İndir - Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Transkript

İndir - Kıbrıs Türk Sanayi Odası
KATAR ÜLKE RAPORU
Temel Makro Ekonomik Göstergeler
GSYİH ( Milyon $ )
200.112 (2014 )
KBGSYİH ( $ )
141.231 (2014)
Büyüme Oranı ( % )
%6,2 (2014)
Nüfus
2.238.000 (2014)
Yüzölçümü ( km² )
11.521
Başkent
Doha
Para Birimi
Katar Riyali halihazırda ABD Dolarına çıpalı olarak sabit 1 $ = 3,64 QR üzerinden işlem görmektedir. Madeni paralar: 25, 50 Dirhem Banknotlar: 1, 5, 10, 50, 100,
500 QR
Pasaport ve Vize İşlemleri
Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportlarına vize uygulanmamaktadır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri Katar’da bir otelde rezervasyon yaptırmaları halinde,
Doha Uluslararası hava limanında 30 dolar karşılığı 10 günlük vize alabilmektedirler.
Kullanılan Lisan
Resmi dili Arapça olan Katar’da yaşamakta olan yaklaşık 1.5 milyon yabancı çalışandan dolayı İngilizce ülkenin ikinci en fazla kullanılan dili haline gelmiştir.
Telefon Kodları
Uluslararası telefon kodu: + 974
Yararlı Adresler
KKTC Doha Temsilciliği
Temsilci: Aytuğ F. Plümer
Adres: P.O.Box 12466
Doha, State of Qatar
Tel: 00 974 448 37 693
Faks:00 974 448 37 692
E-Mail: [email protected]
T. C. Doha Ticaret Müşavirliği
Müşavir: Mustafa GÜLEÇ
Adres: Turkish Embassy Office
of the Commercial Counsellor
Al Khalifiya Zone 66, al Rabwa Street, Diplomatic area,
P.O.BOX 1977,
Doha/ STATE of QATAR
Tel: 00 974 44342130
Faks: 00 974 44342128
E-Posta: [email protected]
Web Sitesi: Doha Ticaret Müşavirliği
Genel Ekonomik Durum
Ekonomik Yapı
1995 yılında iktidarı ele geçiren Şeyh Hamad bin Khalifa al Thani’nin, borçlanarak ekonomiyi çeşitlendirme politikalarına hız verme düşüncesi, artan enerji
fiyatlarının da etkisiyle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur.
EIU tahminlerine göre ülkede satın alma gücü paritesi göz önüne alındığında kişi başına düşen milli gelir 100.000 $’ı aşmıştır. Bu itibarla, Katar bölgenin en iyi
ekonomik performans gösteren ülkesi haline gelmiştir.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Ekonomi Politikaları
Uygulanan ekonomik politikalar temel olarak, ülkenin zengin yeraltı kaynaklarının da yardımıyla hızlı bir kalkınma sürecini yakalamayı, dışa açık ve dünyaya
entegre bir ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçlamaktadır.
Doğalgaz ihracatı, Katar’ın toplam ihracatının %40’ına ulaşmıştır. Söz konusu oranın önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmektedir. Katar’ın toplam
doğal gaz rezervi 25,3 trilyon m3 ve yıllık LNG ihracatı 31 milyon tondur. Katar LNG ihracatını yılda 77 milyon ton düzeyine çıkarmayı hedeflemektedir. LNG
tesisleri, Katar’ın imalat sanayiinin en önemli kolu olarak göze çarpmaktadır.
Ayrıca, doğalgazdan petrol ürünleri üretilmesini ve ihraç edilmesini öngören “GTL – gas to liquids” teknolojisi konusunda da önemli adımlar atılmış
bulunmaktadır.
Diğer taraftan, ekonominin çeşitlendirilmesine ilişkin politikalar sadece doğalgaz ve buna bağlı sanayi tesislerinin kurulması ile sınırlı kalmamakta, enerji dışı
alanlarda faaliyet gösterecek firmaların Katar’a çekilmesine de çalışılmaktadır.
Bu çerçevede, Ras Laffan ve Mesaieed Sanayi Bölgelerinin yanı sıra; Katar Bilim ve Teknoloji Parkı (Qatar Science and Technology Park) ve Katar Finans Merkezi
(Qatar Financial Center) kurularak, teknoloji ve finans alanlarında yabancı yatırımcıların bu iki “serbest bölgede” %100 yabancı sermayeli şirket kurarak faaliyet
göstermelerine imkan tanınmıştır.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Ekonomik Performans
Gerek enerji fiyatlarındaki yükselişler, gerek yeni LNG tesislerinin art arda devreye alınması, yeni NLG ve petrokimya projelerinin oluşması ile birlikte son bir kaç
yıldır ihracat ve hidrokarbon üretimindeki artışlarla reel GSYİH’daki %20’lere varan hızlı büyüme 2010 yılında yakalanabilmiştir.
1990’ların ortalarında başlayan; liberalleşme, dışa açılma, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve yasal reformlar sonucunda yakalanan süreçte, 2002-2008
yılları arasında GSYİH 19,7 milyar $’dan 115 milyar $’a çıkmıştır. 2009 yılında Katar’ın GSYİH’sı küresel kriz nedeniyle 97 milyar dolara gerilemiştir. Ancak 2011
yılında 170 milyar dolara ulaşmıştır. 2012 yılında 190 milyar dolar 2013 yılında ise 203 milyar dolar olmuştur. 2014 yılında ise 200 milyar dolar olacağı tahmin
edilmektedir.
