Kullanım Kılavuzu - VEGAFLEX 86

Yorumlar

Transkript

Kullanım Kılavuzu - VEGAFLEX 86
Kullanım Kılavuzu
Sıvıların dolum seviyesi ve ayırma
katmanının devamlı olarak ölçülmesi için
TDR sensörü
VEGAFLEX 86
Dört telli Modbus
İkinci bölmede konvertör modeli
Koaksiyel ölçüm sondası
-20 … +250 °C
Document ID: 49475
İçindekiler
İçindekiler
1 Bu belge hakkında
1.1 Fonksiyon.......................................................................................................................... 4
1.2 Hedef grup........................................................................................................................ 4
1.3 Kullanılan simgeler............................................................................................................ 4
2 Kendi emniyetiniz için
2.1 Yetkili personel.................................................................................................................. 5
2.2 Amaca uygun kullanım...................................................................................................... 5
2.3 Yanlış kullanma uyarısı....................................................................................................... 5
2.4 Genel güvenlik uyarıları..................................................................................................... 5
2.5 CE uygunluğu.................................................................................................................... 5
2.6 NAMUR tavsiyeleri............................................................................................................ 6
2.7 Çevre ile ilgili uyarılar......................................................................................................... 6
3 Ürün tanımı
3.1 Yapısı................................................................................................................................. 7
3.2 Çalışma şekli..................................................................................................................... 8
3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama......................................................................................... 11
3.4 Aksesuarlar ve yedek parçalar........................................................................................ 11
4 Monte edilmesi
4.1 Genel açıklamalar........................................................................................................... 14
4.2 Montaj talimatları............................................................................................................. 15
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
5.1 Bağlantının hazırlanması................................................................................................. 18
5.2 Bağlantı........................................................................................................................... 19
5.3 Bağlantı şeması............................................................................................................... 20
5.4 DISADAPT'lı iki hücreli gövde.......................................................................................... 22
5.5 Yardımcı elektronikler...................................................................................................... 22
5.6 Açma fazı........................................................................................................................ 23
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
6.1 Ayar kapsamı................................................................................................................... 24
6.2 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması....................................................................... 24
6.3 Kumanda sistemi............................................................................................................. 25
6.4 Parametreleme - Hızlı devreye alma................................................................................ 26
6.5 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım........................................................................... 26
6.6 Parametre bilgilerinin emniyete alınması......................................................................... 44
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
7.1 Bilgisayarı bağlayın.......................................................................................................... 46
7.2 PACTware ile parametrelendirme.................................................................................... 47
7.3 Cihaz adresini belirleyin.................................................................................................. 49
7.4 Hızlı devreye alma yoluyla çalıştırma............................................................................... 49
7.5 Parametre bilgilerinin emniyete alınması......................................................................... 51
2
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
8 Tanı ve hizmet
8.1 Bakım.............................................................................................................................. 52
8.2 Tanı hafızası..................................................................................................................... 52
8.3 Durum mesajları.............................................................................................................. 53
8.4 Arızaların giderilmesi....................................................................................................... 57
İçindekiler
8.5
8.6
8.7
Elektronik modülü değiştirin............................................................................................ 60
Yazılım güncelleme.......................................................................................................... 60
Onarım durumunda izlenecek prosedür.......................................................................... 61
9 Sökme
9.1 Sökme prosedürü............................................................................................................ 62
9.2 Bertaraf etmek................................................................................................................. 62
49475-TR-160604
10 Ek
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
Teknik özellikler............................................................................................................... 63
Modbus esasları.............................................................................................................. 70
Modbus-Başlığı............................................................................................................... 72
Modbus RTU-Komutları................................................................................................... 74
Levelmaster-Komutları.................................................................................................... 77
Tipik modbus hostlarının konfigürasyonu......................................................................... 81
Ebatlar............................................................................................................................. 85
Sınai mülkiyet hakları....................................................................................................... 87
Marka.............................................................................................................................. 87
Ex alanlar için güvenlik açıklamaları
Ex uygulamalarda özel ex güvenlik açıklamalarına uyunuz. Bu açıklamalar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz bir parçasıdır ve Ex sertifikalı her
cihazın yanında bulunur.
Redaksiyon tarihi:2016-04-13
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
3
1 Bu belge hakkında
1 Bu belge hakkında
1.1 Fonksiyon
Bu kullanım kılavuzu montaj, bağlantı ve devreye alma için gerekli
bilgiler ile bakım ve arıza giderimi için önemli bilgiler içermektedir. Bu
nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz
bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında
muhafaza edin.
1.2 Hedef grup
Bu kullanım kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzunun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve
uygulanmalıdır.
1.3 Kullanılan simgeler
Bilgi, öneri, açıklama
Bu simge yararlı ek bilgileri içerir.
Dikkat: Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu
doğurabilir.
Uyarı: Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır
hasarlara yol açabilir.
Tehlike: Bu uyarıya uyulmaması, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazın
tahrip olmasına yol açabilir.
•
→
1
Ex uygulamalar
Bu simge, Ex uygulamalar için özel açıklamaları belirtmektedir.
Liste
Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.
Prosedürde izlenecek adım
Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.
İşlem sırası
Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.
Pilin imhası
Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göstermektedir.
49475-TR-160604
4
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
2 Kendi emniyetiniz için
2 Kendi emniyetiniz için
2.1 Yetkili personel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
2.2 Amaca uygun kullanım
VEGAFLEX 86 sürekli seviye ölçümü yapan bir sensördür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakınız.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
2.3 Yanlış kullanma uyarısı
Konuya ve amaca uygun olmayan kullanım sonucu cihazda kullanıma bağlı tehlikeler doğabilir, örneğin yanlış montaj veya yanlış ayar
nedeniyle hazne taşabilir veya sistem parçaları zarar görebilir. Ayrıca
bu nedenle cihazın koruma tertibatları da bozulabilir.
2.4 Genel güvenlik uyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan
kusursuz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı,
cihazın arızasız bir şekilde işletiminden sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına,
yerel kurulum standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan
kaçınma kurallarına uymak zorundadır.
Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek
veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır.
49475-TR-160604
Ayrıca, cihaza takılmış olan güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına
uyulması gerekmektedir.
2.5 CE uygunluğu
Bu cihaz, ilgili AT yönetmeliklerinin yasal gereksinimlerini karşılamaktadır. CE işareti ile, testin başarılı şekilde tamamlandığını teyit ederiz.
CE Uyum Beyanını internet sayfamızdaki dosya indirme bölümünden
elde edebilirsiniz.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
5
2 Kendi emniyetiniz için
Elektromanyetik uyumluluk
Dört telli veya Ex-d-ia model cihazlar endüstriyel bir ortam için öngörülmüşlerdir. Bu cihazlarda, EN 61326-1'e göre A sınıfı bir cihazda
olduğu gibi, hattan gelen ve başka şekilde yansıyan bazı parazitlenmeler olabileceği dikkate alınmalıdır. Cihaz başka bir ortamda kullanılacaksa uygun önlemler alınarak diğer cihazlarla olan elektromanyetik
uyumluluğu temin edilmelidir.
2.6 NAMUR tavsiyeleri
NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği
çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.
Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:
•
•
•
NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin
uygunluğu
NE 107 – Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısı
Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.
2.7 Çevre ile ilgili uyarılar
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
•
•
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
49475-TR-160604
6
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
3 Ürün tanımı
3 Ürün tanımı
Model etiketi
3.1 Yapısı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
1
2
16
15
3
14
4
5
6
7
8
9
10
13
12
11
Res. 1: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1 Cihaz tipi
2 Ürün kodu
3 Onaylar
4 Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
5 Koruma tipi
6 Sonda uzunluğu
7 Proses ve çevre sıcaklığı, proses basıncı
8 Madde - Islanmış parçalar
9 Donanım ve yazılım versiyonu
10 Sipariş numarası
11 Cihazların seri numaraları
12 Cihaz koruma sınıfı simgesi
13 Cihaz belgelerine ait ID numaraları
14 Cihaz dokümantasyonunda dikkate alınması gereken hususlar
15 CE işareti için bildirim yapılan yer
16 Ruhsat yönergeleri
49475-TR-160604
Seri numarası - cihaz
arama
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•
•
•
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu (PDF)
Bir elektronik değişimi için siparişe özgü sensör bilgileri (XML)
Test sertifikası (PDF) - opsiyonel
www.vega.com sayfasındaki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama"
seçeneğine giriniz.
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
•
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
7
3 Ürün tanımı
•
•
Elektroniğin yapısı
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
Cihazın gövde hücrelerinde iki farklı elektronik bulunmakadır:
•
•
Modbus-RTU ile iletişim sağlamak için modbuselektronik
Asıl ölçüm işleri için sensör elektroniği
2
1
Res. 2: Modbus ve sensör elektroniğinin konumu
1 Modbus elektroniği
2 Sensör elektroniği
Bu kullanım kılavuzunun
geçerlilik alanı
Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki cihaz modelleri için kullanılabilir:
Modeller
Her mevcut elektronik model, model etiketi ve elektronik üzerinde
bulunan ürün kodu ile belirlenebilir.
•
•
•
•
1.0.0 üstü donanım
1.2.0 üstü yazılım
Sadece SIL yeterliği olmayan cihaz modelleri için
Standart elektronik: FX80HK modeli .-
Teslimat kapsamı
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
Uygulama alanı
VEGAFLEX 86 doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak
ölçülmesi için koaksiyel bir ölçüm sondasıdır ve 250 °C (482 °F)'e
kadar olan sıvı uygulamalarına uygundur.
Çalışma prensibi - Doluluk ölçümü
Yüksek frekanslı mikrodalga darbeleri bir çelik kablo veya bir iletkenle
sağlanır. Dolum yüzeyine vurulmasıyla mikrodalga darbeleri reflekte edilir. Çalışma süresi cihazdan ölçülür ve dolum seviyesi olarak
gösterilir.
Sensör
Dokümantasyon
–– Kısa kullanım kılavuzu
–– Ölçüm doğruluğu testi için sertifika (opsiyonel)
–– Ek kılavuz "GSM/GPRS radyo modülü" (opsiyonel)
–– Ek kılavuz "Gösterge ve ayar modülü için ısıtma" (opsiyonel)
–– Ek kılavuz "Sürekli ölçüm yapan sensörler için bağlantı fişi"
(opsiyonel)
–– Ex için özel "Güvenlik açıklamaları" (Ex modellerinde)
–– Gerekmesi halinde başka belgeler
3.2 Çalışma şekli
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
8
•
•
3 Ürün tanımı
1
d
h
Res. 3: Seviye ölçümü
1 Sensör standart zemini (Proses bağlantısının contalı yüzeyi)
d Dolum seviyesine uzaklık (HART değeri 1)
h Yükseklik - Dolum seviyesi
Sonda ucu tayini
Hassasiyetin daha iyi olabilmesi için ölçüm sondasının sonda sonu
tayini fonksiyonu vardır. Dielektrik değeri küçük olan dolum malzemelerinde bu fonksiyon çok işe yarar. Mesela plastik granüllerden,
ambalaj köpüklerinde veya sıvılaştırılmış malzemeli haznelerde durum
böyledir.
Dielektrik değeri 1,5-3 arasında olduğunda fonksiyon gerektiğinde
açık konuma gelir. Dolum seviyesi yansıması daha fazla algılanır algılanmaz sonda sonu tayini otomatik olarak etkinleşir. Bundan sonraki
ölçüm en son hesaplanan dielektrik değeriyle yapılır.
Bu yüzden sonucun doğruluğu dielektrik değerinin stabilitesine
bağlıdır.
1,5'ten küçük bir dielektrik değerine sahipbir ortam ölçümü yapmak isterseniz sonda sonu tayini her zaman etkin konumdadır. Bu durumda
dolum malzemesine ait kesin bir dielektrik değeri vermelisiniz. Burada
sabit bir dielektrik değerinin verilmesi çok önemlidir.
49475-TR-160604
Çalışma prensibi - Ayırma Yüksek frekanslı mikrodalga darbeleri bir çelik kablo (bir iletkenle)
katmanı ölçümü
sağlanır. Dolum yüzeyine vurulmasıyla mikrodalga darbeleri kısmen
reflekte edilir. Diğer kısım üst ortamdan geçer ve ayırma katmanında
ikinci kez reflekte edilir. İki ortam katmanının çalışma süresi cihazdan
ölçülür.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
9
3 Ürün tanımı
h2
h1
L3
d2
L2
TS
1
d1
L1
Res. 4: Ayırma katmanı ölçümü
1 Sensör standart zemini (Proses bağlantısının contalı yüzeyi)
d1 Ayırma katmanına uzaklık (HART değeri 1)
d2 Dolum seviyesine uzaklık (HART değeri 3)
TS Üst ortamın kalınlığı (d1 - d2)
h1 Yükseklik - Ayırma katmanı
h2 Yükseklik - Dolum seviyesi
L1 Alt ortam
L2 Üst ortam
L3 Gaz fazı
Ayırma katmanı ölçümü
için ön şartlar
Üst ortam (L2)
• Üst ortam iletken olmayabilir.
• Üstteki malzemenin dielektrisite değeri veya ayırma katmanına
olan gerçek uzaklık bilinmelidir (Bu verinin girilmesi gerekmektedir.). Min. dielektrik değeri: 1,6. Dielektrik değerlerinin listesini
www.vega.com internet sayfamızdan bulabilirsiniz.
• Üst ortamın terkibi kararlı olmalıdır (Ortam veya karışım oranları
değişmemelidir.).
• Üst ortam homojen olmalıdır (Ortamın altında tabakalanmalar
olmamalıdır.).
• Üst ortamın minimum kalınlığı 50 mm (1.97 in)
• Alt ortam, emülsiyon fazı veya bozuk tabakadan net bir şekilde
ayrılma maks. 50 mm (1.97 in)
• Üst yüzeyde köpük olmamasına dikkat edilmelidir
Alt ortam (L1)
• dielektrik değeri üst ortamın dielektrik değerinden en az 10 değer
daha büyük olmalıdır (Tercihen iletken). Örnek: Üst ortamın dielektrik değeri 2, alt ortamın dielektrik değeri en az 12.
10
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Gaz fazı (L3)
• Hava veya karışık gaz
• Gaz fazı - Uygulamaya bağlı olarak her zaman mevcut değildir (d2
= 0)
3 Ürün tanımı
Çıkış sinyali
Cihaz fabrikada her zaman "Dolum seviyesi ölçümü" ön ayarına
getirilmiştir.
Ayırma katmanı ölçümü için devreye alma sırasında istediğiniz çıkış
sinyalini seçebilirsiniz.
Ambalaj
3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama
Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.
Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve yeniden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo
kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla
imha edin.
Nakliye
Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
Nakliye kontrolleri
Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.
Depolama
Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına
koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza
edilmelidir.
Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda
belirtilen şekilde depolanmalıdır:
Depo ve nakliye sıcaklığı
•
•
•
•
•
•
•
PLICSCOM
Açık havada muhafaza etmeyin
Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz bırakmayın
Güneş ışınlarından koruyun
Mekanik titreşimlerden kaçının
Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "Ek - Teknik özellikler - Çevre
koşulları" bölümüne bakın.
Bağıl nem % 20 … 85
3.4 Aksesuarlar ve yedek parçalar
PLICSCOM gösterge ve kontrol modülü ölçüm değerinin, kumanda ve
tanının görüntülenmesini sağlar. Bu modül her zaman sensörün içine
takılıp çıkartılabilir.
49475-TR-160604
Daha fazla bilgiyi "PLICSCOM gösterge ve ayar modülü" kullanım
kılavuzundan (Belge-ID 27835) bulabilirsiniz.
VEGACONNECT
VEGACONNECT arayüz adaptörü, iletişim olanağına sahip cihazların,
bir bilgisayarın USB arayüzüne takılmasına olanak sağlar. Bu cihazlara parametre girmek için VEGA-DTM'li PACTware uygulama yazılımı
kullanılması gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGACONNECT arayüz adaptörü" (Belge-ID
32628) kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
11
3 Ürün tanımı
VEGADIS 81
VEGADIS 81, VEGA-plics® sensörleri için bir dış gösterge ve ayar
birimidir.
İki hücreli sensörlerde VEGADIS 81 için "DISADAPT" arayüz adaptörü
de gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGADIS 81" kullanım kılavuzundan (Belge-ID
43814) bulabilirsiniz.
DISADAPT
"DISADAPT" adaptörü, iki hücreli gövdesi olan sensörler için yedek
parçadır. VEGADIS 81'in M12 x 1fişiyle sensör gövdesine bağlantısını
sağlar.
Daha ayrıntılı bilgi için "DISDAPT adaptörü" ek kılavuzdaki (Belge ID
45250) bölümüne bakınız.
VEGADIS 82
VEGADIS 82, HART protokollü sensörlerin ölçüm değerlerinin görüntülenmesi ve ayarlanması amaçlıdır. 4 … 20 mA/HART sinyal hattına
sokulur.
Daha fazla bilgiyi "VEGADIS 82" kullanım kılavuzundan (Belge-ID
45300) bulabilirsiniz.
PLICSMOBILE T61
PLICSMOBILE T61 plics® sensörlerinin ölçüm değerleri ve uzak parametrelemelerin aktarılması için PLICSMOBILE T61 bağımsız bir GSM/
GPRS radyo birimidir. Kullanım PACTware/DTM üzerinden entegre
USB bağlantısının yardımıyla sağlanır.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "PLICSMOBILE T61" bölümüne
bakın (Belge-ID 37700).
Koruyucu kapak
Koruyucu kapak sensör gövdesini kirlenmeye ve güneş ışınları tarafından şiddetli ısınmaya karşı korur.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "Koruyucu kapak" bölümüne
bakın (Belge-ID 34296).
Flanşlar
Dişli flanşların farklı modeller için şu standartları mevcuttur: DIN 2501,
EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.
Daha fazla bilgiyi "DIN-EN-ASME-JIS uyarınca flanşlar" ek kılavuzunda bulabilirsiniz.
Elektronik modül
VEGAFLEX 80 Serisi elektronik modülü, VEGAFLEX 80 serisinin
TDR sensörleri için değiştirilen bir parçadır. Farklı sinyal çıkışları için
modeller mevcuttur (Her sinyal çıkışı için bir model).
Daha fazla bilgi için, kullanım kılavuzundaki "VEGAFLEX 80 Serisi
elektronik modülüne" bakınız.
Modbus elektronik modülü VEGAFLEX 80 serisinin değişebilen bir
parçasıdır.
Isıtmalı gösterge ve ayar
modülü
Gösterge ve ayar modülü seçmeli ısıtma fonksiyonlu bir gösterge ve
ayar modülü ile değiştirilebilir.
