Ekler - Minik Japonya

Transkript

Ekler - Minik Japonya
Ek – I
Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası
1. Yasanın Ana hatları
(1) Amaçlar
Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası (bundan sonra “Yasa” olarak
anılacak),
1962
yılında,
tüketici
kütlesini,
imalatçılardan,
ürünlerini tüketicilerin ev eşyasının kalitesini doğru anlayabilmesi
ve tanıyabilmesine ve kusurlu kalite nedeniyle önceden görülemeyen
herhangi bir zarardan sakınabilmesini sağlamaya yetecek uygunlukta
etiketlemesini talep ederek korumayı hedeflemek üzere çıkarılmıştır.
Pek çok durumda ev eşyası, böyle yapılması yasayla zorunlu
kılınmamasına
karşın
imalatçılar,
distribütörler
ve
bunların
temsilcileri tarafından, satış promosyonu amacıyla kalitelerini
göstermek
için
etiketlenmektedir.
Ancak
ev
eşyasının
belirli
kalemleri için Yasa, tüketici kütlesinin bunları satın alırken
kalitesini tanımlamasına olanak vermek için kalite ile ilgili
etiketlemeyi öngörmektedir.
(2) Ev Eşyasının Tahsisi
Yasaya göre, ev eşyası aşağıdaki malları ifade etmektedir.
1. Tüketici kitlesi tarafından günlük yaşamda kullanılan ve dokuma
ürünleri, plastik ürünler, elektrikli cihazlar ve diğer pek çok
ürünler.
2. Satınalma esnasında kalitelerinin tüketiciler tarafından bilinmesi
ve tanınması önemli ölçüde güç olan mallar.
3. Satınalma esnasında kalitelerinin tüketiciler tarafından bilinmesi
ve tanınması özellikle gerekli olan mallar.
(3) Etiketleme Standartları
Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Bakanlar Kurulu Kararı ile
oluşturulan
ev
eşyaları
için
etiketleme
standartlarını
(birleştirilmiş
etiketleme
koşulları)
saptamakta
ve
halka
duyurmaktadır.
Etiketleme
standartları,
etiketler
üzerinde
gösterilecek
özellikleri
(örneğin,
bileşimler,
performans,
kullanımlar, ebatlar) ve etiketlemede uyulacak yöntemleri (etiketleme
yöntemleri ve özellikler etiketler üzerinde gösterilmesi durumunda
imalatçılar, distribütörler ya da bunların temsilcilerinin izlemesi
gereken diğer konular) tanımlamaktadır.
(4) Talimatlar ve Genel Duyurular
Uluslararası
Ticaret
ve
Sanayi
Bakanlığı,
imalatçılara,
distribütörlere
ve
bunların
temsilcilerine,
hiç
etiket
kullanmadıkları ya da standartları izlemedikleri zaman, standartlara
uygun etiketleme yapmaları için talimat vermeye yetkilidir.
Eğer imalatçılar, distribütörler ya da bunların temsilcileri,
talimatlara
uymadıkları
görülürse,
bakanlık
bunların
adlarını,
etiketleme koşullarına ilişkin gerçekleri ve yasaya uymayan yönleri
ile birlikte halka açıklayabilmektedir.
(5) Etiketleme Talimatları
Ev eşyasının kalitesine ilişkin etiketlemenin adil ve uygun olmasını
sağlamak için bakanlık, aşağıdaki talimatları çıkarmaya yetkilidir:
(a) Ev eşyasının etiketlenmesine ilişkin olarak bakanlık yönergesi ile
belirtilen talimatları izlemeleri için imalatçılara, distribütörlere
ve bunların temsilcilerine talimatlar.
(b) Etiketleme
standartlarında
belirtilen
hususları
göstermedikçe,
imalatçılara, distribütörlere ve bunların temsilcilerine, ev eşyasını
satmamaları ya da satış için sergilememeleri için talimatlar.
(c) Etiketleme standartlarında belirtildiği gibi uygun bir şekilde
etiketlenmedikçe,
bakanlık
yönergesi
ile,
imalatçılara,
distribütörlere ve bunların temsilcilerine, ev eşyasını satmamaları
ya da satış için sergilememeleri için talimatlar.
(6) Raporlar ve Yerinde Muayeneler
Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, imalatçılar, distribütörler
ya da bunların temsilcilerinden raporlar toplamaya ya da görevlilere
bunların ofislerini, fabrikalarını, mağazalarını ya da depolarını
inceletmeye yetkilidir.
(7) Yetki Devri
Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı yetkisini, Uluslararası Ticaret
ve Sanayi Bürosu Genel Müdürüne ya da ilgili valiliğin valisine
devretmeye yetkilidir.
2. Etiketleme için
Tahsis Edilmiş Ev Eşyası
Tüketiciler için kalitesinin bilinmesi ve tanılanması çok güç ama
özellikle önemli olan ev eşyası, kalite etiketlemesi için tahsis
edilmiştir. Şimdiye dek aşağıdaki 89 kalem tahsis edilmiştir.
<Düğümlü ürünleri
1. Bükülmüş iplik (kısmen ya da tamamen pamuk, yün, yalnızca keten ve
rami dahil bitkisel lifler, viskoz rayon, kupramonyum rayon, asetat,
promiks lifler, naylon, vinilon, poliviniliden klorür sentetik
lifler, polivinil klorür sentetik lifler, poliakrilonitril sentetik
lifler, polyester sentetik lifler, polietilen sentetik lifler,
polipropilen sentetik lifler, poliüretan sentetik lifler, poliklal
sentetik lifler ve cam lifler ile sınırlıdır.)
2. Düğümlü bezler, triko bezler ve dantel düğümlü
(yukarıdaki madde 1’de listelenmiş olan kısmen ya da tamamen bükülmüş
iplikten yapılmış düğümlü bezler, triko bezler ve dantel düğümlü.)
3. Giyim
(yukarıdaki madde 1’de listelenmiş olan kısmen ya da tamamen bükülmüş
iplikten
yapılmış
düğümlü
ürünleri
ve
yukarıdaki
madde
2’de
listelenmiş olan kısmen ya da tamamen bükülmüş iplikten yapılmış
düğümlü bezler, triko bezler ve dantel düğümlü aşağıdaki kalemleri
içermektedir fakat elektrikle ısıtma ürünleri bunun dışındadır.)
(1)
(2)
Üst giyim
Pantolonlar
(3)
Etekler
(4)
Elbiseler, hırkalar
(5)
Kazaklar
(6)
Gömlekler, polo yakalı gömlekler, diğer çeşit gömlekler
(7)
Bluzlar
(8)
İş önlükleri, aşçı önlükleri, iş ve çalışma giysileri
(9)
Pardösüler, paltolar, yağmurluklar v.b.
Sadece belirtilen kumaşların (Tekstil Malları için Not 1’de
sözü edilen) kullanıldığı Kimonolar, Diğerleri.
(10)
Çocuk paltoları ve askılı pantolonları
(11)
İç giyim
Tek çeşit liften yapılmış iç giyim: emprime ve
diğerleri
Yalnızca
belirlenmiş
bezler
kullanılan
Japon
giysileri için iç giyim (Düğümlü Ürünleri Not 1’de
sözü edilen) ön kısım bezi olarak, diğerleri
(12)
Gece giysileri
(13)
Erkek ve kadın çorabı
(14)
Tabi (kimono ile giyilen Japon stili çoraplar)
(15)
Eldivenler
(16)
Mendiller
(17)
Battaniyeler
(18)
Çarşaflar
(19)
Havlular ve tenugui (Japon tarzı el havluları)
(20)
Haori (kimono için kısa palto) ve kimono (Japon giysisi)
Sadece belirtilen kumaşların (Tekstil Malları için Not 1’de
sözü edilen) Japon giyim eşyaları, giyim eşyalarının yüzü
olarak, Diğerleri.
(21)
Boyun atkıları, eşarplar ve şallar
(22)
Diz üstü giysileri
(23)
Perdeler
(24)
Halılar (havlı olanlarla sınırlı)
(25)
Yatak örtüleri (havludan yapılanlarla sınırlı)
(26)
Futon (Japon yorganları ya da şilteleri)
(27)
Battaniye kılıfları, futon kılıfları, yastık kılıfları ve
yatak çarşafları
(28)
Masa örtüsü
(29)
Boyun bağları (Kravat, Papyon)
(30)
Yüzme giysileri
(31)
Furoshiki (Japon sarma bezi)
(32)
Obi (kimono için kuşaklar)
(33)
Obijime (kuşak tokaları) ve haori için ipler
<Plastik ürünler>
1. Lavabolar, küvetler, kovalar ve banyo aletleri
2. Sepetler
3. Tepsiler
4. Su şişeleri (mataralar)
5. Sofra takımı ve mutfak aletleri
Çöp kutuları ve diğer kapalı kaplar, yıkama küvetleri, soğutucuda
kullanılan su şişeleri, sızdırmaz kapaklı içecek kapları ve soğutucu
kullanılan kaplar (tabaklar, kase, bardak, sızdırmaz kapaklı yiyecek
kapları, sefertasları, sepetler, yemek çöpü desteği ve ekmek kutusu vb.
gibi
karakteri itibariyle kapasitesinin belirtilmesi gerekmeyen kaplar
dışında)
Tabaklar, kaseler, sızdırmaz kapaklı yiyecek kapları, sefertasları,
sepetler, yemek çöpü desteği ve ekmek kutusu vb. gibi karakteri itibariyle
kapasitesinin belirtilmesi gerekmeyen kaplar.
