v. uluslararası sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu

Transkript

v. uluslararası sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
IV. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 01-03 EYLÜL 2016
IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 01-03 SEPTEMBER 2016
1. GÜN – 01 EYLÜL 2016 PERŞEMBE/ DAY 1 SEPTEMBER 2016 THURSDAY
08:30-10:00
Kongre kayıt
10:00-11:00
Açılış
Açılış Konuşmaları/ Opening Speeches:
11:00-12:30
Konferans/ Conference: Prof. Dr. Refik TURAN- Türk Tarih Kurumu Başkanı
15 Temmuz Demokrasi Salonu (A Salonu)
12:30-13:30
Öğle yemeği/ Lunch
13:30-14:30
Eş zamanlı oturumlar-1/ Concurrent Sessions-1
14:30-14:45
Ara/Break
14:45-15:45
Eş zamanlı oturumlar-2/ Concurrent Sessions-2
15:45-16:00
Ara/ Break
16:00-17:00
Eş zamanlı oturumlar-3/ Concurrent Sessions-3
17:00-17:15
Ara/ Break
17:15-18:15
Eş zamanlı oturumlar-4/ Concurrent Sessions-4
18:15-18:30
Ara/ Break
18:30-19:30
Panel-1
Panel-2
Panel 1:Panel 1: Tarih Öğretmeni Yetiştirme - 15 Temmuz Demokrasi Salonu (A Salonu)
Prof. Dr. Bayram BAYRAKTAR – Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU – Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Semih AKTEKİN – Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Panel 2: Eğitim Tarihi – Halil İnalcık Salonu (B Salonu)
Prof. Dr. Vahdettin ENGİN – Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Bahri ATA – Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
18:30-19:30
20:00
Çalıştay: Kuramdan Uygulamaya Kanıt Temelli Öğretim - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Drama Salonu
Prof. Dr. Yücel KABAPINAR – Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Akşam yemeği/ Dinner
2. GÜN – 02 EYLÜL 2016 CUMA/ DAY 2 – 02 SEPTEMBER 2016 FRİDAY
09:00-10:00
Konferans/Conference:
Prof. Dr. Mustafa SAFRAN- Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği Başkanı
15 Temmuz Demokrasi Salonu (A Salonu)
10:00-10:15
Ara/ Break
10:15-11:15
Eş zamanlı oturumlar-5/ Concurrent Sessions-5
11:15-11:30
Ara/ Break
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
11:30-12:30
Eş zamanlı oturumlar-6/ Concurrent Sessions-6
12:30-13:30
Öğle yemeği/Lunch
14:00-15:00
Eş zamanlı oturumlar-7/ Concurrent Sessions-7
15:00-15:15
Ara/ Break
15:15-16:15
Eş zamanlı oturumlar-8/ Concurrent Sessions-8
16:15-16:30
Ara/ Break
16:30-17:30
Eş zamanlı oturumlar-9/ Concurrent Sessions-9
17:30-17:45
Ara/ Break
18:00-19:30
Panel 3
Panel 4
Panel 3: Tarih Öğretimi – 15 Temmuz Demokrasi Salonu (A Salonu)
Prof. Dr. Hamza KELEŞ – Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ – Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ – Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Necdet HAYTA – Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Cengiz DÖNMEZ – Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Panel 4: Tarih Yazıcılığı – Halil İNALCIK Salonu (B Salonu)
Prof. Dr. Kaya YILMAZ – Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK – İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin KÖKSAL – Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
20:00
Akşam Yemeği/Dinner
POSTER BİLDİRİLER/POSTER PAPERS
01 EYLÜL 2016 PERŞEMBE Saat:13:30-14:30 /01 SEPTEMBER 2016 THURSDAY Time:13:30-14:30
Sunum yeri: Atatürk Kültür Merkezi
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Zeynep İNAN
ALİYAZICIOĞLU
Jakob Philipp Fallmerayer’in Tarih Anlayışı
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
1. GÜN – 01 EYLÜL 2016 PERŞEMBE/ DAY 1- 01 SEPTEMBER 2016 THURSDAY
EŞ ZAMANLI OTURUMLAR-1/ CONCURRENT SESSIONS-1
Salon/Hall: 15 Temmuz Demokrasi Salonu (A Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 13:30-14:30/01 September 2016 Thursday Time: 13:30-14:30
Tema/Theme: Tarih Öğretiminde Müze Kullanımı
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Emel BAŞTÜRK AKÇA
Saat/Time
13:30-13:45
Bildiri başlığı/Title
Yazarlar/Authors
Berken DÖNER
Emel BAŞTÜRK AKÇA
Kimlik İnşası ve Aktarımında Müzeler ve Müzeciliğin Rolü: 500. Yıl
Vakfı Müzesi Örneği
13:45-14:00
Mevlüt GÜNDÜZ
Müzelerin Öğrencilere Hangi Değerleri Kazandırdığına Yönelik Sınıf
Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
14:00-14:15
Özhan CEYHAN
14:15-14:30
Hasan IŞIK
Müzede Anlatılan Tarih
Yaşayan Tarih Müzesi Konusunda Türkiye Ölçeğinde Bir Durum
Değerlendirmesi: Altınköy Açık Hava Müzesi Örneklemi
Salon/Hall : Halil İNALCIK Salonu (B Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 13:30-14:30/01 September 2016 Thursday Time: 13:30-14:30
Tema/Theme: Eğitim Tarihi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Necdet HAYTA
Yazarlar/Authors
Saat/Time
Bildiri başlığı/Title
Necdet HAYTA
Bir Türk Tarihi Müellifi: Necib Asım Yazıksız
13:30-13:45
Bülent AKBABA
Togay Seçkin BİRBUDAK
Tarihçilerin Kutbu “Halil İnalcık Kitabı” Bağlamında; Halil
Nejdet GÖK
İnalcık’ın Türk Tarih Anlayışı ve Eğitimine Bakışı, Teklif ve
13:45-14:00
Ayşe Sümeyye GÖK
Uyarılar
14:00-14:15
14:15-14:30
Ömür KIZIL
Türk Milli Eğitimi’ndeki “Türk Tarihi” Perspektifinin Zaman ve
