bursa karagöz rotary kulübü bülteni - kaleici

Transkript

bursa karagöz rotary kulübü bülteni - kaleici
BURSA KARAGÖZ ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ
Kuruluş : 09 Haziran 2000
Charter: 23 Nisan 2002
Toplantı No: 570
Tarih: 10/08/2011
Toplantı yeri : Almira otel
Toplantı günü : Salı
toplantı saati : 20:00
UR BAŞKANI
Kalyan BANERJEE
2440.BÖLGE
GUVERNÖRÜ
Ahmet GÜRMERİÇ
3.GRUP GUVERNÖR
YARDIMCISI
Murat ERGÜZEL
İNSANLIĞI
İÇİNİZDEKİ
GÜÇLE
KUCAKLAYIN
YÖNETİM KURULU
Başkan
M.Kemal KIZILBULUT
KATILIM ORANI
GELMEYEN ÜYELER
İZİNLİ ÜYE
TOPLANTIYA İLK KATILAN
KONUKLARIMIZ
MUTLU GÜNLER
AĞUSTOS
: % 56
:
:
:
:
: RÜSTEM AVCI DOSTUMUZUN KIZI ARYA AVCI DOĞUM GÜNÜ - 10
BAŞKANIMIZDAN ve ÜYELERİMİZDEN
:
Sevgili
dostlarım ,
.
Geçen hafta duyurusunu yaptığım iftar yemeğini 3. Grup kulüpleri ile beraber
gerçekleştirdik. Yemeğe eşlerimizle Bursa Ali Osman sönmez huzurevi sakinleriyle
beraber Guvarnörümüz Ahmet Gürmeriç,3. Grup guvarnör yardımcımız Murat
Ergüzel, biz Karagöz Rotary Kulübü,Tophane Rotary kulübü, Osmangazi Rotary
kulübü,Yıldırım beyazid Rotary kulübü , Çekirge Rotary Kulübü, Tophane Rotaract
kulübü ve Yıldırım Bayezid İnteract kulübü ile kulüp üyelerimizle beraber katıldık.
Geceye yemekle başladık ve Türk sanat müziği eşliğinde devam etti.Gelen
sanatçıTürk sanat müziği icra etti. Sakinlere güzel bir akşam geçirttiğimiz
düşünüyorum.
Bu geleneğimizi gelecek senelerde de devam ettirebilirsek çok güzel
olacaktır.
As Başkan
Uğur ÖZCAN
Sekreter
Erhan ÖZDÜNDAR
Sayman
Ozan LÖKÇETİN
Geçmiş Dönem Başkanı
Sefer S. KÖSTEM
.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla,
M.Kemal KIZILBULUT
2011-2012 Dönem Başkanı
DÖRT’LÜ DENEY
Düşündüklerimiz
Söylediklerimiz ve
Yaptıklarımız
* Gerçeğe Uygun mu?
* İlgililerin tümü için adil
mi?
* İyi niyet ve daha iyi
dostluklar sağlayacak
mı?
* İlgililerin tümü için
Hayırlı mı?
BÜLTEN SORUMLUSU
SEYFĠ MALAKÇI
2011-2012 DÖNEMİ
www.karagozrotary.org
Page 1
GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAŞKANLARIMIZ
2000 - 2001
Hıdır BAYÜLGEN
2004 - 2005
Oğuzhan KUTLUBAY
2008 - 2009
Cenk Erim TEZEL
2001 - 2002
Erkan ALDATMAZ
2005 - 2006
Feyyaz ZORLUBİLEK
2009 - 2010
Mustafa CİVAN
2002 - 2003
Şerafettin GÜZEL
2006 - 2007
Atlıhan HÜNLER
2010 - 2011
Sefer KÖSTEM
2003 - 2004
Ahmet ERDURSUN
2007 - 2008
İhsan AYMİR
2011 - 2012
M.Kemal KIZILBULUT
BÖLGEMİZDEN DUYURULAR :
 Bölgemizin yıllardan beri süregelen bir mail grubu daha vardır.Bu grup tüm Rotaryenlere
açık olup sadece Rotary ile ilgili konular moderasyonlu olarak üyelerine iletilmektedir. Mesaj-larınızla daha geniş bir
Rotaryen kitlesine ulaşmak isterseniz [email protected] grubuna üye olabilirsiniz. Üyelik için Rtn.Güneş
Ertaş‟a ([email protected]) bir mail göndemeniz yeterlidir.
 Bunun dışında birçoğunuzun tanıdığı http://2440rotary.shutterfly.com adresinin ana Sayfasında güncel haberlere,
resimlere ve kulüblerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Aktif sosyal medya sitelerinden twitter- facebook ve web sitemizden bizi takip edebilirsiniz..
TOPLANTI NOTLAR:
Karagöz Rotary Kulübü’nün 570. toplantısı Almira Otelde ,Karagöz Rotary Kulübü Başkanımız M.Kemal
KIZILBULUT tarafından UR başkanı Kalyan BANERJEE ve bölge guvernörümüz Ahmet GÜRMERĠÇ’in “ĠNSANLIĞI
ĠÇĠNĠZDEKĠ GÜÇLE KUCAKLAYIN” sloganıyla açıldı
Ġftar yemeği olduğundan bu haftaki toplantımızı açıp kapattık.
Kulübümüzün 570. toplantısı kulüp başkanımız M.Kemal KIZILBULUT tarafından UR başkanı Kalyan
BANERJEE ve bölge guvernörümüz Ahmet GÜRMERĠÇ’in “ĠNSANLIĞI ĠÇĠNĠZDEKĠ GÜÇLE KUCAKLAYIN” sloganı
ile kapatıldı..
2011-2012 DÖNEMİ
www.karagozrotary.org
Page 2
BİZİ AKTİF SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Web sayfamız :
www.karagozrotary.org
Twitter hesabımız :
http://twitter.com/#!/Karagoz_RK
Facebook sayfamız :
http://www.facebook.com/group.php?gid=115794925131363
AĞUSTOS AYININ ÖNEMLİ GÜNLERİ :
1 Ağustos [Kıbrıs'ın fethi (1571);Osman Bey'in vefatı ve Orhan Bey'in tahta çıkışı (1326)]
2 Ağustos [Umumi seferberlik ilanı (1914)-Irak'ın Kuveyt'i İşgali (1990)]
3 Ağustos [Almanların Fransa'ya savaş ilanı (1914)]
9 Ağustos [Yerli Halklar Günü ]
12 Ağustos [ Uluslararası Gençlik Günü ]
15 Ağustos [İzmir / Efes'te Meryem ana Ayini ]
16 Ağustos [Kars'ta Fetih Günü ]
23 Ağustos [Köle Ticaretinin Yasaklanmasını Anma Günü ]
30 Ağustos [ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ]
.
ÖZLÜ SÖZLER
:
 İki tür insan vardır. Odaya girdiğinde 'işte geldim' diyenler ve 'demek buradasınız' diyenler. Frederick Collins

