Eylül - Ekim 2015 Sayı: 9

Transkript

Eylül - Ekim 2015 Sayı: 9
Eylül - Ekim 2015 Sayı: 9
Yeni Teknoloji, Yüksek Verimli
Soğutma Grupları ile Büyük Tasarruf
Yeknnolioji
Te
Tasarrufu ile Kendini Ödeyen Soğutma Grubu
SEKTÖR
MEVCUT SOĞUTMA SİSTEMİ
Sistem ve Su
Sıcaklığı
Soğutma Yükü
Tüketilen Elektrik
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
Yüksek Verimli Soğutma Grubu
Sistem ve Su
Sıcaklığı
Soğutma Yükü
Tüketilen Elektrik
YILLIK TASARRUF
Elektrik **
santrifüj
santrifüj
santrifüj
santrifüj
santrifüj
NOTLAR :
* Elektrik kW bedeli; işletme türü, uygulamanın yapıldığı tarihteki tarifeye göre değişmektedir.
** Elektrik tasarrufu olarak ; mevcut soğutma sistemi ve Mitsubishi ETİ Modelinin tükettiği elektriğin farkı alınmıştır.
MITSUBISHI Soğutma grupları 7 yıl veya 50.000 saat ana bakıma ihtiyaç göstermez.
ESCON Enerji Sistemleri ve Cihazları San. Tic. A.Ş.
ESCON Enerji Sistemleri ve Cihazları San. Tic. A.Ş.
Orhangazi
Cad. Tınaztepe Sok. No : 26 • 34846 Maltepe / İSTANBUL
Orhangazi Cad. Tınaztepe Sok. No : 26 • 34846 Maltepe / İSTANBUL
Tel : 0216
• Fax
380
• E-posta
: [email protected]
Tel :380
021604
38061
04 61
• Fax: 0216
: 0216 380
0404
62 62
• E-posta
: [email protected]
www.escon.com.tr
www.escon.com.tr
Parasal (USD)*
*
içindekiler
Sayfa
ESCON, Yeni Dönem “Sanayide Enerji Verimliliği” Eğitimlerine Başladı.....................................4
ESCON, VII. Bakım Kongresi ve Sergisi’ ne Katıldı......................................................................5
5000 Tep Üzeri Enerji Tüketen Sanayi İşletmelerine, Enerji Etüdü Yaptırma Zorunluluğu ........6
YTÜ Makine Fakültesi-Maktek Teknoloji Kulübünün düzenlediği Enerji Verimliliği Paneli Yapıldı ......7
Turboden, Starwood’ a 5,5 MW gücünde bir kombine ısıtma ve güç ünitesi kuracak…………......8
Sıfıra yakın enerji tüketen pasif evler Türkiye’ de yaygınlaşmalı…….……………………….…………...10
Enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir enerjiyle karşılanabilir................................………….…...11
Çin elektrikli araçlar için 16 milyar dolarlık fon sağlayacak……………………………………………......14
Elektrik faturasındaki kayıp kaçak’ tan alınan TRT payı, vatandaşa geri ödenecek mi………....12
Organik atıklardan biyogaz üretilmesi için yeni düzenleme............……………………..………….......13
Konutlar, 2015 Yılında elektrik ve doğalgaza, Sanayiden daha fazla ödedi............................………...13
Rüzgar türbinlerinin oluşturduğu ses kirliliği ortadan kalkıyo…………...……………………….................……….…14
Güneş Enerjisinde 1MW altı santrallere Çevresel Etki Değerlendirmesi muafiyeti........................................15
Apple Çin’ de güneş santrali kuracak...................................................................................................15
Enerji Performans Sözleşmesi...................................................…….......................................….16
Marmarabirlik, zeytin atığından elektrik üretimini AB projesi haline getirecek…………………….18
Sorunun cevabını bulana 20 milyon dolar verilecek.......................................………..........…….…19
Yeşil enerjide Çin devrimi....................................................……………………………………………….....19
Lisanssız GES Raporu: Geçici kabulü yapılmış Lisanssız GES sayısı 287’ yi buldu...................20
Masdar dünyanın ilk sıfır karbon salımına sahip şehri olacak..............................................…..24
Şahin kanadı kapısı ile Tesla Model X SUV.................................................................................25
Vatandaşların ödediği elektrik fiyatı yüzde 37 artacak.............……..……………………………….........26
Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği değişiyor……..................……………………………………........27
Sanayide Uygulamalı Enerji Verimliliği Kursları...................................………………....................28
ESCON Araştırma Sonuçları....……………………………………………………………………….......................32
Enerji verimliliği için aklımızda bulunsun..................................................................................33
Enerji Verimliliği Projelerine Teşvik ve Destekler......................................................................34
Soruları Bilin, Hediyeleri Alın......................................................................................................35
Etkinlik.........................................................................................................................................36
haber
haber
10 yılda 534 işletmede
%8’den %44’e varan oranda enerji tasarrufu sağladık
Danışmanlık • Enerji Etüdü • Sistem Çözümleri
27
5000 TEP(Ton Eşdeğeri Petrol) ve üzeri enerji tüketen
sanayi işletmelerinin 2015 Aralık Ayı sonuna kadar
enerji etüdü yaptırma zorunluluğu var. 5627 Sayılı Enerji
Verimliliği Kanunu kapsamında 27.10.2011 tarihinde
yürürlüğe giren “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin
Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”
uyarınca yıllık 5000 TEP ve üzeri enerji tüketen sanayi
işletmeleri ile 500 TEP veya 20.000 m2 üzerindeki ticari
ve hizmet binaları, enerji etütlerini yaparak veya yetkili
bir uzman kuruluşa yaptırarak 31.12.2015 tarihine kadar
Bakanlığa sunmaları gerekiyor
tesislerde enerji verimliliği çalışmaları ve bu konuda
alınan olumlu sonuçlar direkt olarak maliyeti etkilemekte
karlılığı artırmaktadır. Bu konuda yapılacak çalışmaların
çoğunluğu çok küçük maliyetlerle çözülmektedir. Ve
yapılan harcamaların geri dönüşü altı aydan daha kısa
bir zaman olarak gerçekleşmektedir. Bir kısmında ise
geri dönüş süresi bir yılı bulmaktadır. Çok büyük getirisi
olan yatırımların geri dönüş süresi ise bazan iki yılı
bulmaktadır. Tüm bunları değerlendirdiğimizde enerji
verimliliği çalışmalarına zaman kaybetmeden başlamak
gerektiği sonucuna varabiliriz.
Alternatif enerji kaynakları olarak; elektrik üretiminde
yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar ve güneşin
payı artarken, hidroelektriğin payı azalmaktadır. Ülkemiz
güneş açısından Avrupa’yla mukayese edildiğinde
oldukça zengin sayılabilir. Güneşten termal olarak
yararlanıyoruz. Ancak, elektrik üretiminde yok denecek
kadar az yararlanıyoruz. Diğer taraftan güneşten elektrik
üretme sistemlerinde de sürekli gelişmeler yaşanıyor ve
ileri teknolojilerle verim artışı sağlanırken maliyetler de
düşürülmektedir. Çok yakın gelecekte Türkiye’nin elektrik
üretiminde güneşin payı ön sıralara çıkacaktır. Özellikle
sanayi işletmelerinde güneşten elektrik üretmek her
kuruluşun gündemine girmiş bulunmaktadır. Endüstriyel
“Sanayide Enerji Verimlilği” başlığı altında yapılan
eğitimler devam ediyor. Ekim Ayı’nda yapılan eğitim
Kasım, Aralık Ayı’nda da sürdürülecek. 2016 Yılı eğitimleri
ise Ocak Ayı’nda ilan edilecek. Escon Enerji Verimliliği
Eğitim Merkezi’nin gerçekleştirdiği eğitimlerde 16 ayrı
eğitmen görev almakta ve 5 gün sürmektedir.
Cafer Ünlü
haber
ESCON, Yeni Dönem “Sanayide Enerji Verimliliği” Eğitimlerine Başladı.
ESCON, yeni dönem “Sanayide Enerji Verimliliği” eğitimini
19 – 23 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul-Maltepe
ESCON Plazada gerçekleştirmiştir. Ambalaj, Gıda, Kimya,
İlaç, Tekstil, Demir-Çelik gibi çeşitli sektörlerde yer alan
bir çok firmaya enerjinin verimli kullanılmasına yönelik
eğitim vermiştir. Makina mühendisleri, Enerji Yöneticileri
ve Teknik sorumluların katıldığı eğitim kontenjanı 20
kişi ile sınırlandırılmıştır. ESCON Uygulamalı Eğitim
Merkezi’nde yapılan ve 5 tam gün süren eğitimlerde her
konu farklı uzman eğitmen tarafından anlatılmıştır.
Buhar üretimi, Yakma sistemleri, Basınçlı Hava, Soğutma,
Elektrik pompaları, Pompa Sistemleri, Havalandırma,
Aydınlatma, Ölçüm Teknikleri, Yalıtım ve Yenilebilir
enerji konularının anlatıldığı eğitimde; sunumlar
kendi konusunda uzman olan eğitmenler tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Eğitim konuları ve Eğitmenler:
• Türkiye’nin Enerji tüketimi ve Sanayide enerji verimliliği:
Cafer Ünlü (ESCON)
• Yakıtlar ve Yakma teknolojileri: Rezzan Özsarfati
(Denko-Weishaupt)
• Kazanlarda enerji verimliliğinin artırılması: Cevat İşlik
(Erensan)
• Buhar Üretimi; buhar dağıtımı ve buhar sistemleri:
Cafer Ünlü (ESCON)
• Isı Eşanjörleri: Cenk Sağlam (Alfa-Laval)
• Atık Isıdan geri kazanım: Onur Ünlü (ESCON)
• Elektrik motorlarında enerji tasarrufu: Alev Deli Şimşek
(ABB)
• Motorlarda hız sürücü sistemleri ve verimlilik: Eray Şasi
(ABB)
• Pompa Sistemleri ve Enerji Tasarrufu: Can İleri
(Grundfos)
• Fanlarda Enerji Tasarrufu: Efe Ünal (Aironn)
• Soğutma Grupları ve enerji verimliliği: Onur Ünlü
(ESCON)
• Basınçlı Hava ve Isı geri kazanımı: Tuna Can İşcan
(Kaeser)
• Isı Pompaları: Pınar Gürler (Form Grup)
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları-Güneş: Mehmet Özenbaş
(Teknoray Solar)
• Aydınlatmada Enerji Tasarrufu: Tuba Bostancı Baskan
(Philips)
• Isı Yalıtımı: Meltem Gül (Ode Yalıtım)
• Ölçme tekniği ve teknolojileri: Onur Yiğit, (Testo)
4
Kurs notları ve katılım belgelerinin yanı sıra,
gerçekleştirilen tüm sunumların kayıtlı olduğu Sanayide
Enerji Verimliliği Cd’ si dağıtıldı. 20 kişilik kontenjan
dahilinde yapılan eğitimler her ay için bir program olmak
üzere 2016 yılında da devam edecektir.
haber
ESCON, VII. Bakım Kongresi ve Sergisi’ ne Katıldı.
