Kunden PDF von Repromedia Wien

Transkript

Kunden PDF von Repromedia Wien
SEELISCHE GESUNDHEIT
˘ ˘
RUH SAGLIGI
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 1
20.02.14 15:07
FÜR IHR PERSÖNLICHES WOHLBEFINDEN
„GESUND SEIN“ …
… ist nicht einfach nur das Gegenteil von „krank sein“.
Es geht darum, dass Sie sich körperlich und seelisch wohlfühlen.
Und dass Sie sich in Ihrem Umfeld gut aufgehoben fühlen.
Drei große Bereiche spielen hier zusammen: Ernährung, Bewegung und seelische
Gesundheit. Alle drei sind gleich wichtig. Und sie beeinflussen einander.
• Wer mit sich selbst zufrieden ist, achtet auch mehr auf seinen Körper.
• Wer offen auf andere zugeht, wird gern zu gemeinsamen Aktivitäten eingeladen.
• Wer ausgeglichen und entspannt ist, achtet auch mehr auf die Ernährung.
WAS KÖNNEN SIE SELBST TUN?
Pflegen Sie Ihren Körper und Ihre Seele.
Tun Sie sich selbst Gutes.
Die praktischen Tipps in dieser Broschüre sollen Ihnen dabei helfen.
Gehen Sie es in kleinen Schritten an. Und spüren Sie selbst,
was Ihnen guttut.
IMPRESSUM.
Medieninhaberin und Herausgeberin: Wiener Gesundheitsförderung gemeinnützige GmbH – WiG, Treustraße 35–43, Stiege 6, 1200 Wien,
Tel. 01/4000-76905. Für den Inhalt verantwortlich: Mag.a Liane Hanifl, Wiener Gesundheitsförderung. Illustrationen: Katharina Ralser.
Koordination: Mag.a Christine Oberdorfer. Art-Direction: Mag.a Maria Lechner. G
­ estaltung: Angela Mittelstedt. Verlegerin: Bohmann Druck
und Verlag Gesellschaft m. b. H. & Co. KG, Leberstraße 122, 1110 Wien. Stand: Dezember 2012.
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 2
2
20.02.14 15:07
KİSİSEL
HUZURUNUZ İÇİN
¸
˘
“SAGLIKLI
OLUN” …
... ki bu sadece “hasta olmamak” ile ilgili de€ildir.
Sa€lıklı olmak kendinizi hem ruhen hem de bedenen iyi hissetmektir.
Ayrıca, bulundu€unuz çevreyle uyum içinde olmaktır.
Bu noktada üç önemli unsur bir arada rol alıyor: Beslenme, hareket ve ruh
sa€lı€ı. Bunların tamamı aynı ölçüde önemli. Birbirlerini do€rudan etkiliyorlar.
• Kendisiyle barıflık bir insan vücut sa€lı€ına daha çok dikkat eder.
• Baflkalarıyla iyi anlaflan birisi, toplu faaliyetlere memnuniyetle davet edilir.
• Güler yüzlü ve e€lenceli birisi, beslenmesine daha çok dikkat eder.
PEKİ, KENDİ BASINIZA
NE YAPABİLİRSİNİZ?
¸
Bedeninize ve ruhunuza iyi bakın.
Kendiniz için iyi fleyler yapın.
Bu broflürdeki pratik tavsiyeler, size bu konuda yardımcı olacak.
Küçük adımlarla bafllayın. Size neyin iyi geldi€ini keflfedin.
3
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 3
20.02.14 15:07
SEELISCHE GESUNDHEIT
UNSERE SEELE WICHTIG NEHMEN.
Es gibt keine Gesundheit ohne seelische Gesundheit. Unseren Körper
pflegen wir täglich, leider vernachlässigen wir unsere Seele viel zu oft.
Die seelische Verfassung hat aber Auswirkungen auf den Körper.
Das zeigen auch Redewendungen wie „Das schlägt mir auf den
Magen“ oder „Das macht mir Kopfzerbrechen“.
Körper UND Seele sollen wir wichtig nehmen.
Seelische Gesundheit heißt, dass wir in der Lage sind, mit den Anforderungen
des Lebens gut zurechtzukommen. Dafür brauchen wir Wissen und passende
Strategien zur Pflege unserer Seele. Manchmal brauchen wir auch
Unterstützung durch andere.
