Ekim - Kasım - Aralık

Yorumlar

Transkript

Ekim - Kasım - Aralık
magazine
TURKISH CARGO YAYINIDIR / Ekİm - Kasım - Aralık 2015
PUBLICATION OF TURKISH CARGO / October - November - December 2015
ComIs’in kolaylıklar
dünyasına hoş geldiniz
WELCOME TO COMIS’ WORLD of convenience
İÇİNDEKİLER CONTENTS
28
28 RÖPORTAJ INTERVIEW
04 HABERLER NEWS
DB Schenker Arkas
Erik Leiss
DB Schenker Arkas
Erik Leiss
Havayolu Taşımacılığı İlk
Mezunlarıyla Başarıya İmza Attı
Air Transport’s Inaugural Class is
an Achievement
34 Rota RoUTE
Havacılık Zirvesi ICAN’de
Turkish Cargo’yu tanıttık
We introduced Turkish Cargo
at the ICAN Aviation Summit
Akşamın Kızıllığında Kaybolmak
İsteyenlerin Şehri: Granada
Granada: A Place to Get Lost in the
Reds of Evening
34
Haziran Ayında Uçak,
Yolcu ve Yük Trafiği Arttı
Aircraft, Passenger and Freight
Traffic has Increased in June
40 Zanaat CRAFT
18 MAKALE ARTICLE
COMIS Canlıya Geçti
COMIS is Here
Sedefkârın Ellerinde
Bir Medeniyetin İzleri
Traces of a Civilization in the Hands
of a Nacre Inlay Master
42 SEYRÜSEFER TRIP
40
Gaziantep’te 48 Saat
48 Hours in Gaziantep
24 MAKALE ARTICLE
IATA Temmuz 2015
Hava Kargo Raporu
IATA July 2015
Air Cargo Report
44 Lezzet GASTRO
Kırmızı Lezzetler
Red Delicacies
7
Müessese İletişim Yayıncılık A.Ş
Merkez: Çengelköy Mahallesi. Kalantor Sk. No: 7 Üsküdar - İstanbul
Ofis: Gürsel Mah. Darülaceze Cad. Cemal Baki Gürsoy İş Merkezi No: 32/2 Okmeydanı - İstanbul
Tel: +90 212 709 22 20 - [email protected] - www.muesseseiletisim.com
Yönetim Management
Yayın Kurulu Editorial Board
M. İlker Aycı
Ayhan Tan
Hasan Mert Kaya
Genel Yayın Yönetmeni
Editor in Chief
Pelin Çetİntaş
Grafik Tasarım
Graphic Designer
Duygu Uçar
Ceyhan Aksoy
Yazı İşleri Müdürü
Managing Editor
Buse Betül Çelen
Düzelti
Proofreading
Serhat KULA
Yayın Koordinatörü
Coordinator
Özer SAYIN
Editör
Editor
Gökçen Ata
Editoryal Danışman
Editorial Consultant
Nihan Aydın
İngilizce Çeviri
Translation
Bertuğ Yasavullar
Kreatif Direktör
Creative Director
Pelin ULCA
Fotoğraf Editörü
Photo Editor
Yönetim Kurulu ve İcra
Komitesi Başkanı
Chairman of the Board
and the Executive Committee
Doç. Dr. Temel Kotil
Türk Hava Yolları Adına Sahibi
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
Publisher on behalf of Turkish Airlines
Deputy Chairman & CEO
M.Akif Konar
Genel Müdür Yardımcısı (Ticari)
Chief Commercial Officer
Ali Türk
Türk Hava Yolları Kargo Başkanı
Turkish Airlines Cargo President
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Editor-in-Chief
Haber Koordinatörü
Corporate News Coordinator
Yönetim Yeri
Executive Contact
Türk Hava Yolları Yeni Kargo Binası
Kargo Başkanlığı
Yeşilköy/Bakırköy- İstanbul
Tel: 0212 463 63 63
www.turkishcargo.com.tr
42
18
Baskı-Cilt | Printing-Binding
Vatan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. Sanayi Mahallesi
1650 Sk. No: 2 Esenyurt 34517 İstanbul - Türkiye
Tel: +90 212 622 19 00 www.vatanofset.com
Yayın Türü 3 aylık, süreli, yerel
Basım Yeri ve Tarihi, İstanbul,
Ekim-Kasım-Aralık 2015
Reklam | Advertising
Tülin Çim
Seda Kesici
(Genel Müdür YardımcısıDeputy Director General)
(Reklam Satış Direktörü-Sales
Director of Advertising)
Aysen Çakır
İlknur Eruzun
(Reklam Satış Direktörü-Sales
Director of Advertising)
(Rezervasyon MüdürüReservation Manager)
T Medya Yatırım ve San. Tic. A.Ş.
Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. Türkmedya Binası, No: 11 C/51, K. 5,
Yenibosna/Bahçelievler, İstanbul T: 0 (212) 449 12 40
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 1
önsöz FOREWord
Değerli Turkish Cargo İş Ortaklarımız,
Dear Turkish Cargo Business Partners,
Yeni başarılar elde ettiğimiz ve bu başarıların devamının gerekliliği
olan yeni yatırımlarla geçen 2015 yılını heyecanlı bir koşuyla tamamlamak üzereyiz. Turkish Cargo, bu yıl yeni uçaklar ve yeni hatlarla pazar
ve kapasite yönünden büyürken Orta Doğu bölgesinde de etkinliğini artırdı. Agresif bir pazara dönüşen bu bölgede tonaj itibarıyla
Kahire’de yüzde 9, Tahran’da yüzde 1, Amman’da yüzde 13 büyüdük.
Dubai’de ise tonajda yüzde 9 azalma yaşanırken gelirde yüzde 27’lik
bir artış yakaladık.
Amerika’ya kargo seferlerinin de başlamasıyla bölgemizde düşük gelirli Avrupa kargoları yerine birim geliri yüksek olan Amerika ve Afrika
kargolarına ağırlık veriyoruz. Yine yüksek birim gelirli posta taşımalarını zengin uçuş ağımızı kullanarak gerçekleştirme gayretindeyiz.
Başarımızın devamı ve yeni hedeflerimizin gerçekleşmesi hem sizlerin
azmi ve gayretleriyle hem de olanaklarımızın daha da gelişmesi sayesinde mümkün ve kolay olacak.
Bu inançla sizlere çalışmalarımızı hızlandırma ve operasyonel bütünlüğü sağlama konusunda hepimize yeni olanaklar sunacak olan yeni
yatırımımızdan söz etmek istiyorum: Kargo Başkanlığımız 20 yılı aşkın
süredir kullandığı TACTIC sisteminin yerine COMIS’i devreye alıyor.
COMIS ile birlikte kargo satış, muhasebe ve operasyon olmak üzere
iş süreçlerimizin tamamında ciddi bir dönüşüme imza atacağız. Bu
yeni sistem stratejik karar almada ihtiyaç duyulan veri bütünlüğünün
sağlanmasında ve iş süreçleri içerisinde insan kaynaklı hataların asgari düzeye indirilmesinde bizlere önemli mesafeler kazandıracak ve
hizmetlerimizin odak noktasına koyduğumuz müşteri memnuniyetinin
yükselmesine vesile olacak. Bu yeni sistemin birçok anlamda gelişimi
sağlayarak Ortaklığımıza artı değer katacağından şüphemiz yok.
Hem Kargo hem de Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Başkanlıklarımız, pazarda rekabet kapasitemizi artıracak olan bu projeyi
oldukça güzel bir iş birliği içerisinde yürütmekte ve geleceğin dünyası-
We are excitedly approaching the end of 2015. It was a year full of both
achievements and new investment; the latter being necessary to ensure
future accomplishments. Turkish Cargo’s new aircraft has contributed to
growth in terms of market and capacity. Also, new routes have increased
our presence in the Middle East region. We’ve had aggressive growth in
this market: 9% in Cairo, 1% in Tehran, and 13% in Amman (by tonnage).
Despite a tonnage decline in Dubai at 9%, we’ve managed to achieve a 27%
rise in revenue.
We’ve started to prioritize American and African cargos with higher revenue
generation, since we launched cargo service in America, and shifting focus
away from low-cost European cargos in our region. We wish to realize
higher revenue via air mail transport through our comprehensive flight
network.
The continuation of our success, and the realization of our new targets, is
made easy thanks to your determination and efforts. Further development
of our facilities will also help to that end.
With this in mind, I’d like to say a few words about a new investment that
will provide new opportunities to accelerate our work and ensure operational integrity. Our Cargo Management system will replace TACTIC, the
system we’ve used for over 20 years in COMIS.
We will continue to significantly transform all of our work processes,
including cargo sales, accounting and operations. This new system will
advance us further in data integrity, in strategic decision-making, and in
minimization of human error in work processes. All of this is expected to
increase customer satisfaction, which is always at the heart of our services.
We have no doubt that this new system will help ensure the success of
improvements and add value to our Company.
Both Cargo & Corporate Development and the IT Directorates have
successfully launched this project in unison. We anticipate that this will
increase our market competitiveness, and showcase our innovative ap-
na hazırlanmada risk ve sorumluluk alarak gelişime yönelik oldukça
yenilikçi bir yaklaşım sergilemektedirler.
Yeni sistemle yeni başarılara imza atacağımıza inanıyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
proaches.
It’s my belief that, with this new system, we’ll accomplish all of this.
I wish you all success in your work.
Doç. Dr. Temel Kotil
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Temel Kotil, Ph.D.
Deputy Chairman & CEO
HABERLER NEWS
HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI İLK MEZUNLARIYLA
BAŞARIYA İMZA ATTI
Air Transport's Inaugural Class is an
Achievement
Türk Hava Yolları,
çalışanlarının dünya
havacılık sektörünün
şekillenmesinde söz
sahibi olması amacıyla
gerçekleştirdiği
Hava Taşımacılığı
Yönetimi Yüksek
Lisans Programı ilk
mezunlarını verdi.
The Air Transport
Management Master
Program, developed
to give Turkish Airlines
employees the opportunity to take part in
changes affecting the
aviation industry, graduated its first class.
T
ürk Hava Yolları, İstanbul Teknik Üniversitesi
ve Boeing iş birliğinde gerçekleştirilen iki
yıllık Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans
Programı, 18 Ağustos 2015 tarihinde ilk mezunlarını verdi.
2013 yılında Boeing, İTÜ ve Türk Hava Yolları
ortaklığında gerçekleştirilen Hava Taşımacılığı
Yönetimi Yüksek Lisans Programı 39 Türk Hava
Yolları yönetici ve yönetici adayıyla mezuniyeti
kutladı. Boeing, Türk Hava Yolları ve İstanbul
Teknik Üniversitesi ortaklığında başlatılan
program, Türk Hava Yolları’nın gelecek vadeden
yönetici ve yönetici adaylarına liderlik ve yönetim
becerileri kazandırmak, ülkenin hızla büyüyen
havacılık sektörüne başarıyla yön vermelerini
ve küresel havacılık endüstrisinde etkili bir role
sahip olmalarını sağlamak amacıyla başlatıldı.
Törende konuşan Türk Hava Yolları Genel
Müdür Yardımcısı (Yatırım ve Teknoloji)
Dr. Ahmet Bolat, “Dünyadaki tüm diğer havayolu
şirketlerinden daha fazla ülkeye uçan ve daha
fazla uluslararası sefer gerçekleştiren Türk
T
he two-year Air Transport Management Master Program, developed
in collaboration with Istanbul Technical
University (ITU) and Boeing, honored its
first class of graduates on August 18.
Launched in 2013 with the collaboration of Boeing, Istanbul Technical University (ITU) and Turkish Airlines the master
program celebrated its first class of 39
graduates, made up of Turkish Airlines
executives and executives of the future.
