Toplu İş Sözleşmesi

Yorumlar

Transkript

Toplu İş Sözleşmesi
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ İLE
BELEDİYE EMEKÇİLERİ SENDİKASI
(BES) ARASINDA İMZALANAN TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 1 / 62
1 OCAK 20132015 - 31 ARALIK 20142016
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ İLE BELEDİYE EMEKÇİLERİ SENDİKASI
(BES) ARASINDA 1 OCAK 20132015 - 31 ARALIK 20142016 TARİHLERİ İÇİN
GEÇERLİ OLAN
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
GENEL TARİFLER:
İşveren
: Lefkoşa Türk Belediye Meclisi
İşveren Vekili
: Lefkoşa Türk Belediye Başkanı
Sendika
: Belediye Emekçileri Sendikası
İşçi
: :16/76 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal
Sigortalar Yasası’na ve 73/2007 sayılı
Sosyal Güvenlik Yasasına bağlı
emekli
iştirak payı kesilmemiş olan personel.
Gece
Toplu İş Sözleşmesi
: Ö.S. saat 20.00 - Ö.E. saat 06.00 arası
Sayfa 2 / 62
23/93 SAYILI MECLİS KARARINA İSTİNADEN KADROLANAN İŞÇİLERİMİZE
UYGULANACAK TABLO
DÜZ İŞÇİ SINIFI (D):
D1
D2
D3
D4
D5
D6
: 12 yıldan fazla hizmeti olan düz işçi.
: 10-12 yıl arası hizmeti olan düz işçi.
: 8-10 yıl arası hizmeti olan düz işçi.
: 5-8 yıl arası hizmeti olan düz işçi.
: 2-5 yıl arası hizmeti olan düz işçi.
: 0-2 yıl arası hizmeti olan düz işçi.
YARI KALİFİYE İŞÇİ SINIFI (YK):
YK1
: 15 yıldan fazla hizmeti olan yarı kalifiye işçi.
YK2
: 10-15 yıl arası hizmeti olan yarı kalifiye işçi.
YK3
: 7-10 yıl arası hizmeti olan yarı kalifiye işçi.
YK4
: 5-7 yıl arası hizmeti olan yarı kalifiye işçi.
YK5
: 2-5 yıl arası hizmeti olan yarı kalifiye işçi.
YK6
: 0-2 yıl arası hizmeti olan yarı kalifiye işçi.
KALİFİYE İŞÇİ SINIFI (K):
K1
K2
K3
K4
K5
K6
: 15 yıldan fazla hizmeti olan kalifiye işçi.
: 10-15 yıl arası hizmeti olan kalifiye işçi.
: 7-10 yıl arası hizmeti olan kalifiye işçi.
: 5-7 yıl arası hizmeti olan kalifiye işçi.
: 2-5 yıl arası hizmeti olan kalifiye işçi.
: 0-2 yıl arası hizmeti olan kalifiye işçi.
KENTSEL ULAŞIM ŞOFÖRLERİ (KU):
KU1
: 15 yıldan fazla hizmeti olan şoför işçi.
KU2
: 10-15 yıl arası hizmeti olan şoför işçi.
KU3
: 7-10 yıl arası hizmeti olan şoför işçi.
KU4
: 5-7 yıl arası hizmeti olan şoför işçi.
KU5
: 2-5 yıl arası hizmeti olan şoför işçi.
KU6
: 0-2 yıl arası hizmeti olan şoför işçi.
GECE BEKÇİLERİ (GB):
GB1
GB2
GB3
GB4
GB5
Toplu İş Sözleşmesi
: 15 yıldan fazla hizmeti olan bekçi.
: 10-15 yıl arası hizmeti olan bekçi.
: 7-10 yıl arası hizmeti olan bekçi.
: 5-7 yıl arası hizmeti olan bekçi.
: 2-5 yıl arası hizmeti olan bekçi.
Sayfa 3 / 62
GB6
: 0-2 yıl arası hizmeti olan bekçi.
ÖZEL SINIF (Ö):
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
: 15 yıldan fazla hizmeti olan özel sınıf işçisi.
: 10-15 yıl arası hizmeti olan özel sınıf işçisi.
: 7-10 yıl arası hizmeti olan özel sınıf işçisi.
: 5-7 yıl arası hizmeti olan özel sınıf işçisi.
: 2-5 yıl arası hizmeti olan özel sınıf işçisi.
: 0-2 yıl arası hizmeti olan özel sınıf işçisi.
5/2004 SAYILI MECLİS KARARINA İSTİNADEN KADROLANAN İŞÇİLERİMİZE
UYGULANACAK TABLO
ÜNİVERSİTE SINIFI (Ü):
Ü1 A
Ü1
Ü2
Ü3
Ü4
Ü5
Ü6
Ü7
Ü8
Toplu İş Sözleşmesi
: 65/2007 Belediye personel Yasası’nda belirtilen Yöneticilik
Hizmetleri sınıfında 12 yıldan fazla hizmeti olan Üniversite
sınıfı işçi.
: 21 yıldan fazla hizmeti olan üniversite sınıfı işçisi.
: 18-21 yıl arası hizmeti olan üniversite sınıfı işçisi.
: 15-18 yıl arası hizmeti olan üniversite sınıfı işçisi.
: 12-15 yıl arası hizmeti olan üniversite sınıfı işçisi.
: 9-12 yıl arası hizmeti olan üniversite sınıfı işçisi.
: 6-9 yıl arası hizmeti olan üniversite sınıfı işçisi.
: 3-6 yıl arası hizmeti olan üniversite sınıfı işçisi.
: 0-3 yıl arası hizmeti olan üniversite sınıfı işçisi.
Sayfa 4 / 62
1 OCAK 2012 TARİHİNDEN SONRA YENİ KADROLANACAK2011 ÖNCESİ İSTİHDAM
EDİLEN VE TİS KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİMİZE UYGULANACAK
TABLO:İŞÇİLERİN SINIF AÇILIMLARI
DÜZ İŞÇİ SINIFI (D):
DÜZ İŞÇİ SINIFI (D):D10
0-2 YIL ARASI HİZMETİ OLANYARI
KALİFİYE İŞÇİ SINIFI (YK)
Basamak Hizmet yılları
: 19-20 yıl ve üzeri hizmeti olan işçiler.
D20
Basamak
YK20
Hizmet yılları
: 19-20 yıl ve üzeri hizmeti olan işçiler.
D19
: 18-19 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK19
: 18-19 yıl arası hizmeti olan işçiler.
D18
: 17-18 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK18
: 17-18 yıl arası hizmeti olan işçiler.
D17
: 16-17 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK17
: 16-17 yıl arası hizmeti olan işçiler.
D16
: 15-16 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK16
: 15-16 yıl arası hizmeti olan işçiler.
D15
: 14-15 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK15
: 14-15 yıl arası hizmeti olan işçiler.
D14
: 13-14 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK14
: 13-14 yıl arası hizmeti olan işçiler.
D13
: 12-13 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK13
: 12-13 yıl arası hizmeti olan işçiler.
D12
: 11-12 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK12
: 11-12 yıl arası hizmeti olan işçiler.
D11
: 10-11 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK11
: 10-11 yıl arası hizmeti olan işçiler.
D10
: 9-10 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK10
: 9-10 yıl arası hizmeti olan işçiler.
2-4 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 8-9 yıl arası hizmeti olan işçiler.
4-6 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 7-8 yıl arası hizmeti olan işçiler.
6-8 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 6-7 yıl arası hizmeti olan işçiler.
8-10 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 5-6 yıl arası hizmeti olan işçiler.
10-12 YIL ARASI
HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 4-5 yıl arası hizmeti olan
YK9
: 8-9 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK8
: 7-8 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK7
: 6-7 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK6
: 5-6 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK5
: 4-5 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK4
: 3-4 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK3
: 2-3 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK2
: 1-2 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK1
: 0-1 yıl arası hizmeti olan işçiler.
D9
D8
D7
D6
D5
işçiler.
D4
12-14 YIL ARASI
HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 3-4 yıl arası hizmeti olan
işçiler.
D3
14-16 YIL ARASI
HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 2-3 yıl arası hizmeti olan
işçiler.
D2
16-18 YIL ARASI
HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 1-2 yıl arası hizmeti olan
işçiler.
D1
18 YILDAN FAZLA HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 0-1 yıl arası hizmeti olan
işçiler.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 5 / 62
YARI KALİFİYE İŞÇİ SINIFI (YK):
0-2
YIL
ARASI
HİZMETİ
OLANOPERATÖR İŞÇİ SINIFI (O)
KALİFİYE İŞÇİ SINIFI (K):YK10
YK9Basamak
2-4 YIL ARASI
HİZMETİ
OLAN İŞÇİHizmet yılları
4-6 YIL ARASI
HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 19-20 yıl ve üzeri hizmeti
Basamak
Hizmet yılları
O20
: 19-20 yıl ve üzeri hizmeti olan
işçiler.
O19
: 18-19 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O18
: 17-18 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O17
: 16-17 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O16
: 15-16 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O15
: 14-15 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O14
: 13-14 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O13
: 12-13 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O12
: 11-12 yıl arası hizmeti olan işçiler.
K11
olan işçiler.
: 10-11 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O11
: 10-11 yıl arası hizmeti olan işçiler.
K10
: 9-10 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O10
: 9-10 yıl arası hizmeti olan işçiler.
K9
: 8-9 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O9
: 8-9 yıl arası hizmeti olan işçiler.
K8
: 7-8 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O8
: 7-8 yıl arası hizmeti olan işçiler.
K7
: 6-7 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O7
: 6-7 yıl arası hizmeti olan işçiler.
K6
: 5-6 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O6
: 5-6 yıl arası hizmeti olan işçiler.
K5
: 4-5 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O5
: 4-5 yıl arası hizmeti olan işçiler.
K4
: 3-4 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O4
: 3-4 yıl arası hizmeti olan işçiler.
K3
: 2-3 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O3
: 2-3 yıl arası hizmeti olan işçiler.
K2
: 1-2 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O2
: 1-2 yıl arası hizmeti olan işçiler.
K1
: 0-1 yıl arası hizmeti olan işçiler.
O1
: 0-1 yıl arası hizmeti olan işçiler.
YK8K20
olan işçiler.
YK7K19
6-8 YIL ARASI
HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 18-19 yıl arası hizmeti
olan işçiler.
YK6K18
8-10 YIL ARASI
HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 17-18 yıl arası hizmeti
olan işçiler.
YK5K17
K16
YK4K15
10-12 YIL ARASI HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 16-17 yıl arası hizmeti
olan işçiler.
: 15-16 yıl arası hizmeti olan işçiler.
12-14 YIL ARASI HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 14-15 yıl arası hizmeti
olan işçiler.
YK3K14
14-16 YIL ARASI HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 13-14 yıl arası hizmeti
olan işçiler.
YK2K13
16-18 YIL ARASI HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 12-13 yıl arası hizmeti
olan işçiler.
YK1K12
18 YILDAN FAZLA HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 11-12 yıl arası hizmeti
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 6 / 62
KALİFİYE İŞÇİ SINIFI (K):
0-2 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİSANATÇI SINIFI (S)
K10FORMEN SINIFI (F):
K9Basamak
K8F20
2-4 YIL ARASI HİZMETİ
OLAN İŞÇİHizmet yılları
4-6 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 19-20 yıl ve üzeri hizmeti olan
Basamak
Hizmet yılları
S20
: 19-20 yıl ve üzeri hizmeti olan işçiler.
S19
: 18-19 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S18
: 17-18 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S17
: 16-17 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S16
: 15-16 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S15
: 14-15 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S14
: 13-14 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S13
: 12-13 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S12
: 11-12 yıl arası hizmeti olan işçiler.
işçiler.
K7F19
K6F18
6-8 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 18-19 yıl arası hizmeti olan işçiler.
8-10 YIL ARASI HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 17-18 yıl arası hizmeti
olan işçiler.
K5F17
F16
K4F15
10-12 YIL ARASI HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 16-17 yıl arası hizmeti
olan işçiler.
: 15-16 yıl arası hizmeti olan işçiler.
12-14 YIL ARASI HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 14-15 yıl arası hizmeti
olan işçiler.
K3F14
14-16 YIL ARASI HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 13-14 yıl arası hizmeti
olan işçiler.
K2F13
16-18 YIL ARASI HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 12-13 yıl arası hizmeti
olan işçiler.
K1F12
18 YILDAN FAZLA HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 11-12 yıl arası hizmeti
F11
olan işçiler.
: 10-11 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S11
: 10-11 yıl arası hizmeti olan işçiler.
F10
: 9-10 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S10
: 9-10 yıl arası hizmeti olan işçiler.
F9
: 8-9 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S9
: 8-9 yıl arası hizmeti olan işçiler.
F8
: 7-8 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S8
: 7-8 yıl arası hizmeti olan işçiler.
F7
: 6-7 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S7
: 6-7 yıl arası hizmeti olan işçiler.
F6
: 5-6 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S6
: 5-6 yıl arası hizmeti olan işçiler.
F5
: 4-5 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S5
: 4-5 yıl arası hizmeti olan işçiler.
F4
: 3-4 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S4
: 3-4 yıl arası hizmeti olan işçiler.
F3
: 2-3 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S3
: 2-3 yıl arası hizmeti olan işçiler.
F2
: 1-2 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S2
: 1-2 yıl arası hizmeti olan işçiler.
F1
: 0-1 yıl arası hizmeti olan işçiler.
S1
: 0-1 yıl arası hizmeti olan işçiler.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 7 / 62
KENTSEL ULAŞIM ŞOFÖRLERİ (KU):
KENTSEL ULAŞIM SINIFI (KU):
Basamak
BEKÇİ SINIFI (B)
Hizmet yılları
Basamak
Hizmet yılları
KU20
: 19-20 yıl ve üzeri hizmeti olan işçiler.
B20
: 19-20 yıl ve üzeri hizmeti olan işçiler.
KU19
: 18-19 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B19
: 18-19 yıl arası hizmeti olan işçiler.
KU18
: 17-18 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B18
: 17-18 yıl arası hizmeti olan işçiler.
KU17
: 16-17 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B17
: 16-17 yıl arası hizmeti olan işçiler.
KU16
: 15-16 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B16
: 15-16 yıl arası hizmeti olan işçiler.
KU15
: 14-15 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B15
: 14-15 yıl arası hizmeti olan işçiler.
KU14
: 13-14 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B14
: 13-14 yıl arası hizmeti olan işçiler.
KU13
: 12-13 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B13
: 12-13 yıl arası hizmeti olan işçiler.
KU12
: 11-12 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B12
: 11-12 yıl arası hizmeti olan işçiler.
KU11
: 10-11 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B11
: 10-11 yıl arası hizmeti olan işçiler.
KU10
0-2 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 9-10 yıl arası hizmeti olan işçiler.
2-4 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 8-9 yıl arası hizmeti olan işçiler.
4-6 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 7-8 yıl arası hizmeti olan işçiler.
6-8 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 6-7 yıl arası hizmeti olan işçiler.
8-10 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 5-6 yıl arası hizmeti olan işçiler.
10-12 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 4-5 yıl arası hizmeti olan işçiler.
12-14 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 3-4 yıl arası hizmeti olan işçiler.
14-16 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 2-3 yıl arası hizmeti olan işçiler.
16-18 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
İŞÇİ: 1-2 yıl arası hizmeti olan işçiler.
18 YILDAN FAZLA HİZMETİ
OLAN İŞÇİ: 0-1 yıl arası hizmeti olan
B10
: 9-10 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B9
: 8-9 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B8
: 7-8 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B7
: 6-7 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B6
: 5-6 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B5
: 4-5 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B4
: 3-4 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B3
: 2-3 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B2
: 1-2 yıl arası hizmeti olan işçiler.
B1
: 0-1 yıl arası hizmeti olan işçiler.
KU9
KU8
KU7
KU6
KU5
KU4
KU3
KU2
KU1
işçiler.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 8 / 62
GECE BEKÇİLERİ (GB):
GB10
0-2 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
GB9
2-4 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
GB8
4-6 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
GB7
6-8 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
GB6
8-10 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
GB5
10-12 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
GB4
12-14 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
GB3
14-16 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
GB2
16-18 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
GB1
18 YILDAN FAZLA HİZMETİ OLAN İŞÇİ
ÖZEL SINIF (Ö):
Ö10
0-2 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
Ö9
2-4 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
Ö8
4-6 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
Ö7
6-8 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
Ö6
8-10 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
Ö5
10-12 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
Ö4
12-14 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
Ö3
14-16 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
Ö2
16-18 YIL ARASI HİZMETİ OLAN İŞÇİ
Ö1
18 YILDAN FAZLA HİZMETİ OLAN İŞÇİ

Bu Toplu İş Sözleşmesinde Sendika, Yönetici Temsilci vs. gibi kavramlar “SENDİKA”
olarak geçecektir.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 9 / 62
1 OCAK 2011 SONRASI İSTİHDAM EDİLEN VE 47/2010 SAYILI YASAYA TABİ
OLARAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINA ALINAN İŞÇİLERİN
DERECE TABLOSU
YARI KALİFİYE İŞÇİ SINIFI :
IV. DERECE
KALİFİYE İŞÇİ SINIFI):
III. DERECE
Basamak
Hizmet yılları
IV-1-I4
IV-1-13
13-14 yıl ve üzeri hizmeti olan III-2-14
işçiler.