Katar’ın uyguladığı ekonomi politikalarıyla, LNG üretimini hedeflenen 77 milyon ton/yıl (günlük 5 milyon varile eşdeğer) kapasitesine ulaştırmıştır. Bunun
yanında, petrol ve doğalgaz sektörlerinin ağırlığını imalat sanayi, ulaştırma, finans, ticaret ve turizm sektörleri lehine değiştirecek kapsamlı ekonomik
çeşitlendirme politikasının sonuçlarının alınması ve hidrokarbon kaynaklarına dayalı sanayi projelerinin devreye girmesiyle birlikte, nominal GSYH’nin 2013
yılında nominal GSYH’si 203 milyar dolar reel büyüme oranı % 6,3 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise büyüme oranının %6,2 olduğu tahmin edilmektedir.
IMF tahminlerine göre 2012-2015 yılları arasında yeni enerji projeleri planlanmadığı için büyüme oranının % 6’larda kalacağı tahmin edilmektedir.
Katar’ın büyük hidrokarbon rezervleri, ülkenin hızla büyüyen ekonomisinin lokomotifi konumundadır. Petrol sektörü Katar ekonomisinin temelini
oluşturmaktadır. Ekonominin kamu ağırlıklı olması ve hidrokarbon sektörünün de gelirlerin en önemli kısmını teşkil etmesi, Katar’ın büyüme hızının doğrudan
söz konusu sektöre bağlı olması sonucunu doğurmaktadır.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Pazar ile İlgili Bilgiler
Dağıtım Kanalları
Katar’a ihraç edilen bir malın pazardaki başarısı, acente veya distribütörün pazarlama ağının yaygınlığı ve etkinliği ile doğru orantılıdır. Bu yüzden acente seçimi
oldukça önemlidir.
Katar’da iş yapmak isteyen firmaların, pazarın koşullarını ve tüketicinin alışkanlıklarını bilen, yaygın bir dağıtım ağına ve sağlam ilişkilere sahip aracılar ile
kuracakları ilişkiler pazardaki başarılarına büyük katkı sağlayabilecektir.
Başkent Doha’da genel olarak ürünler son kullanıcılara büyük ve gösterişli alışveriş merkezleri (Mollar), daha küçük çarşılar ve sokak dükkânları aracılığıyla
ulaşmaktadır. Büyük alışveriş merkezlerinde (City Center ve Villagio gibi) oldukça kaliteli ürünler yüksek fiyatlarla alıcılarla buluşmaktadır. Diğer taraftan büyük
alışveriş merkezlerinde yer alan hipermarketlerde ise gıda ürünlerinde beyaz eşyaya, kırtasiye ürünlerinden tekstil ürünlerine pek çok kalem ürün satılmaktadır.
Gerek City Center gerekse Villagio alışveriş merkezlerinde Carefour bu tarzda açılan hipermarkettir. Küçük çarşılarda ve sokak dükkânlarında ise daha ziyade
Araplar dışında nüfusa hitap eden nispeten kalitesiz ve düşük fiyatlı ürünlere rastlanmaktadır.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Franchising
Katar’da franchising hızla gelişen bir iş yöntemidir. Katar’lı yatırımcılar, başarısını kanıtlamış yöntemler çerçevesinde istikrarlı bir gelir getiren yatırım olarak
gördükleri franchising konusunda istekli davranmaktadırlar.
Ağırlıkla ABD firmalarının kontrolünde gelişen pazarda gıda işletmelerinin yanı sıra, spor merkezleri, oto kiralama, tekstil ve hazır giyim, emlak komisyonculuğu
da franchise yönteminin hızla yayıldığı sektörlerdir.
Yüksek alım gücüne sahip genç nüfus, ülkede çalışmak için bulunan yalnız yaşayan yabancıların çokluğu, alternatif eğlence imkanlarının kısıtlılığı ve Türkiye’ye
olan ilgi, özellikle gıda sektöründe franchise vermek isteyen firmalarımız açısından cazip fırsatlar yaratabilecektir.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Doğrudan Pazarlama
Katar mevzuatlarına göre yabancı firmalar ürettikleri mal ve hizmeti piyasaya, acenteleri kanalıyla sunabilirler. Bununla birlikte, bir kamu ihalesi kapsamında
faaliyet gösteren yabancı firmalar doğrudan mal ithalatı gerçekleştirebilirler. Öte yandan, Katar’da kurulacak temsilcilikler kanalıyla pazarlama faaliyetleri
yürütülebilir. Bununla birlikte, temsilcilik ofisleri de doğrudan ithalat yapamazlar.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Reklam ve İlan Olanakları
Katar’da en yaygın reklam biçimi, billboardlar ve broşürlerdir. Öte yandan, gazete ilanları, radyo ve TV reklamları da ürün tanıtımı için kullanılan diğer
yöntemlerdir. Mevcut PR şirketleri, promosyon faaliyetlerini yürütmek konusunda uzmanlaşmışlardır.
Katar’da 3 ingilizce ve 3 arapça gazete yayımlanmakta olup bu gazeteler aşağıda belirtilmektedir.
Gulf Times (http://www.gulf-times.com), The Peninsula (http://www.thepeninsulaqatar.com) ve Qatar Tribune (http://www.qatar-tribune.com) ve Al-Sharq
(Arapça) (http://www.al-sharq.com), Al-Watan (Arapça) (http://www.al-watan.com), Al-Raya ( http://www.raya.com )
Devlete ait Qatar Radio and Television Corporation, Qatar Television (QTV) ve Qatar Broadcasting Service (QBS) Radyosunu işletmektedir. Her iki kuruluş da
yayınlarında reklamlara yer vermektedir. Öte yandan, merkezi Katar’da bulunan ve Arap ülkelerinde son derece etkili olan Al-Jazeera Televizyonu da reklam
imkanı sunmaktadır. (http://www.aljazeera.net)
Sözkonusu radyo ve TV istasyonlarına reklam veren, diğer taraftan, Katar’da billboard kiralayarak yaygın reklam imkanı sağlayan Q Media Firmasıdır.