12
Daha fazla bilgi için, "VEGAFLEX 80 Serisi elektronik modül Modbus"
kullanım kılavuzuna bakınız.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Modbus elektronik
modülü
3 Ürün tanımı
Gösterge ve ayar modülünü bu sayede -40 ve 70 °C çevre sıcaklığı
aralığında kullanmanız mümkündür.
Daha fazla bilgiyi "Isıtmalı gösterge ve ayar modülü" kullanım kılavuzundan (Belge-ID 31708) bulabilirsiniz.
Dış gövde
Standart sensör gövdesi büyük geliyorsa veya kuvvetli titreşimler
oluşuyorsa bir dış gövde kullanabilirsiniz.
Bu durumda sensör gövdesi paslanmaz çeliktendir. Elektronik aksam
dış gövdenin içinde bulunur ve bir bağlantı kablosuyla sensörden
10 metre (147 ft) uzaklığa kadar monte edilebilir.
49475-TR-160604
Daha fazla bilgiyi "Dış gövde" kullanım kılavuzunda (belge no. 46802)
bulabilirsiniz.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
13
4 Monte edilmesi
4 Monte edilmesi
Vidalama
4.1 Genel açıklamalar
Proses bağlantılı cihazlarda dişler altıgen köşelerinden, köşelere
uyan bir cıvata anahtarı ile sıkıştırılmalıdır. Anahtar ağzı için "Ebatlar"
bölümüne bakın.
İkaz:
Gövde vidalamak maksadıyla kullanılamaz! Fazla sıkmak, gövdenin
dönme mekaniğinde hasarlara neden olabilir.
Neme karşı koruma
Cihazınızı, nemlenmeye karşı, şu önlemleri alarak koruyun:
•
•
•
•
Tavsiye edilen kabloyu kullanın (kullanım kılavuzunun Güç kaynağına bağlanma" bölümüne bakınız.)
Dişli kablo bağlantısını sıkıştırın
Gövde yatay kurulacağında dişli kablo bağlantısını aşağıya bakacak şekilde döndürün
Dişli kablo bağlantısının önündeki bağlantı kablosunu aşağıya
doğru kaydırın
Bu, özellikle açık alanlarda, içinde (örn. temizlik işlemleri sonucu)
nem olma ihtimali olan kapalı alanlarda veya soğutulmuş ve ısıtılmış
haznelere montaj için geçerlidir.
Kablo bağlantı elemanları Metrik dişli
Dişli kablo bağlantıları metrik dişli cihaz gövdelerine fabrikada vidalanmıştır. Bunlar taşıma sırasında güvenlik temin etmek için plastik
tıpalarla kapatılmışlardır.
Bu tıpaları elektrik bağlantısından çıkarın.
NPT dişlisi
Kendiliğinden kapanan NPT dişlilerine sahip cihaz gövdeleri kullanıldığında dişli kablo bağlantıları fabrikada takılamaz. Kablo girişlerinin
açık ağızları bu nedenle taşıma güvenliği olarak tozdan koruyucu
kapakla kapatılmıştır. Toza karşı kullanılan kapaklar neme karşı yeterli
koruma sağlamamaktadırlar.
Bu koruyucu başlıkları makine devreye almaından önce onaylanmış
kablo bağlantılarıyla değiştirin ya da bunlara uyan kör tapa ile ağızlarını kapatın.
Proses koşulları için
uygunluk
Proseste yer alan tüm cihaz parçalarının, oluşan proses koşullarına
uygun olmasına dikkat edin.
Bu parçalar arasında şunlar sayılabilir:
Ölçüme etkin yanıt veren parça
Proses bağlantısı
Proses için yalıtımlama
•
•
•
•
Proses basıncı
Proses sıcaklığı
Malzemelerin kimyasal özellikleri
Abrazyon (çizilme) ve mekanik özellikler
Proses koşulları arasında şunlar sayılabilir:
14
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
•
•
•
4 Monte edilmesi
Proses koşulları ile ilgili bilgiler için "Teknik özellikler" bölümüne ve
model etiketine bakın.
Montaj pozisyonu
4.2 Montaj talimatları
Konik zeminli haznelerde sensörün haznenin ortasına monte edilmesi
avantajlıdır çünkü bu durumda neredeyse hazne zeminine kadar
ölçüm yapılabilir. Ölçüm sondası ucuna kadar ölçüm yapılamayacağını
dikkate alın. En kısa mesafenin tam ve doğru değeri (blok uzaklığının altı) hakkında daha fazla bilgiyi "Teknik özellikler" bölümünden
bulabilirsiniz.
Res. 5: Konik zeminli hazne
Haznede kaynak çalışması yapılmadan önce elektronik modülü
sensörden çıkarın. Bu şekilde elektroniğin indüktif geçişler nedeniyle
zarar görmesini engellersiniz.
İçeri akan dolum malzemesi
Cihazları doldurma akımının üstüne veya içine takmayın. İçeri akan
doldurma malzemesini değil, doldurma malzemesi yüzeyinin kapsama alanına alınmasını sağlayın.
49475-TR-160604
Kaynak çalışmaları
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
15
4 Monte edilmesi
Res. 6: İçeri akan dolum malzemesi sensörünün montajı
Ölçüm aralığı
Sensörlerin ölçüm aralığı için referans düzlem dişli vidanın (Flanş)
contalı yüzeyidir.
Referans düzlemin altında ve gerekirse ölçüm sondasının ucunda
içinde ölçümün mümkün olmadığı bir minimum mesafe bırakılması
gerekmektedir (Blok aralığı). Blok aralıklarını "Teknik veriler" bölümünden bulabilirsiniz. Seviyeleme sırasında fabrika ayarının sudaki ölçüm
aralığını temel almasına dikkat edin.
Basınç
Kapta yüksek veya alçak basınç olduğu zaman proses bağlantısının
sızdırmazlığını sağlamanız gerekir. Sızdırmazlık malzemesinin dolum
malzemesine ve proses sıcaklığına dayanıklı olup olmadığını kullanmadan önce kontrol edin.
İzin verilen maksimum basıncı, sensörün "Teknik Veriler" veya Model
Etiketi bölümünden alın.
Sabitlenmesi
Koaksiyal ölçüm sondasının çalışma veya karıştırma sırasında dolum
malzemesinin vb. hazne duvarıyla temas etme tehlikesi varsa ölçüm
sondasının sabitlenmesi gerekir.
Kesin olmayan hazne bağlantılarından kaçının (Bağlantı ya güvenli
şekilde topraklanmalıdır ya da güvenli şekilde yalıtılmalıdır.). Bu koşula
yapılan tanımlanmayan her değişiklik ölçüm hatasına yol açar.
Çubuk ölçüm sondasında, hazne duvarına değme riski varsa, ölçüm
sondasını en alttaki ucundan sabitleyin.
16
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Sabitlemenin altında ölçümün yapılamadığını dikkate alın.
4 Monte edilmesi
1
1
2
2
Res. 7: Ölçüm sondasını sabitlemek
1 Koaksiyel ölçüm sondası
2 Tutma yuvası
Hazne yalıtımında kurulum
+250 °C (482 °F) sıcaklığa kadar olan cihazlarda, proses bağlantısı
ile elektronik gövdesi arasında bir mesafe parçası bulunmaktadır. Bu
parça yüksek proses sıcaklığı karşısında elektroniğin termik dekuplajına (bağlantı kesikliği) yol açar.
Bilgi:
Uzaklık parçası sadece maks. 50 mm (2 in)'ye kadar hazne yalıtımına
entegre edilebilir. Sadece bu şekilde güvenli bir sıcaklık dekuplajı olur.
49475-TR-160604
2
1
Res. 8: Cihazın yalıtılmış haznelere montajı.
1 Sıcaklık yalıtımı
2 Gövde ortamının sıcaklığı
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
17
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
Güvenlik açıklamaları
5.1 Bağlantının hazırlanması
İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:
İkaz:
Sadece elektrik verilmeyen ortamda bağlantı yapılmalıdır.
•
•
Elektrik bağlantısı sadece bu işin eğitimini almış ve tesis üst
sorumlusunun yetki verdiği bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Aşırı gerilim bekleniyorsa, aşırı gerilime karşı koruma cihazları
monte ediniz.
Güç kaynağı
Cihaz için 8 … 30 V DC işletim enerjisi gereklidir. İşletim enerjisi ve
dijital bus sinyali ayrı iki telli bağlantı kablosundan geçer.
Bağlantı kablosu
Cihaz piyasada bulunan RS 485 için uygun bükülmüş iki telli kablo ile
bağlanır. Sanayi için EN 61326 test değerlerinin üzerinde bir elektromanyetik parazitlenme beklendiği takdirde manyetik blendajlı kablo
kullanılmalıdır.
Gövdeli ve dişli kablo bağlantısı olan cihazlarda dairesel kablo kullanın. Dişli kablo bağlantısının (IP koruma tipi) contalanabilmesi için dişli
kablo bağlantısına nasıl bir kablo dış çapı gerektiğini kontrol edin.
Kablo çapına uygun bir dişli kablo bağlantısı kullanın.
Tüm kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarına uygun şekilde
yapılması gerekmektedir. Özellikle, veri yolunun bitişinin doğru tamamlama dirençleri üzerinden olmasına dikkate alın.
Kablo bağlantı elemanları Metrik dişli
Dişli kablo bağlantıları metrik dişli cihaz gövdelerine fabrikada vidalanmıştır. Bunlar taşıma sırasında güvenlik temin etmek için plastik
tıpalarla kapatılmışlardır.
Bu tıpaları elektrik bağlantısından çıkarın.
NPT dişlisi
Kendiliğinden birleşme özelliğine sahip NPT dişli vidalı cihaz gövdelerinde kablo bağlantıları fabrikada vidalanamaz. Kablo girişlerinin
serbest ağızları bu yüzden nakliye güvenliği sağlanması amacıyla toza
karşı koruyucu kırmızı başlıklar ile kapatılmıştır.
Bu koruyucu başlıkları makine devreye almaından önce onaylanmış
kablo bağlantılarıyla değiştirin ya da bunlara uyan kör tapa ile ağızlarını kapatın.
Plastik gövdede NPT kablo bağlantısı ya da Conduit-Çelik boru dişliye
gres yağsız olarak takılmalıdır.
Kablo yalıtımlama ve
topraklama
18
Voltaj regülatörlü sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında,
bağlantı kutusunda ve sensörde doğrudan topraklama potansiyeline
getirin. Bunun için sensördeki blendaj direkt iç topraklama terminaliVEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Tüm gövdeler için maksimum sıkma torku, bkz. Bölüm "Teknik Özellikler".
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
ne bağlı olmalıdır.Gövdedeki dış topraklama terminali alçak frekans
empedans düzelticili olarak voltaj regülatörüne bağlanmış olmalıdır.
Potansiyel dengesiz tesislerde besleme cihazındaki ve sensördeki
kablo yalıtımını direk toprak potansiyeline takın. Sensöre giden kısa
batırma kablosunun yalıtımı bağlantı kutusuna ya da T-Dağıtıcısına ne
toprak potansiyeline ne de başka bir kablo yalıtımına bağlanmalıdır.
Besleme cihazına ve sonraki dağıtıcıya giden kablonun yalıtımları birbirine bağlı ve seramik bir kondansatör (ö rn. 1 nF, 1500 V) vasıtasıyla
toprak potansiyeline bağlanmalıdır. Alçak frekanslı potansiyel denge
akımlar bu durum sonucu önlenir, yüksek frekanslı yanlış sinyaller için
koruyucu etki buna rağmen kalır.
Bağlantı tekniği
5.2 Bağlantı
Elektriğin ve sinyal çıkışının bağlantısı gövdedeki yay baskılı klemenslerle yapılır.
Gösterge ve ayar modülüne ya da arayüz adaptörüne bağlantı gövdedeki kontak pimleri vasıtasıyla yapılır.
Bilgi:
Terminal blok elektriğe bağlanabilir ve elektronik parçadan ayrılabilir.
Bunun için terminal bloğu küçük bir tornavida ile kaldırın ve çekerek
alın. Tekrar bağlarken oturma sesi duyulmalıdır.
Bağlantı prosedürü
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Dişli kablo bağlantısının başlık somunu gevşetin ve tıpaları çıkarın
3. Sinyal çıkışına ait bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 10 cm (4 in)
sıyırın, tellerin münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın
49475-TR-160604
4. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin
Res. 9: Bağlantı prosedürü 5 ve 6
5. Damar uçlarını bağlantı planına uygun olarak klemenslere takınız.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
19
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
Bilgi:
Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan
terminal ağzına takılır. Uç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten küçük
bir tornavida ile terminale basın: Terminal ağzı açılır. Tornavidayı tekrar
bıraktığınızda terminaller yeniden kapanır.
6. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test
etmek için hafifçe çekin
7. Yalıtımı iç topraklama terminaline bağlayın. Çok düşük gerilimle
elektrik sağlandığında dış topraklama terminalini voltaj regülatörü
ile bağlayın
8. Besleme gerilimi için olan bağlantı kablosunu aynen bu şekilde
bağlantı şemasına uygun şekilde bağlayın. Şebekeden elektrik
alındığında, iç topraklama terminaline ayrıyeten koruyucu bir tel
bağlamayı ihmal etmeyin.
9. Kablo bağlantılarının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloları tamamen sarmalıdır
10. Gövde kapağını vidalayın
Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.
Bilgi:
Terminal bloklar elektriğe bağlanabilir ve gövde modülünden ayrılabilir. Bunun için terminal bloğu küçük bir tornavida ile kaldırın ve çekerek
alın. Tekrar bağlarken oturma sesi duyulmalıdır.
Genel bakış
5.3 Bağlantı şeması
1
2
Res. 10: Bağlantı mekanının konumu (Modbus elektroniği) ve elektronik mekan
(sensör elektroniği)
1 Bağlantı bölmesi
2 Elektronik bölmesi
49475-TR-160604
20
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
Elektronik bölmesi
2
4...20mA
(+)1
2 (-)
5
1
6
7 8
1
Res. 11: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde
1 Bağlantı alanı için iç bağlantı
2 Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Bilgi:
Harici bir gösterge ve ayar ünitesinin bağlantısı bu çift hücreli gövdede
mümkün değildir.
Bağlantı bölmesi
D0 (+)
MODBUS
D1 (-)
USB
power supply
IS GND
1
2
(+)1
2(-) off on
3 4
5
4
3
Res. 12: Bağlantı bölmesi
49475-TR-160604
1
2
3
4
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
USB arayüzü
Entegre planlama direnci (120 Ω) için sürgülü şalter
Modbus sinyali
Güç kaynağı
Klemens
Fonksiyon
Polarite
1
Güç kaynağı
+
2
Güç kaynağı
-
3
Modbus-Sinyali D0
+
4
Modbus-Sinyali D1
-
5
CSA (Canadian Standards
Association)'ya göre kurulumda işlev toprağı
21
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
Elektronik bölmesi
5.4 DISADAPT'lı iki hücreli gövde
1
2
3
Res. 13: Dış gösterge ve ayar biriminin bağlanması için DISADAPT'lı elektronik
bölmesine bakış
1 DISADAPT
2 İç fiş bağlantısı
3 Konnektör M12 x 1
Fiş bağlantısının atanması
4
3
1
2
Res. 14: M12 x 1 elektrik bağlantısına bakış
1
2
3
4
Yardımcı elektronik - ek
akım çıkışı
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Kontak pini
Sensör içinde renkli
bağlantı kablosu
Klemens Elektronik
modül
Pin 1
Kahverengi
5
Pin 2
Beyaz
6
Pin 3
Mavi
7
Pin 4
Siyah
8
5.5 Yardımcı elektronikler
İkinci bir ölçüm değerinin elde edilmesi için, yardımcı elektroniği - ek
akım çıkışını kullanabilirsiniz.
İki akım çıkışı da pasiftir ve buralara elektrik verilmelidir.
49475-TR-160604
22
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
II
4...20mA
I
4...20mA
(+)1
1
( +)7
2(-)
3
8(-)
2
Res. 15: Bağlantı alanı İki hücreli gövde, Yardımcı elektronik - ek akım çıkışı
1 İlk akım çıkışı (I) - Güç kaynağı ve sinyal çıkışı (HART)
2 İkinci akım çıkışı (II) - Güç kaynağı ve sinyal çıkışı (HART'sız)
3 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Yardımcı elektronik - PLI- PLICSMOBILE radyo modülü, ölçüm değerlerinin aktarılması ile uzakCSMOBILE radyo modülü tan parametrelemenin yapılmasında kullanılan bir dış GSM/GPRS
radyo birimidir.
SIM-Card
Status
Test
USB
(+)1
2(-)
1
Res. 16: Bağlantı alanı entegre radyo modülü PLICSMOBILE
1 Güç kaynağı
Bağlantı için ayrıntılı bilgileri ek kılavuzundaki "PLICSMOBILE GSM/
GPRS radyo modülünden" bulabilirsiniz.
5.6 Açma fazı
VEGAFLEX 86'in bağlantısından sonra cihaz ilk önce veri yolu
sisteminde yaklaşık 30 saniyelik bir ototest yapar. Şu işlemler yerine
getirilir:
49475-TR-160604
•
•
•
•
Elektroniğin iç testi
Cihaz tipi, donanım sürümü, yazılım sürümü ve ölçüm yeri isminin
ekran ya da bilgisayar üzerindeki bilgileri
"F 105 Ölçüm değerini bul" durum mesajının ekran veya bilgisayar
bilgileri
Durum biti kısa süreliğine arızalandı
Uygun bir ölçüm değeri bulunur bulunmaz bu değer sinyal hattında
çıkar. Değer, gerçek doluluk seviyesine ve yapılmış ayarlara, örneğin
fabrika ayarına tekabül eder.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
23
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile
devreye alınması
6.1 Ayar kapsamı
Gösterge ve ayar modülü sadece sensörü paramretelendirmeye, ya ni
ölçüm işlerini uyarlamaya yarar.
Modbus portunun parametrelendirilmesi PACTware’li bir bilgisayarla
yapılır. İşlem hakkında daha fazla bilgi için "Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması " bölümüne bakın.
6.2 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması
Gösterge ve kullanım modülü istendiğinde sensörün içine yerleştirilebilir ve çıkarılabilir. 90°'lik açılarla dört konumda takılabilir. Bu işlemi
yaparken elektrik akımının kesilmesine gerek yoktur.
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Gösterge ve ayar modülünü elektronik üzerinde dilenilen konuma
getirin ve yerine oturuncaya kadar sağa doğru çevirin
3. İzleme penceresini gövdenin kapağına takıp iyice sıkın
Sökme, bu işlemi tersine takip ederek yapılır.
Gösterge ve ayar modülünün enerjisi sensör tarafından sağlanır,
başka bir bağlantıya gerek yoktur.
