SU JETI - Bystronic Media Database

Transkript

SU JETI - Bystronic Media Database
SU JETI
4
ch
oi
ce
.
SU JETI
Be
st
Su jeti ile kesme
Su jeti ile kesme, işlenecek malzemeyi yüksek basınçlı su yardımı ile şekillendiren bir yöntemdir. Yüksek basınçlı bir pompa
yardımı ile su 0,28 milimetre çapında bir nozuldan dakikada 3 litreye varan debilerde püskürtülür. Böylece çok yüksek enerji
By
st
ro
n
ic:
yoğunluğuna sahip çok ince bir su jeti elde edilir. Bu sayede her türden malzeme mükemmel biçimde kesilir.
Tüm sektörler için çok yönlü kullanım
Su jeti ile kesme makinesi, su jeti ile birlikte püskürtülen kum-
10 metre uzunluğundaki çelik konstrüksiyon parçalarına kadar
dan yumuşak olan tüm malzemeleri kesebilir, kurşun geçirmez
kesebilme imkanı sağlar. Havacılık, savunma sanayi, gıda sana-
cam ve seramik de buna dahildir. Aynı zamanda bu yöntem ile
yi, cam işleme ve medikal sanayi – tüm bu sektörlerde su jeti ile
çok çeşitli kalınlıklarda malzemeler işlenebilir; 0,01 milimetre
kesilmiş parçalar kullanılmaktadır.
inceliğindeki plastik folyodan, 20 santimetre kalınlığındaki titanyum plakalara kadar her türlü malzeme kesilebilir. Bu esneklik kullanıcılara; çok küçük ve hassasiyet gerektiren parçalardan,
5
SU JETI
Saf su jeti ile kesme
1 Basınçlı su
2 Su memesi
3 Saf su jeti
4 İş parçası
5 Kesme açıklığı
1
2
3
1
4
2
3
5
6
4
7
5
8
Aşındırıcı su jetiyle kesme
1 Basınçlı su
2 Su memesi
3 Su jeti
4Aşındırıcı madde beslemesi
(basınçsız)
5Karıştırma hücresi (emme
bölümü)
6Aşındırıcı memesi (fokuslama
borusu)
7 Aşındırıcı su jeti
8 Kesme açıklığı
Abrasiv madde ile kesme
Saf su ile kesme işleminde, kesme işlemi abrasiv malzeme
Su jeti ile kesme makinesi, metal, taş, cam ve seramik gibi sert
olmadan sadece su ile gerçekleştirilir. Bu yöntem ile çoğunlukla
maddeleri de keser. Bunun için su jetine abrasiv (aşındırıcı) bir
kağıt ürünler, yalıtım malzemeleri, plastikler, straforlar, tekstil
kesme kumu karıştırılmalıdır, örn. granit kumu. Bu yöntemde
veya gıda maddeleri gibi yumuşak malzemeler kesilir. Saf su ile
kesim, yüksek basınçlı su jeti ve abrasiv karışımı ile gerçekleşti-
kesme çok hassas bir yöntemdir: su jeti 0,1 milimetreden daha
rilir. Su jeti, abrasiv partiküllerinin hızlandırılması için kullanılır.
da ince olabilir ve ince detayların, sivri köşelerin ve dar kenarla-
Abrasiv malzemeli su jeti ile kesme, mikro talaşlı imalat gibi de
rın kesilmesini mümkün kılar.
düşünülebilir.
By
st
Su jetiyle kesmenin avantajları
ro
n
ic:
Be
st
ch
oi
ce
.
Saf su ile kesme
■
Tek özel parça imalatı için de verimli bir işleme tekniğidir
■
Malzemeler hiçbir ısıl etkiye maruz kalmadan kesilir
■
İşlenen malzemede ısıl etkiden dolayı sertleşmeler ve
­mikro çatlaklar gibi yapısal değişiklikler olmaz
■
Kesim yüzeylerinde yüksek işleme hassasiyeti ve yüzey
­kalitesi elde edilir
■
Kesme prosesi sırasında zararlı atık madde oluşmaz
20 milimetre siyah sac, abrasiv su jeti kesimi (sol); lazer
kesimi (sağda).
