Mekanik Kalıp Elemanları

Transkript

Mekanik Kalıp Elemanları
4-1 3/30/12 9:14 AM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Mekanik Kal›p Elemanlar›
Composite
4-1 3/30/12 9:14 AM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
1 - ‹ndeks
2 - Tafl›ma ve Kald›rma Elemanlar›
3 - K›lavuz Elemanlar
4 - Mekanik Kal›p Elemanlar›
5 - Hassas Yüzeyli Malzemeler
6 - Plastik Kal›p Elemanlar›
7 - Yaylar
8 - Kam Üniteleri
9 - Di¤er Malzemeler
10 - Teknik Bilgi
Composite
4-1 3/30/12 9:14 AM Page 3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
4.13
4.19
M301-00
M301-07
Mekanik Dayamalar
Kontrol Parçal› Mekanik Dayamalar
4.20
4.13
M301-01 / E24.56.200.G
M301-08
PSA Mekanik Dayamalar
Kontrol Parçal› Mekanik Dayamalar
4.21
4.14
M301-02
M302-01
Kontrol Parçal› Mekanik Dayamalar
Konik Merkezleme Üniteleri
4.15
4.22
M301-03
M302-02
Mekanik Dayamalar ‹çin Sensör Ve Konnektörler
Konik Merkezleme Üniteleri
4.16
4.23
M301-04
M302-03
Kontrol Parçal› Mekanik Dayamalar
Konik Merkezleme Üniteleri ‹çin Ayar Plakalar›
4.24
4.17
M301-05
M302-04
Kontrol Parçal› Mekanik Dayamalar
NAAMS Konik Merkezleme Üniteleri
4.18
4.25
M301-06
M302-05
Kontrol Parçal› Mekanik Dayamalar
NAAMS Konik Merkezleme Üniteleri ‹çin Ayar Plakalar›
4.3
Composite
4-1 3/30/12 9:14 AM Page 4
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
4.26
Sayfa No
4.31
M302-06
M304-01
PSA Konik Merkezleme Üniteleri
Havaland›rma Pimleri
4.32
4.26
M302-07
M304-02 / 03 / 04 / 05
PSA Konik Merkezleme Üniteleri ‹çin Ayar Plakalar›
Havaland›rma Pimleri
4.27
4.33
P607-03
M305-01
Silindirik Merkezleme Üniteleri
Gazl› Yay ve Kovan Seti
4.28
4.33, 4.35
M303-01
G214-02
Merkezleme Pimleri
Bronz Grafitli K›lavuz Burçlar
4.34
4.28, 4.29
M303-02
Merkezleme Pimleri
M305-02
VW/Audi Merkezleme Pimleri
Gazl› Yay ve Kovan Seti
4.34
4.29
M303-03
G214-03
DAIMLER Merkezleme Pimleri
Bronz K›lavuz Burç
4.30
4.4
Composite
4.35
M303-04
M305-03
BMW Merkezleme Pimleri
Tel Yayl› Kovan Seti
4-1 3/30/12 9:14 AM Page 5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
4.40
4.36
M306-01
A101-14-113006
FIAT Emniyet Pimleri
PSA Emniyet Pimleri ‹çin Rondela
4.36
4.41
A101-12
S510-01
FIAT Emniyet Pimi ‹çin Tutucular
CNOMO Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
4.37
4.41
M306-02 / M306-03
S510-01
Emniyet Pimleri
FIAT Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
4.38
4.42
M306-04 / M306-05
S510-02
BMW Emniyet Pimleri
Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
4.39
4.42
M306-06 / M306-07
S510-03
NAAMS Emniyet Pimleri
Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
4.39
4.43
A101-13-032-005
M307-01
Tutucu
Frenleyiciler
4.43
4.40
M306-08 / M306-09
M307-02
PSA Emniyet Pimleri
Frenleyiciler
4.5
Composite
4-1 3/30/12 9:14 AM Page 6
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
4.44
4.47
M307-03
M308-02
VW/AUDI Frenleyiciler
VW/AUDI Da¤›t›c› Bloklar
4.44
4.48
M307-05
M308-03
Rondelalar
VW/AUDI Da¤›t›c› Bloklar
4.45
4.49
M307-04
M308-09
Tespit Civatalar›
PSA Da¤›t›c› Bloklar
4.45
4.50
A101-15
M308-05
Rondela
Nipeller
4.45
4.51
S510-05
M308-06
92 Shore Kesikli Vulkolon
FORD Hava Birlefltirme Braketleri
4.46
4.52
M308-01
M308-07
Ak›flkan Yönlendirici
Hava Birlefltirme Braketleri
4.46
4.6
Composite
Sayfa No
4.53
M308-04-3/8
M308-08
Nipel
Havaland›rma Borular›
4-1 3/30/12 9:14 AM Page 7
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
4.54
Sayfa No
4.58 - 4.64,4.66
M309-01
M310-05-001
Güç Yönlendirme Bloklar›
Çelik Makaralar
4.62 - 4.64
4.55
M309-02
M310-02
K›zak Stoplama Blo¤u
Makaral› Sürücü Üniteler
4.55
4.65
S511-01
M310-03
Vulkolon Amortisörler
Makaral› Sürücü Üniteler
4.56
4.65
M309-03
M310-04
K›zak Stoplama Bloklar›
Bilyal› Tafl›y›c›lar
4.56, 4.57
4.66
S511-02
M310-06
Vulkolon Amortisörler
Plastik Makaralar
4.57
4.67
M309-04
M310-07
K›zak Stoplama Bloklar›
CNOMO Plastik Makaralar
4.58 - 4.61
4.68
M310-01
M311-01
Makara Kollu Kald›r›c›lar
Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
4.7
Composite
4-1 3/30/12 9:14 AM Page 8
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
4.69
4.73
M311-02
M312-02
Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
BMW Emniyet Amaçl› Civata Rondela ve Boru Setleri
4.69
4.74
M311-03
M312-03
DAIMLER Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
FORD Emniyet Amaçl› Civata Rondela ve Boru Setleri
4.70
4.75
M311-03
M312-04
PSA Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
Emniyet Amaçl› Civata Rondela ve Boru Setleri
4.70
4.76
M311-04
M312-05
BMW Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
VW/AUDI Emniyet Amaçl› Civata Rondela Setleri
4.71
4.77
M311-05
M312-06
DIN 9835 Form-B Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme
Emniyet Amaçl› Civata Rondela ve Boru Setleri
Pimleri
4.71
4.78
M313-04
M312-07
Rondela
Emniyet Amaçl› Rondela Setleri
4.72
4.8
Composite
4.79
M312-01
M313-01
Emniyet Amaçl› Civata Rondela ve Boru Setleri
Emniyet Amaçl› Borular
4-1 3/30/12 9:14 AM Page 9
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
4.80
4.85
M313-02
M314-02
Emniyet Amaçl› Borular
FORD Yayl› ‹ticiler
(‹ndiksiyon ile yüzeyi sertlefltirilmifl.)
4.81
4.86
M313-03
M314-03
Emniyet Amaçl› Borular
Yayl› ‹ticiler
(HRc : 62 - 65)
4.82
4.87
M313-04
M314-04
DIN 9835 Form-A Elastomer Yaylar ‹çin Rondelalar
Yayl› ‹ticiler
4.83
4.86 - 4.87
M313-05
M314-05
Rondelalar
Yayl› ‹ticiler ‹çin Ayar Tak›m›
4.84
4.88
M313-06
S504-03
Rondelalar
VDI 3004 Yayl› ‹ticiler
(HRc : 45 - 50)
(Renk : Sar› )
4.84
4.89
S516-01
S504-04
Elastomer Rondelalar
VDI 3004 Yayl› ‹ticiler
(Shore : 90 - 95)
(Renk : K›rm›z› )
4.88 - 4.89
4.85
M314-01
S540-05-016
Yayl› ‹ticiler
VDI 3004 Yayl› ‹ticiler ‹çin Lokma Ayar Tak›m›
4.9
Composite
4-1 3/30/12 9:14 AM Page 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
4.90
4.96
M315-01
M317-02
Stoplama Civatalar›
PSA Kamalar
4.91
4.97
M315-02
M317-03
Stoplama Civatalar›
PSA Kamalar
4.92
4.98
M316-01
M317-04
Kavrama Plakalar›
Kamalar
4.93
4.99
M316-02
M317-05
Kavrama Somunlar
VW/AUDI Kamalar
4.93
4.100
A101-16
M317-06
ISO 8752 / DIN 1481 Pim Yaylar
FIAT Kamalar
4.94
4.101
M316-03
M317-07
FIAT Kavrama Somunlar
Kamalar
4.102
4.95
4.10
Composite
Sayfa No
M317-01
M317-08
PSA Kamalar
Kamalar
4-1 3/30/12 9:14 AM Page 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
4.103
Sayfa No
4.109
M317-09
M318-06
BMW Kamalar
Silindirik Stoplama Bloklar›
4.110
4.104
M318-01
M318-07
PSA Dikdörtgen Stoplama Bloklar›
FIAT Silindirik Dengeleme Bloklar›
4.105
4.110
M318-02
M318-08
BMW Dikdörtgen Stoplama Bloklar›
Boflluk Ayar Plakas›
4.111
4.106
M318-03
M319-01
VW/AUDI Dikdörtgen Stoplama Bloklar›
PSA Sabitleme Kelepçeleri
4.107
4.111
M318-04
M319-01
FIAT Silindirik Merkezleme Bloklar›
PSA Tafl›ma Plakalar›
4.107
4.112
M318-04
M319-02
PSA Silindirik Merkezleme Bloklar›
Diflli Ayar Plakalar›
4.108
4.114
M318-05
M320-01
VW/AUDI Silindirik Stoplama Bloklar›
Bronz Grafitli Sabit Kam Dönüfl Plakalar›
4.11
Composite
4-1 3/30/12 9:14 AM Page 12
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
4.114
4.121
M320-02
M320-09
Bronz Sabit Kam Dönüfl Plakalar›
Zorunlu Dönüfl Destek Plakalar›
4.122
4.115
M320-03
M320-10
Kam Hareket Mesafesi Ayarlama Plakalar›
Küçük Kam Üniteleri ‹çin Destek Plakalar›
4.123
4.116
M320-04
M320-11
Kam ‹çin Bronz Grafitli Destek Plakalar›
Zorunlu Dönüfl Destek Plakalar›
4.117
M320-05
Kam ‹çin Bronz Grafitli Destek Plakalar›
4.118
M320-06
Kam ‹çin Çelik Destek Plakalar›
4.119
M320-07
Zorunlu Dönüfl Destek Plakalar›
4.120
M320-08
Zorunlu Dönüfl Destek Plakalar›
4.12
Composite
Sayfa No
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M301-00 / M301-01
Mekanik Dayamalar
13
R5
20o
l
R20
20
10
R
107
30
13,5
08H7
8
26
M301-00
Malzeme
1.0511 (C40)
Dövme malzemeden imal edilmifltir.
Referans
BMW B2 2305 17
FORD WDX16-60
OPEL F33 26
VW/AUDI 39D 807
l boyu özel ürünler için;
GSB Siparifl Örne¤i
M301 - 00 - l
l= 80 için
GSB KOD:M301-00-080
M301-01
Malzeme
1.0511 (C40)
HRC: 45 -50
01/Rv-05.12.2011
Referans
PSA E24.56.200.G
26
GSB KOD:M301-00
Siparifl Numarası
M301-00-065
M301-00-090
M301-00-120
M301-00-150
M301-00-180
M301-00-250
l
65
90
120
150
180
250
l boyu tabloda verilen de¤erler haricindeki sipariflleriniz için;
Siparifl Numarası
M301-00-???
l
?
GSB KOD:M301-01
Siparifl Numarası
M301-01-065
M301-01-090
M301-01-120
M301-01-150
M301-01-180
M301-01-250
l
65
90
120
150
180
250
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.13
Composite
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M301-02
Kontrol Parçal› Mekanik Dayamalar
13
R5
20o
l
R20
20
l1
l2
10
R
l = 120 ,150
l = 180 ,250
40
107
40
10
06,5
a
10
06,5
8
13,5
30
32
R
4,
5
108
8
8
58
08H7
8
Kal›nl›k = 8 mm
15
M8x1
26
o
26
GSB KOD:M301-02
Siparifl Numarası
M301-02-120
M301-02-150
M301-02-180
M301-02-250
l
120
150
180
250
l1
55
55
105
105
l2
70
70
120
120
a
120
120
124
124
Malzeme
1.0511 (C40)
Referans
FORD WDX4-70
Dövme malzemeden imal edilmifltir.
l boyu tabloda verilen de¤erler haricindeki sipariflleriniz için;
Siparifl Numarası
M301-02-???
l
?
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar,sensör ve konnektörler
kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
M301-03 kodlu sensör ve
konnektörlerden ihtiyac›n›za uygun
olan›n› ayr›ca siparifl veriniz. Sensör
ve konnektör ürünle birlikte
verilmemektedir.
l boyu özel ürünler için;
GSB Siparifl Örne¤i
M302 - 01 - l
l= 135 için
GSB KOD:M301-02-135
4.14
Composite
01/Rv-05.12.2011
l ölçüsüne göre M301-01 kodlu
ürünler özel olarakta üretilmektedir.
Tabloda yazan l ölçüsü haricindeki
de¤erler için lütfen afla¤›da belirtilen
flekilde siparifl veriniz.
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M301-03
Mekanik Dayamalar ‹çin Sensör Ve Konnektörler
Sensörler
M301-03-01-002
M301-03-01-003
M12x1
M8x1
M12x1
24
30
45
30
19.5
13
29.5
17
LED
LED
LED
M12x1
M8x1
44.5
M301-03-01-001
M12x1
Konnektörler
014
M12x1
27
5000
17
M301-03-02-004
014.5
M12x1
8
30
40
22,5
5000
M301-03-02-003
010
M8x1
55
M301-03-02-002
010
M8x1
42
M301-03-02-001
5000
Referans
BALLUFF
5000
38
GSB KOD:M301-03
Teknik Özellikler
M301-03-01-001
Siparifl Numaras›
24 V DC
Çal›flma Gerilimi Ue
10...30 V DC
Besleme Gerilimi Ub
<9 mA
Yüksüz Besleme Gerilimi lo max.
<20 +A
Kapal› Devre Ak›m› lr
<%5
Tekrar Hassasiyeti R
-25....+70o C
Çal›flma S›cakl›¤› Ta
Çal›flma Devir Frekans› f
3000 Hz
Koruma Derecesi IEC 60529
IP 68
Malzeme
Paslanmaz Çelik
Ba¤lant› fiekli
Konnektör
M301-03-01-002
24 V DC
10...30 V DC
<10 mA
50 +A
<%5
-25....+85o C
2000 Hz
IP 68
Paslanmaz Çelik
Konnektör
M301-03-01-003
24 V DC
10...30 V DC
<8 mA
<50 +A
<%5
-25....+70o C
1000 Hz
IP 67
CuZn. Nikel Plaka
Konnektör
01/Rv-05.12.2011
M301-02, M301-04, M301-05,
M301-06 grubundaki dayamalar
için ihtiyac›n›z olan ölçü ve
özelliklerdeki sensör ve ba¤lant›
konnektör ihtiyaçlar›n›z› belirtilen
kodlar ile siparifl ediniz.
26
4.15
Composite
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 4
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M301-04
Kontrol Parçal› Mekanik Dayamalar
Form - B
l
l
Form - A
019
019
105
80
40
105
Siparifl Numarası
M301-04-0145001
M301-04-0145002
M301-04-0185003
M301-04-0185004
Form
A
B
A
B
l
145
145
185
185
70
70
GSB KOD:M301-04
20
15
80
40
15
20
39
12
39
12
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
VW/AUDI 39D 639
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar, sensörler ve konnektörler
kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
4.16
Composite
01/Rv-05.12.2011
M301-03 kodlu sensör ve
konnektörlerden ihtiyac›n›za uygun
olan›n› ayr›ca siparifl veriniz. Sensör
ve konnektör ürünle birlikte
verilmemektedir.
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
l
M301-05
Kontrol Parçal› Mekanik Dayamalar
20
08H7
30
4
13,5
13
26
8
M8x1
26
26
104
Malzeme
1.0511 (C40)
1.0503 (C45)
Dövme malzemeden imal edilmifltir.