Ekmek kesme tahtaları
Buz makineleri
Diğerleri
6. Polietilen film ya da polipropilen poşetler (kalınlığı 0.05mm ya da daha
az olan bir filmden yapılanlar ve 100 tabakadan az takımlar halinde temin
edilenlerle sınırlı)
7. Sıcak su şişeleri
8. Portatif tuvalet kapları ve tuvalet aletleri (sabit tip hariç)
<Elektrikli cihazlar>
1. Elektrikli çamaşır makineleri (bir su tankı ile donatılmış olanlarla
sınırlı)
2. Elektrikli pirinç pişiriciler
3. Elektrikli battaniyeler
4. Elektrikli süpürgeler (vakum tipteki süpürgeyle sınırlı, akülü olmayan)
5. Elektrikli soğutucular (ısıtma elemanları kullanmayanlarla sınırlı)
6. Vantilatörler (pervane tipi kanatlarla donatılmış olanlarla sınırlı)
7.
Havalandırma
cihazları
(toplam
enerji
tüketimi
3kW’tan
fazla
olmayanlarla ve ısıtma ekipmanı ile donatılmış olanlarda 5kW’tan fazla
olmayanlarla sınırlı. Elektrikli soğutma havası fanları ve ısıtma
elemanları ile donatılmış olanlar)
8. Televizyon alıcıları
9. Elektrikli meyve suyu presleri, mikserler ve pres-mikserler
10. Elektrikli panel ısıtıcılar
11. Elektrikli çaydanlıklar
12. Elektrikli ekmek kızartma makineleri
13. Elektrikli traş makineleri
14. Mikrodalga fırınlar (dışarıya salınan nominal yüksek frekans 1kW’tan
fazla olmayanlarla sınırlı)
15. Flüoresan lamba destekleri (yazı masasına ankastre olanlar hariç)
16. Elektrikli küçük ocaklar
17. Elektrikli kahve makineleri
<Çeşitli ürünler>
1.
2.
3.
4.
Termoslar
Çantalar
Şemsiyeler
Sentetik deterjanlar
Çamaşır ve mutfak aletlerinin temizliği için sabunlar
Ev ve mobilya temizliği çini deterjanlar
5. Ev ve mobilya için cilalar
6. Şilteler ve yaylı şilteler için üretan köpük
7. Ayakkabılar
8. Tamamen ya da kısmen deri ya da suni deriden yapılmış eldivenler
9. Masalar
10. Sandalyeler, sıralar ve zaisu (tatami odalarında kullanılan bacaksız
sandalyeler)
11. Tansu (şifoniyer ve dolaplar)
12. Sentetik ekmek tahtaları
13. Giysi (ceketler, pantolonlar, etekler, elbiseler, paltolar, kazaklar,
hırka)
14. Boya
15. Kağıt mendil ve tuvalet kağıdı
16. Japon verniği ya da maun cevizi reçinesi ile kaplanmış sofra ve mutfak
eşyaları
17. Yapıştırıcılar
18. Tavlanmış camdan yapılmış sofra ve mutfak eşyaları
19. Borosilikat camı ya da cam seramikten yapılmış sofra ve mutfak eşyaları
20. Alışveriş arabaları
21. Güneş gözlükleri
22. Diş fırçaları
23. Masaya servis amaçlı ve mutfak kullanımı için alüminyum folyolar
24. Biberonlar
25. Kap kacak
26. Çaydanlıklar
27. Shoji (Japonların sürme kapısı) için kağıt
28. Giysiler, ev ve mutfak kullanımı için ağartıcılar
29. Mutfak, ev ve mobilya kullanımı için parlatıcılar
Temizlik maddeleri
Diğer parlatıcılar
3. Etiketleme Yöntemleri
(1) Ad, adres ve telefon numarası
Etiketleyenin
adı,
adresi
ve
telefon
numarası,
etiketleme
sorumluluğunu
açıklamak
açısından
etiketlerin
üzerinde
gösterilmelidir. Kısaltmalara izin verilmemektedir. Etiketleyenin adı
yerine sicil numarası ile gösterim kullanılmamaktadır, çünkü 1977
yılında kaldırılmıştır.
(2) Etiketleme yeri ve yöntemi
Düğümlü ürünlerinin, üzerlerine dikilmiş, düğümlü ürünleri için
simgelerle
hazırlanmış
etiketlerle
dikkatle
etiketlenmesinin
gerekmesi dışında, etiketlemenin yeri ve yöntemine ilişkin spesifik
bir form bulunmasa da, etiket göze çarpan ve kolayca görülür bir yere
konulmalıdır.
(3) Tahsis edilen terimler
İlke olarak, JIS’te (Japon Sanayi Standartları) belirtilen terimler,
malzemelerin ve diğerlerinin adlarını temsil eden terimler olarak
tahsis edilmektedir. Etiketlemede, imalatçılar, distribütörler ya da
bunların temsilcileri, bu tahsis edilen terimlerden sözcükler
seçebilirler. Örneğin, aşağıdaki tahsis edilmiş terimler, düğümlü
ürünleri için liflerin bileşimleri gösterildiği zaman, liflerin
adları olarak kullanılabilir
Tipik tüketim eşyasının etiketlenmesi ile ilgili örnekler için metne
başvurunuz.
Ek-II
Toksik Maddeler İçeren
Ev Eşyasının Kısıtlamalarına İlişkin Yasa
1. Yasanın Amacı
Bu yasa, halk sağlığı açısından, toksik maddeler içeren ev eşyalarına
gereken
kısıtlamaları
getirerek,
Japon
halkının
sağlığını
korumayı
amaçlamaktadır. (Madde 1)
Bu
yasa,
Devletin,
ev
eşyalarında
bulunan
toksik
maddelerin
kısıtlanması ile Japon halkının sağlığının korunmasını dayalı temel bir
düzenlemedir.
Japonya’da
Kimya
Sanayisinde
yaşanan
son
gelişmeler
ile
ev
eşyalarında kullanılan çeşitli kimyasal maddeler (örneğin elyaflar gibi)
insanlara önemli yararlar ve kolaylıklar sağlayabilmektedir. İnsan sağlığı
böyle kimyasal maddeler içeren ev eşyasından ciddi zararlar görmüştür. Bu
koşullar altında, yeni bazı kısıtlamalara ihtiyaç olduğu için bu yasa tesis
edilmiştir.
2. Ev Eşyaları Kapsamı
(1)
Bu yasanın 2. Maddesi “Ev Eşyaları”nı, tüketicinin yaşamı için
sağlanan ürünler olarak tanımlar ve bu yasa ekinde belirtilen
kalemler bunun dışında tutulmaktadır.
“Ev Eşyaları” terimine örnekler, “Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası”
ve “Zehirli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Kontrol Yasası” ve “Tüketici
Ürün Güvenliği Yasası”nda bulunan terimlerle hemen hemen eşanlamlı
olan,
“Tüketim
yaşamı
kullanımı
için
ürünler”in
sözlerinde
bulunmaktadır.
(2)
“Ev Eşyaları”nın dışında tutulan ve bu yasanın ekinde tüm gıda ve
içecekler. İlaçlar ve yarı uyuşturucular hariç kalemler aşağıdaki gibi
belirtilmiştir:
(1) Gıda Sağlık Yasası ile Kısıtlanan Kalemler
a. Gıdalar (ilaçlar ve yarı uyuşturucular hariç tutulmak koşulu ile,
bütün gıda ve içecekler)
b. Katkı maddeleri (gıdaların üretim sürecinde ya da gıdaları işlemek ya
da gıdaları korumak amacıyla, katılan, karıştırılan, nüfuz ettirilen
ya da başka bir yöntemle kullanılanlar)
c. Mutfak Aletleri (yeme ve içme takımları, pişirme aletleri ve
diğerleri)
d. Ambalaj olarak kullanılan kaplar (gıdaları ya da katkı maddelerini
içeren ve teslim edilirken gıda ya da katkı maddeleri ile birlikte
verilenler)
e. Oyuncaklar (ahşap veya plastik maddelerden yapılan ve direkt olarak
bebeğin ağzıyla temas eden, düdükler, ahşap bloklar, kauçuktan
yapılan balonlar gibi bebeğin sağlığını tehlikeye sokabilecek
oyuncaklar,
Sağlık
ve
Sosyal
Yardım
Bakanlığı
tarafından
belirtilenler.)
f. Deterjanlar (sebze, meyve ya da yeme ve içme takımlarının yıkanması
için kullanılanlar)
Bu gıdalar ve gıda katkı maddeleri, doğrudan ağzından geçerek insan
vücuduna girdikleri için, Gıda Sağlık Yasası ciddi bir şekilde kontrol
edilmektedir. Bu nedenle, şimdiye kadar kapsam dışında olan ürünler yasa
ile kontrol altına alınmıştır.
