Bulut Bilişim Dosyası

Transkript

Bulut Bilişim Dosyası
Bulut
Bilişim
Dosyası
İşbirliğiyle
“Bulut Bilişim, ortak kullanılan
kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre
ölçeklenebilen, anında kullanıma
hazır, kaynak ataması ve yönetimi
kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve
Haberleşme Teknolojileri servisleri
olarak tanımlanabilir.
Bulut platformları; hemen
her türlü elektronik cihazın
bağlanabildiği, Web servisleri
üzerinden donanım ve yazılım
gibi mevcut BHT kaynaklarının
dinamik olarak paylaştırılabildiği
ve ölçek ekonomisinin avantajları
ile yaygın hizmet sunan servis
sağlayıcılardan oluşan İnternet
ortamını ifade eder.”
ka tkılarıyla
Bulut Bilişim Dosyası
Cenk Yapıcı
Bulut Bilişim Platformları
Aslında Bulut Bilişim Teknolojileri’ni,
son kullanıcılar ve kurumlar MSN
Hotmail, YahooMail ya da Gmail gibi
e-posta ya da ajanda servisleri ile 10
yılı aşkın zamandır kullanıyorlar. Bulut
Bilişim’in yıldızını parlatan kuşkusuz
gelişen erişim ve geniş bant teknolojileri
oldu. Artık şirketler, kişiler; diledikleri
yerden, servis aldıkları servis sağlayıcı
üzerinden kurumsal bilgilerine, ofislerine ulaşabiliyor. İş yapış şekillerinde
müthiş bir hız, aynı oranda da verimlilik
sağlıyorlar. Son ayların gündemdeki
konusu Bulut Bilişim Teknolojileri için
daha önce yapılmamış kadar kapsamlı
bir dosya hazırladık. Teknolojinin dev
isimleri siz okuyucularımız için Bulut
Bilişim ve Sanallaştırma teknolojilerinin
ayrıntılarını anlattı.
Mukesh Chulani
IDC; bilişim ve tüketici teknolojileri alanlarında pazar araştırması
ve danışmanlık hizmetleri sunan ve
etkinlikler düzenleyen bir numaralı
küresel oyuncu. Bildiğiniz üzere IDC,
BT profesyonellerinin, şirket yöneticilerinin ve yatırımcıların teknoloji satın
alırken ve iş stratejilerini belirlerken
gerçeklere dayalı kararlar almalarını
sağlıyor. 90 ülkede 900’den fazla IDC
68
HAZİRAN 2010
analisti ile teknoloji, sektör fırsatları ve
eğilimleri konusunda küresel, bölgesel
ve yerel uzmanlık sunuyor. IDC’nin
Baş Analisti Mukesh Chulani’den Bulut
Bilişim Dosyası için dünyadaki eğilim
ve bu yeni bilişim kavramına yaklaşım
konusunda bilgiler aldık.
bir sistem yazılımıyla donanım tarafıyla
ilgilidir.
Bulut Bilişim’e giriş
Bulut Bilişim, düzenli ve ölçeklenebilir bilişim teknolojilerinin sağladığı
olanakların dağıtıldığı ve gerçek bir
zamanda İnternet teknolojilerini kullanarak bir servis olarak tüketildiği bir çeşit
programlamadır. Bulut servisleri, sadece İnternet ya da ağı kullanmaktan çok,
birisi İnternet’teki ya da ağdaki servisin
ya da kaynağın dağıtımı için sorumluluk
aldığında var olur. Üç çeşit bulut servisi
vardır:
- Müşteri İlişkileri Yönetimi gibi iş uygulamalarını içeren bulut uygulamaları,
ağda konferans bağlantısı ve e-posta
gibi iş birliği araçları.
- Uygulama geliştirme servisleri, aracı
yazılım, bilgi girişi, birleşme ve süreç
otomasyonunu içeren bulut platformları.
- Sistem ve ağ kontrol yazılımı, güvenlik yazılımı, aynı zamanda yürütme
ve depolama servislerini içeren bulut
altyapısı. Temel olarak bu, destekleyici
Sıra dışı büyümeyi dengeleyecek
şekilde geleneksel maliyetleri düşürmek için kullanım, bulut servislerinin
yıldızını parlattı. Son IDC araştırmaları
dünya çapındaki büyümeyi resmen
ortaya koymuş durumda. Bilişim ve
Haberleşme Teknolojileri’nde, Bulut
Bilişim harcamalarının payı artmaya devam edecek ve 2013 yılında 44,2 milyar
dolara ulaşacak. Bilişim Teknolojileri
sağlayıcılarının bulut modeli üzerinde
yoğunlaşmalarının bir sebebi sektörün
oldukça hızlı şekilde büyümesidir. Bu
da geleneksel BT dağıtım modelinden
beş kat daha fazladır. İş uygulamalarının bulut servislerine yapılacak
olan harcamanın tetikleyicisi olması
bekleniyor. İş uygulamaları 2008’de
katkılarıyla
toplam harcamanın yüzde 49’unu teşkil
ederken, 2012 yılında bu oranın yüzde
38’lerde olacağı görüşü hâkim.
IDC Bulut Bilişim’i, pek çok BT organizasyonu için şu anki karışık BT ortamına gelecek bir nefes olarak görüyor.
Bulut Bilişim pek çok şirkette yönetim
ve kontrolü, şirketlerin bilgi merkezleri
BT’nin şirketin geri kalan kısmına bir
servis organizasyonu olmasına izin
verdiği sürece dramatik olarak basitleştirebilir.
Bulut rekabeti ve gelişmeler
Bulut trenine atlayan, gittikçe
yükselen sayıda servis sağlayıcı var.
Endüstriye eziyet olan ve daha geniş
bir yaygınlaşmayı engelleyen içeriklerden bazıları sağlayıcı grubu tarafından
tespit edilmektedir. Mesela güvenlik,
performans ve geçerlilik organizasyonlar tarafından en önemli üç şey olarak
görülmüştür. Bunun sebebi kesinlikle,
bilginin değerinin bunu buluta yüklemekteki riskten daha fazla oluşundandır. Yıl boyunca, IBM bulut stratejisindeki mesajlaşmayı asıl güvenlik haline
getirdi. Cisco, EMC ve VMware özel bir
bulut yaratmak isteyen organizasyonlara öncülük etmektedirler. Bu firmalar
genel buluta geçmeden önce özel
bulutun ayrıcalığını hissetmek isteyen
organizasyonlar için doğal bir adım olmaktadır. Kritik uygulamalar bir gecede
yerinden oynatılarak buluta geçirilemez
veya şirketin güvenlik duvarından dışarı
taşınamaz, fakat kuruluşlar bulutu daha
az kritik uygulamalar için tercih edeceklerdir.
Geleceğe bakış
2010 ve sonrasında bulutla ilgili pek
çok kaygı artacak ve reddedişler galip
gelmeye devam edecek, fakat bu teknoloji burada kalacaktır. Önümüzdeki
bir kaç yılda Bulut Bilgi Merkezleri’ne
para akışı oldukça, BT harcama şemalarında da ciddi bir kayma olacaktır.
Bulut servisleri ve altyapıları, tüm
BT altyapısı ve servislerine düşük gider
harcanması zorunluluğu konduğu için
engelle karşılaşabilir. Ancak harcama
kalemlerinde CAPEX’den OPEX’e almak giderleri büyük oranda düşürmüştür. Bu iş “talep ettikçe, sen ilerledikçe
öde’ mantığına göre oturtulmuştur.
Örneğin; yeni yılda perakende iş yapan
firmalar BT iş güçlerini arttırmışlardır,
fakat hala yılın geri kalanına göre azdır.
Dinamik bulut kullanımıyla talep edilen
kaynaklar sadece kullanıldıklarında
ödeme alabiliyorlar; yeni donanım ve
yazılım açılımı ev sahibinin sorumluluğunda oluyor. Bu orta ve küçük ölçekli
firmalar için çok çekici. Şöyle ki; onlar
için özel bir BT kadrosunu bulundurmak çok pahalı bir iş çünkü yaptıkları iş
küçük.
Bu yüzden servis sağlayıcıları, sistem bütünleştiricileri ve altyapı sağlayıcıları, bu sektörde, müşterileriyle olan
paylaşımlarını artırmak açısından daha
dikkatli ve stratejik bir konumda olacaklardır.
Bazı açılardan, Bulut Bilişim farklı
iş modellerinin olgunlaşmasını temsil
etmektedir. Olgunlaşma, her türdeki
kullanıcı için yeni tüketim modelleri imkânları yaratılması konusunda
olacaktır. Ekonomik koşulların sonucu
olarak, fiyatlar rayına oturacaktır.
İçsel değerini dikkate alarak, makul
bir hizmet için makul bir fiyatın belirlenmesini tanımlamak üzere Adam Smith,
“Wealth of Nations (Ulusların Refahı)”
eserinde “bir mal, tam olarak ettiği değer üzerinden satılmaktadır” demekte.
Cisco buluta bağlıyor
Bulut Bilişim Teknolojileri’nde
de lider bir kurum olan Cisco’nun İş
Geliştirme Yöneticisi Özay Uyanık ile
dosya konumuz üzerine konuştuk.
Uyanık, bulut kavramı ve Cisco’nun
bulut vizyonu ile ilgili önemli bilgileri
bizlerle paylaştı.
Bulut Bilişim teknolojileri
kullanıcılara büyük fayda sağlıyor
Web’in ikinci büyük dalgası olarak adlandırılan ve gelecekte iş
dünyasına yön verecek en önemli
kavramlardan biri olarak önümüzde
duran Bulut Bilişim, kısaca bir Bilişim
Teknolojileri’nin (BT) dış kaynak olarak
Özay Uyanık
sunulması (IT sourcing) hizmetidir.
Bulut Bilişim ile kaynaklar, ‘kullandıkça
öde’ modeliyle işletmelerin kullanımına sunuluyor ve işletmelerin BT için
ayırmaları gereken finans ve işgücü
kaynağını en aza indiriyor. Bulut mimarisi için içinde bulunduğumuz ekonomik
koşullar çok uygun bir ortam yaratıyor.
İş dünyası daha önce hiç olmadığı
kadar hız ve çeviklik istiyor. Bunun
yanı sıra, hem iş süreçlerini, hem de
maliyetlerini kontrol altında tutmak için
bir bilgi sistemine hiç olmadığı kadar
ihtiyaç duyuyor. Bu noktada değişime
ayak uydurmada işletmelere çok düşük
kullanım maliyetleri ve büyük fayda
sunan Bulut Bilişim popülerliğini gün
geçtikçe artırıyor.
Kurumlar ve çok şubeli firmalar
konsolidasyon (birleştirme) ile
verimliliğe kavuşuyor
Bulut teknolojileri BT’deki kaynak
kullanımının ‘self-servis’ hizmetler
haline getirilmesi ve ona uygun olarak
69
Bulut Bilişim Dosyası
da ücretlendirilmesi için gerekli ortamı
sağladığından kurumlar ve özellikle de
çok şubeli firmalar için en ideal çözüm
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü
bulut teknolojileri, mevcut veri merkezi
kaynaklarının birleştirilmesi, sanallaştırılması ve de otomatize edilmesini
içerir. Kaynak kullanımını efektif hale
getiren bulut teknolojisi, veri merkezi giderlerini azaltması, bütün BHT kaynaklarının bir havuzdan ihtiyacı olduğu kadar kullanılmasını sağlaması ve bütün
kaynakların tek bir yönetim sistemi ve
işletim sistemi ile yönetilebilecek esnekliğe kavuşturması açısından kurumlara
büyük faydalar sağlamaktadır.
Cisco’nun ‘Bulut Bilişim’ vizyonu
Cisco olarak sanallaştırma ve özel
bulut mimarilerinin veri merkezlerinin
geleceği olduğuna inanıyoruz. ‘Data
Center 3.0’ mimarimizdeki ürünler
tamamen sanallaştırma ve bulut
mimarisini destekleyecek şekilde
geliştirilmiştir. Ayrıca geçtiğimiz
yıl sonunda yaygın sanallaştırma
ve özel bulut altyapılarına ivme
kazandırmak için EMC ve VMware ile
oluşturduğumuz ‘Virtual Computing
Environment (VCE)’ koalisyonu ile
güçlerimizi birleştirdik.
Cisco – VMware ve EMC’nin
Sanal Bilişim Ortamı güç birliği
ağ, bilişim, depolama, güvenlik ve
yönetim teknolojilerini birleştiren Vblock
Altyapı Paketleri ile firmalara, bilişim
stratejilerini özel bulutlar etrafında
düzenlemek ve optimize etmek için
kapsamlı bir yaklaşım sunuyor.
Vblock altyapı paketleri
kurumların ihtiyaçlarına göre üç ayrı
kategoride sunuluyor. Giriş seviyesi
yapılandırmaya sahip olan Vblock0,
300’den 800’e kadar sanal makine
desteğine sahipken; Vblock1, 800’den
3 bine ve Vblock2 ise 3 binden 6 bine
kadar sanal makineyi destekliyor.
Böylelikle küçük ve orta ölçekteki
işletmelerden uluslararası kuruluşlara
kadar tüm organizasyonlar Vblock
altyapı paketleri ile Bulut Bilişim hızlıca
hayata geçirebiliyor.
NetApp buluta güç
sağlıyor
NetApp firması 1992 yılında
kurulmuş bir Amerikan şirketi.
Rakiplerine göre genç bir firma olması
dinamizmini ve girişkenliğini artırıyor.
Faaliyet alanı tamamen veri depolama
çözümleri olan NetApp, sunduğu
servis, hizmet ve çözümleriyle Bulut
Bilişim Teknolojileri’nin önünü açıyor.
Türkiye’de Bulut Bilişim hizmetlerine
fiilen yer almaya başlayan NetApp’in
Sistem Mühendisi Burak Koç’tan Bulut
Bu güç birliği, bilişim altyapısı
esnekliği sağlayarak firmaların iş
alanında daha rahat hareket etmelerini;
yaygın veri merkezi sanallaştırması ve
özel bulut altyapılarına geçiş ile BHT,
enerji, bina maliyeti gibi harcamaları
azaltmalarını sağlamak amacıyla
oluşturuldu. Sanal Bilişim Ortamı (VCE)
güç birliği, Cisco, EMC ve VMware
tarafından sunulan sınıfının en iyisi
sanallaştırma, ağ, bilişim, depolama,
güvenlik ve yönetim teknolojilerini
birleştiren VblockTM Altyapı Paketleri
ile firmalara, bilişim stratejilerini
özel bulutlar etrafında düzenlemek
ve optimize etmek için kapsamlı bir
yaklaşım sunuyor.
Cisco’nun bulut gücü Vblock
Sanal Bilişim Ortamı güç birliği,
Cisco, EMC ve WMware tarafından
sunulan sınıfının en iyisi sanallaştırma,
70
HAZİRAN 2010
Burak Koç
Bilişim kavramı hakkında güncel bilgiler
ve yorumlar aldık.
“Kullanıcı olarak fark etmesek de
bulut hayatımızda”
Bulut Bilişim’in tanımından yola
çıkarak yaklaşımları daha kolay
anlayabiliriz. Bulut Bilişim, Bilişim ve
Haberleşme Teknolojileri’nin kurumlara
bir hizmet olarak sunulmasına olanak
sağlayan bir iş modelidir. Bu yüzden
bulut kavramını ürün, hizmet gibi
ayrıştırmamız da doğru olmayacaktır.
Bulut Bilişim kendi içerisinde yatay
ve dikey bileşenlerden oluşur. Bulut
Bilişim Teknolojileri sundukları hizmet
ve sunuldukları kitleler açısından
ayrılırlar.
Temelde, Bilişim ve Haberleşme
Teknolojileri’ni (ITaaS) sundukları
hizmetler açısından 4 ana gruba
ayırabiliriz. ITaaS; altyapı hizmeti
(IaaS), platform hizmeti (PaaS),
uygulama hizmeti (SaaS), veri
depolama hizmeti (StaaS) ana
başlıklarından oluşmaktadır. Ayrıca
sunuldukları kitleler açısından da, özel
(private) ve genel (public) olarak ikiye
ayrılırlar.
Aslında günümüzde birçok kişi
zaten farkında olmadan bir takım
hizmetleri Bulut Bilişim altyapısı
üzerinden yürütmektedir. Facebook,
Google Apps, iTunes ve Yahoo gibi
şirketlerin ürünleri, genel (public)
bulut ürünlerine örnek olabilirler ve
aslında her Facebook kullanıcısı
bir bulut kullanıcısıdır. Oracle,
katkılarıyla
Siemens ve BMW’yi de gerek farklı
kurum ve şirketlere gerekse kendi iç
altyapılarına özel (private) Bulut Bilişim
hizmeti sunan şirketlere örnek olarak
verebiliriz.
EMC ile bir sonraki adım
NetApp ile sorunsuz, esnek veri
depolama altyapıları
Her an her noktadan erişim
NetApp olarak yukarıda örneklerini
de verdiğimiz Bulut Bilişim hizmeti
sunan şirketlerin tamamı için,
güvenlikten ödün vermeden esnek veri
depolama altyapıları sunmaktayız. En
önemli konulardan birisi de verileri aynı
fiziksel ortamda, birbirlerini etkilemeden
ve güvenli bir şekilde barındırabilmektir.
NetApp, bu ayrımı, yani kaynakların
ortak kullanımını sağlarken aynı
zamanda mantıksal olarak da veri
ve hizmet niteliğini keskin çizgilerle
birbirinden ayırmaktadır. Bu özellikleri
sayesinde, özellikle Bulut Bilişim
hizmeti verilen veri merkezlerinde
NetApp çözümlerinin hızla arttığını
göreceğiz.
NetApp, Cisco ve VMware
gücünü zirveye taşıyor
Bu çerçevede, NetApp, Cisco ve
VMware’in bir araya gelmesiyle, veri
merkezleri için ortak bir çözüm oluşturulmuştur. Bu çözüm genel hatlarıyla,
NetApp veri depolama sistemleri, Cisco
anahtar ve sunucuları ile Vmware’in
sanallaştırma platformunun tümleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu birlikteliğin
sebeplerinden birisi de, 3 şirketin veri
merkezi çözümlerinin aynı vizyona,
yani esnek ve güvenli sanal ortamlar
yaratılmasına olanak sağlamasıdır.
Ayrıca yeni bir gelişme olarak,
geçtiğimiz aylarda NetApp bu çözümü
sağlayan Bycast firmasını satın alarak
zaten çok yakın bir şekilde çalıştığımız
Microsoft-Vmware-Cisco firmalarının
bulut mimari çözümlerini bir üst seviyeye taşıma fırsatını müşterilerine
sağlamaya başlamıştır.
Dünyada büyük hızla yaygınlaşan
Bulut Bilişim kavramı, ülkemizde de
yolculuğuna başlamış bulunmaktadır. NetApp, Bulut Bilişim iş modeline
yönelik çözümleri ile Türkiye’nin ilk
özel (private) Bulut Bilişim sunan veri
merkezlerinde de yer almanın gururunu
yaşamaktadır.
Bulut Bilişim ve sanallaştırma teknolojilerinin dev şirketi EMC’den Teknoloji
Danışmanlığı Ekip Lideri Cenk Ersoy
dosyamız için konuğumuz oldu.
Bulut Bilişim’i, kurumların ihtiyaç
duyduğu BHT hizmetlerinin servis olarak verilmesini sağlayan yapılardır. Bu
servisler altyapı hizmetleri olabileceği
gibi e-posta, dosya paylaşım, kaynak
yönetimi vb. gibi birçok uygulama
hizmeti de olabilir. Bulut Bilişim kişi ve
kurumlara merkez serbestliği sağlar.
Üstelik sabit bedeller yerine kullanılan kapasite ve hizmet kadar ödeme
mantığıyla çok daha ekonomiktir. Bu
sayede işletimi uzman bir kadro tarafından gerçekleştirilen güçlü altyapılarda
konumlanan merkezlerdeki veri ve
uygulamalarınıza İnternet üstünden
kolayca ulaşabilirsiniz. Böylece bir
veri merkezinin ihtiyaç duyduğu insan
ve donanım masraflarıyla uğraşmaz,
ayakta tutmak için enerji harcamaz,
sadece kendi işinize ve ihtiyaçlarınıza
odaklanırsınız.
Kurumlar ve çok şubeli firmalar
neden sanallaştırma ve bulut
teknolojileri kullanmalı?
Veri merkezlerinde sanallaştırmanın
uygulanması, kaynakların daha
verimli bir şekilde kullanılmasını aynı
zamanda maliyetlerin de düşmesini
sağlamaktadır. Daha önce altyapı
teknolojilerini yöneten bilgi işlem
kısımları, sanal veri merkezlerinde
artık altyapı servisleri sağlayan bir
duruma gelmekte, fiziksel sistemleri
yönetmek yerine artık is süreçleri
ile alakalı kuralları yöneterek doğru
uygulamaların, doğru sunucular
üzerinden hizmet vermesini ve
verilerin doğru disk sistemleri üzerinde
depolanmasını sağlamaktadırlar.
Sanallaştırma teknolojilerinin ve Bulut
Bilişim’in kullanımının artması pek çok
üreticinin bir araya gelip bir vizyon
oluşturması gereksinimini de ortaya
çıkardı. Bu sayede bugünün sanal
ortamlarının tamamen otomatik ve
dinamik veri merkezlerine dönüşmesi
sağlanmaktadır. Yani artık kurumların
BT ekipleri müşterilerine sadece
altyapı sağlamakla kalmayıp bu
altyapıyı müşterilerinin servis seviyesi
ihtiyaçlarına göre otomatik olarak
sınıflandırıp, elle yapılan ayarlamalar ve
vakit kayıplarını da ortadan kaldırarak
bu hizmeti tamamen otomatize
edebilmektedir.
EMC ile geleceğe yönelik
çözümler
EMC’nin Bulut Bilişim vizyonu;
sanallaştırmayı sunucu sanallaştırmasının ötesine taşındığı, bilişimin depolama, ağ, sunucu ve uygulama gibi tüm
katmanlarının sanallaştırılarak tek bir
havuz olarak kolayca yönetilebildiği,
otomatik olarak kaynak tahsisi, uyumlaştırması ve kaynak geri kazanımı
özelliklerine sahip, kullanım oranlarının
kolayca ölçüldüğü bir yapıya dayanmaktadır. Hatta bu havuz yapısının tek
bir veri merkezinin ötesine taşındığı ve
birden fazla ver merkezinin bile tek bir
havuz olarak çalışabildiği bir geleceğe
doğru ürün ve çözümler geliştirilmeye
devam edilmektedir.
EMC’nin sunduğu bulut
teknolojileri ürün, servis ve
hizmetleri
Cenk Ersoy
EMC ürün çeşitliliği, servis ve hizmet
yapısı ileriye dönük, Bulut Bilişim
yöntemlerini benimsemiş bir yapıya
doğru evrimleşmektedir. VCE – Vblok
71
Bulut Bilişim Dosyası
ürününün yanı sıra, hem orta hem
de kurumsal ölçeklerdeki çözümlerde
birden fazla merkezde çalışabilecek,
performansını otomatik olarak
uyumlaştırabilecek şekilde çalışan
tümleşik sistemler ortaya çıkmaktadır.
FAST yazılımımız sayesinde veri
doğru zamanda doğru katmanda
otomatik olarak konumlandırılabilir.
RecoverPoint cihazları sayesinde
değişik marka ve model depolama
sistemleri birbiri ile tümleştirilip şubeler
arasında veri koruması sağlanabilir.