The program started with the aim to give
our executives and future executives the
opportunity to perfect their leadership
and management skills so that they can
play a more active role in shaping the
future of the fast-paced aviation industry,
both domestically and globally.
Our Chief Investment & Technology Officer Ahmet Bolat, PhD, who was among
the attendees, said: “We are proud to be
the airline flying to more countries than
Hava Yolları, kıtalar arası köprüler kurmanın
yanı sıra kültürel, ticari ve ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesine büyük katkı sağlamaktan ve
böylelikle de uluslararası entegrasyonun daha
da ileri götürülmesine destek olmaktan gurur
duyuyor. Türk Hava Yolları olarak Türkiye üzerinden geçen trafikten önemli bir pay yakalamayı
hedefledik ve bu amaca uygun stratejiler geliştirdik. Bugün, İstanbul küresel bir uçuş merkezi
olma konusunda önemli bir mesafe kaydetmektedir. Türk Hava Yolları, tıpkı saygıdeğer program
ortaklarımız Boeing ve İTÜ gibi küresel bir
markadır. Havacılık endüstrisinin yükselen yıldızıyız. Başarılarımıza yenilerini eklemeye devam
edebilmek için katılan ve başarıyla tamamlayan
yönetici ve yönetici adaylarımızın yönetim becerilerinin verimliliğini artıran bu programın,
biz uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştirmeye
devam ederken, Türkiye’nin gelecekteki havacılık sektörü liderlerinin mesleki becerilerine
önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. Parçası
olmaktan gurur duyduğum İTÜ’nün bir mezunu
olarak, İTÜ’den yüksek lisans derecesi almaya
hak kazanan genç meslektaşlarımı kutluyor ve
küresel havacılık sektörünün geleceğini şekillendirmede önemli bir role sahip olacaklarına
yürekten inanıyorum.” dedi.
Törene katılan Türk Hava Yolları Genel
Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat’ın yanı sıra İTÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Boeing
Ticari Uçaklar Avrupa Bölgesi Satış Başkan
Yardımcısı Todd Nelp de Havayolu Taşımacılığı
Yüksek Lisans Programı’nın ilk mezunlarını
vermesinden duydukları mutluluğu ve heyecanı
dile getirdiler.
Türk Hava Yolları
olarak Türkiye
üzerinden geçen
trafikten önemli
bir pay yakalamayı
hedefledik.
We aimed at taking
a significant share
from Turkey's airway
traffic.
any other airline and with more frequency, thus establishing a transcontinental
cultural bridge. We are also proud to be
making a major contribution to the development of commercial and economic
relations. We aim to attain a significant
share of the traffic that passes through
Turkey’s air space, and have developed
strategies to that end. Today, Istanbul is
on its way to become a global flight hub.
Also, along with that, Istanbul is a global
brand, just in the same way our program
partners, Boeing and ITU, are. We are
the rising star of the aviation industry. I
believe this program is precisely where
our future managers and executives will
perfect their management skills, thus
making an important contribution to the
professional skills of Turkey’s aviation
workforce while are on track to realizing
our long-term goals. As a graduate of
ITU, I am honored to be a part of it. I congratulate my young colleagues who also
received their master's degrees from ITU,
and I trust that they will play an important
role in shaping the future of the global
aviation industry.”
Besides our Chief Investment & Technology Officer Ahmet Bolat, ITU Rector
Mehmet Karaca, PhD, and VP of European
Sales, Boeing Commercial Airplanes
Todd Nelp expressed their gratitude and
excitement to see the first graduates of
the Air Transport Management Master's
Program.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 5
HABERLER NEWS
TurkIsh Cargo’dan 6 yeni hat
NEW YORK
ATLANTA
6 New Routes from Turkish Cargo
DOHA
AMSTERDAM
LONDRA - LONDON
KİNŞASA - KINSHASA
Turkish Cargo, uçuş
ağını dört farklı kıtada
açacağı altı yeni
hatla güçlendirmeye
hazırlanıyor. ABD’de
Atlanta ve New York,
Avrupa’da Londra ve
Amsterdam, Asya’da
Doha, Afrika’da ise
Kinşasa hatlarımızı
açıyoruz.
Turkish Cargo is preparing to extend its
flight network with six
new lines to be opened
on four different continents. We are launching new destinations in
Atlanta and New York
City (USA), London and
Amsterdam in Europe,
Doha in the Middle East
and Kinshasa in Africa.
Londra - İngiltere
Pazar analizleri ve geri dönüşlere göre
Londra’da bulunan Stansted Havalimanı’na
kargo seferleri başlatacağız. Seferlerimiz
dönüş uçuşunun doluluk ve kâr oranlarını
korumak amacıyla ihracat trafiği yüksek olan
Amsterdam ile bağlanarak icra edilecek.
London - England
Depending on the outcome of market analysis
and feedback, we will begin cargo flights to
London’s Stansted Airport. In order to sustain
occupancy rates and profits, our return flights will
be made via connection in Amsterdam, where the
export traffic is high.
Doha – Katar
Başta Amerika kıtası olmak üzere;
Avrupa ve Türkiye çıkışlı güçlü ithalat kargo potansiyeline sahip olan
Doha’nın, Şikago ve Atlanta seferlerimizin kârlılığına pozitif yönde katkı yapması
bekleniyor.
Doha - Qatar
Owing to a strong cargo import potential, especially for the Americas
(in addition to Europe and Turkey),
Doha is expected to contribute positively to
the profitability of our flights to Chicago and
Atlanta.
Amsterdam – Hollanda
Güçlü bir kargo ihracat ve ithalat pazarına sahip olan Hollanda’da şimdiye
dek Maastricht hattımızı 7 frekans
olarak icra ediyorduk. Müşteri portföyünü genişletmek, Maastricht meydanını tercih etmek
istemeyen müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek adına Amsterdam Havalimanı’na
kargo seferlerine başlayacağız.
Amsterdam - Netherlands
To date, we’ve coordinated seven flights a
week to Maastricht, Netherlands, where
there is a strong import and export cargo
market. To expand our portfolio, and to meet the
demands of our customers who don’t prefer using
Maastricht’s Aachen Airport, we will commence
cargo flights to the Amsterdam Airport.
New York - ABD
2015 kış tarifesi döneminde başlanacak yeni noktalardan New York JFK
Havalimanı, güçlü ithalat ve ihracat
pazarı ile dünyanın önde gelen ticaret
merkezlerinden biri. New York pazarının
yüksek potansiyeliyle diğer kargo seferlerimize olumlu katkı yapması hedefleniyor.
New York City, New York - United
States
Newly launched destinations in the winter of 2015, New York City’s JFK Airport
is one of the world's leading import/export
centers. The New York market, considered to
have high potential, is expected to contribute
positively to our other cargo flights.
Kinshasa - Democratic Republic of the
Congo
Kinshasa, which will become the 10th cargo
destination in the African region, has a very
strong import market. Noted for its enthusiasm to develop its economy, Kinshasa
offers significant revenue opportunities for
Turkish Cargo.
Atlanta – ABD
Dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olan
Atlanta, hem ithalat hem de ihracat anlamında büyük bir kargo potansiyeline sahip. Atlanta üzerinden işleyen ekonomik
faaliyetlerin çeşitliliği tüm kargo seferlerimizi pozitif yönde etkileyecek.
Atlanta, Georgia - United
States
Atlanta, as one of the world's
leading commercial centers, has great cargo
potential both in terms of importing and
exporting capabilities. Due to the diversity
of Atlanta-based economic activities, it will
positively affect all of our cargo flights.
Kinşasa – Demokratik Kongo
Cumhuriyeti
Afrika bölgesindeki 10. kargo noktası
olacak olan Kinşasa, çok güçlü bir ithalat
pazarına sahip. Gelişmeye açık ekonomisiyle dikkat çeken Kinşasa, Turkish Cargo
için önemli bir gelir fırsatı oluşturuyor.
Yeni hatlarımızla
birlikte Turkish
Cargo’nun uçuş
noktası sayısı
55’e ulaşacak.
The number of
Turkish Cargo's flight
destinations will
reach 55 thanks to
the new routes.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 7
HABERLER NEWS
Havacılık Zirvesi ICAN’de TurkIsh
Cargo’yu tanıttık
We introduced Turkish Cargo at
the ICAN Aviation Summit
ICAO Havacılık
Müzakereleri'nin
sekizincisi ICAN
2015, 19-23 Ekim
tarihlerinde Antalya'da
gerçekleştirildi.
The 8th Annual ICAO
Air Services Negotiation Event (ICAN 2015)
was held in Antalya
from October 19-23,
2015.
Türk Hava Yolları ve LOT Polonya
Hava Yolları’nın Katkılarıyla…
Turkish Airlines and LOT Polish Airlines'
Collaboration
Türk Hava Yolları ve LOT Polonya
Hava Yolları stratejik iş birliğiyle
niyet mektubu imzaladı.
T
ürk Hava Yolları ve LOT Polonya Hava
Yolları, imzaladıkları niyet mektubuyla
ticari bağlarını kuvvetlendirmeye devam ediyor.
Niyet mektubuyla; Polonya, Türkiye ve öte noktalardaki pazar payının genişletilmesi ve mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor.
Türk Hava Yolları Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Temel Kotil,
“Havayollarımız arasındaki bu stratejik iş birliği, her iki taşıyıcıya da mevcut pazarlarındaki
etkinliklerini artırma fırsatı verip iş birliği kapsamına giren güzergâhlardaki etkinliklerine de
katkı sağlayacak. Aynı havayolu ittifakına dâhil
oldukları dikkate alındığında, bu iş birliğinin
Star İttifakı’na da katkı sağlayacağı düşünülebilecektir.” dedi.
Bu iş birliğiyle
Polonya, Türkiye
ve öte noktalardaki
pazar payının
genişletilmesi
hedefleniyor.
With this
collaboration it's
aimed at expanding
the market share in
Poland, Turkey and
other countries.
Turkish Airlines and LOT Polish Airlines have signed a letter of intent for
strategic cooperation.
T
urkish Airlines and LOT Polish Airlines
continue to expand their commercial ties
with a new letter of intent that focuses on
expanding their respective market shares,
which will also serve to deepen the relationship.
Our Deputy Chairman & CEO Temel
Kotil, PhD said: “This strategic cooperation
between Turkish Airlines and LOT Polish
Airlines will allow both of airlines to increase their effectiveness and contribute to
economic initiatives associated with these
routes. Considering we are both members
of this particular alliance, we expect this
cooperation to contribute to the Star Alliance
as well."
U
laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede turizm sektörüne yönelik paneller, sektörel görüşmeler ve imza törenleri de düzenlendi. Turkish Cargo olarak
standımızla katıldığımız etkinlikte ICAO Konsey Başkanı Dr.
Olumuyiwa Benard Aliu, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi,
Türk Hava Yolları Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Doç. Dr. Temel Kotil ile birlikte katılımcılara Turkish Cargo hakkında bilgilendirme yaptık ve ürünlerimizle ilgili bilgiler verdik.
I
n the summit which was co-hosted by the Ministry of
Transport, Maritime Affairs and Communications and the
Directorate General of Civil Aviation there were panels, sectorspecific meetings and signing ceremonies related to the tourism sector. At our Turkish Cargo booth with participation of
ICAO Council President, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu; Directorate
General of Civil Aviation, Bilal Ekşi; and Turkish Airlines’ Deputy
Chairman & CEO, Temel Kotil, PhD we informed attendees
about Turkish Cargo and our products.