Bestimmte Situationen und Belastungen des Lebens können leider nicht
verändert werden. Umso wichtiger ist es zu erkennen, wo wir Einfluss
nehmen können und wann wir Hilfe suchen sollen.
4
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 4
20.02.14 15:07
˘ ˘
RUH SAGLIGI
RUHUMUZU ÖNEMSEYELİM.
Ruh sa€lı€ını korumadan beden sa€lı€ını korumak mümkün de€ildir.
Bedenimizle günlük olarak ilgilenmemize ra€men, maalesef ki ruh sa€lı€ımızı
çok sık ihmal edebiliyoruz. Ancak ruh halimiz vücudumuzu göz ardı edilmeyecek
flekilde etkiler. Bunu “midemi sızlattı” ya da “baflıma vurdu” gibi tabirlerden de
anlayabilirsiniz. Vücudumuza VE ruhumuza çok dikkat etmeliyiz.
Ruh sa€lı€ı, hayatın karflımıza çıkardıklarını olabildi€ince iyi gö€üsleyebilmek
demektir. Bunu baflarabilmek için ise ruhumuzun bakımı adına gerekli bilgi ve
uygun stratejilere ihtiyaç duyarız. Zaman zaman baflkalarının deste€i de gerekebilir.
Hayatta karflımıza çıkan bazı durumlar ve problemler üzerinde bir etkimiz yoktur.
Ne zaman ve hangi durumlarda yardım veya destek almamız gerekti€ini bilmek
de çok mühim.
5
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 5
20.02.14 15:07
OPTIMISMUS
ZUVERSICHT TUT GUT.
Unsere Gedanken und Einstellungen haben Auswirkungen auf unsere Gesundheit.
Bei Menschen, die zuversichtlich in die Zukunft sehen, ist das Risiko für Herzinfarkte
niedriger, ihre Abwehrkräfte sind stärker. Optimismus hält seelisch und körperlich gesund.
HILFREICHE DENKGEWOHNHEITEN.
Optimistisches Denken ist eine wichtige Voraussetzung für das seelische Wohlbefinden:
zu wissen, dass man selbst auch Einfluss auf das eigene Leben hat; einen Sinn
erkennen, in dem, was man tut.
• Achten Sie ganz bewusst darauf, was Sie denken. Statt zu grübeln,
versuchen Sie ermutigende und beruhigende Gedanken zu hegen.
• Bauen Sie ein positives Bild von sich selbst auf. Machen Sie sich
immer wieder Ihre Stärken bewusst. Denken Sie an das,
was Sie schon erreicht haben.
• Versuchen Sie öfter, etwas mit Humor zu sehen.
Lachen schafft Abstand zu kleinen und großen
Ärgernissen.
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 6
20.02.14 15:07
İYİMSERLİK
ÜMİDİ KORUMAK İYİ GELİR.
Düflüncelerimiz ve görüfllerimiz sa€lımızı etkiler. Gelece€e ümitle bakan
insanların kalp krizi geçirme riski daha azdır ve vücut dirençleri daha güçlüdür.
‹yimser olmak hem ruh hem de beden sa€lı€ımız için iyidir.
FAYDALI DÜSÜNCE
YAPILARI.
¸
Olumlu düflünce ruh sa€lı€ı için önemli bir kofluldur:
‹nsanın kendi hayatı üzerinde etkisi oldu€unu bilmesi
ya da yaptı€ı ifle bir anlam yüklemesi gerekir.
• Ne düflündü€ünüze dikkat edin. Düflüncelerinizde bo€ulmak
yerine sakin ve cesaretlendirici düflünceler kurun.
• Kendiniz hakkında olumlu bir portre oluflturun. Kendi güçlü yanlarınızı
her daim kendinize hatırlatın. fiimdiye kadar baflardıklarınıza odaklanın.
• Olaylara daha çok e€lenceli tarafından yaklaflın.
Tebessüm, büyük ya da küçük kızgınlıkların aflılmasını sa€lar.
7
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 7
20.02.14 15:07
XXXXXXXXXX
ENTSPANNUNG UND STRESSABBAU
Belastungen und Stress gehören in der heutigen Zeit zum Alltag. Bei zu viel
Stress spannt unser Körper die Muskeln an. Auf Anspannung sollte dann als
Ausgleich Entspannung folgen.
