ventas de motoras

Transkript

ventas de motoras
Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis
Dağıtık Montajlar İçin Tahrik Sistemi
AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Baskı 07/2006
11400382 / TR
El Kitabı
SEW-EURODRIVE – Driving the world
İçindekiler
1 Kullanılan ürünler.............................................................................................. 4
2 Önemli uyarılar .................................................................................................. 5
3 Emniyet uyarıları ............................................................................................... 7
3.1 MOVIMOT® tahrik üniteleri için emniyet uyarıları ..................................... 7
3.2 Alan dağıtıcı için ilave emniyet önlemleri .................................................. 8
4 Cihaz dizaynı ..................................................................................................... 9
4.1 Fieldbus arabirimleri.................................................................................. 9
4.2 AS-Interface arabirimlerinin tip tanımlamaları ......................................... 11
4.3 Alan dağıtıcı ............................................................................................ 12
4.4 AS-Interface alan dağıtıcının tip tanımlamaları ....................................... 16
4.5 MOVIMOT® frekans çevirici (alan dağıtıcı Z.7/Z.8’e entegre)................. 18
5 Mekanik montaj ............................................................................................... 19
5.1 Montaj talimatları..................................................................................... 19
5.2 Sıkma momentleri ................................................................................... 20
5.3 MF../MQ.. fieldbus arabirimleri ................................................................ 22
5.4 Alan dağıtıcı ............................................................................................ 25
6 Elektrik bağlantısı ........................................................................................... 30
6.1 EMC açısından tesisat planlaması.......................................................... 30
6.2 Fieldbus arabirimleri, alan dağıtıcıları montaj talimatları......................... 32
6.3 AS-Interface kablosu bağlantısı .............................................................. 38
6.4 Çift ayırıcılı bağlantı ................................................................................ 39
6.5 Tek ayırıcılı ve 24 V devreli bağlantı ....................................................... 42
6.6 AS-Interface arabirimleri MFK.. için Giriş / Çıkış (I/O) bağlantıları.......... 45
6.7 Hazır kabloların bağlanması ................................................................... 47
7 Devreye alma ................................................................................................... 52
7.1 Devreye alma .......................................................................................... 52
7.2 Bir AS-Interface adresinin okunması....................................................... 54
8 AS-Interface arabirimi MFK..’nın fonksiyonu................................................ 56
8.1 Fonksiyon modüllerine genel bakış......................................................... 56
8.2 Fonksiyon modülünün açıklaması........................................................... 57
8.3 Fonksiyon modüllerine indeks atanması ................................................. 61
8.4 Parametre aktarımı uyarıları ................................................................... 61
8.5 Yaz parametresi bayt açılımı................................................................... 62
8.6 Oku parametresi bayt açılımı .................................................................. 62
8.7 Okuma diyagnostiği ................................................................................ 63
8.8 MFK sistem hatası/MOVIMOT® hatası ................................................... 64
8.9 LED göstergelerinin anlamları................................................................. 65
9 Alan dağıtıcı için ek işletmeye alma uyarıları ............................................... 67
9.1 Alan dağıtıcı MF.../Z.6., MQ.../Z.6........................................................... 67
9.2 Alan dağıtıcı MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7......................................... 68
9.3 Alan dağıtıcı MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8......................................... 70
9.4 MOVIMOT® frekans çevirici alan dağıtıcıya entegre edilmiştir ............... 72
10 Kullanma ünitesi MFG11A .............................................................................. 73
11 MOVILINK®-cihaz profili ................................................................................. 75
12 MFK diyagnozu................................................................................................ 78
12.1 MFK diyagnoz arabirimi .......................................................................... 78
13 MOVIMOT® diyagnozu .................................................................................... 81
13.1 Durum LED’i............................................................................................ 81
13.2 Hata tablosu ............................................................................................ 82
14 Teknik bilgiler .................................................................................................. 84
14.1 AS-Interface arabirimi MFK.. için teknik bilgiler....................................... 84
14.2 Alan dağıtıcının teknik özellikleri ............................................................. 85
Değişiklikler ..................................................................................................... 88
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
3
Kullanılan ürünler
1
1
Kullanılan ürünler
Bu el kitabı aşağıdaki ürünler için geçerlidir:
Fieldbus arabirimli bağlantı modülü ..Z.1.
AS-Interface arabirimi
4 x I / 2 x O (Klemensler)
4 x I / 2 x O (M12)
MFK 21A / Z61A
MFK 22A / Z61A
Fieldbus arabirimli ..Z.3. alan dağıtıcı
AS-Interface arabirimi
I/O yok
4 x I / 2 x O (M12)
MFK 21A / Z63A
MFK 22A / Z63A
Fieldbus arabirimli ..Z.6. alan dağıtıcı
AS-Interface arabirimi
4 x I / 2 x O (Klemensler)
4 x I / 2 x O (M12)
MFK 21A / Z66F / AF6
MFK 22A / Z66F / AF6
Fieldbus arabirimli ..Z.7. alan dağıtıcı
AS-Interface arabirimi
4 x I / 2 x O (Klemensler)
4 x I / 2 x O (M12)
MFK21A/MM../Z67F.
MFK22A/MM../Z67F.
Fieldbus arabirimli ..Z.8. alan dağıtıcı
AS-Interface arabirimi
4
4 x I / 2 x O (Klemensler)
4 x I / 2 x O (M12)
MFK21A/MM../Z68F./AF6
MFK22A/MM../Z68F./AF6
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Önemli uyarılar
2
2
Önemli uyarılar
Emniyet ve
uyarılar
Bu dokümanda belirtilen emniyet ve uyarılar kesinlikle dikkate alınmalıdır!
Elektrik şoku tehlikesi.
Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağır yaralanmalar.
Tehlike.
Muhtemel sonuçlar: Ölüm veya ağır yaralanmalar.
Tehlikeli Durum.
Muhtemel sonuçlar: Hafif veya önemsiz yaralanmalar.
Zararlı Durum.
Muhtemel sonuçlar: Cihazda ve ortamda hasar oluşur.
Kullanıcı için tavsiyeler ve faydalı bilgiler.
Geçerli olan diğer
dokümanlar
Amacına uygun
kullanım
•
"MOVIMOT® MM..C" işletme kılavuzu
•
"DR/DT/DV Üç Fazlı Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE, Asenkron Servo Motorlar
CT/CV" İşletme Kılavuzu"
•
"Pozisyonlandırma ve Akış Kontrol Sistemi IPOSplus®" El Kitabı
•
MOVIMOT® veya alan dağıtıcıların güvenlik uygulamalarında kullanıldığında,
ek doküman "MOVIMOT®‘un Güvenli Olarak Ayrılması – Koşullar" ve
"MOVIMOT®‘un Güvenli Olarak Ayrılması – Uygulamalar" göz önünde bulundurulmalıdır. Güvenlik uygulamalarında sadece SEW-EURODRIVE tarafından,
açık olarak bu uygulama için, teslim edilen komponentler kullanılmalıdır.
