Katılımcı Ürün Grupları

Yorumlar

Transkript

Katılımcı Ürün Grupları
Solarex Istanbul,
güneş enerjisi
üzerine Türkiye’de
yatırım yapmaya
gönüllü birçok dünya
markası tarafından
yoğun bir ilgi ile
karşılanmaktadır.
Fuar Bilgileri
Ülkemizin ilk ve tek güneş enerjisi konulu
fuarı olan Solarex İstanbul, Türkiye’nin
güneş enerjisi alanında üretim merkezi
olması yolunda büyük adımlar atmasına
fırsat tanıyor. Bu sene, 7 – 9 Nisan tarihleri
arasında kapılarını açacak olan fuar,
dünyadaki son teknolojilerin ve Türkiye’de
üretilen yeni ürünlerin bir arada sunulduğu
ticari bir platform. Dünyada önemi ve
gerekliliği artarak yaygınlaşan alternatif
enerji kaynaklarından “Uluslararası Güneş
Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı” sektörün
lider firmalarının ve temsilcilerinin
buluştuğu bir organizasyon olma
özelliğine sahip. Avrupa’nın en güneşli
ülkelerinden biri olarak kabul edilen
Türkiye’de bu konuya yoğunlaşan bir
fuarın olması, dünya çapında tanınmış ve
Türkiye’de yatırım yapmaya gönüllü birçok
dünya markası tarafından da yoğun bir
ilgi ile karşılanmaktadır. Güneşlenme alanı
oldukça yüksek olan ülkemiz, bu coğrafi
özelliği avantaja dönüştürme konusunda
en büyük desteği Solarex İstanbul ile
alıyor. Türkiye’de hızla gelişen bir katılımcı
kitlesine doğru giden, Ortadoğu ve Asya
pazarları için oldukça dikkat çekici olan,
Solarex İstanbul, tam anlamıyla oturmuş
bir organizasyon ve yurt dışı katılımcıların
yoğun ilgisi ve katılımıyla büyümesini
sürdürmektedir.
Uluslararası
Güneş
Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı, planlanan
etkinlikleri ile hem katılımcı firmalara
hem de ziyaretçilerine temiz enerjinin
önemini anlatmayı hedeflemektedir.
Solarex İstanbul, sempozyumlar ve firma
konferanslarının yanı sıra ziyaretçilerin
de katılım göstereceği şekilde planlanan
birçok farklı etkinliklerden oluşuyor.
Özellikle renkli seminerler gerçekleştirilen
fuarda, sektörün öncü kuruluşları
verecekleri konferanslar ile sektörü
aydınlatıyor. Dünya güneş enerjisi
sektörünün ceoları, üst düzey yöneticileri,
satınalma müdürleri, üreticiler, tüketiciler,
yurtiçi ve yurtdışı temsilciler hepsi bu
fuarda yer alıyor. Kısacası sektörün tüm
mensupları, Solarex İstanbul Fuarı’nda
yeniden bir araya geliyorlar. Sektörün
güç birliği yaptığı, güneş enerjisi sektörü
ile sanayicilerin buluştuğu gerçek ticari
platform yeniden oluşuyor.
As the first and only solar Energy topical
fair of your country. Solar Energy and
Technologies Fair allows opportunity
to Turkey to get big steps on the way
for being a power generation center in
the area of solar Energy. Getting ready
to open its doors on 7-9 April 2016,
as a commercial platform where the
state of the art Technologies across the
world and also the new products are
manufactured in Turkey to be exhibited
together at the fair.
Regarding
increasingly
prevailing
its importance and necessity, as
the alternative Energy resources,
“İnternational
Solar
Energy
and
Tecnologies Fair” features as an
organization where represantatives and
the leading firms of the sector come
together. Featuring as a fair, which
intensify on its issue, is welcomed
with an intensive interest in the many
renowened World brands which inclined
to invest in Turkey being accepted one of
the sunniest countries of Europe. Having
a fairly plentiful sunny area, our country
takes the biggest support via this fair
in the issue to convert this geographic
featıre inyo an advantageous condition.
İn Turkey, advancing quickly towards
an increasingly mass- participation,
also havingfairly striking feature in
the Middle Eastern and Asian markets,
the international Solar Energy and
Technologies Fair is an entirely
institutionalized
organization
and
maintains its growth along with the
participants and interest in abroad.