12-13 yıl arası hizmeti olan işçiler. III-2-13
13-14yıl ve üzeri hizmeti olan
işçiler.
12-13 yıl arası hizmeti olan işçiler.
IV-1-12
11-12 yıl arası hizmeti olan işçiler. III-2-12
11-12 yıl arası hizmeti olan işçiler.
IV-1-11
10-11 yıl arası hizmeti olan işçiler. III-2-11
10-11 yıl arası hizmeti olan işçiler.
IV-1-10
9-10 yıl arası hizmeti olan işçiler.
III-2-10
9-10 yıl arası hizmeti olan işçiler.
IV-1-9
8-9 yıl arası hizmeti olan işçiler.
III-2-9
8-9 yıl arası hizmeti olan işçiler.
IV-1-8
7-8 yıl arası hizmeti olan işçiler.
III-2-8
7-8 yıl arası hizmeti olan işçiler.
IV-1-7
6-7 yıl arası hizmeti olan işçiler.
III-2-7
6-7 yıl arası hizmeti olan işçiler.
IV-1-6
5-6 yıl arası hizmeti olan işçiler.
III-2-6
5-6 yıl arası hizmeti olan işçiler.
IV-1-5
4-5 yıl arası hizmeti olan işçiler.
III-2-5
4-5 yıl arası hizmeti olan işçiler.
IV-1-4
3-4 yıl arası hizmeti olan işçiler.
III-2-4
3-4 yıl arası hizmeti olan işçiler.
IV-1-3
2-3 yıl arası hizmeti olan işçiler.
III-2-3
2-3 yıl arası hizmeti olan işçiler.
IV-1-2
: 1-2 yıl arası hizmeti olan işçiler.
III-2-2
1-2 yıl arası hizmeti olan işçiler.
IV-1-1
: 0-1 yıl arası hizmeti olan işçiler III-2-1
(İlk intibak).
0-1 yıl arası hizmeti olan işçiler
Toplu İş Sözleşmesi
Basamak
Sayfa 10 / 62
Hizmet yılları
SANATKAR-TEKNİSYEN İŞÇİ SINIFI
II. DERECE
Basamak
Hizmet yılları
FORMEN İŞÇİ SINIFI :
I. DERECE
Basamak
Hizmet yılları
II-3-13
13-14 yıl ve üzeri hizmeti olan I-4-14
işçiler.
12-13 yıl arası hizmeti olan işçiler. I-4-13
13-14yıl ve üzeri hizmeti olan
işçiler.
12-13 yıl arası hizmeti olan işçiler.
II-3-12
11-12 yıl arası hizmeti olan işçiler. I-4-12
11-12 yıl arası hizmeti olan işçiler.
II-3-11
10-11 yıl arası hizmeti olan işçiler.
I-4-11
10-11 yıl arası hizmeti olan işçiler.
II-3-10
9-10 yıl arası hizmeti olan işçiler.
I-4-10
9-10 yıl arası hizmeti olan işçiler.
II-3-9
8-9 yıl arası hizmeti olan işçiler.
I-4-9
8-9 yıl arası hizmeti olan işçiler.
II-3-8
7-8 yıl arası hizmeti olan işçiler.
I-4-8
7-8 yıl arası hizmeti olan işçiler.
II-3-7
6-7 yıl arası hizmeti olan işçiler.
I-4-7
6-7 yıl arası hizmeti olan işçiler.
II-3-6
5-6 yıl arası hizmeti olan işçiler.
I-4-6
5-6 yıl arası hizmeti olan işçiler.
II-3-5
4-5 yıl arası hizmeti olan işçiler.
I-4-5
4-5 yıl arası hizmeti olan işçiler.
II-3-4
3-4 yıl arası hizmeti olan işçiler.
I-4-4
3-4 yıl arası hizmeti olan işçiler.
II-3-3
2-3 yıl arası hizmeti olan işçiler.
I-4-3
2-3 yıl arası hizmeti olan işçiler.
II-3-2
1-2 yıl arası hizmeti olan işçiler.
I-4-2
1-2 yıl arası hizmeti olan işçiler.
II-3-1
0-1 yıl arası hizmeti olan işçiler.
I-4-1
0-1 yıl arası hizmeti olan işçiler
II-3-14
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 11 / 62
1 OCAK 2011 ÖNCESİ İSTİHDAM EDİLEN VE TİS KAPSAMINDA OLAN İŞÇİLERİN
SINIFLANDIRMA TABLOSU:
:
Görevlerinde; eğitim, tecrübe ve beceri istemeyenile
ilgili kısa eğitim almadan temel işleri yapan işçiler.
Örnek:
süpürgeciler,
bekçi,
ot
ekibi.Örnek:Süpürgeciler, Ot Ekipleri, Bina Temizlik
İşçileri, Araç Muavinleri (Ağır ve Hafif Araçlarda
Şöforlere yardımcı olan işçiler).
II. YARI KALİFİYE İŞÇİ SINIFI
(YK)
:
Kısa bir eğitim ve belli tecrübeye sahip ehliyetsiz
işçileri kapsar.
Örnek
:
Kanalizasyon işçileri, Su İşleri işçileri, Sağlık işçileri,
Mezbaha işçileri, Asfalt işçileri, Büro işçileri,
bahçeciler, boyacı, demirci, kaynakçılar, sekreterler,
Başkan şoförleri, santral operatörleri,
arşiv
çalışanları, cenaze arabası şoförü, Isuzu-Iveco
şoförleri (D sınıfı), cenaze işçileri, patlak ekibi
elemanları, küçük el makinesi kullanabilen işçiler,
lastik tamir işçileri, torno işçileri,oto elektrik tamir
işçileri, aydınlatma işçileri, makinistler, odacılar,
sayaç okuyucuları, küçük el makinesi kullanabilen
işçiler, sayaç okuyucusu, ölü yıkayıcısı, ve bg.Su İşleri
İşçileri, Kanalizasyon İşçileri, Çevre ve Halk Sağlığı
İşçileri, Mezbaha işçileri, Bayındırlık Altyapı İşçileri,
Park Bahçe İşçileri, Boyacılar, Demirciler,
Kaynakçılar, D Sınıfı Ehliyete Sahip İş Araçlarını
Kullanan İşçiler, Küçük El Makinesi Kullanan İşçiler
(ağaç-çim-ot-asfalt kesme makineleri vb.), Lastik
Tamir İşçileri, Torno İşçileri, Oto Kaporta ve Oto
Elektrik Tamir İşçileri, Aydınlatma ve Elektrik
İşçileri, Makinist Kalfaları, Çöp Kamyonu İşçileri,
Yakıt Pompacıları, Depocular, Cenaze Yıkayıcılar,
Mezar Kazıcılar, Başkan Şoförleri, Santral
Operatörleri, Cenaze Arabası Şoförü, Su Kesim-Açım
ve Akıllı Sayaç Servis İşçileri, Berber ve Kuaför
yardımcıları, Hastahane Ekip Elemanları, Oto
Yıkamacılar,
Uzun eğitim gerektiren görevleri yapabilecek
tecrübeye veya yeteneğe sahip işçileri kapsar. Bu
sınıfa girebilecek işçilerden uzun eğitim ve teknik
mesleki yeteneklerini kanıtlamış olma koşulu aranır.
I. DÜZ İŞÇİ SINIFI
(D)
III. KALİFİYE İŞÇİ SINIFI
(K)
Toplu İş Sözleşmesi
:
Sayfa 12 / 62
Örnek
IV.
OPERATÖR SINIFI (O)
:
Örnek
V.
:
:
Zabıtalar,Başkan şoförleri, teknisyenler, makinistler,
el-mak. teknisyeni, ekip başları, kamyon şoförleri (B
sınıfı ehliyeti), boyacı ustaları, demirci-kaynak
ustaları, Maliye – Emlak işçileri, ağır vasıta ve ağır iş
makineleri işçileri (ilk intibak K ehliyeti), ambar
sorumluları,.İmam.Teknisyenler,
El
Makinesi
Teknisyenleri, Ekip Başları, B Ehliyetine Sahip Ağır İş
Aracı Şöforleri (kamyon - çöp kamyonu – tanker –
mekanik süpürge araçları vb. ), Oto kaporta - Boyacı
K
Ehliyetine– haiz
ağır iş –makineleri
işçiler.
- Demirci
Kaynakçı
Makinist kullanan
– Oto Elektrikçi
Ustaları, Ambar sorumluları, İmam, Yakıt İkmal
Greyder,
Dozer,
Çekirge,
Silindir, Lift
ve Jetfaaliyet
Aracı
Sorumluları,
Kültür
Sanat Şubesinde
sanatsal
Operatörleri.
icra eden işçiler, Berber ve Kuaförler.
Emrinde en az 10 (on) işçi veya her türlü sanatkar ve
teknisyen çalıştıran uzun tecrübe, mesleki bilgi, beceri
ve yeteneğe sahip kişiler ile kalifiye işçilerin üzerinde
ehliyete ve kendi şahsında özel ihtisasa sahip işçileri
anlatır.
FORMEN SINIFI (F)
Örnek
:
Usta başları.
: Emrinde en az 10 (on) işçi ve her türlü sanatkar
ve teknisyen çalıştıran uzun tecrübe, mesleki
bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişiler ile kalifiye
işçilerin üzerinde ehliyete ve kendi şahsında özel
ihtisasa sahip orta öğrenimli veya ön lisans
diploması olan işçileri anlatır.
Herhangi bir Üniversitenin Konservatuar
Bölümünden mezun olup, 4 yıllık lisans
diplomasına sahip, Kültür Sanat Şubesinde görev
yapan işçileri anlatır.
IVVI. ÖZEL SINIF
(Ö)SANATÇI SINIFI (S)
VII. KENTSEL ULAŞIM ŞOFÖRLERİ
(KU)Örnek
VIII. BEKÇİLER (B)
: Kentsel ulaşım aracı kullanan işçiler.
(A ehliyetli)
Usta başları, iş makinası operatörleri (K ehliyeti
sınıfı), Greyder, dozer ve çekirge operatörleri,
ön lisans diplomasına sahip işçiler.
: Tüm tesis ve binalarda bekçilik görevi yapan
işçileri kapsar.
Not 1: Herhangi bir sınıfta görev yapan işçi yüksek okulu bitirdiği zaman kendi sınıfı içinde sadece
bir barem içi artış alır.
Not 2: Dikey ilerlemeler sadece üst sınıfta boşluk olması halinde yapılabilecektir. K (Kalifiye)
sınıfına geçişlerde sınıfa başvuru sahibi ayrıca mesleki yeterliliğini,ustalık belgesini, KTEZO
belgesini vb. İle ibraz etmek koşulu aranacaktır.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 13 / 62
1 OCAK 2011 SONRASI İSTİHDAM EDİLEN VE 47/2010 SAYILI YASAYA TABİ
OLARAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINA ALINAN İŞÇİLERİN
SINIF AÇILIMLARI
VI. YÜKSEK ÖĞRENİMLİ İŞÇİ
SINIFI
(Ü)YARI KALIFİYE (YK)
:
Herhangi bir Üniversiteden 4 yıllık lisans diplomasına
sahip ve/veya herhangi bir Üniversite kurumundan
mezun olup üniversite denkliği almaya hak kazanmış
olan işçileri anlatır.
Görevlerinde; eğitim, tecrübe ile ilgili kısa eğitim
almadan temel işleri yapan işçiler.
Örnek:Süpürgeciler, Ot Ekipleri, Bina Temizlik
İşçileri, Araç Muavinleri (Ağır ve Hafif Araçlarda
Şöforlere yardımcı olan işçiler).
VIII. KENTSEL
ULAŞIM
ŞOFÖRLERİ
(KUKALİFİYE İŞÇİ SINIFI
(K)
Örnek
:
Kentsel ulaşım aracı kullanan elemanlarKısa bir
eğitim ve belli tecrübeye sahip işçileri kapsar.
(A ehliyetli)
:
Su İşleri İşçileri, Kanalizasyon İşçileri, Çevre ve Halk
Sağlığı İşçileri, Mezbaha işçileri, Bayındırlık Altyapı
İşçileri, Park Bahçe İşçileri, Boyacılar, Demirciler,
Kaynakçılar, D Sınıfı Ehliyete Sahip İş Araçlarını
Kullanan İşçiler, Küçük El Makinesi Kullanan İşçiler
(ağaç-çim-ot-asfalt kesme makineleri vb.), Lastik
Tamir İşçileri, Torno İşçileri, Oto Kaporta ve Oto
Elektrik Tamir İşçileri, Aydınlatma ve Elektrik
İşçileri, Makinist Kalfaları, Çöp Kamyonu İşçileri,
Yakıt Pompacıları, Depocular, Cenaze Yıkayıcılar,
Mezar Kazıcılar, Başkan Şoförleri, Santral
Operatörleri, Cenaze Arabası Şoförü, Su Kesim-Açım
ve Akıllı Sayaç Servis İşçileri, Berber ve Kuaför
yardımcıları, Hastahane Ekip Elemanları, Oto
Yıkamacılar,
: Gece bekçiliği yapan tüm personel.
Uzun eğitim gerektiren görevleri yapabilecek
tecrübeye veya yeteneğe sahip işçileri kapsar. Bu
sınıfa girebilecek işçilerden uzun eğitim ve teknik
mesleki yeteneklerini kanıtlamış olma koşulu aranır.
Örnek : Teknisyenler, El Makinesi Teknisyenleri, Ekip
Başları, B Ehliyetine Sahip Ağır İş Aracı Şöforleri
(kamyon - çöp kamyonu – tanker – mekanik süpürge
araçları), Oto kaporta - Boyacı - Demirci – Kaynakçı
– Makinist – Oto Elektrikçi Ustaları, Ambar
sorumluları, İmam, Yakıt İkmal Sorumluları, Kültür
Sanat Şubesinde sanatsal faaliyet icra eden işçiler,
Berber ve Kuaförler.
VIIIII. GECE BEKÇİLERİ
(GB)SANATKAR
TEKNİSYEN İŞÇİ SINIFI
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 14 / 62
V.
FORMEN SINIFI (F)
Emrinde en az 10 (on) işçi veya her türlü sanatkar ve
teknisyen çalıştıran uzun tecrübe, mesleki bilgi,
beceri ve yeteneğe sahip kişiler ile kalifiye işçilerin
üzerinde ehliyete ve kendi şahsında özel ihtisasa sahip
işçilerle, K Ehliyetine haiz ağır iş makineleri kullanan
işçileri anlatır.
Örnek : Usta başları, Greyder, Dozer, Çekirge, Silindir, Lift
ve Jet Aracı Operatörleri.
Not 1: Herhangi bir sınıfta görev yapan işçi yüksek okulu bitirdiği zaman kendi sınıfı içinde sadece
bir barem içi artış alır.
Not 2: Dikey ilerlemeler sadece üst sınıfta boşluk olması halinde yapılabilecektir (Ek IV’ün sayısal
olarak imkan vermesi halinde).
K (Kalifiye) sınıfına geçişlerde sınıfa başvuru sahibi ayrıca mesleki yeterliliğini,ustalık belgesini,
KTEZO belgesini vb. İle ibraz etmek koşulu aranacaktır.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 15 / 62
I.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1.
TARAFLARIN AMAÇLARI:
Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin yapılması, kapsamı ve sona ermesi ile ilgili hususları
düzenlemek tarafların karşılıklı hak ve ödevlerini saptamak, bunların uygulanmasını
sağlamak, çıkabilecek ihtilafların nasıl çözümlenebileceğini göstermek işveren
vekilleri ile sendika ve işçiler arasındaki hayati ilişkileri düzenlemek.
MADDE 2.
KAPSAM:
İşbu Toplu İş Sözleşmesi Lefkoşa Türk Belediyesi ve bu işverene bağlı işyerleri ile bir
iş bağlantısı ile işverene bağlı olarak çalışan sendika üyelerini kapsar.
MADDE 3.
UYGULAMA:
İşbu Toplu İş Sözleşmesi, Belediye Emekçileri Sendikası üyelerinin vermekte olduğu
aidatı ödemeyi kabul edenlere uygulanır.
MADDE 4.
YARARLANMA:
a) Bu sözleşmenin imza tarihinden sonra Belediye çalışanları bu sözleşmeden
yararlanır.
a- Sözleşmenin yürürlük süresi içerisindeToplu İş Sözleşmesinden BES ( Belediye
Emekçileri Sendikası’naSendikası’nın ) üyeleri yararlanır. Toplu iş sözleşmesinin
imzalanması tarihinde BES ( Belediye Emekçileri Sendikası ) ‘na üye olanların
yararlanması, durumun sendikaolanlar; yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye
olanlar ise, üyeliklerinin BES tarafından işverene bildirildiği ve sendikaya üye olunan
tarihten başlarbaşlayarak yararlanır.
b-
cde-
MADDE 5.
b) Bu Toplu İş Sözleşmesi’nde işçi veya üye olarak anılanlar yukarıdaki kapsam
dahilinde tutulanlardır.
Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte BES’e üye bulunmayanlar sonradan iş yerine
girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde BES’e üye bulunup da ayrılan veya
çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinde BES’e
yazılı başvuruda bulunarak dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bu hususta BES in
onayı aranmaz.
Dayanışma aidatı ödemek sureti ile toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden
geçerlidir.
Dayanışma aidatı miktarı üyelik aidatından fazla olamaz
Yukarıdaki fıkralarda öngörülen koşulları yerine getirmeyen çalışanlar, toplu iş
sözleşmesi ile elde edilen hak ve menfaatlerden yararlanamazlar.
YARARLANMANIN SONA ERMESİ:
Sözleşmenin imza tarihinden sonra sendikadan istifa edip üyelikten çıkan üyelerin
veya sendika tarafından ihraç edilen üye diğer üyelerin ödediği aidatı ve bir günlük
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 16 / 62
yevmiyeyi ödeyerek bu sözleşmeden yararlanabilir. Bu aidatı ödemeyen ve diğer
mükellefiyetleri yerine getirmeyen üyeye işveren tek taraflı olarak kazanılan hakları
uygulayamaz.
MADDE 6.
KAPSAM DIŞI BIRAKILAN İŞÇİLER:
İşyerinde halen çalışmakta olan veya sonradan istihdam edilen veya istihdam edilecek
işçiler yukarıda “yararlanma” maddesindeki şartları yerine getirmedikleri takdirde bu
Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlanamazlar. İşveren kapsam dışı bırakılan işçilere bu
Toplu İş Sözleşmesi ile kapsam dahili işçilere sağlanmış olan hak ve menfaatlerin
aynisini veya benzeri kısmen dahi olsa herhangi bir nam altında dahi verdiği takdirde,
ayni nisbettenispette artışları da bu Toplu İş Sözleşmesi’ndeki haklara ilaveten kapsam
dahili işçilere de vermeyi kabul eder.
II.BÖLÜM
TARAFLARIN HAK VE ÖDEVLERİ
MADDE 7.
SENDİKANIN ÖDEVLERİ:
Bu sözleşmenin “Tarafların Amacı” maddesinde belirlenen amaçların gerçekleşmesini
teminen sendika bu sözleşmeye dahil olan işçilerin temsilcisi sıfatı ile kendine düşen
görevleri yerine getirmeyi kabul eder.
MADDE 8.
SENDİKANIN GÖRÜŞME USULÜ:
Sendika haber vermek suretiyle bu sözleşmenin hüküm ve ilkelerine aykırı olmamak
üzere işveren veya ilgili vekili ile randevu alınması kaydı ile görüşebilir. Sendika
yöneticileri üyeleri ile toplu görüşmelerini mesai saatleri dışında yapar. Ancak, mesai
saatleri dahilinde yapılmasında ivedi zorunluluklar bulunan toplantılarda 24 saat
önceden işveren veya ilgili vekilinin iznini almak gerekir.
MADDE 9.
SENDİKANIN GÖREVLERİ:
Sendika, yürürlükteki mevzuat ve bu sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen
görevlerinden başka;
a) Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğan ve gerek işçi, gerekse işveren
tarafından iletilen konuları işçiler ve işverenle görüşüp çözümlemeye çalışır.
b) İşçilerin işverene veya işverenin işçilere yapabileceği tekliflerini görüşerek, bu
tekliflerin uyuşmazlığa neden olmasını önlemeye çalışır.
c) İşbu sözleşme ve mevzuat ile işverene tanınmış olan haklara işçilerin uymasını
sağlamakta yardımcı olur.
d) Sendikaya ait görevlerini hakkı ile ve gereği gibi yapar ve işyerinde görevlerinin
gerektirdiği her türlü toplantıya katılır.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 17 / 62
MADDE 10. SENDİKANIN TEMİNATI:
Sendikanın işyerinde çalışan yöneticileri yöneticilik süresince suçlu olarak disiplin
kurulu tarafından işten çıkarmalar hariç tek taraflı işten çıkarılamazlar ve işveren
sendika işyeri yöneticilerinin bu niteliğini kaldıramaz.
MADDE 11. SENDİKANIN FAALİYETLERİ:
Sendika yönetici ve temsilcileri, işveren veya vekiline haber vermek şartı ile
işyerindeki üyelere tamim, broşür, el ilanı vs. dağıtıp sendikanın tamim ve tebliğlerini
işverenin temin edeceği bir ilan tahtasına asabilir.
MADDE 12. İŞVERENİN ÖDEVLERİ:
Bu sözleşmenin “Tarafların Amacı” maddesinde belirtilen gayenin gerçekleşmesi ve
bu Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanması için işveren kendisine yüklenen vazifeleri en
iyi şekilde ifa etmeyi kabul eder.
MADDE 13. SENDİKA AİDATLARI:
Sendikanın talebi üzerine, işyerinde çalışanlardan sendika aidatları kaynaktan kesilir.
Kesinti miktarını gösterir bir cetvelle birlikte bu miktar sendikaya verilir. İşveren bu
hizmetleri karşılığında sendikadan herhangi bir ücret talabindetalebinde bulunamaz.
Ayrıca yılda bir kez her üyeden tahsil edilecek birer günlük yevmiyeleri Sendika Grev
Fonu’na yatırılmak üzere kaynaktan kesilip sendikaya yatırılacaktır.
III. BÖLÜM
İŞE ALMA VE UYGULANACAK ESASLAR
MADDE 14. MÜNHAL KADROLAR:
Münhal kadrolar öncelikle işyerinde o işe uygun şartlara sahip kişiler varsa içten,
yoksa dıştan doldurulur. Münhal kadrolara içten müracaatlarda sendika ile istişarede
bulunulur.
MADDE 15. ASKERLİK:
Herhangi bir askerlik görevi ifa edenetmiş olan devamlı işçi statüsündeki üyelerin
askerlikte geçen süreleri hizmetten sayılır. Askerlik ifa için işten ayrılmak zorunda
kalan üyeler askerlik süresince ödeneksiz izinli sayılır. Terhisi müteakip eski işine
dönen işçilerin ücreti, o andaki toplu sözleşmenin aynı olur. Bir haftalık eğitim Eğitim
ve tatbikata çağrılan kişiler ödenekli izinli sayılır. Bu süreler hizmetten sayılır.
MADDE 16. HAFİF İŞLERE NAKİL:
Hastane sağlık kurulunca haklarında “Hafif işlerde çalışabilir” raporu verilen işçiler,
hafif işlere nakledilirler. Ancak yeni işlerinde eski saatlik ücretlerini almaya devam
ederler. Kendiİşverene yazılı müracaatta bulunarak kendi isteği ile yer değiştiren
işçiler yeni işlerindeki yeni saatlik ücretlerini alırlar. Bu madde tahdında hafif işlere
nakli yapılan personel iş saatleri dışında sağlık kurulu raporu hilafında iş yaparsa,
hakkında disiplin soruşturması başlar.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 18 / 62
MADDE 17. İŞİN DEĞİŞTİRİLMESİ:
Acil durumlarda veya gerektiği hallerde işçiler işverene bağlı başka işlerde
çalıştırılabilirler.görevlendirilebilirler. Ancak işin değiştirilmesi süreklilik arz ederse
kendi sınıfı içerisinde çalıştırılabilir. YeniGeçici görevlendirme yılda otuz (30) iş
günü’nden fazla olamaz. Söz konusu görevlendirme ile verilen geçici işi ücret artışı
gerektirirse ücret artışıücreti o dönem için artışlı olarak verilir. Eğer yeni geçici işinde
ücret düşükse eski ücretinden hiçbir kesinti yapılmaz. Eski, eski ücreti uygulanır. İşçi
bunun kasıtlı olduğuna inanıyorsa işveren ve sendika konuyu bir hafta içerisinde
çözmek üzere ele alırlar. Değerlendirme Kurulunda konuyu tartışıp çözerler,
değerlendirme kurulunun alacağı karar nihaidir.
MADDE 18. ESKİ HİZMETİN DEVAMI:
Disiplin Kurulu kararı ile işten çıkarılan işçiler veyeniden istihdam edilemez. Ancak,
Disiplin Kurulu kararınca, Disiplin Suç ve Ceza Kuralları yönetmeliği madde 7(5)(a)
ve (f) bendi gereğince işten çıkarılanlar ve işten kendi isteği ile ayrılanlar yeniden işe
alınabilirler, işe alındıkları takdirde eskiden çalıştıkları süreler hizmetten sayılmaz.
MADDE 19. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN HİZMET AKİTLERİNEFORMLARINA
TESİRİ:
İşveren her işçi için bir hizmet aktiformu imzalar. Hizmet aktindeformunda bulunacak
hususlar (Ek I’de) gösterildiği gibidir. Hizmet akitlerindeformlarında bulunmayan
hususlarda sözleşme hükümleri uygulanır. Hizmet akitleriformları Toplu İş
Sözleşmesi hükümlerine aykırı olamaz.
MADDE 20. ÜCRETLER:
a) 01 Ocak 2013 tarihindenEkim2015tarihinden itibaren işçilere ödenecek ücretler
Ek IIA’da gösterildiği gibidir.1 Ocak 2012 tarihinden sonra kadrolanan işçilerin
ücretleri
a)b)
01 Ekim 2015 tarihinden itibaren 47/2010 sayılı yasaya tabi olan işçilere
ödenecek ücretler Ek IIB’deII B’de gösterildiği gibidir.
MADDE 21. ÜCRET PUSULASI VE ÖDEME:
İşçilere ücretleri verilirken yapılan kesintileri gösteren bir pusula verilir. İşçiye yapılan
eksik ödemeler en çok beş işgünü içerisinde ödenir. İşçiye fazla para verilmişse bu
miktar işçinin ücreti de göz önünde tutularak en az üç taksitle geri alınır. İşçinin işten
çıkması veya çıkarılması halinde işverenin vermekle yükümlü olduğu bütün hakları en
geç 30 gün içerisinde işçiye ödenir. Ek mesaiye bırakılan personele mesai saatinin
sonunda mesaisinin kaç saat olduğunu belirten bir ek mesai pusulası verilir.
MADDE 22. DENEME DEVRESİ:
Geçici statüde işe alınanlar hariç, yeni işe alınan işçiler üç (3) ay denemeye tabi
tutulurlar. Bu süreden sonra çalışmaya devam ettirilenler devamlı işçi sayılırlar.
Devam ettirilmeyecek olanlara en çok on beş (15) gün önceden durum bildirilir.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 19 / 62
IV. BÖLÜM
ÇALIŞMA SAATLERİ
MADDE 23. GÜNLÜK VE HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESBİTİ:
Elzem servislerde çalışan (Sağlık, Salhane, Çarşı, Sokaksağlık, salhane, çarşı, sokak
süpürme ve çöp toplama,
kentsel ulaşım su kanalizasyon, park ve bahçeler işçileri, toplumsal cinsiyet eşitliği,
kolluk
görevlileri, santral ve Alo 185 ) hariç işçilerin günlük normal çalışma saatleri sabah
07.00’den önce, akşam saat 17.00’den sonra olamaz.
Çalışma saatlerinin yeniden
tespit edilebilmesi veya değiştirilebilmesi için sendika ile mutabakata varmak
gerekir.
MADDE 24. NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ:
Normal çalışma saatleri günde sekiz (8) saatten olmak üzere haftada kırk ( 40)
saattir. Ancak elzem servislerde (Sağlık, Salhane, Çarşı, Kentsel Ulaşım, Sokak
Süpürme (sağlık, salhane, çarşı, sokak süpürme ve Çöp Toplama, Su, Kanalizasyon, Parkçöp
toplama, kentsel ulaşım su kanalizasyon, park ve Bahçeler işçileribahçeler,
toplumsal cinsiyet
eşitliği, kolluk görevlileri, santral ve kent bekçileriAlo 185) hizmeti yapan üyeler
haftalık çalışma
süresi kırk ( 40) saati geçmemek koşulu ile Cumartesicumartesi günü saat
12.00’ye:00 ye kadar
normal hizmet görürler ve bu hizmetleri karşılığı için de aylık brüt maaşları
üzerinden %20 zamlı20zamlı olarak ödenirler. Gece çalışan üyeler için haftalık
çalışma süresi
otuz (30) saat olarak belirlenir ve gece çalışanların ücretleri kırk ( 40 ) saat üzerinden
%20 zamlı ödenir.
MADDE 25. HAFTA SONU TATİLİ:
2224. maddede sözü edilen elzem servislerde hizmet gören işçiler hariç, her üyenin
haftada iki (2) gün hafta sonu tatili vardır. Bu günler Cumartesi ve Pazar günleridir.
Elzem servislerde çalışanlar ise Cumartesi Ö.S. ve Pazar günleri hafta sonu tatili
yaparlar.
MADDE 26. GÜNLÜK ÇALIŞMADAN SAYILAN GÜNLER:
Günlük çalışmadan sayılan süreler şunlardır:
a) İşçinin işyeri veya dışında işverenin emrinde geçen süreler;
b) İşçinin işveren tarafından başka yerlerde işin yapılması için işveren tarafından
gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler;
c) Hammadde, araç gereç ve benzeri veya yağmurlu hava gibi nedenlerle
işçinin kusuru olmaksızın çalıştırılmaması halinde geçen süreler çalışmış olarak
c)
kabul edilir.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 20 / 62
MADDE 27. FAZLA SAATLERDE ÇALIŞMA VE ÖDENECEK ÜCRET (MESAİ):
Bu Toplu İş Sözleşmesinde tesbittespit edilen normal çalışma süresinden fazla olarak
yapılan çalışmalara “Fazla Çalışma” denir.
a) FazlaAcil durumlar dışında, fazla mesai yapılması istenen personele en az sekiz
(8) saat önceden bildirim yapılır.
b) Fazla çalışma işçinin normal çalışmasını müteakip yapılır. Normal süresini
(mesaisini) bitirip iş yerinden ayrılan işçiler önceden bildirim yapılmaksızın
bilahare evlerinden alındıkları takdirde yapılacak fazla mesai %100 zamlı ödenir.
c) Yirmi dört (24) saat önceden haber verilip yaptırılan fazla mesainin ilk dört (4)
saatlik kısmı %50; dört (4) saatten sonraki kısmı ise %100 zamlı ödenir.
d) Normal çalışma saatleri dışında hafta sonu yaptırılan fazla çalışma ücretleri %100
zamlı ödenir.
e) Hafta sonu yaptırılan fazla mesainin sekiz (8) saatten sonraki kısmı için fazla
çalışma ücretleri %150 zamlı olarak ödenir.
f) Bayram ve resmi tatil günlerinde fazla mesai için o günkü ödenekli ücretlerine
ilaveten ilk sekiz (8) saatlik kısmı için %100; sekiz (8) saatten sonraki kısmı için
ise %250 zamlı olarak ödenir.
g) Haftada kırk (40) saati doldurmayan işçi hafta sonu mesaiye çağrılamaz.
h) Fazla mesai çalıştırılması istenen işçilerin haftalık çalışma saatleri de dahil toplam
çalışma saati 48 saati geçemez.
i) Ek mesai yapan çalışanların çalışmaları karşılığı kazandıkları ek mesai ödeneği 1
ay zarfında ödenir.
MADDE 28. BAYRAM VE RESMİ TATİL GÜNLERİNDE ÖDENECEK ÜCRET:
Dini Bayram ve resmi tatil günlerinde işçilere hiçbir iş karşılığı olmaksızın günlük
yevmiyeleri verilir ve bu günler ödenekli izinden sayılır. Bayram resmi tatil ve hafta
sonu tatillerinde çalıştırılan işçilere bu günler için izin vermek suretiyle ödeme
yapılması teklif edilemez. Bayram ve resmi tatil günlerinde kanunen yapılacak ilaveler
aynen bu sözleşmeye de yapılır. İşçilere Kurban Bayramında üç (3), Şeker Bayramında
iki (2) günden fazla ek mesai yapılması için talepte bulunulamaz. Bayram ve resmi
tatil günleri hafta sonu tatili ile çakışan her gün için sekiz (8) saatlik ek ödeme yapılır.
Gece bekçileri için bir günlük ücreti (maaşının 30’da 1’i) ödenir.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 21 / 62
V. BÖLÜM
İZİN HÜKÜMLERİ
MADDE 29. YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:
İşçilere yıllık ücretli izinleri aşağıdaki esaslara göre verilir:
- 1 yıl hizmeti olanlara 18 işgünü ödenekli izin;
- 2 yıl hizmeti olanlara 20 işgünü ödenekli izin;
- 3 yıl hizmeti olanlara 22 işgünü ödenekli izin;
- 4 yıl hizmeti olanlara 24 işgünü ödenekli izin;
- 5 yıl hizmeti olanlara 26 işgünü ödenekli izin;
- 5 yıldan fazla hizmeti olanlara her hizmet yılı için 1 gün artırmak sureti ile toplam
32 işgününü geçmemek koşulu ile ödenekli yıllık izin verilir.
İzne çıkma zamanı işlerin aksatılmamasına özen gösterilerek şube şeflerinin önerileri
ile sendikanın görüşleri alınarak işveren tarafından kararlaştırılır. Bu izinler bir Toplu
İş Sözleşmesi döneminde kullanılması zorunludur. Kullandırılmayan izin günleri
işçilere ödenir.
