EĞİTİCİ-ZEKA GELİŞTİREN OYUNCAKLAR

Transkript

EĞİTİCİ-ZEKA GELİŞTİREN OYUNCAKLAR
AKLINI OYNATMAYI
SEVENLERIN ADRESI…
ZEKA KÜPÜ
Eğitici Oyun ve Oyuncak
Düşünme Becerilerini
Geliştiren Oyunlar
0-99 Yaş, Her Yaşa, Herkese Akıl Oyunları…
Psikolog Serap TURAN
Matematik Öğretmeni Ali TURAN
OYUNCAK doğru
seçildiğinde, çocuğun
gelişiminde çok önemli
bir EĞİTİM aracıdır.
Her Yaş Grubunun EĞLENEREK;
Dikkat , Konsantrasyon,
Görsel Algı, Uzaysal Algı,
Hafıza,
Sistematik Düşünme, Problem Çözme,
Mantıksal Çıkarım, Planlama ve Strateji Geliştirme,
Dinleme, Kelime Bilgisi, İletişim, Empati,
El-Göz Koordinasyonu, Dürtü Kontrol,
Hayal Gücü, Yaratıcı Düşünme,
Sabır, Azim ve Emek,
Becerilerini geliştirmesine yardımcı olan zihin çalıştırıcı,
yenilikçi oyun ve oyuncaklar...
10.12.2009 – Bilimsel Araştırma Sonucu:
Çocuklarında IQ‘sunda 13 puanlık artış
Berkeley üniversitesinde çalışan nörolog Dr. Silvia Bunge, uzun süredir çocukların zekalarının gelişimini
anlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bunge ve meslektaşları oyunların çocukların zekalarını
geliştirip geliştiremeyeceklerini anlamak için bir araştırma yaptılar.
İlk olarak farklı zihinsel işlevler gerektiren piyasadaki kutu oyunları, kart oyunları ve video oyunlarını
taradılar. Daha sonra bunların arasından bazı oyunları seçtiler. Seçilen oyunlar, Trafik /Rush Hour,
Qwirkle Nintendo DS için Picross ve Big Brain Academy oyunları, azada ve Chocolate Fix.
Haftada iki kere, çocuklar bu oyunlarla 1 saat 15 dakika oynadılar. Sadece 8 hafta, toplam 20 saatlik
oynama süresi sonunda Bunge’in ekibi çocukların zekalarını tekrar test etti. Özellikle çocukların mantıklı
düşünme yeteneklerindeki gelişmeyi merak ediyorlardı. En fazla 3 – 6 puan arasında bir ilerleme
görebileceğini düşünmüşlerdi.
Fakat gelişme çok büyüktü. Çocukların mantıklı düşünme puanları, ortalama %32 artmıştı. Çocukların
IQ su ortalama 13 puanlık bir artış göstermişti. Bu artışın değerini daha iyi algılamamız açısından şu
bilgiyi vermemiz gerekir: bir çocuğun IQ su bütün bir okul yılı süresince normalde 12 puan artar. Bunge
ve Mackey yalnızca 20 saatlik oyun oynama süresinde bu puanı geçti.
En önemli bulgu ise bu oyunlarla yapılan çalışmaların ihtiyacı en çok olan çocuğa en çok yardımda
bulunduğudur. Seviye olarak çocuk ne kadar aşağıdan başladıysa bilişsel gelişimi o kadar hızlı ve fazla
oldu. Bu eğitim yoluyla yapılmaya çalışılan faaliyetlerde oldukça nadir görülür. Genellikle klasik eğitim
sürecinden en çok faydalananlar zeki çocuklardır.
Orijinal Metin: http://blog.newsweek.com/blogs/nurtureshock/archive/2009/12/10/new-research-13christmas-gifts-13-point-gain-in-kids-iq.aspx
OKULLARDA AKIL OYUNLARI KULLANIMI: OYUN ODASI –
REHBERLİK SERVİSLERİ
NOT: Bazı oyunlarımızın
okullar için dev boyları
mevcuttur.