Referans
BMW B2 2305 24
GSB KOD:M301-05
Siparifl Numarası
M301-05-120
M301-05-150
M301-05-180
M301-05-250
l
120
150
180
250
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
M301-03 kodlu sensör ve
konnektörlerden ihtiyac›n›za uygun
olan›n› ayr›ca siparifl veriniz.
01/Rv-05.12.2011
Sensör ve konnektör ürünle
birlikte verilmemektedir.
4.17
Composite
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 6
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M301-06
Kontrol Parçal› Mekanik Dayamalar
h1
h2
30
32
80
M18x1,5
60
25
27
64
11
08 H7
9
80
GSB KOD:M301-06
Siparifl Numarası
M301-06-075-117
M301-06-100-142
M301-06-150-192
h1
75
100
150
h2
117
142
192
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
OPEL F33 26
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar, sensörler ve konnektörler
kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
M301-03 kodlu sensör ve
konnektörlerden ihtiyac›n›za uygun
olan›n› ayr›ca siparifl veriniz.
4.18
Composite
01/Rv-05.12.2011
Sensör ve konnektör ürünle
birlikte verilmemektedir.
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 7
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M301-07
Kontrol Parçal› Mekanik Dayamalar
A
30
l
40
A-A Kesiti
8
1 - 2.5
l1
37
A
30
7
11
l = 75 mm
37
12,5
60
29
67
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
11
60
85
l1
6
47.7
2.5
85
Çizimler Sol çal›flma flekline göredir.
GSB KOD:M301-07
Siparifl Numarası
M301-07-85075-01
M301-07-85075-02
M301-07-30100-01
M301-07-30100-02
M301-07-80150-01
M301-07-80150-02
l
75
75
100
100
150
150
l1
85
85
30
30
80
80
Çal›flma fiekli
Sol
Sa¤
Sol
Sa¤
Sol
Sa¤
M301-03 kodlu sensör ve
konnektörlerden ihtiyac›n›za uygun
olan›n› ayr›ca siparifl veriniz.
Sensör ve konnektör ürünle
birlikte verilmemektedir.
01/Rv-05.12.2011
Sayfada yer alan çizimler Sol çal›flma
flekline göre çizim yap›lm›flt›r. Sa¤
çal›flma flekli çizimde gösterilenin
simetri¤idir.
4.19
Composite
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 8
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M301-08
Kontrol Parçal› Mekanik Dayamalar
30
30
50
9
30
85
l
55
40
6
34
6
30
35
74.5
45.5
29
85
70
60
15
9
M+1
60
80
GSB KOD:M301-08
Siparifl Numarası
M301-08-075-101
M301-08-075-102
M301-08-075-121
M301-08-075-122
M301-08-100-101
M301-08-100-102
M301-08-100-121
M301-08-100-122
M301-08-150-101
M301-08-150-102
M301-08-150-121
M301-08-150-122
4.20
Composite
l
75
75
75
75
100
100
100
100
150
150
150
150
M
M10
M10
M12
M12
M10
M10
M12
M12
M10
M10
M12
M12
Çal›flma fiekli
Sol
Sa¤
Sol
Sa¤
Sol
Sa¤
Sol
Sa¤
Sol
Sa¤
Sol
Sa¤
10
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
M301-03 kodlu sensör ve
konnektörlerden ihtiyac›n›za uygun
olan›n› ayr›ca siparifl veriniz.
Sensör ve konnektör ürünle
birlikte verilmemektedir.
01/Rv-05.12.2011
10
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 9
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M302-01
Konik Merkezleme Üniteleri
016 H7
t 15
l2
l +0.05
l1
15
011
d3
d1
M5x16
d
Form-C
d2 / 2
d2
Form-B
d2
Form-A
Malzeme
Konik Merkezleme
1.7131 ( 16MnCr5 )
HRc :60 - 64
Derinlik :0,8 - 1,2 mm
Malzeme
Ayar Plakas›
1.0503 ( C45 )
Referans
VW/AUDI 39V 1168
d
100
120
100
120
100
120
100
120
100
120
100
120
l
80
90
80
90
80
90
80
90
80
90
80
90
d1
76
96
76
96
76
96
76
96
76
96
76
96
d2
58
78
58
78
58
78
58
78
58
78
58
78
d3
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
l1
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
l2
55
65
55
65
55
65
55
65
55
65
55
65
t
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
10
10
10
10
10
10
Form
A
A
B
B
C
C
A
A
B
B
C
C
01/Rv-05.12.2011
Ayarlama plakalar› t kal›nl›¤› ile ifade
edilen ölçülerde standart olarak
verilmektedir. Harici ayarlama
plakas› sipariflleriniz için M302-03
grup kodlu ürünlerden ihtiyac›n›za
uygun olan›n› ayr›ca siparifl ediniz.
GSB KOD:M302-01
Siparifl Numarası
M302-01-100-005
M302-01-120-005
M302-01-100-105
M302-01-120-105
M302-01-100-205
M302-01-120-205
M302-01-100-010
M302-01-120-010
M302-01-100-110
M302-01-120-110
M302-01-100-210
M302-01-120-210
4.21
Composite
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M302-02
Konik Merkezleme Üniteleri
025
016 H7
011
t 15
l2
l +0.05
l1
15
11
M12
016 H7
d3
d1
M5x16
d
Form-C
d2 / 2
d2
Form-B
d2
Form-A
Siparifl Numarası
M302-02-100-005
M302-02-120-005
M302-02-100-105
M302-02-120-105
M302-02-100-205
M302-02-120-205
M302-02-100-010
M302-02-120-010
M302-02-100-110
M302-02-120-110
M302-02-100-210
M302-02-120-210
M302-02-100-215
M302-02-120-215
4.22
Composite
d
100
120
100
120
100
120
100
120
100
120
100
120
100
120
l
80
90
80
90
80
90
80
90
80
90
80
90
80
90
d1
76
96
76
96
76
96
76
96
76
96
76
96
76
96
d2
58
78
58
78
58
78
58
78
58
78
58
78
58
78
d3
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
l1
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
l2
55
65
55
65
55
65
55
65
55
65
55
65
55
65
t
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
10
10
10
10
10
10
10,5
10,5
Form
A
A
B
B
C
C
A
A
B
B
C
C
C
C
Malzeme
Konik Merkezleme
1.7131 ( 16MnCr5 )
HRc :60 - 64
Derinlik :0,8 - 1,2 mm
Malzeme
Ayar Plakas›
1.0503 ( C45 )
Ayarlama plakalar› t kal›nl›¤› ile ifade
edilen ölçülerde standart olarak
verilmektedir. Harici ayarlama
plakas› sipariflleriniz için M302-03
grup kodlu ürünlerden ihtiyac›n›za
uygun olan›n› ayr›ca siparifl ediniz.
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:M302-02
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M302-03
Konik Merkezleme Üniteleri ‹çin Ayar Plakalar›
DIN 74 - A5
t
011
017
d3
d1
d
Form-B
Form-C
a/2
a
Form-A
Malzeme
1.0503 ( C45 )
M301-01 ve M301-02 grup kodlu
ürünlerle birlikte kullan›lmaktad›r.
d
100
120
100
120
100
120
100
120
100
120
100
120
100
120
t
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
10
10
10
10
10
10
10,5
10,5
d1
76
96
76
96
76
96
76
96
76
96
76
96
76
96
d3
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
40,5
50,5
a
58
78
58
78
58
78
58
78
58
78
58
78
58
78
Form
A
A
B
B
C
C
A
A
B
B
C
C
C
C
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
GSB KOD:M302-03
Siparifl Numarası
M302-03-100-005
M302-03-120-005
M302-03-100-105
M302-03-120-105
M302-03-100-205
M302-03-120-205
M302-03-100-010
M302-03-120-010
M302-03-100-110
M302-03-120-110
M302-03-100-210
M302-03-120-210
M302-03-100-215
M302-03-120-215
4.23
Composite
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 12
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M302-04
016 H7
15
l2
l +0.05
l1
15
011
5,5
NAAMS Konik Merkezleme Üniteleri
d1
d
d2
Form-B
d2
Form-A
GSB KOD:M302-04
Siparifl Numarası
M302-04-100-005
M302-04-120-005
M302-04-100-205
M302-04-120-205
d
100
120
100
120
l
80
90
80
90
d1
76
96
76
96
d2
58
78
58
78
l1
40
50
40
50
l2
55
65
55
65
Form
A
A
B
B
Malzeme
Konik Merkezleme
1.7131 ( 16MnCr5 )
HRc :60 - 64
Derinlik :0,8 - 1,2 mm
Malzeme
Ayar Plakas›
1.0503 ( C45 )
Referans
NAAMS G91
4.24
Composite
01/Rv-05.12.2011
Ayarlama plakalar› t kal›nl›¤› ile ifade
edilen ölçülerde standart olarak
verilmektedir. Harici ayarlama
plakas› sipariflleriniz için M302-03
grup kodlu ürünlerden ihtiyac›n›za
uygun olan›n› ayr›ca siparifl ediniz.
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 13
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M302-05
NAAMS Konik Merkezleme Üniteleri ‹çin Ayar Plakalar›
011
5,5
017
d1
d
Form-B
a
Form-A
Malzeme
1.0503 ( C45 )
M301-01 ve M301-02 grup kodlu
ürünlerle birlikte kullan›lmaktad›r.
GSB KOD:M302-05
Siparifl Numarası
M302-05-100-005
M302-05-120-005
M302-05-100-205
M302-05-120-205
d
100
120
100
120
d1
76
96
76
96
a
58
78
Form
A
A
B
B
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.25
Composite
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 14
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M302-06 / M302-07
PSA Konik Merkezleme Üniteleri
M302-06
M10
l2
22
d1
d2
d1-40
d3
010G6 x2
l
018.5
l1
013H13 x3
M302-07
22
15
5
011
018
d
d1
d4
d1-40
5
d4
d1
014 X2
120
3X
o
012 X2
GSB KOD:M302-06
Siparifl Numarası
M302-06-040-086
M302-06-060-086
d
40
60
l
86
86
d1
90
110
d2
69
89
d3
45
65
d4
67
89
l1
61
61
l2
36
46
M302-06
Malzeme
Konik Merkezleme
1.2379 ( X155CrMoV12 ) T6
HRc :56 - 58
M302-07
Malzeme
Ayar Plakas›
1.3505 ( 100Cr6 )
Referans
PSA E24.56.700.G
GSB KOD:M302-07
4.26
Composite
d1
90
110
d4
67
89
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M302-07-067-090
M302-07-089-110
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 15
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
P607-03
Silindirik Merkezleme Üniteleri
d h6
d e7
M
l3
l1
l1
l2
d h6
d e7
M
l
15
2
o
d2
d1
d1
l4
l1
l5
15o
l6
M
d e7
d h6
M
Malzeme
1.6543 (21NiCrMo2)
HRc :54 - 58
d
12
14
16
20
25
26
30
32
42
l
34
34
34
54
54
54
72
72
92
d1
10
12
12
19
21
21
26
26
36
d2
7,5
9
9
13,5
13,5
13,5
16,5
16,5
16,5
M
M4
M5
M5
M8
M8
M8
M10
M10
M10
l1
16
16
16
26
26
26
35
35
45
l2
9
6
6
10
10
10
14
14
20
l3
3
5
5
9
9
9
12
12
16
l4
21
23
23
37
37
37
49
49
49
l5
5
7
7
11
11
11
14
14
18
l6
10
11
11
15
15
15
18
18
18
01/Rv-05.12.2011
Silindirik merkezleme üniteleri kal›pta
tekrar edilebilme h›z›n› yükseltmek
amac›yla kullan›l›r.
GSB KOD:P607-03
Siparifl Numarası
P607-03-012-034
P607-03-014-034
P607-03-016-034
P607-03-020-054
P607-03-025-054
P607-03-026-054
P607-03-030-072
P607-03-032-072
P607-03-042-092
4.27
Composite
4-2 3/30/12 9:17 AM Page 16
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M303-01
Merkezleme Pimleri
d j6
R1
d1
o
2x45
l1
l
t
r
Siparifl Numarası
M303-01-022045
M303-01-032050
M303-01-040055
M303-01-050055
d
22
32
40
50
Malzeme
1.7131 ( 16MnCr5 )
l
45
50
55
55
l1
37,5
40
40
40
r
20
20
20
20
M
M10
M12
M12
M12
t
25
35
35
35
d1
14
18
18
18
01/Rv-05.12.2011
M
HRc :58 - 62
Derinlik :0,8 - 1,2 mm
Delikli parçalar›n merkezlenmesinde kullan›lmaktad›r. Merkezleme piminin kullan›lmas›yla montajlanan parçalar yüksek hassasiyetli ve h›zl› bir
flekilde merkezlenir. Ürünlerin montaj›nda kullan›lan civatalar kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
M303-02
Merkezleme Pimleri
d1 h6
R3
r
Malzeme
1.7131 ( 16MnCr5 )
d1
22
22
32
40
40
50
l1
45
55
50
55
65
55
l2
16
16
20
20
20
20
l3
35
45
35
35
45
35
d2
21,95
21,95
31,95
39,95
39,95
49,95
M
M8
M8
M10
M10
M10
M10
HRc :58 - 62
Derinlik :0,8 - 1,2 mm
Delikli parçalar›n merkezlenmesinde kullan›lmaktad›r. Merkezleme piminin kullan›lmas›yla montajlanan parçalar yüksek hassasiyetli ve h›zl› bir
flekilde merkezlenir. Ürünlerin montaj›nda kullan›lan civatalar kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
4.28
Composite
r
15
15
20
25
25
25
01/Rv-05.12.2011
d2
Siparifl Numarası
M303-02-022045
M303-02-022055
M303-02-032050
M303-02-040055
M303-02-040065
M303-02-050055
01/Rv-05.12.2011
10
l3
3x45
o
l1
l2
M
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M303-02
VW/AUDI Merkezleme Pimleri
d1 h6
M
r
10
l3
3x45
o
l1
l2
R3
d2
Siparifl Numarası
M303-02-022045
M303-02-022055
M303-02-040055
M303-02-040065
d1
22
22
40
40
Malzeme
1.7131 ( 16MnCr5 )
l1
45
55
55
65
l2
16
16
20
20
HRc :58 - 62
Derinlik :0,8 - 1,2 mm
l3
35
45
35
45
d2
21,95
21,95
39,95
39,95
M
M8
M8
M10
M10
r
15
15
25
25
t
13
13
13
16
16
t1
16
16
16
20
20
Referans
VW/AUDI 39V 1205
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan civatalar kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
M303-03
DAIMLER Merkezleme Pimleri
d j6
15 o
t
5
d2
8
t1
2x45o
50
M
d3
d1
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M303-03-022050
M303-03-025050
M303-03-032050
M303-03-040050
M303-03-050050
Malzeme
1.7131 ( 16MnCr5 )
d
22
25
32
40
50
d1
16
18
25
32
42
d2
11
11
11
15
15
HRc :58 - 60
Derinlik :0,4 - 0,6 mm
d3
9
9
9
11
11
M
M8
M8
M8
M10
M10
Referans
DAIMLER B8 0602 321 008 801
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan civatalar kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
4.29
Composite
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M303-04
BMW Merkezleme Pimleri
d j6
A
15o
t
5
d2
8
t1
2x45o
l
M
0,01
A
d3
d1
GSB KOD:M303-04
d
25
25
32
32
40
40
50
50
l
50
65
50
65
50
65
50
65
d1
18
18
25
25
32
32
42
42
d2
11
11
11
11
15
15
15
15
d3
8,5
8,5
8,5
8,5
10,5
10,5
10,5
10,5
M
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
t
13
13
13
13
16
16
16
16
t1
16
30
16
30
20
35
20
35
Malzeme
1.7131 ( 16MnCr5 )
HRc :57 - 61
Derinlik :0,5 mm
Referans
BMW 4068 1
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M303-04-025050
M303-04-025065
M303-04-032050
M303-04-035065
M303-04-040050
M303-04-040065
M303-04-050050
M303-04-050065
4.30
Composite
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M304-01
Havaland›rma Pimleri
40
20
36 +2
014
90 -1
16
-0.01
-0.3
65
020
12
+2
R8
R3
5
l +0.05
Malzeme
1.0503 ( C45 )
Referans
BMW B2 2615 12
OPEL F33 15
VW/AUDI 39D 638/1
FORD WDX17-70M
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
GSB KOD:M304-01
Siparifl Numarası
M304-01-036110
M304-01-036150
M304-01-036160
M304-01-036175
M304-01-036200
M304-01-036225
M304-01-036250
M304-01-036275
M304-01-036300
M304-01-036325
M304-01-036340
l
110
150
160
175
200
225
250
275
300
325
340
l boyu tabloda verilen de¤erler haricindeki sipariflleriniz için;
Siparifl Numarası
l
M304-01-036???
