu listeyi gözden geçiriniz. Sizi zaman ve para kaybından kurtarabilir. Bu
liste sık rastlanabilecek, hatalı işçiliğe ya da malzeme kulanımına bağlı olmayan şikayetleri içermektedir.
Bahsedilen bazı özellikler ürününüzde olmayabilir.
■■ Buzdolabı çalışmıyor.
• Fiş prize doğru takılmış mı? Fişi prize takın.
• Buzdolabınızın bağlandığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmış mı? Sigortayı kontrol
edin.
■■ Soğutucu bölmesinin (MULTI ZONE, COOL CONTROL ve FLEXI ZONE) yan duvarında
terleme.
• Çok soğuk ortam koşulları. Kapının çok sık açılıp kapanması. Çok nemli ortam koşulları.
Açık olarak sıvı içeren gıdaların saklanması. Kapının açık kalması. Termostat konumunun
daha soğuk konuma alınması.
• Kapı açık kalma süresinin azaltılması daha az sıklıkta kullanılması.
• Açık kaplarda saklanan gıdaların üzerinin uygun şekilde kapanması.
• Oluşan nemi kuru bir bez ile silin ve devam edip etmediğini kontrol edin.
■■ Kompresör çalışmıyor
• Ani elektrik kesilmesinde veya fişin çıkarılıp takılmasında buzdolabı soğutma sistemindeki
gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için kompresör koruyucu termiği atar.
Yaklaşık 6 dakika sonra buzdolabınız çalışmaya başlayacaktır. Bu süre sonunda
buzdolabı çalışmaya başlamamış ise servis çağırın.
• Buz çözme devresindedir. Bu tam otomatik buz çözme yapan bir buzdolabı için
normaldir. Buz çözme döngüsü periyodik olarak gerçekleşir.
• Buzdolabınızın fişi prize takılı değildir. Fişin prize iyice takılı olduğundan emin olun.
• Sıcaklık ayarları doğru yapılmış mı?
• Elektrik kesilmiş olabilir.
18
TÜRKÇE
■■ Buzdolabı çok sık ya da çok uzun çalışıyor.
• Yeni ürününüz, eskisinden daha geniş olabilir. Bu gayet normaldir. Daha büyük
buzdolapları daha uzun süre çalışır.
• Oda sıcaklığı yüksek olabilir. Bu gayet normaldir.
• Buzdolabının fişi daha yeni takılmış ya da yeni yiyecek koyulmuş olabilir. Buzdolabının
tamamen soğuması birkaç saat daha uzun sürebilir.
• Yakın zamanda büyük miktarlarda sıcak yemek buzdolabına konmuş olabilir. Güvenli
saklama sıcaklığına ulaşana kadar, sıcak yiyecekler buzdolabının uzun süre çalışmasına
neden olur.
• Kapılar sık sık açılmış ya da uzun süre açık kalmıştır. İçeri giren sıcak hava buzdolabının
daha uzun çalışmasına neden olur. Kapıları daha seyrek açınız.
• Dondurucu ya da soğutucu kapısı aralık kalmış olabilir. Kapıların tamamen kapalı olup
olmadığını kontrol ediniz.
• Buzdolabı çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmıştır. Buzdolabının sıcaklığını daha sıcak bir
dereceye ayarlayın ve bu sıcaklığa ulaşılana kadar bekleyiniz.
• Soğutucu ya da dondurucu kapı contası kirlenmiş, eskimiş, kırılmış ya da tam oturmamış
olabilir. Contayı temizleyin ya da değiştirin. Hasarlı/kopuk kapı contası buzdolabının
mevcut sıcaklığı korumak için daha uzun süre çalışmasına neden olur.
■■ Dondurucu sıcaklığı çok düşük ama soğutucu sıcaklığı yeterli.
• Dondurucu bölme sıcaklığı çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmıştır. Dondurucu bölme
sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol ediniz.
■■ Soğutucu sıcaklığı çok düşük ama dondurucu sıcaklığı yeterli.
• Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük sıcaklığa ayarlanmış olabilir. Soğutucu bölme
sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol edin.
■■ Soğutucu bölme çekmecelerinde saklanan yiyecekler donuyor.
• Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük sıcaklığa ayarlanmış olabilir. Soğutucu bölme
sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol edin.
■■ Soğutucu ya da dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.
• Soğutucu sıcaklığı çok yükseğe ayarlanmış olabilir. Soğutucu ayarının dondurucu
sıcaklığı üzerinde etkisi vardır. Soğutucu ya da dondurucu sıcaklığı yeterli seviyeye
gelene kadar, soğutucu ya da dondurucu sıcaklığını değiştirin.
• Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık kalmış olabilir, kapıları daha seyrek açın.
• Kapı aralık olabilir, kapıyı tamamen kapatın.
• Yakın zamanda büyük miktarda sıcak yemek buzdolabına konmuş olabilir. Soğutucu ya
da dondurucu istenilen sıcaklığa ulaşana kadar bekleyin.
• Buzdolabının fişi daha yeni takılmış olabilir. Buzdolabının tamamen soğuması, zaman
alır.
TÜRKÇE
19
■■ Buzdolabı çalışırken çalışma sesi artıyor.
• Ortam sıcaklığının değişmesine bağlı olarak buzdolabının çalışma performansı
değişebilir. Bu normaldir ve bir arıza değildir.
■■ Sarsılma ya da gürültü.
• Zemin düz değil ya da zayıf olabilir. Buzdolabı yavaşça hareket ettirildiğinde sallanır.
Zeminin buzdolabını taşıyabilecek kadar dayanıklı ve düz olduğundan emin olun.
• Gürültü buzdolabının üzerine konulmuş eşyadan kaynaklanıyor olabilir. Dolabın
üzerinde bulunan eşyalar kaldırılmalıdır.
■■ Buzdolabından sıvı dökülmesi veya püskürmesi benzeri sesler geliyor.
• Buzdolabının çalışma prensipleri gereği sıvı ve gaz akışları gerçekleşmektedir. Bu
normaldir ve bir arıza değildir.
■■ Buzdolabından rüzgar esmesi şeklinde ses geliyor.
• Buzdolabının soğutma işlemini gerçekleştirebilmesi için fan kullanılmaktadır. Bu normaldir
ve bir arıza değildir.
■■ Buzdolabının iç duvarlarında nem birikiyor.
• Havanın sıcak ve nemli olması buzlanmayı ve yoğunlaşmayı arttırır. Bu normaldir ve bir
arıza değildir.
• Kapılar aralık olabilir, kapıların tamamen kapalı olduğundan emin olun.
• Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık kalmış olabilir, kapıları daha seyrek açın.
■■ Buzdolabının dışında ya da kapıların arasında nem oluşuyor.
• Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu gayet normaldir. Nem azaldığında yoğunlaşma
kaybolur.
■■ Buzdolabının içi kötü kokuyor.
• Buzdolabının içi temizlenmelidir. Buzdolabının içini sünger, ılık su veya karbonatlı su ile
temizleyin.
• Bazı kaplar ya da paketleme malzemeleri koku yapabilir. Başka kap ya da marka
paketleme malzemesi kullanın.
■■ Kapı kapanmıyor.
• Yiyecek paketleri kapının kapanmasına engel oluyor. Kapıları engelleyen paketlerin
yerlerini değiştirin.
• Buzdolabı zemin üstünde tamamen dik durmuyor, yavaşça hareket ettirildiğinde
sallanıyor. Yükseltici vidaları ayarlayın.
• Zemin düz ya da sağlam değildir. Zeminin düz olduğundan ve buzdolabını
taşıyabileceğinden emin olun.
■■ Sebzelikler sıkışmış.
• Yiyecekler çekmecenin üst bölümüne değiyordur. Çekmecedeki yiyecekleri düzenleyin.
20
TÜRKÇE
BİLGİLER
Çevresel bilgiler
Bu ürün, geri dönüşüme uygun ve tekrar
kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve
parçalardan üretilmiştir.
Bu nedenle, ürün kullanım ömrünün sonunda,
normal evsel atıklar gibi atılmamalı, elektrikli ve
elektronik cihazların geri dönüşümü için toplama
noktasına götürülmelidir. Bu, üründe, kullanım
talimatlarında veya paket üzerinde bulunan
aşağıdaki sembollerle gösterilmektedir.
Teknik özellikler
Bu
ve
ürün,
2004/108/EG
2006/95/EG Avrupa
Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkımız
saklıdır.
Eski cihazları geri dönüşüme vermek için lütfen
yerel temsilcinizle temas kurun.
Eski cihazların atılması ya da geri dönüşümü
çevremizin korunmasına önemli bir katkıdır.
TÜRKÇE
21
Garanti Konusunda
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Garanti Kapsamı:
Grundig tarafından verilen bu garanti, Buzdolabı’nın normalin dışında kullanılmasından
doğacak arızaların giderilmesini ve aşağıdaki durumları kapsamamaktadır.
1.Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
2.Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve
arızalar.
3.Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4.Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5.Ürünün kullanım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar.
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi garanti kapsamı dışında olup, ücret karşılığında
yapılmaktadır.
Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı
satıcı,bayi, acente ya da temsilciliklere aittir.
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya
tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
Müşteri Hizmetleri:
Tüm sorularınız için Grundig Hizmet Merkezi’ni haftanın 7 günü 24 saat aşağıdaki numaradan
arayabilirsiniz.
Grundig Hizmet Merkezi 444 9 888
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden *)
Diğer numara 0 216 423 22 07
* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile
yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.
Hizmet Merkezimize ayrıca www.grundig.com.tr adresinden, 0216 423 22 07 nolu telefonu
arayarak ya da 0216 423 23 53 nolu hattımıza fax çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Grundig Hizmet Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı,
34950 Tuzla/İSTANBUL
Öneriler:
Garanti hizmetinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için aşağıdaki önerilere uymanızı rica
ederiz.
1.Ürününüzü aldığınızda garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylatınız.
2.Ürününüzü kullanım kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3.Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Grundig Hizmet
Merkezi’ne başvurunuz.
4.Hizmet için gelen teknisyene "Teknisyen Kimlik Kartı"nı sorunuz.
5.Servis hizmeti bittikten sonra, servis teknisyeninden hizmet fişi istemeyi unutmayınız.
Alacağınız hizmet fişi ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar
sağlayacaktır.