•
MOVIMOT® tahrik üniteleri ticari tesislerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Geçerli
standartlara ve yönetmeliklere uygundur ve Alçak Gerilim Yönetmeliği 73/23/EWG
tarafından istenen şartları yerine getirmektedir.
•
MOVIMOT® kaldırma uygulamalarında sadece sınırlı olarak kullanılabilir!
•
Teknik veriler ve kullanıldığı yer için izin verilen kullanım şartları cihazın güç
etiketinde ve bu işletme kılavuzunda belirtilmiştir.
•
Bu verilere kesinlikle uyulmalıdır!
•
Bu makinenin işletmeye alınması (amacına uygun işletmenin başlaması), EMV
Direktifi 89/336/EWG’ye ve son ürünün de Makine Direktifi 98/37/EG’ye uygunluğu
tespit edilene kadar yasaktır (N 60204 dikkate alınmalıdır).
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
5
Önemli uyarılar
2
Uygulama ortamı
Atık toplama
Özellikle öngörülmediği takdirde, aşağıdaki alanlarda kullanılması yasaktır:
•
Patlama korumalı ortamlarda
•
Zararlı yağların, asitlerin, gazların, buharların, tozların, ışınımların vb. bulunduğu
alanlarda.
•
EN50178 tarafından talep edilen mekanik ve darbe yüklerinin oluştuğu portatif
uygulamalarda.
•
MOVIMOT® frekans çeviricinin makineyi ve insanları, tek başına (bir üst seviyede
emniyet sistemleri olmadan) koruması gerektiği durumlarda.
Bu üründe kullanılan malzemeler:
•
Demir
•
Alüminyum
•
Bakır
•
Plastik
•
Elektronik modüller
Bu parçaları geçerli atık toplama yönetmeliklerine uygun olarak toplama yerlerine
veriniz!
6
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Emniyet uyarıları
MOVIMOT® tahrik üniteleri için emniyet uyarıları
3
Emniyet uyarıları
3.1
MOVIMOT® tahrik üniteleri için emniyet uyarıları
•
Hasar görmüş ürünler kesinlikle monte edilmemeli ve devreye alınmamalıdır.
Hasarlar derhal nakliye firmasına bildirilmelidir.
•
Montaj, işletmeye alma ve servis çalışmaları sadece kaza önleme kurslarına katılmış
elektrik teknisyenleri tarafından ve geçerli talimatlara (örn. EN 60204, VBG 4,
DIN-VDE 0100/0113/0160) uygun olarak yapılmalıdır.
•
Koruma önlemleri ve koruyucu donanımlar geçerli talimatlara uygun olmalıdır (örn.
EN 60204 veya EN 50178).
3
Gerekli koruma önlemi: MOVIMOT® ve alan dağıtıcıyı topraklayın.
•
Bu cihaz EN 50178 tarafından istenen, güç ve elektronik bağlantılarının emniyetli
olarak ayrılması şartını yerine getirmektedir. Emniyetli bir ayırma sağlanabilmesi için,
bağlanan tüm akım devreleri de emniyetli ayırma şartını yerine getirmelidir.
•
MOVIMOT® frekans çevirici montaj yerinden çıkarılmadan önce şebekeden
ayrılmalıdır. Şebeke bağlantısı kesildikten sonraki 1 dakika içerisinde hala tehlikeli
gerilimler mevcut olabilir.
•
MOVIMOT® veya alan dağıtıcı üzerinde şebeke gerilimi olduğu müddetçe, bağlantı
kutusu veya alan dağıtıcı kapalı ve MOVIMOT® frekans çevirici vidalanmış durumda
olmalıdır.
•
İşletme LED’i veya diğer göstergelerin sönmesi, cihazın şebekeden ayrıldığını ve
enerjisiz olduğunu göstermez.
•
Cihazın dahili güvenlik fonksiyonları veya mekanik olarak bloke edilmesi motoru
durdurabilir. Arıza nedeninin giderilmesi veya reset edilmesi ile motorun otomatik
olarak tekrar çalışmasına neden olunabilir. Tahrik edilen makine için bu duruma, bir
emniyet gereği olarak, izin verilmiyorsa, arıza giderilmeden önce MOVIMOT®
frekans çeviricinin şebekeden ayrılması gerekmektedir.
•
Dikkat yanma tehlikesi: MOVIMOT® frekans çeviricinin üzey sıcaklığı (özellikle
soğutucu gövdenin sıcaklığı) işletme esnasında 60 °C’ye ulaşabilir!
•
MOVIMOT® veya alan dağıtıcılar güvenlik uygulamalarında kullanıldıklarında, ek
dokümantasyon "MOVIMOT®‘un Güvenli Olarak Ayrılması" göz önünde bulundurulmalıdır. Güvenlik uygulamalarında sadece SEW-EURODRIVE tarafından, açık
olarak bu uygulama için, teslim edilen komponentler kullanılmalıdır.
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
7
Emniyet uyarıları
Alan dağıtıcı için ilave emniyet önlemleri
3
3.2
MFZ.3.
MFZ.6.
MFZ.7.
MFZ.8.
8
Alan dağıtıcı için ilave emniyet önlemleri
•
Bus modülü veya motorun fişi çıkarılmadan önce cihaz şebekeden ayrılmalıdır.
Şebeke bağlantısı kesildikten sonraki 1 dakika içerisinde hala tehlikeli gerilimler
mevcut olabilir.
•
İşletme esnasında, bus modülü ve hibrit kablonun fişi alan dağıtıcıya takılmış ve
vidalanmış olmalıdır.
•
Şebeke bağlantı kutusunun kapağını çıkartmadan önce, cihaz şebekeden
ayrılmalıdır. Şebeke bağlantısı kesildikten sonraki 1 dakika içerisinde hala tehlikeli
gerilimler mevcut olabilir.
•
Dikkat: Şalter sadece MOVIMOT®‘u şebekeden ayırır. Alan dağıtıcının klemensleri
bakım şalterine basıldıktan sonra da şebekeye bağlıdır.
•
İşletme esnasında, şebeke bağlantı kutusu kapağı kapalı ve hibrit kablonun fişi alan
dağıtıcıya takılmış ve vidalanmış olmalıdır.
•
MOVIMOT® frekans çevirici çıkartılmadan önce cihaz şebekeden ayrılmalıdır.
Şebeke bağlantısı kesildikten sonraki 1 dakika içerisinde hala tehlikeli gerilimler
mevcut olabilir.
•
İşletme esnasında, MOVIMOT® frekans çevirici ve hibrit kablonun fişi alan dağıtıcıya
takılmış ve vidalanmış olmalıdır.
•
Şebeke bağlantı kutusunun kapağını veya MOVIMOT® frekans çeviriciyi
çıkartmadan önce, cihaz şebekeden ayrılmalıdır. Şebeke bağlantısı kesildikten
sonraki 1 dakika içerisinde hala tehlikeli gerilimler mevcut olabilir.
