Avrupa eczacılık sistemine yeni bir bakıs - EPF

Transkript

Avrupa eczacılık sistemine yeni bir bakıs - EPF
TM
EPF Newsletter
AVRUPA ECZACILAR FORUMU Haber Bülteni – Türkçe basım
Avrupa eczacılık sistemine yeni bir bakış
%25 ya da yaklaşık 70.000 işyeri olarak
belirlenmiştir. Başka bir fark ise, Avrupa
ile ABD arasındaki sağlık hizmetleri
modelleridir; örneğin, I·ngiliz tarzı NHS
temelli sağlık hizmetleri ile kar amacı
güden, sigorta temelli ABD modeli ile bu
farkın eczaneleri ne derecede etkilediği
incelenebilir.
Kermit Crawford, Walgreens Eczacılık,
Sağlık ve Bakım Başkanı
Geçtiğimiz yıl içerisinde, eczacılık
sektöründe yaşanan en önemli
gelişmelerden biri de, ilk küresel
eczacılık temelli sağlık ve bakım
kuruluşunu oluşturacak Alliance
Boots ve Walgreens arasındaki
ortaklığın duyurulmuş olmasıydı.
EPF üyelerinin Walgreens ve
şirketin deneyimleri hakkında
daha fazla bilgi edinebilmesi
için, Kermit Crawford (Walgreens
Eczacılık, Sağlık ve Bakım
Başkanı), 2013 yılının ilk EPF
Seminerinde, katılımcıları tipik
bir Walgreens Eczanesine
doğru bir keşif yolculuğuna
çıkaracak ve Avrupalı eczacılara,
Walgreens deneyiminden neler
öğrenebileceklerini gösterecek.
Ortaklık, aynı zamanda, ABD ve
Avrupa eczaneleri arasındaki
farklar ile benzerliklerin
tanıtılması açısından büyük önem
taşımaktadır.
ABD ve Avrupa eczaneleri arasındaki
en çarpıcı fark, Amerika eczanelerinin
büyüklüğü ve kapsamıdır; 2010 yılı
itibariyle, ülkede 275.000 eczacı
bulunmaktaydı - Avrupa’daki 47
ülkedeki toplam eczacı sayısı ise
400.000 olarak belirlenmiştir ve bu sayı
hızla artmaktadır. Tüm meslekler göz
önünde bulundurulduğunda, 2020’ye
kadar ortalama büyüme oranı %15
iken, eczacılık sektörü büyüme oranı
www.europeanpharmacistsforum.com
Eczacıların yalnızca %23’ü hastanelerde
çalışırken, %43’ü eczanelerde, %8’i küçük
marketlerde, %6’sı süpermarketlerde ve
%5’i de diğer genel satış mağazalarında
çalışmaktadır. ABD’de yer alan
eczanelerin ürün yelpazeleri, Avrupa’daki
benzerleri ile karşılaştırıldığında çok
daha geniştir, zira mağazanın ön kısmı
genel satışlara ayrılmıştır ve bir market
gibi işletilmektedir. Ayrıca, reçeteli ilaçlar
genellikle tezgâhın arka kısmında yer
almaktadır.
Kermit’in önümüzdeki EPF seminerine
yapacağı katkılar, Amerikan eczacılık
sisteminin daha detaylı olarak
incelenmesi, Avrupa sistemi ile
arasındaki temel farkların anlaşılması,
ABD eczanelerinin sağlık hizmeti
sektöründeki değişikler ile baş etme
yöntemlerinin tartışılması ve sektördeki
olası fırsatların keşfedilmesi için harika
bir fırsat olacaktır. Kermit, profesyonel
geçmişinde ABD eczacılık sektörü ile iç
içe çalışmıştır ve 30 yıldır Walgreens ile
birlikte çalışmaktadır; 2010 yılının Eylül
ayında, başkanlık görevini üstlenmiştir.
Sektördeki uzun süreli ve geniş kapsamlı
deneyimi ile nitelikli bir eczacı olan
Kermit, Fen Fakültesi diplomasını, Güney
Teksas Üniversitesi’nin Houston’da
bulunan Fakültesinden almıştır ve
Walgreens’deki kariyerine 1983 yılında
stajyer olarak başlamıştır.