(2) Eczacılık İşleri Yasası ile Kısıtlanan Kalemler
a. İlaçlar (Japon kodeksi kapsamında olanlar)
b. Yarı uyuşturucu (insan vücudunu tamamıyla etkilemeyen, cihaz ya da
alet olmayanlar, bulantı için inhibitörler, isilik için inhibitörler,
fare zehirleri ya da insanların veya hayvanların sağlığını korumak
için kullanılan inhibitörler)
c. Kozmetikler
d. Tıbbi cihazlar (ameliyat masaları, röntgen filmleri ya da dişçilikte
kullanılan metaller gibi insanların ya da hayvanların tedavisi veya
teşhis amacıyla kullanılan cihazlar)
Bu ilaçlar ve kozmetikler yanlış kullanıldıklarında, insan vücuduna çok
ciddi etkilere sebep olabilecekleri için, Eczacılık İşleri Yasası ile
güvenlik açısından ciddi bir şekilde kontrol edilmektedir. Bu nedenle,
şimdiye kadar yasanın kapsamı dışında tutulan bu maddeler yasa ile kontrol
altına alınmıştır.
(3) Ev eşyaları temel olarak tüketicinin yaşamını sürdürmesi için
kullanılan, iş amaçlı kullanılmayan eşyalardır. Örneğin traktör, sadece iş
için kullanıldığından ev eşyası olamaz. Ancak bazı ürünler örneğin;
yapıştırıcılar hem iş için, hem de tüketiciler tarafından kullanılmaktadır.
Bu durum bazı problemlere sebep olmaktadır. Bu problemleri çözmek için
gerçek olayların bir araya getirilmesi zorunludur. Ancak bir çalışma düzeyi
prosedüründe, bazı ürünlerin hangi gruba ait olduğunu satış stili ve satış
amacı belirlemektedir. Daha sonra, belirli ürünlerde, böyle bir yaklaşımın
da yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle, bazı ürünler iş için yardımcı
olarak kullanılsalar bile, eğer temelde tüketici için kullanılıyorsa bu
ürünler “Ev eşyası” olarak ele alınmaktadır.
Örneğin; temel olarak tüketiciler için satılan yapıştırıcılar, kısmen iş
için kullanılsalar bile, “Ev Eşyası” olarak ele alınmaktadırlar.
(4) Ürünlerin ne önceki aşamasındaki “Kısımları” ne de “Yarı mamuller” ev
eşyası olarak ele alınmaz çünkü ev eşyası nihai üründür. Örneğin, ne
yatağın içindeki dolgu maddelerinin doldurulduğu, ne de ceketin astarı ev
eşyaları kapsamına girmez.
(5) Devlet yönetmeliğine göre ev eşyaları içeriğinde bulunan toksik
(zararlı maddeler), cıva bileşiği ve insan sağlığına zararlı diğer maddeler
olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki maddeler Mart 1998 sonu itibariyle
“Toksik madde” olarak tayin edilmiştir.
Hidrojen klorür
Vinil klorür
4.-6dikloro-7(2.4.5-trikloro fenoksi) (-2-trifloro metilik benz imidazol)
Potasyum hidroksit
Sodyum hidroksit
Tetra kloro etilen
Tris (1-aziridinil) fosfin oksit
Tris (2.3-dibrom propil) fosfat
Trifenil kalay bileşiği
Tribütil kalay bileşiği
Bis (2.3-dibrom propil) fosfat bileşiği
Formaldehit
Metanol
Organik cıva bileşiği
Sülfürik asit
Ek-III
Elektrikli Cihaz ve Malzeme Güvenlik Yasasının
kısıtlamalarının Ana hatları
“Elektrikli
Cihaz
“Uluslararası
ve
Malzeme
Ticaret
ve
Kontrol
Sanayi
Yasası”nın
Bakanlığı
değişikliklerini içeren
İlgili
ile
Standart
ve
Onay
Sisteminin Düzenleme ve Rasyonalizasyonuna İlişkin Yasa”, 6 Ağustos 1999
tarihinde
çıkarılmıştır.
Temel
olarak
kontrolden
oluşan
geleneksel
kısıtlama sistemine ek olarak sistem, “güvenliğin” özel sektör tarafından
korunabileceği yeni bir sisteme kaymıştır. Dahası, “Elektrikli Cihaz ve
Malzeme Güvenlik yasası”, “Elektrikli Cihaz ve Malzeme Kontrol Yasası”nın
ardından
yeniden
adlandırılmıştır
ve
1
Nisan
2001
tarihinde
yürürlüğe
girecektir.
Yabancı ülkelerdeki imalatçıların bakış açısından (bundan sonra “Yabancı
İmalatçılar”
olarak
anılacak)
Yasanın
değiştirilen
ana
noktaları,
tek
kelime ile ifade edilecek olursa şöyle özetlenebilir: “Yabancı İmalatçılar
Sicili”
ve
tarafından
Cihazlar
“Tip
Onayının
doğrudan
ve
kontrolü
Malzemeler
anılacak)
Japonya’ya
Elektrikli
Cihaz
kendilerinin
gelecekte,
ve
Kazanılması”nın
(bundan
ihraç
Malzeme
yerine
kaldırıldığı
edilirken,
Kontrol
getirmesi
Japonya’daki
sonra
Yasa
gereğince
için,
“A
A
Yasasının
Ekipman”
olarak
İmalatçıların
artık,
gerektirdiği prosedürleri
gerekmemektedir.
ithalatçılar
hükümeti
Kategorisi Elektrikli
Kategorisi
Yabancı
Japon
tarafından
Gereken
prosedürler
yürütülecektir.
Bundan
başka, tip onay testi, uygunluk muayenesine dayalı olarak yapılacaktır ve
bir özel sektör birimi tarafından yapılabilecektir.
B Kategorisi Elektrikli Cihazlar ve Malzemeler (bundan sonra “B Kategorisi
Ekipman”
olarak
ithalatçıların
anılacak)
(bundan
sonra
Japonya’ya
“Japon
ihraç
edilirken,
İthalatçılar”
olarak
Japonya’daki
anılacak), tip
muayene kayıtlarını hazırlamak ve saklamakla ilgili yeni bir yükümlülüğü
olacaktır.
Ayrıca,
hem
A
Kategorisi
Ekipmanının
hem
de
B
Kategorisi
Ekipmanının,
teknolojik standartlara uygun olması gerekmektedir. Japon İthalatçıların
da, öncelikli bir sorumluluk olarak, bu yükümlülüğe uyması zorunludur.
Ek
olarak,
<???>
işareti
de
bir
başkası
ile
değiştirilmiştir
ve
Japon
geçişe
uygun
İthalatçılara getirilen cezai düzenlemeler artırılmıştır.
Bu
kitapçık,
geçici
Yabancı
tedbirler
İmalatçılar
ile
birlikte
açısından,
Elektrikli
yeni
Cihaz
sisteme
ve
Malzeme
Güvenlik
Yasasının Kısıtlamalarının içeriği ve prosedürlerini anlatmaktadır.
I. “A” KATEGORİSİ EKİPMANININ
İhracat Kısıtlamaları ve Prosedürleri
I-1 İşletmenin Bildirimi
Yabancı İmalatçılar, A Kategorisi Ekipmanını Japonya’ya ihraç
ederken, Japon İthalatçılar, aşağıdaki belirlenen özellikleri, Japonya’daki
Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na bildirmekle yükümlüdür.
<<Belirlenen Özellikler>>
` Ad (Belirlenen), Adres, Temsilci adı (Anonim Şirket için)
a Elektrikli cihazlar ya da malzemelerin tip sınıflandırması
b İlgili elektrikli cihazların ve malzemelerin Yabancı İmalatçılarının adı
(belirlenen) ve adresi
Elektrikli cihazların ve malzemelerin tip sınıflandırması örneği
Kalemlerin Adı
Elektrikli cihazların ve malzemelerin sınıflandırılması
Sınıflandırmanın içeriği
Sınıflandırma
Cabtyre
Temel izolasyon malzemesi
kordonu
(1) Doğal kauçuk bileşiği
(2) Etilen propilen lastik
(EPR) bileşiği
(3) Diğerleri
Dış cephenin temel malzemesi
(1) Doğal kauçuk bileşiği
(2)
Kloropren
kauçuk
bileşiği
(3) Vinil bileşiği
(4)
Isı
geçirmez
vinil
bileşiği
İletkenin çeşidi
(1) “A” Tipi
(2)
Diğerleri
Hat göbeğinin yapısı
(1) Aynı tip
(2)
Farklı tip
Depreme dayanıklı
(1) Mevcut
(2)
Mevcut
(2)
Mevcut
değil
Metalik iletkenin takviye hattı
(1) Mevcut
değil
1.
Vidalanan Nominal voltajlar
rozet
2.
(1) 125V ya da daha az
125V ya da
Asılabilen
rozet
3.
(2)
daha fazla
Nominal akım
Diğer
(1) 3A ya da daha az
(2) 3A ve 7A arasında
rozetler
(3) 7A ya da daha fazla
Elektrik bağlantı telinin çeşidi
(1) Bakır
Dış cephenin malzemesi
(1) Metal
(2) Diğerleri
(2) Plastik
(3) Diğerleri
Çıkış
(1) Mevcut
(2)
Mevcut
(2)
Mevcut
değil
Anahtar
(1) Mevcut
değil
Çeşit
(1) Dışa takılı tip
Gömme tip
(2)
I-2 Uygunluk Muayenesi
Japonya’daki
Uluslararası
Ticaret
ve
Sanayi
Bakanı’na
işletme
bildiriminde (bundan sonra “İşletme Bildirimcisi” olarak anılacak) bulunan
Japon
İthalatçıların,
yürütme
talimatı
(geleneksel
“Elektrikli
tarafından
tipteki
onayın
Cihaz
ve
öngörülen,
geçerlilik
Malzeme
belgenin
dönemi
Güvenlik
geçerli
ile
Yasası”nın
bir
aynı),
A
döneminde
Kategorisi
Ekipman için aşağıdaki tipte onay başvurusuna (Japonya’daki Uluslararası
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından sağlanan) uygun olarak kazanılmış
bir
uygunluk
belgesini
saklama
yükümlülüğü
vardır.
