Sayfa 1 Nr. 514, September 2014 Neslihan Sargut nsargut

Yorumlar

Transkript

Sayfa 1 Nr. 514, September 2014 Neslihan Sargut nsargut
Nr. 514, September 2014
Neslihan Sargut
[email protected]
+90 (212 ) 285 9745
Yapay görme ile kalite sürekli denetim altında
Yapay görme teknolojilerinin üretim dünyasına iki büyük faydayı
birarada sunduğunu söyleyen ISRA Vision Vistek Genel Md.
Yardımcısı Serkan Çakır, "Her üretimin kalitesi denetim altında
oluyor. İkinci büyük faydası da prosesi iyileştirme noktasında.
Üründe ne gibi hatalar olduğunu gerçek zamanda görebildiğiniz
için bunlarla ilgili düzeltici önleyici tedbirler alarak aynı hatanın
tekrarını engelleyip proses optimizasyonu sağlayabiliyorsunuz“
dedi.
Önümüzdeki dönemde öncelikle Türkiye pazarı ana odak noktası
kalmak kaydıyla, İstanbul ofisini civar coğrafyayı yönetecek bir ana
merkez haline getirmek
istediklerini
söyleyen
Serkan Çakır
,
sorularımızı şöyle yanıtladı.
Sizi ve çalışmalarınızı tanımak istiyoruz. ISRA Vision Vistek 'in
gündeminde neler var?
ISRA Vision Vistek
yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bulunan bir yapay
görme ve otomasyon şirketi. ISRA Vision global, yüzey görme
muayene sistemlerinde
dünyada 1
numara, vision konusunda
dünyanın ilk 5 şirketi arasında yer alıyor.
Vistek Yapay Görme ve Otomasyon A.Ş de Türkiye'de kurulmuş,
Sabancı Üniversitesi'nden çıkmış bir şirket. Bu iki firma bundan 4 yıl
önce Türkiye'de bir ortaklık yoluna gitti ve bu 4 yıl sonunda ISRA
Vision gurubu Vistek'in hisselerinin yüzde yüzünü satın alarak ISRA
Vision-Vistek ismi ile yeni bir yapı oluştu.
Endüstriyel Otomasyon bölümümüz daha ziyade Otomotiv Endüstrisi,
Beyaz Eşya gibi genel endüstrileri kapsarken, Yüzey Muayene
Sayfa 1
ISRA VISION VISTEK
İTÜ Ayazaga Kampüsü
Teknokent ARI 1 Binası, No: 24-3
34469, Maslak, Istanbul
Tel.: +90 (212) 285 9745
Fax: +90 (212) 285 9743
[email protected]
www.isravision.com
Nr. 514, September 2014
Neslihan Sargut
[email protected]
+90 (212 ) 285 9745
sistemleri bölümümüz de demir çelik, cam, kağıt, ambalaj grubu, baskı
ambalaj, plastik film, tela (nonwoven), solar endüstrisi gibi alanlarda
faaliyet gösteriyor. Yakın dönemde girdiğimiz sektörlerden birisi de
züccaciye alanı oldu. Isra Vision Vistek'in tamamen yerli Ar-Ge
çalışmaları ile ortaya çıkardığı, Türk mühendisliğinin gücü ile yapılan
bu yeni bir geliştirme faaliyetinin ilk meyvelerini almaya başladık.
Türkiye'den çıkan bir know-how'ı Isra'nın global network'ünü kullanarak
dünyaya pazarlamak yönünde bir planımız var. Faaliyetlerimizi hem
Türkiye'de hem de civar coğrafyada artırmaya çalışıyoruz.
Yapay görme teknolojileri hangi alanlarda, hangi amaçlarla
kullanılır? Yapay görme teknolojisinin bir projeye sağladığı
önemli katkılar neler?
Yapay görme ve otomasyon sistemleri genellikle donanım ve
yazılımlardan oluşuyor. Sektörüne bağlı olarak ürün gamı değişebiliyor.