Hält Stress länger an, kann er zu Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Nervosität,
Unruhe und Verspannungen (vor allem im Nacken und im Rücken) führen.
Sie können aber lernen, besser mit Stress zurechtzukommen und ihn in kleinen
Schritten abzubauen.
WAS ENTSPANNT? UND WAS NICHT?
Das Einnehmen von Beruhigungsmitteln und Schlaftabletten, der Konsum von
Alkohol oder das Rauchen von Zigaretten – all das sind Gewohnheiten, die auf
Dauer nicht gesund sind.
Besser ist es, mithilfe kleiner Übungen oder angenehmen Situationen für mehr
Entspannung im Körper zu sorgen.
DAS KÖNNEN SIE MEHRMALS AM TAG PROBIEREN.
Atemübung: Richtig atmen hilft beim Entspannen. Einatmen ­… kurze Pause …
ausatmen. Kürzer einatmen als ausatmen. Fünf Mal wiederholen.
Gesichtsgymnastik: Augenbrauen hochziehen und die Stirn runzeln. Die Nase rümpfen.
Lächeln und die Mundwinkel hochziehen. Öfter wiederholen.
Nacken und Schultern entspannen: Beim Einatmen die Schultern nach oben ziehen,
beim Ausatmen die Schultern fallen lassen.
8
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 8
20.02.14 15:07
RAHATLAMAK VE STRESTEN KURTULMAK
Günümüzde stres ve sıkıntı günlük yaflantının bir parçası. Çok fazla stres, kaslarımızın
gerilmesine neden olur. Gerilmenin ardından mutlaka aynı ölçüde rahatlama gelmelidir.
Strese uzun süre maruz kalındı€ında, bafl a€rısı, sırt a€rısı, sinirlilik, huzursuzluk ve
gerilme (hem boyunda hem de sırtta) bafl gösterebilir.
Stresle bafla çıkmanın ve küçük adımlarla stresten kurtulmanın yollarını ö€renebilirsiniz.
NE RAHATLATIR? VE NE RAHATLATMAZ?
Sakinlefltirici ve uyku ilaçları almak, alkol tüketimi ya da sigara kullanmak
birer ba€ımlılıktır ve hepsi uzun vadede sa€lı€a zararlıdır.
Küçük alıfltırmalar ve hofl uygulamalarla vücudunuzu
rahatlatmak çok daha iyi bir seçenektir.
BUNU GÜNDE BİRKAÇ KERE
DENEYEBİLİRSİNİZ.
Nefes çalıflmaları: Do€ru nefes alıp vermek rahatlamanıza yardımcı olur. Nefes alın …
kısa bir durun … nefes verin. Verdi€inizden daha az nefes alın. 5 defa bunu tekrarlayın.
Yüz jimnasti€i: Kafllarınızı yukarı kaldırın ve alnınızı kırıfltırın. Burnunuzu buruflturun.
Gülün ve a€zınızı kenarlarını yukarı çekin. Bunu sıkça tekrarlayın.
Boynunuzu ve omuzlarınızı gevfletin: Nefes alırken omuzlarınızı kaldırın ve nefesinizi
verirken omuzlarınızı düflürün.
9
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 9
25.02.14 10:39
XXXXXXXXXX
ICH MAG MICH
ZUFRIEDEN MIT MIR SELBST.
Sich selbst akzeptieren, mit der eigenen Person zufrieden sein und sich als
wertvoll erleben: Ein gutes Selbstwertgefühl wirkt sich auf Körper und Seele
aus. Es kurbelt das Immunsystem an und verbessert die Herzfunktion.
Krankheiten heilen schneller, man schläft besser und hat mehr Ausdauer
bei der Bewältigung schwieriger Aufgaben.
GRENZEN ZIEHEN.
Eigene Bedürfnisse und Wünsche sind wichtig – trauen Sie sich,
Grenzen zu ziehen: rechtzeitig, ruhig und freundlich.
ZUM NACHDENKEN.
• Was sind Ihre guten Seiten, Ihre Stärken?
• Wo sehen Sie Ihre Schwächen?
• Und welche Schwächen wollen Sie akzeptieren?