OKULLARDA AKIL OYUNLARI KULLANIMI:
Zeka Oyunları Seçmeli Dersi
HER SINIF DÜZEYİNE – YAŞ
GRUBUNA
UYGUN BİR OYUN SEÇİLEREK
BU OYUNLARIN ZEKA
OYUNLARI DERSİNDE
OYNANAMASI
OKULLARDA AKIL OYUNLARI KULLANIMI: OYUN KÖŞELERİ
esteklemesinin
Kütüphanelerde Oyun Köşesi
Kantinlerde Oyun Köşesi
Öğrencilerin ders dışı
zamanlarını faydalı
etkinliklerle geçirmeleri
sağlanmış olur.
Böylece oyunların zihinsel
gelişimi desteklemesinin
yanı sıra sosyal ilişkileri de
geliştirmesi, oyunun
eğlenceli ortamı içinde
arkadaşlık ilişkilerinin olumlu
bir temele oturtulması
sağlanmış olur.
Akıl Oyunlarımıza Eğitsel Açıdan Bakış
esteklemesinin
Oyunlarımızın tamamı;
Dikkat-Konsantrasyon, Görsel Algı ve Problem çözme stratejileri
içermektedir. Bu becerilerin yanı sıra sistemli oynandığında öğrenciler
diğer temel düşünme becerilerini de kazanacaktır.
Oyunların tamamı Çoklu Zeka ve Öğrenme Stilleri esas alınarak
tasarlanmış, beynin her iki yarım küresini de aktivite eden oyunlardır.
Kısa bir süre sonra öğrenciler akademik konuları algılama ve anlamada
temel olan bu becerileri geliştirerek derslerine transfer edeceklerdir.
Bu da derslerdeki motivasyonlarını arttıracağı gibi, birçok dersle ilgili
önyargılarını yıkacak ve özgüvenlerini destekleyecektir.
Oyunlarda tüm görev kartlarının sırası ile yapılması çocuğun bir sonraki
zor görev için alt yapı oluşturması ve de öğretmenin çocuğun gelişimini
takip edebilmesi açısından önemlidir.
OKUL ÖNCESİ
DÖNEMDE
EĞİTİCİ/ZEKA VE
BECERİ GELİŞTİREN
OYUN VE OYUNCAKLAR
4 yaş üstü çocuklar için uygundur.
Oyuncular, 3 zarı aynı anda atarlar. Tüm oyuncular, zarın
üzerinde beliren şekiller ile eşleşen pulu bulmaya çalışır. İlk
bulan pulu alır. En çok pul toplayan oyunu kazanır.
Bu oyun için konsantrasyon ve hızlı tepki gerekiyor. Bu oyun
çocukların şekilleri algılayıp birleştirme, dikkat-konsantrayon,
görsel algı ve ataklık becerilerini geliştirir.
Yaş: 4 +
Oyuncular, 3 zarı aynı anda atarlar. Tüm
oyuncular, zarın üzerinde beliren
renklerin tamamını içeren şekeri bulmaya
çalışır. İlk bulan şekeri alır. En çok şeker
toplayan oyunu kazanır.
Bu oyun için konsantrasyon ve hızlı tepki
gerekiyor. Bu oyun çocukların renkleri
algılayıp birleştirme, dikkatkonsantrayon, görsel algı ve ataklık
becerilerini geliştirir.
5 yaş ve üstü çocukların kullanımı için uygundur.
Bu oyunu kazanmak için kayıp olan nesneyi bulmak zorundasın. Bu o kadar
kolay değil çünkü eğer bir şeyi kaybettiysen onu tabii ki göremezsin.
Eğer dikkatli bir şekilde bakarsan, resme en uygun olanı bulmak kolaylaşacaktır.
Bu oyun da çocukların görsel algı ve mantıklı karar verme yetenekleri
gelişmektedir.
Yaş grubu: 4+ Oyuncu sayısı: 1+
Çeşitli desenleri olan bu oyun farklı tür ve
zorluklardan oluşur.
Çocukların üst düzey öğrenme kabiliyeti
geliştirilir. Görsel dikkat gelişimini, parça-bütün,
şekil-zemin ilişkisi becerilerini geliştirir.
Hayal gücü, soyut düşünme, form ya da şekilleri
görsel ve dokunsal anlama, sabır, konsantrasyon
ve dikkati geliştirme amaçlı eğitici bir oyundur.
Yaş grubu: 3 +
Bağlantısal düşünme, şekil tanıma,
problem çözme, matematiksel
düşünme ve odaklanma becerilerini
geliştirir.
