Haziran 2007 - Garanti Emeklilik

Yorumlar

Transkript

Haziran 2007 - Garanti Emeklilik
FON BÜLTENİ (Haziran 2007)
Değerli Müşterimiz,
Uzun vadeli bir yatırım aracı olan bireysel emeklilike, birikimleriniz bireysel emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir. Garanti
Emeklilik'te birikimleriniz Türkiye'nin ilk portföy yönetim şirketi olan Garanti Portföy tarafından profesyonel bir biçimde yönetilir.
Bu raporun sonundaki riskmetrede göreceğiniz gibi, YTL ve dövize yatırım yapan fonlarımız farklı risk seviyelerine sahiptir. Bireysel Emeklilik
Sistemi’nde fon tercihleri tamamen sizin risk algınıza göre belirlenmektedir. Bildiğiniz gibi piyasa koşulları sürekli değişiyor. Size tavsiyemiz,
piyasa koşullarını takip ederek, gerekirse seçtiğiniz fonları değiştirmenizdir. Senede dört defa fonlarınızın dağılımını istediğiniz şekilde
değiştirme hakkına sahipsiniz. Bu konuda portföy yöneticilerimizden dilediğiniz zaman yardım alabilirsiniz. Ayrıca 444 0 336 no’lu çağrı
merkezimizi arayabilirsiniz.
Garanti Bankası Internet Şubesi Finansal Hizmetler adımından veya Garanti Emeklilik Internet Şubesi’nden istediğiniz an birikimlerinizin
gelişimini izleyebilirsiniz. Garanti Emeklilik Internet Şubesi şifrenizi almak veya birikimleriniz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için 444 0 336
no’lu Mutlu Emeklilik Hattımız’ı arayabilirsiniz.
Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu performanslarını düzenli olarak takip etmek isterseniz paragaranti.com'a üye olmanız yeterli. Garanti Internet
Şubesi müşterisi iseniz tüm paragaranti.com işlemlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Üye olduktan sonra fon bölümünü, "Güne İyi
Başlamak için Kişiselleştirilebilir Günlük Piyasa ve Yaşam Rehberi"ne girerek kişiselleştirebilir ve Garanti Emeklilik'e ait dilediğiniz emeklilik
yatırım fonunu seçebilirsiniz. Hergün e-posta'nıza gönderilecek “Günlük Piyasa ve Yaşam Rehberi'nde” fonlarımızla ilgili tüm bilgileri
bulabileceksiniz.
Ayrıca garantiemeklilik.com.tr ana sayfasındaki Emeklilik Yatırım Fonları adımından da fonlarımızın performanslarını istediğiniz bir zaman
aralığını seçerek izleyebilirsiniz.
FON GETİRİLERİMİZ
40.00%
Y ıllık
22.08%
30.00%
20.00%
2007
10.36%
Y ıllık
22.62%
2007
12.87%
2007
8.44%
10.00%
Yıllık
27.55%
2007
23.78%
Yıllık
17.41%
Y ıllık
-4.05%
0.00%
2007
-3.88%
Y ıllık
-9.84%
Y ıllık
2007
-3.23% -11.09%
2007
5.09%
-10.00%
-20.00%
GA Kamu Borçlanma
Araçları EY F
Esnek EY F
Likit Kamu EY F
Büy üme Amaçlı Hisse
Senedi
GA Kamu Dış
Borçlanma Araçları
(Eurobond) EY F
GA Kamu Borçlanma
Araçları (Döv iz) EY F
GA Uluslarası
Borçlanma Araçları
EY F
DİĞER YATIRIM ARAÇLARI GETİRİLERİ
42.47%
Yıllık
25.60%
2007
11.96%
Yıllık
32.83%
Yıllık
23.25%
2007
10.35%
2007
7.63%
2007
20.39%
Yıllık
16.17%
Yıllık
2007
-14.43%
-6.10%
0.00%
2007
-7.19%
Yıllık
-16.89%
-42.47%
365 Gün Bono Endeksi*
182 Gün Bono Endeksi*
O/N Repo
İMKB 100
2007; 29/12/2006-30/06/2007 tarihleri arasındaki getiriyi ifade etmektedir.
Yıllık;30/06/2006-30/06/2007 tarihleri arasındaki getiriyi ifade etmektedir.
USD
*Kurumsal Yatırımcılar Derneği Bono Endeksleri
Ekonomik & Siyasi Gelişmeler ve Beklentiler
200%
Haziran ayı boyunca, Amerika’da konut piyasalarında
yaşanan dalgalanmanın, hedge fonlar ve diğer piyasalar
üzerindeki etkileri en çok tartışılan konu olmuştur. Amerikan
10 yıllık gösterge faizleri %4.90’dan %5.30’lara kadar
yükselirken, borsalar da dalgalı bir seyir izlemiştir. Amerikan
piyasalarında yaşanan bu dalgalanmanın bir süre daha devam
etmesi beklenirken, bunun ileride daha büyük sorunlara yol
açacağını
s ö yl e m e k
için
henüz
erken
olduğunu
düşünmekteyiz. Konuyla ilgili haberlerin çok yakından takip
edilmesini önermekle beraber, Amerika’daki büyüme ve
enflasyon verilerinde ciddi değişiklikler olmadığı müddetçe,
piyasaların
yönünde bir değişiklik öngörmemekteyiz.
Yurtdışında yaşanan dalgalanmalar neticesinde, yurtiçi
