gaziantep ticaret borsası laboratuvar ve depoculuk a.ş. analiz fiyat

Yorumlar

Transkript

gaziantep ticaret borsası laboratuvar ve depoculuk a.ş. analiz fiyat
GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş.
ANALİZ FİYAT LİSTESİ
Kod No
:LS/16
Rev No
:01
Rev Tarihi :07.01.2016
Yayın Tarihi :06.11.2015
KİMYASAL ANALİZLER
ANALİZ ADI
SIRA
(Akredite Analizler Koyu Renk ile
NO
Gösterilmiştir.)
5
Aflatoksin B1 ve
Toplam Aflatoksin
(B1+B2+G1+G2) Tayini
Aflatoksin B1 ve
Toplam Aflatoksin
(B1+B2+G1+G2) Tayini
Aflatoksin B1 ve
Toplam Aflatoksin
(B1+B2+G1+G2) Tayini
Aflatoksin B1 ve
Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2)
Tayini
Kül Tayini
6
Protein Tayini
1
2
3
4
ORİJİNAL METOT
KAYNAĞI/KAYNAKLARI
ÖZEL
İSTEK
ANALİZ
ÜCRETİ
Sert Kabuklu Meyveler ve
Ürünleri
İHRACAT
R-Biopharm Application
Note Ref.No:A6.P07.V3
246,62
28
Ham Selüloz Tayini
Tüm Gıdalar
TS 6932
65
Sert Kabuklu Meyveler ve
Ürünleri
R-Biopharm Application
Note Ref.No:A6.P07.V3
175
29
Rutubet Miktarı Tayini
(Toluene Metodu)
Baharatlar
TS 2134
40
Kırmızı Pul Biber,
Kırmızı Toz Biber
AOAC 999.07
175
30
Rutubet Tayini
(Toluene Metodu)
Kabak Çekirdeği
TS 2134
40
Buğday ve Buğday Ürünleri
Rhone Application Note
Ref.No:A1.V1
175
31
Yağ Muhtevasının Tayini (Toplam
Yağ)
Yağlı Tohumlar
TS EN ISO 659
40
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
TS EN ISO 2171
60
32
Asitlik Tayini
İrmik
TS 2283
30
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
TS 1620
75
33
Yağ Asitliği Tayini
Öğütülmüş Tahıl Ürünleri
TS 6179 ISO 7305
30
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
COI/T.20/Doc.No.17
160
METODUN KAPSADIĞI ÜRÜN /
ÜRÜN GRUBU
ANALİZ ADI
SIRA
(Akredite Analizler Koyu Renk
NO
ile Gösterilmiştir.)
METODUN KAPSADIĞI ÜRÜN / ORİJİNAL METOT
ÜRÜN GRUBU
KAYNAĞI/KAYNAKLARI
ÖZEL
İSTEK
ANALİZ
ÜCRETİ
7
Direnç Elastikiyet
Buğday Unu
AACC 54-30A
25
34
Yağ Asitleri Kompozisyonu
Tayini
8
Direnç Elastikiyet
Buğday
AACC 54-30A
30
35
Sterol Kompozisyonu Tayini
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
COI/T.20/Doc.No.10
180
9
Sedimantasyon Endeksi TayiniZeleny Deneyi
Buğday
TS EN ISO 5529
15
36
ECN 42 ile Triaçilgliserol
İçeriğinin Gerçek ve
Teorik Farkının Bulunması
Zeytinyağı
COI/T.20/Doc.No.20
200
10
Sedimantasyon Endeksi TayiniZeleny Deneyi
Buğday Unu
TS EN ISO 5529
15
37
UV’de Özgül Absorbans Tayini Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
COI/T.20/Doc.No.19
60
11
Gecikmeli Sedimantasyon
Buğday
TS EN ISO 5529
15
38
Serbest Yağ Asitliği Tayini