???
01/Rv-05.12.2011
l ölçüsüne göre M304-01 kodlu
ürünler tabodaki de¤erlerden fark›
olarakta üretilmektedir. Tabloda
yazan l ölçüsü haricindeki de¤erler
için lütfen afla¤›da belirtilen flekilde
siparifl veriniz.
l boyu özel ürünler için;
GSB Siparifl Örne¤i
M301 - 01 - l
l= 235 için
GSB KOD:M304-01-036235
4.31
Composite
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 4
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M304-02 /03 / 04 / 05
Havaland›rma Pimleri
Form-A
40
20 -2
16
-0.1
-0.3
65
90 +1
36 +2
014
020
12
+2
R8
R20
5
l +0.05
Form-B
Form-C
Form-D
20
65
65
32.5
20
+2
R8
+2
R8
GSB KOD:M304-02 / 03 / 04 / 05
Siparifl Numarası
M304-02-???
M304-03-???
M304-04-???
M304-05-???
Form
A
B
C
D
l
???
???
???
???
Malzeme
1.0503 ( C45 )
Referans
VW/AUDI 39D 638
l boyuna göre siparifl vermek için;
GSB Siparifl Örne¤i
M304 - XX - l
Form C için;XX=04, l=250 için
GSB KOD:M304-04-250
4.32
Composite
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M305-01 / G214-02
Gazl› Yay ve Kovan Seti / Bronz Grafitli K›lavuz Burçlar
036 f7
30
35
M12
43
M10 x 60 DIN912
14
010,2
018
l1
30
Rz 6.3
026
036 f7
Etkili Strok
Segman DIN472
Gazl› Yay Strok
3
Emniyet
l2
Sertlefltirilmifl
Yüzey
G214-02
G214-02
l
Bronz Grafitli K›lavuz Burçlar›
Malzeme
1.0503 (C45)
HRc :58 - 62
R1
045 m6
M305-01/03 ile birlikte kullan›lmaktad›r. Burç için ayr›ca siparifl açmak
gerekmektedir. Burç sipariflleriniz için afla¤›daki tabloda yer alan ölçülerden
uygun olan› seçip siparifl veriniz.
036 H7
Referans
VW/AUDI 39D 956
R1
2x15o
Malzeme
Bronz ve ya¤lama sa¤layan grafit
GSB KOD:M305-01
Siparifl Numarası
M305-01-063-001
M305-01-080-002
M305-01-100-003
Etkili Strok
50
65
80
Gazl› Yay Strok
63
80
100
l1
182
200
220
l2
114
131
151
Gazl› Yay-Standart
025x063 (M200-063-A-BU)
025x080 (M200-080-A-BU)
025x100 (M200-100-A-BU)
Referans
VW/AUDI 39D 972
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
01/Rv-05.12.2011
Gazl› yay kovanla birlikte standart
olarak verilmektedir.
Burç için ayr›ca siparifl açmak
gerekmektedir. Burç sipariflleriniz için
tabloda yer alan ölçülerden uygun
olan› seçip siparifl veriniz.
GSB KOD:G214-02
Siparifl Numarası
G214-02-036-115
G214-02-036-145
G214-02-036-170
l
115
145
170
4.33
Composite
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 6
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M305-02 / G214-03
Gazl› Yay ve Kovan Seti / Bronz K›lavuz Burçlar
036 f7
025 f7
35
M10
30
0
025,2+0,1
021
5 (Emniyet amaçl›)
l1
l
Sertlefltirilmifl
Yüzey
Strok
04x2
013
M30x2
G214-03
G214-03
l
Bronz K›lavuz Burçlar
Etkili Strok
50
90
R1
Malzeme
1.0503 (C45)
GSB KOD:M305-02
Siparifl Numarası
M305-02-063-240
M305-02-100-241
045 m6
M305-02 ile birlikte kulln›lmaktad›r. Burç için ayr›ca siparifl aç›lmas›
gerekmektedir. Burç sipariflleriniz için afla¤›daki tabloda yer alan ölçülelrden
uygun olan›n› seçip siparifl veriniz.
R1
2x15o
Referans
BMW B2 5904 11
036 H7
Malzeme
2.1090 (G-CuSn77nPb)
Gazl› Yay Strok
63
100
l
160
200
l1
107
143
Gazl› Yay-Standart
025x063 (M200-063-A-RD)
025x100 (M200-100-A-RD)
HRc :58 - 62
Referans
BMW B2 5904 11
Siparifl Numarası
G214-03-036-115
G214-03-036-145
G214-03-036-170
4.34
Composite
l
115
145
170
Gazl› yay kovanla birlikte standart
olarak verilmektedir.
Burç için ayr›ca siparifl açmak
gerekmektedir. Burç sipariflleriniz için
tabloda yer alan ölçülerden uygun
olan› seçip siparifl veriniz.
01/Rv-20.01.2012
GSB KOD:G214-03
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 7
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M305-03 / G214-02
Tel Yayl› Kovan Seti / Bronz Grafitli K›lavuz Burçlar
M10
10
R
1,
5
R
1,
l1
l4
l3
l2
5
R1
M10
026+0.2
036 f7
G214-02
G214-02
l
Bronz Grafitli K›lavuz Burçlar›
M305-01/03 ile birlikte kullan›lmaktad›r. Burç için ayr›ca siparifl açmak
gerekmektedir. Burç sipariflleriniz için afla¤›daki tabloda yer alan ölçülerden
uygun olan› seçip siparifl veriniz.
Malzeme
1.0503 (C45)
HV :700 - 750
Referans
VW/AUDI 39D 957
Burç için ayr›ca siparifl açmak
gerekmektedir. Burç sipariflleriniz için
tabloda yer alan ölçülerden uygun
olan› seçip siparifl veriniz.
R1
045 m6
036 H7
Referans
VW/AUDI 39D 956
R1
2x15o
Malzeme
Bronz ve ya¤lama sa¤layan grafit
GSB KOD:M305-03
Siparifl Numarası
M305-03-050-001
M305-03-050-002
M305-03-065-001
M305-03-065-002
M305-03-080-001
M305-03-080-002
Strok
50
50
65
65
80
80
l1
290
290
343,5
343,5
392,5
392,5
l2
191
191
229,5
229,5
263,5
263,5
l3
176
176
214,5
214,5
248,5
248,5
l4
132
132
170,5
170,5
204,5
204,5
F1(‹lk Kuvvet)
115 N
185 N
91 N
149 N
83 N
134 N
F2 (%30)
640 N
1030 N
630 N
1030 N
640 N
1030 N
GSB KOD:G214-02
l
115
145
170
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
G214-02-036-115
G214-02-036-145
G214-02-036-170
4.35
Composite
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 8
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M306-01 / A101-12
FIAT Emniyet Pimleri / Emniyet Pimi Tutucular›
M12
d1
d h7
3
Form-A
30
5
l3
l1
l2
3
l
M12
a
18
9
d1
d h7
Form-B
30
5
n
l1
m
l
l2
A101-12
A101-12
Referans
FIAT 230.GSG
18
9
Malzeme
1.0035 (St 33)
M306-01 ile birlikte kullan›lmaktad›r. M306-01 kodlu emniyet pimleri ile
birlikte standart olarak verilmektedir.
n
Form
A
A
A
B
B
4
m
Malzeme
1.6511 (36CrNiMo4)
GSB KOD:M306-01
Siparifl Numarası
M306-01-030155
M306-01-040193
M306-01-050229
M306-01-040172
M306-01-050206
11
Emniyet Pimi Tutucusu
d
30
40
50
40
50
l
155
193
229
172
206
d1
29
39
49
39
49
l1
87
109
131
88
108
l2
33
39
43
39
43
l3
19
21
23
-
a
22
27
32
27
32
m
50
65
70
65
70
n
35
45
50
45
50
Referans
FIAT 230.GSG.16
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
Emniyet Pimi ile birlikte A101-12
kodlu tutucu standart olarak
verilmektedir.
GSB KOD:A101-12
4.36
Composite
m
50
65
70
n
35
45
50
Yedek tutucular için ayr›ca siparifl
açmak gerekmektedir. Tutucu
sipariflleriniz için tabloda yer alan
ölçülerden uygun olan› seçip siparifl
veriniz.
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
A101-12-050035
A101-12-065045
A101-12-070050
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 9
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M306-02 / M306-03
Emniyet Pimleri
Form-A
25
2
r
d1+0.05
30 o
M12
d e8
6
4
2x45o
l3
l1
l2
l
Form-B
25
2
r
4
M12
d e8
d1+0.05
30 o
2x45o
6
6
l3
l2
l1
l2
l
M313-05-008
M313-05-008
Rondela
R1
Referans
5
Malzeme
1.0503 (C45)
013
M306-02/03/04/05 kodlu emniyet pimlerinin montaj›nda kullan›lmaktad›r.
032
Malzeme
1.0503 (C45)
Referans
VW/AUDI 39D 854
BMW B2 5702 11
01/Rv-05.12.2011
Birer adet rondela ve M12x20 DIN912
Civata Emniyet pimi ile birlikte
verilmektedir. Harici rondela
sipariflleriniz için verilen siparifl
numaras›n› kullan›n›z.
GSB KOD:M306-02 / M306-03
Siparifl Numarası
M306-02-025087
M306-02-025100
M306-02-032105
M306-02-032122
M306-02-040139
M306-02-040159
M306-02-050167
M306-02-050192
M306-02-063202
M306-02-063237
M306-03-025107
M306-03-025120
M306-03-032130
M306-03-032147
M306-03-040171
M306-03-040191
M306-03-050207
M306-03-050232
M306-03-063252
M306-03-063287
Form
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
d
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
l
87
100
105
122
139
159
167
192
202
237
107
120
130
147
171
191
207
232
252
287
d1
22
22
29
29
37
37
47
47
60
60
22
22
29
29
37
37
47
47
60
60
l1
45
58
58
75
75
95
95
120
120
155
45
58
58
75
75
95
95
120
120
155
l2
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
l3
22
22
22
22
32
32
32
32
32
32
22
22
22
22
32
32
32
32
32
32
r
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
Pmax.
1250 Kg
1250 Kg
2000 Kg
2000 Kg
3200 Kg
3200 Kg
5000 Kg
5000 Kg
9000 Kg
9000 Kg
1250 Kg
1250 Kg
2000 Kg
2000 Kg
3200 Kg
3200 Kg
5000 Kg
5000 Kg
9000 Kg
9000 Kg
4.37
Composite
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M306-04 / M306-05
BMW Emniyet Pimleri
Form-A
25
r
r
M12
d e8
6
d1+0.05
4
2x45o
l3
l1
l2
l
Form-B
25
r
r
M12
d e8
d1+0.05
4
2x45o
6
6
l3
l2
l1
l2
l
M313-05-008
M313-05-008
Rondela
R1
Referans
5
Malzeme
1.0503 (C45)
013
M306-02/03/04/05 kodlu emniyet pimlerinin montaj›nda kullan›lmaktad›r.
032
Malzeme
1.6511 (36CrNiMo4)
GSB KOD:M306-04 / M306-05
4.38
Composite
Form
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
d
32
32
40
40
50
50
63
63
32
32
40
40
50
50
63
63
l
105
122
139
159
167
192
202
237
130
147
171
191
207
232
252
287
d1
29
29
37
37
47
47
60
60
29
29
37
37
47
47
60
60
l1
58
75
75
95
95
120
120
155
58
75
75
95
95
120
120
155
l2
25
25
32
32
40
40
50
50
25
25
32
32
40
40
50
50
l3
22
22
32
32
32
32
32
32
22
22
32
32
32
32
32
32
r
4
4
5
5
6
6
6
6
4
4
5
5
6
6
6
6
Dinamik Yük
313 Kg
313 Kg
500 Kg
500 Kg
750 Kg
750 Kg
1250 Kg
1250 Kg
313 Kg
313 Kg
500 Kg
500 Kg
750 Kg
750 Kg
1250 Kg
1250 Kg
Referans
BMW B2 5702 12
Birer adet rondela ve M12x20 DIN912
Civata Emniyet pimi ile birlikte
verilmektedir. Harici rondela
sipariflleriniz için verilen siparifl
numaras›n› kullan›n›z.
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M306-04-032105
M306-04-032122
M306-04-040139
M306-04-040159
M306-04-050167
M306-04-050192
M306-04-063202
M306-04-063237
M306-05-032130
M306-05-032147
M306-05-040171
M306-05-040191
M306-05-050207
M306-05-050232
M306-05-063252
M306-05-063287
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M306-06 / M306-07
NAAMS Emniyet Pimleri
Form-A
20
2x45o
2
R3
M12
d2
d h11
d1 h11
30 o
6
l3
l1
l2
l
Form-B
20
2
R3
d1 h11
M12
d2
d h11
30 o
2x45o
6
6
l3
l4
l1
l2
l
M313-05-006 / A101-13-032-005
A101-13-032-005
R
6.
25
54
Referans
NAAMS R43
32
012,5 +0.3
5
Rondela - Tutucu
Malzeme
1.0503 (C45)
M313-05-006
M306-06 kodlu emniyet pimlerinin montaj›nda M313-05-006 Rondela,
M306-07 kodlu emniyet pimlerinin montaj›nda A101-13-032-005 kodlu
tutucu kullan›lmaktad›r.
R2
7.5
48
032
5
10
Malzeme
1.0503 (C45)
Referans
NAAMS R41, R42
FORD WDX14-60
Siparifl Numarası
M306-06-025110
M306-06-035130
M306-06-050170
M306-06-063210
M306-07-025130
M306-07-035155
M306-07-050200
M306-07-063250
Form
A
A
A
A
B
B
B
B
d
25
35
50
63
25
35
50
63
l
110
130
170
210
130
155
200
250
d1
22
32
47
60
22
32
47
60
d2
17
27
42
55
17
27
42
55
l1
50
65
100
125
50
65
100
125
l2
25
30
35
45
25
30
35
45
l3
35
35
35
40
35
35
35
40
l4
20
25
30
40
01/Rv-05.12.2011
Birer adet rondela ve M12x20 DIN912
Civata Emniyet pimi ile birlikte
verilmektedir. Harici rondela
sipariflleriniz için verilen siparifl
numaras›n› kullan›n›z.
GSB KOD:M306-06 / M306-07
4.39
Composite
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 12
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M306-08 / M306-09
PSA Emniyet Pimleri
Form-A
l5
R5
R3
d1
M
d h9
3
2x45o
l2
6,5
l1
30
l
Form-B
l5
R5
d h9
M
6,5
6,5
l3
r
d1
3
2x45o
l2
l4
l1
l
A101-14-113006
6 +0.2
A101-14-113006
Rondela
Malzeme
1.0528 (C30)
Referans
PSA E24.55.265.G
011
M306-08/09 kodlu emniyet pimlerinin montaj›nda kullan›lmaktad›r.
030
GSB KOD:M306-08 / M306-09
4.40
Composite
Form
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
d
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
80
25
25
32
32
40
40
50
50
63
63
l1
81
81
98
103
148
132
192
165
220
210
250
210
81
98
103
148
132
192
165
220
210
250
d1
18
23
23
30
30
38
38
48
48
61
61
78
23
23
30
30
38
38
48
48
61
61
l
117,5
117,5
134,5
139,5
184,5
168,5
228,5
201,5
256,5
246,5
286,5
246,5
123
140
150
195
196
256
237
292
292
332
l2
19
19
19
26
26
33
33
41
41
51
51
51
19
19
26
26
33
33
41
41
51
51
l3
22
22
22
22
32
32
32
32
32
32
l4
20
20
25
25
32
32
40
40
50
50
l5
15
15
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
15
15
15
15
20
20
20
20
25
25
M
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M12
M12
Malzeme
1.0528 (C30)
Referans
PSA E24.55.265.G
Montajda kullan›lmak üzere bir adet
rondela ve bir adet civata Emniyet
pimi ile birlikte verilmektedir.