•
Dikkat: Bakım şalteri sadece bağlı olan motoru şebekeden ayırır. Alan dağıtıcının
klemensleri bakım şalterine basıldıktan sonra da şebekeye bağlıdır.
•
İşletme esnasında, şebeke bağlantı kutusu kapağı kapalı, MOVIMOT® frekans
çevirici ile hibrit kablonun fişi alan dağıtıcıya takılmış ve vidalanmış olmalıdır.
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Cihaz dizaynı
Fieldbus arabirimleri
4
Cihaz dizaynı
4.1
Fieldbus arabirimleri
4
Fieldbus
arabirimi
MF.21/MQ.21
1
2
50353AXX
1
2
Diyagnoz LED’leri
Diyagnoz arabirimi (vidalı kapağın altında)
Fieldbus
arabirimi MF.22,
MF.32, MQ.22,
MQ.32
4
3
1
2
50352AXX
1
2
3
4
Diyagnoz LED’leri
Diyagnoz arabirimi (vidalı kapağın altında)
M12 bağlantı soketi
Durum LED’i
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
9
Cihaz dizaynı
Fieldbus arabirimleri
4
Modülün alt tarafı
(tüm MF../MQ..
tiplerinde)
1
2
3
01802CDE
1
2
3
Bağlantı modülü bağlantısı
DIP anahtarı (tipe bağlı)
keçe
MFZ... Bağlantı
Modülünün
Yapısı
2
1
3
5
4
3
3
6
4
06169AXX
1
2
3
4
5
6
Klemens grubu (X20)
24 V geçiş bağlantısı için potansiyelsiz klemens bloğu
(Dikkat: Ekranlama için kullanılmamalıdır!)
Kablo rakoru M20
Kablo rakoru M12
Topraklama klemensi
DeviceNet ve CANopen’da: Micro-Style-Connector/M12 Soket (X11)
AS-Interface arabiriminde: AS-Interface arabirimi M12 soket (X11)
Teslimat içeriğine iki adet EMC kablo rakoru dahildir.
10
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Cihaz dizaynı
AS-Interface arabirimlerinin tip tanımlamaları
4.2
4
AS-Interface arabirimlerinin tip tanımlamaları
MFK 21 A / Z61 A
Tip
Bağlantı modülü:
Z11 = InterBus için
Z21 = PROFIBUS için
Z31 = DeviceNet ve CANopen için
Z61 = AS-Interface arabirimi için
Tipi
21 = 4 x I / 2 x O
22 = 4 x I / 2 x O
32 = 6 x I
(Klemens üzerinden bağlantı)
(Konektör + klemens bağlantısı)
(Konektör + klemens bağlantısı)
23 = 4 x I / 2 x O
33 = 6 x I
(LWL-Rugged-Line, sadece InterBus için)
(LWL-Rugged-Line, sadece InterBus için)
MFI..
MQI..
MFP..
MQP..
MFD..
MQD..
MFO..
MFK..
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
=
=
=
=
=
=
=
=
InterBus
InterBus, entegre edilmiş küçük kontrol birimi ile
PROFIBUS
PROFIBUS, entegre edilmiş küçük kontrol birimi ile
DeviceNet
DeviceNet, entegre edilmiş küçük kontrol birimi ile
CANopen
AS-Interface arabirimi
11
Cihaz dizaynı
Alan dağıtıcı
4
4.3
Alan dağıtıcı
Alan dağıtıcı
MF.../Z.3.,
MQ.../Z.3.
10
6
7
1
1
2
2
9
8
3
3
4
4
5
57657AXX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
2 x M16 x 1,5 (2 EMC kablo rakoru teslimat içeriğine dahildir)
2 x M25 x 1,5
2 x M20 x 1,5
Potansiyel dengeleme bağlantısı
Hibrit kablo bağlantısı, MOVIMOT® bağlantısı için (X9)
Fieldbus bağlantısı için klemens (X20)
24 Volt bağlantısı için klemens (X21)
Şebeke ve PE bağlantısı için klemens (X1)
DeviceNet ve CANopen’da: Micro-Style-Connector/M12 Soket (X11)
AS-Interface arabiriminde: AS-Interface arabirimi M12 soket (X11)
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Cihaz dizaynı
Alan dağıtıcı
4
Alan dağıtıcı
MF.../Z.6.,
MQ.../Z.6.
1
2
3
4
5
6
7
9
2 8
05903AXX
1
2
3
Hibrit kablo bağlantısı, MOVIMOT® bağlantısı için (X9)
Potansiyel dengeleme bağlantısı
Bakım şalteri (kablo koruyuculu) (3 defa kilitlenebilir, rengi: siyah/kırmızı)
Sadece MFZ26J tipinde: Entegre edilmiş bakım şalteri geribildirim olanağı.
Geribildirim DI0 dijital girişi üzerinden değerlendirilir (bkz. Bölüm "MF../MQ.. fieldbus
arabirimlerinin giriş/çıkış (I/O) bağlantıları")
Ø 5...Ø 8 mm
I ON
4
5
6
7
8
9
0 OFF
0 OFF
I ON
03546AXX
Şebeke ve PE bağlantısı için klemens (X1)
2 x M25 x 1,5
Bus, sensör, aktüatör ve 24 V bağlantıları için klemensler (X20)
6 x M20 x 1,5 (2 EMC kablo rakoru teslimat içeriğine dahildir)
DeviceNet ve CANopen’da: Micro-Style-konnektör/M12 soket (X11), aşağıdaki resme bakınız
AS-Interface arabiriminde: AS-Interface arabirimi M12 fiş (X11), aşağıdaki resme bakınız
06115AXX
24 V geçiş kablosu için klemens bloğu (X29), dahili olarak X20 üzerindeki 24 V ile bağlantılı
Takılabilir klemens "Safety Power", 24 V-MOVIMOT® beslemesi için (X40)
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
13
Cihaz dizaynı
Alan dağıtıcı
4
Alan dağıtıcı
MF.../MM../Z.7.,
MQ.../MM../Z.7.
51174AXX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
MOVIMOT® frekans çevirici
Hibrit kablo bağlantısı, AC motor bağlantısı için (X9)
Potansiyel dengeleme bağlantısı
Bus, sensör, aktüatör ve 24 V bağlantıları için klemensler (X20)
Takılabilir klemens "Safety Power", 24 V-MOVIMOT® beslemesi için (X40)
Kablo rakoru 5 x M20 x 1,5 (2 EMC kablo rakoru teslimat içeriğine dahildir)
DeviceNet ve CANopen’da: Micro-Style-konnektör/M12 soket (X11), aşağıdaki resme bakınız
AS-Interface arabiriminde: AS-Interface arabirimi M12 fiş (X11), aşağıdaki resme bakınız
51325AXX
24 V geçiş kablosu için klemens bloğu (X29), dahili olarak X20 üzerindeki 24 V ile bağlantılı
2 x M25 x 1,5 kablo rakoru
Şebeke ve PE bağlantısı için klemens (X1)
Frekans çevirici bağlantısı
Entegre edilmiş fren direnci klemensi
Dönüş yönü serbest bırakma klemensi
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Cihaz dizaynı
Alan dağıtıcı
4
Alan Dağıtıcı
MF.../MM../Z.8.,
MQ.../MM../Z.8.