Ev ve okul için. 200 parça doğal ahşap rengi Kapla
tahtası ile yapım teknikleri kitapçığı.
Ödüller:
Dr. Toy Smart Play
Smart Toy Award
Dr. Toy 100 Best Classic Toys
2006 Child Magazine Best Toy Award
2006 National Parenting Center Award Winner
Bu oyunlar 3 yaş ve üzeri için uygun olup
hafıza, eşleştirme ve dikkat-konsantrasyon
becerilerini geliştirirler. Ancak klasik hafıza
kartlarından farklıdırlar;
Otti Panzerotti hafızanın yanı sıra kabukları
değişen kaplumbağaları ile mükemmel bir
strateji oyunudur.
2 By 2 Memory; her kartın farklı şekilde olması ile aynı zamanda bir görsel algı ve
eşleştirme becerilerini geliştirir.
There Was an Old Lady ise hafızanın yanı sıra bir sıralama oyunu olup büyük-küçük
kavramlarını geliştirir.
Bas ve Döndür (S'Match)
Yaş:4+
Bu oyun; Hafıza ve
konsantrasyon, özellikleri
ayırt etme, resim ve kelime
tanıma, sınıflandırma, sayma,
eşleştirme, sıra bekleme,
kazanma ve kaybetmeyi
tolore etme becerilerini
geliştirir.
S2Match; kartları renklerine,
sayılarına ve kategorilerine
göre eşleştirmeleri için küçük
oyunculara eğlenceli bir
şekilde meydan okuyor.
Yaş: 5-99 yaş arası
Korsanlar Zeka Oyunu - Farklı
seviyelerde 48 problemden oluşan bir
bireysel dikkat ve zeka oyunudur.
Dikkat-Konsantrayon, görsel algı,
problem çözme, eleştirel düşünme
becerilerini geliştirir.
Amaç; 4 parçayı sadece problem kartında
yer alan figürleri açıkta bırakacak şekilde
oyun tahtasına yerleştirmektir.
Böylece bazı figürler parçaların altında
kalacaktır.
Yaş: 5-99 yaş arası
Kedi & Fare Oyunu bir bireysel dikkat ve zeka oyunudur. Dikkat-Konsantrayon,
görsel algı, problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.
Farklı Seviyelerde 48 problemden oluşmaktadır.
Amaç 9 parçadan oluşan yolları problem kitapçığındaki figürlerin doğru bağlantısını
yaparak yerleştirmektir. Ancak bu bağlantılar yapılırken çıkmaz yollar olmamalıdır.
4 yaş ve üzeri için uygundur. Kelime ve Sayı Zingo olmak üzere 2 şekli vardır.
Bu oyun ; İngilizce dil becerilerini, eşleştirme, dikkat-konsantrasyon, hız
becerilerini geliştirir.
Oyuncular Zingo kartlarındaki resimleri Zingo dağıtıcısından çıkan taşları
isimlerini sesli olarak ilk söyleyerek kapatmaya çalışırlar.
Kartındaki resimlerin tamamını ilk kapatan oyuncu oyunu kazanır.
4 yaş ve üstü çocukların kullanımı için uygundur.
Tastaro ,eğitici bir eşleştirme ve duyu oyunudur.
Çocuğun görsel algısını ve şekilleri dokunarak
öğrenme becerisini geliştirir ve hafızayı canlı tutar.
Bu oyun farklı zorluk derecelerinde ve farklı şekillerde
de oynanabildiği için farklı yaş gruplarına da hitap
etmektedir.
Yaş grubu: 3+ Oyuncu sayısı: 1-4
Çocuklar farklı ahşap parçalar arasında OYUN ZARINDA gelen renk ve
şekil ile eşleşen parçayı en hızlı şekilde bularak tırtıllarına geçirirler.
Hızlı karar verme ve odaklanma; Kim kendi tırtılına ilk önce 6 tane
ahşap parça yerleştirirse oyunu o kazanır.
Bu Oyun; gözlem, seçici dikkat, odaklanma, renk ve şekil tanıma, 3
boyutlu düşünme, eşleştirme ve ince kas gelişimini geliştirir.
4 Yaş ve üzeri için uygundur.
Oyuncular 1 ya da iki tane meyve tutacağını eline alır.
