Özgeçmiş Fizik Mühendisi - Udo Möhrstedt

Transkript

Özgeçmiş Fizik Mühendisi - Udo Möhrstedt
Özgeçmiş
Fizik Mühendisi - Udo Möhrstedt
Doğum Tarihi
27.05.1940, Recklinghausen
Eğitim
1960-1967
Fizik
Münster, Wilhelms Üniversitesi ve Gießen, Ludwig
Üniversitesi
İş Deneyimi
1967-1979
Varta AG, Frankfurt / Main, Hannover
Teknoloji Uygulama Başkanı
1980
MOLL Akkumulatoren
Batarya ve solar teknoloji alanında bir mühendislik firması kurdu (International
Battery and Solarpower Company)
1980’lerin ortalarından itibaren
“IBC Solartechnik“ firmasında fotovoltaik bileşenlerin satışı
1985
PV perakendecileri ağının kuruluşu ve teknik eğitim seminerleriyle
desteklenmesi
1986
Kloster Banz PV-Symposium (Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sempozyumu) kurucu
ortaklığı
1988
Kloster Banz Solarthermic Symposium (Solar Termik Sempozyumu) kurucu
ortaklığı
1990
FEGmbH, Sömmerda kuruculuğu (PV sistemlerinde kullanılan bileşenlerin ve
invertörlerin geliştirilmesi ve imalatı)
1993
Dresden’de Solarwatt Systems firmasının kuruculuğu (müşteriye özel solar
modüllerin geliştirilmesi ve imalatı, PV sistemlerinin tasarımı, satış ve kurulumu)
2000
IBC Solartechnik firmasının IBC SOLAR AG olması (borsada kote
olmamış)
2000’den itibaren
Avrupa ve Asya’da IBC iştiraklerinin kurulması
2003
IBC-Solarstrom Verwaltungs GmbH’nin kuruculuğu (kapalı uçlu fonların
başlatılması, kurulumu, pazarlanması ve yönetimi)
2009
Ernst & Young tarafından Yılın Girişimcisi seçildi
Udo Möhrstedt Hakkında








“Nicelik değil nitelik” ve “Küresel düşün – yerel ticaret yap” ilkeleri dünya çapına yayılan PV firmasının
kuruluşundan bu yana benimsediği ilkelerdir.
İlk petrol krizinde (1973/1974) Udo Möhrstedt petrolden bağımsız elektrik tedariğinin nasıl sağlanabileceği üzerine
düşünmeye başladı.
İlk “santraller” şebekesizdi ve av kulübelerinin, köy evlerinin ve ücra yerlerdeki PV binalarının üzerine kuruldu.
Şebekeye bağlı sistemler kurma vizyonu 1991’de şebeke besleme tarifesinin getirilmesinin ardından hayata
geçmeye başladı.
Udo Möhrstedt, Banzer PV-Symposium’un bundan yaklaşık 25 yıl önce kurucu ortaklığını üstlendiğinde (ve birkaç yıl
sonra da Thermic-Symposium’un), sadece iyimserliğini değil ileri görüşlülüğünü de kanıtlamış oldu. Bugün Banz
Manastırı’nda her yıl gerçekleştirilen PV Sempozyumu sektörün en önemli toplantıları arasında yer alıyor.
1996’dan 2002’ye kadarki dönemde Alman Güneş Enerjisi Birliği (Bundesverband Solarenergie) Yönetim Kurulu
Üyesi ve Sözcüsü olarak Alman PV sektörünü temsil etti. Solar termik ve fotovoltaik dallarında meslek birliklerinin
Alman Güneş Enerjisi Birliği’ne katılımında önemli rol oynadı.
Bugün, Udo Möhrstedt, diğer sorumluluklarının yanı sıra Bavyera Ekonomi, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı, Enerji
Danışma Kurulu üyesidir; “Lichtenfelser Sonnentage” Enerji Sponsorluk Ödülleri ana sponsoru ve Allianz Bavaria
Innovative / Cluster Offensive Bavaria bünyesindeki Enerji Teknolojisi çevre birliğinin de üyesidir.
Yenilenebilir enerji sektöründeki önemli çalışmalarıyla güneş enerjisi alanında lider bir isim olan Möhrstedt, OTTI
(Doğu Bavyera Teknoloji Transfer Enstitüsü) “Teknoloji Transfer Ödülü”ne, “Merkur” ve “Bavyera Çevre
Madalyası”na layık görüldü.
2009’da Ernst & Young tarafından Yılın Girişimcisi seçildi. Bu ödül, Möhrstedt’in güneş enerjisi ve yenilenebilir
enerji sektörünün gelişiminde oynadığı öncü rolün ödüllendirilmesi niteliğindeydi.

Benzer belgeler