Kongre Programı - Kafkas Üniversitesi 7. Uluslararası Katılımlı

Transkript

Kongre Programı - Kafkas Üniversitesi 7. Uluslararası Katılımlı
VII. ULUSAL VETERİNER
PATOLOJİ KONGRESİ
(Uluslararası katılımlı)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
8-10 Eylül 2014
Prof. Dr. Necdet LELOĞLU Konferans Salonu
KARS-TÜRKİYE
12.00 - 19.00
19.00 - 23.00
08.00
09.00 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.20
11.20 - 12.15
Oturum
Başkanları
11.20 - 11.30
11.30 - 11.40
11.40 - 11.50
11.50 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 14.00
7 Eylül 2014 Pazar
Otellere giriş (Check-in)
Açılış Yemeği - Otel Cheltikov (Dinner)
8 Eylül 2014 Pazartesi
Otellerden Veteriner Fakültesine hareket
Kayıt - Poster asılması (Registration and poster mounting)
Açılış Töreni (Opening ceremony)
Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM
Veteriner Patolojide Lisansüstü Eğitim ve Sorunlar
Kahve arası (Coffee break)
I. OTURUM
Prof. Dr. Nursal METİN
Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU
Prof. Dr. Osman KUTSAL
Funda YILDIRIM, Fulya Üstün ALKAN, Ceren İslamoğlu ANLAŞ,
Suzan ÇINAR, Tülay BAKIREL, Oya ÜSTÜNER, Aydın GÜREL
Kurkumin ve Siklofosfamid kombinasyonu: Yeni bir moleküler terapötik
ve köpek meme tümörü hücrelerinin gelişimi üzerine inhibitör etkisi
Curcumin and cyclophosphamide combination: A novel molecular
therapeutic and its inhibitory effect on growth of canine mammary
tumor cells
Yonca Betil KABAK, Mahmut SÖZMEN, Tolga GÜVENÇ,
Murat YARIM, M. Yavuz GÜLBAHAR, Mehmet Önder KARAYİĞİT
Canine distemper virüs ile enfekte köpek serebellumlarında
MAP1LC3’ün immunohistokimyasal olarak incelenmesi
Immunohistochemical examination of MAP1LC3 in the dog
cerebellums infected with canine distemper virus
Tuncer KUTLU, Gözde YÜCEL, Mehmet Eray ALÇIĞIR,
İbrahim Ayhan ÖZKUL
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’na 19942013 yılları arasında gelen köpek ve kedilerde görülen yağ ve ter bezi
tümörleri
Sebaceous and sweat gland tumors seen in dogs and cats in between
years of 1994 and 2013 in Department of Pathology, Ankara University
of Faculty of Veterinary Medicine
Mustafa ÖZKARACA, Songül ÇERİBAŞI, Ali Osman ÇERİBAŞI,
Ayşe KILIÇ, Hasan ÖNGÖR
Brucella spp. kaynaklı sığır abortlarında apoptosis ve otofajinin rolü
Role of apoptosis and autophagy in bovine abortions caused by
Brucella spp.
Tartışma (Discussion)
Fotoğraf çekimi (Taking photo for congress)
Öğle Yemeği – Prof. Dr. Nihat BAYŞU Konukevi (Lunch)
14.00 - 15.10
Oturum
Başkanları
14.00 - 14.10
14.10 - 14.20
14.20 - 14.30
14.30 - 14.40
14.40 - 14.50
14.50 - 15.10
15.10 - 16.00
16.30 - 22.00
8 Eylül 2014 Pazartesi
II. OTURUM
Prof. Dr. Hüdaverdi ERER
Prof. Dr. Hatice ERÖKSÜZ
Prof. Dr. Özlem ÖZMEN
Samet KAPAKİN, Kübra Asena TERİM KAPAKİN
Farklı üç boyutlu görüntüleme teknikleri kullanılarak tavşanların iç
organlarının görüntülenmesi
Viewing visceral organs of rabbits by using different three-dimensional
imaging techniques
İbrahim FIRAT, Kıvılcım Sönmez, Erol Rüştü BOZKURT,
Ebru ERAVCI, Oktay DÜZGÜN, Banu DOKUZEYLÜL, Erman OR
İngiliz Mastiff köpekte C (Parafoliküler) hücreli tiroid karsinomu
