SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ

Yorumlar

Transkript

SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ
SAMSUN
İLKADIM
BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
RAPORU
Mali Hizmetler Müdürlüğü
1
SAMSUN
İLKADIM
BELEDİYESİ
2015 MALİ YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
RAPORU
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2

HAZIRLAYANLAR:




Mali Hizmetler Müdürü : Ahmet Metin AKSAKAL
Bütçe Sorumlusu : Satman KIYAK
Bütçe Personeli: Merve BAYRAK
Bütçe Personeli: Mert DEMİRCİOĞLU
3
İÇİNDEKİLER
I
2015 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları
A Bütçe Giderleri…………………………………………………………………………..
01
02
03
04
05
06
07
09
II
6-14
Personel Giderleri……………………………………………………………..
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri……………………
Mal ve Hizmet Alım Giderleri………………………………………………..
Faiz Gideri…………………………………………………………………….
Cari Transferler……………………………………………………………….
Sermaye Giderleri……………………………………………………………..
Yurt İçi Sermaye Transferleri…………………………………………………
Yedek Ödenek………………………………………………………………..
8
9
10
11
12
13
14
14
B Bütçe Gelirleri……………………………………………………………………...
15
C Finansman………………………………………………………………………….
16
2015 Mali Yılı Bütçe Gelir ve Giderleri
A
Bütçe Giderleri……………………………………………………………………..
16
01
02
03
04
05
06
07
09
17
17
17
17
17
17
17
17
Personel Giderleri……………………………………………………………..
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………..
Mal ve Hizmet Alım Giderleri………………………………………………..
Faiz Gideri…………………………………………………………………….
Cari Transferler……………………………………………………………….
Sermaye Giderleri……………………………………………………………..
Sermaye Transferleri………………………………………………………….
Yedek Ödenek………………………………………………………………….
2015 Mali Yılı İhaleli İşler………………………………………………….
B
18-19
Bütçe Gelirleri……………………………………………………………………...
19
İç Kontrol Sistemi…………………………………………………………………
20
4
SUNUŞ
İdarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri konularında kapsamlı bir raporun
oluşturulması gelecekteki faaliyetlerin yapılmasında öncülük edeceği aşikârdır. Raporumuzda
2015 mali yılı gelir ve giderlerinin bir önceki yıla göre ve bütçe ödeneklerine göre mukayese
yapılarak gösterilmesi birimlerimizin çalışkanlığı ve tutumluluğunu göstermektedir. Anılan
madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda;
Belediyemizin 2015 mali yılına ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile
ilgili "İlkadım Belediye Başkanlığı 2015 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum Raporu" hazırlanarak
aşağıda sunulmuştur.
Ahmet Metin AKSAKAL
Mali Hizmetler Müdürü
5
İlkadım Belediyesi 2015 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum Raporu
1- 2015 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları
A. Bütçe Giderleri
2014 mali yılında 87.617.901,49-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 mali yılında
107.914.376,49-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 mali yılında gerçekleşen giderlere göre
2015 mali yılında % 23,16 artış olmuştur.
Çizelge 1.
2014 Gider Gerçekleşmeleri ile 2015 Gider Gerçekleşmeleri Gelişimi
Bütçe Tertibi
01-Personel Giderleri
02-SGK Devlet Prim Giderleri
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04- Faiz Gideri
05-Cari Transfer
06-Sermaye Giderleri
07- Sermaye Transferi
TOPLAM
2014 Gider
Gerçekleşmeleri
20.477.337,12
3.482.702,76
55.269.768,57
2.338.411,73
4.164.951,66
467.651,98
1.417.077,67
87.617.901,49
2015 Gider
Gerçekleşmeleri
22.972.297,34
