birinci hafta ikinci hafta

Yorumlar

Transkript

birinci hafta ikinci hafta
DEÜ - MİMARLIK FAKÜLTESİ - ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVLARI PROGRAMI
SINAV ZAMANI VE YERİ
Tarih
Saat Yer
PAZARTESİ
11.01.2016
SALI
13.01.2016
14.01.2016
PERŞEMBE ÇARŞAMBA
BİRİNCİ HAFTA
12.01.2016
CUMA
15.01.2016
DERS BİLGİLERİ
Kodu
Adı
GÖZETMEN BİLGİLERİ
Öğretim Üyesi
Sayı
Araştırma Görevlisi
C.Ağın +B.Hepgüzel +E.D.Kahraman+Z.Elburz
09.00
09.00
11.00
13.00
15.00
D9
PLN.1191 Yerleşmeler Tarihi
Yrd. Doç. Dr. A. A. Çırak
124
D5
PLN.4471 Kültür Endüstrisi ve Kent
Doç.Dr. Şebnem G.Dündar
25
N.S.Özcan
D5
PLN.2213 Tasarım Teknikleri
Yrd.Doç.Dr. Tolga Çilingir
108
C.Ağın +B.Hepgüzel+N.S.Özcan+Z.Elburz
D7
PLN.3313 Şehir Ulaşım Planlaması
Yrd.Doç.Dr.H.Evren Erdin
71
N.S.Özcan +B.Hepgüzel+E.D.Kahraman
D3
PLN. 4375 Bölgesel Kalk. Pl. Yak.
Prof.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç
16
C.Ağın
09.00
11.00
13.00
15.00
09.00
11.00
13.00
15.00
D5
PLN.1123 Şehir Planlamasına Giriş
Yrd.Doç.Dr. Tolga Çilingir
131
E.Kut +İ.A.Kaya+C.Ağın+S.Tezcan
D1
PLN.4487 Gelişmekte Ol.Ülkelerde Kent.Kon.Sor. Doç. Dr. H. Zengin Çelik
22
C.Ağın
D5
PLN.2343 Kentsel Peyzaj Tasarımı
91
İ.Erin +İ.A.Kaya+S.Tezcan+E.Kut
BL
Öğr.Gör.Dr. Levent Ünverdi
25
C.Ağın
Yrd. Doç.Dr. M. Efe Güney
25
İ.Erin
Yrd. Doç. Dr. M. Aydoğan
Ok.Beril Yaşar
28
25
117
C.Ağın
D9
PLN.3319
PLN 4461
PLN.3361
PLN 4497
ATA.1001
09.00
11.00
13.00
15.00
09.00
11.00
13.00
15.00
D3
PLN. 4477 Çevresel Etki Değer.
Yrd. Doç. Dr. B.S. Aydın
23
E.Kut
D3
TDİ.1001
PLN.3231
PLN.4491
PLN.1175
PLN 2394
PLN 4364
PLN 4490
Okt. Gülece Bilen
Yrd. Doç. Dr. B.S. Aydın
Öğr.Gör.Dr. Levent Ünverdi
Yrd.Doç.Dr.Neslihan Ünverdi
81
71
25
117
25
25
25
S.Tezcan+B.Hepgüzel+D.Karabulut
D2
D3
D2
D7
D1
D7
D7
D7
D5
Planlamada Bilgisayar Des.Tas.Uyg.
Kırsal Planlama
Tarihsel Çevre Koruma Planlaması
Tar.Kent. Mer. Dön. S.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
Ekoloji ve Şehir Planlama
Kentsel Planlamada Yargı Denetimi
Sosyoloji
Konut. Y. Çev. Tas. İlk.
Sosyal Teori ve Mekan
Sanat, Mekan, Şehir
Doç.Dr. Hayat Zengin Çelik
Yrd.Doç.Dr. M. Aydoğan
Prof.Dr. Hülya Koç
Yrd.Doç.Dr. Erdal O. Diktaş
Yrd.Doç.Dr. Erdal O. Diktaş
C.Ağın
G.E.Çetintahra+D.Karabulut+İ.Erin+C.Ağın
İ.A.Kaya +S.Tezcan+E.D.Kahraman
