tfrs model hesap planı finansal durum tablosu

Yorumlar

Transkript

tfrs model hesap planı finansal durum tablosu
MUMEYEK ONLİNE MALİ TABLO OLUŞTURMA SİSTEMİ
TFRS MODEL HESAP PLANI
FİNANSAL DURUM TABLOSU
REFERANS
TFRS MADDE
HESAP
TDHP Muadili
M01/54i)
101,
M18/11(b)
197,
M01/54d)
F01/29,F07/8(a)i
F07/8(a)ii
M07/8,F07/8(b)
F07/8(c)
111,
F07/8(d)
M18/11(b)
197,
M01/54h)
M18/11(b)
197,
1**
10*
100
100
102
103
108
108
397
108
108
11*
110
119
112
119
119
119
--*
118
119
397
119
12*
120
121
127
122
397
129
KODU
A *
* DÖNEN VARLIKLAR
A A
* NAKİT ve NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
TFRS HESAP ADI
A A A NAKİT
A A B YABANCI PARA
A A C BANKA
A A D ÇEKLER
A A E DİĞER NNBV (90 gün içinde NAKDE ÇEVRİLEBİLECEK)
A A F NvNBV ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAZANCI
A A G NvNBV SAYIM FARKLARI
A A H NvNBV DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
A A
I DİĞER NvNBV
A B
* FİNANSAL YATIRIMLAR (VARLIKLAR)
(-)
(+/-)
(-)
A B A GUD FARKI K/Z YANSITILAN FY
A B B ALIM SATIM AMAÇLI ELDE TUTULAN FY (TMS39)
A B C VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FY
A B D KREDİ ve ALACAKLAR
A B E AKTİF BİR PİYASASI OLMADIĞI İÇİN MALİYETLE DEĞERLENEN FY
A B F SATILMAYA HAZIR FY
A B G TÜREV ARAÇLARDAN ALACAKLAR
A B H DİĞER FİNANSAL VARLIKLAR
A B
I FY ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAZANCI
A B J FY SAYIM FARKLILIKLARI
A B K FY DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
A C
(-)
(+/-)
(-)
* TİCARİ ALACAKLAR
A C A ALICILAR
A C B ALACAK SENETLERİ
A C C DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
A C D TİAL ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAZANCI
A C E TİAL SAYIM FARKLILIKLARI
A C F TİAL ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI
(-)
(+/-)
(-)
M18/11(b)
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/9
M24/9
M24/9
M24/9
M24/19
M18/11(b)
M01/54h)
M18/11(b)
--*
136
136
136
136
136
136
136
136
--*
136
136
136
133
132
136
135
136
136
131
136
136
135
136
137
139
13*
126
136
136
136
136
137
139
A D
* FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
A D A BANKACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
A D B SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
A D C FİNANSAL KİRALAMA FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
A D D FAKTÖRİNG FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
A D E DİĞER FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ ALACAKLARI
A D F FSF ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAZANCI
A D G FSF SAYIM FARKLILIKLARI
A D H FSF ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI
A E
(-)
(+/-)
(-)
* İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
A E A ANA ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
A E B MÜŞTEREK KONTROL GÜCÜNE SAHİP BULUNAN İŞLETMELERDEN ALACAKLAR
A E C ÖNEMLİ ETKİYE SAHİP BULUNAN İŞLETMELERDEN ALACAKLAR
A E D BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
A E E İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
A E F ORTAK GİRİŞİMCİ OLUNAN İŞ ORTAKLIKLARINDAN ALACAKLAR
A E G İŞLETMENİN KİLİT YÖNETİCİ PERSONELİNDEN ALACAKLAR
A E H ANA ORTAKLIĞIN KİLİT YÖNETİCİ PERSONELİNDEN ALACAKLAR
A E
I DEVLETLE İLGİLİ İŞLETMELERDEN ALACAKLAR
A E J ORTAKLARDAN ALACAKLAR
A E K ORTAKLARIN YAKIN AİLE ÜYELERİNDEN ALACAKLAR
A E L TAZMİNAT VERİLENLERDEN ALACAKLAR
A E M PERSONELDEN ALACAKLAR
A E N DİĞER İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
A E O İLTA ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAZANCI
(-)
A E P İLTA ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI
(-)
A F
* DİĞER ALACAKLAR
A F A VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
A F B İLİŞKİLİ TARAFLARDAN TİCARİ OLMAYAN DİĞER ALACAKLAR
A F C VERGİ DAİRELERİNDEN ALACAKLAR
A F D DİĞER KAMU OTORİTELERİNDEN ALACAKLAR
A F E DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
A F F DİAL ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAZANCI
(-)
A F G DİAL ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI
(-)
M01/54g)
M02/8
M02/8
M02/14
M02/8
M02/8
M02/8
M02/8
M23/26(a)
M02/34
M02/36(f)
M02/28,33
M02/36(f)
M01/54f)
M23/26(a)
15*
150
151
151
152
153
151
151
157
157
197, 397
197, 397
158
158
--*
17*
170
170
170
170
171
18*
180
181
A G * STOKLAR
A G A İLK MADDE VE MALZEME
A G B YARI MAMULLER
A G C YAN ÜRÜN
A G D MAMULLER
A G E TİCARİ MALLAR
A G F TAMAMLANMAMIŞ HİZMET MALİYETLERİ
A G G TAMAMLANMIŞ HİZMET MALİYETLERİ
A G H ST AKTİFLEŞTİRİLEN BORÇLANMA MALİYETLERİ
A G
I DİĞER STOKLAR
A G J STOK SAYIM FARKLILIKLARI
(+/-)
A G K STOK SAYIM FARKLILIKLARI İPTALİ
-/+
A G L STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
(-)
A G M STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI İPTALİ
A H
* CANLI VARLIKLAR
A H A BİTKİLER
A H B HAYVANLAR
A H C CV AKTİFLEŞTİRİLEN BORÇLANMA MALİYETLERİ
A H D CAVA SAYIM FARKLILIKLARI
A H E CAVA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