Bu heyecan verici seminer, 11
ve 12 Mart tarihlerinde Paris’te
düzenlenecektir. Bu seminer, Kermit’in
deneyimlerini EPF ile paylaştığı ilk
etkinlik olacaktır ve katılımcılar, bu
etkinlikte Walgreens Eczacılık şirketi ile
ilgili soruları kendisine yöneltme fırsatı
bulacaktır.
Mart 2013 Sayı 30
Uluslararası etkinlikler
• 6-8 Nisan 2013 – Salon Pharmagora,
Paris, Fransa
• 19-21 Nisan 2013 – Cosmofarma,
·
Bologna, ltalya
• 23-26 Nisan 2013 – LogiPharma
·
Avrupa, lsviçre
• 26-28 April 2013 – Eczacılık Fuarı, ·
lstanbul, Türkiye
• 16-18 Nisan 2013 – Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliği (EAFP) Yıllık Konferansı, Ankara, Türkiye
• 31 Ağustos- 5 Eylül – FIP Dünya ·
Kongresi, Dublin, lrlanda Cumhuriyeti
Ornella Barra’dan
Bu, üç ayda bir
yayınlanan EPF
bülteninin 2013
yılı ilk sayısı
olduğu için,
sektörümüzün
ve dünyamızın
önündeki
engellerin dile
getirilmesinin doğru olduğuna inanıyoruz.
Sürekli değişmekte olan küreselleşmiş bu
ekonomi ortamında, müşteriler artık her
zamankinden daha güçlü durumda, bu
yüzden de, işletmeler çok daha karlı olmalı
ve paranın karşılığını daha iyi bir şekilde
vermelidir. Bu tür değişiklikler, hızlı hareket
etmenin, işletme başarısında büyük önem
taşıdığını göstermektedir.
Ekonomi ortamındaki bu değişken yapıların,
sağlık hizmetleri dünyasında çok büyük
etkileri vardır ve çalışma yöntemlerimizi
değiştirmememiz halinde, bu değişiklikler
bizim zararımıza işleyebilir. Sonuç
olarak, eczacıların, geleneksel çalışma
yöntemlerinden uzaklaşması ve üreticiler
ile yakın ortaklıklar kurarak yeni hizmetler
geliştirmesi gerekmektedir. Günümüz
eczacılık sektöründe mevcut en büyük
tehditlerden biri büyük süpermarketler ile
perakende devlerinden kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle, eczanelerin ayakta kalabilmek
için, ekonomideki değişiklikler ve gelişmekte
olan rakip şirket aktivitelerine uygun şekilde
hareket etmesi gerekmektedir.
Sponsor:
(Rakamsal Veriler: I·ş Gücü I·statistikleri Bürosu, 2010 &
PJ Online)
www.allianceboots.com
·
Avrupa genelInde
·
lngiltere
TM
Yayın Direktörü:
Ornella Barra
·
Yazı lşleri Direktörü:
Yves Romestan
Editör:
Lucy Coffey
Yardımcı Editörler:
Kate Ewer
Matt Evans
Tasarım:
Gareth Logue
Yapım:
Debbie Perucca
Katkı Sağlayanlar:
Andrew Lane, Walter
Taeschner, Marco
Nocentini Mungai, Mike
Smith, Philippe Gaertner,
Andrew Bonser.
Telif hakkı & marka
bildirimi
Bu haber bülteni, Alliance
Boots tarafından Avrupa
Eczacılar Forumu adına
yayınlanmaktadır.
2 The Heights
Brooklands, Weybridge
KT13 0NY
UK
Tel: +44 (0)1932 870550
Alliance Boots
Communications izni
olmadan bu yayının hiçbir
parçası tekrar üretilemez.
Tüm hakları saklıdır.
© Copyright 2013.
EPF logosundaki ‘oklar’
Alliance UniChem IP
Limited’in sahibi oldugu
ticari markalardir.
Markanin sahibi
AllianceUniChem IP
Limited’dir.
02
EPF Mart 2013
Çek Cumhuriyeti
Araştırmacılar QALY metodolojisinin
kaldırılması için NICE’a başvurdu
Sağlık sigortası reformları genel olarak
geriye gidiyor
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir
araştırma projesi, kullanılan kalitece ayarlanmış
yaşam yılları (QALY) metodolojisi, Ulusal Sağlık ve
Klinik Seçkinlik Kurumu (NICE) gibi sağlık teknolojisi
kurumları tarafından "hatalı" bulundu. Bu metodoloji,
ilaçların kamu kaynakları tarafından karşılanıp
karşılanmayışına karar vermek için kullanılmaktadır ve
araştırmacılar bu metodolojinin, kişilerin farklı tıbbi
çıktıları değerlendirmesi ile ilgili hususları yansıtma
konusunda yetersiz kaldığını savunmaktadır. NICE
kurumunun ilaç değerlendirme aşamasında QALY
metodolojisini kullanmaktan vazgeçmesini önermiş
ve diğer Avrupa ülkelerinin de bu metodolojiyi
kabul etmemesi gerektiğini bildirmişlerdir. NICE,
metodolojinin hatalı olması ile ilgili talebi geri
çevirmiş ve QALY metodolojisinin ilaç
değerlendirme konusunda mevcut en iyi
yöntem olduğunu savunmuştur.
(Kaynak: IMS Pharmaquery)
Çek Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Leos Heger, sağlık
sigortası sistemindeki eksikliklerin giderilmesi ve
uzun dönemde sürdürülebilirliğin sağlanması
için 14 adet öneride bulunduğunu duyurmuştur.
Bu öneriler, sağlık hizmetleri hükümlerine tabi
tüm sektörleri kapsamaktadır: Sigorta şirketleri,
hastaneler, tıbbi aygıt üreticileri ile eczacılık
şirketleri. Önerilerin dördü, ilaç üreticilerini büyük
oranda olumsuz etkileyecek niteliktedir. ·llk öneri,
sağlık sigortası şirketlerinin poliçe sahiplerine geri
ödemesi gereken tutarı tavan seviyeye çekmektir.
·lkinci öneri, tüm akut yatılı hasta işlemleri için
geri ödenen tutarın standart hale getirilmesi ile
ilgilidir. Üçüncü öneri, geri ödeme listelerine dâhil
edilecek ecza ürünleri için elektronik ortamda, ürünü
görmeden teklif yapılmasını sağlayan bir sistem
oluşturmayı içermektedir. Dördüncü teklif ise,
doktorları, ilaç etkin maddesine (API) bağlı olarak, en
ucuz ilacı yazmaya zorlamaktadır.
(Kaynak: Business Monitor International)
Türkiye
Hollanda
Doktorların elektronik ortamda reçete
yazmasını mümkün kılan sistemin
uygulanmasında gecikme
Sağlık sigortası primlerinin artırılması,
politik tartışmalara neden oluyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), teknik sorunlar
nedeniyle, doktorların reçeteleri elektrik ortamda
hazırlamasına dair yaptırımın 1 Ocak 2013 tarihi
yerine 15 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe gireceğini
belirtmiştir. Bu tarihten sonra, elle yazılan reçeteler,
yalnızca elektronik reçete sisteminde bir sorun
olduğunda kabul edilecektir. Elektronik reçete sistemi 1
Temmuz 2012 tarihinde başarıyla işleme konmuştu.
Eczacılar, üreticileri dava etmeye hazırlanıyor
Türkiye Eczacılar Birliği (TEB), daha önceden satın
alınmış ancak Kasım 2011'de yürürlüğe giren zorunlu
üretici indirimi sonrasında satılmış stoklar ile ilgili olarak
eczacıların kayıplarını karşılamayan ilaç şirketlerine karşı
yasal işlem başlatmayı planlıyor. Eczacıların yaşadığı
kaybın, yaklaşık 129 milyon TL (58 milyon €) olduğu
düşünülüyor.
Bazı ilaç şirketleri, ilaç şirketlerinin toptancılar aracılığı