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir şubesi tarafından düzenlenen VII. Bakım
Teknolojileri Kongre ve Sergisi 08-09-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Kongre’nin amacı;
çalışanların ve toplumun gelişimi için bakım yönetiminin geliştirilmesi, bakım mühendisliğinin
tanıtılması ve anlatılmasıdır. VII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisini ana teması “ Bakım
Mühendisliği” olarak belirlenmiştir.
ESCON Enerji Sistemleri ve Cihazları A.Ş. Genel Müdür’ ü Mak. Yük. Müh. Onur Ünlü tarafından hazırlanan sunumda;
Bakım Teknolojileri konusunda yapılması gereken iyileştirmeler, deneyimler ve bilgiler paylaşıldı.
Katılımcılarla paylaşılan konulardan bazıları aşağıda yer almaktadır;
• Bakımın Önemi ve Bakım Mühendisliği
• Sürdürülebilir Bakım
• Bakım ve Enerji Verimliliği
• Bakım Maliyeti
ESCON, VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) Çalışmaları
Enerji verimliliği çalışmalarında, uzman mühendis kadrosu
ve başarıları ile tüm sektörlerde adını duyurmuş olan
ESCON, VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) çalışmalarında yeni
bir projeye imza attı.
2015 yılı Nisan ayı 2.başvuru kapsamında Verimlilik Artırıcı
Proje(VAP) için 08 Eylül 2015 tarihinde Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü (YEGM) uzman ekibinin katılımıyla
Türkiye’nin konusunda lider kuruluşlarından biri olan
Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. firmasında,
detaylı enerji etüdü gerçekleştirilmiş olup proje kapsamında
kullanılan kompresörler, verimli kompresörler ile
değiştirilerek ölçüm çalışması yapıldı. Yapılan ölçümler
sonucunda; ESCON’ un hazırladığı VAP proje dosyası ile
YEGM uzman ekibi’ nin gerçekleştirdiği ölçümler bire bir
eşleşmiştir.
5
haber
5000 TEP Üzeri Enerji Tüketen Sanayi İşletmelerine,
Enerji Etüdü Yaptırma Zorunluluğu
Bugüne kadar enerji etüdü yapmayan işletmeler 2015 sonuna kadar Enerji etüdü yapmak
veya yaptırmak zorundalar. Bakanlık bu konuyla ilgili olarak işletmelere hatırlatma yazısı
gönderdi.
5000 TEP üzeri Sanayi İşletmeleri ile 20.000 m² üzerindeki
Ticari binaların 4 yılda bir enerji etüdü yaptırıp, raporunu
Bakanlığa sunma zorunluluğu var.
zorundadırlar. İlk raporunu hazırlayıp Bakanlığa
sunmayanlar, en geç 2015’ in sonuna kadar etüt
raporlarını ve eylem planlarını Bakanlığa sunacaklar.
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında,
27.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren Enerji kaynaklarının
ve Enerji kullanımında verimliliğin artırılmasına dair
yönetmelik uyarınca yıllık 5000 TEP (Ton Eşdeğeri Petrol)
ve üzeri olan endüstriyel işletmelerin enerji etütlerini
yaptırmaları gerekiyor.
2. Binalar:
a) Ticari ve hizmet binaları:
500 TEP enerji tüketen veya 20.000 m² üzerinde olan
binalar 4yılda bir etüt yaptırıp raporlarını Bakanlığa
sunmak zorundalar. Bugüne kadar etüt raporu
hazırlamayanlar en geç 2015 sonuna kadar hazırlamak
zorundalar.
b) Kamu binaları:
250 TEP enerji tüketen veya 10.000 m² üzerinde olan kamu
binalarının her 10 yılda bir enerji etütlerini yaptırmaları
gerekmektedir.
Yönetmeliğe göre:
1. Endüstriyel İşletmeler:
5000 TEP üzerinde enerji tüketen endüstriyel işletmeler
her 4 yılda bir enerji etüdü yapmak (veya yaptırmak)
6
haber
YTÜ Makine Fakültesi-Maktek Teknoloji Kulubünün düzenlediği
Enerji Verimliliği Paneli Yapıldı.
26 Ekim 2015 tarihinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi VE Makina Teknolojileri Kulübü’nün işbirliğiyle
“Enerji Verimliliği Paneli” düzenlendi. Farklı başlıklarla gerçekleşen panelde; “İklimlendirme sektörü ve mühendis
adaylarından beklentileri” konulu oturumun başkanlığını Escon Enerji Y.K. Başkanı Cafer Ünlü yaptı. Cafer Ünlü,
oturumu açarken iklimlendirme sektörü ve enerji tüketimi konusunda bilgi verdikten sonra mühendis adaylarına
kendilerini geliştirmek, bilgilerini artırmak ve teknolojiyi takip etmek için seminerler ve sempozyumlara katılmalarını
ve mesleki konudaki çeşitli yayınları da okumalarının yararını anlattı. İklimlendirme sektörünün ciddi mühendis
ihtiyacının olduğunu, bu ihtiyacın ancak, bilgili, araştıran ve teknolojideki gelişmeleri takip eden mühendislerle
karşılanacağını belirtti.
MMO İstanbul Şubesi Meslektaş Buluşması Etkinliği Düzenledi.
MMO İstanbul Şubesi, Isı Tekniği Haftası etkinliği
olarak, yeni mezun mühendisler ile 4. Sınıfta okuyan
mühendis adaylarının katıldığı bir toplantı düzenledi.
26 Ekim 2015 tarihinde MMO salonlarında gerçekleşen
toplantıda oturum başkanlığı Tevfik Peker tarafından
yapıldı. Toplantıda konuşmacı olarak, sektörün deneyimli
işadamları ile akademisyenler, sektörün durumu, geleceği
ve kendi deneyimleri konusunda görüşlerini paylaştılar,
Konuşmacı olarak davet edilenler; Metin Duruk, Vural
Eroğlu, Ahmet Gökşin, Cafer Ünlü, Cem Parmaksızoğlu
ve Eyüp Akaryıldız katıldılar.
Oturuma katılan Cafer Ünlü, Yeni mezun mühendisler
ve mühendis adaylarına yaptığı sunumda, mühendislik
diplomasının yeterli olmadığını, bugünden sonra da çeşitli
yayınları okuyup, bilgimizi artırmak, gelişmeleri takip
etmek zorundayız dedikten sonra Amerika’lı düşünür
Alvin Toffler’in yıllar önce söylediği bir sözü paylaştı.
Toffler, “21.Yüzyılın cahili okuma-yazma bilmeyen
değil, yeniden öğrenemeyen, bilgiye nasıl erişileceğini
bilmeyen” demiştir.
7
haber
Turboden, Starwood’a 5,5 MW gücünde bir kombine ısıtma ve
güç ünitesi kuracak.
Bursa’da bulunan Starwood Orman Ürünleri Sanayi
A.Ş.’ne 5,5 MW gücünde birleşik ısı güç sistemi kurulacak.
İtalyan TURBODEN tarafından kurulacak Organik Rankine
Çevrimi biyokütle yakıtından yararlanılacak.
Yenilenebilir kaynaklar ve atık ısı kullanan elektrik
üretimine yönelik ORC (Organik Rankine Çevrimi)
turbojeneratör alanında lider olan Mitsubishi Heavy
Industries (MHI) şirketler grubunun bir üyesi olan
Turboden, Türkiye de yeni bir tesis için 5,5 MW
kojenerasyon tesisi için Starwood’ dan sipariş aldı.
Turboden ORC sistemi 5,5 MW elektrik ve 29,5 MW termik
güç üretecektir.
Starwood, ince MDF konusunda ileri teknolojilerle
üretim yapmaktadır. Dört yonga buhar üretimi bandında
günde 3300 m³ yonga levha ve 750 m³ MDF üretimi
gerçekleştirmektedir.
Proje, Bursa’daki Starwood MDF üretim tesisinin
genişletilmesine yönelik daha büyük bir tesis
içermektedir.
Ağaç kabuğu ve yonga levha üretimindeki atıklarla
beslenen bir 50 MWth biyokütle kazanı döner kurutucuya
ve yine kurutma amaçlarına yönelik olarak 90°C sıcak su
üretecek olan ORC’ye ısı sağlayacaktır.
Yakın zamanda Ankara’da kurulan Turboden’in yeni Türk
kardeş şirketi olan Turboden Turkey ORC Turbo Jeneratör
Sanayi Anonim Şirketi tarafından inşa edilen ORC türbini
Starwood’un yenilenebilir enerji üretimine yönelik olarak
Türk Devleti tarafından sağlanan ek teşviklere ilişkin
yerel içeriğe erişebilmesini sağlayacak.
Türkiye bölgesinde hali hazırda aktif durumda olan bir
Turboden yerel servis ekibi saha çalışmaları ve satış
sonrası hizmetleri sağlayacak.
ORC’ nin bir MDF üretim tesisine entegrasyonu tesisin
kendi elektrik tüketiminin bir bölümünü üretebilmesi
ve tipik MDF prosesi şemasında herhangi bir önemli
değişiklik yapılmadan kojenerasyon sistemlerinin
uygulanabilmesi açısından ilgi çekici bir uygulamadır.
Bu çözüm yalnızca ısı amaçlı çözüme kıyasla son derece
düşük işletme ve bakım maliyeti ve sınırlı ilave maliyetlere
sahiptir ve ilave yatırımın optimum şekilde geri dönüşünü
sağlamaktadır. Starwood projesi, Gebze’de bulunan
Kastamonu Entegre’ye tedarik edilen 1 MW ORC ünitesinin
ve Marmarabirlik için Bursa’da inşa edilen 200 kW ORC
ünitesinin ardından Turboden’in Türkiye’de inşa ettiği
üçüncü biyokütle tesisidir ve hem jeotermal uygulama
hem de biyokütle kullanımı açısından Marmarabirlik’in
Türkiye pazarında gerçekleştirdiği ilerlemenin bir diğer
önemli adımıdır.
8
Turboden 2011 yılından beri başarılı bir şekilde
Mamak’taki ITC-KA Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’ye iki adet 5,3 MW seviyesinde atıktan enerji üretimi
ORC ünitesini ve Afyonkarahisar’daki AFJET A.Ş.’ye bir 3
MW jeotermal ünitesi teslim etmiştir.
Yakın zamanda başka büyük ölçekli iki kojenerasyon güç
üretim tesisi ihalesi daha alınmıştır.
Bir Turboden 5,5 MW CHP tesisi, pelet üretimine yönelik
anahtar teslim çözümlerin sağlanmasında uzman olan
genel yüklenici Prodesa Medioambiente ile birlikte
Rusya’da bulunan kereste ve pelet fabrikasına inşa
edilecek. Bu projede ağaç kabukları ve atık dallar,
Turboden ORC ünitesi ile birlikte kullanılan bir termik
yağ kazanını besleyecek. ORC sistemi tarafından üretilen
ısı bir yandan mevcut kereste fabrikasının genişletilecek
olan kurutma odacıklarını, diğer yandan ise 80.000 ton/yıl
kapasiteye sahip bir pelet üretim hattını besleyecek.
Filipinler’de inşa edilecek diğer bir kojenerasyon modülü
Güneydoğu Asya’daki ilk biyokütle büyük ORC tesisi olacak.
Ünite, mısır koçanının ve pirinç çeltiğinin yakılmasıyla 5.8
MW seviyesine kadar elektrik üretebilecek şekilde termik
güç geri kazanımı gerçekleştirecek.