MADDE 30. YILLIK ÜCRETLİ DİNİ VE RESMİ TATİLLER:
Aynen devlette olduğu gibidir. Ancak resmi tatillerde ilgili yasada yeni bir değişiklik
olursa taraflar 1 Mayıs dışındaki değişiklikleri görüşüp değiştirmeyi taahhüt ederler.
MADDE 31. MAZARET VE SAĞLIK İZİNLERİ:
İşçilere aşağıda belirtilen sağlık ve mazeret izinleri verilir;
a) İşçilerin evlenmesi halinde 3 işgünü;
b) Ana-Baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde 3 işgünü;
c) İşçinin eşinin doğum yapması halinde 3 işgünü;
d) İşçinin ikamet etmekte olduğu veya kendisinin veya eşinin gayrı menkullerinin
yangın, sel, deprem ve benzeri tabii afetlere uğraması halinde 3 işgünü mazeret
izni ek olarak senelik izinden talep olunan miktar kadar izin verilir.
e)a)
İşçiye makul mazeretleri ile talebi üzerine yılda toplam 15 işgünüverilecek
olan ödeneksiz mazeret izni verilir.izinler, 65/2007 Belediyeler Yasasında
öngörülen kurallara tabidir.
f)b)Sosyal Sigortalar İdaresi tarafından karşılanmayan 2 günlük ücret işveren
tarafından ödenir. Ancak bu ödemeler işçinin toplam 21 günlük ücret tutarını
aşamaz.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 22 / 62
g)c)
Her yıl tüm işçiler genel sağlık muayenesinden geçirilecek ve her üye için bir
sağlık formu ile raporu tutulacaktır.
h)d)
65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası’nda yer alan sağlıkhastalık ve
mazaretmazeret izinleri ile ilgili hususlar aynen bu Toplu İş Sözleşmesi
kapsamındaki üyelere de uygulanır.
i)e) Üniversite öğrenimi gören üyelerişçilere sınav dönemlerinde yılda toplam onaltıon
altı (16) işgünü mazaretmazeret izni kullanır.
MADDE 32. SENDİKA İZİNLERİ:
Sendikal eğitimler düzenlemek ve sendikal faaliyetlerde bulunmak için Sendika
Yönetim Kurulunun görevlendireceği üç sendika üyesineüyelerine 2 işgünü önceden
Belediye İdaresine haber vermek koşulu ile yılda toplam yüz yirmi (120) işgünü
ödenekli Sendika izni verilir. Ancak alınacakAncak, Sendika Yönetim Kurulu üyeleri
acil durumlarda Belediye İdaresine haber vererek derhal Sendikal izin kullanabilir.
Yönetim Kurulu dahil sendikal izin günleri 120 işgününü aşamaz. Sendikal izin
kesintisiz toplam beş (5) işgününü aşamaz.
MADDE 33. ÜYELERİN EĞİTİMİ:
Sendika üyeleri gerek mesleki eğitim gerekse Sendikal eğitim için hizmetlerin
aksatılmamasına özen gösterilerek ayda bir kez mesai saatleri içerisinde iki (2) saatlik
eğitim görürler. Bu çalışmalara acil servislerdendurumlarda birer temsilcinin katılması
sağlanmalıdır.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 23 / 62
VI.BÖLÜM
SOSYAL YARDIM HÜKÜMLERİ
MADDE 34. HARCIRAH:
İşveren tarafından işin göstereceği lüzum üzerine ve ihtiyaca göre görev ile Lefkoşa
Türk Belediyesi hudutları dışında görevli olarak seyahate gönderilen çalışanlara
harcırah ödenir. Vasıta, ikamet, iaşe, ibade gibi masrafları işverence karşılanır.
Seyahate gönderilen işçilere sabah kahvaltıları için 7.-TL, öğle ve akşam yemekleri
için ayrı ayrı 15.-TL ödenir. Ancak devamlı görev yeri Lefkoşa Türk Belediyesi
hudutları haricinde olan personele görev icabı Lefkoşa Türk Belediyesi hudutları
dahiline geldiği zaman harcırah ödenir. Tüm Kanalizasyon Şubesi’nde çalışan işçiler
çalıştıkları her gün için bir öğle yemeği kadar harcırah alırlar.
MADDE 35. VASITA TEMİNİGÖREV RİSKİ ÖDENEĞİ:
Fazla mesaiye bırakılan işçilerin evlerine götürülmelerinden işveren sorumlu olacaktır.
a) Tüm Kanalizasyon işçileri her ay çalıştıkları her gün için 15.00 TL görev riski
ödeneği alır.
b) Çöp kamyonu ekipleri, defin işlerinde çalışan cenaze aracı şoförleri, cenaze
yıkayıcılar, cenazenin defnedilmesinde görevli olan işçiler, asfalt dökümünde
görevli işçiler ve çöp kamyonlarını yıkayan işçiler her ay çalıştıkları her gün için
5.00 TL görev riski ödeneği alırlar.
c) Görev değişikliği durumunda bu ödenek ortadan kalkar.
MADDE 36. İLKYARDIMİLK YARDIM:
İşveren işyerinde doğabilecek herhangi bir kazada, kazaya uğrayan işçiyi bütün
imkanları kullanmak suretiyle hastaneye ulaştırır. Ayrıca iş yerlerinde tam teçhizatlı
ilkyardım dolapları bulundurur.
İşveren ilkyardım bilgisine sahip bir personel istihdam eder veya personelden en az
ikisini bu amaç için eğitir. İş kazası nedeni ile çalışmayan işçilere izin ve sair sosyal
haklarının tamamı ödenir. İşçiler en küçük iş kazasını dahi Sendika vasıtası ile işverene
bildirmek zorundadır. İşyerlerinde çalışan ve vefat eden işçilerin her türlü cenaze
masrafları işveren tarafından karşılanır.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 24 / 62
MADDE 37. AİLE YARDIMI VE DENGE ÖDENEĞİ:
a-
Aile Yardımı: Sendika üyesi her çalışana her ay yirmi altı ( 26 ) saatlik
Ö1 ücretininF20ücretinin karşılığı aile yardımı verilir.
a)
b-
Denge Ödeneği: İşçilerin ücretlerine gelen %3’lük artış nedeniyle, işçi
ve memur üyeler arasındaki ücret dengesinin
korunabilmesi amacıyla emekli iştirak payı kesilen
memur üyelere her ay dokuz (9) saatlik Ö1
b)
F20 ücretinin karşılığı ödenir.
c) c- 1 Ocak 2012 tarihinden sonra Daimi işçi statüsüne giren ve memur kadrosunda yer alan
çalışanlara her ay 500.00- TL (beş yüz Türk Lirası) Aile yardımı verilir.
Geçici Madde: 500.00-TL’nin üzerindeki aile yardımı ve denge ödeneklerine
DPÖ’nün açıklayacağı 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 dönemini kapsayacak hayat
pahalılığı yansıtılmayacaktır.
d) 1 Ocak 2011 sonrasında işe giren ve 47/2010 sayılı yasaya tabi olan tüm personele aylık brüt
maaşının karşılığı olarak %45’i kadar ek ödenek ödemesi yapar. Ancak bu ödeme o günkü
asgari ücretin %50’sini aşamaz.
MADDE 38.
İŞ KIYAFETİ YARDIMI:
A- Üniforma giyme zorunluluğu olan bölümler:
1- Zabıta Şubesi
2- Kentsel Ulaşım ŞubesiŞoförleri
3- Memur ve memur görevi yapan işçiler.
Bu kapsamda çalışanlara her yıl en geç Nisan ayı içerisinde 2 yazlık pantolon ve 2 yazlık gömlek;
En geç Eylül ayı içerisinde de 2 kışlık pantolon, 2 kışlık gömlek ve birer ceket veya mont ve birer
çift ayakkabı verilir. Ayrıca Zabıta görevi yapanlara yılda bir kez birer adet fosforlu yelek ve kazak
verilir. İhtiyaç halinde diz altına kadar uzanan pardesü veya kaban da kışlık kıyafetlerle birlikte
verilir.
B- Üniforma giyme zorunluluğu olmayan bölümler:
Bu bölümlerde çalışan memur ve işçi üyelere ayakkabı da dahil “İş Kıyafeti Yardımı” adı altında
yılda bir kez Haziran ayı içerisinde 150.-TL verilir.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 25 / 62

Tüm şubelerde çalışanlara, görevi icabı gerek duyulduğunda verilmek üzere malzeme
ambarında yeterli miktarda bot, lastik çizme, eldiven, tulum, ağızlık ve gözlük
bulundurulacaktır.

Üniforma giyme zorunluluğu olsun veya olmasın tüm personel Belediye amblemini
gösteren bir kart takmak zorundadır.
MADDE 39. ÖĞRENİM YARDIMI:
a) Üyenin Üniversitede öğrenim gören her çocuğu için yılda 225.-TL
b) Üyenin Ortaokul - Lise ve dengi okullarda öğrenim gören her çocuğu için yılda
100.-TL yardım verilir.
c) Üyenin ilkokulda öğrenim gören her çocuğu için okul ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik “Öğrenim Paketi” verilir.
MADDE 40. DOĞUM YARDIMI:
Üyenin kendisi ve/veya eşinin doğum yapması halinde 375.-TL yardım verilir.
MADDE 41. 1 MAYIS İKRAMİYESİ:
Bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki üyelere işçi bayramında “1 Mayıs İkramiyesi”
adı altında dört (4) günlük Ö1F20 ücretinin karşılığı verilir.
MADDE 42. 13. MAAŞ:
Bu sözleşme kapsamındaki üyelere her yılın Aralık ayı sonunda ödenmek üzere,
üyenin en son aylık ücreti üzerinden 13. Maaş verilir.
MADDE 43. BAYRAM İKRAMİYESİ:
Bu sözleşme kapsamındaki üyelere Ramazan Bayramında altı (6) günlük K1K16
ücreti, Kurban Bayramında altı (6) günlük K1K16 ücreti kadar Bayram ikramiyesi
verilir.
MADDE 44. KASA TAZMİNATI:
Belediye ve Sendika tarafından anlaşılacak sayıda para tahsilatı ile önemli derecede
uğraşanlardan ana veznede olanlara ayda 62.-TL diğerlerine 30.-TL kasa tazminatı
verilir.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 26 / 62
MADDE 45. GÜNDÜZ NÖBET ÜCRETLERİ:
Gece bekçilerineBekçilere, gündüz nöbetleri için Cumartesi ve Pazar günleri normal
bir (1) işgünü ücretlerinin, Milli ve Dini Bayramlarda normal iki (2) işgünü
ücretlerinin karşılığı ödenir.
MADDE 46. BELEDİYE HİZMETLERİNDEN YARARLANMA:
Belediye çalışanları Temizlik ve Aydınlatma Resmi ileresmi ve Sosyal Sigortalar
tarafından karşılanmayan cenaze ücretlerinden muaf tutulur.
MADDE 47. MEMUR ÜYELERE UYGULANACAK MADDELER:
Bu sözleşmenin 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 53 ve 53.
maddelerindeki56. maddelerdeki sosyal haklardan memur statüsündeki üyeler de
yararlanır.
MADDE 48. İŞ KAZASI VE HAYATFERDİ KAZA SİGORTASI:
Tüm Belediye çalışanlarından yirmi (20) kişiyeçalışanlarına %100 Sigorta priminin
işveren tarafından karşılanacağı iş kazası İş Kazası Sigortası ve hayat sigortası/veya
Ferdi Kaza Sigortası yaptırılır. Ancak işverenin bu mükellefiyeti bir buçuk (1.5) yıllık
Ö1F20 ücretini geçemez.
İş kazası geçiren veya meslek hastalığı nedeni ile iki (2) günden daha fazla
istirahat
etmesi gereken personele Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ödeyeceği iş göremezlik
ödeneği ile Belediye’den ödendiği net maaş arasındaki fark özel sigorta şirketi
tarafından ödenmemesi halinde Belediye tarafından karşılanır.
MADDE 49. İŞÇİLERİN SAĞLIK KONTROLLERİ:
Sağlık açısından risk taşıyan asbestli su boruları ile uğraşan personele, defin işleri ile
uğraşan personele, Temizlik bölümünde çöp ile uğraşan personel, Sağlık bölümünde
ilaçlama ile uğraşan personele, asfalt çalışanlarına ve Kanalizasyon bölümünde
çalışanlaraçalışanlar 3 ayda bir sağlık kontrolünden geçirilecektir.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 27 / 62
VII.BÖLÜM
MADDE 50. SUÇLU ÇIKARMALAR:
BuSuçlu çıkarmalar, bu Toplu İş Sözleşmesi’nde kabul edilen “İşyeri Disiplin Kurulu”
kararı ile olur. İşveren doğrudan doğruya işten çıkarma işlemi yapamaz. İşveren
tarafından suçlu çıkarma isteği ile disiplin kuruluna gönderilen ve görevden geçici
olarak alınan işçinin hakkında disiplin kurulu kararı verene kadar tüm hak ve
menfaatleri yürürlüktedir.
MADDE 51. İHBAR BİLDİRİMLERİ:
İş Yasası’nın 12. maddesindeki gibidir.
MADDE 52. YAŞLILIK AYRILMASI:
Yaşlılık ayrılması ve yaşlılık nedeni ile işçinin hizmet akti İş16/76 sayılıKıbrıs Türk
Sosyal Sigortalar Yasası ve 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’nda öngörülen
yaşta sona erer.kriterler çerçevesinde yapılır. Herhangi bir resmi kuruluştan emekli
olup maaş alanlar Belediye’de istihdam edilemez. Görevde olup Sosyal Sigortalar
Dairesi’nden maaş almaya hak kazananlar emeklilik yaşına kadar çalıştırılır. Ancak
görevlerine gerçekten ihtiyaç duyulan ve Belediye’ye yararlı olanların durumu
Sendika ile istişare edilerek bu kural uygulanmayabilir.
MADDE 53. KIDEM TAZMİNATI:
Belediye bünyesinde çalışan 16/76 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’na
Yasası ve 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasasına bağlı emekliemeklilik iştirak payı
kesilmemiş olan personele aşağıdaki hallerin birinde Kıdem
Tazminatı ödenir:. Devamla KKTC’ndeki genel teamüller gereği ve/veya ilgili yasa
maddeleri ve/veya 16/76 sayılı yasa maddeleri ve/veya işbu yasanın geçici 9 (1) (b) maddesi
gereği Askerlik hizmet süreleri işbu kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alınır. 47/2010
sayılı yasanın 13.maddesine uygun olarak, işbu yasaya tabi olanlara pro-rata usulü olmak üzere
Toplu İş Sözleşmesindeki 53.madde kuralları gözetilerek Kıdem Tazminatı ödenir.
a) Herhangi bir hastalık nedeni ile kurul raporuyla işten ayrılmak zorunda kalmak,

a)b)
Normal emeklilik yaşına gelmiş olmak,
b)c)
Ölüm halinde,
c)d)
En az bir (1) yıl devamlı hizmeti olup istifa edip ayrılmak.
Çalışanın her tamamlanmış hizmet yılına karşılık en son bir aylık (173 saat) brüt ücreti ödenir.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 28 / 62

Kıdem tazminatından geriye dönük olarak emekliye ayrılıp tekrar işe alınanlar ve emekliye
ayrılanlar yararlanamazlar. Ancak yeni işe alındığı tarih itibarı ile işlem görür. İşçiye işten
ayrıldıktan sonra en geç üç (3) ay içerisinde kıdem tazminatı ile ilgili ödentilerödeme yapılır.
Kıdem tazminatı ödemeleriödemesi üyelere işe başladığı tarih esas alınarak yapılır.
Tamamlanmamış hizmet yılları için hizmet ayları esas alınarak saatlik ücret x 173 saat x
tamamlanmamış ay adedi/12= şeklinde ödeme yapılır.
MADDE 54. İHTİYAT SANDIĞI:
Bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işçilerin brüt ücretleri üzerinden kesilen %5
tutarındaki prim ile işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanan olan %7.5’luk işveren
katkısı işveren tarafından İhtiyat Sandığı’na yatırılır.
VIII. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER VE KURALLAR
MADDE 55. KENTSEL ULAŞIM ARAÇLARINDA GÖREVLİ ŞOFÖRLER:
Kentsel ulaşım araçlarında görevli şoförler işin niteliği dikkate alınarak farklı bir
kapsamda ele alınmaktadır. Şöyle ki:
a) Çalıştıkları saatler dikkate alınarak normal şoför ücretinden farklı olarak Kentsel
Ulaşım şoförlerinin aylık ücreti Ek II’deII A’da gösterildiği gibidir.
b) Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı menfaatleri saklıdır.
c) Bu şoförler de diğer işçiler gibi sosyal haklardan yararlanır.
d) Kentsel Ulaşım şoförlerine ilk işe başladığı yıl iki (2) takım yazlık, iki (2) takım
kışlık elbise; ondan sonraki her yıl birer takım yazlık birer takım kışlık elbise
yardımı yapılır.
e) Halkla sürekli temas halinde olan bu şoförler aşağıdaki hususlara kesin olarak
uyacaklardır:
1. Sorumlular tarafından belirlenen mesailere kesinlikle bağlı kalacaklardır.
2. Belirlenen güzergahların ve saatlerin dışına kesinlikle çıkılmayacaktır.
3. Otobüs duraklarının dışına yolcu indirip bindirilmeyecek ve trafik kurallarına
uyulacaktır.