Esas
olarak
bu,
geleneksel tipteki onay ile aynıdır.
(1)
İşletme
Bildirimcisi,
Uluslararası
Ticaret
ve
Sanayi
Bakanlığı
tarafından yetkilendirilmiş, Japonya’daki ya da denizaşırı bir onay
muayene
birimi
tarafından
(bundan
uygunluk
sonra
“Uygunluk
muayenesinden
Birimi”
geçtikten
olarak
sonra,
anılacak)
bir
uygunluk
belgesi alır
(2)
Yabancı İmalatçı, Muayene Birimi tarafından uygunluk muayenesinden
geçtikten
Yabancı
için
bir
sonra
bir
İmalatçılar
uygunluk
uygunluk
önceden
belgesi
belgesi
zaten
alır.
ithal
almışlarsa,
Ancak,
etmek
belgenin
eğer
tescilli
istedikleri
ürünler
geçerlilik
dönemi,
verildiği tarihten itibaren geçerlidir.
I-3 Teknolojik Standarda Uygunluk Yükümlülüğü
Bir
uygunluk
belgesi
alınmış
olan
A
Kategorisi
Ekipman
ithal
edilirken İşletme Bildirimcisi, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığının
yönergesi
tarafından
öngörülen
teknolojik
standarda
uymakla
yükümlüdür.
Teknolojik standardın içeriğinde, geleneksel teknolojik standarttakilerle
temel olarak hiçbir değişiklik olmayacaktır.
I-4 Muayene Yükümlülüğü
İşletme
Bildirimcisi,
ithal
edilecek
A
Kategorisi
Ekipmanın
teknolojik standarda uygun olup olmadığını muayene etmekle, ayrıca muayene
kayıtları hazırlayıp saklamakla yükümlüdür. Bunları muayene ederken eğer
Bildirimci, ilgili A Kategorisi Ekipmanın teknolojik standarda uygunluğunu,
Yabancı
İmalatçılara
ya
da
üçüncü
taraf
olan
Muayene
Birimine
muayene
ettirdikten sonra teyit ederse, kendisi bunları muayene etmemiş olsa bile,
İşletme
Bildirimcisinin
kendi
yükümlülüğünü
yerine
getirdiği
varsayılmaktadır.
Muayene kalemleri ve içeriği ve saklama süresi, Uluslararası Ticaret ve
Sanayi Bakanlığının yönergesi tarafından öngörülmesi beklenmektedir.
I-5 Gösterme Yükümlülüğü
A Kategorisi Ekipman satılırken, biraz önce sözü edildiği gibi İşletme
Bildirimcisinin,
teknolojik
standarda
uygunluk
ve
muayene
yükümlülüğü
vardır, aynı zamanda A Kategorisi Ekipman için belirlenen özellikleri
gösterme
zorunluluğu
bulunmaktadır.
İmalatçıların
Yabancı
çoğunlukla
temelde gösterme işlemini yapmalarına rağmen, öncelikle yasal açıdan, Japon
İthalatçılar bundan sorumludur.
Gösterilecek
özelliklerin,
2000
mali
yılı
sonuna
doğru
düzenlenmesi
beklenmektedir.
[Geçici tedbirler]
Elektrikli Cihaz ve Malzeme Güvenlik Yasasının yürürlüğe girmesinden önce
tip
onayı
girmesinden
kazanmış
sonra
olan
bir
A
(1)
Kategorisi
yıllık
Ekipman,
bir
süre
ile
yeni
yasanın
yürürlüğe
eski
yasanın
öngördüğü
biçimde işaretlenebilir (kalemlere göre en fazla üç (3) yıl: bk. Tablo 1 A
Kategorisi Ekipmanın Listesi, “Geleneksel işaretleme biçimi tarafından izin
verilebilir imalat moratoryumu”.)
Ancak,
ilgili
elektrikli
cihazlar
ve
malzemeler
için
tip
onayının
geçerlilik süresini aşan işaretlemeye izin verilemeyeceği kaydedilmelidir.
Yabancı İmalatçılar için İmalat Moratoryumu
Geleneksel İşaretleme Tarafından İzin Verilebilen
Eğer Elektrikli Cihaz ve Malzeme Güvenlik Yasası yürürlüğe girmeden önce
tip
onayı
girmesinden
kazanmışlarsa,
Yabancı
sonra
yıllık
beş
(5)
İmalatçılar,
bir
süreyle*
yeni
ya
da
Yasanın
ilgili
yürürlüğe
elektrikli
cihazlar ve malzemeler için tip onayının dönemi sona ererse (önce hangi
dönem
sona
ererse),
A
Kategorisi
Ekipmanı,
tahsis
edilen
özellikleri
geleneksel Yasanın öngördüğü şekilde göstererek imal ve ihraç edebilir.
* (kalemlere göre en fazla on (10) yıl: bk. ekteki Tablo 1 A Kategorisi
Ekipmanın
Listesi,
“Geleneksel
işaretleme
biçimi
tarafından
izin
verilebilir imalat moratoryumu” ya da B Kategorisi Ekipmana geçenlerinki, B
Kategorisi Ekipman Tablo Listesi)
II “B” KATEGORİSİ EKİPMANININ
İhracat Kısıtlamaları ve Prosedürleri
II-1. İşletmenin Bildirimi
Yabancı İmalatçılar, B Kategorisi EkipmanıNI Japonya’ya ihraç ettikleri
zaman, Japon İthalatçılar, aşağıdaki belirlenen özellikleri, Japonya’daki
Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı’na bildirmekle yükümlüdürler.
<<Belirlenen Özellikler>>
(1)
(2)
(3)
adı
Ad (Tahsis Edilen), Adres, Temsilci adı (Anonim Şirket için)
Elektrikli cihazlar ve malzemelerin tip sınıflandırması
İlgili elektrikli cihazların ve malzemelerin Yabancı İmalatçılarının
(belirlenen) ve adresi
Elektrikli cihazların ve malzemelerin tip sınıflandırması örneği
Elektrikli cihazların ve malzemelerin sınıflandırılması
Kalemlerin Adı
Sınıflandırmanın
Sınıflandırma
içeriği
Flüoresan
lambanın İzolatörün
elektrik telleri
ana (1) Vinil bileşiği
malzemesi
(2)
Isıya
dayanıklı vinil
(3) Polietilen bileşiği
bileşiği
(5) Çapraz bağlı polietilen
(4)
Isıya
dayanıklı polietilen
bileşiği
bileşiği
(7) Diğerleri
(6)
Isıya
dayanıklı çapraz
bağlı
1.
Metalik
oluk Ana malzeme
(1) Bakır
borusu
2.
Metalik
Tip
döşeme Pas önleme yöntemi
(1) Kuru galvanizleme
(2)
Ergitilmiş
(4)
Kromatla
galvanizleme
metalik
(3) Elektrikli galvanizleme
hatlı çatı oluğu
işlenmiş elektrik
4.
(5) Diğer galvanizleme
Tip-2
(2) Alüminyum
(3) Diğerleri
kanalı
3.
polietilen bileşiği
metalik
hatlı çatı oluğu
Nominal voltaj
(1) 125V ya da daha az
(2)
125V
(2)
15A
ya
da
daha fazla
Nominal akım
(1) 15A ya da daha az
ve
20A
arasında
(3) 20A ya da daha fazla
Kutup
(toprak
dahil)
sayısı (1) 2
kutbu
(2) 3 ya da daha fazla
Aydınlatma
kanalı (1) Sabit tip
için
ya
priz
adaptör
(2) İşleyen tip
da
ile
bağlantı yöntemi
Elektrik
bağlantı (1) Bakır
(2) Diğerleri
tellerinin çeşidi
Ana
izolatör (1) Plastik
(2) Diğerleri
malzemesi
Dış
cephe (1) Metal
malzemesi
(2) Plastik
(3) Plastikle kaplı metal
(4)
Diğerleri
II-2. Teknolojik Standarda Uygunluk Yükümlülüğü
Japonya’ya
B
Kategorisi
Ekipmanı
ithal
edilirken
İşletme
Bildirimcisi,
Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığının yönergesi tarafından öngörülen
teknolojik standarda uymakla yükümlüdür. Teknolojik standardın içeriğinde,
geleneksel
teknolojik
standarttakilerle
temel
olarak
hiçbir
değişiklik
olmayacaktır.
II-3. Muayene Yükümlülüğü
İşletme Bildirimcisinin muayene yükümlülüğü, I-4 ile aynıdır.