2
6
1
8
4
9
3
5
10
7
05902AXX
1
2
Şebeke ve PE bağlantısı için klemens (X1)
Bakım şalteri (3 kat kilitli, rengi: siyah/kırmızı)
Sadece MFZ28J tipinde: Entegre edilmiş bakım şalteri geribildirim olanağı.
Geribildirim DI0 dijital girişi üzerinden değerlendirilir (bkz. Bölüm "MF../MQ.. fieldbus a
rabirimlerinin giriş/çıkış (I/O) bağlantıları")
Ø 5...Ø 8 mm
I ON
3
4
5
6
7
8
9
10
0 OFF
0 OFF
I ON
03546AXX
2 x M25 x 1,5 kablo rakoru
Bus, sensör, aktüatör ve 24 V bağlantıları için klemensler (X20)
Kablo rakoru 6 x M20 x 1,5 (2 EMC kablo rakoru teslimat içeriğine dahildir)
DeviceNet ve CANopen’da: Micro-Style-konnektör/M12 soket (X11), aşağıdaki resme bakınız
AS-Interface arabiriminde: AS-Interface arabirimi M12 fiş (X11), aşağıdaki resme bakınız
06115AXX
MOVIMOT® frekans çevirici
Potansiyel dengeleme bağlantısı
Hibrit kablo bağlantısı, AC motor bağlantısı için (X9)
24 V geçiş kablosu için klemens bloğu (X29), dahili olarak X20 üzerindeki 24 V ile bağlantılı
Takılabilir klemens "Safety Power", 24 V-MOVIMOT® beslemesi için (X40)
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
15
Cihaz dizaynı
AS-Interface alan dağıtıcının tip tanımlamaları
4
4.4
AS-Interface alan dağıtıcının tip tanımlamaları
Örnek
MF.../Z.3.,
MQ.../Z.3.
MFK21A/Z63A
Bağlantı modülü
Z13 = InterBus için
Z23 = PROFIBUS için
Z33 = DeviceNet ve CANopen için
Z63 = AS-Interface arabirimi için
Fieldbus arabirimi
MFI.. / MQI.. = InterBus
MFP../MQP.. = PROFIBUS
MFD../MQD.. = DeviceNet
MFO..
= CANopen
MFK..
= AS-Interface arabirimi
Örnek
MF.../Z.6.,
MQ.../Z.6.
MFK21A/Z66F/AF6
Bağlantı tekniği
AF0 = Kablo girişi metrik
AF1 = DeviceNet ve CANopen için Micro
tip konnektör/M12 soket
AF2 = PROFIBUS için M12 fiş konnektör
AF3 = PROFIBUS + için M12 fiş konnektör
24-VDC beslemesi için M12 fiş konnektör
AF6 = M12 fiş konnektör
AS-Interface arabirim bağlantısı
Bağlantı modülü
Z16 = InterBus için
Z26 = PROFIBUS için
Z36 = DeviceNet ve CANopen için
Z66 = AS-Interface arabirimi için
Fieldbus arabirimi
MFI.. / MQI.. = InterBus
MFP../MQP.. = PROFIBUS
MFD../MQD.. = DeviceNet
MFO..
= CANopen
MFK..
= AS-Interface arabirimi
16
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Cihaz dizaynı
AS-Interface alan dağıtıcının tip tanımlamaları
Örnek
MF.../MM../Z.7.,
MQ.../MM../Z.7.
4
MFK22A/MM15C-503-00/Z67F 0
Bağlantı tipi
0=Õ/1=Ö
Bağlantı modülü
Z17 = InterBus için
Z27 = PROFIBUS için
Z37 = DeviceNet ve CANopen için
Z67 = AS-Interface arabirimi için
MOVIMOT® frekans çevirici
Fieldbus arabirimi
MFI.. / MQI.. = InterBus
MFP../MQP.. = PROFIBUS
MFD../MQD.. = DeviceNet
MFO..
= CANopen
MFK..
= AS-Interface arabirimi
Örnek
MF.../MM../Z.8.,
MQ.../MM../Z.8.
MFK22A/MM22C-503-00/Z68F 0/AF6
Bağlantı tekniği
AF0 = Kablo girişi metrik
AF1 = DeviceNet ve CANopen için Micro
tip konnektör/M12 soket
AF2 = PROFIBUS için M12 fiş konnektör
AF3 = PROFIBUS + için M12 fiş konnektör
24-VDC beslemesi için M12 fiş konnektör
AF6 = AS-Interface bağlantısı için M12
fiş konnektör
Bağlantı tipi
0=Õ/1=Ö
Bağlantı modülü
Z18 = InterBus için
Z28 = PROFIBUS için
Z38 = DeviceNet ve CANopen için
Z68 = AS-Interface arabirimi için
MOVIMOT® frekans çevirici
Fieldbus arabirimi
MFI.. / MQI.. = InterBus
MFP../MQP.. = PROFIBUS
MFD../MQD.. = DeviceNet
MFO..
= CANopen
MFK..
= AS-Interface arabirimi
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
17
Cihaz dizaynı
MOVIMOT® frekans çevirici (alan dağıtıcı Z.7/Z.8’e entegre)
4
4.5
MOVIMOT® frekans çevirici (alan dağıtıcı Z.7/Z.8’e entegre)
1
2
3
4
5
6
7
8 9
05900AXX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
18
Soğutucu gövde
Frekans çevirici ile bağlantı birimi arasındaki bağlantı fişi
Elektronik etiket
Frekans çevirici elektronik modülü koruyucu kapağı
Ayar değeri potansiyometresi (resimde görülmüyor), bağlantı kutusu kapağının üst
tarafındaki bir vidalı kapak üzerinden erişilebilir
İstenen değer anahtarı f2 (yeşil)
Entegratör rampası için t1 anahtar (beyaz)
DIP anahtarları S1 ve S2 (ayar olanakları için, bkz. "İşletmeye Alma" bölümü).
Durum LED’i (bağlantı kutusu kapağının üst tarafından görünür, bkz. bölüm "Diyagnoz")
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Mekanik montaj
Montaj talimatları
5
Mekanik montaj
5.1
Montaj talimatları
5
Alan dağıtıcıların motor çıkışı konnektörü (hibrit kablo) teslimatta bir taşıma
emniyeti ile donatılmıştır.
Bu taşıma emniyeti ile sadece IP40 koruma sınıfına erişilir. Öngörülen koruma
sınıfının sağlanabilmesi için, bu taşıma emniyeti çıkartılıp yerine uygun bir karşı
fiş takılmalı ve vidalanmalıdır.