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
TS EN ISO 660
30
12
Gecikmeli Sedimantasyon
Buğday Unu
TS EN ISO 5529
15
39
Peroksit Sayısı Tayini
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
TS EN ISO 3960
40
13
Kuru Gluten Analizi
Buğday
TS EN ISO 21415-4
15
40
İyot Sayısı Tayini
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
TS EN ISO 3961
55
14
Kuru Gluten Analizi
Buğday Unu
TS EN ISO 21415-4
15
41
Sabunlaşma Sayısı Tayini
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
TS EN ISO 3657
40
15
Yaş Gluten Analizi
Buğday
AACC Method 38-12
15
42
Sabunlaşmayan Madde Tayini Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
TS 4963
70
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
TS EN ISO 663
60
16
Yaş Gluten Analizi
Buğday Unu
AACC Method 38-12
15
43
Çözünmeyen Safsızlık
Muhtevasının Tayini
17
Düşme Sayısı (FN) Analizi
Buğday
ICC No:107/1
40
44
Sabun Miktarı Tayini
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
TS 5038
30
18
Düşme Sayısı (FN) Analizi
Buğday Unu
ICC No:107/1
40
45
Mineral Yağ Aranması Analizi
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
TS 5039
30
19
Fungal Düşme Sayısı (FFN) Analizi
Buğday
ICC No:107/1
40
46
Pamuk Yağı Aranması
Bitkisel Yemeklik Yağlar
TS 5041
30
20
Fungal Düşme Sayısı (FFN) Analizi
Buğday Unu
ICC No:107/1
40
47
Prina Yağı Aranması
Zeytinyağı
TS 5042
30
21
Suya Geçen Madde Miktarı Tayini
Makarna
TS 1620
20
48
Stigmastadien Miktarı Tayini
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
COI/T.20/Doc.No.11
300
22
Suya Geçen Madde Miktarı Tayini
Bulgur
TS 1620
20
49
Steren Tayini
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
COI/T.20/Doc.No.16
300
23
Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül
Tayini
Buğday Unu
TS 2383
80
50
Wax Tayini
Zeytinyağı
COI/T.20/Doc.No.18
250
Bulgur
TS 2383
80
51
Trilinolein (Trigliserit) Tayini
Zeytinyağı
COI/T.20/Doc.No.20
45
24
25
Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül
Tayini
Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül
Tayini
İrmik
TS 324
80
52
Bellier İndisi Tayini
Bitkisel Yemeklik Yağlar
TS 5048
20
26
Toplam Kül Tayini
Baharat ve Çeşni Veren Bitkiler
TS 2131 ISO 928
55
53
Yarı Kuruyan Yağ Aranması
Bitkisel Yemeklik Yağlar
TS 5046
40
27
Boya Maddesi Tayini
Bulgur
TS 2284
60
FİZİKSEL ANALİZLER
ANALİZ ADI
SIRA
(Akredite Analizler Koyu Renk ile
NO
Gösterilmiştir.)
1
Rutubet Tayini
METODUN KAPSADIĞI ÜRÜN /
ÜRÜN GRUBU
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
ORİJİNAL METOT
KAYNAĞI/KAYNAKLARI