Bildirimci, muayene yükümlülüğü hakkında geçici tedbir bulunmadığı için,
aşağıdaki işaretlemeye referansla, geçici tedbirlere dayanarak geleneksel
şekilde
işaretlenmiş
ürünleri
imal
ya
da
ithal
etse
bile,
İşletme
Bildirimcisi, muayene yapmak, muayene kayıtlarını hazırlamak ve saklamak
zorundadır.
II-4. Gösterme Yükümlülüğü
İşletme Bildirimcisinin gösterme yükümlülüğü, I-5 ile aynıdır.
[Geçici Tedbirler]
Elektrikli Cihaz ve Malzeme Güvenlik Yasası yürürlüğe girmeden önce imalat
ve
ithalat
işinin
başlaması
için
bir
bildirimde
bulunulmuş
olan
B
Kategorisi Ekipman, yeni Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra bir (1) yıl
süreyle (kalemlere göre en fazla üç (3) yıl: bk. Tablo 2 B Kategorisi
Ekipmanın
verilebilir
Listesi,
imalat
“Geleneksel
moratoryumu”)
işaretleme
geleneksel
biçimi
yasanın
tarafından
öngördüğü
izin
şekilde
işaretlenebilir (yeni Yasa tarafından düzenlenen işaretle işaretlenmeyen
kalemler için).
Not:
Tablodaki
“işaretleme”,
Uluslararası
Ticaret
ve
Sanayi
Bakanlığının
yönergesi tarafından öngörülen işaretleme biçimine uygun olarak sözü edilen
ifade anlamına gelmektedir.
Elektrikli Cihazlar Güvenlik Yasası için Çizelge
(Güvenlik Yönetmeliğinin Ayrıntıları ve Prosedürleri)
Spesifik
Spesifik Elektrikli Cihaz
dışındaki elektrikli cihaz
elektrikli
cihaz
Denizaşırı İmalatçılar
Yurtiçi İthalatçılar
İşin Başlamasının Raporu
Uygunluk Muayenesi için Başvuru
Yurtiçi İthalatçılar
Onaylı Yurtiçi Muayene Birimi ya da Onaylı Yabancı
Muayene Birimi tarafından Uygunluk Muayenesi
Uygunluk Belgesinin Verilmesi
Uygunluk Belgesinin Korunması Yükümlülüğü
İmalatçıların Teknik Standartlara Uygunluk Yükümlülüğü
Muayene Yükümlülüğü
Etiketleme Yükümlülüğü
Denizaşırı İmalatçılar
Yurtiçi İthalatçılar ya da
Teyidine Satış Yükümlülüğü)
Distribütörler
(Etiketleme
Tüketiciler
Enerji Şirketleri ve Elektrik
eşyaları kullanma yükümlülüğü)
Mühendisliği
Kadroları
(Etiketlenmiş
Not: Çizelgedeki “etiketleme”, MITI’nin bakanlık yönergesi tarafından
belirtilen formüle uygun olarak iliştirilen etiketler anlamına gelmektedir.
Elektrikli Cihaz ve Malzeme Güvenlik Yasasında Kategori “A” Listesi
Spesifik Elektrikli Cihazlar ve Malzemeler (111 kalem)
Kalemlerin Adı
Kablolar
Kauçuk yalıtımlı kablolar
Sentetik reçine yalıtımlı kablolar
Kablolar
(Kablolar, iletkenin resmi kesitinde 22cm2 ya
da daha az olacaktır ve kauçuk ya da sentetik
reçine yalıtımlı olacaktır.)
Belgelendirmen
in geçerlilik
süresi (Yıl)
Eski etiket
işaretlemesi ile
imalat ve ithalat
için tanınan süre
(Yıl)
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
Kordonlar
Tek göbekli kauçuk kordonlar
Bükülmüş kauçuk kordonlar
Düğümlü örgülü kauçuk kordonlar
Yuvarlak örgülü kauçuk kordonlar
Diğer kauçuk kordonlar
Tek göbekli PVC kordonlar
Bükülmüş PVC kordonlar
Düğümlü örgülü PVC kordonlar
Yuvarlak örgülü PVC kordonlar
Diğer PVC kordonlar
Cabtyre kordonlar (kauçuk)
Cabtyre kordonlar (sentetik reçine)
Lame kordonlar (sentetik reçine)
Kablolar
Kauçuk cabtyre kablolar
PVC cabtyre kablolar (kauçuk)
PVC cabtyre kablolar (sentetik reçine)
Sigortalar
Işık sigortaları
Diğer sigortalar
Link sigortalar
Kartuşlu sigortalar
Diğer kapalı sigortalar
Elektrik Tesisatı Cihazları
Hız düşürücü anahtarlar
Ara anahtarlar
Zaman anahtarları
Kalemlerin Adı
Belgelendirmen
in geçerlilik
süresi (Yıl)
Eski etiket
işaretlemesi ile
imalat ve ithalat
için tanınan süre
(Yıl)
Diğer anahtarlar
Döner anahtarlar
Basma düğmeli anahtarlar
Çekmeli anahtarlar
Askılı anahtarlar
Sokak lambası anahtarları
Fotoelektrik otomatik anahtarlar
Diğer anahtarlar
Kutu anahtarlar
Şamandıralı anahtarlar
Basınç anahtarları
Dikiş makinesi kontrol cihazları
Kalıplanmış kutulu devre kesiciler
Topraklı devre kesicileri
Devre kesici
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Aksesuar bağlantıları
Aksesuar fişleri
Soket çıkışları
Çoklu bağlantılar
Kordon konektör gövdeleri
Ütü fişleri
Cihaz konektörleri
Adaptörler (vidalı)
Kordon makaraları
Diğer fişli bağlantılar
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Vidalı bağlantılar
Lamba prizleri
Ayrılabilir fiş gövdeleri
Adaptörler (vidalı)
Diğer vidalı bağlantılar
7
7
7
7
10
10
10
10
Soketler
Flüoresan lamba tutucular
Flüoresan starter tutucular
İki parçalı soketler
Tuşsuz soketler
Su geçirmez soketler
Tuşlu soketler
Çekme soketler
Basma anahtarlı soketler
Diğer soketler
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Rozetler
Vidalanan rozetler
Asılabilen rozetler
Diğer rozetler
Bağlama Kutusu
7
7
7
7
10
10
10
10
Akım Sınırlayıcılar
Akım sınırlayıcılar
Sayaç oranlı akım sınırlayıcılar
Düz oranlı akım sınırlayıcılar
Transformatör ve Balastlar
7
7
7
7
Oyuncaklar için transformatörler
Diğer ev cihazları için transformatörler
Elektronik cihaz transformatörleri
Flüoresan lamba balastları
Cıva buharlı lamba balastları ve diğer yüksek
basınçlı deşarj balastları
Ozonlayıcı stabilizasyon transformatörleri
Elektrikli Isıtma Cihazları
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Elektrikle ısıtılan tuvalet oturma yerleri
Elektrikli sıcak dolaplar
Elektrikli su servis borusu donma önleyici
ısıtıcılar
Cam buğu önleme ısıtıcıları
Donma ya da yoğunlaşmayı önleyen diğer
elektrikli ısıtma cihazları
Elektrikli depo suyu ısıtıcıları
Elektrikli soluma cihazları
Diğer elektrikle ısıtılan tedavi cihazları
5
5
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Elektrikle ısıtılan evde tedavi cihazları
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
5
5
5
5
7
5
5
5
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ev cihazları için transformatörler
Elektrikli buhar banyoları
Buhar banyoları için elektrikli ısıtıcılar
Elektrikli saunalar
Saunalar için elektrikli ısıtıcılar
Akvaryum ısıtıcıları
Bahçe bitkileri için ısıtma cihazları
Elektrikle ısıtılan oyuncaklar
Elektrik Motoru ile İşletilen Makine
Cihazları
Elektrikli pompalar
Elektrikli pompalar
Elektrikli kuyu pompaları
Soğutmalı vitrinler
Dondurucu vitrinleri
Elektrikli dondurma dondurucular
Elektrikli çöp öğütücüler
Elektrikli masaj cihazları
Otomatik olarak yıkanan ve kuruyan tuvaletler
Otomatik satış makineleri
Elektrikli kabarcık üreticiler
Banyo küvetleri için elektrikli kabarcık
üreticiler
Akvaryumlar için elektrikli kabarcık
üreticiler
Diğer elektrikli kabarcık üreticiler
Elektrik motoru ile çalışan oyuncaklar
Diğer elektrik motoru ile çalışan eğlence
cihazları
Elektrikli taşıtlar
Diğer elektrik motoru ile çalışan eğlence
cihazları
Elektromanyetik olarak sürülen Makine
Cihazları
Yüksek frekanslı epilatörler
Diğer Amaçlar İçin Elektrikli Makine
Cihazları
Manyetik tedavi cihazları
Elektrikli böcek öldürücüler
Elektrikli tedavi banyosu kontrol cihazları
DC güç kaynağı üniteleri
Portatif Motorlu Jeneratörler
Portatif motorlu jeneratörler
3
5
3
5
5
5
5
5
5
7
5
5
Elektrikli Cihaz ve Malzeme Güvenlik Yasasında
Kategori “B” Listesi
Spesifik olmayan Elektrikli Cihazlar ve Malzemeler (343 kalem)
Kalemlerin Adı
Eski Etiket işaretlemesi
ile imalat ve ithalat için
tanınan süre (Yıl)
Kablolar
Flüoresan lamba kabloları (sentetik reçine)
Neon tüpü kabloları (sentetik reçine)
Kablolar
(Kablolar, iletkenin resmi kesitinde 22cm2 ya da daha az
olacaktır ve kauçuk ya da sentetik reçine yalıtımlı
olacaktır.)