CaspIan AIr Cargo SummIt 2015’e katıldık
We were at the 2015 Caspian Air Cargo Summit
Doğu Avrupa ve Rusya Kargo
Bölge Müdürlüğümüz, 5-7 Ekim
tarihleri arasında Azerbaycan’ın
başkenti Bakü’de gerçekleştirilen
International Caspian Air Cargo
Summit 2015 etkinliğine Turkish
Cargo’yu temsilen katıldı.
Turkish Cargo’s Regional General Management of Eastern Europe & Russia attended the 2015
International Caspian Air Cargo
Summit in Baku, Azerbaijan, October 5-7.
B
ölge Müdürümüz Burak
Ömeroğlu, katılımcılara
Turkish Cargo faaliyetleri ve
hava kargo sektörünün geleceği hakkında bilgiler verdi.
O
ur Regional General
Manager Burak Ömeroğlu
informed attendees about
Turkish Cargo's activities and
air cargo sector's future.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 9
HABERLER NEWS
İç hatlar yolcu sayısı 17 milyondan
81 milyona hızla yükselerek kayda
değer bir artış gösterdi.
Domestic passenger numbers have
risen considerably from 17 million to
81 million.
D
A
İÇ HAT TRAFİĞİ, TURİZM İLLERİNİN HAVALİMANLARINDA ÖNEMLİ BİR MESAFE KAYDETTİ
DOMESTIC FLIGHT TRAFFIC HAS SHOWN A
CONSIDERABLE IMPROVEMENT IN THE AIRPORTS
IN TOURISTIC CITIES
evlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre
Türkiye genelinde havalimanlarında haziran
ayında hizmet alan yolcu sayısı 17 milyonu, ilk
6 aylık dönemdeki toplam yolcu sayısı ise 81
milyonu aştı.
İstatistiğe göre hava limanları toplam uçak
trafiği iç hatlarda yüzde 10,4 artışla 73.684’e
ulaşırken dış hatlarda binde 4 azalışla 61.206
oldu. Hizmet verilen uçak sayısı toplamda
yüzde 5,2 artışla 134.890 oldu.
2015 yılı Haziran ayında Türkiye geneli hava
sahalarında hizmet verilen uçak sayısı yüzde
6,4 artışla 166.913'u bulurken üstgeçiş (overflight) trafiği yüzde 11,7 artış ile 32.023 rakamlarına ulaşarak hızla büyüdü.
ccording to the results given by General
Directorate of State Airports, number of
domestic passengers has reached 17 million in
June, while the total number of passengers in
the first six months has exceeded 81 million.
Statistics show that the total amount of
airport traffic increased by 10.4% in domestic
flights reaching up to 73.684, while international
flight traffic has dropped by 4 per thousand
with 61.206 flights. The total number of aircraft
used in service has risen by 5.2%, reaching up
to 134.890.
The total number of aircraft used in service
at the airports in Turkey has risen by 6.4%,
reaching up to 166.913, whereas overflight traffic has reached 32.023 growing rapidly by 11.7%.
İÇ HAT VE TRANSİT YOLCU
TRAFİĞİNDE ÇİFT HANELİ
BÜYÜME
Türkiye genelinde Haziran
2015 itibarıyla direkt transit
dâhil toplam 17.384.654
yolcuya hizmet verildi.
Havalimanlarında yolcu
sayısı geçen yılın aynı ayına
göre %4,4 artış gösterdi.
Haziran ayında %11,4 artışla
8.630.558, dış hat yolcu sayısı
ise %1,8 azalışla 8.754.096
oldu.
DOUBLE DIGIT GROWTH IN
DOMESTIC AND TRANSIT
PASSENGER NUMBERS
HAZİRAN AYINDA UÇAK,
YOLCU VE YÜK TRAFİĞİ ARTTI
AIRCRAFT, PASSENGER AND FREIGHT
TRAFFIC HAS INCREASED IN JUNE
In June 2015, a total of
17,384,654 direct transit passengers have travelled in
the airports of Turkey. The
number of airport passengers
increased by 4.4% compared
to the respective month of
last year. Total number of
domestic passengers reached
8,630,558 increasing by 11.4%,
while international passenger
number has dropped by 1.8%
with 8,754,096.
2015 Haziran ayı itibarıyla Ege ve Akdeniz
kıyılarında bulunan (İzmir Adnan Menderes,
Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman,
Muğla Milas-Bodrum, Balıkesir Koca Seyit,
Çanakkale) havalimanlarımızın iç hat yolcu
sayısı toplamda yüzde 11 artış ile 1.937.135’e
ulaştı. 2014 Haziran ayına göre aynı ay bu
yıl, dış hat yolcu sayısı ise Gazipaşa Alanya
Havalimanı yüzde 36 oranında, Balıkesir Koca
Seyit Havalimanı ise yüzde 61 oranında artış
kaydetti.
The total number of domestic passengers
reached 1.937.135 with 11% increase in
Aegean and Mediterranean coast cities (Izmir
Adnan Menderes, Antalya, Gazipasa Alanya,
Mugla Dalaman, Mugla Milas-Bodrum,
Balıkesir Koca Seyit, Canakkale) in June 2015.
Compared to the respective month of the last
year number of passengers at Gazipasa Alanya
Airport rose by 36%, while passengers at
Balıkesir Koca Seyit Airport rose by 61%.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 11
HABERLER NEWS
Türk Hava Yolları
Hucend’e Uçuyor
Uçak Teminatlı Tahvil İhracı
Aircraft Assured Bond Issue
Turkish Airlines Flies
to Khujand
Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi
Türk Hava Yolları’nın Tacikistan’ın ikinci büyük
şehri Hucend’e seferleri başladı.
S
The airline that flies to the most countries, Turkish
Airlines, has commenced flight service to Khujand,
Tajikistan's second-largest city.
efer yaptığı 110 ülke ile dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu
şirketi olmayı başaran Türk Hava Yolları, Tacikistan’da Duşanbe’den
sonra ikinci uçuş noktası olarak Hucend’e sefer başlattı. 3 Ağustos
2015 itibarıyla başlayan İstanbul-Hucend uçuşları ilk etapta haftada iki
kez karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.
T
he airline company that flies to most countries in the
world (110) Turkish Airlines commenced flights to
Khujand, its second destination in Tajikistan after Dushanbe.
The round-trip flights between Istanbul and Khujand that
began on August 3, will be realized two days a week.
Türk Hava Yolları’nın Eylül, Ekim
ve Kasım 2015’te teslim alması
planlanan üç adet yeni Airbus 321200 tipi uçağı dünyanın ilk JPY
döviz cinsi EETC ihracı ile finanse
edildi.
Sabiha Gökçen’den
Venedik’e Uçuşlar
Başladı
Flights from Sabİha
Gökçen Airport to
Venice began
Türk Hava
Yolları İstanbul
Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan
Venedik’e sefer
başlattı.
Turkish Airlines commenced Venice flights
from Istanbul Sabiha
Gökçen Airport.
T
ürk Hava Yolları Sabiha Gökçen
Havalimanı’ndan Amsterdam, Bakü, Berlin,
Brüksel, Düsseldorf, Ercan, Frankfurt, Kiev,
Kuveyt, Londra, Milano, Münih, Paris, Tiflis,
Tahran, Tel Aviv, Viyana, Roma, Stuttgart, Köln,
Barselona, Dammam, Erbil ve Bahreyn’den
sonra şimdi de Venedik uçuşlarını başlatarak
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sefer yaptığı
nokta sayısını 25’e yükseltti.
24 Ağustos 2015’te başlayan İstanbul
Sabiha Gökçen-Venedik uçuşları her gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.
E
T
urkish Airlines increased the number of destinations flown from Sabiha Gökçen Airport to
25 with the addition of Venice, which joins the following cities: Amsterdam, Baku, Berlin, Brussels,
Dusseldorf, Ercan, Frankfurt, Kiev, Kuwait,
London, Milan, Munich, Paris, Tbilisi, Tehran,
Tel Aviv, Vienna, Rome, Stuttgart, Cologne,
Barcelona, Dammam, Erbil and Bahrain.
The round-trip flights between Istanbul
Sabiha Gökçen and Venice that commenced on
August 24, will be organized every day of the
week.
ETC ihracı özellikle ABD’li havayollarının
yoğun olarak kullandığı bir finansman
yapısı olmakla birlikte bu yapıda, finanse edilen
uçaklar teminat olarak gösteriliyor. Böylelikle
tahvilin kredi notu iyileştirilirken daha düşük
faiz oranları ile finansman sağlanabiliyor.
Türk Hava Yolları, bu yılın mart ayında ABD
piyasalarında gerçekleştirilen EETC ihracı ile
üç adet Boeing 777-300ER tipi uçağı finanse
ettiği biliniyor. 2015 yılında Japon sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bu ihraç ile ikinci kez
sermaye piyasası yatırımcılarına ulaşılmış olan
Türk Hava Yolları (kiracı sıfatıyla), uçak finansmanlarında kullanılmakta olan birçok finansman yapısına ek olarak sermaye piyasalarına
da başarılı şekilde erişerek gelecek finansman
ihtiyaçları için de maksimum çeşitlendirme
sağladı.
Türk Hava Yolları
işlemin ihracında
Japonya’nın önde
gelen finansal
kuruluşları ile çalıştı.
Turkish Airlines has
teamed up with
Japan's leading
financial institutions
to expand future
exports.
Utilizing a Japanese yen (JPY)
dominated EETC for the first time
in the world, Turkish Airlines has
leased three A321-200 aircraft
to be delivered September November 2015.
E
ETCs are extensively-used financing
vehicles that allows US airlines to
obtain aircraft through trust investors.
Thus, the bonds credit rating improves
while it provides lower interest rates and
more financing.
Turkish Airlines financed three
Boeing 777-300ER-type aircraft in March
2015, thanks to an EETC issue from the
US market. Thanks to this export carried
out in Japanese capital markets in 2015,
Turkish Airlines (as lessee) reached
capital market investors for the second
time, and diversified sources of future
debt financing on the maximum level,
reaching capital markets in addition to
the existing capital market structures
used in aircraft funding.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 13
HABERLER NEWS
Galatasaray ile forma
sponsorluğu anlaşması
JERSEY sponsorship deal
with Galatasaray
5. kez Avrupa’nın
en iyi havayolu
seçilen Türk Hava
Yolları, 2015-2016
Şampiyonlar Ligi’nde
temsilcimiz olarak yer
alan Galatasaray’ın
forma sponsoru oldu.
3-8 KASIM, SARAYBOSNA CAZ
FESTİVALİ GELİYOR!
JAZZ FEST SARAJEVO IS SET FOR
NOVEMBER 3-8!
Turkish Airlines,
chosen Europe's
Best Airline 5
times, is now the
jersey sponsor for
Galatasaray, 20152016 Champions
League team.
Takım, Vodafone
Arena’da Atletico
Madrid karşılaşmasına
Turkish Airlines logolu
formalarla çıktı.
T
ürk Hava Yolları ile Galatasaray Spor
Kulübü arasında yapılan bu anlaşmaya
göre, geçen sene de olduğu gibi, bir yıl boyunca Avrupa Kupalarında oynayacak olan
Galatasaray, Turkish Airlines logolu forma ile
boy gösterecek. Sezon başında yapılan diğer
anlaşmalarla, Türk Hava Yolları Fenerbahçe
ve Trabzonspor’un da Avrupa Kupaları’nda
forma sponsoru olmuştu.
Türk futboluna ve Galatasaray Spor
Kulübü’ne uzun yıllardır ulaşım sponsorluğu
desteği veren Türk Hava Yolları 2014-2015
sezonunda olduğu gibi önümüzdeki dönem
de desteğini forma sponsorluğu kategorisinde devam ettirerek Galatasaray’ı Avrupa
Kupalarında başarıya taşımayı hedefliyor.