ile eczane kayıplarını karşılaması gerektiğini öngören
yasal düzenlemelere rağmen eczacı kayıplarını
karşılamayı reddettiklerini bildiriyor.
(Kaynak: IMS Pharmaquery)
Merkez sağa yakın Liberaller ile merkez sol anlayışta
·lşçi partisinden oluşan ve 2012 yılının Kasım ayında
yönetime geçen koalisyon, hükümet harcamalarını
2017 yılına kadar 15.3 milyar € azaltmayı hedefleyen
tasarruf tedbirlerinin alınmasını önermiştir. Hastaneye
yatma konusunda yapılan yardımlar, kronik
hastalıklara sahip hastaların tedavisine büyük oranda
yapılan katkılar ile acil servise doktor yönlendirmesi
olmadan giden hastalardan alınacak olan 50€
değerinde ücret gibi tedbirleri de içeren eylemler
ile yalnızca sağlık harcamalarında beş milyar Euro
değerinde kesinti yapılacaktır. Başbakan Mark Rutte,
hükümetin hastalara yaptığı harcamaların yükünün
azaltılmasını hedefleyen bu öneri ile sağlık sigortası
primlerinin gelir temelli olarak belirlenmesini, başka
bir deyişle, yüksek gelirli kişilerin daha yüksek prim
ödemesini hedeflemektedir. Merkez sol ·lşçi Partisi
lideri, Diederik Samsom, bu karara karşı gelmemeyi
seçmiştir.
(Kaynak: Business Monitor International)
·
ltalya
Fransa
Sağlık Bakanlığı yeni bir eczane
ücretlendirme sistemi öneriyor
l·nternet ortamında reçetesiz ilaç
satışına satışına izin
Parlamento, eczacılık pazarı
reformlarını tartışıyor
2012 yılının Ekim ayında imzalanan bir
anlaşma nedeniyle zorluklar yaşanması
üzerine, ·ltalyan Sağlık Bakanı, eczacıların
ücretlendirilmesi ile ilgili yeni bir sistem
önermektedir. Yeni plan, ücreti 50 sente
kadar olan ürünler için paket başına 55
sent geri ödeme yapılması ve işletme
hacmi €258.228,45 altında olan eczaneler
için de 10 sent değerinde geri ödeme
yapılmasını içermektedir. Ayrıca, patenti
olmayan ilaçlarda, sabit geri ödemenin
50 sent olması ve bu ücrete genel ücretin
%17'si değerinde bir ek yapılması da
tartışılmaktadır. Federfarma Eczacılar
Birliği, öneriyi inceleyecektir ve eczacılar
birliği, Ekim ayında imzalanan anlaşmaya
yapılan değişikliklerin yalnızca belirli
koşullar altında kabul edilmesi gerektiğini
vurgulamıştır.
(Kaynak: Global Insight)
Fransa Bakanlar Kurulu, ilaçların internet
ortamında satılmasına olanak veren
yönetmelikleri benimsemiştir. Bu karar,
Fransa'nın ilk internet üzerinden halka
ilaç satışı yapan şirketinin, Fransa'daki
elektronik ilaç satışı ile posta siparişi ile
gerçekleştirilen ilaç satışlarını engelleyen
yönetmeliklere rağmen, 19 Kasım 2012
tarihinde açılmasından sonra yürürlüğe
girmiştir. Yeni kurallara göre, satış ruhsatı
bulunan eczacıların, internet aracılığı ile
reçetesiz ilaç satmasına izin verilmektedir,
ancak bu sitenin, mevcut bir eczane ile
bağlantılı olması gerekmektedir. 1 Ocak
2013 tarihinde yürürlüğe giren bu kurallar
çerçevesinde reçeteli ilaçların internet
ortamında satılması yasaklanmıştır.
(Kaynak: IMS)
·lsviçre federal hükümeti, kısa süre önce,
perakende eczacılık sektörüne yönelik
düzenlemeler üzerinde yapılacak olan
değişiklikleri de içeren birkaç öneride
bulunmuştur. Tedavi Edici Ürünler ile