Kauçuk ark kaynak elektrotu kabloları
Sentetik reçine ark kaynak elektrotu kabloları
Kauçuk ısıtma kabloları
Sentetik reçine ısıtma kabloları
2
2
2
2
2
2
2
Kanallar
Kanallar
Metal kanallar
Sınıf I esnek metal kanallar
Sınıf II esnek metal kanallar
Diğer esnek metal kanallar
Plastik kanallar
Bükülür plastik kanallar
CD kanalları
Metal döşeme altı kanallar
Sınıf I metal kablo kanalları
Sınıf II metal kablo kanalları
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Kanal birleştirme elemanları
Metal bağlantılar
Metal normal dirsekler
Metal dirsekler
Metal T kirişleri
Metal çaprazlar
Metal başlıklar
Metal konektörler
Metal buatlar
Metal kovanlar
Esnemez ya da esnek kanalların diğer metal bağlantı
elemanları
Plastik bağlantılar
Plastik normal dirsekler
Plastik dirsekler
Plastik konektörler
Plastik kutular
Plastik kovanlar
Plastik başlıklar
Esnemez ya da esnek kanalların diğer plastik
bağlantı elemanları
Metal kablo tesisat anahtar kutular
Plastik kablo tesisat anahtar kutular
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sigortalar
Tüp biçimli sigortalar
D-tipi sigorta
(önceleri uç temas fişli sigortalar deniyordu)
Tesisat Cihazları
Uzaktan kumanda röleleri
Devre kesici anahtarlar
2
2
3
3
3
3
3
3
Örtülü bıçaklı anahtarlar
Dağıtım tablosu ünitesi anahtarı
Elektromanyetik anahtarlar
Aydınlatma hatları
Aydınlatma hatları bağlantı elemanları
3
3
3
3
3
3
Aydınlatma hattı bağlantıları
Aydınlatma hattı dirsekleri
Aydınlatma hattı te’leri
Aydınlatma hattı çaprazları
Aydınlatma hattı besleme buatları
Metal uç başlıkları
Aydınlatma hattı konektörleri
Aydınlatma hattı fişleri
Aydınlatma hattı adaptörleri
Diğer
aydınlatma
hattı
konektörleri
bağlantı
elemanları
ve
3
3
3
Transformatörler ve Balastlar
Ziller için transformatörler
Göstergeler için transformatörler
Uzaktan kumanda röleleri için transformatörler
Neon tüpler için transformatörler
Yanma cihazları için transformatörler
Voltaj regülatörleri
Sodyum buharlı lamba balastları
Mikrop öldürücü lamba balastları
Küçük AC Motorlar
2
2
2
2
2
2
2
2
Monofaze Motorlar
İtme marşlı motorlar
Yardımcı fazlı marşlı motorlar
Kapasite marşlı motorlar
Kapasite ile işleyen endüksiyon motorları
Komütatörlü motorlar
Kısa devre sargılı endüksiyon motorları
Diğer monofaze motorlar
Kafes sargılı trifaze endüksiyon motorları
Elektrikli Isıtma Cihazları
2
2
2
2
2
2
2
2
Elektrikli ayak ısıtıcılar
Elektrikli terlikler
Elektrikli dizlikler
Elektrikli kare yastıklar
Elektrikli halılar
Elektrikli çarşaflar
Elektrikli battaniyeler
Elektrikli boyun atkıları
Elektrikli anka (ayak ısıtıcı)
Elektrikli sandalye oturma yeri örtüleri
Elektrikle ısıtlan sandalyeler
Elektrikli kotatsu (ayak ısıtıcı9
Elektrikli sobalar
Japon elektrikli ısıtıcılar (Hibachi)
Vücut ısıtma amaçlı diğer elektrikli ısıtma cihazları
Elektrikli ekmek kızartma makineleri
Elektrikli fırınlar
Elektrikli balık kızartıcılar
Elektrikli kızartıcılar
Elektrikli büfe ocakları
Elektrikli hareketli pişirme ocağı
Elektrikli sosis kızartıcılar
Elektrikli pide ızgaraları
Elektrikli takoyaki saplı ızgaraları
Elektrikli pişirme ısıtma levhaları
Elektrikli tavalar
Elektrikli pirinç pişiriciler
Elektrikli çömlekler
Elektrikli derin tavalar
Elektrikli kızartıcılar
Elektrikli yumurta haşlama makineleri
Elektrikli sıcak servis tepsileri
Elektrikli ısıtma tablaları
Elektrikli süt ısıtıcılar
Elektrikli çaydanlıklar
Elektrikli kahve makineleri
Elektrikli çay makineleri
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Elektrikli sake (içki) ısıtıcılar
Elektrikli benmari
Elektrikli buhar tencereleri
Elektromanyetik pişirme makineleri
Pişirme amaçlı diğer elektrikli ısıtma cihazları
Tıraş için elektrikli sıcak su ısıtıcılar
Elektrikli saç maşaları
Elektrikli saç kıvırıcılar
Elektrikli saç buhar cihazları
Cilt ya da saç kesimi için diğer elektrikli ısıtma
cihazları
Elektrikle ısıtılan bıçaklar
Elektrikli ergiticiler
Elektrikli çömlek fırınları
Elektrikli havyalar
Elektrikli ütü ısıtıcılar
El işleri ve el sanatları için diğer elektrikle ısıtılan
aletler
Elektrikli el havlusu ısıtıcıları
Elektrikli sterilizatörler (elektrikli ısıtıcılı)
Elektrikli hava nemlendiriciler
Elektrikli elbise buhar cihazları
Elektrikli daldırma ısıtıcılar
Elektrikli çabuk su ısıtıcılar
Termostatlı [fotoğraf] banyo tepsileri
Elektrikli ısıtma masaları
Elektrikle ısıtılan döşeme örtüleri
Elektrikle ısıtılan döşeme hasırları
Elektrikli kurutucular
Elektrikli elbise pres ütüleri
Elektrikli fidanlıklar
Elektrikli kuluçka makineleri
Elektrikli civciv büyütme makineleri
Elektrikli ütüler
Elektrikli dikiş ütüleri
Elektrikli plastik kaynak makineleri
Elektrikli buhurdanlıklar
Elektrikli böcek tütsü makineleri
Elektrikli moxa yakma cihazları
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Elektrik Motoruyla Çalışan ya da Makine Sürücülü Cihazlar
Bantlı taşıyıcılar
Elektrikli soğutucular
Elektrikli dondurucular
Elektrikli buz makineleri
Elektrikli su soğutucular
Hava kompresörleri
Ankastre hız kontrollü elektrikli dikiş makineleri
Elektrikli dikiş makineleri
Elektrikli çömlek çarkı
Elektrikli kalemtraşlar
Elektrikli karıştırma makineleri
Elektrikli makaslar
Elektrikli böcek öldürücüler
Elektrikli ot makasları
Elektrikli çit düzelticiler
Elektrikli çim biçme makineleri
Elektrikli harman makineleri
Elektrikli pirinç soyma makineleri
Elektrikli saman damperleri
Elektrikli saman halat yapma makineleri
Yumurta seçme makineleri
Yumurta yıkama makineleri
Elektrikli bahçe tohum ekme makineleri
Elektrikli oturma yeri açısı (Konbu) işleyiciler
Kurutulmuş mürekkep balığı işleme makineleri
Elektrikli meyve presleri
Meyve suyu karıştırıcılar
Gıda işleme makineleri
Elektrikli erişte makineleri
Elektrikli şehriye makineleri
Elektrikli kahve değirmenleri
Elektrikli konserve kutusu açma makineleri
Elektrikli kıyma makineleri
Elektrikli et doğrama makineleri
Elektrikli ekmek dilimleme makineleri
Elektrikli kurutulmuş orkinos düzleme makineleri
Elektrikli buz kırma makineleri
Elektrikli pirinç yıkayıcıları
Elektrikli sebze yıkama makineleri
Elektrikli bulaşık makinesi
Elektrikli pirinç parlatıcıları
Elektrikli çay yaprağı kavurma makineleri
Ambalaj makineleri
Ambalaj makineleri
El havlusu ambalaj makineleri
Paketleme makineleri
Elektrikli masa saatleri
Elektrikli duvar saatleri
Otomatik baskı fiks banyoları
Otomatik baskı yıkama makineleri
Elektrikli mimograf makineleri (sıvı tip)
Elektrikli mimograf makineleri
Ofis baskı makineleri
Adresleme makineleri
Zaman kayıt cihazları
Zaman damga makineleri
Elektrikli yazı makineleri
Elektrikli hesap seçme makineleri
Kağıt kırma makineleri
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Elektrikli kağıt kesme makineleri
Elektrikli sayfa sıralama makineleri
Elektrikli kağıt ciltleme makineleri
Elektrikli kağıt delgi makineleri
Numaralama makineleri
Çek yazma makineleri
Bozuk para sayma makineleri
Banknot sayma makineleri
Etiketleme makineleri
Aydınlatma makineleri
Çamaşır son yıkama makineleri
Çamaşır katlama makineleri