(http://www.qmediame.com)
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Fiyatlandırma
Ürün fiyatlandırması, Katar’ın dünyanın hemen hemen her ülkesinden çok çeşitli malların bulunduğu küçük bir pazar niteliği taşıması nedeniyle son derece
önemlidir.
Enflasyonun rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde tüketiciler fiyatları yakından takip etmekte ve fiyat değişikliklerine ani reaksiyon vermektedirler.
Bu nedenle, gıda maddeleri başta olmak üzere pek çok alanda Katar pazarına mal sevk eden firmalar, ürünlerin fiyatında zaman zaman önemli indirimler yaparak
tüketici alışkanlıkları oluşturmak ve pazar payını artırmak yönünde çaba sarf etmektedirler. Bununla birlikte yapılan promosyonların ve reklamların etkinliğinin
seçilen acentenin veya distribütörün tecrübesine bağlı olduğu unutulmamalıdır.
Fiyatlandırmada malın özelliğine bağlı olarak gümrük vergileri ve CIF ulaştırma maliyetleri önemli faktörleri oluşturmaktadır. Katar’da hâlihazırda KDV ve ÖTV
bulunmamaktadır.
Fiyatlandırma Katar Riyali üzerinden yapılmalıdır.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Satış Sonrası Hizmetler
Satış sonrası servis ve müşteri hizmetleri, Katar’lı acentanın / distribütörün sorumluluğunda değerlendirilir. İthalatçı şirketler, genelde ithal ettikleri ürünler için
yedek parça bulundurmakta, ayrıca pazar payına bağlı olarak yetkili servis ağı da kurmaktadırlar.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Etiketleme
Etiketler ürün ve marka adını, üretim ve son kullanma tarihlerini, ürünün menşeini, üreticinin adını ve adresini, ağırlığını, muhteviyatı hakkındaki tüm bilgileri
içermelidir. Gıda ürünlerinin ambalajları mutlaka Arapça / İngilizce veya Arapça olmalıdır. Tüm gıda ürünleri açıkça etiketlenmiş olmalıdır: ürün ve marka isimleri,
üretim ve son kullanma tarihleri; menşe ülke, imalatçının adı, metrik birim ağırlığı ve kullanılan katkı maddeleri yazılmalıdır. Buna ek olarak, katkı maddeleri
olarak kullanılan bütün katı yağlar ve sıvı yağlar, açıkça etiket üzerinde belirtilmelidir.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Ödeme Şekilleri
L/C, Katar’daki en yaygın ödeme biçimidir. Bununla birlikte firmalar; avans ödemesi veya doğrudan transfer gibi diğer ödeme biçimlerini de kullanmaktadırlar.
Diğer ödeme şekillerinin kullanılması Katar’lı firma ile kurulan ilişkinin yakınlığına bağlıdır.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Navlun ve Taşımacılık
Ülkede üç önemli liman bulunmaktadır. Doha Limanı özellikle konteyner ve aktarma limanı olarak kullanılmaktadır. Mesaaieed Limanı ise daha ziyade sanayi
ürünleri ve petrol sevkiyatında kullanılmaktadır. Ras Laffan Limanı ise genel olarak doğalgaz sevkiyatının yapıldığı bir limandır. Gemi trafiğinin artmasıyla birlikte
Doha Limanı kapasitesini iki katına çıkararak 800.000 TEUya ulaşmıştır.
Türkiye ile Katar arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması bulunmamaktadır. Fakat Türk taşımacıları, 120 dolar karşılığında temin edebildikleri
sürücü davetiyesi karşılığında Katar’a karayolu ile taşıma yapabilmektedirler. Güzergâh üzerindeki ülkeler sırasıyla Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar’dır.
Katar’a taşıma yapan araçlarımız Suriye sınırında bulunan Cilvegözü sınır kapısından çıkış yapmaktadır. Karayolu ile İstanbul Katar’ arası yapılacak taşımalarda
transit süre yaklaşık 10-12 gündür. Komple tır navlun ücreti ise yaklaşık 4.500-5.500 dolar arasındadır.
Katar’ın bir GCC (Körfez İşbirliği Ülkeleri) ülkesi olması sebebiyle, karayolu ile gönderilen araçların gümrüklemesi Suudi Arabistan Hadise kapısında yapılmaktadır.
Bu kapıda araçların içini görüntüleyebilen sınırlı sayıda X-ray cihazının bulunması, ciddi kuyruklar oluşturmakta ve nakliye ile ilgili sorunlar yaşanmasına yol
açmaktadır.
