İşsIZLIK PArAsI II: bir bakışta

Transkript

İşsIZLIK PArAsI II: bir bakışta
KILAVUZ — İşsizlik Parası II: bir bakışta
Jobcenter Dortmund
İşsizlik Parası II:
bir bakışta
2014 götürü ödemeleri!
Jobcenter Dortmund
Südwall 5 –9 · 44137 Dortmund
Telefon: 0231 / 842-1110
www.jobcenterdortmund.de
KILAVUZ
İşsizlik Parası II:
bir bakışta
Revizyon: Kasım 2012 (2013 götürü ödemeleri!)
İÇİNDEKİLER
Yardım! Yardıma ihtiyacımız var7
İş arayanların temel güvencesi nedir?
İş merkezine giden yol
Dortmund’daki merkezler
Yetkili kişiler
8
10
12
14
İş merkezinde ilk ziyaret16
İş merkezinde münferit istasyonlar
Sorular, sorular…
Ve çok sayıda yanıt!
Dortmund’daki danışmanlık hizmetleri
Dilekçenin teslim edilmesi Sizin hakkınız — bizim yapacaklarımız
Bu teşvik olanaklarının ayrıca bulunduğu yerler:
Bildirim geliyor
Yayımlayan:
Jobcenter Dortmund
İçerikten sorumlu:
Frank Neukirchen-Füsers (Genel Müdür)
Südwall 5–9 · 44137 Dortmund
Telefon: 0231/842-1110
www.jobcenterdortmund.de
Fikir, öykü konsepti, danışmanlık, fotoğraflar:
Christian Scherney
Başvuru Redaksiyon: Katrin Osbelt
Sayfa tasarımı: Annette Liese
Çizimler: Mik Schulz
Bilgi:
Okunmasını kolaylaştırmak amacıyla genel kavramların
dişil ve eril formlarından imtina edilmiştir.
Kiranızı kim ödüyor?
Ev arayanlar için yardım
Sınıf gezisinde
Revizyon: 3 Vydání, leden 2014
Başvurunuz için ipuçları
Taşınma
Konsept ve uygulama:
KO2B – Agentur für Kommunikation
www.ko2b.com
Baskı: Scholz-Druck und Medienservice GmbH & Co. KG
Bir bildirim böyle görünür
Çocuk için ödemeler
Eğitim paketi
Otomobil satışı Varlık nedir?
18
21
22
25
26
28
30
32
34
39
40
46
48
51
53
54
55
56
58
Tasarruf yapmalıyız — ama nasıl? 61
Bir bütçe böyle yapılır
Kişisel bütçeniz
Tasarruf için on önemli ipucu
62
64
66
Dortmund yardım ediyor
68
Mutlu son
74
Sevgili Okur,
Bu kılavuzla Sosyal Kanun II’ye (SGB II) göre düzenlemeleri daha iyi anlamanız konusunda yardım etmek istiyoruz. Çünkü yaşamak için ihtiyacınız olan paraya mümkün
olan en kısa zamanda kavuşmanızı istiyoruz. Aynı zamanda yakında yine geçiminizi
kendinizin sağlayabileceği bir iş bulmanızı da istiyoruz. Giderek daha çok insan devletin mali desteğine ihtiyaç duyuyor. Çoğu kişinin bu duruma kendi hatası olmadan
düştüğünü biliyoruz. Pek çok insan işini kaybetti. Bazıları çalışıyor, ama buna rağmen
gelirimiz ailemizi geçindirmek için yeterli değil. “İş arayanlar için temel güvence” ye
başvurmanız gerekir.
İş arayanlar için temel güvence mi? Nedir bu? Sosyal Kanun II, kanunda ve çoğu
resmi yazılarda “İş arayanlar için temel güvence” tanımlamasına sahip İşsizlik parası
II’ye ait ödemeleri düzenler Şimdilerde bunun yerine başka bir kavram kullanılmaktadır: Hartz IV.
Herhalde şimdi “Ne kadar da karışıkmış” diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle haklısınız.
Karmaşık düzenlemeler her zaman anlaşılır olmaz. Nu yüzden Dortmund İş Merkezi’nde
sizi desteklemek ve bilgi vermek için çok sayıda insan çalışmaktadır. Onlar yalnızca
yardım ödemelerini yönetmezler. Dilekçe ve bildirimleri size açıklar ve Dortmund’da
sizin için ne gibi yardımlar bulunduğu konusunda tavsiyeler verirler. Ayrıca İş Merkezi
çalışanlarının önemli bir başka görevi daha vardır. Onlar size yeniden bir iş bulmak isterler. Çünkü kendi kendini geçindirebilmek her insan için güzel bir şeydir.
Sosyal Kanun II’nin karmaşık bağlantılarının daha anlaşılır olabilmesi için bu kılavuz iki kısımdan oluşmuştur. Bir taraftan size, İş arayanlar için temel güvenceye
başvurması gereken bir ailenin öyküsünü anlatacağız. Stefan (40), Rebecca (35) ve
çocukları Marvin (9) ve Celine (2) Dortmund İş Merkezi’nin müşterileridir. Diğer taraftan kılavuzumu kanunda geçen çok sayıda kavram ve ayrıntıyı açıklar ve Dortmund’da
önemli adresleri içerir. Bir şeyi anlamadığınızda bizimle doğrudan iletişim kurunuz!
Dortmund İş Merkezi ekibiniz
5
YARDIM! YARDIMA
İHTİYACIMIZ VAR
Marvin çantasını köşeye fırlatır. “Bugün yemekte ne var?”
Dokuz yaşındaki çocuk mutfak kapısından burnunu uzatır.
Ancak annesi her zaman olduğu gibi aç oğlana bir şeyler
hazırlamak için ocağın başında değildir. Babası Stefan ile birlikte
oturma odasında oturmakta ve iki yaşındaki Celine’i kucağında
taşımaktadır. “Buraya gel lütfen” diyerek oğlunu çağırır.
“Hep beraber önemli bir şey konuşmamız gerekiyor.”
Oturma odasındaki masanın üstünde, anne ve babasının önünde
bir dizi form ve bilgilendirme broşürü durmaktadır. “Çalıştığı
şirket geçen yıl iflas ettiği için babanın şu anda çalışmadığını
biliyorsun” diyerek anne Rebecca dikkatli bir şekilde açıklama yapar.
Marvin gözlerini yuvarlar. İşte yine aynı şey: “Tasarruf yapmalıyız.
Yeni bir oyun konsolu alamayacaksın. Hatta başka çocuklar
anneannelerinin ördüğü kazakları giyiyor…” Babası sanki az
önceki düşünceleri okumuş gibi onun saçlarını okşar.
“Evet! Tasarruf yapmalıyız. Ve gelecekte daha da çok.
Çünkü bundan böyle artık “normal” işsizlik parası
alamayacağım. Yeni bir iş bulana kadar Hartz IV ile
geçimimizi sağlamak zorundayız.” Marvin korkuyla sorar:
“Ama yakında yeni bir işin olacak, değil mi? Şimdiye
kadar bir sürü başvuruda bulundun!” O anda Celine’in elindeki
oyuncak ayıcık yere düşer ve çocuk kulakları sağır edici bir
şekilde ağlamaya başlar. “Karnı da açtır” diyerek Rebecca aile
meclisini böler. “Şimdi yiyecek bir şeyler hazırlayayım.”
6
7
İŞ ARAYANLARIN TEMEL
GÜVENCESİ NEDİR?
“İş arayanlar için temel güvence” için İşsizlik parası II kavramı genellikle İşsizlik parası I ile karıştırılmaktadır. İsimler benzese de bunlar birbirinden tamamen
farklı iki ödemedir. Peki, farkı tam olarak bu nedir?
ALG II — Ne alırım?
İş Merkezi müşterileri farklı ödemelerden yararlanabilirler:
• İşsizlik parası I — Sosyal Kanun III’e (SGB III) göre bir ödeme
İşsizlik parası veya ALG I, maaşın yerini tutan bir sigorta ödemesidir. Para, tüm çalışanların ve serbest meslek sahiplerinin çalıştıkları süre boyunca prim ödediği işsizlik
sigortasından gelir. Belirli bir süre kanuni işsizlik sigortası primlerini ödemiş ve işsiz
kaldıktan sonra şart koşulan süre içerisinde işsiz kaldığını bildiren herkes bundan yararlanma hakkına sahiptir.
Tüm formaliteleri İş Kurumu üzerinden gerçekleşir. Yapılan ödemelerin miktarı işsiz kalan kişinin o güne kadar ödediği primlere göre değişir. Aile durumuna göre net
ücretin yüzde 60 ila 67’si arasında seyreder.
• İşsizlik parası II — Sosyal Kanun II’ye göre bir ödeme
İşsizlik parası II (ALG II), kanuni işsizlik sigortasından ödeme almayan veya az ödeme
alan iş arayanların varlığını güvence altına almak amacındadır. Bunlar genellikle işsizlik parası I hakları sona ermiş veya işsiz kalmalarından önce serbest çalışmış ve işsizlik
sigortasına prim ödememiş insanlardır.
Az kazanan çalışanlar da kendi geçimlerini sağlamak için maaşlarına ALG II ile katkı yapabilirler. ALG II sosyal bir ödemedir. Yani ALG II parası vergilerden toplanan paralardan tahsis edilir.
8
• Hizmetler
Dortmund İş Merkezi çalışanları size yeni bir iş arama konusunda destek olur. Açık işler, staj yerleri veya meslek kursu olanakları konusunda size bilgi veriyor veya iş başvurularınızda size yardım ediyoruz.
Bölgedeki şirketler ve işveren kuruluşlarıyla birlikte yeni iş olanaklarının yaratılması için programlar da geliştiriyoruz.
• Para ödemeleri
Dortmund İş Merkezi’nin ödeme departmanı iş arayanların yaşamlarını sürdürmeye ve ailelerinin geçimlerini sağlamaya yetecek kadar
para almasını sağlar. Burada İşsizlik parası II ve Sosyal yardımı öderiz. Fazla ihtiyaçlar denilen ve sözgelimi anne adayları, tek başına çocuk büyütenler veya engelli insanlar için ihtiyaçlar da burada düzenlenir. Yine kanuni hastalık ve bakım sigortalarına ait primlerin ödemesi
de ödeme departmanında halledilir. Ayrıca mümkün ve gerekli olması
durumunda barınma ve ısınma, çocuk bakımı ücretleri, okul ihtiyaç
paketi, borçlu ve bağımlı danışmanlığı, psiko-sosyal tedavi, giyim ve
konut ilk donatımı için masrafları da üstleniyoruz. 9
İŞ MERKEZİNE GİDEN YOL
Ertesi günün sabahı Stefan ve Rebecca erken­
den kalkarlar. Marvin okuldadır. Celine’e an­
neanne bakıyor. Birkaç saat içinde yapılması
gereken çok iş var. İş Merkezi’ne gidilecek. Fakat
Dortmund’da İş Merkezi’nin pek çok yerde bürosu
var. “Peki nereye gitmeliyiz?” Stefan, son ziyareti
sırasında İş Kurumu’ndan aldığı bilgilendirme
broşürüne çaresiz bir şekilde bakar.
“Bundan kolay ne var” diye karısı kararlı bir
şekilde yanıtladı. “Açıkça görüldüğü gibi 25
yaşından büyüksün, herhangi bir engelin yok,
işsiz kalmadan önce kendine ait bir şirketin
olmayıp çalışan olduğun ve öğrenci de olmadığın
için burada haritada hangi posta kodu bölge­
sinde oturduğumuza bakmamız gerekiyor.” Aile
Lütgendortmund’da (Posta kodu 44388) oturdu­
ğu için Kaiserhain 1’deki İş Merkezi yetkilidir.
Böylece Rebecca ve Stefan eski steyşın araba­
larına biner B1 üzerinden Westfalenpark isti­
kametine doğru yol alırlar. Stefan henüz evden
çıkmadan “Gerçekten 25 yaşından büyük mü
gösteriyorum?” diye sorar.
10
Gerçekten
25 yaşından büyük mü
gösteriyorum?
11
DORTMUND’DAKİ MERKEZLER
Dortmund İş Merkezi’nin beş bürosu var. Hangi büroya başvuracağınız nerede oturduğunuza (posta kodu) ve özel bir gruba dahil olup olmadığınıza göre değişir. İş arayanların istekleri ve sorunları son derece farklı olduğu için belirli grupları ayırıyoruz.
Çalışanlarımızdan bazıları sözgelimi genç yetişkinlerle ilgili konuları iyi bilmekte, başkaları da engelli insanların özel olarak neye ihtiyaç olduklarını bilmektedir.
•
–
–
–
➞
Dortmund İş Merkezi’nde aşağıdaki gruplara hizmet verilmektedir:
Ağır engelliler (yüzde 50 engelli derecesine sahip kimseler ve eşdeğeri)
Rehabilitasyona gidenler
Akademisyenler Südwall 5–9 binasında
– Serbest meslek sahipleri
Könighshof 1 binasında
➞
– 18 ila 24 yaş arasındakiler (mesleki eğitimi olmayan) kendi evleri olan ➞ Steinstraße 39 binasında, 1. Kat
• İlk ziyarette...
İşsizlik parası II başvurusu yapmak için İş Merkezi’ni ilk kez ziyaret ederken lütfen en
azından aşağıdaki belgeleri getiriniz:
– Kimlik veya pasaport
– Ağır engelli kimliği (varsa eğer)
– İkamet durumuyla ilgili belge (yalnızca yabancılar için)
– Kira sözleşmesi, işletme ve ısınma giderlerine ait belge
– Bir hastalık sigortasına üye olunduğuna dair belge
– Gelir belgeleri (ücret bordroları veya benzeri)
Bu listeye başka belgeler de eklenebilir, çünkü kişisel durumunuz nedeniyle ilave belgelere ihtiyaç olabilir. Bunların neden olduğunu danışmanlık görüşmesinde öğreneceksiniz.
12
Çalışma saatlerimiz
• Pazartesi, Salı ve Cuma günleri 7.30 ila 12.30 saatleri arasında
• Çarşamba günleri randevuya göre
• Perşembe günleri 7.30 ila 18.00 saatleri arasındr
(Perşembe öğleden sonraları esas olarak çalışanlar için. Diğer herkes
Öğleden sonraların çalışanlar için boş kalması için ziyaretçilerden öğleden
önce gelmelerini rica ederiz.)
Faaliyet bürolarımız
Ayrıca mahallelerdeki faaliyet bürolarımızdan da yararlanabilirsiniz.
Buralarda da belgelerinizi teslim edebilir ve bilgi alabilirsiniz.
