Issue Content - Türkiye Klinikleri

Yorumlar

Transkript

Issue Content - Türkiye Klinikleri
Türkiye Klinikleri
KARDİYOLOJİ
ÖZEL
Cilt
6 Sayı
3
Yıl
2013
İÇİNDEKİLER
Sayı Editöründen
İzzet TANDOĞAN
1
Pacemaker Batarya ve Elektrod Sistemleri, Zaman Aralıkları, Algılama ve Uyarı Biçimleri
Pacemaker: Battery and Electrode Systems, Time Intervals, Sensing and Pacing Modes
Selma AKDENİZ, Özgür ASLAN
6
İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör Batarya ve Elektrod (Lead) Sistemleri,
Algılama ve Verme Biçimleri
Implantable Cardioverter Defibrillator Batery and Lead Systems, Sensing and
Pacing Algorithms
İ. Oğuz KARACA, Fethi KILIÇASLAN
12
Pacemaker ve İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör İmplantasyon Tekniği
Pacemaker and Implantable Cardioverter Defibrillator Implantation Technique
İzzet TANDOĞAN
25
Pacemaker ve İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörlerde Mod Seçimi
Pacemaker and Implantable Cardioverter Defibrillators Mode Selection
Murathan KÜÇÜK, Cengiz ERMİŞ
35
Pacemaker Hız Yanıt Fonksiyonu
Rate Adaptive Pacing
Pınar TÜRKER, Ümit GÜRAY
40
Pacemaker ve İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörlerde Kullanılan Algoritmalar
Algorithms in Pacemakers and Implantable Cardioverter Defibrillators
İzzet C. ERDİNLER
46
Pacemaker ve İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörlerin Programlanması,
Hastaların Takibi
Pacemakers and Implantable Cardioverter Defibrillators Programming
and Follow-Up of Patients
İlyas ATAR, Kerem Can YILMAZ
55
Pacemaker ve İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör
Fonksiyon Bozuklukları ve Sorun Giderme
Pacemaker and Implantable Cardioverter Defibrillator Problems and Troubleshooting
Timuçin ALTIN
70
Pacemaker ve İmplante Edilebilen Defibrilatörlerde İntrakardiyak Kayıtların
Değerlendirilmesi
Evaluation of the Intracardiac Recordings in Cardiac Pacemakers and
Implantable Defibrillators
Enis OĞUZ
78
Pacemaker ve İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör Endikasyonları
Indications for Pacemaker and Implantable Cardioverter Defibrillator
Okan TURGUT
88
Pacemaker ve İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörler Üzerine Çevresel Etkiler
Environmental Effects on Pacemakers and Implantable Cardioverter Defibrillators
Dursun ARAS, Serkan TOPALOĞLU
96
Pacemaker ve İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörlere Yönelik
Gelecekteki Beklentiler
Pacemaker and Implantable Cardioverter Defibrillators Expectations for the Future
İbrahim BARAN
101
Pediatrik Vakalarda Pacemaker ve İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör
Uygulamaları
Pacemaker and Implantable Cardioverter Defibrillator Procedures in Children
Ayhan KILIÇ

Benzer belgeler