TS EN ISO 712
ÖZEL
İSTEK
ANALİZ
ÜCRETİ
15
ANALİZ ADI
SIRA
(Akredite Analizler Koyu Renk
NO
ile Gösterilmiştir.)
METODUN KAPSADIĞI ÜRÜN / ORİJİNAL METOT
ÜRÜN GRUBU
KAYNAĞI/KAYNAKLARI
ÖZEL
İSTEK
ANALİZ
ÜCRETİ
20
İrilik Tayini
Nohut
TS 142, TS 3479 ISO 2591-1
25
TS 142, TS 3479 ISO 2591-1
25
2
Rutubet ve Uçucu Madde Tayini
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
TS 1607 ISO 662
15
21
Diğer Çeşitlerden Taneler, Bozuk
Tane, Kırık Tane, Kabur Altı, Piç ve Nohut
Keçi Oranı Tayini
3
Kırılma İndisi Tayini
Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
TS 4960 EN ISO 6320
20
22
Rutubet Tayini
Kabuklu ve İç Mercimek
TS 142
15
4
Özgül Ağırlık Tayini
Zeytinyağı
TS 342
20
23
Yabancı Madde
Kabuklu ve İç Mercimek
TS 142-TS 143
25
5
Rutubet Tayini
Antepfıstığı İçi
TS 1280
15
24
Rutubet Analizi
Kabuklu Tatlı Badem
TS 1277
15
6
Rutubet Analizi
Kabuklu ve İç Yerfıstığı
TS ISO 771
15
25
Rutubet Tayini
Badem İçi
TS 1278
15
7
Rutubet ve Uçucu Madde Tayini
Yağlı Tohumlar
TS 1632 EN ISO 665
15
26
Rutubet Analizi
Kabuklu Ceviz
TS 1275
15
8
Yabancı Madde Analizi
Yağlı Tohumlar
TS 2947 EN ISO 658
25
27
Rutubet Tayini
Ceviz İçi
TS 1276
15
9
Elek Analizi
Buğday Unu
TS 4500
25
28
Sınıf, Yabancı Madde, Boyut ve Tip
Ceviz İçi
Toleranslarının Belirlenmesi
TS 1276
25
10
Elek Analizi
Buğday
TS 2974
25
29
Rutubet Tayini
Kayısı Çekirdeği İçi
TS 3690
15
11
Yabancı Madde Tayini
Buğday
Diğer Tahıllar, Zıt Sınıf, Diğer Alt Sınıf,
Buğday
Diğer Grup ve Zıt Renkli Buğday
Tanelerinin Tayini
TS 2974
25
30
Rutubet Tayini
Ayçiçeği Çekirdeği
TS 1632 EN ISO 665
15
Ayçiçeği Çekirdeği
TS 12714
25
12
TS 2974
25
31
Yabancı Madde, Boş Dane, Bozuk
Dane Analizi
13
Ergot, Dokaj, Haşere Zararı Görmüş
Tane, Sürmeli Tane, Zarar Görmüş
Tane, Kırık ve Cılız Tane ve Toplam
Kusurlu Tane Tayini
Buğday
TS 2974
25
32
Yabancı Madde, Boş Dane, Bozuk
Dane Tayini
Kabak Çekirdeği
TS 5086-TS 142
25
14
Hububat Ürünleri (Buğday, Arpa,
Çavdar, Yulaf, Tritikale ve Mısır)
Sağlam Hub.Dışındaki Mad. Tayini
Hububat Ürünleri Buğday, Arpa,
Çavdar, Yulaf, Tritikale ve Mısır
Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat
Alım ve Satış Esaslarına İlişkin
Uyg. Yönet.
25
33
Beyazlı Tane, Kızıl Tane Tayini
Bulgur
TS 2284
15
15
Hektolitre Analizi
Tahıl
TS 7971-1
15
34
Böcek Parçaları ve Yumurtaları
Tayini
Bulgur
TS 2284
15
16
Hektolitre (Hızlı Yöntem)
Tahıl
GAC 2100
2
35
Tane İriliği
Bulgur
TS 2284
25
17
Yabancı Madde Tayini
Baharatlar
TS EN ISO 927
25
36
Yabancı Madde Tayini
Bulgur
TS 2284
25
18