The international Solar Energy and
Technologies Fair aims to address
importance of clean Energy for both
participants and visitors. The fair includes
About the Fair
many planned various events as well
as symposiums and firm’s conferences.
Especially, the foremost establishments
of the sector illuminate the sector by
presenting conferences with the colorful
seminars. Ceo’s of the World solar
energysector, top level administrators,
purchasing managers, manufacturers,
consumers,
representatives
from
both home and abroad all will be in
this fair…Shortly, all members of the
sector will come together once again
at the İnternational Solar Energy and
Technologies Fair. The real commercial
platform, where solar Energy sector and
the industrialists have united forces, is
being constituted once again.
Sektörün
Türkiye’deki
tek buluşma
platformu
Fuara Neden Katılmalısınız?
Güneşlenme alanı
oldukça yüksek
olan ülkemiz, bu
coğrafi özelliği
avantaja dönüştürme
konusunda en büyük
desteği bu fuar ile
alıyor.
Sektör için en doğru yer!
Güneş enerjisi teknolojilerini etkin şekilde kullanarak üretim verimliliğini rekabeti artırmayı hedefleyen Kobiler her yıl Türkiye’den ve
çevre ülkelerden gelerek Solarex İstanbul’u ziyaret ediyor.
Üst düzey yöneticilerle görüşme fırsatları!
Çoğunluğu genel müdür ve firma sahibi olan profesyonel ziyaretçiler Solarex İstanbul’a iş anlaşması yapma amacıyla geliyor.
Fuarı ziyaret eden kişilerin büyük çoğunluğunu, yeni teknolojiler, ürün ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sektörden
üretici firmaların ceoları, genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, finansman yöneticileri, satın alma müdürleri, akademisyenler,
mühendisler ve öğrenciler oluşturmaktadır.
Daha fazla iş anlaşması için bağlantı ağınızı genişletin!
İran, Türk Cumhuriyetleri, Suriye, Mısır, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve daha bir çok çevre ülkeden gelen sektör yetkilisi ile
karşılaşma imkanına sahipsiniz. Solarex İstanbul, katılımcı firmaları hedef ziyaretçi kitleleriyle buluşturmanın yanı sıra kendi aralarında
yeni iş bağlantıları kurmaları için de mükemmel bir platform oluşturuyor. Endüstriyel tesisler, turizm tesisleri, konutlar, mimarlık ve
inşaat firmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile tarımsal üretim tesisleri güneş enerjisinin yoğun olarak kullanıldığı temel kitleyi belirliyor.
Güneş Enerjisi için doğru adres…
“Yenilenebilir bir dünya için” sloganıyla gerçekleştirilecek Solarex İstanbul Fuarı, kamu, özel sektör, akademik isimler ve finans
dünyasının profesyonellerini yeniden bir araya getirecek. İstanbul Fuar Merkezi’nin 9- 10 – 11. Salonlarında gerçekleşecek olan fuar,
üç gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayacak. Solarex İstanbul, güneş enerjisi sektörüne yönelik seminer ve panellere de
ev sahipliği yapacak.
Standart Stand Görselleri ve Detayları
Hazır Stand
Paket Stand fiyatına dahil olanlar: Boş alan + Oktonorm yan paneller + Halı + Elektrik bağlantısı + 220V 3’lü priz ve kordonu + Her 3 m2
için 1 adet 100 watt spot aydınlatma + Alınlık üzeri firma bilgi yazısı + Fuar kataloğunda Türkçe ve İngilizce firma ve ürün bilgisi + Güvenlik
hizmetleri + Genel koridor temizliği + Davetiyeler ve fuar giriş biletleri.
Shell Scheme Stand
Schell Scheme Stand price includes: Space Rear and Back Side Walls (octonorm panels)+ Carpeting on the flor + Electricity installation +
Electricity consumption + 1 Plug Socket – 220v + 100watt Spotlights per 3 sqm + Company name on fascia + Show Catalogue entry
(Turkish&English) + Security services + General aisle cleaning + İnvitation letters & entrance tickets.
Not: Stand mobilyaları fiyata dahil
değildir. Standsız katılımlarda sergileme
alanı boş olarak teslim edilir.
Note: Stand Furnitures are not included
in the stand price. Space only participants
shall have only stand space.