• Aktionsbüro Borsigplatz
Borsigplatz 1
Sal
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Car ve Cum 8.00 – 12.00
Per
13.00 – 16.00
• Aktionsbüro Scharnhorst-Ost
Mackenrothweg 6
Pzt
8.00 – 10.00
Car
14.00 – 16.00
Per
8.00 – 10.00
•
Aktionsbüro Nordmarkt
(25 yaşından küçük gençler için)
Münsterstraße 103
Mo –Cum 9.00 – 16.00
• Aktionsbüro Hörde
Clarenberg 5
Pzt ve Car 9.00 – 12.00
• Aktionsbüro Wickede
Meylantstraße 89
Sal ve Cum 8.00 – 12.00
13
YETKİLİ KİŞİLER
U25* Nordwest A+B
(* 18–24 yaş arasında, kendi evleri olan,
mesleki eğitimi olmayan)
Steinstraße 39
44137
44147
41/45/47/49
44339 44359
44369
NordOst A+B
Königshof 1
44135
41/45/47/49
44145 44329
44143
44328
+ Akademik meslekler grubu + Minijob ekibi
+ İşverenlere yönelik servisler + Serbest çalışanlar ekibi
…onları posta kodunuz
aracılığıyla bulabilirsiniz.
Özel yetki alanları
için lütfen her bir büronun
açıklamasına bakınız.
REHA/SB
Südwall 5–9
Am Kaiserhain 1
44139
44149
44225 44227
41/45/47/49
44357
44379
44388
SÜDost
41/42/45/46/47/49
• Ağır engelliler (%50 engelli derecesi ve üstü)
• Rehabilitasyona gidenler
14
SÜDWEST
Am Kaiserhain 1
44141
44229
44263
44265 44267
44269
41/45/47/49
44287
44289
44309
44319
15
İŞ MERKEZİNDE
İLK ZİYARET
Rebecca ve Stefan İş Merkezi’nde danışmaya başvurur. Burada
çalışan hanım “Sizin için ne yapabilirim?” diye gülümseyerek sorar.
Rebecca hemen saymaya başlar: Kocasız uzun zamandır işsizmiş.
Ne kadar da iyi davrandılar:
ve bir sürü de zaman
ayırdılar.
Evet —
ama şimdi
hemen eve
gidelim.
16
Şimdi işsizlik parası hakkı sona erecekmiş. Ve şimdi yeni bir iş bulma
umudu da kalmamış. Danışmadaki personel sabırla dinler: “Yani İş
arayanlar için temel güvece için bir başvuruda bulunmak istiyorsunuz?”
Stefan emin olmayan bir ifadeyle gülümseler ve
başıyla onaylar: “Evet, sanırım Hartz IV
alacağız şimdi!” Çalışan hanım “Bu durum­
da sizi hemen girişten daha ilerideki bir
arkadaşıma yönlendiriyorum” dedi.
Danışmada İş Merkezi’ne gelen ziyaret­
çilere her gün burada dertlerine nerede
çare bulabileceklerini açıklamaktadır.
Dortmundlular randevu almadan da sıkıntı­
larını İş Merkezi’nin girişinde bildirebildikleri
için bugün Rebecca ve Stefan için burası doğru
başvuru yeri oldu.
Giriş bölgesinde İş Merkezi’nin bir çalışanı öncelikle Sosyal Kanun II’ye
göre bir ödeme hakkının var olup olmadığını saptar. Giriş bölgesindeki
İş Merkezi çalışanı çiftin hangi formlara ihtiyacı olduğunu tam olarak
biliyor. Formları ikisine uzatır. “Bunları evinizde sakin bir şekilde
doldurabilirsiniz. Bir konuyu anlamadığınızda danışma hattımızı ara­
yabilirsiniz” diyerek çalışma masasının arkasındaki genç adam açıkla­
masını yaptı. “Ayrıca şimdi sizin için iş aracımızla bir randevu da
ayarlıyorum” diye de ekledi.
Rebecca ve Stefan randevu tarihi ve çantada çok sayıda form ve bilgilen­
dirme broşürüyle birlikte anneanneye doğru yola koyulur. Rebecca biraz
endişeli: “Umarım ufaklık anneanneye çok fazla sıkıntı vermemiştir!”
17
İŞ MERKEZİNDE MÜNFERİT
İSTASYONLAR
• Danışma
İş Merkezi’nin her bürosunda bir danışma vardır. Lütfen önce oraya başvurunuz. Personelimiz pek çok konuyu burada açıklığa kavuşturabilmektedir. Yine burada belgeleri de teslim alıyoruz. Gerekli olduğunda sizi danışma bölümünden giriş bölümüne de yönlendiriyoruz. Danışma veya giriş bölümünde büyük ekranlar
aracılığıyla Stellen-TV kanalımızın yayınladığı açık işler konusunda bilgi alabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanın, belki aralarında hayalinizdeki işi de vardır. Giriş bölümündeki personelimiz sayısız konuyu aydınlatmaktadır. Sizin için ödeme
düzenleme, iş aracılığı veya olay yönetimi bölümlerindeki personelimizle randevularınızı ayarlarlar.
• Ödeme düzenleme bölümü
Ödeme düzenleme bölümü, geçiminizin temin edilmesini ve barınma masraflarınızı
ilgilendiren her şeyle ilgilenir. Burada alacağınız ödeme hesaplanır.
Danışma hattımız
İş bulma merkezi ile bağlantı kurmak isteyenler, servis merkezimizin hizmet
hattından yararlanabilirler.
Hizmet saatlerimiz
Pazartesi ila Çarşamba arası, saat 7.30 ila 16.30 arası
Perşembe, saat 7.30 ila 18.00 arası
Cuma, saat 7.30 ila 15.30 arası
Telefon: 0231 / 842-1110
Zamandan ve yoldan tasarruf etmek amacı ile iletişim kurmak için ilkönce servis merkezimize başvurunuz. Servis merkezinin size hemen yardımcı olamadığı durumlarda, sorunuz yetkili kişilere aktarılacak ve en geç 48 saat içerisinde
size telefonla geri dönülecektir.
18
• İş aracılığı bölümü
İş aracılığı bölümü, bir iş veya staj yeri, ek iş veya meslek kursu olanağı bulmanız konusunda size yardımcı olur. Esas olarak iş bulmak için kendinizin de çaba sarf etmesini
bekliyoruz. Bunlar arasında tavsiyelerimize paralel olarak kendi mesleğinize veya son
yaptığınız işe uygun olmasa ya da gelecekteki firma şimdiye kadar olanlardan daha
uzak olsa dahi iş ilanlarına başvurmanız da sayılır.
• Olay yönetimi bölümü
Uzun süreli işsiz kalmanın nedenleri çok farklı olabilmektedir. Müşterilerimizin çoğu
neredeyse bir işi kabul etmeyi imkansızlaştıracak kadar zor bir hayat sürmektedir. Sözgelimi hastasınızdır, bağımlılık sorunlarınız veya borçlarınız vardır. Sizi bu sorunlarla
yalnız bırakmayız. Özel eğitim almış olay yöneticilerimiz mesleki entegrasyona giden
yolunuzda size bilgi verir, sizi destekler ve size eşlik eder. Burada yardımcı hizmetlerle ilgili geniş kapsamlı bir sosyal ağdan yararlanabilmekteyiz. Olay yöneticileri bu
durumda gerekli tüm yardım ve destek olanaklarını sizin için koordine eder ve ihtiyaç
olması durumunda İş Merkezi’nin Sosyal İşler personelini devreye sokar Olay yöneticilerimiz sıkı bir işbirliği içinde çalışır:
– Meslek danışmanları
– Rehabilitasyon danışmanları
– Gençlik kurumları ve gençlik yardım kurumları
– Göçmen danışma merkezleri
– Dil geliştirme kurumları
– Çocuk bakım kurumları
– Borçlu danışma merkezleri
– Bağımlı ve uyuşturucu danışma merkezleri
•Sosyal İşler
Sosyal İşler bölümü personeli iş aracılığı ve olay yönetimi bölümlerinin görevlendirmesiyle size yardımcı olur. Onlar çözüm bulucudur ve belirli bir görev alanları vardır:
Borçlu danışmanlığı, psiko-sosyal danışmanlık, bağımlı danışmanlığı, konut durumuyla
ilgili sorunlarda yardım, çocuk bakımında destek ve tıbbi raporlarda yardım.
19
SORULAR, SORULAR
Bitti! İnternetteki
kılavuzla her şey çok
daha kolay oldu.
20
...en iyisi randevu sırasında
hiçbir şeyi unutmamamız
için sorularımızı da
yazalım.
“Marvin, şu müziğin sesini biraz kısar mısın! Babanın dikkatini vermesi
gerekiyor!” Rebecca ve Stefan’ın önünde dört sayfalık bir başvuru formu
durmaktadır. “Anlayan beri gelsin” diye sızlanır Stefan. Fakat sonra
İş Merkezi giriş bölümündeki çalışanın kendisine “internette ALG II
başvurusuna ait elektronik form doldurma talimatı var” diye söylediğini
hatırladı. “Şu bilgisayarı aç bakalım!”
Ve gerçekten de: İnternet yardımıyla Rebecca ve Stefan dört sayfalık
ana başvuru formunu doldurmayı başarır. Ayrıca başka birkaç
form daha doldurmaları gerekiyor: Ek KI (iki çocuk için), Ek WEP
(Rebecca için), Ek EK (gelir durumunun netleştirilmesi için) ve Ek
KDU (barınma ve ısınma masrafları). İkide bir anlamadıkları
kavramlara takılıyorlar. “Bir ihtiyaç birliği ile hane birliği arasındaki
fark nedir?” “Fazla ihtiyaç nedir?” Dortmund İş Merkezi’nin web
sitesinde bu konuda da bolca açıklama bulunmaktadır.
“Oh, nihayet bitti! Ama internetteki kılavuzla her şey başta düşün­
düğümden çok daha kolay oldu” der Stefan. Fakat yine de bazı yanıt­
lanmamış sorular var. Rebecca ve Stefan bunları İş Merkezi’ndeki
danışmanla yapacakları görüşmede soracaklar. Rebecca yine pratik
yönünü ortaya koyar: “En iyisi randevu sırasında hiçbir şeyi unutma­
mamız için tüm sorularımızı yazalım.” Nihayetinde liste şu şekilde
görünür:
Eski arabamızı satmamız gerekiyor mu? (Değer: yaklaşık 4.000 Euro)
Şimdi Rebecca da bir iş bulmak zorunda kalacak mı?
İkimiz de çalıştığımızda çocuklar için bakım yardımı alacak mıyız?
Tatile gitme imkanımız var mı (paramız olduğunu varsayarsak) yoksa
Stefan bir iş olanağı gelebileceği düşünülerek bir yere gitmemeli mi?
21
VE ÇOK SAYIDA YANIT!
• Bir ihtiyaç birliği ile hane birliği arasındaki fark nedir?
İhtiyaç birliği kural olarak aile kavramıyla özdeş tutulabilir. Bir ihtiyaç birliğine ise
başvuru sahibinin yanında hane içerisinde yaşayan partner (evlilik partneri, kayıtlı
yaşam partneri, „evliliğe benzer“ —aynı cinsiyetten de— çiftler) ve bu partnerlerin
25 yaşından küçük evli olmayan tüm çocukları dahildir. İhtiyaçlarını kendi gelirleriyle karşılayabilmeleri veya bizzat kendileri çocuk sahibi olmaları halinde bu çocuklar
(reşit olmayanlar da) anne-babalarının ihtiyaç birliğine dahil sayılmazlar. Bu durumlarda çocuğunuzla birlikte bir ihtiyaç birliği teşkil edersiniz.
Akrabalar veya hısımlarla birlikte yaşadığınızda ve birlikte çalışıp kazandığınızda bir hane birliğinden söz edilir. İş merkezi, gelir ve varlıklarına göre hane birliği
üyelerinden beklenebilen ölçüde insanların birbirine mali olarak destek olduğunu
kabul eder.
•Stefan ve Rebecca arabalarını satması gerekiyor mu?
İşsizlik parası II başvurusu yapanlar varlıklarıyla ilgili bildirimde bulunmak zorundadır. Ancak varlık araştırmasında “makul” bir motorlu taşıt dikkate alınmaz. “Makul”
sözcüğünün anlamı: Bir otomobil güncel olarak yaklaşık 7.500 Euro’dan yüksek bir
değere sahip değildir. Ancak münferit durumlarda karar verilen istisnalar da vardır.
Bedensel kısıtlamalar nedeniyle bir özel imalat gerekli olduğunda veya kalabalık bir
aile çok sayıda koltuğa sahip bir otomobile ihtiyaç duyduğunda aracın değeri daha da
yüksek olabilir.
Bizim öykümüzde ihtiyaç birliğine anne ve baba Rebecca ve Stefan ve reşit
olmayan iki çocukları Marvin ve Celine dahil sayılmaktadır.
•Şimdi Rebecca da bir iş bulmak zorunda kalacak mı?
Bir ailede anne-babanın ikisi de işsiz olduğunda İş Merkezi öncelikle her iki eşin
bir işte çalışabilecek durumda olduğunu var sayar. Ailede henüz üç yaşından küçük
bir çocuk varsa eşlerden biri kendini yalnızca çocuğun yetiştirilmesine adayabilir.
Burada yetiştirme işinin babanın ya da annenin üstlenecek olmasının bir önemi yoktur. Üç yaşından itibaren İş Merkezi çocuğun bir gündüz bakımevine gidebileceğini
var sayar.
• Fazla ihtiyaç nedir?
“Fazla ihtiyaç” kavramı, yalnızca standart ödeme ile karşılanamayan ilave masraflar
demektir. İş Merkezi belirli koşullarda özel yaşam durumları nedeniyle normalden daha
fazla paraya ihtiyaç duyan insanlar için ilave ücretler öder. Bunlar arasında sözgelimi anne adayları (hamileliğin 13. haftasından sonra), tek başına çocuk yetiştirenler
(çocuklarına yaşına ve sayısına bağlı), İş Merkezi’nin verdiği hizmetlere katılan engelli
insanlar veya özel olarak pahalı beslenmeye ihtiyaç duyan insanlar sayılır. En iyi size
en yakın İş Merkezi’ne fazla ihtiyaç alma hakkın sahip olup olmadığınızı sorunuz.
Bizim ailemizin fazla ihtiyaç alma hakkı yok.
22
Rebecca ve Stefan eski steyşın arabalarını satmak zorunda değil, çünkü yalnızca 4.000 değerindedir.
Yani Rebecca’nın şimdi bir iş bulmasına gerek yok, çünkü Celine henüz iki yaşındadır. Celine üç yaşına girdiği anda Rebecca’nın da iş başvurularında bulunması gerekecek.
Minijob veya sosyal sigortaya tabii iş?
Sadece yarı zamanlı çalışanlar, çoğu zaman Minijob olan bir işi kabul etmeyi kafalarından geçirirler. Bu tür bir iş ilişkileri sadece kısa vadeli fayda sağlarlar. Minijob işte çalışanlar sosyal sigorta primi ödemezler ve esas itibarı
ile vergide ödemezler. Ancak sosyal sigorta yükümlülüğü taşıyan işler tercih edilmelidir. Bu sayede kendinizi sosyal sigorta açısından güvenceye almış olursunuz. Bu konu ile ilgili olarak iş bulma merkezindeki Minijob ekibi
0231/842-1670 numaralı hattan size yardımcı olacaktır.