A I
* İNŞAAT SÖZLEŞMESİ VARLIKLARI
A I
A ÖNCEDEN YAPILAN İNŞAAT MALİYETLERİ (YAPILMAKTA OLAN İŞLER)
A I
B İNSÖVA SÖZLEŞME ALACAKLARI
A I
C İŞ SAHİBİNE YANSITILACAK MALİYETLER
A I
D YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI
A I
E TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
A J
* ERTELENMİŞ GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
A J A ERTELENMİŞ GİDERLER
A J B GELİR TAHAKKUKLARI
(+/-)
(-)
M01/54j)
M01/54n)
M12/12
M12/13
M12/14
M01/54h)
M18/11(b)
M18/11(b)
19*
190
191
192
194
159
195
196
198
198
199
159
--*
294
--*
2**
22*
220
221
221
222
197, 397
229
--*
236
236
236
236
236
236
236
236
A K
* DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
A K A DEVREDEN KDV
A K B İNDİRİLECEK K D V
A K C DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
A K D İNDİRİLECEK Ö T V
A K E VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
A K F İŞ AVANSLARI
A K G PERSONEL AVANSLARI
A K H DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
A K
I DİDÖVA SAYIM FARKLILIKLARI
(+/-)
A K J DİDÖVA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
(-)
A K K DİDÖVA ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAZANCI
(-)
A L
* SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VARLIKLAR
A L A SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VARLIKLAR
A M * DÖNEM KARI TOPLAM VERGİ VARLIĞI
A M A DÖNEM KARI VERGİ VARLIĞI
A M B DÖNEM KARI MALİ ZARAR VARLIĞI
A M C DÖNEM KARI MALİ ZARAR FAYDA VARLIĞI
B *
* DURAN VARLIKLAR
B A
* UV TİCARİ ALACAKLAR
B A A UV ALICILAR
B A B UV ALACAK SENETLERİ
B A C UV DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
B A D UVTİAL ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAZANCI
B A E UVTİAL SAYIM FARKLILIKLARI
B A F UVTİAL ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI
B B
(-)
(+/-)
(-)
* UV FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
B B A UV BANKACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
B B B UV SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
B B C UV FİNANSAL KİRALAMA FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
B B D UV FAKTÖRİNG FAALİYETLERİNDEN ALACAKLAR
B B E UV DİĞER FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ ALACAKLARI
B B F UV FSF ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAZANCI
B B G UV FSF SAYIM FARKLILIKLARI
B B H UV FSF ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI
(-)
(+/-)
(-)
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/9
M24/9
M24/9
M24/9
M24/19
M18/11(b)
M01/54h)
M18/11(b)
M01/54d)
M18/11(b)
--*
236
236
236
233
232
236
235
236
236
231
236
236
235
236
237
239
23*
226
236
236
236
236
237
239
24*
240
245
248
248
248
248
249
B C
* UV İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
B C A UV ANA ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
B C B UV MÜŞTEREK KONTROL GÜCÜNE SAHİP BULUNAN İŞLETMELERDEN ALACAKLAR
B C C UV ÖNEMLİ ETKİYE SAHİP BULUNAN İŞLETMELERDEN ALACAKLAR
B C D UV BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
B C E UV İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
B C F UV ORTAK GİRİŞİMCİ OLUNAN İŞ ORTAKLIKLARINDAN ALACAKLAR
B C G UV İŞLETMENİN KİLİT YÖNETİCİ PERSONELİNDEN ALACAKLAR
B C H UV ANA ORTAKLIĞIN KİLİT YÖNETİCİ PERSONELİNDEN ALACAKLAR
B C
I UV DEVLETLE İLGİLİ İŞLETMELERDEN ALACAKLAR
B C J UV ORTAKLARDAN ALACAKLAR
B C K UV ORTAKLARIN YAKIN AİLE ÜYELERİNDEN ALACAKLAR
B C L UV TAZMİNAT VERİLENLERDEN ALACAKLAR
B C M UV PERSONELDEN ALACAKLAR
B C N UV DİĞER İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
B C O UV İLTA ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAZANCI
(-)
B C P UV İLTA ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI
(-)
B D
* UV DİĞER ALACAKLAR
B D A UV VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
B D B UV İLİŞKİLİ TARAFLARDAN TİCARİ OLMAYAN DİĞER ALACAKLAR
B D C UV VERGİ DAİRELERİNDEN ALACAKLAR
B D D UV DİĞER KAMU OTORİTELERİNDEN ALACAKLAR
B D E UV DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
B D F UV DİAL ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAZANCI
(-)
B D G UV DİAL ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI
(-)
B E
* DURAN FİNANSAL YATIRIMLAR (VARLIKLAR)
B E A BAĞLI MENKUL KIYMETLER
B E B BAĞLI ORTAKLIKLAR
B E C UV VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FY
B E D UV TÜREV ARAÇLARDAN ALACAKLAR
B E E DİĞER DURAN FY
B E F DFY SERMAYE TAAHHÜTLERİ
(-)
B E G DFY ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAZANCI
(-)
B E H MADUVA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
(-)
M01/54e)
M01/54f)
M23/26(a)
M01/54b)
M23/26(a)
M01/54a)
M23/26(a)
--*
242
248
248
197, 397
249
--*
--*
256
267
297
297
257, 268
258
297
297
25*
250
251
252
253
254
255
256
257
258
256
197, 397
256
B F
* ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
B F A İŞTİRAKLER
B F B ORTAK GİRİŞİMLER
B F C DİĞER ÖKYİDFY
B F D ÖKYiDY SAYIM FARKLILIKLARI