Mekan Bağlamında Değerlendirilmesi
Özlem CANARI
Türkiye’de II. Dünya Savaşı Yıllarında Savaş Tehdidine Yönelik
Eğitim Yaşamında Görülen Uygulamalar
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall : Ömer Halis DEMİR Salonu (C Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 13:30-14:30/01 September 2016 Thursday Time: 13:30-14:30
Tema/Theme: Yerel Tarih
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Bayram AKÇA
Saat/Time
Neval AKÇA BERK
Tarih Öğretimi ve Kültürel Miras Bağlamında Yaşadığım Şehrin
Hikâyesini Öğrenmek
Yücel KABAPINAR
Yerel Tarih Öğretim Yöntemini Sosyal Bilgiler Dersinde
Uygulamaya Koymak
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
Bildiri başlığı/Title
Yazarlar/Authors
Cemile Ayça UĞUR ÖZTAŞÇI
Hamza KELEŞ
Cengiz DÖNMEZ
Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI
Bayram AKÇA
Teoriden Pratiğe Yerel Tarihin Peşinde: Yerel Basında Muğla Ve
İlçelerinde Öğretmen Örgütlenmesi
Muğla Şehri’nin Tarihsel Gelişimi
Salon/Hall: Zihni DERİN Salonu (D Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 13:30-14:30/01 September 2016 Thursday Time: 13:30-14:30
Tema/Theme: Sözlü Tarih
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK
Saat/Time
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
Yazarlar/Authors
Ali Coşkun ŞENYOL
Özgür YILDIZ
İbrahim YAHŞİ
İsmail ÖZÇELİK
Kadir ULUSOY
14:15-14:30
Bildiri başlığı/Title
Muğla Kıbrıs Gazilerine Göre Kıbrıs Barış Harekâtı: Sözlü Tarih
Denemesi
Tarih Öğretiminde Sözlü Tarih Yönteminin Kullanımına İlişkin
Örnek Bir Uygulama
Sözlü Tarih ve Tarih Öğretiminde Kullanımı
Lise Tarih Derslerinde Sözlü Tarih Çalışması Sürecine Yönelik
Öğretmen Görüşlerini Tespit Etmek İçin Nitel Bir Çalışma
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall : Karya Salonu (Seminer Salonu-1)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 13:30-14:30/01 September 2016 Thursday Time: 13:30-14:30
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Ali YILMAZ
Saat/Time
13:30-13:45
13:45-14:00
Ahmet KATILMIŞ
Ersin TOPÇU
Bildiri başlığı/Title
TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretiminde Benzetim
Yönteminin Uygulanmasının Öğrenci Başarısına Etkisi
Tarih Öğretmeni Adaylarının Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimine
Yönelik Düşünceleri
Ahmet Sait CANDAN
Fatih AYDIN
Tarih Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Kavramına İlişkin
Sahip Oldukları Metaforlar
Yazarlar/Authors
Servet HALİ
14:00-14:15
14:15-14:30
Ali YILMAZ
Yakup AYAYDIN
Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Algısı
Salon/Hall : Şehit Fethi Bey Salonu (Seminer Salonu-2)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 13:30-14:30/01 September 2016 Thursday Time: 13:30-14:30
Tema/Theme: Tarih Yazıcılığı
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA
Yazarlar/Authors
Saat/Time
Bildiri başlığı/Title
Rovshan HAJİYEV
Tarihi Sürecin Belirli Bir Kanuna Uygunluğu Konusu
13:30-13:45
13:45-14:00
Onur KAYA
14:00-14:15
Özlem ONUK
Onur IŞIK
14:15-14:30
Mehmet Kaan ÇALEN
ABD-AB İlişkileri Çerçevesinde Rusya Ve Balkanlardaki Değişimler
Ve Gelişmeler
Bir Direniş Senfonisi: Şostakoviç ve Sanatı
Jön Türkler ve Hürriyetçi Tarih Tasavvuru
Salon/Hall : Menteşe Salonu (Seminer Salonu-3)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 13:30-14:30/01 September 2016 Thursday Time: 13:30-14:30
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Ali Sinan BİLGİLİ
Yazarlar/Authors
Saat/Time
Bildiri başlığı/Title
13:30-13:45
Evren KAMALI
13:45-14:00
Fatma ÜNAL
Cansu KALÇIK
14:00-14:15
Fatma ÜNAL
Cansu KALÇIK
14:15-14:30
Fatma TÜRKAN
Tarih Öğretmenlerinin Derslerde Akademik Eser Kullanımı Üzerine
Görüşleri
Tarihi Dizilerde Yansıtılan İmgeler ve Ortaokul Öğrencilerinin
Tarihsel İmgelem Becerilerini Kullanım Durumunun Analizi
Ortaokul Öğrencilerinin Tarihi Dizilere İlişkin Algılarının Metafor
Yoluyla Belirlenmesi
8. ve 11. Sınıflar İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim
Programları ve Ders Kitaplarında Batı Cephesi Muharebe
Mekânlarının Öğretimi
ARA/BREAK (14:30-14:45)
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
EŞ ZAMANLI OTURUMLAR-2/ CONCURRENT SESSIONS-2
Salon/Hall : 15 Temmuz Demokrasi Salonu (A Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 14:45-15:45/01 September 2016 Thursday Time: 14:45-15:45
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi Dersi Soğuk Savaş Döneminde
Mehmet ŞAHİNGÖZ
Türkiye Konusuna Yönelik Örnek Bir Çokluortam Öğretim
14:45-15:00
Bülent AKBABA
Materyalinin Oluşturulması
Mutlu TAHSİN ÜSTÜNDAĞ
15:00-15:15
Servet HALİ
Tarih Öğretiminde Kavram Öğretimine İlişkin Öğretmen
Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi
15:15-15:30
Meşkure YILMAZ
Milli Mücadele Dönemindeki İşgallerin Uygulamalı Olarak
Anlatılması
Metanet MEMMEDOVA
Tarih Derslerinde Modern Yaklaşım: Distant Egitim
15:30-15:45
Nermin MEMMEDOVA
Salon/Hall : Halil İNALCIK Salonu (B Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 14:45-15:45/01 September 2016 Thursday Time: 14:45-15:45
