Tarımsal ve Odunsu Ligno-Selülozik Atıklardan ve Karışımlarından

Transkript

Tarımsal ve Odunsu Ligno-Selülozik Atıklardan ve Karışımlarından
ORGANİK ATIKLARDAN ENERJİ
Tarımsal ve Odunsu Ligno-Selülozik
Atıklardan ve Karışımlarından
Biyokütle Peleti Üretimi
2/20/2014
EMRE ERGÜN
M: 549-419-5260
E-mail: [email protected]
Organik Atıklardan Enerji
1
Konuşmacı
Emre Ergün – ATIKEN GM
-
BS Kimya Mühendisliği, ODTÜ
MS, Engineering Management, Northeastern University, Boston MA
MBA, Babson College Graduate School of Business, Wellesley, MA USA
1997- 2012 ABD İş Hayatı
15 sene global tecrübe – ARGE, Yeni Ürün Geliştirme, Ürün Yönetimi,
Satış ve Pazarlama
United Technologies (UTC), Kidde-Fenwal, Pollak, CRC, ...
2011 ATIKEN Kurulması
2012 ATIKEN Pilot Üretime Geçiş
2013 İZKA / TTGV Desteklerinin Alınması
2014 Yüksek Kapasiteli Üretime Geçiş (20bin ton/sene)
Organik Atıklardan Enerji
2
Ödüllü İş Planı
2nd at Babson College’s Infamous Annual Graduate Business Plan
Competition, 2011, Wellesley, MA USA
http://www.babson.edu/Academics/centers/blank-center/ventureaccelerator/competitions/Pages/home.aspx
Finalist at GEP-Turkey – Best of the Best Entrepreneurship Competition,
May 30 2012 (only commodity business out of internet and high tech
businesses)
http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/2917
Organik Atıklardan Enerji
3
Alınan Destek ve Teşvikler
2012 Yılı Yenilenebilir Enerji Ve Çevre
Teknolojileri Mali Destek Programı, Hibe
Desteği
Çevre Teknolojileri Desteği, Düşük
Maliyetli Geri Ödemeli Destek
Organik Atıklardan Enerji
4
BAZI HABER BAŞLIKLARI
Organik Atıklardan Enerji
5
ATIKEN’in Amacı
• Türkiye’de her sene 55 milyon ton
üzerinde ligno-selülozik atık
oluşmakta
• Bu atıklardan çevre dostu,
sürdürülebilir ve ekonomik katı
yakıtlara dönüştürülmesi
• Enerji tüketicilerinin Karbon Ayak
İzlerinin küçültülmesi
• Modüler, YEREL üretim
• “Triple Bottom Line” iş modeli;
Biyokütle Peletleri
Organik Atıklardan Enerji
6
Ligno-selilozik Atıklar – Ne Yapılıyor?
Anızlık yakımları
Organik Atıklardan Enerji
7
Sayılar ile Türkiye’de Enerji
• Cari açığın 70%’i enerji ithalatı
• Enerji’nin 50%’si dogal gaz
• 2012 kömür ithalatı 30+ milyon ton
($4,6 Milyar)
• Artan enerji güvenliği sorunları ve dışa
bağımlılık
• 2020 yılına değin yıllık elektrik talep
artış oranı: %6,7 (düşük senaryo)
•
Ref:
http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=y_istatistik&bn=244&hn=244&id=398
Organik Atıklardan Enerji
8
Biyokütle Peleti Nedir?
• Karbon Nötür katı yakıt
• Standard özellikleri ile
endüstriyel kullanıma
uygun
• Taşınması ve
depolanması kolay
• Kömür ve diğer fosil
yakıtlara göre ekonomik
• Karbon kredisi
kazanımına uygun
Organik Atıklardan Enerji
9
Kullanım Alanları
Isı Amaçlı
Elektrik Üretimi Amaçlı
Hayvan Altlığı Amaçlı
Gelecek Kullanımı –
Torrefied Pellets
Organik Atıklardan Enerji
10
Pelet ve Kömür/Linyit Kıyaslaması
• Enerji içeriği sabit
• Düşük emisyonlar
• Emisyon kontrol
ekipmanlarına daha az
yüklenme
• Çevreye duyarlı
• Düşük karbon ayak izi
Özellikler
Pelet
Linyit
Kömür
Evsel
Endüstriyel
GCV (kcal/kg)
> 4,200
4,000
2,7003200
3,5005,000
4,0006,000
NCV (kcal/kg)
4,000
3,800
2,4002800
3,1004,800
3,7005,800
Ash(%)
<2
<3
15-25
20-45
15-May
Moisture(%)
< 10
< 10
20-40
10-30
10-20
CO2 Reduction
(Saving per kg of
Pellet)
Carbon
Neutral
Carbon
Neutral
1.78
1.66
1.66
Bulk Density ( kg/m3)
620-670
620-670
Organik Atıklardan Enerji
Türkiye Imported
650-780 720-850 720-850
11
Hammade Tedarik Zinciri –
Ligno-selilozik Atık Örnekleri
Odun atıkları
Orman atıkları
Ref: Başçetinçelik ve ark. 2004b
Organik Atıklardan Enerji
12