B F E ÖKYiDY DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
(+/-)
(-)
B G * DURAN CANLI VARLIKLAR
B G A UV BİTKİLER
B G B UV HAYVANLAR
B G C YAPILMAKTA OLAN CANLI VARLIK YATIRIMLARI
B G D CV AKTİFLEŞTİRİLEN BORÇLANMA MALİYETLERİ
B G E UVCAVA SAYIM FARKLILIKLARI
B G F UVCAVA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
B H
(+/-)
(-)
* YATIRIM AMAÇLI VARLIKLAR
B H A YA MADDİ DURAN VARLIKLAR
B H B YA MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
B H C YA DİĞER DURAN VARLIKLAR
B H D YA MALİYET İLE DEĞERLENENLER
B H E YAV BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
(-)
B H F YAV YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
B H G YAV AKTİFLEŞTİRİLEN BORÇLANMA MALİYETLERİ
B H H YAV DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
B I
* MADDİ DURAN VARLIKLAR
B I
A ARAZİ VE ARSALAR
B I
B YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ
B I
C BİNALAR
B I
D TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR
B I
E TAŞITLAR
B I
F DEMİRBAŞLAR
B I
G DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
B I
H BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
B I
I MDV YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
B I
J MDV AKTİFLEŞTİRİLEN BORÇLANMA MALİYETLERİ
B I
K MDV SAYIM FARKLILIKLARI
B I
L MDV DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
(-)
(-)
(+/-)
(-)
M01/54c)
M23/26(a)
277,271,272
M23/26(a)
M12/12
M12/13
M12/14
M01/54o)
M12/26(a)
M12/26(b)
M12/26(d)
M18/11(b)
M12/41
M12/26©,32A
M12/66
26*
260
263
267
267
267
--*
261
27*
277,271,272
197, 397
277
277
28*
280
281
--*
--*
-
B J
* MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
B J A HAKLAR
B J B GELİŞTİRME GİDERLERİ
B J C DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
B J D MODV YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
B J E MODV AKTİFLEŞTİRİLEN BORÇLANMA MALİYETLERİ
B K
* ŞEREFİYE
B K A ŞEREFİYE
B L
* ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
B L A ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME VARLIKLARI (MDV)
B L B ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME VARLIKLARI (MODV)
B L C MADENLER
B L D DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
B L E ÖTDV SAYIM FARKLILIKLARI
B L F ÖTDV YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
B L G ÖTTV AKTİFLEŞTİRİLEN BORÇLANMA MALİYETLERİ
B M * UV ERTELENMİŞ GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
B M A UV ERTELENMİŞ GİDERLER
B M B UV GELİR TAHAKKUKLARI
B N
* VERGİ VARLIĞI
B N A VERGİ VARLIĞI
B N B MALİ ZARAR VARLIĞI
B N C MALİ ZARAR FAYDA VARLIĞI
B O * ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
B O A EVV EMEKLİLİK TAZMİNATLARI
B O B EVV ARAŞTIRMA GİDERLERİ
B O C EVV YENİDEN DEĞERLEME
B O D EVV ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAZANCI
B O E EVV KUR DEĞİŞİKLİKLERİ
B O F EVV İŞLETME BİRLEŞMESİ ŞEREFİYESİ
B O G EVY İŞLETME BİRLEŞMESİ
B O H EVV YATIRIM İNDİRİMİ VERGİ AVANTAJI
B O
I EVV GİDER KARŞILIKLARI
B O J EVV ŞTA KARŞILIĞI
B O K EVV AKTİFLEŞTİRİLEN FİNANSMAN KAYBINİN İPTALİ
B O L EVV SF DİĞER
B O M EVV DF DİĞER
M01/54m)
F01/29A,F07/8(e)i
F07/8(e)i
F07/8(f)
M18/11(b)
M20/18
M01/54k)
M20/18
29*
291
292
293
297
297
297
259
269
279
297
297
298
--*
3**
30*
309
309
309
309
309
309
308
197, 397
--*
32*
320
321
329
329
322
B P
* DİĞER DURAN VARLIKLAR
B P A GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV
B P B DİĞER KDV
B P C GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
B P D UV İŞ AVANSLARI
B P E UV PERSONEL AVANSLARI
B P F YAV VERİLEN AVANSLAR
B P G MDV VERİLEN AVANSLAR
B P H MODV VERİLEN AVANSLAR
B P
I ÖTDV VERİLEN AVANSLAR
B P J DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
B P K DİDRVA SAYIM FARKLILIKLARI
(+/-)
B P L UV STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
(-)
B P M DDV BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
(-)
B R
* DURDURULAN FAALİYETLER
B R A DURDURULAN FAALİYETLER
C *
* KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
C A
* FİNANSAL BORÇLAR
C A A GUD FARKI K/Z YANSITILAN FB
C A B ALIM SATIM AMAÇLI ELDE TUTULAN FB (TMS39)
C A C İTFA EDİLMİŞ MALİYETİNDEN ÖLÇÜLEN FİNANSAL BORÇLAR
C A D KV TÜREV ARAÇLARA BORÇLAR
C A E FİBO ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAYBI
(-)
C A F DİĞER MALİ BORÇLAR
C A G FİBO İHRAÇ FARKLARI
(+/-)
C A H FİBO SAYIM FARKLILIKLARI
(+/-)
C B
* DİĞER FİNANSAL BORÇLAR
C B A TÜREV ARAÇLARA BORÇLAR
C B B FİNANSAL GARANTİ SÖZLEŞMELERİ
C C
* TİCARİ BORÇLAR
C C A SATICILAR
C C B BORÇ SENETLERİ
C C C AKREDİTİFLER
C C D DİĞER TİCARİ BORÇLAR
C C E TİBO ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAYBI
(-)
M20/18
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/9
M24/9
M24/9
M24/9
M24/19
M20/18
M01/54k)
M20/18
--*
336
336
301
336
336
302
--*
336
336
336
333
332
336
335
336
336
331
336
336
335
336
337
33*
326
336
336
336
336
337
34*
340
349
340
35*
350
C D
* FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR
C D A BANKACILIK FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR
C D B SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR
C D C FİNANSAL KİRALAMA FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR
C D D FAKTÖRİNG FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR
C D E DİĞER FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ BORÇLARI
C D F FSF ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAYBI
C E
(-)
* İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
C E A ANA ORTAKLIKLARA BORÇLAR
C E B MÜŞTEREK KONTROL GÜCÜNE SAHİP BULUNAN İŞLETMELERE BORÇLAR
C E C ÖNEMLİ ETKİYE SAHİP BULUNAN İŞLETMELERE BORÇLAR
C E D BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
C E E İŞTİRAKLERE BORÇLAR
C E F ORTAK GİRİŞİMCİ OLUNAN İŞ ORTAKLIKLARINA BORÇLAR
C E G İŞLETMENİN KİLİT YÖNETİCİ PERSONELİNE BORÇLAR
C E H ANA ORTAKLIĞIN KİLİT YÖNETİCİ PERSONELİNE BORÇLAR
C E
I DEVLETLE İLGİLİ İŞLETMELERE BORÇLAR
C E J ORTAKLARA BORÇLAR
C E K ORTAKLARIN YAKIN AİLE ÜYELERİNE BORÇLAR
C E L TAZMİNAT VERİLENLERE BORÇLAR
C E M PERSONELE BORÇLAR
C E N DİĞER İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
C E O İLTA ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAYBI
C F
(-)
* DİĞER BORÇLAR
C F A ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
C F B İLİŞKİLİ TARAFLARA TİCARİ OLMAYAN DİĞER BORÇLAR
C F C VERGİ DAİRELERİNE BORÇLAR
C F D DİĞER KAMU OTORİTELERİNE BORÇLAR
C F E DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
C F F DİBO ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAYBI
(-)
C G * ALINAN AVANSLAR
C G A ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
C G B ALINAN DİĞER AVANSLAR
C G C ALAV ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAYBI
C H
* İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
C H A YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ
(-)
M01/54n)
M01/54l)
M18/17
M18/17
M18/13
M01/54p)
36*
360
361
368
369
--*
370
193
--*
372
372
--*
379
379
379
379
379
379
379
379
373
379
379
38*
380
380
381
--*
39*
391
392
394
395
399
C I
* ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK
C I
A ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
C I
B ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
C I
C VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DY
C I
D ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
C J
* DÖNEM KARI VERGİ BORCU
C J A DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
C J B DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ
C K
* ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER
C K A ÇALIŞANLARA SAĞLANAN KISA VADELİ FAYDALAR
C K B KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
C L
* KARŞILIKLAR
C L A SATIŞ GARANTİ KARŞILIKLARI
C L B SATIŞ İADE KARŞILIKLARI
C L C CEZA KARŞILIKLARI
C L D OLASI ZARAR KARŞILIKLARI
C L E YENİDEN YAPILANDIRMA KARŞILIKLARI
C L F EKONOMİK AÇIDAN DEZAVANTAJLI OLAN SÖZLEŞMELER İÇİN AYRILAN KRŞ
C L G SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI
C L H FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ KARŞILIKLARI
C L
I MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
C L J ÖDEME TALEPLERİ KARŞILIKLARI
C L K DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
C M * ERTELENMİŞ GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
C M A ERTELENMİŞ GELİRLER
C M B ERTELENMİŞ HASILAT
C M C GİDER TAHAKKUKLARI
C M D DEVLET TEŞVİKLERİ VE YARDIMLARI
C N
* SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR
C N A SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR İLİŞKİN BORÇLAR
C O * DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
C O A HESAPLANAN KDV
C O B DİĞER KDV
C O C HESAPLANAN Ö T V
C O D MERKEZ VE ŞUBE AÇIK HESAPLAR
C O F DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR
(-)
M01/54m)
F01/29A,F07/8(e)i
M18/11(b)
M12/23
M20/18
M01/54k)
M20/18
M20/18
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/19
M24/9
M24/9
M24/9
M24/9
M24/19
M20/18
4**
40*
409
409
409
409
409
409
408
197, 397
--*
42*
420
421
429
422
--*
436
436
436
436
436
437
--*
436
436
436
433
432
436
436
436
436
431
436
436
436
437
D *
* UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
D A
* UV FİNANSAL BORÇLAR
D A A UV GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FB
D A B UV ALIM SATIM AMAÇLI ELDE TUTULAN FİNANSAL BORÇLAR (TMS39)
D A C UV İTFA EDİLMİŞ MALİYETİNDEN ÖLÇÜLEN FİNANSAL BORÇLAR
D A D UV TÜREV ARAÇLARA BORÇLAR
D A E UV FİBO ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAYBI
(-)
D A F BİLEŞİK FİNANSAL ARAÇ İLK MUHASEBELEŞTİRME BORÇ KISMI
D A G UV DİĞER MALİ BORÇLAR
D A H UV FİBO İHRAÇ FARKLARI
(+/-)
D A
I UV FİBO SAYIM FARKLILIKLARI
(+/-)
D B
* UV DİĞER FİNANSAL BORÇLAR
D B A UV TÜREV ARAÇLARA BORÇLAR
D B B UV FİNANSAL GARANTİ SÖZLEŞMELERİ
D C
* UV TİCARİ BORÇLAR
D C A UV SATICILAR
D C B UV BORÇ SENETLERİ
D C C UV DİĞER TİCARİ BORÇLAR