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Hüseyin KÖKSAL
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi'nin Uzaktan Eğitim Şeklinde
Sezai ÖZTAŞ
14:45-15:00
Verilmesinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
Bülent KILIÇ
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
Sibel KURU
Sinan KIYANÇ
Mehmet ABİ
Teyfik Fikret COŞKUN
Öykülere Dayalı Vatandaşlık Değerleri Eğitimi
Tarih Eğitimi Materyalinde Teknolojik Bir Adım: NFC
Erken Çocukluk Döneminde Bir Serüven Olarak Tarih Eğitimi
Salon/Hall : Ömer Halis DEMİR Salonu (C Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 14:45-15:45/01 September 2016 Thursday Time: 14:45-15:45
Tema/Theme: Eğitim Tarihi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Erdoğan KAYA
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Sâlnâmelere Göre Edirne Sancağında Eğitim-Öğretim (1870-1903)
14:45-15:00
Haluk KAYICI
Education in Edirne According to Yearbooks (1870-1903)
II. Abdülhamid Dönemi’nde Mülki (sivil) İdadilerde ve Yüksek
15:00-15:15
Hatip YILDIZ
Mekteblerde Din Eğitiminde Yapılan 1898 Tarihli Yenilikler
Halkevlerinin Tarih Eğitimine
Tercan YILDIRIM
15:15-15:30
Dönük Faaliyetlerine Bir Bakış (1932-1951)
Osmanlı Devleti’nde Kimsesiz Çocukların Eğitimi Ve Topluma
Kazandırılmaları: Darülhayr-i Ali Örneği
15:30-15:45
Hikmet Zeki KAPCI
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall : Zihni DERİN Salonu (D Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 14:45-15:45/01 September 2016 Thursday Time: 14:45-15:45
Tema/Theme: Tarih Yazıcılığı
Oturum Başkanı/Moderator: Yrd. Doç. Dr. Muhammet AVAROĞULLARI
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Onur KAYA
Amerikan Göç Tarihi ve Edebi Eserler Üzerindeki Yansımaları
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
Sevinç QASIMOVA
Aytekin YUSIFLI
Azerbaycan Tarihçiliyinin Gelişimine Yeni Bakış: Tarihçiliyin
Perspektifleri
Uğur SERÇE
Annales Okulu’nun Tarihyazımı İçerisindeki Yeri
Yasemin IŞIK
Modernleşme Çalışmalarında Karşılaştırmalı Tarih Yaklaşımı
Salon/Hall : Karya Salonu (Seminer Salonu-1)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 14:45-15:45/01 September 2016 Thursday Time: 14:45-15:45
Tema/Theme: Eğitim Tarihi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Abdullah ELMAS
İsmail Hakkı Tonguç’a Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları (193514:45-15:00
Songül ALTINIŞIK
1946)
Ahmet Can UYSAL
15:00-15:15
15:15-15:30
Ahmet ŞİMŞEK
Ayşe TAŞKIN
Esra ÖZSÜER
Osmanlı Eğitim Sisteminde İki Büyük Temsilci: Fatih ve Süleymaniye
Medreseleri
Cumhuriyet Dönemi Liselerde “İlkçağ Anadolu Uygarlıkları”
Konusundaki Değişim: Erken Cumhuriyet Dönemi ve Günümüz
Tarih Ders Kitapları Üzerinden Bir Karşılaştırma
Yunanistan’da Resmi İdeoloji ve Sansürlenen Tarih Ders Kitapları
15:30-15:45
Salon/Hall : Şehit Fethi Bey Salonu (Seminer Salonu-2)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 14:45-15:45/01 September 2016 Thursday Time: 14:45-15:45
Tema/Theme: Eğitim Tarihi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Vahdettin ENGİN
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Cengiz DÖNMEZ
Türk Tarih Kurumu’nun Türkiye’deki Tarih Anlayışına Etkisi
14:45-15:00
Ömür KIZIL
Engin Deniz TANIR
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçerken Türkiye’de Laik Fransız
15:00-15:15
Okulları (1919-1925)
Ahmet VURGUN
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eğitimde Tarihi Devamlılık
15:15-15:30
Vahdettin ENGİN
15:30-15:45
Fatma Aysel DINGIL
Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu ve Tarih Eğitiminde Yeni Bir Anlayış
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall : Menteşe Salonu (Seminer Salonu-3)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 14:45-15:45/01 September 2016 Thursday Time: 14:45-15:45
Tema/Theme: Eğitim Tarihi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
14:45-15:00
Mustafa ŞAHİN
Ulus İnşa Etme Sürecinde Türkiye’de Okul Mimarisi
15:00-15:15
Özgür YILDIZ
Selin KESİCİ
Amerikan Arşiv Belgeleri Işığında İzmir Uluslararası Koleji
15:15-15:30
Özgür YILDIZ
Zülfü ÇAPAR
Türkiye’de Tarih Öğretimi Kaynakçası Hakkında Bir Değerlendirme
15:30-15:45
Ramazan ALABAŞ
Türk Eğitim Tarihi Dersinin Önemi Hakkında Öğretmen
Adaylarının Görüşleri
ARA/BREAK (15:45-16:00)
EŞ ZAMANLI OTURUMLAR-3/CONCURRENT SESSIONS-3
Salon/Hall : 15 Temmuz Demokrasi Salonu (A Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 16:00-17:00/01 September 2016 Thursday Time: 16:00-17:00
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Yücel KABAPINAR
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
16:00-16:15
Ümmügülsüm CANDEĞER
Ders Dışı Egzersiz Kapsamında Kültür Aktarımı Eğitimi
Yücel KABAPINAR
Erol KÖROĞLU
16:15-16:30
Fırat GÜLLÜ
“Gençler Cihan Harbi'ni Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve
Yazıyor”: Bir Projeyi Tanıtmak
Nalan BALCI
16:30-16:45
Yücel KABAPINAR
Muhammed VALYEVAÇ
Öğrenme Anlayışları Boyutunda Bosna-Hersek ve Türk Tarih
Ders Kitaplarına Bakmak: Öğrenciler Öğrenme Sürecinin
Neresindeler?