23
VE ÇOK SAYIDA YANIT!
• İşsizli parası II’den yararlanan birisi olarak tatil yapma hakkım var mı?
İşsizlik parası II’den yararlanan birisi bir işçi gibi bir tatil hakkına sahip değildir.
Ancak öncesinde İş Merkezi’nde kişisel yetkilinizin onayıyla ikamet ettiğiniz yerin
dışında azami üç haftalığına bulunabilirsiniz. İşsizli parası II ödemesi bu yüzden
kesilmez. Kişisel yetkiliniz bu onayı yalnızca sizin bulunmadığınız süre içerisinde herhangi bir iş olanağı olmayacağını öngörebildiğinde verebilir. Bulunmadığınız sürenin
bitiminde lütfen bizzat kendiniz kişisel yetkilinize (iş aracısı veya olay yöneticisi)
bildirimde bulununuz.
Yani ailemiz tatil yapabilir. Ancak Stefan’ın kişisel yetkilisinin buna onay vermesi gerekir. Fakat izin parası ödenmez.
• Çocuk bakımı için yardım alacak mıyız?
İş Merkezi, bir işe girme veya bir meslek kursu olanağına katılma şanslarının olması
için iş arayanları bir bakım yerinin aranması konusunda destekler. Dortmund’da bakım
hizmetleri hakkında bilgi alınabilecek pek çok yer vardır. Çocuk bakımıyla ilgili masraflar kural olarak Çocuk ve Gençlik Dairesi üzerinden ödenir. Kişisel yetkilinize başvurunuz, o size doğru başvuru yerlerini söyleyecektir.
Rebecca bir işe girmek veya bir meslek
kursu olanağına katılarak iş dünyasına
hazırlanmak istediğinde, kişisel yetkilisiyle kendisinin bulunmadığı zamanlarda çocukların bakımıyla kimin ilgileneceğini ve çocuk bakımıyla ilgili
masrafların kim tarafından karşılanabileceğini konuşabilir.
24
Dortmund’daki danışmanlık hizmetleri
Ailelerin desteklenmesi Dortmund Şehri’nin özellikle önem verdiği bir
husustur. Bu nedenle çok sayıda iyi danışmanlık hizmeti vardır:
Dortmund Şehri Çocuk
ve Gençlik Dairesi
Ostwall 64 · 44135 Dortmund
Telefon: 0231/50-2 49 08
E-posta: [email protected]
Çalışma saatleri:
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma
günleri 8 ila 10 saatleri arasında
ve randevuya göre (telefonla
randevu almak mümkün)
Familien-Projekt Dortmund
Märkische Straße 24–26
44122 Dortmund
Telefon: 0231/5 01 31 31
www.dev.familie.dortmund.de
AWO – Vermittlungsagentur
Kindertagespflege
Klosterstraße 8–10
44135 Dortmund
Telefon: 0231/99 34-207, -208
www.awo-dortmund.de
Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
Beurhausstraße 71
44137 Dortmund
Telefon: 0231/18 10-215/-228
www.drk-dortmund.de
Evangelisches Bildungswerk
Arbeitsbereich Familienbildung
Schwanenwall 34
44135 Dortmund
Telefon: 0231/84 94-453/-420
www.familienbildung-do.de
Katholischer Trägerkreis
Gündüz Çocuk Bakımı (KTK)
Propsteihof 10 · 44137 Dortmund
Telefon: 0231/1 84 81 33
www.ktk-dortmund.de
Mütterzentrum Dortmund e.V.
Hospitalstraße 6
44149 Dortmund
Telefon: 0231/4 77 07 78
www.muetterzentrum-dortmund.de
25
DİLEKÇENİN
TESLİM EDİLMESİ
Bu kadar: Şimdi
elimizde sizinle ilgili
ifade gücü yüksek bir
profil bulunuyor.
Stefan ve Rebecca çantada doldurdukları başvuru formları ve soru
listesiyle iki gün sonra yeniden İş Merkezi’ne gidiyor. Saat on birde
uzmanla bir randevuları var. Giriş bölgesindeki İş Merkezi çalışanı
Stefan için bir randevu almıştı. Stefan işsiz kalmadan önce depo işçisi
olarak çalışmıştı. Stefan yine bu işe dönmek isterdi. Forklift kullanmak
ve malları yüklemek: tam da ona göre bir şey bu.
26
İyi ki büyükbabanın
Schalke taraftarı
olduğunu sormadılar.
Uzman önce evde doldurulan
formlara bakıyor. Rebecca
sabırsız bir şekilde sandalyede
ileri ve geri kayıp duruyor.
“Kesin bir şeyleri yine yanlış
yaptık” diye şüpheye düşer.
Ama uzman yeni müşteri­lerine gülümsemektedir:
“Gayet özenli hazırlamışsınız.
Yalnızca burada: EK ekinde
bir sayfayı atlamışsınız.
Olsun, bunu da şimdi birlikte
doldurabiliriz…”
Bir sonraki randevu iş aracısıy­
la. Onlarca şey bilmek istiyor!
Stefan’ın iş aracısı ise kendisine
niye bu kadar çok soru sorduğunu
açıklar: “Şimdi size ait bir profil
oluşturuyorum. Bunu dilediğim an iş
ilanlarıyla karşılaştırabilirim. Ayrıca
iş dünyasında şansınızı arttırmak için makul meslek kursu
olanaklarının bulunup bulunmadığına da bakabilirim.”
Bu Rebecca ve Stefan’ı ikna eder. Stefan “Tam da‚ ne kadar da meraklı!’
diye düşünecektim” derken. Rebecca onu dürter. Stefan son olarak
içinde hangi danışmanlık ve teşvik hizmetlerini alacağının ve iş
ararken hangi yükümlülüklerinin belirtildiği intibak sözleşmesini
imzalar. Sonra iş aracısı kendisine bazı iş ilanlarını verir, bunlara
İş Merkezi’nde aracılık önerileri denir.
27
SİZİN HAKKINIZ —
BİZİM YAPACAKLARIMIZ
• İntibak sözleşmesi nedir?
İntibak sözleşmesinde yeniden bir iş bulabilmeniz için gerekli olan tüm adımlar belirlenir. İçinde iş dünyasında şansınızı arttırmak için İş Merkezi’nin neler yapacağı belirlenir. Aynı zamanda kişisel görev ve yükümlülüklerinizi de saptar. Kanun intibak sözleşmesini şart koşar. Kural olarak altı aylık süre için imzalanır. Kararlaştırılan tedbirler
ve sizin yapacaklarınız düzenli olarak kontrol edilir ve gerektiğinde uyarlanır
Stefan’ın intibak sözleşmesinde diğerlerinin yanında şunlar yazılıdır: ”…Bay
Stefan Z. geçimini kendi imkanlarıyla sağlamak ve intibakla ilgili tedbirlere katkıda bulunmak için tüm olanaklardan yararlanacağını taahhüt eder.
Dortmund İş Merkezi Stefan Z.’yi olanakları konusunda etkin ve makul şekilde
destekleyeceğini taahhüt eder.”
Mesleki intibak için aşağıdaki faaliyetler kararlaştırılır:
“Sosyal sigorta yükümlülüğüne sahip yerlere başvuru çabalarının mali ödemeler (yıllık 260 Euro belge karşılığında) ve kişisel yetkiliyle önceden görüşülerek
tanışma görüşmesi için seyahat masrafları aracılığıyla desteklenmesi…”
• Profil veya müşteri profili nedir?
İş aracınız veya olay yöneticiniz ilk görüşme sırasında size ait bir müşteri profili
oluşturur. Bu yalnızca şahsınızla ilgili tüm verileri içermekle kalmayan, aksine aynı
zamanda yeteneklerinizi ve bilgilerinizi de belirten bir açıklamadır. Bu veriler İş
Merkezi’nin bir veritabanı içinde kaydedilir. Böylece yetkiliniz sizin için açık işlerin veya makul meslek kursu olanaklarının bulunup bulunmadığını her zaman güncel
olarak bildirebilir.
•Kendi çabalarınızı nasıl ispat edersiniz?
İş Merkezi iş bulmak için kendinizin çaba sarf etmesini bekler. Bu çabalarınızı, kişisel
yetkilinizle yapacağınız düzenli görüşmelerde ispat da edebilmeniz gerekir. Yeniden
bir işe girmek için neler yaptığınız sadece sözlerle anlatmanız yeterli değildir. Faal
olduğunuzu yazılı olarak belgelendirmeniz gerekir. Stefan şimdi hangi faaliyetlerde bulunduğunu düzenli olarak bir listeye yazmaktadır. Ayrıca sonraki danışmanlık görüşmesinde başvuru yazılarını, işve28
renlerin onay yazılarını, işverenlerin ret cevaplarını, iş ilanlarına ait gazete
kupürlerini ve bilgisayar çıktılarını ve bir de telefonla arama listesini iş aracısına sunacak.
•Şahsen neler yapmanız gerekiyor?
İş arayanlardan beklenen şeyler kişiye göre farklıdır. Kişisel yetkilinizle intibak sözleşmenizi hazırlarken kendi inisiyatifinizle neler yapacağınızı belirlersiniz. Bu faaliyetleri ilerleyen aylarda da yapmanız gerekir. Bu nedenle kişisel yetkilinizle görüşürken
mümkün olduğunca gerçekçi ve dürüst olun: İsteklerinizi söyleyin (örneğin bir meslek
kursuyla ilgili)! Ayrıca sorunlarınızı örneğin; borçlarınızı veya bağımlılık sorunlarınızı
(alkol, uyuşturucu) konuşmak için cesaretli de olun. İş Merkezi size yardım edebilir.
Ayrıca: Bir işe girmek için yapıldığı ispat edilen her faaliyet yardıma muhtaç durumunuzu sona erdirme konusundaki iradeniz için olumlu bir örnektir. Size sürekli olarak
aracılık önerileri verilecektir.
Stefan, kişisel yetkilisiyle görüşmesinden sonra her gün bir defa internetten iş
ilanlarına bakacağını kararlaştırdı. Aynı zamanda yeni bir şeyler öğrenmeye de
hazır. “Benim için meslek kursu olanakları var mı?”, diye sordu. Kişisel yetkili
bir sonraki görüşmeye kadar bu konuyla ilgileneceğini söyler ve bir eğitim sertifikasının ne olduğun açıklar.
Eğitim sertifikası nedir?
Eğitim sertifikaları kendinizin bulduğu bir meslek kursuna katılmanızı sağlar.
İş Merkezi’ndeki kişisel yetkiliniz sizin için eğitim sertifikaları hazırlar. Düzenleme tarihinden sonra üç ay boyunca geçerliliğe sahiptir, bu süre bittiğinde
geçerliğini kaybeder. Bir eğitim sertifikasıyla meslek kursuna katılır, bu sertifikanın burada doldurulmasını sağlar ve İş Merkezi’ndeki danışmanınıza ibraz
edebilirsiniz. İş aracınız meslek kursunu gerekli gördüğünde İş Merkezi size
öğrenim masraflarını öder. Lütfen bir kursa başvurmadan önce daima kişisel
danışmanınızla konuşunuz. Eğitim sertifikası olmadan veya İş Merkezi’yle önceden konuşmadan bir meslek kursuna katıldığınızda İş Merkezi bu kursun masraflarını karşılamaz ve bu masrafları kendi cebinizden ödemeniz gerekir!
29
BU TEŞVİK OLANAKLARININ
AYRICA BULUNDUĞU YERLER:
Kişisel yetiliniz ayrıca pek çok teşvik olanağını da bilmektedir. Ancak mesele her
zaman bu çok yönlü desteklerden hangilerinin size uygun olduğu meselesidir.
Nelerin mümkün olabileceğini göstermek amacıyla bazı örnekleri yazdık:
• Faal kılma ve mesleki intibak için tedbirler
Kulağa karmaşık gelmesine rağmen, karmaşık değil. Sözgelimi iş dünyasındaki olanaklarınızı iyileştirecekse eğer sekiz haftalık bir kursa katılabilirsiniz. Bu bir işverenin
yanında da gerçekleşebilir ve bu durumda azami dört hafta kadar sürebilir. Bu süre
zarfında İş Merkezi İşsizlik parası II ödemeye devam eder ve ayrıca eğitim ve yol masraflarını karşılar.
•Aracılık sertifikası
Aracılık sertifikası sayesinde sosyal sigortaya tabi bir iş bulma konusunda bir özel iş
aracısını görevlendirebilirsiniz. Aracı başarılı oluğunda İş Merkezi kendisine para öder.
Bir aracılık sertifikası alıp alamayacağınızı kişisel yetkilinizle konuşmanız gerekir.
•Aracılık bütçesi
“Başvurular” bölümünde başvurularınız için önemli ve mali olarak İş Merkezi tarafından desteklenecek bazı şeylerden bahsettik. Esas olarak geçerli olan: Daha önce kişisel yetkilinizle intibak sözleşmesine yazılmışsa eğer yazılı her iş başvurusu karşılığında 5,00 Euro ve E-posta ile yapılan her iş başvurusu karşılığında 2,50 Euro alacaksınız
Bunlara başvuru görüşmeleri için yaptığınız seyahatlerin masrafları ve sözgelimi sabah
erkenden Münih veya Hamburg’ta işverenin bürosunda olmanız gerektiğinde konaklama masrafları da dahildir. Çünkü müstakbel işvereninizin karşısına mümkün olduğunca
dinlenmiş olarak çıkmanız tavsiye edilir. Bir işe kabul edildiğinizde, ilk mesai başlangıcı için seyahat masrafları katkısı da ödenmesi mümkündür. Ayrıca günlük gidiş-geliş
içeren seyahat masrafları için avans da alınması mümkündür.
Pek çok grup için özel hizmetler vardır, sözgelimi tek başına çocuk yetiştirenler,
gençler (25 yaş altı), yaşlılar (Best Ager) veya göçmenler için. Bu hizmetlerden
veya yukarıda adı geçen ödemelerden yararlanıp yararlanmayacağınızı kişisel yetkiliniz size görüşme sırasında açıklayacaktır.
30
İş Kurumu’nun internetteki iş borsası
Yaklaşık 600.000 iş ilanı, üç milyonu aşkın aday profili: iş arama sırasında İş Kurumu’nun internetteki İŞ BORSASI size yardım eder.
Almanya’nın en büyük online İş portalında size uyan işleri hızlı ve kolayca bulabilirsiniz. Burada kendinize ücretsiz bir profil oluşturabilir
ve iş ilanlarını arayabilirsiniz.