10
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 10
20.02.14 15:07
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 3
25.02.14 10:40
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 5
25.02.14 10:40
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 4
20.02.14 15:07
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 2
20.02.14 15:07
KENDİMİ SEVİYORUM
KENDİMLE MUTLUYUM.
Kendinizi oldu€unuz gibi kabul etmek, sahip oldu€unuz karakterden memnun olmak ve
kendinizi de€erli görmek: ‹nsanın kendisini de€erli hissetmesi ruh ve beden sa€lı€ını da
etkiler. Ba€ıflıklık sistemini güçlendirir ve kalbin daha iyi çalıflmasını sa€lar.
Hastalıklar daha çabuk atlatılır, daha sa€lıklı uyunur ve zorlu ifllerle daha kolay bafla çıkılır.
SINIRLAR ÇİZMEK.
Kendi ihtiyaçlarınız ve istekleriniz önemlidir; kendinizi kendi sınırlarınızı
çizmek konusunda motive edin: Haklı, sakin ve dostça sınırlar.
ASAGIDAKİ
KONULARI
¸ ˘
˘
DEGERLENDİRİN.
• ‹yi ve güçlü oldu€unuz yönler nelerdir?
• Zaaflarınız neler?
• Ve hangi zaaflarınızı kabul ediyorsunuz?
11
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 11
25.02.14 10:39
ZUFRIEDENHEIT UND GLÜCK
DER SCHLÜSSEL ZUM GLÜCK.
Wir alle erleben Glück unterschiedlich. Mit anderen gemeinsam etwas unternehmen,
Lob und Anerkennung, aber auch anregende Aktivitäten in der Freizeit wie Tanzen und
Musizieren, Sport oder ehrenamtliche Aufgaben steigern die Zufriedenheit im Leben.
Daneben können Haustiere, Erlebnisse in der Natur und Meditationen glücklich machen.
Glück zu empfinden, wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit aus.
TIPPS: MACHEN SIE SICH GLÜCKLICH!
• Schreiben Sie jeden Abend drei Dinge auf, die sie gefreut haben.
Notieren Sie auch, warum diese gut für Sie waren.
• Denken Sie im Lauf des Tages immer
wieder an etwas Schönes.
• 20 Minuten im Freien Sonne tanken.
Glückshormone werden vom Körper
ausgeschüttet.
12
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 12
20.02.14 15:07
MUTLULUK
˘ ANAHTARI.
MUTLULUGUN
Hepimiz mutlulu€u baflka flekilde yaflarız. Di€erleriyle ifltirak etmek, takdir ve kabul
görmek, ayrıca bofl zamanlarda dans etmek ve müzikle u€raflmak, spor yapmak ya
da gönüllü ifllere dahil olmak gibi faaliyetlere dahil olmak hayattan alaca€ımız keyfi
arttırabilir. Bunların yanında evcil hayvanlar, do€al yaflam deneyimleri, meditasyon
da mutluluk için güzel kaynaklardır.
Mutlu hissetmek, sa€lı€ımız üzerinde olumlu etki oluflturur.
TAVSİYELER: KENDİNİZİ MUTLU EDİN!
• Her akflam sizi mutlu eden 3 fley yazın.
Bu fleylerin sizi neden mutlu etti€ini yazın.
• Gün içinde sürekli güzel fleyler düflünün.
• Bofl zamanınızda 20 dakika boyunca günefl ıflı€ı depolayın.
Mutluluk hormonlarının vücudunuza da€ılmasını sa€layın.
13
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 13
20.02.14 15:07
GEMEINSAM LEBEN
GEMEINSCHAFT IST WICHTIG.
Im Austausch mit anderen erleben wir Liebe, Geborgenheit, Wertschätzung und das Gefühl,
verstanden zu werden und dazuzugehören. Vor allem in belastenden Lebenssituationen oder
Krisen ist es wichtig, auf die Unterstützung anderer vertrauen zu können. Ehrenamtliches
Engagement und der Kontakt zu anderen Menschen geben Kraft.
PARTNERSCHAFT UND SEXUALITÄT.
Was braucht es für eine liebevolle Beziehung? Und dafür, dass wir mit der
eigenen Sexualität zufrieden sind? Sich Zeit dafür nehmen und offen sein,
das sind gute Voraussetzungen. Ebenso wichtig ist es zu versuchen,
sich selbst und die geliebte Person zu akzeptieren.