A
ccording to the agreement signed
by Turkish Airlines and Galatasaray
Sports Club, for one year, the team will play
European games wearing jerseys with the
Turkish Airlines logo. With the other agreements signed earlier this season, Turkish
Airlines will also be the jersey sponsor
for both Fenerbahce and Trabzonspor's
European matches as well.
Turkish Airlines providing transportation sponsorship to Turkish football and
Galatasaray Sports Club for many years
just as it did in 2014-2015 season, will continue its support in the coming season with
shirt sponsorship category aiming to carry
Galatasaray to the victory.
Türk Hava Yolları, uluslararası
müzik festivali 19. Saraybosna Caz
Festivali’nin ana sponsoru oldu.
S
At Vodafone Arena,
the team took on
Atletico Madrid
sporting new jerseys
with the Turkish
Airlines logo.
araybosna Caz Festivali, 3-8 Kasım tarihleri arasında Bosna Hersek’in başkentini
dev bir festival alanına çevirecek. Festivalde,
uluslararası müzik sahnesinde yer alan
önemli isimlerin yanı sıra yeni yeteneklerin
de performansları yer alacak.
Tigran Hamasyan Trio, Jason Moran Fats
Waller Dance Party, Al Di Meola Elysium &
More Unplugged, Arve Henriksen & Christian
Fennesz, Tomasz Stanko Band, Vladimir
Kostadinović Quartet, Kurt Elling Passion
World gibi sahnelerin yer alacağı Festival’de
ayrıca festival kulübü programı, konserler
ve çocuklar için atölyeler ile bölgesel eğitim
programı olan Music Meeting’e de ev sahipliği yapacak.
Festival kapsamında
birbirinden
farklı etkinlikler
katılımcıları
bekliyor.
Participants will
enjoy various
activities during the
festival.
Turkish Airlines is the main
sponsor of the international
music festival, the 19 th Annual
Jazz Fest Sarajevo.
W
hen Jazz Fest Sarajevo is going to turn
Bosnia and Herzegovina's capital into
a big music event spot on November 3-8.
The biggest names from the international
music scene as well as emerging artists will
all converge in the festival.
In addition to performances by the Tigran
Hamasyan Trio, Jason Moran, Fats Waller
Dance Party, Al Di Meola's Elysium & More
Unplugged, Arve Henriksen & Christian
Fennesz, the Tomasz Stanko Band, the
Vladimir Kostadinovic Quartet, and Kurt
Elling, the festival also features an extensive program, including concerts, children's
workshops, and "Music Meeting", a regional
educational program.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 15
t
Go
he
ia
nda
dr
an
Al
ex
-D
On
Ro
sto
v-
Kiev
Ka
za
n
w
Chisinau
co
os
M
k
irs
sib
vo
a’a
San
Kig
n Johann
esburg
dah
Jed
Salaam
Capetow
u
go
Libreville
ali
u
zi
ou
ad
Ben
gha
dis
h
ag
dh
Acc
ra
Mazar-i Sh
arif
Dhaka
ait
Du
Ab
Am
u-D
n
M
os
ul
Shir
az
Ba
hra
Su
in
lay
hab
i
hi-M
ore
Do
Ta
if
h
Ba
Ja
ka
rta
gh
Hong Kong
k H
o-C
gap
ha
da
d
Osaka
gko
Sin
an
iya
Ban
Tokyo
Aqaba
Kuw
m
Ou
Mo
ga
u
sa
Dar es
rgh
ada
ish
ad
ba
gie
rs
i
Erbi
ma
Shanghai
New Delh
Karac
hi
bai
lA
viv
jaf
og
m
Mo
bi
Nairo
Hu
Guangzhou
l
r
pu
Male Kuala Lum
Kabul
rut
Te
Na
M
Riya
Al
ro
tt
ta
ja
ho
inah
Ababa
sra
an
kc
Mad
Mi
lim
sra
s
Bei
t
Dushan
Ulan Bator
o
ndu
Seoul
Kathma
be
Alepp
sca
Isfa
Osh
Mashhad
Aden
ans
Kerm
han
at
Ashgab
Tabriz
Tehran
Colombo
ing
Beij
hah
ore
Ganja
Ba
k
hke
Lah
evan
hich
Nak
u
Bak
Mu
ua
Addis
o
Sa
ey
lo
o
Pa
ns
Ki
Niam
n
to
Co
a
s
ha
No
r
ka
Da
g
La
ou
T
la
os
N
i
l
po
ri
am
’dj
an
dj
i
Ab
en
un
o
Ya
K
a
osa
Lefk
r
Ai
de
ar
Doua
es
a
en
m
As
an Khartoum Entebbe Batna
Constantine Or
o
an
im
ascu
i
D
Ta
Alm
Bis
ol
rop
Stav
ent
shk
Dam
t
ou
jib
T
Al Q
s
hen
T
isi
bil
ass
Ba
aty
ad
ab
Isla
Ya
i
tum
a
tan
As
m
u
nb
At
i
Tun
la
sab
k
tra
S
Ki
en
c
lem
os
n
V
iki
salon
Thes
s
Bu
hafe
arna
M
Ca
ille
Tirana
llinn
Rotterdam Ta
ht
aastric
nca
richs
ourg P
ristina
Madrid Malta Malaga
Boston
rse
n
Housto
am
rd
Amste
Open your
business with
to the world
Turkish Cargo
rico
Valencia
Ma
Vienna
Podg
o
m
a
n
C
a
Uf
n
ha
As
hi
oc
p
fe
Si
ani
je
ol
ro
Cat
Skop
at
Ek
a
t
ta
l
bu
rg
gna
Salzburg
Lisbon
b
na Luxe
mb
Vilnius
Bilbao
nev
a
rg
bu
in
er
s
on
Ka
gre
Ge
Bolo
Barcelo
ux
postela
lbo
De Com
Za
Aa
Santiago
ig
e
an
e
o
ipz
Mil
Rom
na
Los A
ngeles
s
Turin
Toulo
Le
nic
Na
use
New York
D.C.
Washington
a
rt
Ve
Nice
ev
fia
Chicago
Geno
ra
j
kfu
ple
Pisa
Sa
Fr
an
ric
h
Lyo
n
treal
f
So
Par
is
Mon
or
Zu
en
Ba
e
Vi
eld
ra
d
Lua
ss
sel
nto
lg
Fried
h
Be
dea
Du
Bor
ls
ne
se
urg
st
inb
st
r
Ed
re
Do
ch
a
us
Lviv
Br
e
nst
Mü
am
pe
da
Bu
on
ue
Lo
nd
Toro
Bu
rd
Kherson
lja
na
ste
Riga
ub
und
Lj
Am
Bill
am
m
ic
h
bli
n
un
gh
ag
Pr
Du
in
M
e
gn
lo
Co
rm
t
er
Bi
ar
ol
ckh
tg
ste
ov
nn
Ha
ut
ch
e
S to
St
an
No
rg
rg
M
tsk
bu
be
Odessa
m
Ha
em
o
Osl
ur
vsk
n
ge
ha
N
Dneprop
etro
en
en
r
rsaw
sk Wa
rg Min
tersbu
St. Pe
Helsinki
n
Berli
p
Co
em
on
g
ur
nb
Br
Sh
Sh arm
eih El
k
Da
mm
am
inh-
City
MAKALE ARTICLE
COMIS CANLIYA GEÇTİ
COMIS IS HERE
Turkish Cargo, yaklaşık 25 yıldır kullanmakta olduğu TACTIC sistemi yerine COMIS’i
kullanmaya başladı.
After 25 years, Turkish Cargo has replaced
the TACTIC system with COMIS.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 19
MAKALE ARTICLE
ve proje ekibi tarafından COMIS eğitimi
verildi.
Uzun ve meşakkatli geçen test sürecinde uzman firmalardan destek alındı.
trained participants, then, “key users” from each work unit were trained
on COMIS by facilitators from IBS
Company. During this long and arduous
testing process, we received advice from
other companies who have experts on
the subject.
Eğitim Süreci
Test süreçleri ile eş zamanlı olarak ilerleyen eğitimlerde 2000’den fazla kullanıcıya
muhasebe, satış ve operasyon başlıkları
altında kendi iş süreçleri çerçevesinde
eğitimler verildi. Eğitimler için model ofisler oluşturularak kullanıcılara uygulamalı
eğitim imkânı sağlandı.
Süreçle paralel olarak ana veri yönetimi kapsamında sisteme yüklenecek data,
sistematik şekilde düzenlenerek yüklendi.
Ayrıca süreç içerisinde DWH raporlarının
hazırlanması, organizasyonel değişim
yönetimi gibi çeşitli katmanlarda faaliyet
alanlarını kapsayan çalışmalar da gerçekleştirildi.
2
013’ün ikinci çeyreğinde başlatılan proje çalışmalarından
sonra 2015 yılının ikinci çeyreğinde Satış, Muhasebe ve Operasyon modüllerinin aşamalı
olarak etkinleştirilmesiyle sistem uygulamaya alındı. 1 Ekim, 2015’te tamamlanmasıyla birlikte projeye geçiş süreci
noktalandı ve yeni sistem başarı ile hayata
geçirildi.
Mart 2013’te projenin kavramsal tasarım sürecine başlandı. Kavramsal tasarım
sürecinde sistem Turkish Cargo ve Türk
Hava Yolları iş süreçleri baz alınarak
analiz edildi ve tüm organizasyon yapısını
etkileyebilecek düzenlemeler yapıldı.
Test Süreci
Kavramsal tasarım sürecinin ardından
tasarım taleplerine göre uyarlama süreçleri başlatılarak sistem geliştirildi. Daha
sonra test ve eğitim süreçleri başlatıldı.
İlk önce eğitimlere katılacak kullanıcılara
eğitim verilmesi için Eğitim Başkanlığı
eğitmenlerine IBS firması tarafından,
ardından da test çalışmaları için iş birimlerinden “key userlar”a eğitmenler
iCargo sistemi,
hava taşımacılığı
sektöründeki en
gelişmiş teknolojik
çözümlerden biri.
T
Training Process
iCargo system,
is one of the
most advanced
technological
solutions in the
air transportation
sector.
During the training process, which was
conducted simultaneously along with
testing, more than 2,000 users from
sales, accounting and operations went
through training for their respective
departments. Simulation workspaces
were arranged to provide trainees with
practical learning opportunities.
The data was arranged in a systematic way, in accordance with the management of master data. During the
implementation stage, many areas and
work processes were updated, including
DWH report preparation and organizational change management.
The project’s goals were achieved
thanks to the collective efforts of a
he project was initiated in the
second quarter of 2013, and
until recently the system has
begun to be used in Sales,
Accounting and Operations
modules gradually in the second quarter
of 2015. The transition period has been
completed in October 1, with the successful implementation of the new system.
The conceptual design process was
started in March 2013.
The system was analyzed based on
Turkish Cargo and Turkish Airlines’
already-existing work processes and
new arrangements were made that may
affect the entire organizational structure.
Testing Process
With the conceptual design process
was completed, developments with regards to the adaptation process were
established based on designing demands. The next step was initiating the
testing and training procedures. First,
Directorate of Education instructors
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 21
MAKALE ARTICLE
Projede, Kargo Başkanlığı ve Kurumsal
Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Başkanlığı
tarafından tam zamanlı olarak atanan proje ekibinin yanı sıra, Muhasebe Başkanlığı,
Eğitim Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı,
Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri
bünyesinde entegrasyonlarda, altyapı ve
operasyonda faaliyet gösteren ekipler
dâhil olmak üzere oldukça geniş bir kadronun özverili çalışmaları sonucunda hedeflenen sonuçlar alındı.