6
SU JETI
İhtiyaçlar ve çözümler
Tüm ByJet modellerindeki standart çözümler
Hızlı, etkili, mükemmel parçalar
■
Müşteriye özgü biçimde genişletilebilen kapsamlı malzeme veri bankası
■
Kesme parametrelerine kontrol ünitesi üzerinden müdahale imkanı
■
Otomatik nozul kalibrasyonu üzerinden müdahale imkanı
■
Seçilebilir işlem sırası (düşük basınçlı kesme veya ön delik açma)
ce
.
Otomatikleştirilmiş proses yönetimi sayesinde güvenli üretim
■
İş parçası ile nozul arasındaki mesafelerin sürekli kontrolü. Birden çok kesim kafası olan makinelerde her bir kesim
■
Hızlı çarpma algılama sistemi
■
Kesme kafasında tıkanma tespiti
■
Otomatik araba mesafesi sayesinde karmaşık ve iç içe çok kafalı kesme planları da verimli biçimde üretilebilir
Üretim maliyetleri üzerinde mutlak kontrol
st
ch
oi
kafası kendi sensörüne sahiptir
Kesim esnasında kullanılan karmaşık dizilime sahip işlerde bile insan müdahalesi gerektirmez
■
Otomatik olarak ayarlanabilen pompa basıncı
By
st
ro
n
ic:
Be
■
Opsiyonlar ile birlikte gelen özellikler (Sayfa 14–17)
Verimliliğin arttırılması
■
İki kesim kafasına sahip modellerde kafalar arası mesafenin otomatik olarak ayarlanması
■
Yüksek parça üretimi için büyük çalışma alanı
■
Azami 5300 bar ile kesme
■
46°’ye varan açılarda kesebilmek için 3D kesme kafası
Bu broşürde yer alan tüm ürünler tüm ülkelerde mevcut değildir.
Maliyetlerin azaltılması
■
İhtiyaca göre tek veya çift kafa ile çalışma
■
3D kesme kafası ile açı düzeltme
■
Kesme alanı bölümlemesi sayesinde azaltılan kayıp
zaman
7
SU JETI
ByJet Flex 1530–4030
By
st
ro
n
ic:
Be
st
ch
oi
ce
.
ByJet Flex 6030–10030
Proseslerin basitleştirilmesi
■
Kompozit veya kırılgan malzemeler için mekanik delme ünitesi
■
FixMaster opsiyonu sayesinde mikro-joint bırakmadan
parçaları ana iskelete bağlayabilme
■
Kesme kafasını kolayca pozisyonlamak için Position­
Pointer
■
Daha az servis müdahalesi gerektiren doğrudan tahrikli yüksek basınçlı pompa
8
Be
st
ch
oi
ce
.
SU JETI
ic:
ByJet Flex
Müşteriye sağladığı avantajlar
ro
n
Maksimum esneklik
Opsiyon olarak sürekli mesafe takip probu bulunan 2 adet 3D kesme kafası eklenebilmektedir
■
Tüm özellikler tek makinede 2D kesme kafası yanı sıra, mekanik delme ünitesi Fixmaster ve 3D
By
st
■
kesme kafası da eklenebilir
■
Modüler masa konsepti sayesinde ihtiyacınıza göre 10 metreye kadar kesim masasını uzatabilme
■
Yüksek basınç ve ünitesi sayesinde birim zamanda daha fazla parça üretimi
■
6 metreye 3 metre ve daha büyük masaya sahip modellerde çalışma alanını ikiye bölerek boşta
geçen zamanların minimuma indirilebilmesi
ByJet Flex 6030
9
SU JETI
oi
ce
.