ORC tarafından tahliye edilen termik güç tahılların
kurutulması için etkili şekilde kullanılacak: ORC,
yağmurlu mevsimlerde yüksek sıcaklıkta su temin etmek
ve kurak mevsimlerde su sıcaklığını azaltmak için esnek
olarak tasarlandı.
Atık Isıdan Elektrik Üretimi
İlave enerji harcamadan atık sıcak gazlardan
%27’ye varan verim ile elektrik üretimi.
Elektrik üretimi kapasitesi 200 kW-15 MW.
Tipik Uygulamalar:
•
Çimento
•
Kimyasal
•
Atık Arıtma
•
Cam
•
Demir / Çelik
•
Termal Oks.-ler
•
Seramik
•
Kağıt
•
Güç Üretimi
•
Petrol & Gaz
•
Gıda
ESCON Enerji Sistemleri ve Cihazları San. Tic. A.Ş.
www.escon.com.tr
haber
Sıfıra yakın enerji tüketen pasif evler
Türkiye’de yaygınlaşmalı
Kısıtlı enerji kaynağı bulunan Türkiye’de sıfıra yakın enerji tüketimiyle öne çıkan pasif
evlerin yaygınlaşması gerektiği belirtildi
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) Anadolu Buluşmaları kapsamında düzenlediği
‘Sektörel Gelişim Toplantısı’nın 2’incisi Adana Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapıldı.
‘Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı’ konusunun ele alındığı toplantıda konuşan Adana Ticaret Odası Meclis
Başkanı Tarkan Kulak, inşaat sektöründe enerji verimliliğine yönelik önlemler alınmasının olumlu sonuçlarına
işaret ederek, “Dünya genelinde Ar-Ge’ye en büyük pay enerji sektöründe ayrılıyor. Bir yanda, Türkiye’nin lokomotif
sektörü inşaat, diğer yandan dışa bağımlı olduğumuz enerji… Birbirinden ayrılması mümkün olmayan bu iki unsuru
en rantabl şekilde kullanmak zorundayız. Özellikle gerek kamu, gerekse özel yapıların başlangıç aşamasında; başta
ısıtma, soğutma olmak üzere enerji verimliliğini ön planda tutan kıstasların uygulanması konusunda kesinlikle ödün
verilmemeli. Türkiye, dünya genelinde savaş sebebi sayılan kısıtlı enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak
zorundadır” dedi.
Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar ise bu toplantılar sayesinde sektör paydaşları ile Anadolu’daki işbirliğini
güçlendirmeyi, inşaat sektörüne ve ülke ekonomisine yaptıkları katkıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Adana’nın son
yıllarda enerji verimliliği alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çektiğine işaret eden Hinginar, ilde soğutma konusunda
alınacak önlemlerle enerji giderlerinde ciddi kazançlar elde edilebileceğini söyledi.
Kaynak: dünya.com
10
haber
“Enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir enerjiyle karşılanabilir”
Küresel ölçekte hazırlanan Greenpeace’in 2015 Enerji Devrimi raporuna göre, 2050 yılına kadar 1.07 trilyon dolarlık
yakıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor.
Greenpeace 2050 yılına kadar küresel çapta yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçmek için hazırladığı yol haritasını yeni
hazırladığı 2015 Enerji Devrimi raporunda sundu.
Geçtiğimiz ay Türkiye için özel hazırlanan Enerji Devrimi raporu, Türkiye’de 10 yılda yenilenebilir enerji üretimini iki
katına yükseltebilmek için izlenmesi gereken adımları sunmuştu.
Küresel ölçekte hazırlanan rapora göre 2050 yılına kadar fosil ve nükleer enerji kaynaklarından yenilenebilir enerjiye
geçişin faturası yıllık 1 milyar dolar olarak gerçekleşirken 2050 yılına kadar 1.07 trilyon dolarlık yakıt tasarrufu
sağlanacak.
Çevre korunması ve toplumsal sağlık açısından tasarruf edilecek maliyetler, 20 milyon yeni iş imkanı ve dönüşüm için
gerekli yatırımlar raporda detaylı olarak sunuluyor.
Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kumi Naidoo, “Temiz ve güvenli bir enerji geleceği sunmak için en etkili
ve adil yol olan yenilenebilir enerjiye geçişin önünde, fosil yakıt lobisinin faaliyetlerinin engel teşkil etmesine izin
vermemeliyiz. Bu iş yapılamaz diyen herkese bu raporu okumalarını ve yapılabilir olduğunu, yapılması gerektiğini ve
yapılmasının herkesin yararına olacağını görmesini bekliyorum” dedi.
Yenilenebilir enerjiye dönüşüm hızlanmalı
Geri dönüştürülemez iklim felaketini önlemek için 2°C küresel ısı artışı limitinde durmayı hedefleyen politik ve iş
dünyası liderleri aralıkta Paris 2015 İklim Konferansı’nda somut adımlar atmak için buluşacaklar.
ABD merkezli Meister Danışmanlık Grubu tarafından Uluslararası Enerji Ajansı, Goldman Sachs ve ABD Enerji
Bakanlığı projeksiyonlarına göre daha doğru sonuçlar verdiği belirtilen Enerji Devrimi raporu öngörülerine göre dünya
enerji arzında dinamik bir dönüşüm yaşanmaya başlansa da, bu sürecin hızlanması gerekiyor.
Fosile yatırımın atıl kalma olasılığı yüksek
Fosil yakıt kullanımı sonlandığında harcanmayacak sağlık ve yıkıcı iklim etkilerinin maliyetleri ile beraber temiz enerjiyle
beslenen bir dünyada fosil yakıt endüstrisinin her dakikada 10 milyon dolar teşvik alamayacağı da düşünüldüğünde
çözümün basit olduğunu vurgulayan Greenpeace Akdeniz Sürdürülebilir Finans Kampanyası Sorumlusu İbrahim
Çiftçi, “Güneş ve rüzgar endüstrisi gerekli olgunluğa ulaştı ve maliyetler açısından dünya çapında kömür ile rekabetçi
durumda. Önümüzdeki on yıl içinde yaratılan istihdam ve sağlanan enerji açısından kömür endüstrisini geride
bırakmaları muhtemel. Fosil yakıtlara yapılan her yeni yatırım atıl kalma olasılığı olan yüksek riskli sermaye grubunda”
dedi.
Kaynak: enerjigazetesi.com
11
11
haber
Elektrik faturasındaki kayıp-kaçak’tan alınan TRT payı,
vatandaşa geri ödenecek mi?
Son sözü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu söyleyecek
Elektrik faturaları üzerinden ödenen TRT payına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 28 Eylül
Pazartesi günü aldığı karar, tüketicinin kafasını karıştırdı. Vatandaşın, TRT’ye ödediği yıllık toplam 150 ila 200 milyon
liralık kesintinin iadesi için ne zaman ve kime başvurulması gerekecek? Bu sorunun yanıtını Elektrik Mühendisleri
Odası verdi. Tüketici TRT’nin kayıp kaçak bedeli üzerinden aldığı payın geri iadesi için dağıtım şirketine başvuracak
fakat konuyla ilgili son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verecek.
Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Bilim Koordinatörü Olgun Sakarya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)
2011 yılı başında, kayıp kaçak bedeli üzerinden TRT payı alınamayacağına ilişkin bir karar yayınladığını anımsattı. TRT’nin
EPDK kararına itirazı üzerine Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı aldığını belirtti. Ancak Danıştay 13.Dairesinin
birkaç ay önce, TRT itirazını reddettiğini vurgulayan Sakarya, “Dolayısıyla EPDK’nin kayıp kaçak bedeli üzerinden TRT
payı alınamayacağı kararı geçerli kılınmış oldu. Ancak TRT, Danıştay 13.Dairesi kararına itiraz etti. Şimdi son sözü
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu söyleyecek” dedi.
VATANDAŞ NE ZAMAN, NEREYE BAŞVURMALI?
Sakarya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun
13.Dairenin kararını onaması halinde vatandaşın,
2011 yılı Şubat ayından itibaren ödediği fazla paranın
iadesini isteyebileceğini söyledi. Bunun için vatandaşın
dava açmasına gerek olmadığını vurgulayan Sakarya,
“Bulunduğu ildeki dağıtım şirketine bir dilekçe vererek
fazla ödemenin iadesini isteyebilir. Dilekçesinden sonuç
alamaz ise başvurması gereken yer EPDK olmalıdır. Ancak
vatandaşlara İdari Dava Daireleri Kurulunun kararını
beklemelerini öneririm” dedi. Sakarya, tüketicinin bu
konuda eziyet çekmemesi, daha fazla mağdur olmaması
için EPDK’nin veya siyasi otorite olarak Enerji Bakanlığı’nın
vatandaş başvurusuna gerek kalmadan, faturalar
üzerinden mahsuplaşılması kararı almasının daha doğru olacağını savundu.
12
Kaynak: Hürriyet
haber
Organik atıklardan biyogaz üretilmesi için yeni düzenleme
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hayvan gübresi, yemek
yağları ve tarım sektöründen çıkan organik atıklardan
biyogaz üretilmesi için tesislere önemli kriterler getiren
düzenlemeyi tamamladı. Yeni dönemde organik atık
oluşan tesislerdeki biyogaz toplanarak doğrudan veya
dolaylı olarak yakıt üretiminde kullanılacak.
Bakanlık, atıklardan biyogaz üretilmesini sağlayacak
Biyometanizasyon Tesisleri ve Fermente Ürün Yönetimi
Tebliğ taslağını hazırladı. Düzenleme enerji geri kazanım
tesislerinden sayılan mekanik ayırma, biyokurutma ve
biyometanizasyon tesislerinin teknik kriterlerini belirliyor. Tebliğ atık işleme tesislerine de yeni kurallar getiriyor.
Buna göre tesislerin yerleşim alanlarına en yakın mesafesi 250 metre olacak. Yer seçiminde kokuyu engellemek için
rüzgar yönü dikkate alınacak. Tesislerin tasarımı ortamın, toprağın, yüzey sularının ve yeraltı sularının kirlenmesini
önleyecek şekilde yapılacak.
Tesiste oluşacak koku, toz, sızıntı suyu, gaz gibi olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için her türlü tedbirin alınması
zorunlu olacak. Atık kabul merkezlerinin de meteorolojik olayların etkilerine karşı üzeri kalıcı yapı malzemesiyle kapalı
olarak inşa edilmesi gerekecek. Biyometanizasyon tesisinde oluşan biyogaz toplanıp doğrudan veya işlenerek enerji
veya yakıt üretiminde kullanılacak. Elde edilen biyogazın kullanılmaması halinde biyogaz sera gazı etkisini azaltacak
şekilde uygun kapasiteli meşalelerde yakılacak. Bu gazlar serbest olarak atmosfere verilemeyecek. Tesislere kabul
edilen atığın kaynağı, kodu, miktarı, tesise erişim şekli gibi bilgileri içeren veri kayıt sistemi oluşturulacak.
Kaynak: enerjienstitüsü.com
Konutlar, 2015 Yılında elektrik ve doğalgaza, Sanayiden daha fazla ödedi.