Res. 17: Gösterge ve ayar modülünün yerleştirilmesi
24
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Uyarı:
Cihazın donanımını sonradan ölçüm değerlerini devamlı gösteren bir
gösterge ve ayar modülü ile donatmak isterseniz, izleme pencereli bir
yüksek kapak kullanılması gerekir.
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
6.3 Kumanda sistemi
1
2
Res. 18: Gösterge ve kumanda elemanları
1 Sıvı kristal ekran
2 Kumanda tuşları
Tuş fonksiyonları
•
•
•
•
Kumanda sistemi
[OK] tuşu:
–– Menüye genel bakışa geç
–– Seçilen menüyü teyit et
–– Parametre işle
–– Değeri kaydet
[->] tuşu:
–– Ölçüm değerinin gösterilme şeklini değiştir
–– Listeye yapılacak girişi seç
–– Düzeltme pozisyonunu seç
[+] tuşu:
–– Bir parametrenin değerini değiştir
[ESC] tuşu:
–– Girilen bilgileri iptal et
–– Üst menüye geri git
Sensör gösterge ve ayar modülünün dört düğmesi kullanılarak çalıştırılır. LC göstergesinde münferit menü seçenekleri gösterilir. Münferit
düğmelerin fonksiyonlarını lütfen önceki grafiğe bakarak öğrenin.
49475-TR-160604
[+]- ve [->] düğmelerine bir kez basıldığında düzeltilen değer ya da ok
bir değer değişir. 1 sn'den fazla süre düğmeye basıldığında değişiklik
kalıcıdır.
[OK]- ile [ESC] tuşlarına aynı anda 5 sn'den daha uzun süre basıldığında temel menüye atlanır. Menü dili de "İngilizce"'ye döner.
Sistem, son kez tuşa bastıktan yakl. 60 dakika sonra otomatik olarak
ölçüm değerleri göstergesine döner. Bu kapsamda, önceden [OK] ile
teyitlenmemiş değerler kaybolur.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
25
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Açma fazı
VEGAFLEX 86 açıldıktan sonra kendine bir test yapar. Bu sayede
cihaz yazılımı denetlenmiş olur.
Çıkış sinyali açılış fazı sırasında bir arıza sinyali verir.
Başlangıç prosesi sırasında gösterge ve ayar modülünde aşağıdaki
bilgiler yer almaktadır:
•
•
•
•
Ölçüm değerinin göstergesi
Cihaz tipi
Cihaz adı
Yazılım sürümü (SW sür)
Donanım sürümü (HW sür)
[->] tuşu ile üç farklı gösterge modu arasında seçim yapabilirsiniz.
İlk şekilde seçilen ölçüm değeri büyük harflerle gösterilir.
İkinci şekilde, seçilen ölçüm değeri ve bununla ilgili bir çubuk grafiği
gösterilmektedir.
Üçüncü şekilde, seçilen ölçüm değeri ve seçilen ikinci bir ölçüm
değeri (ör. Sıcaklık değeri) gösterilir.
Hızlı devreye alım
6.4 Parametreleme - Hızlı devreye alma
Sensörün hızlı ve kolayca ölçüme uyarlanabilmesi için, gösterge
ve kullanım modülünün başlangıç resminden "Hızlı devreye alma"
seçeneğini seçin.
Hızlı devreye almanın ağaşıdaki adımları "Genişletilmiş Ayar"da da
bulunabilir.
•
•
•
•
•
•
•
Cihaz adresi
Ölçüm yeri ismi
Malzeme tipi (opsiyonel)
Uygulama
Maks. seviye
Min. seviye
Yanlış sinyal bastırma
Menü seçeneklerinin tanımlamalarını "Parametreleme - Genişletilmiş
Ayar" bölümünde bulabilirsiniz.
"Genişletilmiş kullanımın" teknik olarak ölçüm yerlerinin çok uğraştırıcı
olduğu kullanımlarda daha kapsamlı ayarların yapılması öngörülmelidir.
26
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
6.5 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Ana menü
Ana menü aşağıda belirtilen fonksiyonları içeren beş bölüme ayrılmıştır:
Devreye alma:Ölçüm yerleri ismi, ortam, kullanım, hazne, seviyeleme, sinyal çıkışı, cihaz birimi, arıza sinyali hariçleyici, lineerizasyon
eğimi gibi ayarlar
Ekran: Dil, ölçüm değeri gösterme ve aydınlatma ayarları
Tanı: Cihaz durumu, ibre, ölçüm güvenliği, simülasyon ve yankı eğimi
hakkında bilgiler
Diğer ayarlar: Sıfırlama, tarih/saat, sıfırlama, kopyalama fonksiyonu
Bilgi: Cihaz adı, donanım ve yazılım versiyonu, kalibrasyon tarihi,
cihazın özellikleri
Uyarı:
Ölçümün optimum ayarı için "Devreye alma" ana menüsündeki münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir. Sırayı
mümkün mertebe bozmamaya dikkat edin.
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
Şu alt menü seçenekleri mevcuttur:
Alt menü seçenekleri aşağıda belirtilmektedir.
Devreye alma - Ölçüm
yeri ismi
Buraya uygun bir ölçüm yeri ismi verebilirsiniz. "OK'' tuşuna basarak
işlemi başlatın. "+" düğmesine basarak karakteri değiştirebilir ve "->"
düğmesiyle de bir öteye sıçrayabilirsiniz.
Maksimum 19 karakterli isim vermeniz mümkündür. Karakterler şunlardan oluşmaktadır:
49475-TR-160604
•
•
•
Devreye alma - Birimler
A'dan Z'ye tüm büyük harfler
0'dan 9'a tüm sayılar
Özel karakterler (+ - / _ ) boşluk karakteri
Bu menü seçeneğinde uzaklık birimini ve sıcaklık birimini seçin.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
27
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Uzaklık birimlerinde m, mm ve ft arasından seçebilirsiniz. Sıcaklık
birimlerinde °C, °F ve K arasından seçebilirsiniz.
Devreye alma - Sonda
uzunluğu
Bu menü seçeneğinde sonda uzunluğunu girer veya bunu otomatik
olarak sensör sisteminden bulabilirsiniz.
"Evet" seçeneğini seçtiğinizde sonda uzunluğu otomatik olarak bulunur. "Hayır" seçeneğini seçtiğinizde sonda uzunluğunu manüel olarak
verebilirsiniz.
Devreye alma - Uygulama Koaksiyel ölçüm sondaları yalnızca sıvıların içinde kullanılabilirler. Bu
- Ortam tipi
menü seçeneğinde değişmez bir ayar olarak seçilen "Sıvı" malzeme
tipi gösterilir.
Devreye alma - Uygulama Bu fonksiyonla, uygulamayı seçebilirsiniz. Doluluk seviyesi ölçümü
- Uygulama
ve ayırma katmanının ölçümü arasında seçim yapın. Bunun dışında
hazne veya bypass veya dikey boru arasında bir seçim yapmanız
mümkündür.
Uyarı:
Uygulama seçiminin diğer menü seçenekleri üzerine etkisi çok büyüktür. Daha sonraki parametrelerken her menü seçeneğinin sadece
alternatif olarak mevcut olmasına dikkat edin.
Demo modunu seçme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bu mod sadece
test ve reklam için öngörülmüştür. Bu modda sensör, uygulamanın parametresini kayda almaz ve her değişikliğe doğrudan reaksiyon verir.
28
Bu menü seçeneğinden ortam tipini (Dolum malzemesi) öğrenebilirsiniz.
Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden doluluk ölçümü
seçilmiş olduğunda mevcuttur.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Devreye alma - Uygulama - Ortam, dielektrisite
değeri
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Aşağıdaki dolum malzemesi tipleri arasından seçim yapabilirsiniz:
Dielektrisite değeri
Dolum malzeme- Örnekler
sinin tipi
> 10
Su bazlı sıvılar
Asitler, bazlar, su
3 … 10
Kimyasal karışımlar
Klorbenzol, azot bazlı cila, anilin, izosiyanat, kloroform
< 3
Hidrokarbonlar
Çözücü, yağlar, sıvı gaz
Devreye alma - Uygulama Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden ayırma katmanı
- Gaz fazı
ölçümü seçilmiş olduğunda mevcuttur. Bu menü seçeneğinden uygulamanızda biriken bir gaz fazının olup olmadığı bilgisini girebilirsiniz.
İşlevi sadece gaz fazı sürekli olarak varsa "Evet"e getirin.
Devreye alma - Uygulama Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden ayırma katmanı
- Dielektrisite değeri
ölçümü seçilmiş olduğunda mevcuttur. Bu menü seçeneğinden üst
ortam için bir ortam tipi seçebilirsiniz.
Üst ortamın dielektrisite değerini ya doğrudan siz girersiniz ya da bu
değeri cihaza buldurtabilirsiniz. Bu iş için, ayırma katmanına kadar
ölçülen veya bilinen mesafeyi girmeniz gerekir.
49475-TR-160604
Devreye alma - Maks.
seviye doluluk seviyesi
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için maks. seviyeyi verebilirsiniz.
Ayırma katmanı ölçüleceğinde bu maksimum toplam dolum seviyesine eşittir.
İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna
basarak kaydedin.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
29
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Yüzde değer için dolu hazne için uygun mesafeyi metre değerinden
verin. Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının contalı yüzeyi). Maksimum doluluk seviyesinin blok uzaklığının
altında kalmasına dikkat edin.
Devreye alma - Min. seviye ayarı doluluk seviyesi
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için min. seviyeyi verebilirsiniz.
Ayırma katmanı ölçüleceğinde bu minimum toplam dolum seviyesine
eşittir.
İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna
basarak kaydedin.
Yüzdelik değeri bulmak için, boş hazneye uygun uzaklık değerini
metre cinsinden verin (Ör. Flanştan sondanın ucuna olan uzaklık).
Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının
contalı yüzeyi).
Devreye alma - Maks.
seviye Ayırma katmanı
Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden ayırma katmanı
ölçümü seçilmiş olduğunda mevcuttur.
Ayırma katmanı ölçümü için de dolum seviyesi ölçümünün seviye
ayarını yapabilirsiniz. "Evet"i seçtiğinizde güncel ayar ekrana çıkar.
49475-TR-160604
30
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
"Hayır" seçeneğini seçtiyseniz, ayırma katmanı için seviye ayarını ayrı
bir şekilde verebilirsiniz. İstediğiniz yüzde değerini girin.
Yüzde değer için dolu hazne için uygun mesafeyi metre değerinden
verin.
Devreye alma - Min. seviye Ayırma katmanı
Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden ayırma katmanı
ölçümü seçilmiş olduğunda mevcuttur. Önceki menü seçeneğinden
(Dolum seviyesi ölçümünün seviye ayarının kullanılması) "Evet" seçeneğine bastıysanız, ekrana güncel ayar çıkar.
"Hayır" seçeneğini seçtiyseniz, ayırma katmanı ölçümü için seviye
ayarını ayrı bir şekilde verebilirsiniz.
Boş haznenin yüzde değerine tekabül eden mesafeyi metre değerinden verin.
Devreye alma - Sönümleme
Proses koşullarına uygun ölçüm oynamalarının sönümlemesi için bu
menü seçeneğinden 0 - 999 sn'lik bir entegrasyon süresi ayarlayın.
"Uygulama" menü seçeneğinden ayırma katmanı ölçümü seçeneğini
seçtiyseniz, dolum ayarı ile ayırma katmanı için sönümlemeyi ayarlayabilirsiniz.
Fabrika ayarı 0 sn'lik bir sönümlemedir.
49475-TR-160604
Devreye alma - Lineerizasyon
Bir lineerizasyon doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi
yüksekliğine lineer şekilde çıkmayan tüm haznelerde yapılmalıdır
(ör. Yuvarlak veya konik tankta hacmin gösterilmesi dileniyorsa). Bu
hazne için uygun lineerizasyon eğimi bulunmaktadır. Yüzdesel doluluk
yüksekliği ve hazne hacmi arasındaki oranı belirtin.
Lineerizasyon hem ölçüm değeri göstergesi hem de akım çıkışı için
yapılmaktadır. Uygun eğimin etkinleştirilmesiyle yüzdesel hazne
hacminin doğru görüntülenmesi sağlanır. Hacim yüzde olarak değil de
litre veya kilogram olarak verilecekse ek olarak "Ekran" menü seçeneğinden bir ölçekleme ayarı yapılabilir.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
31
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
İkaz:
Bir lineerizasyon eğimi seçilirse, ölçüm sinyali artık dolum yüksekliğine zorla lineer olmaz. Bu, kullanıcı tarafından (özellikle sınır sinyali
vericideki anahtarlama noktasının ayarı yapılırken) dikkate alınmalıdır.
Aşağıda, haznenizle ilgili değerleri (ör. hazne yüksekliğini, soket
düzeltmeyi) girmeniz gerekmektedir.
Lineer olmayan hazne kalıplarında hazne yüksekliği ve soket düzeltme değerini girin.
Hazne yüksekliği verileceğinde, haznenin toplam yüksekliğini girmeniz gerekmektedir.
D
-h
+h
Soket düzeltme değeri verileceğinde, soketin haznenin üst kısmındaki
yüksekliğini girmeniz gerekmektedir. Soket haznenin üst kısmından
daha alçaktaysa, bu değer eksi de çıkabilir.
D Hazne yüksekliği
+h Artı soket düzeltme değeri
-h Eksi soket düzeltme değeri
32
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Res. 19: Hazne yüksekliği ve soket düzeltme değeri
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Devreye alma - Akım
çıkışı modu
"Akım çıkışı modu" menü seçeneğinden arıza durumundaki çıkış
çizgisini ve akım çıkışı davranışını belirleyin.
Fabrika ayarı çıkış çizgisi için 4 … 20 mA, arıza modu için < 3,6 mA.
Devreye alma - Akım
çıkışı Min./Maks.
"Akım çıkışı Min./Maks." kullanımdaki akım çıkışı davranışını belirleyin.
Fabrika ayarı için min. akım 3,8 mA, maks. akım 20,5 mA'dır.
Devreye alma - Yanlış
sinyal bastırma
Aşağıdaki koşullar hatalı yansımalara ve ölçümün zayıflamasına
neden olurlar:
•
•
Yüksek ek bağlantılar
Hazne iç düzenleri (Taşıyıcı kolon gibi)
Uyarı:
Bir arıza sinyali hariçleyici bu arıza sinyallerinin doluluk seviyesi ve
ayırma katmanı ölçümü sırasında bir daha dikkate alınmamaları için
bu sinyalleri ölçer, tanımlar ve kaydeder. Genel olarak, olabilecek en
doğru sonuca ulaşılması için arıza sinyali hariçleyicinin kullanılmasını
öneririz.
Şu prosedürü izleyin:
49475-TR-160604
Sensörden dolum malzemesinin yüzeyine kadar olan gerçek uzaklığı
verin.
Bunu yaptığınızda bu aralıkta olan tüm mevcut arıza sinyalleri sensörle
ölçülür ve kaydedilir.
Uyarı:
Yanlış (fazla büyük) bilgi halinde, güncel doluluk seviyesi hatalı sinyal
olarak kaydedileceğinden, doldurma malzemesine olan mesafeyi
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
33
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
kontrol edin. Böylece bu alandaki doluluk seviyesi artık tespit edilemez.
Sensörde önceden bir yanlış sinyal bastırma etkin hale getirilmişse
"Yanlış sinyal bastırma" seçeneğinde şu menü penceresi açılır:
Cihaz ölçüm sondası örtüsüz olur olmaz otomatik olarak bir yanlış
sinyal önleme işlemi yerine getirir. Yanlış sinyal önleme her zaman
güncellenir.
"Sil" menü seçeneği önceden başlatılan yanlış sinyal bastırırmayı
tamamen silme görevini yerine getirir. Bu, etkin haldeki yanlış sinyal
bastırıcıyı artık haznenin ölçüm ve tekniği ile ilgili koşulları yerine
getiremediği takdirde kullanılır.
Devreye alma - Kullanımın kilitlenmesi/yeniden
açılması
"Kullanımın kilitlenmesi/yeniden açılması" menü seçeneğine girerek
sensör parametresini istemediğiniz ve öngörmediğiniz değişikliklerin
yapılmasına karşı korursunuz. PIN bu durumda sürekli olarak etkinleştirilip/pasif konuma getirilebilir.
PIN (şifre) aktif konumda olduğunda sadece şu kullanım fonksiyonları
PIN (şifre) girilmeden çalışabilir:
•
•
Menü seçeneklerine basarak verilerin gösterilmesi
Sensördeki verilerin gösterge ve ayar modülünden okunması
Dikkat:
PIN aktif olduğunda PACTware/DTM ve diğer sistemler üzerinden
kullanım kilitlidir.
PIN numarasını "Diğer ayarlar - PIN" seçeneğinden değiştirebilirsiniz.
Devreye alma - Akım
çıkışı 2
Cihaza ikinci bir akım çıkışı olan ek bir elektronik entegre edilmişse,
ayrıyeten bu ek akım çıkışının ayarını yapabilirsiniz.
"Akım çıkışı 2" menü seçeneğinden ek akım çıkışının hangi ölçüm
büyüklüğüne tekabül ettiğini belirleyin.
İzlenecek prosedür, normal akım çıkışının ön ayarına uymaktadır. Bkz.
"Devreye alma - Akım çıkışı".
Ekran
Şu alt menü seçenekleri mevcuttur:
34
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Ekran seçeneklerinin optimum ayarı için "Ekran" ana menüsündeki
münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir.
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Alt menü seçenekleri aşağıda belirtilmektedir.
Ekran – Menünün dili
Bu menü seçeneği sizin istediğiniz ülkenin dilini kullanmanıza izin
verir.
Sensörün teslimat bilgileri sipariş edilen ülkenin diline getirilir.
Ekran - Gösterge değeri 1 Bu menü seçeneğinden ölçüm değerinin ekran üzerindeki görünümü
tanımlayabilirsiniz. Bununla iki farklı ölçüm değerini görüntüleyebilirsiniz. Bu menü seçeneğinden ölçüm değeri 1'i belirleyebilirsiniz.
Gösterge değeri 1 için fabrika ayarı "Dolum yüksekliği dolum durumudur".
Ekran - Gösterge değeri 2 Bu menü seçeneğinden ölçüm değerinin ekran üzerindeki görünümü
tanımlayabilirsiniz. Bununla iki farklı ölçüm değerini görüntüleyebilirsiniz. Bu menü seçeneğinden ölçüm değeri 2'yi belirleyebilirsiniz.
Gösterge değeri 2 için fabrika ayarı elektronik sıcaklığıdır.
Ekran - Işıklandırma
Entegre fon ışıklandırma kullanım menüsünden çalıştırılabilir. Fonksiyon güç kaynağının çalışma gerilimine bağlıdır. Bkz. "Teknik veriler".