El havlusu yuvarlama makineleri
Satış makineleri
(Tablo 1 Listesindeki Spesifik Elektrikli Cihazlara
uygulanabilenler dışında)
Para bozma makineleri
Elektrikli berber koltukları
Elektrikli diş fırçaları
Elektrikli fırçalar
Elektrikli saç kurutucular
Elektrikli tıraş makineleri
Elektrikli saç kesme makineleri
Elektrikli tırnak cilalama makineleri
Cilt ve saç bakımı için kullanılan diğer elektrik motoru
ile çalışan ya da manyetik tahrikli cihazlar
Elektrikli oda fanları
Elektrikli sirkülasyon fanları
Havalandırma fanları
Üfleyiciler
Elektrikli oda iklimlendiricileri
Elektrikli soğutulmuş hava fanları
Elektrikli hava nem gidericiler
Elektrikli fan bobin üniteleri
Elektrikli fan konvektörler
Elektrikli fanlı cebri hava ısıtıcıları
Elektrikli sıcak havalı ısıtıcılar
Elektrikli hava nemlendiriciler
Elektrikli hava temizleyiciler
Elektrikli koku gidericiler
Elektrikli parfüm difüzörleri
Elektrikli süpürgeler
Elektrikli plak temizleyiciler
Elektrikli karatahta silgisi temizleyiciler
Diğer elektrikli toz emiciler
Elektrikli döşeme parlatıcılar
Elektrikli ayakkabı parlatıcılar
Spor ürünleri ya da dinlenme ürünleri için elektrikli
yıkama makineleri
Elektrikli çamaşır makineleri
Elektrikli döner çıkarıcılar
Elektrikli kurutucular
Elektrikli müzik aletleri
Elektrikli ziller
Elektrikli düdükler
Elektrikli çanlar
Elektrikli sirenler
Elektrikli öğütücüler
Elektrikli matkaplar
Elektrikli rendeler
Elektrikli testereler
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Elektrikli tornavidalar
Diğer elektrikli aletler
Elektrikli zımparalar
Elektrikli parlatıcılar
Elektrikli metal kesme makineleri
Elektrikli el makasları
Elektrikli yiv açma makineleri
Elektrikli zıvana açma makineleri
Elektrikli boru temizleyiciler
Elektrikli tartı aletleri
Elektrikli vida deliği açıcılar
Elektrikli somun çeviriciler
Elektrikli kesme bıçağı parlatıcılar
Diğer elektrik motorlu aletler
Elektrikli çeşmeler
Elektrikli sis püskürtücüler
Elektrikli inhilator
Evde
tedavi
amacıyla
kullanılan
elektrik
motoruyla
çalışan cihazlar
Parmak basıncı (shiatu) simülatörleri
Evde
tedavi
amacıyla
kullanılan
elektrik
motoruyla
çalışan diğer cihazlar
Elektrikli oyun makineleri
Banyo
küvetleri
için
ılık
su
sirkülasyon
arıtma
makineleri
(yeni bir ilave kalem, yaygın olarak “24 saat banyo”
olarak biliniyor)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
---
Işık Kaynakları Kullanan Cihazlar
Fotoğraf baskı makineleri
Mikrofilm okuyucular
Slayt projektörleri
Tepegözler
Episkoplar
Slayt bakma aletleri
Elektronik flaş cihazları
Agrandizörler
Agrandizör lamba yuvaları
Enkandesan lambalar
Flüoresan lambalar
Masa lambaları
Ev askılı flüoresan lamba aydınlatma cihazları
El lambaları
Bahçe aydınlatma cihazları
Dekoratif aydınlatma cihazları
Diğer enkandesan lamba cihazları
Diğer deşarjlı lamba cihazları
Reklam ışıkları
Yumurta test cihazları
Elektrikli sterilizatörler (mikrop öldürücü lambalar)
Evde kullanılan tedavi amaçlı ışın cihazları
Yeniden şarj edilebilir flaşlar
Kopya makineleri
Elektronik Cihazlar
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Elektronik saatler
Elektronik masa üstü hesap makineleri
Elektronik yazar kasalar
Elektronik soğutucular
Dahili telefon sistemleri
Elektronik müzik aletleri
Radyo alıcıları
Bant kayıt cihazları
Pikaplar
Müzik kutuları
Diğer işitsel ekipmanlar
Video kayıt cihazları
Mıknatıslık gidericiler
Televizyon alıcıları
Televizyon alıcısı yükselticiler
Eşeksenli kablolar için televizyon alıcısı yükselticileri
Yüksek frekanslı kaynak cihazları
Mikrodalga fırınlar
Ultrasonik fare öldürücüler
Ultrasonik nemlendiriciler
Ultrasonik temizleyiciler
Elektronik oyuncaklar
Evde kullanılan tedavi amaçlı düşük frekanslı cihazlar
Evde kullanılan tedavi amaçlı ultrasonik cihazlar
Evde kullanılan tedavi amaçlı ultra kısa dalga cihazlar
Diğer AC Elektrikli Cihazlar
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Lambalı mobilya
Elektrik çıkışlı mobilya
Diğer elektrikli cihazları olan mobilya
Elektrik ayar düğmeleri [dimmer]
Elektrikli kurşun kalemler
Kaçak akım detektörleri
1
1
1
1
1
1
Hırsız alarmları
Ark kaynağı makineleri
Gürültü önleme makinesi
Tıbbi malzeme üreticileri
Evde
kullanılan
tedavi
amaçlı
elektrik
cihazları
Elektrikli buzdolapları (emme sistemi)
Elektriksel sıkıştırma güç kaynağı
1
1
1
1
1
1
1
potansiyeli
Ek-IV
SG İşareti Sistemi
SG İşareti sistemi, Tüketici Ürün Güvenliği Yasasına uygun olarak,
Uluslararası
Ticaret
ve
Sanayi
Bakanlığının
lisansı
altında
kurulan
“Tüketici Ürün Güvenliği Birliği” tarafından işletilmektedir.
Tüketici
Ürün
Güvenliği
Yasası,
tüketicilere
kusurlu
ürünlerden
gelebilecek tehlikeyi ortadan kaldırmak ve öldürücü etkileri ve bedensel
yaralanmaları önlemek için tasarlanmıştır. Bu yasa belirli türdeki tüketici
ürünlerinin imalat ve satışını kontrol etmektedir ve özel sektörü, tüketici
ürünlerinin güvenliğinin sağlanması için gönüllü çabalar göstermeye teşvik
etmekte, böylece tüketicilerin çıkarını korumaktadır.
Böyle
ürünler
arasında,
yapılışları,
malzemeleri
ya
da
kullanımlarından dolayı tüketicilerde yaşamsal ya da bedensel zarara neden
olabileceği
ürünler”
düşünülen
olarak
tahsis
ürünler,
Bakanlar
edilmiştir.
Kurulu
Bakanlık
Kararıyla
yönergesi
“belirlenmiş
ile,
belirlenmiş
ürünlerin her biri için güvenlik standartları oluşturulmaktadır. Ürüne, ona
uygulanan
temsil
güvenlik
eden
bir
standartlarını
işaret
olan
S
karşıladığını
işareti
kanıtlayan,
taşınmadıkça,
“güvenliği”
herhangi
bir
belirlenmiş ürünün satışı ya da satış için sergilenmesi yasa gereğince
yasaklanmıştır.
Belirlenmiş ürünler 1. Sınıf ve 2. Sınıf olarak ikiye ayrılır. 1.
Sınıf
belirlenmiş
ürünler
“belgeli
ürünler”
denilmektedir.
Bunlar:
Dağ
tırmanış ipleri ve çocuk yatakları. “Kendiliğinden belgeli ürünler” olarak
bilinen 2. Sınıf belirlenmiş ürünler ise: Ev tipi basınçlı kaplar, araç
kullanıcıları
için
koruyucu
kasklar,
beyzbol
başlıkları
ve
tekerlekli
patenler.
Yukarıdaki
açıklamadan
açıkça
görüldüğü
gibi,
günlük
yaşamda
kullanılan ürünlerin fiziksel özellikleri dikkate alınarak Tüketici Ürün
Güvenliği Yasası, kusurlu ürünlerden dolayı tüketicilere yönelik kazaları
önleyerek ve tüketici güvenliğini koruyarak, tüketicinin çıkarını korumak
için oluşturulmuştur.
“SG”,
Safety
Goods’
(Güvenli
Mallar)
kısaltmasıdır
ve
işaret,
Tüketici Ürün Güvenliği Birliği tarafından belirlenmiştir.
Yapılışları, malzemeleri ve kullanımları dolayısıyla, tüketicilerde
ölüm ya da yaralanmaya neden olabilen ürünler için, Tüketici Ürün Güvenliği
Birliği, güvenlik koşullarını belirleyen SG standartlarını oluşturmaktadır.
Yalnızca bu standartları karşılayan ürünlerin SG işaretini taşımasına izin
verilmektedir.
Bu belge ekindeki “SG İşareti Sisteminin kapsadığı Tüketici Ürünleri
Listesi”nde gösterildiği gibi, birlik tarafından “SG Sisteminin kapsadığı
Ürünler” olarak belirlenen altı “Belirlenmiş Ürün”ü kapsayan 117 tüketici
ürünü bulunmaktadır. Bu ürünlerden 101’i, Mayıs 2000 itibariyle pazarda
bulunmaktadır.