Artan büyüme
hacmi, yeni nesil
kargo sistemine
geçme ihtiyacı
doğurdu.
dedicated team, including: the fulltime working project team assigned
by Cargo Management and Corporate
Development & IT Directorate, as well
as other teams operating in infrastructure and operations for the integration of the project from Directorate of
Accounting, Directorate of Education,
Directorate of Ground Operation
and Corporate Development & IT
Directorate.
iCargo Sistemi
iCargo System
Hava taşımacılığı sektörünün en gelişmiş
teknolojik çözümlerden biri olan iCargo
aynı zamanda “community based product”
özelliği ile sektörel gelişmelere daha hızlı
adaptasyon ve ciddi kullanım kolaylığı
sağlıyor. Kargo Başkanlığı için stratejik
açıdan büyük öneme sahip COMIS Projesi,
Ortaklığımızın mainframe sistemlerden
çıkış planı kapsamında gerçekleştirilen bir
dönüşüm projesi olarak değerlendiriliyor.
Sistem, 2015 yılı başında Kargo Başkanlığı
tarafından hayata geçirilen bir başka
önemli proje olan yeni kargo terminali ile
birlikte, uzun vadeli stratejik hedeflere
ulaşmada iki önemli araçtan biri olma
özelliği taşıyor.
COMIS ile birlikte kullanıma sunulan iCargo sistemi sayesinde, Kargo
Başkanlığı’nın operasyonel kabiliyeti ile
sistemlerinde ve strateji belirlemede
kullanılan veri kalitesinde artış, otoma-
One of the most advanced technological solutions in the air transport sector,
iCargo allows for faster adaptation to
sectoral developments; also, its userfriendliness is thanks to the “community-based product” feature. From a
strategic point of view, COMIS is highly
important for Cargo Management,
and is considered to be a transformational project carried out within our
Company’s exit strategy from the mainframe system. Implementation of the
system was one of two important goals
set by Cargo Management in early 2015.
The other is the New Cargo Terminal
Project.
Thanks to COMIS’ iCargo system, and
Cargo Management’s operational capabilities, a big increase in the quality of
data used to identify systems and strategies, and reduction of errors resulting
An increase in
volume created
the need to switch
to the newest
generation of
cargo-based
systems.
tikleşen iş süreçleri ile hatalarda büyük
ölçüde azalma görülmesi bekleniyor.
Kargo Başkanlığı’nın hizmet kalitesi ve
operasyonel verimliliğini büyüme ivmesi
ile tutarlı biçimde yükseltecek olan iCargo
sayesinde Türk Hava Yolları, stratejik hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeye
devam edecek.
from automated work processes are expected. Turkish Airlines will confidently
continue on its path towards achieving
all of its strategic goals, with expanding
service quality and operational efficiency of Cargo Management that will raise
in a consistent manner.
Hava taşımacılığı
sektörünün en
gelişmiş teknolojik
çözümlerden
biri olan iCargo
aynı zamanda
“community
based product”
özelliği ile sektörel
gelişmelere daha
hızlı adaptasyon
ve ciddi kullanım
kolaylığı sağlıyor.
One of the
most advanced
technological
solutions in the air
transport sector,
iCargo allows for
faster adaptation
to sectoral
developments;
also, its userfriendliness is
thanks to the
“community-based
product” feature.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 23
DOSYA ı ARTICLE
IATA Başkanı Tony Tyler: “Dünya
borsalarındaki dalgalanmalardan da
anlaşılacağı üzere yatırımcıların global
ekonominin sağlamlığından şüpheleri
var. Temmuzda kargoda yaşanan düşüş
ekonomik büyümenin daha da yavaşlayacağının işaretidir. Çin’in iç piyasaya yönelmesi, gelişmekte olan ekonomilerdeki
zayıflık ve dünya ticaretindeki yavaşlama
önümüzdeki ayların da kötü geçeceğini
gösteriyor.” dedi.
IATA Temmuz 2015
Hava Kargo Raporu
“The recent stock-market fluctuation
shows that investors have doubts on the
soundness of the global economy. And the
fall in July in freight performance is symbol
of a broader slowdown in economic growth.
China’s shift towards domestic markets,
weakness in emerging markets, and slowing global trade indicates that the situation
will get worse for air cargo in the months
to come,” said Tony Tyler, IATA’s Director
General and CEO.
Temmuz 2015 vs.
Temmuz 2014 / JULY 2015
vs. JULY 2014
FTK Büyüme/
Growth
AFTK Büyüme/
Growth
FLF
Uluslararası/
InternatIonal
-% 0,7
6,7%
44,5%
Yurtiçi/DomestIc
%0,2
7,0%
27,6%
Piyasa Geneli/Total
Market
-%0,6
6,7%
41,2%
YTD 2015 vs. YTD 2014
FTK Büyüme/
Growth
AFTK Büyüme/
Growth
FLF
Uluslararası/
InternatIonal
%3,2
%6,4
%47,5
Yurtiçi/DomestIC
%0,8
%2,8
%29,6
Piyasa Geneli/Total
Market
%2,9
%5,7
%44,0
FTK oranlarında
artış Orta Doğu ve
Afrika bölgelerinde
görüldü.
IATA JULY 2015 AIR CARGO REPORT
Uluslararası Hava
Taşımacılığı Birliği
IATA, 2015 Temmuz
ayına ait hava kargo
istatistiklerini açıkladı.
The International
Air Transportation
Association (IATA) has
announced statistics
for air freight demand
in July 2015.
I
ATA, Temmuz 2015 dönemine ait
hava kargo istatistiklerini yayımladı.
İstatistiklerde de görüleceği gibi
hava taşımacılığında düşüş gözlendi. Kargo miktarı geçen yılın aynı
ayına göre %0,6 düştü.
Küçülmenin düşük ekonomik büyümeden kaynaklandığı vurgulanıyor.
Düşüş Afrika ve Orta Doğu hariç tüm
bölgelerde görüldü. En çok dikkat çeken
düşüşse %5 ile Amerika kıtasında yaşandı.
I
ATA has released data for global
air freight statistics for June 2015.
According to statistics the amount of
IATA air freight volumes has declined.
Compared to the same month last year
cargo demand has declined by 0.6%.
This fall is attributed to global decline in
economic growth. The decline was broadbased across all regions with the exception
of Africa and the Middle East. The most pronounced falls were in the Americas with 5%
decline.
FTK volumes in Africa
and the Middle East
regions have risen.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 25
Kapasite 3,5 arttı.
The capacity increased by 3.5.
Kapasite 5,4 arttı.
The capacity increased by 5.4.
Avrupa l Europe
Kuzey Amerika l North America
FTK 3,7 düştü.
FTK decreased by 3.7.
Kapasite 3,2 arttı.
The capacity increased by 3.2.
Latin Amerika l Latin America
FTK 5,1 düştü.
FTK descreased by5.1.
Kapasite 11,4 büyüdü.
The capacity increased by 11.4.
FTK 13,6 arttı.
FTK increased by 13.6.
%
FTK 1,5 düştü.
FTK descreased by1.5.
İlk altı ayda 0,6 küçülme kaydedildi.
0.6contraction has been recorded
in the first six months.
FTK 1,9 düştü.
FTK descreased by 1.9.
Kapasite 5,3 arttı.
The capacity increased by 5.3.
Asya - Pasifik l Asia-Pacific
Çin üretimde
sorun yaşıyor.
China is facing
manufacturing
struggles.
FTK 10,8 arttı.
FTK increased by 10.8.
Afrika l Africa
Orta Doğu l Middle East
2015’te ihracat ve
ithalatta büyük
düşüş yaşandı.
The region witnessed a
great fall in exporting
and importing in 2015.
Kapasite 18,3 büyüdü.
The capacity grew by 18.3.
röportaj ınterview
LOJİSTİKTE GLOBAL MÜKEMMELLİK VE
TÜRK KÖKENLERİ: DB Schenker
GLOBAL EXCELLENCE IN
LOGISTICS AND ITS TURKISH
ROOTS: DB Schenker
Turkish Cargo’nun bu sayısı için DB Schenker
Arkas İcra Kurulu Başkanı Erik Leiss ile görüştük
ve lojistikle ilgili önemli bilgiler aldık.
DB Schenker Arkas Türkiye ve şirketin iş modeli hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
DB Schenker Arkas’ın Türkiye’de uzun bir
geçmişi var. Şirketin kurucusu Gottfried
Schenker buradaki iş faaliyetlerine 1889
yılında başlamış. Bugün, DB Schenker
Arkas’ın İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir,
Mersin, Gaziantep, Eskişehir, Denizli, Konya
ve Kayseri olmak üzere Türkiye’nin 10 noktasında 400 çalışanı mevcut.
DB Schenker Arkas, küresel bir ağ tarafından desteklenen entegre bir lojistik hizmet
sağlayıcısı olarak tanınıyor. Türkiye’de bizim
kadar bağlantısı olan sadece birkaç şirket
var. DB Schenker Arkas, Türkiye’ye grupaj ve
tam kamyon yüklemesinden hava ve deniz
We had an interview with DB Schenker Arkas CEO
Erik Leiss for this issue of Turkish Cargo and gathered key points of logistics.
DB Schenker Arkas,
müşterilerine
yüksek kaliteli
ve katma değerli
hizmetler sunuyor.
Could you tell us about DB Schenker Arkas
in Turkey, and about the company’s business
model?
DB Schenker Arkas has a long history in
Turkey. In 1889, company founder Gottfried
Schenker started his first business activities here. Today, DB Schenker Arkas has
400 staff in 10 locations in Turkey: Istanbul,
Bursa, Ankara, Izmir, Mersin, Gaziantep,
Eskisehir, Denizli, Konya and Kayseri.
DB Schenker Arkas is known as a provider
of integrated logistics services powered by a
global network.
In Turkey, few suppliers have as many connections as we do. DB Schenker Arkas
supplies Turkey with a full range of trans-
nakliyesine; demiryolu taşımacılığından lojistik servise; müşteriye özel servisten fuar/
sergi lojistiğine kadar kapsamlı bir nakliye ve
lojistik servisi sunuyor. DB Schenker Arkas,
ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında
çeşitli kompleks lojistik çözümler sağlıyor.
İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarında en iyi
lojistik servis merkezleriyle faaliyet gösteren
DB Schenker Arkas, müşterilerine yüksek
kaliteli ve katma değerli hizmetler sunuyor.
Avrupa yakasında Hadımköy, Anadolu yakasında Samandıra, Orhanlı ve Gebze olmak
üzere İstanbul’da dört lojistik merkezimiz
bulunuyor. İzmir’de ise Sasalı ve Sütçüler’de
merkezlerimizle faaliyet gösteriyoruz.
Toplamda 115.000 m2’den fazla lojistik alanına sahibiz.
Türkiye’deki pazar gelişimi hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
Ekonomik kalkınma Türkiye’de yavaşlamış
olsa da, ülkenin büyüme oranı bazı Avrupa
ülkelerinden hâlâ daha yüksek; Çin’den sonra geliyoruz. Nakliye ve lojistiğin dış ticaret
ve artan iç talebin ana kaynakları olması
nedeniyle bu gelişmenin lojistik pazarında
da etkisi var. Bunun yanında depolama, toplama, tedarik/yeniden ambalajlama ve etiketleme gibi katma değerli hizmetler sunan
ve sayısı giderek artan yabancı ve çok uluslu
kurumlar da var.
Karmaşık lojistik hizmetler için artan bir talep var; müşteriler çeşitli ulaşım modlarının
daha iyi entegrasyonu ile rekabette avantaj
sağlamak istiyor. Ama aslında Türkiye’de
lojistik hizmetlerinin dış kaynak seviyesi hâlâ
nispeten düşük ve İstanbul’un ana sanayi
bölgeleriyle sınırlı kalıyor. Hava taşımacılığı,
ekonomik kalkınmanın belirleyicilerinden
biri olmak için oldukça istikrarsız bir pazar.