2
1
4
By
st
ro
n
ic:
Be
st
ch
13
D ve 2D kesme kafası arasında geçiş
2 Eş zamanlı 2D kesme için iki 2D kesme kafasıyla çalışma
3 Farklı kesme kafaları ile değişmeli çalışma
4 Eş zamanlı 3D kesme için iki 3D kesme kafasıyla çalışma
3
Kesme kafası sayısı
Maksimum pozisyonlama hızı, x, y eksenel paralel/eşzamanlı
2D işleme için maksimum kesme alanı
Kesme ızgarasındaki maksimum iş parçası ağırlığı (standart ızgaralar)**
Standart ızgara ile maksimum iş parçası yüksekliği
* ByJet Flex 1530, 2030, 4030, 6030, 8030, 10030
**Yeni ızgara çubuklarının statik yükü
ByJet Flex 1530–10030*
1 veya 2
60 m/dak/84 m/dak
3068 × 1544 mm ile 10 084 × 3068 mm
1600 kg/m2
250 mm
10
ce
.
SU JETI
oi
3. boyut
ch
46 dereceye kadar eğimli, eğik kenarları işleyin ve düz kenarları yüksek verimlilikle kesin: 3D teknolojisi, su jeti ile kesmeyi
st
daha önce olmadığı kadar çok yönlü hale getiriyor.
■
Maliyetlerin azaltılması
Bir makinede 3D kesme kafalarıyla maksimum
parça çıkışı
ilerleme hızı
3D uygulamalarda da delme mili ve FixMaster
By
st
kullanımı
ro
n
■
Proseslerin basitleştirilmesi
■
Entegre 3D kesme uzmanlığı
■
A ve B aksları sürekli ve sonsuz dönüşe olanak sağlar
■
Döner mafsaldaki yüksek basınç contaları için basit
bakım
■
■
Kesme sırasında sürekli nozul mesafesi denetimi
■
Yüksek kârlılığa sahip 2D kesme kafalı bir makinede
■
Hasarlı 3D kesme kafaları için değişim konsepti
Açı düzeltmesiyle düz kesme kenarında yüksek
ic:
■
Be
Verimliliğin arttırılması
Müşteri tarafından kafa değiştirmek için standart
arabirim
değiştirilebilir 3D kesme kafası
11
SU JETI
Benzersiz 3D kinematik
3D kesme kafasının benzersiz kinematiği, A ve B aksları etrafında kesin ve doğrudan dönme hareketlerine olanak sağlar. Bu sırada
kesme kafası en kısa yoldan kesme nozulunun odaklanma noktası etrafında döner ve doğrusal aksları dengelemek gerekmez.
Güvenilir çarpışma koruması
Sürekli yükseklik denetimi sayesinde 3D kesme kafasının
Be
st
ch
oi
ce
.
Böylece yüksek kontur sadakati sağlanarak hız kaybı olmadan kesin bir kesme işlemi uygulanabilir.
ic:
yükselen kesme parçaları ile çarpışması engellenir. Koruyucu
denetim halkasının yükselen kesme parçalarıyla temas
By
st
otomatik olarak durdurur.
ro
n
etmesi durumunda ByJet Flex kesme kafası beslemesini
Sürekli yükseklik denetimi
Bystronic 3D kesme kafası, sürekli bir yükseklik denetimi
ile çalışır. Böylece iş parçasının yüzeyini, iş parçası ile kesme
nozulu arasında sabit kalan bir mesafeyle takip eder.
Böylece, çok kafalı uygulamalarda bile en yüksek kesme
hassasiyeti sağlanır.
Sürekli yükseklik denetimi olmadan kontrolsüz mesafe.
İş parçası nominal geometrisinden sapma.
12
SU JETI
Bystronic yüksek basınç pompaları
Tüm modellerde kullanılan direkt tahrikli pompalar sayesinde kesintisiz bir su akışı sağlanır. Böylece stabil bir su basıncı elde
edilir ve yüksek basınç altında çalışan bileşenlerin daha uzun ömürlü olması sağlanır.