Mayıs 2010’da Boston’daki
EMC World toplantısında duyurusu
yapılan V-Plex ürünümüz sayesinde
birden fazla veri merkezinin tümü
tek bir depolama altyapısı olarak
yönetilebilecektir. Bulut mimarisinin
de başarılı olacak firmalar muhakkak
bulut mimarisinin yapılandırılması,
yönetimi ve güvenliği konusunda da
etkili çözümler sunmak zorundadırlar.
IONIX ürün ailemiz bünyesindeki
çeşitli yazılımlarımız sayesinde
Bulut mimari altyapısın kolayca
yönetilebilmekte, kaynak otomatik
olarak tahsis edilebilmekte, değişik
yazılımlarla kaynak kullanımı gözlenip
raporlanabilmektedir.
Bulut Bilişim, herkese açık (public)
veya kurumlara özel (private) şekillerde olabilir. Bir başka deyişle Bulut
servisleri, genel kullanıma açık olabileceği gibi sadece işletmelere özel
altyapı, platform veya yazılımlar sunabilir. Bulut servislerinin paylaşımlı olma
özelliği ve ihtiyaca göre kaynak dağılımını sağlayabilme becerisi, özellikle
kurumlar açısından büyük avantajlar
sunmaktadır. Kurumlar değişen iş ihtiyaçlarına anında cevap verebilen bulut
servislerini, uygun ödeme koşulları
belirli dönemler için satın alabilecekleri
gibi bu servislerin güvenlik, performans
ve ölçeklenme avantajlarından faydalanabilirler, dahası BHT altyapı bakım
ve yönetim maliyetlerinden de önemli
tasarruflar sağlayabilirler.
Bulut bilişimin en önemli yapı taşlarını sanallaştırma ve yönetim yazılımları
oluşturmaktadır. Microsoft Hyper-V
sanallaştırma çözümleri ve System
Center yönetim ailesi ile yönetilen Bulut
altyapıları hem özel, hem de çok kullanımlı ortamlarda zengin Web servislerinin sunumunu sağlamaktadır.
Dünyadaki yaklaşım ve ‘Microsoft
Bulutu’
Bulut Bilişim, kurumların bazı BT
hizmetlerini servis olarak almalarını sağlarken sadece operasyonel
EMC hali hazırda müşterilerine Bulut
Mimari altyapısı kullanan ‘Mozy.com’
isimli yedekleme servisi ve ‘Salesforce.
com’ isimli CRM uygulaması
sunmaktadır.
Bulut Bilişim’de yazılımın
gücü Microsoft
Bulut Bilişim’in yönünü oluşturduğu
dev yazılım platformları ile belirleyen
Microsoft’un Türkiye Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Çağan ile birlikte
kurumların yüzünü dönmeye başladığı
bu yeni kavramı, Microsoft’un Bulut
Bilişim’e sağladığı katkıları ve sahip
oldukları vizyonu görüştük.
Microsoft Hyper-V zengin bulut
deneyimi yaşatıyor
72
HAZİRAN 2010
maliyetleri azaltmakla kalmıyor, teknoloji bütçeleri sınırlı olan küçük ve orta
ölçekli şirketler için de önemli fırsatlar
sunuyor. Bilişim endüstrisinde bir
eğilim haline gelen bulut platformları,
Microsoft’un iş planlarında önemli bir
yer tutuyor. Microsoft’un bu alandaki
liderliği tüketici ihtiyaçlarını doğru yorumlayıp en uygun teknolojileri anında
geliştirmesinden kaynaklanıyor. Her
yerden her cihazla bilgiye erişmeyi hedefleyen vizyonumuzu bugün bir adım
daha ileriye taşıyoruz. Dünyada 1,4
milyon kullanıcının Windows deneyimi
bugün bize kişisel bilgisayar, mobil ve
İnternet platformları arasındaki sınırları kaldırmamıza yarayan teknolojileri
geliştirmek için yol gösteriyor.
Yeni nesil işletim sistemimiz
Windows 7, mobil cihazların kalbi
Windows Mobile ve İnternet ortamında haberleşme ve paylaşım sağlayan
Live yazılım ve servislerimiz, gelişmiş
yazılımlarımız, bireylere ve kurumlara
platformlar arasında kesintisiz geçiş
yapma olanağı sunuyor. 550 milyonu aşkın Microsoft Live kullanıcısı ile
dünyanın en geniş sanal topluluğunu
ağırlıyoruz. Ayrıca Office 2010 başta
olmak üzere tüm Microsoft yazılımları
Bulut ortamlarına tümleşik olacak şekilde geliştiriliyor.
Bu nedenle Microsoft Bulutu, dünyanın en geniş kullanıcı kesimine sahip,
birbirinden zengin uygulamaları ve
teknik profesyonelleri bir araya getirirken, dünyanın önde gelen kurumları
Microsoft’un yenilikçi yazılımlarını en
uygun şartlarla kullanabiliyor. Microsoft
Bulut Servisleri veri merkezlerinin ve
donanımların bakım ve operasyonel
maliyetlerini hissedilir düzeyde azaltıyor. Microsoft, bulut hizmetlerini kullanmak isteyen, buna karşılık güvenlik,
bilgi mahremiyeti, uyumluluk, kimlik ve
erişim denetimi gibi konularda şirket
yöneticilerinin kurumsal beklentilerini
anlıyor ve onlara en etkin çözümleri
öneriyor.
Bulut Bilişim Türkiye’nin de
ufkunu açacak
Mustafa Çağan
Mevcut İnternet altyapısının yaygınlığı, mobil teknolojilerdeki gelişmişlik
düzeyi Türkiye’de Bulut servislerinin
gelişmesi için önemli bir potansiyel
sunuyor. Ayrıca dış kaynaklı hizmetlerin
katkılarıyla
kullanımı konusunda istenen yaygınlığa erişmese de, bu alanda genel bir
farkındalıktan söz etmemiz mümkün.
Küresel ölçekte rekabet eden birçok
Türk firmasının bilgi teknolojilerinin
kendi işlerine sağladığı katma değer
konusunda hemfikir olduğu böyle bir
dönemde, Bulut platformlarının özellikle
bilgisayar kullanımı sınırlı KOBİ’lerimize
de yeni bir ufuk açacağı kanısındayız.
Buna karşılık küresel ilişkilerin
yoğunlaştığı bir dönemde Bulut platformları ortaya çıkarken işin hukuki ve
ekonomik boyutlarının da olgunlaşması
zamana bağlı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle hizmet kalitesi
standartlarından, özellikle bazı sektörlerde önemli olan yasal standartlara
kadar çeşitli hukuki düzenlemeler, bu
tür hizmetlerin gelişimini de doğrudan
etkileyecektir. Bu sürecin kısa sürede
aşılacağını ve Bulut servisleri alanında
Microsoft çözümlerinde ciddi deneyim
sahibi iş ortaklarımızın bu tür hizmetleri
Batı standartlarında ve yüksek kalite
seviyesiyle sunabileceğini görebiliyoruz.
Bu noktada Microsoft’un küresel yol
haritasına uygun olarak yüksek katma
değerli Microsoft Çevrimiçi Servisleri’ni,
Türkiye’de en kısa sürede hayata geçirmiş olmayı ümit ediyoruz.
Microsoft müşterilerine sunduğu
bulut hizmetleri
Microsoft şu anda 1 milyar müşteriyi
ve 20 milyon işletmeyi destekleyebilecek bir bulut hizmetleri altyapısına
sahip. Buna rağmen kapasiteyi daha da
artırmak için yatırımlarını sürdürüyor.
Microsoft Bulut Servisleri’ni dünyanın
önde gelen 10 enerji şirketinden 7’si, 20
bankadan 15’i, 20 ilaç firmasından 16’sı
ve 20 telekom şirketinden 13’ü etkin bir
şekilde kullanıyor. Bu kurumlar çalışanlarını, Exchange Online, SharePoint
Online, Office Live Meeting, Office
Communications Online ve Exchange
Hosted Services gibi Microsoft Bulut
Servisleri üzerinde sunulan Web
hizmetleriyle destekleyerek işlem
maliyetlerini azaltıyor. Microsoft’un en
son ürün güncellemeleriyle birlikte tüm
bu servisler anında yenilenerek ilgili
güncellemeler milyonlarca kullanıcıya
yansıtılabiliyor. Kurumlar böylece BT
altyapısının güncellenmesi, lisanslar,
bakım ve yönetim için fazladan bir harcama yapmak zorunda kalmıyor.
Microsoft kurumsal iş
uygulamaları
Microsoft her ölçekten şirket için
altyapı ve iş ihtiyaçlarına cevap veren
yenilikçi yazılımlar ve teknolojiler üretiyor. Microsoft Sanallaştırma, Birleşik
Haberleşme Çözümleri, Dynamics CRM
ve ERP-Elektronik Kaynak Planlaması
gibi iş uygulamalarımız dünyada milyonlarca şirket tarafından kullanılıyor.
Verimlilik artışı, enerji tüketiminde ve
yer kullanımında azalma, yönetimin kolaylaşması gibi yararlarla bir çığır açan
sanallaştırma çözümleri, bu eğilimleri
destekleyen özellikleriyle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda ciddi bir
tercih konusu olmaya devam ediyor.
Microsoft Hyper-V ile gerçekleştirdiğimiz çözümlerden edindiğimiz izlenimler
sonucunda, sanallaştırma ile veri merkezlerinde sunucu ve uygulamaların yönetimi açısından güçlü bir dönüşümün
yaşanmakta olduğunu görüyoruz.
Şirketlerimizin haberleşme ve
seyahat masraflarını azaltan Microsoft
Birleşik Haberleşme çözümleri ise,
günümüzün haberleşme araçlarını
çalışanlara bir arada sunarken, özellikle Microsoft yazılımlarıyla tümleşik
olarak müşteri veya tedarikçi ilişkileri
yönetimindeki yüksek katma değeriyle
ön plana çıkıyor. Microsoft Dynamics
de Navision ve Axapta ERP yazılımlarıyla küresel pazarda rekabetçi
olmak isteyen şirketleri hedeflerken,
Microsoft Dynamics CRM de etkili müşteri kampanyaları hazırlamak isteyen
kurumların öncelikli tercihleri arasında
yer alıyor. Microsoft Dynamics ürünleri
sağladıkları ERP ve CRM çözümleriyle
firmalarımızın küresel rekabetin ağır
koşullarına direnmeleri ve dönüşüm sürecini yönetebilmeleri için güçlü araçlar
sunuyor.
Microsoft, kurumlara gerçek potansiyellerini ortaya koyma fırsatı veren
yenilikçi çözümlerini, dünya çapında
25 binden fazla sistem sağlayıcısı ve
katma değerli iş ortağıyla destekliyor.
45 bini aşkın sayıda bağımsız yazılım
evi ise, Microsoft ürünleriyle yazılım ve
çözümler geliştiriyor. Microsoft kurumsal çözümlerdeki deneyimini Bulut
servisleri için de kullanarak şirketlere
en gelişmiş teknolojileri küçük bütçelerle edinme fırsatı sunuyor. Microsoft,
Bulut hizmetlerini kullanmak isteyen;
buna karşılık güvenlik, bilgi mahremiyeti, uyumluluk, kimlik ve erişim denetimi
gibi konularda endişe yaşayan şirketleri
gayet iyi anlıyor, onlar için en doğru ve
etkin çözümleri öneriyor.
Bulut tabanlı çözümlerimiz, tanıtımdan, haberleşmeye, takım çalışmasından, iş uygulamalarına, yönetimden
altyapı bakımına kadar çok kapsamlı
Web hizmetlerinden oluşuyor. 19
ülkede Microsoft Business Productivity
Online Suite hizmetlerimizi sunan 8 binden fazla iş ortağımız var. Kullanıcılar
aşina oldukları ara yüzleri ile Windows,
SQL Server, Exchange, SharePoint ve
Microsoft Office gibi çözümlere şimdi
Web ortamından daha az maliyetle ve
kolay erişebiliyor. Microsoft Çevrimiçi
Servisleri’ni bugün dünyanın önde
gelen 10 enerji şirketinden 7’si, 20
bankadan 15’i, 20 ilaç firmasından 16’sı
ve 20 telekom şirketinden 13’ü etkin bir
şekilde kullanıyor.
Microsoft’tan kamuya özel
çözümler
Kamu yönetimlerinin temel hedefi
73
Bulut Bilişim Dosyası
vatandaşa hızlı ve kaliteli çözüm sunmak, kamu hizmetlerinin sağlıklı yönetimi için gerekli teknoloji altyapısına
sahip olmaktır. Öncelikle kamu birimlerine hizmet veren BHT altyapılarının
kesintisiz ve performanslı çalışması
beklenir. Bu aşamada Microsoft’un
sistem yönetiminden güvenlik ve veri
yönetimine kadar birçok konuda kamu
kurumlarına sunduğu çeşitli çözümlerden söz edebiliriz.
Microsoft bilgisayar ağına bağlı
bilgisayarların, sunucuların ve bütün
taşınabilir aygıtların işletim sistemlerini,
yazılımları ve yazılım güncellemelerinin
merkezi olarak bakımını ve yönetimini
sağlayan gelişmiş araçlara sahiptir.
Windows Server 2008 R2 sunucu
ve Windows 7 işletim sistemlerimiz,
sanallaştırmaya ve kurum genelinde
masa üstü sistem yönetimine verdikleri
destekle veri merkezlerinin öncelikli
tercihleri arasında yer alıyor. Windows
Server 2008 R2 ile birlikte muhteşem
bir uyum içinde çalışan Windows 7
içinde hazır gelen Microsoft Masa üstü
Uyumlaştırma Paketi (MDOP) , masa
üstü sistemlerinin tek bir noktadan
yönetimini kolaylaştırıyor. Bu açıdan
Windows 7 ve Windows Server 2008
R2 her açıdan birbirini tamamlıyor.
Şu an 4 bin farklı donanımı destekleyen ve üzerinde 800 civarında uygulamanın çalıştığı Windows Server 2008,
Hyper-V sanallaştırma teknolojisiyle
kurumlara ciddi bir tasarruf avantajı
sunuyor. Hyper-V bilgi işlem kısımlarında harcanan enerji ve yer ihtiyacından
yüzde 90’ların üzerine çıkabilen bir
tasarruf oranı sağlıyor.
Günümüzün veri merkezlerinde
farklı platformların bir arada bulunması, kurumlara yönetim açısından bazı
darboğazlar yaratabiliyor. Böyle ortamlarda Microsoft System Center Virtual
Machine Manager farklı işletim sistemi
platformlarını yönetme becerisiyle öne
çıkıyor.
Bu arada kamu kurumları açısından
bilgi ve kullanıcı güvenliği de kritik bir
öneme sahiptir.
Tümüyle yenilenen Microsoft’ un
güvenlik Ürün Ailesi olan Forefront
Güvenlik Ailesi ile uçtan uca (istemci,
sunucu ve erişim) sağladığı çözümle
güçlü bir güvenlik altyapısı sunuyoruz.
Ayrıca Microsoft ve Microsoft dışındaki
74
HAZİRAN 2010
güvenlik ürünlerini bütünleştirerek
birlikte yönetmeyi sağlayan çözümleri
de (Forefront Protection Manager 2010)
yakında sunmayı hedefliyoruz. Sistem
kaynaklarına kontrollü ve güvenilir erişim sağlamak amacıyla kurum
genelindeki varlıkların ve çalışanların
sayısal kimliklerini yönetmeyi sağlayan
Forefront ve Identity Lifecycle Manager
ise kurum dışındaki tedarikçiler, çalışanlar ve müşterilerin güvenilir ve
denetlenebilir bir ortamda sistemlere
erişimini mümkün kılıyor.
Kamu kurumları özellikle yüksek
hacimli verilerin yönetimi için yetkin
araçlara ihtiyaç duyar. Bu çerçevede
kurumların veri depolama stratejilerini
oluştururken yenilikçi teknolojileri dikkate alması, veri depolama sistemlerinin
güvenliği, güvenilirliği, ölçeklenebilirliği
ve yönetimi gibi konuları dengeli bir şekilde yönetmesi önem taşıyor. Windows
Storage Server 2008 ve Microsoft
System Center DPM 2007, işte tüm bu
ihtiyaçları bir orkestra şefi gibi başarıyla yönetiyor. Kurum genelinde kritik iş
uygulamalarına destek veren Windows
Storage Server 2008 ve Windows
Server 2008 birbirini tamamlayan teknolojileriyle geometrik artış gösteren bilgi yükünü, sunucular üzerinde dengeli
bir şekilde dağıtmaya ve belirli kurallar
doğrultusunda başarıyla yönetmeye
imkân veriyor.
Microsoft System Center Data
Protection Manager 2007 kurumlardaki
donanımlar üzerinde ağır bilgi yüküne
sahip veritabanları, e-posta sunucuları,
dosya ve Web sunucularındaki dosyalara güvenli ve hızlı erişim olanağı
sunuyor.
Bulutun işletim sistemi Windows
Azure
Windows Azure platformu birlikte
veya bağımsız çalışmak üzere tasarlanan bir dizi Bulut Bilişim servisinden
oluşuyor. Azure ile uygulama geliştiriciler mevcut yetkinliklerini ve alıştıkları
yazılım geliştirme araçlarını kullanarak
bulut servisleri oluşturabilirken, bağımsız yazılım evleri ise öde ve kullan
sistemiyle hızlı bir şekilde hayata geçen
bulut uygulamaları yazabiliyor. BT
profesyonelleri, Azure’u çok fazla karmaşaya neden olmadan veri merkezleri
için gerekli BT kaynaklarına erişmek
amacıyla kullanırken, farklı ölçeklerdeki
işletmeler de değişen iş ihtiyaçlarını
Azure ile yazılmış zengin Web servislerinden sağlayabiliyor.
Microsoft’un teknolojileriyle paralel
gelişen Windows Azure ve SQL Azure,
altyapı ve platform gibi seviyelerde herkese açık bulut hizmetlerinin sunumunu
mümkün kılmaktadır.
Kuşkusuz bir başka önemli konu
ise bulut platformlarından faydalanmak
isteyen işletmelerin kendi ortamlarındaki teknolojiler ile bulut servislerini
entegre kullanabilmesidir. Microsoft
Bulutu ve Azure’un üstün teknolojisi, Microsoft Exchange, SharePoint
Server ve Dynamics CRM gibi başarılı
Microsoft sunucu yazılımlarının İnternet
ortamından Çevrimiçi Servisler olarak
sunulmasını ve dolayısıyla her ölçekte
işletme tarafından kullanımını olanaklı
hale getiriyor.
Windows Azure ile başarı
hikâyeleri
Çevrimiçi ortamda gerçekleşen veri
transferlerinde Azure’un SQL Server
2008 R2 ile tümleşme becerisi kurumsal
uygulamaların kapsama alanını genişletiyor. Azure’un uyumlu programlama
modeli ve SQL Server ile bağlantılı
araçları, özellikle İnternet üzerinde yeni
iş modelleri oluşturmayı hedefleyen girişimcilere ciddi bir fırsat kapısı açıyor.
Siemens ve Coca Cola gibi dünyanın
önde gelen kurumları Azure platformlarının maliyet avantajlı rahatlığından faydalanıyor. Siemens, dünya çapında 410
bin çalışanı, elektrik ve elektronik mühendisliğinde yenilikçi projeleri ve köklü
deneyimi ile enerji ve sağlık sektörlerinde haklı bir üne sahip. Dolayısıyla bu
devin deneyimleri, Azure’un kurumlara
sunduğu avantajları yansıtması açısından büyük bir önem taşıyor.
Siemens belli bir süre önce
yazılımların kurum genelinde daha
verimli dağılımını sağlamak, maliyetleri
azaltmak ve karmaşık yazılım
paketlerini farklı cihazlara yüklemek
için pratik bir yöntem arayışına girdi.
Özellikle yazılım dağıtım sisteminin
kapasitesini genişletmeyi hedefleyen
Siemens, bu sorunu bulut modeliyle
çözmeye karar verdi. Şimdi firma kendi
yazılım paketlerini İnternet’te harici bir
veri merkezinde tutuyor ve yönetimini
katkılarıyla
bu merkez üzerinden gerçekleştiriyor.
Microsoft Teknoloji Uyum Programı’na
(Microsoft Technology Adoption
Program) katılarak Windows Azure
platformunu kullanmaya başlayan
Siemens, kendi yazılımlarını,
Microsoft’un bir veri merkezinde
tutulan ve ölçeklenebilir Bulut servisleri
üzerinden çok sayıdaki müşterisinde
bulunan binlerce farklı cihaza merkezi
olarak yükleyebiliyor. Siemens’in
Windows Azure platformunu tercih
etmesinde, bu servislerin, kesintisiz
çalışan ve ölçeklenebilir bir altyapı
sunması kadar, aynı zamanda öde ve
kullan modeliyle çalışması da önemli
rol oynadı. Bu arada Microsoft Web
servislerinin işletim sistemi olan Azure,
Siemens için bağımsız ve birlikte
çeşitli servislerin geliştirilmesine de
imkân veriyor. Siemens bu yatırımla
BT operasyon maliyetlerini azaltırken,
müşteri hizmetlerini de geliştirme fırsatı
buldu. Ayrıca Siemens BT uzmanlarının
aşina olduğu uygulama geliştirme
araçları çeşitli Web servislerinin
geliştirilmesi açısından da esneklik
sunuyor.
Google kullanıcılara her
zaman eşsiz erişim ve
işlem deneyimi sunuyor
Bulut Bilişim Dosyası için özel olarak
görüştüğümüz Google Türkiye Genel
Müdürü Bülent Hiçsönmez, bizlere
kullanıcılara her zaman her yerden her
şeye erişimi mümkün kılan teknolojiler
ürettiklerini ve Google’ın önümüzdeki
dönemde sunacağı servisleri anlattı.
İş sürekliliğine en uygun
uygulamalar bulutta
Google’ın yapmak istediği şey,
söylemesi basit yapması çok karmaşık
ve zor olan bir çalışma. Dünyadaki
bütün bilgileri derlemek, erişilebilir
kılmak ve kullanıcılara istedikleri
ortamda sunuyor olmamız bizim en
temel misyonumuz. Bilgilerin derlenmesi
aşaması ve kullanıcılar için anlaşılabilir
olması çok önemli. Bu gerçekleştirilen
çalışmaların sunulacağı en uygun
ortamın bulut olduğu inancındayım.
Bulut teknolojisiyle gelişen ortamlarda
kullanıcılara daha rahat kullanım
imkânları yaratabiliyoruz. Bulut
Dışarıdan alınan hizmetler ve
güvenlik
Bülent Hiçsönmez
teknolojisi zaten her an yaşamımızın
içerisinde yer almakta. İnsanlar, bilgiye
ve uygulamalara istedikleri anda
ulaşabilmek ihtiyacı duyuyorlar. Bulut
teknolojisini tetikleyen ve bu noktaya
getiren 3 tane nokta bulunmakta.
Bunlardan bir tanesi erişim. Erişim artık
olgunlaşan altyapılar sayesinde engel
olmaktan çıktı. Türkiye ve dünyada
da bu böyle gelişmekte. İkinci büyük
gelişme ise erişim noktalarının gittikçe
çoğalması. Bu erişim noktalarının
yaygınlaşması bizlerin her zaman
her yerden istediğimiz bilgilere
ulaşabilmemizi sağlamakta. Eskiden
bizler için İnternet’e erişim noktamız
şirketlerdi. Tabi ki bu çalışmaların
gelişmesinde, diz üstü bilgisayarların,
Netbook’ların ve telefonların gelişimleri
de büyük etki yarattı. Bu gelişmeler
doğrultusunda güven alışkanlıkları
değişmeye başladı. İnsanlar bu
ortamlara güvenmeye başladılar. Tabi
şirketlerde bu güven ortamlarının
yaratılabilmesi için çok çaba sarf ettiler.