Konutlarda 1 kilovat (kWh) elektrik için 2015 yılı ilk altı
ayda ortalama 38,9 kuruş, sanayide 1 kWh elektrik için ilk
altı ayda ortalama 24,4 kuruş ödendi. Yine konutlarda 1
metreküplük doğal gaz için ilk altı ayda ortalama 115,4
kuruş, sanayide 1 metreküplük doğal gaz için ilk altı ayda
ortalama 99,3 kuruş ödendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı I. Dönem (Ocak
– Haziran) elektrik ve doğal gaz fiyatları verilerini paylaştı.
Buna göre; konutlarda 1 kWh elektrik için, tüketiciler
2015 yılı I. döneminde en küçük tüketim aralığı olan 1.000
kWh’in altında ortalama 39 kuruş, en büyük tüketim
aralığı olan 15.000 kWh ve üstünde ise ortalama 36,6
kuruş ödedi.
Sanayide 1 kWh elektrik için ilk altı ayda ortalama 24,4
kuruş ödendi. Sanayide 2015 yılı I. dönem elektrik
fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20
MWh altı) tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 28,2
kuruş, en büyük tüketim aralığında (150.000 MWh üstü)
ise ortalama 20,8 kuruş ödedi.
Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketiciler 2015 yılı
I. döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp
altında ortalama 116 kuruş, 522-5 219 metreküp
aralığında ortalama 115,2 kuruş, 5 219 metreküp ve
üstünde ise ortalama 115,3 kuruş ödedi.
Sanayide 2015 yılı I. dönem nihai kullanıcı doğal gaz
fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim
aralığında (26.094 metreküp altı) 1 m3 doğal gaz için
ortalama 113,8 kuruş, en yüksek tüketim aralığında
(26.094.000-104.376.000 metreküp) ise ortalama 98,3
kuruş ödedi.
Kaynak: bugün.com.tr
13
11
haber
Rüzgar türbinlerinin oluşturduğu ses kirliliği ortadan kalkıyor
İspanya’da Burgos yakınlarında yer alan rüzgar gülü
tarlasında teknisyenler rüzgar güllerinin sesini azaltmak
adına yeni bir sistem üzerine çalışıyorlar. Ses kirliliği
rüzgar türbinlerinin ana problemi olarak görülüyor. Ses
emici aletlerin yapılması ise yeşil enerji alanında atılacak
en büyük adım olarak nitelendiriliyor.
Gelecekte rüzgar tribünlerinin kentlere daha yakın
alanlara kurulacak olması da bu ihtiyacı artırıyor.
Windtrust Teknik Koordinasyon Sorumlusu Garcia Ayerra
ses emici yeni aletin nasıl çalışacağını anlattı:“Bu aygıt
tırtıklı dişlilerden oluşan özel bir tasarıma sahip. Böylece
rüzgarı kırıyor ve türbinden çıkan sesi azaltıyor. Şu sıralar
denenen modeller 78 metre yüksekliğinde ve 90 metrelik
bir rotor çapına sahip.”
Rüzgar türbinleri genel olarak bir futbol sahası
büyüklüğünde alan kaplıyor. Avrupa Projesi Windtrust
adına çalışan mühendisler ise bıçaklar arasındaki
karbon tel oranını artırarak türbinin ağırlık kontrolünü
sağlıyorlar. Bu açıdan maliyetleri düşürmeyi planlıyorlar.
Madrid yakınlarında yer alan bir fabrikada ise
araştırmacılar Rüzgar Çevirici adını verdikleri bir başka
aygıtı deniyorlar. Bu aygıt mekanik enerjiyi elektriğe
çeviriyor. Teknisyenler ise makine hareketleriyle enerji
üretiminin arasındaki dengeyi artırmayı amaçladıklarını
belirtiyor. Windtrust Proje Koordinatörü Mauro Villanueva
14
ise gelecek planlarından şu sözlerle bahsetti: “Avrupa’da
mümkün olduğunca temiz ve tutarlı bir enerji kaynağına
ulaşmak istiyoruz. Bu sebeple odaklanmamız gereken
konu devamlılık ve tutarlılık. Rüzgar türbinlerinde de bu
en önemli konu. Tüm Windtrust iş birlikçileri belli başlı
tasarım modelleri üzerinden hareket ediyorlar. Yeni
nesil bileşenlerle kıyıdaki türbinlerimizi daha tutarlı hale
getireceğiz elbette denizdekileri de öyle.”
Rüzgar türbinleri her geçen gün temiz enerji alanında
kendine daha önemli bir yer ediniyor.
Kaynak: enerjienstitüsü.com
haber
Güneş Enerjisinde 1MW altı santrallere
Çevresel Etki Değerlendirmesi muafiyeti
TEDAŞ tarafından yayınlanan duyuruya göre, lisanssız elektrik üretimi kapsamında 1 MW altı GES’ler için ÇED raporu
muafiyeti getirildi. Dağıtım şirketlerine gönderilen belgeye göre, dağıtım şirketlerince bir parsele ait 1 MW’tan küçük
üretim santralleri için yapılacak başvurularda ve aynı parsel içerisindeki birden fazla gerçek kişi ve tüzel kişi için
yapılacak başvurularda hiçbir kurum ve kuruluştan ÇED raporu yada ÇED raporuna gerek olmadığına dair herhangi bir
belge talep edilmeyecek.
Kaynak: enerjigunlugu.net
Apple Çin’de güneş santrali kuracak
Teknoloji şirketi Apple, Amerika dışındaki ilk güneş enerjisi santralini Çin’de kuracak.
Çin’in haber ajansı Şinhua’ya göre, Apple, söz konusu
projeyi ABD’li güneş paneli şirketi SunPower ortaklığıyla
gerçekleştirecek. İki şirketin Çin’de kuracağı santral yılda
80 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. Santralin kurulu
gücü 40 megavat olacak ve 61 bin evin elektrik ihtiyacını
karşılayacak.
Apple Enerji Departmanı üst düzey yöneticisi Lisa Jackson,
yeni projenin, Apple’nin Çin’deki ofis ve mağazalarında
kullanılan elektrikten daha fazla üretim yapacağını
vurgulayarak, fazla üretimin Çin elektrik şebekesine
sunulacağını belirtti. Jackson, aynı zamanda Apple’ın
Çin’den sonra Almanya, İngiltere, Avustralya, İspanya ve
İtalya’da da güneş santrali yapmayı planladığını kaydetti.
Elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 87’sini yenilenebilir
kaynaklardan karşılayan Apple, bu oranı yakın gelecekte
yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyor.
Kaynak: ntv.com.tr
15
makale
ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ
Onur ÜNLÜ
Mak. Yük. Müh
Enerji Performans Sözleşmesi nedir?
Fabrikalarda veya binalarda enerji bakımından yapılan iyileştirmeler sonucunda sabit bir süre boyunca elde edilen
tasarruftan bir miktarını ödemeyi taahhüt etmesi üzerine kurulu bir sistemdir. Yani fabrikaların ve binaların enerji ve
çevresel olarak hedeflerine ulaşırken ilk yatırım maliyetine gereksinim olmadan, yapacakları tasarrufla projenin
bedelini öderler.
Enerji Performans Antlaşması bir nevi, enerji maliyetlerini ve karbon emisyonlarının risksiz bir şekilde azaltılması
demektir.
Kurulum Olmasaydı
Ölçümlenecek enerji
Kurulum Öncesi Enerji
Kazanılan
Kurulum Sonrası
Ölçümlenen Enerji
Kurulum
Kurulum Öncesi
Süreç
Raporlama
Süreci
Zaman
Şekil: Örnek bir enerji performans sözleşmesi ile
kazanılan enerji
Enerji Performans Sözleşmesinin ana özelliği ve
müşterilere sağladığı en büyük özellik şudur ki;
1. Hiçbir tasarruf sağlanamamışsa, o zaman
hiçbir ücret ödemez.
2. Hedeflenen kazanımdan eksik tasarruf
sağlanmışsa, eksik ödeme yapar.
3. Sözleşme süresinin sonunda tasarrufun hepsi
size kalır.
16
Müşterilere faydaları nelerdir?
1. Esco şirketlerinin kendi bünyesinde
oluşturdukları öz-finansman ile ilk yatırımları
karşılayarak müşterinin bütçesini sarsmaması
2. Garantili enerji tasarrufu sağlaması
3. Geliştirilmiş ekipman verimliliği
4. Azaltılmış karbon emisyonları
5. Sözleşme sonrasında kazanılan tasarrufun
hepsinin müşteriye kalması
makale
Daha Hızlı
Kurulum
Yenilik
Kazancı
Daha Çok
Yatırım
Kazancı
Rutin Bakım
Zaman
Şekil: Enerji Performans Sözleşmesi ile geleneksel
yaklaşım arasındaki kazancın karşılaştırılması.
-Finansman aracı – Enerji performans anlaşma projesi
finansörleri geniş çapta finansman araçları sunar.
Enerji Performans Sözleşmesi Neler Kazanılır?
Vergisiz kiralama-satın alma anlaşmaları, kentsel
kiralama kontratı denen bu anlaşmalar bir Enerji
performans anlaşmasının ticari işletmenin bilançosu
üzerinde bir mali sorumluluk getirmeden müşteriye
finansmanını sağlar.
Enerji Güvenliği - EPC geniş ölçekte fabrika çapında ve
ülke çapında tesisleri enerji talebinin azaltılması için
önemli bir katkı yapabilir.
Ekonomik Kalkınma - EPC fabrikalarda ve binalarda
normalde geleneksel müteahhitlik yöntemlerle mümkün
olacağından daha yenileme faaliyeti ve daha fazla enerji
tasarrufu sağlar.
Çevre Yönetimi - enerji kullanımında önemli düşüşler
de sera gazı emisyonlarının azaltılması anlamına
gelmektedir.
EPC finansmanı
Enerji performans anlaşmalarının finansmanı ESCO’lar
tarafından değil, her bir projenin gereksinimlerine
göre özel yapılmış, bir takım finansal araçları kullanan
üçüncü şahıs finansal kuruluşlar tarafından sağlanır.
-Mali piyasalar –Enerji performans anlaşmaları
rekabetçi oran ve şartlar sunan, milyarlarca dolarlık
finansmanı mevcut olan büyük kurumsal borç verenler
tarafından finanse edilir.
Devlet veya yerel yönetim kiralama ortak fonları,
Master Lease’leri denen, münferit projelerin, farklı
kaynaklardan gelen gelir ve harcama akımlarının bir
araya toplanarak genel miktara ulaştırılmış daha büyük
finansmanın iştiraki yoluyla finansman maliyetinin
düşmesine olanak sağlar.
Devlet veya yerel yönetim tahvilleri, kentsel kiralama
kontratlarından biraz daha az faiz oranı sunan, fakat
yürütmesi zaman alır ve sıklıkla seçmen onayı gerektirir.
Döner nitelikte borç fonları, sübvansiyonlu faiz oranı
sunar fakat uzun yıl bekleme listesi vardır.
Güç alım anlaşmaları, (PPAs), gerçek projeden çok,
müşterinin dağıtılmış üretimin(örneğin Kwh) çıktısının
aldığı anlaşmalardır.
17
15
haber
Marmarabirlik, zeytin atığından elektrik üretimini
AB projesi haline getirecek
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) destekli “Zeytin Atıklarından Elektrik Enerjisi Üretme” Ar-Ge Projesi genişletilerek AB (Avrupa
Birliği) projesi haline getirilecek.