6.Ürünün kullanım ömrü boyunca fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
bulundurma süresi 10 yıldır.
Üretim yeri: Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 26110 Eskişehir
22
TÜRKÇE
Menşei: Türkiye
20
Ürünün
10
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl
içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen
garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan
yararlanamamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla
satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği
raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın
ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü
r Yönetmelik
T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü
T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
TÜRKÇE
23
INDEX
SAFETY
25
Intended use................................. 25
For products with a water
dispenser;..................................... 27
Child safety................................... 27
HCA Warning
27
Things to be done for energy saving.28
AT A GLANCE
29
ACCESSORIES 30
Multi-Hygiene ............................... 30
Icematic and ice storage container.30
Sliding Body Shelves..................... 30
ACCESSORIES 31
Chill compartment......................... 31
INSTALLATION
32
Points to be considered when retransporting your refrigerator....... 32
Before operating your refrigerator.32
Disposing of the packaging........... 33
Disposing of your old refrigerator. 33
Placing and Installation................. 33
INSTALLATION
33
Adjusting the legs.......................... 33
INSTALLATION
34
Installing the lower ventilation
cover............................................. 34
Changing the illumination lamp .... 34
PREPARATION
24
ENGLISH
35
USING YOUR
REFRIGERATOR
36
Temperature setting button........... 36
Setting the temperature of your
refrigerator................................... 36
Door Open Warning...................... 36
Dual cooling system:...................... 36
Freezing fresh food....................... 36
Recommendations for preservation of
frozen food................................... 37
Placing the food............................ 37
Deep-freeze information................ 37
Vacation Function.......................... 38
MAINTENANCE AND
CLEANING
39
Protection of plastic surfaces ........ 39
RECOMMENDED
SOLUTIONS FOR THE
PROBLEMS
40
INFORMATION
43
SAFETY
■■ Please review the following information. • For products with a freezer
compartment; Do not put bottled and
Failure to observe this information may
canned liquid beverages in the freezer
cause injuries or material damage.
compartment. Otherwise, these may
Otherwise, all warranty and reliability
burst.
commitments will become invalid.
■■ The usage life of the unit you purchased • Do not touch frozen food by hand; they
may stick to your hand.
is 10 years. This is the period for keeping
the spare parts required for the unit to
• Unplug your refrigerator before cleaning
operate as described.
or defrosting.
• Vapor and vaporized cleaning materials
should never be used in cleaning
Intended use
and defrosting processes of your
This product is intended to be used
refrigerator. In such cases, the vapor
– indoors and in closed areas such as
may get in contact with the electrical
homes;
parts and cause short circuit or electric
shock.
– in closed working environments such as
stores and offices;
• Never use the parts on your refrigerator
such as the door as a means of support
– in closed accommodation areas such as
or step.
farm houses, hotels, pensions.
• Do not use electrical devices inside the
■■ • This product should not be used
refrigerator.
outdoors.
• Do not damage the parts, where the
refrigerant is circulating, with drilling or
General safety
cutting tools. The refrigerant that might
• When you want to dispose/scrap the
blow out when the gas channels of the
product, we recommend you to consult
evaporator, pipe extensions or surface
the authorized service in order to learn
coatings are punctured causes skin
the required information and authorized
irritations and eye injuries.
bodies.
• Consult your authorized service for all • Do not cover or block the ventilation
holes on your refrigerator with any
your questions and problems related to
material.
the refrigerator. Do not intervene or let
• Electrical devices must be repaired
someone intervene to the refrigerator
by only authorised persons. Repairs
without notifying the authorised
performed by incompetent persons
services.
create a risk for the user.
• For products with a freezer
• In case of any failure or during a
compartment; Do not eat cone ice
maintenance or repair work, disconnect
cream and ice cubes immediately
your refrigerator’s mains supply by
after you take them out of the freezer
either turning off the relevant fuse or
compartment! (This may cause frostbite
unplugging your appliance.
in your mouth.)
ENGLISH 25
• Do not pull by the cable when pulling
off the plug.
• Place the beverage with higher proofs
tightly closed and vertically.
• Never store spray cans containing
flammable and explosive substances in
the refrigerator.
• Do not use mechanical devices or other
means to accelerate the defrosting
process, other than those recommended
by the manufacturer.
• This product is not intended to be used
by persons with physical, sensory
or mental disorders or unlearned
or inexperienced people (including
children) unless they are attended by
a person who will be responsible for
their safety or who will instruct them
accordingly for use of the product
• Do not operate a damaged refrigerator.
Consult with the service agent if you
have any concerns.
• Electrical safety of your refrigerator shall
be guaranteed only if the earth system
in your house complies with standards.
• Exposing the product to rain, snow, sun
and wind is dangerous with respect to
electrical safety.
• Contact authorized service when there
is a power cable damage to avoid
danger.
• Never plug the refrigerator into the wall
outlet during installation. Otherwise,
risk of death or serious injury may arise.
• This refrigerator is intended for only
storing food items. It must not be used
for any other purpose.
• Label of technical specifications is
located on the left wall inside the
refrigerator.
26
ENGLISH
• Never connect your refrigerator to
electricity-saving systems; they may
damage the refrigerator.
• If there is a blue light on the refrigerator,
do not look at the blue light with optical
tools.
• For manually controlled refrigerators,
wait for at least 5 minutes to start the
refrigerator after power failure.
• This operation manual should be
handed in to the new owner of the
product when it is given to others.
• Avoid causing damage on power cable
when transporting the refrigerator.
Bending cable may cause fire. Never
place heavy objects on power cable.
Do not touch the plug with wet hands
when plugging the product.
• Do not plug the refrigerator if the wall
outlet is loose.
• Water should not be sprayed directly on
inner or outer parts of the product for
safety purposes.
• Do not spray substances containing
inflammable gases such as propane
gas near the refrigerator to avoid fire
and explosion risk.
• Never place containers filled with water
on top of the refrigerator, otherwise this
may cause electric shock or fire.
• Do not overload your refrigerator
with excessive amounts of food. If
overloaded, the food items may fall
down and hurt you and damage
refrigerator when you open the door.
Never place objects on top of the
refrigerator; otherwise, these objects
may fall down when you open or close
the refrigerator's door.
• As they require a precise temperature,
vaccines, heat-sensitive medicine and
scientific materials and etc. should not
be kept in the refrigerator.
• If not to be used for a long time,
refrigerator should be unplugged. A
possible problem in power cable may
cause fire.
• The plug's tip should be regularly
cleaned; otherwise, it may cause fire.
• The plug’s tip should be cleaned
regularly with a dry cloth; otherwise, it
may cause fire.
• Refrigerator may move if adjustable
legs are not properly secured on the
floor. Properly securing adjustable legs
on the floor can prevent the refrigerator
to move.
• When carrying the refrigerator, do not
hold it from door handle. Otherwise, it
may be snapped.
• When you have to place your product
next to another refrigerator or freezer,
the distance between devices should
be at least 8cm. Otherwise, adjacent
side walls may be humidified.
For products with a water
dispenser;
Pressure of water mains should be
minimum 1 bar. Pressure of water
mains should be maximum 8 bars.
• Use only potable water.
Child safety
• If the door has a lock, the key should be
kept away from reach of children.
• Children must be supervised to prevent
them from tampering with the product.
HCA Warning
If your product's cooling system
contains R600a:
■■ This gas is flammable. Therefore, pay
attention to not damaging the cooling
system and piping during usage and
transportation. In the event of damage,
keep your product away from potential fire
sources that can cause the product catch a
fire and ventilate the room in which the unit
is placed.
Ignore this warning if your product's
cooling system contains R134a.
■■ Type of gas used in the product is stated
in the type plate which is on the left wall
inside the refrigerator.
■■ Never throw the product in fire for
disposal.
ENGLISH 27
Things to be done for energy
saving
• Do not leave the doors of your
refrigerator open for a long time.
• Do not put hot food or drinks in your
refrigerator.
• Do not overload your refrigerator so
that the air circulation inside of it is not
prevented.
• Do not install your refrigerator under
direct sunlight or near heat emitting
appliances such as ovens, dishwashers
or radiators.
• Pay attention to keep your food in
closed containers.
• For products with a freezer
compartment; You can store maximum
amount of food items in the freezer
when you remove the shelf or drawer
of the freezer. Energy consumption
value stated for your refrigerator has
been determined by removing freezer
shelf or drawer and under maximum
load. There is no harm to use a shelf or
drawer according to the shapes and
size of food to be frozen.
• Thawing frozen food in fridge
compartment will both provide energy
saving and preserve the food quality.
28
ENGLISH
AT A GLANCE
A
Q
B
P
A
O
N
R
M
A
C
L
K
J
A
I
H
G
S
F
F
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Fridge compartment door shelves
Egg holders
Sliding storage boxes
Adjustable front feet
Air grille
Deep-freeze compartment
Quick freeze compartment
Fan
Icebank
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
Crispers
Crisper cover
Second floor crispers
Bottle shelf
Temperature setting button
Adjustable body shelves
Illumination lamp
Fan
Fridge compartment
Freezer compartment
■■ C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not
correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the product
you have purchased, then it is valid for other models.
ENGLISH 29
ACCESSORIES
Multi-Hygiene
■■ Consists of 3 main protection systems.
■■ Hygiene+: The photocatalyst filter
in the air channel of refrigerator helps to
clean the air inside. Also this filter reduces
bad smells.
■■ Silver+: Inner surfaces of the
refrigerator and crispers both have antibacterial properties because of silver
ingredient. So bacteria can not reproduce
on these surfaces. Thus the unpleasant
smell will not be produced by the bacteria
on the surfaces.
■■ Ion+: Ionizer, that is in the air channel
of refrigerator, ionizers the air. With the
help of this system airborne bacteria and
bad smells originated from these bacteria
will be reduced.
Icematic and ice storage
container
Using the Icematic
■■ * Fill the Icematic with water and
place it into its seat. Your ice will be ready
approximately in two hours. Do not remove
the Icematic from its seating to take ice.
■■ * Turn the knobs on it clockwise by 90
degrees.
■■ Ice cubes in the cells will fall down into
the ice storage container below.
■■ * You may take out the ice storage
container and serve the ice cubes.
■■ * If you wish, you may keep the ice
cubes in the ice storage container.
Ice storage container
■■ Ice storage container is only intended
for accumulating the ice cubes. Do not put
water in it. Otherwise, it will break.