Sepete attıkları her bir elma için reçel kavanozu kazanırlar.
En çok reçel kavanozu kazanan oyunun galibi olur.
Bu oyun el göz koordinasyonu, hız, dikkat-konsantrasyon dışında sosyalleşmeyi
geliştirir. Özellikle iletişimde sorun yaşayan çocuklar eşleştirilerek ekip
çalışmasına yönlendirilir.
2 yaş ve üstü çocukların kullanımı için
uygundur.
Bu oyun; el-göz koordinasyonu ve yönerge
takibi becerilerini arttırır, ince kas
gelişimini destekler.
5 Yaş ve üstü
Bu Oyun ; El Göz Koordinasyonu,
Denge , Dikkat becerilerini geliştirir.
Akrobatlar denge oyunu olağanüstü
eğlenceli aynı zamanda hassas bir el
ve göz koordinasyonu gerektiren
sıra dışı bir oyundur.
Otobüs Durağı (Bus Stop)
Yaş : 3 - 6 Yaş
Bu oyun ; Toplama ve çıkarma
yeteneğini geliştirir, kişisel ve
sosyal gelişimi hızlandırır.
Zarları at, otobüsünü ilerlet
geldiğin yerdeki işarete göre yolcu
al ya da indir son durakta yolcusu
en çok olan kazanır.
Yaş : 3+
Bu oyun ; Renk eşleştirme yeteneğini
geliştirir, uyak algısı oluşturur,
vücudumuzun bölümlerinin isim ve
yerlerini öğreten bol hareketli,
eğlenceli bir oyundur. Çarkı çevir,
rengine uygun bir kartı aç, görevini
yerine getir
Hafıza ve sıra alma yeteneğini
geliştirir.
İLKÖĞRETİMDE
EĞİTİCİ/ZEKA VE
BECERİ GELİŞTİREN
OYUN VE
OYUNCAKLAR
Katamino Yaş:3-99
Best Educational Toy Ödüllü Bu oyun; Görsel-Uzaysal algılama, dikkat-konsantrasyon
ve mantık yürütme becerilerini geliştirir.
36000’den fazla varyasyonu ile ömür boyu oynanacak bir oyundur. Çok sayıdaki
bulmacaların zorluk seviyeleri çok kolaydan çok zora değişmektedir.
Birçok uluslararası ödül ile tanınmış olan oyunun özellikle okullar tarafından yoğun
olarak kullanılması eğitsel yönü ile kabul gördüğünün kanıtıdır.
Rush Hour – Trafik Yaş: 8-99 yaş
Arabanı sıkışmış trafikten çıkarabilir misin?
Bu oyun; eğlenerek problem çözme, plan yapma ve
mantık yürütme becerilerini geliştirir.
Amerika'da, Parent's Choice Magazine tarafından
yapılan oylamada ''SON 25 YILIN İLK 25 OYUNU''ndan
birisi olmuştur.
Dünya çapında ünlü bu akıl
oyununda zorluk seviyeleri farklı
40 görev kartı bulunmaktadır.
Oyuncu araçları seçilen karta
göre oyun alanına yerleştirir.
Sonra sıkışıklığa yol açan araba
ve kamyonları yalnızca ileri geri
hareket ettirerek sıkışmış
trafikten kurtulmaya çalışır.
Çikolata Yerleştirme
(Chocolate Fix)
Yaş:8-99
Bu oyun; eğlenerek
mantıksal çıkarım, problem
çözme, mantık yürütme,
mantıksal çıkarım, sıralı ve
eleştirel düşünme
becerilerini geliştirir.
Çikolataların kutudaki doğru
yerlerini ipuçlarına göre
bulabilir misin?
Zorluk seviyeleri farklı 40
görev kartından oluşur.
Haydi Zıplat – Hoppers
Yaş: 8-99
Bu oyun; Mantık
yürütme, problem
çözme, strateji
geliştirme, sıralı ve
eleştirel düşünme
becerilerini geliştirir.
Yeni Başlayandan
Uzman seviyesine doğru
aşamaları olan 40 görev
kartı içerir.
Tek Kişilik Satranç (Solitaire Chess)
Yaş:8-99
Bu oyun; mantıksal çıkarım, stratejik
planlama, görsel ve uzaysal algılama ve
azmetme becerilerini geliştirir.