Teslimat durumunda ışıklandırma açıktır.
Bu menü seçeneğinde cihazın durumu görüntülenmektedir.
49475-TR-160604
Tanı - Cihaz durumu
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
35
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Tanı - İbre mesafesi
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre mesafesi" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
"Devreye alma - Uygulama" menü seçeneğinden ayırma katmanı
ölçümünü seçtiğinizde doluluk seviyesi ibre değerlerine ek olarak
ayırma katmanı ölçümü de görüntülenir.
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirmeniz mümkündür.
Tanı - İbre ölçüm güvenliği
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre ölçüm güvenliği" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
Ölçüm, proses koşullarından etkilenebilir. Bu menü seçeneğinde doluluk seviyesi ölçümünün ölçüm güvenliği yüzde değerinden gösterilir.
Değer ne kadar büyük olursa, ölçüm de o kadar güvenli çalışır. Güvenilir ölçümde değerler % 90'dan büyüktür.
"Devreye alma - Uygulama" menü seçeneğinden ayırma katmanı
ölçümünü seçtiğinizde doluluk seviyesi ibre değerlerine ek olarak
ayırma katmanı ölçümü de görüntülenir.
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirmeniz mümkündür.
Tanı - İbre diğer
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre diğer" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
Bu menü seçeneğinde hem elektronik sıcaklığının hem de dielektrisite
değerinin ibresini görüntüleyebilirsiniz.
36
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirmeniz mümkündür.
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Tanı - Yankı eğimi
"Yankı eğimi" menü seçeneği yankının sinyal şiddeti ölçüm aralığından
(V) gösterilmektedir. Sinyal şiddeti ölçüm kalitesinin değeriendirilmesine izin vermektedir.
Aşağıdaki fonksiyonları kullanarak yankı eğiminin kısmi aralıklarını
arttırabilirsiniz.
•
•
•
Tanı - Simülasyon
"X büyütme": Ölçüm aralığının büyüteç fonksiyonu
"Y-Zoom": Sinyalin "V" olarak 1-, 2-, 5- ve 10-kat büyütülmesi
"Önceki büyüklüğe getirme": Göstergedeki nominal aralığın değiştirilmemiş büyüklüğe geri getirilmesi
Bu menü seçeneğinden akım çıkışı yoluyla ölçüm değerlerini simüle
edebilirsiniz. Bu sayede örn. çıkışa bağlanmış gösterge cihazları ve
kablolu sistemlerin giriş kartı kullanılarak sinyal yolu test edilir.
İstediğiniz simülasyon büyüklüğünü seçin ve istediğiniz sayıyı girin.
Dikkat:
Simülasyon başladığında simüle edilen değer 4 - 20 mA akım değeri
ve dijital HART sinyali olarak gösterilir.
49475-TR-160604
Simülasyonu deaktive etmek için [ESC] tuşuna basınız.
Bilgi:
Simülasyonun aktifleştirilmesinden 60 dakika sona simülasyon otomatikman kesilir.
Tanı - Yankı eğimi belleği
"Devreye alma" menü seçeneği ile devreye alma zamanında yankı
eğimini kaydedebilirsiniz. Genelde bu tavsiye edilir; hatta bu, Mülk İşletimi İşlevselliğinin kullanımı için gereklidir. Kayıt olabildiğince düşük
bir doluluk seviyesinde yapılır.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
37
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Bu şekilde kullanım sırasında sinyal değişiklikleri anlaşılabilir. Devreye
alma yankı eğiminin güncel yankı eğimiyle karşılaştırılması için PACTware kullanım yazılımı ve PC kullanılarak yüksek çözünürlüklü yankı
eğimi görüntülenip kullanılabilir.
"Yankı eğimi kaydedici" fonksiyonu ölçümün yankı eğiminin kaydedilmesini sağlar.
"Yankı eğimi kaydedici" alt menü seçeneğinden güncel yankı eğimini
kaydedebilirsiniz.
Yankı eğiminin kaydedilebilmesi için ayarı ve yankı eğiminin ayarları
için ayarları PACTware kullanım yazılımını kullanabilirsiniz.
Ölçüm kalitesinin değerlendirilmesi için PACTware kullanım yazılımı ve
PC kullanılarak yüksek çözünürlüklü yankı eğimi sonradan görüntülenip kullanılabilir.
Diğer özellikler - Tarih/
Saat
Bu menü seçeneğinden sensörün iç saat ayarı yapılır.
Diğer özellikler - Sıfırlama Sıfırlama sırasında kullanıcı tarafından belirlenen belli başlı parametre
ayarları eski konumuna getirilir.
Şu sıfırlama fonksiyonları mevcuttur:
Temel ayarlar: Her cihaz için özel parametre ayarları dahil tüm ayarların standart değerlerine getirilmesi. Hem bir yanlış sinyal bastırma,
hem bir serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi hem de ölçüm
değeri belleği silinir.
38
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Teslimat zamanı: Fabrikadan teslim alındığı sırada parametre ayarlarının (siparişle ilgili ayarlar dahil) eski durumuna getirilmesi. Hem bir
yanlış sinyal bastırıcıyı, hem bir serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi hem de ölçüm değeri belleği silinir.
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Şu tablo, cihazın standart değerlerini göstermektedir. Cihaz modeline
ve uygulamaya bağlı olarak tüm menü seçenekleri mevcut olmayabilir
ya da seçeneklerin düzeni farklı yapılmış olabilir:
49475-TR-160604
Devreye alma
Menü seçeneği
Standart değer
Kullanımın kilitlenmesi
Kilit açık
Ölçüm yeri ismi
Sensör
Birimler
Uzaklık birimi: mm
Sonda uzunluğu
Fabrikada ölçüm sondasının uzunluğu
Dolum malzemesinin tipi
Sıvı
Uygulama
Doluluk durumu hazne
Ortam, dielektrisite değeri
Su bazlı, > 10
Aşırı dolu gaz fazı
Evet
Dielektrisite değeri, üst ortam (TS)
1,5
Boru iç çapı
200 mm
Maks. seviyeleme - Dolum seviyesi
100 %
Maks. seviyeleme - Dolum seviyesi
Uzaklık: 0,000 m(d) - Blok uzaklıkları dikkate alın
Sıcaklık birimi: °C
Min. seviyeleme - Dolum seviyesi
0 %
Min. seviyeleme - Dolum seviyesi
Uzaklık: Sonda uzunluğu - Blok uzaklıkları dikkate alın
Dolum seviye ölçümü yapılsın mı?
Hayır
Maks. seviyeleme - Ayırma katmanı
100 %
Maks. seviyeleme - Ayırma katmanı
Uzaklık: 0,000 m(d) - Blok uzaklıkları dikkate alın
Min. seviyeleme - Ayırma katmanı
%0
Min. seviyeleme - Ayırma katmanı
Uzaklık: Sonda uzunluğu - Blok uzaklıkları dikkate alın
Bütünleşme süresi - Dolum seviyesi
0,0 sn
Bütünleşme süresi - Ayırma katmanı
0,0 sn
Lineerizasyonun tipi
Lineer
Lineerizasyon - Soket düzeltme
0 mm
Lineerizasyon - Hazne yüksekliği
Sonda uzunluğu
Ölçekleme büyüklüğü - Dolum seviyesi
l cinsinden hacimler
Ölçekleme birimi - Dolum seviyesi
Litre
Ölçekleme formatı - Dolum seviyesi
Anlamlı rakamlar olmaksızın
Ölçekleme dolum seviyesi - % 100'e eş
100
Ölçekleme dolum seviyesi - % 0'a eş
0
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
Değişen değer
39
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Menü seçeneği
Standart değer
Dolum seviye ölçümünü ölçeklemesini onayla
Evet
Ölçekleme büyüklüğü - Ayırma katmanı
Hacim
Ölçekleme birimi - Ayırma katmanı
Litre
Ölçekleme formatı - Ayırma katmanı
Anlamlı rakamlar olmaksızın
Ölçekleme ayırma katmanı - % 100'e eş
100
Ölçekleme ayırma katmanı - % 0'a eş
0
Akım çıkışı Çıkış büyüklüğü
Lin. yüzde - Dolum seviyesi
Akım çıkışı - Çıkış eğimi
% 0 - 100, 4 - 20 mA'ya tekabül eder
Akım çıkışı - Arızada davranış
≤ 3,6 mA
Akım çıkışı - Min.
3,8 mA
Akım çıkışı - Maks.
20,5 mA
Akım çıkışı 2 - Çıkış büyüklüğü
Uzaklık - Dolum seviyesi
Akım çıkışı 2 - Çıkış eğimi
% 0 - 100, 4 - 20 mA'ya tekabül eder
Akım çıkışı 2 - Arızada davranış
≤ 3,6 mA
Akım çıkışı - Min.
3,8 mA
İlk HART değişkeni (PV)
İkinci HART değişkeni (SV)
Değişen değer
Akım çıkışı - Maks.
20,5 mA
Üçüncü HART değişkeni (TV)
Ölçüm güvenliği ölçüm durumu
Dördüncü HART değişkeni (QV)
Elektronik sıcaklığı
Ekran
Menü seçeneği
Standart değer
Dil
Siparişe özgün
Değişen değer
Gösterge değeri 1
Dolum yüksekliği Dolum seviyesi
Gösterge değeri 2
Elektronik sıcaklığı
Aydınlatma
Açık
Tanı
Standart değer
Durum sinyalleri - Fonksiyon kontrolü
Açık
Durum sinyalleri - Spesifikasyonun dışında
Kapalı
Durum sinyalleri - Bakım ihtiyacı
Kapalı
Cihaz belleği - Yankı eğimi belleği
Durduruldu
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği
Başlatıldı
40
Değişen değer
49475-TR-160604
Menü seçeneği
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Menü seçeneği
Standart değer
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Ölçüm değerleri
Uzaklık (dolum seviyesi), yüzde değer (dolum seviyesi), ölçüm
güvenirliği (dolum seviyesi), elektronik sıcaklığı
Değişen değer
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Zaman çizel- 3 dk
gesine kaydetme
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Ölçüm değerinde fark olduğunda kaydetme
15 %
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Ölçüm değerinde başlatma
Etkin değil
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Ölçüm değerinde durma
Etkin değil
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Bellek doluysa, kaydı durdur
Etkin değil
Diğer ayarlar
Menü seçeneği
Standart değer
PIN
0000
Tarih
Güncel tarih
Saat
Güncel saat
Saat - Format
24 Saat
Sonda tipi
Cihaza özgün
Değişen değer
Diğer ayarlar - Cihaz ayar- Bu fonksiyonla cihaz ayarları kopyalanmaktadır. Aşağıdaki fonksiyonlarının kopyalanması
lar mevcuttur:
•
•
Sensörden okuyun: Sensördeki verileri toplayın ve gösterge ve
ayar modülüne kaydedin
Sensöre yazın: Gösterge ve ayar modülündeki veriler sensöre
kaydedilir
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
49475-TR-160604
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sıfırlama, tarih/saat" seçenekleri
Özel parametreler
Kopyalanan veriler gösterge ve ayar modülünün bir EEPROM kaydedicisinde kaydedilir ve elektrik kesintisi olduğunda dahi bunlara
ulaşılır. Bunlar buradan bir veya daha fazla sensöre yazdırılabilir veya
bir elektroniğin değiştirilmesine karşılık veri güvenliğini sağlamak
amacıyla muhafaza edilebilirler.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
41
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Uyarı:
Veriler sensöre kaydedilmeden önce verilerin sensöre uygun olup
olmayacağı kontrol edilir. Veriler uygun değilse bir hata mesajı verilir
(Fonksiyon kilitlenir.). Veriler sensöre yazdırılırken verilerin hangi cihaz
tipinden geldiği ve bu sensörün TAG numarasının ne olduğu görüntülenir.
Diğer ayarlar - Ölçekleme
dolum seviyesi
Ölçekleme çok geniş kapsamlı olduğu için, dolum seviyesinin ölçeklenmesi iki menü başlığı altında toplanmaktadır.
Diğer ayarlar - Ölçekleme
Dolum seviyesi 1
Ekran üzerinde "Dolum durumu 1" menü seçeneğinden dolum durumu için ölçekleme büyüklüğünü ve ölçekleme birimini belirleyin (ör.
hacimler l olarak).
Diğer ayarlar - Ölçekleme
Dolum seviyesi 2
Ölçekleme çok geniş kapsamlı olduğu için, dolum seviyesinin ölçeklenmesi iki menü başlığı altında toplanmaktadır.
"Dolum durumu 2" menü seçeneğinden ölçekleme formatını ve dolum
durumu ölçüm değeri ölçeklemesini % 0 - % 100 için belirleyin.
Diğer ayarlar - Ölçekleme
ayırma katmanı
Ölçekleme çok geniş kapsamlı olduğu için, ayırma katmanı değerinin
ölçeklenmesi iki menü başlığı altında toplanmaktadır.
Diğer ayarlar - Ölçekleme
ayırma katmanı (1)
Ekran üzerinde "Ayırma katmanı 1" menü seçeneğinden ayırma
katmanı için ölçekleme büyüklüğünü ve ölçekleme birimini belirleyin
(ör. hacimler l olarak).
Ayırma katmanı ölçümü için de dolum seviyesi ölçümünün ölçeklemesini yapabilirsiniz. "Evet" seçeneğini seçtiğinizde ekrana güncel ayar
çıkar.
49475-TR-160604
42
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
"Hayır" seçeneğini seçtiyseniz, ayırma katmanı için ölçeklemeyi ayrı
bir şekilde verebilirsiniz.
Diğer ayarlar - Ölçekleme
ayırma katmanı (2)
"Ayırma katmanı 2" menü seçeneğinden ölçekleme formatını ve ayırma katmanı ölçüm değeri ölçeklemesini % 0 - % 100 için belirleyin.
Diğer ayarlar - Akım çıkışı "Akım çıkışı büyüklüğü" menü seçeneğinden akım çıkışının hangi
Büyüklük
ölçüm büyüklüğüne tekabül ettiğini belirleyin.
49475-TR-160604
Diğer ayarlar - Akım çıkışı "Akım çıkışı seviyeleme" menü seçeneğinden akım çıkışına uygun bir
Ayar
ölçüm değeri atayabilirsiniz.
Diğer ayarlar- Sonda tipi
Bu menü seçeneğinden olabilecek tüm ölçüm sondalarını gösteren bir
listeden ölçüm sondanızın tipini ve ebatını seçebilirsiniz. Bu, elektroniğin ölçüm sondasına en iyi şekilde uyarlanabilmesi için gereklidir.
Diğer ayarlar - HART
çalışma modu
Sensör "Analog akım çıkışı" ve "Sabit akım (4 mA)" HART çalışma
modlarını sunmaktadır. Bu menü seçeneğinden HART çalışma modunu belirleyin ve Multidrop çalışmadaki adresi verin.
"Sabit akım çıkışı" çalışma modundan iki damarlı bir hattan 63 sensöre kadar sensör çalıştırılabilir (Multidrop çalıştırma). Her sensöre 0 ila
63 arasında bir adres atanmalıdır.
"Analog akım çıkışı" fonksiyonunu seçerseniz ve aynı zamanda bir
adres numarası verirseniz Multidrop çalıştırmada da bir 4 … 20 mA
sinyali çıkışı olabilir.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
43
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
"Sabit akım (4 mA)" çalışma modunda güncel dolum seviyesinden
bağımsız olarak sabit bir 4 mA sinyali verilir.
Fabrika ayarı "Analog akım çıkışı" ve 00 adresidir.
Diğer ayarlar - Özel parametreler
Bu menü seçeneğinden özel parametreleri girebileceğiniz korunan bir
alana girersiniz. Sensörün özel gereksinimleri yerine getirebilmesi için
nadiren de olsa bazı parametreler değiştirilebilir.
Özel parametre ayarlarını sadece servis çalışanlarımızla görüştükten
sonra değiştirin.
Bilgi - Cihaz ismi
Bu menüden cihaz isimlerini ve cihazın seri numarasını alın.
Bilgi - Cihaz sürümü
Bu menü seçeneğinden sensörün donanım ve yazılım sürümü görüntülenir.
Bilgi - Fabrika kalibrasyonu tarihi
Bu menü seçeneğinden sensörün fabrikada yapılan kalibrasyonunun
tarihi ve sensör parametrelerinin gösterge ve ayar modüllerinden
(bilgisayardan) son değiştirilme tarihi görüntülenir.
Bilgi - Sensör özellikleri
Bu menü seçeneğinden sensörün ruhsat, proses bağlantısı, conta,
ölçüm aralığı, gövde ve diğer özellikleri görüntülenir.
Gösterge ve ayar modülünde yedekleme
44
6.6 Parametre bilgilerinin emniyete alınması
Ayarlanan verileri not etmeniz, örn. bu kullanma kılavuzuna not
etmeniz ve akabinde arşivlemeniz tavsiye olunur. Bunlardan böylece
kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.
Cihazın bir gösterge ve ayar modülü ile donatılmış olması halinde,
sensördeki bilgiler gösterge ve ayar modülüne kaydedilebilir. İşlem,
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Kağıt üzerine yedekleme
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
"Diğer ayarlar" menüsündeki "Sensör verilerini kopyalama" menü seçeneğinde açıklanmaktadır. Sensör ikmalinin kesilmesi halinde veriler
orada sürekli kayıtlı kalır.
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sensöre özgü birimler, sıcaklık birimi
ve lineerizasyon" noktaları
Serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi değerleri
49475-TR-160604
Fonksiyondan, ayarları bir cihazdan aynı modeldeki başka bir cihaza
aktarmak için de yararlanılabilir. Sensörün değiştirilmesinin gerekmesi
halinde, gösterge ve ayar modülü değiştirilen cihaza takılır ve bilgiler
aynı şekilde "Sensör verilerine kopyalama" menüsünde belirtilen şekilde sensöre yazılır.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
45
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile
devreye alınması
Sensör elektroniğine
7.1 Bilgisayarı bağlayın
Bilgisayar sensör elektroniğine VEGACONNECT port adaptörü ile
bağlanır.
Parametrelendirme kapsamı:
•
Sensör elektroniği
2
1
3
Res. 20: Bilgisayarın arayüz adaptörüyle sensöre doğrudan bağlanması
1 Bilgisayara USB kablosu
2 VEGACONNECT arayüz adaptörü
3 Sensör
Modbus elektroniğine
Bilgisayar Modbus elektroniğine bir USB-Kablosu ile bağlanır.