Hammade Tedarik Zinciri –
Ligno-selilozik Atık Örnekleri
Tarımsal Atıklar
Orman/Ağaç Atıkları
Organik Atıklardan Enerji
Endüstriyel Atıklar
13
İş Modeli
Odun
Talaşı
Pellet
Fabrikası
20,000
ton/sene
Tarımsal
Atıklar
Orman Kesim
Atıkları
Biyokutle
Pelleti
Organik Atıklardan Enerji
Son
kullanıcıya
dağıtım
14
Biyokütle Yakıt Peleti Pazar
Büyüklüğü
Avrupa Topluluğu Yakıt Pelleti Pazarı
Hızla Büyüyen Pelet Pazarı
Ton/sene
80,000,000
70,000,000
Gap = 30M
to 60M
tons/year
60,000,000
50,000,000
40,000,000
Pellet
Consumption
30,000,000
20,000,000
10,000,000
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
• 2020 AT Yenilenebilir Enerji
Hedefleri
• Karbon Vergileri
• Kömür Tesislerinin pelet ile eş
zamanlı yakma veya %100
pelete çevrilmesi
• Gelişmiş pelet alt yapısı
• İthalata dayalı Pazar
• 2020 Tüketim hedefi 80 Milyon
ton/sene
Ref: ABEOM 2010, 2012 update
Organik Atıklardan Enerji
15
Biyokütle Yakıt Peleti Pazar
Büyüklüğü
6,000,000
Türkiye Biyokütle Pelet Pazar
Tahminleri (Ton/sene)
Büyüme Beklentisi Olan Pazar:
5,000,000
Residential
4,000,000
Industrial
3,000,000
Commercial
2,000,000
Total
1,000,000
0
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
• 2012 Sonrası, Kyoto Anlaşması
Gereksinimleri
• Biyokütle Enerji Destekleri (13.3
US Cents/Kwh + 4.7Cents, 10yr)
• Enerjide dışa bağımlılık ve enerji
güvenliği sorunları
• Yüksek enerji maaliyetleri
• Evsel soba kullanı yüksek (3.4M
hane)
• Proses ısısı tüketimi yüksek orta
ve büyük ölçekli endüstriler (gıda)
Organik Atıklardan Enerji
16
Hedefler
10 sene içinde
300,000 ton/sene
kapasite
Organik Atıklardan Enerji
17
Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin...
Hedefimiz daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için fosil yakıt
kullanımını azaltacak ekonomik ve yerel yakıt alternatifleri yaratmaktır.
Organik Atıklardan Enerji
18
SORULAR
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
EMRE ERGUN
M: 549-419-5260
E-mail: [email protected]
Organik Atıklardan Enerji
19
APPENDIX
Organik Atıklardan Enerji
20
Sayılar ile Türkiye’de Enerji
2012 Yılı Kaynak Ülkeler Bazında Türkiye’nin
Doğal Gaz ve Kömür İthalatı
REF: 1) DOĞALGAZ PİYASASI SEKTÖR RAPORU, EPDK 2013
2) TAŞKÖMÜRÜ SEKTÖR RAPORU, TTKGM, Mayis 2013
Organik Atıklardan Enerji
21
Biyokütle Pelleti vs. Fossil Yakıtlar
Türkiye 2012
Birim
gallon
gallon
KWh
Birim Enerji
Toplam
Değeri
Yakma
istenilen
Toplam
(Btu/unit) Verimliliği enerjiö BTU Maaliyet
143,000
80%
1,000,000
$47.03
153,000
80%
1,000,000
$40.85
3,413
100%
1,000,000
$32.23
$188.00
ton
16,500,000
85%
1,000,000
$13.40
1.1
$165.00
$140.45
ton
ton
15,500,000
16,878,000
85%
85%
1,000,000
1,000,000
$12.52
$9.79
1.0
0.8
$300.00
ton
26,000,000
80%
1,000,000
$14.42
1.2
$250.00
$0.41
$2.96
ton
m3
kg
14,390,370
35,500
43,694
75%
90%
85%
1,000,000
1,000,000
1,000,000
$23.16
$12.72
$79.70
1.8
1.0
6.4
Yakıt Cinsi
Akaryakıt No.4
Akaryakıt No.6
Elektrik Isıtıcısı
Birim Fiyatı
$5.38
$5.00
$0.11
Odun pelleti
Agri pellet
Fındık Kabuğu
Taş Kömürü
(perakende, İzmir)
Linyit (perakende,
Izmir)
Doğal Gaz
LPG (24kg tüp)
Organik Atıklardan Enerji
Agri-Pellete
oranı
3.8
3.3
2.6
22
Pellet vs Akaryakıtlar
• Ekonomik
• Düşük karbon ayak
izi
Ozellikler
F.O.
Gas
Diesel
CNG
LPG
Calorific Value
> 4,200+-2%
(kcal/kg)
10,500
(kcal/kg)
9,000
(kcal/SCM)
11,800
(kcal/kg)
9,000
(kcal/litre)
CO2 Reduction
(Saving per kg of
Pellet)
Carbon
Neutral
1.35
0.99
1.61
(kg/litre)
1.1 (kg/kg
• Düşük yangın riski
• Taşınması ve
depolanması kolay
Pellet
Organik Atıklardan Enerji
23
Kömür Fiyatları
Kaynak: Turkiye Komur Isletmeleri, Komur Pazar Raporu 2011
Organik Atıklardan Enerji
24