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M306-08-020081
M306-08-025081
M306-08-025098
M306-08-032103
M306-08-032148
M306-08-040132
M306-08-040192
M306-08-050165
M306-08-050220
M306-08-063210
M306-08-063250
M306-08-080210
M306-09-025081
M306-09-025098
M306-09-032103
M306-09-032148
M306-09-040132
M306-09-040192
M306-09-050165
M306-09-050220
M306-09-063210
M306-09-063250
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 13
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S510-01
CNOMO Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
Pime ait radüs
e
0d - 4,4
0d +0.25
R3
Siparifl Numarası
S510-01-025045
S510-01-032050
S510-01-040060
S510-01-050070
S510-01-063080
S510-01-080090
R7
k
l
Mak. Bask› %
12
18
15
16
12
12
l
45
50
60
70
80
90
d
25
32
40
50
63
80
Pim Çap›
20
25
32
40
50
63
e
3
6
6
8
8
10
k
17
17
18
25
30
34
Max.Enerji (Joule)
2
7
15
30
50
90
e
8
8
k
25
30
Max.Enerji (Joule)
30
50
Malzeme
92 Shore Poliüretan (Elastomer)
Referans
CNOMO EM24.55.100
PSA E24.55.265.N
M306 grup kodlu Emniyet Pimleri ile birlikte kullan›lmaktad›r.
S510-01
FIAT Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
Pime ait radüs
e
0d - 4,4
0d +0.25
R3
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
S510-01-050070
S510-01-063080
R7
k
l
Pim Çap›
40
50
Malzeme
92 Shore Poliüretan (Elastomer)
d
50
63
l
70
80
Mak. Bask› %
16
12
Referans
FIAT Q.08.15
M306 grup kodlu Emniyet Pimleri ile birlikte kullan›lmaktad›r.
4.41
Composite
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 14
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S510-02
Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
d
l1
h1
h
15
010,5
2,2
R7
r
l
Siparifl Numarası
S510-02-040060
S510-02-050080
S510-02-063080
Pim Çap›
40
50
63
d
40
50
63
Malzeme
92 Shore Poliüretan (Elastomer)
l
60
80
80
l1
45
60
60
h
32
40
51
h1
50
63
86
r
18
23
35
Referans
OPEL M16 04
M306 grup kodlu Emniyet Pimleri ile birlikte kullan›lmaktad›r.
S510-03
Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
l
d
l1
h
15
010,5
2,2
R7
r
l2
d
40
50
63
70
l
60
80
80
90
l1
45
60
60
67,5
l2
24
29
37
47
h
32
40
51
56
Malzeme
92 Shore Poliüretan (Elastomer)
M306 grup kodlu Emniyet Pimleri ile birlikte kullan›lmaktad›r. Pim çap› ve maksimum esnemeye göre tablodan seçilmelidir.
4.42
Composite
r
18
23
35
42
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
S510-03-040060
S510-03-050080
S510-03-063080
S510-03-070090
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 15
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M307-01 / M307-02
Frenleyiciler
M
M
M307-02
28
e
M307-01
d
d
t
g
M307-01
M307-02
0d2
0d1
0d2
w
w
09+0.5
09+0.5
5
5
f
g
f
20
B
B
A
A
t
l1
l2+0.5
l
Malzeme
Çelik ve 92 Shore Poliüretan
Referans
FORD WDX 14-60
l1
l2+0.5
l
GSB KOD:M307-01
Siparifl Numarası
M307-01-16AAABBB
M307-01-20AAABBB
M307-01-24AAABBB
M307-01-30AAABBB
KG
250
450
750
1250
A
?
?
?
?
B
?
?
?
?
f
30
35
42
50
M
M16
M20
A
?
?
B
?
?
M
M16
M20
M24
M30
g
19
22
27
33
d
22
25
30
38
t
2
2
2,5
3,5
e
28
28
28
33
w
35
40
45
50
l
50
50
50
63
l1
20
20
20
28
l2 d 1
20 50
20 63
20 80
26 100
d2
65
82
105
130
Tabloda yer alan A ve B de¤erleri
kullan›c› taraf›ndan belirtilmelidir.
Tabloda belirtilen kuvvet (KG)
de¤erlerini geçmeyiniz.
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
GSB KOD:M307-02
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M307-02-16AAABBB
M307-02-20AAABBB
KG
1000
1400
f
30
35
g
19
22
d
22
25
t
2
2
w
35
40
l
50
50
l1
20
20
l2
20
20
d2
40
44
GSB Siparifl Örne¤i
M307 - 01 - M,A,B
M=20, A=215, B=105
GSB KOD:M307-01-20215105
GSB Siparifl Örne¤i
M307 - 02 - M,A,B
M=20, A=180, B=90
GSB KOD:M307-02-20180090
4.43
Composite
4-3 3/30/12 9:35 AM Page 16
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M307-03 / M307-05
VW/AUDI Frenleyiciler / Rondela
0d3
e
0d1
opsiyonel
20
20
X
0d
A
0d4
80±1
0d2
l1
t -0.2
8
015
09
SW
d5
M307-05
M307-05
d3
Opsiyoneldir ve istenirse ayr›ca belirtilmelidir. M307-03 ile birlikte
kullan›lmaktad›r. M307-05’ e ait tabloyu kullanarak siparifl verebilirsiniz.
c
S
Rondela
Ø9
l6
Siparifl Numarası Mak. Tafl›ma A d d1
d 2 d 3 d 4 d5
Kapasitesi
M307-03-01AAA
15000 N
? 12 13,5 13,5 40 40 50
M307-03-02AAA
? 16 17,5 17 45 50 65
25000 N
M307-03-03AAA
? 16 17,5 17 45 63 80
25000 N
M307-03-04AAA
? 20 21,5 21 50 80 100
45000 N
M307-03-05AAA
? 12 13,5 13,5 40 40 50
15000 N
M307-03-06AAA
? 16 17,5 17 45 50 65
25000 N
M307-03-07AAA
? 16 17,5 17 45 63 80
25000 N
M307-03-08AAA
? 20 21,5 21 50 80 100
45000 N
l1
e
t SW
±0,2
48
60
62
76
48
60
62
76
12,5
15
15
17
12,5
15
15
17
8
10
12
16
8
10
12
16
22
24
24
30
22
24
24
30
Elastomer
Sertlik Kuvvet
68 Sh. 130 N/mm
68 Sh. 220 N/mm
68 Sh. 320 N/mm
68 Sh. 500 N/mm
90 Sh. 400 N/mm
90 Sh. 630 N/mm
90 Sh. 1000 N/mm
90 Sh. 1600 N/mm
GSB KOD:M307-05
Siparifl Numarası
M307-05-040-SSS
M307-05-045-SSS
M307-05-050-SSS
4.44
Composite
c
14
18
22
d3
40
45
50
l6
12,5
15
17
S
?
?
?
Birlikte Kullan›ld›¤› Frenleyiciler
M307-03-01 / 05
M307-03-02 / 03 / 06 / 07
M307-03-04 / 08
Malzeme
Mil
:1.7033 (34Cr4)
Rondela :1.0503 (C45)
Somun
:1.0503 (C45)
Referans
VW/AUDI 39D 650
Tabloda belirtilen mak. tafl›ma
kapasitesi (N) de¤erlerini
geçmeyiniz.
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir..
GSB Siparifl Örne¤i
M307 - 03 -01AAA
A=215 için;
GSB KOD:M307-03-01215
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:M307-03
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M307-04 / A101-15 / S510-05
Tespit Civatalar› / Rondela / Vulkolon
l
l1
l2
40
M24x2
R0,5
032h11
040 -0.2
2x45o
36
A101-15 Rondela / S510-05 Vulkolon
S510-05
A101-15
d1
l3
t
fmax
A101-05
Malzeme
1.0503 (C45)
S510-05
Malzeme
Vulkolon 92 Shore
d1
d2
d3
d4
Malzeme
1.7225 (42CrMo4)
1000 - 1200 N/mm2
Referans
DAIMLER B8 1013 310 008 802
Her bir ürün için ayr›ca siparifl
aç›lmas› gerekmektedir. Yandaki
tabloda yer alan ölçülere göre
ihtiyac›n›z olan ürünü siparifl
numaras›n› belirterek siparifl ediniz.
01/Rv-05.12.2011
Parça yüzeylerinde oksitlenmeyi
önleyen koruyucu kaplama
mevcuttur.
GSB KOD:M307-04 / A101-15
Siparifl Numarası
M307-04-048
M307-04-068
M307-04-088
M307-04-108
M307-04-128
M307-04-148
M307-04-168
M307-04-188
M307-04-208
M307-04-228
M307-04-248
M307-04-268
M307-04-288
l
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
l1
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
l2
48
68
88
108
128
148
168
188
208
228
248
268
288
Siparifl Numarası
A101-15-001
A101-15-002
S510-05-001
S510-05-002
d1
33
33
33
33
d2
80
100
-
t
6
8
-
d3
63
80
d4
82
106
l3
80
80
fmax
24
24
4.45
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M308-01 / M308-04
Ak›flkan Yönlendirici / Nipel
75
015
90
09
60
15
60
30
18
60
20
0 3/8” G
0 3/8” G
33
M308-04-3/8 Nipel
M308-04-3/8
0 3/8” G
Malzeme
Çelik
GSB KOD:M308-01
Siparifl Numarası
M308-01-090-060
Malzeme
1.7225 (42CrMo4)
1000 - 1200 N/mm2
Referans
FIAT 215.107200
01/Rv-05.12.2011
Her bir ürün için ayr›ca siparifl
aç›lmas› gerekmektedir.
4.46
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M308-02
VW/AUDI Da¤›t›c› Blok
210
170
40
9
50
80
9
G3/4
45
18
14.5
G1/4
15
21
20
30
40
80
130
180
Malzeme
CuZn40Pb 2p
GSB KOD:M308-02
Siparifl Numarası
M308-02-001
Referans
VW/AUDI 39D 1430
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.47
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 4
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M308-03
VW/AUDI Da¤›t›c› Bloklar
d3
d1
10
l2
d1
10
d2
25
l2
l3
l1
GSB KOD:M308-03
Siparifl Numarası
M308-03-040090
M308-03-045100
M308-03-050110
M308-03-060120
d1
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
d2
6,6
9
9
9
d3
11x10
14x10
14x10
14x10
l1
90
100
110
120
l2
40
45
50
60
l3
65
75
75
75
Malzeme
Pirinç malzemeden imal edilmektedir.
Referans
VW/AUDI 39D 1392
Nominal Bas›nç : 16 Bar
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.48
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M308-09
PSA Da¤›t›c› Blok
15
10
15
25
32
40
15
G 1/8
10
15
25
40
50
25
15
06,6 H13
013H13
Malzeme
1.0503 (C45)
GSB KOD:M308-09
Siparifl Numarası
M308-09-001
Referans
PSA E24.62.200.G
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.49
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 6
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M308-05
Nipeller
l1-0.5
l2+0.2
30 o
d3
d2
l3 +0.2
d1+0.1
l3 +0.2
d4+0.2
sw
GSB KOD:M308-05
d1
7
7
10
13
18
24
30
d2
G 1/4”
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”
G 11/4”
d3
G 1/4”
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”
G 11/4”
d4
11
11
13
18
22
28
36
l1
26
46
28
32
36
39
43
l2
10
10
11
12
14
14
16
l3
8
8
9
10
11
11
13
SW
14
14
17
22
27
36
46
Malzeme
Pirinç malzemeden imal edilmektedir.
Referans
VW/AUDI 39D 1403
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M308-05-001
M308-05-007
M308-05-002
M308-05-003
M308-05-004
M308-05-005
M308-05-006
4.50
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 7
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M308-06
FORD Hava Birlefltirme Braketleri
34
20
Form-A
55
80
1/2”
027min.
8
09
25
10
40
20
40
34
20
Form-B
75
55
80
1/2”
027min.
8
09
25
40
110
40
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
FORD WDX35-70
GSB KOD:M308-06
Siparifl Numarası
M308-06-080040
M308-06-080110
Form
A
B
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.51
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 8
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M308-07
Hava Birlefltirme Braketleri
Form - A
Form - B
135
50
50
80
80
80
70
50
110
58
58
45
38
25
45
38
58
6
030
4
ø7
125
30
GSB KOD:M308-07
Siparifl Numarası
M308-07-080070
M308-07-080135
030
25
d
ø3
4
8
35
Form
A
B
d
G 3/8”
G 1/4”
Malzeme
1.0038 ( St 37 )
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.52
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 9
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M308-08
Havaland›rma Borular›
Form-A
60
45
Form-B
06
1,6
80
125
2
174
017
16
0f
09
0d
a
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Form
B
B
A
d
6,35
9,52
-
f
16
21
-
a
35
40
-
01/Rv-05.12.2011
Referans
FORD WDX4-70 Form-B
FIAT TU_08174 Fom A
GSB KOD:M308-08
Siparifl Numarası
M308-08-001
M308-08-002
M308-08-003
4.53
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M309-01
Güç Yönlendirme Bloklar›
a
b
t
h
s
b
M12x45 DIN912
M12
g
e
w
k
d
f
GSB KOD:M309-01
a
65
75
75
90
h
56
70
70
80
b
27
33
33
38
t
19
24
24
30
s
2
4
4
4
g
25,5
30,5
30,5
40,5
w
55
55
70
70
e
30
30
44
44
f
38
48
48
64
k
65
65
80
80
d
25
30
30
40
Malzeme
1.0038 ( St 37 )
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M309-01-056055
M309-01-070055
M309-01-070070
M309-01-080070
4.54
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M309-02 / S511-01
K›zak Stoplama Blo¤u
40
80
020
35
60
24 +0,1
04
15
21+0,1
011
43
40
48
S511-01
511-01
Vulkolon Amortisörler
l
M309-02-040080 ile birlikte
Malzeme
1.0503 (C45)
r
+0,5
S511-01-024 kodlu vulkolon amortisör
kullan›lmaktad›r.
l1
d +0,3
Referans
PSA E24.54.420.G
CNOMO EM.24.54.500
d1
Malzeme
Vulkolon Poliürethan 90 Shore A
GSB KOD:M309-02
Siparifl Numarası
M309-02-040080
Bir adet S511-01-024 Kodlu
amortisör vulkolon ile birlikte
verilmektedir.
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:S511-01
Siparifl Numarası
S511-01-006
S511-01-010
S511-01-016
S511-01-024
S511-01-030
S511-01-032
S511-01-039
d
6
10
16
24
30
32
39,5
l
9,5
15,5
25
25
35
32
40
d1
3,6
6
9,5
18
20
24
30
l1
4,5
7,5
12
10
19
14
16
r
1
1,5
2
2,5
3
3
F(N) max.
100
450
1500
3000
3000
12000
25000
Delik ‹çinde
Kalan K›s›m
8
13
21
21
30
26
34
4.55
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 12
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M309-03
K›zak Stoplama Bloklar›
45
l
l1
d2
d4
d3
a
w
d1
15
013
o
20
40
5x45
S511-02
S511-02 Vulkolon Amortisörler
45 +0.2
Malzeme
Vulkolon Poliürethan
d3
Sertlik 90 Shore A’d›r. S511-02 kodlu vulkolon amortisör M309-03/04
kodlu ürünlerle birlikte kullan›lmaktad›r.
Malzeme
1.0503 (C45)
GSB KOD:M309-03
Siparifl Numarası
M309-03-040070
M309-03-040080
w
60
70
d4
15-0.3
l
70
80
l1
50
60
a
40
45
d1
35
45
d2
30
40
d3
35
45
d4
27
36
Mak. Yay
Kuvveti
5200 N
9800 N
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
Siparifl Numarası
S511-02-034
S511-02-035
S511-02-044
S511-02-045
4.56
Composite
d3
34
35
44
45
d4
27
27
36
36
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:S511-02
Kullan›lan ölçüye uygun bir adet
S511-02 Kodlu amortisör vulkolon
K›zak Stoplama Bloklar› ile birlikte
verilmektedir. Harici sipariflleriniz için
yandaki tabloda yer alan siparifl
numaras› ile ayr›ca siparifl veriniz.