Bulut teknolojisinin bizlere getirdiği en
büyük avantajlardan biri de, bilişim gücü
sağlaması. İnternet’in insan hayatının
24 saatlik bölümünün içerisinde
oldukça fazla yer aldığından dolayı,
bulut teknolojisi bizlere bu alanda
avantajlar ve kolaylıklar sağlamakta.
Bu teknolojiler insanların bu yöne
kaymalarıyla daha da gelişecektir.
Dışarıdan alınan hizmetler çok ciddi
anlamda ihtiyaçları karşılamakta. Biz
kurumsal alana Google olarak baktığımızda, Gmail’in altyapısı hem bireysel
olarak hem de kurumsal olarak kullanılabiliyor. Şöyle ki; siz belli alan adına
sahip iseniz, bu adresinizi Gmail ile
bütünleştirerek belli bir miktarda kullanabiliyorsunuz. Belirlenmiş miktardan
yukarı kullanım gerçekleştiriyorsanız
belli ücretlere tabi oluyorsunuz. Yani siz
Gmail’i kendi altyapınız olarak kullanıp,
üzerine kendi adresinizi yerleştirip, bir
şirket e-postası olarak kullanabiliyorsunuz. Türkiye’de bu sistemi kullanan çok
fazla KOBİ bulunmakta. Bu kullanımın
yaygınlaşmasının en büyük sebepleri
yatırımın ve güvenlik uygulamalarının
başkası tarafından sağlanması. Biz
kesinlikle bu uygulamaların Türkiye
genelinde yaygınlaştığını görüyoruz.
Kurumlar bu ortamlardaki güvenliğin
sürekli olarak sağlanacağı hususunu kabul etmeliler. Bulut teknolojisi
sayesinde Bilişim ve Haberleşme
Teknolojileri alanlarının en büyük
kâbusu olan güncelleme işlemleri, bulut
uygulamaları sayesinde çok basit ve
çok kolay olarak gerçekleştirilebiliniyor.
Google uygulamaları tarafındaki
gelişmeler nelerdir?
Google uygulamalarının KOBİ’lerde
yaygın olarak kabul gördüğünü ve kullanıldığını görüyoruz. Kullanıcılarımız
yatırım yapmak yerine, maliyet avantajı
elde ediyorlar. Güvenlikle ilgili olarak
gerçekleştirilmesi gerekilen çalışmaları bizler onlar için gerçekleştiriyoruz.
Müşterilerimiz bu sayede kendi için
önem arz eden konulara fazla zaman
ayırmayıp diğer işlerine odaklanabiliyor.
Türkiye’de Nexus One ürünü ve
Android kullanımı
Ürünümüz piyasadaki yerini alacaktır fakat Google’ın bütün ürünleriyle ilgili
olarak ileriye dönük politikası herhangi
bir tarih belirtmemek. Google’da yenilik
75
Bulut Bilişim Neden
Bu Kadar Popüler?
Tayfun Uğur
BT (British Telecom) Doğu Akdeniz Bölge Müdürü
Kısa bir süre önce Gartner1 tarafından yapılan endüstri araştırması sonuçlarına göre, CIO’lar için 2010’da bilişim teknolojilerindeki
ilk üç önceliği sanallaştırma, bulut bilişim (cloud computing) ve Web
2.0 almıştır.
Mevcut ortamda, daha iyi bilişim hizmetlerini daha ucuza sunabilme becerisi, işletmelerin amaçlarıyla doğrudan örtüşmektedir.
Önemli bir sermaye harcaması yapmadan teknolojiyi kullanmak fikri
CIO’lar, arasında olduğu kadar CEO’lar ve CFO’lar arasında da kabul görmeye başlamıştır.
Aslında, bulut mimarisine geçmenin faydaları çok geniştir: Daha
az sermaye harcaması ve sabit maliyetler, daha hızlı yatırım geri
dönüşü, müşteri beklentileri ve rekabet koşullarına daha hızlı uyum
ve daha fazla işgücü mobilitesi.
Bulut Bilişim bir süredir konuşulur olmasına rağmen halen tam
anlaşılır değildir. İnternet’in aksine “bulut” çok bildik bir kelime olmasına rağmen “bilişim” ile birleşince bulanıklaşmaktadır.
Kısaca bulut bilişim için şirketin sahip olduğu ve binasında bulundurduğu bilişim altyapısı üzerinde çalışan servislerin ve uygulamaların İnternet gibi harici bir omurga üzerinde çalıştırılmasıdır denebilir. Örneğin bir CRM uygulamasının bir ağ üzerinde bulundurulması
(bulut) ve 3’üncü parti tarafından bu yazılımın onu kullanma hakkını
satın alan firmalar adına işletilmesi ve bakımının yapılmasıdır.
Bulut bilişimin fayda ve risklerini tartışırken yapılan en yaygın
hatalardan biri onu sadece “İnternet” ile sınırlı olarak düşünmektir.
İşletmeler tarafından kullanılabilecek bir dizi “bulut” ortamı bulunmaktadır. Yapılması gereken hangi tip uygulamanın (ve dolayısıyla
iş sürecinin) hangi tip buluta geçirileceğine karar vermektir.
“Geleneksel” bulut bilişim düşük maliyetlidir ama verilerin nerede depolandığının veya uygulamaların nereden yürütüldüğünün pek
garantisi yoktur. Uluslararası işletmeler genelde yasalar gereği verilerini bazen kendi tesislerinde bazen de ülke sınırları içinde tutmak
zorunda kalırlar.
Örneğin, Sanal Özel Ağ (Virtual Private Network) gibi farklı bir
bulut sistemi oluşturmak mümkündür. Bu ağ daha fazla güvenlik
sunmakta ve işletmenin bir uygulamayı “bulut”tan yürütmesini sağlamaktadır. Ayrıca firma kendi müstakil bulutunu kullanırken, verilerin belirli bir ülkede depolandığını ve yürütüldüğünü bilmektedir.
Müstakil bulutu tercih eden işletmeleri ele alacak olursak onların
mevcut bilişim altyapılarını bir bulutmuş gibi davranacak şekilde değiştiriyoruz.
Bulut hizmeti hangi biçimde olursa olsun, avantajları çok ikna
edicidir (daha az maliyet ve daha fazla verimlilik), ama risk profili
seçilecek olan bulut hizmetine göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Burada önemli olan, seçilecek olan bulut hizmetlerini
doğru güvenlik, esneklik ve maliyet ile bir araya getirebilme yetisine
sahip olmaktır.
Her durumda, bulut bilişimin en ‘belirgin’ faydası olan maliyet
tasarrufu, mevcut ekonomik ortamda oldukça tercih ediliyor olsa
bile, bu aslında madalyonun bir yüzüdür. Bulut bilişim kavramının
size para tasarrufu sağlamasının yanı sıra, sizin faaliyet biçiminizi
değiştirebileceğini ve böylece, aslında hiç beklemediğiniz gizli değerleri ortaya çıkarma potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Bulut bilişimin temel unsurları BT (British Telecom) hizmetlerinin merkezinde zaten yer almaktadır. BT’nin stratejisinin çekirdeğini
oluşturan BT’nin Küresel Sayısal Ağı ile Bulut Bilişim Hizmet ve Ürün
konseptini küresel işletmelere yönelik olarak, açık, net bir strateji ve
yol haritası ile ortaya koymaktayız.
BT, kurumların karşılaştıkları müşteri beklentileri, rekabet ortamı
ve piyasa koşulları gibi ana gerçekleri ele alarak çözüm üreten ürün
ve hizmetler sunmaktadır.
Günümüzde şirketlerin hedefleri açık ve nettir:
• Çalışanlarının verimliliğini artırmak
• Kurumlarının etkinliğini artırmak
• Müşterilerine verdikleri hizmet kalitesini iyileştirmek
BT, sadece kurumların bu hedeflerine ulaşmalarına yardım etmekle kalmayan, aynı zamanda performans, kesintisizlik, güvenlik
ve veri koruma gibi alanlardaki zor ihtiyaçlarını da karşılayan çözümlere sahiptir.
Ürünlerimizin temelinde küresel sayısal ağın bulunduğunu belirtmiştik. Sistem, kullanıcıları, dünyanın öbür ucunda çalışan uygulamalara bağlanmak için ihtiyaç duyulan performansı ve büyük şirketlerin bekledikleri kesintisizlik seviyelerini rahatlıkla sunabilmektedir.
Ağımız içinde en son teknoloji ürünü veri merkezleri yer almakta
ve yenilerini inşa etmekteyiz. Bunları kontrol etmek için kullandığımız yüksek düzeyde otomatik süreçler müşterilerin, bir kaç gün içinde tamamen yeni sanal veri merkezleri kurmalarını ve bir kaç saat
içinde kapasitelerini değiştirmelerini mümkün kılabilmektedir.
Bulut alt yapılarını ve hizmetlerini müşterilerimize sunmak amacıyla sektör lideri şirketler ile birlikte çalışıyoruz, onların yetkinlikleri ile
bizim ağımızı birleştiriyoruz. Bu şekilde uçtan uca “reel” performansı
sağlayabilmekteyiz. Buna örnek olarak Cisco’nun “Hosted Unified
Communications” Hizmetleri ve Microsoft’un “Business Productivity
Online Suit”ini saymak mümkündür.
Yukarıda belirtilen iş birlikteliklerine ek olarak, günden güne hizmet kalitemizi artırarak hem haberleşme hem de yazılım sunan ağ
merkezli bulut hizmetleri portföyümüzü genişletmekteyiz. Yeni Nesil
Çağrı Merkezi çözümümüz bu anlamda çok iyi organize edilerek kurulmuş güzel bir örnektir.
Bulut üzerinden sağlanan Managed Security güvenlik uygulamamız dünyanın en büyük ve en yetkin uygulamalardan biri olarak dikkat çekmektedir. Güvenliği, İnternet’te faaliyet gösteren kurumların
her an ihtiyaç duyduğu savunmayı en iyi şekilde sağlayan bir hizmet
olarak sunmaktadır.
Son dönemde bulut üzerinden yapılan bazı uygulamalara
örnek vermek gerekirse;
• Bilindiği üzere Nisan 2010’da İzlanda’daki Eyjafjallajökull volkanı
patladı. Kül bulutları gökyüzüne dağıldı. Havaalanları günlerce kapalı kaldı. Havaalanlarını, seyahat acenteleri arayanların sayısında
büyük bir patlama yaşandı. Yeni Nesil Çağrı Merkezimiz, bu testi de
başarıyla geçti. Müşterilerimizin tüm bu kriz ortamında gelen çağrılarla başa çıkabilmeleri için ihtiyaç duydukları kapasiteyi sağlayabildik.
• Sanal Veri Merkezi çözümümüz, kurum ve kuruluşların veri merkezlerini kurmak ve genişletmek için ihtiyaç duydukları zamanı minimuma indirdi. Geçmişte, artan talebi karşılamak ve yeni uygulamaları barındırmak için yeni sunucu kapasitesini artırmak haftalar
almaktaydı. Sanal Veri Merkezleri ile devreye sokulan yeni uygulamalar sadece bir kaç gün içinde çalışır hale getirilebilmektedir.
• Küresel bir üretici, Microsoft’un İş Üretkenliği Online Suit’ini (BPOS)
kullanmak istemekte, ancak performansı konusunda endişeler taşımaktaydı. Verdiğimiz danışmanlık hizmetiyle, ağlarına akan trafiği
anlamak, darboğazları tanımlamak ve bunları çözmenin yollarını
bulmak için Uygulama Güvenceli Altyapı (AAI) hizmetimizi kullandık.
Gelinen son noktada bant genişliği ihtiyaçları yüzde 63 azaldı ve uygulamaların yanıt süreleri 10 kat azalarak 30 saniyeden 3 saniyeye
düştü.
Daha düşük maliyetler, daha fazla işbirliği, daha iyi ve daha yenilikçi ürünler; durgunluk için mükemmel bir panzehir görevini görmektedir. Daha fazla işletme bulutun değerini anlamaya başladıkça,
iş süreçleri sonucunda avantajlarını yaşadıkça, buluta geçişin hızlanacağına inanmaktayız.
1 Gartner, inc., Press release “Gartner EXP Worldwide Survey of
Nearly 1,600 CIOs Shows IT Budgets in 2010 to be at 2005 Levels”,
19 January 2010
Bulut Bilişim Dosyası
ve yeni ürünler hiç bitmez. Android kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını
görüyoruz. Her operatörün Android’li
telefonu bulunmakta. Sonuçta bu açık
bir pazar olduğu için uygulama geliştirmek hem çok kolay hem de çok hızlı.
Bu uygulamaların gelişimi Türkiye’de
büyük hızla ilerliyor.
ortamdan yararlanarak kullanıyor. Bu
ortamda iş kuyruğu yönetimi, veriye
erişim, uygulamalar arası iletişim gibi
araçlar sunuluyor. Google App Engine
ve Microsoft Azure Platform Hizmetine
örnek gösterilebilir.
SaaS, yani yazılım hizmetinde, kullanıcı, önceden belirlenmiş uygulamaları
doğrudan Web tarayıcısından çalıştırıyor. Bu uygulamalar farklı kullanıcılar
tarafından aynı kolaylıkla kullanılmak
üzere tasarlandığı için, iş ihtiyaçlarına
özgü tasarımlara veya özel yapılandırmalara izin vermiyor. ‘SalesForce.com’
yazılım hizmetine örnek gösterilebilir.
Günümüzde Yazılım Hizmetlerinin pek
azı Bulut Bilişim teknolojilerini destekliyor ve durum gelecekte de böyle
olacakmış gibi görünüyor.
Hedef KOBİ’ler
Biz 2010’da, İnternet kullanımı ve
İnternet reklamcılığını KOBİ’lere tanıtıcıcı bir proje gerçekleştiriyoruz. 2010
yılında gerçekleştirdiğimiz en büyük
projemizin bu olduğunu söyleyebilirim.
Gerçekleştirdiğimiz bu projeyi KOSGEB
işbirliği ile uyguluyoruz. Türkiye’de 2010
yılı sonuna kadar 37 tane şehre gitmiş
olacağız ve 6 bin KOBİ’yi hedeflemekteyiz. Bu hedefimizi daha da arttırmak
istiyoruz. Türkiye’deki İnternet kullanımı
çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda.
Artık kurumların bu mecralar üzerinden
kararlar alırlarken müşterilerine, ‘bende
buradayım’ demeleri gerekmektedir. Ve
bu mecralar, özellikle KOBİ’lere yönelik
olarak çok ciddi avantajlar sağlamakta.
Bu çalışmamızın yanı sıra, sertifikasyon
programları geliştirmekteyiz. Belli bir
standardın oluşturulmasını sağlamak
istiyoruz. Ayrıca, ölçüm ürünlerinin
tanıtılması üzerine de çalışmalar yürütüyoruz. Yapılan yatırımların ve uygulamaların ne denli etkili olup olmadığının
ölçümlenebilir olması çok önem arz
etmekte.
HP ile kusursuz Bulut
Teknolojileri
Sanallaştırma ve Bulut Bilişim hizmetlerinin en önemli donanım sağlayıcısı, dünya devi HP’nin Bulut Bilişim’e
olan yaklaşımını, sunduğu hizmetleri
ve servis odaklı mimari vizyonunu HP
Profesyonel Hizmetler MEMA Bölge
Sorumlusu Özgür Kayım’dan dinledik.
Bulut bilişim aslında…
Bulut bilişim günümüzde basında
büyük ilgi uyandıran bir konu. Basında
bu konuda çıkan son haberlerde, sürekli olarak bulut bilişimin BHT teknolojilerinde nasıl devrim yaratacağından
söz ediliyor. Ancak, yazarların Bulut
Bilişim’in tanımı üzerinde henüz bir
görüş birliğine vardığını söylemeyiz. Bu
78
HAZİRAN 2010
Kullandığın kadar öde modeli
Özgür Kayım
konuya bir standart getireceği umulan
tanım ise, ABD Federal Hükümeti tarafından yapıldı. Bu resmi tanımda, Bulut
Bilişim İnternet üzerinden “kullandığın
kadar öde” iş modeliyle sağlanan ve
satın alınan ölçeklenebilir, esnek sistemlere dayalı genel hizmetler bütünü
olarak tanımlanıyor. Burada anahtar
nokta, “kullandığın kadar öde modeli.”
Örneğin, veri merkezlerinin daha verimli
kullanılmasını sağlayan sanallaştırılmış
“Özel Bulut Sistemleri” ödemeli olmadığı için, Bulut Bilişim olarak değerlendirilmiyor.
Üç temel hizmet
Kısaca açıklayacak olursak Bulut
Bilişim’de müşterilere üç temel hizmet
sunuluyor:
IaaS, yani Altyapı Hizmetinde, kullanıcı,
yazılımları ve uygulamaları kullanmak
için güç kaynağı, ağ, saklama, sunucu donanımları ve diğer sistemlerden
yararlanıyor. Kullanıcı bu yazılımları bilgisayarlarında ne zaman kullanacağına
kendisi karar veriyor ve tüm bileşenler
üzerinde tam bir kontrol sahibi oluyor.
‘Amazon Elastic Compute Cloud’ altyapı hizmetine örnek gösterilebilir.
PaaS, yani platform hizmetinde, kullanıcı, belirli bir platformla (genellikle
Java, Python veya .Net platformlarıyla)
uyumlu olan uygulamalarını zengin bir
Bulut Bilişim’in ardında iki teknoloji yatıyor: Web 2.0 ve Sosyal Ağ.
Şirketler, bu iki teknolojiyi kullanarak
donanım kapasitesini çok sayıda kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı
bir şekilde artırabiliyor. Bu yaklaşım
bireysel kullanıcılar ve küçük işletmeler tarafından uygulanıyor. Ancak, iş
kurumsal işletmelere gelince değişiyor.
Bununla birlikte ekonomik krizle birlikte
artan maliyetler büyük şirketlerin bilgi
teknolojileri direktörlerini de maliyetleri
düşürmek için bulut bilişimden yararlanmaya teşvik ediyor.
Dünyada talep artıyor
Bulut Bilişim dünyada gittikçe artan
bir talep görüyor. Kurumsal şirketler ve
özellikle KOBİ’ler bulut bilişime rağbet
ediyor. Ancak, Bulut Bilişim’in verilerin
ofis dışında saklanması yüzünden güvenlik riski taşıdığını ve maliyeti gerçekte azaltmadığını düşünen bir kesim de
var. Bulut bilişim teknolojileri geliştikçe
maliyetler daha da azalacak ve güvenlik riskleri giderilecektir. Bulut bilişimin
en büyük avantajı; isteğe bağlı olarak
değiştirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda
düzenlenebilmesi ve HP’nin sunduğu
çözümlerle mevcut veri merkezlerine
bütünleştirilebilmesidir. Biz bu özelliklerden yola çıkarak Bulut Bilişim ile BT
maliyetlerini büyük ölçüde düşürüyoruz
ve gelişmiş yazılımlarımızla güvenlik
risklerini gideriyoruz. Diyebiliriz ki,
günümüzde Bulut Bilişim son teknoloji
katkılarıyla
ürünü yerleşik bir veri merkezi kadar
güvenlidir.
Türkiye’nin ihtiyacı var
Türkiye Bulut Bilişim’e ihtiyacı olan
bir ülke. Özellikle KOBİ’lerin bu alanda talebi olmasını bekliyoruz. Ancak,
müşterilerin bulut bilişim konusunda
bilgilendirilmeleri, onlara ihtiyaçları
doğrultusunda kapsamlı çözümler
sunulması gerekiyor. Bu da, Türkiye’de
Bulut Bilişim pazarı oluşturmak anlamına geliyor. Bunun birkaç yıla yayılacak
uzun vadeli bir süreç olduğunu kabul
etmemiz gerekir. Aynı zamanda HP gibi
Bulut Bilişim çözümleri sunan şirketlerin
desteklediği platform ve yazılımlarda
çalışacak ara uygulamaların Türkiye’de
yerli firmalar tarafından geliştirilmesi
ve yaygınlaşmasıyla, bulut bilişimin
KOBİ’lerin mevcut sistemlerine bütünleşmesi kolaylaşacak ve müşteri bulutu
daha fazla ciddiye almaya başlayacaktır.
HP’nin bulutu
Kullanıcılarına yatırım geri dönüşünü hızlandıran düşük maliyetli, yüksek
performanslı birleşik veri merkezleri
sağlayan HP, BT dünyasında artan
ihtiyaçları karşılamak için bulut bilişim
çözümlerini sunuyor. İhtiyaca göre
ölçeklenebilen ve veri merkezleri için
kaynak kullanımında büyük esneklik
sağlayan bulut bilişim hizmetleri müşterilere “kullandığın kadar öde” modeli
ile sunuluyor. Böylece kullanıcılar ofiste
ayrı bir veri merkezi kurmalarına gerek
kalmadan dış kaynak kullanımına yönelerek ofis dışındaki veri merkezlerinden
ihtiyaçları oranında yararlanabiliyor.
Bulut Bilişim, Bilişim
Teknolojileri’nde son dönemde üzerinde abartılı tartışmaların geçtiği önemli
bir kavram. Teknoloji uzmanları Bulut
Bilişim yayıldıkça on yıl önceki Servis
Odaklı Mimari (SOA) benzeri bir süreç
yaşanacağını ifade ediyor. Bu da Bulut
Bilişim’in faydaları ve riskleri üzerinde
kafa karıştırıcı spekülasyonlara yol
açıyor.
HP olarak biz tüm bu tartışmaların
ötesinde somut ve elle tutulur çözümler
üretmeye çalışıyoruz. Öncelikle, vizyon
olarak Bulut Bilişim kavramını, İnternet
evriminin bir sonraki adımı olarak
görüyoruz. Bulut Bilişim’le nerede, nasıl
ve ne zaman ihtiyaç duyulduğundan
bağımsız olarak kişisel etkileşim alanlarından iş süreçlerine, iş süreçlerinden
bunları işleme gücüne kadar her şeyin
bir hizmet olarak ele alındığı yeni bir
dönem başlıyor.
Bu anlamda bulut bilişim, HP için
yüksek düzeyde ölçeklenebilirliğe
ve esnekliğe sahip teknoloji destekli
hizmetlerin İnternet üzerinden ihtiyaca göre kolaylıkla sağlanmasını ifade
ediyor. HP son altı yıldır Bulut Bilişim
kavramının altını dolduracak çok önemli
adımlara imza attı. HP Compaq ile
birlikte donanım altyapısını kuvvetlendirirken, Mercury, Peregrine ve Opsware
gibi 11 ayrı firmayı satın alarak özellikle
yönetim yazılımları alanında büyük bir
hamle yaptı ve EDS’in satın alınması
ile hizmetler alanında dünya ölçeğinde
uzmanlığa sahip bir yapıya kavuştu.
Kısacası HP, tüm müşterilerine tümleşik
bir Bulut Bilişim ekosistemi sunabilmek
ve bu yeni kavramın avantajlarını gösterebilmek için gerekli zemini hazırladı.
Bu sayede, sayısal fotoğraflamadan
Bulut Bilişim baskı hizmetlerine, Bilişim
ve Haberleşme Teknolojileri altyapılarından yazılım hizmetlerine kadar
çok çeşitli alanlarda HP Bulut Bilişim
hizmetlerinden yararlanmanız mümkündür.