Bir projenin içinde olması gereken donanım kabaca kamera ve
ilüminasyon teknolojileri, bilgisayar teknolojisi ve şirket bünyesinde
yapılan Ar-Ge çerçevesinde geliştirilen yazılımlardır. Ayrıca bunları
tamamlamak için gereken mühendislik eforunu da unutmamak
gerekiyor. Spesifik bir örnek olarak cam ve demir çelik sektörünü
verebiliriz. Demir çelik endüstrisi otomotiv ve beyaz eşya sanayisine
Sayfa 2
ISRA VISION VISTEK
İTÜ Ayazaga Kampüsü
Teknokent ARI 1 Binası, No: 24-3
34469, Maslak, Istanbul
Tel.: +90 (212) 285 9745
Fax: +90 (212) 285 9743
[email protected]
www.isravision.com
Nr. 514, September 2014
Neslihan Sargut
[email protected]
+90 (212 ) 285 9745
üretim yaptığı için kalite beklentisi üst seviyede. Yapay görme ve
otomasyon teknolojilerinin iki ana faydası var, ilki her üretimin yüzey
kalitesi denetim altında oluyor. Müşterinize ne ürettiğinizi ve ne
gönderdiğinizi biliyorsunuz. İkinci büyük faydası da prosesi iyileştirmek.
Eş zamanlı olarak ürettiğiniz üründe ne gibi hatalar olduğunu
görebildiğiniz için bunlarla ilgili düzeltici önleyici tedbirler alıp aynı
hatanın tekrar edilmemesini sağlıyor. Hem zaman hem de maliyet
anlamında önemli katkılarda bulunuyor.
Bu sistemler insan gözlerinin yüksek üretim hızlarında göremeyeceği
her türlü hatayı görme kabiliyetine sahipler. Demir çelik sektöründen
örnek vermek gerekirse, vuruk, çatlak, ezik, kırık, çizik, noktasal
hatalar veya boya projesinde boya almamış yüzeyler gibi yüzlerce
hatayı tespit edebiliyorlar.
Yapay görme projelerinde doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
Projenin başarısının ardındaki bileşenler nelerdir?
Projenin başarısının ardındaki en önemli unsurlardan biri yapılması
istenilen
işin
detaylarının
karşılıklı
olarak
çok
net
olarak
paylaşılması/tanımlanması, yani iş ile ilgili her iki tarafta da net bir
spesifikasyonun olması, beklentinin her iki taraf icinde aynı olması.
Bazen müşteri tarafındaki beklentiler, sorunların çok basit ve çok
çabuk biçimde çözüleceği yönünde. Algı noktasında bazen müşteri
tarafındaki beklenti "2 kamera bir ışık niye bu kadar maliyetli" şeklinde
olabiliyor. Aslında bu sistemler bir proses ile ilgili know-how
gerektiriyor, sizin öncelikle sektörle ilgili uzmanlığınız doğrultusuna
müşterinin sıkıntısını anlıyor olmanız lazım. Anladıktan sonra bu
soruna kendi tecrübenizle bir çözüm üretmelisiniz. Bu zor bir süreç ve
ilk anda yüzde yüz doğru bir sonuç veremeyebiliyor.
Sayfa 3
ISRA VISION VISTEK
İTÜ Ayazaga Kampüsü
Teknokent ARI 1 Binası, No: 24-3
34469, Maslak, Istanbul
Tel.: +90 (212) 285 9745
Fax: +90 (212) 285 9743
[email protected]
www.isravision.com
Nr. 514, September 2014
Neslihan Sargut
[email protected]
+90 (212 ) 285 9745
Müşteri tarafı ihtiyacını doğru ifade edebiliyor mu?
Değişebiliyor. Tecrübemizle biz devreye giriyor ve sorunu daha iyi
anlayabiliyoruz. Sıfırdan bir projeye başlanıyorsa bu uzun bir süreç ve
karşılıklı doğru bilgilerin teminini elde etmeye gayret ediyoruz.
Donanımlarla elde edilen bilgiler hangi sistemler ile toplanıp nasıl
bir prosesten geçirilerek değerlendiriliyor?
Birçok çözümümüz artık standart haline geldi ve arka plandaki
yazılımlar olgunlaştı diyebiliriz. Ekstra bir ihtiyaç olmadığı müddetçe
mevcut standart yazılımlarımızı kullanıyoruz. Sektörlerde makineler ve
üretim hızları/ teknikleri sürekli iyileşiyor, değişiyor. Bunlar da bizim için
yeni talepler
anlamına geliyor. Donanım
ve
yazılım
ile
yeni
iyileştirmeler yaparak müşteri taleplerine cevap verebilecek şekilde
düzenlemelere gidiyoruz.