Tüketici Ürün Güvenliği Birliğinin hizmetlerinin Anahatları
(1)ürünlerin
her
biri
için
güvenlik
standartlarını
belirlemek,
bu
standartlar altında ürünlerin muayenesini yapmak ve sonra muayeneden
geçen ürünlere SG İşaretini koymak,
(2)SG İşaretini taşıyan kusurlu ürünlerin neden olduğu zarar ve ziyanı
tazmin etmek,
(3)Ürün güvenliğine ilişkin düzenlemelerde devleti temsil etmek ve
(4)Ürün güvenliği üzerinde araştırma ve etüt yapmak ve halkla ilişkileri
yürütmek.
SG İşareti Sisteminin Kapsadığı Ürünler Üzerine SG İşareti Nasıl
Konulmalıdır
•
Her bir ürün için belgelendirme standartlarının belirlenmesi;
Tüketici Ürün Güvenliği Birliği, tüketici temsilcileri, imalatçılar,
distribütörler, öğretim üyeleri ve deneyim sahibi kişiler, deney ve
araştırma enstitüleri, devlet birimlerine danışarak, belgelendirmeye
tabi
her
bir
ürün
için
belgelendirme
standartları
üzerinde
çalışmaktadır ve bunları Uluslararası ticaret ve sanayi bakanlığının
onayına tabi olarak belirlemektedir.
Bu
belgelendirme
standartları,
kazalara
ürün
teknolojisinin
gelişmesine bağlı olarak, değiştirilmektedir.
•
Ürünlerin belgelendirme için muayenesi ve muayeneden geçen ürünlere
SG İşaretinin konulması,
Tüketici Ürün güvenliği Birliği, imalatçıların başvurularını inceler,
ürünlerini
belgelendirme
için
muayene
eder
ve
sonra
aşağıdaki
basamaklara göre muayeneleri geçen ürünler için SG İşaretini verir ya
da üzerine yapıştırır:
1. Başvuru işlemi fabrika tescili <Temas noktası: Tüketici Ürün Güvenliği
Birliği>
Fabrika tescili için başvuru
Fabrika muayenesi (Birlik tarafından)
Geçti
Tip onayı için başvuru
Tip onayı muayenesi (Birlik tarafından
tayin edilen kurum tarafından)
Geçti
SG İşaretinin kullanımı için
sözleşme yapılması
SG İşaretlerinin teslimi için başvuru
SG İşaretinin iliştirilmesi
2. Ürün gurubu onayı için başvuru işlemi <temas noktası: Birlik tarafından
tayin edilen bir kurum>
Ürün Gurubu Onayı İçin Başvuru
Örnekleme muayenesi (tayin edilen kurum
tarafından)
Geçti
SG işaretinin iliştirilmesi
•
Pazardaki SG etiketli ürünlerin izlenmesi
Birlik, tescilli fabrikaları ve SG etiketli ürünleri, güvenlik
standartlarını karşılayıp karşılamadıklarını görmek için zaman zaman
kontrol eder.
SG İşaretinin ayrıntıları
Birliği ile temas kurunuz.
ile
ilgili
olarak,
Tüketici
Ürün
Tüketici Ürün Güvenliği Birliği:
Kyodo Building, 1-5-9, Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo, 103-0023
Genel İşler Dairesi: Tel 03-5255-3631
Faks 03-3517-5831
Ürün Güvenliği Dairesi: Tel 03-3517-5411 Faks 03-3517-5832
Güvenliği
SG İşareti Kapsamındaki Ürünlerin Listesi
Mayıs 2000 itibariyle, belgelendirme standartları belirlenmiş 117 kalem
aşağıda listelendiği şekilde bulunmaktadır. Bunlar arasında, Ï işaretli
101 kalem, SG İşareti etiketli olarak pazardadır.
A. Bebekler ve çocuklar için ürünler (21 kalem)
Ï Bebek arabası
Ï Bebek yürüteci
Ï Bebek salıncağı
Ï Kaydırak
Ï Okul öncesi çocukları için yatay çubuk
Ï Okul öncesi çocuklar için üç tekerlekli bisiklet
Ï Ayakla işletilen oyuncak otomobil
Ï Pamuk aplikatörü – Pamuk sürmeye yarayan alet
Ï Bebek yatağı
Ï Çocukları taşımak için kemerler
Ï Yüksek çocuk sandalyesi
Ï Kağıt sazan için iç içe geçme direk
Ï Çocuk çubuk taşıyıcı
Ï Kağıt sazan için ok desenli döner halka
Ï Çocuklar için koruyucu çit
Ï Çocuk için salıncak
Ï Oyun bahçesi
Ë Sekkudan (oğlanlar ve kızlar için Japon festivallerinde kullanılan metal
basamaklı parmaklık
Ï Masaya monte edilen tipte çocuk sandalyesi
Ï Taşıma yatağı
B. Mobilya , ev ve mutfak aletleri (29 kalem)
Ï Evde kullanılan basınçlı tava ve düdüklü tencere
Ï Ev kullanımı için yaylı yatak
Ï Konserve kutusu açacağı
Ï Alışveriş arabası
Ï Ev kullanımı için metal basamaklı merdiven
Ï Ranza
Ï Banyo küveti için plastik örtü
Ï Gazlı ocaklı fırın
Ï Isınmak için sıcak su şişesi
Ï Pişirme yağı filtresi aleti
Ï Ev kullanımı için buz kırıcı
Ï Ev kullanımı için alüminyum alaşımı merdiven
Ï Tuvalet kağıdı askısı
Ï Çocuk şemsiyesi
Ï Metal çaydanlık
Ï Posta kutusu
Ï Alüminyum tencere
Ï Mutfak dolabı
Ï Yapışkan çengel
Ï Çocuk dolabı
Ï Bacaksız sandalye
Ï Ev kullanımı için metal basamaklı merdiven
Ë Metal katlanır sandalye
Ï Basit harici kurutucu
Ï Mutfak için saklama dolabı
Ï Ev kullanımı için alüminyum alaşımı körüklü merdiven
Ï Harici kullanım için portatif gazyağı beki
Ï Gergili raf ve çubuk
Ï Döner askı
C. Spor ve Boş vakit Ürünleri (51 kalem)
)Ï Beyzbol kaskı
Ï Dalış maskesi
Ë Dalış paleti
Ï Plaj şemsiyesi
Ï Metal sopa
)Ï Tekerlekli paten
;Ï Dağ tırmanma ipi
Ï Çiçek saksısı için sıra
Ï Göğüs egzersiz aleti
Ï Elle çalışan çim biçme makinesi
Ï Golf alıştırması yapmak için ağ
Ë Harici kullanım için katlanır yatak
Ï Karabina
Ë Kaya pitonu
Ë Krampon
Ë Tırmanma takımı
Ë Buz baltaları
Ï Tırmanma başlığı
Ï Jimnastik çene koruma takımı
Ï Kayak
Ï Kayak bağlantısı
Ï Kayak botları
Ï Lastik toplu beyzbol ve softbol için kask
Ï Kayma ipi
Ï Badminton raketi
Ï Portatif futbol kalesi
Ï Harici kullanım için portatif hentbol kalesi
Ï Beden eğitimi için atlama kasası
Ï Atlama kasası için sıçrama tahtası
Ï Beden eğitimi için minder
Ï Voleybol ekipmanı
Ï Beyzbol ve sofbol için tutucu kaskı
Ï Fiber takviyeli plastik sopa
Ï Hareket edebilir basket ekipmanı
Ï Golf sopası sapı
Ï Golf sopası
Ë Kamp çadırı
Ï Kay kay
Ï Beden eğitimi için darbe emici keçe
Ï Sırık budayıcı
Ë Ev kullanımı için bahçe el spreyi
Ë Asılı basketbol ekipmanı
Ï Ev kullanımı için kondisyon bisikleti
Ï Kızak
Ï Ev kullanımı için ayak değirmeni
Ï Beyzbol atıcısı için başlık takımı
Ï Kas egzersiz takımı
Ë Bambu kılıç
Ï Kendo takımı
Ë Step aleti
Ë Kürek çekme makinesi
D. Sosyal yardım malları (4 kalem)
Ï
Ï
Ï
Ï
Baston
Portatif tuvalet
4 tekerlekli yürüme desteği
Elle çalışan tekerlekli sandalye
E. Diğerleri (12 kalem)
)Ï Motosiklet kaskı
Ï Gazlı içecekler için cam şişe
Ë Şişelenmiş gazlı içecek
Ï Ön cam yıkama sıvısı
Ï Basit gazlı çakmak
Ï Portatif oto krikosu
Ï Bisiklet
Ï Bisiklet kaskı
Ï Bisiklet çocuk oturma yeri
Ï Bisiklet pompası
Ë Çocuklar için açılması güç kap
Ï Alışveriş arabası
Toplam: 117 kalem
Uyarılar:
❇ ile işaretli kalemler, “...” işareti için 1. Sınıf Belirlenmiş Ürünlerdir
(devlet
belgelendirme
belgelendirme
kalemleri);
standartları
tesis
ile
edilmiş,
È
işaretlenmiş
işareti
için
Belirlenmiş Ürünlerdir (kendiliğinden belgelendirilen kalemler).
ürünler,
2.
Sınıf

Benzer belgeler