Bulut Bilişim, BT hizmetlerini kurumların bünyelerinde herhangi bir donanım barındırmalarına gerek kalmadan,
daha az insan gücüyle, daha verimli
şekilde tek merkezden kontrol etmelerini sağlarken, maliyetleri azaltıp verimliliği artırıyor. İnternet’e erişimin çok daha
kolay ve bol alternatifli olduğu günümüzde, Bulut Bilişim kavramının doğru
bir yapılanma olduğu görülüyor.
Hem donanımda hem de
yazılımda destek
HP Bulut Bilişim çözümlerimizi
iki farklı iş modeli ile sağlıyor. Bulut
Bilişim hizmeti sağlayan firmalara altyapı sağlanabildiği gibi aynı zamanda
farklı bir model olarak HP Bulut Bilişim
hizmetlerini kurumlara direkt olarak sunulabiliyor. HP, Bulut Bilişim tarafında
hizmet vermek isteyen firmalara, gerek
donanım gerekse yazılım altyapısını
hızla devreye sokabilmeleri için destek
oluyor. Her iki iş modelinde de iş ortaklarına sağladığı bu hizmet kapsamını
“kurumların tüm BT operasyonlarını
yürütme” kapsamında ele alıyor.
“Kullandığın kadar öde” sistemine
dayanan Bulut Bilişim ile işletmeler
bünyelerinde yer alan fakat tam performansla çalışmayan ya da atıl durumda
olan donanımlarından kurtulacak ve bu
sayede maliyet odaklı bir çalışma gerçekleştirmiş olacak. Böylece kuruluşlar
otomasyona dayanan bulut bilişim
hizmeti sayesinde, otomatik iş modellerinden yararlanarak çok daha hızlı,
daha kolay kontrol edilebilir bir yapıyla
çalışacak, enerji ve maliyetten tasarruf edebilecek. Bulut Bilişim hizmeti,
düşük enerji tüketimi ile HP’nin önemle
üzerinde durduğu ve bu konuda ciddi
yatırımlar yaptığı Yeşil BT çalışmalarına da destek veriyor.
HP Bulut Bilişim veri merkezlerini
kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor ve tasarım aşamasından kurulum
ve kullanım aşamasına kadar her evrede müşterilerine danışmanlık hizmeti
sağlıyor. Bulut Bilişim sistemlerinde sunucu, veri depolama, ağ ve uygulama
donanımları birleşik altyapı prensibiyle
bir arada kullanılıyor. Bu ayrı birimlerin
bir arada akıllı kaynak paylaşım yazılımlarıyla kullanılması günümüz ekonomisinde sürekli değişen işletme ihtiyaçlarının yüksek performans ve düşük
maliyetle karşılanmasını sağlıyor.
Microsoft Exchange Server ve
Microsoft SQL Server gibi sektörün
en iyi uygulamaları işletme ihtiyaçlarına göre uyumlaştırılmış donanımlara
yüklenerek işyerinde yüksek verimlilik
sağlanıyor. Bütün bu süreçte sunucu,
veri depolama, ağ ve uygulamaları
içeren özel kurulum paketleri kullanılıyor. Böylece veri merkezi ile e-posta
sunucuları ‘tek tuşla’ etkinleştirilerek
kullanılabiliyor. Sistemin tümleşik bir
79
Bulut Bilişim Dosyası
yaklaşımla tasarlanması Bulut Bilişim
veri merkezlerinin basit ve kolay bir
şekilde kullanılmasına olanak tanıyor.
Bu da veri merkezlerinin standartlaştırılması ile daha güvenilir sistemler
kurulmasını sağlıyor.
HP Cloud Assure
HP’nin Bulut Bilişim hizmetleri
bu alanla sınırlı kalmıyor. HP Cloud
Assure Bulut Bilişim uygulamalarının
güvenirliği, performansı ve kullanılabilirliğini sisteme müdahale etmeden ve iş
kesintisine yol açmadan kontrol ediyor.
HP Cloud Assure uygulamaların bulunduğu ağ ve sunuculara herhangi bir yazılım kurulmasını gerektirmiyor. Bu da
Bulut Bilişim’e dâhil üretim sistemlerinin
risklerini en aza indirerek üçüncü taraf
uygulamalarının doğrulamasının yapılmasını sağlıyor. HP Cloud Assure, HP
Yazılım Hizmeti ve uzman HP ekipleri
ile sağlanan HP yazılımlarının avantajlarından yararlanıyor. Böylece güvenlik
taramaları ve performans testleri ve
kullanılabilirlik ölçümleri yapılabiliyor.
Örneğin SaaS hizmeti kullanılıyorsa,
HP SaaS ekibi uygulamayı barındıran
Bulut Bilişim hizmet sağlayıcısı, uygulamanın çalıştırıldığı ortam ve hizmeti
alan işletmenin kritik iş süreçleri hakkında önemli bilgiler sağlıyor. HP sunduğu
bütün bu kapsamlı ve ihtiyaca göre
uyarlanabilen modüler hizmetlerden
yararlanarak Bulut Bilişim sisteminizi
ister özel bulut ister genel bulut olsun
sıfırdan size özel olarak tasarlayarak
kullanımınıza sunuyor (HP Referans
Mimarisi ve ITIL v3 uygulamaları ile).
Yine bu yaklaşımla, HP Bulut Bilişim
sistemleri gizli bilgilerin korunmasını,
risk yönetimini, kimlik yönetimini, altyapı
güvenliğini sağlayan kolay kullanılır bir
hizmet olarak müşteriye sunuluyor.
HP’den bulut danışmanlığı
BT süreçlerinin otomasyonuna
dayalı yeni kuşak veri merkezlerinde
otomasyon araçlarıyla BT altyapısının birlikte kullanılıyor ve böylece BT
faaliyetleri tek bir merkezden yürütülerek basitleştiriliyor. Bulut bilişim ve
sanallaştırma teknolojilerine dayanan
otomatik tespit sistemleriyle arıza
tanıma, giderme ve teknik destek alma
süresi kısalarak BT maliyetleri azaltılıyor. Artık, gittikçe daha fazla işletme
80
HAZİRAN 2010
maliyeti düşürmek, arıza, sorun çözümü
ve iş üretiminde tepki süresini kısaltmak
ve artan veri yükü doğrultusunda performansı artırmak için bulut bilişim gibi
yeni teknolojileri kullanıyor. Bunun bir
nedeni de üst düzey yöneticilerin yüzde
90’ının ekonomik krize bağlı belirsizlik ortamının önümüzdeki birkaç yılda
devam edeceğini düşünmesi ve Bilişim
Teknolojileri Direktörlerinin buna bağlı
olarak yüksek kapasite ve performanslı
veri merkezleri kurulması gerektiğine
inanması.
Bulut bilişim sistemini kullanmak
isteyen müşteriler bulut bilişimden
daha çok yarar sağlamak için HP’nin
Bulut Bilişim Danışmanlık Hizmetini de
kullanabiliyor. 2009 yılında kullanıma
sunulan HP Bulut Bilişim Danışmanlık
Hizmetleri kapsamındaki Cloud
Discovery Workshop, işletmelerin Bulut
Bilişimden stratejik bir hizmet sağlama
seçeneği olarak yararlanma ve Bulut
Bilişimi sundukları diğer BT hizmetlerine nasıl ekleyecekleri hakkında bilgi
veriyor. HP Cloud Roadmap Service
ise müşterilerin bulut bilişimi hizmet
sağlama stratejilerinin bir parçası olarak
kullanmak üzere nasıl bir planlama
yapacaklarıyla ilgili bilgi sağlıyor.
Esnek Veri Merkezi
Esnek Veri Merkezleri ile ilgili
söylenebilecek en önemli nokta Bulut
Bilişim’in kullandığın kadar öde sistemine dayalı olması ve esnek veri
merkezlerinin de Bulut Bilişim kaynaklarını ihtiyaca göre kullandırmasıdır.
Böylece Bulut Bilişim’le dış kaynak
kullanımına giden şirketler ödediği her
kuruşun karşılığını tam olarak ihtiyaçlarını gideren çözümlerle alıyor. Esnek
veri merkezleri dış kaynak kullanımına
dayalı olmayan Bulut Bilişim çözümleri
ve birleşik veri merkezlerinde de enerji
tüketimini azaltıyor, maliyeti düşürüyor
ve BT ekibinin bakım ve onarımdan çok
ARGE ve iş geliştirmeye odaklanmasını
sağlayarak işletmelere rekabet gücü
kazandırıyor. HP olarak geliştirdiğimiz
esnek ve anlık olarak atanan sanallaştırma teknolojileri kaynakları kullanılarak veri kapasitesi iyileştirilebiliyor
ve veri merkezlerinin etkinliği artıyor.
Bu bağlamda, BladeSystem için Sanal
Bağlantı ve HP LeftHand P4000 SAN
sanallaştırma ürünlerimiz aşağıdaki
yararları sağlıyor:
İş geliştirme faaliyetleri
hız kazanıyor: BT altyapısı
esnekleştirildiğinde, BHT
organizasyonları yeni uygulamaları
ile işleri hızlandırabiliyor. Bu sistem
sayesinde veri merkezleri birkaç dakika
ila birkaç saat içinde, yani çok kısa bir
sürede genişletilebiliyor.
Maliyetler düşüyor: Sunucular, veri
depolama birimleri ve ağ sistemleri
ile diğer kaynaklar tek bir havuzda
toplandığından kaynaklar gerektiği
kadarıyla kullanılıyor. Yedekte tutulan
veri merkezi birimlerinin öncelikli
işlerin hizmetine sunulması BHT
organizasyonlarının sistem kaynaklarını
daha verimli kullanmasını, BT ekibinin
üretkenliğinin artırılmasını, gereksiz yer
kaplayan hantal sistemlerden kaçınarak
veri merkezlerinin kullanım ömrünün
uzatılmasını ve enerji tüketimi ile işletim
maliyetlerinin düşürülmesini sağlıyor.
Riskler azalıyor: Şirketlerin kaynak
ihtiyaçlarının dinamik olarak analiz
edilmesi ve kaynakların ihtiyaca göre
atanması BHT organizasyonlarının iş
kesintisini azaltmasına, iş sürekliğini
artırmasına, daha güvenli sistemler
geliştirmesine ve hizmet düzeyi
anlaşmalarının şartlarına uymasına
olanak tanıyor.
Bu konuda şirketler için en iyi
sanallaştırma ortağı olarak kendini
gösteren HP, sanal ve fiziksel
sistemlerini kurarken altyapı ile yönetim
hizmetlerini birlikte sağlıyor. BHT
altyapısında uzun yıllardır lider olan HP
hem donanım hem yazılım hem hizmet
hem de bakım onarım desteği sunan,
yani müşterileri için tam kapsamlı
çözümler geliştiren tek çözüm ortağı
olarak çalışıyor. HP aynı zamanda
Citrix, Microsoft, VMware gibi sektör
liderleri ve açık kaynak topluluğuyla
çalışarak kuruluşların özel ihtiyaçlarını
sunucu, ağ, veri depolama birimleri,
yönetim ve hizmetler temelinde
karşılıyor.
IBM ile daha akıllı bir dünya
Dünya ölçeğinde bakıldığında,
Bulut Bilişim çözümleri geliştiren
ve bulut altyapıları oluşturan çeşitli
şirketler var. IBM bu örneklerin başında
yer alıyor... IBM Türk Teknik Satış
Müdürü Ercan Bulut, “Bundan böyle
katkılarıyla
her coğrafyada, bu alanda önemli
sıçramalar yaşandığına tanık olacağız.
Çünkü, daha önce var olmayan yepyeni
olanaklar yaşamımıza giriyor” diyor ve
bay Bulut, Bulut Bilişim Dosya’mız için
bilişim devi IBM’in bulutunu anlatıyor.
‘Daha akıllı bir dünya’ kapsamındaki
çözümler tüm toplum kesimlerini, ‘daha
akıllı bir BT’ kapsamındaki çözümler de
tüm Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri
kullanıcılarını heyecanlandırıyor. Artık
yaygın olarak bilindiği gibi, “daha
akıllı bir BT” vizyonu, sanallaştırma
alanında yaşanmakta olan evrimi de
çok net tanımlıyor. Bu evrimin, bugünkü
ölçekler içerisindeki en son evresi
“Bulut Bilişim” diye isimlendiriliyor.
Kısaca, Bulut Bilişim yöntemi;
ihtiyaç duyulan verilerin ve hesapların,
şirketin kendi bilgisayarında değil,
uzaktaki birçok bilgisayarda işlenmesi
ve yapılması esasına dayanıyor. Ağ
üzerinde yürütülen işlemlerin sonuçları
ve işlenmiş veri, İnternet üzerinden
şirketin bilgisayarına yönlendiriliyor.
Böylece, bilgisayarların kapasitesi
önemini kaybediyor, şirketler tüm
verilere dünyanın herhangi bir yerinden
ve herhangi bir donanımla erişebiliyor.
IBM dünyasından ‘Bulut Bilişim’
örnekleri
Dünyada Bulut Bilişim’e yaklaşım
son derece olumlu. Çünkü Bulut
Bilişim, hızlı devinen ekonomik ve
toplumsal süreçler için mükemmel
çözümler getiriyor. Şirketler ve
kurumlar, bulut bilişim sayesinde
beklenmedik yararlara ulaşma şansını
elde ediyor. Bu nedenle bulut bilişim,
hem sağlayıcılar hem de kullanıcılar
için büyük bir motivasyon kaynağı
haline geliyor. Günümüzde Dublin
(İrlanda), Pekin (Çin), Johannesburg
(Güney Afrika), Tokyo (Japonya) gibi
şehirlerde bulut bilişim merkezleri
kuran IBM, en son Hong Kong’da açtığı
merkezle dünya genelinde 11 Bulut
Bilişim merkezine sahip bulunuyor.
IBM, New York, Londra ve Tokyo
gibi finans şehirlerindeki küresel
merkezler aracılığıyla; saat, hafta veya
yıl bazında, güvenli ve esnek bilgi
işlem kaynaklarına gereksinim duyan
müşterilere hizmet veriyor. Ayrıca bilgi
koruma hizmetleri de sağlayan IBM,
Arsenal Digital Solutions ile birlikte
IBM’den müşteriye özel bulut
çözümleri
IBM’in Bulut Bilişim konusundaki
hizmetlerini iki grupta değerlendirmek
mümkün. Birinci grupta; kendi özel bulut ortamını kurmak isteyen veya genel
bulut hizmeti sağlayacak kurumlara,
altyapılarını oluşturmak için gereksinim
duydukları yazılım ve donanım teknolojilerinin sağlanması ve danışmanlık
hizmeti verilmesi yer alıyor.
Ercan Bulut
hazırladığı, yenilikçi ve kullanımı kolay
bulut tabanlı iş uygulamaları programı
“Bluehouse” aracılığıyla, boyutu ne
olursa olsun, bir işletmenin temel
gereksinimlerini karşılayabiliyor
Türkiye sıçramanın eşiğinde
Bulut Bilişim’e hazır olmak, birçok
unsurla, öncelikle de bir ülkede
bilişim alanındaki gelişmişlik ve BHT
kullanıcılarının talep seviyeleriyle
ilişkili. Bu kapsamda, BT yöneticilerinin
vizyonu, servis kalitesini geliştirme ve
kaynak yaratma gereksinimleri, Bulut
Bilişim için ne kadar hazır olunduğunun
da göstergeleri arasında yer alıyor.
Türkiye, en büyük ekonomilerden
biri olmasıyla birlikte, bilişim alanındaki
yatırım ve hizmetler açısından da
çok büyük bir potansiyel sıçramanın
eşiğinde bulunuyor. Bununla birlikte,
mevcut bilişim hacmi ve kalitesi
açısından dünyanın birçok ülkesinden
de ileri konumda. Gelişmeye açık bir
ülke olduğu gerçeğiyle bakıldığında,
her yeni olanağı akıllıca kullanarak yeni
kaynak üretebilme konusunda yaratıcı
olmak zorunda.
İkinci grupta ise, IBM’in kendi teknolojileriyle oluşturduğu bulut ortamlarında kurumsal müşterilerine sağladığı
hizmetler yer alıyor. Bulut ortamında;
sosyal ağ servisleri, çevrimiçi yardımlaşma araçları, Web konferansları,
anlık mesajlaşma, e-posta ve benzeri
hizmetler sunuluyor. Bu tür çözümler,
ortama uygunluğu nedeniyle öncelikle
ele alınıyor. IBM, bir diğer iş yükü çeşidi
olan “uygulama geliştirme ve test”
alanında da müşterilerine bulut hizmetlerini sunuyor.
“IBM Bulut” üzerinde, “Akıllı İş
Geliştirme ve Test” hizmeti, şirketlerin kendi bulutu üzerinde, “Akıllı İş
Geliştirme ve Test” hizmeti, IBM Akıllı
İş - Analitik Bulutu, IBM Akıllı İş Depolama Bulutu, IBM Bilgi Arşivi, IBM
Akıllı İş – Masa üstü, IBM Lotus Live
Ofis İşbirliği Çözümleri IBM’in bugün
sunmakta olduğu bulut çözümleri arasında önde gelen hizmetlerdir.
IBM yazılım teknolojilerini kullanarak uygulama geliştirmek veya hazır
yazılımları IBM platformlarında çalıştırmak isteyen kullanıcılar, “Amazon Web
Services” adı altında sağlanan genel
bulut hizmetlerinden, uygun koşullarla
yararlanabiliyor.
IBM’in kurumsal iş uygulamaları
Bulut Bilişim alanında sunulmakta
olan çözümler, bir uygulama veya bir
platform olabildiği gibi, tüm bir altyapıyı
da içermektedir. Bulut Bilişim ortamındaki iş dağıtım modellerinin hangisi
seçilirse seçilsin, bir şirketin hangi
uygulamaları Bulut Bilişim ortamında
Bunların bir bileşkesi olarak tek bir
yorum yapmak gerekirse evet, Türkiye
Bulut Bilişim’e hazır ve çeşitli kurumlar
bu konuda hızlı adımlar atmak üzere
çalışmalarını sürdürüyor.
81
Bulut Bilişim Dosyası
çalıştıracağıyla ilgili tercihler, uygulamanın kimliğiyle ilgili belirleyicilere bağlı
olacaktır. İnternet üzerinden erişilecek
uygulamalarla ilgili en önemli potansiyel
sıkıntı ise güvenlik riskleridir. Bugün bulunduğumuz noktada, üç tür kurumsal
iş uygulamasının Bulut Bilişim kapsamı
dışında tutulduğunu söyleyebiliriz: Kritik
misyona sahip uygulamalar, Paket yazılımlar, yüksek oranda standart uyumluluklarıyla donanmış uygulamalar.
Bu üç uygulamanın, şimdilik geleneksel BT kanalları üzerinden erişilmesi
daha uygun bulunduğunu, diğer uygulama alanlarında bulut bilişim modelinin
daha fazla tercih edildiğini gözlemliyoruz.
Kamuda IBM
Kamu sektöründe yer alan tüm
kurumlar, enstitüler, üniversiteler, Bulut
Bilişim alanında sunulan potansiyel
yararları en yakından izleyen kurumlar
arasında. Ülkelerin çoğunda sunulan
dev ölçekteki kamu hizmetleri, her gün
daha da dev işlem kapasiteleri gerektiriyor. Doğa bilimlerinden sosyal güvenliğe, bilimsel projelerden kamu güvenliğine, birçok alanda anlık veya dönemsel
tabanda artan kapasite gereksinimleri,
kamu kurumlarını yeni çözümler aramaya yöneltiyor. Çok düşük yüzdelerle
kullanılmakta olan işlemci ve diğer BT
kaynakları, özellikle kamu kurumlarında
çok büyük hassasiyetlere yol açıyor.
Yeni kapasite ve yeni kaynak yaratabilmek için, kurum yönetimlerinin yapabilecekleri şeyler artık daha da fazla.
Örneğin, bir yüksek öğrenim kurumun, yeni kayıt döneminde yetersiz
kalan BT kaynaklarıyla görevlerinin
üstesinden gelebilmesi için, kurumlar
artık bu seviyede işlem kapasitesini
hazır tutmak zorunda değil. 350 gün
boyunca atıl kalacak kapasiteler için
yatırım yapma dönemi artık kapanıyor.
Olimpiyatlar için, dört yılda bir gereken
dev işlem kapasiteleri de çok benzer bir
örnek.
Telekomünikasyonda bulut
Telekomünikasyon sektörü, en dev
ölçekli kamu hizmetlerinin gerçekleştiği
bir alan. Bu sektörde, hem kamuya,
hem şirketlere çok geniş bir ölçekte
birçok hizmet türü sunuluyor.
82
HAZİRAN 2010
Hiç zaman kaybına tahammülü
olmayan, hiçbir performans düşüklüğüne taviz verilmeyen bir sektörde, en üst
düzeyde öne çıkan gereksinim, kararlı
bir servis kalitesinin sağlanması ve sürdürülmesidir. Her an yeni uygulamalar
test eden, her gün yeni uygulamalarla
kullanıcısının ihtiyaçlarını yanıtlamaya
çalışan, önceden bilinemeyen biçimdeki
her tür veriyle oluşan trafiği yöneten,
birçok yeni yaklaşımı hayata geçiren
sektör, özel bulut çözümlerinde de
önlerde yer alıyor.
Teknolojinin okulu: ‘IBM Türk
Bulut Bilişim Akademisi’
IBM Bulut Akademisi, IBM’de
çalışan uzmanların ve dünya genelindeki eğitim kurumlarında görev yapan
akademik personelin, eğitimin dönüşümü için bulut bilişimin değerini artırmak
üzere birlikte çalıştığı bir ekosistemdir.
Akademi, katılımcıların, İnternet üzerinden kullanılabilen ve IBM tarafından
yönetilen bir bulut üzerinde işbirliği yapmasına olanak sağlar. Böylece, eğitim
alanında proje geliştirmenin ve katkı
sağlamanın önündeki engeller ortadan
kalkar. Eğitim sektöründe çalışma grupları oluşturulmasını sağlayan akademi;
üyelerle IBM geliştiricilerinin, eğitim
alanındaki bulut inovasyonları tartışmasını, kurumlar arasındaki teknik projelerde birlikte çalışmasını ve araştırma
bulgularını paylaşarak fikir alışverişinde
bulunmasını mümkün kılar.
yaratmaktan, tüm girişimlerde başarının
anahtarını oluşturan akıllı sistemleri ve
yazılımları da sağlamak sorumluluğuyla
hareket etmektedir.
İşte bu vizyonla atılan adımların
sonucunda, en yaygın ihtiyaç duyulan
uygulamaların IBM bulutu üzerinden
sunulması mümkün olmakta, çok daha
akıllı işlevlerle donatılan IBM sistemleri
sayesinde sanallaştırma ve bulut bilişim
çözümleri sırasında gerçekleşen verimlilik de benzerlerinden kat kat yukarılara
çıkabilmektedir.
SAP 2014’te 1 milyar
insana Bulut Bilişim
yatırımlarıyla ulaşacak
Dünyanın en başarılı iş yönetim platformu SAP’nin Bulut Bilişim
Teknolojileri’nde ne gibi roller oynadığını SAP Türkiye Satış Destek
Grup Yöneticisi Erdem Şekeroğlu’dan
dinledik.
SAP buluta odaklandı
Bulut Bilişim Teknolojisi, önümüzdeki yıllardaki en önemli BHT eğilimlerinden biri olacak. Bu sayede insanların
çalışma ve şirketlerin operasyon şekilleri değişecek. Bulut Bilişim sayesinde,
sayısal teknoloji, ekonominin ve toplumun tüm safhalarına nüfus etme imkânı
IBM Bulut Akademisi üyeleri, eğitimde bulut bilişim konusuyla ilgili başlıkları
tanımlayarak, işbirliği içerisinde çalışır.