30
ENGLISH
Sliding Body Shelves
■■ Sliding body shelves can be pulled by
slightly lifting up from the front and moved
back and forth. They come to a stop point
when pulled towards front to allow you
reach the foods placed at the back of the
shelf; when it is pulled after slightly lifting
upwards at the second stop point, the body
shelf will be released.
■■ The shelf should be held tightly from
the bottom as well in order to prevent it
from tipping over. The body shelf is placed
on the rails at the sides of the refrigerator
body by bringing it to one lower or one
upper level.
■■ The body shelf should be pushed
backwards to seat it completely.
ACCESSORIES
Chill compartment
■■ You can increase the inner volume
of your refrigerator by removing the
desired snack compartment. Pull the
compartment towards yourself until it is
stopped by the stopper. Raise the front
part for approximately 1 cm and pull the
compartment towards yourself again to
remove it completely.
■■ You can place the food that you want
to freeze in order to prepare them for
freezing in these compartments. You can
also use these compartments if you want
to store your food at a temperature a few
degrees below the fridge compartment.
ENGLISH 31
INSTALLATION
BPlease remember that the manufacturer
shall not be held liable if the
information given in the instruction
manual is not observed.
Points to be considered when retransporting your refrigerator
1. Your refrigerator must be emptied and
cleaned prior to any transportation.
2. Shelves, accessories, crisper and etc.
in your refrigerator must be fastened
securely by adhesive tape against any
jolt before repackaging.
3. Packaging must be tied with thick tapes
and strong ropes and the rules of
transportation printed on the package
must be followed.
Please do not forget…
■■ Every recycled material is an
indispensable source for the nature and for
our national resources.
■■ If you wish to contribute to recycling the
packaging materials, you can get further
information from the environmental bodies
or local authorities.
Before operating your
refrigerator
■■ Before starting to use your refrigerator
32
check the following:
1. Is the interior of the refrigerator dry and
can the air circulate freely in the rear of
it?
2. You can install the 2 plastic wedges as
illustrated in the figure. Plastic wedges
will provide the required distance
between your refrigerator and the wall
in order to allow the air circulation.
(The illustrated figure is only an
example and does not match exactly
with your product.)
ENGLISH
3. Clean the interior of the refrigerator as
recommended in the “Maintenance
and cleaning” section.
4. Plug the refrigerator into the wall outlet.
When the fridge door is open the
fridge compartment interior light will
come on.
5. You will hear a noise as the compressor
starts up. The liquid and gases sealed
within the refrigeration system may
also give rise to noise, even if the
compressor is not running and this is
quite normal.
6. Front edges of the refrigerator may
feel warm. This is normal. These areas
are designed to be warm to avoid
condensation.
Electric connection
■■ Connect your product to a grounded
socket which is being protected by a fuse
with the appropriate capacity.
Important:
• The connection must be in compliance
with national regulations.
• The power cable plug must be easily
accessible after installation.
INSTALLATION
• The specified voltage must be equal to
your mains voltage.
• Extension cables and multiway plugs
must not be used for connection.
A
B damaged power cable must be
replaced by a qualified electrician.
BProduct must not be operated before it
is repaired! There is danger of electric
shock!
Disposing of the packaging
■■ The packing materials may be
dangerous for children. Keep the packing
materials out of the reach of children or
dispose them of by classifying them in
accordance with the waste instructions. Do
not dispose them of along with the normal
household waste.
■■ The packing of your refrigerator is
produced from recyclable materials.
Disposing of your old
refrigerator
■■ Dispose of your old machine without
giving any harm to the environment.
• You may consult your authorized dealer
or waste collection center of your
municipality about the disposal of your
refrigerator.
■■ Before disposing of your refrigerator, cut
out the electric plug and, if there are any
locks on the door, make them inoperable
in order to protect children against any
danger.
■■ 2. Keep your refrigerator away from
heat sources, humid places and direct
sunlight.
■■ 3. There must be appropriate air
ventilation around your refrigerator in
order to achieve an efficient operation.
■■ If the refrigerator is to be placed in a
recess in the wall, there must be at least 5
cm distance with the ceiling and at least 5
cm with the wall.
■■ If the floor is covered with a carpet,
your product must be elevated 2.5 cm from
the floor.
■■ 4. Place your refrigerator on an even
floor surface to prevent jolts.
Adjusting the legs
■■ If your refrigerator is unbalanced;
■■ You can balance your refrigerator by
turning the front legs of it as illustrated in
the figure. The corner where the leg exists
is lowered when you turn in the direction
of black arrow and raised when you turn
in the opposite direction. Taking help from
someone to slightly lift the refrigerator will
facilitate this process.
Placing and Installation
■■ 1. Install your refrigerator to a place
that allows ease of use.
ENGLISH 33
INSTALLATION
■■ CThis appliance is designed to
operate at temperatures specified in the
table below is equipped with Advanced
Electronic Temperature Control System
[AETCS] which ensures that at the advised
setting [4 - four on the knob] the frozen
food in the freezer will not defrost even if
the ambient temperature falls as low as
-15 °C. When first installed the product
MUST NOT be placed in low ambient
temperatures because the freezer will
not reduce to it’s standard operating
temperature. Once it has reached its
steady operating state it can be relocated. So you may then install your
appliance in a garage or an unheated
room without having to worry about
frozen food in the freezer being spoilt.
However at low ambient temperatures
mentioned above, fridge contents are likely
to freeze, so check and consume food in
the fridge accordingly. When the ambient
temperature returns to normal, you may
change the knob setting to suit your needs.
■■ CIf the ambient temperature is below
0°C, the food in the fridge compartment
will freeze.So, we recommend you don’t
use the fridge compartment in such low
ambient conditions. You can continue using
the freezer compartment as usual.
34
ENGLISH
Installing the lower ventilation
cover
■■ You can install the lower ventilation
cover as illustrated in the figure.
Changing the illumination lamp
■■ To change the lamp used for
illumination of your refrigerator, please call
your Authorized Service.
PREPARATION
CYour refrigerator should be installed at
least 30 cm away from heat sources
such as hobs, ovens, central heater
and stoves and at least 5 cm away
from electrical ovens and should not be
located under direct sunlight.
CThe ambient temperature of the
room where you install your
refrigerator should at least be 10°C.
Operating your refrigerator under
cooler conditions than this is not
recommended with regard to its
efficiency.
CPlease make sure that the interior of
your refrigerator is cleaned thoroughly.
CIf two refrigerators are to be installed
side by side, there should be at least 2
cm distance between them.
CWhen you operate your refrigerator
for the first time, please observe the
following instructions during the initial
six hours.
- The door should not be opened
frequently.
- It must be operated empty without any
food in it.
- Do not unplug your refrigerator. If
a power failure occurs out of your
control, please see the warnings in
the “Recommended solutions for the
problems” section.
COriginal packaging and foam
materials should be kept for future
transportations or moving.
ENGLISH 35
USING YOUR REFRIGERATOR
additional power saving is provided since
the defrosting is performed individually.
Freezing fresh food
Temperature setting button
■■ Temperature setting button allows you
to make the temperature setting of your
refrigerator.
Setting the temperature of your
refrigerator
■■ The overall temperature setting of
your refrigerator is made by means of the
temperature setting button on the right wall
of the fridge compartment. This button has
5 different temperature setting position.
Select the position suitable to your needs.
Door Open Warning
■■ A audio warning signal will be given
when the fridge compartment door of your
product is left open for at least 1 minute.
This audio signal will mute when any
button on the indicator is pressed or when
the door is closed.
Dual cooling system:
■■ Your refrigerator is equipped with
36
two separate cooling systems to cool
the fresh food compartment and freezer
compartment. Thus, air in the fresh food
compartment and freezer compartment
do not get mixed. Thanks to these two
separate cooling systems, cooling speed is
much higher then other refrigerators. Odors
in the compartments do not get mixed. Also
ENGLISH
• It must be preferred to wrap or cover
the food before placing them in the
refrigerator.
• Hot food must cool down to the room
temperature before putting them in the
refrigerator.
• The foodstuff that you want to freeze
must be fresh and in good quality.
• Foodstuff must be divided into portions
according to the family’s daily or meal
based consumption needs.
• The foodstuff must be packaged in an
airtight manner to prevent them from
drying even if they are going to be kept
for a short time.
• Materials to be used for packaging
must be tear-proof and resistant to cold,
humidity, odor, oils and acids and they
must also be airtight. Moreover, they
must be well closed and they must be
made from easy-to-use materials that
are suitable for deep freeze usage.
• Food to be frozen must be put in the
freezer compartment. (They should not
be allowed to come in contact with the
previously frozen items to prevent their
partial thawing. Freezing capacity of
our product is given in the technical
specifications of your refrigerator.)
• Periods given in the information about
deep freeze must be obeyed for
storage times.
• Frozen food must be used immediately
after they are thawed and they should
never be re-frozen.
• Please observe the following
instructions to obtain the best results.
1. Do not freeze too large quantities of
food at one time. The quality of the
food is best preserved when it is frozen
right through to the core as quickly as
possible.
2. Placing warm food into the freezer
compartment causes the cooling system
to operate continuously until the food is
frozen solid.
3. Take special care not to mix already
frozen food and fresh food.
Recommendations for
preservation of frozen food
• Prepacked commercially frozen
food should be stored in accordance
with the frozen food manufacturer’s
instructions for a
( 4 star)
frozen food storage compartment.
• To ensure that the high quality
achieved by the frozen food
manufacturer and the food retailer is
maintained, the following should be
remembered:
1. Put packages in the freezer as quickly
as possible after purchase.
2. Ensure that contents are labeled and
dated.
3. Do not exceed “Use By”, “Best Before”
dates on the packaging.
If there is a power failure do not open
the freezer door. Even if the power
failure lasts up to the “Temperature
Increasing Time” indicated in the
“Technical specifications of your
refrigerator” section, frozen food will
not be affected. In case the failure lasts
longer, the food must be checked and
when necessary, must be consumed
immediately or must be frozen after
cooked.
Defrosting
■■ The freezer compartment defrosts
automatically.
Placing the food
Freezer
compartment
shelves
Various frozen food
such as meat, fish,
ice cream, vegetables
and etc.