Ön başvurusu yapılan projenin onaylanması halinde, senede 2 milyon kilovat saat olarak planlanan elektrik üretim
kapasitesi, en az 4 kat artacak.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaklaşık iki sene evvel Ar-Ge projesi olarak başlayan Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK destekli “Zeytin Atıklarından Elektrik Enerjisi Üretme Projesi’nin
genişletilerek Avrupa Birliği AB projesi haline getirilmesi için ön başvurunun yapıldığını söyledi.
“Proje onaylanırsa elektrik üretim kapasitesi en az 4 kat artmış olacak” diyen Asa, Marmarabirlik Entegre Tesisleri’nde
2,5 dönüm alan üzerine kurulan tesislerde, geçen nisan ayından bu yana elektrik üretiminin gerçekleştiğini hatırlattı.
Asa, “Dünyada bir ilk olan Zeytin Atıklarından Elektrik Enerjisi Üretme Projemiz, yüzde 87 verimlilik ve sıfır atık
prensibiyle çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde zeytin atıklarından gazifikasyon sistemi ile elektrik üreten ORC türbinin
kapasite artırımını, Avrupa Birliği AB projesine iç ettik.
Mevcut projemiz genişletilerek, ‘Simbio-SYS LIFE Project’ adıyla ‘Avrupa Birliği AB Yaşam Programı’ kapsamında
değerlendirilecek. Böylece daha verimli ve büyük ölçekte bir gazlaştırma türbini kurulmuş olacak” diye konuştu.
Marmarabirlik Marzey Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Proje Danışmanı Doç. Dr. Murat
Doğru ve İtalyan türbin firması Turboden iş birliğiyle yaşama geçirilecek proje için 15 Eylül’de iyi niyet mektuplarını
sunduklarını belirterek, “Önümüzdeki günlerde müspet netice almayı bekliyoruz” dedi.
Kaynak: enerjienstitüsü.com
18
haber
Sorunun cevabını bulana 20 milyon dolar verilecek
Fosil yakıtların kullanımında karbondioksit salımı nasıl azaltılır?
XPrize Vakfı tarafından organize edilen yarışmada, fosil
yakıtlardaki karbondioksit salınımının azaltılmasına ilişkin
sorunun cevabına bulana 20 milyon dolar verilecek.
Vakfın internet sitesinden yapılan duyuruda, Kanadalı
13 enerji firmasından oluşan COSIA (Canada’s Oil Sands
Innovation Alliance) Grubu ile NRG Enerji’nin sponsor
olduğu yarışmada, “Fosil yakıtların kullanımında
karbondioksit salımı nasıl azaltılır?” sorusunun cevabın
bulacak kişi ya da kişilere 20 milyon dolar ödül verileceği
açıklandı.
Cevabı bulmak isteyenlere 4,5 yıl süre verilirken,
katılımcılardan karbondioksit salımını dönüştürerek,
kullanımı kolay ve geniş ürünler ortaya çıkaracak
teknolojiler geliştirmelerini isteniyor. XPrize Vakfı, daha önce de Google tarafından finanse edilen 30 milyon dolar
ödüllü “Ay’a en kolay nasıl gidilir?” yarışmasını organize etmişti. Karbon azaltımı araştırması da 20 milyon dolarla en
yüksek para ödüllü ikinci yarışma unvanına sahip oldu.
Kaynak: milliyet.com.tr
Yeşil enerjide Çin devrimi
Çin güneş enerjisi kullanımında bir dünya devi olacak.
Gelecek birkaç yılda güneş enerji tarlalarını ülkenin her
alanına yaymayı planlayan Çin hükumetinin desteklediği
Solar Park, Gay Tai’de bulunuyor ve 319 kilometrelik bir
alanı kaplıyor. Gay Tai Paris’in üç katı büyüklüğünde ve
kilometre başına düşen güneş enerji paneli sayısı 80.000
adet.
Solar Park Müdürü Wei Liang çalışmalarından şu sözlerle
bahsetti:
“Güneş enerji tarlası daha önce Gobi çölündeydi ama
burada taştan başka bir şey olmadığından bölge tarıma
elverişli değildi. Şimdi ki alan ise bir hazine.”
Bölgeye çok uzak olmayan bir alanda ise hala kömür
dumanı tütüyor. Ancak Çin hükumeti kömüre bağlı enerji
üretiminin ülke vatandaşlarının günlük hayatlarında
maskesiz dolaşamamalarına neden olduğunu fark etti ve
temiz enerji için radikal adımlar atmaya başladı.
Solar Park Başkanı Dong Zhen Qiang ise ülkenin güneş
enerjisine elverişli olduğunu anlattı:
“Her zaman gökyüzü bu halde olmuyor. Biz yılın 280
günü güneş alan bir ülkeyiz. Kışın hava sıcaklıkları
gerçekten düşüyor ama bu durum masmavi gökyüzünün
görünmesini engellemiyor.”
Güneş panellerinin en büyük avantajı 25 yıllık bir süre
zarfında hiç bir bakım gerektirmemeleri. Ancak bir de
dezavantajı bulunuyor. O da güneş paneli tarlasının
endüstriyel bir alanda kurulmaması. Bu açıdan enerjinin
taşınması için ek maliyet gerekiyor.
Kaynak:euronews.com
19
haber
Lisanssız GES Raporu: Geçici kabulü yapılmış Lisanssız GES sayısı
287’yi buldu
Enerji sektörünün neredeyse tüm paydaşlarının yakından takip ettiği ve yatırım düşündüğü güneş enerjisi santrallerinin
önemi her geçen gün artıyor. 21 Temmuz 2011 tarihli yönetmelikte azami 500 kW sınır ile kendi elektriğini üretebilme
hakkı tanınmış, sonrasında 26 Haziran 2012 Lisanssız Elektrik üreticileri için dağıtım sistemine bağlantı anlaşması ve
Lisanssız Elektrik üreticileri için dağıtım sistem kullanım anlaşmasıyla bu süreç tamamlanmıştı. Daha sonra bu konu
TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 14 Mart 2013’te kabul edilen Elektrik Piyasası Kanunu ile yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi kurulumları için 500 kW olan üst sınır 1 MW’a yükseltilmişti. Yapılan
yatırımların ardından TEDAŞ tarafından yapılan geçici kabuller ışığında 16 Eylül 2015 tarihinde geçici kabulü yapılmış
lisanssız enerji santralleri listesi yayınlandı. Bu listedeki projeler göz önünde bulundurulduğunda yenilenebilir enerji
kaynaklarından lisanssız elektrik üretiminde en çok ilgiyi güneş enerjisi santrallerinin gördüğü açıkça ortadadır.
Geçici kabulü yapılmış GES’lerin illere göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir.
20
haber
• Toplam 287 GES projesinin geçici kabulü yapılmış ve geçici kabulü yapılan santrallerin Türkiye toplam kurulu gücü
180 MW’a yaklaşmıştır.
• Lisanssız başvuru başına düşen güç miktarı 625 kW’a yaklaşarak, 14 Mart 2013’te kabul edilen üst limit artışının
yatırımcıyı olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
• Yatırımın yapıldığı il sayısı 41’e ulaşmış, hala geçici kabulü yapılmış GES yatırımı olmayan 40 ile mevcuttur. 41 ilin
10’unda birer proje bulunmakta ve bu projelerin ilerde başka yatırımcılarında bu bölgelerde yatırım yapabileceğine
örnek teşkil edeceği düşünülebilir.
• GES Kurulu gücü ve proje sayısı açısından en çok geçici kabulün yapıldığı il kurulu gücün 51489 kW ile 56 santralin
bulunduğu Kayseri’dir. Kurulu güç bakımından sıralama Denizli, Ankara, Konya ve Niğde şeklinde oluşmakta, proje
sayısı açısından ise Kayseri’yi İzmir, Ankara, Denizli, Konya ile izlemektedir.
• Liderliği sürdüren Kayseri’nin proje başına kurulu güç ortalaması yaklaşık 920 kW’tır. Neredeyse geçici kabul yapılan
santrallerin tamamı üst limite yakındır. Proje başına kurulu gücü en yüksek il ise Malatya’dır. Bunun sebebi İnönü
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği GES’in tek projeyle 4995,6 kabulünün yapılmasıdır.
• Geçici kabulü yapılan santrallerin sayısının GEPA haritasında illere göre dağılımı (www.eie.gov.tr/MyCalculator/
Default.aspx) aşağıdaki gibidir. GEPA’da verimli görünen bölgelerin yatırımcının dikkatini çektiği, geçici kabulü yapılan
projelerin sayısının yoğunlaştığı bölgelerden anlaşılmaktadır. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç
Anadolu’nun kuzeyi yatırımcılar tarafından diğer bölgelere nazaran ilgi görmeyen bölgelerdir
• Geçici kabulü yapılan GES’lerin kurulu güçlerine göre bölgelere dağılımı aşağıdaki gibidir. İç Anadolu Bölgesi’ndeki
GES’ler Türkiye’de geçici kabulü yapılmış projelerin kurulu güçlerinin %55’isini kapsıyor, birbirine yakın Akdeniz ve Ege
ikinciliği ve üçüncülüğü paylaşıyor, Doğu Anadolu Bölgesi ise Karadeniz ile birlikte düşük bir kısmı oluşturmaktadır.
Sayılarına göre ilk 3 bölge yerini koruyor.
21
haber
• Geçici kabulü yapılmış 287 GES’in 263 tanesi dağıtım bölgeleri kapsamında, geri kalan 24 santral ise OSB’ler
kapsamındadır. OSB’lerin kapsamında olan 24 santralin kurulu gücü 20453 kW’tır. OSB kapsamındakilerin kurulu
güçleri, geçici kabulü yapılan tüm lisanssız GES’lerin %11 ile önemli bir paya sahiptir. Aşağıda GESkurulu güçleri ve
sayıları bulunan tablodan da görüneceği üzere Kayseri’deki OSB’ler yine liderliği korumaktadır.
22
haber
• Geri kalan geçici kabulü yapılmış 263 GES projesinin kurulu
güçlerinin dağıtım bölgelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
Geçici kabulü yapılmış santralin bulunduğu 18 dağıtım bölgesinin
yanı sıra 3 dağıtım bölgesi içerisinde geçici kabulü yapılmış GES
bulunmamaktadır. Bu bölgelerin diğer bölgelere nazaran GES
açısından daha az verimli olduğu düşünülen Doğu Anadolu ve
Karadeniz bölgelerine ait olduğu görünmektedir. Sayılarına göre
de Kayseri birinciliği koruyup, ikinci sırayı da Meram üstlenmiştir.
Verimli bölgeler içerisinde olmasına rağmen geçici kabul sayısı az görünen bölgelerde ilerleyen günlerde sayının
artacağına sektör paydaşlarının güveni sonsuz. Lisanssız GES’ler ile birlikte son dönemlerde sıkça gündeme gelen
lisanslı GES’lerin Türkiye kurulu gücüne katkısı her geçen gün artmaktadır. Farklı sektörlerden yatırımcıların da hızla
dikkatini çeken güneş enerjisi potansiyeli ile birlikte önümüzdeki günlerde yatırımların sayısının artacağı kaçınılmazdır.