IBM, kendi bulut platformu üzerinde,
üyelerinin teknoloji ve en iyi uygulamalar konusunda fikir paylaşımında bulunabileceği, güvenli bir ortam geliştirir.
Bulut platformunda zaman zaman canlı
etkinlikler düzenlenerek, önemli başlık
ve projeler tartışılır.
Bulut Bilişim’de IBM’in vizyonu
IBM’in tüm BHT çözümleri için vizyonu, “Daha Akıllı bir Dünya” vizyonuna
koşut olarak şekillendirilmiştir. Daha
akıllı bir BHT, yeni dönemin tek gereksinimidir.
IBM bu gereksinime yanıt olacak
şekilde, Bulut Bilişim alanında örnek
alınması gereken girişim modellerini
Erdem Şekeroğlu
Sunucu odası araştırmalarına
yaklaşık 100 Milyon € harcandı.
Şimdi sizin için ÜCRETSİZ!
ing t
ent
lem fficien
p
Im gy E
r
rs
Ene Cente
a
Dat
d
prove
An Im ture for
c
e
Archit iciency,
Eff
High- nsity
De
High- nters
Ce
Data
The Advantages
of Row and RackOriented Cooling
Architectures for
Data Centers
Deplo
yin
n
Densit g Highy Zone
s
in a Lo
w-D
Data C Density
enter
Po
w
Ca er an
p
dC
for acity
ool
M
Da
ta C anag ing
e
ent
ers ment
Tan

tm
“Implementing Energy
Efficient Data Centers”
Tanıtım Yazısı #114
49¤ ÜCRETSİZ!
“An Improved
Architecture for HighEfficiency, High-Density
Data Centers”
Tanıtım Yazısı #126
“The Advantages of
Row and Rack-Oriented
Cooling Architectures
for Data Centers”
Tanıtım Yazısı #130
90¤ ÜCRETSİZ! 63¤ ÜCRETSİZ!
“Deploying High-Density
Zones in a Low-Density
Data Center”
Tanıtım Yazısı #134
87¤ ÜCRETSİZ!
Yaz

s #
150
“Power and Cooling
Capacity Management
for Data Centers”
Tanıtım Yazısı #150
169¤ ÜCRETSİZ!
BT güç ve soğutma planlaması yaparken
karşılaşılan yaygın hatalardan kaçınmak için
ÜCRETSİZ APC Tanıtım Yazılarını indirin
Veri merkeziniz için bir planınız olsun.
Baltimore’dan Pekin’e kadar binlerce müşteriyle görüştük ve veri merkezi
planlamasnda müşterilerin aldklar önlemlerin iyi, kötü ve çirkin yanlarn gördük.
Birçok durumda ciro ve bütçe kesintileri nedeniyle hiç plan yaplmadğn gördük.
Aradığınız yanıtları bulun ve gelecekte sıkıntı çekmekten kurtulun.
Siz ve ekibiniz saknmanz gereken en önemli on planlama hatasn biliyor musunuz?
Bir kuruş bile harcamadan soğutma sistemini iyileştirmenin en kolay yolunu? Bu ve
diğer yantlar en yeni tantm yazlarmzda bulabilirsiniz. Yaptğmz son derece
değerli araştrmann avantajlarndan yararlanmaya bugün başlayarak hem paradan
tasarruf edin hem de gelecekte sknt çekmeyin.
APC’nin devamllk çözümleri hakknda daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret
edin: www.apc.com
Teknik dokumanlarinizi onumuzdeki 30 gun icerisinde bilgisayariniza
yukleyin ve bir Samsung Home Theatre (Model BD 7200) kazanma
sansini elde edin.
Visit www.apc.com/promo adresini ziyaret edin Anahtar Kodu 78200t
Tel: 0 800 261 2135 • Faks: +902 123 478 660
©2010 Schneider Electric, All Rights Reserved. Schneider Electric and APC are owned by Schneider Electric, or its affiliated companies in the United States and other countries. All other trademarks are property of their
respective owners. 998-2524_TR APC Middle East, PO Box - 341057, Dubai, United Arab Emirates.
Bulut Bilişim Dosyası
bulacak. Bir taraftan da küçük işletmelerin, büyük firmalarla birlikte aynı veri
ekonomisi içerisinde olmalarına imkân
tanıyacak.
SAP olarak; bizim 2014 yılı için iddialı bir hedefimiz var. 2014 yılı itibariyle,
çözümlerimizin toplam 1 milyar insana
hizmet etmesini amaçlıyoruz. Bunu,
Bulut Bilişim Teknolojileri’ne yaptığımız
yatırımlar ile sağlayacağız. Şu anda
Bulut Bilişim kapsamında, kişilerin ve
firmaların kullanımına sunduğumuz
çözümlerimiz bulunuyor. Bunlardan,
KOBİ’lerin tüm kurumsal ihtiyaçlarına
cevap vermek için konumlandıracağımız SAP Business ByDesing’ı, küçük
veya büyük ölçekli tüm firmaların
müşteri yönetimleri ile ilgili ihtiyaçlarına
cevap verecek SAP ‘CRM On-Demand’
çözümünü ya da firmaların satın alma
süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla
geliştirdiğimiz SAP ‘E-Sourcing OnDemand’ çözümünü örnek olarak
verebiliriz.
Günün sonunda amacımız, dünya
kaynaklarını daha az kullanarak, kişilerin ya da firmaların, ihtiyaç duyacakları
her türlü çözüme, kaliteli olarak İnternet
üzerinden daha az maliyetle erişebilecekleri imkânı sunmak.
Şirketler ve kurumlar SAP’yi
tercih etmeli, çünkü…
Şirketler, küreselleşen pazar ortamında hareket etmek ve kendini kabul
ettirmek, tüm iş süreçlerini kontrol
altında tutmak için SAP çözüm ve uygulamalarından faydalanmalılar. SAP iş
çözümleri, üretim planlamasından stok
kontrolüne, müşteri ilişkilerinden insan
kaynakları yönetimine kadar tüm iş
akışını kontrol altında tutarak firmaların
verimliliklerini ve karlılıklarını artırmasına yardımcı olur. SAP iş çözümleri,
küçüğünden büyüğüne her firmanın
aynı iş koşulları içinde hareket etmesini
sağlayarak, rekabet ortamında eşitlik
de sağlar. SAP iş çözümleri sayesinde
şirketler, iş akışlarını hızlandırmakta,
stok maliyetlerini azaltır, doğru raporlar
elde eder, müşteri ihtiyaçlarını belirler
ve karlılıklarını artırır. SAP yazılım çözümleri, firmaların planlı, hızlı ve verimli
üretim yapmasını sağlarken satış ve
pazarlama faaliyetlerini düzenler.
Şu anda çok yaygın olmasa da
Bulut Bilişim Teknolojileri, verilerin
84
HAZİRAN 2010
ve işlemlerin yerel sistemler üzerinde
yönetilmesi yerine, daha büyük ölçekli
sistemleri kullanarak İnternet erişimi
ile operasyonların yönetmesidir. Bu
amaçla özellikle barındırma çözümleri
sunan iş ortaklarımız mevcut müşterileri
için, büyük ölçekli veri yönetim merkezleri kurmakta ve KOBİ’lere sadece
kurumsal uygulama projeleri için değil,
BT altyapılarını daha etkin bir şekilde
yönetmeleri için de destek vermektedir. Bu anlamda oluşturulan çözümler
KOBİ’lere, ortak kullanılan büyük sistemler, paylaşılan hizmet bilgi birikimi,
uzun dönemde donanım ve yazılımın
bakımı gibi konularda maliyet avantajı
sağlıyor.
SAP ekosistemi
SAP’nin iş yapış modelinde iş ortakları büyük önem taşıyor. SAP’nin ürün
ve çözümlerini iş ortaklarımız aracılığıyla işletmelerin kullanımına sunuyoruz.
SAP olarak, elde ettiğimiz başarıda en
önemli payın iş ortaklarımıza ait olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. SAP,
Türkiye’de çok geniş ekosistem yapısıyla hizmet veriyor. SAP’nin servis,
danışmanlık ve eğitim alanında 22 iş
ortağı bulunuyor. Şu anda SAP ekosisteminde 1200 danışman var, 2014
yılında bu rakamın 3000’in üzerinde bir
rakama ulaşmasını hedefliyoruz.
Fujitsu bulutta maliyet/
fayda avantajı sağlıyor
“Fujitsu olarak zengin çözümlerden
oluşan BHT Altyapı Ürün ve Hizmetleri
portföyümüz ile, kurumlarımıza en
uygun maliyet/fayda dengesini sunmayı
hedefliyoruz. Dinamik BT Altyapıları öngörümüz doğrultusunda geliştirdiğimiz
ve üstün teknolojiye sahip donanımlarımızın yanı sıra, Yönetilen Altyapı ve
Altyapı Servisi gibi yeni dış kaynaklı
hizmet modellerindeki sunumlarımız
ile bulut platformlarına giden yolu
açıyoruz” diyen Fujitsu Türkiye Genel
Müdürü Halit Zaim’den dosyamıza özel
çok önemli yanıtlar aldık.
Fujitsu bulut servisleri verimli iş
modelleriyle birleşiyor
Müşterilerimizin BHT ihtiyaçlarını kısmen veya tamamen dışarıdan
Halit Zaim
alabilmelerini sağlayan "Yönetilen
Altyapılar" hizmetlerimizin yanı sıra;
yine müşterilerimizin aynı su, doğalgaz
gibi kısmi BHT ihtiyaçlarını karşılayabildiği ve ödemelerini de buna göre yapabildiği "Altyapı Servisi" gibi BHT hizmet
modellerimiz özellikle ABD ve Avrupa
başta olmak üzere bütün dünyada
hızla yaygınlık kazanıyor. Örneğin,
Kasım 2009 itibarıyla Kıta Avrupa’sı,
Ortadoğu, Afrika ve Hindistan’ı kapsayan CEMEA&I bölgesindeki bazı
ülkelerde kendi Bulut platformundan
Altyapı Servisleri (IaaS) vermeye başlamış, böylece kurumların sabit BHT
giderlerinden değişken maliyet yaklaşımına geçmesini kolaylaştırmıştı. Bu
bölgelerde bulut servislerini kullanmaya
başlayan şirketler bugün Fujitsu veri
merkezlerinde yer alan yüksek performanslı, güvenli ve ihtiyaca göre tasarlanmış sunuculara erişim sağlamanın
rahatlığını yaşıyor.
Depolama ve sunucu ailesi Bulut
Bilişim için tasarlandı
Fujitsu özellikle PRIMERGY sunucu ailesi ve ETERNUS veri depolama
sistemleri ile Bulut Bilişim hizmetlerinin
altyapısında iddialı bir konumda bulunuyor. Türkiye’de yaygın bir şekilde kullanılan PRIMERGY sunucu ailesi ve diğer ürün serilerimiz Bulut platformlarına
katkılarıyla
ilham kaynağı oluşturan sanallaştırma
teknolojilerinin tüm avantajlarını yansıtmaktadır.
Sanallaştırmanın en aktif kullanıldığı dinamik Bulut Bilişim hizmetleri için
tasarlanan PRIMERGY Cloud eXtension (CX) serisi, adeta ölçeklenmede
sınır tanımayan bir tasarıma sahiptir.
PRIMERGY CX1000, bulut platformlarına destek vermesinin çok ötesinde performans, enerji tüketimi ve kira gibi veri
merkezlerine yük oluşturan kalemlerde
işletmelerin çok çarpıcı iyileştirmeler
elde etmesiyle öne çıkıyor.
Kurumsal ve KOBİ tabanlı
hizmetler
İşletmelerde BT kaynaklarının ve uygulamaların verimliliğini ve sürekliliğini
garanti altına alan sanallaştırma teknolojisi, az sayıda sunucu üzerinde daha
çok uygulamanın çalıştırılmasına imkân
veriyor. Sanallaştırma, sistemlerin
ölçeklenmesi ve uygulama taşınabilirliği
açısından Bulut platformlarının vazgeçemeyeceği bir teknolojidir. Bu açıdan
baktığımızda Bulut platformlarına giden
yolda Fujitsu’nun kurumlara çok önemli
çözümler sunduğunu söyleyebiliriz.
Türkiye genelinde yaygın iş ortağı
yapımızla orta ve ortanın üstü büyüklükte KOBİ’lerimize küresel rekabet
ortamında avantaj sağlayacak birçok
çözüm sunuyoruz. Sanallaştırma
ihtiyacı genelde çok sayıda sunucuya
sahip ortamlarda kendisini gösteriyor.
Bu nedenle büyümeye odaklanan
KOBİ’lerimize önerimiz mevcut sunucu
altyapılarını endüstri standartlarına ve
mevcut teknoloji eğilimlerine uygun
olarak yapılandırmalarıdır.
Fujitsu olarak gerek PRIMERGY
sunucu ailemiz, gerekse ETERNUS
veri depolama sistemlerimiz, ölçeklenme becerileri, enerji tasarruf düzeyleri,
ergonomik tasarımları ve yüksek performanslarıyla KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri karşılıyor. Başka bir
ifadeyle bu ürünlerimiz işletmelerimiz
büyürken ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarını
anında karşılayarak ölçeklenebilmeleri
ve mevcut yatırımları koruma becerileri
ile öne çıkıyorlar.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye ekonomisinin en büyük kesimini oluşturan
KOBİ’lerimiz için hesaplı bir sunucu
modelinin duyurusunu yaptık. Giriş
seviyesi sunucusu PRIMERGY TX100
S1 modelimizin, fiyatı ve sunduğu özelliklerle KOBİ’lerimizin PC ile çalışma
alışkanlıklarını değiştireceği ve onların
kurumsal sunucularla daha güçlü BT
altyapısına geçiş yapacakları kanısındayız.
Daha büyükçe KOBİ’lerimiz için ise,
bu yıl başında Türkiye pazarına sunduğumuz Fujitsu PRIMERGY BX900
sanallaştırma teknolojilerini destekleyen
güçlü sunucu modellerine mükemmel
bir örnek oluşturuyor. Üretimden pazarlamaya yoğun uygulama ve veri yüküyle çalışan KOBİ’ler için ideal olan bu
sunucu, Intel Xeon 5500 serisi işlemcileri, geniş bellek kapasitesi ve üstün I/O
performansı ile veri merkezlerinde ağır
görevler üstleniyor.
ETERNUS veri saklama ve yedekleme
sistemlerinin avantajlarıyla kurumlara
dört dörtlük bir sanallaştırma altyapısı
sunuyor.
Fujitsu’dan ‘Bulut Bilişim’e
geçecek kuruluşlara öneriler
Bu çerçevede, örneğin, bulut
“altyapı” ve “uygulama” servisleri bugün
Fujitsu’nun mevcut Fujitsu çözümlerinin
bir uzantısı olma niteliği taşıyor. “İçerik”
ve “etkinlik” amaçlı Bulut servisleri
sayesinde ise kurumlar, yeni iş
modelleri ve servisler geliştirip bunu
Bulut müşterilerine sunabiliyor.
Günümüzde rekabetin değişen
şartları, bütçe kısıtları, yoğun
mesailer, uzmanlık gereksinimi,
sınırlı kaynaklar ve enerji tüketimi
gibi birçok sorun, işletmeler üzerinde
ağır bir baskı oluşturuyor. Bu nedenle
kaynakların verimli kullanımını
özendiren sanallaştırma projelerinin
kurumlarımızda hızla yaygınlaştığını
görüyoruz. Ancak sanallaştırmanın
anlamlı bir çözüm haline gelebilmesi
için, karmaşık işlem ihtiyaçlarına yanıt
verebilen gelişmiş ve performanslı
donanımlara ihtiyaç vardır. Fujitsu’nun
sanallaştırılmış uygulamalara uygun
tasarlanmış çift soketli ve yüksek
performanslı PRIMERGY sunucuları,
çoklu sanal sunucuları çalıştırma ve
sistem yönetimindeki esnekliği ile
kurumların donanım yatırımlarından ve
bakım giderlerinden önemli oranlarda
tasarruf etmesini sağlıyor.
Bu sunucular kurumlara günümüzün
en hızlı işlemcilerini, en performanslı
I/O bağlantılarını, en gelişmiş enerji
tasarruflu güç kaynaklarını ve en büyük
disk kapasitelerini sunarken, Fujitsu
Bu arada Fujitsu, Mayıs 2010
itibarıyla dünya genelinde bir duyuru
yaparak zengin müşteri deneyimleri ve
gelişmiş çözümleri ışığında geliştirdiği
Bulut stratejisinin ayrıntılarını açıkladı.
Stratejinin ana eksenini, Fujitsu’nun
kurumsal müşterileriyle birebir yaşadığı
kapsamlı deneyimler ve dünya çapında
sunduğu sınanmış Bulut çözümleri
oluşturuyor.
Fujitsu’nun yeni Bulut Bilişim
stratejisi, şirketlerin, “altyapı, uygulama,
etkinlik ve içerik” gibi dört farklı tüketim
modelini temel alıyor.
Strateji kurumların mevcut BHT
alışkanlıklarında ani bir değişim
yaratmadan bu modellerin herhangi
birini, bazılarını veya tümünü
kullanabilmesini hedefliyor. Fujitsu,
bulut ortamına geçiş için ani bir
gelişme modeli öngörmüyor. Tam
tersine aşamalı olarak ve ihtiyaçlar
doğrultusunda kurumlara yenilikçi
servisler sunmayı tercih ediyor.
Siemens IT ‘Dönüşümsel
Veri Merkezi’ ile fark
yaratıyor
Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri
için sorularımızı yönelttiğimiz Portföy ve
Teknoloji Kısım Müdürü Orçun Özalp
Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri
Türkiye olarak vizyonlarının yetkin
insan kaynağımızla sektörümüzdeki
standartları belirlemek, çevreci teknolojilerle Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümüne temel katkı sağlamak olduğunu
anlattı. Bulut Bilişim’den sanallaştırmaya birçok konuda konuştuğumuz Özalp
bu vizyon kapsamında danışmanlıktan
sistem tümleşmesine, BT altyapısı yönetiminden sektöre özgü BHT çözümlerine kadar komple BT servisleri değer
zincirinde hizmet verdiklerini anlattı.
85
Bulut Bilişim Dosyası
Orçun Özalp
Sektöre özel çözümler
Endüstriye özel çözümleri müşterilerimizin iş süreçlerine bütünleştirme
ve bunu tek kaynaktan sunma avantajı
sağlıyoruz. Türkiye’de 1.200 çalışanımız, Kartal, Güneşli, Ankara ve
Düzce olmak üzere dört merkezimiz
bulunuyor. Kalite alanında güvenilirliğimizi kanıtlayan ISO 9001 (Kalite
Yönetimi), ISO 20000 (ITIL), ISO 27001
(Bilgi Güvenliği), AQAP 160 (NATO
standartları uyarınca veri geliştirme),
CMMI Seviye 3 ve btPota belgelerine
sahibiz. Avrupa ülkelerinin büyük bölümüne, İngilizce, Almanca, Fransızca
ve Yunanca dillerinde sağlanan çeşitli
BT ve iş süreçleri dış kaynak kullanım
hizmetleri ihraç ediyoruz. Siemens
IT Çözümleri ve Hizmetleri portföyü
üç temel gruba ayrılıyor; Dış Kaynak
Kullanımı, İş Çözümleri ve Sektöre
Özel Çözümler.
Siemens IT’den kurumlara özel
bulut çözüm paketleri
Dış Kaynak Kullanımı hizmetlerimiz içinde Dönüşümsel Veri Merkezi
hizmetimiz yer alıyor. Veri Merkezi
Hizmetleri kapsamında, firmalara kendi
Veri Merkezimiz üzerinden Sunucu
Barındırma ve Yönetimi, Ağ Yönetimi
ve Disaster Recovery gibi kapsamlı
86
HAZİRAN 2010
hizmetler sunuyoruz. Ayrıca Siemens
Bina Teknolojileri ve Siemens Endüstri
Otomasyon'la beraber veri merkezinizin
tasarımından yerinin seçimine, inşasından işletilmesine kadar anahtar teslim
akıllı veri merkezleri de kuruyoruz.
İşletmeler miktarı giderek artan verilerini dış kaynak kullanarak güvenli ve
yüksek düzeyde erişilebilirlik sağlayarak
veri merkezlerinde depolayabiliyorlar. Hem operasyonel hem de altyapı
anlamında yatırım yükü dış kaynak
hizmeti sağlayıcısı olarak bizim oluyor. İşletmeler de toplamda BT olarak
asıl iş süreçlerine yaratacakları katkı
üzerine yoğunlaşabiliyorlar. Olağanüstü
(felaket) durumlara karşı sunduğumuz ‘Olağanüstü Durum Veri Merkezi’
hizmeti ile müşterilerimiz verilerinin
güvenliğini sağlıyor ve hiçbir kesintiye
ya da veri kaybına uğramadan işlerine
kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.
Uluslararası ve ulusal yasal gerekliliklerini de yerine getirmiş oluyorlar.
Olağanüstü Durum Veri Merkezi hizmeti, yalnızca felaket durumunda değil,
firmanın veri merkezinin farklı bir merkeze taşınması gibi zamanlarda da iş
sürekliliğinin garantisi oluyor. Taşınma
sırasında bir sorun ya da gecikme olduğu takdirde, firma Olağanüstü Durum
Veri Merkezi’mize gelerek iş kritik
uygulamalarını çalıştırabiliyor ve işini
sürdürüyor. Dönüşümsel Veri Merkezi
kavramımız, size veri merkezinizde en
ileri BT teknolojisi yanında, enerji verimliliğini iyileştiren sunucu sanallaştırması,
ince Blade sunucular, artırılmış zemin
soğutması ve enerji tasarruflu aydınlatma ile BT otomasyonunu birlikte sunuyor. Veri merkezlerinde ihtiyaç duyulan
büyümeyi riski azaltarak hızlandırıyoruz, bunu yaparken enerji tasarrufunu
da sağlıyor ve maliyetleri düşürüyoruz.
Birleştirme ve sanallaştırma teknolojilerini kullanarak veri merkezlerinin kapasite kullanımını yüzde 80’in üzerinde
artırırken, enerji tüketimini yüzde 30’un
üzerinde azaltıyoruz.
Bulut Bilişimi altında ise 3 temel hizmet sunuyoruz. Hizmet olarak sanal altyapı (IaaS -Infrastructure as a Service)
kapsamında sanal sunucu, barındırma,
depolama ve ağ hizmetleri var. Hizmet
olarak Platform (PaaS- Platform as a
Service), donanım altyapısı için gereken her şey işletim sistemi, donanım ve
dahası platform başlığı altında yapılan
anlaşmalarla İnternet üzerinden kullanımını sağlıyor. Hizmet olarak Yazılım
(SaaS - Software as a Service) kapsamında ise, Web tabanlı kurumsal veya
son kullanıcıya hitap eden yazılımlar
yine abonelik sistemiyle İnternet üzerinden sunuluyor.
Bulutta çözüm seçerken dikkat
Bulut Bilişim’in sağladığı en büyük
avantaj maliyetleri düşürmesi. Çünkü
donanım, sunucu gibi yatırımlar yapılmadan, büyük bilgi işlem altyapılarını
kullanmak mümkün hale geliyor. İkincisi
ise Bulut Bilişim sayesinde, kullanıcı,
kullandığı alan kadar ödeme yaptığı
için sunucu maliyetleri de düşüyor ve
gereksiz donanım masrafı ortadan
kalkıyor. Şirketler Bulut Bilişim hizmetlerini geçici olarak kiralayabiliyorlar.