Egg holder
Egg
Fridge
compartment
shelves
Food in pans, covered
plates and closed
containers
Fridge
compartment door
shelves
Small and packaged
food or drinks (such
as milk, fruit juice and
beer)
Crisper
Vegetables and fruits
Freshzone
compartment
Delicatessen products
(cheese, butter, salami
and etc.)
Deep-freeze information
■■ Food must be frozen as rapidly as
possible when they are put in a refrigerator
in order to keep them in good quality.
■■ It is possible to keep the food for a long
time only at -18°C or lower temperatures.
■■ You can keep the freshness of food
for many months (at -18°C or lower
temperatures in the deep freeze).
WARNING! A
■■ Foodstuff must be divided into portions
according to the family’s daily or meal
based consumption needs.
■■ Foodstuff must be packaged in an
airtight manner to prevent them from drying
even if they are going to be kept for a short
time.
ENGLISH 37
■■ Materials necessary for packaging:
Vacation Function
■■ Cold resistant adhesive tape
■■ If the doors of the product are not
■■ Self adhesive label
opened for 12 hours after the thermostat
is switched to the hottest position, then
the vacation function will be activated
automatically.
■■ Open the door of the product or
change the thermostat setting to cancel the
function.
■■ Vacation function is optional. It may
vary depending on the product type and
may not be contained in every product.
■■ It is not recommended to store food in
cooler compartment when the vacation
function is active.
■■ Rubber rings
■■ Pen
■■ Materials to be used for packaging the
foodstuff must be tear-proof and resistant to
cold, humidity, odor, oils and acids.
■■ Foodstuff to be frozen should not
be allowed to come in contact with the
previously frozen items to prevent their
partial thawing. ■■ Always follow the values in the tables
for storage periods.
■■ Frozen food must be used immediately
after they are thawed and they should
never be re-frozen.
■■ C Figures that take place in this
instruction manual are schematic and may
not correspond exactly with your product.
If the subject parts are not included in the
product you have purchased, then it is valid
for other models.
38
ENGLISH
MAINTENANCE AND CLEANING
■■ Never use gasoline, benzene or similar
substances for cleaning purposes.
■■ We recommend that you unplug the
appliance before cleaning.
■■ Never use any sharp abrasive instrument,
soap, household cleaner, detergent and wax
polish for cleaning.
■■ Use lukewarm water to clean the cabinet
of your refrigerator and wipe it dry.
■■ Use a damp cloth wrung out in a solution
of one teaspoon of bicarbonate of soda to
one pint of water to clean the interior and
wipe it dry.
■■ Make sure that no water enters the lamp
housing and other electrical items.
■■ If your refrigerator is not going to be used
for a long period of time, unplug the power
cable, remove all food, clean it and leave the
door ajar.
■■ Check door seals regularly to ensure they
are clean and free from food particles.
■■ To remove door racks, remove all the
contents and then simply push the door rack
upwards from the base.
Protection of plastic surfaces
■■ Do not put the liquid oils or oil-cooked
meals in your refrigerator in unsealed
containers as they damage the plastic
surfaces of your refrigerator. In case of
spilling or smearing oil on the plastic
surfaces, clean and rinse the relevant part of
the surface at once with warm water.
ENGLISH 39
RECOMMENDED SOLUTIONS FOR THE
PROBLEMS
■■ Please review this list before calling the service. It might save you time and money. This
list includes frequent complaints that are not arising from defective workmanship or material
usage. Some of the features described here may not exist in your product.
■■ The refrigerator does not operate
• Is the refrigerator properly plugged in? Insert the plug to the wall socket.
• Is the fuse of the socket which your refrigerator is connected to or the main fuse blown
out? Check the fuse.
■■ Condensation on the side wall of the fridge compartment. (MULTI ZONE, COOL
CONTROL ve FLEXI ZONE)
• Very cold ambient conditions. Frequent opening and closing of the door. Highly humid
ambient conditions. Storage of food containing liquid in open containers. Leaving the
door ajar.
• Switching the thermostat to a colder degree.
• Decreasing the time the door left open or using it less frequently.
• Covering the food stored in open containers with a suitable material.
• Wipe the condensation using a dry cloth and check if it persists.
■■ Compressor is not running
• Protective thermic of the compressor will blow out during sudden power failures or plugout plug-ins as the refrigerant pressure in the cooling system of the refrigerator has not
been balanced yet.
• Your refrigerator will start running approximately after 6 minutes. Please call the service
if your refrigerator does not startup at the end of this period.
• The fridge is in defrost cycle. This is normal for a full-automatically defrosting refrigerator.
Defrosting cycle occurs periodically.
• Your refrigerator is not plugged into the socket. Make sure that he plug is inserted tightly
to the wall socket.
• Are the temperature adjustments correctly made? There is a power failure. Call your
electricity supplier.
40
ENGLISH
■■ The fridge is running frequently or for a long time.
• Your new refrigerator may be wider than the previous one. This is quite normal. Large
refrigerators operate for a longer period of time.
• The ambient room temperature may be high.This is quite normal.
• The refrigerator might have been plugged in recently or might have been loaded with
food. Cooling down of the refrigerator completely may last for a couple of hours
longer.
• Large amounts of hot food might have been put in the refrigerator recently. Hot food
causes longer running of the refrigerator until they reach the safe storage temperature.
• Doors might have been opened frequently or left ajar for a long time. The warm air that
has entered into the refrigerator causes the refrigerator to run for longer periods. Open
the doors less frequently.
• Freezer or fridge compartment door might have been left ajar. Check if the doors are
tightly closed.
• The refrigerator is adjusted to a very low temperature. Adjust the refrigerator
temperature to a warmer degree and wait until the temperature is achieved.
• Door seal of the fridge or freezer may be soiled, worn out, broken or not properly
seated. Clean or replace the seal. Damaged/broken seal causes the refrigerator to run
for a longer period of time in order to maintain the current temperature.
■■ Freezer temperature is very low while the fridge temperature is sufficient.
• The freezer temperature is adjusted to a very low temperature. Adjust the freezer
temperature to a warmer degree and check.
■■ Fridge temperature is very low while the freezer temperature is sufficient.
• The fridge temperature is adjusted to a very low temperature. Adjust the fridge
temperature to a warmer degree and check.
■■ Food kept in the fridge compartment drawers are freezing.
• The fridge temperature is adjusted to a very low temperature. Adjust the fridge
temperature to a warmer degree and check.
ENGLISH 41
■■ Condensation on the inner walls of refrigerator.
• Hot and humid weather increases icing and condensation. It is normal and not a fault.
• The doors are ajar. Make sure that the doors are closed completely.
• Doors might have been opened very frequently or they might have been left open for
along time. Open the door less frequently.
■■ Humidity occurs on the outside of the refrigerator or between the doors.
• The weather may be humid. This is quite normal in humid weather. When the humidity is
less, condensation will disappear.
■■ Bad odor inside the refrigerator.
• Inside of the refrigerator must be cleaned. Clean the inside of the refrigerator with a
sponge, warm water or carbonated water.
• Some containers or packaging materials might be causing the smell. Use a different
container or different brand packaging material.
■■ The door(s) is (are) not closing.
• Food packages may prevent the door's closing. Replace the packages that are
obstructing the door.
• The refrigerator is probably not completely vertical on the floor and it might be rocking
when slightly moved. Adjust the elevation screws.
• The floor is not level or strong. Make sure that the floor is level and capable to carry the
refrigerator.
■■ Crispers are stuck.
• The food might be touching the ceiling of the drawer. Rearrange food in the drawer.
42
ENGLISH
INFORMATION
Environmental information
This product has been made from high-quality
materials and parts, which are suitable for
recycling and can be reused.
Therefore, at the end of its life, the product
must not be disposed of in the normal domestic
waste, but must be taken to a collection point for
recycling electrical and electronic appliances.
This is indicated by the following symbol on
the product, in the instructions for use or on the
packaging.
Directives 2004/108/EG and
2006/95/EG.
where your local collection points are.
Reusing and recycling of old appliances is
an important contribution to protecting our
environment.
ENGLISH 43
Index
Sicherheit
45
Bestimmungsgemäßer Gebrauch....................45
Bei Produkten mit einem Wasserspender:......47
Kinder – Sicherheit...........................................47
HCA-Warnung..................................................48
Tipps zum Energiesparen.................................48
Auf einen Blick
49
Multi-Hygiene ..................................................50
Zubehör 50
Eisbereiter und Eisbehälter...............................50
Verschiebbare Ablagen...................................50
Zubehör
51
Kühlablage........................................................ 51
Installation
52
Was Sie bei einem weiteren Transport Ihres
Kühlschranks beachten müssen.......................52
Bevor Sie Ihren Kühlschrank einschalten........52
Verpackungsmaterialien entsorgen.................53
Altgeräte entsorgen..........................................53
Aufstellung und Installation..............................53
Installation
53
Füße einstellen..................................................53
Installation
54
Untere Belüftungsöffnungabdeckung
anbringen..........................................................54
Auswechseln der Beleuchtung .......................54
Vorbereitung
44
DEUTSCH
55
Nutzung des
Kühlschranks
56
Temperatureinstelltaste.....................................56
Temperatur einstellen........................................56
Tür-offen-Warnung............................................56
Doppeltes Kühlsystem:.....................................56
Frische Lebensmittel tiefkühlen.........................56
Empfehlungen zur Konservierung von
gefrorenen Lebensmitteln.................................57
Lebensmittel einlagern......................................57
Hinweise zum Tiefkühlen..................................57
Urlaubsfunktion.................................................58
Wartung und
Reinigung
59
Schutz der Kunststoffflächen ..........................59
Problemlösung
60
Informationen
63
Sicherheit
• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: Der
Verzehr von Speiseeis und Eiswürfeln
aufmerksam durch. Bei Nichtbeachtung
unmittelbar nach der Entnahme aus dem
dieser Informationen können Verletzungen
Tiefkühlbereich ist nicht ratsam. (Dies kann
und Materialschäden entstehen. In diesem
zu Erfrierungen führen.)
Fall erlöschen auch sämtliche Garantie- und
sonstigen Ansprüche.
• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: Bewahren
Sie Getränke in Flaschen sowie Dosen
■■ Die reguläre Einsatzzeit des von Ihnen
niemals im Tiefkühlbereich auf. Diese
erworbenen Gerätes beträgt 10 Jahre.
platzen.
