Okuma Testi (Orta - 07)

Transkript

Okuma Testi (Orta - 07)
James Bond
James Bond
James Bond is an English secret agent who was created by the British novelist Ian Fleming.The character of Bond
became popular not only through Fleming’s books but through many movies.Bond, also known as agent 007, is
an attractive man who likes women.Fleming introduced Bond in his first novel Casino Royale in 1953 .James Bond
is probably one of the most famous and longest running characters in film history.Since his first appearance in Dr.
No the Queen’s number one spy has travelled to more places, romanced more women, escaped from more
dangerous situations and saved the world more times than any other secret agent in history.After the war he
entered the British Secret Intelligence Service, known as MI6, where he became a “double-0” agent with a license
to kill.His assignments have taken him to volcanic islands, India, Las Vegas and even a space station in orbit.He
has charm, loves beautiful women, and likes martinis - shaken, not stirred-, fine suits and fast cars.Most of Bond’s
missions bring him into contact with shadowy figures of the underworld.Bond films always have the same
ingredients: a lot of action, car chases, leaps from high mountains, gunfights and narrow escapes.James Bond
always drives in extravagant cars that have included an Aston Martin, a BMW Z3 and a Lotus Esprit.He also is the
first to test MI5s latest inventions- deadly darts, watches that explode and special guns.
Parçanın Çevirisi
James Bond, İngiliz yazar Ian Fleming tarafından yaratılmış gizli bir İngiliz ajanıdır.Bond karakteri sadece
Fleming’in kitaplarıyla değil, aynı zamanda birçok film aracılığıyla popüler olmuştur.Aynı zamanda Ajan 007 olarak
bilinen Bond kadınlardan hoşlanan çekici bir erkektir.Fleming Bond’u 1953’te ilk romanı Casino Royal’de
tanıtmıştır.James Bond muhtemelen film tarihindeki en ünlü ve en uzun oynanan karakterlerden biridir.İlk defa Dr.
No’da göründüğünden beri, kraliçenin bir numaralı casusu birçok yere seyahat etmekte, birçok kadınla aşk
yaşamakta, tehlikeli olaylardan kaçmakta ve tarihteki diğer gizli ajanlardan çok daha fazla kez dünyayı
kurtarmaktadır.Savaşın ardından, adam öldürme lisansı ile “duble 0” ajanı olduğu, MI6 olarak bilinen İngiliz Gizli
İstihbarat Teşkilatına katılmıştır.Görevleri onu volkanik adalara, Hindistan’a, Las vegas’a ve hatta yörüngedeki
uzay istasyonuna bile götürmektedir.Cazibesi vardır, güzel kadınları sever ve sallanmış fakat karıştırılmamış
martiniden, kaliteli takım elbiselerden ve hızlı arabalardan hoşlanır.Bond’un birçok görevi onun yer altı
dünyasındaki karanlık insanlarla ilişki içinde olmasını sağlamıştır.Bond filmleri her zaman aynı içeriklere sahiptir:
çok fazla aksiyon, araba takipleri, yüksek dağlardan atlama, silahlı çatışmalar ve kıl payı kurtulmalar.Bond her
zaman, içinde Aston Martin, BMW Z3 ve Lotus Esprit’in olduğu pahalı arabalar sürer.M15 tüfeklerini, havaya
uçarken izlediği en son icatlardan ölümcül okları ve özel silahları ilk test eden kişidir.
Parça İle İlgili Kelimeler
Kelime
Tür
Türkçe
Kelime
Tür
Türkçe
secret
Sıfat
gizli
suit
İsim
takım elbise
agent
İsim
temsilci, faktör
mission
İsim
görev
create
Fiil
yaratmak
bring into
P. Verb
getirmek
novelist
İsim
romancı
contact
İsim
temas, ilişki
character
İsim
karakter, özellik
shadowy
Sıfat
belirsiz, gölgeli
not only ... but also
Bağlaç
sadece ... değil .. de
figure
İsim
rakam, şahsiyet, şekil
through
Preposition
-in içinden, -den geçerek
; sayesinde
underworld
İsim
yer altı dünyası
movie
İsim
film, sinema
ingredient
İsim
muhteva, içerik
known as
Phrase
olarak bilinmek
action
İsim
eylem, hareket
attractive
Sıfat
çekici
chase
Fiil
takip etmek, kovalamak
fiil
sıçramak
Fiil
ortaya koymak,
tanıştırmak
leap
introduce
gunfight
İsim
silahlı çatışma
probably
Zarf
muhtemelen
narrow
Sıfat
dar, kısıtlı
running
isim
koşu, işletme
escape
İsim
kaçış
history
İsim
tarih, geçmiş
extravagant
Sıfat
savurgan
appearance
İsim
görünüş, ortaya çıkma
include
Fiil
içermek
spy
İsim
casus
latest
sıfat
en son, en yeni
travel
Fiil
seyahat etmek
invention
İsim
icat
place
İsim
yer, konum
deadly
sıfat
öldürücü, ölümcül
escape
Fiil
kaçmak
explode
Fiil
patlamak
dangerous
Sıfat
tehlikeli
special
Sıfat
belli, özel
situation
İsim
durum
gun
İsim
tabanca, tüfek
save
Fiil
kurtarmak, saklamak
enter
Fiil
girmek
intelligence service
İsim
istihbarat örgütü
license
İsim
lisans, ruhsat
kill
Fiil
öldürmek
assignment
İsim
atama, görev, ödev
volcanic
Sıfat
volkanik
island
İsim
ada
even
Zarf
hatta, bile
space
İsim
boşluk, uzay, alan
station
İsim
istasyon
orbit
İsim
yörünge
charm
isim
çekicilik, cazibe
shake
Fiil
sarsmak, sallamak,
çalkalamak
stir
Fiil
karıştırmak, canlanmak

Benzer belgeler