C. Can Tutaşı
23
haber
Masdar dünyanın ilk sıfır karbon salımına sahip şehri olacak
Sınırlı petrol rezervlerinin iyice azalmasıyla fosil yakıt kullanımında en önde giden Arap
ülkeleri yenilenebilir enerji konusunda oldukça ilginç çalışmalara imza atıyor.
Abu Dabi’nin 17 km güney doğusunda kurulan Masdar
şehri, tamamen güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir
enerji kaynaklarını kullanıyor. Masdar dünyanın ilk sıfır
karbon ve sıfır atık üreten çöp şehri olmayı umuyor.
Metrelerce ötede hava sıcaklığı 35 C° iken, Masdar’da
termometreler 20 C° civarını gösteriyor. Eski ortadoğu
tasarımıyla yapılan 45 metrelik rüzgâr türbini havayı
içine çekip, serin havayı Masdar’ın sokaklarına veriyor.
Binalar, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki diğer binalardan
farklı olarak birbirine yakın, bu sayede gölge ve yayalar
için geçiş alanları oluşuyor. Birçok şehirde bu sokaklar
ilginç olmasa da Birleşik Arap Emirlikleri için (2010
yılı Dünya Vahşi Yaşam Fon’u raporuna göre dünyanın
en büyük karbon ayak izine sahip ülke) Masdar,
normallerin, alışılmışların dışında ve dikkatleri oldukça
çekiyor. Taşıt yok denecek kadar az, enerji kullanımı ise
yüksek tasarruflu Abu Dabi hükûmetince desteklenen
ve sürdürülebilir olması hedeflenen Masdar şehrinde
neredeyse taşıt yok. 22 hektarlık alan 87 bin 777 güneş
paneline sahip, ayrıca binaların çatıları panellerle kaplı.
Şehirde ikâmet edenlerin ulaşımını sağlayacak arabalar,
şoförsüz bir seri elektrikli araçla yer değiştirmiş durumda.
Binanın ısı geçmesini engelleyen; hava yastıkları oluşturan
özel duvar tasarımı, klima kullanımı ihtiyacını yüzde 55
azaltmaya yardımcı oluyor. Elektrik düğmelerinin ve
musluk armatürlerinin olmadığı binalarda bu sistemleri
otomatik sensörler yönetiyor. Bu sayede, elektrik
tüketiminde yüzde 51, su tüketiminde yüzde 55 tasarruf
24
sağlanıyor. Ayrıca su için tasarlanan geri dönüşüm
sistemi sayesinde, suyun yaklaşık yüzde 80’i geri
dönüştürülebiliyor ve defalarca kullanılabiliyor. Atık su da;
bitki sulama ve farklı şekillerde değerlendiriliyor. İngiliz
mimarlar Foster ve Partners tarafından tasarlanan şehir
oldukça etkileyici ve insanı bir bilim kurgu romanında
hissettiriyor. Temiz enerji kaynakları araştırma merkezi
Masdar Bilim Teknoloji Enstitüsü (MIST) 2010 yılından
beri bu şehirde eğitimine devam ediyor. Üniversite dışında
Siemens Araştırma Merkezi ve Uluslararası Enerji Ajansı
(IRENA) merkezi de burada yer alıyor. Halen binlerce kişiyi
barındıran şehrin, 2025 yılında bitmesi bekleniyor. Proje
tamamlandığında 50 bin ikâmet eden ve 40 bin günlük
ziyaretçi kapasitesine sahip olacak. Masdar şehrinin
10 MW’lık, 220 bin metre kare üzerine kurulu Güneş
Enerjisi tesisi, 2009 yılında tamamlandığında Ortadoğu
ve Afrika’nın en büyük güneş fotovoltaik sistemi ünvanını
kazanmıştı. Bu tesis yıllık 17 bin 500 MW saat temiz enerji
üretiyor ve 15 bin ton karbon emisyonunu engelliyor.
Öte yandan Masdar şehrinin 150 km güney batısında 2,5
km²’lik bir alanda güneş aynalarının sıralanmış olduğu
bir başka tesis mevcut. Masdar şehrinin 10MW’lık tesisi
bir yana, bu tesis 100MW’lık güneş alanı sunuyor. Masdar
şehrinin tesisinden 10 kat daha büyük olan tesis, 175 bin
ton karbondioksit salınımından kurtaracak ve 20 bin Abu
Dabi evinin elektriğini sağlayacak.
Kaynak:gaiadergi.com
haber
Şahin kanadı kapısı ile Tesla Model X SUV
Tesla, merakla beklenen yeni elektrikli modeli Model X’i Kaliforniya’da tanıttı.
Piyasaya çıkmadan önce internet ve mağazalardan 25 bin ön sipariş alan spor otomobil, talepleri ancak 8 ile 12 ay
arasında karşılayabilecek.
Elon Musk, CEO, Tesla Motors: “Hepinizin bildiği gibi yaşanabilir bir dünyaya kavuşmamız ne kadar çabuk olsa o kadar
iyi. Bunu iyisi mi daha çabuk yapmış olalım.”
California’da yapılan etkinlikte dün Tesla, Model X’i tanıttı ve 132 bin dolar ile 142 bin dolar arasında değişen fiyatlardan
satılacağını bildirdi. Tesla’nın 3 yıl aradan sonra çıkardığı Model X, Model S ve Tesla Roadster’dan sonraki üçüncü
araba.
Tesla henüz yeni Model X’in ne zaman piyasaya çıkarılacağını açıklamış durumda değil. Ancak Tesla’nın sözcüsü “Model
X için 20 binden fazla ön sipariş geldi. Eğer bugün siz de sipariş verirseniz 8 ile 12 ay arasında araca kavuşabilirsiniz.
Teslimatlar bugün başlayacak ve bundan sonra da devam edecek. Önce özel kullanıcılarımıza dağıtım yapılacak sonra
da genel teslimata geçilecek.” şeklinde açıklamalarda bulunarak çıkış tarihiyle ilgili yaklaşık bir fikir sunmuş oldu.
Ayrıca Tesla’nın kurucu ortağı ve CEO’su Elon Musk, otomobillerini en güvenli SUV olarak tanımlıyor. Her kategoride 5
yıldız kalitesinde şeklinde vurgulanan Model X, 2.5 ton ağırlığına rağmen 100 km/saat hıza 3.2-3.8 saniyede çıkabiliyor.
Araç tek şarj edilmede 250 km/saat hızla 400 km yol alabiliyor.
Tesla Model X’te acil fren sistemi ve engellerden kaçınma sistemi gibi özellikler bulunuyor. 7 kişi ve bagaj taşıyabilen
araç, bünyesinde bulunan “biyolojik savunma modu” adlı hava filtresi sayesinde, yolcuların dışarıdaki zararlı gazlardan
etkilenmesi engelleniyor. Bu sistem özellikle Çin’in hava kirliliğine önlem alabilmek için tasarlanmış.
Araçta bulunan “Falcon Wing” yani şahin kanadı ile kapılar üste doğru açılıyor.Bu teknoloji sayesinde şöför aracın önüne
geldiğinde pozisyonu algılanıyor ve kapılar otomatik olarak açılıyor. Tanıtımda da gösterildiği gibi Model X, çok dar
alanlarda, iki aracın ortasında park halindeyken bile kapıları açılabiliyor. Back to the Future filminden hatırlayacağımız
De Lorean DMC-12’lerin “Gull Wing” adlı kapılarının aksine Model X’in şahin kanadı kapıları iki tutucu tırnağa sahip ve
daha dar açıyla hareket edebiliyor.
Kaynak: enerjienstitüsü.com
25
haber
Vatandaşın ödediği elektrik fiyatı yüzde 37 artacak
Türkiye elektrik piyasası 2016 başında tarifesiz döneme geçiyor. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Mehmet Göçmen,
sanayi lehine uygulanmakta olan çapraz sübvansiyonların kaldırılmaması halinde bedeli tüketicinin ödeyeceğini
söylüyor. Göçmen, “Vatandaşın ödediği elektrik fiyatı yüzde 37 artacak” dedi.
Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Mehmet Göçmen, Türkiye elektrik sektöründeki son durumu, beklentilerini ve grup
olarak stratejilerini anlattı. Sektörde küresel ölçekte petrol fiyatlarının gerilediğini, fiyat baskısının ve belirsizliklerin
sürdüğünü anlatan Göçmen, aralık ayında Paris’te toplanacak İklim Zirvesi’nin yeni bir döneme işaret ettiğini belirtiyor.
Bu ortamda öngörülebilir bir piyasanın önemini anlatan Göçmen, 10 yılda 60 milyar doların üzerinde yatırım çeken
Türkiye’nin can alıcı bir noktaya geldiğini söylüyor. Bu noktayı liberalleşme olarak açıklayan Göçmen, şöyle devam
ediyor: “Sektör liberalizasyona hazır. EPDK öncülüğünde Türkiye bu dönemde çok başarılı regulasyon uygulamaları
hayata geçirdi. Bu yaklaşımın devam edeceğine olan inancımız tam. Liberalleşme mesken tüketicileri üzerindeki enerji
maliyetini düşürecek önemli bir adım olacak. Mevcut durumdaki tarifelerde sanayi tüketimi lehine çapraz sübvansiyon
uygulanmaktadır. Sanayi 17 kuruştan, meskenler 31 kuruştan elektrik kullanmaktadır.”
EPDK DENETLEYECEK
Göçmen, yeni dönemde serbest tüketici limitinde kademeli azalma olması halinde tüketimi düşük seviyede olan
meskenlerin maliyet yükünün giderek artacağını da belirterek şöyle devam ediyor: “Tarifesiz dönem korkulacak
birşey değil. Ancak arz talep dengesinin iyi yönetilmesi önemli. Elektrik fiyatlarında üst limit zaten var ve EPDK bunu
denetleyecek. Ancak çapraz sübvansiyonlar devam ettirilirse yapı yönetilemez hale geliyor. Serbest tüketici limitinin
sıfırlanmasının ötelenmesi ile de konut tüketicilerinin üzerine yüzde 37’ye varabilecek yük getirecek. Bu nedenle
liberalizasyon süreçlerinin bakanlık tarafından yayınlanan enerji sektörü strateji belgesindeki takvimde tamamlanması
büyük önem taşıyor. Olmazsa bunun nedeni siyasi belirsizlik ihtimalidir. Dünyada zaten volatilite yüksek, düşük elektrik
fiyatlarının yarattığı bir belirsizlik var. Biz Türkiye’yi belirsizliğin azaldığı ve yatırım yapmanın daha çekici hale geldiği
bir ülke yapmak istiyoruz.”
BÜYÜME YÜZDE 2.5
Enerji piyasasına yatırımlar konusuna da değinen Göçmen, Türkiye’de büyüyen üretim kapasitesi sonucunda arz
fazlası oluştuğunu belirterek bu kadar yatırımda fizibilite hatası yapıldığını vurguluyor. Arz fazlasının 2020-2021
yılına kadar sürmesini beklediklerini söyleyen Göçmen, elektrik sektöründe büyümenin bu yıl yüzde 2.5 civarında
olmasını öngördüklerini belirterek, “Türkiye elektrik sektöründe yatırımların sürdürülebilir olması için, sektörün
finansal sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması; sektörde bulunan şirketlerin sermaye yapıları ve bilançolarını
iyileştirilmesi gerekiyor” diyor. Türkiye’nin enerji piyasasında ilgi odağı olmayı sürdürebilmesi için de yeni ve iyi bir
hikaye yaratması gerektiğine dikkat çeken Göçmen, şöyle devam ediyor: “Sektörün 50 milyar dolar borç yükü var.