In diesem Zeitraum halten wir Ersatzteile
für das Gerät bereit, damit es stets wie
• Berühren Sie gefrorene Lebensmittel nicht
gewohnt arbeiten kann.
mit der Hand; sie können festfrieren.
• Trennen Sie Ihren Kühlschrank vor dem
Reinigen oder Abtauen vom Stromnetz.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
• Verwenden Sie niemals Dampf- oder
Dieses Produkt dient dem Einsatz in
Sprühreiniger zum Reinigen und
– Innenräumen und geschlossenen
Abtauen Ihres Kühlschranks. Die
Bereichen, wie z. B. Haushalten;
Dämpfe oder Nebel können in Kontakt
– geschlossenen Arbeitsbereichen, wie
mit stromführenden Teilen geraten und
Läden und Büros;
Kurzschlüsse oder Stromschläge auslösen.
– geschlossenen Unterkunftsbereichen,
• Missbrauchen Sie niemals Teile Ihres
wie Bauernhöfen, Hotels und
Kühlschranks (z. B. Tür) als Befestigungen
Pensionen.
oder Kletterhilfen.
■■ • Das Gerät sollte nicht im Freien
• Nutzen Sie keine elektrischen Geräte
benutzt werden.
innerhalb des Kühlschranks.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf
Allgemeine Hinweise zu Ihrer
keinesfalls mit Bohr- oder
Sicherheit
Schneidwerkzeugen zu beschädigen.
• Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten,
Das Kühlmittel kann herausspritzen,
wenden Sie sich am besten an den
wenn die Gaskanäle des Verdunsters,
autorisierten Kundendienst. Hier
Rohr- und Schlauchleitungen oder
erhalten Sie notwendige Informationen
Oberflächenversiegelungen beschädigt
und erfahren, welche Stellen für die
werden. Dies kann zu Hautreizungen und
Entsorgung zuständig sind.
Augenverletzungen führen.
• Bei Problemen und Fragen zum Gerät
• Decken Sie keinerlei Belüftungsöffnungen
wenden Sie sich grundsätzlich an den
des Kühlschranks ab.
autorisierten Kundendienst. Ziehen
• Elektrische Geräte dürfen nur von
Sie keine Dritten zu Rate, versuchen
autorisierten Fachkräften repariert
Sie nichts in Eigenregie, ohne den
werden. Reparaturen durch weniger
autorisierten Kundendienst davon in
kompetente Personen können erhebliche
Kenntnis zu setzen.
Gefährdungen des Anwenders
DEUTSCH 45
verursachen.
■■ Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise
46
• Sollten Fehler oder Probleme während
der Wartung oder Reparaturarbeiten
auftreten, so trennen Sie den
Kühlschrank von der Stromversorgung,
indem Sie die entsprechende Sicherung
abschalten oder den Netzstecker ziehen.
• Ziehen Sie niemals am Netzkabel –
ziehen Sie direkt am Stecker.
• Lagern Sie hochprozentige alkoholische
Getränke gut verschlossen und aufrecht.
• Bewahren Sie niemals Sprühdosen mit
brennbaren und explosiven Substanzen
im Kühlschrank auf.
• Nutzen Sie keine mechanischen oder
anderen Hilfsmittel, um das Gerät
abzutauen – es sei denn, solche
Hilfsmittel werden ausdrücklich vom
Hersteller empfohlen.
• Dieses Produkt darf nicht von
Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
bedient werden, sofern sie nicht durch
eine Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, in der Bedienung des
Produktes angeleitet werden.
• Nehmen Sie einen beschädigten
Kühlschrank nicht in Betrieb. Wenden
Sie sich bei jeglichen Zweifeln an einen
Kundendienstmitarbeiter.
• Die elektrische Sicherheit des Gerätes
ist nur dann gewährleistet, wenn
das hausinterne Erdungssystem den
zutreffenden Normen entspricht.
• Setzen Sie das Gerät keinem Regen,
Schnee, direktem Sonnenlicht oder Wind
aus, da dies die elektrische Sicherheit
gefährden kann.
• Wenden Sie sich zur Vermeidung
von Gefahren an den autorisierten
Kundendienst, falls das Netzkabel
beschädigt ist.
DEUTSCH
• Stecken Sie während der Installation
niemals den Netzstecker ein.
Andernfalls kann es zu schweren bis
tödlichen Verletzungen kommen.
• Dieser Kühlschrank dient nur der
Aufbewahrung von Lebensmitteln.
Für andere Zwecke sollte er nicht
verwendet werden.
• Das Etikett mit den technischen Daten
befindet sich an der linken Innenwand
des Kühlschranks.
• Schließen Sie Ihren Kühlschrank niemals
an energiesparende Systeme an; dies
kann den Kühlschrank beschädigen.
• Falls der Kühlschrank über ein blaues
Licht verfügt, blicken Sie nicht mit
optischen Werkzeugen in das blaue
Licht.
• Bei manuell gesteuerten Kühlschränken
warten Sie mindestens 5 Minuten,
bevor Sie den Kühlschrank nach einem
Stromausfall wieder einschalten.
• Falls Sie das Gerät an einen anderen
Besitzer weitergeben, vergessen
Sie nicht, die Bedienungsanleitung
ebenfalls auszuhändigen.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
beim Transport des Kühlschranks
nicht beschädigt wird. Übermäßiges
Biegen des Kabels birgt Brandgefahr.
Platzieren Sie keine schweren
Gegenstände auf dem Netzkabel.
Berühren Sie den Netzstecker niemals
mit feuchten oder gar nassen Händen.
• Schließen Sie den Kühlschrank nicht an,
wenn die Steckdose lose sitzt.
• Sprühen Sie aus Sicherheitsgründen
niemals direkt Wasser auf die Innenund Außenflächen des Gerätes.
• Sprühen Sie keine Substanzen
mit brennbaren Gasen, wie z.
B. Propangas, in die Nähe des
Kühlschranks; andernfalls bestehen
Brand- und Explosionsgefahr.
• Platzieren Sie keine mit Wasser
gefüllten Gegenstände auf dem
Kühlschrank; dies birgt Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Überladen Sie Ihren Kühlschrank
nicht mit zu großen Mengen an
Lebensmitteln. Wenn das Gerät
überladen ist, können beim Öffnen
der Kühlschranktür Lebensmittel
herausfallen und Verletzungen
verursachen. Stellen Sie keinesfalls
Gegenstände auf den Kühlschrank; sie
könnten beim Öffnen oder Schließen
der Kühlschranktür herunterfallen.
• Materialien wie beispielsweise
Impfstoffe, wärmeempfindliche Arznei,
wissenschaftliche Proben usw. sollten
nicht im Kühlschrank aufbewahrt
werden, da sie bei exakt festgelegten
Temperaturen gelagert werden müssen.
• Trennen Sie den Kühlschrank vom
Stromnetz, wenn er längere Zeit nicht
benutzt wird. Ein mögliches Problem im
Netzkabel kann einen Brand auslösen.
• Der Stecker sollte regelmäßig
gereinigt werden; andernfalls besteht
Brandgefahr.
• Die Steckerkontakte sollten regelmäßig
gereinigt werden; andernfalls besteht
Brandgefahr.
• Wenn die höhenverstellbaren Füße
nicht sicher auf dem Boden stehen,
kann sich der Kühlschrank bewegen.
Die angemessene Sicherung der
höhenverstellbaren Füße am Boden
kann eine Bewegung des Kühlschranks
verhindern.
• Halten Sie den Kühlschrank beim
Tragen nicht am Türgriff. Andernfalls
könnte er abbrechen.
• Wenn Sie Ihr Produkt neben einem
anderen Kühl- oder Gefrierschrank
aufstellen möchten, sollte der Abstand
zwischen beiden Geräten mindestens
8 cm betragen. Andernfalls können
die benachbarten Seitenwände feucht
werden.
Bei Produkten mit einem
Wasserspender:
Der Wasserdruck sollte mindestens 1
bar und höchstens 8 bar betragen.
• Nur Trinkwasser verwenden.
Kinder – Sicherheit
• Bei abschließbaren Türen bewahren
Sie den Schlüssel außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit
dem Produkt spielen.
DEUTSCH 47
HCA-Warnung
Falls das Kühlsystem Ihres Produktes
R600a enthält:
■■ Dieses Gas ist leicht entflammbar.
Achten Sie also darauf, Kühlkreislauf und
Leitungen während Betrieb und Transport
nicht zu beschädigen. Bei Beschädigungen
halten Sie das Produkt von potenziellen
Zündquellen (z. B. offenen Flammen) fern
und sorgen für eine gute Belüftung des
Raumes, in dem das Gerät aufgestellt
wurde.
Ignorieren Sie diese Warnung, falls
das Kühlsystem Ihres Produktes R134a
enthält.
■■ Die Art des im Produkt eingesetzten
Gases wird auf dem Typenschild an
der linken Innenwand des Kühlschranks
angegeben.
■■ Entsorgen Sie das Produkt keinesfalls
durch Verbrennen.
48
DEUTSCH
Tipps zum Energiesparen
• Halten Sie die Kühlschranktüren nur
möglichst kurz geöffnet.
• Lagern Sie keine warmen Speisen oder
Getränke im Kühlschrank ein.
• Überladen Sie den Kühlschrank nicht;
die Luft muss frei zirkulieren können.
• Stellen Sie den Kühlschrank nicht
im direkten Sonnenlicht oder in der
Nähe von Wärmequellen wie Öfen,
Spülmaschinen oder Heizkörpern auf.
• Achten Sie darauf, Ihre Lebensmittel
in verschlossenen Behältern
aufzubewahren.
• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: Sie
können noch mehr Lebensmittel
einlagern, wenn Sie die Ablage
oder Schublade aus dem
Tiefkühlbereich herausnehmen. Der
für Ihren Kühlschrank angegebene
Energieverbrauch wurde nach dem
Entfernen der Ablage oder Schublade
und bei maximaler Beladung bestimmt.
Ansonsten ist es Ihnen freigestellt,
die Ablage oder Schublade zu
verwenden.
• Das Auftauen von gefrorenen
Lebensmitteln im Kühlbereich ist
energiesparend und schont die
Qualität der Lebensmittel.