ilgili Kanun adlı tedbir, 7 Kasım 2012
tarihinde parlamentoya sunulmuştur
ve hükümetin ilaç hazırlama ile ilgili
tedbirlerini daha az zorlu hale getirmeyi
hedeflemektedir, bu şekilde, yalnızca OTC
ürünleri satma izni bulunan mağazalar
sadece reçete ile satılan belirli ilaçları
satabilecektir. Bu öneriler, Kamu Sağlığı
Federal Ofisi tarafından hazırlanan ilaç
listesi çerçevesinde, eczacıların yalnızca
reçete ile satılan belirli ilaçları yazmasına ve
dağıtmasına olanak sağlayacaktır.
(Kaynak: IMS)
·
lspanya
Portekiz
Almanya
l·spanya’daki eczanelerde, 2012 yılı
satışlarında görülen düşüş
2014 yılı için yeni referans ülkeler
Geri ve ortak ödemeler ile tasarruf
Yerel basına göre, maksimum üretici satış
fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan
ülkelerin (MSP) değişmesi ve yıllık ücret
revizyonlarının gerçekleştirilmesi nedeniyle
ilaç ücretlerinin %8 oranda düşmesi
beklenmektedir. Hükümet, değişikliği
onaylamıştır. Bu şekilde, Portekiz'de satılan
ilaçların ücretleri, 2014 yılından itibaren
Fransa, Slovenya ve ·lspanya ilaç ücretleri
ile karşılaştırılacaktır. Mevcut durumda
referans alınan ülkeler; ·ltalya, Slovenya ve
·lspanya'dır.
(Kaynak: IMS Pharmaquery)
Alman Eczacılar Birliği Federal Kuruluşu
tarafından yayınlanmış olan rakamsal
verilere göre, Alman Hükümeti’nin, ecza
ürünleri ile ilgili genel harcamaları azaltma
hedefinde başarılı olduğu görülmektedir.
2011 yılında, eczaneler tarafından
yapılan geri ödemeler 1,21 milyar €
değerine ulaşmıştır, bu da 2010 yılına
nazaran %16,96 artış gözlemlendiğini
göstermektedir. Ayrıca, 2011 yılında,
ilaç üreticileri tarafından yapılan geri
ödemelerin değeri 2,28 milyar € değerine
ulaşmıştır ve bu da 2010 yılına nazaran
%54,30 oranında artış gözlemlendiğini
göstermektedir. Rakamsal veriler, ilaç
üreticilerinin gelişmiş ve gelişmekte olan
pazarlarda sunduğu ücretlerin pazarın
dayanabileceği nitelikte olması halinde,
hükümetlerin ücret kontrolü yaptırımında
bulunabileceğini göstermektedir.
(Kaynak: Business Monitor
International)
·lspanyol eczanelerin satışları 2012 yılında
%25 oranda düşüş yaşamıştır ve bu
düşüş, ilaç tüketimindeki azalma ile
Hükümetin genel eczacılık masraflarını
2010’a nazaran %27 oranda düşürmeyi
hedefleyen tasarruf tedbirlerinden
kaynaklanmaktadır. ·lspanya Ulusal
Eczacılar Birliği, Fedefarma, tasarruf
tedbirlerinin 2013 yılında da uygulanması
halinde, eczane kazançlarında %15
oranında düşüş gözlemlemesini
beklemektedir. Ayrıca, çoğu bölgede,
eczaneler, hükümetin ödeme yapmakta
gecikmesi nedeniyle, ilaç bulma sıkıntısı
yaşayabilir. Bu zorlukların bir araya
gelmesiyle, kırsal alanda yer alan
eczaneler başta olmak üzere, birçok
eczane kapanma riski ile karşı karşıya
gelebilir.
(Kaynak: Global Insight)
·
lsviçre
EPF Mart 2013
03
Odak noktası
2012 yılının son semineri Roma’da gerçekleştirildi
EPF, yılın 4. seminerini 4 ve 5 Aralık
tarihlerinde Roma'da düzenlenmiştir. 2012
yılının son EPF semineri, kurumun üye
ülkelerinde yer alan temsilcileri, eczacılık