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 13
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M309-04
K›zak Stoplama Bloklar›
45
l
015
d2
d4
d3
a
w
d1
9
15
09
5x45
o
40
20
l1
S511-02
S511-02 Vulkolon Amortisörler
45 +0.2
Malzeme
Vulkolon Poliürethan
Malzeme
1.0503 (C45)
Referans
BMW B2 3001
FORD WDX07-70
VW/AUDI 39D 630
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
Kullan›lan ölçüye uygun bir adet
S511-02 Kodlu amortisör vulkolon
K›zak Stoplama Bloklar› ile birlikte
verilmektedir. Harici sipariflleriniz için
yandaki tabloda yer alan siparifl
numaras› ile ayr›ca siparifl veriniz.
d3
Sertlik 90 Shore A’d›r. S511-02 kodlu vulkolon amortisör M309-03/04
kodlu ürünlerle birlikte kullan›lmaktad›r.
d4
15-0.3
GSB KOD:M309-04
Siparifl Numarası
M309-04-040065
M309-04-040075
w
60
70
l
65
75
l1
45
55
a
40
45
d1
35
45
d2
30
40
d3
34
44
d4
27
36
Mak. Yay
Kuvveti
5200 N
9800 N
GSB KOD:S511-02
Siparifl Numarası
S511-02-034
S511-02-035
S511-02-044
S511-02-045
d3
34
35
44
45
d4
27
27
36
36
4.57
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 14
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M310-01
82
18
Makaral› Kollu Kald›r›c›lar
¾ 110
28
Ba¤lama Deli¤i Kesiti
16
28
40
18
45
11
015
38
50
09
M310-05-001
M310-05-001 Çelik Makaralar
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
FIAT 565.785049
048
012
15
24
M310-01/02’ lerle kullan›ld›¤› gibi harici yerlerde de kullan›labilmektedir.
06,5
GSB KOD:M310-01
Siparifl Numarası
M310-01-001
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
FIAT 230.GSG.20.09
VW/AUDI 39 V 1569/1
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.58
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 15
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
98
38
M310-01
Makaral› Kollu Kald›r›c›lar
¾ 162
28
Ba¤lama Deli¤i Kesiti
16
11
28
40
45
18
015
38
50
09
M310-05-001 Çelik Makaralar
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
M310-05-001
Referans
FIAT 565.785049
048
012
15
24
M310-01/02’ lerle kullan›ld›¤› gibi harici yerlerde de kullan›labilmektedir.
06,5
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
VW/AUDI 39 V 1569/2
GSB KOD:M310-01
Siparifl Numarası
M310-01-002
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.59
Composite
4-4 3/30/12 10:03 AM Page 16
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M310-01
82
18
Makaral› Kollu Kald›r›c›lar
¾ 105
Ba¤lama Deli¤i Kesiti
28
015
28
40
45
18
11
16
38
50
09
M310-05-001
M310-05-001 Çelik Makaralar
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
FIAT 565.785049
048
012
15
24
M310-01/02’ lerle kullan›ld›¤› gibi harici yerlerde de kullan›labilmektedir.
06,5
GSB KOD:M310-01
Siparifl Numarası
M310-01-003
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
VW/AUDI 39 V 1569/3
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.60
Composite
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
82
18
M310-01
Makaral› Kollu Kald›r›c›lar
¾ 135
Ba¤lama Deli¤i Kesiti
28
015
28
45
18
11
16
38
50
09
M310-05-001 Çelik Makaralar
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
M310-05-001
Referans
FIAT 565.785049
048
012
15
24
M310-01/02’ lerle kullan›ld›¤› gibi harici yerlerde de kullan›labilmektedir.
06,5
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
VW/AUDI 39 V 1569/4
GSB KOD:M310-01
Siparifl Numarası
M310-01-004
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.61
Composite
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M310-02
68,9
5o
54,5
Makaral› Sürücü Üniteler
75
Makaran›n Montaj Görünüflü
105
13
22
30
210
240
M310-05-001
M310-05-001 Çelik Makaralar
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
FIAT 565.785049
048
012
15
24
M310-01/02’ lerle kullan›ld›¤› gibi harici yerlerde de kullan›labilmektedir.
06,5
GSB KOD:M310-02
Siparifl Numarası
M310-02-001
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
FIAT 230.GSG.19.01
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.62
Composite
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
75
81,8
105
22
13
5o
58,5
M310-02
Makaral› Sürücü Üniteler
Makaran›n Montaj Görünüflü
30
175
320
350
M310-05-001 Çelik Makaralar
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
M310-05-001
Referans
FIAT 565.785049
048
012
15
24
M310-01/02’ lerle kullan›ld›¤› gibi harici yerlerde de kullan›labilmektedir.
06,5
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
FIAT 230.GSG.19.03
GSB KOD:M310-02
Siparifl Numarası
M310-02-002
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.63
Composite
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 4
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M310-02
5o
125,3
75
105
22
13
87,5
Makaral› Sürücü Üniteler
Makaran›n Montaj Görünüflü
30
180
330
480
510
M310-05-001
M310-05-001 Çelik Makaralar
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
FIAT 565.785049
048
012
15
24
M310-01/02’ lerle kullan›ld›¤› gibi harici yerlerde de kullan›labilmektedir.
06,5
GSB KOD:M310-02
Siparifl Numarası
M310-02-003
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Referans
FIAT 230.GSG.19.04
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.64
Composite
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
24
35
08
6
8,5
M310-03
Makaral› Sürücü Üniteler
25,4
750
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M310-03-35750
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
Standart boy 750 mm olarak imal edilmektedir. Kullan›c› taraf›ndan istenilen ölçülerde (Örnek: 500 mm, 350 mm) kesilerek kullan›labilir.
M310-04
Bilyal› Tafl›y›c›lar
0d2
h
b
t
a
0d
0d1
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M310-04-0015
M310-04-0030
Kapasite
50 KG
250 KG
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
d1
24 +0.065
45 +0.080
d
15
30
d2
31
55
a
3,5
4,3
b
2,8
4,0
t
9,5 +0,2
13,8 +0,3
h
21,5
37,5
Referans
FIAT 0015=149.24016319, 0030=149.6609026
Tabloda belirtilen maksimum de¤eri aflmay›n›z.
4.65
Composite
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 6
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M310-05
Çelik Makaralar
048
15
24
012
06,5
Malzeme
Çelik malzemeden imal edilmifltir.
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M310-05-001
Referans
FIAT 565.785049
M310-01/02’ lerle kullan›ld›¤› gibi harici yerlerde de kullan›labilmektedir.
M310-06
Plastik Makaralar
048
24
17
012
06,5
Statik Yük
100 N
Dinamik Yük
200 N
Malzeme
PP (Polipropilen)
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan civatalar kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
4.66
Composite
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M310-06-001
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 7
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M310-07
CNOMO Plastik Makaralar
012
050
08,2
15
18
R25
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M310-07-001
Malzeme
PA (Poliamid)
Referans
CNOMO EM24.57.500
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan civatalar kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
4.67
Composite
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 8
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M311-01
Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
l
l2
10 o
l1
SW
d2
d1
M
R2
R4
Elastomer
ø63
ø63
ø80 - ø100
ø80 - ø100
ø125 - ø140
ø125 - ø140
M
M12
M12
M16
M16
M20
M20
d2
28
28
32
32
38
38
d1
19
18
22
22
28
28
l
56
64
68
74
72
100
l1
8
10
10
10
10
15
l2
26
24
28
34
32
45
SW
6
6
6
8
10
10
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M311-01-012056
M311-01-012064
M311-01-016068
M311-01-016074
M311-01-020072
M311-01-020100
Malzeme
1.0503 (C 45)
M311-01
Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
l
10 o
l2
10
SW
4.68
Composite
M
M12
M16
M20
l
59
63
67
d1
18
22
28
d2
28
32
38
d2
l2
24
28
32
t
6
6
8
SW
17
19
24
01/Rv-05.12.2011
Malzeme
1.0503 (C 45)
Elastomer
ø63
ø80 - ø100
ø125 - ø140
R4
Siparifl Numarası
M311-01-012059
M311-01-016063
M311-01-020067
d1
M
R2
t
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 9
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M311-02
Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
l
k
l2
d2
d1
M
10 o
l1
r
SW
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M311-02-012056
M311-02-016074
M311-02-020100
Elastomer
ø63
ø80 - ø100
ø125 - ø140
M
M12
M16
M20
d1
19
22
28
l
56
74
100
d2
28
32
38
k
17
17
24
l1
8
10
15
l2
26
34
45
r
4,5
5
5
SW
6
8
10
Malzeme
1.0503 (C 45)
M311-03
DAIMLER Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
d3
d2
10
d1
,5
R0
10 o
50
R4
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M311-03-028050
M311-03-032050
M311-03-038050
Malzeme
1.0503 (C 45)
Elastomer
ø63
ø80 - ø100
ø125 - ø140
d1
11
13,5
17,5
d2
18
22
28
d3
28
32
38
l
50
50
50
Civata
M10x70
M12x70
M16x70
Referans
DAIMLER B8 0604 100 001 102
Montaj›nda kullan›lan civatalar kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
4.69
Composite
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M311-03
PSA Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
l
10
R5
Elastomer
ø125 - ø140
ø80 - ø100
ø63
Malzeme
1.0503 (C 45)
d3
d2
d3
38
30
25
d2
28
22
18
d1
14
11
9
l
42
40
35
Civata
M12X60
M10X60
M8X60
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M311-03-004
M311-03-005
M311-03-006
R1
R5
R1
d1
15
o
15
Referans
PSA G859 699 002/05/10
Montaj›nda kullan›lan civatalar kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
M311-04
BMW Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
50
d3
d2
d5
R4
d4
R2
10 o
10
30
Malzeme
1.0503 (C 45)
Elastomer
ø63
ø80 - ø100
ø125 - ø140
d2
18
22
28
Referans
BMW B2 3925 11
Montaj›nda kullan›lan civatalar kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
4.70
Composite
d3
28
32
38
d4
11
14
17
d5
7
9
10,5
Civata
M6x45
M8x45
M10x45
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M311-04-028050
M311-04-032050
M311-04-038050
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M311-05
DIN 9835 Form-B Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
l1
l2
M
s
d
M313-04 Rondela
M313-04
Malzeme
1.0503 (C 45)
d2
d1
Malzeme
1.0503 (C 45)
Referans
DIN 9835 Form-B
01/Rv-05.12.2011
Elastomer yaylar tekli olarak
kullan›labildi¤i gibi, ikili olarakta
kullan›labilmektedir. M313-02
rondelalar M311-05’ lerle birlikte iki
parçadan oluflan elastomer yaylar›n
aras›na yerlefltirilerek kullan›l›r.
s
Elastomer yaylar tekli olarak kullan›labildi¤i gibi, ikili olarakta
kullan›labilmektedir. M313-02 rondelalar M311-05’ lerle birlikte iki parçadan
oluflan elastomer yaylar›n aras›na yerlefltirilerek kullan›l›r.
GSB KOD:M311-05
M
d
l2
s
l1
M4
6
6
3
M6
8
9
4
M8
10
15
5
M10
13
15
6
M12
16
18
8
M16
20
25
10
M20
25
30
14
20
25
32
40
50
63
80
95
118
140
180
GSB Siparifl Örne¤i
M311 - 05 -M, l1
M=10, l1=50
GSB KOD:M311-05-10050
4.71
Composite
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 12
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M312-01
VW/AUDI Emniyet Amaçl› Civata Rondela ve Boru Setleri
M
s
t
l1
l
d
d1
GSB KOD:M312-01
M
l
d
t
d1
s
l1
M8
???
13
2
20
4
M10
???
16
2,5
25
5
M12
???
20
3,5
30
5
M16
???
25
4
38
6
M20
???
30
4
45
8
M24
???
36
5
55
10
M16
l
M20
l
M24
l
120
130
160
180
Malzeme
Civata DIN 912 8.8 Min.
Rondela 1.0503 (C 45)
Boru 1.0037 ( St 37 )
Referans
VW/AUDI 39V 1191
Not : “M” ve “l1” ölçüsüne göre standart “l” de¤erleri;
M12
M10
M8
M
l
l
l
l1
70
60
40
80
80
70
50
100
90
80
63
120
80
140
130
100
125
4.72
Composite
100
120
140
160
180
GSB Siparifl Örne¤i
M312 - 01 - M,l,l1
M=10, l=130, l1=100
GSB KOD:M312-01-10130100
01/Rv-05.12.2011
40
50
63
80
100
125
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 13
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M312-02
BMW Emniyet Amaçl› Civata Rondela ve Boru Setleri
M
s
t
l1
l
d
d1
Malzeme
Civata DIN 912 8.8 Min.
Rondela 1.0503 (C 45)
HRc: 45 - 50
Boru 1.0037 ( St 37 )
‹ndiksiyonla yüzeyi sertlefltirilmifltir.
Referans
BMW B2 6201 11/12
GSB KOD:M312-02
M
l
d
t
d1
s
l1
M8
???
13
2
23
4
M10
???
16
2,5
26
4
M12
???
20
3,5
30
5
M16
???
25
4
35
6
M20
???
32
4
42
8
M24
???
38
5
56
10
M30
???
44
5
68
10
M16
l
80
100
120
140
165
190
240
M20
l
90
110
120
150
180
200
260
M24
l
M30
50
63
80
100
125
150
200
01/Rv-05.12.2011
Not : “M” ve “l1” ölçüsüne göre standart “l” de¤erleri;
GSB Siparifl Örne¤i
M312 - 02 - M,l,l1
M=10, l=130, l1=100
GSB KOD:M312-02-10130100
M
l1
50
63
80
100
125
150
200
M8
l
70
80
120
M10
l
80
90
100
130
150
M12
l
80
100
120
140
165
240
240
130
160
180
210
270
230
280
4.73
Composite
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 14
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M312-03
FORD Emniyet Amaçl› Civata Rondela ve Boru Setleri
M
k
s
B
A
d
d1
GSB KOD:M312-03
Siparifl Numarası
M312-03-10AAABBB
M312-03-12AAABBB
M312-03-16AAABBB
KG
100
150
250
M
M10
M12
M16
A
AAA
AAA
AAA
B
BBB
BBB
BBB
k
6,5
8,5
9,5
d
16 x 2,5
20 x 3,5
28 x 5,5
d1
25
30
40
s
4
6
6
Malzeme
Civata DIN 912 8.8 Min.
Rondela 1.0503 (C 45)
Boru 1.0037 ( St 37 )
Referans
FORD WDX14-70
Tabloda yer alan A ve B de¤erleri
kullan›c› taraf›ndan belirtilmelidir.
GSB Siparifl Örne¤i
M312 - 03 - M,A,B
M=10, A=120, B=90
GSB KOD:M312-03-10120090
4.74
Composite
01/Rv-05.12.2011
Tabloda belirtilen kuvvet (KG)
de¤erlerini geçmeyiniz.
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 15
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M312-04
VW/AUDI Emniyet Amaçl› Civata Rondela ve Boru Setleri
M
d
l1
l
t
s
5
d2
d1
Malzeme
Civata DIN 912 8.8 Min.
Boru 1.0037 ( St 37 )
Rondela 1.0503 (C 45)
Rondela Poliüretan 90 Shore
Referans
VW/AUDI 39V 1191
GSB KOD:M312-04
M
l
d
t
d1
s
d2
l1
M8
???
13
2
34
8
32
M10
???
16
2,5
38
8
36
M12
???
20
3,5
42
10
40
M16
???
25
4
53
10
50
M20
???
30
4
60
12
58
M24
???
36
5
75
14
72
M16
l
M20
l
M24
l
120
130
160
180
01/Rv-05.12.2011
40
50
63
80
100
125
GSB Siparifl Örne¤i
M312 - 04 - M,l,l1
M=10, l=120, l1=100
GSB KOD:M312-04-10120100
Not : “M” ve “l1” ölçüsüne göre standart “l” de¤erleri;
M12
M10
M8
M
l
l
l1
l
70
60
40
80
80
70
50
100
90
80
63
120
80
140
130
100
125
100
120
140
160
180
4.75
Composite
4-5 3/30/12 10:10 AM Page 16
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M312-05
VW/AUDI Emniyet Amaçl› Civata Rondela Setleri
Strok
32
l
10
3
DIN EN ISO 7090
Rondela
15
45
M16
013
o
118
GSB KOD:M312-05
Strok
50
65
80
90
l
120
135
150
160
Civata
120
140
150
160
Malzeme
Civata DIN 912 8.8 Min.