Montaj
Nemli veya dış
mekanlara montaj
•
Fieldbus arabirimleri / alan dağıtıcıları yalnızca düz, titreşim sönümleme özelliğine
sahip ve burulmaya karşı sağlam bir destek üzerine yerleştirilmeli/monte edilmelidir
•
MFZ.3 alan dağıtıcının bağlanması için M5 vidalar ve bu vidalara uygun rondelalar
kullanılmasını önermekteyiz. Vidalar bir tork anahtarı ile sıkılmalıdır (izin verilen
sıkma momenti 2,8 – 3,1 Nm (25...27 lb.in))
•
MFZ.6, MFZ.7 veya MFZ.8 alan dağıtıcının bağlanması için M6 vidalar ve bu vidalara
uygun rondelalar kullanılmasını önermekteyiz. Vidalar bir tork anahtarı ile sıkılmalıdır
(izin verilen sıkma momenti 3,1 – 3,5 Nm (27...31 lb.in))
•
Kablo için uygun rakorlar kullanılmalıdır (gerektiğinde redüksiyon parçaları kullanınız)
•
Kullanılmayan kablo geçişleri ve M12 bağlantı soketleri vidalı kapaklarla kapatılmalıdır
•
Kablo girişi yandan ise, kabloyu bir damlama döngüsü yaparak bağlayın
•
Bus modülünü / bağlantı kutusu kapağını tekrar bağlamadan, sızdırmazlık yüzeylerini
kontrol edin, gerekiyorsa temizleyin
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
19
Mekanik montaj
Sıkma momentleri
5
5.2
Sıkma momentleri
MOVIMOT® frekans çevirici:
57670AXX
MOVIMOT®
frekans çeviricinin ağlantı kutusu kapağının vidaları 3,0 Nm (27 lb.in) ile
çapraz sırada sıkılmalıdır.
Fieldbus arabirimleri/bağlantı kutusu kapağı:
57671AXX
Fieldbus arabirimlerinin ya da bağlantı kutusu kapağının vidaları 2,5 Nm (22 lb.in) ile
çapraz sırada sıkılmalıdır.
20
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Mekanik montaj
Sıkma momentleri
5
Kablo geçişleri kapakları, F1 potansiyometresi kapağı
57672AXX
Kapağın ve F1 potansiyometresinin vidalarını 2,5 Nm (22 lb.in) ile sıkın.
EMC kablo rakorları
56360AXX
SEW-EURODRIVE tarafından teslim edilen EMC kablo rakorlarının sıkma momentleri:
Rakor
Sıkma momenti
M12 x 1,5
2,5 Nm – 3,5 Nm (22...31lb.in)
M16 x 1,5
3,0 Nm – 4,0 Nm (27...35 lb.in)
M20 x 1,5
3,5 Nm – 5,0 Nm (31...44 lb.in)
M25 x 1,5
4,0 Nm – 5,5 Nm (35...49 lb.in)
Kablo rakorundaki kablo bağlantısının kablodan çekiş gücü değerleri:
•
Kablo dış çapı > 10 mm: Ã 160 N
•
Kablo dış çapı < 10 mm: = 100 N
Motor kablosu
Motor kablosunun vidalarını 1,2 – 1,8 Nm (11...16 lb.in) ile sıkın.
57673AXX
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
21
Mekanik montaj
MF../MQ.. fieldbus arabirimleri
5
5.3
MF../MQ.. fieldbus arabirimleri
MF../MQ.. fieldbus arabirimleri aşağıdaki şekilde monte edilebilir:
MOVIMOT®
bağlantı
kutusuna montaj
•
MOVIMOT® bağlantı kutusuna montaj
•
Alana montaj
1. MFZ’nin altında bulunan "knock-out" parçaları resimde görüldüğü gibi kırın:
X
[1]
Z..
MF
X
57561AXX
[1] Kırdıktan sonra açılan deliğin kenarlarındaki çapaklar temizlenmelidir!
22
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Mekanik montaj
MF../MQ.. fieldbus arabirimleri
5
2. Fieldbus arabirimini, şekilde görüldüğü gibi MOVIMOT® bağlantı kutusuna monte
edin:
.
Q.
../M
MF
.
Q.
../M
MF
Z..
MF
51250AXX
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
23
Mekanik montaj
MF../MQ.. fieldbus arabirimleri
5
Alana montaj
Aşağıdaki resimde bir MF../MQ.. Fieldbus arabiriminin alana montajı görülmektedir:
m
2m
10
mm
82,5 mm
51
M4
.
Z..
MF
M4
[1]
.
Q.
../M
MF
.
Q.
../M
MF
57653AXX
[1] Vidaların uzunluğu min. 40 mm
24
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Mekanik montaj
Alan dağıtıcı
5.4
5
Alan dağıtıcı
MF.../Z.3.,
MQ.../Z.3 Alan
dağıtıcılarının
montajı
Resimde ..Z.3. alan dağıtıcının montaj ölçüleri verilmiştir.
175 mm
M5
50
mm
m
0m
10
M5
51219AXX
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
25
Mekanik montaj
Alan dağıtıcı
5
MF.../Z.6.,
MQ.../Z.6. alan
dağıtıcılarının
montajı
Resimde ..Z.6. alan dağıtıcının montaj ölçüleri verilmiştir.
m
5m
M6
180 mm
36
M6
51239AXX
26
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Mekanik montaj
Alan dağıtıcı
MF.../MM../Z.7.,
MQ.../MM../Z.7.
alan
dağıtıcılarının
montajı
5
Resimde ..Z.7. alan dağıtıcının montaj ölçüleri verilmiştir:
3.7
mm
M6
59,5 mm
25
M6
51243AXX
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
27
5
Mekanik montaj
Alan dağıtıcı
MF.../MM03MM15/Z.8.,
MQ.../MM03MM15/Z.8. alan
dağıtıcılarının
montajı (Boyut 1)
Resimde ..Z.8. alan dağıtıcının duvara montaj ölçüleri verilmiştir (Boyut 1):
m
0m
20
290 mm
M6
m
0m
27
M6
57649AXX
28
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Mekanik montaj
Alan dağıtıcı
MF.../MM22MM3X/Z.8.,
MQ.../MM22MM3X/Z.8. alan
dağıtıcılarının
montajı (Boyut 2)
5
Resimde ..Z.8. alan dağıtıcının duvara montaj ölçüleri verilmiştir (Boyut 2):
m
5m
20
350mm
M6
0
29
mm
M6
57650AXX
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
29
Elektrik bağlantısı
EMC açısından tesisat planlaması
6
6
Elektrik bağlantısı
6.1
EMC açısından tesisat planlaması
Montaj
elemanlarının
hazırlanması
ve döşenmesi
uyarıları
Merkezi olmayan tahrik ünitelerinin başarılı bir şekilde monte edilmesinde kablo seçimi,
doğru topraklama ve işleyen bir eş potansiyel dengeleme önemli faktörlerdir.