Parametrelendirme kapsamı:
•
•
Sensör elektroniği
Modbus elektroniği
49475-TR-160604
46
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
1
Res. 21: Bilgisayarın USB üzerinden Modbus elektroniğine bağlanması
1 Bilgisayara USB kablosu
RS 485-Hattına
Bilgisayar RS 485-Hattına piyasada bulunan alışılagelmiş bir port
adaptörü RS 485/USB üzerinden bağlanır.
Parametrelendirme kapsamı:
•
•
Sensör elektroniği
Modbus elektroniği
Bilgi:
Parametrelendirme için RTU bağlantısının mutlaka kesilmesi gereklidir.
4
5
3
RS485
USB
2
1
Res. 22: Bilgisayarın port adaptörü üzerinden RS 485-Hattına bağlanması
49475-TR-160604
1
2
3
4
5
Koşullar
Port adaptörü RS 485/USB
Bilgisayara USB kablosu
RS 485-Hattı
Sensör
Güç kaynağı
7.2 PACTware ile parametrelendirme
Sensörün Windows yüklü bir bilgisayarla parametrelendirilmesi için
PACTware konfigürasyon yazılımı ile FDT standardına uygun bir cihaz
sürücüsüne (DTM) gerek vardır. HGüncel PACTware versiyonu ve
mevcut tüm DTM’ler bir DTM koleksiyonunda özetlenmiştir. Ayrıca
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
47
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
DTM’ler FDT standardına uygun diğer çerçeve uygulamalara bağlanabilir.
Uyarı:
Cihazın tüm fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamak için daima en
yeni DTM koleksiyonunu kullanın. Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar
eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. En yeni cihaz yazılımını internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Güncelleme işleminin nasıl
yapılacağı da yine internette mevcuttur.
Devreye almanın devamı, her DTM Collection'un ekinde bulunan
ve internetten indirilebilen "<DTM Collection/PACTware" kullanma
kılavuzunda açıklanmaktadır. Detaylı açıklamalar için PACT-ware ve
VEGA-DTM'in Çevrim İçi Çağrı Merkezine bakın.
Res. 23: Bir DTM görünümü örneği
Standart sürüm/Tam
sürüm
Tüm cihaz DTM'leri ücretsiz standart versiyon olarak ve ücretli komple
versiyon olarak mevcuttur. Yazılımın tam anlamıyla kullanılabilmesi için
gereken tüm işlevler standart sürümde bulunmaktadır. Bir projenin
kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan sihirbaz kullanımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Projenin kaydedilmesi, yazdırılması ya da projenin başka
bir formattan kaydedilip başka bir formata yazdırılması da standart
sürümün özellikleri arasındadır.
Standart sürüm www.vega.com/downloads ve "Software" adresinden indirilebilir. CD formatındaki tam sürümü yetkili bayinizden temin
edebilirsiniz.
48
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Tam sürümde, ayrıca, projenin tam olarak belgelenmesi amacıyla genişletilmiş bir yazdırma fonksiyonunun yanı sıra ölçüm değeri ve yankı
eğimi kaydetme gibi olanaklar da mevcuttur. Ayrıca burada bir depo
hesaplama programı, bir de ölçüm değeri ve yankı eğimi kayıtlarının
analizinin yapılmasını sağlayan çoklu bir görüntüleyici mevcuttur.
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
7.3 Cihaz adresini belirleyin
VEGAFLEX 86 cihazının Modbus iletişiminde arabirim olarak yer alabilmesi için bir adrese ihtiyacı vardır. Adres ayarı bilgisayar üzerinden
PACTware/DTM ile veya Modbus RTU üzerinden yapılabilir.
Adresin fabrika ayarları şöyledir:
•
•
Mobus: 246
Levelmaster: 31
Uyarı:
Cihaz adresinin ayarı yalnızca online yapılabilir.
Modbus elektroniğini
kullanarak bilgisayarla
Proje asistanını başlatıp proje ağacının kurulmasını bekleyin. Proje
ağacında bulunan Modbus Gateway sembolüne gidiniz. Farenin sağ
düğmesiyle önce "Parametre" sonra da "Online Parametreleme"
seçeneklerini seçerek Modbus elektroniği için gerekli olan DTM'yi
başlatınız.
DTM'nin menü çubuğunda "civata anahtarı" sembolünün yanındaki ok
işaretine giderek "Cihazdaki adresi değiştir" menü seçeneğini seçip
istediğiniz adresi ayarlayınız.
Bilgisayarı kullanarak
RS 485 bağlantısı üzerinden
Cihaz kataloğunda "Sürücü" altında gösterilen "Modbus Serial" opsiyonunu seçiniz. Bu sürücüye çift tıklayarak sürücüyü proje ağacına
dahil edebilirsiniz.
Bilgisayarınızın cihaz yönetimine giderek USB-/RS 485 adaptörünün
hangi COM arayüzünde bulunduğuna bakınız. Proje ağacındaki "Modbus COM."a gidip farenin sağ düğmesiyle "Parametre" seçeneğini
seçerek SB-/RS 485 adaptörü için DTM'yi başlatınız. "Temel ayarlar"a
cihaz yönetiminde bulacağınız COM arayüzünün numarasını giriniz.
Farenin sağ düğmesiyle "Diğer fonsksiyonlar" ve "Cihaz arama"
seçeneklerini seçiniz. DTM bağlı olan modbus katılımcısını arar ve
bunu proje ağacına dahil eder. Proje ağacında Modbus Gateway
sembolüne gidiniz. Farenin sağ düğmesiyle önce "Parametre", sonra
da "Online Parametreleme"yi seçiniz; DTM'yi bu şekilde başlatırsınız.
DTM'nin menü çubuğunda "civata anahtarı" sembolünün yanındaki ok
işaretine giderek "Cihazdaki adresi değiştir" menü seçeneğini seçip
istediğiniz adresi ayarlayınız.
Sonra tekrar proje ağacındaki Modbus COM." sembolüne gidip farenin sağ düğmesiyle "Diğer fonksiyonlar" ve "DTM adreslerini değiştir"
seçenkelerini seçin. Buraya Modbus Gateways'in değiştirdiğiniz
adresini giriniz.
49475-TR-160604
Modbus-RTU üzerinden
Cihaz adresi, Holding Kayıtları'nın 200 nolu kayıdına geçirilir (bkz. bu
Kullanım kılavuzunun "Modbus Kayıtları").
İzlenecek yol, söz konusu olan Modbus RTU'suna ve konfigürasyon
aracına bağlıdır.
Genel
7.4 Hızlı devreye alma yoluyla çalıştırma
Hızlı devreye alım, sensörün parametrelendirilmesi için başka bir
seçenektir. Sensörü standart uygulamalara hızlı bir şekilde uyarlaya-
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
bilmek için önemli verilerin rahat bir şekilde girilmesini sağlamaktadır.
Bu işlem için başlatma ekranından "Hızlı devreye alım" fonksiyonunu
seçin.
Res. 24: Hızlı devreye alımı seçin
1 Hızlı devreye alım
2 Genişletilmiş kullanım
3 Bakım
Hızlı devreye alım
Hızlı devreye almayı kullanarak VEGAFLEX 86 cihazını birkaç adımda
uygulanız için parametreleyebilirsiniz. Kılavuz araçlı kullanım basit ve
güvenli devre alma için temel ayarları içermektedir.
Bilgi:
Fonksiyon etkin değilse muhtemelen cihaz bağlanmamıştır. Cihaza
bağlantıyı kontrol edin.
Genişletilmiş kullanım
Genişletilmiş kullanım ile cihazı genel bir bakış sunan menü yapısından DTM (Device Type Manager) içinde parametreleyin. Bu sizin hızlı
devreye alma üzerinden ek ve özel ayarlar yapmanızı sağlar.
Bakım
"Bakım" menü seçeneğinden kapsamlı ve önemli bir servis ve bakım
desteği alırsınız. Tanı fonksiyonlarını çağırın ve bir elektronik değiştirin
veya bir yazılım güncelleyin.
50
"Hızlı devreye alma" düğmesine tıklayarak daha kolay ve güvenli
devre alımı için yardım aracını başlatın.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Hızlı devreye almayı
başlatın
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
7.5 Parametre bilgilerinin emniyete alınması
49475-TR-160604
Parametreleme bilgilerinin PACTware kullanılarak belgelenmesi ve
kaydedilmesi tavsiye olunur. Bunlardan böylece kullanım ya da servis
için bir defadan fazla yararlanılır.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
51
8 Tanı ve hizmet
8 Tanı ve hizmet
8.1 Bakım
Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi bir
bakım yapılmasına gerek yoktur.
8.2 Tanı hafızası
Cihaz, tanı amaçlı çok sayıda belleğe sahiptir. Elektrik kesintisi olsa
da verilere bir şey olmaz.
Ölçüm değeri belleği
100.000'e kadar ölçüm değeri sensörde bir halka arabelleğine
kaydedilebilir. Her kayıt tarih/saat ve ölçüm değeri gibi bilgileri içerir.
Kaydedilebilir değerler şunlar olabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzaklık
Dolum yüksekliği
Yüzde değer
Lin. yüzde
Ölçeklenmiş
Akım değeri
Ölçüm güvenirliği
Elektronik sıcaklığı
Ölçüm değeri belleği teslimat sırasında etkindir ve her 3 saniyede
bir uzaklık, ölçüm güvenirliği ve elektronik sıcaklık gibi özellikleri
kaydeder.
Genişletilmiş kullanımda dilediğiniz ölçüm değerlerini seçebilirsiniz.
Hem istediğiniz değerler hem de kayıt koşulları bir bilgisayar üzerinden PACTware/DTM ve/veya EDD iletim sistemi ile belirlenir. Bu
sayede veriler okunur ve gerekirse sıfırlanır.
Olay belleği
500'e kadar aktivite zamanıyla birlikte otomatik olarak sensöre kaydedilir ve bu bilgi silinemez. Her kayıt tarih/saat, olay içeriği, olay tanımı
ve değer gibi bilgileri içerir. Olay içeriği şunlar olabilir:
•
•
•
•
Bir parametrenin değiştirilmesi
Açma ve kapatma zamanı
Durum mesajları (NE 107 gereğince)
Hata mesajları (NE 107 gereğince)
Bilgiler PACTware/DTM'li bir bilgisayar üzerinden ya da EDD'li yönetim
sistemi ile okunur.
Yankı eğimi belleği
Yankı eğimleri bununla tarih ve saat ve buna ait yankı verileri kaydedilir. Bellek iki alana ayrılmaktadır:
•
•
•
52
PACTware/DTM'li bilgisayar
EDD'li iletim sistemi
Gösterge ve ayar modülü
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Devreye alımın yankı eğimi: Bu, devre alımındaki ölçüm koşulları
için referans bir yankı eğimi görevini görür. Kullanımdaki ölçüm koşullarının değiştirilmesi veya sensörde kalan maddeler bu şekilde ortaya
çıkar. Devreye alımın yankı eğimi şu şekilde kaydedilir:
8 Tanı ve hizmet
Diğer yankı eğimleri: Bu kayıt bölgesinde sensörden 10'a kadar
yankı eğimi bir halka arabelleğine kaydedilebilir. Diğer yankı eğimleri
şu şekilde kaydedilir:
•
•
•
PACTware/DTM'li bilgisayar
EDD'li iletim sistemi
Gösterge ve ayar modülü
8.3 Durum mesajları
Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650'ye göre otomatik bir kontrol ve tanı
aracı bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen tablolarda tanımlanan durum
mesajlarıyla ilgili detaylı hata mesajları gösterge ve ayar modülü,
PACTware/DTM ve EDD içindeki "Tanı" menüsünden bulunabilir.
Durum mesajları
Durum mesajları aşağıda belirtilen kategorilere ayrılmıştır:
•
•
•
•
Kesinti
Fonksiyon kontrolü
Spesifikasyon dışında
Bakım ihtiyacı
ve piktogramlar ile belirtilir:
1
2
3
4
Res. 25: Durum mesajlarının piktogramları
1
2
3
4
Arıza (Failure) - kırmızı
Spesifikasyonun dışında kalan (Out of specification) - Sarı
Fonksiyonun kontrolü (Function check) - Turuncu
Bakım (Maintenance) - Mavi
Arıza (Failure): Cihazda bir fonksiyon arızası tespit edildiğinde cihaz
bir arıza mesajı verir.
Bu durum mesajı daima aktiftir. Kullanıcı tarafından kapatılması mümkün değildir.
Fonksiyonun kontrolü (Function check): Cihazda çalışılmaktadır,
ölçüm değeri geçici olarak geçersizdir (örn. Simülasyon sırasında).
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
49475-TR-160604
Spesifikasyonun dışında kalan değerler (Out of specification):
Değer (Örn. elektroniğin sıcaklığı) cihaz spesifikasyonunda verilen
değerin üzerine çıktığı için ölçüm değeri kesin değil.
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Bakım ihtiyacı (Maintenance): Dış etkiler sonucu cihazın fonksiyonu
kısıtlanmıştır. Ölçüm etkilenmektedir, ölçüm değeri halen geçerlidir.
Cihazın (örn. madde biriktiği için) yakın zamanda arızalanma ihtimali
varsa cihaz bakımı yaptırmayı ajandanıza koyun.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
53
8 Tanı ve hizmet
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Failure (Arıza)
Aşağıdaki tabloda "Failure" durum mesajındaki kodlar ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Metin mesajı
Neden
Sorun Giderme
DevSpec
Diagnosis
Bits
–– Kullanım sırasında
–– Kurulumu ve paramet- Bit 0
sensör yankı algılareleri kontrol edin ve/
Hiçbir ölmıyor
veya gereken düzeltçüm değeri
meyi yapın
–– Anten sistemi kirli veya
yok
bozuk
–– Proses modüllerini ve/
veya anteni temizleyin
veya değiştirin
F013
F017
–– Seviye ayarı belirtilen
değerlerin dışında
kalıyor
F025
–– Boru bağlantı noktaları –– Lineerizasyon tablosürekli olarak yükselsunu kontrol edin
miyor (Örn. mantıksız –– Tablonun silinmesi/
değer çiftleri)
yeniden çizilmesi
F036
–– Yazılım güncellemesi
hatalı veya yarım
kalmış
–– Yazılım güncellemesini Bit 3
tekrarlayın
–– Elektronik modelini
kontrol edin
–– Elektronik modülünü
değiştirin
–– Cihazı onarıma
gönderin
F040
–– Donanım hatalı
–– Elektronik modülünü
değiştirin
–– Cihazı onarıma
gönderin
F041
Sonda
kaybı
–– Halat sonda yırtık veya –– Ölçüm sondasını kont- Bit 13
çubuk sonda sorunlu
rol edin ve gerekirse
değiştirin
F080
–– Genel yazılım hatası
–– Elektrik beslemesini
kısa süreliğine kesin
Bit 5
F105
–– Cihaz hâlâ açılma
aşamasında. Ölçüm
değeri de halen bulunamadı
–– Açılma aşamasının
sonunu bekleyin
–– Süre, model ve parametrelere bağlı olarak
her zaman yaklaşık 3
dk'ya kadar
Bit 6
Ayar süresi
çok kısa
Lineerizasyon
tablosunda
hata
Çalışan bir
yazılımın olmaması
Elektronikte
hata
Genel yazılım hatası
54
Bit 2
Bit 4
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Ölçüm
değeri belirleniyor
–– Sınır değerlerine
Bit 1
uygun seviyenin değiştirilmesi (Min. ve maks.
arasındaki fark ≥ 10
mm olmalıdır.).
8 Tanı ve hizmet
Kod
Neden
Sorun Giderme
DevSpec
F113
–– Dahili cihaz iletişiminde hata
–– Elektrik beslemesini
kısa süreliğine kesin
–– Cihazı onarıma
gönderin
-
F125
–– Belirtilmeyen alanda
elektroniğin sıcaklığı
–– Çevre sıcaklığını
kontrol edin
–– Elektroniği yalıtın
–– Daha yüksek sıcaklık
aralığına sahip bir
cihaz kullanın
Bit 7
–– Elektronik modülünü
değiştirin
–– Cihazı onarıma
gönderin
Bit 8
Bit 9
Metin mesajı
İletişim hatası
Onaylanmamış
elektronik
sıcaklığı
–– Fabrikada yapılan
kalibrasyonda hata
Kalibrasyonda hata –– EEPROM'da hata
F260
F261
–– Devreye alımda hata
–– Yanlış sinyal bastırma
hatalı
–– Sıfırlama sırasında
hata
–– Devreye alımı tekrarlayın
–– Sıfırlamayı tekrarlayın
F264
–– Seviye hazne yüksekliği/ölçüm aralığı
dışında
–– Cihazın maksimum
ölçüm aralığı yeterli
değil
–– Kurulumu ve paramet- Bit 10
releri kontrol edin ve/
veya gereken düzeltmeyi yapın
–– Daha büyük ölçüm
aralığı olan bir cihaz
kullanın
F265
–– Sensör artık ölçüm
yapmıyor
–– Elektrik beslemesi
düşük
–– Besleme gerilimini
kontrol ediniz.
–– Sıfırlayın
–– Elektrik beslemesini
kısa süreliğine kesin
Bit 11
F266
–– yanlış elektrik beslemesi
–– Besleme gerilimini
kontrol ediniz.
–– Bağlantı kablolarını
kontrol edin
Bit 14
F267
–– Sensör çalıştırılamıyor –– Elektronik modülünü
değiştirin
–– Cihazı onarıma
gönderin
Cihaz ayarında hata
Kurulum/
Devreye alım hatası
Ölçüm
fonksiyonu
arızalı
Geçersiz
güç kaynağı
No executable
sensor
software
49475-TR-160604
Function check
Diagnosis
Bits
-
Aşağıdaki tabloda "Function check" durum mesajındaki hata kodları
ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
55
8 Tanı ve hizmet
Kod
Neden
Sorun Giderme
DevSpec State in CMD 48
C700
–– Bir simülasyon etkin
–– Simülasyonu kapat
–– 60 dakika sonra otomatik
kapanmayı bekle
"Simulation Active" in "Standardized Status 0"
Metin mesajı
Simülasyon
etkin
Out of specification
Aşağıdaki tabloda "Out of specification" durum mesajındaki hata
kodları ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili
açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Neden
Sorun Giderme
S600
–– Değerlendirme elektroniğinin sıcaklığı belirtilmeyen
alanda
–– Çevre sıcaklığını kontrol edin 14…24'lük baytın 8 olan biti
–– Elektroniği yalıtın
–– Daha yüksek sıcaklık aralığına sahip bir cihaz kullanın
S601
–– Yakın alandaki dolum seviyesi yankısı kayıp
–– Dolum seviyesini azaltın
–– % 100 seviyeleme: Değeri
arttırın
–– Montaj bağlantılarını test
edin
–– Varsa yakın aralıktaki yanlış
sinyalleri giderin
–– Koaksiyel ölçüm sondasını
kullanın
14…24'lük baytın 9 olan biti
S602
–– Karşılama yankısı ortam
sayesinde örtülmüş
–– % 100 seviyeleme: Değeri
arttırın
14…24'lük baytın 10 olan biti
S603
–– Belirtilen aralığın altında
kalan çalışma gerilimi
–– Elektrik bağlantısını test edin 14…24'lük baytın 11 olan biti
–– Gerekiyorsa çalışma gerilimini arttırın
Metin mesajı
Onaylanmamış elektronik
sıcaklığı
Taşma
Karşılama
yankısı arama
aralığı içinde
kalan dolma
seviyesi
İzin verilmeyen
çalışma gerilimi
DevSpec State in CMD 48
Aşağıdaki tabloda "Maintenance" durum mesajındaki hata kodları ve
metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar
bulunmaktadır.