Satın alma maliyetleri olarak görünen
maliyetler artık değişken maliyetlere
dönüşüyor. Artık müşteriler değil, BHT
hizmetleri sağlayıcıları altyapı için
yatırım yapıyorlar. Yani yatırım yükü
müşteriden sağlayıcıya geçiyor ve müşteri yalnızca kullandığı kadarın ücretini
ödüyor. Donanıma yapacağı yatırımı
BT’de gelir getirecek kendi projelerine
yönlendiriyor. Diğer yandan profesyonel
BT altyapısı kullanmanın giriş maliyeti
azaldığından daha çok sayıda küçük
ve yenilikçi işletme düşük bütçelerle ve
esnek işlem maliyetleriyle BT hizmetleri
almaya başlıyor. Dünyanın neresinde
olunursa olunsun, Bulut Bilişim üzerinden son kullanıcılar veya firmalar kendi
verilerine kolayca ve son derece hızlı
bir biçimde ulaşıyorlar.
Bulut Bilişim’e geçmek, maliyetleri
düşürmenin yanında BT’nin standartlaştırılması açısından da İcra Kurulu
başkanı için çok cazip. Bunun yanında Bulut Bilişim çözümleri, şirketlere
esneklik sağlıyor, iş gereksinimlerine
daha hızlı yanıt veriyor böylece yeni
pazarlara girmelerini hızlandırıyor,
yenilikçi olmalarını destekliyor. Siemens
IT Çözümleri ve Hizmetleri olarak işletmelerin Bulut Bilişim’e girmeden önce
doğru çözümü seçmeleri, güvenlikleri
için risklerini belirleyerek gerekli tedbirleri almalarına yönelik danışmanlık
hizmeti sunuyoruz.
katkılarıyla
Küresel güvence
Şirketler Bulut Bilişim’de lider teknolojilerden hizmet almak ve küresel
ölçekte çalışmak istiyorlarsa Siemens
IT Çözümleri ve Hizmetleri ile çalışmalı.
Alanındaki en önemli ortaklar ile çalışan bir sistem bütünleyicisi ve hizmet
sunucu olarak, özel olarak herhangi bir
teknoloji veya platforma bağlı değiliz,
sektörün liderleri ile özel ortaklıklar
yapıyoruz. Örneğin BT sanallaştırması alanında küresel pazar lideri
VMware’nin Türkiye’deki tek en üst
seviye iş ortağı biziz. Bu ortaklıklar bizi
Bulut Bilişim alanında daha da güçlendiriyor ve piyasaya yenilikçi sanallaştırma
çözümleri sunmamıza destek oluyor.
Üreticilerin verdiği ürün ve hizmetleri,
bütünleşme, geçiş, uygulama yönetimi,
hizmet masası ve hizmet tümleşmesi
gibi ilave hizmetlerle harmanlıyoruz.
Böylece, klasik BT dünyasını, yeni Bulut
Bilişim dünyası ile birleştirebiliyoruz.
Özellikle iş dünyası kullanıcılarına hitap
ettiğimiz için en büyük önceliği güvenlik
ve bütünleştirmeye tanıyoruz. Örneğin,
biz kamuya yönelik devasa Bulut Bilişim
hizmetleri sunmuyoruz; sadece müşterilerin verilerinin nerede saklandığı her
an bildikleri ve tek iletişim noktalarının
Siemens olduğu atanmış özel bulutlar
sunuyoruz. Uygulamalar, müşterilerin
donanımları üzerinden de çalıştırılabilirler ve/veya şirketimiz tarafından da
idare edilebilir. BT kaynaklarının yeterli
düzeyde esnek, güvenilir ve düşük
maliyetli bir şekilde kullanımı için bir ön
koşul olan sanallaştırılmış BT altyapılarını yönetiyor ve sanallaştırma çözümleri temin ediyoruz.
Yeşil BHT ve Siemens ‘Tümleşik
Bulut Veri Merkezi’
Bulut Bilişim giderek daha çok önem
kazanan çevre dostu inisiyatiflerin bir
sonucu olarak da popülerlik kazanıyor
çünkü BHT sisteminin başkalarıyla
paylaşımı, enerji tüketiminden çok
büyük oranda tasarruf sağlıyor. Özellikle
altyapı alanında bulut bilişim, sanallaştırılmamış sistemlere oranla beş kat daha
fazla enerji verimliliği sağlıyor.
Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri
olarak dış kaynak kullanımında son
teknoloji sağlayan Hibrit Bulut Veri
Merkezi’mizi Nisan ayında Belçika’da
açtık. Brüksel yakınındaki Huizingen’de
hizmete giren Tümleşik Bulut, bünyesinde özel ve kamusal bulut altyapılarının
tüm avantajlarını birleştiriyor. Bu yeni
veri merkezinin bütünleşik yaklaşımı,
işletmelerin verilerini ve hizmetlerini özel
bulutlar olarak yönetmelerine imkân
veriyor. Öte yandan, maliyet etkin bilgi
işleme ve saklama kapasitelerini diğer
kullanıcılarla beraber ortak bir alanda
paylaşımlı veya kamusal bulut hizmetleri olarak kullanma olanağı sağlıyor.
Esnek BT kaynakları sağlamanın yanı
sıra, yeni ’Tümleşik Bulut’ ayrıca felaket kurtarma hizmetleri için kapsamlı
kullanılabilirlik ve yedekleme çözümleri
getiriyor. En son BT teknolojisi ile hizmet gören merkezin bir diğer artısı ise
yüksek enerji verimliliği.
Veri merkezi geleneksel dış kaynak
kullanımı faaliyetleri için hizmet sunmanın yanı sıra, tümleşik bulut altyapıların
sağlanması için de kullanılacak. Bulut,
sunucular, sistemler ve şebekeler gibi
bileşenlerin tamamını bir araya getirerek
altyapı hizmeti olarak sunuyor. Ayrıca
tek bir arıza noktası bulunmamakla
birlikte, tüm bakım faaliyetleri sunulan
hizmetlerin hiçbirinde herhangi bir kesinti olmadan gerçekleştirilebiliyor.
Her biri farklı parametrelere sahip
dört farklı sınıftan oluşan paylaşımlı veri
depolama alanı, kullanıcıların verilerini,
gereksinimleri ile ilgili olarak maliyet etkin bir yolla depolamalarına olanak tanıyor. Ana depolama alanının arkasında,
müşterilerin geri yükleme ve kurtarma
talepleri için en uygun desteği sağlayan
farklı yedekleme katmanı daha ulunuyor. Buna ek olarak, iş ihtiyaçlarına
bağlı olarak ikincil, üçüncül ve arşivleme
alanları da mevcut.
Software AG ile süreç
mükemmelliği
Başta finans ve sigorta olmak
üzere pek çok sektöre kurumsal altyapı
yazılımları sunan, sunduğu ürünlerle,
kurumların iş süreç mükemmelleştirmeyi hedefleyen Software AG, bu konuda
uçtan uca çözümler üreten Software
AG Türkiye Genel Müdürü Yüce Erim
ile Servis Odaklı Mimari ve Bulut Bilişim
Teknolojileri hakkında bilgiler aldık.
Servis odaklı mimari
Software AG ürün portföyü,
yüksek performanslı veri yönetimi,
uygulamaları geliştirme ve
modernleştirme, servis odaklı
mimari oluşturma ve iş süreçlerini
iyileştirme imkânı sunuyor. Software
AG Grubu’nun bir parçası olan IDS
Scheer, iş süreçleri stratejisi, tasarımı,
uygulaması ve denetimi için tümleşik ve
kapsamlı bir çözüm portföyüne sahiptir.
Son yıllarda popüler bir mimari
yaklaşım olan Servis Odaklı Mimari’nin
(SOA) amacı farklı işlevleri kolay
bir şekilde bütünleştirmektir. SOA,
uygulamalarınızın içinde bulunan
farklı kurumsal işlev ya da süreçleri,
birlikte çalışabilir ve standartlara dayalı
servisler halinde düzenlemenize
yardımcı olur.
Depolama katmanına ek olarak veri
merkezinin BHT altyapısı, işletim ayarları için esnek bir aralık sağlıyor. Müşteri
Windows tabanlı, Unix tabanlı ve Linux
tabanlı sistemleri destekleyen tamamen
sanal özel ve paylaşımlı bilgi işleme
kapasitesi arasında seçim yapabilir.
Sürdürülebilirlik yeni veri merkezinin
temel özelliği. Akıllı soğutma sistemi
klasik soğutmayı dış hava soğutması ile
dinamik bir şekilde zenginleştiriyor ve
böylelikle son derece düşük bir enerji
tüketimi sağlıyor. Buna göre, yılın büyük
bir kısmı için veri merkezi, kompresörler
veya enerji tüketen soğutma cihazları
olmadan çalışabiliyor.
Yüce Erim
87
Bulut Bilişim Dosyası
Software AG olarak, SOA konusundaki liderlik rolümüzü ürün ve platform
bağımsızlığıyla bütünleştirerek, müşterilerimiz için büyük hamle kolaylıkları
ve hareket rahatlığı sağlayabiliyoruz.
Müşterilerimiz, SOA Yönetişimi konusunda Software AG tarafından rakipsiz
bir şekilde sunulmakta olan CentraSite
çözümüne yoğun ilgi gösteriyor. SOA
konusundaki rakiplerimiz tarafından kurgulanan ve projelendirilen ortamlarda
bile bizim yönetişim ürünlerimizin yeteneklerinin tercih ediliyor olması, hiç kuşkusuz Software AG’nin bu alandaki ürün
hazırlığı ve mükemmelliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmeli. Software
AG, 2007 senesinde satın aldığı
webMethods firması ve ürünleri sayesinde, kıran kırana rekabet ve oldukça
zorlu kavram kanıtlama çalışmalarının
ardından çok sayıda müşteri kazandı.
Önümüzdeki dönem, Software AG için
yine tarafsız kurumlar tarafından yerleştirildiği liderlik konumuna uygun olarak,
SOA alanında kurumsal başarılarla dolu
geçecekmiş gibi görünüyor.
Software AG fayda sağlıyor
Software AG 40 yıldan fazla bir süredir dünya çapında çeşitli sektörlerde
faaliyet göstermekte olan kuruluşlara
müşteri değeri yaratma ve kurumsal sonuca ulaşma konularında yardım ediyor.
Günümüzde tüm endüstriyel kuruluşlar,
varolan sistemlerin değerinin artırılması,
farklı sistemler arasında bağlanabilirlik
ve bütünleşmenin sağlanması ve iş
süreçleri yönetiminin iyileştirilmesi gibi
BHT sektörünün çok çeşitli zorluklarıyla
karşı karşıyalar. Software AG olarak
biz, bu zorlukları anlayarak; kurumlara,
kendilerine özgü iş problemlerini çözmede ve birinci sınıf başarıya ulaşmada
yardımcı oluyoruz.
‘Bulut Bilişim’de süreç
mükemmelliği
Software AG, süreç mükemmelliği
konusunda ortaya koymuş olduğu tüm
teknoloji platformlarında sanallaştırma
olanaklarına uyum sağlamış ve destek
88
HAZİRAN 2010
politikalarına sanallaştırma platformlarını dâhil etmiştir. Günümüzde sanallaştırma yapıları fazlasıyla tercih edilen ve
bilişim altyapılarında giderek daha fazla
görev kritik bir konuma yükselirken
bizler de aynı çatı altında hizmet verebilen teknolojik uyumu gerçekleştirmiş
durumdayız.
Bulut Bilişim Teknolojileri’ne bakış
açımız ise, özellikle ‘Süreç Yönetimi
ve Mükemmelliği’ konularındaki lider
konumumuzu bu alanda özgün ve yenilikçi yaklaşımlar sunarak perçinlemek
yönünde. Nitekim BPM alanında “Social
BPM” denilen ve Süreç İnovasyonu
imkânlarını sosyal ağlar ve İnternet üstünden sunulan yazılım hizmetleri ile bir
platform üstünden sağlayan ilk sağlayıcı/üretici olarak yeni bir liderlik misyonu
üstlenmiş durumdayız. Bu platformda
gerek Süreç Analizi ve İyileştirme
araçları bulunmakta gerekse de Süreç
İyileştirme odaklı projelerde dünyanın
dört bir yanında çalışan uzmanların şirketinize gelmeden projenize dâhil olup
projenizin doğal bir üyesi olarak amaç
ve hedeflerinize ulaşmada katkı sağlaması, beyin fırtınaları yapması mümkün olmaktadır. Yani kısacası Süreç
Mükemmelliği projelerinizi yaygın ağları
ve kaynakları kullanarak çok daha etkin
ve ucuza yönetmek artık hayal değil. Bu
konuda daha fazla bilgiyi, (www.arisalign.com)’da bulmak mümkün.
Tesaş, Unify’N Office ile
buluta bağlıyor
Kurumların tüm haberleşme ihtiyaçları da artık buluta taşınıyor.
Barındırılmış Birleşik Haberleşme servisleri alanında Microsoft İş Ortağı olan
Unify’N Office, Birleşik Haberleşme
servislerini (veri+ses+video)kullanırken kuruluşlara ve ailelere/ bireylere 0
dolara yatırım olanağı sunuyor. Bulut
Haberleşme çözümleri konusun da
Tesaş Genel Müdürü Kasım Özümit’in
yorumlarını aldık.
Barındırılmış birleşik haberleşme
çözümleri
Son zamanlarda gündemde olan
birleşik haberleşme kavramı birçok
yenilik ve çözümü kurumsal alanda
yaygın bir şekilde sunuyor. Unify’N
Office Orta Doğu ve Afrika bölgesinde
Microsoft tabanlı birleşik haberleşme
çözümlerini tek bir platform üzerinden
ve Bulut Bilişim esasına dayalı olarak
kiralama modeli ile sunan tek marka.
Sunmuş olduğumuz servisler, hem
yönetici hem çalışan ve genel olarak
baktığımızda şirket için birçok kolaylık
ve yeni alışkanlıklar doğuruyor. Şirket
için özellikle iç haberleşmenin koordinasyonu ve bütünlüğünü sağlanırken,
aynı zamanda mobil uygulamaların
Süreç Zekâsı ve İnovasyonu
ekseninde gelişmeye devam
Yukarıda da bahsettiğim üzere Bulut
Bilişim imkânlarını Süreç Yönetimi ve
İyileştirme çalışmalarını daha esnek ve
etkin olarak uygulamak amacıyla çözüm
portfoyümüze kattık ve hatta bu konuda
bir ilki gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de bu yaklaşımı Süreç Zekâsı,
Süreç İnovasyonu konularını da kapsayacak şekilde geliştireceğiz. Bunların
yanı sıra, SalesForce.Com OpenAir vb.
başarılı Bulut Bilişim uygulamaları ile de
arka ofisinize tümleştiren SOA tabanlı
uyumlaştırıcılarımız da hazır ve kullanan müşterilerimizin sayısı her geçen
gün artmakta. Bu doğrultuda SOA
platformumuz içinde benzer başka platformlara da bütünleşmeyi sağlayacak
yeni uyumlaştırıcılar sağlamaya devam
edeceğiz.
Kasım Özümit
Bulut Bilişim Dosyası
avantajlarıyla tanışarak yepyeni bir iş
tanımıyla özdeşleşiyor. Tüm bu yapı
çalışan kişiler için de ayrıca birtakım
kullanım alışkanlıklarını ve tarzlarını
geliştiriyor. Hem çalışan hem yöneticiler
için daha kontrollü, birbirlerinden daha
haberdar bir yapılanma ortaya çıkıyor.
Şirket dışındayken bilgisayara ihtiyaç
duymadan e-postalara erişebilme,
seyahatteyken bir yöneticinin çalışanlarıyla iletişimde olması ve bu şekilde
zamanı en verimli şekilde değerlendirme tüm bireylerin işlerine olan bakış
açılarını ve iş yapma alışkanlıklarını
etkiliyor. Mobil olarak çalışanların ofis
bağımlılığı ortadan kalkıyor ve bu da
motive edici bir unsur olarak iş hayatında yerini alıyor. Sunduğumuz gezginlik
sayesinde çalışanlar daha serbest çalışarak daha programlı ve özellikle şirket
içi iletişimde daha aktif bir rol alıyorlar.
Biz de Unify Office olarak şirketlerin
kendileri için daha verimli ve iş yoğunluklarını daha kolay yönetebilecekleri
şekilde değiştirmelerini sağlıyoruz.
Yatırım yapmadan kullan, ay sonu öde
Bulut Bilişim şu anda yaygınlaşan ve
kurumsal tarafta çok büyük kolaylıklar
getiren bir kavram. Bu teknoloji, bir şirketin günlük olarak ihtiyaç duyduğu tüm
donanım ve çözümleri kapsayan ve tüm
bu ihtiyaçları en verimli şekilde kullanımını sunan bir fırsat sağlıyor. “Cloud
Computing” ile Unify’N Office olarak
İnternet bağlantısının olduğu her yeri
ofisinizmiş gibi kullanmanızı sağlıyoruz. Microsoft Barındırılmış Exchange,
OCS ve Sharepoint ve UNO Backup
çözümlerimizle her nerede olursanız
olun maillerinizi kontrol edebilir, çalışma
arkadaşlarınızın anlık durum bilgisini
görebilir ve onlarla sesli veya anlık
mesajlaşma olarak iletişime geçebilir,
bir toplantıya ‘Live Meeting’ ile hemen
katılabilir ve şirket ağ kapısına Web
üzerinden her an erişebilirsiniz. Aynı
zamanda bilgisayar veya sunucunuzdaki verileri kendi belirlediğiniz dönemlerde uzaktan yedekleme imkânına
90
HAZİRAN 2010
kavuruşsunuz. Tüm bunları yanınızdaki
bilgisayarınızdan yapabilir veya belirli
hizmetleri mobil telefonunuzdan alabilir
durumdasınız. İşin en güzel kısmı da
her şeyin aylık bedellerle ücretlendirilmesi...
Özellikle küçük ve orta ölçekli
işletmelerde tercih edilen bu çözümle
şirketler BHT-Bilişim ve Haberleşme
Teknolojileri maliyetlerini kontrol altına
alarak en aza indirebiliyorlar. Aylık
çalışan sayısına göre hizmetlerini
arttırıp azaltabiliyorlar ve böylece
sunduğumuz çözümler hacimleriyle
orantılı olarak aldıkları bir servis haline
geliyor. Ayrıca firmalarına üst seviye
kurumsal bir görünüm kazandırırken
bu BHT desteğini Unify’N Office’ten
alarak konuyla ilgili sorumluluğu dış
kaynağa bağlamış oluyorlar. Büyük
ölçekli firmalarda da barındırılmış
birleşik haberleşme servisleri BHT iş
yükünü azaltma taleplerine bağlı olarak
tercih ediliyor. BHT elemanlarının kendi
kurumsal proje ve çalışmalarına daha
çok yoğunlaşması ve bu tür şirket içi
sağlanması gereken teknik hizmetleri
sadece yönetmesi; yani onların
verimliliklerini en üst seviyede tutma
hedefine bu sayede erişilmiş oluyor.
Web üzerinden, her an her yerden
kesintisiz erişim
Şirketlerin yeni bir iş uygulamasını
kullanması demek, onların yepyeni
bir yapıya uyum sağlamaları ve onun
üzerinde yetkinliğe sahip olmaları
demektir. Şirketler bu yenilikleri
kullanmak isteseler de, bazen bunun
getireceği yükten dolayı tercih
etmeyebiliyorlar. Biz bu noktada
bu çekinceyi ortadan kaldırmayı
hedefliyoruz. Barındırılmış Birleşik
Haberleşme servislerimiz ile yeni
uygulamalara sahip olmalarındaki yükü
(donanım, yazılım, kurulum bakım gibi
maliyetler) müşterilerimiz için üstleniyor
ve onların sadece bu çözümleri
kullanmalarını sağlıyoruz. Sunduğumuz
barındırılmış çözümlerle şirketlerin
yatırım yapmadan yeni uygulamalara
sahip olmalarının sağlanması, ‘Live
meeting’ ile toplantılar hatta eğitimler
düzenleyerek seyahat masraflarının
en aza indirgenmesi, OCS ile tüm
iletişimlerinin en verimli şekilde
gerçekleştirilmesinin, Exchange ile hem
mobil hem Web erişimi ile her çalışanın
her zaman günlük işlerinde güncel
kalmasının sağlanması ve Sharepoint
ile şirket içi gerekli olabilecek tüm veri
akışının sağlanmasının herkesin ihtiyacı
olduğuna inanıyoruz. Tüm bu imkânları,
müşterilerimiz Web üzerinden kendileri
sahip olabiliyor ve anında ödeyip
kullanmaya başlayabiliyorlar.
Global İletişim ile kaliteli
ve uygun maliyetli Bulut
hizmetleri
Ülker’i de bünyesinde barındıran
Yıldız Holding’e bağlı Yıldız Bilişim
Grubu Şirketleri’nden Global İletişim,
Sabit Telefon Hizmetleri (STH)
İşletmeciliği, Altyapı İşletmeciliği,
Sanal Mobil Şebeke Hizmetleri
(SMŞH) yetkilendirmesi ve İnternet
Servis Sağlayıcılığı (İSS) genel izniyle
kurumsal pazarda ses, erişim (veri
ve İnternet), veri merkezi, fiber optik
altyapı ve katma değerli mobil hizmetler
sunuyor. Global İletişim, ileri teknolojisi,
yenilikçi ürünleri, kaliteli ve kesintisiz
hizmeti ile sektörün öncü ve tercih
edilen şirketlerinden biri konumunda.
Global İletişim Genel Müdürü
Murat Küçüközdemir ile verdikleri
sanallaştırma ve Bulut Bilişim hizmetleri
ve sonucunda sağlanan faydalar
üzerine konuştuk.
Murat Küçüközdemir
katkılarıyla
Global İletişim’den kurumsal
hizmetler
Global İletişim olarak veri merkezi
hizmetlerimizi sunucu barındırma, sunucu kiralama ve Bulut Bilişim olarak 3
ana başlık altında kurumların hizmetine
sunmaktayız.
Sunucu barındırma tarafında;
müşterilerimizin var olan, kullanmakta
oldukları sunucularının veri merkezlerimizde çalıştırılması konusunda hizmet
veriyoruz. Bu hizmetimizi tercih eden
müşterilerimiz, sunucularını yönetebilmek için harcadıkları iş gücü, elektrik
ve diğer maliyetlerini en aza indirerek
tek elden bu ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayıp 7/24 kesintisiz hizmet
alabiliyorlar. Sunucu kiralama alanında
ise, donanım yatırımı yapmak istemeyen müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda veri merkezindeki bir sunucuyu
müşterimizin kullanımına sunmamızı
kapsıyor. Müşterilerine dünya standartlarında hizmet sunan Global İletişim,
veri merkezlerinde 7/24 sunucuları
izleyip; herhangi bir problem olduğunda
anında şirketlere bilgilendirme yapıyor ve problemlere anında müdahale
ederek çözüm sunuyor. Bu kapsamda firmalar, kesintisiz ve ihtiyaçlarına
yönelik çözümlerin yanı sıra, verilerini
güvenli bir ortamda barındırma imkânı
buluyor.
Bulut Bilişim kapsamındaysa IaaS
(Infrastructure as a Service), PaaS
(Platform as a Service) ve SaaS
(Software as a Service) başlıklarından oluşan hizmetlere odaklandık.