Sayfa 4
ISRA VISION VISTEK
İTÜ Ayazaga Kampüsü
Teknokent ARI 1 Binası, No: 24-3
34469, Maslak, Istanbul
Tel.: +90 (212) 285 9745
Fax: +90 (212) 285 9743
[email protected]
www.isravision.com
Nr. 514, September 2014
Neslihan Sargut
[email protected]
+90 (212 ) 285 9745
Türkiye'de bu alanda ne gibi referanslarınız var?
Türkiye de çalıştığımız ana sektörlerin büyük oyuncularının hemen
hepsi ile çalişıyoruz diyebilirim.
Yakın dönemde yapılmış bir yapay görme proje sürecini; sizden
istenenler, sunulan çözüm ve elde edilen fayda ekseninde bizimle
paylaşır mısınız?
Son
dönemde
yakın
coğrafyada
plastik
sektöründe
ilk
defa
uygulanacak bir çözüm gerçekleştirdiğimiz projede ISRA Vision'un
dünya genelinde 10 bine yakın kurulum yapmış olmasının verdiği
konw-how'dan da yararlanarak
müşterimizin prosesine uygun bir
çözüm tedarik ettik. Hem müşteriye gidecek nihai ürünün
kalite
beklentilerinin en üst noktada olmasının tedarik edilmesi ve müşterinin
makinasının ne ürettiğini biliyor olması, hem de proses iyileştirme
noktasında ikili fayda sağlanmış oldu.
ISRA Vision'ın hem dünyada hem de Türkiye'de başarılı olmasının
ardındaki etkenler neler?
Sayfa 5
ISRA VISION VISTEK
İTÜ Ayazaga Kampüsü
Teknokent ARI 1 Binası, No: 24-3
34469, Maslak, Istanbul
Tel.: +90 (212) 285 9745
Fax: +90 (212) 285 9743
[email protected]
www.isravision.com
Nr. 514, September 2014
Neslihan Sargut
[email protected]
+90 (212 ) 285 9745
En önemli faktör inovasyon diyebilirim. ISRA Vision her yıl elde ettiği
cironun yaklaşık yüzde 15'ini Ar-Ge faaliyetlerine yatıran bir şirket. Her
sektör için inovatif kalmak durumunda. Yeni teknolojilere adapte
olabilecek yeni ürünler geliştirerek pazarda sürekli kendisini yenileyen
ve bu yenilikleri müşteriye sunan bir firmayız.
2014 ve sonrası dönem için yapay görme alanında ISRA VisionVistek kendisini nerede konumluyor?
Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ISRA Vison Vistek civar coğrafyada
büyümesine devam etmek istiyor. Öncelikle Türkiye pazarı ana odak
noktamız kalmak kaydıyla, İstanbul ofisini civar coğrafyayı yönetecek
bir ana merkez haline getirmek istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde
bu misyonu devam ettireceğiz. Gelişen Orta Doğu coğrafyası, Kuzey
Afrika, Asya'ya kadar olan bütün pazarı İstanbul'dan yönetecek bir
yapılanmaya gideceğiz.
SERKAN ÇAKIR KİMDİR?
Serkan Çakır Lise eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra Üniversite
eğitimi için Amerika’ya gitti. Eğitimi sonrası profesyonel ilk iş
deneyimine Amerika’da cam sektöründe başladı. Yaklaşık 7 yıllık bir
dönemim ardından Türkiye’ye dönerek ülkesinde cam sektöründe
çalışmaya
devam
etti.
Daha
sonra
farkı
sektörlerde
yönetim
pozisyonlarında görev aldı. 2007 yılından itibaren ISRA Vision Türkiye
organizasyonunun başında bulunuyor.
Sayfa 6
ISRA VISION VISTEK
İTÜ Ayazaga Kampüsü
Teknokent ARI 1 Binası, No: 24-3
34469, Maslak, Istanbul
Tel.: +90 (212) 285 9745
Fax: +90 (212) 285 9743
[email protected]
www.isravision.com

Benzer belgeler