Auf einen Blick
A
Q
B
P
A
O
N
R
M
A
C
L
K
J
A
I
H
G
S
F
F
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Kühlbereich-Türablagen
Eierhalter
Einschub-Staufächer
Einstellbare Füße an der
Vorderseite
Lüftungsgitter
Tiefkühlfach
Schnellgefrierfach
Lüfter
Eisbereiter
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
Gemüsefächer
Gemüsefachabdeckung
Gemüsefächer, zweite Ebene
Flaschenablage
Temperatureinstelltaste
Verstellbare Ablagen
Leuchtmittel
Lüfter
Kühlbereich
Tiefkühlbereich
C Abbildungen und Angaben in dieser Anleitung sind schematisch und können
etwas von Ihrem Produkt abweichen. Falls Teile nicht zum Lieferumfang des
erworbenen Gerätes zählen, gelten sie für andere Modelle.
DEUTSCH 49
Zubehör
Multi-Hygiene
■■ Hier kommen drei Schutzsysteme zum
Einsatz.
■■ Hygiene+: Der fotokatalytische Filter
im Luftkanal des Kühlschranks unterstützt
die Reinigung der Luft im Inneren. Dieser
Filter wirkt auch gegen schlechte Gerüche.
■■ Silver+: Die Innenflächen von
Kühlschrank und Gemüsefächern wurden
mit einer speziellen, silberhaltigen
Beschichtung versehen. Auf solchen
Oberflächen ist kein Bakterienwachstum
möglich. Daher kommt es nicht zur
Entstehung unangenehmer Gerüche durch
Bakterienbefall der Oberflächen.
■■ Ion+: Ein Ionisator im Luftkanal des
Kühlschranks ionisiert die Luft. Durch dieses
System werden schwebende Bakterien
und dadurch entstehende unangenehme
Gerüche wirksam reduziert.
Eisbereiter und Eisbehälter
Eisbereiter verwenden
■■ Füllen Sie den Eisbereiter mit Wasser,
setzen Sie ihn in seine Halterung. Ihr Eis ist
nach etwa zwei Stunden fertig. Nehmen
Sie den Eisbereiter zum Entnehmen des
Eises nicht heraus.
■■ Drehen Sie die Knöpfe daran um 90 °
im Uhrzeigersinn.
■■ Die Eiswürfel fallen in den
darunterliegenden Eiswürfelbehälter.
■■ Sie können den Eisbehälter zum
Servieren der Eiswürfel herausnehmen.
■■ Wenn Sie möchten, können Sie das Eis
auch im Eisbehälter aufbewahren.
Eisbehälter
■■ Der Eisbehälter dient ausschließlich
50
zum Sammeln der Eiswürfel. Füllen Sie
kein Wasser ein. Der Behälter wird sonst
platzen.
DEUTSCH
Verschiebbare Ablagen
■■ Sie verschieben die Ablagen, indem Sie
sie vorne etwas anheben und anschließend
nach vorne ziehen oder nach hinten
schieben. Sie können die Ablagen bis
zum Anschlag herausziehen, um leichter
an die Lebensmittel im hinteren Teil der
Ablage heranzukommen. Die Ablage lässt
sich vollständig entnehmen, indem Sie sie
leicht anheben und anschließend weiter
herausziehen.
■■ Halten Sie die Ablage fest im Griff (am
besten von unten abstützen), damit sie nicht
kippt. Die Ablagen laufen in Schienen an
den Seiten des Innenraums; Sie können
Schienen in unterschiedlicher Höhe nutzen.
■■ Schieben Sie die Ablage stets bis zum
Anschlag ein.
Zubehör
Kühlablage
■■ Durch Herausnehmen der Snack-
Ablage(n) können Sie das Volumen Ihres
Kühlschranks vergrößern. Ziehen Sie die
Ablage bis zum Anschlag zu sich hin.
Heben Sie das Vorderteil etwa 1 cm weit
an, ziehen Sie die Ablage anschließend
ganz heraus.
■■ In diesen Ablagen können Sie
Lebensmittel lagern, die Sie kurz darauf
einfrieren möchten. Ebenso eignen sich
diese Ablagen für Lebensmittel, die Sie
ein paar Grad unterhalb der regulären
Kühlbereichtemperatur aufbewahren
möchten.
DEUTSCH 51
Installation
B Bitte beachten Sie, dass der Hersteller
nicht haftet, wenn Sie sich nicht an die
Informationen und Anweisungen der
Bedienungsanleitung halten.
Was Sie bei einem weiteren
Transport Ihres Kühlschranks
beachten müssen
1. Der Kühlschrank muss vor dem
Transport geleert und gesäubert
werden.
2. Befestigen und sichern Sie Ablagen,
Zubehör, Gemüsefach etc. mit
Klebeband, bevor Sie das Gerät neu
verpacken.
3. Die Verpackung muss mit kräftigem
Klebeband und stabilen Seilen
gesichert, die auf der Verpackung
aufgedruckten Transporthinweise
müssen beachtet werden.
Vergessen Sie nicht…
■■ Jeder wiederverwendete Artikel stellt
eine unverzichtbare Hilfe für unsere Natur
und unsere Ressourcen dar.
■■ Wenn Sie zur Wiederverwertung
von Verpackungsmaterialien beitragen
möchten, können Sie sich bei
Umweltschutzvereinigungen und Ihren
Behörden vor Ort informieren.
Bevor Sie Ihren Kühlschrank
einschalten
■■ Bevor Sie Ihren Kühlschrank in Betrieb
nehmen, beachten Sie bitte Folgendes:
1. Ist der Innenraum des Kühlschranks
trocken, kann die Luft frei an der
Rückseite zirkulieren?
52
DEUTSCH
2. Sie können die beiden Kunststoffkeile
wie in der Abbildung gezeigt
anbringen. Die Kunststoffkeile sorgen
für den richtigen Abstand zwischen
Kühlschrank und Wand – und
damit für die richtige Luftzirkulation.
(Die Abbildung dient lediglich zur
Orientierung und muss nicht exakt mit
Ihrem Gerät übereinstimmen.)
3. Reinigen Sie das Innere des
Kühlschranks wie im Abschnitt
„Wartung und Reinigung” beschrieben.
4. Stecken Sie den Netzstecker des
Kühlschranks in eine Steckdose. Wenn
die Kühlbereichtür geöffnet wird,
schaltet sich das Licht im Inneren ein.
5. Sie hören ein Geräusch, wenn sich
der Kompressor einschaltet. Die
Flüssigkeiten und Gase im Kühlsystem
können auch leichte Geräusche
erzeugen, wenn der Kompressor nicht
läuft. Dies ist völlig normal.
6. Die Vorderkanten des Kühlgerätes
können sich warm anfühlen. Dies
ist normal. Diese Bereiche wärmen
sich etwas auf, damit sich kein
Kondenswasser bildet.
Installation
Elektrischer Anschluss
■■ Schließen Sie das Gerät an eine
geerdete (Schuko-) Steckdose an. Diese
Steckdose muss mit einer passenden
Sicherung abgesichert werden.
Wichtig:
• Der Anschluss muss gemäß lokaler
Vorschriften erfolgen.
• Der Netzstecker muss nach der
Installation frei zugänglich bleiben.
• Die angegebene Spannung muss mit
Ihrer Netzspannung übereinstimmen.
• Zum Anschluss dürfen keine
Verlängerungskabel oder
Mehrfachsteckdosen verwendet
werden.
Ein
beschädigtes Netzkabel muss
B
unverzüglich durch einen qualifizierten
Elektriker ausgetauscht werden.
BDas Gerät darf vor Abschluss der
Reparaturen nicht mehr betrieben
werden! Es besteht Stromschlaggefahr!
Verpackungsmaterialien
entsorgen
■■ Das Verpackungsmaterial kann
eine Gefahr für Kinder darstellen.
Halten Sie Verpackungsmaterialien von
Kindern fern oder entsorgen Sie das
Verpackungsmaterial gemäß den gültigen
Entsorgungsbestimmungen. Entsorgen Sie
Verpackungsmaterialien nicht mit dem
regulären Hausmüll.
■■ Die Verpackung Ihres Gerätes
wurde aus recyclingfähigen Materialien
hergestellt.
Altgeräte entsorgen
■■ Entsorgen Sie Altgeräte auf
umweltfreundliche Weise.
• Bei Fragen zur richtigen Entsorgung
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler,
an eine Sammelstelle oder an Ihre
Stadtverwaltung.
■■ Bevor Sie das Gerät entsorgen,
schneiden Sie den Netzstecker ab
und machen die Türverschlüsse (sofern
vorhanden) unbrauchbar, damit Kinder
nicht in Gefahr gebracht werden.
Aufstellung und Installation
■■ 1. Stellen Sie Ihren Kühlschrank an einer
gut erreichbaren Stelle auf.
■■ 2. Platzieren Sie den Kühlschrank nicht
in der Nähe von Wärmequellen oder
dort, wo er Feuchtigkeit oder direktem
Sonnenlicht ausgesetzt ist.
■■ 3. Damit das Gerät richtig arbeiten
kann, müssen Sie ausreichend Platz um
das Gerät herum freilassen, damit eine
ordentliche Belüftung gewährleistet ist.
■■ Wenn Sie den Kühlschrank in einer
Nische aufstellen, müssen Sie einen
Abstand von mindestens 5 cm zur Decke
und 5 cm zu den Wänden einhalten.
■■ Wenn Sie das Gerät auf einem Teppich
oder Teppichboden aufstellen, müssen Sie
einen Abstand von mindestens 2,5 cm zum
Boden einhalten.
■■ 4. Stellen Sie Ihren Kühlschrank auf
einem ebenen Untergrund auf, damit er
nicht wackelt.
Füße einstellen
■■ Wenn Ihr Kühlschrank nicht absolut
gerade steht:
DEUTSCH 53
Installation
■■ C Das Gerät wurde für den Einsatz
bei den in der nachstehenden Tabelle
angegebenen Temperaturen entwickelt
und ist mit einem fortschrittlichen,
elektronischen Temperaturregelungssystem
(AETCS) ausgestattet. Dieses System
sorgt dafür, dass Lebensmittel im
Tiefkühlbereich bei der empfohlenen
Einstellung „4“ auch dann nicht auftauen,
wenn die Umgebungstemperatur auf
bis zu -15 °C abfällt. Bei der ersten
Ausstellung darf das Gerät KEINEN
niedrigen Umgebungstemperaturen
ausgesetzt werden, da das Gerät seine
normale Betriebstemperatur unter diesen
Umständen nicht erreicht. Sobald die
normale Betriebstemperatur erreicht ist,
kann das Gerät auch an einer anderen
Stelle aufgestellt werden. Nun können
Sie das Gerät auch beispielsweise in
einer Garage oder einem anderen
unbeheizten Raum aufstellen, ohne dass
die eingelagerten Lebensmittel verderben.
