KOLON %100 W/V BARYUM SÜLFAT

Transkript

KOLON %100 W/V BARYUM SÜLFAT
KOLON
%100 W/V BARYUM SÜLFAT
FORMÜLÜ:
960 ml. süspansiyonda 960 gr. Baryum Sülfat İçerir.
Yardımcı Maddeler:
Karboksi Metil Selüloz Sodyum, Sodyum Dioktil Sülfosüksinat, Sakkarin Sodyum, Nipajin M Sodik Aroma.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
RX Süspansiyon, kolonun radyolojik incelenmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış çok küçük partiküllü (mikron düzeyinde) bir Baryum Sülfat süspansiyonudur.
Son literatürlerin ışığında özellikle double kontrast tekniğinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
ENDİKASYONLARI:
Kolonun tek ve double kontrast tekniği ile radyolojik incelenmesi.
KONTRENDİKASYONLARI:
Batın organ perforasyonlarında. Kolon operasyonu geçirmiş hastalarda dikkati gerektirir.
KULLANIMDA UYARILAR / ÖNLEMLER:
Kapağı açmadan 30 saniye kuvvetlice çalkalayınız. 5 dakika dinlenmeye bırakınız. Rektal yolla verildiğinde nadir olarak kolonlarda genişlemeye ve kabızlığa
neden olabilir. Enema şeklinde uygulaması; özellikle intestinal hastalığı olanlarda ve yaşlılarda dikkati gerektirir. Baryum eliminasyonu zaman aldığı için tetkiki
takip eden günlerdeki diğer batın incelemelerinin (üriner sistem veya tomodansitometrik) sağlıklı yapılmasını engelleyebilir.
Sette pediatrik uç bulunmadığından çocuklarda kullanılamaz.
YAN ETKİLERİ:
Kabızlık, geçici diare, karın ağrısı, yumuşak kanül olmasına rağmen anal ağrı ve kanama görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İlaçlarda etkileşme ve geçimsizliğine rastlanmamıştır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
960 ml. olarak hazırlanan RX Kolon üzerine 370 ml. veya hekimin uygun gördüğü miktarda su eklenerek, tekrar 30 saniye çalkalanır. 5 dakika süre ile
dinlendirildikten sonra ilaç tatbik edilir. Kolon setinin kullanım yöntemi ambalajın üzerinde açıkça anlatılmıştır.
SAKLAMA KOŞULU:
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalı, donması önlenmelidir.
TİCARİ ŞEKLİ:
Tek kullanımlık 1750 ml' lik yüksek yoğunluklu polietilen bidonda. Tek kullanımlık setli olarak satılır.
960 ml. süspansiyon'da 960 g. Baryum Sülfat bulunmaktadır.
RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ:
Yenişehir Laboratuarı Ltd. Şti.
Plevne Cad. No: 101 06350 Gülseren - ANKARA
Tel: (0.312) 351 34 60-61 Fax: (0.312) 349 35 09
Ruhsat Tarihi
: 02.02.1996
Ruhsat No
: 177/19
Reçete ile satılır.