D C D UV TİBO ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAYBI
D D
(-)
* UV FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR
D D A UV BANKACILIK FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR
D D B UV SİGORTACILIK FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR
D D C UV FİNANSAL KİRALAMA FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR
D D D UV FAKTÖRİNG FAALİYETLERİNDEN BORÇLAR
D D E UV DİĞER FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİ BORÇLARI
D D F UV FSF ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAYBI
D E
(-)
* UV İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
D E A UV ANA ORTAKLIKLARA BORÇLAR
D E B UV MÜŞTEREK KONTROL GÜCÜNE SAHİP BULUNAN İŞLETMELERE BORÇLAR
D E C UV ÖNEMLİ ETKİYE SAHİP BULUNAN İŞLETMELERE BORÇLAR
D E D UV BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
D E E UV İŞTİRAKLERE BORÇLAR
D E F UV ORTAK GİRİŞİMCİ OLUNAN İŞ ORTAKLIKLARINA BORÇLAR
D E G UV İŞLETMENİN KİLİT YÖNETİCİ PERSONELİNE BORÇLAR
D E H UV ANA ORTAKLIĞIN KİLİT YÖNETİCİ PERSONELİNE BORÇLAR
D E
I UV DEVLETLE İLGİLİ İŞLETMELERE BORÇLAR
D E J UV ORTAKLARA BORÇLAR
D E K UV ORTAKLARIN YAKIN AİLE ÜYELERİNE BORÇLAR
D E L UV TAZMİNAT VERİLENLERE BORÇLAR
D E M UV DİĞER İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
D E N UV İLTA ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAYBI
(-)
M01/54k)
M20/18
M18/13
M01/54o)
M20/18
M12/39
M12/39
M12/39
M12/41
M12/21B
M12/66
43*
426
436
438
438
436
437
44*
440
449
--*
472
472
47*
479
48*
480
480
481
49*
492
493
499
499
--*
--*
-
D F
* UV DİĞER BORÇLAR
D F A UV ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
D F B UV İLİŞKİLİ TARAFLARA TİCARİ OLMAYAN DİĞER BORÇLAR
D F C UV VERGİ DAİRELERİNE BORÇLAR
D F D UV DİĞER KAMU OTORİTELERİNE BORÇLAR
D F E UV DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
D F F UV DİBO ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAYBI
D G * UV ALINAN AVANSLAR
D G A UV ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
D G B UV ALINAN DİĞER AVANSLAR
D H
* UV ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER
D H A UV ÇALIŞANLARA SAĞLANAN UZUN VADELİ FAYDALAR
D H B UV KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
D I
* UV BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
D I
A DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
D J
* UV ERTELENMİŞ GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
D J A UV ERTELENMİŞ GELİRLER
D J B UV ERTELENMİŞ HASILAT
D J C UV GİDER TAHAKKUKLARI
D J D UV DEVLET TEŞVİKLERİ VE YARDIMLARI
D K
* DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
D K A GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV
D K B TESİSE KATILMA PAYLARI
D L
* DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
D L A DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
D M * ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
D M A EVY EMEKLİLİK TAZMİNATLARI
D M B EVY ENFLASYON DÜZELTMESİ ETKİSİ
D M C EVY ERTELENMİŞ FİNANSMAN KAYBI
D M D EVY BAĞLI ORTAKLIKLAR
D M E EVY ŞUBELER ve İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR
D M F EVY İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR
D M G EVY KUR DEĞİŞİKLİKLERİ
D M H EVY ŞEREFİYE (İLK MUHASEBELEŞTİRMEDE DOĞMAYAN)
D M
I EVY İŞLETME BİRLEŞMESİ
D M J EVY SF DİĞER
D M K EVY DF DİĞER
D N
* DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN BORÇLAR
D N A DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN BORÇLAR
(-)
M01/54q)
M01/54r)
M01/54r)
M12/23,61A(b)
M12/81(a)
M12/81(a)
M21/39(c)
M16/39
M16/39
M12/81(aa)
M12/23,81(aa)
M21/27
M21/30,31
M21/32,33
M21/32,33
M21/45
M21/48B
F09/5.4.4
M39/55b
F07/23©
F07/24(a)i
F07/24(a)ii
----*
5**
50*
500
501
543
52*
520
521
529
529
529
529
--*
522
522
522
522
522
522
522
528
528
528
528
528
528
522
522
-
E *
* AZINLIK PAYLARI
E A
* AZINLIK PAYLARI
E A A AZINLIK PAYLARI
F *
* ÖZ KAYNAKLAR
F A
* ÖDENMİŞ SERMAYE
F A A SERMAYE
F A B SERMAYE TAAHHÜTLERİ
(-)
F A C KENDİ HİSSE SENETLERİ
(-)
F A D SERMAYEYE EKLENECEK İŞTİRAK HİSSELERİ VE GAYRİ MENKUL SATIŞ KAZANÇLARI
F B
* SERMAYE YEDEKLERİ
F B A HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMİ
F B B HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI
F B C BİLEŞİK FİNANSAL ARAÇ İLK MUHASEBELEŞTİRME ÖZKAYNAK KISMI
F B D ÖZKAYNAĞA DOĞRUDAN KAYDEDİLEN DÖNEM VERGİ GELİR/GİDERİ
(+/-)
F B E ÖZKAYNAĞA DOĞRUDAN KAYDEDİLEN ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDERİ
(+/-)
F B F HİSSE BAZLI ÖDEME SERMAYE TAAHÜDÜ
F B G DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
F C
* DİĞER KAPSAMLI GELİR
F C A DKG FİNANSAL VARLIK DEĞER FARKLARI DEĞİŞİMİ
(+/-)
F C B DKG DURAN VARLIK DEĞERLEME FARKLARI DEĞİŞİMİ
(+/-)
F C C DKG FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA FARKLARI DEĞİŞİMİ
(+/-)
F C D DKG YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARI DEĞİŞİMİ
(+/-)