Burada genel olarak geçerli normlar uygulanmalıdır. Bunun dışında, aşağıdaki
noktalar da göz önünde bulundurulmalıdır:
•
Eş potansiyel bağlantı
– Fonksiyon topraklamasından (koruyucu topraklama bağlantısı) bağımsız olarak,
aşağıda belirtildiği gibi, düşük empedanslı, HF uyumlu bir eş potansiyel bağlantı
(bkz. ayrıca VDE 0113 veya VDE 0100 Bölüm 540) hazırlanmalıdır;
– Metalik komponentlerin yüzey temasları sağlanarak
– Yassı bant topraklayıcılar (HF litz teli) kullanarak
03643AXX
– Veri kablolarının ekranlama iletkeni eş potansiyel bağlantı için kullanılamaz
•
Veri kabloları ve 24 V güç beslemesi
– Bu kablolar parazite sebep olabilecek kablolardan (örn. solenoid valflara
kumanda kabloları, motor kabloları vb.) ayrı olarak döşenmelidir
•
Alan dağıtıcı
– Alan dağıtıcı ile motor arasındaki bağlantı için, özellikle bu amaç için tasarlanmış
hazır SEW hibrit kablolar kullanılmalıdır
03047AXX
•
Kablo rakorları
– Ekranlama kablosuna büyük bir alanda temas eden rakorlar seçilmelidir (kablo
rakoru seçimi ve montajı ile ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır)
•
Kablo ekranı
– EMC uyumlu olmalıdır (yüksek ekran sönümlenmesi)
– Kablonun sadece mekanik olarak korunması için tasarlanmamış olmalıdır
– Kablo uçları cihazın metal gövdesi ile geniş temas alanına (EMC metal kablo
rakorları üzerinden) sahip olmalıdır (kablo rakoru seçimi ve montajı ile ilgili
uyarılar dikkate alınmalıdır)
•
30
Ayrıntılı bilgi için, "Pratikte Tahrik Tekniği, Tahrik Tekniğinde EMC" yayınından
alınabilir.
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Elektrik bağlantısı
EMC açısından tesisat planlaması
MOVIMOT®
ile MF../MQ..
Fieldbus
modülünün
bağlantısı için
bir örnek
6
Fieldbus modülü MF../MQ.. ve MOVIMOT® ayrı ayrı monte edildiğinde, RS-485-bağlantı
aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
•
24-VDC-besleme taşındığında
– Ekranlanmış kablolar kullanılmalıdır
– Ekran her iki cihazda da EMC kablo rakorları üzerinden gövdeye yerleştirilmelidir
(kablo rakoru montajı ile ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır)
– Damarlar çiftler halinde bükülmelidir (aşağıdaki resme bakınız)
RS+
RS-
RS+
GND
24V
GND
24V
RS-
51173AXX
•
24-VDC-besleme taşınmadığında:
MOVIMOT® ayrı bir besleme kablosu ile 24 VDC ile beslendiğinde, RS485 bağlantısı
aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
•
•
•
•
ekranlanmış kablolar kullanılmalıdır
Ekran her iki cihazda da EMC kablo rakorları üzerinden gövdeye yerleştirilmelidir
(kablo rakoru seçimi ve montajı ile ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır)
RS-485 arabiriminde referans potansiyel GND prensip olarak birlikte döşenmelidir
Damarlar bükülmelidir (aşağıdaki resme bakınız)
RS+
RSGND
06174AXX
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
31
Elektrik bağlantısı
Fieldbus arabirimleri, alan dağıtıcıları montaj talimatları
6
6.2
Fieldbus arabirimleri, alan dağıtıcıları montaj talimatları
Şebeke besleme
kablolarının
bağlanması
•
MOVIMOT® frekans çeviricinin nominal gerilimi ve frekansı şebeke verilerine uygun
olmalıdır.
•
Kablo kesiti: Nominal kapasitedeki IŞebeke giriş akımına göre (Teknik Bilgiler’e
bakınız).
•
Kablo sigortalarını şebeke beslemesinin başlangıcına toplama çubuğu bağlantı
noktasının arkasına takın. D, DO, NH tipi sigortalar veya bir güç kesici kullanılmalıdır.
Sigortanın değeri kablo kesitine bağlıdır.
•
Koruyucu donanım olarak normal topraklama kaçağı devre kesiciler kullanılması yasaktır.
Tip B, üniversal topraklama kaçağı devre kesiciler kullanılabilir. Normal MOVIMOT® tahrik
ünitesi işletmelerinde > 3,5 mA topraklama kaçağı akımları oluşabilir.
•
EN 50178’e göre, koruyucu iletkene paralel olarak, ikinci bir PE (koruyucu
topraklama) bağlantısı (min. kesiti şebeke besleme kablosunun kesitine eşit
olmalıdır) ayrı bir bağlantı olarak gereklidir.. İşletmeye bağlı olarak > 3,5 mA
topraklama kaçağı akımları oluşabilir.
•
MOVIMOT® tahrik ünitelerinin anahtarlanması için IEC 158’e uygun AC-3 kategorisi
kontaktörlü açma-kapama anahtarları kullanılmalıdır.
•
SEW, yıldız noktası topraklanmamış gerilim şebekelerinde (IT-Şebekeleri) darbekod ölçüm prensipli toprak kaçağı denetleyicileri kullanılmasını önermektedir. Bu
sayede toprak kaçağı denetleyicide frekans çeviricinin toprağa göre kapasitansı
nedeniyle hatalar oluşmaz.
PE bağlantısı ve/veya eş potansiyel bağlantı uyarıları
PE bağlantısında ve/veya potansiyel dengelemede aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Rakorlar için izin verilen sıkma momenti: 2,0 – 2,4 Nm (18...21 lb.in).
İzin verilmeyen montaj şekli
Öneri: Çatal kablo pabucu ile montaj
Tüm kesitler için izin verilir
Som bağlantı teli ile montaj
Maksimum 2,5 mm2 kesit için izin verilir
M5
M5
2.5 mm²
[1]
57461AXX
57463AXX
57464AXX
[1] M5-PE vidalara uygun çatal kablo pabucu
32
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Elektrik bağlantısı
Fieldbus arabirimleri, alan dağıtıcıları montaj talimatları
Klemensler için
izin verilen
bağlantı kesiti ve
yüklenebilirlik
6
Güç klemensleri X1, X21
(vidalı klemensler)
Kumanda klemensleri X20
(yaylı klemensler)
Bağlantı kesiti (mm2)
0,2 mm2 – 4 mm2
0,08mm2 – 2,5 mm2
Bağlantı kesiti (AWG)
AWG 24 – AWG 10
AWG 28 – AWG 12
Yüklenebilirlilik
32 A maksimum daimi akım
12 A maksimum daimi akım
Güç klemenslerinin maksimum sıkma momenti 0,6 Nm (5 Ib.in).
24 VDC besleme
geriliminin MFZ.1
modüler
taşıyıcıda düğüm
bağlantısı:
•
24-VDC-beslemesinin bağlantı alanında 2 adet M4 x 12 pim bulunur. Bu pimler
24-VDC-besleme geriliminin aktarılması için kullanılabilir.
05236AXX
•
Bağlantı pimlerinin yüklenebilirliği 16 A’dır.
•
Altı köşe somunların ve bağlantı pimlerinin izin verilen yüklenebilirliği: 1,2 Nm
(11 Ib.in) ± % 20.