Ziyaretçi Profili
Ziyaretçi Dağılımı
Çoğunlukla özel sektör, siyaset, kamu kurumları, akademi ve basın, satış –
pazarlama yöneticileri, teknik danışmanlar, uzmanlar, mühendisler, üst düzey
yöneticiler, proje gerçekleştirmek isteyen farklı sektörlerden ticari alıcılar, iş
adamları, yatırımcılar, sanayi, satın alma yöneticileri ve yetkilileri, acente ve
distribütörler, distribütörlük ve bayilik almak isteyen firmalar, ticaret odaları
ve sektör kurumları…
Visitor Profile
Mostly private sector, politics, public institutions, academy and press,
trade buyers, business leaders, investors, industrial purchasing managers,
authorities from different, sectors intending to realize projects, salesmarketinf managers, technical consultanst, experts, engineers .
Türkiye : %58
Avrupa : %10
Diğer : %7
Ortadoğu : %10
Rusya : %7
Afrika : %8
Katılımcı Dağılımı
Türkiye : %67
Uluslararası : %33
Tüm katılımcı
ve ziyaretçiler
tarafından ücretsiz
takip edilen Solarex
Seminerleri, her
yıl ilgiyle takip
edilmektedir.
Katılımcı Ürün Grupları
Fotovoltaikler
Hücreler, modüller, inverterler (evirici), ölçme ve kontrol teknolojileri, şarj cihazları, piller, kablolar, konnektörler, bağlantı kutuları,
güneş takip sistemleri, kurulum aparatları, bina entegre çözümler (BIPV), “Stand Alone” sistemler, güneş enerji santralleri, enerji
depolama sistemleri, EPC firmaları, jel aküler, solar kablolar, anahtar teslim on- grid off-grid sistemler, solar pompalar, kojenerasyon,
regülatörler, solar aydınlatma, güç kaynakları, güneşle çalışan tüketici ürünleri, waferlar, malzeme ve üretim ekipmanları…
Termal Teknolojileri
Soğurucular, kaplamalar, kollektörler, bağlantı parçaları, genleşme tankları, degazörler, ısı transferi akışkanları, ölçme ve kontrol
teknolojisi, montaj sistemleri, deolama tankları, üretim teknolojileri ve ekipmanları, havalandırma, soğutma, bina entegre çözümler,
ısılişlem, güneş termal santralleri…
Diğerleri
Araştırma ve geliştirme, test enstitüleri, sektörel basın ve diğer yayıncılar, eğitim, finansman, organizasyonlar, dernekler, sigortacılar,
üniversiteler, danışmanlar…
Exhibitor Profiles
Photovoltaic
Cells, modules, inverters, measurement and control technology, chargers, batteries, cables, connectors, junction boxes, tracking
systems, mounting systems, installation apparatus, building integrated photovoltaic (BIPV), stand alone systems, solar power plants,
energy storage systems, EPC firms, gel batteries, inverters, solar cables, turn key on- grid off-grid systems, solar pumps, cogeneration
regulators, solar lightening, power supplies, solar powered consumer products, wafers, materials and manufacturimg equipment…
Thermal Technologies
Absorbers coating, collectors, fittings, expansion tanks, degasers, heat transfers fluid, measurement and control technology, mounting
systems, storage tanks, tracking systems, manufacturing technology and equipment, air conditioning, cooling, building integration
solutions, heat treatment, solar thermal power plants…
Others
Research and development, testing institutes, sectorial press, publishers, education and training, financing, organizations, asociations,
insurance representatives, universities, consultants…
Yerli ve Yabancı Firmalardan
Seminerlere büyük ilgi
Zengin katılımcı
ürün grupları,
dünyanın dört bir
yanından gelen
ziyaretçilere
çözümler
sunmaktadır.