Sonuna kadar çaba gösterin ve asla şüpheye düşmeyin. Hiçbir şey okadar zor değildir, araştırın yeter. Robert Herrich
2011-2012 DÖNEMİ
www.karagozrotary.org
Page 3
DÖRTLÜ ÖZ DENETİM ( DÖRTLÜ DENEY ) Geçen haftanın devamı...
ROTARY‟NİN HİZMET İDEALİ : KENDİNDEN ÖNCE HİZMET olarak tanımlanır. Bu bakış açısı tüm Dünya Rotaryenlerini içine
alan bir tavrı belirtir ve bu hizmet ilkesi Dünya üzerindeki tüm insanları ortak bir amaç çerçevesinde bir araya getirir. Ocak 2003 tarihi
itibari ile, hizmet idealinde birleşmiş 1.220.000‟nin üstünde kişi 30.000 „i aşan Rotary Kulübü‟nün üyesidir. Rotary Kulüp üyeliği
yalnızca ve davet üzerine , bölgedeki meslek guruplarından 5‟e kadar veya üye sayısı 50 den fazla olan Kulüplerde, Kulüp üye
sayısının %10‟una kadar kişilerin seçilmesi ile oluşur. Rotary Kulüplerinde sınıflandırmanın amacı; her kulüpte bölgedeki bütün iş ve
mesleklerin tam bir kesitinin bulunmasını sağlamaktır. ROTARYENLER ; karışıklığın olduğu yerde düzen , çirkinliğin olduğu yerde
güzellik , yalnızlığın ve yanlış anlamanın olduğu yerde mutluluk ve sağlık yaratmak için uğraşır. Bu ilkeye göre,Rotary ; dostluk
havası içinde ve tarafsız bir ortamda dini, ırkı ve siyasi görüşü farklı kişilerin bir araya gelmesini sağlamaya çalışan bir kuruluştur.
Buna göre düşünce ve görüşler farklı olsa dahi insanlar arasında sık sık bölünmelere neden olan partizanca faaliyetlerden
kaçınılarak birleşmiş yararlar için işbirliği ve anlayışın gelişmesine de yardım eder.ROTARYENLERE ; olanak olan her yerde ve her
yönde hizmet vermeleri önerilir.
ROTARYEN : İşini yalnızca bir geçim kaynağı olarak düşünmeyen kişidir. Rotaryen için işi ve mesleği yaşamını sürdürmesi ve diğer
insanlara hizmet vermesini sağlayan bir araçtır. Bunun yanında her ROTARYEN den ülkesine ve inançlarına sadık olması beklenir.
Zira siyasi ve dini görüşler kişinin yalnız kendisini ilgilendiren bir husustur. Başlangıçta dayanışma amaçlı bir kuruluş görünümünde
olan Rotary‟de zamanla yalnız dayanışmanın iş ve meslek sahibi kişilerin devamlı olarak ilgisini çekmeye yeterli olmayacağı
anlaşıldığından amaç giderek kendinden önce hizmet görüşüne yönlenmiş ve görüş giderek yaygınlaşmış ve benimsenmiştir.Rotary
prensipleri, üyeliğin verdiği hakların ticari yararlar için kullanılmasını yasaklar . Nitekim her Rotaryen‟in uyması gereken “İş ve Meslek
Sahibi Rotaryenlerin Bildirisi” nin son paragrafında: “İş ve meslek ilişkilerinde normal olarak başkalarına tanımadığım öncelik ve
avantajları Rotaryenlere de tanımamayı ve aynı şekilde Rotaryen dostlarımdan da benzeri öncelik ve avantajlar beklememeyi iş ve
meslek sahibi bir Rotaryen olarak kabul ve beyan ederim” denilmektedir.Rotary‟nin temel yaklaşımı, insanlar ve uluslar arası ortak
değer yargıları oluşturmak, insanları birbirine yaklaştırmak ve evrensel barışa katkı sağlamaktır. Her ülkede bireyler , her şeyi
devletten beklemeden Ülke sorunlarına sahip çıkarak hizmet verenlere destek olurlar. Bu, çoğu kez kişisel hareket tarzında değil,