Bir bakmanızda yarar var: www.jobboerse.arbeitsagentur.de
İşsizlik Parası II ve Sosyal yardım:
Güncel düzenlemeler (Revizyon 2013)
Tek başına çocuk yetiştirenler
Reşit olmayan partnere sahip reşit kimseler =
391 Euro
Her ikisi de reşit olan partnerler
=
353 Euro
18 ila 25 yaş arasında olanlar
İş Merkezi’nin onayı olmadan taşınan
ihtiyaç birliğinin çalışabilen üyeleri
veya 25 yaş altındaki kimseler
=
313 Euro
14 ila 17 yaş arasında olanlar
ihtiyaç birliğinin çalışabilen üyeleri
= 296 Euro
6 ila 13 yaş arası çocuklar =
261 Euro
5 yaşına kadar çocuklar =
229 Euro
31
BİLDİRİM GELİYOR
“Gelirken postayı da getirdim.” Stefan ekmek almaya gitmişti. Reklam
gönderileri ve Karaormanlar’dan Martha Teyze’den gelen bir kartpostal
arasında gri zarf içinde kalın bir mektup gelmiş. Gönderen kim?
İş Merkezi. Rebecca ve çocuklar kahvaltı sofrasında oturuyorlar. Marvin
sandalyesinde bir ileri bir geri sallanıyor. “Bırak şimdi postayı! Bize
ekmeği ver!” diyerek babasına seslenir. Ekmek torbasını oğluna uzatır ve
zarfı açar: “Bu İş Merkezi’nden gelen bildirim. Buna kahvaltıdan sonra
sakin bir şekilde inceleriz!” —
“Amanın: Beş sayfa!” diyecektir Rebecca, daha sonra yemek masasında
kocasıyla bildirimi incelerken. “Her neyse. En önemlisi de ilk sayfada
yazıyor” diye ekler Stefan.
Bununla sağ üstte yazılı olan ve İş Merkezi’ne yazılacak her mektupta
veya her telefon görüşmesinde belirtilmesi gereken ihtiyaç birliği nu­
marasını kastetmiyor. Hayır, orada en başta ailenin geçimini sağlaması
için ne ayda kadar para alacağı yazılı.
İkinci sayfada paranın hangi hesaba havale edileceği ve hastalık ve
bakım sigortasına ait ödemelerin ihtiyaç birliği içinde nasıl düzenlene­
ceği açıklanmaktadır.
Diğer sayfalar hesaplama formları. “Burada hangi aile bireyinin tam
olarak ne kadar para alacağı yazılı!“ diyerek Stefan başıyla onaylar.
Örneğin; Stefan için temel güvence 353 Euro, Rebecca için 353 Euro,
Marvin için 261 Euro ve Celine için 229 Euro’dur. Barınma ve ısınma
masrafları yine eşit parçalarla ihtiyaç birliğinin üyelerine taksim edilir.
“Ama o zaman daha çok para almamız gerekmez mi? Stefan çaresiz
bakışlarla hesap makinesine bakar. Hayır, çocuklar için çocuk parası
alacağımızı unutuyorsun. Bu gelir olarak kabul ediliyor ve bu nedenle
32
Hım — Yani ben
368 Euro daha fazla
hesapladım...
Hayır, burada çocuk
parasının hesaplanması
gerektiği yazıyor.
Bu da gelir
olarak kabul edilir.
Hey — o zaman
biz de ailede
para kazanan­
lardanız.
hesaplanır” diyerek Rebecca hafif bir üstünlük gülümsemesiyle açıklama
yapar. „Pehpeh, aniden sosyal hukuk uzmanına dönüşen eşim yerine
herhangi bir köşede oturan bir bildirim danışmanına gider ve bunun
aslını açıklamasını isterim“ diyerek Stefan itiraz eder.
33
BİR BİLDİRİM BÖYLE GÖRÜNÜR
İhtiyaç birliğinin numarası: Bu numara altında Stefan’ın ailesinin İş
Merkezi’ndeki tüm işlemleri kayıtlıdır. Bu numarayı İş Merkezi’ne yazacağı
her mektupta veya yapacağı her telefon görüşmesinde Stefan’ın belirtilmesi gerekiyor.
Burada bildirimin alıcısı yazılıdır. Normalde bildirim yalnızca
başvuru sahibi adına
yazılır. İş Merkezi’nin
muhatap aldığı kişi
odur.
Normalde İşsizlik parası II alanlar kanuni hastalık ve bakım
sigortasında sigortalanır. Burada bir aile
sigortası zorunlu sigortaya göre önceliğe
sahiptir.
Stefan ve ailesi bu dönem için ödeme
alacak. Bu durumda altı ay sözkonusu.
Ancak yararlanma süresi daha kısa veya
daha uzun olabilir.
Bir itiraz varsa bunun gerekçesinin bildirilmesi gerekir. Stefan itiraz edecekse eğer,
bildirimin kendisine göre niçin hatalı olduğunu tam olarak söylemesi gerekir.
Normalde ödemeler
ayın ilk iş gününde
ödenir.
34
35
BİR BİLDİRİM BÖYLE GÖRÜNÜR
Burada hesaplama
tek tek yapılır.
Burada herkes için
geçerli temel konular yazılmıştır.
İş Merkezi yalnızca barınma
ve ısınmayla ilgili makul masrafları üstlenir. Neyin makul
olduğunu İş Merkezi için
Dortmund Şehri belirler. Bu
nedenle karşılanacak masraflar fiili uygulamalardan farklı olabilir.
Reşit olmayan
çocuğun geliri
sayılır.
36
Bu Stefan’ın başvuru
sırasında bildirdiği
banak hesabıdır.
37
BAŞVURU
Berbere mi
gitmeliyim diyorsun?
38
Evet, ve oğlunun
da yanında götür!
“Saçların da Manta marka araba kullananlar gibiymiş” Marvin
babasının on yıl eskiye ait fotoğraflarını görünce neredeyse gülmekten
kırılacaktı. “Annen o zamanlar bayılıyordu buna” diye Stefan çıkışır.
“Ayrıca Manta harika bir arabaydı!“ “O zamanlar da demodeydi zaten”
diye ekler Rebecca. “Kaldı ki, bana değil ‘Logistik Walter’ firmasına
talipsin.” Stefan internette ilgisini çeken bir ilan buldu. İş Merkezi’ni
ziyaret ettiği günden beri her gün iş ilanlarına bakıyor. Kişisel yetkilisi­
nin sözleri hala kulaklarında çınlıyor: “Yardıma muhtaç halinizi en
kısa zamanda ortadan kaldırmak için birlikte elimizden gelen her
şeyi yapacağız. Ancak bu, hedefe ulaşmamız için kendinizin de tüm
ola­nakları kullanacağınız anlamına gelir.” Şimdi başvuru belgelerini
derleyip toparlamak için somut bir neden var. Ama bu fotoğraflarla
—ki anne ve oğul haklı— en fazla kendisini gülünç duruma düşürebilir.
“Bunun kaç para olduğunu biliyor musun?” diye sızlanır Stefan.
“Bilgisayar için yeni bir toner kartuşuna da ihtiyacımız var.”
“Ama İş Merkezi’ndeki iş aracısıyla bu intibak sözleşmesini yaptık.
Orada İş Merkezi’nin başvuru belgeleri için masrafları karşıladığı yazılı”
diye hatırlatır Rebecca. Doğru da, Stefan “İş Merkezi” ibaresinin yazılı
olduğu dosya klasörü içinde dilekçe formunu bulur. Hemen yatak odası­
na gider: “Kırmızı kravat ve mavi gömlek mi, yoksa çizgili ve beyaz olan
mı?” diye karısına seslenir. “Kırmızı kravat ve beyaz gömlek” diyerek
Rebecca kararını açıklar. “Ayrıca fotoğraf çektirmeden önce berbere de
gideceksin.” “Berber” lafını duyunca Marvin hemen çocuk odasına kaçar.
“Benim de oraya gitmek gerektiğini düşünmesinler sakın…”
39
BAŞVURUNUZ
İÇİN İPUÇLARI
• Eksiksiz başvuru belgelerinin hazırlanması
– Mektup (İmza ve güncel tarih ile)
– Özgeçmiş (İmza ve güncel tarih ile) ve yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf, günümüzde
mesleki özgeçmiş yazılırken genellikle yapılan son işle başlanan ve tarih sıralamasına göre geriye doğru gidilen Amerikan tarzı özgeçmiş kullanılmaktadır. Staj yeri
arayanların tersi şekilde yazmaları tavsiye edilir, çünkü henüz mesleki bir tecrübeleri yoktur.
– Sertifikalar/Değerlendirmeler/Takdir belgelerin
• Mektup
Mektup, yazılı başvuru belgelerinin en önemli parçasıdır. Yalnızca belgelerin en başında yer aldığından ve bununla başka belgeler konusunda ilgi uyandırmak istenmesinden değil elbette. Mektupla usul bildiğinizi ve belgelerin hazırlanması aşamasında
yoğun bir özen gösterdiğinizi göstermiş olursunuz. Bizzat kendinizi, yeteneklerinizi
ve karakter özelliklerinizi mümkün olduğunca olumlu bir dille gösterebilmeniz için bir
olanaktır. Mektup yazma usulleri çok önemlidir. Almanya’da çok sayıda —yazılı olmayan— kural yerleşmiş durumda. Bu kurallara uymamanız, henüz ilk yüzeysel oturumda
dahi başvuru sürecinden elenmenize neden olabilir.
İş Merkezi başvuru masraflarını karşılıyor mu?
Evet. Elbette İş Merkezi başvuru masraflarını karşılıyor. Bunun
önkoşulu bu hususu intibak sözleşmenize yazdırmış olmanızdır. İş
aracınız veya olay yöneticiniz intibak sözleşmesiyle birlikte başvuru
formlarını yazdırır. Başvuruyu yaptığınız günden itibaren yazılı
başvurularınızın her biri için 5,00 Euro ve her E-posta başvurusu için
2,5 Euro alırsınız. İş Merkezi bunun için bir yılda toplamda en çok
260 Euro öder. Ancak bunlar her zaman sosyal sigortaya tabi faaliyetlere başvurular olmalıdır. 400 Euro maaşlı işlere başvurularda başvuru
masrafları maalesef ödenmez.
40
Gönderen kişi sol üstte, sayfa kenarından yaklaşık dört
satır aşağıda yer alır. Telefon numaranız da adresinizin
bir parçasıdır. Hangi saatler arasında size ulaşılabileceğini veya bir telesekreterinizin (AB) olup olmadığını rahatlıkla yazabilirsiniz. E-posta adresi de buna dahildir.
Adres
Gönderen kişi ile
Stefan Z.Stefan Z.
adres arasındaki
Egertstraße
4
Stefan
Egertstraße
4 Z.
mesafe yaklaşık üç
24146
Kiel 4
Zechenstraße
24146 Kiel
44123 Dortmund
0431/12
Telefon: Telefon:
0431/12
34 56 34 56
boş satırdır. BuraTelefon:[email protected]
0231/12 34 56
E-Mail:
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
da yazı hatası yapmamalısınız!
An
An
An
Logistik
Walter GmbH
Logistik Walter
GmbH
LogistikPeters
Walter GmbH
Carola
Carola Peters
Carola Peters
Abteilung:
Personalmanagement
Abteilung:
Personalmanagement
Abteilung:
Personalmanagement
An
der
10
An der Werft
10 Werft 10
Hafenstraße
24101
Kiel
24101 Kiel
44222 Dortmund
Konu ve ilgi
Mektubunuzun konusunu kısa ve öz yazınız, örneğin; “…için personel başvurusu”.
Konu her zaman kalın harflerle yazılır,
“Konu” veya “İlgi” sözcükleri yazılmamalı (!).
İsterseniz konunun altına bir referans
satır ekleyebilirsiniz, örneğin; “…tarihli
jobscout24’teki ilanınız”. Tarih ile konu
arasındaki aralık yaklaşık üç satırdır.
Kiel,
den 23. Dezember
2012
Kiel, den
23. Dezember
Dortmund,
den 15.2012
Januar 2014
Bewerbung
als Fachkraft
für Lager
und Logistik
Bewerbung
als Fachkraft
für Lager
Logistik
Bewerbung
als Fachkraft
fürund
Lager
und Logistik
Ihre Anzeige
in jobscout24
vom 22. Dezember
2012
Ihre Anzeige
2012
Ihre Ainnzjobscout24
e ige in jobsvom
cout222.
4 vDezember
om 8. Januar
2014
Sehr
geehrte
Frau Peters,
Peters,
Sehr geehrte
Peters,
Sehr Frau
geehrte
Frau
einem
renommierten
Unternehmen
wieder
derLogistik
LogistikWalter
Walter
GmbH
sehe
sowohl
in einem in
renommierten
Unternehmen
wie der wie
Logistik
Walter
GmbH
sehe
ich
sowohl
die
in
einem renommierten
Unternehmen
GmbH
sehe
ichich
sowohl
diedie
Chance
als
auch
die Herausforderung,
Herausforderung,
michberuflich
beruflich
weiterzuentwickeln.
mich
weiterzuentwickeln.
Chance
die
Chance als
auch als
dieauch
Herausforderung,
mich beruflich
weiterzuentwickeln.
langjähriger
Tätigkeit
alsHilfskraft
Hilfskraft
fürLagerlogistik
Lagerlogistik
einem
international
tätigen
Aufgrund
langjähriger
als
für
in in
einem
international
AufgrundAufgrund
langjähriger
TätigkeitTätigkeit
als Hilfskraft
für Lagerlogistik
in einem
international
tätigentätigen
Unternehmen,
konnte
ichmir
mirgrundlegende
grundlegende
Kenntnisse
Bereich
Lagerlogistik,
Unternehmen,
konnte
ich
Kenntnisse
imim
Bereich
Lagerlogistik,
Unternehmen,
konnte ich
mir grundlegende
Kenntnisse
im Bereich
Lagerlogistik,
insbesondere
im WareneinWareneinundWarenausgang,
Warenausgang,
der
Güterpflege
sowie
in der
Erstellung
insbesondere
im
und
ininder
Güterpflege
sowie
der
Erstellung
insbesondere
im Wareneinund Warenausgang,
in der Güterpflege
sowie in
der in
Erstellung
von
aneignen.
DieArbeitseinteilung
Arbeitseinteilung
und
die
Vorgehensweisen
diese
von Frachtpapieren
Frachtpapieren
aneignen.
Die
die
Vorgehensweisen
fürfür
diese
von Frachtpapieren
aneignen.
Die Arbeitseinteilung
und dieund
Vorgehensweisen
für diese
habe
ich zum
zumTeil
großen
Teilselbstständig
selbstständig
geplant
und
ausgearbeitet.
und
ausgearbeitet.
großen
Teil
Arbeiten Arbeiten
habe ichhabe
zum ich
großen
selbstständig
geplantgeplant
und
ausgearbeitet.
Yer ve tarih sağa yaslı olarak yazılır. İster
“15 Temmuz 2011”
isterseniz “15.07.11”
şeklinde yazabilirsiniz.
ich eine
eineFortbildung
Fortbildung
zurFachkraft
Fachkraft
Lager
und
Logistik
Zurzeit
Zurzeit absolviere
absolviere
zur
fürfür
Lager
und
Logistik
in in
ich eine ich
Fortbildung
zur Fachkraft
für Lager
und
Logistik
in
Zurzeit absolviere
Dortmund,
ich in Kürze
abschließen
werde.