3.638.348,91
60.390.789,02
3.614.305,20
5.945.892,89
9.042.753,35
2.309.989,78
107.914.376,49
Artış Oranı
%
12,18
4,46
9,26
54,56
42,76
1833
63,01
23,16
2014 Gider Gerçekleşmeleri ile 2015 Gider Gerçekleşmeleri Gelişimi Grafigi
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
2014
2015
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
Personel
Giderleri
SGK
Mal ve Faiz Gideri Cari
Sermaye Sermaye
Devlet
Hizmet
Transfer Giderleri Transferi
Prim
Alım
Giderleri Giderleri
6
Çizelge 2.
2014 ve 2015 Bütçe Başlangıç Ödeneği Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
2014 Başlangıç
2015 Başlangıç
Ödeneği
Ödeneği
01-Personel
Giderleri
02-SGK Devlet
Prim Giderleri
03-Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04-Faiz Gideri
05-Cari Transfer
06-Sermaye
Giderleri
07-Sermaye
Transferi
09-Yedek
Ödenekler
Toplam
Gider gerçekleşmeleri
Yıllık
2014
2015
20.849.000,00
23.263.456,00
20.477.337,12
22.972.297,34
Artış
Oranı
%
12,18
3.263.000,00
3.720.000,00
3.482.702,76
3.638.348,91
4,46
73.343.500,00
71.669.150,00
55.269.768,57
60.390.789,02
9,26
9.161.000,00
8.090.500,00
13.319.000,00
3.213.000,00
7.755.464,00
24.398.300,00
2.338.411,73
4.164.951,66
467.651,98
3.614.305,20
5.945.892,89
9.042.753,35
54,56
42,76
1833
1.954.000,00
3.540.199,00
1.417.077,67
2.309.989,78
63,01
13.020.000,00
15.005.000,00
---
---
---
143.000.000,00
152.564.569,00
87.617.901,49
107.914.376,49
23,16
2014-2015 Bütçe Başlangıç Ödeneği Karşılaştırılması
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
2014
10,000,000.00
2015
0.00
7
İlkadım Belediyesi 2015 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum Raporu
01. Personel Giderleri
Personel giderleri için 2015 mali yılı başında 23.263.456,00-TL ödenek ayrılmıştır.
2014 yılında 20.477.337,12-TL olan personel giderleri, 2015 mali yılında 2.494.960,22 -TL
artışla 22.972.297,34-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 12,18 olarak
gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda
gösterilmiştir.
Çizelge 3.
2014 - 2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
2014 (TL)
1.430.660,07
1.433.719,66
2.332.858,47
1.515.737,84
1.966.198,28
1.817.554,41
1.611.680,89
1.498.705,49
1.506.937,78
1.762.089,51
1.937.613,94
1.663.580,78
20.477.337,12
2015 (TL)
1.306.048,27
1.808.028,26
1.773.708,65
2.111.349,16
2.116.823,80
2.123.801,06
2.075.514,52
2.274.606,17
1.842.176,76
1.743.535,30
2.042.223,04
1.754.482,35
22.972.297,34
Değişim Tutarı(TL)
-124.611,80
374.308,60
-559.149,82
595.611,32
150.625,52
306.246,65
463.833,63
775.900,68
335.238,98
-18.554,21
104.609,10
90.901,57
2.494.960,22
Değişim Oranı %
--26,10
--39,29
7,66
16,84
28,77
51,77
22,24
--5,39
5,46
12,18
2014- 2015 Personel Giderleri Grafigi
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
2014
2015
500,000.00
0.00
8
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 mali yılı başında
3.720.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 mali yılında 3.482.702,76-TL olan sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderleri 2015 mali yılında 155.646,15-TL artışla 3.638.348,91-TL
olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 4,46 olarak
gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Çizelge 4.
2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2014
2015
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
Ocak
222.044,55
241.575,28
19.530,73
8,79
Şubat
243.880,63
272.388,01
28.507,38
11,68
Mart