Altyapının hizmet olarak kullanılmasını
kapsayan IaaS ürünlerimiz kapsamında
sunucu, depolama ve ağ kaynaklarını, müşterilerimiz kendi yatırımlarını
yapmadan Global İletişim’in güçlü altyapısından hizmet olarak temin edebiliyorlar. Bu alanda büyük, orta ve küçük
işletmelerden çok sayıda müşterilerimiz
güvenli, dönemsel ihtiyaçlara göre
ölçeklenebilen, yönetimi daha kolay
ve uzmanlık gereksinimlerini Global
İletişim’den temin edebildikleri altyapıları en uygun maliyetle kullanıyorlar.
IaaS, PaaS ve SaaS ürünlerimiz
kapsamında sunucu, depolama ve ağ
kaynaklarının hizmet olarak pazara
sunulmasının yanı sıra; yönetilebilir
güvenlik, Web konferans, uzaktan yedekleme ve log hizmeti gibi hizmetlerle
çeşitli yazılım lisanslarının servis modeliyle satışı hâlihazırda gerçekleştirilmekte ve bu sayede donanım ve yazılım
maliyetlerinde önemli oranda tasarruf
sağlanmaktadır. Bulut Bilişim kapsamındaki çalışmalarımızı bir yandan
ürün zenginleştirmeyle devam ettirirken
diğer yandan da sanallaştırma teknolojilerinin getirdiği avantajlarla, Özel Bulut
Bilişim (Private Cloud Computing),
Bulut Bilişim (Public Cloud Computing)
ve Tümleşik Bulut Bilişim (Hybrid Cloud
Computing) çözümlerini içerecek şekilde geliştirip, şekillendiriyoruz.
Esneklik, kolay yönetilebilirlik ve
iş sürekliliği
Global İletişim’in veri merkezi alanında önceliği Bulut Bilişim ve bununla
bağlantılı olarak da sanallaştırma.
Sanallaştırma teknolojileri, Bulut Bilişim
uygulamalarının çok daha hızlı yaygınlaşmasına olanak sağlıyor. Fiziksel
sunucular üzerinde kurulan sanal
sunucular sayesinde farklı uygulamalar
tek makine üzerinde çalışabiliyor. Bu
büyük bir sunucu ağı bulunan kurumsal
firmalarda birleştirme imkanı sağlarken, küçük firmaların da daha kolay
yönetilebilir Bilişim Teknolojileri kaynağı
olmasını sağlıyor. Sanallaştırma ve
Bulut Bilişim bu özellikleri ile müşteriye
esneklik, kolay yönetilebilirlik, kaynakların verimli kullanımı gibi avantajlar
sağlıyor. Bu iki alanda müşterilerimiz
için iş sürekliliği çok önemli. Şu anda
Ankara ve Fulya’da bulunan veri merkezlerimize bir de Dudullu’da hazırladığımız veri merkezi eklenecek. Herhangi
bir felakette bir veri merkezimizi felaket
kurtarma merkezi olarak kullanabilecek şekilde tasarlamış durumdayız,
bu sayede iş sürekliliği sağlıyoruz.
Ayrıca Bulut Bilişim ve sanallaştırmanın
sağladığı esneklik ile müşterilerimizin
ihtiyaçlarını anlayarak onlara uygun
çözümler sunuyoruz. Aynı zamanda bu
iki alana yönelik olarak önemli oranda
yatırım yapıyoruz ve yeni hizmetler ile
çözümler geliştiriyoruz. Global İletişim
olarak; 2010 yılı için Bulut Bilişim tabanlı IaaS (Infrastructure as a Service)
PaaS (Platform as a Service) ve SaaS
(Software as a Service) servislerimiz
için ciddi bir kaynak ve ARGE planı
bütçelemiş bulunuyoruz.
7/24 kesintisiz hizmet
Bulut Bilişim üç temel unsur nedeniyle önümüzdeki on yılda bilişim sektöründeki en önemli gündemlerden birisi
olacağı düşüncesindeyiz. Bu unsurlar,
ihtiyaçlara göre hızlı kapasite planlama,
karmaşıklaşan ve çeşitlenen teknolojiler
konusunda uzmanların istihdam edilmesinin getirdiği zorluklar ve bu alana
yatırım yapan servis sağlayıcıların sağlayacağı ölçek ekonomisinin getireceği
maliyet avantajlarıdır. Hizmet verdiği
her alanda dünya standartlarında çözümler sunan Global İletişim, hızla gelişen teknolojinin sağladığı tüm yenilikleri
güçlü alt yapısı ve doğru işbirlikleriyle
inovatif ürünler haline getirerek müşterilerinin hizmetine sunuyor. Belirlediğimiz
kalite politikamız çerçevesinde sürekli
gelişim gösteren ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı kendine ilke
edinen Global İletişim; müşterilerine
7/24 kesintisiz ve ihtiyaçlarına yönelik
hizmet sunmaktadır.
TurkNet kaliteli dış kaynak
sunuyor
TurkNet Erişim, Veri Merkezi,
Güvenlik Ürün Müdürü Erdem Eriş
Bulut Bilişim Dosyası TurkNet’i ve verdikleri hizmetleri anlattı.
TurkNet olarak kurumsal telekom
pazarında binlerce işletmeye telefon,
toplu İnternet, IP MPLS VPN (özel
sanal ağ), veri merkezi ve barındırma
hizmetleri sunuyoruz. Her ölçekten
firmaya sunduğumuz kaliteli ve hızlı
hizmetlerimizin sırrı ise kendi omurgamızda saklı. Bir başka deyişle kendi altyapı lisansına sahip bir firma olarak bu
alandaki yatırımlarımızı fiber, Veri Akış
Erişimi (VAE) ve Yerel Ağın Paylaşıma
Açılması (YAPA) ADSL2+ sistemi
üzerine gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de
bir “ilk”e imza atarak ADSL pazarındaki
rekabet gücümüzü ve iddiamızı artırmaya yönelik hayata geçirdiğimiz Veri Akış
Erişimi (VAE) sistemi sayesinde, kendi
91
Bulut Bilişim Dosyası
yönettiği IP omurgası üzerinden kendi
ADSL hizmetini sunan “ilk” operatör
olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunların
yanı sıra, 2007 yılından bugüne kadar
50 km uzunluğundaki bir fiber optik
kablo altyapısı döşemiş bulunuyoruz.
Tamamladığımız projeler için gerekli
tüm geçiş hakkı izinlerini alarak sınırı
geçmeyi başaran fiber optik altyapımızı
yedekleme amaçlı radyo-link sistemleri ile de destekliyoruz. Söz konusu
yatırımlarımız nedeniyle de kurumsal
müşterilerimize ihtiyaç duydukları ses
ve veri hizmetlerini en yüksek kalitede
ve en ekonomik maliyetlerle sunabiliyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelere
yönelik olarak da telefon, barındırma ve
xDSL çözümleri geliştiriyoruz.
TurkNet’ten sanallaştırma ve
‘Bulut Bilişim Teknolojileri’
hizmetleri
Sanallaştırma ve Bulut Bilişim projelerinin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için sanallaştırılan içeriğin,
güvenliği ve sürekliliği yüksek bir ortamda barındırılması çok önemli. Daha
önce onlarca ayrı sunucu üzerinde
bulunan bilgi ve yeteneği tek bir güçlü
sunucu üzerine sanallaştırarak aktardığınızda, bu yeni sistem düştüğünde bu
sistem üzerinde koşan sanal sunucu ve
uygulamalar da düşeceği için; fiziksel
donanım arızası, enerji sürekliliği, yedeklilik gibi konular sizin için çok daha
fazla önem arz etmeye başlıyor. İşte
bu noktada uluslararası standartlara
uygun tasarlanmış N+1 ağ seviyesinde
yönetilen TurkNet veri merkezi devreye
giriyor. TurkNet veri merkezinde; UPS,
jeneratör, otomatik yangın belirleme ve
koruma sistemi, iklim kontrolü sistemleri
tamamen yedekli olarak hizmet vermektedir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı omurgalara kesintisiz bağlantı sağlamak
için çoklu-fiber çıkış tesis edilmiştir. Bu
imkânlarımız sayesinde yüksek SLA
garantileri sunabiliyoruz. Sanallaştırma
ve bulut bilişim projelerini yürüten firmalar ancak bu yüksek SLA garantileri
ile rahat bir nefes alabiliyorlar. Geniş
ürün portföyümüz ve esnek tarifelerimiz
sayesinde büyüyen firmaların taleplerine en etkin ve en ekonomik çözümlerle yanıt veriyoruz. Fark yaratan pek
çok yenilikçi hizmetimizle, çalıştığımız
firmalarla olan ilişkimizi günden güne
derinleştiriyor ve sağlamlaştırıyoruz.
Veri merkezimizde alan ve bant genişliği hizmetlerinin yanı sıra UTM, güvenlik
duvarı, depolama gibi bütünleşik yönetilen hizmetler sunuyoruz. Bu hizmetler
sayesinde kurumlar hem yüksek ilk
yatırım maliyetlerinden (capex) hem de
düzenli yönetim maliyetlerinden (opex)
korunmuş oluyor.
Uluslararası standartlara uygun
tasarlanmış N+1 ağ seviyesinde
yönetilen veri merkezimiz sayesinde
yüksek SLA garantileri sunabiliyoruz.
Müşterilerimiz kendi elektronik
arayüzlerinden güncel SLA verilerine
ulaşma imkânına sahip. Bu da
müşterilerimizin sadece sözde değil
sözleşme seviyesinde korunmaları
anlamına geliyor.
Erdem Eriş
92
HAZİRAN 2010
Birçok farklı sektörden büyük
kurumların yıllardır bizi tercih etmesinde
verdiğimiz ayrıcalıklı desteğin de büyük
önemi var. Firmalara özel atanan
kurumsal müşteri temsilcilerinin yanı
sıra Cisco sertifikalı teknik destek ekibi
müşterilerimizin çağrılarını alıp anında
çözüm üretebilmek için 7/24 hazır
beklemekte. Ayrıca müşteri hatları
sürekli izleniyor ekiplerimiz tarafından.
Böylelikle sorunlar daha oluşmadan
öngörülüyor ve büyümeden gideriliyor
bizim tarafımızdan. 2001 yılından beri
veri merkezi işletiyoruz. Bazı yurt dışı
servis sağlayıcıların Türkiye’deki POP
noktalarını TurkNet veri merkezinde
barındırmaları verdiğimiz hizmetin
kalitesini ortaya koymaktadır diye
düşünüyorum.
KOBİ’lerin karşılaşabileceği
tehditler
Birkaç kritik sistem bir arada
çalışacağı için bunların kullanacağı
altyapının çok daha özenli seçilmesi,
kurulması ve işletilmesi gerekir.
Gerek depolama alanı gerekse anlık
yüklenmelere cevap verebilecek
altyapıyı satın almak KOBİ’ler için
yüksek ilk yatırım maliyeti (capex) ve
bunun yanı sıra yüksek işletim maliyeti
(opex) yükü getirecektir.
Dolayısı ile KOBİ’ler sanallaştırma
konusuna tek başına yaklaşmak yerine,
konuyu dış kaynak kullanımı ile birlikte
ele almalı ve sistemlerini TurkNet
veri merkezi gibi veri merkezlerinde
barındırmayı düşünmelidir.
En büyük haberleşme
bulutu Skype
Bildiğiniz gibi Skype, dünya çapında
sesli ve görüntülü görüşmeler yapmaya
imkân tanıyan bir yazılım. Milyonlarca
birey ve şirket, diğer Skype kullanıcılarıyla ücretsiz ses ve video görüşmeleri yapmak, onlara anında mesajlar
göndermek ve dosya paylaşmak için
Skype kullanıyor. Ayrıca, dünyanın her
yerinden insanlar, sabit hatlara ve mobil
telefonlara düşük maliyetli çağrılar yapmak amacıyla, her gün Skype’a başvuruyor. Skype’ın Orta Doğu ve Afrika
Şefi Rouzbeh H. Pasha geçtiğimiz ay
Türkiye’deydi. Bulut Bilişim Dosyası için
gerçekleştirdiğimiz röportajda Pasha’ya
son Skype gelişmelerini ve bulut haberleşmesinin detaylarını sorduk.
Bir bakışta 2009 yılı
Geçen yıl bildiğiniz üzere, pek
çok ülke ve ekonomisi için zor bir
yıldı. 2009 yılı için son sonuçlarımız
716 milyon dolardı ve bu bir önceki
yıla göre yüzde 30 civarında bir artış
anlamına geliyor. Bu 2009 yılının ne
katkılarıyla
Rouzbeh H. Pasha
kadar zor bir yıl anlamına geldiğini
anlamamız açısından önemli bir
ipucu ve kullanıcıların ürünümüzü
değerlendirmesi açısından ve
kullanıcıların deneyimsizliği anlamında
önemli bir ispat. Net’te haberleşme
anlamında en iyi radyo kanallarını
öneriyoruz. Toplam kullanıcı rakamımız
dünya çapında 600 milyondan fazla ve
aynı zamanda uluslar arası haberleşme
toplam kar payımızı yüzde 50 oranında
arttırdık. Asıl ilginç olan toplam rakamı
yükselten nadir sürücülerden biriydik.
Ve Skype sınırlar dışı en çok kullanılan
sürücülerden biriydi. Kullanıcılarımız
için yeni ürünler test ediyoruz. Bu yıl
daha çok mobil platform üzerinde
duruyoruz. Mobilin çevrimiçi olmanın
geleceği olduğunu düşünüyoruz.
İnsanların hangi bölgelerden ve nasıl
ağa bağlandığına baktığınız zaman,
bunun daha çok ilk kez mobil aletler
tarafından yapıldığını görüyorsunuz.
Bugünlerde iPhone için bir
uygulamamız var, aynı zamanda akıllı
cihazlar için de uygulamamız var.
Skype video çağrılarında lider
Video çağrıları İnternet’te en çok
kullanılan haberleşme biçimlerinden
biri. İnternet’te yapılan haberleşmenin
yüzde 34’ü video çağrısıdır. Özellikle
belli dönemlerde mesela; Ramazan,
Yılbaşı gibi dönemlerde video
çağrılarının sayısında yüzde 50 gibi
bir oranda artış olmakta. Bu bize,
insanların çevrimiçi haberleşme
şekillerinde bir değişim içinde
olduklarını gösteriyor. Artık sadece ses
ile değil, aynı zamanda görüntülü de
iletişim kurduklarını görüyoruz. Eskiden
sadece sese dayalı bir haberleşme
biçimi varken, ama bugün ikili geçiş
yapabilen aletlerin kullanıldığını
görüyoruz. iPhone’la yaptığımız
çalışmada; müzik dinlemek için bir
uygulamanız var, İnternet’te gezinti
yapmak için bir uygulamanız var ve
aynı zamanda Skype’dan haberleşme
yapabileceğiniz bir uygulamanız olacak.
Ve bütün bunları yapabilmeniz için
bağlanacağınız ağın bütün bunlara
ikili geçiş sağlayabilecek yeterlilikte
olması gerekiyor. Böylelikle insanların
haberleşmelerinin zor işlerden daha
kolaylarına doğru gittiğini görüyoruz.
Bu noktada Skype’ın bütün bunları
yapabilecek yeterlilikte ve lider
olduğunu düşünüyoruz.
3.Nesil (3N) hakkında
Bence 3N’nin gücü ses anlamında
değil, bütün bu uygulamaları
yapabileceğiniz zengin bir çerçevede.
Türkiye 3N uygulaması konusunda
biraz geç kalmış bir ülke. Daha
geçen yıl kullanılmaya başlandı.
Ama bunun bir dezavantaj olduğunu
düşünmüyorum. Çünkü ilk çıktığında
insanlar bununla ne yapacağım
diye düşündüler. Fakat Türkiye’de
geç kullanılmasına rağmen onunla
ilgili yapılan çok şey oldu. Kullanım
farkındalığı anlamında Türkiye pek
geride kalmadı. Eğer bir iPhone’nunuz
veya Nokia’nız varsa, Amerika’daki
adamla aynı işlemleri yapabilirsiniz.
Dünya’da ilk olarak Türkiye’de başlayan
mobil elektronik imza gibi uygulamalarla
hatta daha da fazlasını. Evet, 3N
teknolojisinin gelmesi anlamında
birkaç yıl kadar bir gecikme oldu ama,
kullanım açısından bu teknolojiye ilk
kavuşan ülkelerle aynı seviyedesiniz.
Türkiye’deki Skype kullanımı
hakkında ne diyeceksiniz? Bir
kullanıcı olarak neden Skype
kullanmalıyım? MSN Live ya da
Google Talk’tan farkınız nedir?
Bizim için önde gelen şey kalitedir.
Bizim gibi bu işi yapan pek çok sunucu var ama, bizim için öncelikli olarak
kalite gelir. Pazara baktığınızda mesela şunları görebilirsiniz; İnternet’e
bağlanma hızı bu kadar iyi olmayabilir,
İnternet’e bağlanmak için kullandığınız
aletler bu kadar yeni olmayabilir, bunun
gibi sorunlar yaşanabilir. Açık olan şey
şudur ki; diğer sunucuların hiçbiri, bizim
önerdiğimiz kalitede size hizmet vermeyecektir. İkincisi, Skype’ı bir paket
olarak düşünecek olursak; diğer bütün
sunucuların hiç biri, Skype kadar yüksek kalitede ve geniş yelpazede hizmet
verememektedir. Skype’ın ilk avantajı;
video çağrılarda öncelikli olması, daha
sonra anlık mesajlaşmada avantaj sağlamasıdır. Veya 4-5 kişi farklı yerlerde
aynı projede çalışıyorsanız, birbirinize
e-posta göndermek yerine birçok kişilik
sohbet ortamı oluşturabilirsiniz ve birlikte çalışabilirsiniz. Bu yöntemle, bilgiyi
ortak kullanıma açıyorsunuz ve insanlar
bağlandığında bu bilgilerden faydalanabilerek projeyi yürütebiliyorlar. Bu diğer
rakip sunucuların yapabileceği türden
bir şey değildir. Öte yandan konuşmak
istediğiniz kişi hatta olmasa bile bu kişiyle konuşabiliyorsunuz. Sunduğumuz
pakete bakacak olursanız, Skype
gerçekten rakip olunamayacak kadar
güçlüdür.
Skype başlı başına bir bulut
Skype, büyük bir çözümle geliyor.
Biz başlı başına bir çözüm, bir bulutuz.
Skype kullanan pek çok küçük şirket
var. Bu şirketler için yüksek kalitede
video ve konferans çağrıları öneriyoruz
insanlar hatta olmasa bile. Herhangi
bir odadan, herhangi bir bilgisayarla
yüksek kalitede video konferans görüşmesi yapabiliyorsunuz. Bu tür bir şeyi
yapmak normal şartlar altında biraz
pahalı bir iş ve çoğu zaman iyi kalitede
olmuyor. Rakip gelen diğer şirketler bizim yaptığımızın bir kopyasını yapacaklardır. Bu anlamda küçük şirketler için
çok uygun video konferans paketlerimiz
var. Skype kullanıcılarının yüzde 35’i
Skype’ı iş amaçlı kullanıyor. Bizimde
93
Bulut Bilişim Dosyası
amacımız Skype’ı iş amaçlı kullanmak
isteyen küçük şirketlere uygun çözümler bulup etkili paketler sunmak. Burada
bir sınıflandırma ihtiyacı doğuyor.
Skype kullanan çeşitli gruplar var, bu
grupları tespit edip, onlara yönelik
çözümler bulup, yeni paketler sunmak
anlamında çalışmalarımız var. Şu anda
yeni kullanıma sunduğumuz bir ürün
var, ‘Substitution Configurator’ adında.
Daha önce nerde olduğunuz ve nereyi
aramak istediğiniz fark etmiyordu ama
şimdi aramak istediğiniz belli bir yön
varsa ona yönelik ürünlerden ve paketlerden faydalanabiliyorsunuz. Bu son
zamanlarda yaptığımız çalışmalardan
biri. Böylelikle kullanıcılarımızı sınıflandırıp onların ihtiyaçlarına göre hizmet
verme şansımız olacak.
Skype’da reklam konusunda ne
yapmayı düşünüyorsunuz?
Reklam konusunda şu anda bazı
modelleri test ediyoruz. Reklam odaklı
bir çözümümüz şu anda yok ama, bu
noktada kullanıcı tecrübelerinin çok
önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada
kullanıcı tecrübelerini göz ardı edecek
hiçbir şey kullanmayacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Yüksek kalitede
hizmet verebilmek için çok büyük
yatırımlar yaptık ve buna zarar verecek
şekilde biranda değişiklik yapmayız.
Yani özetle, ilgisiz olmayacak şekilde
reklam yapmaya imkân tanıyacak yollar
aramaktayız. Örneğin; ilgili reklamları
bir hizmet bir katma değer olarak görmek mümkünken, ilgisiz reklamlar ise
can sıkıcı ve kullanıcı memnuniyetine
zarar veren bir unsurdur. Odak gruplar oluşturma ve geliştirdiğimiz fikirleri
bunlar ile paylaşma yolunu seçiyoruz
ve onların görüşlerini alıyoruz. Odak
gruplarımız Amerika, Asya, Avrupa,
Ortadoğu’dur. Onların görüşleri önemli.
Geri bildirimi ve deneyimlerini alıyoruz.
Reklamcılık modellerini dikkate alıyoruz. Kullanıcı deneyimleri her zaman
için ilk sırada olacaktır; diğer tüm unsurlar daha sonra gelecektir. Odak gruptaki kullanıcılar ile iletişimde olup neleri
neden beğenmediklerini, neleri rahatsız
edici bulduklarını öğreniyoruz. Örneğin
çiçek satan birisiyseniz ve çevrimiçi
çiçek almak isteyen birisi varsa, kullanılabilecek yöntemlerden birisi, örneğin;
bir Skype tuşu eklemek ve doğrudan bu
94
HAZİRAN 2010
çiçekçinin aranmasını sağlamak olabilir.
Bu aramanın ücreti de çiçekçi tarafından karşılanır ve aranılan satış imkânı
elde edilmiş olur. Bu reklamcılık yöntemi, irtibata geçmek istediğiniz kişiler ile
doğrudan ilişkiye girilmesine izin veren
basit bir yöntemdir ve İnternet sitelerinde sizi sıkıntıya sokan, ‘pop-up’ sayfa
içinde açılan sayfalar gibi rahatsız edici
değildir.
Bütün bunları sağlayabilecek
parayı nereden kazanıyorsunuz?
Biz sadece üç yıldır kardayız. Bu
üç yılın ilk iki yılı gerçekten zor geçti.
Skype’ı video konuşmalarının kesilmesinden koruyacak ürün ücretsizdir.
Bu anlayış çerçevesinde bugün Skype
kullanıcılarının sayısı artmaktadır ve
biz de bu temel üzerine işimizi oturtmaktayız. Skype’ı daha esnek hale
getirmek anlamında, mesela çevrimiçi
olmayan kullanıcılarla bile iletişime
geçebiliyorsunuz. Bu bizim için pahalı
bir iş ve biz de bu masrafın bir kısmını
kullanıcıdan alıyoruz. Bu para kazanma yöntemlerimizden biri. Diğer bir
yöntem de reklamların test edilmesi;
iş anlamında kullanıcı deneyimlerini
yansıtması alanında yaptığımız çalışmalar. Üçüncü yöntemde donanım
üreticileri ve ekosistem hakkında bir
bültenimiz var. Bu bülten lisansı içinde
bir ücret alıyoruz. Bunun sebebi bizim
markamızı kullanarak ürünlerini satıyor
olmalarıdır. Süregelen hizmetlerimizin
yanı sıra daha öncede bahsettiğim gibi
yeni gelen hizmetlerimiz de var örneğin grup konferans çağrıları gibi bu
hizmetlerimizi test ediyoruz. Bu hizmet
bir ürün olarak sunulduğunda buradan
da para kazanacağız. Ama fiyatlarımız
hiçbir zaman yüksek olmayacak. Her
bir kullanıcıdan kazandığımız para çok
küçük gibi de görünse, kullanıcı sayımızın yüksek olmasından dolayı iyi bir
para yapacak. Kullanıcı sayımız 600
milyon kişi civarında ve bu kullanıcılardan kazandığımız para 716 milyon
dolar ve bu da her bir kullanıcıdan ortalama1,1 dolar kazandığımızı gösteriyor. Rakam küçük olmasına rağmen,
kullanıcı sayımızın fazlalığından dolayı
iyi para kazanıyoruz. Bu bizim para
kazanma anlayışımızdır. Çok uygun fiyatlara yüksek kalitede hizmet vermek
ve kullanıcı sayısını arttırıp bu şekilde
para kazanmak.