Bir Tarih Dersi Uygulaması: Misafirimiz Var
16:45-17:00
Nurten KOLCU
Salon/Hall : Halil İNALCIK Salonu (B Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 16:00-17:00/01 September 2016 Thursday Time: 16:00-17:00
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Faruk TAŞKIN
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Tarih Öncesi Döneme İlişkin
16:00-16:15
Yakup AYAYDIN
Algıları
16:15-16:30
Fatih BERK
Dijital Tarih Uygulamaları: Virjinya Üniversitesi Örneği
16:30-16:45
Fatih ÇINAR
16:45-17:00
Fatih KALÇIK
Cansu KALÇIK
Tarih Eğitiminde Etkin Öğrenmeye Dayalı Değer Öğretimi
Tarih Derslerinde Aktif ve Öğrenci Merkezli Anlayışa İlişkin
Öğretmen Görüşleri
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall : Ömer Halis DEMİR Salonu (C Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 16:00-17:00/01 September 2016 Thursday Time: 16:00-17:00
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Yrd. Doç. Dr. M. Ahmet TOKDEMİR
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
16:00-16:15
M. Ahmet TOKDEMİR
Tarih Öğretim Atölyesi Olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi:
Arşivcilerin Öğrenci Gezilerine İlişkin Görüşleri
16:15-16:30
M. Ahmet TOKDEMİR
Tarih Öğretmen Adaylarının “Yenilikçi Tarih Öğretimi Etkinlik
İbrahim YAHŞİ
Örnekleri”: Etkinlik Kitabına İlişkin Görüşleri
16:30-16:45
Mehmet Alper DEMİR
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabında Yer Alan Tarih Konularının
Özen DURAN İSSİ
İncelenmesi
16:45-17:00
Tarih Öğretmenlerinin Lisans Sürecinde Aldıkları Derslerin
Mehmet AKPINAR
Meslek Hayatında İhtiyaç Duydukları Bilgi, Beceri ve Tutumları
Karşılamadaki Etikliğinin İncelenmesi
Salon/Hall : Zihni DERİN Salonu (D Salonu)
1 Eylül 2016 Perşembe Saat: 16:00-17:00/1 September 2016 Thursday Time: 16:00-17:00
Tema/Theme: Tarih Yazıcılığı
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Bahri ATA
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Başka Ülkelerin Tarih Ders Kitaplarında Türk/Osmanlı İmajını
16:00-16:15
Ahmet ŞİMŞEK
Konu Eden Araştırmalar Hakkında Bir İnceleme
Yeni Çağın Siyasi Tarihi Yazılırken; Küresel Tarih Yazımında
16:15-16:30
Efe SIVIŞ
Dönüşüm ve Süreklilikler
16:30-16:45
Fatma GÜLTEKİN
Tarihsel Akıl Yürütmede Yanlışlardan Doğrulara
Fatih DURGUN
Avrupa’da Profesyonel Bir Disiplin Olarak Ortaçağ Tarihçiliğinin
16:45-17:00
Doğuşu
Salon/Hall : Karya Salonu (Seminer Salonu-1)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 16:00-17:00/01 September 2016 Thursday Time: 16:00-17:00
Tema/Theme: Tarih Yazıcılığı
Oturum Başkanı/Moderator: Yrd. Doç. Dr. Kamil UYGUN
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Fatma TORUN BİLGİÇ
Tarihyazımında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Üzerine Bir
16:00-16:15
Literatür Değerlendirmesi
Gökhan KAĞNICI
Akkad Krallarıyla İlgili Kayıtlarda Geçmiş Bilgisinin Kullanım
16:15-16:30
Değeri Üzerine Bazı Tespitler
16:30-16:45
Gurban HUSEYNOV
V.V. Barthold’un Tarih Metodolojisinde Orta Asya Türk Tarihi
Güliz KARAKÖSE
İçimizdeki Öteki: Türk Mitolojisi’ni Estetik Yollarla Geri
16:45-17:00
Kazanmak
ARA/BREAK (17:00-17:15)
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
EŞ ZAMANLI OTURUMLAR-4/CONCURRENT SESSIONS-4
Salon/Hall : Halil İNALCIK Salonu (B Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 17:15-18:15/01 September 2016 Thursday Time: 17:15-18:15
Tema/Theme: Eğitim Tarihi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Selahattin KAYMAKÇI
Saat/Time
Yazarlar/Authors
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
Bildiri başlığı/Title
Ramazan ALABAŞ
Cumhuriyet Dönemi İlkokul Programlarında Tarih Dersinin Yeri
Seher BOYKOY
Milli Eğitim Şuralarında Tarih Eğitiminin Yeri
Ve Alınan Kararların Eğitim Politikalarına Yansıması (1939-1974)
Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, Hayatı ve Türk Eğitim Tarihi’ndeki
Yeri
Selahattin KAYMAKÇI
Ramazan ALABAŞ
Selman Tunay KAMER
Sena COŞĞUN
Atatürk Dönemi’nde Gazdan Korunma Dersinin Ortaya Çıkışı ve
İşlenişi
Salon/Hall : Ömer Halis DEMİR Salonu (C Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 17:15-18:15/01 September 2016 Thursday Time: 17:15-18:15
Tema/Theme: Eğitim Tarihi
Oturum Başkanı/Moderator: Yrd. Doç. Dr. Ümüt AKAGÜNDÜZ
Saat/Time
Yazarlar/Authors
17:15-17:30
17:30-17:45
Seval Yenilmez AKAGÜNDÜZ
Sinan KIYANÇ
Şevki YUNGUCU
İbrahim ERSÖZ
Özgür YILDIZ
Bildiri başlığı/Title
Çok Partili Siyasi Yaşama Geçildikten Sonra Yazılan Yurttaşlık
Bilgisi Ders Kitaplarında Halkı Aydınlatma Araçları (1945-1970)
Modern Tarih Eğitiminde John Dewey Türkiye Örneği
İttihat ve Terakki Döneminde Eğitim (1908-1918)
17:45-18:00
18:00-18:15
Ümüt AKAGÜNDÜZ
Cumhuriyet Yılları Eğitim Tarihinde Halka Sağlık Bilgisini
Sadeleştirerek Anlatmaya Çalışan Bir Eser: Sıhhi Konuşuk (1927)
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall : Zihni DERİN Salonu (D Salonu)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 17:15-18:15/01 September 2016 Thursday Time: 17:15-18:15
Tema/Theme: Tarih Yazıcılığı
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Gürsoy AKÇA
Saat/Time
Yazarlar/Authors
İdiris DEMİREL
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
İkbal VURUCU
Yunus İNCE
Zeynep İNAN ALİYAZICIOĞLU
18:00-18:15
Bildiri başlığı/Title
Heidegger, Tarih, Tarihsellik, Tarihselcilik, Tarihsicilik
Tarih’in Kötüye Kullanımı: Gerçeklik ve Yorum
Tevrat, İncil ve Kuran-ı Kerim’de İlahi Mesajın İletiminde Bir
Araç Olarak Tarih
Milliyetçi Tarihyazımının Kurumsallaşması: Prusya Tarih Okulu
Örneği
Salon/Hall : Karya Salonu (Seminer Salonu-1)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 17:15-18:15/01 September 2016 Thursday Time: 17:15-18:15
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Kubilay YAZICI
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Kadriye KUMTEPE KELEK