Rondela 1.0503 (C 45)
Boru 1.0037 ( St 37 )
Referans
VW/AUDI 39D 995
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M312-05-050120
M312-05-065135
M312-05-080150
M312-05-090160
4.76
Composite
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M312-06
Emniyet Amaçl› Civata Rondela ve Boru Setleri
d4
h
z
d5
d7
A
B
d3
s t
d6
M
d1
d2
Malzeme
Civata DIN 912 8.8 Min.
Boru 1.0037 ( St 37 )
‹ndiksiyonla yüzeyi sertlefltirilmifl.
Üst Rondela 1.0503 ( C 45 )
Rondela Poliüretan 90 Shore
01/Rv-05.12.2011
Alt Rondela 1.2842 ( 90MnCrV8 )
HRc : 56
GSB Siparifl Örne¤i
M312 - 06 - M,A,B
M=10, A=120, B=80
GSB KOD:M312-06-10120080
GSB KOD:M312-06
M
A
d1
d2
d3
d4
z
d5
d6
t
d7
s
h
Mak. Yük
B
50
63
80
100
125
150
200
M10
???
11
16
11
36
6
18
32
6
17
4
16
5500 N
M12
???
13
20
13
46
8
23
39
8
21
6
22
9000 N
M16
???
17
25
17
58
10
28
48
10
26
6
26
12800 N
Not : “M” ve “B” ölçüsüne göre standart “A” de¤erleri;
M12
M10
M
M16
A
A
B
A
80
80
50
80
100
90
63
100
120
100
80
120
140
130
100
140
165
150
125
165
150
190
240
240
200
240
M20
???
22
30
22
68
12
33
58
12
31
8
32
22000 N
M24
???
26
36
26
80
12
39
68
15
37
8
35
32000 N
M30
???
32
42
32
92
15
45
80
20
43
8
43
46000 N
M20
A
80
110
120
150
180
200
260
M24
A
M30
A
130
160
180
210
270
230
280
4.77
Composite
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M312-07
BMW Emniyet Amaçl› Rondela Setleri
d4
d6
d5
s t
h
z
d3
d7
d4
GSB KOD:M312-07
Siparifl Numarası
M312-07-010
M312-07-012
M312-07-016
M312-07-020
M312-07-024
M312-07-030
d3
11
13
17
22
26
32
d4
36
46
58
68
80
92
d5
18
23
28
33
39
45
d6
32
39
48
58
68
80
d7
17
21
26
31
37
43
h
16
22
26
32
35
43
s
4
6
6
8
8
8
t
6
8
10
12
15
20
z
6
8
10
12
12
15
Civata
M10
M12
M16
M20
M24
M30
Mak. Yük
5500 N
9000 N
12800 N
22000 N
32000 N
46000 N
Malzeme
Üst Rondela 1.0503 ( C 45 )
Rondela Poliüretan 90 Shore
Alt Rondela 1.2842 ( 90MnCrV8 )
HRc : 56
Referans
BMW B2 6202 11
01/Rv-05.12.2011
M312-06’ larla birlikte set olarak veya
ayr›ca siparifl edilebilmektedir.
4.78
Composite
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M313-01
Emniyet Amaçl› Borular
l
d1
d2
Malzeme
1.0037 ( St 37 )
01/Rv-05.12.2011
Tabloda yer alan l boyu ölçüleri
standartt›r. Harici boylardaki
sipariflleriniz için lütfen afla¤›daki
kodlama sistemini kullanarak siparifl
veriniz.
GSB KOD:M313-01
d1
d2
Civata
l
9
13
M8
11
16
M10
13
20
M12
17
25
M16
22
30
M20
26
36
M24
40
50
63
80
100
125
GSB Siparifl Örne¤i
M313 - 01 -d2, l
d2=20, l=120
GSB KOD:M313-01-020120
4.79
Composite
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 4
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M313-02
Emniyet Amaçl› Borular
l
d3
d4
d3
d4
Civata
l
50
63
80
100
125
150
200
9
13
M8
11
16
M10
13
20
M12
17
25
M16
22
30
M20
26
36
M24
32
42
M30
Malzeme
1.0037 ( St 37 )
‹ndiksiyonla yüzeyi sertlefltirilmifl.
Tabloda yer alan l boyu ölçüleri
standartt›r. Harici boylardaki
sipariflleriniz için lütfen afla¤›daki
kodlama sistemini kullanarak siparifl
veriniz.
GSB Siparifl Örne¤i
M313 - 02 -d4, l
d4=25, l=215
GSB KOD:M313-02-025215
4.80
Composite
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:M313-02
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M313-03
Emniyet Amaçl› Borular
3.2
l +0.1
d5
d6
Malzeme
1.0715 ( 9SMn28K )
HRc: 62 - 65
01/Rv-05.12.2011
Tabloda yer alan l boyu ölçüleri
standartt›r. Harici boylardaki
sipariflleriniz için lütfen afla¤›daki
kodlama sistemini kullanarak siparifl
veriniz.
GSB KOD:M313-03
d5
d6
l
7
10
9
12,5
9
13
11
16
13
19
13
20
17
25
22
30
26
36
20
30
40
50
60
63
70
80
90
100
125
150
160
200
GSB Siparifl Örne¤i
M312 - 03 -d6, l
d6=12,5 , l=80
GSB KOD:M313-03-012080
4.81
Composite
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 6
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M313-04
s
DIN 9835 Form-A Elastomer Yaylar ‹çin Rondelalar
d2
d1
GSB KOD:M313-04
Elastomer
ø16
ø20
ø25
ø32
ø40
ø50
ø63
ø80
ø100
ø125
d1
20
25
30
40
50
60
80
100
120
150
d2
6,5
8,5
10,5
13,5
13,5
16,5
16,5
20,5
20,5
26
s
4
4
5
5
5
6
6
8
8
8
Malzeme
1.0503 ( C 45 )
Referans
DIN 9835
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M313-04-020004
M313-04-025004
M313-04-030005
M313-04-040005
M313-04-050005
M313-04-060006
M313-04-080006
M313-04-100008
M313-04-120008
M313-04-150008
4.82
Composite
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 7
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
s
M313-05
Rondelalar
d1
d2
01/Rv-05.12.2011
Malzeme
1.0503 ( C 45 )
GSB KOD:M313-05
Siparifl Numarası
M313-05-001
M313-05-002
M313-05-003
M313-05-004
M313-05-005
M313-05-006
M313-05-007
M313-05-008
M313-05-009
M313-05-010
M313-05-011
M313-05-012
M313-05-013
M313-05-014
M313-05-015
M313-05-016
M313-05-017
M313-05-018
M313-05-019
M313-05-020
M313-05-021
M313-05-022
M313-05-023
M313-05-024
M313-05-025
M313-05-026
M313-05-027
M313-05-028
M313-05-029
M313-05-030
d1
20
25
25
30
30
32
32
32
32
36
36
36
36
38
40
45
45
55
55
55
55
55
55
60
60
75
75
90
90
120
d2
8,5
10,5
13,5
13,2
13,5
12,5
12,5
13,0
13,5
10,5
13,5
16,5
20,5
17,0
13,5
20,5
21,0
10,5
13,5
20,5
25,0
25,5
30,5
12,5
16,5
12,5
16,5
16,5
21,0
21,0
s
4
5
5
5
5
5
6
5
6
5
5
5
5
6
5
5
8
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.83
Composite
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 8
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M313-06
s
Rondelalar
d4
d3
S516-01
S516-01 Elastomer Rondelalar
h
Malzeme
90+5 Shore Poliüretan
d6
d5
Malzeme
1.0503 (C45 )
GSB KOD:M313-06
d3
17
23
26
30
35
35
35
42
46
46
55
d4
6,4
8,4
10,5
13
17
17
17
21
21
25
25
s
3
4
4
5
4
5
6
8
6
10
10
HRc : 45 - 50
Siparifl Numarası
S516-01-001
S516-01-002
S516-01-003
S516-01-004
S516-01-005
S516-01-006
S516-01-007
S516-01-008
4.84
Composite
d5
17
23
26
30
35
42
46
55
d6
11
14
17
21
26
31
37
37
h
3
4
4
5
6
6
6
6
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M313-06-001
M313-06-002
M313-06-003
M313-06-004
M313-06-005
M313-06-006
M313-06-007
M313-06-008
M313-06-009
M313-06-010
M313-06-011
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 9
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
d
M
M314-01
Yayl› ‹ticiler
l
Siparifl Numarası
M314-01-004
M314-01-005
M314-01-006
M314-01-008
M314-01-010
M314-01-012
M314-01-016
M
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
s
l
9
12
14
16
19
22
24
d
2.5
3.0
3.5
5.0
6.0
8.0
10.0
s
0.8
0.9
1.0
1.5
2.0
2.5
3.5
‹lk Kuvvet
6N
7N
9N
20 N
25 N
35 N
65 N
Son Kuvvet
12 N
13 N
15 N
35 N
45 N
60 N
110 N
Malzeme
Çelik Kalite 5.8
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi önleyen koruyucu kaplama mevcuttur. Bilya çelik malzemeden yap›lm›fl, sertlefltirilmifl ve polisajlanm›flt›r.
Tabloda belirtilen kuvvet de¤erlerini aflmay›n›z.
M314-02
FORD Yayl› ‹ticiler
Strok
08
013,5
3,2
l
Yay
M16x2
3
35
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M314-02-020
M314-02-040
M314-02-060
M314-02-080
Strok
20
40
60
80
l
80
150
150
200
‹lk Kuvvet
24 N
59 N
11 N
2N
Son Kuvvet
186
177
45
38
Malzeme
Pim 1.1625 ( C80W2 ) HRc : 36 - 40, Kovan 1.7220 (34CrMo4), Yay 1.1625 (C80W2) HRc : 36 - 40
Referans
WDX14-60
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi önleyen koruyucu kaplama mevcuttur. Bilya çelik malzemeden yap›lm›fl, sertlefltirilmifl ve polisajlanm›flt›r.
Tabloda belirtilen kuvvet de¤erlerini aflmay›n›z.
4.85
Composite
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M314-03
Yayl› ‹ticiler
M
sw
0d
Emniyet Kilidi
Yay
l
k
M314-05
M314-05
Ød
h
Yayl› ‹ticiler ‹çin Ayar Tak›m›
Malzeme
Çelik
HRc : 36 - 40
ød1
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi önleyici koruyucu kaplama mevcuttur.
GSB KOD:M314-03
Siparifl Numarası
M314-03-001
M314-03-002
M314-03-003
M314-03-004
M314-03-005
M314-03-006
M314-03-007
M314-03-008
M314-03-009
M314-03-010
M314-03-011
M314-03-012
M314-03-013
M
M3x0,5
M4x0,7
M5x0,8
M5x0,8
M5x0,8
M6x1,0
M6x1,0
M8x1,25
M8x1,25
M10x1,5
M10x1,5
M12x1,75
M12x1,75
k
1,5
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
l
10
12
20
13
20
25
25
25
25
30
30
30
30
d
1,0
1,6
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
3,1
3,1
3,8
3,8
5,5
5,5
sw
0,8
0,8
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
4,0
4,0
‹lk Kuvvet
N (Kgf)
0,4 (0,05)
1,9 (0,2)
3,9 (0,4)
1,9 (0,2)
1,9 (0,2)
2,9 (0,3)
7,8 (0,8)
2,9 (0,3)
7,8 (0,8)
2,9 (0,3)
9,8 (1,0)
1,9 (0,2)
9,8 (1,0)
Son Kuvvet
N (Kgf)
2,9 (0,3)
9,8 (1,0)
19,6 (2,0)
7,8 (0,8)
9,8 (1,0)
9,8 (1,0)
29,4 (3,0)
9,8 (1,0)
29,4 (3,0)
14,7 (1,5)
49,0 (5,0)
9,8 (1,0)
49,0 (5,0)
Malzeme
Pim 1.1273 ( 90Mn4 )
HRc : 36 - 40
Kovan 1.7220 ( 34CrMo4 )
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi
önleyen koruyucu kaplama
mevcuttur.
Siparifl Numaras›
M314-05-006
M314-05-008
M314-05-010
M314-05-012
M314-05-016
M314-05-024
M314-05-030
4.86
Composite
Yayl› ‹tici M
M5, M6
M8
M10
M12
M16
M24
M30
h
40
45
45
50
70
80
100
d
6
8
10
12
16
24
30
d1
3
4
4
5
8
12
15
l
40
45
45
50
52
62
73
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:M314-05
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M314-04
Yayl› ‹ticiler
0d
sw
M
Emniyet Kilidi
Yay
b
l
k
M314-05
M314-05
Ød
h
Yayl› ‹ticiler ‹çin Ayar Tak›m›
Malzeme
Çelik
HRc : 36 - 40
ød1
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi önleyici koruyucu kaplama mevcuttur.
Malzeme
Pim 1.1273 ( 90Mn4 )
HRc : 36 - 40
Kovan 1.7220 ( 34CrMo4 )
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi
önleyen koruyucu kaplama
mevcuttur.
GSB KOD:M314-04
Siparifl Numarası
M314-04-001
M314-04-002
M314-04-003
M314-04-004
M314-04-005
M314-04-006
M314-04-007
M314-04-008
M314-04-009
M314-04-010
M314-04-011
M314-04-012
M314-04-013
M314-04-014
M314-04-015
M314-04-016
M314-04-017
M314-04-018
M
M12x1,75
M12x1,75
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M24x3,0
M24x3,0
M30x3,5
M30x3,5
k
10
10
10
10
10
10
15
15
20
20
30
30
50
50
15
15
20
20
l
43
43
50
50
60
60
60
60
60
85
125
125
155
155
60
60
70
70
b
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
45
45
45
45
d
5,5
5,5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
15
15
sw
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
12
12
‹lk Kuvvet
N (Kgf)
3,9 (0,4)
6,8 (0,7)
9,8 ( 1 )
19,6 ( 2 )
12,7 (1,3)
26,4 (2,7)
9,8 ( 1 )
14,7 (1,5)
12,7 (1,3)
16,6 (1,7)
17,6 (1,8)
19,6 ( 2 )
19,6 ( 2 )
29,4 ( 3 )
19,6 ( 2 )
39,2 ( 4 )
29,4 ( 3 )
49,0 ( 5 )
Son Kuvvet
N (Kgf)
19,6 ( 2 )
39,2 ( 4 )
49,0 ( 5 )
98,0 (10)
39,2 ( 4 )
78,4 ( 8 )
39,2 ( 4 )
78,4 ( 8 )
39,2 ( 4 )
78,4 ( 8 )
39,2 ( 4 )
78,4 ( 8 )
49,0 ( 5 )
98,0 (10)
98,0 (10)
196,1 (20)
147,0 (15)
294,1 (30)
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:M314-05
Siparifl Numaras›
M314-05-006
M314-05-008
M314-05-010
M314-05-012
M314-05-016
M314-05-024
M314-05-030
Yayl› ‹tici M
M5, M6
M8
M10
M12
M16
M24
M30
h
40
45
45
50
70
80
100
d
6
8
10
12
16
24
30
d1
3
4
4
5
8
12
15
l
40
45
45
50
52
62
73
4.87
Composite
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 12
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S504-03
VDI 3004 Yayl› ‹ticiler
06
A/F 9
M
Emniyet Kilidi
013,4
Sar› Renk
5
35
Strok
l
S504-05-016
S504-05-016
Yayl› ‹ticiler ‹çin Lokma Ayar Tak›m›
Malzeme
Çelik
GSB KOD:S504-03
M
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
Strok
10
15
20
30
30
40
50
60
70
80
l
60
60
80
80
120
150
150
150
200
200
‹lk Kuvvet
N
3,8
10
6,9
6,5
18
13,2
13,2
13,2
9,68
9,68
Son Kuvvet
N
13,3
40,0
34,5
45,5
40
37,2
43,2
49,2
40,5
44,8
Malzeme
Pim 1.1273 ( 90Mn4 )
HRc : 36 - 40
Kovan 1.7220 ( 34CrMo4 )
Referans
VDI 3004
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi
önleyen koruyucu kaplama
mevcuttur.