Suudi Arabistan gümrük kapısında zaman zaman araçların tamamen boşaltıldığı ve tekrar yüklendiği, yükleme esnasında paketleme listesinde belirtilen kap-kilo
detaylarına uyulmadığı ve dolayısıyla açılan beyannamelerle paket listelerindeki uyumsuzluklar nedeniyle bazı gümrük sorunları yaşanabilmektedir.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Dış Ticaret Politikası ve Vergiler
Dış Ticaret Politikası
Katar’ın Körfez İşbirliği Konseyi Gümrük Birliği’nin (KİKGB) 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmesi, Katar’ın gümrük mevzuatının önemli ölçüde basitleşmesini
sağlamıştır. KİKGB çerçevesinde üye ülkeler, ortak gümrük mevzuatı ve tarifesi uygulamaktadırlar. Bu çerçevede, KİKGB’e giren ürünler, Gümrük Birliği Alanına
giriş yaptıkları ilk noktada (single point of entry) gümrük işlemine tabi tutulmaktadır. Pek çok ürünün ithalatının yapılabilmesi için ithalatçı lisansı gerekmekte
olup, bu lisans sadece Katar vatandaşlarına verilebilmektedir. Ülkede sadece yetkilendirilmiş yerel acentelerin ithalat yapabilmelerine izin verilmektedir.
Bununla birlikte, yerel acentenin yedek parça ve satış sonrası hizmet yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda yerel acente kullanılması
zorunluluğundan vazgeçilebilmektedir. İthalat lisansı, yalnızca Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’na tescilli Katarlı ithalatçılara verilmektedir.
KİKGB çerçevesinde, KİK üyesi ülke menşeli mallar gümrük vergisinden muaftır. Diğer taraftan, Büyük Arap Serbest Ticaret Alanı (GAFTA) içerisinde yer alan
Katar, GAFTA doğrultusunda GAFTA’ya üye Arap ülkeleri orjinli mallara gümrük vergisini kaldırmıştır.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Rejimi
Gümrük Vergileri
Katar’ın KİK üyeliği çerçevesinde üçüncü ülkelere uygulanan gümrük vergisi oranı pek çok ürün için CIF fiyatının % 5’i olarak belirlenmiştir. Mal fiyatının FOB
olduğu hallerde CIF fiyat, FOB fiyatın %15 fazlası olarak belirlenir. Bununla birlikte,
-
Bazı temel gıda maddelerinin (buğday, pirinç, mısır, un, çay ve kahve, şeker, baharatlar, yem bitkileri, süt tozu, canlı hayvanlar, taze sebze ve meyveler,
deniz ürünleri) ithalatında gümrük vergisi oranı %0’dır.
Diğer taraftan tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için gümrük vergisi oranı %100’dür.
Aşağıda belirtilen ürünlerin ithalatında farklı gümrük vergisi oranları uygulanmaktadır;
-
Çimento %20 (Halihazırda %0 olarak uygulanmaktadır)
Çelik (10 mm ve üzeri) %20 (Halihazırda %0 olarak uygulanmaktadır)
Çelik levhalar %20
Üre %30
Müzik aletleri ve sanat eserleri %15
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Yasakları
Katar, Arap Birliği’nin İsrail boykot uygulamasına katılmakta olup, ülkeye İsrail mallarının ithalatına izin verilmemektedir.
Geçici İthalat
Ülkede sürdürülen projeler kapsamında kullanılacak olan ağır iş makineleri ve ekipman, yarı mamul maddeler, fuar ve sergilere katılım amaçlı getirilen eşyalar,
tamir veya bakım için getirilen makine ve ekipman, yük taşıma amaçlı konteynerler ve ticari numunelerin geçici ithalatı, ithalatı yapılacak eşya için ödenmesi
gereken gümrük vergisi kadar teminatın banka teminat mektubu veya nakden yatırılması halinde mümkündür. Geçici ithalat Gümrük İdaresinin ön onayına
tabidir. Geçici ithalat izni 6 aylık süre için verilir ve 6 ay daha uzatılabilir.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Tarife Dışı Engeller
Menşe şahadetnamesi, sağlık sertifikası ve fatura gibi ihracatla ilgili belgelerin ülke Konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi talep edilmekte olup, bu durum
zaman ve maddi kayıp oluşmaktadır.
Katar gümrük kapısında, daha önce davetiye usulü ile kabul edilen TIR’lardan vize istenmeye başlanılması ve dolayısı ile sadece vize alabilen kısıtlı sayıdaki araç
ile bu sevkiyatların yapılabilmesi nedeniyle araç bulma sorunu ortaya çıkabilmekte olup, söz konusu durum nakliye maliyetlerinin yükselmesine ve taahhütlerin
süresi içinde yetiştirilememesine sebep olmaktadır.
Katar’a kara, hava ve deniz yolu ile gönderilen malzemelerin gümrüklerden çekilmesi aşamasında karşılaşılan zorluklar sadece malzemelerin nakliyesini
aksatmakla kalmayıp taşınan malın maliyetini de olumsuz etkilemektedir. Gümrüklerde yaşanan sıkıntı ana hatları ile alt yapı yetersizliğine dayanmaktadır.
Karayolu, liman ve havaalanındaki kısıtlı stok alanları ve ülkeye malzeme girişindeki ani artış tüm gümrüklerde kilitlenmelere yol açabilmektedir.
Deniz yolu ile taşınan malzemelerde özellikle birkaç ana sorun kendini hemen hissettirmektedir. Bunlardan birincisi Doha’daki tek limanın şehrin tam ortasında
olması ve limanın sahip olduğu arazinin taşınan malların geçici olarak limana indirilmesi için yeterli olmamasından kaynaklanan sorunlardır. Liman ve gümrük
idaresi “Direct Delivery” yapılması konusunda ısrar etmekte ve gümrük belgelerinde meydana gelebilecek en ufak eksiklik yüzünden mallar limana varmış olsa
bile belgeler tamamlanana kadar gemi açıkta bekletilebilmektedir.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Katar’a İhracatta Gerekli Belgeler
Katar’a ihracatta gümrük işlemlerini gerçekleştirmek için aranan belgeler menşe şahadetnamesi, fatura, yükleme listesi ve üreticinin İsrail boykot
beyannamesidir. Ayrıca hayvansal ürünlerin ihracatında, sağlık sertifikası, “helal sertifikası” ile bitkisel ürünlerde bitki sağlık sertifikası bulunmalıdır.