384.549,00
258.609,88
-125.939,12
--Nisan
238.838,25
291.456,76
52.618,51
22,03
Mayıs
363.057,54
361.998,29
-1.059,25
--Haziran
300.917,02
282.904,93
-18.012,09
--Temmuz
259.166,50
311.992,90
52.826,40
20,38
Ağustos
258.303,71
336.985,95
78.682,24
30,46
Eylül
257.288,49
318.314,29
61.025,80
23,71
Ekim
306.428,29
288.323,73
-18.104,56
--Kasım
347.017,51
360.741,67
13.724,16
3,95
Aralık
301.211,27
313.057,22
11.845,95
3,93
Toplam
3.482.702,76
3.638.348,91
155.646,15
4,46
2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafigi
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
2014
150,000.00
2015
100,000.00
50,000.00
0.00
9
02. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 mali yılı başında 71.669.150,00-TL ödenek
ayrılmıştır. 2014 mali yılında 55.269.768,57-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 mali
yılında 5.121.020,45-TL artışla 60.390.789,02-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki
artış % 9,26 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık
gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Çizelge 5.
2014 - 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar
2014
2015
Ocak
1.271.551,24
486.494,92
Şubat
3.456.768,21
4.129.578,46
Mart
5.976.051,98
4.506.732,33
Nisan
3.417.318,37
4.377.486,31
Mayıs
3.415.543,63
4.087.209,90
Haziran
6.023.226,21
5.776.696,84
Temmuz
4.761.842,25
5.854.820,86
Ağustos
4.664.398,39
4.330.297,37
Eylül
4.251.612,69
5.371.651,60
Ekim
4.666.469,70
5.651.224,03
Kasım
4.473.403,00
5.076.988,81
Aralık
8.891.582,90
10.741.607,59
Toplam
55.269.768,57
60.390.789,02
Değişim Tutarı
-785.056,32
672.810,25
-1.469.319,65
960.167,94
671.666,27
-246.529,37
1.092.978,61
-334.101,02
1.120.038,91
984.754,33
603.585,81
1.850.024,69
5.121.020,45
Değişim Oranı %
--19,46
--28,09
19,66
--22,95
--26,34
21,10
13,49
20,80
9,26
2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2014
2015
2,000,000.00
0.00
10
04.Faiz Gideri
Faiz gideri için 2015 mali yılı başında 3.213.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 mali
yılında 2.338.411,73-TL olan faiz gideri 2015 mali yılında 1.275.893,47-TL artışla
3.614.605,20-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 54,56 olarak gerçekleşmiştir. Anılan
dönemlerdeki faiz gideri harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Çizelge 6.
2014 - 2015 Faiz Giderleri
Aylar
2014
Ocak
190.693,18
Şubat
151.415,20
Mart
155.495,42
Nisan
227.064,54
Mayıs
168.888,84
Haziran
185.258,46
Temmuz
183.836,42
Ağustos
211.452,37
Eylül
146.450,44
Ekim
139.118,41
Kasım
156.529,38
Aralık
422.209,07
Toplam
2.338.411,73
2015
17.153,40
87.500,14
173.952,72
86.146,29
716.821,29
705.693,08
193.108,08
344.597,92
240.065,93
187.499,51
339.980,09
521.786,75
3.614.305,20
Değişim Tutarı
-173.539,78
-63.915,06
18.457,30
-140.918,25
547.932,45
520.434,62
9.271,66
133.145,55
93.615,49
48.381,10
183.450,71
99.577,68
1.275.893,47
Değişim Oranı %
----11,87
--324
280
5,04
62,96
63,92
34,77
117
23,58
54,56
2014-2015 Faiz Giderleri Grafigi
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
2014
2015
200,000.00
100,000.00
0.00
11
05. Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2015 mali yılı başında 7.755.464,00-TL ödenek
ayrılmıştır. 2014 mali yılında 4.164.951,66-TL olan cari transfer harcaması 2015 mali yılında
1.780.941,23-TL artışla 5.945.892,89-TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış %
42,76 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık
gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Çizelge 7.
2014-2015 Cari Transferler
Aylar
2014
Ocak
3.408,88
Şubat
724.778,59
Mart
417.999,18
Nisan
3.750,00
Mayıs
252.748,46
Haziran
113.374,60
Temmuz
210.254,02
Ağustos
366.911,37
Eylül
488.796,84
Ekim
381.272,51
Kasım
555.545,09
Aralık
646.112,12
Toplam
4.164.951,66
2015
8.650,00
704.311,24
293.206,78
622.360,60
217.495,97
347.425,57
394.443,34
506.532,38
409.992,85
263.496,98
222.666,82
1.955.310,36
5.945.892,89
Değişim Tutarı
5.241,12
-20.467,35
-124.792,40
618.610,60
-35.252,49
234.050,97
184.189,32
139.621,01
-78.803,99
-117.775,53
-332.878,27
1.309.198,24
1.780.941,23
Değişim Oranı %
153,75
----16496,28
--206,44
87,60
38,05
------202,62
42,76
2014-2015 Cari Transferler Grafigi
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
2014
2015
500,000.00
0.00
12
06. Sermaye Giderleri
2015 yılı yatırım yılımız olmuş Sermaye Giderlerinde 2014 yılına göre büyük bir artış
gözlemlenmiştir. 2014 mali yılında 467.651,98-TL olarak gerçekleşen sermaye giderleri, 2015
mali yılında % 1833,65 tekabül eden 8.575.101,37-TL artışla 9.042.753,35-TL olmuştur.
Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Çizelge 8.
2014-2015 Sermaye Giderleri
Aylar
2014
Ocak
227.900,00
Şubat
--Mart
--Nisan
--Mayıs
9.072,01
Haziran
5.157,78
Temmuz
44.367,33
Ağustos
10.000,00
Eylül
56.869,16
Ekim
36.945,80
Kasım
41.939,90
Aralık
35.400,00
Toplam
467.651,98
2015
--15.500,00
55.044,08
94.074,79
40.249,15
692.147,45
1.218.677,28
1.322.428,50
1.813.705,65
508.607,06
1.581.153,59
1.701.165,80
9.042.753,35
Değişim Tutarı
--------31.177,14
686.989,64
1.174.309,95
1.312.428,50
1.756.836,49
471.661,26
1.539.213,69
1.665.765,80
8.575.101,37
Değişim Oranı %
--100
100
100
343,66
13319,48
2646,79
13124,29
3089,26
1276,63
3670,04
4705,55
1833,65
2014-2015 Sermaye Giderleri Grafiği
2,000,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
2014
2015
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
13
07.Yurt İçi Sermaye Transferleri
Yurt içi sermaye transferleri giderleri için 2015 mali yılı başında 3.540.199,00-TL ödenek
ayrılmıştır. 2014 mali yılında 1.417.077,67-TL olan sermaye giderleri 2015 mali yılında 892.912,11TL artışla 2.309.989,78-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 63,01 olarak gerçekleşmiştir.
Çizelge 9.
2013-2014 Yurt İçi Sermaye Transferleri
Aylar
2014
2015
Ocak
--2.000.000,00
Şubat
252.077,67
309.989,78
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
------1.000.000,00
----165.000,00
------1.417.077,67
--------------------2.309.989,78
Değişim Tutarı
--57.912,11
Değişim Oranı %
100
22,97
--------------------892.912,11
--------------------63,01
09. Yedek Ödenek
Yedek ödenek olarak 2015 Mali yılı başında 15.005.000,00-TL ödenek öngörülmüştür.
14
B. Bütçe Gelirleri
Belediyemizin 2014–2015 yılları bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Çizelge 10.
2014 ve 2015 Yılları Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Gelir Ekonomik Kod
2014
Planlanan Gelir
2015
Planlanan Gelir
Gelir Gerçekleşmeleri
Yıllık
2014
2015
Artış
Oranı %
01- Vergi Gelirleri
48.000.000,00
43.157.569,00
24.046.183,59
25.310.752,63
5,25
03-Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
04-Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel
Gelirler
05-Diğer Gelirler
11.650.000,00
9.288.000,00
2.649.410,90
4.313.782,04
62,82
3.100.000,00
50.000,00
73.819,84
2.040,00
63.450.000,00
83.319.000,00