F C E DKG EMEKLİLİK PLANLARINDAN AKTÜERYAL KAZANÇ VE KAYIPLAR
(+/-)
F C F DKG ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN ORTAKLIKLARIN DKGinden PAYLAR
(+/-)
F C G DKG DÖNEN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI
(+/-)
F C H DKG DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI
(+/-)
F C
(+/-)
I DKG YABANCI KAYNAK DEĞERLEME FARKLARI
F C J DKG UV YABANCI KAYNAK DEĞERLEME FARKLARI
(+/-)
F C K DKG DÖNEM VERGİ GELİR/GİDERİ
(+/-)
F C L DKG ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDERİ
(+/-)
F C M DKG FRK ARACI ÜZERİNDEKİ KUR FARKLARI
(+/-)
F C N DKG PARASAL OLMAYAN KALEM KUR FARKLARI
(+/-)
F C O DKG YURT DIŞI YATIRIM PARASAL OLMAYAN KALEM KUR FARKLARI (KONSOLİDE)
(+/-)
F C P DKG YURT DIŞI YATIRIM PARASAL KALEM KUR FARKLARI (KONSOLİDE)
(+/-)
F C R DKG YURT DIŞI YATIRIM YABANCI PARA DALGALANMA KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
F C S DKG KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLARLA İLİŞKİLENDİRLEN YURT DIŞI YATIRIM KUR FARKLARI
(+/-)
F C T DKG ASAE TUTULMAYAN ÖK DAYALI FİVA YATIRIM GUD DEĞİŞİMLERİ
(+/-)
F C U DKG SHFV İLİŞKİN (DDZ ve KUR FARKI hariç) KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
F C V DKG FRK NAKİT AKIŞ RİSKİ KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
F C Y DKG FRK GUD RİSKİ KORUMA ARACINA İLİŞKİN KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
F C Z DKG FRK GUD RİSKİ KORUNAN ARACA İLİŞKİN KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
M12/62A(a)
M12/62A(a)
M12/62A(a)
M12/65A
M12/81(a)
M12/81(a)
M01/82(a)
M16/35(b)i
M16/35(b)ii
M16/35(b)iii
M16/35(b)iv
M16/35(b)v
M16/35©
54*
540
540
541
542
548
0
590, 591
6**
60*
600
600
600
600
600
600
601
602
61*
610
611
612
F D
* KAR YEDEKLERİ
F D A DAĞITILMAYAN KARLAR
F D B MUHASEBE POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİKLİK FARKLARI
(+/-)
F D C HATA DEĞİŞİKLİK FARKLARI
(+/-)
F D D HİLE DEĞİŞİKLİK FARKLARI
(+/-)
F D E TEMETTÜ VERGİ KESİNTİLERİ
(-)
F D F KAR YEDEKLERİNE DOĞRUDAN KAYDEDİLEN DÖNEM VERGİ GELİR/GİDERİ
(+/-)
F D G KAR YEDEKLERİNE DOĞRUDAN KAYDEDİLEN ERTELENMİŞ VERGİ GELİR/GİDERİ
(+/-)
F D H KISITLANMIŞ YEDEKLER
F D
I YASAL YEDEKLER
F D J STATÜ YEDEKLERİ
F D K OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
F D L DİĞER KAR YEDEKLERİ
F E
* DÖNEM NET KARI (ZARARI)
F E A DÖNEM NET KARI (ZARARI)
FİNANSAL SONUÇ TABLOSU
G A
* BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ (HASILAT)
G A A MAL SATIŞLARI HASILATI
G A B HİZMET SUNUMLARI HASILATI
G A C FAİZ HASILATI
G A D İSİM HAKLARI HASILATI
G A E TEMETTÜ HASILATI
G A F TAKAS HASILATI
G A G YURT DIŞI HASILAT
G A H DİĞER HASILAT
G B
* İNDİRİMLER
(-)
G B A SATIŞTAN İADELER
(-)
G B B SATIŞ ISKONTOLARI
(-)
G B C DİĞER İNDİRİMLER
(-)
NET ESAS FAALİYET GELİRLERİ (Net Hasılat)
M02/38
M12/68A
62*
620
621
622
623
G C
* SATIŞLARIN MALİYETİ
(-)
G C A SATILAN MAMÜLÜN MALİYETİ
(-)
G C B SATILAN MALIN MALİYETİ
(-)
G C C SATILAN HİZMETİN MALİYETİ
(-)
G C D HİSSEYE DAYALI PERSONEL ÜCRET MALİYETİ
(-)
G C E DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ
(-)
BRÜT KAR VEYA ZARAR
63*
630
631
632
G D
* FAALİYET GİDERLERİ
(-)
G D A GELİŞTİRME GİDERLERİ
(-)
G D B PAZARLAMA, SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ
(-)
G D C GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
(-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
M18/11(b)
MY27/9
MY27/9
M21/28
M21/30
M21/32
M21/45
M21/47
M21/48B
F07/20(a)i
F07/20(a)i
F07/20(a)ii
F07/20(a)iii
F07/20(a)iv
F07/20(a)v
F07/20(a)v
F07/20(a)vi
F07/20(a)vii
F07/20(b)
F07/20(c)i
F07/20(c)ii
646,
646,
646,
646,
646,
646,
64*
671
641
642
649
649
656
656
656
656
656
656
649
649
649
649
649
649
649
649
649
649
649
649
G E
* DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KAZANÇ
G E A ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
G E B BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
G E C FAİZ KAZANCI
G E D FİNANSAL KİRALAMA ÜCRETİ KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E E OPERASYONEL KİRALAMA ÜCRETİ KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E F PARASAL KALEM KUR FARKLARI
(+/-)
G E G PARASAL OLMAYAN KALEM KUR FARKLARI
(+/-)
G E H YURT DIŞI YATIRIM PARASAL KALEM KUR FARKLARI
(+/-)
G E
(+/-)
I YURT DIŞI YATIRIM YABANCI PARA DALGALANMA KAZANÇ/KAYIP
G E J YURT DIŞI YATIRIM KUR FARKI ÖZKAYNAKTAN ÇIKARTILIP YENİDEN SINIFLANAN KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E K KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLARLA İLİŞKİLENDİRLEN YURT DIŞI YATIRIM KUR FARKLARI
(+/-)
G E L GUD FARKI K/Z YANSITILAN FİNANSAL VARLIK KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E M ALIM SATIM AMAÇLI ELDE TUTULAN FİNANSAL VARLIK KAZANÇ/KAYIP(TMS39)
(+/-)