Faturada mutlaka malın üreticisinin adı, açık adresi olmalı ve kaşesi bulunmalıdır. Sevkiyata ilişkin tüm belgelerin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi ve Katar
Devleti Ankara Büyükelçiliği’nden tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, satış amaçlı olmayan “numune”ler, ayrı bir fatura ile sevk edilmeli ve faturanın
üzerinde mutlaka “not for resale” ibaresi ile fiyat (“value for customs purposes”) bulunmalıdır. Diğer taraftan yükleme listesinde paketlerin sayısı ve ağırlığı yer
almalıdır.
İhracat ve ithalatta en fazla kullanılan ödeme şekli akreditifli ödemedir.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Standartlar
KİK Gümrük Birliği çerçevesinde, KİK’e üye 6 ülke ortak standartlar oluşturma konusundaki çalışmalarına devam etmektedir. Bununla birlikte, mevcut durum
itibariyle her üye ülke kendi standartlarını uygulamaya devam etmektedir. KİK’e üye ülkelerin uygulamaya başladıkları kontroller ile ilgili olarak Dünya Ticaret
Örgütü üyelerine gerekli bildirmeyi yapmamaları sorunlara neden olabilmektedir. Standartları geliştirme ve uygunluk denetimini yapma görevi, Ekonomi ve
Ticaret Bakanlığı gözetiminde bağımsız faaliyet gösteren Qatar General Organization for Standards and Metrology’ye (QGOSM) verilmiştir. Bununla birlikte,
Ulusal Sağlık İdaresi, Enerji ve Sanayi Bakanlığı ve Belediye İşleri ve Tarım Bakanlığı, yetki alanlarına giren konularda söz konusu kuruluşa görüş ve önerilerini
iletmektedir. QGOSM laboratuvarları hâlihazırda gıda ve inşaat malzemelerini test etmekte ve ölçüm aletlerinin kalibrasyonunu gerçekleştirmektedir.
Önümüzdeki döneme ilişkin planlar arasında, söz konusu laboratuvarların elektrik ekipmanı ve oyuncakların da test edilmesine imkân sağlayacak şekilde
geliştirilmesi yer almaktadır. Katar ürün sertifikalandırma işlemlerini ISO standartları çerçevesinde üreticinin uygunluk sertifikası, bildirimi veya ihraç ülkesindeki
akredite
edilmiş
laboratuvarların
raporlarına
göre
gerçekleştirmektedir.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
KATAR’A TARIM ÜRÜNLERİ İHRAÇ POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME MATRİSİ
Sektör
GTİP
Şekerli ve
1704,
Çikolatalı
1806
Mamuller
Bitkisel
Yağlar
Katar’ın
ithalatı
Potansiyel
2013
ürünler
(milyon
dolar)
Türkiye’nin
Katar’a
İhracatı
2014 (mily
on dolar)
Türkiye’nin
Dünya
Türkiye’nin Katar’ın
Türkiye’nin
Katar’a
İthalatında Katar’a
İthalatında
Toplam
İhracatı 2013
Katar’ın
İhracatında Değişim (%
İhracatı 2014
(milyon
Payı (%)
Değişim (%) ) 2012(milyon dolar)
dolar) 12
2014
2013-2014 2013
aylık)
Türkiye’nin
Katar’a
Katar’ın İthalatında
İhracatı 2014 İlk 5 Ülke ve Pazar
(milyon dolar) Payları (%) 2013
12aylık)
Şekerli ve
çikolatalı
mamuller
6,6
1.114
6,6
BAE (16) İsviçre (9)
KİK (%0) Türkiye dahil
Lübnan (8,6) Türkiye
diğer (%5)
(7,5) Polonya (6,4)
3,4
BAE (68) S.Arabistan
(13) Umman (7)
KİK(% 0) Türkiye dahil
Malezya (5) Türkiye diğer (% 5
(2)
94
1507,
1508,
1511,151
Bitkisel ve
2, 1513,
hayvansal 88
1514,
yağlar
1515,
1516,151
7
3,4
1.059
0,15
0,1
100
79
8
8
3,3
1,9
Katar’ın Türkiye’ye ve
Rakip Ülkelere
Uyguladığı Gümrük
Oranları
(Tür
kiye’ MFN içindedir)
Süt
Ürünleri
Makarna
0406
1902
Peynir
Makarna
65
40
Yaş Meyve
0805
Sebze
Narenciye 31
Bisküvi
190531
Tatlı
bisküviler
Bisküvi
190532 Gofretler
Bakliyat
071340
Zeytinyağı 1509
3,4
0,352
0,639
172
507
933
0,13
0,34
0,27
13
77
-25
12
35
28
3
0,198
0,861
3,4
S.Arabistan (29)
Fransa (9) Mısır (8)
Danimarka (7)
Bahreyn (6)
Türkiye (%5)
KİK(%0)