54.527.876,73
60.386.474,09
10,74
3.850.000,00
6.800.000,00
1.885.761,27
9.713.001,69
415,07
-50.000,00
-50.000,00
-527.422,91
-21.021,27
130.000.000,00
142.564.569,00
82.655.629,42
99.705.029,18
06- Sermaye Gelirleri
09-Red ve İadeler (-)
Toplam
---
--20,62
2014-2015 mali yılları gelirlerini karşılaştırdığımızda tahsilâtımızda Net Gelirimiz
olarak % 20,63 oranla 17.049.399,76 TL artış olduğunu gözlemliyoruz.
2014-2015 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri Grafiği
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
2014
30,000,000.00
2015
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
15
C. Finansman’ın Açık/Fazlası : 8.686.765,00-TL
1-İller Bankası Borçlanma:6.000.000,00-TL
2-Diğer Bankalardan Borçlanma:2.686.765,00-TL
II- 2015 MALİ YILI BÜTÇE GELİR ve GİDERLERİ
A. Bütçe Giderleri
. Çizelge 11.
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte
gösterilmiştir
Bütçe Tertibi
2015
2015
Gerçekleşme
Başlangıç Ödeneği
Bütçe Giderleri
Oranı %
01-Personel Giderleri
23.263.456,00
22.972.297,34
--02-SGK Devlet Prim
3.720.000,00
3.638.348,91
--Giderleri
03-Mal ve Hizmet Alım
71.669.150,00
60.390.789,02
--Giderleri
04- Faiz Gideri
3.213.000,00
3.614.305,20
12,49
05-Cari Transfer
7.755.464,00
5.945.892,89
--06-Sermaye Giderleri
24.398.300,00
9.042.753,35
--07- Sermaye Transferi
3.540.199,00
2.309.989,78
--08-Borç Verme
------09-Yedek Ödenekler
15.005.000,00
----Toplam
152.564.569,00
107.914.376,49
---
2015 Başlangıç Ödeneği-2015 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ödeneği Grafiği
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
2015 Başlangıç Ödeneği
10,000,000.00
2015 Bütçe Giderleri
0.00
16
01- Personel Giderleri
Personel Giderleri için 2015 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 23.263.456,00-TL
öngörülmüştür. 2015 Personel bütçe gideri 22.972.297,34-TL olarak gerçekleşmiştir.
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 mali yılı başlangıç ödeneği
olarak 3.720.000,00-TL öngörülmüştür. 2015 SGK Devlet Primi bütçe gideri 3.638.348,91-TL
olarak gerçekleşmiştir.
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 71.669.150,00-TL
öngörülmüştür. 2015 Mal ve Hizmet Alım bütçe gideri 60.390.789,02-TL olarak
gerçekleşmiştir.
04- Faiz Gideri
Faiz Gideri için 2015 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 3.213.000,00-TL öngörülmüştür. 2015
Faiz bütçe gideri 3.614.305,20- TL olarak gerçekleşmiştir.
05- Cari Transferler
Cari Transfer için 2015 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 7.755.464,00-TL öngörülmüştür.
2015 Cari Transferler bütçe gideri 5.945.892,89- TL olarak gerçekleşmiştir.
06- Sermaye Giderleri
Sermaye Giderleri için 2015 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 24.398.300,00-TL
öngörülmüştür. 2015 Sermaye bütçe gideri 9.042.753,35- TL olarak gerçekleşmiştir.
07- Sermaye Transferleri
Sermaye Transferleri için 2014 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 3.540.199,00-TL
öngörülmüştür. 2015 Sermaye Transferleri bütçe gideri 2.309.989,78-TL olarak
gerçekleşmiştir.
09-Yedek Ödenek
Yedek Ödenek için 2014 mali yılı başlangıç ödeneği olarak 15.005.000,00-TL öngörülmüştür.
17
2015 MALİ YILI İHALELİ İŞLER
S.
N
o
1
2
3
4
5
6
7
8
Müdür
lük
Yatırım
Adı
Yüklenici Firma
İhale
Türü
İhale
Usulü
İşe Başlama
Tarihi
İşin Bitiş Tarihi
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Hakediş Tutarı
İşletme
İştirakl
er M.
Sosyal
Yardım
İşleri
M.