Dort
erlerne
ich unter
anderem verschiedene
Kiel,
ichdie
in
Kürze
abschließen
werde.
Dortich
erlerne
ich
unter
anderem
Kiel, die ich
indie
Kürze
abschließen
werde.
Dort
erlerne
unter
anderem
Lagerverwaltungssysteme
und
wie
Microsoft
Word
und
Excel.
Lagerverwaltungssysteme
undAnwenderprogramme
Anwenderprogramme
wie
Microsoft
Word
und
Excel.
Lagerverwaltungssysteme
und Anwenderprogramme
wie Microsoft
Word und
Excel.
Zuverlässigkeit,
Flexibilität,
Organisationsfähigkeit
und
verantwortungsvolle
Zusammenarbeit
Zuverlässigkeit,
Flexibilität,
Organisationsfähigkeit
und
verantwortungsvolle
Zusammenarbeit
Zuverlässigkeit,
Flexibilität,
Organisationsfähigkeit
und verantwortungsvolle
Zusammenarbeit
im Team
Team sind
sind für
für mich
mich selbstverständlich.
selbstverständlich.
im Teamim
sind für mich
selbstverständlich.
Ich würde
würde mich
sehr über
ein
Gespräch
mit Ihnen
freuen.
Weiterhin
biete ich
mich
einpersönliches
persönliches
Gespräch
Ihnen
freuen.
Weiterhin
Ich würdeIch
mich sehr
übersehr
ein über
persönliches
Gespräch
mit Ihnenmit
freuen.
Weiterhin
biete ich biete ich
Ihnen an,
an, zunächst ein
in Ihrem
zuzu
absolvieren,
damit SieSie
einen
ein Praktikum
Praktikum
IhremUnternehmen
Unternehmen
absolvieren,
Ihnen an,Ihnen
zunächstzunächst
ein Praktikum
in Ihrem in
Unternehmen
zu absolvieren,
damit Siedamit
einen einen
Eindruck von
meiner
erhalten.
vonLeistungsfähigkeit
meiner Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit
EindruckEindruck
von meiner
erhalten.erhalten.
Mit freundlichen
freundlichen Grüßen
Mit
Mit freundlichen
Grüßen Grüßen
Stefan Z.
Stefan Z.Stefan Z.
Anlagen:
Anlagen:Anlagen:
- Lebenslauf
-- Lebenslauf
- Lebenslauf
Bescheinigung der WBS
- Bescheinigung
der WBSder WBS
- Bescheinigung
Tätigkeitsbescheinigung
-- Tätigkeitsbescheinigung
Wehrdienstzeitbescheinigung
- Tätigkeitsbescheinigung
-- Wehrdienstzeitbescheinigung
Zeugnisse
- Wehrdienstzeitbescheinigung
- Zeugnisse
- Zeugnisse
İmzada ad ve soyad bulunmalıdır. En iyisi
mavi mürekkepli bir dolma kalemle yazınız,
bu hem daha güzel görünecektir hem de gelenektir. Kimsenin okumasının mümkün olmadığı şekilde doktor gibi yazsanız dahi:
okunaklı bir imza daha iyi bir etki bırakır!
41
BAŞVURUNUZ
İÇİN İPUÇLARI
• Özgeçmiş
Özgeçmişin anlaşılır bir yapıda ve cazip görünümde olması özellikle önemlidir. Aşağıdaki hususlar bir özgeçmiş için standarttır:
Stefan Z.
Zechenstraße 4
44123 Dortmund
Telefon: 0231/12 34 56
Lebenslauf
Persönliche Daten:
Name:
Anschrift:
Telefon:
E-Mail:
Geburtsdatum und -ort:
Staatsangehörigkeit:
Familienstand:
Stefan Z.
Zechenstraße 4 • 44123 Dortmund
0231/12 34 56
[email protected]
Dortmund, 10.02.1981
deutsch
verheiratet, 2 Kinder
Berufliche Praxis:
Seit 2010
2002 – 2010
2001 – 2002
1999 – 2001
1997 – 1999
1996 – 1997
arbeitssuchend
Lagerhelfer bei Firma, Westlager, Dortmund (2010: Insolvenz)
arbeitssuchend
Bundeswehr
arbeitsuchend
Lehre zum Bauschlosser, Firma Neufeld, Dortmund (abgebrochen)
Ausbildung:
1991 – 1996
1987 – 1991
Hauptschule Nord, Dortmund
Grundschule Südschule, Dortmund
Weiterbildung:
seit 2/2013
Fortbildung zur Fachkraft für Lager und Logistik bei WBS, Dortmund
Kenntnisse und Fähigkeiten:
• Anwenderkenntnisse Microsoft Office und Microsoft Excel
• Grundkenntnisse Software in Logistik und Lagerwirtschaft
Mitgliedschaften und Hobbys:
• Jugendtrainer beim TSV Ballsport, Fußball
Dortmund, den 15. Januar 2014
42
– Kişisel bilgiler: Kendinizi tanıtırsınız. Adınızı, adresinizi, doğum tarihinizi, doğum yerinizi ve medeni halinizi yazınız. Verdiğiniz bilgileri profesyonel bir başvuru fotoğrafıyla tamamlayınız.
– İş tecrübesi: Şimdiye kadar yaptığınız tüm çalışmaları kısaca açıklayınız. Askerlik
veya sivil hizmet gibi çalışma sürelerini, çalışmadığınız halde uzun süreli yurtdışı
ikametlerinizi ve dönemlerinizi özgeçmişe eklemelisiniz.
– Eğitim: Mesleğe yeni başlayan olarak özgeçmişinizde bu bölüme ilkokuldan başlarsınız. Ancak daha yaşlı iş arayanlarda özgeçmişte yalnızca en son mezun olunan
okul ilgi çeker.
– Kurslar: Yalnızca başvurulan pozisyon için önemli olan seminer ve kursları ya­
zınız.
– Kalifikasyonlar ve yetenekler: Bilgisayar, yabancı dil, malzemelerle ve çalışma
bilginizi ve diğer ek uzmanlıklarınızı belirtiniz. Önemli: Aldatmayın: şüpheli durumlarda sözgelimi İngilizce bilginizi daha sonraki tanışma konuşmasında ispat
etmeniz gerekir.
– Üye olunan kuruluşlar ve hobiler: Elbette sizi kişisel olarak tanımak isterler.
Buna rağmen: Özgeçmişinizde yalnızca ya başvurulan pozisyonla doğrudan ilgili
ya da sorumluluk bilinci veya takım ruhuna işaret eden hobilerden bahsedin.
– Unutmayınız! Özgeçmişin sonunda yer, tarih bilgisiniz yazınız ve imzanızı
atınız.
Güncel bir sağlık raporunun ücretini kim öder?
İşverenin güncel sağlık raporu istediği sosyal sigortaya tabi bir
işe başvurduğunuzda İş Merkezi sağlık raporuna ait ücretleri karşılayabilir. Önemli: Daha önce iş aracınız veya olay yöneticinizle
konuşunuz ve onunla masraf iadesi konusunu konuşunuz. Bunun
için gerekli başvuru belgeleri kişisel yetkilinizde bulunmaktadır.
43
BAŞVURUNUZ
İÇİN İPUÇLARI
44
• Başvurunuz için genel bilgiler
Yazım hataları yapmayınız! Emin olmadığınız durumlarda başvurularınızı bir kez daha okuyup kontrol ediniz.
– Her mektubu başvuru yaptığınız firmaya göre
uyarlayınız. Her zaman aynı metni kullanmayınız.
– Konu kısmında başvurmak istediğiniz pozisyonu
belirtiniz ve burada ilanın kaynağını veya
gördüğünüz yeri belirtiniz!
– Mektuplarınızı somut bir muhataba hitap
ederek yazınız. İlan açıklamasında yetkili
muhatap belirtilmemişse eğer önce firmayı
arayıp başvurunuzun kime gönderileceğini
öğreniniz.
– Doğrudan işin gerektirdiği özelliklerden
bahsediniz!
– Mümkün olduğunca bir cümlede açıklanan işin
niçin size uygun olduğunu yazınız.
– İlanda yazılmasa dahi yararlı olacağını düşündüğünüz kalifikasyonlarınızı yazınız.
• Başvuru konuşması için ipuçları
Bir görüşme için davet edildiğinizde, sakin bir şekilde buna hazırlanın. Elbette bir işverenin karşısına çıkmak heyecan verir. Ancak korkuya gerek yok. Bir tanışma görüşmesi sorgulama değildir. Nihayetinde sizi tanımak istiyorlar. Bu görüşmeye sevinin!
– Görüşmeden önce özgeçmişinizi ve belgelerinizi bir kez daha kontrol edin. Açıklama gerektiren aşamalar veya zayıf noktalar nerededir? Bu konuda mutlaka sorular gelecektir. Bu soruları evde yapacağınız egzersizlerle önce kendiniz yanıtlayın.
Dürüst olmaya dikkat edin!
– Önce işle ilgili özellikler konusunda kendi kendinize düşünün. Henüz netleşmemiş
konuları not edin. Bu soruları tanışma görüşmesinde sorun. Soru sormaktan çekinmeyin. Soru sormanız bu işle gerçekten ilgilendiğinizi gösterir.
– Normal şekilde davranın ve tamamen kendiniz olun. İyi bir izlenim bırakmaya dikkat edin. Bunlara dahil olanlar:
– temiz, düzgün kıyafet
– az sayıda takı (sahip olduğunuz her şeyi göstermek zorunda değilsiniz!)
– hafif bir makyaj
– boyanmış, ciddi görünen ayakkabılar (spor ayakkabıları veya kovboy çizmeleri
evde kalsın!)
– ağır parfüm ve kokulardan kaçının
– bakımlı saçlar ve temiz bir traş (kirli sakal olmamalı)
• Başvuru fotoğrafı
– Vesikalık fotoğraf başvuru belgelerinizin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle başvuru
fotoğrafınızı oluştururken son derece özenli olunuz. Kendinizi ifade edebileceğiniz
bir fotoğraf seçiniz.
– Otomat fotoğrafları, tatil fotoğrafları, Polaroid veya bilgisayara taranmış fotoğrafları değil, aksine profesyonel bir fotoğrafçıya vereceğiniz paraya kıyın veya bir
portre çekim yapan stüdyoya gidin.
– Başvuru fotoğrafınız en çok bir yıllık olmalı.
– Kendinizden emin görünün ve doğal bir şekilde gülümseyin. Bu açıklık ve içtenlik
anlamına gelir.
– Vesikalık fotoğraf bir pasaport fotoğrafından daha büyük olmalıdır (yaklaşık 4,5 x
6,3 cm).
– Kural olarak renkli bir fotoğraf siyah-beyaz fotoğraftan daha iyidir.
– Bakımlı görünmeye dikkat ediniz.
Ayrıca:
Pek çok açık pozisyon için ilan verilmemektedir! Güncel olarak firma tarafından bir
iş ilanı verilmemiş olsa dahi personel arayıp aramadıklarını sormak işe yarar.
Seyahat masraflarını kim karşılıyor?
Bir tanışma görüşmesine ait seyahat masrafları ancak başvurunuz sosyal sigortaya tabi bir iş içinse iade edilebilir. Ayrıca masrafları kendinizin karşılayıp karşılayamayacağı kontrol edilir. İş Merkezi güzergaha ve kullanılan ulaşım aracına
göre tanışma görüşmesi seyahati için azami 200 Euro öder. Masrafların karşılanıp karşılanmayacağına olaydan olaya göre bireysel olarak karar verildiğinden
lütfen somut başvuruyu, istenen miktarı ve iade işlemlerini netleştirebilmeniz
için tanışma görüşmesi bildirildikten sonra iş aracınızla irtibata geçiniz.
45
TAŞINMA
Rebecca gözyaşı döküyor.
Küçük Celine endişeyle annesi­
nin eteğinden tutuyor. Marvin de
farkında: Anne ağlıyorsa eğer, kötü bir
şey olmalı. “O zaman biz de taşınırız”
diyerek Stefan kızar. Ev sahibi, ailenin
oturduğu evin sözleşmesini feshetti.
Gerekçe: Kendisi oturacak. Üç ay içinde
dört kişilik aile yeni bir yer bulmak zorunda.
Rebecca burnunu çekerek: “Sanki yeterince
derdimiz yokmuş gibi!” Taşınmanın getireceği
onca zahmetin yanında aslında gelecek olan
masraflar onu daha çok endişelendiriyor.
“Bu kadar uygun ve ucuz bir evi bu kadar
çabuk asla bulamayız.”
İlk şoku atlattıktan sonra Stefan önce İş
Merkezi’ndeki uzmanla konuşmaya karar verir.
“Taşınmak için İş Merkezi’nden para isteyeceksek eğer,
bazı şeylere dikkat etmemiz gerekir” der. “Belki çabuk
şekilde ucuz bir ev nasıl bulabileceğimiz konu­
sunda başka tavsiyeleri de vardır.”
Bu plan Rebecca’yı rahatlatır. Televizyonu
açar. Dikkati başka yere vermek iyi gelir.
46
Hemen şimdi İş
Merkezi’ni arayacağım,
onlar bize kesin yardım
ederler.
Genç odası
olup olmadığını
da sor.
47
KİRANIZI KİM ÖDÜYOR?
İşsizlik parası II aldığınızda İş Merkezi kiranızı öder. Kiranın tamamını mı? Bu daha
çok ihtiyacınızın miktarına bağlıdır.
Geçiminizin yanında gerçekten tüm masraflarınız üstlenilebilir: ısınma ve işletme
giderleri için peşin ödemeler ve sonraki ödemeler de. Ancak İş Merkezi kiranın makul
olup olmadığını kontrol etme hakkına sahiptir. Eviniz çok pahalıysa, “Barınma masrafları” nızı azaltmanız istenebilir. Bir evde birden fazla kişi yaşadığında kira masrafı
doğal olarak kişi sayısına bölünür. Yasal dayanak Sosyal Kanun’un 22. maddesidir. Ne,
burada Dortmund’da evlerin kaça kiralanacağı da mı yazıyor? Hayır, bunu her şehir ve
ilçe kendisi belirler, çünkü Almanya’da kiralık ev fiyatları bölgeden bölgeye değişiklik
gösterir. Dortmund Şehri “Yerel yönetimden bilgiler” yayınlamıştır, bunu örneğin; İş
Merkezi internet sayfası olan www.jobcenterdortmund.de adresinden görebilirsiniz.
Eviniz ne kadar büyük ve kirası
ne kadar yüksek olabilir?
Kiralık evlerde makul ev büyüklüğü olarak şunlar kabul edilir:
• tek başına yaşayan kişiler = 50 metrekare
• iki kişi = 65 metrekare
• üç kişi = 80 metrekare
• dört kişi = 95 metrekare
Hane içindeki her bir kişi için alan 15 metrekare oranında artar.