Kül bulutu hakkında ne
düşünüyorsunuz? Veri trafiğiniz
arttı mı?
İşte bu durumlarda Skype kullanımı
video konferans çağrılarıyla çok
avantajlı. Bu durumda yapılacak en
kolay şey Skype ile haberleşmek. Veri
trafiğimiz böyle durumlarda kat ve
kat artıyor, ama kapasitemiz her türlü
yoğunluğu başarıyla kaldırabilecek
güçte. Mesela hava muhalefetinden
dolayı hava alanında mahsur kalan
ve Skype kullanımıyla çevrimiçi
görüşmeye başlayarak, evlenen bir
çiftimiz bile var.
Türkiye’de servis sağlayıcılarla
bir iş ortaklığı düşünüyor
musunuz?
Evet, Türkiye’de bir ortak
aramaktayız. Sadece bir pazar ortağı
değil, uzun süreli ciddi bir ortak
arıyoruz. Sadece Türkiye değil, Türkiye
ve çevresindeki ülkelerde de ciddi
anlamda iş ortakları arıyoruz. Sadece
kendi içinde bir ortak değil, bizi aynı
zamanda diğer ülkeler anlamında
da stratejik olarak destekleyebilecek
bir ortak arıyoruz. Türkiye bu ülkeler
arasında en çok avantajlı olan
ülkelerden biri. Türkiye pek çok Avrupa
ülkesine göre yüz ölçüm olarak büyük
bir ülke. Bu da bizim için bir avantaj.
İnsan sayısının fazla olmasındansa,
büyük bir alana sahip olmak bizim
gözümüzde daha avantajlı bir durum.
Ortaklık için ne tür bir şirket
arıyorsunuz?
Açıkçası Türk Telekom A.Ş. bizim
için uygun bir şirket gibi görünüyor.
Çünkü, alt yapıları var ve bölgede
hissedilebilir bir pozisyonları var. Bunun
yanı sıra, bize stratejik olarak destek
verebilecek küçük şirketleri de dikkate
alıyoruz. Bakacak olursanız Skype, bu
tür ağları işleten şirketler için büyük
bir şans çünkü iyi para kazanacaklar.
Bu pahalı bir cihazla 3N teknolojisini
kullanmak yerine Skype’da çok uygun
fiyatlara üstün kalitede hizmet almak
gibi bir şey.
Bulut Bilişim Dosyası
HD kalitesinde video konferans
Bu tür HD video konferans çağrılarını kullanıma sunduk. Bunun için özel
bir Web kamerasına ihtiyacınız var.
Panasonic bu anlamda bir televizyonu
kullanıma sundu. Bu işlemi sağlıklı
bir şekilde yürütebilmeniz için belli ve
kararlı bir İnternet hızınızın olması
gerekiyor. Çok düşük bir hızda ihtiyaç
duyulan kaliteyi alamıyorsunuz. HD
kalitesini tam olarak alabilmeniz için
iki tarafında aynı İnternet hızına sahip
olması gerekiyor. Aksi takdirde beklenilen kalite elde edilemiyor. Panasonic ve
Logitech bu tür HD konferans çağrılarına imkân veriyor.
İndirebileceğiniz bir test sürüm var.
Bu sürüm bize grup video konferanslarını test edip konuyla ilgili destek verecek. Skype bir ülkeye ciddi anlamda kar
getirebilecek bir olay. Çünkü ekonomik
gelişmenin temelinde yatan önemli
unsurlardan biri haberleşmedir. Daha
ucuz ve daha kolay haberleşme sağlama şansınız olduğu sürece insanlar
ve şirketler birbirleriyle daha iyi iletişim
kurabilecektir. Haberleşmenin daha kolay ve ucuz olduğu ülkelerin ekonomik
anlamda daha iyi geliştiklerini görürsünüz. Skype kullanımının özellikle küçük
şirketler üzerinde avantajı büyüktür.
Bir insanın bakış açısından da Skype
kullanımının ne kadar avantajlı bir haberleşme biçimi olduğunu görürsünüz;
en azından sevdiğiniz insanlarla kolay,
ucuz ve yüksek kalitede haberleşme
sağlarsınız. İnsanların Skype’daki
haberleşme listelerine baktığınızda, ilişkide oldukları insan sayısının ondan az
olduğunu görürsünüz. Bu rakam MSN
ve diğerlerinde daha fazladır, çünkü
Skype’da iletişim kurulan kişiler gerçekten özel kişilerdir.
Bulut Bilişim’de güvenlik
Symantec ile güvenli bulut
Sanallaştırma ve Bulut Bilişim çözümleri kullanmak isteyen ya da çözüm
sağlayan kuruluşların akıllarında en
önemli soru aslında güvenlik üzerine.
Tüm bilişim ve haberleşme altyapısını
buluta emanet eden firmalar güvenlik
ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar? Bu
sorumuzun yanıtını güvenlikte dünya
lideri yazılım firmalarının başında gelen
Symantec’in Türkiye Kıdemli Teknoloji
Danışmanı Eren Sönmez’e ilettik.
96
HAZİRAN 2010
etkinliklerinin arttığını görmekteyiz.
Türkiye’nin EMEA bölgesindeki 10
ülke içinde, zararlı kod etkinliklerinin hemen her kategoride yükseliş
kaydettiği tek ülke olması da dikkat
çekici. Raporda göze çarpan iki diğer
önemli nokta ise, tehditlerin altyapılarından ziyade doğrudan doğruya
bilginin kendisinin hedef alınması ve
Web tabanlı atakların sayısındaki
dramatik artış.
Symantec, rakipleriyle
karşılaştırıldığında saldırı ve
ataklarda ne kadar güçlü?
Eren Sönmez
Dünyadaki siber saldırı durumları
konusunda son durum nedir?
Günümüzde iş süreçlerinin BHT’ye
olan bağımlılığı, tüm kurumların bilgisayar ağları olmadan iş yapamaz hale
gelmiş olmaları, kurumların rakiplerinin
ya da doğal tehditlerin iş süreçlerine zarar verme olasılığını fazlasıyla
arttırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde
15.’si yayınlanan Symantec İnternet
Güvenliği Tehdit Raporu incelendi-
ği zaman, dünya üzerindeki siber
saldırı istatistiklerinde, özellikle
ülkemizin de içinde bulunduğu EMEA
Bölgesi’ndeki (Avrupa, Orta Doğu ve
Afrika) kötü niyetli etkinliklerin çok
ciddi oranda arttığını görmekteyiz.
Bununla beraber Brezilya, Rusya,
Polonya ve Hindistan gibi ülkelerdeki
tehdit aktivitelerinde de bir önceki
yıllara oranla ciddi bir artış olduğu da
açıkça görülüyor. Türk Telekom’un
aldığı temel önlemlerle istenmeyen
e-posta etkinliklerinde, dünya genelinde bir önceki yıla oranla 3.’lükten 7.
sıraya doğru gerilemiş durumdayız.
Bununla birlikte, özellikle ülkemizi de
etkileyen ‘Downadup’ gibi tehditlerin
çoğunlukla, taşınabilir bir medya ya
da ağ ortamına kopyalanarak hızlıca yayılması nedeniyle, özellikle bir
önceki yılın 2. çeyreğinde ‘botnet’
Symantec, dünya üzerinde 200
den fazla ülkede 240.000’nin üzerinde algılayıcı, 133 milyonun üzerinde
sunucu, istemci ve ağ geçidi sistemleri
ile dünyanın en büyük atak istihbarat
veritabanına sahip durumda. Symantec
tarafından oluşturulmuş dağıtık tuzak
ağlar ile tehditler ve zararlı kodlar merkezi olarak toplanıyor ve bu istihbarat
bilgisi Symantec ürün yelpazesindeki
çözüm ve servislere tümleştiriliyor. Bu
bütünleşme yalnızca güvenlik ürünlerinde değil, hatta yeni nesil yedekleme/iş
sürekliliği çözümleri kapsamında da belirli seviyelerde mevcut durumda. Örnek
olarak güvenlik düzeyini gösteren
Symantec Threatcon seviyesi, belirli bir
değerin üzerinde iken otomatik olarak
yedekleme işleminin başlatılması gibi
farklı bütünleşme modelleri ile güvenlik
ve iş sürekliliğinin, çözümler içerisinde
ne kadar başarılı şekilde tümleştirildiğini görebiliriz. Bir diğer vurgulamak
istediğimiz nokta, özellikle bilgi sızmasına yönelik Symantec DLP çözümleri
ile yalnızca ağ altyapı sistemlerinin
korunması değil, bilginin korunmasına
yönelik çözümlerimiz de mevcut.
Bulut Bilişim ve sanallaştırma
teknolojilerinde kurumların ve
KOBİ’lerin karşılaşabileceği
tehditler nelerdir?
Burada tehdit kavramlarının neler
olabileceğinin altını çizmek gerekiyor.
Varolan bilgi işlem altyapınızı ister
sanallaştırma veya bulut teknolojileri
katkılarıyla
ile oluşturmuş olun, isterseniz fiziksel
yapıda kalın, “veri kaybı”, “veri güvenilirliği” ve “veri güvenliği” kavramları
aynı önemde ve aynı içerikte karşımıza
çıkmaya devam edecektir. Bulut ve sanallaştırma çözümleri, genel olarak var
olan bilgi işlem altyapısını daha verimli
bir biçimde kullanmayı, harcanan enerji
miktarını azaltmayı hedefleyen yöntemler ve teknolojiler içermektedir. Ancak,
bu tür yapıların da çeşitli güvenlik açıklarına veya oluşabilecek iş kesintilerine
karşı duyarlı olduğunu söylemek gerekir. Bir sanallaştırma yapısından yola
çıkacak olursak, elbette kurumlar belirli
bir esnekliğe kavuşmaktadırlar, ancak
bu sanallaşma altyapısının nasıl korunacağı ile ilgili standartların oluşmadığı
durumlarda, aynı fiziksel ortamlarda
olduğu gibi veri kaybı veya güvenlik
zafiyetlerinin oluşması kaçınılmazdır.
Symantec sanallaştırma ve Bulut
Teknolojileri’nde nasıl bir rol
üstleniyor?
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bu
teknolojilerin temel hedefi, var olan
bilgi işlem altyapısının veya başka
bir deyişle kurumların bünyelerinde
bulunan işlem gücünün, en yüksek
verim ve en az yönetim masrafları ile
kullanılması olarak düşünülmelidir.
Ancak, bu tür teknolojilerin bile
Symantec’in geliştirdiği ürün ve
hizmetlerle tamamlanabileceğini ifade
etmek isteriz. Hemen bir örnek vermek
gerekirse, sanallaşmış ortamların
yedeğini nasıl alacaksınız? Bu
yedekleri nerede tutacaksınız? Nasıl
geri döneceksiniz? Yedekler ne kadar
yer tutacak? Bu iş ne kadar otomatik
yapılabilecek? İş süreçleriniz muhtemel
kesintileri ne kadar kaldırabilecek ve
iş sürekliliği anlamında oluşturulan
yapılar hedeflerinizi gerçekten karşılıyor
mu? İşte bütün bu sorulara yanıt veren
teknoloji ve çözümleri Symantec olarak
kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bir başka
noktadan bakıldığında ise, sanallaşmış
yapılar ile fiziksel yapılar çoğu kurumda
birlikte kullanılmakta. Oluşturulacak
veri koruma ve iş sürekliliği
stratejilerinin, kurum ihtiyaçlarına göre
aynı standartları sunabilmesini, aynı
arabirim ile kolay yönetim işlevselliği
sağlayabilmesini hedefliyoruz. Aksi
takdirde, daha karmaşık, daha zor
yönetilen, farklı uzmanlıkların gerek
duyulacağı bir karmaşa ile karşılaşırız
ki, ne sanallaşma ne de başka bir
teknolojiden istediğimiz verimi alma
şansımız kalmaz.
Önemli ürün ve servisleriniz
nelerdir?
“İş sürekliliği” ve “veri koruma”
anlamında baktığımız zaman, Storage
Foundation ve Netbackup gibi
ürün aileleri ile kurumlara platform
bağımsız ve standart bir çözüm seti
sağlamaktayız. Zaten Symantec’in
en büyük özelliği, çeşitli ölçekteki
kurumlara, marka ve platformdan
bağımsız teknoloji ve çözümleri
sağlayabiliyor olmasıdır. Bu da, hem
var olan yatırımların korunabileceği,
hem de yeni ihtiyaçlara göre esnek bir
genişleme olanağının sunulabileceği
anlamına gelmektedir. Şunun altını
özellikle çizmek isteriz: Bu gün
Symantec dünyadaki verilerin yüzde
50’ye yakınını korumaktadır. Haliyle
böyle bir tecrübe ve birikim, bizi bu
konuda öncü haline getirmektedir.
Özellikle uç kullanıcı güvenliği
tarafındaki Symantec Endpoint
Protection ürünü ile ‘en zayıf halka’
olarak gördüğümüz uç kullanıcıların
tek bir ajanla katmanlı korunması ve
aynı ajanda gelen NAC çözümü ile
öngörülebilir korumanın sağlanması
kurumsal güvenlik anlamında önemli
bir bileşendir. “Kurumsal Güvenlik
Altyapı Yönetimi” mesajı ile merkezi
olarak ‘log’ları toplayıp, ilişkilendirip/
anlamlandırıp, uzun süreli saklanmasını
sağlayan Symantec Güvenlik Bilgi
Yönetimi (SSIM - Symantec Bilgi
Güvenliği Yönetimi) çözümü ve tüm
katmanlara ilişkin Veri Sızıntısı Önleme
(DLP-Symantec Data Loss Prevention)
çözümü de kullanıcılara sunmakta
olduğumuz etkin ürünlerdir.
Trend Micro’dan
bütünleşik tehdit yönetimi
İnternet içerik güvenliğinde dünya
çapında bir lider olan Trend Micro,
şirketler ve bireysel kullanıcılar
için sayısal bilgi alışverişinde
güvenliği sağlamak amacıyla faaliyet
göstermekte. Sektörde öncü bir
şirket konumunda bulunan Trend
Micro, operasyonel sürekliliği, kişisel
Ercan Aydın
bilgileri ve fikri mülkiyeti, malware
ve spam gibi istenmeyen zararlı
yazılım, veri sızıntıları ve en son Web
tehditlerine karşı korumak için ileri
düzeyde bütünleşik tehdit yönetim
teknolojileri geliştirmekte. Bulut Bilişim
ve sanallaştırma teknolojilerinde
sağladıkları güvenlik operasyonları
hakkında Trend Micro Akdeniz Bölge
Müdürü Ercan Aydın’dan bilgi aldık.
Masum görünümlü zararlı
yazılımlar
Sosyal mühendisliği kullanan Web
tehditleri her zamanki gibi katlanarak
artıyor. Saldırganlar, dönemsel
etkinliklerden yararlanıyor. Yaygın
oltalama (phishing) setleri sayesinde
bütün bunları yapmak siber suçlular için
çok kolaylaştı. Bu setler, hedeflenen
sosyal mühendislik kampanyalarının
yaratılmasını ve sunulmasını
hızlandırıyor. Bunlar, popüler Web 2.0
sitelerini (Facebook, MySpace, Bebo,
vb.), popüler e-posta sağlayıcıları,
bankaları ve en bilinen e-ticaret Web
sitelerini hedefleyen oltalama siteleri
oluşturmak için tasarlanmış bulunuyor.
Aynı zamanda, çok sayıda Web
sitesinin tehlikeye atıldığına da şahit
oluyoruz. Genellikle SQL enjeksiyon
saldırılarıyla bu yapılıyor. Web
siteleri, Çapraz Site Açığı (Cross Site
97
Bulut Bilişim Dosyası
Scripting - XSS) ve SQL Enjeksiyonu
gibi istismar yöntemleri kullanılarak
düzenli olarak tehlikeye atılıyor.
Bilinen yamasız kırılgan noktalar
da istismar ediliyor. Bir site bir kez
tehlikeye atıldığında, üç şeyden biri
oluyor. Ya site verinin kendisi için
kazılıyor, ya malware (tehdit içeren
yazılımlar) tohumu ekiliyor ya da
malware ile süslenmiş sitelere yeniden
yönlendiriliyor. Popülerlik kazanan bir
başka yöntem, malware ile süslenmiş
bant ilanlar oluyor; bunlar yine masum
sitelerde yayınlanıyor.
En yeni Web tehditlerine güncel
koruma
NSS Labs Test & Av-Test.org
verilerine göre, İnternet güvenliği
yazılımlarında dünyanın bir numaralı
firması olan Trend Micro, işletmelere
ve son kullanıcılara güvenlik çözümleri
sunuyor. Malware, istenmeyen
e-postalar, veri kaybı ve en yeni Web
tehditlerine karşı koruma sağlıyoruz.
Çözümlerimiz, müşteri ağındaki
virüsleri yok etmekle kalmıyor, bu
tehditleri kurumsal ağlara ve kişisel
bilgisayarlara ulaşmadan, ilk ortaya
çıktıkları noktada durduruyor. Trend
Micro, milyonlarca kullanıcıyı hem
ofis ortamında, hem de hareket
halindeyken koruyor.
Tehlike dört bir yanda
Sanallaştırılmış bir sistem, fiziksel
bir sistemle aynı işletim sistemini,
kurumsal uygulamaları ve Web uygulamalarını kullanıyor. Sanallaştırılmış
sistemlere yönelik en büyük tehlike,
tehdit içerikli yazılımların söz konusu
sistem ve uygulamalardaki güvenlik
açıklarını uzaktan istismar edebilmesi
oluyor. Bunun yanında, sistemin hipervizöründe istismar edilebilecek güvenlik açıkları da bulunuyor. Sanallaştırma
firmaları, servis konsolunu basitleştirmek ve böylece potansiyel saldırı
yüzeyini azaltmak için çalışmalarını
sürdürüyor. Çoğu hipervizör’ün, uzak
protokolleri sonlandıran servisleri
bulunmuyor. Hipervizör güvenlik açıkları, genellikle, sanal bir cihazı (VM)
tehlikeye atan tehdit içerikli bir yazılım
tarafından istismar ediliyor. Hipervizör
güvenlik açıklarına yönelik saldırılara
98
HAZİRAN 2010
Web tehditlerinden korumak için
tasarlanmış bulunuyor.
karşı korunmanın en iyi yöntemlerinden biri, daha en başta tehdit içerikli
yazılımın sanal ortamda kurulumunun
yapılmasını engellemek oluyor.
Sanallaştırılmış ortamların dinamik
doğası, izinsiz giriş tespit/önleme sistemleri (IDS/IPS) için yeni sorunlar doğuruyor. Sanal cihazlar önceki durumlarına hızla geri döndürülebildiğinden
ve fiziksel sunucular arasında kolayca
taşınabildiğinden, tutarlı güvenliği elde
etmek ve korumak zorlaşıyor.
Trend Micro’dan uçtan uca
koruma
Trend Micro’nun en büyük yatırım
alanı bulut bilgi işlem. Bulut tabanlı
koruma teknolojisine yatırım yapmış
olmamız, müşterilerimize, geleneksel
İnternet içerik güvenlik çözümleriyle
karşılaştırıldığında çok daha yüksek
bir koruma oranı sağlıyor. NSS
Laboratuarları aracılığıyla hem
kurumsal hem de son kullanıcılar için
uç noktada en iyi koruma çözümünü
seçildik. Bu da yeni teknolojiye
yaptığımız yatırımların bir sonucu
olarak ortaya çıkıyor.
Çevreci BHT girişimine bağlı
olarak sanallaştırmanın da giderek
büyüdüğünü görüyoruz. Sanal ortamın
güvenliği ise şimdiye dek gördüğüm
en yoğun talebi oluşturuyor. İçerik
güvenliği alanında sanal ortamlar
için eksiksiz çözümler sunuyoruz;
müşterilerimiz fiziksel sunuculara
kıyasla çok daha yüksek bir güvenlik
elde edebiliyorlar.
Her zaman güncel ürün ve
servisler
Şirketimizin çeşitli boyutlarda
sunulan esnek çözümleri, tüm
dünyada tehdit istihbarat uzmanları
tarafından 24/7 destekleniyor. Söz
konusu çözümlerin çoğu, Trend Micro
Smart Protection Network altyapısına
dayanıyor. Bu yeni nesil bulut-istemci
içerik yönetimi altyapısı, müşterileri
Müşterilerimizin programlarına
giren siber suçluların casus
programlarını saptamalarına yardımcı
olmak üzere ücretsiz İnternet araçları
geliştirdik. Örneğin, House Call böyle
bir araç (http://us.trendmicro.com/
us/housecall/). Tüm okurların bu
yazıyı okur okumaz kişisel bilgisayar
ve Netbook’larını kontrol etmelerini
öneriyoruz; zira bilgisayarlarına virüs
bulaşmış olabilir veya bilgisayarları
başka insanlara saldırmak için
kullanılıyor olabilir ya da örneğin çocuk
pornosu gibi servislere alet ediliyor
olabilir. ‘House Call’, bilinirliği artırmayı
amaçlayan ve müşterileri korumak için
geliştirilen statik ve ücretsiz bir araç.
Sanal sunucu korumasında Trend
Micro, hassas verileri uygun maliyetli
bir biçimde koruyan ve riski minimum
seviyeye indiren, gelişmiş tümleşik
ürün, hizmet ve çözümler sunuyor.
Kapsamlı bir sunucu ve uygulama
koruma yazılımı olan Deep Security,
fiziksel, sanal ve Bulut Bilişim ortamlarının kendi kendini korumasını sağlıyor. İster bir yazılım ya da sanal cihaz
olarak, isterse karma bir yaklaşımla
uygulansın, bu çözüm, işletim yükünü
en alt seviyeye indiriyor, daha düzenli
yönetim sağlıyor ve sanal cihazlara
yönelik şeffaf güvenliği artırıyor. Deep
Security, aralarında Web uygulama
katmanı güvenlik duvarı, IDS/IPS,
dosya doğruluğunu izleme ve ağ bölümlendirmeye yönelik altı temel PCI
uyumluluk gereksiniminin de bulunduğu çeşitli uyumluluk taleplerine yanıt
veriyor.
Trend Micro olarak, kurumların
anti-virüs (virüs koruma), anti-spyware
(casus yazılım koruma), anti-phishing
(oltalama koruma) ve yeni tehditler
karşısında koruyucu önlemler almasını
öneriyoruz. İşletim sistemlerinde, uygulamalarda ve tarayıcılarda güvenlik
güncellemelerinin yapılmış olmasına
dikkat etmelerini, otomatik güncelleme
özelliklerinin etkinleştirmelerini, yeni
çıkan güncellemeleri çıkar çıkmaz
uygulamalarını ve virüs koruma programlarını güncelleştirmelerini öneriyoruz.

Benzer belgeler