Etiket - AgriNova Türkiye

Transkript

Etiket - AgriNova Türkiye
İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır
Şarj No:
Ruhsat Tarihi Ve No.su: 25.03.1997/ 3123/97-50
KULLLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR
Bitki Adı
MEYVE
Zararlı Adı
Ağaç sarıkurdu (Zeuzera pyrina)
Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea)
Armut kaplanı (Stephanitis pyri)
Armut kırmızı kabuklubiti (Epidiaspis leperii)
**Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona)
Elma Gövde kurdu (Synanthedon myopaeformis)
Elma içkurdu (Cydia pomonella)
İkikabarcıklı koşnil (Palaeolecacanium
bituberculatum)
Kahverengi koşnil (Parthenoleconium corni)
**San jose kabuklubiti (Quadraspidiotus perniciosus)
ZEYTİN
ŞEKER
PANCARI
BAĞ
SEBZE
MISIR
**Şeftali virgül kabuklubiti (Nilotaspis halli)
Yaprak bitleri (Aphis pomi, Dyasphis plantaginea,
Dyasphis spp., Myzus persicae, Hyalopterus pruni,
Pterochloroides persicae)
Elma yaprakbükeni (Archis rosanus)
Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae)
Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae)
Zeytin güvesi (Prays olea)
Toprakaltı zararlıları (Collembola spp., Blanulus
spp., Agriotes spp. Agrotis spp.,)
Pancar pireleri (Chaetocnema tibialis, Cleonus
spp.,Lixus spp.,)
Yaprak kurtları (Spodoptera exiqua, Mamestra spp.,
Plusia gamma)
Salkım güvesi (Lobesia botrana)
Beyaz sinek (Bemicia tabaci)
Lahana göbekkurdu (Hellula undalis)
Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)
Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata)
Soğan psillidi (Bacteriocera tremblayi)
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
Koçan kurdu (Sesamia nonagriodes)
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
Kullanma
Dozu ve Dönemi
200 ml/100 l.su
100 ml/100 l.su
150 ml/100 l.su nimf, ergin
100 ml/100 l.su larva
100 ml/100 l. Su larva
125 ml/100 l. Su erginlarva
150 ml/100 l.su larva
150 ml/100 l.su larva
Net Miktarı
:
Brüt ağırlık
:
Azami perakende satış fiyatı (KDV dahil):
Son
İlaçlama ile
hasat
arasındaki
süre
14 gün
CYREN ® 4 EC





100 ml/100 l.su larva
100 ml/100 l.su larva

14 gün
7 gün


150 ml/da

200 ml/da
100 ml/100 l.su Ergin-larva
200 ml/da larva
200 ml/da larva,yumurta
180 ml/da, ergin-larva
180 ml/da ergin-larva
150 ml/da larva
180 ml/da larva,ergin
180 ml/da- larva(15 gün
ara ile 3 ilaçlama)
180 ml/da- larva(15 gün
ara ile 3 ilaçlama)
1B
İnsektisit
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE /
VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN,
GÖZLÜK KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI
SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ
SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN
SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE
RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM
TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
14 gün
7 gün