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kronoloji Kavramına Yönelik
17:15-17:30
Algılarının İncelenmesi
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
Kamuran ÖZDEMİR
Kamuran ÖZDEMİR
Kubilay YAZICI
Salih USLU
Çiğdem KOZANER
Ortaöğretim Tarih Derslerinde Kullanılan Görsel 94Materyallerin
Öğrenci Başarı ve Tutumuna Etkisi
Ortaöğretim 9. Sınıf Tarih Ders Kitabında Görsel Materyallerin
Kullanılması
Formasyon Alan Tarih Bölümü Mezunu Öğretmen Adaylarının
Tarih Dersine ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları
Salon/Hall : Şehit Fethi Bey Salonu (Seminer Salonu-2)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 17:15-18:15/01 September 2016 Thursday Time: 17:15-18:15
Tema/Theme: Eğitim Tarihi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Mustafa ŞAHİN
Hines-Kemmerer Grubunun Türk Eğitimi Hakkındaki Raporu
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
Muhammet MIZRAKÇI
Vahdettin ENGİN
Erol ÇİYDEM
Yavuz ÖZDEMİR
Dilşen İNCE EROĞAN
Banu BERBER BABALIK
Kuleli Askerî Lisesinin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve
Uygulanan Eğitim Programları (İlk yüzyıl 1845-1945)
Tanzimat Dönemi’nde Geleneksel Eğitim Kurumlarının Islahı
Meselesi
Demokrat Parti Dönemi Öğretmen Yetiştirme Politikaları (19501960)
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall : Menteşe Salonu (Seminer Salonu-3)
01 Eylül 2016 Perşembe Saat: 17:15-18:15/01 September 2016 Thursday Time: 17:15-18:15
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Özgür YILDIZ
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Ahmet KATILMIŞ
17:15-17:30
Ersin TOPÇU
17:30-17:45
17:45-18:00
Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI
Banu ÇULHA ÖZBAŞ
Anar EYYUBOV
Besime Arzu
Güngör AKINCI
Bildiri başlığı/Title
Tarih Öğretmeni Adaylarının Tarih Dersleri Bağlamında Değerler
Eğitimine İlişkin Görüşleri
Sorgulamaya Dayalı Disiplinler arası Beceri Odaklı Tarih
Okulu/Köyü Modeli
Eğitimde Sosyal İdrak Efektleri ile Manipulyasiyalar Azerbaycan
Tarih Kitaplarının Şahsında
Tarih Öğretiminde “İstanbul” Temalı Resimlerle Kronolojik
Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi
18:00-18:15
Improving The Chronological Thinking Skills In History Teaching
By Means Of “Istanbul” Themed Pictures
2. GÜN – 2 EYLÜL 2016 CUMA/ DAY 2 – 12 MAY 2016 FRİDAY
EŞ ZAMANLI OTURUMLAR-5/CONCURRENT SESSIONS-5
Salon/Hall : 15 Temmuz Demokrasi Salonu (A Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 10:15–11:15/02 September 2016 Friday Time: 10:15-11:15
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Hasan GÜNAL
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
Hasan KOÇ
Hasan SUNGUR
Meliha KÖSE
Hüseyin KÖKSAL
Bildiri başlığı/Title
Acaba Alınan Eğitim Yeterli mi? Öğretmen Adaylarının Tartışmalı ve
Hassas Konuların Öğretimine Yönelik Eğitim Alma Durumları
Eğitimde Eski Dönem Eserlerinin Kullanımı ve
Tarihi Belgelerin ve Kitapların Terminolojisi Meselesi
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Tarih Dersine Yönelik Görüş ve Önerileri
Fütürist Öngörüler Doğrultusunda Tarih Öğretimini Yeniden
Düşünmek
Salon/Hall : Halil İNALCIK Salonu (B Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 10:15–11:15/02 September 2016 Friday Time: 10:15-11:15
Tema/Theme: Eğitim Tarihi
Oturum Başkanı/Moderator: Yrd. Doç. Dr. Sena COŞĞUN
Saat/Time
Yazarlar/ Authors
10:15-10:30
Zeynep ÇAKMAK
Sena COŞĞUN
Dilşen İnce ERDOĞAN
XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Bulunan Amerikan
Board Okullarında Iki Farklı Eğitim Anlayışı: Cyrus Hamlin ve
Rufus Anderson
Handan BAL
Emine GÜNTEPE YEŞİLBURSA
Ali ALTIKULAÇ
Osmanlı Devletinde Rüştiye Mekteplerinin Gelişimi (1859-1876)
Bir Cumhuriyet Vatandaşı Yaratma Projesi: “Vatandaş için
Medeni Bilgiler”
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
Bildiri başlığı/Title
1926 İle 2005 Yılları İlkokul 4. Sınıf Geometri Konularının
Karşılaştırılarak İncelenmesi
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall : Ömer Halis DEMİR (C Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 10:15–11:15/02 September 2016 Friday Time: 10:15-11:15
Tema/Theme: Tarih Yazıcılığı
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Kaya YILMAZ
Saat/Time
Yazarlar/ Authors
10:15-10:30
Zeynep KANTARCI
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
Bildiri başlığı/Title
Nietzsche ve Tarih
Zeynep ÖZDEM KÖSE
Osman KÖSE
Bir Osmanlı Tarihçisi Abdi Efendi ve Tarihi Üzerine Bir
Değerlendirme
Kaya YILMAZ
Tarihçilerin Tarihin Doğasına ve Tarih Yazımına İlişkin
Görüşlerinin İncelenmesi
Çiğdem BAYRAKTAR
Politik Tarih Yazımı
Salon/Hall : Zihni DERİN Salonu (D Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 10:15–11:15/02 September 2016 Friday Time: 10:15-11:15
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Yrd. Doç. Dr. Zafer TANGÜLÜ
Saat/Time
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
Bildiri başlığı/Title
Yazarlar/Authors
Mevlüt GÜNDÜZ
Murat KEÇE
Dudu Duygu GÜNDÜZ
“Türk Olma” Değerine Yönelik Algıların Tespit Edilmesi
Muhammet AVAROĞULLARI
Barış ÇİFTÇİ
Muhammet AVAROĞULLARI
Zafer TANGÜLÜ
Tarih Ders Kitaplarında Yer Alan İslam Tarihiyle İlgili İçeriğin
İndoktrinasyon Kavramı Açısından İncelenmesi
Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Ders
Kitaplarının Okunabilirlik Seviyeleri Üzerine Bir İnceleme
Murat KEÇE
Tarih Dizilerine Bakış Açısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması
Salon/Hall : Karya Salonu (Seminer Salonu-1)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 10:15–11:15/02 September 2016 Friday Time: 10:15-11:15
Tema/Theme: Eğitim Tarihi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Gürsoy AKÇA
Saat/Time
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
Yazarlar/ Authors
Bildiri başlığı/Title
Gökçe SÜZGÜN
Atatürk’ün Yurt Gezilerinde Yaptığı Konuşmaların İçerik Analizi:
Eğitim Ve Kültür Konusunda Tespitler
Okul ve Öğretmen Dergisinde Yayınlanan Aile Bilgisi Dersiyle İlgili
Makalelerin İncelenmesi
I Türkoloji Kurultayı-Sovyetler Birliği'nde Yaşayan Türk
Halklarının Hayatında Önemli Tarihi Olay Olarak
Osmanlı İlmiyesinin Biçimlenme Serüveni: Toplumsal-Siyasal
Etkiler
Gönül Türkan DEMİR
Gulnare ABIDI
Gürsoy AKÇA
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall : Şehit Fethi Bey Salonu (Seminer Salonu-2)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 10:15–11:15/02 September 2016 Friday Time: 10:15-11:15
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Yrd. Doç. Dr. İbrahim TURAN
Bildiri başlığı/Title
Saat/Time
Yazarlar/ Authors
10:15-10:30
İbrahim ERSÖZ
Şevki YUNGUCU
Özgür YILDIZ
İzzetullah ZEKİ
Milli Mücadele Dönemi’ndeki Hatıratları Tarih Eğitimindeki
Önemi
Hasan ASLAN
İbrahim TURAN
Tarih Öğretmenlerinin Görsel Kullanma Durumları Ve Bunun Lise
Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerilerine Yansıması
10:30-10:45
10:45-11:00
Nazmiye ÖĞ
11:00-11:15
Türkistan'da Eğitim Reformu Üzerine) Ceditçilik Hareketinin
Ortaya Çıkışı Ve Türkistan Alimleri Üzerindeki Etkisi Mahmud
Hoca Behbudi Ve Münevver Kari Örneği
Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Öğrecilerin
Derste Kullanılan Minyatürleri Yorumlayabilme Becerilerinin
Tanımlanması
Salon/Hall : Menteşe Salonu (Seminer Salonu-3)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 10:15–11:15/02 September 2016 Friday Time: 10:15-11:15
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Münevver Ebru ZEREN
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
Natasha SHAHİD
Mesut MEYVECİ
Nilgün AÇIK ÖNKAŞ
Bildiri başlığı/Title
Üniversitelerde Tarih Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımın
Önemi ve Uygulanabilirliği
Biased, Chauvinistic, and Prejudiced Content in Pakistan’s
History and Pakistan Studies Intermediate Textbooks: Hurdles
Faced by a Teacher to Convey the Truth to Her Students
Meslek Liselerinde Tarih Eğitimine Dair Öğrenci Ve Öğretmen
Değerlendirmeleri
Postmodern Romanlarda Tarih Bilinci Çerçevesinden Değerler
Eğitimi
ARA/BREAK (11:15-11:30)
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
EŞ ZAMANLI OTURUMLAR-6/CONCURRENT SESSIONS-6
Salon/Hall : 15 Temmuz Demokrasi Salonu (A Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat:11:30-12:30/02 September 2016 Friday Time:11:30-12:30
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Cengiz DÖNMEZ
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
Bilal BAYRAM
Özgür ARSLAN
Bilal PEKTEZEL
Kamil UYGUN
Bülent TARMAN
Filiz Arzu YALIN
Canan AKYOL
Cengiz DÖNMEZ
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretiminde
Kutu Oyunlarının Kullanımına Yönelik Örnek Bir Çalışma
6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan
Tarih Konularının Drama ile Öğretimi
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarih Öğretimi
Konularında Göç
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Savaş ve Barış Algıları
Salon/Hall : Halil İNALCIK Salonu (B Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat:11:30-12:30/02 September 2016 Friday Time:11:30-12:30
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Yrd. Doç. Dr. Hasan IŞIK
Saat/Time
11:30-11:45
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Rukiye ASLAN
Hasan IŞIK
Ayşenur BİLGE ZAFER
Pamir’den Ulupamir’e Uzanan Göç: Bir Sözlü Tarih Çalışması
Örneği
Sözlü Tarih Yöntemi ve Bu Yöntemin Tarihçilik, Tarih EğitimÖğretimi Açısından Önemi
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
Alkan ÜSTÜN
Bahattin CİZRELİ
İbrahim TURAN
Ufuk ŞİMŞEK
Ümit ŞİMŞEK
Sosyolojik Açıdan Tarihsicilik Eleştirisi
Alan Bilgisinin Görsel Okuryazarlık Becerisine Etkisi
Salon/Hall : Ömer Halis DEMİR Salonu (C Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat:11:30-12:30/02 September 2016 Friday Time:11:30-12:30
Tema/Theme: Eğitim Tarihi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Hamza KELEŞ
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN
Mustafa Şekip (Tunç) ve Mustafa Satı Bey Arasında "Zeka"
Üzerine Bir Tartışma
Bahri ATA
Betül ÇELİK
Sena COŞĞUN
Cengiz ASLAN
Nikola Tesla Müzesi ve Türk Ziyaretçileri
Eğitimde Pragmatik Bir Adım: 1931 Hayat Bilgisi Muallim El
Kitabındaki Biyoloji Tecrübeleri
Unutulmuş Bir Eğitim Düşünürü: Sadrettin Celal Antel
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
Bildiri başlığı/Title
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall : Zihni DERİN Salonu (D Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat:11:30—12:30/02 September 2016 Friday Time:11:30-12:30
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr.Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Nilgün AÇIK ÖNKAŞ
Bildiri başlığı/Title
Türkçe Ders Kitapları Metinlerinde Tarih Bilinci
11:30-11:45
Nigar Maharramova Cengiz
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
Nihan EROL ŞAHİN
Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI
Nurten KOLCU
Muhammet AVAROĞULLARI
Alper DEMİR
Bir Kitap İnceleme Çalışması Örneği: Rusya Federasyonu 5. Sınıf
Tarih Ders Kitabı İncelemesi
Tematik Açıdan Türkiye’deki Tarih Ders Programlarında “Suç
ve Ceza”
2016 Ortaöğretim Tarih Dersi Taslak Programında Yer alan Bazı
Kavramlarla İlgili Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri: 11 Sınıf
Taslak Programı Örneği
Salon/Hall : Karya Salonu (Seminer Salonu-1)
02 Eylül 2016 Cuma Saat:11:30-12:30/02 September 2016 Friday Time:11:30-12:30
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Ömer Ali KESKİN
11:30-11:45
11:45-12:00
Özgür AKTAŞ
Mehmet ŞAHİNGÖZ
12:00-12:15
Pınar Havva Turan
Gülsüm Hekimhan
12:15-12:30
Refik TURAN
Bildiri başlığı/Title
Tarih Öğrenimi ve Öğretiminde
Coğrafya Biliminden Yararlanmanın Gerekliliği
Aile Tarihi Öğretimi Neden Önemlidir?
