SİYASİ PARTİLER İLE İLGİLİ KAYNAKLAR BAYKARA, Cihan: Siyasi

Yorumlar

Transkript

SİYASİ PARTİLER İLE İLGİLİ KAYNAKLAR BAYKARA, Cihan: Siyasi
SİYASİ PARTİLER İLE İLGİLİ KAYNAKLAR
BAYKARA, Cihan: Siyasi Partiler Kanunu Ve Seçim Mevzuatı 2002 : En Son Değişikliklerle, Müşavir
Yayınları, Denizli, 2002.
BERKES, Niyazi: Siyasi Partiler : İngiltere, Almanya, Fransa ve Amerika’da, İstanbul, 1946.
Devlet Reform Siyasi Partilerde Reform / koordinatör Ali Çarkoğlu ; tebliğ verenler Tarhan Erdem,
Mehmet Kabasakal, Ömer Faruk Gençkaya. -- İstanbul : TESEV, 2000. (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Vakfı Yayınları Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği ile TESEV arasında yapılan bir sözleşmeye göre
oluşturulan araştırma grubu tarafından hazırlanan tebliğleri içermektedir.)
DUVERGER, Maurice : Siyasi Partiler, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1993.
FUSILIER, Raymond: Siyasi Partilerin Mali Güçleri Ve Devlet Kontrolü, İstanbul, 1964.
KARAMUSTAFAOĞLU, Tuncer: Seçme Hakkının Demokratik İlkeleri, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Yayını, 1970.
KEMPF, Udo; SAĞLAM, Fazıl; ÖZBUDUN, Ergun: Türkiye ve Avrupa'da Siyasi Partiler Kanunu ve
Seçim Yasası, Konrad Adenauer Vakfı Yayınları, Ankara, 2002.
ÖZBUDUN, Ergun: Parti Disiplini: Batı Demokrasilerinde ve Türkiye'de, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Yayınları:235, Ankara, 1968.
ÖZBUDUN, Ergun: Türkiye'de Sosyal Değişme Ve Siyasal Katılma, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Yayınları, Ankara, 1975.
ÖZBUDUN, Ergun : Siyasal Partiler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1977.
ÖZBUDUN, Ergun; KALAYCIOĞLU, Ersin: Türkiye'de Demokratik Siyasal Kültür, Türk Demokrasi
Vakfı Yayınları, Ankara, 1995.
Seçim Hukuku Sistemleri Semineri : Bükreş, 23-25 Nisan 1998 / [katılanlar] Cemal Yıldız, İrfan
Neziroğlu.
Siyasi partiler ve seçim kanunları önerisi / [hazırlayan] Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. -- Ankara,
2000.
Siyasi Partiler Kanunu İle Anayasa Hakları Nasıl Kısıtlanıyor, Türkiye İşçi Partisi Yayınları, İstanbul,
1964.
Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarında Değişiklik Önerileri Sempozyumu, Ankara, 2005.
Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarında Değişiklik Önerileri Sempozyumu : Ankara, 18-19 Şubat
2005 / Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayınları, Yayına hazırlayanlar: Erol Tuncer, Doç. Dr.
Cavit Sıdal, Hanife Yurtseven.
Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları Sempozyum: Ankara, 8-9 Haziran 2001 / [düzenleyen] Türk
Parlamenterler Birliği. -- Ankara, 2001. Türk Parlamenterler Birliği Yayınları
Siyasi Partiler ve Demokrasi Sempozyumu : 17 Haziran 1995 / [düzenleyen] Toplumsal, Ekonomik,
Siyasal Araştırmalar Vakfı. -- Ankara : TESAV, 1995.
TANDOĞAN, Mahmut: Siyasi Partiler Ve Seçim Kanunları İle Yüksek Seçim Kurulu Karar Özetleri,
Lazer Ofset Matbaa, Ankara, 2004.
TEZİÇ, Erdoğan: Siyasi Partiler : 100 Soruda , Gerçek Yayınevi, İstanbul , 1976.
TUNA, Ahmet Nusret; AKAY, Sedat: Siyasi Partiler Ve Seçim Kanunları : Yüksek Seçim Kurulu
Kararları Ve Bütün Değişiklikleri İle, İstanbul, 1988.
TÜRK, Hikmet Sami: Seçim Hukukunun Temel Sorunları ve Çözüm önerileri, Toplumsal, Ekonomik,
Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayınları, Ankara, 1997.
YILDIZ, Ahmet: Siyasi Partilerin Finansmanı : Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve ABD Örnekleri,
TBMM. Kütüphane Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü Raporları, Ankara, 1996.
YILMAZ, Zekeriya: Seçim Hukukunda Seçme ve Seçilme Ehliyeti ve İlgili
Yayınları, Ankara, 1999.
Mevzuat,
Seçkin
YULUĞ, Mustafa: Siyasi Partiler Türkiye'yi Niçin ve Nasıl Geri Bıraktırıyorlar, Etki Matbaacılık,
İstanbul, 2003.

Benzer belgeler