Bunun yönetilebilir olması lazım. Öngörülebilir bir ortam yaratmak gerek. Sınırlı kaynakları iyi kullanmak Türkiye’yi
çekici hale getirmek gerek. Bu liberalizasyon ve teknoloji ile olur. Kaynak: enerjigazetesi.com
26
haber
Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği değişiyor
EPDK, yayınlandığı duyuru ile taslak metni görüşe açtı. Duyuru metni şöyle; Elektrik piyasasındaki gelişmeler
çerçevesinde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)’te ve Bağlantı ve
Sistem Kullanım Yönetmeliği (Bağlantı Yönetmeliği)’nde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla söz
konusu Yönetmelikte ve Bağlantı Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlanmıştır. Söz konusu taslak
yönetmelikler 09 Kasım 2015 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.
İlgililerin taslak yönetmelikler hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim
formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak [email protected] e-posta adresine ve yazılı
olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
27
Sanayide Uygulamalı Enerji Verimliliği Kursları:
İstanbul – Maltepe’deki ESCON plaza da bulunan Eğitim
Merkezi’nde Enerji verimliliği kursları düzenlenmektedir.
Konular teorik olarak anlatıldığı gibi, çalışır durumdaki
cihaz ve sistemlerin üzerinde, uygulamalı olarak da
anlatılmaktadır.
Her biri kendi konusunda uzman eğitmen kadrosu
ile yapılan çalışmalar 5 gün sürmektedir. Eğitime
katılanlara, bu kurslar için hazırlanmış özel dökümanlar
verilmektedir. Dökümanlar, eğitmenlerin anlattıkları
konulara uygun hazırlanmış olup, her başlıkla ilgili
ayrıntılı bilgi içermektedir.
Kurs sonunda, “Sanayide enerji verimliliği ve enerji
tasarrufu kursuna katılmıştır.” belgesi verilecektir.
Enerjiyi verimli kullanmak, işletmelerde birim ürün
maliyetini düşürmek çevreyi korumak, ülke ekonomisine
katkı demektir.
ESCON Enerji Verimliliği Eğitim Merkezi, işletmelerde
enerji tasarrufu ve enerji geri kazanım noktalarını
göstermek, bu konuda farkındalık yaratmak için eğitim
çalışmalarına başlamış bulunmaktadır
İstanbul Maltepe’deki ESCON Plaza’da başlayacak
eğitimlerin EKİM, KASIM ve ARALIK Aylarına ait program
aşağıda yeralmıştır
EĞİTİM PROGRAMI
Tarih ve Saat
19 Ekim
09.30-17.00
20 Ekim
09.30-17.00
21 Ekim
09.30-17.00
22 Ekim
09.30-17.00
23 Ekim
09.30-17.00
Konusu
VKD
Verimli Kazan Dairesi ve Isı Geri Kazanımı
YAY
Atık Isıdan Geri Kazanım,Yenilenebilir Enerji,
Aydınlatma, Yalıtım
MOT
Verimli Motor, Pompa,
Fan Sistemleri ve Hız Sürücü Uygulamaları
SGB
ÖLÇ
KASIM 2015
Tarih ve Saat
16 Kasım
09.30-17.00
17 Kasım
09.30-17.00
18 Kasım
09.30-17.00
19 Kasım
09.30-17.00
20 Kasım
09.30-17.00
Konusu
VKD
Verimli Kazan Dairesi ve Isı Geri Kazanımı
YAY
Atık Isıdan Geri Kazanım, Yenilenebilir Enerji,
Aydınlatma ,Yalıtım
MOT
Verimli Motor, Pompa,
Fan Sistemleri ve Hız Sürücü Uygulamaları
SGB
ÖLÇ
ARALIK 2015
Tarih ve Saat
21 Aralık
09.30-17.00
22 Aralık
09.30-17.00
23 Aralık
09.30-17.00
24 Aralık
09.30-17.00
25 Aralık
09.30-17.00
28
Konusu
VKD
Verimli Kazan Dairesi ve Isı Geri Kazanımı
YAY
Atık Isıdan Geri Kazanım,Yenilenebilir Enerji,
Aydınlatma, Yalıtım
MOT
SGB
ÖLÇ
Verimli Motor, Pompa,
Fan Sistemleri ve Hız Sürücü Uygulamaları
Sanayide Uygulamalı Enerji Verimliliği Kursları:
1. Gün
VERİMLİ KAZAN DAİRESİ VE ISI GERİ KAZANIMI
Konu Başlıkları
1. Yakıtlar ve Yakma Sistemleri
• Yakıtlar
• Katı Yakıtlar
• Sıvı Yakıtlar
• Gaz Yakıtlar
• Atık Yakıtlar
• Yakıtların İyileştirilmesi
• Yanma Prensipleri ve Baca gazı kompozisyonunun hesaplanması
• Yakma Sistemleri
• Yakma sistemlerinde enerji verimliliği
2. Kazanlarda Enerji Verimliliğinin Artırılması
• Kazan tipleri ve seçimi
• Kazanların verimli çalıştırılması
• Kazan verimini etkileyen faktörler
• Toplam Isı kayıpları ve kazan verimi
• Kazan verimliliğinin ölçümü ve uzaktan izleme
3. Buhar Üretimi, Buhar Dağıtımı ve Buhar Sistemleri
• Buhar hakkında genel bilgi
• Buhar basıncı seçimi
• Buhar dağıtımı
• Kondens tahliyesi ve Kondenstoplar
• Buhar sistemlerinde hava tahliyesi ve önemi
4. Buhar Kullanımında Enerji Tasarruf Noktaları
• Kondensin geri kazanılması
• Flas buhar ve geri kazanım
• Buhar kullanımında enerji tasarrufu için genel öneriler
Süre: Saat: 09.30-17.00
29
Sanayide Uygulamalı Enerji Verimliliği Kursları:
2. Gün
3. Gün
ATIK ISIDAN GERİ KAZANIM, YENİLENEBİLİR
ENERJİ, AYDINLATMA, YALITIM
VERİMLİ MOTOR, POMPA, FAN SİSTEMLERİ VE
HIZ SÜRÜCÜ UYGULAMALARI
Konu Başlıkları
Konu Başlıkları
1. Atık Isıdan Geri Kazanım
• Atık sıcak gazlardan ısı geri kazanımı
• Atık sıcak sıvılardan ısı geri kazanımı
• Atık sıcak katılardan ısı geri kazanımı
• Isı geri kazanım sistemleri
• Özel sistemler
• Uygulama örnekleri
1. Elektrik Motorlarında Enerji Tasarrufu
• Elektrik motorlarında kayıplar
• Motor veriminin hesaplanması
• Yüksek verimli motorlar
• Motor veriminin arttırılması için pratik öneriler.
2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları - Güneş
• Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında genel bilgi
• Güneş enerjisi ve Güneş enerjisi potansiyali
• Kullanım alanları
• Güneş kolektörleri
• Yoğunlaştırma yapan sistemleri
• Gün ışığı aydınlatma
3. Aydınlatla Enerji Tasarrufu
• Enerji tesislerinde aydınlatma
• Aydınlatma armatürlerinin seçimi ve enerji tasarrufu
• Aydınlatma verimi ve enerji tasarruf örnekleri
• Aydınlatma kontrol yönetimi
4. Isı Yalıtımı
• Yalıtım malzemeleri
• Yalıtım uygulamaları
• Ekonomik yalıtım kalınlığı
• Isı kayıpları ve maliyeti
Süre: Saat: 09.30-17.00
30
2. Pompa Sistemleri ve Enerji Tasarrufu
• Pompa çeşitleri
• Pompa veriminin arttırılması
• Enerji tasarrufu
• Pompalarla ilgili pratik öneriler
3. Fanlarda Enerji Tasarrufu
• Genel bilgi
• Fan seçimi
• Fan uygulamaları
• Fanlarda enerji verimliliği
4. Sürücü Sistemleri ve Verimlilik
• Yük ve hız değişimi
• Değişken hızlı sistemler
• Değişken hızlı motorlar
• Elektro-mekanik sürücüler
• Tasarruf olanakları
Süre: Saat: 09.30-17.00
Sanayide Uygulamalı Enerji Verimliliği Kursları:
4. Gün
5. Gün
SOĞUTMA GRUPLARI,
ISI POMPALARI VE BASINÇLI HAVA
ÖLÇÜ ALETLERİ VE
ÖLÇÜM TEKNİKLERİ
Konu Başlıkları
Konu Başlıkları
1. Soğutma Grupları
• Çalışma prensibi
• Soğutma sistem elemanları
• Soğutucu akışkanlar
• Merkezi su soğutma grupları (Chiller)
• Soğutma gruplarında verim
• Yüksek verimli soğutma grupları ve enerji tasarrufu
hesapları
• Uygulama örnekleri
Ölçme tekniği ve teknolojileri
• Sıcaklık ölçümü
• Debi ölçümü
• Basınç ölçümü
• Baca gazı ölçüm ve analiz
• Bağıl nem
• Termal görüntüleme
• Vibrasyon, ses ölçümü
Süre: Saat: 09.30-17.00
BASINÇLI HAVA VE ISI GERİ KAZANIMI
2. Basınçlı Hava
• Hava kompresörleri ve kompresör seçimi
• Kompresör kontrol sistemi
• Hava dağıtımı
• Hava depolama
• Hava kalitesi
• Kurutucular
• Uygulama örnekleri
• Hava kaçakları
• Atık ısı geri kazanımı
• Enerji tasarrufu uygulama örnekleri
Not: Enerji Verimliliği Eğitim Merkezi’ nin eğitimleri ücretli olup,
ISI POMPALARI
günlük yemek ve ikramlar dahil 320.-TL + KDV dir.
3. Isı Pompaları
5 günlük paket 1.280-TL+KDV dir.
• Çalışma prensipleri
• Türleri
İLETİŞİM BİLGİLERİ
• Hava kaynaklı
Adres : Orhangazi Cad. Tınaztepe Sok. No: 26 ESCON Plaza• Su kaynaklı
Maltepe/İSTANBUL
• Toprak kaynaklı
Tel
: (0216) 380 0461
• Isı pompası sistemi ve sistem elemanları
Fax
: (0216)380 0462
• Isı pompalarında enerji verimliliği
e-mail : [email protected]
• Uygulama örnekleri
Eğitim Sekreteryası : Seher Yavuz
• Kurutucular
• Uygulama örnekleri
Süre: Saat: 09.30-17.00
31
25
haber
ESCON Araştırma Sonuçları:
10 Yıllık yapılar ve sanayi işletmelerindeki enerji tasarruf potansiyeli:
Escon, bugüne kadar 500’den fazla işletmede enerji
verimliliği çalışması yapmıştır. Danışmanlık, denetleme,
etüd ve sistem çözümleri olarak verilen hizmetler
sonucunda işletmelerde ciddi enerji kayıplarının olduğu
gözlenmiştir. Kayıpların önemli nedeni çoğu işletmelerde
enerji verimliliği konusunun işletmelerin gündeminde
olmamasıdır.