C (Parafollicular) cells thyroid carcinoma in an English Mastiff dog
Melike Gür DERELİ, S. Serap BİRİNCİOĞLU
Büyük ölçekli bir balık işletmesinde 2011-2012 yılları arası üretim
sezonunda gözlenen hastalık
An investigation on the observed diseases and deformations in a large
fish farm in the 2011-2012 production seasons
S. Serap BİRİNCİOĞLU, Hamdi AVCI, T. Tansel TANRIKUL,
E. Tuğrul EPİKMEN, M. Lütfi AVSEVER, Sema ÖZTÜRK,
Özhan CENGİZ
Deneysel Vagococcus salmoninarum enfeksiyonunda Gökkuşağı
Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) görülen
patolojik bulgular
Pathological findings in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss,
Walbaum 1792) in experimental Vagococcus salmoninarum
Arda Selin TUNÇ, Ayjamal RADGOHAR, Ozan AHLAT,
Eda KARAMAN, Hasan ALBASAN, Osman KUTSAL
Bir köpekte Addison hastalığı ve erkek genital sistemde karşılaşılan
çoklu tümör olgusu
Addison's disease and concurrent multiple tumor in male genital
system in a dog
Tartışma (Discussion)
İncekaralar A.Ş. ürün tanıtım
İncekaralar Inc. product presentation
Sosyal etkinlik (Sarıkamış’a gezi ve akşam yemeği)
Social activity (Trip to Sarıkamış and dinner)
08.00
09.00 - 10.10
Oturum
Başkanları
09.00 - 09.10
09.10 - 09.20
09.20 - 09.30
09.30 - 09.40
09.40 - 09.50
09.50 - 10.10
10.10 - 10.20
9 Eylül 2014 Salı
Otellerden Veteriner Fakültesine hareket
III. OTURUM
Prof. Dr. M. Kemal ÇİFTÇİ
Prof. Dr. S. Serap BİRİNCİOĞLU
Prof. Dr. Yavuz GÜLBAHAR
Hamdi AVCI, Selim SEKKİN, Murat BOYACIOĞLU, Hasan AKŞİT,
Recai TUNCA, Erkmen Tuğrul EPİKMEN, S. Serap BİRİNCİOĞLU
Ratlarda deneysel siklofosfamid toksikasyonunda silimarin ve
curcuminin koruyucu ve antigenotoksik etkilerinin araştırılması
The investigation of protective and antigenotoxic effects of silymarin
and curcumin in experimental cyclophosphamide intoxication in rats
Özlem ÖZMEN, Sima ŞAHİNDURAN, Ahmet AYDOĞAN,
Necmettin Sarp SEVGİSUNAR, Mehmet HALIGÜR
Keçilerde fibröz osteodistrofide klinik ve patolojik incelemeler
Clinical and pathological studies on fibrous osteodystrophy in goats
İsmayıl MEMMEDOV, Etibar MEMMEDOV
Sarcocystis-le yoluxmuş sıgırların böbreküstü bezlerinin
patomorfolojisi
Pathomorhology of adrenal glands of cattle at sarcosystis
Hatice ERÖKSÜZ, Yesari ERÖKSÜZ, Necati TİMURKAAN,
Aydın ÇEVİK, Burak KARABULUT, Şevket SOYLU
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji anabilim dalı 2010-2014
yılları arası rutin nekropsi ve biyopsi faaliyetleri
General considerations on routine necropsy and biopsy service in
Pathology Department at Veterinary Medical School of Fırat University
Necati TİMURKAAN, Hatice ERÖKSÜZ, Aydın ÇEVİK,
Burak KARABULUT, Ersoy BAYDAR, Yesari ERÖKSÜZ,
Fethi YILMAZ, İhsan YAMAN
İki koçta rumende yırtılma ve bağırsakların rumene fıtıklaşması
Intestinal herniation through ruminal rupture in two rams
Tartışma (Discussion)
Kahve arası (Coffee break)
10.20 - 11.40
Oturum
Başkanları
10.20 - 10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 10.50
10.50 - 11.00
11.00 - 11.10
11.10 - 11.20
11.20 - 11.40
9 Eylül 2014 Salı
IV. OTURUM
Prof. Dr. Seçkin Serdar ARUN
Prof. Dr. Mustafa ORTATATLI
Prof. Dr. Fatih HATİPOĞLU