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
33
Elektrik bağlantısı
Fieldbus arabirimleri, alan dağıtıcıları montaj talimatları
6
MFZ.6, MFZ.7
ve MFZ.8 alan
dağıtıcılarında
ilave bağlantı
olanakları
•
24-VDC beslemesinin bağlantı alanında 2 M4 x 12 pimli bir X29 klemens bloğu ve
takılabilir bir X40 klemens bulunmaktadır.
05237AXX
•
24VDC besleme geriliminin papatya zincirleme bağlantısı için X29 klemens bloku X20
klemense alternatif olarak kullanılabilir. Pimlerin ikisi de dahili olarak, X20 üzerindeki
24 V bağlantıya bağlanmıştır.
Klemens kontakları
No.
X29
•
Adı
Fonksiyon
1
24 V
Elektronik modül ve sensörler için 24 V besleme gerilimi
(pim, X20/11 ile arsına köprü bağlı)
2
GND
Modül elektroniği ve sensörler için 0V24 referans potansiyeli
(pim, X20/13 ile arasına köprü bağlı)
Takılabilir klemens X40 ("Safety Power"), MOVIMOT® frekans çeviricinin bir emniyet
reset tertibatı üzerinden 24-VDC gerilimle beslenmesi için öngörülmüştür.
Bu sayede MOVIMOT® tahrik ünitesi güvenlik uygulamalarında da kullanılabilir. Bu
konudaki bilgiler için "MOVIMOT® MM..C için Güvenli Ayırma – Koşullar" ve
"MOVIMOT® MM..C için Güvenli Ayırma- Uygulamalar" dokümanlarına bakınız.
Klemens kontakları
No.
X40
34
Adı
Fonksiyon
1
24 V
MOVIMOT®’un emniyetli kapatma cihazı ile kapatılması için 24 V gerilim beslemesi
2
GND
MOVIMOT®’un emniyetli kapama cihazı ile kapatılması için 0V24 referans
potansiyeli
•
Fabrika tarafından X29/1 ile X40/1 ve X29/2 ile X40/2 arasına köprü bağlanmıştır. Bu
sayede MOVIMOT® frekans çevirici ile Fieldbus modülü aynı 24VDC gerilim ile
beslenir.
•
Her iki pimin yüklenebilirliği 16 A, altı köşe somunların sıkma momentleri 1,2 Nm’dir
(11 Ib.in) ± % 20.
•
Vidalı klemens X40’ın yüklenebilirliği 10 A, bağlantı kesiti 0,25 mm2 – 2,5 mm2
(AWG24 – AWG12), izin verilen sıkma momenti 0,6 Nm’dir (5 Ib.in).
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Elektrik bağlantısı
Fieldbus arabirimleri, alan dağıtıcıları montaj talimatları
Deniz
seviyesinden
1000 m
yükseklikte
montaj
6
Şebeke gerilimleri 380 ile 500 V arasında olan MOVIMOT® tahrik üniteleri, aşağıdaki
koşullar yerine getirildiğinde, denizden 2000 m – maks. 4000 m yüksekliğe monte
edilebilirler.1)
•
1000 m üzerinde soğutma etkisi azaldığından, nominal güç de azalır (bkz.
"MOVIMOT®" İşletme Talimatı).
•
2000 m üzerindeki hava ve kaçak akım mesafeleri sadece aşırı gerilim sınıfı 2 için
yeterlidir. Montaj için aşırı gerilim sınıfı 3 gerektiğinde, ek bir harici gerilim koruması
kullanılmalı ve 2,5 kV üzerindeki faz-faz ile faz-toprak pik akımları sınırlandırılmalıdır.
•
"Emniyetli elektriksel ayırma" gerekiyorsa, bu ayırma 2000 m üzerindeki yüksekliklerde, cihaz dışında yapılmalıdır (EN 61800-5-1’e göre Emniyetli Elektriksel Ayırma)
•
Denizden 2000 m yüksekliğe kadar izin verilen 3 x 500 V şebeke gerilimi, her
100 metre daha yükseğe çıktıkça 6 V düşer 4000 metrede maksimum 3 x 380 V olur.
Koruyucu
donanımlar
•
MOVIMOT® tahrik üniteleri aşırı yüklenmeye karşı dahili koruyucularla donatılmışlardır, harici donanımlara gerek yoktur.
Alan Dağıtıcının
UL'ye Uygun
Montajı
•
Bağlantı kablosu olarak sadece 60/75 °C sıcaklık aralığına uygun bakır kablolar
kullanılmalıdır.
•
MOVIMOT®, maks. şebeke akımı 5000 AAC ve maksimum gerilimi 500 VAC olan
yıldız noktası topraklanmış gerilim şebekelerinde (TN ve TT şebekeleri) kullanmaya
uygundur. EMOVIMOT®’un UL normuna uygun olarak kullanılabilmesi için, güç
verileri maksimum 35 A/600 V olan eriyen sigortalar kullanılmalıdır.
•
Harici 24-VDC gerilim kaynağı olarak yalnızca, çıkış gerilimleri (Umax = 30 VDC) ve
çıkış akımları (I = 8 A) sınırlandırılmış kontrol edilmiş cihazlar kullanılmalıdır.
•
UL sertifikası, sadece toprağa olan gerilimleri maks. 300 V olan gerilim şebekelerinde kullanıldığında geçerlidir.
1) Maksimum yükseklik kaçak mesafesi ve elektrolitik kondensatörler gibi aleve dayanıklı yapı parçaları
tarafından sınırlandırılır.
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
35
6
Elektrik bağlantısı
Fieldbus arabirimleri, alan dağıtıcıları montaj talimatları
EMU metal kablo
rakorları
SEW tarafından teslim edilen EMC metal kablo rakorları aşağıdaki şekilde monte edilmelidir:
[1]
06175AXX
[1] Dikkat: İzolasyon folyosu kesilmelidir; arkaya katlamayın.
36
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Elektrik bağlantısı
Fieldbus arabirimleri, alan dağıtıcıları montaj talimatları
Kablolamanın
kontrolü
Kablolama
kontrolünden
sonra
6
Sisteme ilk defa gerilim vermeden önce, kablolama hatası nedeniyle insanlara, tesise
ve cihazlara zarar verilmemesi için kablolama kontrol edilmelidir.