■
Kalın malzemelerde bile en yüksek kesme kalitesi
■
Yüksek kesme hızları sayesinde daha az abrasiv malzeme tüketimi
■
Düşük sevk gücünde en düşük nozul çapı mümkün
ByPump Ultra+, iki kesme kafalı sistemlerde maksimum güç için
By
st
ro
n
ic:
Be
st
ch
oi
■
ce
.
ByPump Ultra/ByPump Ultra+
ByPump Direct/ByPump Direct+
■
Doğrudan tahrik sayesinde yüksek enerji
verimliliği
■
Uzun servis aralıkları ve koruyucu bakım
konsepti
■
Düşük gürültü seviyesi
■
Kompakt yapısı sayesinde daha az yer ihtiyacı
13
SU JETI
Optimum kullanım alanı
Tek kafalı sistemlerde nozul çapı büyüklüğü ve su basıncına göre
■ Dar
geometrili küçük parçalar
Daha kalın parçalar
■ Saf
su ile kesimlerde yüksek yüzey kalitesi
By Pump Direct
By Pump Direct+
By Pump Ultra
3600 bar’a kadar
By Pump Ultra
ce
.
By Pump Ultra+
0,15
0,28
0,40
0,40
 Su nozulu, mm
Be
st
ch
0,08
oi
5300 bar’a kadar
Olası konfigürasyonlar
Aletli kesme arabası
Yüksek basınç pompaları
ic:
Makine
1
■ Baz versiyon
●
opsiyonel
×
2
1
2
●
By
st
ByJet Flex 1530–10030
ro
n
ByPump Direct
×
●
ByPump Direct+
1
ByPump Ultra
2
●
●
●
1
ByPump Ultra+
2
●
●
●
1
2
●
●
●
●
Teknik veriler
ByPump
Direct
ByPump
Direct+
ByPump
Ultra
ByPump
Ultra+
Maks. çalışma basıncı
3600 bar
3600 bar
5300 bar
5300 bar
Maks. basınçtaki maksimum debi miktarı
2,5 litre/dak
5,0 litre/dak
3,2 litre/dak
6,7 litre/dak
Max.  Su nozulu, maksimum basınçta (1 kafa/2 kafa)
0,28/0,20
0,40/0,28
0,28/0,20
0,40/0,28
 Verimlilik
14
SU JETI
ce
.
En önemli opsiyonlar
Mekanik delme ünitesi
FixMaster (modül)
PositionPointer
FixMaster hazırlığı
(modül)
Mikro-joint olmadan kesilen
Malzeme üzerinde kesme
Mekanik delme ünitesi veya
Kompozit, lamine ve bunun
parçaları sabitlemeye yarayan
kafasını kolayca pozisyonlan-
FixMaster arasında hızlı deği-
gibi malzemeleri delmek için
patentli sistem.
dırma: kenar algılama referans
şebilme imkanı sağlar.
mekanik delme ünitesi.
noktası öteleme ve kontur
yakalama.
By
st
ro
n
ic:
Be
st
ch
oi
Mekanik delme ünitesi/
Kesme alanı bölümlemesi
PrecisionAligner
Sanal masa değiştirme sistemi, makinede kesim yapılıyorke-
Kesme kafalarının mekanik hassas ayarı, tek parçayı birden çok
nayrılan diğer alanda kesilen diğer malzemenin yüklenmesine
kesme kafasıyla yüksek hassasiyetle kesmeye olanak sağlar.
olanak sağlar. Büyük ebatlı saclarda ise tüm masa tek parça
olarak kullanılabilir.
15
ce
.
SU JETI
Otomatik çamur temizleme
Su seviyesi kontrolü
Kesme işlemi sırasında kesme
Abrasiv madde- su karışımı, su püskürtme modülleri sayesinde
Su seviyesini yukarı kaldırıp
havuzuna düşen parçaları
yaratılan girdapla toplanır ve su tankından dışarı emilir.
veya indirerek kesilen parça-
oi
Parça yakalama ızgarası
nın su altında kalmasını sağlar.
Bu sayede gürültüyü azaltır.
By
st
ro
n
ic:
Be
st
ch
yakalar.