En hızlı nakliye yöntemi olan hava taşımacılığına çabuk ulaştırılması gereken pek çok
ürün söz konusu olduğundan büyümeye uzun
vadeli bir yaklaşımla bakıyoruz.
DB Schenker Arkas
provides its clients
with high-quality,
value-added
services.
port and logistics services: groupage and
full-load freight by truck; air and sea freight;
rail transport; logistics services; customized
transport; and trade fair/exhibition logistics.
DB Schenker Arkas provides a wide array
of complex logistics solutions for national
and international transport. Operating stateof-the-art logistics centers on both on
the European and Asian sides of Istanbul,
DB Schenker Arkas provides its clients
with high-quality, value-added services.
In Istanbul, there are four logistics centers: Hadımköy on the European side, and
Samandıra, Orhanlı and Gebze on the Asian
side. In Izmir, there are two centers in Sasalı
and Sütçüler; our total square footage of our
logistics space is more than 115,000 m2.
Would you please say something about market development in Turkey?
Although economic development has slowed
in Turkey, the country still has a growth rate
that is higher than some European countries; we are now second only to China.
This development also has an impact on the
logistics market, because foreign trade and
rising domestic demand are the main drivers
of transportation and logistics. There is also
an increasing number of foreign and multinationals offering value-added services like
storage, order picking, supply/repackaging
and labeling.
There is an increasing demand for complex
logistics services; customers want a com-
2014 yılında en yüksek TK tonajıyla ödüle layık
görüldünüz. Başarınızın sırrı nedir?
Müşteri ilişkileri ve operasyonel mükemmellik başarının anahtarlarıdır. Bunun yanı sıra,
TK ile olan başarılı iş birliğimiz gibi stratejik
ve uzun vadeli iş ortaklıkları üzerinde duruyoruz. Son olarak, müşteriye özel hazırlanmış tedarik zinciri çözümleri sağlayan DB
Schenker Arkas’ın personeli. Bu nedenle
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 29
röportaj ınterview
eğitim ve öğretime önemli miktarda yatırım
yapıyoruz.
DB Schenker Arkas, uzun süredir endüstri
lideri konumunda, bu yeni sorumluluklar anlamına mı geliyor? Örneğin, birçok şirket Orta
Doğu ve Uzak Doğu’ya Türkiye’den nakliyat
yapıyor. Benzer bir şey düşünüyor musunuz?
En iyi lojistik servis sağlayıcılardan biri olmak, müşterilere verimli ve uygun maliyetli
çözümler sunabilmek açısından daha fazla
sorumluluk anlamına geliyor. Yenilik, sürekli
süreçlerin iyileştirilmesi ve pazarın genişleme beklentilerini öngörebilmek kadar önemli
bir odak nokta. Türkiye’nin Avrupa, Orta ve
Uzak Doğu arasında lojistik bir merkezi olarak önemi sürekli artıyor. Biz de sürekli yeni
ulaştırma çözümleri üretip, katma değerli
hizmet servislerini artırmak için tesis yatırımları yapıyoruz.
Stratejimizin önemli bir parçası doğal çevreye etki ile ilgili. 2006 yılından başlayarak,
DB Schenker Arkas 2020 yılına kadar karbon
salınımını yüzde 20 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu, servis hacmi sürekli büyürken
karbon salınımının beşte biri oranında azaltılması anlamına geldiğinden oldukça iddialı
bir hedef. Şirket, stratejilerini dört kategoride
ortaya koyuyor; yeşil karayolu, yeşil lojistik
ağı, yeşil terminaller ve yeşil demiryolu.
Ulaşımımızın önemli bir bölümü alt yükleniciler tarafından gerçekleştirildiğinden bu
hedeflerin uygulanması onları da etkiliyor.
Bu aynı zamanda sürücülerimize eğitimini
verdiğimiz bir çevre dostu sürüş tarzı için de
geçerli. Çevre koruma önlemleri geliştirmek
ve hem personelimizin hem de ailelerinin
farkındalığını artırmak için çalışan bir çalışma grubumuz mevcut.
Üçüncü havaalanı lojistik ve taşımacılık sektörünü nasıl etkileyecek?
Atatürk Havaalanı hem yolcular hem de yük
taşımacılığı açısından oldukça yoğun olduğundan yeni havaalanı, gerekli bir altyapı
yatırımı. Yeni havalimanı, İstanbul’un endüstriyel konumunu yeniden belirleyip aynı zamanda da gelecekteki lojistik merkezlerinin
planlamasını etkileyecek. Ayrıca, yeni otoyollar ve üçüncü Boğaz köprüsü inşası sürüyor.
Bu projeler, İstanbul ve çevresinde tedarik
zincirleri ve lojistik hizmetlerinin yönetimini
desteklemek ve geliştirmek için tasarlandı.
Yeni havaalanı, DB Schenker Arkas için
DB Schenker Arkas’ın orta
vadeli odak noktaları:
• Türkiye içinde yük
taşıma ağının genişletilmesi
• Bursa ve İzmir’de
lojistiğin güçlendirilmesi
• Avrupa ile Türkiye
arasında çok modelli
nakliye servisinin
kurulması
• Otomotiv sektörünün
daha fazla geliştirilmesi
• Tüm ürün alanlarında
pazar konumunun
genişletilmesi
DB Schenker Arkas’ mid-range focal points:
• Expansion of domestic
network for goods
distribution within
Turkey
• Reinforcing logistics
presence in Bursa
and Izmir
• Establishment of
multimodal transport
between Europe and
Turkey
• Focus on further
development in the
automotive sector
• Expansion of market
position in all product
areas
petitive advantage through better integration
of various transport modes. Basically, however, the degree of outsourcing of logistics
services in Turkey is still relatively low and is
limited to Istanbul’s main industrial areas.
Being a pre-indicator of economic development air freight is a rather volatile market.
We look at growth from a long-term perspective, as there are a number of timesensitive commodities requiring airfreight,
the fastest mode of transportation.
You received the award in 2014 for the highest tonnage at TK. What is the reason behind
your success?
Client relationships and operational excellence are the keys to success. In addition, we
focus on strategic and long-term business
partnerships like the successful cooperation
we have with TK. Finally, DB Schenker Arkas
personnel in the end ensure delivery of tailor-made supply chain solutions to customers. For that reason, we invest considerable
amounts in training and education.
DB Schenker Arkas has been the industry
leader for a long time, will that bring new
responsibilities? For example, many companies supply the Middle East and Far East
from Turkey. Are you considering something
similar?
Being one of the top-ranked logistics service
providers means greater responsibility for
delivering efficient and cost-effective solutions to customers. Innovation is a key focus,
as is continuous improvement of processes
and anticipation of market development.
The importance of Turkey as a logistics hub
between Europe, Middle and the Far East is
always increasing. We’re continuously developing new transport solutions and invest in
facilities to enhance value-added services.
A key aspect of our strategy concerns
the environment. Beginning in 2006, DB
Schenker Arkas set a goal to reduce greenhouse gas emissions by 20% until 2020. This
is an ambitious goal, since it implies that as
transport volume growth continues, one-fifth
of CO2 emissions will still be cut.
The company’s strategy is laid out in four
categories: Green Road, Green Logistic
Network, Green Terminals and Green
Product Rail.
As a substantial part of our transport is not
daha iyi bir altyapı sağlayarak süreçlerimizi
daha verimli kılacak.
Turkish Cargo sektöre ne gibi katkılar sağlayacak? Beklentileriniz nelerdir?
Havaalanındaki yeni kargo tesisleri önemli
bir gelişme; eski tesisler artan kargo miktarını artık taşıyamaz nitelikteydi. Bu, kalite ve
alan açısından bir gelişme. Bu yapıya ihtiyaç
vardı. Bu yapı, bizlere daha düzgün ve daha
verimli kullanım sağlayacaktır.
DB Schenker Arkas olarak, en güçlü olduğunuz bölgeler nelerdir?
Dünyanın en önemli ekonomik bölgelerinde
yer alan 2000 lokasyonda müşteri hizmetleri,
kalite ve sürdürülebilirliğe dayalı küresel bir
ağımız var. Bu başarıyı öncelikle 140 ülkede yer alan 95 bin 700 DB Schenker Arkas
çalışanına borçluyuz. Yerleşik pazarlara ve
gelişen ülkelere hizmet veriyoruz. Sektöre
özgü çözümler geliştirmek için dikey piyasa yaklaşımı izliyoruz. Sadece güneydoğu
Avrupa’da, 14 ülkede 80 lokasyonda 5 bin
300 çalışanımız mevcut. Avusturya’daki DB
Schenker Arkas, küresel ağımızın en büyük
ulusal iştiraklerinden biri. 50 yılı aşkın süredir yurt dışı pazarlarında güçlü bir varlık
sürdürüyoruz.
Yeni havalimanı,
İstanbul’un
endüstriyel
konumu yeniden
belirleyip aynı
zamanda da
gelecekteki lojistik
merkezlerinin
planlamasını
etkileyecek.
The new airport
will reshape
the industrial
landscape of
Istanbul and will
also impact the
planning of future
logistics centers.
carried out subcontractors, the implementation of these objectives also extends to them.
This also applies to an environmentally
friendly driving style in which we train drivers. We have a working group that works to
develop environmental protection measures
and expand awareness to both personnel
and their families.
How will the Third Airport affect the logistics
and transportation sector?
The new airport is a necessary infrastructure
investment, as Ataturk Airport is heavily
congested, both in terms of passengers and
cargo handling. The new airport will reshape
the industrial landscape of Istanbul and will
also impact the planning of future logistics
centers. Also, a number of new highways
and a third Bosphorus bridge are under
construction. These measures are designed
to support and improve the management of
supply chains and logistics services in and
around Istanbul. For DB Schenker Arkas, the
new airport will provide better infrastructure,
making our processes even more efficient.
What contributions will Turkish Cargo make
to the sector? What are your expectations?
The new cargo facilities at the airport are a
significant improvement; the old facilities
were no longer able to cope with the increasing amount of cargo. This is an improvement
in terms of quality and space. This construction was needed and will ensure a smoother
and more efficient handling of cargo.
As DB Schenker Arkas, where are your
strongest regions?
With 2,000 locations in the world’s most
important economic regions, we have a
global network based on customer service,
quality and sustainability. This success
is owed primarily to DB Schenker Arkas’
95,700 employees in 140 countries. We serve
established markets and emerging nations.
The vertical-market approach endeavors
to develop industry-specific solutions. In
southeast Europe alone, we have a workforce of more than 5,300 in 80 locations in
14 countries. DB Schenker Arkas in Austria
is one of the largest national subsidiaries in
our global network. We have had a strong
presence in overseas markets for more than
50 years.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 31
We carry roses of the world carefully.
Turkish Cargo: the airline company carrying roses to the most countries
carefully and as fresh as the first day.
www.turkishcargo.com | +90 850 333 0 777
ROTA ı Route
Akşamın kızıllığında
kaybolmak isteyenlerin şehri:
Şehrin ruhu, dar sokaklarda, El Hamrâ’nın
kızılında, Flamenko’nun ritminde gizlidir;
bulmak istiyorsanız, evvelâ oralara bakmanız
gerekir.
Granada’s spirit is found in its narrow streets,
in the vibrant reds of the Alhambra Palace, and
in the rhythm of flamenco. If you want to truly
experience the city, you should go after them
first.