Rutubet Analizi
Nohut
TS 142
15
37
Elek Analizi Tayini
İrmik
TS 2283, TS 3479 ISO 2591-1
25
19
Yabancı Madde
Nohut
TS 142
25
38
Yabancı Madde Tayini
İrmik
TS 2283
25
39
Benek Sayısı
İrmik
TS 2283
15
MİKROBİYOLOJİ ANALİZLERİ
ANALİZ ADI
SIRA
(Akredite Analizler Koyu Renk ile
NO
Gösterilmiştir.)
METODUN KAPSADIĞI ÜRÜN /
ÜRÜN GRUBU
ORİJİNAL METOT
KAYNAĞI/KAYNAKLARI
ÖZEL
İSTEK
ANALİZ
ÜCRETİ
ANALİZ ADI
SIRA
(Akredite Analizler Koyu Renk
NO
ile Gösterilmiştir.)
METODUN KAPSADIĞI ÜRÜN / ORİJİNAL METOT
ÜRÜN GRUBU
KAYNAĞI/KAYNAKLARI
ÖZEL
İSTEK
ANALİZ
ÜCRETİ
1
Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı Tüm Gıda Ürünleri
FDA BAM Bölüm 3
55
11
Fekal streptecoccus Sayımı
Su ve Sulu Ürünler
APHA 18.Edition 1992
45
2
Toplam Koliform ve E.Coli
Aranması (EMS)
Tüm Gıda Ürünleri
FDA BAM Bölüm 4
100
12
Bacillus cereus Sayımı Analizi
Tüm Gıda Ürünleri
FDA/BAM 2012
60
3
Küf ve Maya Sayımı
Tüm Gıda Ürünleri
FDA BAM Bölüm 18
55
13
Osmofilik Maya Sayımı Analizi
Şeker ve Şekerli Ürünler
McCANCE-1978
50
4
Salmonella spp Aranması
Tüm Gıda Ürünleri
FDA BAM Bölüm 5
105
14
Rope Spor Sayımı
Ekmek Mayası ve Unlu Mamülleri
TS 12000/Nisan 1996
60
5
Koliform Sayımı Analizi (EMS)
Tüm Gıda Ürünleri
FDA BAM Bölüm 4
100
15
Staphylococcus aureus Sayımı
Tüm Gıda Ürünleri
FDA/BAM 2001
60
6
Katı Besiyerinde E.Coli Sayımı
Tüm Gıda Ürünleri
NSM (F20) 2005
55
16
Vibrio cholerae Aranması
Deniz Suyu ve Deniz Ürünleri
FDA/BAM 2004
80
7
Clostridium perfringens Sayımı
Tüm Gıda Ürünleri
FDA/BAM 2001
80
17
Koliform Bakteri Sayımı (Katı)
Tüm Gıda Ürünleri
FDA/BAM 2002
50
8
Vibrio prahaemoltticus Aranması
Deniz Suyu ve Deniz Ürünleri
FDA/BAM 2004
80
18
Listeria monocytogenes Aranması
Tüm Gıda Ürünleri
FDA/BAM 2013
95
9
Enterobakteriaceae Sayımı
Tüm Gıda Ürünleri
ICMSF-1978
50
19
Vibrio spp. Aranması
Deniz Suyu ve Deniz Ürünleri
FDA/BAM 2004
80
10
Listeria spp. Aranması
Tüm Gıda Ürünleri
FDA/BAM 2013
95
Fiyatlarımıza %18 KDV Dahildir.
HAZIRLAYAN
ONAYLAYAN

Benzer belgeler

Aerobik Koloni Sayımı (Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı/Toplam

Aerobik Koloni Sayımı (Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı/Toplam Sterilite Kontrolü (55 derece de 7 gün ve 30 18 derece de 15 gün İnkübasyon Sonrası A.K.S.

Detaylı

analiz listesi - Antalya Kalibrasyon MerkeziAna Sayfa

analiz listesi - Antalya Kalibrasyon MerkeziAna Sayfa (*)TS ISO 6222/2002 Toplam Koloni (37°C’de) Toplam Koliform (*)SM 9221/2005 Escherichia coli Pseudomonas aeroginosa Toplam Klor, Serbest Klor Tayini

Detaylı