Hassas dayamalar
İlave klemp
Sacların masa üzerinde hassas bir şekilde konumlandırılabilme-
4030 makine boyutundan itibaren ızgara çubuklarına paralel
si için havuz kenarındaki sağlam dayama noktaları.
ilave klemp.
16
SU JETI
ce
.
En önemli opsiyonlar
Saf su için kesme aleti
Dar ve geniş kesme açıları için hassas kesme kafası. Dokunmalı
Kesme kafasında aşındırıcı ile
Fırça tipi yükseklik probu
yükseklik probu sürekli olarak nozul mesafe kontrolü yapar.
veya sadece su ile kesme ara-
kolay çizilen malzemelerde
sında geçiş yapmayı sağlar.
hassas bir şekilde nozul mesa-
ch
st
Be
ic:
ro
n
By
st
Durum lambası
Observer
Makinenin durumunu renk
Makine durumunu mobil bir aygıt veya pc aracılığı ile uzaktan
koduyla gösterir. Mıknatıslı
izlemeyi sağlayan web temelli yazılım.
olduğundan dolayı makine
üzerindeki pozisyonu değiştirilebilir.
Fırça tipi yükseklik probu
oi
3D kesme kafası
fesini ayarlar.
17
SU JETI
Mekanik delme ünitesi (modül)
✘
✘
FixMaster (modül)
✘
✘
Kesme alanı bölümlemesi
✘
Çalışma yüzeyinde ilave değişiklik
ch
✘
Parça yakalama ızgarası
Otomatik çamur temizleme
Su seviyesi kontrolü
Saf su ile kesim için 2D kesim kafası
Observer
OPC arayüzü
ic:
By
st
Fırça tipi yükseklik probu
ro
n
Saf su ile kesim için 3D kesme kafası
– mümkün değil
●
opsiyonel
▲ Sadece bir uygunluk değerlendirmesiyle birlikte mümkündür
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
–
–
●
–
●
●
●
●
●
●
●
✘
●
●
●
●
●
●
✘
✘
●
●
●
✘
–
●
●
✘
●
●
●
✘
3D kesme kafası hazırlığı
3D kesme kafası
●
●
Be
İlave klemp
ByJet Flex
6030–10030
✘
✘
Hassas dayamalar
ByJet Flex
2030–4030
st
✘
PrecisionAligner
Durum lambası
✘
ByJet Flex
1530
oi
✘
Bilgilendirilme
Proseslerin
basitleştirilmesi
✘
PositionPointer
Su jeti kesme sistemi
ce
.
Mekanik delme ünitesi FixMaster hazırlığı
Maliyetlerin azaltılması
Müşteriye sağladığı
avantajlar
Verimliliğin arttırılması
Opsiyon
✘
●
●
●
✘
●
●
●
✘
●
●
●
✘
●
●
●
✘
✘
✘
●
●
●
✘
✘
●
●
●
✘
▲
▲
▲
✘
✘
18
SU JETI
Performanslı bir yazılımınız
olmadan modern sac işleme
yöntemlerini hayata geçirmeniz artık imkansızdır. BySoft 7
size geniş bir fonksiyon
kapsamı sunar ve kullanımı
da çok kolaydır. BySoft 7 ile
kullanıcılar, ölçülere uygun
parçaları hızlıca ve rahatça
yapılandırabilir ve tek bir düğmeye basarak kesme planları
ce
.