sektörü için önemli hususları tartışmak
üzere bir araya getirmiştir. ·lki günlük
etkinlik, Andrew Lane'in (EPF Başkanı)
yaptığı açılış konuşması ile başlamış ve
Stefano Dessena'nın (Genel Müdür,
Alliance Healthcare ·ltalya – Alliance
Boots'un ·ltalya'daki ilaç dağıtım iş ortağı),
·ltalyan sağlık hizmetleri piyasası ve ülkeyi
etkileyen ekonomik baskıların ciddi etkileri
ile ilgili olarak yaptığı konuşma ile devam
etmiştir. Stefano'nun ardından, Annarosa
Racca (Federfarma – ·ltalya Ulusal
Eczacılar Birliği - Yönetim Kurulu Başkanı)
·ltalya'da eczacılık sektörünün günümüzde
sahip olduğu önem ile ilgili bir konuşma
yapmıştır.
Katılımcılar, daha sonra, aralarında Mike
Connell (Marka Oluşturma Başkan
Yardımcısı ve Genel Müdürü) ile Joaquim
Neukan'ın (Satış ve Müşteri Stratejisi
Başkan Yardımcısı) da bulunduğu GSK
Avrupa temsilcilerinin yaptığı konuşmayı
dinledi. Bu ikili, tüketici marka perspektifleri
ile Avrupa'da yer alan eczacıları etik
markalar ile ilgili olarak bekleyen zorlukları
tartışmış ve katılımcılar ile bir soru-cevap
oturumu düzenlemiştir. Oturumun
ardından, Andrea Mandelli (l·talyan
Eczacılar Federasyonu Başkanı) eczacılık
mesleği ile ilgili genel bir konuşma
yapmıştır.
Birinci günün son konuşmasında,
Ornella Barra Alliance Boots ·llaç
Dağıtım Bölümü ile ilgili bir yeniliği
katılımcılarla paylaşmıştır. Ornella, aynı
zamanda, 2016 yılına dek piyasayı
bekleyen ve düşük büyüme oranı ile
bütçe kısıtlamaları tedbirlerini de içeren
gelişmeleri incelemiştir. Aynı zamanda,
Avrupa pazarlarının, gelişmekte olan
pazarların büyümesi ile yaşayacağı baskıyı
da açıklamıştır. Ornella, EPF üyesi olan
tüm ülkelerin proaktif olması, 2013 yılında
forum formatını geliştirmesi ve pazar
eğilimlerini belirlemesini önermiştir.
Seminerin ikinci günü, Andrew Lane'in
bir önceki günün etkinlikleri ile ilgili
olarak yaptığı geri bildirim ile başlamıştır.
Daha sonra GSK, toplum odaklı
eczacılığı destekleme ile ilgili bir atölye
düzenleyerek, paydaşlar eşliğinde, yeni
yöntemler ile çalışmanın ve eczacılığın
görev kapsamını genişletmenin sunduğu
fırsatların vurgulanmasını sağlamıştır.
·
· ·
lLETlŞlM
EPF’nin çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak ya da bültenimizle ilgili geri
bildirimde bulunmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki adrese bir e-posta gönderin
ya da web sitemizi ziyaret edin: europeanpharmacistsforum.com
[email protected]
Annarosa Racca
Andrea Mandelli
TM
Bizi Linkedin’den takip edebilirsiniz
Stefano Dessena
Joaquim Neukan
EPF Mart 2013
04

Benzer belgeler

Fırsatlarla dolu bir dünya - EPF

Fırsatlarla dolu bir dünya - EPF ve paranın karşılığını daha iyi bir şekilde vermelidir. Bu tür değişiklikler, hızlı hareket

Detaylı

Zorlu bir ortamda bas¸arıyı yakalamak - EPF

Zorlu bir ortamda bas¸arıyı yakalamak - EPF hareket etmesi gerekmektedir. Sponsor:

Detaylı

Sag˘lık hizmetlerinde dünya liderlig˘i

Sag˘lık hizmetlerinde dünya liderlig˘i (Rakamsal Veriler: I·ş Gücü I·statistikleri Bürosu, 2010 & PJ Online)

Detaylı