G E N SHFV ÖZKAYNAKTAN ÇIKARTILIP YENİDEN SINIFLANAN KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E O VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FY KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E P KREDİ ve ALACAKLAR KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E R GUD FARKI K/Z YANSITILAN FİNANSAL BORÇ KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E S ALIM SATIM AMAÇLI ELDE TUTULAN FİNANSAL BORÇ KAZANÇ/KAYIP(TMS39)
(+/-)
G E T İEM ÖLÇÜLEN FİNANSAL ARAÇ KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E U İEM ÖLÇÜLEN FİNANSAL BORÇ KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E V GUD FARKI K/Z YANSITILMAYAN FA FAİZ KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E Y GUD FARKI K/Z YANSITILMAYAN FA KAYNAKLANAN ÜCRET KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E Z EMANET ve DİĞER SAKLAMA FAALİYETLERİ ÜCRET KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
F07/20(d)
F07/23©
F07/24(b)
F07/24©
F07/29€
FY19/11
F09/5.3.2
F09/5.4.1
M39/55a
F09/5.4.2
F09/5.4.5
F09/8.2.6b
F09/B5.15
M39/55b
M39/55b
M39/52
M39/54a55b
M39/55b
M01/82(aa)
M01/82(ca)
M02/18
M02/34
M02/34
M02/38
M12/68A
F07/20(e)
649
649
649
649
649
649
649
649
649
649
649
649
649
649
649
649
649
640
643
645, 655
649
679
679
679
679
65*
681
659
659
659
659
659
654, 644
653
658
680
659
689
G E 1 DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE UĞRAMIŞ FV FAİZ KAZANCI
G E 2 FRK NAKİT AKIŞ RİSKİ ÖZKAYNAKTAN ÇIKARILIP YENİDEN SINIFLANDIRILAN KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 3 FRK NAKİT AKIŞ RİSKİ ETKİNSİZLİK KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 4 FRK YURT DIŞI NET YATIRIM RİSKİ ETKİNSİZLİK KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 5 GUD ÖLÇÜLEMEDİĞİNDEN BİLANÇO DIŞI BIRAKILAN FA GUD KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 6 FİNANSAL BORÇLARIN ÖZKAYNAĞA DAYALI FİNANSAL ARAÇLARLA ÖDENME KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 7 FİVA YENİDEN SINIFLANDIRMA KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 8 GUD ÖLÇÜLEN, FRK PARÇASI ve ÖZKAYNAĞA DAYALI OLMAYAN FİVA KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 9 GUD FARKI K/Z YANSITILAN, FRK PARÇASI OLMAYAN FİVA GUD KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 10 İEM ÖLÇÜLEN, FRK PARÇASI OLMAYAN FİVA KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 11 ASAE TUTULMAYAN ÖK DAYALI FİVA YATIRIMLARI TEMETTÜ KAZANÇLARI
(+/-)
G E 12 KARMA SÖZLEŞME GUD KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 13 TÜREV OLMAYAN FRK AMAÇLI FİAR YABANCI PARA UNSURUNDAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER
(+/-)
G E 14 SHFV İLİŞKİN DDZ ve KUR FARKI KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 15 SHFV İLİŞKİN YENİDEN SINIFLANDIRILAN BİRİKMİŞ KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 16 VKETFV YENİDEN SINIFLANDIRMADA GUD KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 17 ETKİN FAİZ YÖNTEMİ KULLANILARAK HESAPLANAN KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 18 SH ÖZKAYNAĞA DAYALI FV TEMETTÜ KAZANÇLARI
(+/-)
G E 19 KOMİSYON KAZANÇLARI
G E 20 MENKUL KIYMET SATIŞ FARKLARI
G E 21 ASAFV TEMETTÜ GELİRLERİ
G E 22 BİRLEŞMEDEN DOĞAN NEGATİF ŞEREFİYE
G E 23 İEM ÖLÇÜLEN FV FDT DIŞI BIRAKILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANÇ/KAYIP
(+/-)
G E 24 FV YENİDEN SINIFLANDIRILMASINDA GUD İLE DEFTER DEĞERİ FARKI KAZANÇ/KAYBI
(+/-)
G E 25 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
G F
* DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARAR (KAYIP)
(-)
G F A ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI
(-)
G F B STOK FAİZ KAYBI
(-)
G F C STOK DD KARŞILIK KAYBI
(-)
G F D STOK SAYIM KAYBI
(-)
G F E STOK FİRE KAYBI
(-)
G F F HİSSEYE DAYALI GİDER
G F G KARŞILIK GİDERLERİ
G F H KOMİSYON GİDERLERİ
G F
I PARASAL KAYIP VEYA KAZANÇ
(-)
(+/-)
(-)
(+/-)
G F J ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI
(-)
G F K FV DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARI
(-)
G F L DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
(-)
OLAĞAN FAALİYET KARI VEYA ZARARI
M01/82(b)
M01/82(c)
M01/82(h)
M01/82(d), M12/6,80(a)
M12/80(b)
M12/80(e)
M12/6,80(c)
M12/80(d)
M12/80(f)
M12/80(g)
M12/80(h)
M01/82(f)
M01/82(d), M12/6,80(a)
M12/6,80(a)
M01/82(e)
M01/82(f)
M01/82(i)
M01/82(i)
66*
660
661
--*
--*
690
691
691
691
691
691
691
691
691
692
--*
690
691
691
692
--*
--*
692
--*
--*
-
G G * FİNANSMAN GİDERLERİ
(-)
G G A KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERİLERİ
(-)
G G B UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
(-)
G H
* ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIM K/Z PAYLARI
G H A ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIM K/Z PAYLARI
G H B ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIM GERÇEKLEŞMEMİŞ K/Z PAYLARI
(-)
G I
* SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER NET DÖNEM KÂRI(ZARARI)
G I
A SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI(ZARARI)
G I
B SF DÖNEM VERGİ GİDERİ/GELİRİ
G I
C SF ÖNCEKİ DÖNEMLE İLGİLİ DÜZELTMELER
G I