Kuvveti belirtmek amac›yla sar› renkle
markalanm›flt›r.
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
S504-03-010060
S504-03-015060
S504-03-020080
S504-03-030080
S504-03-030120
S504-03-040150
S504-03-050150
S504-03-060150
S504-03-070200
S504-03-080200
Yay Oran›
N /mm
0,95
2
1,38
1,30
0,73
0,6
0,6
0,6
0,44
0,44
4.88
Composite
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 13
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S504-04
VDI 3004 Yayl› ‹ticiler
06
M
Emniyet Kilidi
013,4
A/F 9
K›rm›z› Renk
5
35
Strok
l
S504-05-016
S504-05-016
Yayl› ‹ticiler ‹çin Lokma Ayar Tak›m›
Malzeme
Çelik
Malzeme
Pim 1.1273 ( 90Mn4 )
HRc : 36 - 40
Kovan 1.7220 ( 34CrMo4 )
Referans
VDI 3004
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi
önleyen koruyucu kaplama
mevcuttur.
Siparifl Numarası
S504-04-010060
S504-04-015060
S504-04-020080
S504-04-030120
S504-04-030150
S504-04-040150
S504-04-050200
S504-04-060200
S504-04-070200
S504-04-080200
M
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
Strok
10
15
20
30
30
40
50
60
70
80
l
60
60
80
120
150
150
200
200
200
200
Yay Oran›
N /mm
3,25
2,60
6,90
2,90
2,55
2,55
1,61
1,61
1,61
0,94
‹lk Kuvvet
N
13
15
34,5
20
56,1
56,1
19,3
19,3
19,3
25
Son Kuvvet
N
45,5
56,0
172,5
80,0
132,2
158,1
99,9
116,1
132,1
100,1
01/Rv-05.12.2011
Kuvveti belirtmek amac›yla k›rm›z›
renkle markalanm›flt›r.
GSB KOD:S504-04
4.89
Composite
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 14
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M315-01
Stoplama Civatalar›
k
l1 js11
l2 +0.25
sW
dk
ds h8
M 6g
30
o
0.7k
o
60
dg1 +0.1
t
a
30 o
dg2 +0.1
m1
+0
r1
30 o
.2
g1 +0.25
+0
r1
.1
5
g2 +0.15
ds
M
dk / k
dg1
g1 / g2
r1 / r2
l2
t / sw
l1
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
120
4.90
Composite
6
M5
10/4,5
5,52
1,85/1,8
0,4/0,5
9,5
2,4/3
8
M6
13/5,5
7,52
1.85/2,3
0,6/0,6
11
3,3/4
10
M8
16/7
9,52
1,85/2,6
0,6/0,7
13
4,2/5
12
M10
18/9
11,52
1,85/2,8
0,8/0,9
16
4,9/6
16
M12
24/11
15,52
1,85/3,8
0,8/1
18
6,3/8
20
M16
30/14
19,52
2,65/4,6
1/1,1
22
8,8/10
24
M20
36/16
23,52
2,65/5,4
1/1,3
27
10/12
Malzeme
Yüksek alafl›ml› çelik kalite ISO 12.9
HRc : 39 - 44
Çekme gerilmesi
Rm = 1200 N/mm2
Akma gerilmesi
Rp = 1080 N/mm2
Kesme gerilmesi
Tm = 720 N/mm2
Elastikiyet
A =%8 min.
Darbe testi : KCU 15J min.
Kullan›m ve zorlanmaya göre
parçalar belirli periyodlarda kontrol
edilmelidir. Afl›nm›fl, zarar görmüfl
parçalar yenileri ile de¤ifltirilmelidir.
m1 ölçüm noktas› = “ds”
GSB Siparifl Örne¤i
M315- 01 -M -ds - l1
M= M6, ds=8 , l1 =40
GSB KOD:M315-01-0608040
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:M315-01
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 15
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
a
M
sw
c
g
M315-02
PSA Stoplama Civatalar›
f
d
Malzeme
Civata kalite ISO 12.9 DIN 912
Rondela
Is›l ifllem uygulanm›fl çelik.
Çekme gerilmesi
Rm = 100 Kg/mm2
Kovan
Is›l ifllem uygulanm›fl ve yüzeyi
tafllanm›fl çelik.
Çekme gerilmesi
Rm = 120 -140 Kg/mm2
01/Rv-05.12.2011
Referans
PSA E24.55.410.G
e
GSB KOD:M315-02
M
a
c
d
f
g
sw
e
M6
10
15
10
5,5
10
5
M8
12,5
19
13
6,5
13
6
M10
15
23
15
7,5
16
8
M12
17,5
27
18
9
18
10
M16
23
34
24
11
24
14
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
110
120
140
150
160
GSB Siparifl Örne¤i
M315- 02 -M -e
M= M8, e=40
GSB KOD:M315-02-08040
4.91
Composite
4-6 3/30/12 10:20 AM Page 16
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M316-01
Kavrama Plakalar›
e
j
g
c
n
k
m
f
0d1
h
a
b
d
0d2
GSB KOD:M316-01
a
25
32
40
50
b
11
15
20
20
c
14
20
25
33
e
d
38 50
50 55
60 65
80 100
f
80
100
120
150
g
30
35
45
64
h
15
20
24
19
d1
11
13
17
21
m
j
k
d2
17 11,5 11,5 57
20 12,5 12,5 75
26 16 16 88
32 18 18 114
n Civata
27 M10
30 M12
33 M16
64 M20
Malzeme
1.0503 (C 45)
Referans
FIAT Q.16.01
FORD WDX7-60
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M316-01-001
M316-01-002
M316-01-003
M316-01-004
4.92
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
h
05
M316-02 / A101-06
Kavrama Somunlar / Pim Yaylar
14
17
0b
f
e
g
M
0d
0c
A101-16
A101-16 Pim Yaylar
1
3.4
Referans
ISO 8752 / DIN 1481
05
Malzeme
Yay çeli¤inden imal edilmifltir.
M316-02’ lerle birlikte kullan›lmaktad›r.
l
Malzeme
1.0503 (C 45)
M316-01 Kavrama Plakalar› ile
birlikte kullan›lmaktad›r.
Referans
FORD WDX7-60
GSB KOD:M316-02
Siparifl Numaras›
M316-02-001
M316-02-002
M316-02-003
M316-02-004
M316-02-005
M316-02-006
M316-02-007
Silindir
ø
32
40
50, 63
80, 100
125
160, 200
250
M
b
c
d
e
f
g
h
l
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M20x1,5
M27x2,0
M36x2,0
M42x2,0
35
35
47
47
47
57
76
30
30
42
42
42
52
64
25
25
37
37
37
47
59
30
30
40
40
40
50
76
16
16
19
19
19
24
50
10
10
14
14
14
19
19
24
24
36
36
36
46
60
24
36
36
36
45
55
Kavrama
Plakas›
M316-01-001
M316-01-001
M316-01-002
M316-01-002
M316-01-002
M316-01-003
M316-01-004
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:A101-06
Siparifl Numaras›
A101-06-05024
A101-06-05036
A101-06-05045
A101-06-05055
l
24
36
45
55
4.93
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M316-03
h
M10
FIAT Kavrama Somunlar
14
l
0b
f
e
g
M
0d
0c
GSB KOD:M316-03
Siparifl Numaras›
Malzeme
1.0503 (C 45)
M
b
c
d
e
f
g
h
l
M10x1,25
M10x1,25
M16x1,5
M20x1,5
M27x2,0
M27x2,0
M36x2,0
M42x2,0
35
35
47
47
47
57
57
76
30
30
42
42
42
52
52
64
25
25
37
37
37
47
47
59
30
30
40
40
40
50
50
76
16
16
19
19
19
24
24
50
10
10
14
14
14
19
19
19
24
24
36
36
36
46
46
60
12
12
16,5
16,5
16,5
19
19
32
Kavrama
Plakas›
M316-01-001
M316-01-001
M316-01-002
M316-01-002
M316-01-002
M316-01-003
M316-01-003
M316-01-004
Referans
FIAT Q.14.01
M316-01 Kavrama Plakalar› ile
birlikte kullan›lmaktad›r.
01/Rv-05.12.2011
M316-03-001
M316-03-002
M316-03-003
M316-03-004
M316-03-005
M316-03-006
M316-03-007
M316-03-008
Silindir
ø
32
40
50, 63
80, 100
125
125
160, 200
250
4.94
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M317-01
PSA Kamalar
Form - A
l
k
0d
b
h
Form - B
l
b
15
15
0d
h
Malzeme
1.0503 (C 45) T4
HRc : 32 -37
Siparifl Numaras›
M317-01-0920050
M317-01-0925050
M317-01-1132100
b
20
25
32
h
20
25
32
l
50
50
100
d
9
9
11
k
25
25
-
Form
A
A
B
01/Rv-05.12.2011
Referans
PSA E24.56.630.G
GSB KOD:M317-01
4.95
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 4
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M317-02
PSA Kamalar
Form - C
h
l
k
09
b
018
t
Form - D
h
l
15
15
09
b
018
t
GSB KOD:M317-02
b
25
25
32
32
h
25
25
32
32
l
50
75
50
75
k
25
25
t
12
12
9
9
Form
C
D
C
D
Malzeme
1.0503 (C 45) T4
HRc : 32 -37
Referans
PSA E24.56.630.G
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numaras›
M317-02-0925050
M317-02-0925075
M317-02-0932050
M317-02-0932075
4.96
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M317-03
PSA Kamalar
Form - E
l
b
k
M
h
Form - F
l
b
Malzeme
1.0503 (C 45) T4
HRc : 32 -37
15
GSB KOD:M317-03
Siparifl Numaras›
M317-03-0825050
M317-03-0825075
M317-03-1025050
M317-03-1025075
M317-03-0832050
M317-03-0832075
M317-03-1032050
M317-03-1032075
b
25
25
25
25
32
32
32
32
h
25
25
25
25
32
32
32
32
l
50
75
50
75
50
75
50
75
M
M8
M8
M10
M10
M8
M8
M10
M10
k
25
25
25
25
-
Form
E
F
E
F
E
F
E
F
01/Rv-05.12.2011
Referans
PSA E24.56.630.G
15
M
h
4.97
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 6
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M317-04
Kamalar
a
l
k
011
020
a h11
12
GSB KOD:M317-04
a
25
25
30
30
l
80
125
80
125
k
40
62,5
40
62,5
Malzeme
1.0503 (C 45)
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numaras›
M317-04-2525080
M317-04-2525125
M317-04-3030080
M317-04-3030125
4.98
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 7
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M317-05
VW/AUDI Kamalar
h
10
015
p x 45o
09
22 h9
M10
l2
l1
Malzeme
1.0503 (C 45)
Siparifl Numaras›
M317-05-014050
M317-05-014080
M317-05-014100
M317-05-014125
M317-05-022050
M317-05-022080
M317-05-022100
M317-05-022125
M317-05-040050
M317-05-040080
M317-05-040100
M317-05-040125
l1
50
80
100
125
50
80
100
125
50
80
100
125
l2
32
50
80
100
32
50
80
100
32
50
80
100
h
14
14
14
14
22
22
22
22
40
40
40
40
p
4
4
4
4
4
4
4
4
02/Rv-28.03.2012
Referans
VW/AUDI 39V 1304
GSB KOD:M317-05
4.99
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 8
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M317-06
FIAT Kamalar
Form - A
b
c
e
d
f
0g
0g
a
h
d
Form - B
b
a
0g
c
GSB KOD:M317-06
Form
A
A
B
B
B
a
20
30
20h11
20h11
30
b
80
120
80
125
80
c
20
30
12
12
30
d
15
25
-
e
15
20
-
f
10
20
-
g
11
13
11
11
13
h
M10
M12
-
Malzeme
1.0503 (C 45)
Referans
FIAT Q.11.01
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numaras›
M317-06-0001
M317-06-0002
M317-06-0003
M317-06-0004
M317-06-0005
4.100
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 9
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
05,5
M317-07
Kamalar
12h9
010
Form - A
5
16
12h9
Form - B
010
05,5
8
6
8
20
16h9
011
06,6
Form - C
7
10
20
Malzeme
1.0503 (C 45)
Siparifl Numaras›
M317-07-012016
M317-07-012020
M317-07-016020
Form
A
B
C
01/Rv-05.12.2011
Referans
VW/AUDI 39V 1304
FORD WDX 05-70M
GSB KOD:M317-07
4.101
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M317-08
Kamalar
Form - A
Form - B
0
0.03
0
35 -0.2
A
0.03
A
0.02
B
60 -0.2
26g6
B
26g6
B
R
R
A
A
25
M10
11
11
25
M10
5
5
B
7,
7,
0.02
014
014
1.6
Tüm yüzeyler
GSB KOD:M317-08
Siparifl Numaras›
M317-08-2635
M317-08-2660
Form
A
B
Malzeme
1.2842 (90MnCrV8)
HRc: 62 - 65
01/Rv-05.12.2011
M320-07’ lerle birlikte
kullan›lmaktad›r.
4.102
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M317-09
Kamalar
Form - A
c +0,5
M8
8
6
12
6+0,2
Form - B
80
a
b
w
M10
40
Malzeme
1.0503 (C 45)
Siparifl Numaras›
M317-09-081216
M317-09-081218
M317-09-081220
M317-09-081222
M317-09-081226
M317-09-081232
M317-09-081235
M317-09-081240
M317-09-202080
M317-09-221480
M317-09-303080
Form
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
c
16
18
20
22
26
32
35
40
-
w
20
22
30
a
20
14
30
b
10
7
15
01/Rv-05.12.2011
Referans
BMW 3765 1 Form - A
BMW 3701 20 Form - B
GSB KOD:M317-09
4.103
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 12
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M318-01
PSA Dikdörtgen Stoplama Bloklar›
l
a +1
b +0,2
R25
h
e +1
c j13
d
GSB KOD:M318-01
h
55
55
101
137
138
138
a
80
110
80
100
100
120
l
30
40
35
50
40
60
b
55
80
55
60
55
80
c
18
22
18
22
22
22
d
9
14
9
13
14
14
e
20
20
57
55
43
43
Malzeme
1.0501 (C 35) T2 < 200 HB
Referans
PSA E24.51.920.G
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numaras›
M318-01-055080
M318-01-055110
M318-01-101080
M318-01-137100
M318-01-138100
M318-01-138120
4.104
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 13
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M318-02
BMW Dikdörtgen Stoplama Bloklar›
s
M6x12
f
M6x12
e
b
40
+0
0.05
79,5 -0.05
20
017,5
010,5
Malzeme
1.0503 (C 45)
Referans
BMW 2708 11
Siparifl Numaras›
M318-02-030065
M318-02-040100
M318-02-040160
M318-02-050110
M318-02-050180
M318-02-060130
M318-02-060200
M318-02-080160
M318-02-080250
Yük (kN)
270
700
1100
1000
1600
1500
2300
2350
3650
s
30
40
40
50
50
60
60
80
80
b
65
100
160
110
180
130
200
160
250
e
35
68
98
78
114
90
130
115
160
f
6
9
9
12
12
20
20
40
40
01/Rv-05.12.2011
Alt ve üst yüzey hariç di¤er yüzeyler
RAL 2002 ile boyal›d›r.
GSB KOD:M318-02
4.105
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 14
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M318-03
l2
VW/AUDI Dikdörtgen Stoplama Bloklar›
l3
l1
l5
h1+0.05
h2
0d3
0d2
GSB KOD:M318-03
>
>
>
>
>
>
>
h1
20 40 60 80 100 120 140 -
40
60
80
100
120
140
160
Siparifl Numaras›
M318-03-04XXX
M318-03-05XXX
M318-03-06XXX
M318-03-06XXX
M318-03-07XXX
l1
60
80
100
100
120
150
160
M8
l5
h2
10
25
28
40
48
60
68
80
68
80
68
80
68
80
l2
40
40
40
50
60
80
100
l3
40
56
71
76
93
120
130
M10
l5
h2
9
25
25
40
45
60
65
80
85 100
105 120
105 120
Mak. Kuvvet
< 3500 kN
> 3500 - 4900 kN
> 4900 - 9800 kN
> 9800 - 19600 kN
> 19600 - 25000 kN
h1
≥ 20 - 40
≥ 40 - 60
≥ 60 - 80
≥ 80 - 100
≥ 100 - 120
≥ 120 - 140
≥ 140 - 160
M12
l5
h2
22
40
42
60
62
80
82 100
102 120
122 140
Civata
M8
M10
M12
M12
M12
M16
M16
d2
9
11
14
14
14
18
18
d3
15
18
20
20
20
26
26
Malzeme
1.0503 (C 45)
Referans
VW/AUDI 39V 1162
Alt ve üst yüzey hariç di¤er yüzeyler
RAL 3000 ile boyal›d›r.