Y. Zelanda
(%5) Fransa (%5)
0,352
Kuveyt (37)
S.Arabistan (18) İtalya KİK (% 0) Türkiye dahil
(11) BAE (9) Fransa diğer (% 5)
(5)
0,639
Güney Afrika (34)
Mısır(23) Lübnan (17)
0
Türkiye (6) Pakistan
(5)
24
0,610
311
0,25
14
-9
0,533
0,610
İngiltere (19) Umman
(11) S.Arabistan
KİK (% 0) Türkiye dahil
(10,5) BAE (9,5)
diğer (% 5)
Singapur (5,7)
6
0,658
220
0,08
-2
47
0,676
0,658
BAE (55) Avusturya
KİK(% 0) Türkiye dahil
(15) Türkiye (8) İtalya
diğer (% 5)
(5) Mısır(3)
0,181
BAE (78) Kanada (5)
Myambar (5)
Tanzanya (3) Suriye
(3)
(%5)
0,327
İspanya (41) Suriye
(13) Lübnan (12)
Tunus (9) Filistin (6)
Türkiye (5)
İspanya (%5) KİK(%0)
Türkiye (%5)
Mercimek 7
Zeytinyağı 6
Kaynak: ITC-Trade Map, TÜİK
0,181
0,327
193
88
0,49
0,06
235
-12
36
5
0,054
0,375
KATAR’A SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRAÇ POTANSİYELİ DEĞERLENDİRME MATRİSİ
Potansiyel
ürünler
Sektör
GTİP
Otomotiv
ana ve yan
sanayisi
4011,
4012,
4013,
6813,
8407,
8408,
8409,84 Otomotiv
82,
yan
8483, sanayi
8484,
8507,
8511,
8512,
8706,
8707,
8708
Türkiye'nin
Katar'ın
Katar'a
ithalatı 2013
İhracatı
(milyon
2014 (milyo
dolar)
n dolar)
565
Pompa ve
8413,
kompresorle
8414
r
Pompa ve
526
kompresorler
7214,
7216,
İnşaat
7228,
malzemeleri 7308,
7318,
7326
Demir Çelik
İnşaat
516
Malzemeleri
Mobilya
9401,
9403
Mobilya ve
aksamı
478
10,5
2,2
15,9
16,5
Dünya
Türkiye'nin
Türkiye'nin
İthalatında Katar'a
Toplam
Katar'ın
İhracatında
İhracatı 2014
Payı (%)
Değişim (%)
(milyon dolar)
2013
2013-2014
8.477
865
8.116
2.245
0,09
0,57
0,5
0,3
38
83
-10
-11
Katar'ın
Türkiye'nin
İthalatında Katar'a
Değişim (% İhracatı 2013
) 2012(12 aylık)
2013
(milyon dolar)
-3
27
,12
0,2
7,6
1,2
17,7
18,1
Türkiye'nin
Katar'a
İhracatı 2014
(12
aylık) (milyon
dolar)
Katar'ın
İthalatında İlk
5 Ülke ve
Pazar Payları
(%) 2013
Katar'ın Türkiye'ye
ve Rakip Ülkelere
Uyguladığı Gümrük
Oranları
(T
ürkiye MFN
içindedir)
10,5
Japonya (25)
Çin (12)
Almanya (10) %5 (MFN)
ABD (9) G.Kore
(5)
2,2
ABD (25)
Japonya (22)
İtalya (14)
Almanya (8)
İngiltere (6)
%5 (MFN)
15,9
BAE (32)
S.Arabistan
(11) Çin (9)
Almanya (6)
İtalya (5)
%5
(MFN),
(KİK)
16,5
Çin (23) İtalya
%5
(21) ABD(8)
(MFN),
Almanya (6)
(KİK)
Malezya (4)
%0
%0
Boru ve
bağlantı
parçaları
8481
Elektrikli
makineler ve 8544
kablolar
Boru ve
bağlantı
parçaları
7304,
7305,
7306,
7307
Muslukçu
borucu
eşyası ,
vanalar
469
0,785
600
0,4
24
17
0,629
0,785
Kablo ve
teller
451
9,6
2.422
0,5
-4
-23
10
9,6
Demir
Çelikten
Borular ve
Bağlantı
Parçaları
454
Altın
7113
mücevherat
Altın
390
mücevherat
Elektrikli
8504,
makineler ve 8502,
kablolar
8501
Elektrik
transformatö
rleri, motor 343
ve
jeneratörler
8429,
İş ve maden
8430,
makineleri
8474
İnşaat ve
Maden
Makineleri
Beyaz Eşya
7321,
8418,
8422,
8450,
8509,
8516
Beyaz
Eşya
341
251
0,987
0,845
26,2
4,9
4,8
1.681
4.347
1.182
592
5.048
1,4
1,2
0,5
0,27
0,15
-17
-39
164
133
29
-4
-2,3
-18
3
18
1,2
1,4
9,9
2,1
3,7
İtalya 832)
ABD (10)
İngiltere (8)
Almanya (6)
Çin (5)
BAE (20) Mısır
(16) Umman
(13) G.Kore
(10)
S.Arabistan (8)
%5 (MFN)
%0-5
(MFN),
%0 (KİK)
0,987
Japonya (18)
%5
Çin (10) İtalya
(MFN),
(9,4) BAE (9)
0 (KİK)
ABD (6)
0,845
İsviçre (55)
Malezya (9)
Fransa 87)
İtalya (6,7)
Hindistan (4)
26,2
İngiltere (16)
Çin (11) G.Kore
%0-%5 (MFN)
(10,5) ABD (10)
Almanya (8)
4,9
İtalya (17) Çin
(14) Japonya
(13) Almanya %5 (MFN)
(11) G.Kore
(10)
4,8
Çin (18) ABD
(13,2) İtalya
%5 (MFN)
(13) Almanya
(8) Tayland (7)
%0-5
(MFN),
%0 (KİK)
%
Doğal taşlar 6802
İşlenmiş
Doğal
taşlar
Elektrikli
makineler ve 8537