Ülkemizin Güneş Enerjisi Teknolojilerinden daha iyi faydalanabilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Solarex İstanbul
Seminerleri, fuarla eş zamanlı olarak düzenlenmekte ve sektörel bilgilendirme amaçlı sunumlar paylaşılmaktadır. Yatırım, finans ve
uygulama örneklerinin anlatıldığı seminerler, sektör ilgilileri tarafından yakından takip edilmektedir. Solarex İstanbul, binlerce ziyaretçiyi
ağırlarken, çok sayıda yeni iş bağlantılarına da sahne olmaktadır. Fuar sırasında organize edilen seminer programları, fuarın başarısında
önemli bir rol üstlenmiş durumdadır. Düzenlenen seminerler, fuar sırasında binlerce yeni iş bağlantısının kurulmasını olanaklı hale
getirirken, katılımcı ülkeler açısından da güneş enerjisi sektöründe eşsiz fırsatların doğmasını sağlamaktadır.İlgili Kamu kurumlarının
üst düzey yöneticileri, dernekler, üniversiteler ve çok sayıda firma katkılarıyla gerçekleştirilen seminerler, sektör tarafından ilgiyle takip
edilmektedir. Ülke çapında sektörün tüm paydaşlarının birbiri ile etkin bir biçimde iletişime geçebilmesi, sektördeki tüm yeniliklerden
haberdar olup, takip edebilmesi, bu alandaki ticari faaliyetlerin artması amacıyla fuar kapsamında düzenlenen seminerlere katılım
yoğun olmaktadır.
Geçtiğimiz yıl, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından “Solar Güneş Enerjisi Sistemlerinde TSE Laboratuvar Faaliyetleri”, “ithalat
denetimi ve sürdürülebilirlik” konulu sunumlar yapılırken eş zamanlı olarak farklı bir salonda, İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) tarafından
İzmir’de Güneş Enerjisi Sektörü ve İzka’nın faaliyetleri konulu sunumlar gerçekleştirildi. Fuarın ikinci günü de devam eden seminerlerde,
“Panel ve invertörlerde dikkat edilmesi gereken hususlar”, “Ges uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar”, “Yatırımcı
gözüyle Ges Uygulamaları”, “Güneşin Türkiye’de ve dünyadaki gelişimi”, “Ges mevzuatlarının değerlendirilmesi”, “Ges’lerde hukuk,
sigorta ve finans” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Fuarın son günü ise, katılımcı firmaların ürün ve hizmetlerini tanıttıkları firma
seminerleri gerçekleştirildi. Tüm katılımcı ve ziyaretçiler tarafından ücretsiz takip edilen Solarex Seminerleri, her yıl merak ve ilgi ile
beklenmekte ve izlenmektedir.
Not: Solarex Fuarı Seminerlerinin içerik bilgilerine www.solarexistanbul.com sitesinden ulaşılabilir.
2008
2008
2009
2009
Geçmişten Bugüne Solarex...
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
Istanbul
Fuar Merkezi
Hakkında
İstanbul’u dünya fuarcılığının başkenti yapma amacıyla yola çıkan ve Türkiye’nin en büyük fuar alanlarına sahip olan İFM’de her yıl
ortalama 100 fuar yapılmaktadır. İDTM tarafından işletilen İFM’de düzenlenen ve her yıl sayısız ziyaretçi çeken fuarlar vasıtasıyla
binlerce firma yeni pazarla ve fırsatlarla buluşmaktadır. Kendi sektörlerinde dünyanın en büyük fuarları arasında sayılan ve her sene
yurtiçi ve yurtdışından yüz binlerce ziyaretçiyi çeken İstanbul Metal Fuarları, Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı,
Sleepwell Expo Yatak ve Teknolojileri Fuarı gibi uluslararası fuarlar İFM’de düzenlenmektedir. Havaalanı ve çevre yollara yakınlığı,
metronun merkezin içinden geçmesi, çok geniş otopark alanlarının mevcudiyeti, çevre düzenlemeleri ve mükemmel alt yapısı İFM’yi
cazip merkezlerden biri haline getirmiştir.
Istanbul Expo Center
Established with the aim of making İstanbul the capital city of the trade fair World and boasting the largest exhibition ground in
Turkey, İFM hosts averagely 100 trade fairs every year. Trade fairs organised every year by İFM, which is run by WTC İstanbul, attact
huge number of visitors and offer new business opportunities and markets to thousands of businesses. The international trade fairs
organised by İFM include İstanbul Metal Fairs Trio, Solarex İstanbul Solar&Pv Technologies exhibition each of which is recognised as
the wolrd’s largest in their respective fields and all attracts hundreds of thousands of visitors from across the World. Easily accessible
from the İstanbul İnternational Aisport and beltways, housing a subway station and offering immense parking spaces, İFM has become
one of the leading international trade fair centres with its beautiful landscape and perfect infrastructure.
0212 604 50 50
www.solarexistanbul.com

Benzer belgeler