Maintenance
Neden
Sorun Giderme
DevSpec State in CMD 48
M500
–– Teslimatta sıfırlama yapıldığında veriler eski hallerine
getirilemedi
–– Sıfırlamayı tekrarlayın
–– Sensör verili XML dosyasını
sensöre yükleyin
14…24'lük baytın 0 olan biti
M501
–– Boru bağlantı noktaları
–– Lineerizasyon tablosunu
sürekli olarak yükselmiyor
kontrol edin
(Örn. mantıksız değer çiftleri) –– Tablonun silinmesi/yeniden
çizilmesi
14…24'lük baytın 1 olan biti
Metin mesajı
Teslimatta
hata
Etkin olmayan
lineerizasyon
tablosunda
hata
56
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Kod
8 Tanı ve hizmet
Kod
Neden
Sorun Giderme
DevSpec State in CMD 48
M502
–– EEPROM donanım hatası
–– Elektronik modülünü
değiştirin
–– Cihazı onarıma gönderin
14…24'lük baytın 2 olan biti
M503
Ölçüm güvenirliği çok
düşük
–– Güvenilir bir ölçüm için
ölçüm güvenliği çok düşük
–– Proses kurulumu ve/veya
ölçüm sondası kirli veya
bozuk
–– Kurulum ve proses koşullarını kontrol edin
–– Proses kurulumu ve/veya
ölçüm sondasını temizleyin
veya değiştirin
14…24'lük baytın 3 olan biti
M504
–– Donanım hatalı
–– Elektronik modülünü
değiştirin
–– Cihazı onarıma gönderin
14…24'lük baytın 4 olan biti
M505
–– Kullanım sırasında sensör
yankı algılamıyor
–– Kurulum ve/veya proses
koşullarını kontrol edin
14…24'lük baytın 5 olan biti
–– Proses kurulumu ve/veya
ölçüm sondası kirli veya
bozuk
–– Proses kurulumu ve/veya
ölçüm sondasını temizleyin
veya değiştirin
M506
–– Devreye alımda hata
–– Kurulum ve/veya proses
14…24'lük baytın 6 olan biti
koşullarını kontrol edin
–– Sonda uzunluğunu test edin
M507
–– Devreye alımda hata
–– Sıfırlama sırasında hata
–– Yanlış sinyal bastırma hatalı
–– Sıfırlamayı yerine getirin ve
devreye alımı tekrarlayın
Metin mesajı
Durum kaydedicide hata
Bir cihaz arayüzünde hata
Hiçbir ölçüm
değeri yok
Kurulum/Devreye alım
hatası
Cihaz ayarında hata
Arıza olduğunda yapılacaklar
Arızanın giderilmesi için
izlenecek prosedür
14…24'lük baytın 7 olan biti
8.4 Arızaların giderilmesi
Herhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.
Alınacak ilk önlemler şunlardır:
•
•
•
Ör. Gösterge ve ayar modülünden hata mesajlarının değerlendirme raporu
Çıkış sinyalinin kontrolü
Ölçüm hataları ile başa çıkma
PACTware yazılıma ve gereken DTM'e sahip bir bilgisayar size daha
kapsamlı tanı olanağı sunmaktadır. Birçok durumda arıza nedeni bu
yolla tespit edilerek çözülür.
49475-TR-160604
4 … 20 mA sinyalini kont- Bağlantı planına bağlı olarak, gereken ölçüm aralığında bir mültimetre
rol edin
takın. Aşağıdaki tabloda akım sinyalinde olabilecek muhtemel hatalar
ve bunların giderilmesi ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır:
Hata
Neden
Sorun Giderme
4 … 20 mA sinyali sabit değil
–– Ölçüm büyüklüğündeki
oynamalar
–– Sönümlemeyi cihaza göre görüntü ve kontrol paneli
ya da PACTware/DTM'den ayarlayın
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
57
8 Tanı ve hizmet
Hata
Neden
Sorun Giderme
4 … 20 mA sinyali yok
–– Elektrik bağlantısı hatalı
–– Bağlantıyı "Bağlantı prosedürü" bölümüne uygun
şekilde kontrol edin ve gerekirse "Bağlantı planı"
bölümüyle düzeltmelerini yapın
–– Besleme gerilimi yok
–– Hatlarda kesinti olup olmadığını kontrol edin ve varsa
sorunu giderin.
–– Çalışma enerjisi çok
düşük ya da yükleme
direnci çok yüksek
–– Kontrol edin ve gerektiği takdirde uyarlayın
Akım sinyali 22 mA'dan da- –– Sensördeki elektronik
modül bozuk
ha büyük veya 3,6 mA'dan
daha küçük
Ölçüm hataları ile başa
çıkma
–– Cihazı ya değiştirin ya da onarıma gönderin
Aşağıdaki tablolar uygulama koşullu ölçüm hataları için tipik örnekler
vermektedir. Bununla aşağıdakilerin ölçüm hataları birbirinden ayrılır:
•
•
•
Dolum seviyesi sabitken
Doldururken
Boşaltırken
Level
"Hatalı şekil" sütunundaki şekiller hem gerçek dolum seviyesini kesik
çizgi olarak gösterir hem de sensör tarafından gösterilen dolum seviyesini ortadan çizilmiş bir çizgi olarak gösterir.
1
2
0
time
Res. 26: Kesik çizgili hat 1 fiili doluluk seviyesini, sürekli çizgili hat 2 sensörün
gösterdiği doluluk seviyesini göstermektedir
Uyarı:
• Sensörün sabit bir değer gösterdiği her yerde sebep akım çıkışındaki ayarın "Değeri muhazafa et " şşeklinde olmasından kaynaklanmış olabilir
• Dolum seviyesi çok az olduğunda neden aynı zamanda çok yüksek hat direnci de olabilir
Sabit dolum seviyesinde ölçüm hatası
0
58
time
Neden
Sorun Giderme
–– Min./maks seviyeleme doğru
değil
–– Min./maks. seviyelemeyi yapın
–– Lineerizasyon eğimi yanlış
–– Lineerizasyon eğimini uyarlayın
–– Çalışma süresi hatası (Küçük
ölçüm hatası % 100'e yakın/
büyük hata % 0'a yakın)
–– Devreye alımı tekrarlayın
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
1. Dolum seviyesinin
ölçüm değeri ya çok az
ya da çok yüksek
Hatanın resmi
Level
Hata açıklaması
8 Tanı ve hizmet
2. Ölçüm değeri % 100
yönüne sıçrıyor
Hatanın resmi
Level
Hata açıklaması
0
time
Neden
Sorun Giderme
–– Proses koşuluna bağlı olarak
ürün yankısının genliği düşüyor
–– Yanlış sinyal bastırılmadı
–– Yanlış sinyalleri bastırın
–– Yanlış bir sinyalin genliği veya
–– Değişen yanlış sinyallerin sebeyeri değişti (Ör. Ürün birikmesi);
bini tespit edin, madde birikimi
yanlış sinyal bastırma artık
olan yanlış sinyal bastırmayı
uygun değil
etkin hale getirin
Dolum sırasında ölçüm hatası
3. Doldururken ölçüm
değeri zemin alanında
takılıyor
Hatanın resmi
Level
Hata açıklaması
0
5. Ölçüm değeri doldurma sırasında arada bir
% 100'e sıçrıyor
Sorun Giderme
–– Sonda ucunun yankısı ürün
yankısından büyük (Ör. εr < 2,5
olan sıvı yağ bazlı, çözücü gibi
ürünlerde)
–– Ortam ve hazne yüksekliğinin
parametresini test edin ve
gerekirse uyarlayın
Level
–– Doldurma malzemesi yüzeyinde –– Parametreyi test edin gerekirse
türbulanslar, hızlı doldurma
değiştirin (Ör. Dozaj haznesi,
reaktör)
0
time
–– Ölçüm sondasında değişen
yoğuşku veya kir
Level
4. Doldururken ölçüm
değeri geçici olarak takılıyor ve doğru doluluk
seviyesine sıçrıyor
time
Neden
0
–– Yanlış sinyalleri bastırın
time
Level
6. Ölçüm değeri ≥
% 100 ya da 0 m mesafeye sıçrıyor
0
time
–– Dolum seviyesi yankısı yakın
–– Yakın alandaki yanlış sinyalleri
alanda yanlış sinyaller yüzünbastırın
den algılanmaz. Sensör taşma –– Kurulum koşullarını test edin
güvenliğine gider. Maks. dolum –– Mümkünse taşma güvenliği
seviyesi (0 m uzaklık) ile birlikte
fonksiyonunu kapatın
''taşma güvenliği'' durum mesajı
ekrana çıkar.
Boşaltma sırasında ölçüm hatası
7. Boşaltırken ölçüm
değeri yakın alanda
duruyor
Hatanın resmi
Level
Hata açıklaması
0
49475-TR-160604
Level
8. Ölçüm değeri boşaltma sırasında bir yerde
yeniden üretilebilecek
şekilde kalıyor
time
0
Arızayı giderdikten sonra
yapılması gerekenler
Neden
Sorun Giderme
–– Hatalı yankı dolum seviyesi
yankısından daha büyük
–– Dolum seviyesi yankısı çok
düşük
–– Yakın alandaki yanlış sinyalleri
bastırın
–– Ölçüm sondasındaki kir sorununu giderin. Yanlış sinyallerle
ilgili sorunlar giderildikten sonra
yanlış sinyal önleyici silinmelidir.
–– Yeni yanlış sinyalleri bastır
–– Kaydedilen arıza sinyalleri bu
yerde dolum seviyesi yankısından daha büyüktür
–– Yanlış sinyal bastırmayı silin
–– Yeni yanlış sinyalleri bastır
time
Arıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak "Çalıştırma" bölümünde
tanımlanan işlem adımlarını en başından tekrarlayın ve akla yatkınlığını
ve bütünlüğünü kontrol edin.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
59
8 Tanı ve hizmet
24 Saat Hizmet-Çağrı
Merkezi
Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil
durumlar için +49 1805 858550 numaralı telefondan VEGA Çağrı
Merkezimizi arayabilirsiniz.
Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7
gün aralıksız hizmet vermektedir.
Bu hizmeti dünya çapında sunduğumuz için destek İngilizce olarak
verilmektedir. Hizmet ücretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
doğmaktadır.
8.5 Elektronik modülü değiştirin
Bir arıza olduğunda elektronik modül kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan bir cihaz ve elektronik modüller kullanılabilir.
Tesiste elektronik modül yoksa yetkili bayiye sipariş edilebilir. Elektronik modüller bağlanacağı sensörlere göre ayarlanmıştır ve hepsinin
sinyal çıkışları ve besleme gerilimi birbirinden farklıdır.
Yeni elektronik modülüne, sensörün fabrika ayarları yüklenmelidir.
Alternatifler şunlardır:
•
•
Fabrikada
Tesis içinde kullanıcı tarafından
Her iki durumda da sensörün seri numarasının girilmesi gerekir. Seri
numarası cihazın model etiketinde, cihazın içinde ve irsaliyesinde
bulunmaktadır.
Tesiste yüklerken önce sipariş bilgilerinin internetten indirilmesi gerekmektedir (Bkz. "Elektronik modül" kullanım kılavuzu).
Dikkat:
Uygulama ile ilgili tüm ayarlar yeniden belirlenmelidir. Bu nedenle,
elektronik değiştirileceğinde yeniden devreye alım yapın.
Sensörün ilk devreye alınışında parametrelemenin verilerini kaydettiğinizde bunları yeniden yedek elektronik modüle aktarabilirsiniz.
Yeniden devreye almak bu aşamadan itibaren gerekmez.
8.6 Yazılım güncelleme
Cihaz yazılımının güncellenmesi için şu komponentlerin kullanılmasına gerek vardır:
Cihaz
Güç kaynağı
VEGACONNECT arayüz adaptörü
PACTware yazılımlı bilgisayar
Dosya halinde güncel cihaz yazılımı
Cihazın aktüel yazılımı ve ayrıntılı bilgilerine www.vega.com adresinde
bulacağınız download bölümünden ulaşabilirsiniz.
60
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
•
•
•
•
•
8 Tanı ve hizmet
Dikkat:
Lisanslı cihazların sırf belli yazılım sürümleri ile kullanılması öngörülmüş olabilir. Bu yüzden yazılım güncellenirken lisansın etkin kalıp
kalmadığına dikkat edin.
Ayrıntılı bilgilere www.vega.com adresinde bulacağınız download
bölümünden ulaşabilirsiniz.
8.7 Onarım durumunda izlenecek prosedür
Cihaz geri görnderim formuna ve ayrıntılı bilgilere www.vega.com
adresinde bulacağınız download bölümünden ulaşabilirsiniz.
Bu sayede bize onarımı hızlı ve daha fazla izahat etmenize gerek
kalmadan yapmamıza yardım etmiş olursunuz.
Onarım gerekli bulunduğu takdirde, şu prosedürü izleyin:
•
•
•
49475-TR-160604
•
Her cihaz için bir form print edin ve doldurun
Cihazı temizleyin ve kırılmasına karşı korunaklı şekilde ambalajlayın
Doldurulan formu ve varsa bir güvenlik veri pusulasını ambalajın
dış kısmına iliştirin
Bayinizden geri iade için kullanılacak adresi öğrenin. Bunlar için
www.vega.com internet sayfamıza gidin.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
61
9 Sökme
9 Sökme
9.1 Sökme prosedürü
İkaz:
Sökmeden önce haznedeki veya boru tesisatındaki basınç, yüksek
sıcaklıklar, agresif veya toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses
koşullarını dikkate alın.
"Monte etme" ve "Elektrik kaynağına bağlama" bölümlerine bakınız;
orada anlatılan adımları tersine doğru takip ederek yerine getiriniz.
9.2 Bertaraf etmek
Cihaz, bu konuda uzman geri dönüşüm işletmeleri tarafından yeniden
değerlendirilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunun için elektronik
modülü kolay çıkartılabilir şekilde dizayn ettik ve geri kazanımlı malzemeler kullanmaktayız.
Atıkların, usulüne uygun bir şekilde atıldığı takdirde insanlara ve
çevreye olumsuz etkisi engellenir ve değerli ham maddelerin geri
kazanılması mümkün olur.
Malzemeler: "Teknik veriler" bölümüne bakın
Eski cihazı usulüne uygun şekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize başvurabilirsiniz.
WEEE 2002/96/EG yönergesi
Bu cihaz WEEE yönergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara
tabi değildir. Cihazı doğrudan uzmanlaşmış bir geri dönüşüm işletmesine götürün ve bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın. Genel atık
tesisleri WEEE yönergesi uyarınca sadece kişisel kullanım için olan
cihazları kabul edebilmektedir.
49475-TR-160604
62
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
10 Ek
10 Ek
10.1 Teknik özellikler
Genel bilgiler
316L malzemesi 1.4404 veya 1.4435'e uymaktadır.
Ortamla temas eden malzemeler
ƲƲ Proses bağlantısı - Koaksiyel model
ƲƲ Boru: ø 21,3 mm (0.839 in)
ƲƲ Cihazda proses contası (Çubuk
geçidi)
ƲƲ Proses için yalıtımlama
316L ve PEEK GF30, alaşım C22 (2.4602) ve PEEK
GF30
316L veya alaşım C22 (2.4602)
FFKM (Kalrez 6375)
Yapı taraflı (Vidalamalı dişli cihazlarda: Klingersil C-4400
eklenmiştir)
Ortam (malzeme) ile temas etmeyen malzemeler
ƲƲ Plastik gövde
Plastik PBT (Poliester)
ƲƲ Paslanmaz çelik gövde - Hassas
döküm
316L
ƲƲ Alüminyum pres döküm gövdesi
Alüminyum pres döküm AlSi10Mg, toz kaplama - Temel:
Poliester
ƲƲ Elektrolizle parlatılmış paslanmaz çelik 316L
gövde
ƲƲ İkinci line of defence
Silikon SI 850 R, NBR silikonsuz
ƲƲ Topraklama terminalleri
316L
ƲƲ Conta dişli boru bağlantısı
NBR
ƲƲ Gövde kapağında izleme penceresi
(opsiyonel)
Polikarbonat
ƲƲ Kablo bağlantı elemanı
PA, paslanmaz çelik, pirinç
ƲƲ Tıpa dişli kablo bağlantısı
İkinci line of defence
ƲƲ Second Line of Defense (SLOD),
proses izolasyon sisteminin ikinci
kademesidir ve gövdenin alt kısmında
gaz geçirmez dar geçit şeklindedir; malzemenin gövdeye girmesini
engeller.