kablolar
Elektrik
kontrol,
dağıtım
tabloları
Boru ve
bağlantı
parçaları
3916,
3917,
3918,
3922,
3925
200
9,9
1.124
0,1
-41
55
16,8
9,9
193
5,3
666
0,5
-58
-9
12,8
5,3
Plastik boru ,
profil ve
plastik inşaat
165
malzemeleri
Alüminyum
7604,76 Alüminyum
inşaatt
160
10,7606 işşaat aksamı
mazlemeleri
Temizlik
maddeleri
Temizlik
maddeleri
3401
3402
Cam ve
6908,
seramik
6910,
inşaat
6902
malzemeleri
Sabunlar
Deterjanlar
59
63
Seramik
inşaat
130
malzemeleri
7,8
1,7
0,170
1,5
4,4
1.825
1.473
496
792
569
0,3
0,19
0,6
0,2
0,18
30
-1
-6
25
51
36
-13
30
3
30
6
1,9
0,181
1,2
2,9
İtalya (32) Çin
(21) İspanya
(10) Türkiye
(7) Hindistan
(4)
G.Kore (17)
Hindistan (16)
BAE (12)
Almanya (10)
ABD (7)
%0
(KIK)
%5(MFN)
%5
(MFN),
0 (KİK)
%
7,8
Bahreyn (31)
BAE (12)
Almanya (8)
ABD (6) Çin
(5,7)
%5
(MFN),
0 (KİK)
%
1,7
BAE (28) Çin
%5
(20) ABD (11)
(MFN),
S.Arabistan
0 (KİK)
(10) İtalya (6)
%
0,170
S.Arabistan
(46) BAE (16) %5
ABD (6) Fransa (MFN)
(5,7) İngiltere (KİK)
(5,6)
%0
1,5
S.Arabistan
%5
(48) BAE (15)
(MFN)
Fransa (6) ABD
(KİK)
(6) Almanya (3)
%0
4,4
Çin (28) İtalya
(17) İspanya
%5 (MFN)
(15) BAE (7)
Almanya (6)
Elektrikli
makineler ve 8536
kablolar
7005,
Cam ve
7008,
seramik
7007,
inşaat
7016,
malzemeleri
7019
Halı
Halı
Elektrik
anahtarları,
sigortalar
122
vb.
Düz cam,
Cam
karo
115
5702
Dokunmıuş
halılar,
kilimler
5703
Tufte edilmiş
halılar, yer 21
kaplamaları
29
0,428
10,6
0,158
0,979
438
2.012
437
206
0,1
0,21
0,7
0,3
268
37
71
28
-9
27
-5
-11
0,116
7,7
0,092
0,760
0,428
Çin (12)
İngiltere (11)
Almanya (10,7) %0-%5 (MFN)
İtalya (10) ABD
(8)
10,6
BAE (18) Çin
%5
(15) ABD (12)
(MFN),
Kuveyt (9)
(KİK)
Belçika (8)
%0
0,158
Türkiye (21)
S.Arabistan
%5
(17) Hindistan (MFN),
(17) Çin (8)
(KİK)
İran (6)
%0
0,979
Çin (20) BAE
%5
(15) ABD (14)
(MFN),
Türkiye (12)
(KİK)
S.Arabistan (7)
%0
Sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Tarım sektörünün Katar GSYİH’sı içerisindeki payı %0,1’in altında gerçekleşmektedir. İklimin elverişsizliği ve su kaynaklarının yetersizliği bu sektördeki
büyümenin artış kaydetmesini engellemektedir. Katar’ın ekilebilir arazisi, toplam yüzölçümünün %0,7’sine tekabül etmekte olup, tamamı devlete aittir. Ülkenin
tarımsal üretimi son derece kısıtlı olup, bazı sebzeler ve hurma ile sınırlıdır. Katar gıda ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşılamaktadır.
Kaynak: Ülke Masaları – Fas Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Sanayi
Katar’ın sanayi sektörünü kurma çabaları büyük ölçüde ülkenin zengin doğalgaz kaynaklarını girdi olarak kullanacak projelere yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda,
doğalgaz sıvılaştırma (LNG) ve doğalgazdan petrol ürünleri üretimi (GTL) sanayileşme programının temelini oluşturmaktadır.
Kaynak: Ülke Masaları – Fas Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Turizm
İslam Eserleri Müzesi’nin tamamlanması, otantik Souq Waqif’in restorasyonu gibi çalışmalar, Doha’nın bir kültür ve turizm merkezi haline gelmesini, Qatar
Airways’in yatırımları ve Yeni Doha Uluslararası Havalimanı ise, ülkenin dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri haline gelmesini amaçlamaktadır.
Katar’da iş ve kongre turizmi geliştirilmektedir. Bu amaçla Doha’da 50.000 m2’lik bir fuar merkezi inşa edilmiştir, içinde çeşitli restoranlar ve bir oteli içeren 112
katlı bir kule bulunmaktadır. Ayrıca Education City içerisinde 2.500 kişilik bir auditorium ve 500 kişilik bir tiyatro bulunduran Convention Center’in inşaatı da
sürdürülmektedir.