M16
l5
h2
22
40
42
60
62
80
82 100
102 120
122 140
Adet
4
4
4
8
8
GSB Siparifl Örne¤i
M318 - 03-l1,l2 + h1
l1=100, l2=40 ve h1 =080
GSB KOD:M318-03-03080
4.106
Composite
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numaras›
M318-03-01XXX
M318-03-02XXX
M318-03-03XXX
M318-03-04XXX
M318-03-05XXX
M318-03-06XXX
M318-03-07XXX
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 15
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M318-04
FIAT Silindirik Merkezleme Bloklar›
25
020
Referans
FIAT 230.GSG.74.01
041,5-0,2
-0,1
Malzeme
1.6511 (36CrNiMo4)
0105
o
0
12
12 o
0
013
54
070
GSB KOD:M318-04
Siparifl Numaras›
M318-04-001
M318-04
PSA Silindirik Merkezleme Bloklar›
+1
90+0,5
37
01/Rv-05.12.2011
Referans
PSA E24.51.930.G
0150
022 H13
014 H13
o
Malzeme
1.7225 (42CrMo4) T3 240-300 HB
0
12
12 o
0
0110
GSB KOD:M318-04
Siparifl Numaras›
M318-04-002
4.107
Composite
4-7 3/30/12 10:39 AM Page 16
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M318-05
VW/AUDI Silindirik Stoplama Bloklar›
0d1
h1+0.05
o
2x45
l5
h2
0d3
0d2
GSB KOD:M318-05
h1
> 40 - 60
> 60 - 80
> 80 - 100
> 100 - 120
> 120 - 140
> 140 - 160
Siparifl Numaras›
M318-05-060XXX
M318-05-080XXX
M318-05-100XXX
M318-05-120XXX
M318-05-150XXX
Civata
M12
M12
M16
M20
M20
M12
l5
h2
22
40
42
60
62
80
82 100
102 120
122 140
d1
60
80
100
120
150
d2
14
14
18
22
22
M16
l5
h2
22
40
42
60
62
80
82 100
102 120
122 140
Mak. Kuvvet
< 1800 kN
> 1800 - 3400 kN
> 3400 - 5300 kN
> 5300 - 10000 kN
> 10000 - 25000 kN
d3
20
20
26
33
33
h1
> 40 - 160
> 40 - 160
> 40 - 160
> 40 - 160
> 40 - 160
Malzeme
1.0503 (C 45)
Referans
VW/AUDI 39V 1162
M20
l5
h2
18
50
30
60
50
80
70 100
90 120
110 140
Adet
4
4
4
4
8
GSB Siparifl Örne¤i
M318 - 05-d1, h1
d1 =80 ve h1 =105
GSB KOD:M318-05-080105
4.108
Composite
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numaras›
M318-05-060XXX
M318-05-080XXX
M318-05-100XXX
M318-05-120XXX
M318-05-150XXX
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M318-06
Silindirik Stoplama Bloklar›
0d1
t
h
0d3
0d2
Malzeme
1.0503 (C 45)
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
GSB KOD:M318-06
Siparifl Numaras›
M318-06-030XXX
M318-06-040XXX
M318-06-050XXX
M318-06-060XXX
M318-06-070XXX
M318-06-080XXX
M318-06-090XXX
M318-06-100XXX
M318-06-120XXX
M318-06-130XXX
M318-06-140XXX
M318-06-150XXX
M318-06-160XXX
40
60
80
100
120
140
160
M8
t
10
28
48
68
68
68
68
d1
30
40
50
60
70
80
90
100
120
130
140
150
160
M10
t
9
25
45
65
85
105
105
M12
t
7
22
42
62
82
102
122
h
> 20 - 160
> 20 - 160
> 20 - 160
> 20 - 160
> 20 - 160
> 20 - 160
> 20 - 160
> 20 - 160
> 20 - 160
> 20 - 160
> 20 - 160
> 40 - 160
> 40 - 160
M16
t
20
40
60
80
100
120
d2
9
11
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
17,5
17,5
22
22
22
22
d3
15
18
20
20
20
20
20
26
26
33
33
33
33
M20
t
18
30
50
70
90
110
01/Rv-05.12.2011
20
40
60
80
100
120
140
h
-
Civata
M8
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M20
M20
M20
M20
4.109
Composite
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M318-07
FIAT Silindirik Dengeleme Bloklar›
0d
18
h
023
013
M318-08
M318-08
Boflluk Ayar Plakas›
0d
Malzeme
s =01 Pirinç
s =0,5 Çelik
s
013
GSB KOD:M318-07
Siparifl Numaras›
M318-07-080025
M318-07-080030
M318-07-100025
M318-07-100030
M318-07-120025
M318-07-120030
Malzeme
1.6511 (39NiCrMo3)
d
80
80
100
100
120
120
h
25
30
25
30
25
30
d
100
100
120
120
s
0,1
0,5
0,1
0,5
HRc: 46 - 48
Referans
FIAT Q10.01 (TDC)
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
Siparifl Numaras›
M318-08-100001
M318-08-100005
M318-08-120001
M318-08-120005
4.110
Composite
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:M318-08
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
+0,1
45 0
14
33
60
14
100
Markalama
87
92
A
0.025
6,5
+0,2
0
M319-01
PSA Sabitleme Kelepçeleri
13
M12x70 8.8
12,5
3
40
25
67
A
80
Malzeme
1.0503 (C 45)
GSB KOD:M319-01
Siparifl Numaras›
M319-01-100080
Referans
PSA E24.57.385.G
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
M319-01
PSA Tafl›ma Plakalar›
o
45 o
014 H13
13
32
2
R
0
19,6 -0,2
45
Markalama
40
022
25 +0,2
25 +0,2
76
01/Rv-05.12.2011
Malzeme
1.0503 (C 45)
Referans
PSA E24.57.385.G
GSB KOD:M319-01
Siparifl Numaras›
M319-01-040076
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.111
Composite
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 4
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M319-02
Diflli Ayar Plakalar›
011
11
21
M10x20
ISO4762
l1
018
l2
w
018
018
0 14’13.2”
0
5
X
0
0
Ayarlama Aral›¤›
- 0,02 mm’lik art›flta toplam
ayarlama aral›¤› 0,24 mm ve
minimum destek alan› 60 x 80
mm olmal›d›r.
M10x20
ISO4762
011
l3
X- Detay›
90
w
a
20
M10
5
l4
l5
l6
l2
GSB KOD:M319-02
w
60
80
l2
130
160
o
R0,5
0
- 0,02 mm’lik art›flta toplam
ayarlama aral›¤› 0,28 mm ve
minimum destek alan› 100 x
80 mm olmal›d›r.
Siparifl Numaras›
M319-02-060130
M319-02-080160
M10x30
ISO4762
011
o
l1
l2
Ortada temel ayar
Sa¤a ayarlama - art›
Sola ayarlama - eksi
35
h
4
0
11
11
Ad›m : 0,02 mm her diflte
15,5
l3
a
30
40
l1
90
120
l3
90
110
l4
61
71
l5
72
82
l6
79
89
h
16,04
16,16
R0,5
Malzeme
1.2842 (90MnCrV8)
HRc : 58 - 60
Referans
BMW B2 2717 12a,13a
VW/AUDI 39D 876
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.112
Composite
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Bu sayfa Gsb Oilless taraf›ndan
bofl olarak b›rak›lm›flt›r.
4.113
Composite
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 6
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M320-01 / M320-02
Sabit Kam Dönüfl Plakalar›
M320-01
l1+0,2
h
d1
0
d
w -0,05
a
l2
45
20
2
R
5
R
o
3
R
10
t
10
0
20
l -0,1
M320-02
l1+0,2
h
d1
0
d
w -0,05
a
l2
45
5
t
2
R
R
o
3
R
10
10
0
20
l -0,1
GSB KOD:M320-01
Siparifl Numaras›
M320-01-025060
M320-01-032060
M320-01-032080
w
25
32
32
l
60
60
80
a
11
16
16
t
30
38
38
l1
30
30
40
l2
15
15
20
d
11
13
13
d1
17,5
20
20
h
18
23
23
Malzeme
M320-01
Bronz ve ya¤lama sa¤layan grafit
M320-02
Bronz
Çal›flma yönü
Siparifl Numaras›
M320-02-025060
M320-02-032060
M320-02-032080
4.114
Composite
w
25
32
32
l
60
60
80
a
11
16
16
t
30
38
38
l1
30
30
40
l2
15
15
20
d
11
13
13
d1
17,5
20
20
h
18
23
23
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
GSB KOD:M320-02
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 7
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M320-03
Kam Hareket Mesafesi Ayarlama Plakalar›
Form - A
s1
Form - C
R3
w h7
R3
s1
a
w1+0.2
l
a
a
l
l
0
l1
l2 -0,1
t
h
1
R
R
1
w2
w h7
w2 w1+0.2
s1
w1+0.2
R3
w h7
Form - B
s2
0d
Malzeme
Bronz ve ya¤lama sa¤layan grafit
Çal›flma Yönü
Form
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
w
30
30
45
45
60
60
60
100
100
100
150
150
150
150
l
70
90
70
90
120
140
160
120
140
160
120
140
160
180
h
17
17
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
l1
50
70
50
70
80
100
120
80
100
120
80
100
120
140
l2
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
w1
22
22
30
30
30
70
70
70
60
60
60
60
w2
s1
30
50
11,5
30
11,5 50
15
40
15
60
15
80
15
40
15
60
15
80
15
40
15
60
15
80
15
100
s2
40
60
40
60
60
80
100
60
80
100
60
80
100
120
a
20
20
20
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
d
11
11
11
11
13
13
13
18
18
18
18
18
18
18
t
12
12
15
15
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
GSB KOD:M320-03
Siparifl Numaras›
M320-03-030070
M320-03-030090
M320-03-045070
M320-03-045090
M320-03-060120
M320-03-060140
M320-03-060160
M320-03-100120
M320-03-100140
M320-03-100160
M320-03-150120
M320-03-150140
M320-03-150160
M320-03-150180
4.115
Composite
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 8
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M320-04
Kam ‹çin Grafitli Bronz Destek Plakalar›
64
10
R5
R5
25
45
o
22
R2
R2
16
013
020
0
32 -0,05
c
l
R2
w2
w1 +0.2
w
27
47
GSB KOD:M320-04
w
60
60
60
80
80
80
l
82
102
112
82
102
112
w1
30
30
30
40
40
40
w2
15
15
15
20
20
20
c
57
77
87
57
77
87
Malzeme
Bronz ve ya¤lama sa¤layan grafit
Çal›flma Yönü
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numaras›
M320-04-060082
M320-04-060102
M320-04-060112
M320-04-080082
M320-04-080102
M320-04-080112
4.116
Composite
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 9
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M320-05
Kam ‹çin Grafitli Bronz Destek Plakalar›
R2
10
R5
R5
45
o
20
w1 +0.2
w
3x45
w2
o
20
60 0
+0,05
l
R2
013
16
0
32 -0,05
49
Malzeme
Bronz ve ya¤lama sa¤layan grafit
Çal›flma Yönü
GSB KOD:M320-05
Siparifl Numaras›
M320-05-060085
M320-05-080085
w
60
80
l
85
85
w1
30
40
w2
15
20
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.117
Composite
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M320-06
Kam ‹çin Destek Plakalar›
45
o
20
R2
10
R5
R5
w1 +0.2
w
3x45
w2
o
20
60 0
+0,05
l
R2
013
16
32
0
-0,05
49
GSB KOD:M320-06
Siparifl Numaras›
M320-06-060085
M320-06-080085
w
60
80
l
85
85
w1
30
40
w2
15
20
Malzeme
1.0503 (C 45)
HRc : ≥ 55
//// ile gösterilen yüzeylerde
indiksiyon ile yüzey sertlefltirme
ifllemi yap›lm›flt›r.
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.118
Composite
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M320-07
Zorunlu Dönüfl Destek Plakalar›
0
a-1
o
20
29
cx45
30
10
25 +0,01
18
010 H7
011
HRc : 52 - 54
0,03 A
b
11
Malzeme
1.0503 (C 45)
A
l
018
20
GSB KOD:M320-07
Siparifl Numaras›
M320-07-035???
M320-07-060???
a
35
60
b
15
40
c
7
10
l
???
???
IIII ile gösterilen yüzeylerde
indiksiyon ile yüzey sertlefltirme
ifllemi yap›lm›flt›r.
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
GSB Siparifl Örne¤i
M320- 07 - a - l
M= M6, a=35, l=110
GSB KOD:M320-07-035110
4.119
Composite
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 12
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M320-08
Zorunlu Dönüfl Destek Plakalar›
0
42
w -0,1
10
R
5
R
2
25
25
o
l
l1+0.05
0
45
013
0
16
o
b
GSB KOD:M320-08
Siparifl Numaras›
M320-08-060171
M320-08-060191
M320-08-080171
M320-08-080191
w
60
60
80
80
l
171
191
171
191
a
30
30
40
40
32-0,05
020
2
R
3x45
32
47
b
15
15
20
20
l1
114
134
114
134
a +0.2
Malzeme
1.0503 (C 45)
HRc : ≥ 55
IIII ile gösterilen yüzeylerde
indiksiyon ile yüzey sertlefltirme
ifllemi yap›lm›flt›r.
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.120
Composite
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 13
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M320-09
Zorunlu Dönüfl Destek Plakalar›
w
R
1
10
5
o
w=30’da tek
10
a
1
R
0d
l
l - 20
+0,1
0
45
t
b+0.2
h
Malzeme
1.0503 (C 45)
HRc : ≥ 55
IIII ile gösterilen yüzeylerde
indiksiyon ile yüzey sertlefltirme
ifllemi yap›lm›flt›r.
GSB KOD:M320-09
Siparifl Numaras›
M320-09-030055
M320-09-030075
M320-09-050065
M320-09-050085
M320-09-050105
w
30
30
50
50
50
l
55
75
65
85
105
a
7,5
7,5
10
10
10
b
30
30
30
d
10
10
12
12
12
t
8
8
10
10
10
h
16
16
18
18
18
Civata
M8
M8
2xM10
2xM10
2xM10
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.121
Composite
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 14
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M320-10
Küçük Kam Üniteleri ‹çin Destek Plakalar›
l
l1
+0,1
0
R
R
1
2
9
R
10
19
GSB KOD:M320-10
Siparifl Numaras›
M320-10-030675
M320-10-035775
w
30
35
l
67,5
77,5
l1
32,4
42,4
0
25 -0,05
12,5
011
017,5
1
0
w -0,1
Malzeme
1.0503 (C 45)
HRc : ≥ 55
IIII ile gösterilen yüzeylerde indiksiyon
ile yüzey sertlefltirme ifllemi yap›lm›flt›r.
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.122
Composite
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 15
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M320-11
Zorunlu Dönüfl Destek Plakalar›
25
15
+0,015
0
011
010
15 17.5 17.5
l
l1 +0,05
0
R
1
R
3
15
60
12
30+0.02
Malzeme
1.0503 (C 45)
HRc : ≥ 55
GSB KOD:M320-11
Siparifl Numaras›
M320-11-060100
M320-11-060120
l
100
120
l1
52,5
72,5
IIII ile gösterilen yüzeylerde
indiksiyon ile yüzey sertlefltirme
ifllemi yap›lm›flt›r.
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
4.123
Composite
4-8 3/30/12 10:44 AM Page 16
C
Notlar:
4.124
Composite
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Otomotiv Standartlari1 3/30/12 10:53 AM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Otomotiv Standartlar›
PSA PEUGEOT CITROEN
Lütfen bilgi isteyiniz...
Composite
Otomotiv Standartlari1 3/30/12 10:53 AM Page 2
C
Notlar:
4.126
Composite
M
Y
CM
MY
CY CMY
K

Benzer belgeler