6485 (f0156485..)

Transkript

6485 (f0156485..)
IMPACT DRILL
6480 (F0156480..)
6485 (F0156485..)
GB
8
ORIGINAL INSTRUCTIONS
F
NOTICE ORIGINALE
10
D
ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
14
ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING
17
S
BRUKSANVISNING I ORIGINAL
20
DK
ORIGINAL BRUGSANVISNING
23
NL
N
FIN
E
P
I
H
CZ
TR
26
ORIGINAL BRUKSANVISNING
29
ALKUPERÄISET OHJEET
32
MANUAL ORIGINAL
35
MANUAL ORIGINAL
PŮVODNÍM NÁVODEM K POUŽÍVÁNÍ
51
RU
ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
54
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
62
RO
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
ORIGINALE
66
BG
ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
69
SK
PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE
73
HR
ORIGINALNE UPUTE ZA RAD
76
81
EST ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND
84
48
INSTRUKCJA ORYGINALNA
GR
79
45
PL
58
SLO IZVIRNA NAVODILA
42
EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
SRB ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD
38
ISTRUZIONI ORIGINALI
ORİJİNAL İŞLETME TALİMATI
UA
LV
ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
87
LT
ORIGINALI INSTRUKCIJA
91
AR
101
FA
99
www.skilmasters.com
SKIL Europe BV - Konijnenberg 60
4825 BD Breda - The Netherlands
04/09
ME77
2609002509
1
6480
950
EPTA 01/2003
Watt
2,6 kg
0-12800 p/min
0-44800 p/min
1,5 -13 mm
45 mm
16 mm
RUBBER
0-800 RPM
0-3000 RPM
13 mm
22 mm
0-800 RPM
0-3000 RPM
13 mm
22 mm
6485
950
EPTA 01/2003
Watt
2,6 kg
0-12800 p/min
0-44800 p/min
1,5 -13 mm
45 mm
16 mm
RUBBER
2
2
6480
HF
E
J
3
K
6485
HF
G
D
C
B
A
E
J
5
4
3
K
G
D
C
B
A
6
7
8
9
Ø
4
0
G
!
H
PLASTICS
5
@
6480
6485
1
3
2
#
6
$
%
7
- zašlete nástroj nerozebraný spolu s potvrzením o
nákupu své prodejně nebo nejbližšímu servisu
značky SKIL (adresy a servisní schema nástroje
najdete na www.skilmasters.com)
TR
Darbeli matkap
GİRİS
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Bu alet, tuğla, beton ve taş malzemede darbeli delme ile
tahta, metal, seramik ve plastik malzemede delme işleri
için geliştirilmiştir; elektronik hız kontrolü ve sağ/sol
dönüşlü aletler vidalama ve diş açma işlerine de
uygundur
• Bu kullanma kılavuzunu okuyun ve saklayın 3
• Elektrické nářadí, doplňky a balení nevyhazujte do
komunálního odpadu (jen pro státy EU)
- podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s
použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a
odpovídajících ustanovení právních předpisů
jednotlivých zemí se použitá elektrická nářadí, musí
sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit
ekologicky šetrnému recyklování
- symbol % na to upozorňuje
TEKNİK VERİLER 1
ALET BİLEŞENLERİ 2
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE)
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
• Potvrzujeme na odpovědnost, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám nebo normativním
podkladům: EN 60 745, EN 55 014, podle ustanovení
směrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES
(do 28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009)
• Technická dokumentace u: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
09
SKIL Europe BV
6480/6485
A. v.d. Kloot
Açma/kapama ve hız kontrol anahtarı
Anahtar kilitleme düğmesi
Maksimum hızı ayar düğmesi
Dönüş yönü değiştirme düğmesi
Vites seçme şalteri
Delme fonksiyonu seçme anahtarı
Seçilen dönüş yönü göstergesi
Seçilen delme fonksiyonu göstergesi
Yedek tutamak
Havalandırma yuvaları
GÜVENLİK
HLUČNOSTI/VIBRACÍ
• Měřeno podle EN 60 745 činí tlak hlukové vlny tohoto
přístroje 99 dB(A) a dávka hlučnosti 110 dB(A)
(standardní odchylka: 3 dB), a vibrací ✱ m/s² (metoda
ruka-paže; nepřesnost K = 1,5 m/s²)
✱ při vrtání do kovu 9,0 m/s²
✱ při vrtání do betonu s příklepem 21,6 m/s²
• Úroveň vibrací byla měřena v souladu se
standardizovaným testem podle EN 60 745; je možné ji
použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako
předběžné posouzení vystavování se vibracím při
používání přístroje k uvedeným aplikacím
- používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či
špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně
zvýšit úroveň vystavení se vibracím
- doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve
skutečnosti není využíván, může zásadně snížit
úroveň vystavení se vibracím
! chraňte se před následky vibrací tak, že budete
dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete si
udržovat teplé ruce a uspořádáte si své pracovní
postupy
GENEL GÜVENLİK TALİMATI
DİKKAT! Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini
okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine
uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/
veya ağır yaralanmalara neden olunabilir. Bütün uyarıları
ve talimat hükümlerini ileride kullanmak üzere saklayın.
Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan “elektrikli el aleti”
kavramı, akım şebekesine bağlı (şebeke bağlantı kablosu
ile) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine
bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.
1) ÇALIŞMA YERI GÜVENLIĞI
a) Çalıştığınız yeri temiz ve düzenli tutun.
İşyerindeki düzensizlik veya yetersiz aydınlatma
kazalara neden olabilir.
b) Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğunu
patlama tehlikesi olan yer ve mekânlarda aletinizle
çalışmayın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların
tutuşmasına veya yanmasına neden olan kıvılcımlar
çıkarırlar.
c) Elektrikli el aletinizle çalışırken çocukları ve
başkalarını çalışma alanınızın uzağında tutun.
Yakınınızda bulunan kişiler dikkatinizi dağıtabilir ve bu
da alet üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize neden
olabilir.
2) ELEKTRİKSEL GÜVENLİK
a) Aletinizin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi hiçbir
şekilde değiştirmeyin. Koruyucu topraklamalı
aletlerle adaptörlü fiş kullanmayın.
Değiştirilmemiş, orijinal fiş ve uygun prizler elektrik
çarpma tehlikesini azaltır.
48
4) ELEKTRİKLİ EL ALETLERİYLE DİKKATLİ ÇALIŞMAK
VE ALETİ DOĞRU KULLANMAK
a) Aletinizi aşırı ölçüde zorlamayın. İşinize uygun
elektrikli el aletini kullanın. Uygun elektrikli el aleti ile
belirtilen performans alanında daha iyi ve daha güvenli
çalışırsınız.
b) Açma/kapama şalteri arızalı olan elektrikli el aletini
kullanmayın. Açılıp kapanamayan bir elektrikli el aleti
tehlikelidir ve onarılması gerekir.
c) Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya
aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı
değiştirirken veya aleti elinizden bırakırken fişi
prizden çekin. Bu önlem, aletin kontrolünüz dışında ve
istenmeden çalışmasını önler.
d) Kullanım dışında iken elektrikli el aletinizi çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı
bilmeyen veya bu güvenlik talimatını okumayan
kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin.
Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldıkları takdirde
elektrikli el aletleri tehlikeli olabilirler.
e) Aletinizin bakımını özenle yapın. Aletin hareketli
parçalarının kusursuz işlev görüp görmediklerini ve
sıkışmadıklarını, parçaların kırık veya hasarlı olup
olmadıklarını kontrol edin, aksi takdirde alet işlevini
tam olarak yerine getiremez. Aletinizi kullanmadan
önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası
aletlerin kötü ve yetersiz bakımından kaynaklanır.
f) Kesici uçları keskin ve temiz tutun. İyi bakım görmüş
kesici uçlar daha ender sıkışırlar ve daha iyi
yönlendirilirler.
g) Elektrikli el aletlerini, aksesuarı, uçları ve
benzerlerini bu güvenlik talimatına uygun olarak
kullanın. Aletinizi kullanırken çalışma koşullarını ve
yaptığınız işi daima dikkate alın. Elektrikli el aletlerini
kendileri için öngörülen işlerin dışında kullanmak tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.
5) SERVİS
a) Aletinizi sadece uzman bir elemana ve orijinal yedek
parçalar kullandırarak onartın. Böylelikle aletin
güvenliğini korumuş olursunuz.
b) Borular, kalorifer tesisatı, ısıtıcılar ve buzdolapları
gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa
gelmekten kaçının. Eğer bedeniniz topraklanacak
olursa yüksek bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
c) Aletinizi yağmur ve nemden koruyun. Elektrikli el
aletinin içine suyun sızması elektrik çarpma tehlikesini
yükseltir.
d) Kabloyu kendi amacı dışında kullanmayın; örneğin
aleti kablodan tutarak taşımayın, aleti kablo ile
asmayın veya kablodan çekerek fişi prizden
çıkarmayın. Kabloyu aşırı sıcaktan, yağlardan,
keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli
parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablo
elektrik çarpma tehlikesini yükseltir.
e) Elektrikli el aletinizle açık havada çalışırken mutlaka
açık havada kullanılmaya müsaadeli uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanılmaya uygun ve müsaadeli
uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpma
tehlikesini azaltır.
f) Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması
şartsa, mutlaka toprak kaçağı devre kesicisi
kullanın. Toprak kaçağı devre kesicisi kullanımı elektrik
çarpma tehlikesini azaltır.
3) KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ
a) Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve elektrikli
el aletinizle çalışırken makul hareket edin.
Yorgunsanız, hap, ilaç veya alkol almışsanız aletinizi
kullanmayın. Aletinizi kullanırken bir anlık
dikkatsizliğiniz ciddi yaralanmalara yol açabilir.
b) Daima kişisel korunma donanımları ve bir koruyucu
gözlük kullanın. Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına
uygun olarak kullanacağınız toz maskesi, kaymayan
sağlam iş ayakkabıları, koruyucu kask veya koruyucu
kulaklık gibi kişisel korunma donanımlarını kullanmanız
yaralanma tehlikesini büyük ölçüde azaltır.
c) Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Akım ikmal
şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp
taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı durumda
olduğundan emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız
şalter üzerinde dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi
prize sokarsanız kazalara neden olabilirsiniz.
d) Aleti çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya
tornavidaları aletten uzaklaştırın. Dönen alet
parçasına temas halinde bulunan bir uç veya anahtar
yaralanmalara neden olabilir.
e) Kendinize çok fazla güvenmeyin.
Duruşunuzun güvenli olmasına dikkat edin ve daima
dengenizi koruyun. Bu sayede aletinizi beklenmedik
durumlarda daha iyi kontrol edersiniz.
f) Uygun iş giysileri giyin. Çalışırken çok bol giysiler
giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi ve
eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar aletin
hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
g) Aletinize toz emme donanımı ve toz tutma donanımı
takılabiliyorsa, bunların bağlı olup olmadığını ve
doğru işlev görüp görmediklerini kontrol edin.
Toz emme donanımının kullanımı tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltır.
DARBELI MATKAP İÇİN GÜVENLİK TALİMATI
• Darbeli matkabı kullanırken kulak işitme koruyucusu
kullanınız (gürültü işitme duyunuza zarar verebilir)
• Makinayı kullanırken ilave tutamayı kullanınız
(kontrolü kayberderseniz yaralanma olayı olabilir)
• Alet ucunun görünmeyen elektrik kablolarına veya
kendi bağlantı kablosuna temas etme olasılığı olan
işleri yaparken aleti sadece izolasyonlu
tutamaklarından tutun (akım ileten elektrik kablolarıyla
temas aletin metal parçalarının da elektrik akımına
maruz kalmasına ve elektrik çarpmalarına neden
olabilir); daime yardımcı kulpunu J 2 kullanın
• Görünmeyen elektrik kablolarını belirlemek için
uygun bir tarama cihazı kullanın veya yerel akım
ikmal şirketlerinden yardım isteyin (elektrik
kablolarıyla temas, yangın çıkmasına veya elektrik
çarpmalarına neden olabilir; bir gaz borusu hasar
görürse patlama tehlikesi ortaya çıkar; bir su borusunun
delinmesi halinde maddi hasarlar meydana gelebilir
veya elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkabilir)
49
• İş parçasının vida, çivi ve benzeri malzeme tarafından
hasar görmemesi için dikkatli olun; çalışmaya
başlamadan önce bunları çıkartın
• Kabloyu her zaman aletin hareketli parçalarından uzak
tutun
• Çalıştığınız parçayı sabitleyin (kıskaçlarla ya da
mengeneyle sabitlenmiş bir iş parçası elle tutulan işten
daha güvenilirdir)
• Aletinizi bırakıp gitmeden önce mutlaka kapatın ve
döner parçaların tam olarak durmasını bekleyin
• Tamamen kusursuz ve güvenli 16 Amp uzatma kabloları
kullanın
• Elektriksel veya mekaniksel hatalı çalısma durumunda
aleti hemen kapatın ve fişi çekin
• SKIL sadece SKIL satıcınızdan temin edeceğiniz uygun
aksesuarlar kullanıldığında aletin düzgün çalışmasını
garanti eder
• Bu aletle kullanacağınız aksesuar edilen devir sayısı en
azından aletin boştaki en yüksek devir sayısı kadar
olmalıdır
• Bu alet 16 yaşının altındaki kişiler tarafından
kullanılmamalıdır
• Bu aletle asbest içeren malzemeleri işlemeyin
(asbest kanserojen bir madde kabul edilir)