7 gün
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :
Kandaki kolinesteraz enzimini inaktive eder. Baş
ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, görmede bozukluk ve
bulanıklık, halsizlik, ishal, solunum zorluğu, terleme,
salya, kusma, morarma, göz bebeklerinin küçülmesi,
titreme, kaslarda seyirme, kasılma ve refleks
bozukluğu.
7 gün
TEHLİKE SEMBOLÜ:
İNSEKTİSİT(Böcek İlacı)
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)
Etkili Madde: Litrede 480 gr Chlorpyrıfos-Ethyl içerir
(O,O-diethyl 0(3,5,6-trichloro-2-pyridyl)
phosphorothioate)
Grup
150 ml/100 l.su nimf
150 ml/100 l. su nimf –
larva
150 ml/100 l.su nimf-ergin
150 ml/100 l.su nimf,ergin
100 ml100 l.su larva
150 ml/100 l.su larva
150 ml/da
TEHLİKE ÖZELLİĞİ:
•
N Çevre İçin Tehlikeli
•
T Toksik
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)
TEL: 114
T Toksik
N Çevre için tehlikeli
İÇİNDEKİLER:
Klorpirifos
Hafif aromatik solvent nafta içerir
Uygulayıcı ve Çevre ile İlgili Risk İbaresi ve
Açıklaması:
R25 Yutulması halinde toksiktir
R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul
ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara
neden olabilir
Güvenlik İbaresi ve Açıklaması:
S2 Çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza
edin
S24 Cilt ile temasından sakının
S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven
kullanın
S46 Yutulması halinde hemen bir doktora
başvurun, kanı veya etiketi gösterin
S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak
bertaraf edin/ettirin
S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. özel
kullanım talimatına/Güvenlik bilgi formuna
başvurun
İMALATÇI FİRMA:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 76-78,
DK-7673 Harboøre,
Denmark Tel:(+45) 96 90 96 90
Faks: (+45) 96 90 96 91
RUHSAT SAHIBI VE İTHALATÇI FİRMA:
AGRİNOVA TARIM VE KİMYEVİ MADDE SAN.
TİC A.Ş
Mehmet Akif Mah. Oztekin Cad. 10/2 Buse
Apt.34775 Umraniye-Istanbul-Türkiye
Tel: 0216 540 7290 Fax:0216 540 7291
2.sayfa
NOHUT
MERCİMEK
HUBUBAT
AYÇİÇEĞİ
PAMUK
Yeşilkurt (Helicoverpa
viriplace)
Ekin güvesi (Syringopais
temperatella)
Ekin Kambur böceği
(Zabrus spp.)
Hububat hortumlu böceği
(Pachytychius hordei)
Yeşilkurt (Helicoverpa
spp.)
Yaprak kurdu
(Spodoptera littoralis)
Yaprak biti (Aphis
gossypii)
150 ml/da larva
7 gün
100 ml/da larva
14 gün
CYREN ® 4 EC
200 ml/da larva
250 ml/da larva
200 ml/100 l.su larva
14 gün
180 ml/da larva
14 gün
200 ml/da (Ege ve
Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde kullanılır)
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR :
 Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı
kullanmayınız.
 Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
 Tavsiye edilen dozlarda kullanılırsa fitotoksik
İNSEKTİSİT(Böcek İlacı)
değildir.
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)
 Kullanılmayan ilacı kendi ambalajı içerisinde
Etkili Madde: Litrede 480 gr Chlorpyrıfos-Ethyl içerir
ağzı sıkıca kapalı olarak, kilit altında
(O,O-diethyl 0(3,5,6-trichloro-2-pyridyl) phosphorothioate)
çocukların erişemeyeceği bir yerde yiyecek,
içecek ve hayvan yemlerinden uzakta
Grup
1B
İnsektisit
saklayınız.
 Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için
kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha
ediniz.
-----
DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında
depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü
(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
**Yaz mücadelesi
UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Emülsiyon konsantre olan ilaç su ile karıştığından, her türlü aletle kolayca uygulanabilir. Tavsiye edilen gerekli
miktarda ilaç ayrı bir kapta karışım haline getirilir. Yarıya kadar su ile doldurulan ilaçlama aletinin deposuna yavaş
yavaş karıştırılarak dökülür. Kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.
KALİBRASYON: Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin
deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak mevcut su ile ne kadar alanın
ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılmış alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış
olur. Önerilen dozda ilaç, hesaplanan su ile karıştırılıp ilaçlama yapılır. Günün serin saatlerinde, rüzgarsız havalarda
bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır.
İLK YARDIM TEDBİRLERİ :
Doktor çağırın, ilaç ambalajını ve etiketini birlikte götürün.
Hastayı ilaçlı yerden uzaklaştırın ve suni teneffüs yaptırın.
İlaçla bulaşık elbiselerini çıkarın, deriye ve göze
bulaşmışsa bol su ve sabunla yıkayın. Hastayı sakin bir
yerde tutunuz. Ağız yoluyla bulaşma olmuşsa, derhal
müsekkin ilaçlar verilmeli ve hasta kusturulmalıdır.
DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:
Cyren 4 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı
etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu
nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Cyren 4 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama
sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B
harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:
ANTİDOTU:ATROPIN SÜLFAT ve TOXOGONIN’dir.
Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg.dan
başlayarak 100 mg.a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine
göre doktor tedavisi uygulanır.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlar hariç diğer insektisit, fungusit, akarisit ve yaprak
gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114
FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla imalatçılar
ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar
ilaçlarının hatalı depolanması ve uygulamadaki
eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için
sorumluluk kabul etmez.
İMALATÇI FİRMA:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 76-78,
DK-7673 Harboøre,
Denmark Tel:(+45) 96 90 96 90
Faks: (+45) 96 90 96 91
RUHSAT SAHIBI VE İTHALATÇI FİRMA:
AGRİNOVA TARIM VE KİMYEVİ MADDE SAN.
TİC A.Ş
Mehmet Akif Mah. Oztekin Cad. 10/2 Buse
Apt.34775 Umraniye-Istanbul-Türkiye
Tel: 0216 540 7290 Fax:0216 540 7291

Benzer belgeler

Etiket - Amc-Tr

Etiket - Amc-Tr nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Cyren 4 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki ...

Detaylı

Etiket - Amc-Tr

Etiket - Amc-Tr etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Cyren 4 EC’nin aynı üretim sezonu içeri...

Detaylı