İşletme
İştirakl
er M.
Akıllı
Bisiklet
Ba.Ona.
Erişim
Teknolojileri
Tic.Ltd.Şti.
Hizmet
473421/f
15.07.2014
31.12.2014
65.620,00 ₺
57.240,00 ₺
52.470,00 ₺
Alışveriş
Kuponu
Alımı
Makro Market
A.Ş
Mal
473421/b
05.07.2014
31.12.2014
486.115,00 ₺
453.000,00 ₺
362.400,08 ₺
Günsan Madeni
Eşya Tic.Ltd.Şti
Mal
473421/f
23.07.2014
23.08.2014
157.320,83 ₺
150.960,00 ₺
150.960,00 ₺
Söz-Müzik
Tic.Ltd.Şti
Hizmet
473421/f
30.06.2014
27.07.2014
150.166,67 ₺
143.000,00 ₺
143.000,00 ₺
Mal
2886
15.09.2014
-
-
40.970,00 ₺
40.970,00 ₺
Mal
Açık
İhale
16.10.2014
31.12.2014
180.441,00 ₺
162.000,00 ₺
153.324,00 ₺
Mal
Açık
İhale
01.01.2015
31.12.2015
1.219.647,50 ₺
1.095.000,00 ₺
946.203,60 ₺
7.444.267,02₺
Kültür
ve
Sosyal
İşler
M.
Temizli
k İşleri
M.
Sosyal
Yardım
İşleri
M.
Sosyal
Yardım
İşleri
M.
Temizli
k İşleri
M.
9
Destek
Hizmet
leri M.
10
Zabıta
M.
11
Özel
Kalem
M.
12
Sosyal
Yardım
işleri
M.
Masa
Sandalye
Alımı
Ramazan
Ayı
Kültür
Etkinlik
Organiza
syo
Metal
Hurda
Satışı
Ekmek
Alımı
Ekmek
Alımı
Samsun Hurda
Metal
San.Tic.Ltd.Şti
İlkadım Halk
Ekmek ve Unlu
Mamuller
San.Tic.A.Ş.
İlkadım Halk
Ekmek ve Unlu
Mamuller
San.Tic.A.Ş.
Kent
Temizlik
Hizm.
Alımı
Aysis Atık
Yönetim
Sistemleri A.Ş
Hizmet
473421/b
01.01.2015
181 gün
30.06.2015
9.144.085,62 ₺
7.444.267,02₺
Personel
Destek
Hizmetle
ri Alımı
Mirel
Sos.Hizm.Prod.İ
ns.Taş.San.Tic.L
td.Şti&5M
Sos.Hizm.İnş.Gı
da.Elek.Tek.Taş
.Oto.San.T.c.Ltd
.Şti. İş Ortaklığı
Hizmet
Açık
İhale
01.01.2015
31.12.2015
30.320.857,55 ₺
30.371.057,06 ₺
12.267.242,27 ₺
Mobil
Tuvalet
Kiralama
Hizm.
Alımı
Kıymalı
Pide
Ayran
Alımı
Torient Org.
Kiralama
Kurumsal A.Ş.
Hizmet
Açık
İhale
01.01.2015
31.12.2015
147.888,00 ₺
134.784,00 ₺
970.200,00 ₺
Fatih
ÖRNEK/Akdağ
Şehzade
Restorant
Mal
Açık
İhale
01.01.2015
31.12.2015
645.400,00 ₺
532.000,00 ₺
270.028,00 ₺
Alışveriş
Kuponu
Multinet
Kurumsal A.Ş.
Mal
Açık
İhale
01.01.2015
31.12.2015
1.296.400,00 ₺
1.198.960,00 ₺
950.360,71 ₺
18
2015 MALİ YILI İHALELİ İŞLER
S.
N
o
13
İhale
Yetkilisi
Müdürl
ük
Sosyal
Yardım
İşleri M.
Yatırımı
n Adı
Yüklenic
i Firma
İhale
Türü
İhale
Usulü
İşe Başlama
Tarihi
İşin Bitiş
Tarihi
Yaklaşık
Maliyet
Sözleşme
Bedeli
Hakediş Tutarı
Gıda
Malzem
eleri ve
Et (dana
ve
tavuk
alımı)
1. Kısım
Gıda:Arı
Market
Tarkan
YILDIRI
M
Mal
Açık
01.03.2015
31.12.2015
238.045,66 ₺
220.226,60 ₺
147.549,37 ₺
Mal
Açık
01.03.2015
31.12.2015
286.125,00 ₺
309.985,00 ₺
284.583,11₺
Hizmet
Açık
01.03.2015
31.12.2015
1.117.114,10 ₺
996.721,00 ₺
904.457,00 ₺
1.Kısım
Gıda:
Nuri
KARATA
Y/Karat
ay
Market
Mal
Açık
27.03.2015
31.12.2015
482.668,30 ₺
449.892,50 ₺
187.429,50₺
Gazi
İmar
İnş.Özel
Eğit.ve
Sağ.Hiz
m.Unlu
Mam.Ta
ah.San.
Tic.Ltd.Ş
ti.
Mal
473421/f
01.04.2015
30.04.2015
161.746,00 ₺
150.000,00 ₺
150.000,00 ₺
45.240.418,73 ₺
43.064.893,18 ₺
24.675.644,58 ₺
Kısmi
İhale
14
15
16
İnsan
Kaynakl
arı ve
Eğitim
M.
Memur
Yemek
Hizmet
Alımı
İşletme
ve
İştirakle
r M.
Muhteli
f Gıda
(Yiyecek
-İçecek
ve
Kırmızı
EtBeyaz
Et)
Alımı
Kısmi
İhale
Sosyal
Yardım
İşleri M.
Tek
Kullanı
mlı k 3
gözlü
tabak
ve folyo
alımı
2. Kısım
Et:ETAŞ
Ltd.Şti.
Multine
t
Kurums
a
Hizmetl
er A.Ş.
TOPLAM
B. Bütçe Gelirleri 2015 yılı bütçe gelirleri 99.726.050,45-TL olarak gerçekleşmiştir.
19
İÇ KONTROL SİSTEMİ
İlkadım belediyesi iç kontrol sistemi müdürlüğümüz koordinasyonunda tüm birimlerin katılımı
ile çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
müdürlüğümüz sekretaryasında toplanmakta ve sistemin aktif ve daha verimli çalışması sağlanmaktadır.