• Kurşun içeren boya, bazı ahşap türleri, mineral ve metal
gibi malzemelerden çıkan toz zararlı olabilir (tozla
temasta bulunulması veya solunması operatörde veya
yakında bulunan kişilerde alerjik reaksiyonlara ve/veya
solunum yolu hastalıklarına neden olabilir); toz maskesi
takın ve toz ekstraksiyon cihazıyla çalışın
(bağlanabiliyorsa)
• Bazı toz tipleri (örneğin meşe ve kayın ağacı tozu),
bilhassa ahşap yenileme katkı maddeleriyle birlikte,
karsinojenik olarak sınıflandırılır; toz maskesi takın ve
toz ekstraksiyon cihazı ile çalışın (bağlanabiliyorsa)
• Çalışmak istediğiniz malzemelerin, toz ile ilgili ulusal
taleplerini takip ediniz
• Eğer cihazı kullanırken kordon hasar görür yada
kesilirse, kordona kesinlikle dokunmayınız ve derhal fişi
çekiniz
• Kordon hasarlı iken cihazı kesinlikle kullanmayınız;
uzman bir kişi tarafından değiştirtiniz
• Güç geriliminin, cihazın özellik plakasında belirtilen
voltaj değeriyle aynı olduğunu sık sık kontrol edin (230V
veya 240V aletler 220V kaynağa bağlanabilir)
• Eğer matkap beklenmedik şekilde sıkışırsa (ani tehlikeli
bir tepkiye sebep olarak) aleti hemen kapatın
• Sıkışma yüzünden meydana gelebilecek güçlerin
farkında olun (özellikle metal delerken); daime yardımcı
kulpunu J 2 kullanın ve güvenli bir duruş alın
• İstediğiniz ayar değişikliklerini ve aksesuar
değişikliklerini yapmadan önce mutlaka şebeke fişini
prizden çekin
• Maksimum hız kontrolü 7
Ayar düğmesi C ile maksimum hız en en düşük
değerden en yüksek değere kadar kademesiz olarak
ayarlanabilir
- aleti çalıştırın
- şalteri tespit edin
- ayar düğmesi C ile maksimum hızı seçin
• Mekanik vites seçimi 8
- E şalterini istediğiniz devir pozisyonuna getirin
! vitesi sadece alet kapalı iken değiştiriniz
1 = DÜŞÜK DEVİR
- yüksek tork
- büyük çaplı vidalama ve delmeler için
- diş açma için
2 = YÜKSEK DEVİR
- duşük tork
- küçük çaplı delmeler için
Optimal hızı biçimde ayarlamak üzere tabloyu 9
referans olarak kullanın
• Dönüş yönünü değiştirme 0
- sol/sağ pozisyonları doğru olarak kilitlenme
yapmadığı takdirde, açma/kapama şalteri A 2
çalışmaz
- gösterge G seçilen dönüş yönünü gösterir
! dönüş yönünü sadece alet tamamen dururken
değiştirin
• Normal delme/vidalama ile darbeli delme !
- gösterge H seçilen delme fonksiyonunu gösterir
! delme fonksiyonunu sadece alet kapalıyken ve
cihazın fisi takılı degilken seçin
• Uçları değiştirme @
- uçları yuvaya mümkün olduğu kadar çok itin
! hasarlı uçları kullanmayın
! sadece keskin uçlar kullanın
• Delik derinliğinin ayarlanması #
• Aletin tutulması ve kullanılması $
! çalışma esnasında, aleti daima gri renkli
bölge(ler)den tutun(uz)
- daime yardımcı kulpunu J 2 kullanın (gösterildiği
gibi ayarlanabilir)
- havalandırma yuvalarını kapatmayın
- alete çok fazla baskı uygulamayın, bırakın alet sizin
için çalışsın
UYGULAMA
• Beton veya taşta delme yaparken, matkap ucu üzerine
sürekli ve düzenli olarak baskı uygulanmalıdır
• Metalde delik açarken
- önce kuçük bir kılavuz delik açın
- matkap uçlarını belirli aralıklarla yağlayın
• Bir tahtanın baş kısmına veya sonuna bir vida
vidalanırken, tahtanın yarılmaması içın bir ön kılavuz
delik açın
KULLANIM
BAKIM / SERVİS
• Açma/kapama 4
• Sürekli kullanım için anahtar kilitleme 5
• Düzgün başlama için hız kontrolü 6
• Aleti ve kablosunu daima temiz tutun (özellikle
havalandırma yuvalarını)
! temizlemeden önce, cihazın fişini prizden çekin
• Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test yöntemlerine
rağmen aleti arıza yapacak olursa, onarım SKIL elektrikli
aletleri için yetkili bir serviste yapılmalıdır
50
- aleti ambalajıyla birlikte satın alma belgenizide
ekleyerek satıcınıza veya en yakın SKIL servisine
ulaştırın (adresler ve aletin servis şemaları
www.skilmasters.com adresinde listelenmiştir)
PL
Wiertarka udarowa
6480/6485
WSTĘP
ÇEVRE
• Narzędzie to przeznaczone jest do wiercenia
udarowego w cegle, betonie, kamieniu oraz do
wiercenia w drewnie, metalu, materiałach ceramicznych