B.Hepgüzel
D.Karabulut+E.D.Kahraman+Z.Elburz+ E.Kut
C.Ağın
C.Ağın
E.D. Kahraman
DEÜ - MİMARLIK FAKÜLTESİ - ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVLARI PROGRAMI
PAZARTESİ
Araştırma Görevlisi
D3
PLN.3327 Çevre ve Estetik
Doç.Dr. Hayat Zengin Çelik
28
E.D.Kahraman
D7
PLN.1165 Matematik
Prof.Dr. K.Mert Çubukçu
93
B.Hepgüzel + İ.A.Kaya+S.Tezcan+D.Karabulut
D7
PLN.3347 Şehir Yönetimi
Prof.Dr. İpek Özbek Sönmez
64
D.Karabulut + C.Ağın+S.Tezcan
D3
PLN.4311 Bölge ve Metropoliten Planlama
Prof.Dr. Sibel Ecemiş Kılıç
74
S.Tezcan + C.Ağın+ İ.Erin
09.00
11.00
13.00
15.00
D1
PLN.3349 Kentsel Ticaret Yapısı Üzerine Araştır.
Yrd.Doç.Dr. Ahu D. Erdoğan
25
N.S.Özcan
SALI
Sayı
D2
PLN.4325 Planlama Kuram ve Uygulaması
Prof.Dr. İpek Özbek Sönmez
26
BL
PLN.2421 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Şb.1)
Yrd.Doç.Dr. M. Aydoğan
40
C.Ağın + N.S.Özcan
BL
PLN.2421 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Şb.2)
Yrd.Doç.Dr. M. Aydoğan
39
E.D.Kahraman + N.S.Özcan
ÇARŞAMBA
İKİNCİ HAFTA
21.01.2016
GÖZETMEN BİLGİLERİ
Öğretim Üyesi
09.00
11.00
13.00
15.00
09.00
11.00
13.00
15.00
D7
PLN.3309 Şehirsel Büyüme ve Arsa Politikaları
Yrd.Doç.Dr.Neriman Yörür
23
D.Karabulut
D7
PLN.2245 Niceliksel Planlama Teknikleri
Prof.Dr. K.Mert Çubukçu
115
E.Kut + G.E.Çetintahra+D.Karabulut+ İ.Erin
D5
PLN. 4473 Doğal Afet Risk Yön.
Yrd.Doç.Dr. H.Evren Erdin
25
İ.Erin
D8
PLN.3381 Yerleşim Planlaması İlkeleri
Yrd.Doç.Dr.Neslihan Ünverdi
17
D.Karabulut
09.00
11.00
13.00
15.00
D5
PLN.3391 Kentsel Tasarım İlkeleri
Doç.Dr. Şebnem G.Dündar
19
Z.Elburz
D7
PLN.3385 Proje Sunuş Teknikleri
Doç.Dr. Şebnem G.Dündar
24
Z.Elburz
D7
Okt. Şule Düzdemir
101
C.Ağın+G.E.Çetintahra+Z.Elburz+E.Kut
D5
Yabancı Dil
PLN.2293 Mimarlık Bilgisi
Yrd.Doç.Dr. E.O.Diktaş
100
G.E.Çetintahra + C.Ağın+Z.Elburz+E.Kut
09.00
11.00
13.00
15.00
D5
PLN.3393 Mesleki Yabancı Dil I
Doç.Dr. Şebnem G.Dündar
12
N.S.Özcan
D7
PLN.1173 Genel Ekonomi
Yrd.Doç.Dr. Ahu D. Erdoğan
139
S.Tezcan + B.Hepgüzel+ İ.Erin + E.Kut
D1
PLN. 4433 Neoliberal Kent.
Yrd. Doç. Dr. Eylem Bal
26
İ.Erin
D1
PLN.2218 Trafik Planlaması
Yrd.Doç.Dr. H.Evren Erdin
25
C.Ağın
19.01.2016
20.01.2016
Adı
PERŞEMBE
18.01.2016
DERS BİLGİLERİ
Kodu
CUMA
SINAV ZAMANI VE YERİ
Tarih
Saat Yer
22.01.2016
YDİ.1007
C.Ağın

Benzer belgeler