DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)

Transkript

DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)
BENGİ SERB.MUH.MALİ MÜŞAVİRLİK TİC.LTD.ŞTİ.31/12/2011 ÖZET BİLANÇOSU
AKTİF (VARLIKLAR)
+-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+
|
|
Ö n c e k i D ö n e m
|
C a r i D ö n e m
|
|
+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+
|
|
31/12/2010
|
31/12/2011
|
|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+
|
|
|
|
|
|
|
|
| I-DÖNEN VARLIKLAR
|
|
|
250 118.70|
|
|
324 309.50 |
|
A-Hazır Değerler
|
|
202 891.26|
|
|
259 155.90|
|
|
1-Kasa
|
10 343.33|
|
|
11 901.97|
|
|
|
2-Alınan Çekler
|
8 664.00|
|
|
29 153.00|
|
|
|
3-Bankalar
|
119 923.33|
|
|
127 151.73|
|
|
|
5-Diğer Hazır Değerler
|
63 960.60|
|
|
90 949.20|
|
|
|
B-Menkul Kıymetler
|
|
|
|
|
|
|
|
C-Ticari Alacaklar
|
|
45 736.66|
|
|
57 575.48|
|
|
1-Alıcılar
|
45 736.66|
|
|
57 575.48|
|
|
|
7-Şüpheli Ticari Alacaklar|
1 530.40|
|
|
|
|
|
|
8-Şüpheli Ticari Alacaklar|
(1 530.40)|
|
|
|
|
|
|
Karşılığı(-)
|
|
|
|
|
|
|
|
D-Diğer Alacaklar
|
|
|
|
|
547.25|
|
|
5-Diğer Çeşitli Alacaklar |
|
|
|
547.25|
|
|
|
E-Stoklar
|
|
|
|
|
|
|
|
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve O|
|
|
|
|
|
|
|
Maliyetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
G-Gelecek Aylara Ait Giderle|
|
1 490.78|
|
|
5 530.87|
|
|
Gelir Tahakkukları
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Gelecek Aylara Ait Gider|
1 490.78|
|
|
5 530.87|
|
|
|
H-Diğer Dönen Varlıklar
|
|
|
|
|
1 500.00|
|
|
5-İş Avansları
|
|
|
|
1 500.00|
|
|
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
250 118.70|
|
|
324 309.50 |
| II-DURAN VARLIKLAR
|
|
|
31 725.25|
|
|
21 782.11 |
|
A-Ticari Alacaklar
|
|
125.10|
|
|
125.10|
|
|
5-Verilen Depozito ve
|
125.10|
|
|
125.10|
|
|
|
Teminatlar
|
|
|
|
|
|
|
|
B-Diğer Alacaklar
|
|
|
|
|
|
|
|
C-Mali Duran Varlıklar
|
|
|
|
|
|
|
|
D-Maddi Duran Varlıklar
|
|
29 180.48|
|
|
21 657.01|
|
|
5-Taşıtlar
|
81 637.12|
|
|
81 637.12|
|
|
|
6-Demirbaşlar
|
47 292.47|
|
|
46 602.90|
|
|
|
8-Birikmiş Amortismanlar(-|
(99 749.11)|
|
|
(106 583.01)|
|
|
|
E-Maddi Olmayan Duran Varlık|
|
330.05|
|
|
0.00|
|
|
1-Haklar
|
1 958.52|
|
|
1 958.52|
|
|
|
5-Özel Maliyetler
|
5 902.68|
|
|
5 902.68|
|
|
|
7-Birikmiş Amortismanlar(-|
(7 531.15)|
|
|
(7 861.20)|
|
|
|
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlık|
|
|
|
|
|
|
|
G-Gelecek Yıllara Ait Giderl|
|
2 089.62|
|
|
|
|
|
Gelir Tahakkukları
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Gelecek Yıllara Ait Gide|
2 089.62|
|
|
|
|
|
|
H-Diğer Duran varlıklar
|
|
|
|
|
|
|
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
31 725.25|
|
|
21 782.11 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
|
|
|
281 843.95|
|
|
346 091.61 |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+
PASİF (KAYNAKLAR)
+-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+
|
|
Ö n c e k i D ö n e m
|
C a r i D ö n e m
|
|
+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+
|
|
31/12/2010
|
31/12/2011
|
|
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+
| PASİF (KAYNAKLAR)
|
|
|
281 843.95|
|
|
346 091.61 |
| I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLA|
|
|
33 536.99|
|
|
34 810.00 |
|
A-Mali Borçlar
|
|
14 719.49|
|
|
4 628.52|
|
|
1-Banka Kredileri
|
14 719.49|
|
|
4 628.52|
|
|
|
B-Ticari Borçlar
|
|
4 090.83|
|
|
5 511.13|
|
|
1-Satıcılar
|
4 090.83|
|
|
5 511.13|
|
|
|
C-Diğer Borçlar
|
|
|
|
|
2 701.00|
|
|
1-Ortaklara Borçlar
|
|
|
|
2 701.00|
|
|
|
D-Alınan Avanslar
|
|
1 247.50|
|
|
1 475.00|
|
|
1-Alınan Sipariş Avansları|
1 247.50|
|
|
1 475.00|
|
|
|
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve |
|
|
|
|
|
|
|
Onarım Hakediş Bedelleri |
|
|
|
|
|
|
|
F-Ödenecek Vergi ve Diğer
|
|
13 479.17|
|
|
20 494.35|