ZUM NACHDENKEN.
• Was tun Sie, um Ihre Freundschaften, Ihre
Nachbarschaften zu pflegen? Halten Sie
Kontakt zu Ihrer Familie?
• Wer gibt Ihnen in schwierigen Situationen
Rückhalt? Gelingt es, auch einmal jemanden
um Hilfe zu bitten?
• Sind Sie in einem Verein oder einer
Gemeinschaft aktiv?
14
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 14
20.02.14 15:07
ORTAK YASAM
¸
TOPLUM ÖNEMLİDİR.
Baflkalarıyla münasebetlerimizde sevgi, güven, takdir ve anlaflılma ve aidiyet duygularını
paylaflırız. Hayatta karflılafltı€ımız stresli durumlarda ve kriz anlarında bir baflkasının
deste€ine güvenebilmek önemlidir. Fahri angajman ve diğer insanlarla iletişim halinde
olmak insana güç verir.
PARTNERLİK VE CİNSELLİK.
Samimi bir ilişki için ne gerekir? Kişisel cinselliğimiz ile mutlu olabilmemiz için ne
gerekir peki? Bunlara zaman ayırmak ve açık olmak bunun için atılacak ilk adımdır.
Kendinizi ve sevgilinizi kabul etmeyi denemeniz de bir o kadar önemlidir.
¸ ˘
ASAGIDAKİ
KONULARI
˘
DEGERLENDİRİN.
• Arkadafllıklarınızı ve komfluluk iliflkilerinizi korumak
adına neler yapıyorsunuz? Ailenizle iletiflim kuruyor
musunuz?
• Zor durumlarda size kim destek oluyor?
Baflkasından yardım istemeyi hiç becerebildiniz mi?
• Herhangi bir vakıf ya da toplulukta faal misiniz?
15
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 15
20.02.14 15:07
ZEIT FÜR GENUSS
GENIESSEN IST GESUND.
Genießen ist eine angenehme Empfindung. Alle unsere Sinne –
dazu gehören Schmecken, Riechen, Hören, Tasten und Sehen –
sind daran beteiligt.
• Nach einem anstrengenden Tag die Beine hochlegen.
• Frisch gebackenes Brot schnuppern.
• Der erste Schluck Wasser, wenn man durstig ist.
• Mit anderen gemeinsam ein Fußballspiel anschauen.
• Dem Vogelgezwitscher im Park zuhören.
GENIESSEN LERNEN.
Wichtig ist, die eigenen Sinne zu schärfen. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit
auf etwas Angenehmes. Überlegen Sie: Was tut Ihnen gut? Wobei fühlen
Sie sich wohl und entspannt? Was bereitet Ihnen Freude?
TIPPS:
• Genießen geht nicht nebenbei: Eine Tasse Tee oder ein Essen
kann man nicht bewusst genießen, wenn daneben der Fernseher läuft.
• Weniger ist mehr: Wenn Sie ständig Schokolade essen, können
Sie ein Stückchen nicht mehr genießen.
• Erlauben Sie sich Genuss und bauen Sie Freude in Ihren Alltag ein.
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 16
16
20.02.14 15:07
KEYİF ZAMANI
˘ ˘ TADINI ÇIKARIN.
SAGLIGIN
Bir fleylerin keyfine varmak çok güzel bir duygudur. Tüm duyularımız, tat ve koku alma,
duyma, dokunma ve görme bunun için ortaklafla çalıflır.
• Zor bir günün ardından bacaklarınızı havaya kaldırmak.
• Taze piflmifl bir ekme€in kokusunu almak.
• Susamıflken içilen ilk yudum su.
• Baflkalarıyla bir futbol maçı izlemek.
• Parktaki kuş seslerini dinleyin.
˘
KEYİF ALMAYI ÖGRENMEK.
Önemli olan, kendi duyularınızı keskinlefltirmektir. Algılarınızı güzel fleylere odaklayın.
Örne€in afla€ıdakileri düflünün: Sizi ne iyi hissettirir? Nerede kendinizi rahat ve
e€lenceli hissedersiniz? Sizi ne mutlu eder?