Dortmund’da şu anda aşağıdaki üst sınırlar geçerlidir
(işletme giderleri dahil, ısınma hariç kira):
• 50 metrekare = 352,50 Euro
• 65 metrekare = 433,55 Euro
• 80 metrekare = 533,60 Euro
• 95 metrekare = 633,65 Euro
• 110 metrekare = 733,70 Euro
Her bir kişi başına 100,05 Euro eklenir.
48
İş Merkezi taşınma masraflarını karşılıyor mu?
Taşınmak istediğinizde veya zorunda olduğunuzda bunu danışma ve giriş bölümündeki personelle konuşmanızda yarar var. Esas olarak bir yandan taşınmanın
gerekli olup olmadığı ve diğer yandan masrafların izin verilen değerler dahilinde kalıp kalmayacağı sorusu önemlidir (bakınız bilgi kutucuğu S. 48). Sonra
“Kira teklifi” formunu alırsınız ve bunu müstakbel ev sahibine ibraz etmeniz
gerekir. Müstakbel ev sahibiyle birlikte doldurulan formu yeniden İş Merkezi’ne
teslim etmeniz gerekir.
Dikkat: Lütfen İş Merkezi’nin onayını almadan herhangi bir kira sözleşmesi
imzalamayınız! Ancak İş Merkezi’nin gerekli masrafları üstleneceği açıklığa kavuşturulduğunda kira sözleşmesini imzalamalısınız. Lütfen eski kira
sözleşmenizi zamanında feshediniz. İki yerin kirası üstlenilmez, aksine
her zaman yalnızca güncel olarak oturduğunuz evin kirası ödenir.
• Bu nasıl hesaplanır ve ödeme tutarı neleri kapsar?
Dortmund Şehri 50 metrekareye kadar evler için metrekaresi 5,24 Euro ve 50 metrekareden büyük evler için metrekaresi 4,86 Euro fiyatının makul olduğunu belirlemiştir.
Bu ısınma hariç net kiradır, buna metrekare başına azami 1,81 Euro işletme giderleri
eklenir. Isınma masrafları ayrı olarak hesaplanır. Ev için yıllık birincil enerji ihtiyacı
60 kWh/m² üstünde bir enerji ihtiyacı belgesi bulunduğunda daha yüksek değerler geçerli olur. • İşletme ve ısınma masraflarının sonradan ödenmesi
Var olan alacağınızı veya sonraki ödemelerinizi İş Merkezine hemen bildirmek zorundasınız. Alacaklarınız hususu ödemenizin doğru hesaplanması açısından önemlidir.
Sonradan yapılacak ödemelerde bunların İş Merkezi tarafından karşılanabilmesi olanağı vardır. Bu pek çok faktöre bağlıdır ve münferit durumda, aynı zamanda sizi de ev
sahibinizin haksız talepleri karşısında korumak amacıyla kontrol edilmelidir. Fatura
geldiğinde, lütfen hemen İş Merkezine gidiniz!
49
ÖRNEĞİN KONUT BULMA KONUSUNDA
YARDIM EDEBİLECEK KURUMLAR:
Dortmund Şehri
Konut İşleri Dairesi
Südwall 2–4 · 44137 Dortmund
Telefon: 0231/50-2 97 22
[email protected]
www.dortmund.de/wohnungsamt
Evonik Wohnen GmbH
KundenCenter Dortmund
Kronprinzenstraße 53
44135 Dortmund
Telefon: 0231/54 92-400
www.evonik-wohnen.de
DMB Mieterverein Dortmund und
Umgebung e. V.
Kampstraße 4 · 44137 Dortmund
Telefon: 0231/55 76 56-0
[email protected]
www.mieterverein-dortmund.de
GWG Hombruch-Barop
Löttringhauser Straße 79
44225 Dortmund
Telefon: 0231/79 20 51-0
[email protected]
www.gwg-hombruch-barop.de
Deutsche Annington
Postfach: 44784 Bochum
Telefon: 0 18 01/12 12 12*
[email protected]
www.daig.info
gws-Wohnen Dortmund-Süd eG
Am Schallacker 23 · 44263 Dortmund
Telefon: 0231/94 13 14-0
[email protected]
www.gws-wohnen.de
* A
lman sabit hat şebekesinden dakikası 3,9 Cent, Mobil iletişim şebekelerinden dakikası maksimum 42 Cent
DOGEWO21
Dortmunder Gemeinnützige
Wohnungsgesellschaft mbH
Landgrafenstraße 77
44139 Dortmund
Telefon: 0231/10 83-0
[email protected]
www.dogewo21.de
LEG Wohnen NRW GmbH
Kundencenter Dortmund
Karl-Harr-Straße 5
44263 Dortmund
Telefon: 0231/4 19 02-133
[email protected]
www.leg-nrw.de
Spar- und Bauverein Dortmund e. E.
Kampstraße 51 · 44137 Dortmund
Telefon: 0231/18 20 30
[email protected]
www.sparbau-dortmund.de
Ayrıca ev kiralayan çok sayıda özel kişi ve şirket vardır.
Konut İşleri Dairesi’nde de her zaman güncel kiralık ev seçenekleri bulunur.
50
51
SINIF GEZİSİNDE
Gerçek kılıçlar
ve zırhlarla…
52
“Kale gezisine gidiyoruz. Orada eskiden şö­
valyeler yaşarmış. Hem de kılıçlar ve zırh­
larla.” Marvin çok heyecanlı. Dördüncü
sınıfın sonunda öğretmeni Sauerland’da
Altena Kalesi’ne gezi yapmayı planlıyor. Marvin
okulun gönderdiği bilgi mektubunu annesinin
ellerine sıkıştırır. ”Kulağa hoş geliyor” der
Rebecca. Ancak son paragraf keyfini kaçırır.
“Ve bir hayli de pahalıymış.” Marvin inatla
annesine bakar. “Herkes katılabiliyor.
Ben de istiyorum!” diye bağırır ve aya­
ğıyla yere vurur. “Elbette gideceksin,
seni sinirli şövalye seni” diyerek
Rebecca hemen söz verir.
Yalnızca otobüs, müze girişi
ve yiyecekler için 40 Euro’ları yoktur.
Akşam, çocuklar yatağa girdikten sonra duru­
mu kocasıyla konuşur. Kocası uykulu bir sesle
“Bu eğitim paketine dahil değil miydi?” diye
sorar. Doğru! Rebecca televizyondaki müza­
kereleri hatırlar. Orada okul yemekleri, müzik
dersleri ve etütler konuşulmuştu. Okul gezileri
için de ayrıca para veriliyor. Bunu Bakan
von der Leyen her zaman vurgula­
mıştı. İyi de, nerede ne nasıl başvu­
ru yapılacak?
53
Çocuk için ödemeler
ALG II’den yararlanan kişilerin çocukları için özel yardımlar vardır. Kalem, defter ve
benzeri için ödemeleri İş Merkezi’nden alırsınız. Her yıl 1 Ağustosta 70 Euro ve 1 Şubatta 30 Euro alırsınız. 13 yaşına kadar öğrencilere bu ödemeler bu tarihlerde otomatik olarak ödenir. 14 ila 24 yaş arasındaki öğrenciler ilgili eğitim-öğretim yılı için
öğrenci belgesi ibraz edildikten sonra bu ödemeleri alırlar. Öğrenci belgelerini okulun sekretaryasından alabilirsiniz. Bu ödeme de eğitim ve iştirak edenler paketine da­
hildir.
Şehir dışına yapılan okul gezilerinin veya bir ya da birkaç günlük sınıf gezilerinin
masrafları yine aynı şekilde normal ödeme dahilinde ilaveten karşılanır. Eğitim ve iştirak edenler paketine ait bu ödeme için okuldan alınacak bir belgeyle Dortmund
Şehri’ne başvurmanız gerekir.
Tüm dilekçeleri İş Merkezi’ne
teslim edebilirsiniz, bunlar Sosyal
Hizmetler Dairesi’ne iletilir.
Eğitim paketi
Başka yardımlar —eğitim paketi ödemeleri olarak da bilinir— Dortmund Şehri
Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından ödenir. Bunlara dahil olanlar:
• Çocuk bakım evi, okul ve kreşte öğlen yemeği
Okul veya çocuk bakım evi buna uygun bir teklif hazırlamışsa eğer müşterek
öğle yemeği için bir katkı yapılır. Geriye kalan çocuğun kendi katkı payı bir gün
için bir Euro’dur.
• Eğitim teşviki
İhtiyacı olan öğrenciler, bu sayede öğrenme hedefine ulaşılabilecekse eğer
eğitim teşvikinden yararlanabilirler. Bunun önkoşulu okulun bu ihtiyacı onaylaması ve okulda buna benzer faaliyetlerin bulunmuyor olmasıdır.
•Kültür, spor, oyun
İhtiyacı olan çocuklar boş zamanlarında dışlanmamalıdır, aksine spor, oyun
ve kültür etkinliklerine katılmalıdır. Bu nedenle 18 yaşına kadar her ay 10 Euro
değerinde bir bütçe tahsis edilir, bu para sözgelimi spor kulübü veya müzik
okuluna üyelik için kullanılabilir.
• Öğrenci taşıma
Bilhassa tali okullara devam edenlerin okul yolu genelde uzaktır. Taşıma masraflarının meydana gelmesi ve bu masrafların üçüncü bir taraf tarafından karşılanmaması halinde, hakikaten yapılan harcamalar –aylık beş Euro tutarında
kendi katılım payı düşüldükten sonra– karşılanır.
• Birkaç günlük sınıf gezileri veya bir günlük geziler
Öğretmenlerden sizi planladıkları okul gezileri hakkında erkenden bilgilendirmelerini rica ediniz. Ayrıca çocuğunuza da düzenli olarak yakın zamanda bir
yürüyüş gezisi veya sınıf gezisi olup olmadığını sorunuz. Başvuru üzerine masraflar karşılanacaktır. Birkaç günlük sınıf gezileri şimdiye kadar olduğu gibi
ödenecektir. Bu, genel devlet okullarına giden ve 25 yaşından küçük öğrenciler
ve çocuk bakım evlerindeki çocuklar için geçerlidir.
54
55
OTOMOBİL SATIŞI
Stefan “Canım, önemli bir şey konuşmamız gerekiyor” dediğinde Rebecca
meselenin ne olduğunu anladı. “Arabamız hala bizde biliyorsun, araba­
nın birkaç tamir işi var ve zaten bir hayli yaşlandı. Çok da tasarruflu
olduğu söylenemez. Bu yüzden, arabayı satmamız ve şimdilik ekonomik
olarak düzlüğe çıkana kadar arabasız yaşamamızın iyi olacağını düşün­
düm” diye Stefan açıklama yapar. “Orta yaş bunalımına girmediysen ve
arabayı bir Harley-Davidson motosikleti almak istediğin için satmak
istemiyorsan eğer, bir sorun yok. Oturduğumuz yer her şeye yakın ve
toplu taşıma araçları da bir hayli iyi çalışıyor. Yeniden bir işe girdiğin
zaman kendimize yine bir külüstür alabiliriz, hem biraz hareket sana
da iyi gelecektir” diyerek sırıtır Rebecca.
Oldu bile, yani araba internet üzerinden satıldı
ve ikisinin başlangıçta düşündüğünden daha
fazla para getirdi. Hesaplarına
4.500 Euro nakit olarak
ödendi.
İki gün sonra Stefan olduk­
ça sinirli bir şekilde uyanır.
Yapılan satışı İş Merkezine bildirmesi
gerekmiyor muydu? İş Merkezi’nin
belgelerine bakar ve gerçekten de
bildirimde şunlar yazılıdır: Kişisel ve
ekonomik durumunuzda
meydana gelen değişik­
likler derhal bildirilmek
zorundadır. Kahvaltı
yaparken Rebecca’ya
bu konuyu açar ve o da
yeni hesap özetiyle giriş
56
bölümüne gitmesini tavsiye eder. Stefan içinde hafif bir pişmanlıkla
hızlı tren ve metroyu kullanarak Kaiserhain’e doğru yola koyulur. Giriş
bölümünde meselle hemen aydınlatılır. “Yani: Hesap özetiyle hemen
buraya gelerek doğru yaptınız” diyerek giriş bölümündeki personel onu
över. “Ve yetkili uzmanınızla telefonda konuştum, sıkıntı yapmanıza
gerek yok, bu para gelir sayılmadığı için mahsup edilmeyecek. Somut
olarak siz yalnızca araba şeklinde korunan bir varlığı korunmayan
bir varlığa çevirdiniz, ancak sizin varlıktan muaf meblağlarınız var ve
ailenizin varlıktan muaf meblağları araba satışından elde ettiğinizden
çok daha yüksek sınırları var. Size bunu hesaplayayım: 40 yaşındasınız,
yani varlıktan muaf meblağınız şu şekilde hesaplanır: 40 x her yıl için
150 Euro eşittir 6.000 Euro. Buna
ek olarak karınız için 35 x 150 Euro
ilaveten 5.250 Euro ve her çocuk
başına 3.100 Euro’luk temel
varlıktan.
Buna bir de ihtiyaç birliğindeki
her kişi için gerekli satın alma­
lar için 750 Euro, yani toplam
olarak 3.000 Euro eklenir.”
Vay canına, Stefan bunu hesaba
katmamıştı.
Bir gün bu kadar parası olmasını
isterdi. Rahatlayarak aldığı
bilgiler için teşekkür edip dönüş
yolunda pastaneye uğrar ve
günün kutlamasını yapmak için
sevdikleri çikolatalı keklerden alır.
57
VARLIK NEDİR
Varlık, paraya çevrilebilen malların tamamıdır. Bunlara nakit para, tasarruf hesabı, değerli kağıtlar, yapı tasarruf hesapları, hisse senetleri, fonlar, evler, daireler, arsalar,
arabalar, mücevherler ve değerli mobilya, sanat eserleri veya değerli hayvanlar dahildir. Borç verilmiş paralar veya ödünç verilmiş değerli eşyalar da varlığa dahildir. Aynı
şekilde ödeme hesaplamasında yalnızca yurtiçindeki varlıklar dahil edilmekle kalmaz.
Bir ihtiyaç durumunun tespit edilmesi sözkonusu olduğunda yurtdışındaki varlıklar da
dikkate alınır.
• Değerlendirilemeyen varlıklar
Ancak: Her varlık değerlendirilemez, yani kısa süre içinde paraya da çevrilebilir. Sözgelimi rehincide duran mücevherler, hala bunları teslim eden kişinin mülkiyetinde olsalar dahi bunları satması doğal olarak mümkün değildir. Harabe halde ve kesinlikle kimsenin satın almayacağı bir ev de varlığa dahil edilmez, fakat yine de son kararı ayrıntılı
bir hukuki incelemeden sonra İş Merkezi verir.
• Hayat sigortası hesaplanır mı?
Hayat sigortası veya emeklilik sigortası varlıktan muaf meblağlar varlıktan düşüldükten sonra hesaplanır. Hesaplama miktarının yüksekliği için ölçüt olarak yeniden satın
alma değeri geçerlidir. Yani başvuru sahibinin ilgili sözleşmeleri feshetmesi ve geçimi
için yeniden satın alma değerini tüketmesi gerekir. Bu yükümlülük, başvuru sahibinin
kanun yapıcı tarafından ekonomik herhangi bir değerlendirme yüklenemediği takdirde sınırlanır. Bu durum, yeniden satın alma değeri ödenen primlerin toplamının yüzde
onundan daha fazla düşük olduğunda mevcuttur.