|
|
Yükümlülükler
|
|
|
|
|
|
|
|
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar|
11 683.67|
|
|
18 179.10|
|
|
|
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik|
1 795.50|
|
|
2 315.25|
|
|
|
Kesintileri
|
|
|
|
|
|
|
|
G-Borç ve Gider Karşılıkları|
|
|
|
|
|
|
|
1-Dönem Karı Vergi ve Diğe|
20 474.67|
|
|
17 423.28|
|
|
|
Yasal Yükümlülük Karşılı|
|
|
|
|
|
|
|
2-Dönem Karının Peşin Öden|
(20 474.67)|
|
|
(17 423.28)|
|
|
|
Vergi ve Diğer Yükümlülü|
|
|
|
|
|
|
|
(-)
|
|
|
|
|
|
|
|
H-Gelecek Aylara Ait Gelirle|
|
|
|
|
|
|
|
Gider Tahakkukları
|
|
|
|
|
|
|
|
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı |
|
|
|
|
|
|
|
Kaynaklar
|
|
|
|
|
|
|
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
33 536.99|
|
|
34 810.00 |
| II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKL|
|
|
|
|
|
|
|
A-Mali Borçlar
|
|
|
|
|
|
|
|
B-Ticari Borçlar
|
|
|
|
|
|
|
|
C-Diğer Borçlar
|
|
|
|
|
|
|
|
D-Alınan Avanslar
|
|
|
|
|
|
|
|
E-Borç ve Gider Karşılıkları|
|
|
|
|
|
|
|
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirl|
|
|
|
|
|
|
|
ve Gider Tahakkukları
|
|
|
|
|
|
|
|
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı |
|
|
|
|
|
|
|
Kaynaklar
|
|
|
|
|
|
|
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
|
|
| III-ÖZ KAYNAKLAR
|
|
|
248 306.96|
|
|
311 281.61 |
|
A-Ödenmiş Sermaye
|
|
30 000.00|
|
|
30 000.00|
|
|
1-Sermaye
|
30 000.00|
|
|
30 000.00|
|
|
|
B-Sermaye Yedekleri
|
|
|
|
|
|
|
|
C-Kar Yedekleri
|
|
15 467.68|
|
|
15 467.68|
|
|
1-Yasal Yedekler
|
15 467.68|
|
|
15 467.68|
|
|
|
D-Geçmiş Yıllar Karları
|
|
123 348.88|
|
|
202 839.28|
|
|
1-Geçmiş Yıllar Karları
|
123 348.88|
|
|
202 839.28|
|
|
|
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)|
|
|
|
|
|
|
|
F-Dönem Net Karı(Zararı)
|
|
79 490.40|
|
|
62 974.65|
|
|
1-Dönem Net Karı
|
79 490.40|
|
|
62 974.65|
|
|
| ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
|
|
|
248 306.96|
|
|
311 281.61 |
| PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
|
|
|
281 843.95|
|
|
346 091.61 |
+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+----------------+
BİLANÇO DİPNOTLARI
1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda
kayıtlı sermaye tavanı
0.00 TL.
2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür,
genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve
genel sekreter gibi üst yöneticilere:
a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun
toplam tutarı
0.00 TL.
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi
0.00 TL.
3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı
0.00 TL.
4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların
toplam tutarı
200 000.00 TL.
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların
toplam tutarı
0.00 TL.
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı
0.00 TL.
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:
Döviz Cinsi
Miktarı
TI.Kuru
Toplam Tutar
8. Yurt Dışından alacaklar (avanslar dahil):
Döviz Cinsi
Miktarı
TI.Kuru
Toplam Tutar
9. Yurt Dışına borçlar (avanslar dahil):
Döviz Cinsi
Miktarı
TI.Kuru
Toplam Tutar
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından
banka garantili olanların tutarı
0.00 TL.
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak
yatırım indiriminin toplam tutarı
0.00 TL.
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine
dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı
0.00 TL.
13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:
Türü
Tertibi
Adedi
Üsleri
Toplam Tutar
KURUCU
1200
30 000.00 TL.
14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı
0.00 TL.
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip
ortaklarının:
Adı
Pay Oranı
Pay Tutarı
AHMET NİHAT YENİBAKI
75
22 500.00 TL.
SUAT KARLI
15
4 500.00 TL.
FERUDUN YENİBAKIR
10
3 000.00 TL.