Tek Kişilik Satranca Ne Dersiniz ?
Tek Kişilik Satrancın kuralları basittir:
• İlk önce oyun alanına 60 adet görev
kartlarından birine göre satranç
taşlarını dizin.
• Sonra satrançtaki hamle kurallarını
kullanarak yalnızca bir taş kalacak
şekilde diğerlerini yiyin.
• Her hamlede mutlaka bir taş
yemelisiniz. Bu nedenle
Yaş grubu: 6 + Oyuncu sayısı: 1 – 4
Bir kelebek ya da futbol topu gibi basit resimlerden oluşan şeffaf kartlar, karışık bir
açı ve eğriler oluşturmak için pencereli zarf içine üst üste konuluyor.
Dikkatli bak, her bir parça çok önemli… tek resimle başlayıp oyunu daha da zor hale
getirebilirsiniz…
Bağlantısal düşünme, seçici dikkat, şekil– zemin ilişkisi ve odaklanma becerilerini
geliştirir.
Yaş grubu: 8+
Oyuncu sayısı: 1 - 4
Görsel Algı, dikkat-konsantrasyon, parça – bütün,
şekil – zemin ilişkisi, bilgiyi kopya etme ve
transfer etme becerileri ile hafızayı geliştirir.
Q-bitz görsel çevikliğinize meydan okuyan bir
oyundur.
Oyuncular küplerini kullanarak oyun kartları
üzerindeki desenleri yeniden yapmaya çalışırlar.
Kim deseni tamamlarsa kartı alır.
Hafıza gücünü öne çıkararak da
oynanabilir. Karta 30sn. süre ile
bakılır ve kart ters çevrilir.
Oyuncular akıllarından karttaki
deseni yapmaya çalışırlar.
En çok kartı toplayan oyunu
kazanır.
Qwirkle
Yaş grubu: 6+ Oyuncu sayısı: 2 - 4
Renk ve şekilleri eşleştirmeye dayanan
kuralları basit bir oyun ancak, taktik ve iyi
bir strateji kurmayı gerektirir.
Oyuncular aynı renkten farklı desenleri (her
desende sadece 1 adet olabilir) veya aynı
desenden farklı renkleri (her renkten
sadece 1 adet olabilir) içeren satır ve sütun
kümeleri elde etmeye çalışırlar.
Yüksek puan elde etmek için bir taşı birçok
küme ile aynı anda uyuşan noktaya
yerleştirmelisiniz. Dikkat herhangi bir
kümeyi tamamlayan son taşı koyan oyuncu
ekstra puan kazanır.
En fazla puan toplayan oyunu kazanır.
Görsel Algı, Dikkat-Konsantrasyon, parça –
bütün, şekil – zemin ilişkisi ve stratejik
düşünme becerilerini geliştirir.
Magic Cauldron Game-Sihirli Kazan
Yaş :5-9
Bu Oyun ; Matematik müfredatına
uygun toplama çıkarma işlemleri
konusunda gelişim sağlar, gözlem
yeteneğini güçlendirir.
Kazanı doldurmak için toplama ve
çıkarma işlemleri yap , toplama ve
çıkarma işlemini öğrenmenin
heyecanlı ve en eğlenceli yolu bu.
Matematik Zarları (Math Dice Jr)
Yaş : 6-99
Bu Oyun ; Dikkat Konsantrasyon, sayısal
düşünme, matematik bilgisi becerilerini
geliştirir.
Hedef sayıyı belirlemek için 12 yüzlü
Hedef Zarını atın. Hemen sonra diğer 5
adet Sayı Zarını da aynı anda atın. Hedef
sayıya ulaşmak için toplama ve/veya
çıkarma işlemlerini kullanarak Sayı
Zarlarındaki sayıları kullanın.
Sonuca ulaşmak için kullanılan her bir
zar için puanlama pisti üzerinde bir
boşluk ilerleyin. Pist üzerindeki bitiş
çizgisine ulaşan ilk oyuncu oyunu
kazanır! Basit kuralları, kocaman ve
parlak renkli zarları bu oyunu tüm yaşlar
ve matematik seviyeleri için eğlenceli
kılar.