Serkan YILDIRIM, Cumali ÖZKAN, Ender DİNÇER, Zabit YENER,
Zeynep BAŞARAN
Bir Van kedisinde non-efüzif Felin enfeksiyöz peritonitis olgusu
A case of non-effusive Feline infectious peritonitis in Van cat
Mustafa ÖZKARACA, Metin GÜRÇAY, Bünyamin İREHAN,
Turhan TURAN, Ayşe PARMAKSIZ, Songül ÇERİBAŞI,
A. Osman ÇERİBAŞI
Doğal kuduz enfeksiyonlu bazı karnivor ve herbivor türlerde merkezi
sinir sisteminde histopatolojik, immunfloresans ve TUNEL boyama
bulgularının incelenmesi
Investigation of histopathological, immunofluorescent and TUNEL
findings in central nervous system of some carnivore and herbivore
species with natural rabies infection
Elif İlkay İKITIMUR-ARMUTAK, Kıvılcım SÖNMEZ,
Kadriye AKGÜN-DAR, Gülbin ŞENNAZLI, Ayşegül KAPUCU,
Funda YİĞİT, Engin ULUKAYA
Yeni Paladyum (II) kompleksinin Balb-c fare ehrlich asites
karsinomlarında apoptoz ve anti-kanser etkinliğinin değerlendirilmesi
Novel Palladıum (II) complex and evaluation of its effects on apoptosıs
and anti-cancer activity in ehrlich ascites carcinoma of Balb-c mice
Gülbin ŞENNAZLI, Özge ERDOĞAN, Gülay ÖZTÜRK,
Lora KOHEMSI, Remzi GÖNÜL, Erol Rüştü BOZKURT
Bir Örümcek Maymununda osteofibröz lezyonlar
Osteofibrous lesions in a Spider Monkey (Ateles paniscus
Funda YILDIRIM, Aydın GÜREL, Dilek Olgun ERDIKMEN,
Sinem ÜLGEN, Oktay DÜZGÜN, Erol Rüştü BOZKURT
Shar-Pei ırkı bir köpekte Sistemik Amiloidozis ve Rathke Kleft kisti
Systemic Amyloidosis and Rathke Cleft cyst in a Shar-Pei dog
Zafer ÖZYILDIZ, Güngör Çağdaş DİNÇEL, Osman Safa TERZİ,
Şule Yurdagül ÖZSOY, Oğuz KUL
Küçük ruminantlarda doğal meningoensefalitik Listeriozis’te myelin
hasarı, tamiri ve astrosit aktivitesinin immunoperoksidaz teknikle
araştırılması
Immunohistochemical investigation of myelin damage, repair and
astrocyte activity in natural meningoencephalitic listeriosis in small
ruminants
Tartışma (Discussion)
11.40 - 12.30
12.30 - 14.00
9 Eylül 2014 Salı
Poster Tartışması (Poster discussion)
Öğle Yemeği – Prof. Dr. Nihat BAYŞU Konukevi (Lunch)
14.00 - 15.00
Oturum
Başkanları
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
9 Eylül 2014 Salı
V. OTURUM
Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU
Prof. Dr. Enver BEYTUT
En iyi poster değerlendirmesi (Assessing of the Best Poster)
Dilek, temenni ve kapanış (Remarks, Suggestions and Closure)
15.15
16.00 - 19.30
20.00 - 21.00
21.00 - 23.00
09.00 - 19.00
20.00 - 23.00
Otellere gidiş
Sosyal etkinlik (Ani Antik Şehrine gezi)
Social activity (Trip to Ani Ancient City)
Sosyal etkinlik (Kars Kalesinde akşam çayı)
Akşam yemeği – Ocakbaşı Restoran (Dinner)
10 Eylül 2014 Çarşamba
Sosyal etkinlik (Iğdır, Doğubeyazıt ve İshak Paşa Sarayına gezi)
Social activity (Trip to Iğdır, Doğubeyazıt and Ishak Pasha Palace)
Gala yemeği - Prof. Dr. Nihat BAYŞU Konukevi (Closure ceremony)
11-13 Eylül 2014 Perşembe-Cuma
Batum Gezisi

Benzer belgeler

17 Kasım 2016, Perşembe 18 Kasım 2016, Cuma 09:00

17 Kasım 2016, Perşembe 18 Kasım 2016, Cuma 09:00 Mustafa ÖZKARACA, Songül ÇERİBAŞI, Ali Osman ÇERİBAŞI, Ayşe KILIÇ, Hasan ÖNGÖR Brucella spp. kaynaklı sığır abortlarında apoptosis ve otofajinin rolü Role of apoptosis and autophagy in bovine abort...

Detaylı