Aktif Öğrenme Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih
Öğretimi
Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan Ve Türkmenistan Ders
Kitaplarında Osmanlı-Timur İlişkileri Ve Ankara Savaşı
Salon/Hall : Şehit Fethi Bey Salonu (Seminer Salonu-2)
02 Eylül 2016 Cuma Saat:11:30-12:30/02 September 2016 Friday Time:11:30-12:30
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Erkan DİNÇ
Saat/Time
Yazarlar/Authors
11:30-11:45
Erkan DİNÇ
Servet S. ÜZTEMUR
11:45-12:00
Tuğba ÇALIŞKAN
Ahmet NALCI
12:00-12:15
12:15-12:30
Ramazan KAYA
Hasan GÜNAL
Derya EKİZ GÜNAL
Bildiri başlığı/Title
Tarih Öğretmen Adaylarının Epistemik İnançları İle Tarih
Algılarının İncelenmesi
Tarih Eğitiminde Teknolojik Kaynaklar
21. Yüzyılda Türkiye’de Tarih Öğretiminde Son Gelişmeler ve
Yeni Tarih Ders Kitapları
Öğrencilerin Aileden Edindikleri Tarih Bilgisine Yönelik
Düşünceleri (Amasya Örneği)
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall: Menteşe Salonu (Seminer Salonu-3)
02 Eylül 2016 Cuma Saat:11:30-12:30/02 September 2016 Friday Time:11:30-12:30
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Yrd. Doç. Dr. Selçuk ILGAZ
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Mehmet Alper CANTİMER
11:30-11:45
Ragıp Yusuf SAVLET
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
Erol KÖMÜR
Selçuk ILGAZ
Esra MİNDİVANLİ AKDOĞAN
Osmanlı Klasik Çağında İnanç ve Sosyal Hayat ile ilgili
Kavramların Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları
Birinci ve Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının
Sosyal Bilimlere Dair Algılarının Metaforik Yansımaları ve
Karşılaştırılması
Görsel Tarih Belgelerini Okuma Etkinliği
Tarih Ders Kitaplarında Bilimsel İçerik İle Kazanımlar
Arasındaki Uyum Üzerine Bir Değerlendirme
ÖĞLE YEMEĞİ/LUNCH (12:30-13:30)
EŞ ZAMANLI OTURUMLAR-7/CONCURRENT SESSIONS-7
Salon/Hall : 15 Temmuz Demokrasi Salonu (A Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 14:00-15:00/02 September 2016 Friday Time: 14:00-15:00
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Yrd. Doç. Dr. Barış ÇİFTÇİ
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Celal MUTLUER
Tarih Ders Kitaplarının Değer Eğitimi Açısından
14:00-14:15
Değerlendirilmesi: Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri
14:15-14:30
Cengiz DÖNMEZ
Merve MAVİ
Cengiz ÖZMEN
14:30-14:45
14:45-15:00
Çiğdem KOZANER
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Atatürk’e İlişkin Algılarının
İncelenmesi
Tarihsel Köklere Dayanan Oyunlar Ve Modern Oyunlara
İlişkin Akademisyen Görüşleri
Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Yöntem Olarak Yaratıcı
Drama’nın Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri: Bir
Dünya Savaşı Atölyesi
Salon/Hall : Halil İNALCIK Salonu (B Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 14:00-15:00/02 September 2016 Friday Time: 14:00-15:00
Tema/Theme: Eğitim Tarihi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ
Saat/Time
Yazarlar/Authors
14:00-14:15
Adem ÇELİK
Faruk GÖKTAŞ
Mehmet Serhat YILMAZ
Bildiri başlığı/Title
Yükseköğretim Kurumlarında Okutulan Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi Dersinin Tarihsel Süreci
Türk Eğitim Tarihinde Türk Ocaklarının Yeri (1912-1931)
14:15-14:30
14:30-14:45
Melek ERYENTÜ
Sena COŞĞUN
Atatürk Dönemi Lise Sosyoloji Ders Kitaplarında Kadın
14:45-15:00
Mehmet Salih ERKEK
Ebeveynlere Rehber Kitap: Çocuklarımızı Nasıl Büyütmeliyiz?
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall : Ömer Halis DEMİR Salonu (C Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 14:00-15:00/02 September 2016 Friday Time: 14:00-15:00
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Hamza KELEŞ
Saat/Time
Yazarlar/Authors
14:00-14:15
Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN
Hamza KELEŞ
Selahattin KAYMAKÇI
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
Refik TURAN
Selim KOYUNCU
Özgür YILDIZ
Bildiri başlığı/Title
Osmanlı Vakıfları Konulu Etkinlikler Aracılığıyla Değerler
Eğitimi
Ortaöğretim Uluslararası İlişkiler Dersi Öğretim Programı’nın
Tarih Konuları Açısından İncelenmesi
Hikâyelerden Kimlik Üretmek: Azerbaycan’da Okutulan Ata
Yurdu Dersi Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında “Ermeni Meselesi”
Salon/Hall : Zihni DERİN Salonu (D Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 14:00-15:00/02 September 2016 Friday Time: 14:00-15:00
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Gülin KARABAĞ
Saat/Time
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Gülin KARABAĞ
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Alan Yeterliliklerine Göre Tarih
Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algıları
Üstün Zekâlı Öğrencilerin Tarih Bilincinin Çeşitli
Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Elazığ Örneği
Ortaokul Öğrencilerinin Vatanseverlik Hakkındaki
Görüşleri
Seval TOPÇU
Ömer KARAKAŞ
Samet ÇİÇEK
Fatih YAZICI
Yasemin ER TUNA
14:45-15:00
Tarih Ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kelime
İlişkilendirme Testi Aracılığı İle Atatürk İlkelerine İlişkin
Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
Salon/Hall : Karya Salonu (Seminer Salonu-1)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 14:00-15:00/02 September 2016 Friday Time: 14:00-15:00
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Kaya YILMAZ
Saat/Time
Yazarlar/Authors
14:00-14:15
Mustafa ÖZTÜRK
Galip ÖNER
Serkan KELEŞOĞLU
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
Emine Özlem YİĞİT
Tuba ŞENGÜL BİRCAN
Kaya YILMAZ
Bildiri başlığı/Title
Tarih Derslerinde Ne Kadar Beceri ve Değer Öğretiyoruz?