Tik Tak Bomm – Bomba Yaş: 5-99
Bu oyun; Yaratıcılık, dinleme becerileri, hızlı düşünme, dikkat, konsantrasyon,
hafıza ve kelime haznesi gelişimini destekler.
Kartlarda belirlenen konu ile ilgili daha önce hiç söylenmemiş bir kelimeyi bomba
patlamadan önce bulabilecek misin? (Bomba her seferinde farklı sürede patlar.)
Oyun her dilde oynanabilen eğlenceli, farklı öğrenme stillerine-tüm duyulara
hitap eden beyin fırtınası için kullanılabilecek çok etkili bir sınıf içi eğitim aracıdır.
Bir İngiliz markası olan
ORCHARD TOYS oyunları
İngiltere’de ve dünyada birçok
ödül kazanmıştır.
Tüm ürünler kalın, parlak,
dayanıklı ve geri dönüşümlü
kartondan Avrupa güvenlik
standartlarına uygun olarak
İngiltere’de üretilmektedir.
Özellikle İngilizce dil eğitiminde
kullanılabilecek yaratıcı ve eğlenceli
oyun ve malzemeleri bulunmaktadır.
Kelime Avı (PathWords)
Yaş : 6+ ve 12+ (iki versiyonu vardır)
Bu Oyun ; Uzaysal Düşünme, İngilizce
kelime dağarcığının geliştirilmesi, Mantık
Yürütme becerilerini geliştirir.
PathWords, Tetris ve Scrabble’ın mükemmel
karışımıdır.
Görev sayfası üzerinde renkli şeffaf plakaları
öyle yerleştirmelisiniz ki her rengin altında
anlamlı İngilizce bir kelime belirsin.
Kelimeler ileri veya geri okunabilir ancak
harflerin sırası karışık olmamalı.
PathWords İngilizce öğrenenlerin yanı sıra
hem kelime oyunlarını sevenleri hem de
bulmaca fanatiklerini cezbederek saatlerce
oyalayacak çok eğlenceli bir oyun!
Dixit Yaş: 8+
Bu oyun; sözel ifade, hayal gücü-yaratıcı ve soyut
düşünme becerilerini geliştiren inanılmaz bir imgelemçağrışım oyunudur.
Her turda anlatıcı kişi elindeki kartlar arasından seçtiği
karttaki resmin kendisine çağrıştırdığı şeyi bir kelime,
bir cümle, bir hikaye, bir şarkı, pantomim, sadece ses
çıkararak anlatmaya çalışır. Anlattığı kartı ters olarak
masaya koyar. Anlatım şeklinde sınır yoktur.
Sonra her bir oyuncu anlatıcının anlatımı ile kendi
ellerinde en iyi eşleşen kartlarını seçer ve masaya ters
olarak koyar.
Kartlar karıştırılır ve düz çevrilir, oyuncular anlatıcının
kartını tahmin etmeye çalışır.
Dixit' in 2010 da oyun tasarımı için verilen Spiel de
Jahres ödülünü almış olması şaşırtıcı değil; Dahice ve
basit, güzel ve yaratıcı veeee herkes için eğlenceli!
Abalone Yaş: 7-99
Bu oyun; strateji geliştirme, dikkat konsantrasyon becerilerini
geliştirir.
Basit, hızlı ilerleyen, eğlenceli sıra dışı bir strateji oyunudur.
Rakibinin 6 topunu da oyun alanından ilk oyuncu oyunu
kazanır. Kuralları basit olup çok kısa bir sürede öğrenilebilir:
• Bir seferde bir, iki veya üç topu itebilirsiniz. 3 top
maksimum güçtür.
• Toplarınızı tek çizgi halinde veya yana doğru bir adım
itebilirsiniz.
• Sayısal olarak üstünlük önemlidir; 2 top rakibinizin 1
topunu, 3 top 1 veya 2 topunu itebilir. Ancak eşit sayılardaki
toplar birbirini itemez.
30’u aşkın ülkede 4.000.000 dan fazla satılmış olan bu oyun
tüm zamanların en popüler strateji oyunlarındandır.
Ödüller: Mensa Award - USA 1990 "Game of the Decade"
Golden Ace - Cannes, France 1998 Seal of Excellence Consumer Guide - Canada 1998
Koridor (Quoridor)
Oyunun amacı karşı tarafa ilk
ulaşan olmaktır.