PA
ƲƲ Taşıyıcı malzeme
316L
ƲƲ Kontaklar
Alloy C22
ƲƲ Basınç mukavemeti
Sensörün proses basıncına bakın
ƲƲ Cam döküm
49475-TR-160604
Borosilikatlı cam GPC 540
ƲƲ Gövde ve gövde kapağı arasında
conta
ƲƲ Helyum kaçağı oranı
Proses bağlantıları
ƲƲ Boru dişi, silindirik (DIN 3852-A)
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
Borosilikatlı cam GPC 540
< 10-6 mbar l/s
G¾, G1, G1½
63
10 Ek
ƲƲ Amerikan. Boru dişleri, konik (ASME B1.20.1)
¾ NPT, 1 NPT, 1½ NPT
ƲƲ Flanşlar
DIN DN 25 üzeri, ASME 1" üzeri
ƲƲ Cihaz ağırlığı (Farklı proses bağlantıları için)
yakl.. 0,8 … 8 kg (0176 … 17.64 lbs)
Ağırlık
ƲƲ Boru: ø 21,3 mm (0.839 in)
yakl. 1110 g/m (11.9 oz/ft)
ƲƲ Boru: ø 21,3 mm (0.839 in)
6 m'ye (19.69 ft) kadar
Conta yüzeyinden L ölçüm sondası uzunluğu
ƲƲ Kesilen uzunluğun doğruluğu - Boru
Yanal yük - Boru: ø 21,3 mm (0.839 in)
Giriş büyüklüğü
Ölçüm büyüklüğü
< 1 mm (0.039 in)
60 Nm (44 lbf ft)
Sıvıların seviye durumu
Dolum malzemesinin minimal dielektrisite εr > 1,4
değeri - koaksiyal model
Çıkış büyüklüğü
Çıkış
ƲƲ Fiziksel katman
ƲƲ Bus spesifikasyonları
ƲƲ Veri protokolü
Max. Transfer oranı
EIA-485 Standardı uyarınca dijital çıkış sinyali
Modbus Application Protocol V1.1b3, Modbus over
serial line V1.02
Modbus RTU, Modbus ASCII, Levelmaster
57,6 Kbit/s
Ölçüm hassasiyeti (DIN EN 60770-1 uyarınca)
DIN EN 61298-1 uyarınca proses-referans koşulları
ƲƲ Sıcaklık
+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
ƲƲ Hava basıncı
+860 … +1060 mbar/+86 … +106 kPa
(+12.5 … +15.4 psig)
ƲƲ Bağıl hava nemi
Kurulum - Referans koşulları
45 … 75 %
ƲƲ Entegre parçalara olan minimum
uzaklık
> 500 mm (19.69 in)
ƲƲ Ortam
Su/Yağ (Dielektrisite değeri ~2,0)1)
ƲƲ Hazne
ƲƲ Montaj
Sensör parametreleme
Ölçüm sondasının ucu hazne zeminine değmiyor
Hiçbir yanlış sinyal bastırıcı kullanılmamış
49475-TR-160604
1)
metalik, ø 1 m (3.281 ft), merkezi kurulum, hazne çatısına eşit seviyede proses bağlantısı
Ayırma katmanı = 2,0 ise
64
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
10 Ek
1
4
2
3
5
Res. 35: VEGAFLEX 86 cihazının ölçüm aralığı - koaksiyel model
1
2
3
4
5
Referans düzlem
Ölçüm sondasının uzunluğu
Ölçüm aralığı
Üst ölü alan (bkz. aşğıdaki diyagramda gri işaretlenmiş alan)
Alt ölü alan (bkz. aşğıdaki diyagramda gri işaretlenmiş alan)
Tipik ölçüm sapması - Ayırma katmanı
ölçümü
Tipik ölçüm sapması - Toplam dolum
ayırma katmanı ölçümü
49475-TR-160604
Tipik ölçüm sapması - Dolum ölçümü2)3)
± 5 mm (0.197 in)
Aşağıdaki diyagramlara bakınız
Aşağıdaki diyagramlara bakınız
Kurulum koşullarına bağlı olarak, sapma olması mümkündür. Bunlar seviye uyarlanarak veya DTM servisi modunda ölçüm çapraz merkezi değiştirilerek giderilebilir
3)
Bir arıza sinyali hariçleyici ile blok uzaklıkları en iyi seviyeye getirilebilir.
2)
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
65
10 Ek
L
5mm (0.197")
2mm (0.079")
0
-2mm (-0.079")
-5mm (-0.197")
-10mm (-0.394")
1
0,1 m
(3.937")
0,03 m (1.18")
0,15 m (5.906")
Res. 36: Ölçüm sapması VEGAFLEX 86 dolum malzemesinde koaksiyel modelde su- 1,5 m (4.92 ft)'ye kadar
ölçüm uzunluğu
1
L
Blok uzaklığı - Bu alanda ölçüm yapılamaz
Sonda uzunluğu
L
6mm (0.236")
0
-6mm (-0.236")
-10mm (-0.394")
1
0,1 m
(3.937")
0,03 m (1.18")
Res. 37: Ölçüm sapması VEGAFLEX 86 dolum malzemesinde koaksiyel modelde su- 6 m (19.69 ft)'ye kadar
ölçüm uzunluğu
1
L
Blok uzaklığı - Bu alanda ölçüm yapılamaz
Sonda uzunluğu
L
10mm (0.394")
2mm (0.079")
0
-2mm (-0.079")
-10mm (-0.394")
1
0,1 m (3.937") 0,25 m (9.842")
1
0,1 m
(3.937")
0,05 m
(1.968")
1
L
66
Blok uzaklığı - Bu alanda ölçüm yapılamaz
Sonda uzunluğu
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Res. 38: Ölçüm sapması VEGAFLEX 86 dolum malzemesinde koaksiyel modelde yağ- 1,5 m (4.92 ft)'ye kadar
ölçüm uzunluğu
10 Ek
L
10mm (0.394")
6 mm (0.236")
0
-6mm (-0.236")
1
-10mm (-0.394")
1
0,1 m
(3.937")
0,1 m (3.937") 0,25 m (9.842")
0,05 m
(1.968")
Res. 39: Ölçüm sapması VEGAFLEX 86 dolum malzemesinde koaksiyel modelde yağ- 6 m (19.69 ft)'ye kadar
ölçüm uzunluğu
1
L
Blok uzaklığı - Bu alanda ölçüm yapılamaz
Sonda uzunluğu
Tekrar üretilebilirlik
≤ ±1 mm
Ölçüm hassasiyetini etkileyen faktörler
Sıcaklık sürüklemesi - Dijital çıkış
±3 mm/10 K maks. ölçüm aralığını veya maks. 10 mm
(0.394 in)'yi temel alır
EN 61326 kapsamında elektromanyetik yayılımlar sonucu ölçümde ilaveten
oluşan sapma
< ±10 mm (< ±0.394 in)
Geçişmiş gaz ve basıncın ölçüm doğruluğuna etkisi
Radar vurumlarının dolum malzemesinin üst kısmında gaz ve/veya buhar olarak genişleme hızı
yüksek basınç kullanılarak azaltılır. Bu etki biriken gaza ve/veya buhara bağlıdır.
Aşağıdaki tabloda bu durum sonucu tipik bazı gazlar ya da buhar için oluşan ölçüm sapmaları
görülmektedir. Belirtilen değerler mesafeyle ilgilidir. Pozitif değerler, ölçülen mesafenin çok büyük,
negatif değerler ise ölçülen mesafenin çok küçük olduğu anlamına gelmektedir.
Gaz fazı
Hava
49475-TR-160604
Hidrojen
Sıcaklık
20 °C/68 °F
Basınç
10 bar
(145 psig)
50 bar
(725 psig)
100 bar
(1450 psig)
%0,22
200 bar
(2900 psig)
400 bar
(5800 psig)
%1,2
%2,4
%4,9
% 9,5
200 °C/392 °F %0,13
%0,74
%1,5
3 %
6 %
400 °C/752 °F %0,08
%0,52
%1,1
%2,1
% 4,2
20 °C/68 °F
%0,10
%0,61
%1,2
%2,5
%4,9
200 °C/392 °F 0,05 %
%0,37
%0,76
%1,6
% 3,1
400 °C/752 °F %0,03
%0,25
%0,53
%1,1
% 2,2
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
67
10 Ek
Gaz fazı
Sıcaklık
Basınç
10 bar
(145 psig)
Su buharı (yo- 100 °C/212 °F ğun buhar)
180 °C/356 °F %2,1
50 bar
(725 psig)
100 bar
(1450 psig)
200 bar
(2900 psig)
400 bar
(5800 psig)
-
-
-
-
-
-
-
264 °C/507 °F %1,44
%9,2
-
-
-
366 °C/691 °F %01,1
%5,7
%13,2
76 %
-
Ölçüm özellikleri ve performans bilgileri
Ölçüm devri süresi
< 500 ms
Sıçrama cevap süresi4)
Maksimum doldurma/boşaltma hızı
Çevre koşulları
Çevre, depo ve nakliye sıcaklığı
≤ 3 s
1 m/min
Dielektrisite değeri yüksek malzemelerde (>10) 5 m/
dak.'ya kadar
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Proses koşulları
Proses koşulları için ilaveten model etiketindeki bilgilere uyulmalıdır. Her zaman en düşük değer
geçerlidir.
Verilen basınç ve sıcaklık aralığında ölçün aralığı proses koşulları nedeniyle <% 1.
Flanş nominal basınç derecesine tekabül "DIN-EN-ASME-JIS'e uygun flanşlar" ek kılavuzuna
eden hazne basıncı
bakın.
Proses basıncı
Proses sıcaklığı (Diş ve/veya flanş
sıcaklığı)
-20 … +250 °C (-4 … +482 °F)
Proses koşullarına bağlı ölçüm hatası verilen basınç ve
sıcaklık aralığında % 1'in altındadır.
Sıçrama cevap süresi çıkış sinyali ilk kez nihai değerin %90'ına ulaşıncaya kadar (IEC61298-2) ölçüm mesafesinin aniden değişmesinden sonraki süre (Sıvılarda maks. 0,5 m, dökme malzeme uygulamalarında maks. 2 m.)
68
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
4)
-1 … +100 bar/-100 … +10000 kPa (-14.5 … +1450
psig), proses bağlantısına bağlı olarak
10 Ek
A
80°C / 176°F
62°C / 143,6°F
1
45°C / 113°F
40°C / 104°F
33°C / 91,4°F
3
2
4
0°C / 32°F
-196°C
-321°F
-150°C
-238°F
-100°C -80°C
-148°F -112°F
-50°C
-58°F
50°C
122°F
80°C
176°F
100°C
212°F
150°C
302°F
200°C
392°F
250°C
482°F
B
-40°C / -40°F
Res. 40: Ortam sıcaklığı - Proses sıcaklığı, standart model
A
B
1
2
3
4
Ortam sıcaklığı
Proses sıcaklığı (Conta malzemesine bağlı olarak)
Alüminyum gövde
Plastik gövde
Paslanmaz çelik gövde, hassas döküm
Elektrolizle parlatılmış paslanmaz çelik gövde
Viskozite - Dinamik
Titreşim mukavemeti
ƲƲ Cihaz gövdesi
ƲƲ Koaksiyel ölçüm sondası
Darbe mukavemeti
ƲƲ Cihaz gövdesi
ƲƲ Koaksiyel ölçüm sondası
0,1 … 500 mPa sn (Ön koşul: Yoğunluk 1'de)
EN 60068-2-6'ya göre 5 … 200 Hz'te 4 g (Rezonansta
titreşim)
EN 60068-2-6'ya göre 5 cm'lik (19,69 in) boru boyunda 5
… 200 Hz'te 1 g (Rezonansta titreşim)
100 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik darbe)
25 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik çarpma)
50 cm (19.69 in)'lik boru boyunda
Elektromekanik veriler - Model IP 66/IP 67
Kablo bağlantı elemanı
M20 x 1,5 veya ½ NPT
Tel kesidi (yay baskılı klemensler)
ƲƲ Kalın tel, bükülü tel
ƲƲ Tel ucu kılıflı tel demeti
Gösterge ve ayar modülü
Gösterge öğesi
Ölçüm değerinin göstergesi
49475-TR-160604
ƲƲ Rakam sayısı
ƲƲ Rakam büyüklüğü
0,2 … 2,5 mm² (AWG 24 … 14)
0,2 … 1,5 mm² (AWG 24 … 16)
Arkadan aydınlatmalı ekran
5
E x B = 7 x 13 mm
Ayar elemanları
4 tuş
ƲƲ Ambalajsız
IP 20
Koruma tipi
ƲƲ Kapaksız gövdeye takılmış
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
IP 40
69
10 Ek
Malzemeler
ƲƲ Gövde
ƲƲ İzleme penceresi
ABS
Poliester folyo
Entegre saat
Tarih formatı
Gün.Ay.Yıl
Fabrikanın bulunduğu zaman dilimi
CET
Saat formatı
Saatte sapma maks.
12 h/24 h
10,5 dk/yıl
Ek çıkış büyüklüğü - Elektronik sıcaklığı
Isı değerlerinin verilmesi
ƲƲ Analog
ƲƲ dijital
Elektrik çıkışı üzerinden
Dijital çıkış sinyali üzerinden - elektronik modülün modeline bağlı olarak
Aralık
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
Kesinlik
±3 K
Çözünürlük
< 0,1 K
Güç kaynağı
Çalışma gerilimi
8 … 30 V DC
Polarite hatasına karşı koruma
Entegre
Güç kullanımı
Elektriğe karşı korunma önlemleri
Gövde modeline bağlı olarak koruma tipi
ƲƲ Plastik gövde
ƲƲ Alüminyum gövde; paslanmaz çelik
gövde- hassas döküm; paslanmaz
çelik gövde - Elektrolizle parlatılmış
Koruma sınıfı (IEC 61010-1)
< 500 mW
IP 66/IP 67 (NEMA Type 4X)
IP 66/IP 68 (0,2 bar), NEMA Type 6P5)
III
Onaylar
Lisanslı cihazların teknik verilerinde sürüme bağlı farklılıklar olabilir.
Bu nedenle bu cihazlara ait lisans belgeleri dikkate alınmalıdır. Bu lisans belgeleri ya cihazın teslimi
sırasında verilir veya www.vega.com adresindeki "VEGA Tools" linkinden "Ürün arama" kutusuna
girilerek ya da download bölümünden indirilebilir.
10.2 Modbus esasları
Modbus protokolü cihazlar arasında iletişim için bir iletişim protokolüdür. Bu protokol bir master/
slave ya da client/server mimarisine dayanmaktadır. Modbus ile bir master ve birden fazla slave
birbiriyle bağlanabilir. Her bir bus katılımcısının açık bir adresi vardır ve bus'a mesaj gönderebilir. Bu
5)
Koruma tipine uygunluk şartı uygun nitelikte bir kablo ve doğru bir montajdır.
70
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Bus tanımı
10 Ek
kapsamda, başlangıcı master yapar ve adresine başvurulan slave cevap verir. Data transferi, seriyel
(EIA-485) olarak RTU haberleşme sistemi yapılır. Burada, ilginç olan RTU ve ASCII modlarında
verilerin biner formda transfer edilmesidir. Haberleşme sisteminde, prensip olarak adres, fonksiyon,
veriler ve transfer kontrolü bulunmaktadır.
Bus mimarisi
Version Modbus RTU versiyonunda 32 adete kadar katılımcı busa bağlanabilir. Bükülmüş iki telli
hattın hat uzunluğu 1200 m’ye kadar olabilir. Bus 120 Ohm’luk iki taraflı bir planlama direnci ile bağlanmalıdır. Direnç VEGAFLEX 86‘e entegre edilmiş durumdadır ve bir sürgülü şalterle açılır/kapatılır.
(+)1
2(-) off on
3 4
5
(+)1
2(-) off on
3 4
5
3
(+)1
2(-) off on
3
MODBUS
D0 (+)
power supply
D1 (-)
USB
IS GND
MODBUS
D0 (+)
power supply
D1 (-)
USB
IS GND
D0 (+)
MODBUS
D1 (-)
USB
power supply
3 4
IS GND
4
5
3
2
1
Res. 41: Modbus bus mimarisi
1
2
3
4
RTU
Uç direnci
Bus katılımcısı
Güç kaynağı
Protokol tanımı
VEGAFLEX 86 Modbuslu iu RTU'lara ASCII-Protokolüne bağlamak için uygundur.
RTU
Protocol
ABB Totalflow
Modbus RTU, ASCII
Bristol ControlWaveMicro
Modbus RTU, ASCII
Fisher ROC
Modbus RTU, ASCII
ScadaPack
Modbus RTU, ASCII
Thermo Electron Autopilot
Modbus RTU, ASCII
49475-TR-160604
Bus iletişimi için parametreler
VEGAFLEX 86 standart değerlerle önceden donatılmıştır:
Parametre
Configurable Values
Default Value
Baud Rate
1200, 2400, 4800, 9600, 19200
9600
Start Bits
1
1
Data Bits
7, 8
8
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
71
10 Ek
Parametre
Configurable Values
Default Value
Parity
None, Odd, Even
None
Stop Bits
1, 2
1
Address range Modbus
1 … 255
246
Başlangış Bitleri ve Data Bitleri değiştirilemez.
Hostun genel konfigürasyonu
Saha cihazları ile hostlar arasındaki statülü ve değişkenli veri mübadelesi başlıklar üzerinden sağlanır. Bunun için hostun konfigüre edilmesi gereklidir. Kayan noktalı sayılar basit bir tamlıkla (4 Bit)
IEEE 754 uyarınca veri baytının serbest seçilebilen sıralamasıyla (Byte transmission order) transfer
edilir. Bu "Byte transmission order" parametrede "Format Code" belirlenir. Böylece RTU, VEGAFLEX
86‘in değişken ve statü bilgileri için sorgulanması gerekli başlıklarını bilir.
Format Code
Byte transmission order
0
ABCD
1
CDAB
2
DCBA
3
BADC
10.3 Modbus-Başlığı
Holding Register
Holding-Başlıkları 16 bitten oluşmaktadır. Bunlar okunabilir ve yazılabilir. Komuttan önce adres
(1 Byte), her komuttan sonra bir CRC (2 Byte) gönderilir.
Register Name
Register Number
Type
Configurable Values
Default Va- Unit
lue
Address
200
Word
1 … 255
246
-
Baud Rate
201
Word
1200, 2400, 4800, 9600,
19200
9600
-
Parity
202
Word
0 = None, 1 = Odd, 2 =
Even
0
-
Stopbits
203
Word
1 = None, 2 = Two
1
-
Delay Time
206
Word
10 … 250
50
ms
Word
0, 1, 2, 3
0
-
Byte Oder (Floa- 3000
ting point format)
Giriş başlığı
PV, SV, TV ve QV Sensör-DTM'si üzerinden ayarlanabilir.
72
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Başlangıç başlıkları 16 bitten oluşmaktadır. Bunlar sadece okunabilir. Her komuttan önce adres
(1 Byte), her komuttan sonra bir CRC (2 Byte) gönderilir.