Yeniden satın alma değeri olarak bir fesih sırasında sigortalıya geri ödenen meblağ
tanımlanır. Yeniden satın alma değeri ve miktarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler sigorta poliçesinin ekinde bulunmaktadır.
Hayat sigortaları sahasından belirli ürünler yalnızca yaşlılık sigortası oldukları için
esas olarak hesaplanmaz. Bunlara teşvik kapsamına giriyorlarsa eğer işletme emeklilik
hakları, “Riester emekliliği”nden haklar dahildir.
• Evler ve daireler
Varlık hesaplamasında kişinin bizzat kendisinin kullandığı konut (ev veya daire) dahil edilmez. Elbette burada makul ölçülerde olması kriteri geçerlidir. 300 metrekarelik lüks bir dairede oturan çift evlerini satmayı düşünebilecekken, 120 metrekarelik
bitişik nizam bir evde oturan dört kişilik bir aile herhalde evlerini satmayı düşünmez58
ler. Daha önce de açıklandığı gibi bu kararı İş Merkezi verir ve burada genel ifadeler
kullanılması mümkün değildir, her bir olay için ayrı değerlendirme yapılır.
• Makul bütçe
Tıpkı araba konusunda olduğu gibi bütçe konusunda da —bunlara mobilya, eğlence
elektroniği, halılar ve sanat eserleri dahildir— “makul” olup olmadıkları değerlendirilir. Makul olup olmadıkları münferit durumlarda ve yardıma ihtiyacı olan kişilerin yaşam koşullarına göre belirlenir. Örneğin; bir müzik sistemi satılması halinde ekonomik
bir getiri sağlanacağı tahmin edildiğinde “makul değil” olarak sınıflandırılabilir.
Varlıktan muaf meblağlar
Varlık değerlendirmesi için kanun yapıcı çeşitli varlıktan muaf meblağları belirlemiştir. Bu, yalnızca varlıktan muaf meblağı aşan tutarların İşsizlik parası II’den mahsup edileceği anlamına gelir. Varlıktan muaf meblağlar şunlardır:
• Varlıktan muaf ana meblağ
Gerekli satın almalar için 750 Euro
İhtiyaç birliğinde yaşayan reşit her kişi için tamamlanan her yaş başına
150 Euro (ancak en az 3.100 Euro, yaşlı insanlarda azami 10.050 Euro — bakınız ayrıca aşağı)
Örnek:
18 ila 20 yaş arasında olanlar = 3.100 Euro
21 yaşında olanlar = 3.150 Euro
50 yaşında evli erkek = 150 Euro x 50 = 7.500 Euro
45 yaşında evli kadın = 150 Euro x 45 = 6.750 Euro
• Çocuklar için çocuk başına 3.100 Euro’luk bir varlıktan muaf meblağ vardır.
• Emeklilik
Yalnızca emekliliğe dönük ihtiyatlar ve sigortalar için çok daha yüksek varlıktan
muaf meblağlar geçerlidir (tamamlanan her yaş için 750 Euro arası).
59
TASARRUF YAPMALIYIZ —
AMA NASIL?
Vay canına —
Anne matematiğin
çok iyiymiş.
60
Evet, ben de artık her
gün ev ödevi yapacağım:
tıpkı senin gibi.
Rebecca takvime baktığında biraz keyfi kaçar. “Yine ay sonuna o kadar
gün varken yine paralar…” diyerek sitem eder. Bugün ayın 22’si ve aile
hesabı neredeyse sıfıra yakın. “Oysa hep en çok lazım olanları almıştım”
diyerek kahve içmek için uğrayan arkadaşı Marion’a anlatır. Marion,
Rebecca’nın sabah alışverişten aldığı eşyaları buzdolabına ve diğer
dolaplara nasıl koyduğunu eleştirel gözlerle izlemektedir. Dondurulmuş
pizza, çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı, ışıltılı saçlar olmasını sağladığı
düşünülen şampuan… “Eh, bunların hepsini çok daha ucuza alabilirdin”
diye ekler Marion. “Dondurulmuş pizza fiyatına sana bir kilo undan ve
biraz mayadan bir futbol takımına yetecek kadar hamur yapabilirim,
üstelik dondurulması da mümkün. Yumuşatıcıyı kullanmasan da olur:
hem doğayı korumuş olursun. Ve ucuzluk marketindeki markasız şam­
puanın yapılan testlerde senin satın aldığından daha iyi sonuç verdiği
biliniyor.”
Cuk oturdu. Rebecca bu eleştiriyi kulak ardı eder. Ama Marion sonuna
kadar gitmeye kararlıdır: “Evde bir bütçe defteri tuttuğum günden beri,
eskiye nazaran çok daha az para harcıyorum. Sen de bir denesene!”
Sonra Rebecca’ya bütçe defterinin nasıl tutulacağını anlatır. Bir bütçe
defteri çeşitli sütunlardan oluşur. Rebecca gelir ve giderlerini yazmalı,
aylık giderleri not etmeli ve sonuçları bir yıllık hesaplamada toplamalı.
“Bu çok karmaşık ve zor” diye şikayet eder. Fakat arkadaşı itiraz eder:
“Her gün harcadıklarını yazarsan eğer hemen alışırsın ve artık düzene
girer. En iyisi alışveriş yaptıktan hemen sonra yaptığın harcamaları yaz­
mayı alışkanlık hale getirmendir.” O sırada Marvin içeri dalar ve tablo­
lar ve sayılarla dolu defteri görür. “Annem de mi ders yapmak zorunda?”
diye sevinerek sorar. Rebecca’nın katı arkadaşına kızgınlığı geçer ve
sırıtır: “Evet, ben de artık her gün ev ödevimi yapacağım!”
61
BİR BÜTÇE BÖYLE YAPILIR
Harcamalarınızı bir bütçe defteriyle kontrol ettiğinizde paranızın nereden geldiğini
ve nereye gittiğini görürsünüz. Hedefli tedbirler alarak gelir ve giderlerinizi en iyi
şekilde birbirine denkleyebilir ve mali durumunuzu ileriyi görerek planlama fırsatına
sahip olursunuz.
• Gelirler
Bütçe defterindeki bu sütunu çabucak dolduracaksınız. İş Merkezi’nden aylık olarak
ne kadar alıyorsunuz? Ayrıca yıl içinde bunlara hangi meblağların ekleneceğini de düşününüz: Örneğin; anne-babanın yardımları veya ayda bir kez gazete dağıttığınız için
gelecek ek gelir.
•Sabit giderler
Sabit giderlerinizin hepsini biliyor musunuz? Muhtemelen hayır. Çünkü bu kalemlere
yalnızca kira, garaj, gaz/elektrik ve telefon dahil değildir. Pek çok tutar üç ayda, altı
ayda ya da yılda bir ödenir: Bandrol vergileri, sigorta primleri, kulüp aidatları, araba
sigortası ve vergisi, çocuklar için okul harçlığı… İsterseniz son yılın hesap özetlerini bir inceleyin. Böylece tüm harcamaların izini bulursunuz. Sonra ayda ortalama kaç
para harcadığınızı görebilmek için bir yıla ait tüm masrafları on ikiye bölmeniz gerekir.
Daha sonra faturaların size nahoş sürprizler hazırlamaması için bu önemlidir.
• Bütçeniz
Gelirler ve sabit giderlere ait masraflar arasındaki fark sizin aylık bütçenizdir. Buradan
yemek, kıyafet ve günlük ihtiyacınıza ait her şeyi satın alabilirsiniz. Paranız yetmediği
takdirde, borçlu konuma düşeceksiniz demektir. Bu durumda daha fazla nasıl tasarruf
yapabilirim diye düşünme zamanı gelmiş demektir.
62
• Değişken giderler
Aylık bütçenizi nasıl idare ettiğinizi görebilmek için bütçe defterine —en iyisi her
alışverişten sonra— neye ne kadar harcadığınızı yazmanız gerekir. Çeşitli sütunlar
oluşturmanız işinizi daha da kolaylaştıracak ve derli toplu bir görünümde olacaktır.
İşte bir öneri: Gıda maddeleri, keyif verici maddeler, kıyafet, kişisel bakım, hediyeler,
eğlence/eğitim, yol giderleri, araba, satın alınan şeyler, diğer. Bu sütunları ihtiyaçlarınıza göre uyarlayınız. Hayvan besliyorsanız eğer, düzenli olarak mama ve kum vs. için
düzenli para harcıyorsunuz demektir. Değişken giderleri gün be gün buna ait sütuna
yazın. Tutarları düzenli bir şekilde toplayın. Sonrasında ayın geri kalanı için elinizde
ne kadar para kaldığını dilediğiniz an kolayca görebilirsiniz.
• Yıllık genel bakış
Her ay gelirlerden sabit ve değişken giderler kesilir. Fazla para kaldığında önümüzdeki ay biraz daha fazla para harcayabilirsiniz. Ancak kötü günler için para ayırmak da
yararlı olacaktır. Ancak hesaplama sonunda eksi değer çıkarsa en büyük gider kalemlerini bir kez daha kontrol etmeniz önemlidir. Yalnızca neye çok para harcadığınızı
bildiğiniz takdirde ileride giderlerinizi nasıl azaltabileceğinize dair alternatifler düşünebilirsiniz.
63
KİŞİSEL BÜTÇENİZ
Gelirler
Değişken giderler
Gıda maddeleri
= €
Temizlik malzemeleri
= €
Kıyafet
= €
Kişisel bakım
= €
Ücret/Maaş
= €
Barınma
= €
Kira/İpotek
Ek giderler
(su/ısınma)
= €
ALG II ödemeleri
Elektrik giderleri
= €
Destek
arkadaş/akrabadan
= €
Ek işler
= €
Nafaka
= €
Emeklilik
= €
Kira gelirleri
= €
Sermaye gelirleri
= €
Çocuk parası
= €
Toplam
= €
Gelirler toplamı
64
Sabit giderler
= €
Sigortalar
Eşya sigortası
= €
Mesuliyet sigortası
= €
Sağlık sigortası
Diğer
(hayat, kaza)
= €
Keyif verici maddeler = €
Hediyeler
= €
Eğlence
(Kitap, sinema, CD)
= €
= €
Araba
(Benzin, tamir) = €
Çocuk bakımı
= €
Evcil hayvanlar (mama) = €
Kulüpler/Kurslar
= €
Cep harçlığı
= €
Sağlık giderleri = €
Kredi yükümlülükleri
= €
Serbest zaman
= €
Toplam
= €
Toplam
= €
= €
Ulaşım
Motorlu taşıt vergisi
= €
Motorlu taşıt sigortası = €
Aylık abonman Eğitim/Çocuklar
eksi Sabit giderler toplamı
= Değişken giderler için bütçe
65
TASARRUF İÇİN ON
ÖNEMLİ İPUCU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Her hafta cüzdanınızda yalnızca bütçenizin izin verdiği kadar para taşıyın.
Sınırı aştığınız takdirde, bir sonraki alışverişte otomatik olarak eksik kalan
tutarı tasarruf etmeye çalışacaksınız.
Yalnızca alışveriş listenizde yazılı şeyleri satın alın.
Alışveriş yapmadan önce özel kampanyalara bakın ve yemek listesini bu kampanyalara göre hazırlayın.
Eliniz sürekli olarak marka ürünlere gitmesin, ucuz ambalaj içindeki uygun fiyatlı ürünler de genellikle iyidir.
Çok gıda maddesi atanlar ileride bunlardan daha az satın almalı. Hazır ürün almaktansa kendiniz pişirin!
Büyük ebatlı ambalajları yalnızca küçük olanlara göre gerçekten daha ucuz iseler
ve gıda maddelerini iyi saklayabilecek veya dondurabilecekseniz eğer satın alın.
İkinci el satan dükkanlara veya Sozialkaufhaus’a sıkça uğrayın, buralarda da
giyinmek için güzel şeyleri —hatta genelde marka kıyafetler— ucuza bulabilirsiniz.
Bu şekilde Radyo TV ücretlerini ödemeniz gerekmez:
İşsizlik Parası II alan bir şahıs sıfatıyla Radyo TV ücretlerinden muaf tutulabilirsiniz. Ancak bunun için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. ARD/ZDF/DLF
aidat servisi için belge bu tahsis kararı ekinde sunulmuştur.
Sozialkaufhaus’ta bulunabilecek şeyler:
Diakonisches Werk, Münsterstr. 263-265 adresinde kullanılmış giysiler için bir
ikinci el dükkanı ve sosyal mağaza işletmektedir. Burada örneğin tekstil ürünleri, giysiler, ayakkabı, ev eşyaları ve kitap gibi “bakımlı“ tüketim mallarının
yanısıra ikinci el mobilya satışı da yapılmaktadır.
Dortmund-Pass ile aşağıdakiler mümkündür:
Şehrimizde mukim bir şahıs olarak geçiminizi sağlamak için sosyal yardıma
muhtaç iseniz, Dortmund Şehri size Dortmund-Pass ile boş vakit ve kültürel
faaliyetlere katılma imkanı sağlamaktadır. Dortmund-Pass’ı semtlerdeki Sosyal
Bürolardan temin edebilirsiniz. Dortmund’da aşağıdaki kurumları ücretsiz veya
indirimli ücret ile ziyaret edebilirsiniz:
Bir Dortmund-Pass alınız (bakınız Sayfa 67)!
Bandrol vergisi vermekten kurtulun!
Yakın mesafe kamu taşımacılığı için geçerli sosyal bilet “MeinTicket”
temin ediniz.
•
Şehir yüzme havuzları:
Çocuklar/Gençler 0,50 Euro
Yetişkinler 1,70 Euro
•
Westfalenpark: Giriş ücretsiz
•
Hayvanat bahçesi: Her giriş için ücret 2 Euro,
Yıllık kart 12 Euro
Başkaca bilgilere www.dortmund.de! adresinden ulaşabilirsiniz.
66
67
DORTMUND YARDIM EDİYOR
Dortmund sosyal ve aile dostu bir şehirdir: sayısız danışmanlık hizmeti, proje
ve etkinlik Dortmund’da yaşamı yardıma ihtiyaç duyan insanlar için de yaşanılır
kılmaktadır. İster aileler, emekliler, göçmenler isterse gençler olsun: Şehir her
yurttaş için etkinlikler ve geliştirme olanakları sunmaktadır. Yardımlardan yararlanmak için çekinmeyin. Dortmund’daki önemli kuruluşları ve adresleri sizin
için bir araya getirdik:
• Gıda dağıtımı
Kana Dortmunder Suppenküche e.V.