Rakibiniz sizi yavaşlatmak için
karşınıza sürekli engeller
çıkaracaktır.
Ancak koyduğu engellere
kendisi de takılabilir.
Hiçbir oyun bir öncekinin aynısı
olmayan bol ödüllü mükemmel
bir strateji oyunudur.
Okullar için dev boyutlusu da
bulunmaktadır.
Kuralları basit olup çok kısa bir
sürede öğrenilebilir
Gobblet Yaş : 7+
Bu oyun; Strateji geliştirme, Hafıza,
dikkat-konsantrasyon, dürtü kontrol
becerilerini geliştirir.
Matruşka gibi iç içe geçebilen kaplardan
oluşur. Kaplar oyun alanına dıştan içe
doğru yerleştirilir. Kendi renginden 4
adet kabı yatay-dikey veya çapraz olarak
yan yana getiren ilk oyuncu oyunu
kazanır.
İki kişilik bir oyundur.
Bu oyunları üreten firma oyunların
üretiminde kullanılan her ağaç için
iki adet fidan dikmektedir.
Gobblet te kabınızı boş bir yuvaya
koyabilir veya rakibinizin daha küçük bir
kabını yutabilirsiniz. Yuttuğunuz bir kabı
daha sonra çıkartabilirsiniz ama dikkat
altındaki kabın rengini hatırlıyor
musunuz?
Bu oyunda dokunduğunuz kabı oynamak
zorundasınız.
Quarto Yaş:8-99
Bu oyun; farklı açılardan bakabilme,
strateji geliştirme, konsantrasyon
becerilerinin gelişmesini sağlar.
Dünyada en çok ödül kazanan
oyunlardandır.
Oyun her birinin 4 farklı özelliği olan 16
adet taş ile oynanır.
Amaç; aynı ortak özelliğe sahip 4 taşı,
oyun alanında yan yana dizebilmektir.
Oynayacağınız taşın rakibiniz tarafından
seçilmesi ise oyuna ayrı bir keyif verecek!
Hem tablada olan hem de geride kalan
taşları hesaplayarak gelecek hamlelerinizi
planlamak zorunda olduğunuz inanılmaz
bir dikkat oyunudur Quarto!
Çoklu Sudoku (Kakuzu) Yaş : 8+
Bu Oyun; Mantık Yürütme, Eleştirel
Düşünce, Hafıza becerilerini geliştirir.
Kakuzu, bitmeyen bir Sudoku’dur. Ayrıca
Sudoku oyununu birden çok oyuncu ile
oynamanıza olanak sağlar.
Sudokudaki gibi her satır, sütun ve karenin
içinde aynı rakam yalnız ve yalnız bir kez
tekrar eder.
Torbadan bir sayı çekilerek bu sayı aynı
zamanda oyun alanında yer alan 81 taştan
bir tanesini kaldırarak bulunmaya çalışılır.
Oyun alanındaki tüm taşlar açıldığında en
çok taşı toplayan oyuncu kazanan olur.
Kakuzu da Sudoku gibi mantık yürütme,
sezgi ve gözlemleme becerilerini geliştirir.
Ayrıca müthiş bir hafıza oyunudur.
36 Cube (36 Küp)
Yaş :8-99
Bu Oyun; Kıyaslama, Görsel Algı,
Eleştirel Düşünme, Stratejik
Düşünme becerilerini geliştirir.
Dünyanın en zorlayıcı bulmacasına
hazır mısın ?
Hedefiniz 36 adet renkli kuleyi,
her satır ve her sütunda her
renkten bir tane olacak şekilde
bulmaca tabanına
yerleştirmektir...
Ama tabanın farklı yüksekliklerde
olması ve bittiğinde tüm kulelerin
yüksekliğinin aynı hizada olması
işinizi düşündüğünüzden çok daha
zor bir o kadar da heyecanlı hale
getirecek.
Düğüm Atma (Knot So Fast)
Yaş : 8-99
Bu Oyun ; El Becerisi Dikkat, Uzaysal Algı becerisini
geliştirir.
Çoğu denizcinin dahi bilmediği 40 adet denizci
düğümünü atarken çocuklar hem eğlenir, hem hızlanır
hem de el becerileri gelişir.

Benzer belgeler