D SF ÖD MUHASEBELEŞTİRİLMEMİŞ MALİ ZARAR, VERGİ AVANTAJI veya GEÇİCİ FARK DÖNEM VERGİSİNE ETKİSİ
G I
E SF ERTELENMİŞ VERGİ GİDERİ/GELİRİ
(+/-)
G I
F SF VERGİ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM veya YENİ VERGİLERDEN ERTELENMİŞ VERGİ GİDERİ/GELİRİ
(+/-)
G I
G SF ÖD MUHASEBELEŞTİRİLMEMİŞ MALİ ZARAR, VERGİ AVANTAJI veya GEÇİCİ FARK ERTELENMİŞ VERGİSİNE ETKİSİ
G I
H SF ERTELENMİŞ VERGİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİN ERTELENMİŞ VERGİYE ETKİSİ
G I
I SF MUHASEBE POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİNİN ERTELENMİŞ VERGİYE ETKİSİ
G I
J SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER NET DÖNEM KÂRI(ZARARI)
G J
* DURDURULAN FAALİYETLER NET DÖNEM KÂRI(ZARARI)
(-)
(+/-)
(-)
(-)
(-)
(+/-)
G J A DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI(ZARARI)
G J B DF DÖNEM VERGİ GİDERİ/GELİRİ
G J C DF ERTELENMİŞ VERGİ GİDERİ/GELİRİ
G J D DURDURULAN FAALİYETLER NET DÖNEM KÂRI (ZARARI)
G K
* AZINLIK PAYLARI
G K A AZINLIK PAYLARI
G L
* TOPLAM DÖNEM NET DÖNEM KÂRI(ZARARI)
G L A TOPLAM DÖNEM NET DÖNEM KÂRI(ZARARI)
G M * DİĞER KAPSAMLI GELİR
G M A DİĞER KAPSAMLI GELİR
G N
* TOPLAM KAPSAMLI GELİR
G N A TOPLAM KAPSAMLI GELİR
(-)
(+/-)
7**
70*
700
701
71*
710
711
712
713
72*
720
721
722
723
73*
730
731
732
733
734
74*
740
741
742
75*
750
751
752
H
* * MALİYET HESAPLARI (7/A)
H A
* MALİYET HESAPLARI BAĞLANTI
H A A MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI
H A B MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA
H B
* DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERİ
H B A DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERİ
H B B DİREKT İLKMADDE MALZEME YANSITMA
H B C DİREKT İLKMADDE MALZEME FİYAT FARKI
H B D DİREKT İLKMADDE MALZEME MİK FARKI
H C
* DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
H C A DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
H C B DİREKT İŞÇİLİK GİDER YANSITMA
H C C DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
H C D DİREKT İŞÇİLİK SÜRE FARKLARI
H D
* GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
H D A GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
H D B GENEL ÜRETİM GİDER YANSITMA
H D C GENEL ÜRETİM GİDER BÜTÇE FARKLARI
H D D GENEL ÜRETİM GİDER VERİM FARKLARI
H D E GENEL ÜRETİM GİD KAPASİTE FARKLARI
H E
* HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
H E A HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
H E B HİZMET ÜRETİM MALİYET YANSITMA
H E C HİZMET ÜRETİM MALİYET FARK
H F
* ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
H F A ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
H F B ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA
H F C ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI
76*
760
761
762
77*
770
771
772
78*
780
781
782
79*
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
H G * PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
H G A PAZARLAMA, SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ
H G B PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA
H G C PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK
H H
* GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
H H A GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
H H B GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA
H H C GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FARKLARI
H I
* FİNANSMAN GİDERLERİ
H I
A FİNANSMAN GİDERLERİ
H I
B FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA
H I
C FİNANSMAN GİDERLERİ FARK
H J
* GİDER ÇEŞİTLERİ(7/B)
H J A İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
H J B İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
H J C MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
H J D DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
H J E ÇEŞİTLİ GİDERLER
H J F VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
H J G AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
H J H FİNANSMAN GİDERLERİ
H J
I GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA
H J
J ÜRETİM MALİYET

Benzer belgeler

tfrs model hesap planı

tfrs model hesap planı F F DİAL ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI (-) G * STOKLAR G A İLK MADDE VE MALZEME G B YARI MAMULLER G C YAN ÜRÜN G D MAMULLER G E TİCARİ MALLAR G F TAMAMLANMAMIŞ HİZMET MALİYETLERİ G G TAMAMLANMIŞ HİZMET ...

Detaylı

01.01-30.09.2013 Mali Tablolar ve Dipnotları

01.01-30.09.2013 Mali Tablolar ve Dipnotları 01.01. – 30.09.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BUNLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Detaylı

2015-63 duvar kağıdı ithalatına devlet freni

2015-63 duvar kağıdı ithalatına devlet freni Focus Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Maltepe Mh. Edirne Çırpıcı Yolu 5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Topkapı/İstanbul Tel: 0- 212-510 48 14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr e-mail: [email protected]

Detaylı