Ayşenur tuna
a Place to GET LOST IN THE
REDS OF EVENING
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 35
ROTA ı Route
nardır. Şehrin çevresinde, dallarında meyvelerin birbiriyle yarıştığı, bereketli nar
bahçelerinin olması; bu ismin nereden
gelmiş olabileceği konusunda ipuçları
taşır. Fakat şehir yalnızca bu nar bahçelerinden sebep kızıla bürünmez; her akşam
insanı bir kez daha kendine hayran bırakan günbatımı, şehrin üzerine kapanan
kızıl bir fanus gibidir zira. Hemen hemen
her sokaktan kolaylıkla görüp mest olacağınız bu kızıllık, El Hamrâ Sarayı’nın,
inşa edilirken kırmızı bir kilden karılmış
harcının rengini iyice ortaya çıkarır. Bu
bahçelerin, havanın, sarayın ortasında kalan kişi, kendisini kırmızı renkli bir akşam
masalının içerisinde zannetmeye başlar.
Sen ki El Hamrâ Şiirinin Bercestesi
İnşasının başlangıcı Emevîler dönemine
kadar uzansa da, bugün hâlâ mevcut olan
birçok parçanın yapımı Nasrîlerin büyük
sultanı I. Yûsuf ve V. Muhammed zamanına
denk gelir. Daha sonra gelen sultanların
T
arık bin Ziyâd komutasındaki ordunun gelişiyle ilk
İslâm fetihleri, 711 yılında,
İspanya’ya dek uzanır ve burayı bir Müslüman ocağı olan
Endülüs’e dönüştürür. Endülüs, tarım,
ticaret ve ilimde aldığı uzun yollar ile diğer yerlerden kolaylıkla ayrılır ve bir estetik medeniyeti olan İslamın izlerini bugün
hâlâ taşımaya devam eder. İçerisindeki
şehirlerden biri olan Granada’da bu izleri
yakalamak oldukça kolaydır.
Narın ve Kızıl’ın Başkenti Granada
Arap kaynaklarında Gırnata, Garnata yahut İgranata şeklinde karşılıkları bulunan
Granada’nın İspanyolca kelime anlamı
Her yıl iki milyona
yakın ziyaretçinin
elleri, El Hamrâ’nın
nakışlarına
dokunuyor.
city today clearly show how the city got its
name. But the reds of the city aren’t just
because of the orchards; they’re also found
in the enchanting scarlet sunsets that surround the city like fish in a bowl, and can
be seen from every corner of the city.
Also, the Alhambra Palace is constructed of
a mix of red clay and mortar. Spending time
in its gardens and inside of the palace itself,
it’s easy to believe you’re living in a fairy tale
dressed in reds of every hue.
The Alhambra is Poetry in Motion
Although the start of its construction dates
back to the Umayyad empire, most of the
structure is from the period of the Nasrid dynasty, built during the reigns of Grand Sultans
Yusuf I and Mohammed V. Successive sultans
added and expanded throughout the years,
taking a total of about 150 years to reach the
final result we see today. Its red-tinted clay
has a natural glow; and, the color looks even
more intense with the backdrop of a setting
T
he first Moorish conquests,
under the command of Tariq
ibn Ziyad, reached the Iberian
Peninsula in 711, thus signaling the beginning of the Islamic
era in Andalusia. It was during this period
that the region flourished, and gained a
reputation for its advancements in agriculture, commerce and the sciences. Today,
Granada is the best Spanish city to see the
Moorish civilization at its most vibrant.
The Capital of Pomegranate and Red
Granada (also known as Girnata, Garnata
and Igranata, according to Arabic sources),
means “pomegranate” in Spanish; lush
orchards of this fruit that surround the
2 million visitors
get to touch the
embroidered walls of
the Alhambra every
year.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 37
ROTA ı Route
sun, dipping behind the Sierra Mountains.
It won’t take long to believe that this is a
magical place, whether you look at it from the
inside or out. Once inside, you’ll feel enveloped in the enchantment of the place. Flowers
in a thousand colors, and pond fish swimming
around lotus flowers, is all poetry in motion.
You’re part of the poem itself.
Like most Andalusian cities, Granada features
a main road that connects to many other
winding side roads, many of which lead to
cul-de-sacs with homes resembling bird’s
nests. Most buildings here are modest in appearance, except for the mansions owned by
the affluent. Necatigil (a famous Turkish poet
and author)’s description about Granada’s
homes comes to mind: “The insides of the
houses have constantly changed over time,
but on the outside, only walls and windows
stand as they once were.” These houses’ interiors have born witness to various periods
and beliefs. The exteriors, with its walls and
windows, continue to stand, just as they always have. Those looking to discover the city’s
essence should first take time to have a look
da ilaveleriyle bugünkü şeklini alması
yaklaşık 150 yılı bulur. Harcındaki kilden
ve akşam güneşinin etkisinden dolayı daima kızıla çalan rengi ile bu saray, Sierra
Dağları’na sırtını dayayarak şehri bir
tepeden gururla seyreder. Saraya dışarıdan da baksanız, içerisine de girseniz,
büyülü bir yer olduğuna ikna olmanız çok
zaman almaz. Fakat içine girdiğinizde siz
de bu büyünün bir parçası gibi hissetmeye başlarsınız. Bahçesindeki binbir renk
çiçekleri, süs havuzunda nilüferlere kur
yapar gibi yüzen balıklarıyla burası, tam
bir şiirdir. Adım atar atmaz, siz de o şiirin
bercestesi oluverirsiniz birden.
Endülüs’ün birçok şehri gibi Granada da
bir ana yola bağlanan tali ve dolambaçlı
yollardan oluşur. Bu yolların çoğu çıkmaz
sokaktır ve kuş yuvasını andıran evlerle
bezelidir. Zenginlere ait konaklar haricinde çoğu mütevazı yapılardır. “Evlerin içi
devir devir değişti/ Evlerin dışı pencere,
duvar” diyen Necatigil’e hak vermemek
elde değildir; bu evler birçok devir, birçok din görmüştür, yine de hâlâ aynıdır;
pencere duvar, yerlerinde durmaya devam
ederler. Şehrin ruhunu arayanlar, öncelikle bu evlere bakmalılar şüphesiz. Daha
Dolambaçlı sokakları,
teraslı evleri ve
Flamenko gösterileri
ile rengârenk şehir
Granada’yı gezmek
de bir o kadar
renklidir.
sonra da Kapadokya’yı anımsatan, toprak
tepelerin oyularak inşa edildiği evlere
geçmeliler. İspanyol çingenelerinin yaşadığı Sacromonte bölgesinde yer alan bu
evler, bugün turistik amaçla ziyarete açık.
İçlerine girip bir Flamenko gösterisi izlemezseniz, şehrin ruhunu tam anlamıyla
yakalamış sayılmazsınız ve bu gösterileri
seyretmediğiniz sürece Granada’yı tam
anlamıyla gezmiş de kabul edilmezsiniz,
bizden söylemesi.
at these homes, and then should explore the
ancient hill dwellings, reminiscent of the
cave dwellings of Cappadocia. These houses,
in the Sacromonte district, were once inhabited by Spanish gypsies but are open to
the public today. Leaving Granada without
taking in a flamenco show in one of these
caves, you won’t be able to say that you’ve
felt Granada’s cultural spirit. Catching one of
these performances is considered to be the
crown jewel of any visit.
Beyond its winding
streets, terraced
houses and
traditional flamenco
performances,
colorful Granada is a
delight to visit.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 39
Zanaat | CRAFT
Hammaddesi sıcak denizlerden elde
edildiği için bu zanaatın, ilk kez Doğu ülkelerinde ortaya çıktığı düşünülmektedir.
Ahi teşkilatı kayıtları ve Evliya Çelebi’nin
notlarından anlaşıldığı üzere; geliştirilmesi
Osmanlı dönemine tekabül eder, bilhassa
15. yüzyılda oldukça yaygınlık kazanır. 17.
yüzyıla gelindiğinde ise geometrik desenler, yerini bitkilerin formuna bırakacaktır,
ki bugün İstanbul Kapalıçarşı veya tarihî
Gaziantep çarşısındaki sedef atölyelerine
gidildiğinde, her iki formda tasarlanmış
ürünlere rastlamak mümkündür.
Sedeflerin işlenmesinde üç ayrı yöntem
izlenir; ilki kakma işlemidir. Öncelikle sedef
ile işlenecek ana madde hazır hâle getirilir;
bu bir ayna, sandık, hatta mobilya bile olabilir. Kağıttaki desen ahşap üzerine geçilir
ve sedeflerin koyulacağı yerler tespit edilir.
Bu yerler iki, en fazla üç mm derinliğinde
oyulur. Oyulan yerlere sedefler tutkalla yapıştırılır. Ahşabın önce kaplanıp daha sonra
süslendiği kaplama yöntemi ise ikinci
yoldur. Bir de macunlama yöntemi vardır;
bunda, işlenmeyecek kadar küçük boyutlu
sedefler zemine yerleştirildikten sonra
boşluklar macunla doldurulur. Görüldüğü
üzere sedef işçiliği; içerisinde marangozluğu, ahşap oymacılığı ve kıl testere
kullanma ustalığını barındırmaktadır. Bu
zanaatta, ürünleri güzel ve albenili kılacak
olansa; hiç şüphesiz sedefkârın kabiliyeti,
işine olan hâkimiyeti, sabrı ve titizliğidir.
Sedefkârın Ellerinde
Bir Medeniyetin Izleri
Traces of a Civilization
in the Hands of a NACRE Inlay Master
Sedeflerin narinliğine karşılık,
ustasının titizliği ve iştiyâkı; bu
zanaatı estetik medeniyetimizin
kıymetli bir parçası hâline getirmiştir. İşte tüm incelikleriyle sedef
kakmacılık...
The diligence and passion of
nacre artisan masters are what set
this craft apart from the others. The
graceful and delicate art of nacre
inlay work is detailed here...
S
ıcak denizlerdeki hayvanların
kabuğundan temin edilen,
gökkuşağı parıltılı fosforik
maddeye sedef denir. Dokunduğu her şeyi bir güzelliğe dönüştürmeye meyilli insanoğlu, bu sedefleri
çizdiği desenlerin formunda kesip ahşabın
üzerine yerleştirerek sedef kakmacılığı icat
eder. İnce marangozluk işinde mahir, yalnızca sedefi değil, fildişi ve benzeri maddeleri de işleyebilen kişiler, sedefkârlar, yani
sanatçılardır. Sadece sedefi işleyenler ise
zanaat sahibi kimselerdir.
N
acre, a.k.a mother-of-pearl is
obtained from the insides of
marine animal shells. Harvested from warm seas, this
luminescent substance with
shimmering, rainbow-like colors has given
artisans a beautiful inlay material with which
to work. Inlay work begins when forms and
patterns are drawn on the wood. Skilled
in fine carpentry work, the inlay masters
(sedefkâr in Turkish) create these not only
using nacre, but ivory and similar materials.
Those who only work on nacre are people
with a special set of skills.
Nacre inlay work is thought to originate
from Far Eastern regions as their work material comes from warm seas. However, its
development occurred during the Ottoman
period, as recorded in the writings of Evliya
Çelebi and other historical records. It became
more widespread in the 15th century. In 17th
century its geometric patterns was replaced
by floral designs and patterns. Today, it’s possible to see both pattern forms being used in
workshops in Istanbul’s Grand Bazaar and in
the historic bazaar of Gaziantep.
Nacre inlay employs three different techniques. The first is the setting method; a base
for the decoration is chosen first, it might
be a mirror or chest. The designs on paper
etched onto the wood, where the nacre is to
be set. These etched grooves are generally
around 2-3 mm deep, at most. The nacre is
then glued in place. The second technique
is by coating, where the wood is coated with
glue and decorated later. The third is pasting;
nacre pieces too small to be processed are
put in place and the surrounding cavities are
filled with glue. As can be seen from these
three techniques, nacre inlay also is utilized
by carpenters, woodcarvers, and by fretsaw
masters. Nacre artisans’ skills, competance,
patience and diligence are indubitably what
make these pieces beautiful and aesthetically
appealing.