4. Araçlar kesinlikle süratli kullanılmayacak ayrıca araçların kullanım, bakım ve
idamesine özen gösterilecektir.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 29 / 62
5. Yolcu indirip bindirdikten sonra sefer sırasında kapı devamlı kapalı
tutulacaktır.
6. Halkla ilişkilerde halka yardımcı ve güler yüzlü davranılacaktır.
7. Burada belirtilmeyen ancak amirlerin vereceği işlerle ilgili görev ve
sorumlulukları yerine getirecektir.
8. (e) şıkkında belirtilmediği halde bir belediye görevlisinin uyması doğal olan
hususlara haklı bir mazereti olmadan riayet edilmediği takdirde ihtar, yevmiye
kesintisi gibi cezaların yanı sıra on beş (15) günlük ihbarla ilgili şoförün
görevine son verilebilecektir. Söz konusu cezalar uygulanmadan Sendika ile
istişare edilecektir.
MADDE 56. ZARARLARIN TAZMİNİ:
İşçi kasıt veya dikkatsizlik sonucu meydana geldiği disiplin kurulunca saptanan
zararlardan sorumludur. Bu zararı peşin veya duruma göre taksitle öder. İşçi en küçük
arızayı dahi işverene yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçi bildirim yaptığı halde
alınmayan tedbirlerden doğan zararlardan sorumlu değildir. İşçinin sorumlu tutulup
tutulmayacağını disiplin kurulu karar verir.
MADDE 57. TUTUKLULUK HALİ:
İşçi, hırsızlık ve benzeri adi suçlardan olmamak şartı ile bir düşünce ve fikir suçundan
dolayı üç (3) aya kadar tutuklanırsa, işveren kendisine on beş (15) iş günü tutarındaki
ücreti ile izin hakları karşılığı olan ücretleri öder. İşçi fiilin vukuundan itibaren beş (5)
iş günü içerisinde işvereni haberdar etmek zorundadır. İşçi yukarıdaki durum halinde
izin hakkı yoksa işe gelmediği gerekçe gösterilerek Toplu İş Sözleşmesinin mevcut
disiplin, suç ve cezalarına tabi tutulmayacak ancak işe gelmediği günler maaşından
kesilebilir.
MADDE 58. DEĞERLENDİRME KURULU:
A- Aşağıdaki şekillerde oluşur:
1- Müdür
1- Müdür (gaybubetinde) en üst düzeyde yönetici
2- Belediye Başkanı tarafından atanacak konu ile ilgisi olmayan bir Şube
Sorumlusu Amiri
3- Sendika Başkanı veya Sekreteri
4- Sendika Sekreteri veya Sendika Yönetim Kurulu’ndan herhangi bir üye
5- Gözlemci olarak 2 Toplu İş Sözleşmesi komite üyesi
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 30 / 62
B- Görevleri:
1- Sınıflandırma sistemi ve sözleşmenin çalışmasını sağlamak
2- Disiplin Suç ve Ceza Kuralları Yönetmeliği’ne göre disiplin konularını
sonuçlandırmak
3- Yatay ve Dikey ilerleme ilkeleri içinde Başkan’a terfi önerisinde bulunmak
4- Personel eğitimi için Başkan’a önerilerde bulunmak.
5- Kuruluş fonksiyonlarının çalışmasında Başkan’a “Dayanışma Kurulu”
görevini ifa etmek.
560.ıncı maddede belirtilmiş olan konuları değerlendirip karara
bağlamak.
C- Onaylamada Takip Edilecek Usül:
1- Eşitlik halinde Müdürün ayırt edici oyu vardır.
2- Değerlendirme Kurulu’ndan çıkan kararı, Belediye Başkanı veya Sendika
tarafı onaylamadığı takdirde iki tarafın da istinaf hakkı vardır. Her iki halde
de Belediye Başkanı alınan kararı en geç 7 (yedi) işgünü içerisinde Toplu İş
Sözleşmesi Komitesi’ne havale eder.
Başkan Toplu İş Sözleşmesi
Komitesi’nin alacağı tavsiye kararını uygular.
D- Yatay ve Dikey İlerleme İlkeleri:
1- Ayni sınıf içerisinde hizmet süresi paralelindekiler yatay,
2- Bir sınıftan başka bir sınıfa geçiş ise dikey ilerlemedir.
3- Dikey ve hızlandırılmış yatay ilerleme kurulun önerisi ile Başkanın kararından
sonra gerçekleşir.
4- 47/2010 sayılı yasaya tabi olan personellerin derece ve kademe ilerlemelerini
de kurul yapar.
4-5- Kurul her yılın Eylül ayında olmak üzere en az 1 kez toplanır ve Şube
Amirlerinin. Ancak, taraflardan birinin gereken lüzum üzerine ivedi toplantı
çağrısında bulunabilir. Bu çağrıyı yapan taraf karşı tarafa tebliğden itibaren
kurul yazılı toplantı gündemi ile 15 işgünü içerisinde herhangi bir zaman
toplanır ve şube amirlerinin önerileri doğrultusunda yatay ve dikey ilerleme
ilkeleriilkelerini karara bağlanır.bağlar.
Değerlendirme Kurulu'nakuruluna disiplin konuları işveren tarafından getirilir ve müdüren üst düzey
belediye personeli tarafından toplantı tarihinden üç (3) gün önce toplantı yer ve saati gerekçeli açıklamalarla
yazılı olarak kurul üyelerine bildirilir.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 31 / 62
MADDE 59. DİSİPLİN CEZALARI:
Ek III’deki Disiplin Suç ve Ceza Kuralları Yönetmeliği uygulanır.
MADDE 60. ŞİKAYETLER:
Toplu İş Sözleşmesinin uygulanması, noksan veya yanlış uygulanması veya hiç
uygulanmamasına ilişkin şikayetler ve talepler aşağıdaki şekilde çözüme bağlanır:
. İşçi şikayetlerini veya talebini sendikaya yapar. Sendika işçi şikayet veya talebini
inceler ve haklı bulunduğu takdirde işyerlerindeki ilk amirine bildirir. Amir ilgili talebi
en fazla üç (3) gün içerisinde halletmeye çalışır ve durumu sendikaya bildirir. Hal şekli
bulunmazsa veya üç (3) iş günü içinde gerekli cevap ilgili amir tarafından
sendikaya yazılı olarak bildirilmezse konu Değerlendirme Kurulu’na intikal eder,
Değerlendirme Kurulu konuyu bir (1) haftada halletmek zorundadır.
MADDE 61. İŞVERENİN DEĞİŞMESİ VEYA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
İşverenin değişmesi halinde bu Toplu İş Sözleşmesi hükümleri aynen uygulanır.
Sendika Genel Kurulu’nun yapacağı isim veya tüzük değişiklikleri işbu Toplu İş
Sözleşmesinin yürürlükten kalkmasına neden olmaz.
MADDE 62. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ:
İşbu Toplu İş Sözleşmesi 1 Ocak 20132015 tarihi ile 31 Aralık 20142016 tarihleri
arasında olup iki (2) yıl müddetle geçerlidir. Ancak işbu sözleşmenin tarafların
değişmesini istediği mali hükümleri 01.01.2014 tarihi itibarı ile yeniden
değerlendirilecektirher yıl en geç 30 Kasım’a kadar bildirmeleri zorunludur.
Taraflardan biri değişiklik önerilerini ilgi tarihe kadar sunmadığı takdirde öneri sunan
tarafın önerileri görüşülür ve karara bağlanır.
MADDE 63. FESİH İHBARI:
İşbu Toplu İş Sözleşmesinin hitam tarihinden (31/12/20142016) bir (1) ay önce taraflar
değiştirilmesi veya yenilenmesini istedikleri maddeler hakkındaki görüşlerini karşı
tarafa bildirmezlerse Toplu İş Sözleşmesi bir (1) yıl daha yürürlükte kalacaktır. Her
halükarda Toplu İş Sözleşmesinin yenisi yapılıncaya kadar çalışanların özlük ve sosyal
hakları işbu sözleşmedeki kurallar tabii kalır.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 32 / 62
GEÇİCİ MADDELER:
1- 01 Ocak 2011 tarihinden önce istihdam edilen ve TİS kapsamında olan işçiler için, İşbu
imzalanan Toplu İş Sözleşmesine müteakip Değerlendirme Kurulunun almış olduğu kararlar
Sınıflandırmalar ve barem tablolarına göre yürürlülüğe girer ve bu madde ortadan kalkar.
2- 47/2010 sayılı yasaya tabii olup da geçici statüde bulunan işçiler için, İşbu imzalanan Toplu
İş Sözleşmesine müteakip Değerlendirme Kurulunun almış olduğu kararlar sınıflandırmalar
ve barem tablolarına göre yürürlülüğe girer ve bu madde ortadan kalkar.
3- Bu Toplu İş Sözleşmesinin mali ve diğer sosyal haklar 01 Ekim 2015 tarihinden itibaren
geçerli olacaktır.
Sendika Tarafı
İşveren Tarafı
……………………………..
……………………………
Savaş BOZAT
……………………………..
Ulus ARPALIKLI
Başkan
Belediye Emekçileri Sendikası (a.)
Tarih:
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 33 / 62
Kadri FELLAHOĞLU
……………………………
Mehmet HARMANCI
Başkan
Lefkoşa Türk Belediye Meclisi (a.)
EK I
İşveren aşağıdaki çizelgeye uygun deneme devresi geçiren kadrolu her işçi için üç (3) nüsha
hizmet aktiformu hazırlar. Bunlardan birisi Sendikaya diğeri de işçiye verilir. Hizmet
aktindeformunda aşağıdaki hususlar bulunur:
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ
İŞYERİ HİZMET AKTİFORMU
İşverenin adı, adresi
....................................................
İşverenin vekili
....................................................
İşçinin adı, soyadı
....................................................
İşçinin adresi
....................................................
İşçinin işe alındığı tarih
....................................................
İşçinin şube ve görevi
....................................................
İşçinin sorumlu amiri
....................................................
İşçinin statüsü
....................................................
Sınıfı
....................................................
Saatlik ücreti
....................................................
İşçinin ödenekli yıllık izni
.................................. iş günü.
İşçinin medeni hali
...................................
İşçinin uyruğu
...................................
Tarih:
.........................
İşçinin İmzası
Sorumlu Amirin İmzası
……………………
………………………………
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 34 / 62
Belediye Başkanı’nın İmzası
………………………….……….
EK IIA
ÜCRETLER TABLOSU:
01.01.2013 Ekim2015 tarihinden itibaren geçerli olacak olanişçilere ödenecek ücretler aşağıdakiEk
II A’da gösterildiği gibidir:.
Düz İşçi Sınıfı
D1
D2
D3
D4
D5
D6
23.77
23.37
22.77
21.73
20.66
19.10
TL/saat
TL/saat
TL/saat
TL/saat
TL/saat
TL/saat
_____________________________________________
Yarı Kalifiye İşçi Sınıfı
YK1
YK2
YK3
YK4
YK5
YK6
24.10
23.77
23.37
22.77
21.30
19.77
TL/saat
TL/saat
TL/saat
TL/saat
TL/saat
TL/saat
_______________________________________________
Kalifiye İşçi Sınıfı
K1
K2
K3
K4
K5
K6
25.03
24.75
24.10
23.77
22.25
20.84
TL/saat
TL/saat
TL/saat
TL/saat
TL/saat
TL/saat
_______________________________________________
Kentsel Ulaşım Şoförü
KU1
KU2
KU3
KU4
KU5
KU6
60,635.00
58,350.00
56,345.00
53,960,00
50,898.00
47,838.00
TL/yıl
TL/yıl
TL/yıl
TL/yıl
TL/yıl
TL/yıl
______________________________________________
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 35 / 62
Gece Bekçisi
GB1
56,060.00
TL/yıl
GB2
53,990.00
TL/yıl
GB3
52,020.00
TL/yıl
GB4
50,150.00
TL/yıl
GB5
47,090.00
TL/yıl
GB6
44,000.00
TL/yıl
____________________________________________
Özel Sınıf İşçisi
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
29.63
28.52
27.45
25.03
23.56
22.10
TL/saat
TL/saat
TL/saat
TL/saat
TL/saat
TL/saat
___________________________________________
Üniversite Sınıfı
Ü1 A
35.90
TL/saat
Ü1
30.72
TL/saat
Ü2
29.63
TL/saat
Ü3
28.52
TL/saat
Ü4
27.45
TL/saat
Ü5
25.03
TL/saat
Ü6
23.56
TL/saat
Ü7
21.86
TL/saat
Ü8
20.94
TL/saat
___________________________________________
DÜZ İŞÇİ SINIFI
YARI KALİFİYE İŞÇİ SINIFI
KALİFİYE İŞÇİ SINIFI
SINIF
YIL
SAATLİK
ÜCRET/TL
SINIF
YIL
SAATLİK
ÜCRET/TL
SINIF
YIL
SAATLİK
ÜCRET/TL
D20
19-20
28,79
YK20
19-20
31,05
K20
19-20
33,25
D19
18-19
28,28
YK19
18-19
30,04
K19
18-19
32,51
D18
17-18
27,80
YK18
17-18
29,78
K18
17-18
31,77
D17
16-17
27,32
YK17
16-17
29,16
K17
16-17
31,03
D16
15-16
26,84
YK16
15-16
28,54
K16
15-16
30,29
D15
14-15
26,36
YK15
14-15
27,92
K15
14-15
29,55
D14
13-14
25,88
YK14
13-14
27,30
K14
13-14
28,81
D13
12-13
25,40
YK13
12-13
26,68
K13
12-13
28,07
D12
11-12
24,92
YK12
11-12
26,06
K12
11-12
27,33
D11
10-11
24,44
YK11
10-11
25,44
K11
10-11
26,59
D10
9-10
23,96
YK10
9-10
24,82
K10
9-10
25,85
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 36 / 62
D9
8-9
23,48
YK9
8-9
24,20
K9
8-9
25,11
D8
7-8
22,79
YK8
7-8
23,58
K8
7-8
24,37
D7
6-7
22,19
YK7
6-7
22,89
K7
6-7
23,63
D6
5-6
21,60
YK6
5-6
22,29
K6
5-6
22,94
D5
4-5
21,00
YK5
4-5
21,70
K5
4-5
22,34
D4
3-4
20,00
YK4
3-4
21,10
K4
3-4
21,75
D3
2-3
19,35
YK3
2-3
19,45
K3
2-3
21,15
D2
1-2
18,37
YK2
1-2
18,47
K2
1-2
19,50
D1
0-1
17,56
YK1
0-1
17,99
K1
0-1
18,74
OPERATÖR SINIF
FORMEN SINIF
SANATÇI SINIFI
SINIF
YIL
SAATLİK
ÜCRET/TL
SINIF
YIL
SAATLİK
ÜCRET/TL
SINIF
YIL
SAATLİK
ÜCRET/TL
O20
19-20
35,58
F20
19-20
35,58
S20
19-20
36,84
O19
18-19
34,73
F19
18-19
34,73
S19
18-19
36,31
O18
17-18
33,88
F18
17-18
33,88
S18
17-18
35,71
O17
16-17
33,03
F17
16-17
33,03
S17
16-17
35,11
O16
15-16
32,18
F16
15-16
32,18
S16
15-16
34,51
O15
14-15
31,33
F15
14-15
31,33
S15
14-15
33,91
O14
13-14
30,48
F14
13-14
30,48
S14
13-14
33,31
O13
12-13
29,63
F13
12-13
29,63
S13
12-13
32,71
O12
11-12
28,78
F12
11-12
28,78
S12
11-12
32,11
O11
10-11
27,93
F11
10-11
27,93
S11
10-11
31,51
O10
9-10
27,08
F10
9-10
27,08
S10
9-10
30,91
O9
8-9
26,23
F9
8-9
26,23
S9
8-9
30,31
O8
7-8
25,38
F8
7-8
25,38
S8
7-8
29,71
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 37 / 62
O7
6-7
24,53
F7
6-7
24,53
S7
6-7
29,11
O6
5-6
23,68
F6
5-6
23,68
S6
5-6
28,51
O5
4-5
22,99
F5
4-5
22,99
S5
4-5
27,91
O4
3-4
22,39
F4
3-4
22,39
S4
3-4
27,31
O3
2-3
21,80
F3
2-3
21,80
S3
2-3
26,71
O2
1-2
21,20
F2
1-2
21,20
S2
1-2
26,11
O1
0-1
19,97
F1
0-1
19,97
S1
0-1
25,51
BEKÇİLER (B)
KENTSEL ULAŞIM (KU)
SINIF
YIL
YILLIK BRÜT ÜCRET (TL)
SINIF
YIL
YILLIK BRÜT ÜCRET (TL)
B20
19-20
67.539,96
KU20
19-20
72.840,10
B19
18-19
65.850,48
KU19
18-19
71.517,12
B18
17-18
64.160,64
KU18
17-18
70.192,94
B17
16-17
62.470,80
KU17
16-17
68.683,92
B16
15-16
60.780,96
KU16
15-16
67.174,56
B15
14-15
59,091,12
KU15
14-15
65.665,08
B14
13-14
57.401,28
KU14
13-14
64.155,60
B13
12-13
55.711,44
KU13
12-13
62.646,12
B12
11-12
54.021,60
KU12
11-12
61.136,64
B11
10-11
52.331,76
KU11
10-11
59.627,16
B10
9-10
50.641,92
KU10
9-10
58.117,68
B9
8-9
48.952,08
KU9
8-9
56.608,20
B8
7-8
47.519,64
KU8
7-8
55.098,72
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 38 / 62
B7
6-7
46.274,04
KU7
6-7
53.589,24
B6
5-6
45.049,20
KU6
5-6
52.079,76
B5
4-5
43.803,60
KU5
4-5
50.570,28
B4
3-4
41.727,60
KU4
3-4
49.060,80
B3
2-3
40.378,20
KU3
2-3
47.551,32
B2
1-2
38.343,72
KU2
1-2
46.041,84
B1
0-1
36.662,16
KU1
0-1
44.532,36
HAYAT PAHALILIĞI:
a) Yukarıdaki ücretlere 2013 yılı Devlet işçilerine uygulanan konsolide + H.P. aynen uygulanacak.
b) Buna ek olarak verilecek herhangi bir hayat pahalılığı veya ödenek veriliş biçim01.10.2015
tarihinden 31.12.2015 ve şekline uygun olarak aynen uygulanacaktır.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 39 / 62
EK IIB
ÜCRETLER TABLOSU:
Yasal düzenleme yapıldıktan sonra 1 Ocak 2012 tarihinde kadrolanan ve 1 Ocak 2014 tarihinde
kadrolanacak olan çalışanlara aşağıdaki ücretler tablosu uygulanacaktır.