Halen 22.000 civarında olan ülkedeki lüks otel odası sayısının 2022 Dünya Futbol Şampiyonasına kadar 95.000’e çıkartılması planlanmaktadır. Ayrıca Ulusal
Müzenin ve diğer müzelerin yenilenmesi, yeni bir Kültür Köyü’nün inşasını da önümüzdeki 5 yılda turizm sektöründe hayata geçirilecek diğer başlıca projeler
arasında yer almaktadır.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Ulaştırma
Ulaştırma sektöründe, ülkenin stratejik konumunun getirdiği avantajdan yararlanılmasını teminen 11 milyar $ tutarındaki, 50 milyon yolcu kapasiteli Yeni Doha
Uluslararası Havalimanı’nın inşaatı devam etmektedir.
Havalimanının en büyük projesi olan terminal inşaatı TAV tarafından Japon Taisei Firmasıyla birlikte sürdürülmektedir.
Bunun yanı sıra, ilk aşaması 7 milyar $’a mal olması öngörülen 6 milyon konteyner kapasiteye sahip olacak yeni Doha Limanı’nın proje çalışmaları
sürdürülmektedir.
Katar ve Bahreyn’i deniz üzerinde kurulacak 40 km’lik bir köprü ile birbirine bağlayacak olan, yaklaşık 3 milyar $’a mal olacak “Dostluk Köprüsü” de ulaştırma
sektöründeki önemli projelerden birisi olarak ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca Diar, Alman Demiryolları DB ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzalamış olup, KİK çerçevesinde hayata geçirilecek KİK Demiryolu Ağı kapsamında Katar’ın
demiryolu ve Doha’nın 140 km’lik hafif raylı ve metro altyapısının sağlanmasına yönelik bir projeler bütünü üzerinde çalışmalara başlamıştır.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Enerji
Dünyanın 3. en büyük doğalgaz rezervlerine sahip olan Katar, 25,7 trilyon m3’le dünya kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin yaklaşık %15’ini elinde
bulundurmaktadır. Katar’da doğalgaz üretimi 1991 yılında başlamış, ilk LNG ihracatı ise 1997 yılında yapılmıştır.
Katar’da LNG sektörü giderek önemini artıran bir sektör haline gelmiştir. Qatargas ve Ras Gas, söz konusu sektörde faaliyet gösteren iki önemli firmadır. Her iki
şirket de Qatar Petroleum’un (QP) Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips gibi uluslararası petrol şirketleriyle kurduğu ortaklıklar çerçevesinde faaliyet
göstermektedir.
Katar’ın LNG ihracatı entegre proje anlayışı çerçevesinde yürütülmektedir. QP, üretilen LNG’yi hedef pazarlara ulaştırmak üzere, dünyanın en büyük LNG tanker
filolarından birini kurmuştur
Diğer taraftan söz konusu filo ile taşınacak LNG’nin hedef pazarlarda boşaltılacağı terminallerde de QP hissesi bulunmaktadır. QP hali hazırda İngiltere, ABD ve
İtalya’da söz konusu doğalgaz terminallerine yatırımlarını sürdürmektedir. Dünyanın en büyük LNG ihracatçısı haline gelen Katar bir yandan da “GTL-gas to
liquids” teknolojisine yoğunlaşmaktadır. Doğalgazdan petrol ürünleri üretmeyi ve ihraç etmeyi öngören Oryx GTL (34.000 varil/gün) ve Pearl GTL (140.000
varil/gün) bu kapsamda sürdürülen projelerdir.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı
Bankacılık
Katar’da hali hazırda 17 banka faaliyet göstermektedir. Sözkonusu bankaların 6’sı Katar orijinli (Ahli Bank, Al Khaleeji Bank, Commercial Bank of Qatar, Doha
Bank, International Bank of Qatar ve Qatar National Bank; ayrıca 3 özel finans kurumu – Masraf Al Rayan, Qatar Islamic Bank ve Qatar International Islamic
Bank) olup sektörün % 80’i söz konusu bankalarca kontrol edilmektedir. Diğer taraftan, Arab Bank, Bank Saderat Iran, HSBC, Mashreqbank, BNP Paribas,
Standard Chartered ve United Bank ülkede faaliyet gösteren 7 uluslararası bankadır.
Ağırlıklı bir kamu bankası olan Qatar National Bank (QNB), toplam mevduatın %50’sini elinde tutmakta ve hükümetin finansal aktivitelerinin hemen hemen
tamamını gerçekleştirmektedir.
Kaynak: Ülke Masaları – Katar Raporu/ T.C. Ekonomi Bakanlığı

Benzer belgeler

KATAR RAPORU

KATAR RAPORU edilmektedir. Katar’ın uyguladığı ekonomi politikalarıyla, LNG üretimini hedeflenen 77 milyon ton/yıl (günlük 5 milyon varile eşdeğer) kapasitesine ulaştırmıştır. Bunun yanında, petrol ve doğalgaz ...

Detaylı

KATAR DOĞALTAŞ SEKTÖRÜ

KATAR DOĞALTAŞ SEKTÖRÜ E-Posta: [email protected] Web Sitesi: Doha Ticaret Müşavirliği

Detaylı

katar gıda ürünleri yerinde pazar araştırması

katar gıda ürünleri yerinde pazar araştırması %17.2 seviyelerine ulaşması beklenmektedir. Ancak 2012­2016 yılları arasında yeni enerji  projeleri  planlanmadığı  için  büyüme  oranının  %6’larda  kalacağı  tahmin  edilmektedir.  Economist  Int...

Detaylı

Katar Ulke Bulteni

Katar Ulke Bulteni yararlanarak sağladığı gelir artışı ile ekonomik alanda önemli bir gelişme kaydetmiştir. Ayrıca, 90’lı yılların sonlarında hidrokarbon gelirlerinin, doğalgaz endüstrisinin çeşitlendirilmesi ve geli...

Detaylı