Allerdings kann es bei sehr geringen
Umgebungstemperaturen vorkommen,
dass auch Lebensmittel im Kühlbereich
einfrieren. Schauen Sie also hin und
wieder nach Ihren Lebensmitteln. Wenn
wieder normale Umgebungstemperaturen
herrschen, können Sie die Kühlleistung des
Gerätes nach Bedarf einstellen.
■■ C Bei Umgebungstemperaturen
unter 0 °C gefrieren die Lebensmittel im
Kühlbereich. Daher empfehlen wir Ihnen,
den Kühlbereich bei solch niedrigen
Umgebungstemperaturen nicht zu nutzen.
Den Tiefkühlbereich können Sie jedoch
ganz normal weiter nutzen.
54
DEUTSCH
Untere
Belüftungsöffnungabdeckung
anbringen
■■ Sie können die untere
Belüftungsöffnungabdeckung wie in der
Abbildung gezeigt anbringen.
■■ Sie können den Kühlschrank – wie in
der Abbildung gezeigt – durch Drehen
der Frontfüße ausbalancieren. Wenn Sie
in Richtung des schwarzen Pfeils drehen,
senkt sich die Ecke, an der sich der Fuß
befindet. Beim Drehen in Gegenrichtung
wird die Ecke angehoben. Diese Arbeit
fällt erheblich leichter, wenn ein Helfer das
Gerät etwas anhebt.
Auswechseln der Beleuchtung
■■ Die Innenbeleuchtung Ihres
Kühlschranks sollte ausschließlich vom
autorisierten Kundendienst ausgetauscht
werden.
Vorbereitung
CIhr Kühlschrank sollte mindestens 30
cm von Hitzequellen wie Kochstellen,
Öfen, Heizungen, Herden und
ähnlichen Einrichtungen aufgestellt
werden. Halten Sie mindestens 5 cm
Abstand zu Elektroöfen ein, vermeiden
Sie die Aufstellung im direkten
Sonnenlicht.
CDie Zimmertemperatur des Raumes, in
dem der Kühlschrank aufgestellt wird,
sollte mindestens 10°C betragen.
Im Hinblick auf den Wirkungsgrad
ist der Betrieb des Kühlschranks bei
geringerer Umgebungstemperatur nicht
ratsam.
CSorgen Sie dafür, dass das Innere Ihres
Kühlschranks gründlich gereinigt wird.
CFalls zwei Kühlschränke nebeneinander
aufgestellt werden sollen, achten Sie
darauf, dass sie mindestens 2 cm
voneinander entfernt platziert werden.
CWenn Sie den Kühlschrank zum ersten
Mal in Betrieb nehmen, halten Sie sich
bitte an die folgenden Anweisungen für
die ersten sechs Betriebsstunden.
- Die Kühlschranktür sollte nicht zu
häufig geöffnet werden.
- Der Kühlschrank muss zunächst
vollständig leer arbeiten.
- Ziehen Sie nicht den Netzstecker. Falls
der Strom ausfallen sollte, beachten
Sie die Warnhinweise im Abschnitt
„Empfehlungen zur Problemlösung“.
COriginalverpackung und
Schaumstoffmaterialien sollten zum
zukünftigen Transport des Gerätes
aufbewahrt werden.
DEUTSCH 55
Nutzung des Kühlschranks
Frische Lebensmittel tiefkühlen
Temperatureinstelltaste
■■ Mit dem Temperatureinsteller regeln Sie
die Innentemperatur Ihres Kühlgerätes.
Temperatur einstellen
■■ Mit dem Temperatureinsteller an
der rechten Innenwand regeln Sie die
Temperatureinstellung Ihres Gerätes. Sie
können den Temperatureinsteller auf fünf
unterschiedliche Positionen einstellen.
Wählen Sie die jeweils passende Position
für Ihren Einsatzzweck.
Tür-offen-Warnung
■■ Ein Tonsignal erklingt, wenn die Tür des
Kühlbereiches länger als 1 Minute lang
offen steht. Dieses Tonsignal verstummt,
sobald Sie eine beliebige Taste drücken
oder die Tür wieder schließen.
Doppeltes Kühlsystem:
■■ Ihr Kühlgerät ist mit zwei getrennten
56
Kühlsystemen für Kühl- und Tiefkühlbereich
ausgestattet. Dadurch vermischt sich die
Luft im Kühlbereich nicht mit der Luft im
Tiefkühlbereich. Durch die Trennung der
Kühlsysteme kühlt Ihr Gerät erheblich
schneller als viele andere Kühlgeräte. Auch
die Gerüche der beiden Kühlbereiche
bleiben getrennt. Darüber hinaus sparen
Sie Energie, da auch das Abtauen getrennt
erfolgt.
DEUTSCH
• Es ist ratsam, die Lebensmittel
einzuwickeln oder abzudecken, bevor
sie im Kühlschrank gelagert werden.
• Heiße Speisen müssen auf
Raumtemperatur abgekühlt sein,
ehe sie in den Kühlschrank gegeben
werden.
• Lebensmittel, die Sie einfrieren möchten,
sollten frisch und von guter Qualität
sein.
• Verteilen Sie die Lebensmittel/Gerichte
auf familienfreundliche oder sonstwie
sinnvolle Portionen.
• Lebensmittel sollten luftdicht verpackt
sein, damit sie nicht austrocknen. Dies
gilt auch dann, wenn Sie Lebensmittel
nur kurze Zeit lagern möchten.
• Geeignete Verpackungsmaterialien
müssen reißfest, luftdicht und
unempfindlich gegenüber Kälte,
Feuchtigkeit, Gerüchen, Ölen und
Säuren sein. Darüber hinaus müssen
sie sich leicht verschließen lassen,
unkompliziert in der Handhabung und
natürlich zum Tiefkühlen geeignet sein.
• Lebensmittel, die eingefroren werden
sollen, müssen im Tiefkühlbereich
verstaut werden. (Sie sollten
keinen direkten Kontakt zu bereits
eingefrorenen Lebensmitteln haben, um
diese nicht anzutauen. Die Angaben
zur Tiefkühlkapazität finden Sie bei den
technischen Daten des Gerätes.)
• Halten Sie sich bitte an die Angaben
zur maximalen Lagerungszeit von
Lebensmitteln.
• Verbrauchen Sie eingefrorene
Lebensmittel direkt nach dem Auftauen
und frieren Sie sie nicht wieder ein.
• Bitte beachten Sie die folgenden
Hinweise, um beste Resultate zu
erzielen.
1. Frieren Sie nicht zu große Mengen
auf einmal ein. Die Qualität der
Lebensmittel bleibt am besten erhalten,
wenn sie so schnell wie möglich bis in
den Kern tiefgekühlt werden.
2. Wenn Sie noch warme Speisen in
den Tiefkühlbereich stellen, bewirken
Sie damit, dass das Kühlsystem
ununterbrochen arbeitet, bis die
Speisen komplett tiefgekühlt sind.
3. Achten Sie besonders darauf, bereits
tiefgekühlte und frische Speisen nicht
zu vermischen.
Empfehlungen zur
Konservierung von gefrorenen
Lebensmitteln
• • Handelsübliche, verpackte
Tiefkühlkost sollte gemäß den
Hinweisen des Herstellers zur Lagerung
in Viersterne-Fächern
gelagert
werden.
• Um besonders gute Ergebnisse zu
erzielen und zu erhalten, sollten Sie
Folgendes berücksichtigen:
1. Geben Sie Lebensmittel so schnell
wie möglich nach dem Kauf in den
Tiefkühlbereich.
2. Sorgen Sie dafür, dass sämtliche
Lebensmittel beschriftet und mit einem
Datum versehen werden.
3. Achten Sie darauf, dass das
Mindesthaltbarkeitsdatum auf der
Verpackung nicht überschritten wird.
Bei Stromausfall halten Sie die Tür des
Tiefkühlbereiches geschlossen.
Gefrorene Lebensmittel nehmen keinen
Schaden, solange der Stromausfall
nicht länger als unter „Haltezeit nach
Ausfall“ (siehe Technische Daten)
angegeben andauert. Falls der
Stromausfall länger andauern sollte,
müssen Sie die Lebensmittel überprüfen
und nötigenfalls entweder sofort
konsumieren oder kochen und danach
wieder einfrieren.
Abtauen
■■ Der Tiefkühlbereich taut automatisch ab.
Lebensmittel einlagern
Verschiedene
gefrorene Lebensmittel
wie Fleisch, Fisch,
Speiseeis, Gemüse etc.
Eierhalter
Eier
Lebensmittel in
Pfannen, Töpfen, auf
Kühlbereich-Ablagen abgedeckten Tellern,
in geschlossenen
Behältern
Kleine, verpackte
Lebensmittelprodukte
Kühlbereichoder Getränke (zum
Türablagen
Beispiel Milch, Saft und
Bier)
Gemüsefach
Gemüse und Früchte
Milchprodukte (Käse,
Frischefach
Butter etc.), Salami und
so weiter
TiefkühlbereichAblagen
Hinweise zum Tiefkühlen
■■ Lebensmittel sollten schnellstmöglich
eingefroren werden, damit sie nicht an
Qualität verlieren.
■■ Nur bei Temperaturen von -18 °C oder
weniger ist es möglich, Lebensmittel lange
Zeit zu lagern.
■■ Sie können die Frische von
Lebensmitteln viele Monate bewahren (bei
einer Temperatur von -18 °C oder weniger
im Tiefkühlbereich).
DEUTSCH 57
A WARNUNG!
■■ Verteilen Sie die Lebensmittel/Gerichte
auf familienfreundliche oder sonstwie
sinnvolle Portionen.
■■ Lebensmittel sollten luftdicht verpackt
sein, damit sie nicht austrocknen. Dies gilt
auch dann, wenn Sie Lebensmittel nur
kurze Zeit lagern möchten.
■■ Benötigtes Verpackungsmaterial:
■■ Kältebeständiges Klebeband
■■ Selbstklebende Etiketten
■■ Gummiringe
■■ Stift
■■ Geeignete Verpackungsmaterialien
müssen reißfest und unempfindlich
gegenüber Kälte, Feuchtigkeit, Gerüchen,
Ölen und Säuren sein.