DÜZ İŞÇİ SINIFI
D10
0-2 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
D9
2-4 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
D8
4-6 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
D7
6-8 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
D6
8-10 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
D5
10-12 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
D4
12-14 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
D3
14-16 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
D2
16-18 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
D1
18 YILDAN FAZLA HİZMETİ OLAN
YARI KALİFİYE İŞÇİ SINIFI
YK10
0-2 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
YK9
2-4 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
YK8
4-6 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
YK7
6-8 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
YK6
8-10 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
YK5
10-12 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
YK4
12-14 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
YK3
14-16 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
YK2
16-18 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
YK1
18 YILDAN FAZLA HİZMETİ OLAN
12.83
13.90
15.97
16.97
19.10
20.66
21.73
22.77
23.37
23.77
13.90
15.97
16.97
19.10
19.77
21.30
22.77
23.37
23.77
24.10
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
KALİFİYE İŞÇİ SINIFI
K10
0-2 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
K9
2-4 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
K8
4-6 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
K7
6-8 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
K6
8-10 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
K5
10-12 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
K4
12-14 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
K3
14-16 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
K2
16-18 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
K1
18 YILDAN FAZLA HİZMETİ OLAN
15.97
16.97
19.10
19.77
20.84
22.25
23.77
24.10
24.75
25.03
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
ÖZEL SINIF
Ö10
Ö9
Ö8
Ö7
16.97
19.10
19.77
19.86
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
0-2 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
2-4 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
4-6 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
6-8 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 40 / 62
Ö6
Ö5
Ö4
Ö3
Ö2
Ö1
8-10 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
10-12 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
12-14 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
14-16 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
16-18 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
18 YILDAN FAZLA HİZMETİ OLAN
22.10
23.56
25.03
27.45
28.52
29.63
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
tl/saat
KENTSEL ULAŞIM ŞOFÖRLERİ
KU10
0-2 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
KU9
2-4 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
KU8
4-6 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
KU7
6-8 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
KU6
8-10 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
KU5
10-12 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
KU4
12-14 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
KU3
14-16 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
KU2
16-18 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
KU1
18 YILDAN FAZLA HİZMETİ OLAN
36,200.00 TL/YIL
39,400.00 TL/YIL
41,400.00 TL/YIL
44,800.00 TL/YIL
47,838.00 TL/YIL
50,898.00 TL/YIL
53,960.00 TL/YIL
56,345.00 TL/YIL
58,350.00 TL/YIL
60,635.00 TL/YIL
GECE BEKÇİLERİ
GB10
0-2 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
GB9
2-4 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
GB8
4-6 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
GB7
6-8 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
GB6
8-10 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
GB5
10-12 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
GB4
12-14 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
GB3
14-16 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
GB2
16-18 YIL ARASI HİZMETİ OLAN
GB1
18 YILDAN FAZLA HİZMETİ OLAN
33,500.00 TL/YIL
36,500.00 TL/YIL
39,400.00 TL/YIL
41,000.00 TL/YIL
44,000.00 TL/YIL
47,090.00 TL/YIL
50,150.00 TL/YIL
52,020.00 TL/YIL
53,990.00 TL/YIL
56,060.00 TL/YIL
2016HAYAT PAHALILIĞI:
c)a) Yukarıdaki ücretlere 2013 yılı Devlet işçilerine uygulanan konsolide + H.P. aynen
uygulanacak.
d)b) Buna ek olarak verilecek herhangi bir hayat pahalılığı veya ödenek veriliş biçim ve şekline
uygun olarak aynen uygulanacaktır.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 41 / 62
EK II B
ÜCRETLER TABLOSU
EK
II B
47/2010 sayılı yasaya tabii olan işçilere ödenecek ücretler Ek II B’de
gösterildiği
gibidir.
.
HAYAT PAHALILIĞI
a)
b)
Yukarıdaki ücretlere 01.10.2015 tarihinden 31.12.2015 ve 2016 yılı Devlet işçilerine uygulanan konsolide + H.P. aynen uygulanacak.
Buna ek olarak verilecek herhangi bir hayat pahalılığı veya ödenek veriliş biçim ve şekline uygun olarak aynen uygulanacaktır
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 42 / 62
47/2010 sayılı yasaya tabii olup 1 Eylül 2015 tarihinden sonra “Daimi İşçi” kadrosuna alınan
GEÇİCİ MADDE :
Belediyede ve/veya Belediyeye bağlı yan kuruluşlarında ve/veya Belediye iştiraklerinde, Belediye
namına çalışmış olup, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kaydı olan işçilerin ve/veya çalışanların işe
başladıkları işe giriş tarihleri de dikkate alınarak, hizmet sürelerinin kesintili olup olmadığına
bakılmaksızın aşağıdaki tabloda ön görülen ödenekler ödenecektir. Ancak, Kamu Çalışanlarının
Aylık (Maaş – Ücret) ve diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında olanlara ve geçici
işçi statüsündeki çalışanlara hiçbir surette bu kural uygulanmaz.
Bu ödenek 1 Ocak 2012 ve 1 Ocak 2014 tarihi itibarı ile daimi işçi kadrolarına girenlere, çalışmış
olduğu yılların sayılmasını ve ödenmesini yasal hale getiren ‘ yasa değişikliği’ yapılıncaya kadar
verilen ödenektir. İş bu madde, yukarıda tafsilatı verilen konuda, ilgili yasalarda değişiklik
yapılması ile kendiliğinden yürürlükten kalkar.
İşbu Geçici Madde, 1.Ocak.2014 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Ancak, Değerlendirme Kurul
Kararı ile sınıfları değişen çalışana ve/veya işçiye, Değerlendirme Kurul Kararını müteakip bu
maddenin uygulanması son bulacaktır.
ÖDENEK
YILLAR
2-4
4-6
6-8
YIL ARASI HİZMETİ OLAN
YIL ARASI HİZMETİ OLAN
YIL ARASI HİZMETİ OLAN
180 TL
480 TL
630 TL
Bu maddeden yararlanacak olan personel listesi aşağıdaki gibidir.
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Toplu İş Sözleşmesi kapsamına girecek olan işçiler :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ADI SOYADI
GÜLLÜ TÖRER
SALİH ŞOFÖREL
SEVGİ EŞKİ
ERSEN SURURİ
AHMET BETERİ
MUSTAFA ÇAKMAK
CEM ULGAR
NİYAZİ ALİGÜLÜ
SONCAY KASTANBOLU
AKSEL EVRE
BAYKURT M.TURALI
HÜSEYİN F.PAŞA
MENTEŞ MAYIN
MUSTAFA DAĞAŞANER
OZAN GÜRKANLAR
Toplu İş Sözleşmesi
STATÜ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
Sayfa 43 / 62
İŞE GİRİŞ TARİHİ
02.08.2005
02.08.2005
02.08.2005
01.03.2006
02.08.2006
02.08.2006
09.08.2006
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
İBRAHİM N. EVRAN
YURDAER BÜRÜNCÜK
KEMAL BABUTSALI
MUSTAFA BÜRSEV
KADİR KUŞCUOĞLU
HÜSEYİN PEYNİRCİ
SEZER KARABULUT
IŞIN GÖKMAN
AHMET KIZILTAÇ
SİNEM ÖZKESER
YAŞAR KAPTAN
ŞEFKET SEFERLER
İBRAHİM AZİZOĞLU
RAMADAN ÖZBERKAN
ABDULLAH CEREN
ADİL ÖZDEMİR
AHMET BİLMEZ
AHMET ÇELİK
AHMET ÇOLAK
AYHAN İÇKİCİOĞLU
AZİZ PINARDAN
BULUT ÇAPAN
CAFER BARAN
DENİZ GÜNGÖR
ESENGİN ORKOZ
HÜSEYİN PİRGOT
MEHMET ULUDAĞ
METEHAN KARAAHMETLİ
MURAT ERYENER
MUSTAFA AKMAN
MUSTAFA BOZKURT
RAMAZAN KAZAK
SEVİNÇ DOĞAN
SEBAHATTİN AKSÜNGER
SELİM MEHMETOĞLU
ŞEMSETTİN ERDEM
GÖKHAN YAĞIZERLER
NABİ KOPCA
AZİZ HAMUDE
KAMİL EMİR
SELDA UZUNLAR
NURVET ARZUM
AHMET BAŞSIN
BÜLENT ŞAHİN
HÜSEYİN KURD
MEHMET ALTAY
AHMET BOZLAKOĞLU
Toplu İş Sözleşmesi
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
Sayfa 44 / 62
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
01.09.2006
04.09.2006
05.09.2006
12.09.2006
18.09.2006
18.09.2006
18.09.2006
19.09.2006
21.09.2006
25.09.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
04.10.2006
05.10.2006
05.10.2006
06.10.2006
07.10.2006
09.10.2006
09.10.2006
09.10.2006
09.10.2006
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
ÖMER PANEL
NAMIK KASTANBOLU
BURÇİN YONTUCU
ELHAN KADİR
RAŞİT ÖZERKURT
HASAN YORGANCIOĞLU
HÜSEYİN ŞENOK
HÜSEYİN HASİPOĞLU
MUSTAFA KIRKLAR
TACETTİN DEMİR
NİYAZİ KURTBEY
UĞUR YEŞİLKAYA
ŞABAN KAZAK
AHMET ZENGİN
OSMAN EKİN
HAKAN MENEK
İZZET ALTUNTAŞ
ÖZCAN CENKCİ
BEHA KÖSE
SÜLEYMAN TOPRAK
ERKAN TAŞKIN
ÖMER YILDIZ
MEHMET SÜRÜCÜ
NEVZAT GÜLSEV
MENTEŞ A. ÜRER
AHMET U.GÜLSEVENER
SERDAR AKSOY
DAVUT SOYKAN
İBRAHİM MACİLA
BAYRAM GÖREN
BÜLENT KÜTÜK
ŞEVKET KÖKSAL
HATİCE AKSOY
MUSTAFA BÜK
ABDÜLHAMİT ATLAR
MUSTAFA ÖZASKER
MELEK İSPİROĞLU
SERTAÇ BAŞAY
SÜLEYMAN BALLIER
ÇAĞATAY GÜRLER
GÖKHAN YENİGÜN
CUFER BUMİN
ERCAN AKA
MEHMET UÇAR
HALİL HÜDAVERDİ
ŞEVKET ÖZAKAN
HÜSEYİN ÖZARİFOĞLU
Toplu İş Sözleşmesi
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
Sayfa 45 / 62
09.10.2006
09.10.2006
10.10.2006
12.10.2006
13.10.2006
13.10.2006
16.10.2006
16.10.2006
16.10.2006
16.10.2006
16.10.2006
16.10.2006
17.10.2006
17.10.2006
17.10.2006
01.11.2006
01.11.2006
01.11.2006
01.11.2006
01.11.2006
06.11.2006
06.11.2006
08.11.2006
09.11.2006
13.11.2006
01.12.2006
01.12.2006
01.12.2006
01.12.2006
06.12.2006
06.12.2006
06.12.2006
06.12.2006
06.12.2006
12.12.2006
13.12.2006
04.01.2007
04.01.2007
05.01.2007
17.01.2007
17.01.2007
18.01.2007
22.01.2007
22.01.2007
23.01.2007
25.01.2007
01.02.2007
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
ALİ ATEŞ
FERHAT SEKİZLER
HALİL GÖKDEL
AYŞE ÇAKLİ
MUSTAFA ŞEKER
HÜSEYİN SALIN
FERDİ ÇELEBCİ
MURAT İKİZLER
BEHÇET ABDİRAHİAM
ERCAN KARAALİ
HAKAN SEFAOĞLU
NEVZAT YAZICI
MERT FISTIKCI
SALİH KÜÇÜKOĞLU
ŞAHİN ÇOKTAN
HULUS YUNUS
MEHMET ABACILAR
HALİL YENİGÜR
CEZAR SORUN
BÜLENT EMİNOĞLU
NURİ SANATÇI
SİNAN BAĞCILAR
MEHMET ŞANLIKOL
SONER ŞANLIKOL
Toplu İş Sözleşmesi
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
Sayfa 46 / 62
01.02.2007
01.02.2007
01.02.2007
01.02.2007
02.02.2007
08.02.2007
12.02.2007
27.03.2007
02.04.2007
15.05.2007
25.07.2007
02.08.2007
05.11.2007
05.11.2007
21.11.2007
01.12.2007
01.01.2008
11.01.2008
03.06.2009
04.09.2009
27.04.2010
01.10.2010
01.12.2010
01.12.2010
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Toplu İş Sözleşmesi kapsamına girecek olan işçiler:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ADI SOYADI
MUSTAFA YÜCEL
MUSTAFA SERDAR
MEHMET DEMİR
MENDERES GÜLBUDAK
CEMALETTİN UYGUN
SABRİ BULANIK
CEM AYKUT
TURGAY DEMİRAY
SAİT ASİ
HALE KIRMAN
MEHMET SITKIOĞLU
YONCA ÇALIŞKANLAR
CEM FERAY
MEHMET ERCAN GÜRKANLAR
MEHMET SATUR
TİMUÇİN BOĞA
AYŞEN FIRATLI
SALİH GAZİ
MEZİDE GÜÇ
OKAN MERTDAĞ
HÜSEYİN NALÇAKANOĞLU
ABDÜLLATİF KURKMAZ
TALİP DAĞA
TAHSİN ÇOKTAN
ŞABAN YILDIRIM
SERHAT MUHTAROĞLU
GÜLHAN TAHSİN
MEHMET ŞENOL
KEMAL ACAZ
ERSAN BORUCU
ADNAN GETİRMEZ
ALİ İHSAN TÜRKKAL
TYUNDZHAR İSMAİL
BAHADIR TATLI
KADRİ TEKİN
BATTAL BOYNUEĞRİ
MUSTAFA AVCI
ŞİFA İSTEK
AŞKIN ARSLAN
AYTEN ÖZTÜRK
Toplu İş Sözleşmesi
STATÜ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
Sayfa 47 / 62
İŞE GİRİŞ TARİHİ
02.08.2006
07.09.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
02.10.2006
09.10.2006
09.10.2006
11.10.2006
13.10.2006
17.10.2006
01.11.2006
01.11.2006
06.11.2006
06.11.2006
13.11.2006
01.12.2006
03.12.2006
04.01.2007
04.01.2007
01.02.2007
02.03.2007
06.03.2007
07.03.2007
07.03.2007
07.03.2007
16.03.2007
16.03.2007
20.03.2007
21.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
26.03.2007
02.04.2007
02.04.2007
02.04.2007
02.04.2007
12.04.2007
02.05.2007
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
ARGUN TÜNAY
SALİH ALTINAY
AHMET KURTOĞLU
SERKAN ŞENGÜL
İBRAHİM MERAL
MEHTAP JURİ
KUDRET ÖZKEBABÇI
TOLGA YAMAK
DOĞAN TÜRKKAL
NEŞE AKKILIÇ
PINAR YILDIZ
AHMET NALBANT
ENVER KABİDAN
OLGUN ERARSLAN
HASAN KASAP
SÜLEYMAN ÇAĞRI
AYDIN GÖKKAYA
SİLO ÇELİK
FATMA KARAALİ
EMİNE İLERİ
FERHAT M. SOYSAL
CUMA KAVUNCUOĞLU
FATMA ÖZER
MUREYŞ ÇAKMAK
GÜLSEREN METNİ YAVUZ
GÜLAY BÜLBÜL
YAZİ YAŞAROĞLU
HÜSNÜ KARGILI
ALİ BARKUT
BESTE İRİ
AYŞE KIRITAN
VEYSEL MUSABEYOĞLU
KEMAL ÜSTÜNSOY
YASİN BOZLAR
MEHMET AKYOL
HALİL AKKILIÇ
NAİM EVRE
SENCAN ZORT
YILDIRIM ARIKLI
SAVAŞ AHMET ÇİNER
FETHİ GÜÇSAV
ALAİDDİN UÇAR
MUSTAFA BÜYÜKGÜNEŞ
MERYEM ABACILAR
EMETE EFE
SÜLEYMAN M. SEYRANOĞLU
TEMEL ÜRER
Toplu İş Sözleşmesi
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
Sayfa 48 / 62
14.05.2007
17.05.2007
22.05.2007
01.06.2007
01.06.2007
22.06.2007
01.07.2007
02.07.2007
02.07.2007
02.07.2007
03.07.2007
09.07.2007
18.07.2007
02.08.2007
10.08.2007
22.10.2007
01.11.2007
01.11.2007
02.01.2008
04.01.2008
11.01.2008
17.01.2008
01.02.2008
01.02.2008
08.02.2008
13.02.2008
10.03.2008
01.04.2008
01.03.2009
22.04.2009
04.05.2009
04.05.2009
08.06.2009
11.06.2009
05.08.2009
01.09.2009
03.09.2009
11.09.2009
08.10.2009
28.10.2009
01.11.2009
08.12.2009
12.12.2009
22.02.2010
20.04.2010
27.04.2010
27.04.2010
88 ALİ KARA
89 CEMİL BARIŞ ÖZYANIK
90 AHMET ERENLER
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
DAİMİ İŞÇİ
27.04.2010
27.04.2010
01.09.2010
1 Ocak 2011 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve
Diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasası gereği Aylık maaş ve ücretleri tablosundan
yararlanacaktır. Bu personellerin boşalacak kadrolara aktarılması Toplu İş Sözleşmesinin Madde 14
Münhal Kadrolar dikkate alınarak işlemleri yapılacaktır.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ADI SOYADI
MUSTAFA TUNCAY
ABBUT BİRİCİK
ŞAKİR GENCER
MEHMET YILDIRIMLAR
ZEHRA ÖZEREN
HASAN ÖZDOĞDU
HAMDİ ÖĞÜTCÜ
CEMAL SADELİ
RIDVAN GÜLEÇ
MÜNEVVER GÜRLER
TOLGA ÇOLAKOĞLU
DERVİŞ YALNIZ
SERAN ÇAVUŞ
ALİME YAŞINSES
MAHMUT DÜZDABAN
KEMAL UYGUN
MUSTAFA YILMAÇ
NEHİR DEMİREL
MEHMET ESERİ
AYTUNÇ ŞABANLI
CAHİT KUTRAFALI
Toplu İş Sözleşmesi
STATÜ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİDAİMİ İŞÇİ
Sayfa 49 / 62
İŞE GİRİŞ TARİHİ
01.04.2011
01.04.2011
01.04.2011
01.04.2011
01.04.2011
01.04.2011
01.04.2011
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
01.05.2012
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 50 / 62
EK III
DİSİPLİN, SUÇ VE CEZA KURALLARI
1.