16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile
müessese ve bağlı ortaklıkların:
Adı
Pay Oranı Top.Sermayesi
Son Dönem Karı
17. Stok değerleme yöntemi:
a) Cari dönemde uygulanan yöntem
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin
stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya
azalış (-) tutarı
0.00 TL.
18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların
maliyetleri
3 076.26 TL.
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların
maliyeti
3 765.83 TL.
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme
artışları
0.00 TL.
- Varlık maliyetlerinde (+)
0.00 TL.
- Birikmiş amortismanlarda (-)
0.00 TL.
19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari
borçlar içindeki payları
Ticari Alacak
Ticari Borç
1 - Ana kuruluş
0.00 TL.
0.00 TL.
2 - Bağlı Ortaklık
0.00 TL.
0.00 TL.
3 - İştirakler
0.00 TL.
0.00 TL.
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı
5
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren
hususlara ilişkin bilgi
22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta
bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi,
(İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek
hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)
23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide
bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi
ve bunların parasal etkileri
24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin
tutarlar
0.00 TL.
25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp
işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından
çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve
bunları çıkaran ortaklıklar
0.00 TL.
26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan
sermaye arttırımı nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senedi tutarları
0.00 TL.
27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin
ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil)
kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş
gelecek döneme ilişkin faiz borç tutarları
0.00 TL.
28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti,
taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı
0.00 TL.
29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,
yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından gerekli olan
diğer hususlar
2011 YILI KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER TOPLAMI 6.718,47TL DİR.
30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:
31/12/2011

Benzer belgeler

kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve

kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve 19.1 Ana kuruluş ticari alacak 19.2 Bağlı ortaklık ticari alacak 19.3 İştirakler ticari alacak 19.4 Ana kuruluş ticari borç 19.5 Bağlı ortaklık ticari borç 19.6 İştirakler ticari borç 20. Cari döne...

Detaylı

to the file installed

to the file installed 26.İştirakler ve bağlı ortaklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları..............................................................TL.

Detaylı

Üye Listesi - Erdek Ticaret Odası

Üye Listesi - Erdek Ticaret Odası ACET ZEYTİNCİLİK ZEYTİNYAĞI TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET ADALI TURİZM GIDA MADENCİLİK HAYVANCILIK NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ ADALILAR DA...

Detaylı

2012 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi

2012 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi 23. İsletmenin gayri safi kar oranları önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri : YOKTUR.

Detaylı

2008 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi

2008 Yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi 26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: YOKTUR. 27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alına...

Detaylı