kişilerin bir araya geldikleri SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ eliyle gerçekleşir.Rotary, diğer sivil toplum örgütlerinden farkı olarak bir
yardım derneği ya da yalnız bir dostluk topluluğu değildir. Rotary‟nin öngördüğü yardım sadaka veya iane şeklinde yapılmaz.Rotary,
1915‟te kurulan Kwanis, 1917 de kurulan Lions ve 1919 da kurulan Optimist ve Zonta gibi organizasyonlara örnek olmuş, Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim, ve Kültür Organizasyonu UNESCO„nun kurulmasına zemin hazırlamış bir organizasyondur. Rotary Kulüpleri ve
Rotaryenlerin, Rotary‟nin amacına ulaşmak yolunda başardıkları ve planladıkları her çalışma Rotary‟nin önerdiği Programlar içinde
yer bulur. Kulüpler ve üyeler programlarını iyi uygulayabilirlerse bir hizmet kuruluşu olarak Rotary büyümeye devam edecek ve bütün
Dünyada gördüğü saygıyı sürdürecektir. 1935 Meksika Konvansiyonuna kadar altı ilkede toplanan Rotary‟nin amacı, 1951 Atlantic
City Konvansiyonunda dört bölümden oluşan tek maddeye indirilmiştir. Bir Rotaryen‟den aşağıdaki dört bölümü geliştirmesi ve teşvik
etmesi istenir. Bunlar;
- Tanışıklığın geliştirmesinin bir hizmet fırsatı sayılması,
- İş ve meslekte yüksek ahlaki standartların tesisi, yararlı bütün işlerin saygıdeğer olduğunun kabul edilmesi ve her Rotaryenin
kendi iş ve mesleğini topluma hizmet fırsatı olarak yüceltmesi,
- Her Rotaryen‟in hizmet idealini kendi kişisel iş ve toplum hayatına uygulaması,
- Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurarak karşılıklı anlayışlı iyi niyet ve
barışın geliştirilmesidir.
BEYAZ AT VE HÜKÜMDAR
Hükümdarın birinin beyaz bir atı varmış. Hükümdar, bu atını çok severmiş. Bir gün bütün maiyetinin (”kendi adamlarının”) hazır
bulunduğu bir sırada:
- Bu beyaz atımın ölüm haberini getirenin kafasını uçurabilirim. Çok dikkatli olun. Çünkü bu beyaz atı canım kadar seviyorum. Onun
ölüm haberi bende kriz geçirtebilir, demiş.
Günün birinde, her şeyin eceli gibi beyaz atın da eceli gelir. Ve beyaz at ölür. Hükümdarın adamlarında bir telaştır kopar. Kimse
cesaret edemez ki, beyaz atın ölümünü hükümdara haber versinler. Seyis başı, düşünür taşınır, olacak gibi değil. Ben gidip
hükümdara haber vereceğim. Öyle olsa da, böyle olsa da bizim kafa gidecek, der. Ve Seyis başı, hükümdarın huzuruna çıkar:
- Hükümdarım, der. Sizin beyaz at var ya!
- Evet der, Hükümdar. Seyis başı:
- O, yatmış, ayaklarını dikmiş, gözlerini yummuş, karnı şişmiş, hiç nefes almıyor, der. Hükümdar :
- Seyis başı, seyis başı! Desene, bizim beyaz at öldü!..
Seyis başı:
- Aman hükümdarım! Ben demedim, siz dediniz hükümdarım, siz dediniz der ve kafayı kurtarır.
Söyleme şeklimiz bir çok şeyi değiştirir.
2011-2012 DÖNEMİ
www.karagozrotary.org
Page 4

Benzer belgeler

Slayt 1 - Ankara Gazi Rotary Kulübü

Slayt 1 - Ankara Gazi Rotary Kulübü ROTARYEN : İşini yalnızca bir geçim kaynağı olarak düşünmeyen kişidir. Rotaryen için işi ve mesleği yaşamını sürdürmesi ve diğer insanlara hizmet vermesini sağlayan bir araçtır. Bunun yanında her R...

Detaylı