i tworzywach sztucznych; elektronicznie regulacje
prędkości wiertarki z prawym i lewym biegiem
doskonale sprawdzają się również jako wkrętarki oraz
gwinciarki
• Przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi 3
• Elektrikli aletlerini, aksesuarları ve ambalajları
evdeki çöp kutusuna atmayınız (sadece AB ülkeleri
için)
- kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli
eski cihazlar hakkındaki 2002/96/EC Avrupa
yönergelerine göre ve bu yönergeler ulusal hukuk
kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve
çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar
değerlendirmeye gönderilmelidir
- sembol % size bunu anımsatmalıdır
PARAMETRY TECHNICZNE 1
ELEMENTY NARZĘDZIA 2
CE UYGUNLUK BEYANI
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
• Yeğane sorumlu olarak, bu ürünün aşağıdaki
standartlara veya standart belgelerine uygun olduğunu
beyan ederiz: EN 60 745, EN 55 014, yönetmeliği
hükümleri uyarınca 2006/95/EG, 2004/108/EG,
98/37/EG (28.12.2009 tarihine kadar), 2006/42/EG
(29.12.2009 tarihinden itibaren)
• Teknik belgelerin bulunduğu merkez: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
09
SKIL Europe BV
A. v.d. Kloot
Przycisk włącznik/wyłącznik i regulator prędkości
Przycisk blokady włącznika
Pokrętło do kontrola maksymalnej prędkości obrotowej
Przełącznik zmiany kierunku rotacji
Przełącznik biegów
Przełącznik wyboru funkcji wiercenia
Wskaźnik wyboru kierunku rotacji
Wskaźnik wyboru funkcji wiercenia
Uchwyt dodatkowy
Szczeliny wentylacyjne
BEZPIECZEŃSTWO
GÜRÜLTÜ/TİTREŞIM
• Ölçülen EN 60 745 göre ses basıncı bu makinanın
seviyesi 99 dB(A) ve çalışma sırasındaki gürültü
110 dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve titreşim ✱ m/s²
(el-kol metodu; tolerans K = 1,5 m/s²)
✱ metalde delerken 9,0 m/s²
✱ betonde darbeli delerken 21,6 m/s²
• Titreşim emisyon seviyesi EN 60 745’te sunulan
standart teste göre ölçülmüştür; bu seviye, bir aleti bir
başkasıyla karşılaştırmak amacıyla ve aletin söz konusu
uygulamalarda kullanılması sırasında titreşime maruz
kalma derecesinin ön değerlendirmesi olarak
kullanılabilir
- aletin farklı uygulamalar için veya farklı ya da bakımı
yetersiz yapılmış aksesuarlarla kullanılması, maruz
kalma seviyesini belirgin biçimde artırabilir
- aletin kapalı olduğu veya çalıştığı ancak gerçek
anlamda iş yapmadığı zamanlarda, maruz kalma
seviyesi belirgin biçimde azalabilir
! aletin ve aksesuarlarının bakımını yaparak,
ellerinizi sıcak tutarak ve iş modellerinizi
düzenleyerek kendinizi titreşimin etkilerinden
koruyun
OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Należy przeczytać wszystkie wskazówki i
przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek
mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie
obrażenia ciała. Należy starannie przechowywać
wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla
dalszego zastosowania. Użyte w poniższym tekście
pojęcie “elektronarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi
zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem
zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilającego).
1) BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY
a) Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i
dobrze oświetlone. Nieporządek lub nie oświetlone
miejsce pracy mogą doprowadzić do wypadków.
b) Nie należy pracować tym narzędziem w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np.
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą podpalić ten pył lub pary.
c) Elektronarzędzie trzymać podczas pracy z daleka
od dzieci i innych osób. Przy nieuwadze można stracić
kontrolę nad narzędziem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. Nie
wolno modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób.
Nie należy używać wtyczek adapterowych razem z
uziemnionymi narzędziami. Niezmienione wtyczki i
pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
51