Sektörlere göre enerji tasarruf potansiyeli :
32
Otel, hastane, alışveriş merkezi ve sanayi işletmelerinde
yapılan çalışmalarda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
10 yıl ve daha üzeri faaliyette olan işletmelerde %8-44
arası oranda enerji kayıpları yaşanmaktadır. Yapılacak
iyileştirmelerle kayıpları azaltmak veya yok etmek
mümkündür. Bu konuda her sektör ve işletmeye göre
değişen özel uygulama yapılarak enerji tasarrufu
sağlanabilir.
bilgi
Enerji Verimliliği için aklımızda bulunsun!
Buhar kullanan işletmelerde, kondensin geri kazanılması ve flaş buhar
üretimi ile %4 - 15 arasında enerji tasarrufu sağlanır.
Yeni teknoloji su soğutmalı santrifüj soğutma grupları, mevcut su soğutmalı
gruplardan %25, hava soğutmalı gruplardan %60 daha az enerji tüketir.
İşletmelerde bulunan pompalarda değişken debinin Değişken Hız Sürücü ile
kontrol edilmesi %60’a varan oranda enerji tasarrufu sağlar.
İşletmelerde; buhar hatlarının kontrolü, kaçakların önlenmesi ile %3 - %20
arasında enerji tasarrufu sağlanır.
Sanayi işletmelerinde, atık ısı geri kazanılarak; Baca gazından %4 - %16, fırın
sistemlerinden %10 - %30 arasında enerji tasarrufu sağlanabilir.
Isı pompasında soğutmada %25, ısıtmada %75’e kadar enerji tasarrufu sağlanır.
Fanlarda standart kayış kullanılması halinde standart kayış, %2 – %8 arası
verim kaybına neden olur.
Yalıtılmamış bir vana, aynı çaptaki 1,6 m. yalıtılmamış borunun kaybettiği ısı
kadar enerji kaybına neden olur.
Aydınlatma sistemlerinde kullanılan floresan lambalarda elektronik balast
kullanımı %25 – 40 arası elektrik tasarrufu sağlar.
Bir işletmede kullanılan basınçlı hava sisteminde kompresör giriş hava
sıcaklığının her 5°C azaltılması %2 enerji tasarrufu sağlar.
33
Enerji Verimliliği Projelerine Teşvik ve Destekler
1. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP)
Desteklenmesi
Enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması
için hazırlanan verimlilik artırıcı projelere verilen desteklerdir.
VAP projeleri hibe olarak aşağıda belirtilen esaslara göre
desteklenir:
• Öncelik: Maliyeti yüksek ve elektrik enerjisi kazancı
fazla olan projeler
• Projenin Uygulama Süresi: En fazla 2 Yıl
• Destekleme: Projesinde belirlenmiş bedeli maksimum 1.000.000TL olan VAP, en fazla %30 Oranında
(300.000.-TL) hibe olarak desteklenir.
• Başvuru Zamanı: Her yıl Ocak ayında.
2. Sanayide Enerji Verimliliği Çalışmalarına
Destekler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan
açıklamaya göre Sanayide enerji verimliliği projelerine,
coğrafi konumuna yatırımın yapılacağı bölgeye bakılmaksızın destekler verilecektir.
Desteklenecek alanlar: Fırın, kazan, buhar, kurutma, soğutma, iklimlendirme, Fan, basınçlı hava, pompa, elektrik.
Verilecek Destekler:
- Gümrük Vergisi Muafiyeti.
- KDV İstisnası.
- Vergi indirimi: 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılacak
yatırımlar için ise %70 indirim sağlanacaktır.
- Sigorta primi işveren hissesi desteği, 01.01.2014 tarihinden sonra başlanılacak yatırımlar için ise 6 yıl geçerli
olacaktır.
- Yatırım yeri tahsisi
- Faiz Desteği : TL kredilerinde 5 puan, döviz kredilerinde
2 puan.
Enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması
için hazırlanan verimlilik artırıcı projelere verilen desteklerdir.
3. Gönüllü Anlaşmaların Desteklenmesi: (Hibe)
Bir endüstriyel işletme 3 yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 azaltmayı taahhüt ederek
YEGM ile gönüllü anlaşma yapabilir.
Gönüllü anlaşmalar hibe olarak aşağıda belirtilen esaslara göre desteklenir:
• Yürürlüğe girmesi: Anlaşmanın imzalanmasını takip
eden yılın Ocak ayı
• Destek: Üç yıl sonra Anlaşmanın yapıldığı yıla ait
34
•
enerji giderinin %20’si oranında hibe olarak destek
verilir. Ancak destek en fazla 200.000.-TL’dir.
Başvuru: Her yıl Ekim ayında yapılır.
4. Enerji Verimliliği Desteği: (Hibe)
İşletmelerin, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık
Şirketlerinden, enerji verimliliğine yönelik alacakları Ön
ve Detaylı denetleme Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) için
Danışmanlık hizmetlerine destek verilir. Bu desteklerden, KOSGEB’in belirlediği kriterler doğrultusunda, KOBİ
sınıfına giren işletmeler yararlanabilir.
• Uygulama Süresi: Destek başvuru süresinden itibaren 3 yıl.
• Destek: 1.ve 2. bölgeler için %50, 3.ve 4. bölgeler için
%60 hibe olarak. Program süresince Enerji Verimliliği
• Desteğinin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.
5. Enerji Verimliliği Yatırımları Önündeki Finansal
Engellerin Aşılması Ve Yatırımların Teşvik
Edilmesi; (Faizsiz Kredi)
Sanayicinin, enerji etütleri dahil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projelerinin uzun vadeli geri
dönüşlü olarak uygun şartlarda desteklenmesi hedeflenmektedir.
Kredilerinin temel yaklaşımı, Sanayicimizin (özellikle KOBİ’lerin) çevre dostu teknoloji ve teknikleri uygulayarak,
çevre performanslarını ve aynı zamanda rekabet güçlerini arttırmalarını sağlamaktır.
• Proje Süresi: En fazla 1.5 yıl
• Kredi Miktarı: En fazla 1.000.000 ABD$
• Kredi Oranı: Proje Bütçesinin en fazla %50’si
• Geri Ödeme Süresi: 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4
Yıl (Faizsiz)
6. Finansal Destekler
Enerji verimlilik ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen endüstriyel firmalar ve ticari girişimcilere yönelik düşük faizli kredi fırsatları.
• TURSEFF Destekleri
• Türkiye Sinai Kalkınma Bankası
• Türkiye Kalkınma Bankası
1.
2. 3. 4. Türkiye’nin yıllık ortalama güneşlenme süresi günde kaç saattir ?
a) 7 Saat
b) 10 Saat
c) 5 Saat
d) 9 Saat
En verimli motor sistemi hangisidir ?
a) EFF1
b) EFF2 d) IE2
c) IE3
180 ˚C sıcaklığındaki boru tesisatı için hangi yalıtım malzemesi uygun değildir ?
a) Cam yünü
b) Polietilen
c) Taş yünü
d) Seramik yünü
Bir kimya fabrikasında doğalgaz yakan buhar kazanı sisteminde baca gazı sıcaklığı 225 ˚C ölçülmüştür.
İşletmeye baca gazı ekonomizeri uygulanarak baca gazı sıcaklığı 115 ˚C ‘ ye düşürülerek atık ısı geri
kazanımı ile kazan besi suyu ısıtılmıştır. İşletmede kazanın yakıt tüketimi ne kadar azalmıştır ?
a) % 5,5
b) % 4
c) % 3,5
d) % 2,5
esasına göre çalıştırıldığında yaklaşık yıllık yakıt kaybı nedir ?
a) 44.000.TL b) 32.000.TL c) 78.000.TL 5. Bir buhar kazanının verim kaybı %4 ölçülmüştür. 8 ton/h buhar kapasitesi olan kazan yılda 7200 saat
6. d) 28.000.TL
600 kw/h soğutma yükü için; Hava soğutmalı, pistonlu chiller yılda ortalama 240kw/h elektrik tüketmektedir.
Bu chiller, yüksek verimli su soğutmalı santrifüj (COP:6,67) chiller ile değiştirilmiştir. Aynı soğutma yükü için tüketilen elektrik takriben nedir ?
a) 240 kw/h b) 200kw/h c) 90kw/h d)120kw/h
Eylül - Ekim 2015 sayısı sorulara ait cevaplar:
1....... 2....... 3....... 4....... 5....... 6.......
Lütfen, cevaplarınızı 20 Kasım 2015 tarihine kadar fax (0216 380 04 62)veya email:[email protected]’ye gönderiniz.
35
2015 ESCON “Enerji Verimliliği Merkezi” Eğitimleri
19-23 Ekim 2015
Sanayide Enerji Verimliliği Eğitimi
İstanbul
16-21 Kasım 2015
Sanayide Enerji Verimliliği Eğitimi
İstanbul
21-25 Aralık 2015
Sanayide Enerji Verimliliği Eğitimi
İstanbul
2015 Yılı ( Eylül – Aralık 2015 ) Yurt Dışı Fuarlar ve Konferanslar
01-02 Eylül 2015
Energy Efficiency Expo
Frankfurt/Almanya
10-11 Eylül 2015
Climamed’15
Juantes Pins/Fransa
14-18 Eylül 2015
European PV Solar Energy
Hamburg/Almanya
15-16 Eylül 2015
The Energy Event
Birmingham/UK
06-08 Ekim 2015
Energys
Netherlands
15-18 Ekim 2015
Energy and Habitat
Namur/Belçika
20-22 Ekim 2015
Expoenergetica
Valencia/Spain
Russian Energy forum
Ufa/Russia
10-11 Kasım 2015
Green Build Expo
Manchester/UK
10-13 Kasım 2015
Energy Efficiency
Kiev/Ukrayna
19-21 Kasım 2015 Solar Tech Asia
Bangkok/Tayland
26-28 Kasım 2015
Renexpo
Salzburg/Avusturya
08-10 Aralık 2015 Renewable Energy World
09-11 Aralık 2015 Clean Energy
21-24 Ekim 2015
Las Vegas/Amerika
Shanghai/Çin
2015 Yılı (Mayıs – Ekim) Yurt İçi Fuarlar ve Konferanslar
36
14-15 Ekim 2015
All Energy
İstanbul
22-24 Ekim 2015
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Antalya
16-18 Kasım 2015
LPG Trade Summit
İstanbul
21-23 Ocak 2016
Expo Jeotermal
Ankara
09 - 11 Ocak 2016
Rew İstanbul
İstanbul
Yüksek Verimli Soğutma Grupları
GART Serisi
Yeknnolioji
Te
Dünyanın en az yer kaplayan soğutma grubu
Dünyanın en yüksek kapasiteli soğutma grubu
Dünyanın en yüksek verimli soğutma grubu
IPLV
11,0
COP
7,0
Kısmi Yükteki max. COP
25,3
AHRI standardı 550/590-2003
soğutma suyu giriş sıcaklığı 12°C
Kapasite Aralığı
1.758 - 18.986 kW
Kapasite Kontrol Aralığı
%100 - %0,1
ESCON Enerji Sistemleri ve Cihazları San. Tic. A.Ş.
www.escon.com.tr
MaxVal_ilan.pdf
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
1
12/11/15
11:55