piyasalarda faizde %18.70, borsada 44.000 ve dolarda 1.35
seviyeleri oldukça önemli destekler olarak görünmektedir.
180%
Temmuz ayı içerisinde, yapılacak olan genel seçimler ve
son r as ın da
cu mh u rba şka nl ığ ı
s e çi ml e ri
en
ön eml i
belirleyiciler olacaktır. Bu değişkenlerde sorun olmaması
durumunda olumlu seyrin devam etmesini beklemekteyiz.
Döviz Sepeti
KURULUŞTAN BUGÜNE FON GETİRİLERİMİZ 187.9%
(EKİM 2003-HAZİRAN 2007)
160%
140%
120%
111.6%
110.8%
100%
76.9%
80%
60%
40%
22.0%
20%
0%
GA Kamu
Borçlanma
Araçları EY F
Esnek EY F
Likit Kamu EY F
Büy üme Amaçlı
Hisse Senedi
GA Kamu Dış
Borçlanma
Araçları
(Eurobond) EY F
FON BÜLTENİ (Haziran 2007)
FON ADI
YILLIK
YATIRIM
FON
İŞLETİM STRATEJİSİ
GİDERİ
FON AMACI
Türkiye
Cumhuriyeti
Hazine
Müsteşarlığı
Gelir Amaçlı Kamu tarafından ihraç edilen Devlet Tahvili ve
Hazine Bonoları ve bunlara dayalı Ters
Borçlanma
Repolara fon portföyünde yer vererek ağırlıklı
Araçları EYF
olarak faiz geliri elde etmektir.
Esnek EYF
Fon yöneticisi tarafından piyasadaki hareketler
ve beklentilere göre dağılımı
serbestçe
belirlenen fon portföyü ile faiz ve sermaye
kazancı elde etmektir.
Likit Kamu EYF
Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45
gün olacak şekilde,
Türkiye Cumhuriyeti
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen
vadesine en fazla 180 gün kalan Devlet Tahvili
ve Hazine Bonoları ve bunlara dayalı Ters
Repolara fon portföyünde yer vererek faiz
geliri elde etmektir.
FON
BÜYÜKLÜĞÜ
(YTL)
PORTFÖY DAĞILIMI
(29 HAZİRAN 2007)
5%
2.0%
%70-100
Tahvil/Bono
%0-30
Ters Repo
Tahv il Bono
95%
6%
26%
2.0%
-Yoktur68%
1.5%
226,426,859
T.Repo
25%
%25-55
Tahvil/Bono
%45-75
Ters Repo
T.Repo
Tahv il Bono
Hisse
90,219,295
75%
75,996,382
T.Repo
Tahv il Bono
15%
Büyüme Amaçlı
Hisse Senetleri
EYF
İMKB’de işlem gören Hisse Senetlerine fon
portföyünde yer vererek Türkiye’nin belli
ölçekteki
şirketlerine yatırım yapmak ve
sermaye kazancı elde etmektir.
Gelir Amaçlı Kamu
Dış Borçlanma
Araçları
(Eurobond) EYF
Portföyünde en az %80 ağırlıklı olmak üzere
Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin uluslararası
piyasalarda ihraç ettiği Eurobondlara ve en
fazla %20 olmak üzere döviz cinsi ya da dövize
endeksli Devlet Tahvili/Hazine Bonolarına yer
vererek, kur ve faiz geliri elde etmektir.
Gelir Amaçlı Kamu
Borçlanma
Araçları (Döviz)
EYF
Hazine tarafından ihraç edilen döviz cinsi veya
dövize endeksli iç borçlanma enstrümanlarına
yatırım yapar. Mevzuat gereği Fon; portföyünün
minimum %80’lik kısmını ters repo dahil devlet
iç borçlanma araçlarına yönlendirir ve faiz
geliri elde etmeyi hedefler.
Gelir Amaçlı
Uluslararası
Borçlanma
Araçları EYF
Yabancı borçlanma araçlarına fon portföyünde
yer vererek, yatırım yaptığı menkul kıymetler
üzerinden döviz kuru kazancı ve ağırlıklı olarak
faiz geliri elde etmektir.
2.5%
%80-100
Hisse Senedi
%0-20
Ters Repo
13,311,083
T.Repo
85%
Hisse
18%
1.5%
%80-100
Eurobond
%0-20
Ters Repo
6,119,592
T.Repo
82%
Eurobond
13%
1.5%
1.5%
%70-100
Tahvil/Bono
%0-30
Ters Repo
3,511,763
T.Repo
87%
%80-100
Uluslararası
Borçlanma
Araçları
%0-20
Ters Repo
Tahv il Bono
10%
T.Repo
90%
1,175,388
Y ab.Tahv il/
Bono
YTL'YE YATIRIM YAPAN FONLAR
LİKİT KAMU
FONU
GA KAMU BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU
ESNEK FON
Minim um Risk
BA HİSSE SENEDİ FONU
Maksim um Risk
DÖVİZE YATIRIM YAPAN FONLAR
GA ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI
FONU
Minim um Risk
GA KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(DÖVİZ)
GA KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI
(EUROBOND)
Maksim um Risk
Bu rapor, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Yönetimi Departmanı tarafından hazırlanmıştır. Emeklilik yatırım fonlarının geçmiş getirileri gelecek
dönem performansı için gösterge sayılmaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
2
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. @2007 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Benzer belgeler