küçükçekmece belediye başkanlığı 2015 yılı kesin hesap özeti

Transkript

küçükçekmece belediye başkanlığı 2015 yılı kesin hesap özeti
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2015 YILI KESİN HESAP ÖZETİ
TABLO 1- BÜTÇE GİDERLERİNİN HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI
Gider
Kodu
Gider Kodu Açıklama
Gider
Gerçekleşme
Oranı %
2015 Mali Yılı
Bütçesi
2015 Mali Yılı
Harcaması
38.642.900,00
37.161.018,12
96,17%
8.754.436,00
5.826.231,96
66,55%
177.829.309,00 176.172.164,90
99,07%
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
22.593.882,07
21.050.086,22
06
Sermaye Giderleri
91.609.155,00
96.119.143,07 104,92%
07
09
Sermaye Transferleri
Yedek Ödenekler
8.700.000,00
18.500.000,00
14.501.775,65 166,69%
0,00
0,00%
3.500.000,00
4.760.741,78 136,02%
93,16%
370.129.682,07 355.591.161,70
Toplam
96,07%
05 Cari Transferler (Geçen Yıldan Devreden Ödenek) harcamanın içinde 129.682,07.-TL dir.
Gelir Kodu
TABLO 2 - BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİR KALEMLERİNE DAĞILIMI
2015 Mali Yılı
Gelir Kodu
Bütçe
Açıklaması
Tahmini
Vergi
01 Gelirleri
Teşebbüs ve
Mülkiyet
03 Gelirleri
Alınan Bağış
ve Yardımlar
ile Özel
04 Gelirler
Toplam
Tahakkuk
2015 Mali Yılı
Tahsilâtı
Red Ve
İadeler
2015 Yılı Net
Tahsilat
2016 Mali
Yılına
Devreden
Tahakkuk
Bütçeye
Göre Net
Tahsilât
Oranı
Bütçeye
Göre
Tahsilât
Oranı
158.340.000,00
183.570.016,60
127.977.787,56
1.210.739,41
126.767.048,15
56.802.968,45
80,82%
80,06%
32.950.000,00
43.452.783,30
38.122.254,27
1.059.261,46
37.062.992,81
6.389.790,49
115,70%
112,48%
2.000.000,00
7.906.432,87
7.906.432,87
0,00
7.906.432,87
0
395,32%
395,32%
05 Diğer Gelirler
Sermaye
06 Gelirleri
Alacaklardan
08 Tahsilat
Red ve
09 İadeler (-)
149.710.000,00
185.742.732,77
156.146.590,08
751.942,84
155.394.647,24
30.348.085,53
104,30%
103,80%
27.500.000,00
17.518.639,35
11.668.705,93
30.423,66
11.638.282,27
5.880.357,08
42,43%
42,32%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
TOPLAM
370.000.000,00
438.190.604,89
341.821.770,71
3.052.367,37
338.769.403,34
99.421.201,55
92,38%
91,56%

Benzer belgeler

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BÜTÇE

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BÜTÇE KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BÜTÇE KESİN HESAP ÖZETİ A.BÜTÇE GİDERLERİNİN HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI Gider Kodu

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KESİN

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KESİN KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KESİN HESAP ÖZETİ TABLO 1- BÜTÇE GİDERLERİNİN HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI Gider Kodu

Detaylı

116.593.509,69 129.114.938,54 105.251,85 BÜTÇE GELİRLERİ

116.593.509,69 129.114.938,54 105.251,85 BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 2015 Adı :

Detaylı