ve bükme programları oluşturabilir. Ayrıca üretim süreçleri
verimli şekilde planlanır ve
oi
denetlenir. Böylece her zaman
Be
st
ch
süreçlere ilişkin bir genel
ic:
BySoft 7
2D ve 3D-CAD özelliğine ve üretim süreçlerine yönelik sayısız planlama ve denetleme
Müşteriye sağladığı avantajlar
ro
n
fonksiyonuna sahip modüler CAD/CAM yazılımı
Mevcut çizimler ve modeller sorunsuz şekilde okunabilir, düzenlenebilir ve işlenebilir
■
BySoft 7’deki mükemmel otomatik parça yerleştirme özelliği sayesinde parça maliyetleri
By
st
■
­azaltılır. Hammadde tam olarak kullanılır
■
Mekanik delme ünitesi ve FixMaster’ı da içeren birden çok kesme kafalı kesme programları
otomatik olarak hazırlanır
■
Çarpmayı engelleyen güvenli kesim yolları; kesme yolları belirlenirken kesme kafası daha önce
kesilmiş parçaların üzerinden mümkün olduğunca geçmemeye çalışır
■
Bevel Manager ile dik ve açılı kesimler kolayca programlanır
■
Üretim süreçlerine yönelik kapsamlı planlama ve denetleme opsiyonları sunar
■
Tüm makine ve sipariş verileri her zaman kullanıma hazır olduğundan en yüksek şeffaflık elde
edilir
■
ERP/PPS Sistemlerine sorunsuz bağlanılır
bakış elde edilir ve siparişler
en hızlı ve elverişli şekilde
hazırlanır.
19
SU JETI
ByVision, lazer ve su jeti ile kesme sistemleri ve abkant presler için Bystronic tarafından geliştirilen yüksek performanslı bir ku-
ce
.
mandadır. Yüksek verimliliğin sağlanması için kullanılır ve Bystronic makine sistemlerine en uygun şekilde tasarlanmıştır. ByVision
diğer kumandaların aksine, makine sistemindeki performans özelliklerinin optimum şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla
Be
st
ch
oi
tasarlanmıştır.
ic:
ByVision
Müşteriye sağladığı avantajlar
ro
n
Kolay, kullanıcı dostu ve hızlı biçimde lazer ve su jeti kesme sistemleri kumandası
Daha yüksek verimlilik ve karlılık için esnek yüksek performans kumandası
■
Dokunmatik ekran ile anlaşılır kumanda
■
Hızlı aktarım oranı
■
Arıza tespiti için araçlar
■
Birçok dilde kullanım mevcuttur
By
st
■
20
SU JETI
Bystronic Ürün Grupları
BENDING
WATERJET
BENDING
DEU
DEU
st
ch
oi
DEU
SOFTWARE + SERVICES
ce
.
LASER + AUTOMATION
Be
Bystronic Tools
Best choice.
Alet kataloğu
By
st
Resim broşürü
ro
n
DEU
ic:
Laser | Bending | Waterjet
bystronic.com
Bu broşürde yer alan tüm ürünler tüm ülkelerde mevcut değildir.
Bu broşürde, standart donanıma ait olmayan ancak opsiyonel olarak
temin edilebilecek parçalar gösterilmiş olabilir. Makine ayrıntılarının
daha iyi görülebilmesi için resimlerde güvenlik kılıfları kısmen açılmış
veya çıkartılmıştır. Ölçü, yapı ve donanımda değişiklik yapma hakkı
saklıdır. Teknik veriler için bkz. Ayrı bilgi föyleri.
ISO-9001 sertifikalı
Bystronic Media Center
■ Fotoğraflar
■ Prospektüsler
■ Teknik veri sayfaları
■ Videolar
Youtube’daki Bystronic
Videoları
SOFTWARE
bystronic.com
Su jeti/1510trk/İsviçre’de basılmıştır © Copyright Bystronic 2015
SU JETI

Benzer belgeler

userfiles/2014 ENDUSTRİ FİYAT LİSTESİ

userfiles/2014 ENDUSTRİ FİYAT LİSTESİ güveniyor. Loctite’ın uzman yağlayıcı ve yüzey uygulama serisi, üretim, bakım, onarım ve ağır bakım uygulamalarındaki çoğu yağlama sorununun üstesinden geliyor.

Detaylı

KLAsiK BALE EGiTiMiNIN LUMBAL BÖLGE VE ALT

KLAsiK BALE EGiTiMiNIN LUMBAL BÖLGE VE ALT that bal/et training has important effeets on musculoskeletal struetures and these effeets may inerease the injury risk. Key Words: Bal/et training, posture GIRIş

Detaylı