■■ Einzufrierende Lebensmittel sollten
keinen direkten Kontakt zu bereits
gefrorenen Lebensmitteln haben, damit
diese nicht antauen.
■■ Halten Sie sich hinsichtlich der
Aufbewahrungsdauer immer an die
Tabellenwerte.
■■ Verbrauchen Sie eingefrorene
Lebensmittel direkt nach dem Auftauen und
frieren Sie sie nicht wieder ein.
Urlaubsfunktion
■■ Falls die Türen des Gerätes nach
Einstellung des Thermostats auf niedrigste
Kühlungsleistung 12 Stunden lang
nicht geöffnet werden, schaltet sich die
Urlaubsfunktion automatisch ein.
■■ Zum Aufheben der Funktion öffnen
Sie die Tür des Gerätes oder ändern die
Thermostateinstellung.
■■ Die Urlaubsfunktion ist optional.
Sie kann je nach Gerätetyp variieren;
eventuell sind nicht sämtliche Geräte damit
ausgestattet.
■■ Wir raten davon ab, Lebensmittel bei
aktiver Urlaubsfunktion im Kühlbereich
aufzubewahren.
C Abbildungen und Angaben in
dieser Anleitung sind schematisch
und können etwas von Ihrem Produkt
abweichen. Falls Teile nicht zum
Lieferumfang des erworbenen Gerätes
zählen, gelten sie für andere Modelle.
58
DEUTSCH
Wartung und Reinigung
■■ Verwenden Sie zu Reinigungszwecken
niemals Benzin oder ähnliche Substanzen.
■■ Wir empfehlen, vor dem Reinigen den
Netzstecker zu ziehen.
■■ Verwenden Sie zur Reinigung
niemals scharfe Gegenstände, Seife,
Haushaltsreiniger, Waschmittel oder
Wachspolituren.
■■ Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes
mit lauwarmem Wasser, wischen Sie die
Flächen danach trocken.
■■ Zur Reinigung des Innenraums
verwenden Sie ein feuchtes Tuch, das Sie
in eine Lösung aus 1 Teelöffel Natron und
einem halben Liter Wasser getaucht und
ausgewrungen haben. Nach dem Reinigen
wischen Sie den Innenraum trocken.
■■ Achten Sie darauf, dass kein Wasser
in das Lampengehäuse oder andere
elektrische Komponenten eindringt.
■■ Wenn Ihr Kühlgerät längere Zeit nicht
benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker,
nehmen alle Lebensmittel heraus, reinigen
das Gerät und lassen die Türe geöffnet.
■■ Kontrollieren Sie die Türdichtungen
regelmäßig, um sicherzustellen, dass diese
sauber und frei von Speiseresten sind.
■■ Zum Entfernen einer Türablage räumen
Sie sämtliche Gegenständen aus der
Ablage und schieben diese dann nach
oben heraus.
Schutz der Kunststoffflächen
■■ Geben Sie keine Öle oder stark
fetthaltige Speisen offen in Ihren
Kühlschrank – dadurch können die
Kunststoffflächen angegriffen werden.
Sollten die Kunststoffflächen einmal mit
Öl in Berührung kommen, so reinigen Sie
die entsprechend Stellen umgehend mit
warmem Wasser.
DEUTSCH 59
Problemlösung
■■ Bitte arbeiten Sie diese Liste durch, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Das
kann Ihnen Zeit und Geld sparen. In der Liste finden Sie häufiger auftretende Probleme,
die nicht auf Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Nicht alle hier
beschriebenen Funktionen sind bei jedem Modell verfügbar.
■■ Der Kühlschrank arbeitet nicht.
• Ist der Kühlschrank richtig angeschlossen? Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.
• Ist die entsprechende Haussicherung herausgesprungen oder durchgebrannt?
Überprüfen Sie die Sicherung.
■■ Kondensation an den Seitenwänden des Kühlbereiches. (MULTIZONE,
KÜHLKONTROLLE, FLEXIZONE)
• Sehr geringe Umgebungstemperaturen. Häufiges Öffnen und Schließen der Tür.
Sehr feuchte Umgebung. Offene Lagerung von feuchten Lebensmitteln. Tür nicht
richtig geschlossen.
• Kühlere Thermostateinstellung wählen.
• Türen kürzer geöffnet halten oder seltener öffnen.
• Offene Behälter abdecken oder mit einem geeigneten Material einwickeln.
• Kondensation mit einem trockenen Tuch entfernen und überprüfen, ob diese erneut
auftritt.
■■ Der Kompressor läuft nicht.
• Eine Schutzschaltung stoppt den Kompressor bei kurzzeitigen Unterbrechungen der
Stromversorgung und wenn das Gerät zu oft und schnell ein- und ausgeschaltet
wird, da der Druck des Kühlmittels eine Weile lang ausgeglichen werden muss.
• Ihr Kühlschrank beginnt nach etwa sechs Minuten wieder zu arbeiten. Bitte wenden
Sie sich an den Kundendienst, wenn Ihr Kühlschrank nach Ablauf dieser Zeit nicht
wieder zu arbeiten beginnt.
• Der Kühlschrank taut ab. Dies ist bei einem vollautomatisch abtauenden Kühlschrank
völlig normal. Das Gerät taut von Zeit zu Zeit ab.
• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. Überzeugen Sie sich davon, dass der Stecker
komplett in die Steckdose eingesteckt ist.
• Stimmen die Temperatureinstellungen? Der Strom ist ausgefallen. Wenden Sie sich
an Ihren Stromversorger.
60
DEUTSCH
■■ Der Kühlschrank arbeitet sehr intensiv oder über eine sehr lange Zeit.
• Ihr neuer Kühlschrank ist vielleicht etwas breiter als sein Vorgänger. Dies ist völlig
normal. Große Kühlgeräte arbeiten oft längere Zeit.
• Die Umgebungstemperatur kann hoch sein. Dies ist normal.
• Das Kühlgerät wurde möglicherweise erst vor Kurzem in Betrieb genommen oder mit
Lebensmitteln gefüllt. Es kann einige Stunden länger dauern, bis der Kühlschrank
seine Arbeitstemperatur erreicht hat.
• Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen im Kühlschrank eingelagert.
Heiße Speisen führen dazu, dass der Kühlschrank etwas länger arbeiten muss, bis
die geeignete Temperatur zur sicheren Lagerung erreicht ist.
• Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. Der
Kühlschrank muss länger arbeiten, weil warme Luft in den Innenraum eingedrungen
ist. Öffnen Sie die Türen möglichst selten.
• Die Tür des Kühl- oder Tiefkühlbereichs war nur angelehnt. Vergewissern Sie sich,
dass die Türen richtig geschlossen wurden.
• Die Kühlschranktemperatur ist sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die
Kühlschranktemperatur höher ein und warten Sie, bis die gewünschte Temperatur
erreicht ist.
• Die Türdichtungen von Kühl- oder Gefrierbereich sind verschmutzt, verschlissen,
beschädigt oder sitzen nicht richtig. Reinigen oder ersetzen Sie die Dichtung.
Beschädigte oder defekte Dichtungen führen dazu, dass der Kühlschrank länger
arbeiten muss, um die Temperatur halten zu können.
■■ Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im
Kühlbereich normal ist.
• Die Tiefkühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die Tiefkühltemperatur
wärmer ein und prüfen Sie.
■■ Die Temperatur im Kühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im
Tiefkühlbereich normal ist.
• Die Kühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die Kühlbereichtemperatur
wärmer ein und prüfen Sie.
■■ Im Kühlbereich gelagerte Lebensmittel frieren ein.
• Die Kühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die Kühlbereichtemperatur
wärmer ein und prüfen Sie.
DEUTSCH 61
■■ Kondensation an den Kühlschrankinnenflächen.
• Bei heißen und feuchten Wetterlagen tritt verstärkt Eisbildung und Kondensation auf.
Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.
• Die Türen sind nicht richtig geschlossen. Achten Sie darauf, dass die Türen komplett
geschlossen sind.
• Die Türen wurden sehr häufig geöffnet oder längere Zeit offen stehen gelassen.
Öffnen Sie die Türen möglichst selten.
■■ Feuchtigkeit sammelt sich an der Außenseite des Kühlschranks oder an den Türen.
• Es herrscht hohe Luftfeuchtigkeit. Dies ist bei feuchtem Wetter völlig normal. Die
Kondensation verschwindet, sobald die Feuchtigkeit abnimmt.
■■ Unangenehmer Geruch im Kühlschrankinnenraum.
• Das Innere des Kühlschranks muss gereinigt werden. Reinigen Sie das Innere des
Kühlschranks mit einem Schwamm, den Sie mit warmem oder kohlensäurehaltigem
Wasser angefeuchtet haben.
• Bestimmte Behälter oder Verpackungsmaterialien verursachen den Geruch.
Verwenden Sie andere Behälter oder Verpackungsmaterial einer anderen Marke.
■■ Die Tür(en) lässt/lassen sich nicht schließen.
• Lebensmittelpackungen verhindern eventuell das Schließen der Tür. Entfernen Sie die
Verpackungen, welche die Tür blockieren.
• Der Kühlschrank ist möglicherweise nicht absolut gerade aufgestellt und wackelt,
wenn er leicht bewegt wird. Stellen Sie die Höheneinstellschrauben ein.
• Der Boden ist nicht eben oder nicht stabil genug. Achten Sie darauf, dass der Boden
eben ist und das Gewicht des Kühlschranks problemlos tragen kann.
■■ Das Gemüsefach klemmt.
• Die Lebensmittel berühren eventuell den oberen Teil der Schublade. Ordnen Sie die
Lebensmittel in der Schublade anders an.
62
DEUTSCH
Informationen
Umwelthinweise
Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die für das Recycling
tauglich sind und wiederverwendet werden
können.
Das Produkt darf daher am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt
werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für
das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden. Folgendes Symbol
am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf
der Verpackung weist darauf hin.
Technische Daten
Dieses Produkt erfüllt die
europäischen Richtlinien
2004/108/EG und 2006/95/
EG.
Stromversorgung
220 - 240 V~ 50 Hz
Technische und optische Änderungen vorbehalten!.
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen
Sammelstellen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
DEUTSCH 63
48 8187 0000/AI
TR-EN-DE

Benzer belgeler