Mallinckrodtstraße 114 · 44145 Dortmund
Çalışma saatleri: Pz / Ça / Cu / Cmt Saat 12.15–14.00
Gasthaus statt Bank
Rheinische Straße 22 · 44137 Dortmund
Çalışma saatleri: Cu–Ça Saat 8.00–1.00 ve Pzt / Sa / Ça Saat 17.00–20.00
Dortmunder Tafel e. V.
Osterlandwehr 31–35 · 44145 Dortmund
Dortmunder Tafel bağışlanmış gıda maddelerini sembolik bir fiyatla ihtiyaç sahibi insanlara satmaktadır. Bu amaçla Dortmunder Tafel şubelerden birinden haftalık
alışveriş yapma hakkı sağlayan kimlik kartları vermektedir.
Bir kimlik almak için:
Pazartesi ila cuma günleri saat 7.30 ve 18.30 saatleri arasında Osterlandwehr 31–35
adresindeki Tafel-Zentrale’nin giriş kapısında. Lütfen kimlik belgenizi veya pasaportunuzu yanınızda getiriniz!
• Evsizler
Beratungsstelle für Wohnungslose
des Diakonischen Werks Dortmund und Lünen gGmbH
Rolandstraße 10 · 44145 Dortmund · Tel.: 0231/84 94 109
Çalışma saatleri: Pzt / Sa / Pe Saat 8.00–16.00,
Ça Saat 8.00–12.00 ve Saat 14.00–16.00 Cu Saat 8.00–14.30 68
Brückentreff — Diakonie’de yemek pişirme,
serbest zaman etkinliği, kriz danışmanlığı
Kesselstraße 50 · 44147 Dortmund
Çalışma saatleri: Sa–Cu saat 13.00–19.00, Cmt Saat 15.00–19.00,
Pz Saat 13.00–19.00 (Pazartesi ve resmi tatil günlerinde kapalıdır)
Stellwerk – Notschlafstelle für Kids
Körner Hellweg 19 · 44143 Dortmund
Çalışma saatleri: her gün Saat 19.00–10.00,
Cu / Cmt ve tatil günlerinden önce Saat 21.00–10.00
Evsiz erkekler için Şehir Barınma Evi
Unionsstraße 33 · 44137 Dortmund
Çalışma saatleri: Saat 12’den sonra açılır — günün her saati
Diakonie Kadın Barınma Evi
Prinz-Friedrich-Karl-Straße 5 · 44135 Dortmund
Çalışma saatleri: günün her saar
•Kadınlar için yardım
Frauenhaus Dortmund
Bir kadın sığınmak istediğinde gündüz veya gece dilediği an Kadın Evi’ni arayabilir.
Tel.: 0231/80 00 81 · www.frauenhaus-dortmund.de
Kadın Danışma Merkezi/Kadın ve kızlara karşı şiddet
Kronprinzenstraße 26 · 44135 Dortmund · Tel.: 0231/52 10 08
Dortmunder Mitternachtsmission e.V.
Dudenstraße 2–4 · 44135 Dortmund
Tel.: 0231/14 44 91
Gebelik sorunları, evlilik ve yaşamla ilgili sorunlar için danışma merkezi (AWO)
Klosterstraße 8–10 · 44135 Dortmund
Tel.: 0231/99 34-222 · [email protected]
69
DORTMUND YARDIM EDİYOR
• İşsizler için kendi kendine yardım ve değişim
Arbeitslosenzentrum Dortmund e. V.
Leopoldstraße 16–20 · 44147 Dortmund · Tel.: 0231/81 21 24 · www.alz-dortmund.de
Best Ager Job-Club Dortmund
Westenhellweg 58 · 44137 Dortmund · Tel.: 0231/950 569 10 · www.best-ager-50plus.de
Selbsthilfe-Kontaktstelle Dortmund
Friedensplatz 8 · 44135 Dortmund · Tel.: 0231/52 90 97
Görüşme saatleri: Pzt / Ça Saat 9.00–13.00, 14.00–16.30, Pe Saat 14.00–16.30,
Cu Saat 9.00–13.00 ve randevuya göre akşam saatlerinde de
Dortmunder Weiterbildungsforum e. V.
Küpferstraße 1 · 44135 Dortmund · Tel.: 0231/28 61 49-0/1/2 · www.do-wf.de
Çalışma saatleri: Pzt / Sa Saat 9.00–17.00, Ça / Cu Saat 9.00–14.00, Pe Saat 9.00–18.00
• Göçmenler
Integrationsbüro der Stadt Dortmund
Südwall 2–4 · 44122 Dortmund · Tel.: 0231/50-2 69 75 · www.miado.dortmund.de
• Madde bağımlılığı danışmanlığı
DROBS DORTMUND
Schwanenwall 42 · 44135 Dortmund · Tel.: 0231/47 73 76-0
Çalışma saatleri: Pzt–Pe Saat 9.00–17.00, Cu Saat 9.00–15.00
açık görüşme saatleri: Pzt–Pe Saat 13.00–17.00
Suchtberatung — Sozialpsychiatrischer Dienst des Gesundheitsamtes Dortmund
Eisenmarkt 3 · 44122 Dortmund · Tel.: 0231/5 02 25 34 · [email protected]
Çalışma saatleri: Pzt/Sa/Ça Saat 8.00–15.30, Pe Saat 8.00–17.00, Cu Saat 8.00–12.00
Anonyme Alkoholiker
Dudenstraße 4 · 44137 Dortmund · Tel.: 0231/1 92 95
[email protected]
Çalışma saatleri: Pzt / Sa / Pe / Cu Saat 19.00–21.30, Cmt Saat 17.00–19.30,
Pz Saat 10.00–12.00 ve Saat 14.00–21.30
70
Diakonie Fachstelle Sucht
Rolandstraße 10 · 44145 Dortmund
Tel.: 0231/84 94-461 · [email protected]
Çalışma saatleri: Pzt–Cu Saat 8.30–12.00, Pzt-Pe Saat 13.00–16.00
Caritas Dortmund Suchtberatung (ayrıca oyun bağımlılığı da)
Propsteihof 10 · 44137 Dortmund
Tel.: 0231/18 48-145 · www.caritasdortmund.de
Görüşme saatleri: Sa Saat 10.00–12.00 ve Saat 15.00–17.00
Çalışma saatleri: Pzt–Cu Saat 9.00–12.00, Pzt–Pe Saat 14.00–16.00, Sa Saat 14.00–17.30
• Borçlu danışmanlığı
Planerladen e. V.
Rückertstraße 28 · 44147 Dortmund
Tel.: 0231/82 83 62 · [email protected]
Telefonla görüşme saatleri: Pzt–Pe Saat 10.00–12.00, Pe Saat 15.00–18.00
Diakonie Schuldner- und Insolvenzberatung
Rolandstraße 10 · 44145 Dortmund
Tel.: 0231/84 94 600 · [email protected] Telefonlu akut danışmanlık: Pzt Saat 9.00–10.00, Pe Saat 15.00–16.00
SKM — Katholischer Verein für soziale Dienste in Dortmund e.V.
Propsteihof 10 · 44137 Dortmund Tel.: 0231/18 48-117 · [email protected]
Açık görüşme saatleri: Pzt ve Cu Saat 9.00–10.00, Pe Saat 14.00–16.00
Sozialdienst kath. Frauen e.V. Hörde
Niederhofener Straße 52 · 44263 Dortmund · Tel.: 0231/42 57 99 60
[email protected] · Görüşme saatleri: Pzt/Ça Saat 10.00–16.00
Schuldnerberatung der Verbraucher-Zentrale NRW
Gnadenort 3–5 · 44135 Dortmund
Telefonla ön görüşme ve randevu alma: 0231/14 10 73
71
DORTMUND YARDIM EDİYOR
• Engelli insanlar
Stadt Dortmund — Behindertenbeauftragte
Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit
Südwall 2–4 · 44135 Dortmund
Tel.: 0231/50-10 000 · [email protected]
Lebenshilfe Ambulante Dienste gGmbH
Brüderweg 22–24 · 44135 Dortmund · Tel.: 0231/1 38 89-104
Çalışma saatleri: Pzt/Sa/Pe Saat 9.00–16.00, Ça Saat 9.00–18.00, Cu Saat 9.00–14.30
[email protected] · www.lebenshilfe-dortmund.de
AWO Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen
Klosterstraße 8–10 · 44135 Dortmund · Zemin kat, Oda 104 (bariyersiz)
Tel.: 0231/99 34–134 · Büro saatleri: Sa Saat 10.00–16.00, Pe Saat 10.00–18.00
Behindertenberatung des Caritasverbandes Dortmund e. V.
engelli insanlar ve/veya onların yakınları için
Caritas Service Center · Wissstraße 32 · 44137 Dortmund
Tel.: 0231/18 71 51–22/23 · [email protected]
Zentrum für Gehörlosenkultur e. V. (ZfG)
Ağır işitenler, sağırlar, işitme engelli ve işitme zorluğu çeken diğer insanlar için
sosyal hizmetler (örn. genel danışmanlık, aile yardımı, bakım derneği/resmi bakım,
entegrasyon hizmetleri, tedavili barınma, çevirmen hizmeti, yurtlar)
Huckarder Straße 2–8 · 44147 Dortmund · Tel.: 0231/91 30 02-0
[email protected] · www.zfg-dortmund.de
• Gençler için yardım
Zoff Jugendberatung
Westhoffstraße 8–12 · 44145 Dortmund
Tel.: 0231/84 03 40 · [email protected]
Çalışma saatleri: Pzt–Pe Saat 9.00–17.00, Cu Saat 9.00–13.00
72
Stadt Dortmund, mobile Jugendarbeit, Streetworker im Jugendamt
Tel.: 0231/81-08 81 veya 81-08 77 · Cep: 0172/23 37-913
Notdienst des Jugendamtes (suiistimal, ihmal)
Danışma Pzt–Cu Saat 9.00–20.00, Cmt Saat 9.00–13.00 Tel.: 0231/50-1 23 45
Kinderschutzzentrum/ärtzliche Beratungsstelle
gegen Vernachlässigung & Misshandlung von Kindern e. V.
Gutenbergstraße 24 · 44139 Dortmund
Tel.: 0231/2 06 45 80 · [email protected]
•Kriz danışmanlığı
Beratungsstelle Krisenzentrum Dortmund • Krisenintervention
Wellinghofer Straße 21 · 44263 Dortmund · Tel.: 0231/43 50 77
Çalışma saatleri: Pzt–Cu Saat 9.00–17.00 · www.krisenzentrum-dortmund.de
TelefonSeelsorgeDortmund
Tel.: 0800/11 10-111 veya 0800/11 10-222
www.telefonseelsorge.de
Weißer Ring e.V. (suç kurbanları için yardım günün her saati)
Tel.: 0231/2 17 48 61 (Udo Pfeifer) veya 0231/9 12 98 61 (Rolf Wagemann)
Acil avukatlık hizmetleri (ceza işleri)
Sosyal açıdan zayıf insanlar için Dortmund Yerel Mahkemesi’nde hukuki danışmanlık
Gerichtsstraße 22 · 44135 Dortmund · Oda 1076
Tel.: 0160/98 22 88 66 · Görüşme saati: Pe ve Cu Saat 10.00–12.00
• Tek başına çocuk yetiştirenler için yardım
“Beruflicher Wiedereinstieg für Alleinerziehende in Dortmund” (Dortmund’da tek
başına çocuk yetiştirenler için mesleğe başlangıç) ağı içinde İş Kurumu, Dortmund İş
Merkezi, Şehir Aile Projesi, Çocuk ve Gençlik Dairesi, Evangelik ve Katolik Aile Eğitim
ve Anne Merkezi, İşsizler Merkezi, “Frauen helfen Frauen” (Kadın Dayanışma) Derneği,
Huckarde Kadın Merkezi ve danışmanlık firmaları ile eğitim kurumları işbirliği yapmaktadır. Bilgi: www.wiedereinstiegdortmund.de
73
MUTLU SON
Anladık!
Ben yine her zamanki
gibi ödev yapmak
zorundayım.
Rebecca, Stefan ve Celine’den uzun
zamandır haber alamadık. Bunun bir
nedeni var. Hem de iyi bir neden.
Stefan’ın tekrar bir işi oldu. Hem de
işsiz kalmadan önce çalıştığı işten çok
daha yüksek ücret aldığı bir iş. Çünkü
Stefan işsiz kaldığı süre içinde kursa
gitti. Artık sadece yardımcı değil, aksine
“Depo ve lojistik uzmanı” unvanına
sahip. Stefan artık malzeme ekonomisi
ve depo idaresi, gümrükleme ve sevkiyat
konularını çok iyi biliyor. “Vardiya şefi
olmayı bile düşünüyorum” diyerek
gururla Rebecca’ya anlatıyor. Marvin
alnını kaşır. Kendinden emin şekilde
“Ben orada çalışsaydım eğer, tüm
gün boyunca yalnızca forklift
kullanırdım” der. Annesi kafası­
nı sallar. “Nereden geliyor bunlar
aklına. Matematik ödevini bitirdin mi
sen bakalım?”
74
75
Dizin
A
G
Ö
Ağır engelliler 12, 14, 72
Akademisyen 12, 14
Aracılık bütçesi 30
Aracılık sertifikası 30
Gençler için yardım 72
Gıda dağıtımı 68
Giriş bölümü 17, 18
Göçmenler 70
Ödeme düzenleme
bölümü 18
Öğrenci taşıma 55
Özgeçmiş 42, 43
B
H
R
Bandrol muafiyeti 66, 67
Başvuru 21, 26, 39 vd.
Başvuru fotoğrafı 44
Bildirim 32 vd.
Borçlar 71
Bütçe 62 vd.
Bütçe defteri 61
Hane birliği 22
Hayat sigortası 58
Rehabilitasyona
gidenler 12, 14
İ
S
İhtiyaç birliği 22
İntibak 28, 30
İntibak sözleşmesi 28, 30
İş aracılığı 19
İş arayanlar için temel
güvence 8, 17
İş borsası 31
İşsizlik parası I 8
İşsizlik parası II 8
Sağlık raporu 43
Serbest meslek
sahipleri 12, 15
Seyahat masrafları 45
Sozialkaufhäuser 66, 67
Sozialticket 66
Ç
Çocuk bakımı 21 vd.
D
Danışma 17, 18
Danışma hattı 18
Dortmund-Pass 66, 67
Düzenlemeler 31
E
Eğitim paketi 53
Eğitim sertifikası 29
Eğitim teşviki 55
Ev ve daire mülkiyeti 58
Evsizler 68
F
Faaliyet büroları 13
Fazla ihtiyaç 22
K
Kadınlar için yardım 69
Kendi kendine yardım 70
Kira 48
Konut 48
Konut arama 51
Kriz danışmanlığı 73
M
Madde bağımlılığı
danışmanlığı 70, 71
Müşteri profili 28
O
Okul gezileri 54, 55
Okul ve kreşte öğlen
yemeği 55
Olay yönetimi 19
T
Taşınma 46, 49
Tatil 23
Tek başına çocuk
yetiştirenler 22 vd., 73
V
Varlık 23 vd.
Varlıktan muaf
meblağlar 59