TAVSİYELER:
• Yans›s›ra, keyif almak pek de mümkün de€ildir: Bir fincan çayla ya da
yiyecek bir fleylerle televizyon açılmıflsa insan pek de keyiflenemez.
• Az olan daha de€erlidir: Sürekli olarak çikolata yerseniz, artık yedi€iniz
çikolatalardan çok keyif alamazsınız.
• Günlük hayatın keyfine varın ve kendinizi her gün mutlu edin.
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 17
17
25.02.14 10:39
EDITORIAL
SONJA
WEHSELY
STADTRÄTIN FÜR
GESUNDHEIT UND SOZIALES
DENNIS BECK
GESCHÄFTSFÜHRER
WIENER GESUNDHEITSFÖRDERUNG
Wien ist eine lebenswerte Stadt mit
einem guten Gesundheitssystem.
Auch jede und jeder Einzelne kann
aktiv werden und den Schritt in
ein gesünderes Leben machen –
für ein besseres Lebensgefühl.
Die Seele pflegen – das kommt in
unserem Leben mit seinen vielen
Anforderungen oft zu kurz. Dabei ist sie
für unsere Gesundheit ebenso wichtig
wie ein gesunder Körper.
˘
SAGL¡K
VE SOSYAL
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ
˘
VİYANA SAGLIK
BAKIMI MÜDÜRÜ
Viyana, iyi bir sağlık sistemine sahip
yaşanılacak bir şehirdir. Hepimiz daha
iyi bir yaşam hissi için sağlıklı bir
hayata sahip olmaya yönelik adımlar
atma konusunda bir şeyler yapabiliriz.
Ruh sağlığımıza özen göstermek –
bu yoğun yaşam içerisinde bazen buna
bile vakit ayıramıyoruz. Sağlığımız için
hem ruh sağlığı hem de beden sağlığı
çok büyük bir öneme sahiptir.
18
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 18
20.02.14 15:07
INFOS
BİLGİLER
Sozialinfo Wien
www.sozialinfo.wien.at
Viyana sosyal bilgilendirme
www.sozialinfo.wien.at
Selbsthilfe-Unterstützungsstelle
SUS Wien
Telefon 01/4000-76944
www.sus-wien.at
Kiflisel yardım – destek merkezi
SUS Wien
Telefon 01/4000-76944
www.sus-wien.at
Rat auf Draht
Telefon 147
www.rataufdraht.at
Danıflma hattı
Telefon 147
www.rataufdraht.at
Telefonseelsorge
Telefon 142
www.telefonseelsorge.at
Ruhsal destek hattı
Telefon 142
www.telefonseelsorge.at
Sozialpsychiatrischer Notdienst
Telefon 01/313 30
www.psd-wien.at
Acil sosyal psikiyatri hizmeti
Telefon 01/313 30
www.psd-wien.at
24-Stunden Frauennotruf
Telefon 01/71 71 9
www.frauennotruf.wien.at
24 saat acil kadın hattı
Telefon 01/71 71 9
www.frauennotruf.wien.at
Netzwerk für Freiwilligentätigkeiten
www.freiwillig.wien.at
Gönüllü a€ı
www.freiwillig.wien.at
19
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 19
20.02.14 15:07
XXXXXXXXXX
GESUNDE ERNÄHRUNG SCHMECKT
˘
SAGLIKLI
BESLENME LEZZETLİDİR
FÜR EIN GESUNDES LEBEN
IN EINER GESUNDEN STADT.
˘
SAGLIKLI
BİR SEHİRDE
¸
˘
SAGLIKLI
BİR YASAM.
¸
BROSCHÜREN-BESTELLSERVICE
BROSÜR
¸ SİPARİS¸ HİZMETİ
01/4000-76924 | [email protected]
folder_wig_seele_2013_Mut_v5_k.indd 20
25.02.14 10:40

Benzer belgeler

Kunden PDF von Repromedia Wien

Kunden PDF von Repromedia Wien Medieninhaberin und Herausgeberin: Wiener Gesundheitsförderung gemeinnützige GmbH – WiG, Treustraße 35–43, Stiege 6, 1200 Wien, Tel. 01/4000-76905. Für den Inhalt verantwortlich: Mag.a Judith Blach...

Detaylı