10 Ek
Register Name
Register Number
Type
Note
Status
100
DWord
Bit 0: Invalid Measurement Value PV
Bit 1: Invalid Measurement Value SV
Bit 2: Invalid Measurement Value TV
Bit 3: Invalid Measurement Value QV
49475-TR-160604
PV Unit
104
PV
106
SV Unit
108
SV
110
TV Unit
112
TV
114
QV Unit
116
QV
118
Status
1300
PV
1302
DWord
Unit Code
DWord
Unit Code
DWord
Unit Code
DWord
Unit Code
Primary Variable in Byte Order CDAB
Secondary Variable in Byte Order CDAB
Third Variable in Byte Order CDAB
Quarternary Variable in Byte Order CDAB
DWord
See Register 100
Primary Variable in Byte Order of Register 3000
SV
1304
Secondary Variable in Byte Order of Register 3000
TV
1306
Third Variable in Byte Order of Register 3000
QV
1308
Quarternary Variable in Byte Order of Register 3000
Status
1400
PV
1402
Status
1412
SV
1414
Status
1424
TV
1426
Status
1436
QV
1438
DWord
See Register 100
Primary Variable in Byte Order CDAB
DWord
See Register 100
Secondary Variable in Byte Order CDAB
DWord
See Register 100
Third Variable in Byte Order CDAB
DWord
See Register 100
Quarternary Variable in Byte Order CDAB
Status
2000
DWord
See Register 100
PV
2002
DWord
Primary Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
SV
2004
DWord
Secondary Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
TV
2006
DWord
Third Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
QV
2008
DWord
Quarternary Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
Status
2100
DWord
See Register 100
PV
2102
DWord
Primary Variable in Byte Order DCBA (Little Endian)
SV
2104
DWord
Secondary Variable in Byte Order DCBA (Little Endian)
TV
2106
DWord
Third Variable in Byte Order ABCD DCBA (Little Endian)
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
73
10 Ek
Register Name
Register Number
Type
Note
QV
2108
DWord
Quarternary Variable in Byte Order DCBA (Little Endian)
Status
2200
DWord
See Register 100
PV
2202
DWord
Primary Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)
SV
2204
DWord
Secondary Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)
TV
2206
DWord
Third Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)
QV
2208
DWord
Quarternary Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)
Unit Codes for Register 104, 108, 112, 116
Unit Code
Measurement Unit
32
Degree Celsius
33
Degree Fahrenheit
40
US Gallon
41
Liters
42
Imperial Gallons
43
Cubic Meters
44
Feet
45
Meters
46
Barrels
47
Inches
48
Centimeters
49
Millimeters
111
Cubic Yards
112
Cubic Feet
113
Cubic Inches
10.4 Modbus RTU-Komutları
FC3 Read Holding Register
Bu komutla istenildiği kadar sayıda (1-127) Holding –Başlığı okunabilir. Okunmaya başlanılması
istenen başlangıç başlığı ve başlık sayısı gönderilir.
Request:
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x03
Start Address
2 Bytes
0x0000 to 0xFFFF
Number of Registers
2 Bytes
1 to 127 (0x7D)
74
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Parametre
10 Ek
Response:
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x03
Start Address
2 Bytes
2*N
Register Value
N*2 Bytes
Data
FC4 Read Input Register
Bu komutla istenildiği kadar sayıda (1-127) Input başlığı okunabilir. Okunmaya başlanılması istenen
başlangıç başlığı ve başlık sayısı gönderilir.
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x04
Start Address
2 Bytes
0x0000 to 0xFFFF
Number of Registers
N*2 Bytes
1 to 127 (0x7D)
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x04
Start Address
2 Bytes
2*N
Register Value
N*2 Bytes
Data
Response:
FC6 Write Single Register
Bu fonksiyon koduyla tek bir holding başlığı yazılabilir.
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x06
Start Address
2 Bytes
0x0000 to 0xFFFF
Number of Registers
2 Bytes
Data
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x04
Start Address
2 Bytes
2*N
Register Value
2 Bytes
Data
49475-TR-160604
Response:
FC8 Diagnostics
Bu fonksiyon koduyla çeşitli teşhis fonksiyonları harekete geçirilebilir veya teşhis değerleri okunabilir
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
75
10 Ek
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x08
Sub Function Code
2 Bytes
Data
N*2 Bytes
Data
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x08
Sub Function Code
2 Bytes
Data
N*2 Bytes
Response:
Data
Uygulanan fonksiyon kodları:
Sub Function Code
Adı
0x00
Return Data Request
0x0B
Return Message Counter
0x00 Sub-Fonksiyon kodunda sadece bir 16-Bit-Değer yazılabilir.
FC16 Write Multiple Register
Bu fonksiyon koduyla birden fazla holding başlığı yazılabilir. Bir başvuruda sadece direk peş peşe
birbirini takip eden başlıklar yazılabilir. Boşluk (başlıkların mevcut olmaması) olması halinde, bunlar
bir telfragda yazılamaz.
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x10
Start Address
2 Bytes
0x0000 to 0xFFFF
Register Value
2 Bytes
0x0001 to 0x007B
Byte Number
1 Byte
2*N
Register Value
N*2 Bytes
Data
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x10
Sub Function Code
2 Bytes
0x0000 to 0xFFFF
Data
2 Bytes
0x01 to 0x7B
Response:
49475-TR-160604
FC17 Report Slave ID
Bu fonksiyon koduyla Slave ID sorgulanabilir.
76
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
10 Ek
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x11
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x11
Byte Number
1 Byte
Slave ID
1 Byte
Run Indicator Status
1 Byte
Response:
FC43 Sub 14, Read Device Identification
Bu fonksiyon koduyla Device Identification sorgulanabilir.
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x2B
MEI Type
1 Byte
0x0E
Read Device ID Code
1 Byte
0x01 to 0x04
Object ID
1 Byte
0x00 to 0xFF
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x2B
MEI Type
1 Byte
0x0E
Read Device ID Code
1 Byte
0x01 to 0x04
Confirmity Level
1 Byte
0x01, 0x02, 0x03, 0x81, 0x82, 0x83
More follows
1 Byte
00/FF
Next Object ID
1 Byte
Object ID number
Number of Objects
1 Byte
List of Object ID
1 Byte
List of Object length
1 Byte
List of Object value
1 Byte
Response:
Depending on the Object ID
49475-TR-160604
10.5 Levelmaster-Komutları
VEGAFLEX 86 Levelmaster-Protokollü şu RTU’lara bağlamaya da uygundur. Levelmaster-Protokolüne çoğu zaman "Siemens" ya da "Depo-Protokolü" denilmektedir.
RTU
Protocol
ABB Totalflow
Levelmaster
Kimray DACC 2000/3000
Levelmaster
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
77
10 Ek
RTU
Protocol
Thermo Electron Autopilot
Levelmaster
Bus iletişimi için parametreler
VEGAFLEX 86 standart değerlerle önceden donatılmıştır:
Parametre
Configurable Values
Default Value
Baud Rate
1200, 2400, 4800, 9600, 19200
9600
Start Bits
1
1
Data Bits
7, 8
8
Parity
None, Odd, Even
None
Stop Bits
1, 2
1
Address range Levelmaster
32
32
Levelmaster komutlarının esasını şu sentaks oluşturmaktadır:
•
•
•
•
•
•
Büyük yazılan harfler belirli data alanlarının başında bulunmakadır
Küçük yazılan harfler data alanlarını ifade etmektedir
Tüm komutlar "<cr>" (carriage return) ile tamamlanır
Tüm komutlar "Uuu" ile başlar, ancak "uu" adres (00-31) ifade etmektedir
"*" Joker olarak adresin her yerinde kullanılabilir. Sensör bunu daima kendi adresine dönüştürür.
Aksi takdirde birçok slave cevap vereceğinden birden fazla sensörde joker kullanılamaz
Cihazı değiştiren komutlar komutu akabinde "OK“ ile geri gönderir. Konfigürasyonu değiştirmede
bir problem olması halinde "EE-ERROR“ "OK“‘in yerine geçer
Report Level (and Temperature)
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Report Level (and Temperature)
4 characters ASCII
Uuu?
Response:
Parametre
Length
Report Level (and
Temperature)
24 characters ASCII
Code/Data
UuuDlll.llFtttEeeeeWwwww
uu = Address
lll.ll = PV in inches
ttt = Temperature in Fahrenheit
eeee = Error number (0 no error, 1 level data not readable)
wwww = Warning number (0 no warning)
Bilgi:
PV için maksimum taşınacak değer 999.99 inçtir (yaklaşık 25,4 metreye tekabül eder).
Levelmaster protokolüne ısının da aktarılması isteniyorsa TV sensörde ısıya ayarlanmalıdır.
78
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
PV in inches, "Set number of floats" 2 olduğu zaman tekrarlanır. Böylece 2 ölçüm değeri aktarılabilir.
PV değeri ilk ölçüm değeri, SV de ikinci ölçüm değeri olarak aktarılır.
10 Ek
PV, SV ve TV sensör DTM'si üzerinden ayarlanabilir.
Report Unit Number
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Report Unit Number
5 characters ASCII
U**N?
Parametre
Length
Code/Data
Report Level (and Temperature)
6 characters ASCII
UuuNnn
Parametre
Length
Code/Data
Assign Unit Number
6 characters ASCII
UuuNnn
Parametre
Length
Code/Data
Assign Unit Number
6 characters ASCII
Response:
Assign Unit Number
Request:
Response:
UuuNOK
uu = new Address
Set number of Floats
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Set number of Floats
5 characters ASCII
UuuFn
Parametre
Length
Code/Data
Set number of Floats
6 characters ASCII
UuuFOK
Response:
Sayının 0 seçilmesi halinde, artık doluluk seviyesi bildirilmez
Set Baud Rate
49475-TR-160604
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Set Baud Rate
8 (12) characters ASCII
UuuBbbbb[b][pds]
Bbbbb[b] = 1200, 9600 (default)
pds = parity, data length, stop bit (optional)
parity: none = 81, even = 71 (default), odd = 71
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
79
10 Ek
Response:
Parametre
Length
Set Baud Rate
11 characters ASCII
Code/Data
Örnek: U01B9600E71
Adres 1’deki cihazı Baud oranı 9600‘e, Pariteyi even, 7 Data bit, 1 Stoppbit’e değiştirin
Set Receive to Transmit Delay
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Set Receive to Transmit
Delay
7 characters ASCII
UuuRmmm
mmm = milliseconds (50 up to 250), default = 127 ms
Response:
Parametre
Length
Code/Data
Set Receive to Transmit Delay
6 characters ASCII
UuuROK
Parametre
Length
Code/Data
Set Receive to Transmit Delay
4 characters ASCII
UuuF
Report Number of Floats
Request:
Response:
Parametre
Length
Code/Data
Set Receive to Transmit
Delay
5 characters ASCII
UuuFn
n = number of measurement values (0, 1 or 2)
Report Receive to Transmit Delay
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Report Receive to Transmit Delay
4 characters ASCII
UuuR
Response:
Length
Code/Data
Report Receive to Transmit Delay
7 characters ASCII
UuuRmmm
80
mmm = milliseconds (50 up to 250), default = 127 ms
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Parametre
10 Ek
Hata kodları
Error Code
Name
EE-Error
Error While Storing Data in EEPROM
FR-Error
Erorr in Frame (too short, too long, wrong data)
LV-Error
Value out of limits
10.6 Tipik modbus hostlarının konfigürasyonu
Fisher ROC 809
2(-) off on
3 4
B (Rx/Tx -)
A (Rx/Tx +)
Y
Z
COM
(+)1
power supply
USB
D0 (+)
MODBUS
IS GND
D1 (-)
1
5
Bağlantı şeması
2
+8 to +30 Vdc
GND
3
Res. 42: VEGAFLEX 86‘un an RTU Fisher ROC 809’a bağlanması
1
2
3
VEGAFLEX 86
RTU Fisher ROC 809
Güç kaynağı
49475-TR-160604
Parametre
Parametre
Value
Baud Rate
9600
Floating Point Format Code
0
RTU Data Type
Conversion Code 66
Input Register Base Number
0
Input başlıklarının esas numarası daima VEGAFLEX 86‘in Input-Başlık-Adresine eklenir.
Bu nedenle başlık adresi olarak RTU Fisher ROC 809 için adres 1300 girilmelidir.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
81
10 Ek
ABB Total Flow
Bağlantı şeması
5
IS GND
3 4
D1 (-)
2 GND
1 VBAT
(+)1
power supply
USB
2(-) off on
D0 (+)
MODBUS
8 Bus +
7
6 Bus -
1
2
Res. 43: VEGAFLEX 86‘nun RTU ABB Total Flow’a bağlanması
1
2
VEGAFLEX 86
RTU ABB Total Flow
Parametre
Parametre
Value
Baud Rate
9600
Floating Point Format Code
0
RTU Data Type
16 Bit Modicon
Input Register Base Number
1
Input başlıklarının esas numarası daima VEGAFLEX 86‘in Input-Başlık-Adresine eklenir.
Bu nedenle RTU ABB Total Flow için 1302 için başlık adresi adres 1303 girilmelidir.
49475-TR-160604
82
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
10 Ek
Thermo Electron Autopilot
2(-) off on
3 4
2 Rx 1 Rx+
(+)1
power supply
USB
D0 (+)
MODBUS
IS GND
D1 (-)
1
5
Bağlantı şeması
2
+8 to +30 Vdc
GND
3
Res. 44: VEGAFLEX 86‘un RTU Thermo Electron otopilota bağlanması
1
2
3
VEGAFLEX 86
RTU Thermo Electron Autopilot
Güç kaynağı
Parametre
Parametre
Value
Baud Rate
9600
Floating Point Format Code
0
RTU Data Type
IEE Fit 2R
Input Register Base Number
0
Input başlıklarının esas numarası daima VEGAFLEX 86‘in Input-Başlık-Adresine eklenir.
49475-TR-160604
Bu nedenle RTU Thermo Electron Autopilot için 1300 için başlık adresi adres 1300 girilmelidir.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
83
10 Ek
Bristol ControlWave Micro
Bağlantı şeması
5
2(-) off on
3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
(+)1
power supply
USB
D0 (+)
MODBUS
IS GND
D1 (-)
1
RS 485 on COM1
+SV
RXTXGND
RXT
TXT
not used
not used
2
+8 to +30 Vdc
GND
3
Res. 45: VEGAFLEX 86’un RTU Bristol ControlWave Micro’ya bağlanması
1
2
3
VEGAFLEX 86
RTU Bristol ControlWave Micro
Güç kaynağı
Parametre
Parametre
Value
Baud Rate
9600
Floating Point Format Code
2 (FC4)
RTU Data Type
32-bit registers as 2 16-bit registers
Input Register Base Number
1
Input başlıklarının esas numarası daima VEGAFLEX 86‘in Input-Başlık-Adresine eklenir.
Bu nedenle RTU Bristol ControlWave Micro için 1302 için başlık adresi adres 1303 girilmelidir.
49475-TR-160604
84
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
10 Ek
ScadaPack
Bağlantı şeması
5
3 4
2(-) off on
1
2
TXD- 3
TXD+ 4
GND 5
(+)1
power supply
USB
D0 (+)
MODBUS
IS GND
D1 (-)
1
COM Part 3 (C3)
RS485
6
7
8
9
3
+8 to +30 Vdc
GND
2
Res. 46: VEGAFLEX 86‘un RTU ScadaPack’a bağlaması
1
2
3
VEGAFLEX 86
RTU ScadaPack
Güç kaynağı
Parametre
Parametre
Value
Baud Rate
9600
Floating Point Format Code
0
RTU Data Type
Floating Point
Input Register Base Number
30001
Input başlıklarının esas numarası daima VEGAFLEX 86‘in Input-Başlık-Adresine eklenir.
Bu nedenle RTU ScadaPack için 1302 için başlık adresi adres 31303 girilmelidir.
10.7 Ebatlar
49475-TR-160604
Aşağıdaki ölçekli çizimler sadece olası modellerin bir kesitini göstermektedir. Ayrıntılı ölçekli çizimleri
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Çizimler" linkinden indirebilirsiniz.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
85
10 Ek
Gövde
~ 87 mm
(3.43")
ø 79 mm
(3.11")
ø 84 mm
(3.31")
M16x1,5
112 mm
(4.41")
M16x1,5
120 mm
(4.72")
~ 84 mm
(3.31")
M20x1,5/
½ NPT
M20x1,5/
½ NPT
1
2
Res. 47: Gövdenin ebatları - Entegre gösterge ve kontrol modüllü gövde yüksekliği 9 mm/0.35 in değerinde artar
1
2
Plastik gövde
Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik gövde
27 mm
(1.1")
L
SW 41 mm
22 mm
(0.87")
142 mm
(5.59")
VEGAFLEX 86, Koaksiyal model (-20 … +250 °C/-4 … +482 °F)
ø 21,3 mm
(0.84")
Res. 48: VEGAFLEX 86, Koaksiyal model, dişli (-20 … +250 °C/-4 … +482 °F)
86
Sensör uzunlukları, "Teknik veriler" bölümüne bakın
Hazne yalıtımının maksimum yüksekliği
49475-TR-160604
L
1
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
10 Ek
10.8 Sınai mülkiyet hakları
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com。
10.9 Marka
49475-TR-160604
Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
87
INDEX
INDEX
A
Akım çıkışı 2 34
Akım çıkışı, büyüklük 43
Akım çıkışı Min./Maks. 33
Akım çıkışı modu 33
Akım çıkışı, seviye ayarı 43
Ana menü 27
Arızaların giderilmesi 57
Aydınlatma 35
B
Bağlantı prosedürü 19
Bağlantı tekniği 19
Bilgilerin toplanması 44
Birimler 27
Kumanda sistemi 25
L
Lineerizasyon 31
M
Model etiketi 7
Montaj pozisyonu 15
N
NAMUR NE 107 53
––Failure 54
––Maintenance 56
––Out of specification 56
O
Devreye almanın yankı eğimi 37
Dil 35
Dolum malzemesinin tipi 28
Olay belleği 52
Onarım 61
Ölçekleme Ölçüm değeri 42, 43
Ölçüm değeri belleği 52
Ölçüm değerinin göstergesi 35
Ölçüm güvenirliği 36
Ölçüm sapması 58
Ölçüm yeri ismi 27
Özel parametreler 44
E
S
C
Cihaz durumu 35
Çalışma prensibi 8
Çıkış sinyalini test edin 57
D
Eğim verileri
––Yankı eğimi 37
Elektronik bölmesi 21
F
Fabrika kalibrasyon tarihi 44
G
Gaz fazı 29
H
HART adresi 43
Hata kodları 55
Hazne yalıtımı 17
Hızlı devreye alım 26
I
K
Kalibrasyon tarihi 44
Kullanımın kilitlenmesi 34
88
T
Tarih/Saat 38
Tuş fonksiyonu 25
U
Uygulama 28, 29
Uygulama alanı 8
Y
Yankı eğimi belleği 52
Yanlış sinyal bastırma 33
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
İbre 36
İçeri akan dolum malzemesi 15
Sensör ayarlarının kopyalanması 41
Sensör özellikleri 44
Servis - Çağrı Merkezi 60
Seviye ayarı
––Maks. seviye 29, 30
––Min. seviye 30, 31
Sıfırlama 38
Simülasyon 37
Sonda tipi 43
Sonda uzunluğu 28
Sönümleme 31
Standart değerler 39
INDEX
49475-TR-160604
Yedek parçalar
––Elektronik modül 12
––Isıtmalı gösterge ve ayar modülü 12
––Modbus elektronik modülü 12
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
89
Notes
49475-TR-160604
90
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
49475-TR-160604
Notes
VEGAFLEX 86 • Dört telli Modbus
91
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2016
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
49475-TR-160604
Baskı tarihi:

Benzer belgeler