Ürünleri güzel
ve albenili kılan;
sedefkârın kabiliyeti,
işine olan hâkimiyeti,
sabrı ve titizliğidir.
Skills, competance,
patience and
diligence make the
piece beautiful and
appealing.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 41
ROTA ı Route
Gaziantep’te
48 Saat
Gaziantep’in
alametifarikası
Zeugma Mozaik
Müzesi muhakkak
görülüp gezilmesi
gerekenler arasında.
48 Hours ın Gazİantep
You will see firsthand breathtaking
mosaics collected
from the Gaziantep
region.
1.GÜN
10.00 Orkide Bahçe’de kat-
15.00 Gaziantep’in önemli
10:00 To start your day on
15:00 Bayazhan is one of
mer eşliğinde kahvaltı, güne
mutluluk ve dinginlik içerisinde başlamak için en doğru
seçim. Katmerin ardından
Gaziantep’e özgü dibek
kahvesiyle kahvaltının ağırlığından sıyrılıp şehir turuna
başlanabilir.
tarihî yapıları arasında yer
alan Bayazhan hem simge
yapılara meraklı gezginler
için hem de Gaziantep’in
dillere destan lezzetlerini
tatmak üzere şehre gelmiş
gurmeler için ideal. Şehir
merkezine dönerken çeşitli
yöresel ürünlerin satıldığı çok
sayıdaki mağazadan hediyelik eşya alınabilir.
a happy and tranquil note,
breakfast at Orkide Bahçe
is the best choice for having
katmer (fried, flaky bread).
Afterwards, have some dibek
coffee (ground in a mortar) to
shake off post-breakfast lethargy and start your day tour.
Gaziantep’s most significant
historical monuments, and
is rich in terms of its history
and artifacts. Gourmands
will enjoy sampling
Gaziantep’s legendary cuisine. Upon returning to the
city, you’ll find many shops
selling a rich variety of local
products and souvenirs.
13.00 Gaziantep Tarih ve
Gaziantep, farklı kültürlerin kavşak noktası.
Şehir; zengin dokusu, tarihi ve mutfağı ile tüm
ziyaretçilerine eşsiz bir seyahat deneyimi sunuyor.
Gaziantep sits on a crossroad that intersects
different cultures. Its rich culture, history and
cuisine offers visitors a unique travel experience.
DAY 1
Kültür Yolu olarak bilinen
5 kilometrelik yürüyüş yolu
şehrin tarihî simge noktalarını, ziyaret alanlarını en
pratik ve hızlı şekilde gezmek
için ideal. Bir yandan fotoğraf çekerken, öte yandan da
şehrin her noktada kendisini
hissettiren kültürel zenginliğinin tadını çıkarabilirsiniz.
Gaziantep Tarih ve Kültür
Yolu üzerinde camiler, hanlar ve müzeler her yerden
ve yaştan ziyaretçiyi çağırıyor. Burada geçen vakit,
Gaziantep seyahatinin küçük
bir özeti gibi oluyor.
17.00 1600’lü yıllardan günümüze kadar dokusunu ve
hareketliliğini hiç kaybetmemiş olan Kara Basamak
Bedesteni alışveriş yapmak
isteyenler için bir diğer
seçenek. Burada mutfakta
kullanılabilecek leziz baharatlardan, Gaziantep’e özgü
bir ayakkabı olarak bilinen
yemeniye ve ahşap süs eşyalarına kadar çok farklı ürünler bulunabiliyor.
13:00 The Gaziantep History
and Culture Road, a fivekilometer-long pedestrian
street is practically designed
for fast sightseeing as it’s
lined with important historical spots. Along the way, take
lots of pictures while enjoying
Gaziantep’s authentic cultural
richness on every corner.
The Gaziantep History and
Culture Road’s mosques, inns
and museums will entertain
visitors of all ages. The time
spent here is a good summary
of the city.
17:00 The well-preserved
17th century Kara Basamak
Bedesteni (Kara Basamak
Bazaar) offers shoppers a
lively atmosphere. You can
find a variety of products
here, such as delicious
spices, wooden ornaments,
and, Yemeni, a type of shoe
native to Gaziantep.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 43
ROTA ı Route
2.GÜN
10.00 İlk günün yorgunluğundan sıyrılıp güne zinde başlama fırsatını tarihî Tahmis Kahvesi sunuyor. Tahmis Kahvesi’nin iç kısmında bulunan
süslemeleri seyrederken menengiç kahvesinin
tadına varmak Gaziantep’te güne başlamanın en
keyifli yollarından biri.
13.00 Gaziantep’in yüzyıllar öncesine uzanan
köklü tarihinin izlerinin en rahat gözlemlenebileceği noktalardan bir tanesi de Medusa
Arkeolojik Cam Eserler Müzesi. Şehrin tarihinin
ve kültürünün günümüze miras bıraktığı eserleri incelemek için oldukça uygun bir yapı olan
müze, aynı zamanda Türkiye’nin ilk özel cam
eserleri müzesi.
Bir yandan
fotoğraf çekerken,
öte yandan
da şehrin her
noktada kendisini
hissettiren kültürel
zenginliğinin tadını
çıkarabilirsiniz.
DAY 2
10:00 The historic Tahmis Kahvesi coffee
house lets travelers alleviate their fatigue
from sightseeing and still continue to discover the city without a break. It is one of
the most pleasant ways to start a day in
Gaziantep. Have a taste of their menengiç
coffee while admiring the interior décor.
13:00 One of the best places to learn more
about Gaziantep and its centuries of history
is the Medusa Archaeological Glass Works
Museum. The museum is perfect for discovering the city’s arts and crafts culture.
It’s also Turkey’s first-ever private museum
dedicated to glasswork.
15.00 Gaziantep’i keşfetmek için gelenleri
15:00 A special surprise awaits city visitors:
şaşırtacak özel bir ziyaret noktası Gaziantep
Gezegenevi ve Bilim Merkezi. Merkez, bilhassa
çocuklu aileler için uygun bir adres. Merkezin
hem eğlenceli hem de eğitici olarak düzenlenmesi burada geçen vakti çok verimli kılıyor.
Gaziantep Planetarium & Science Center.
The center is a perfect spot for families and
children. As the center is intended to be both
fun and educational, time here is well-spent.
16.00 Gaziantep’in alametifarikası Zeugma
Mozaik Müzesi muhakkak görülüp gezilmesi
gerekenler arasında. Burada şehrin nefes kesici
tarihine tanıklık edeceksiniz.
Along the way, take
lots of pictures while
enjoying Gaziantep’s
authentic cultural
richness on every
corner.
16:00 Gaziantep’s hallmark, the Zeugma
Mosaic Museum, is not to be missed. You will
see first-hand breathtaking mosaics collected from the Gaziantep region.
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 45
Lezzet ı GASTRO
Yazın vazgeçilmezi domatesle
yapılan iki lezzetli ve çok pratik tarif.
Malzemeleri ve pişirme yöntemleri
çok benzer bu yemekler, içinizi yaz
sıcağı gibi ısıtacak.
Here are two delicious and easy to
make tomato-based recipes. They will
make you feel warm like summer with
nearly identical ingredients and cooking
methods.
RED DELICACIES
KIRMIZI
LEZZETLER
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 45
Lezzet ı GASTRO
KÖZLENMİŞ ROASTED
TOMATO
DOMATES
SOUP
ÇORBASI
MALZEMELER:
6 adet orta boy domates
2 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
Kekik
3 bardak et ya da tavuk
suyu
Bir tatlı kaşığı şeker
Tuz ve karabiber
INGREDIENTS:
KÖZLENMİŞ DOMATES
ROASTED TOMATO
6 medium-sized tomatoes
2 onions, sliced
3 cloves of garlic, unpeeled
Pinch of Thyme
3 cups beef or chicken
broth
1 tsp. sugar
Salt and black pepper
Olive oil for drizzling
YAPILIŞI:
DIRECTIONS:
Domatesleri ikiye bölüp fırın kabına kesilen kısımları yukarıya gelecek şekilde tepsiye dizin. Üstüne halka halka
doğranmış soğanlarını, kabuklarıyla birlikte sarımsakları ve kekiği ekleyin. Zeytinyağı gezdirip tuz ve şekeri
serpin. 200 derece fırında kadar 30-40 dakika pişirin.
Tepsiyi fırından çıkarıp domates ve sarımsakların kabuklarını alın. Tüm malzemeleri blenderdan geçirin, et
suyunu ekleyip bir miktar daha karıştırın. Sıcak servis
edin.
Cut tomatoes in half and put them on tray facing
upwards. Add the sliced onions, garlic cloves and
thyme. Drizzle the olive oil and dust with salt and
sugar on top. Cook for 30-40 minutes in an oven
set at 200 degrees (390 F). Take the tray from out of
the oven and peel off the skins from the tomatoes
and garlic cloves. Pour everything into a blender
and blend until smooth; add the broth and continue
to mix for another minute or two. Serve hot.
Afiyet olsun!.
Bon Appetit!
YAPILIŞI:
DIRECTIONS:
Domatesleri ikiye bölüp fırın tepsisine
sıralayın. Kalan boşluklara sarımsakları
birkaç dal taze kekiği serpiştirin. Bir
tutam tuz serpip zeytinyağını üzerinde
gezdirin. 200 derecede ısıttığınız fırında
yaklaşık iki saat pişirin.
Cut the tomatoes in half and line them
into a baking tray. Fill the gaps between
tomatoes with garlic and sprinkle
thyme on them. Add a pinch of salt and
pour olive oil over. Put the tray in oven
preheated to 200 degrees and bake about
2 hours.
Servis ve saklama önerisi:
Bu tarifi, sandviçlerinizde sos ve yemeklerinizde lezzetlendirici olarak ya da tüm
sofralarınızda meze olarak kullanabilirsiniz. Kış için saklamak isterseniz pişirdikten hemen sonra domatesleri cam bir
kavanoza alın ve üzerini geçecek kadar
zeytinyağı ilave edin. Kapağını kapatıp
soğuttuktan sonra buzdolabında uzun
süre muhafaza edebilirsiniz.
Service and storing advice:
You can use this recipe as a sauce for
sandwiches, seasoning for meals or as
an appetizer by itself. If you prefer storing
for the winter, put them into a glass jar
immediately after baking and add olive
oil up to top of the tomatoes. Close the
lid, after it cools off you can store it in the
refrigerator for a long time.
MALZEMELER:
2 kg domates
bir su bardağı zeytinyağı
Bolca sarımsak
Taze kekik
INGREDIENTS:
2 kg of tomatoes
One glass of olive oil
Plenty of garlic
Fresh thyme
TURKISH CARGO Ekİm - Kasım - Aralık | TURKISH CARGO October - November - December | 47
BUlmaca | CROSSWORD
8
Satranç-1
7
5
1. Vd8+ Şxd8
2. Fa5+ Şe8
3. Kd8+ mat
4
Beyaz oynar ve 3 hamlede mat eder.
6
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h
Satranç-2
8
1. Ke7+ Axe7
2. Axd6 mat
7
Beyaz oynar, 2 hamlede mat eder.
5
6
4
3
2
1
a
8
Satranç-3
7
1. Vh7+ Şf8
2. Vh8+ Şe7
3. Vxg7 mat
6
5
b
c
d
e
Beyaz oynar ve 3 hamlede mat eder.
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h
f
g
h

Benzer belgeler