Yenilikçi Tarih Öğretimi Hizmet İçi Eğitim Programının Öğretmen
Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlıkları
Üzerine Bir Araştırma
Ortaokul Öğrencilerinin Vatanseverlik Hakkındaki Görüşleri
Hizmet-Öncesi Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihin
Doğasına İlişkin Algıları
ARA/BREAK (15:00-15:15)
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
EŞ ZAMANLI OTURUMLAR-8/CONCURRENT SESSIONS-8
Salon/Hall : 15 Temmuz Demokrasi Salonu (A Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 15:15-16:15/02 September 2016 Friday Time: 15:15-16:15
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN
Saat/Time
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
Yazarlar/Authors
Edip TAŞDEMİR
Mustafa Volkan COŞKUN
Eray ALACA
Ercan ÖPENGİN
Önder ERYILMAZ
Erdoğan KAYA
Bildiri başlığı/Title
Türkçe Ders Kitaplarında Tarihî Değerler
Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Unutulmuş Bir Zafer: 100.
Yılında Kûtü’l-Amare
Sayısal Alanda Üstün Yetenekli Öğrencilerin
Tarih Okuryazarlığı Düzeyinin İncelenmesi
İlkokul ve Ortaokul Çocuğuna Uygun Tarih Eğitimi: Toplu
Öğretim
Salon/Hall : Halil İNALCIK Salonu (B Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 15:15-16:15/02 September 2016 Friday Time: 15:15-16:15
Tema/Theme: Eğitim Tarihi
Oturum Başkanı/Moderator: Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKPINAR
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Adnan ALTUN
15:15-15:30
15:30-15:45
Kamil UYGUN
Ali Ramazan ER
Mehmet AKPINAR
15:45-16:00
16:00-16:15
Mehmet ELBAN
Bildiri başlığı/Title
Tarih Merakına Yönelik Bir İnceleme: Fen-Edebiyat Fakültesi
(AİBÜ) Tarih Bölümü Öğrencilerinin Tarihe Dair Merakları
Tarih Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Öğretmenler Kurulu Toplantı Kararlarının İncelenmesi; (19351971 Yılları Arası Trabzon Lisesi Örneği)
Türkiye’de Tarih Eğitimi Araştırmalarının Bazı Değişkenler
Açısından İncelenmesi (Lisansüstü Tezler Örneği)
Salon/Hall : Ömer Halis DEMİR Salonu (C Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 15:15-16:15/02 September 2016 Friday Time: 15:15-16:15
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Saat/Time
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
Yazarlar/Authors
Yasemin ER TUNA
Mustafa SAFRAN
Osman KÖSE
Zeynep ÖZDEM KÖSE
Bildiri başlığı/Title
Orta Öğretim Öğrencilerinin Tarihsel Olayların Önemine İlişkin
Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Türkiye’nin En Önemli
Sorunu Üzerine Görüşleri Ve Çözüm Önerileri Hakkında Bir
Değerlendirme
Tuğba BELENLİ
Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI
Tarih Öğretiminde Kadın Haklarına Yönelik Bir Etkinlik
Ali ALTIKULAÇ
Osman SABANCI
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Milliyetçilik Algıları
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall : Zihni DERİN Salonu (D Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 15:15-16:15/02 September 2016 Friday Time: 15:15-16:15
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Kaya YILMAZ
Yazarlar/Authors
Kaya YILMAZ
Bildiri başlığı/Title
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Konularının
Öğretimine Yaklaşımları
15:30-15:45
Fatih YAZICI
Adnan YILMAZ
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Hakkında
Öğretmen Görüşleri
15:45-16:00
Özhan CEYHAN
Sosyal Medyadan Öğrenilen Tarih
16:00-16:15
Hatice KARA
Cengiz DÖNMEZ
Zafer TANGÜLÜ
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihi Bir Olay Bağlamında
Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
Saat/Time
15:15-15:30
ARA/BREAK (16:15-16:30)
EŞ ZAMANLI OTURUMLAR-9/CONCURRENT SESSIONS-9
Salon/Hall : 15 Temmuz Demokrasi Salonu (A Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 16:30-17:30/02 September 2016 Friday Time: 16:30-17:30
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Yrd. Doç. Dr. Ersin TOPÇU
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Ersin TOPÇU
Ortaokulda Tarih Eğitimi: Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri
16:30-16:45
16:45-17:00
Evindar YEŞİLBAŞ
Funda Arslan BİLGİN
17:00-17:15
17:15-17:30
Galip ÖNER
Tarih Eğitiminde Disiplinler arası Yaklaşım Bağlamında Sanat
Tarihi Biliminin Önemi
Atatürk Dönemi’nde, Tarih Öğretiminde Eski Eserlerin
Kullanılmasına Dair Andıç
Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersleri İçin Alternatif Bir Kaynak:
eba.gov.tr
Salon/Hall : Halil İNALCIK Salonu (B Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 16:30-17:30/02 September 2016 Friday Time: 16:30-17:30
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Doç. Dr. Bahri ATA
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
Christine BARON
Understanding Teacher Education at Historic Sites:
16:30-16.45
Brenda TROFANENKO
A Research Agenda
16.45-17.00
Bilal DUMAN
17.00-17.15
Gülin KARABAĞ
Okan AYDOĞAN
17:15-17:30
Güngör KARAUĞUZ
Bildiklerimiz İnandıklarımız Değilse? Tarihsel Düşünme ve
Kuşkucu Felsefi Bir Sorgulama Etkinliği
Eğitsel Bilgisayar Oyunları İle Desteklenmiş Tarih Öğretiminin
Öğrenci Başarısına Etkisi
Tarih Ders Kitaplarında Tarih Ve Tarih Öncesi Çağlara Ait
İçeriklerin Epistemolojik İncelemesi
4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 4th International Symposioum on History Education
Salon/Hall : Zihni DERİN Salonu (D Salonu)
02 Eylül 2016 Cuma Saat: 16:30-17:30/02 September 2016 Friday Time: 16:30-17:30
Tema/Theme: Tarih Öğretimi
Oturum Başkanı/Moderator: Prof. Dr. Süleyman İNAN
Saat/Time
Yazarlar/Authors
Bildiri başlığı/Title
16:30-16:45
16:45-17:00
Cengiz DÖNMEZ
Ali ALTIKULAÇ
Salih USLU
Süleyman İNAN
Emel ENGİN
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Atatürkçülük
Kazanımlarına Ulaşma Düzeyleri
“Pederşahilikten veledşahiliğe…”:
Türkiye’de çocukluk tarihi ve çalışmaları
Ortaokul Tarih Öğretiminde Popüler Anlatım
17:00-17:15
17:15-17:30
Cemil Cahit YEŞİLBURSA
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihin Sunumuna Yönelik
Görüşleri

Benzer belgeler