Tanım:
Bu yönetmelikte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“İşveren”,
“Sendika”,
“Çalışan”,
“TİS”,
İş
Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclisi adına Belediye Başkanı’nı
veya Belediye MeclisBaşkanını,
Üyelerini,
Belediye Emekçileri Sendikası’nı,
İşverene ait bir işyerinde ücret karşılığı hizmet veren işçileri,
İşveren ve Sendika arasında imzalanmış ve yürürlükte olan Toplu
Sözleşmesini,
anlatmaktadır.
2.
Amaç:
Belediye çalışanlarının, Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve TİS’nin öngördüğüTİS gereği
yerine getirmekle yükümlü oldukları ödev ve yükümlülüklerine göre suç sayılan bir
duruma neden olması hallerindeyükümlülükleri yerine getirmemeleri ve/veya Yasa,
Tüzük, Yönetmelik veya TİS’e aykırı davranmaları halinde işlenen suçun caydırıcı bir
ceza iledisiplin suçunun Toplu İş Sözleşmesi Disiplin, Suç ve Ceza Kuralları gereğince,
cezalandırılmasını sağlamaktır.
3.
Disiplin Suçunun Tanımı:
İşçininBelediye hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla yasaların,
tüzüklerin, yönetmeliklerin ve Toplu İş Sözleşmesinin, Belediye çalışanlarına yüklediği
ödevleri ve/veya görevleri ve/veya çalışanın hiyerarşik düzen içerisinde, sorumlu ekip
başı, usta başı, şube amiri ve , müdür muavini veya müdürün verdiği görevi kasten ihmal
etmesi,görevleri, yurt içinde veya dışında yerine getirmemesi, verimsiz ve/veya dikkatsiz
çalıştığının tesbit edilmesi,getirmeyen, uyulması zorunlu kıldığı hususlara uymayan veya
yasakladığı iş yerini izinsiz olarak terk etmesi, mesaiye geç gelmesi ve geç gelmeyi
alışkanlık haline getirmesi, iş saatinde iş yerinde işiyle ilgili olmayan işler yapması,
amirlerine edebe aykırı şekilde küfür etmesi, darp etmesi, iş yeri ile araç, eylem ve
gerecine kasten hasar verdiğinin ve/veya özel çıkar sağladığının tanıklar ve kanıtlarla
belgelenmesi, yüz kızartıcı suç işlemesi, hırsızlık v.b. fiillerde bulunması, genel ahlâka
mugayir fiilde bulunması, iş saatinde iş yerinde içki içmesidavranışları yapan belediye
çalışanına, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre Toplu İş Sözleşmesinde
öngörülen disiplin suçu sayılırcezalarından birisi uygulanır.
4.
Disiplin Kurulunun Oluşumu:
Disiplin Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
1- Müdür
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 51 / 62
1- Müdür ( Gaygubetinde Belediyenin en üst düzey Belediye Personeli)
2- Belediye Başkanı tarafından atanacak konu ile ilgisi olmayan bir Şube
SorumlusuAmiri
3- Sendika Başkanı veya Sekreteri
4- Sendika Sekreteri veya Sendika Yönetim Kurulu’ndan herhangi bir üye
5- Toplu İş Sözleşmesi Komitesi’nde görevli Meclis Üyelerinden 2 (iki) kişi
(gözlemci
6-5olarak görüş ortaya koyma hakkına sahip ancak oy kullanma hakkı
olmayacak)
Eşitlik halinde Müdür’ün ayırt edici oyu vardır.
5.
Disiplin Kurulu TİS’deki Değerlendirme Kurulu’nun görevlerini de yapar.
Yöntem:
Bir Belediye çalışanı hakkında, Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Toplu İş Sözleşmesi’nin
öngördüğü ödev ve yükümlülükleri yerine getirmediği, yasaklara uymadığı, Belediye
çalışanlarına yakışmayan davranışlar içerisine girdiği görülür ve bu konuda Belediye
Başkanı’na yazılı bir bildirim yapılırsa, Belediye Başkanının gerek görmesi halinde
o çalışan hakkında disiplin işlemleri başlatılır.
Ancak disiplin soruşturması suçun tespit edildiği tarihten başlayarak 30 gün
içerisinde başlatılır. Ancak işbu 30 günlük süre, izinsiz veya özürsüz işe ve/veya
göreve gelmeme ve/veya muayyen bir süre gelip de izinsiz ve/veya özürsüz görev
yerini terk ederek disiplin suçu işleyenler hakkında ve yürürlükteki ceza yasası
kapsamındaki suçlar için dikkate alınmaz.
Hakkında disiplin işlemi başlatılan kişi ile konuya taraf olan kişiler TİS ve bu
yönetmelik hükümlerine göre soruşturulur, dinlenir ve karar verilir. Soruşturmada
tutanak tutulur.
5.
Yöntem:
Bir belediye çalışanı hakkında, Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Toplu İş Sözleşmesi’nin
öngördüğü ödev ve yükümlülükleri yerine getirmediği, yasaklara uymadığı, belediye
çalışanlarına yakışmayan davranışlar içerisine girdiği görülür ve 3’üncü (üçüncü)
maddede belirtilen amirlerinden biri yazılı bir bildirim yaparsa o çalışan hakkında
disiplin işlemleri başlatılır.
Hakkında disiplin işlemi başlatılan kişi ile konuya taraf olan kişiler TİS ve bu yönetmelik
hükümlerine göre soruşturulur, dinlenir ve karar verilir. Soruşturmada tutanak tutulur.
Disiplin işlemlerinin suçun gerçekleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde
başlatılması gerekir. Aksi halde işlemler başlatılamaz. Ancak yürürlükteki Ceza Yasası
kapsamındaki suçlar için bu süre dikkate alınmaz.
6.
Disiplin İşlemlerinde Uyulması Gereken Zorunlu İlkeler:
Uyarma, Kınama, Geçici olarak görevden uzaklaştırma ve işten çıkarmakınama cezası
gerektiren disiplin işlem ve uygulamaları dışındaki disiplin işlem ve uygulamalarında
aşağıda öngörülen ilkelere uyulması zorunludur.:
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 52 / 62
1- Bir işçinin, ödev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği, yasaklara uymadığı, işçiye
yakışmayan davranışlar içine girdiği görülür veya bu yönde bir bildirim yapılır ve
bağlı bulunduğu şubenin
en üst düzey amiriBelediye Başkanı disiplin
kovuşturmasınasoruşturmasına gerek görürse Belediye Başkanlığı’na bildirir,
Başkan gerek görürse, soruşturmayı yürütmek üzere kendi seçeceği bir Soruşturma
Memuru görevlendirir. Soruşturmayı yapan ile şikayet eden ayni kişi olamaz.
Belediye Başkanı tarafından görevlendirilecek soruşturma memurunun, hakkında
soruşturma açılan çalışanın şube amiri düzeyinde bir mevkide veya 65/2007 sayılı
Belediye Personel Yasasında Yöneticilik Hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan
personel veya diğer Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıflarında kadrolu ve hakkında
soruşturma başlatılacak çalışandan daha üst bir derecede bulunan Belediye memuru
olması koşuldur.
2- Hakkında disiplin kovuşturmasısoruşturması açılan işçiye, kovuşturmayaçalışana,
soruşturmaya neden olan eylem ve davranışları Soruşturma Memuru tarafından
açıkça ve yazılı olarak derhal bildirilir ve yazılı savunması istenir. Savunma için
verilecek süre 5 (beş)10 iş gününden az, 10 (on) iş gününden fazla olamaz.
3- Bu bildirim tarihinden başlayarak işçi, kendisine çalışan, yöneltilen suçlama ile ilgili
olarak 10 (on) iş günükendisine verilen süre içinde yazılı savunmasını vermezse
suçu kabul etmiş sayılır.
4- Soruşturma Memuru soruşturma sırasında konuyla ilgili olaylar hakkında bilgisi
olan herkesten bilgi alma hakkına sahiptir.
5- Soruşturma Memuru, soruşturmanın sonunda çalışma sonuçlarını ve bulgularını bir
raporla Belediye Başkanı’na bildirir.
6- Soruşturma Memurunca hazırlanıp Belediye Başkanı’na sunulan rapor, Başkan’ın
görüşleri de eklenerek 10 (on), Belediye Başkanı tarafından 15 gün içinde incelenip
sonuçlandırılmak üzere Disiplin Kurulu’na bildirilirKuruluna gönderilir.
7- Disiplin Kurulu, 10 (on) iş günüsoruşturma evraklarını aldığı günden başlayarak en
geç 15 gün içinde toplanıp konuyu görüşüp sonuçlandırır. Ve sonucuduruşma
gününü saptar ve hakkında soruşturma yapılan çalışana yazılı bildirimde bulunur.
7-8- Duruşmada, hakkında disiplin soruşturması yapılan belediye çalışanı, soruşturmaya
ilişkin tüm belgeleri inceleme, tanık dinletme ve kendisini doğrudan doğruya veya
kendisinin saptayacağı bir raporla Belediye Başkanı’na bildirirvekil ile birlikte
savunma hakkına sahiptir.
8-9- Disiplin cezası takdir edilirken işçinin geçmiş hizmet durumu ve fiilin işleniş
durumu gözönündegöz önünde tutulur.
9-10- Disiplin cezasına neden olan bir eylem veya davranışın tekrarlanması halinde bu
suçların ilk kez işlenmesinde uygulanan cezanın bir üst derecesinde ceza verilebilir.
11- Disiplin kurulu, kararını bir raporla Belediye Başkanı’na bildirir. Disiplin Kurulu
kararları Belediye Başkanı’nın onayı ile uygulanır.
12- Rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak, irtikap, ırza
geçme, hileli iflas veya benzeri yüz kızartıcı fiillerden ötürü yetkili bir mahkeme
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 53 / 62
tarafından Belediye çalışanının mahkum edilmiş olması, hakkında ayrıca disiplin
cezası verilmesini engellemez.
13- Belediye görevinden ayrılmış kimseler hakkında disiplin soruşturması açılamaz.
Ancak, görevi sırasında belediyeyi maddi zarara uğratan bir eylemi veya davranışı
söz konusu ise hakkında dava açılır.
14- Bir eylem için birden fazla disiplin cezası verilemez.
15- Disiplin cezaları, Disiplin Kurulu Kararının Belediye Başkanınca onaylanması ile
geçerli olur ve uygulanır. Ancak, tarafların Toplu İş Sözleşmesi Komitesine, İstinaf
hakkı saklıdır.
16- Disiplin cezaları, ilgili Belediye personelinin sicil dosyasına işlenir.
17- Belediye görevinden çıkarma cezası dışındaki disiplin cezalarına çarptırılmış olan
Belediye çalışanının, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından beş yıl, diğer
cezaların uygulanmasından yedi yıl sonra, sicil amirleri, verilmiş olan disiplin
cezalarının sicil dosyasından silinmesini gerekçeli bir yazı ile kuruldan ister. Ancak,
Belediye çalışanının, belirtilen süreler içindeki davranışları, bu isteği haklı kılacak
nitelikte olmalıdır. Amirin başvurusunu inceleyen Disiplin Kurulu, gerekli gördüğü
takdirde, Belediye çalışanının sicil dosyasındaki disiplin bölümünün yeniden
düzenlenmesine karar verir.
18- Sicil amirinin belirtilen süreler geçmiş olmasına karşın başvurmaması halinde bu
fıkra uyarınca gerekli işlerin yapılabilmesi için Belediye çalışanının doğrudan
doğruya Disiplin Kuruluna başvurma hakkı vardır.
19- Kademe İlerlemesini Kısa veya Uzun Süreli Durdurma, geçici olarak görevden
çıkarma ve Belediye görevinden çıkarma cezaları, Disiplin kurulu tarafından,
soruşturma evrakları ve diğer belgelerin aldığı tarihten başlayarak en geç 60 takvim
günü içinde verilir.
7.
Suç ve Cezalar:
1- Yazılı Uyarı:
Belediye çalışanına verilecek disiplin cezaları ve bu disiplin cezalarını gerektiren eylem
ve davranışlar şunlardır;
1- Uyarma Cezası:
Çalışana, Görevinde daha özenli olması gerektiğinin Belediye Başkanı veya
Belediye Personel Yasasına göre Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında bulunan müdür
veya müdür muavini veya bağlı bulunduğu şubenin en üst düzeydekişube amiri
tarafından yazılı olarak bildirilmesidir.
Bu ceza için Disiplin Kurulu
soruşturmasına gerek yoktur. Ancak verilen ceza Disiplin Kurulu’na bildirilir.
Uyarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
a)
Toplu İş Sözleşmesi
Göreve karşı kayıtsızlık, görevi savsaklamak ve görevde düzensizlik
göstermek. Verilen görevi yapmamak.
Sayfa 54 / 62
b)
Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrılmak.
c)
Sözlü uyarılara karşın göreve geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek.
d)
Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
e)
İş güvenliği ilkelerine uymamak, iş yerinde mevcut olması halinde koruyucu
malzemeyi gerektiği şekilde kullanmamak.
f)
Edebe aykırı küfür etmek.
Yazılı İhtar (
a.
Göreve karşı kayıtsızlık, görevde düzensizlik göstermek.
b.
Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken
ayrılmak.
c.
Sözlü uyarılara karşın göreve geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek.
d.
Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda
bulunmak.
e.
İş güvenliği ilkelerine uymamak, iş yerinde mevcut olması halinde
koruyucu malzemeyi gerektiği şekilde kullanmamak.
2- Kınama) Cezası:
Disiplin Kurulu soruşturması sonunda önerilebilir.
Belediye Çalışanına, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının Belediye
Başkanı veya Belediye Personel Yasına göre Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında
bulunan Müdür, müdür muavini veya bağlı olduğu şube amiri tarafından yazılı
olarak bildirilmesidir. Bu ceza için Disiplin Kurulu soruşturmasına gerek yoktur.
Ancak verilen ceza Disiplin Kurulu’na bildirilir.
Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
a) Görevi ihmalsavsaklamak ve zamanında yerine getirmemek. Verilen görevi
yapmamak.
b) Üstlerine gerekli hiyerarşik saygıyı göstermemek.
c) Yurttaşlara karşı kusurlu davranmak.
d) Devam defterini imzalamamak veya devamlılıkla ilgili olarak Belediye
Başkanının saptayacağı yöntemlere uymamak.
e) Yapılan uyarılara karşı benzer suçların devam etmesi.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 55 / 62
e) İzinsiz veya özürsüz olarak 3 (üç) gün kesintisiz göreve gelmemek. Gelmediği
günler maaşından kesilir.Çalışma arkadaşları ile görevin gerektirdiği uyum ve
işbirliği içinde çalışma ödevini yerine getirmekten kaçınmak ve bu ödeve aykırı
davranmak;
f) Astlarına görevin gerektirdiği yönlendirme ve iş dağıtımını yapmamak ve
astlarını yersiz biçimde azarlamak;
g) Hizmet dışında, resmi niteliklerinin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu
sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak;
f)h) Üstlerinin, görevlerinin gerektirdiği, yönerilerine ve iş dağıtımlarına uygun
görev yapmamak.
g) İşyerine sarhoş gelmek.
h) Verilen işi dikkatsizlik ve ihmal sonucu işverenin zararına sebep olabilecek
şekilde yapmak.
3- Edebe aykırı küfür etmek. Kademe İlerlemesini Kısa veya Uzun Süreli
Durdurma Cezası:
A. Kısa süreli durdurma, Belediye çalışanının, bulunduğu kademede kademe
ilerlemesinin bir yıl süreyle durdurulması veya son çekmekte olduğu bir aylık
net maaşının ¼ (dörtte birinin) kesilmesi veya her iki cezanın birden
verildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
(a)
4- 5 (beş) Güne Kadar Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırma:
Disiplin Kurulu soruşturması sonunda önerilebilir.
ağırlığına göre değişir.
Suçun
Geçici olarak görevden uzaklaştırma cezalarını gerektiren
eylem ve davranışlar şunlardır:
İzinsiz veya özürsüz olarak 5 (beş)üç gün kesintisiz göreve gelmemek.
Gelmediği günler maaşından kesilir.
Toplu İş Sözleşmesi
a)
Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak verilen
emirleriAncak görev yerine getirmekten kaçınmak.
b)
Belediye’ye ait araç, gereç ve malzemeye zarar vermek.
Verilen zararlar tazmin edilir.
c)
Yazılı ihtarlara rağmen ayni suçları işlemeye devam etmek.
d)
İşyerinde içki içmek, kumar oynamak. (O anda çalışıyor
olup olmadığına bakılmaksızın)
Sayfa 56 / 62
5- 1 (muayyen bir) hafta, 1 (bir) ay, 3 (üç) ay ve 6 (altı) aya kadar
geçici olarak görevden uzaklaştırma:
Görevden uzaklaştırma
davranışlar şunlardır:
cezasını
gerektiren
eylem
ve
İzinsiz süre gelip izinsiz veya özürsüz olarak bir yılda toplam 20
(yirmi)görev yerinden tekrar ayrılmak, o gün göreveizinsiz veya
özürsüz olarak görev yerine gelmemek. Gelmediği günler
maaşından kesilir anlamını taşır.
(b)
(c)
a)
İşyerini, araç ve gereçlerini kasıtlı ihmali nedeniyle büyük
ölçüde zarara uğratmak. (Verilen zararlar da tazmin edilir)
b)
3’üncü (üçüncü) fıkra çerçevesinde cezalandırılmış
olunmasına rağmen benzer suçları işlemeye devam
etmek.
Görevi başında amirine veya çalışma arkadaşlarına eylemli saldırıda
bulunmak.
Mesai saatleri içerisinde, görev yeri içerisinde veya dışında,
amirlerinin verdiği görevler dışında meşguliyetlerde bulunmak,
Belediyeye ait araç gereçleri özel işlerde kullanmak.
(B) Uzun Süreli Durdurma: Belediye çalışanının, bulunduğu kademede,
kademe ilerlemesinin iki yıl, iki buçuk yıl veya üç yıl süreyle durdurulması
veya en son çekmekte olduğu aylık net maaşının ½ (ikide birinin) kesilmesi
veya her iki cezanın birden verildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
6- İşten Çıkarma:
İşçinin işle ilişkisinin sona erdirilmesidir. Değerlendirme Kurulu kararı
ve Başkan’ın onayı ile olur.
İşten çıkarmaUzun süreli durdurma cezasını gerektiren eylem ve
davranışlar şunlardır:
a) Geçici olarak uzaklaştırıldığı halde ayni suçları işlemeye devam
etmek.
b) İzinsiz veya özürsüz olarak bir yıl içinde 30 (otuz) gün göreve
gelmemek.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 57 / 62
c) Rüşvet, hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, görevi kötüye
kullanma, edebe mugayir şekilde davranmak, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı bir suç işlemiş olmak.
d) İşyerine sabotaj yapmak, yangın çıkarmak.
e)a) Toplum
ahlâkına
ters
/eylemlerde/meşguliyette bulunmak.
düşen
davranışlarda
Yukarıda tanımlanmış olan işten çıkarma gerektiren eylem ve davranışlar
dışındaki, eylem ve davranışlar için yürürlükteki İş Yasası kuralları
uygulanır.
(a)
Bir yılda, izinsiz veya özürsüz olarak toplam on gün kesintisiz
göreve gelmemek. Ancak görev yerine muayyen bir süre gelip
izinsiz veya özürsüz olarak görev yerinden tekrar ayrılmak, o gün
izinsiz veya özürsüz olarak görev yerine gelmemek anlamını taşır;
(b)
İşyerini, araç ve gereçlerini kasıtlı veya önemli ihmali nedeniyle
büyük ölçüde zarara uğratmak; Zarar, zararı veren tarafından
tazmin edilir.
8.(c)
Yürürlük:
İşbu yönetmelik TİS ile birlikte okunur ve onun geçerli olduğu
sürede uygulanır.Görevi ile ilgili olarak, kendi denetimi altında
bulunan veya kendi görevi veya Belediye ile ilgisi olan bir gerçek
veya tüzel kişiden, doğrudan doğruya veya aracılar eliyle her ne
ad altında olursa olsun bir çıkar sağlamak,
(d)
Daha önce bu nedenle aldığı kınama cezasına rağmen devam
defterini imzalamayı veya devamlılıkla ilgili olarak Belediye
Başkanınca saptanan yöntemlere uymamayı alışkanlık haline
getirmek
4- Geçici Olarak Görevden Çıkarma Cezası:
Belediye çalışanının, kadrosu saklı kalmak koşuluyla, dört aydan sekiz aya kadar en çok yarı
maaşına kadar maaş verilerek geçici süre ile görevinden çıkarılmasıdır.
Geçici olarak görevden çıkarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
(a)
Görevi başında amirine veya çalışma arkadaşlarına eylemli saldırıda
bulunmak;
(b)
Görevin yerine getirilmesinde kasıt veya kişisel çıkarı dolayısıyla yurttaşların
gereksiz biçimde yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak;
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 58 / 62
(c)
Bir yılda toplam on iki gün izinsiz ve özürsüz olarak göreve gelmemek;
Ancak görev yerine muayyen bir süre gelip izinsiz veya özürsüz görev
yerinden tekrar ayrılmak, o gün izinsiz veya özürsüz olarak görev yerine
gelmemek anlamını taşır.
(ç)
Yetkili kılınmadığı halde, belediye hizmetleri hakkında basına, haber
ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermek.
(d)
Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen ödev ve yükümlülükleri ve Toplu
İş Sözleşmesine uygun olarak amirleri veya üstleri tarafından verilen
emirleri yerine getirmemek.
(e)
Toplu İş Sözleşmesi’nin 16. maddesi tahtında, Sağlık Kurulu Raporu gereğince, “hafif işe”
nakledilmiş olmasına rağmen, iş saatleri dışında rapor hilafına görev yapmak;
5- İşten Çıkarma Cezası:
Belediye çalışanının, sürekli olarak belediye görevinden çıkarılmasıdır. Değerlendirme Kurulu
kararı ve Başkan’ın onayı ile olur. Aşağıdaki a ve f bendi gereğince işten çıkarılanlar hariç işten
çıkarma cezası alan Belediye çalışanı yeniden istihdam edilemez.
İşten çıkarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
a) İzinsiz veya özürsüz olarak bir yıl içinde toplam 30 (otuz) gün göreve gelmemek. Gelmediği
günler maaşından kesilir. Görev yerine muayyen bir süre gelip izinsiz veya özürsüz görev
yerinden tekrar ayrılmak, o gün izinsiz veya özürsüz olarak görev yerine gelmemek anlamını
taşı;.
b) Yukarıda belirtilen disiplin cezalarından herhangi birini almış olduğu halde, ayni ve/veya
benzer suçu tekrar işlemek;
c) Rüşvet, hırsızlık, sahtekârlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, irtikap, ırza geçme, görevi kötüye
kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı bir suç işlemiş olmak;
d) İş yerinde veya iş yeri dışında, görevde olsun veya olmasın edebe mugayir şekilde
davranmak,
e) Toplum ahlâkına ters düşen davranışlarda /eylemlerde/meşguliyette bulunmak.
f) Herhangi bir suçtan dolayı mahkum olup, 6 ay veya daha fazla süre ile ceza almış olmak,
g) Yasa dışı uyuşturucu madde kullanmak ve/veya tasarruf ve/veya temin etmek suçlarından
herhangi biri ile mahkum olmak,
h) O anda çalışıyor olup olmadığına bakılmaksızın; İş yerinde içki içmek, iş yerine alkollü
ve/veya uyuşturucu ve/veya yasa dışı herhangi bir madde tesiri altında gelmek ve/veya iş
yerine bahse konu maddelerden herhangi birini getirmek, iş yerinde kumar oynamak,
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 59 / 62
i) Yasa dışı yollardan çıkar sağlamak;
j) İşyerine sabotaj yapmak, yangın çıkarmak;
k) Görevi başında amirine veya çalışma arkadaşlarına eylemli saldırıda bulunmak;
l) Yetkili kılınmadığı halde belediye hizmetlerin yürütülmesi ya da belediye yararı bakımından
gizli kalması gerekli bilgi ve belgeleri açıklamak;
m) Olağanüstü hallerde yasal bir hakkın kullanılması dışında görevini gereksiz biçimde terk
etmek;
Yukarıda tanımlanmış olan işten çıkarma gerektiren eylem ve davranışlar dışındaki, eylem ve
davranışlar için yürürlükteki İş Yasası kuralları uygulanır.
8- Uyarma ve Kınama Cezası Gerektiren Disiplin İşlemlerinde Uyulması Zorunlu İlkeler:
Toplu İş Sözleşmesi ve Disiplin Suç ve Ceza Kuralları gereği, Uyarma ve Kınama Cezası
gerektiren disiplin işlem ve uygulamalarında isnat olunan eylem ve davranışlar Belediye Başkanı
veya Belediye Personel Yasasına göre Müdür, Müdür muavini veya Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında
bulunan ilgili şube amiri tarafından açıkca ve yazılı olarak ilgili Belediye personeline bildirilir ve
yazılı savunması istenilir. Savunma için verilecek süre 5 günden az olamaz. Uyarma ve kınama
cezaları savunmanın aldığı tarihten başlayarak 5 gün içinde verilir.
9- Görevden Uzaklaştırma:
(A) Görevden uzaklaştırma, hakkında disiplin soruşturması başlatılan veya cezai kovuşturma
açılan belediye çalışanının, belediye hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda görevi başında
kalmasında sakınca görülmesi halinde, Belediye Başkanının istemi üzerine ve Disiplin
Kurulunun istemi yerinde bulan kararı ile geçici olarak görevden uzaklaştırılması yönünde
alınan geçici bir önlemdir.
(B) Görevden uzaklaştırılan Belediye çalışanı hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen 3 (üç)
iş günü içinde soruşturmaya başlanması koşuldur. Başlanmaması halinde Belediye çalışanı
görevi başına döner.
(C) Görevinden geçici olarak uzaklaştırılan veya görevle ilgili herhangi bir suçtan dolayı
tutuklanan belediye çalışanının aylıklarının yarısı ödenir ve Toplu İş Sözleşmesinde
öngörülen haklardan ve diğer çıkarlardan yararlanmaya devam ederler. Geçici olarak
görevden uzaklaştırılan belediye çalışanının beraatı halinde, görevden uzakta geçirdiği süre
hizmette geçirilmiş sayılır ve kademe ilerlemesi devam ettirilerek barem içi artışı ve aylık
kesinti tutarları zaman geçirilmeksizin verilir.
(D) Ancak, Toplu İş Sözleşmesi EK.III’te öngörülen disiplin cezalarından bir veya daha
fazlasıyla cezalandırılan veya haklarında yapılan ceza kovuşturması sonucunda yetkili bir
mahkeme tarafından mahkum edilen belediye çalışanının görevden uzakta geçirdiği süre
hizmetten sayılmaz; bu süre kademe ilerlemelerinde dikkate alınmaz ve aylık kesinti tutarları
verilmez. Mahkemenin altı aya kadar sonuçlanmaması halinde, ilgili belediye çalışanına tam
maaşı verilir. Mahkum olması halinde, tam maaş olarak görevden uzakta geçirdiği bu süre
hizmetten sayılmaz ve kendisine verilen yarı maaş üstü ödemeler, ikramiyesinden indirilir.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 60 / 62
(E) Görevden geçici olarak uzaklaştırma, bir disiplin soruşturması gereği olduğu takdirde, en çok
üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında karar verilmediği takdirde, Belediye çalışanı
görevine başlatılır. Görevden uzaklaştırma, bir ceza kovuşturması gereği olduğu takdirde,
Disiplin Kurulu, ilgili belediye çalışanının durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine
dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve bu kararını ilgili Belediye çalışanına bildirir.
(F) Soruşturma sonunda disiplin yönünden belediye görevinden çıkarma veya cezai bir işlem
uygulamasına gerek bulunmayan Belediye çalışanı için alınmış olan görevden uzaklaştırma
önlemi, Belediye Disiplin Kurulu tarafından derhal kaldırılır. Görevden uzaklaştırma
önleminin kaldırılmaması halinde Belediye çalışanı, tazminat ve benzeri haklar için
mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.
(G) Yukarıda yapılan işlemler hakkında Belediye Meclisine bilgi verilir.
10. Hakkında Disiplin Soruşturması ve/veya Cezai Kovuşturma Başlatılan Çalışanın İstifa
Etmesi :
Çalışanın herhangi bir disiplin suçu işlemiş olma ihtimali olduğu yönünde bildirim yapılması
ve/veya disiplin soruşturması başlatılması ve/veya aleyhinde cezai kovuşturma başlatılmış
olması halinde Belediye çalışanının istifa etmesi durumunda; işbu istifa çalışan tarafından,
İşverene, İş Yasasında öngörülen bildirim sürelerine uygun ve yazılı olarak bildirilmemişse;
Disiplin Soruşturması ve/veya Cezai Kovuşturma sonuna kadar, Disiplin Kurulu kararı ile
istifa talebi ve kendisine yapılması gereken tazminat ve her türlü ödemeler durdurulur ve
soruşturma ve/veya kovuşturma sonucuna göre işlem görür.
İşbu maddede belirtilen uygulama, Disiplin Suç ve Ceza Kuralları (EKIII); 7(5) maddesinde
“İşten Çıkarma Cezası” altında belirtilen suçlardan; a, d, e, f, g, h, k bentlerinde düzenlenen
suçlara uygulanmaz.
11.
Yürürlük:
İşbu yönetmelik TİS ile birlikte okunur ve onun geçerli olduğu sürece uygulanır.
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 61 / 62
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ
BAŞKAN: Mehmet HARMANCI
LTB MECLİS ÜYELERİ
1. Akın AKTUNÇ
2. Ahmet AKBİL
3. Ahmet BAĞZIBAĞLI
4. Alev DENİZGİL
5. Boysan BOYRA
6. Bülent ÇIRAKLI
7. Çelen ÇAĞANSOY
8. Fatma MİRALAY
9. Leyla ÖZTÜRK
10. Hüseyin KIRAL
11. Mehmet KERMEOĞLU
12. Meryem EKİNCİ
13. Mine ATLI
14. Murat KANATLI
15. Onur OLGUNER
16. Osman YÜCELEN
17. Özmen BİRİNCİ
18. Rauf DENKTAŞ
19. Sonuç KOYUNCU
20. Tolga Ahmet RAŞİT
21. Ülkü TAŞSEVEN
22. Vedat TEZCAN
BELEDİYE EMEKÇİLERİ SENDİKASI
BAŞKAN: Ulus ARPALIKLI
SEKRETER: Mustafa YALINKAYA
SAYMAN: Serkan GÖLCÜK
FAAL ÜYELER
123456789-
Pınar ERENGİN
Huriye YULAÇ
Ayhan KALAYCILAR
Fehim ŞEMMEDİ
Ali DOYMUŞ
Münür AVŞAROĞLU
Kemal UYGUN
Rifat ŞADIN
Deniz KAYABAŞI
Toplu İş Sözleşmesi
Sayfa 62 / 62

Benzer belgeler