İç Kontrol çalışmalarına başlamadan önce belediyemizde İç Kontrol sistemi ve işleyişiyle
alakalı bir Genelge yayımlanarak müdürlükler bilgilendirildi.

Daha önceki yıllarda hazırlanan İlkadım Belediyesi İç Kontrol Standartları Eylem Planında yer
alan eylem ve tarihlerinin güncellenmesi amacıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
tarafından belirli aralıklarla toplantılar düzenlendi.

Düzenlenen bu toplantılarda yapılacak olan eylemler ve tarihleri güncellenerek Samsun İlkadım
Belediyesi Acil Eylem Planı oluşturuldu.

Oluşturulan Acil Eylem Planında yer alan standartlar ışığında belediyemiz mevcut durumuna
bağlı olarak standartlara uygun genel şartlar oluşturuldu.

İç Kontrol Standartları Eylem Planı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından
güncellenerek Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı oluşturuldu. Maliye
Bakanlığının [email protected] adresine e-posta olarak ve ayrıca posta ile gönderildi.

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından alınan kararla Belediyemiz de yapılan iş
ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması açısından Belediyemiz kurumsal logosu tüm
Harcama Birimlerine yazıyla ve elektronik ortamda bildirildi.

Acil Eylem Planında yer alan standartlar ve buna bağlı genel şartlar maddeleri ışığında İç
Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından alınan kararla yapılan çalışmaların
kamuoyuna duyurulması hususunda Belediyemiz internet sitesine Etik Kurulu, İç Kontrol
Çalışmaları, Raporlar başlığı altında butonlar açıldı ve butonların içinde yapılan çalışmalar
yayımlanmaya başlandı.

Acil Eylem Planında yer alan standartlar ve buna bağlı genel şartlar maddeleri ışığında İç
Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından alınan kararla İç Kontrolün belediyemiz
birimlerinde çalışan personel tarafından bilinip bilinmediğini ölçmek amacıyla belediyemiz
birimlerinde çalışan tüm personele İç Kontrol Sistemi İzleme Formu (anketi) yapıldı ve çıkan
sonuçlar İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından değerlendirildi.

Acil Eylem Planında yer alan standartlar ve buna bağlı genel şartlar maddeleri ışığında İç
Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından alınan kararla “Kurumumuz personeline
kurum misyonunun benimsetilmesi, vizyonun personel tarafından bilinmesi belediyemiz
misyonu ile ilgili olarak misyonun çeşitli iletişim araçları (faaliyet raporu, pano, web sayfası) ile
duyurulması sağlanacaktır.” maddesine istinaden Samsun İlkadım Belediyesi misyon, vizyon,
ilke ve değerleri pano haline getirilerek belediyemizdeki tüm müdürlüklere ve belediyemizin
görülebilir yerlerine asıldı.

Acil Eylem Planında yer alan standartlar ve buna bağlı genel şartlar maddeleri ışığında İç
Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından alınan kararla İç Kontrol Sisteminin
kurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında KOS 1.1 no’lu “ İç Kontrol Sistemi Yönetici ve
Personel tarafından Sahiplenilmeli ve Desteklenmelidir” standardını karşılamak üzere tüm
belediye personelinin katılımının sağlandığı “İç Kontrol Farkındalık Eğitimi” yapıldı ve katılan
personellere katılım sertifikaları verildi.
20

Benzer belgeler