Plastik Cerrahi Klinikleri

Transkript

Plastik Cerrahi Klinikleri
Plastik Cerrahi Klinikleri
Tarihçe
Op.Dr. Şekür ÖKTEN tarafında 1953yılında Plastik ve Çene Cerrahisi olarak kurulan
kliniğimizde, o dönemin koşullarında genelde çene cerrahisi ile ilgili işlemler yapılmıştır.
1982 yılında Op. Dr. Şekür Ökten’in emekli olması ile klinik ikiye ayrılmıştır.1. Plastik Cerrahi
Kliniği Şefliği’ne Op. Dr. Ziya Kıymaz, 2. Plastik Cerrahi Kliniği Şefliği’ne ise Doç. Dr. Ömer
Şensöz atanmıştır. O günlerde Türkiye’de plastik cerrahiye yön veren Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Plastik Cerrahi klinikleri örnek
alınarak hastanemizde modern anlamda bir plastik cerrahi kliniğinin temelleri atılmıştır.
Türkiye’de eğitim veren Plastik Cerrahi kliniklerine zaman içinde TUS sınavının başlamasından
sonra, sınavı kazanan bilimsel düzeyi yüksek yeni asistanların atanması ve 1995 yılına kadar
son derece yetersiz olan alt yapı ve fiziki şartların gün geçtikçe düzelmesi ile hastanemizde son
derece modern bir plastik cerrahi kliniğine kavuşmuş olduk.
1. Plastik Cerrahi klinik Şefi Op. Dr. Ziya KIYMAZ’ ın emekli olmasından sonra 1. Plastik Cerrahi
Kliniği Şefliğine bir süre aynı kliniğin şef yardımcısı olan Doç. Dr. Bülent ERDOĞAN vekalet
etmiş daha sonra Şubat 1997 tarihinden itibaren 2. Plastik Cerrahi Klinik Şefi Doç. Dr. Ömer
ŞENSÖZ vekalete devam etmiştir. Eylül 1998’de Doç. Dr. Bülent ERDOĞAN 1. Plastik Cerrahi
Kliniği Şefi olmuştur.Doç. Dr. Bülent ERDOĞAN halen klinik şefi olarak görevini sürdürmektedir.
Klinik Uygulamalarımız
Klinikte mikrocerrahi operasyonları rutin haline gelmiş olup halen ameliyathanede 1 adet Zeis
Opmi 6 MD, 1 adet Zeis Opmi 99 mikroskobu genel operasyonlarda kullanılmaktadır.
Gün içi uygulamalar sabah hasta pansumanlarının yapılması ile başlar.daha sonra kidemli
asistan eşliğinde vitiz yapılır ve bunu genel vizit takip eder.Bu vizitler sırasında yeni yatan
hastaların tedavi planları yapılır ve ameliyat olmuş hastaların ameliyat sonrası durumları
değerlendirilir, gün içinde yapılacak işler planlanır.
Pazartesi, çarşamba ve diğer klnikle değişmeli olacak şekilde iki haftada bir cuma günleri
1/3
Plastik Cerrahi Klinikleri
kliniğimizce poliklinik ve acil poliklinik hizmeti verilmektedir. Salı , perşembe ve yine diğer klnikle
değişmeli olacak şekilde iki haftada bir cuma günler ise ameliyat günüdür.Poliklinik ve acil
günlerinde ayaktan hastalara poliklinik hizmeti veren bir grup, yatan hastaları takip eden bir
grup, acil poliklinik hizmeti veren bir grup ve dış hasta konsültasyonlarını takip eden bir grup
olacak şekilde dört ekip olarak çalışılmaktadır. Ayda bir kez lokal anestezi ile uygulanabilecek
operasyonlar için lokal ameliyathane kullanılmaktadır.
Poliklinikte; ilk hasta muayeneleri , taburcu olan ve acilde görülüp ayaktan takip edilen
hastaların kontrol muayeneleri yapılmaktadır. Ayrıca hastaların kontrol sırasında pansumanların
yenilenmesi, gerekliyse debridman yapılması ve biyopsilerin alınması işlemleri de poliklinikte
yapılmaktadır.
Acil polikliniğe başvuran hastaların (ortalama: 20 hasta) büyük çoğunluğunu(%90) maksillofasial
travma ve el yaralanmaları oluşturmaktadır Acile başvuran hastaların müdahaleleri
yaralanmanın şekli ve türüne göre acil cerrahi polikliniği 3 numarada, acil ameliyathanesinde
veya A-blok genel ameliyathanede yapılmaktadır.
KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN NASIL BİR YOL İZLENİR?
Hasta ilk olarak poliklinik şartlarında muayene edilir ve değerlendirilir.
Hastanın yatırılarak cerrahi tedavisi düşünülüyorsa hastaya yatış verilir. Yatış verilen hastaların
rutin tetkikleri ( tam kan sayımı, hemostaz paneli, seroloji-elisa, tam biyokimya paneli,kan grubu,
akciğer grafisi ve elektrokardiyografi) hazırlanır. Operasyondan bir gün önce tetkikleri
hazırlanan hasta aynı gün anestezi tarafından genel anestezi açısından değerlendirilir. Dahili
problemleri olan hastalar gerekli dahili kliniklerce operasyon açısından değerlendirilir. Ameliyat
günleri operasyon açısından her hangi bir engeli olmayan hastalar ameliyat edilirler.
Hastalarımız ameliyat sonrası yapılan operasyona göre değişmek üzere 3-4 gün serviste takip
edilirler.Operasyon sonrası problemi olmayan hasta taburcu edilerek poliklinikten kontrol ve
takipleri yapılır.
Lokal anestezi ile ameliyat planlanan hastalara ilk olarak lokal gününe randevu verilir. Dahili
problemi olmayan hastalar operasyondan bir gün önce yatış dosya çıkarmak üzere için
polikliniğe çağrılır.Dosya çıkarılması işleminden sonra gerekli öneriler verilerek hastalar evlerine
gönderilirler ve ertesi gün tekrar çağırılarak opere edilirler.Ameliyat sonrası ameliyatın türüne
göre bir süre takip edilen hastalarda herhangi bir problem görülmez ise hastalar aynı gün
taburcu edierek poliklinikten takip edilirler. Dahili problemi olan lokal hastalar rutin kan tetkikleri
ile dahili kliniklere lokal anestezi altında operabilite açısından konsülte edilir, operasyona engeli
olmayan hastalar diğer lokal hastalara uygulanan prosedürlere uygun olarak opere edilir. Hasta
eğer acil servisten başvurduysa takibi gerekli durumlarda veya operasyon planına göre servise
yatırılır.
Doktorlarımız
2/3
Plastik Cerrahi Klinikleri
3/3

Benzer belgeler