•
Bağlı olan tüm Bus modüllerini bağlantı modülünden çıkartın
•
Tüm MOVIMOT® frekans çeviricilerini bağlantı modülünden çıkartın (sadece MFZ.7,
MFZ.8’de)
•
Motor çıkışlarının konnektörlerini (hibrit kablo) alan dağıtıcıdan ayırın
•
Kablo izolasyonunu geçerli ulusal normlara göre kontrol edin
•
Topraklamayı kontrol edin
•
Şebeke hattı ile 24 VDC kablo arasındaki izolasyonu kontrol edin
•
Şebeke hattı ile iletişim kablosu arasındaki izolasyonu kontrol edin
•
24 VDC kablonun kutuplarını kontrol edin
•
İletişim kablosunun kutuplarını kontrol edin
•
Şebeke faz sırasını kontrol edin
•
Fieldbus arabirimleri arasındaki potansiyel dengeyi sağlayın
•
Tüm motor çıkışlarını (hibrit kablo) takın ve vidalarını sıkın
•
Tüm bus modüllerini takın ve vidalarını sıkın
•
Tüm MOVIMOT® frekans çeviricileri takın ve vidalarını sıkın (sadece MFZ.7, MFZ.8)
•
Tüm bağlantı kutusu kapaklarını monte edin
•
Kullanılmayan bağlantı yerlerini kapatın
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
37
Elektrik bağlantısı
AS-Interface kablosu bağlantısı
6
6.3
AS-Interface kablosu bağlantısı
AS-Interface MFK.. ile AS-Interface ağı birbirlerine sarı AS-Interface kablosu ile
bağlanmalıdır. Bağlantı, ilgili bağlantı modülüne (örn. Alan dağıtıcı MFK../Z66./AF6)
entegre edilmiş olan AS-Interface M12 fişi üzerinden yapılır. Ayrıca, AS-Interface-MFK
da, 24 V yardımcı gerilimle beslenmelidir.
MFI AS-Interface
AS-Interface ve
24 V bağlantısı,
çift ayırıcılı sarı
ve siyah kablolar
üzerinden
AS-i PWR
AS-i FLT
AS-i PWR
SYS-F
AS-i (YE)
AUX-PWR (BK)
51316AXX
MFI AS-Interface
AS-Interface
bağlantısı sarı
kablo üzerinden,
24 V besleme
dairesel iletken
üzerinden
AS-i PWR
AS-i FLT
AS-i PWR
SYS-F
24 V
AS-i (YE)
24 V
AS-i (YE)
51316AXX
Diğer bağlantı (seçilen bağlantı modülüne bağlı) bir sonraki bölümde açıklanacaktır.
38
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Elektrik bağlantısı
Çift ayırıcılı bağlantı
6.4
6
Çift ayırıcılı bağlantı
MOVIMOT®’lu modül taşıyıcı MFZ6’in bağlanması
[3]
MOVIMOT®
X20
MFZ61 (AS-i)
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
MFZ61A
7
8
9
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18
[2]
R
L
f1/f2
K1a
K1b
RSRS+
0
6
5
GND
4
RS-
3
RS+
2
24V
1
24V
+
댷
[1]
MFK..
X11
4
3
1
2
댷
[
X11
1 AS-i +
2 0V24 (AUX-PWR)
3 AS-i 4 24V (AUX-PWR)
05983AXX
0
= Potansiyel seviyesi 0
1
= Potansiyel seviyesi 1
[1] MFZ61 / MOVIMOT® ayrı monte edildiğinde:
RS-485 kablosunun ekranını EMC kablo rakoru üzerinden MFZ ile MOVIMOT®-gövdesine bağlayın
[2] Tüm bus katılımcıları arasındaki potansiyel dengeyi sağlayın
[3]
19-36 arası klemens bağlantıları için, bkz. sayfa 45 ve devamı
Klemens kontakları
No.
X20
Adı
Yönü
Fonksiyon
1
-
-
Rezerve edildi
2
AS-Interface -
Giriş/Çıkış
AS-Interface veri kablosu ve MFK’nın elektronik beslemesi
3
-
-
Rezerve edildi
4
-
-
Rezerve edildi
5
AS-Interface +
Giriş/Çıkış
AS-Interface veri kablosu ve MFK’nın elektronik beslemesi
6
-
-
Rezerve edildi
7
-
-
Rezerve edildi
8
-
-
Rezerve edildi
9
-
-
Rezerve edildi
10
-
-
Rezerve edildi
11
24 V (AUX-PWR)
Giriş
MOVIMOT® 24 V gerilim beslemesi, sensörler
12
24 V (AUX-PWR)
Çıkış
24 V gerilim beslemesi (klemens X20/11 ile köprü bağlı)
13
GND (AUX-PWR)
-
MOVIMOT® ve sensörler için 0V24 referans potansiyeli
14
GND (AUX-PWR)
-
MOVIMOT® ve sensörler için 0V24 referans potansiyeli
15
24 V
-
MOVIMOT® için 24 V gerilim beslemesi (klemens X20/11 ile köprü bağlı)
16
RS+
-
MOVIMOT® klemens RS+ için iletişim bağlantısı
17
RS-
-
MOVIMOT® klemens RS- için iletişim bağlantısı
18
GND
-
MOVIMOT® için 0V24 referans potansiyeli (klemens X20/13 ile köprülü)
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
39
Elektrik bağlantısı
Çift ayırıcılı bağlantı
6
Alan dağıtıcı MFZ63 bağlantısı
L3
L3
L2
L2
L1
L1
PE
PE
+
1
X11
5
4
3
2
1
L2
L2
L3
L3
PE
2.5 mm2 (AWG12)
X20
0
3 4 5 6 7 8
MFK22
MFZ63
6
L1
MFK21
2
4
3
1
2
4 mm2 (AWG10)
7
L1
PE
X1 8
1
9
10
1
2
3
4 mm 2 (AWG10)
X21
2
4 5 6
7 8
X11
1 AS-i +
2 0V24 (AUX-PWR)
3 AS-i 4 24V (AUX-PWR)
05984AXX
0
= Potansiyel seviyesi 0
1
= Potansiyel seviyesi 1
2
= Potansiyel seviyesi 2
Klemens kontakları
No.
X20
X21
40
Adı
Yönü
Fonksiyon
1
-
-
Rezerve edildi
2
AS-Interface -
Giriş/Çıkış
AS-Interface veri kablosu ve MFK’nın elektronik beslemesi
3
-
-
Rezerve edildi
4
-
-
Rezerve edildi
5
AS-Interface +
Giriş/Çıkış
AS-Interface veri kablosu ve MFK’nın elektronik beslemesi
6-10
-
-
Rezerve edildi
1
24 V (AUX-PWR)
Giriş
MOVIMOT® ve sensörler için 24 V besleme gerilimi
2
24 V (AUX-PWR)
Çıkış
24 V gerilim beslemesi (klemens X21/1 ile köprülü)
3
GND (AUX-PWR)
-
MOVIMOT® ve sensörler için 0V24 referans potansiyeli
4
GND (AUX-PWR)
-
MOVIMOT® ve sensörler için 0V24 referans potansiyeli
5
V2I24
Giriş
Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çıkışlar)
6
V2I24
Çıkış
Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çıkışlar)
X21/5 klemensi ile köprülü
7
GND2
-
Aktüatörler için 0V24V referans potansiyeli
8
GND2
-
Aktüatörler için 0V24V referans potansiyeli
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Elektrik bağlantısı
Çift ayırıcılı bağlantı
6
Alan dağıtıcı MFZ66, MFZ67, MFZ68 bağlantısı
[1]
2
3
4
5
6
7
8
4 mm2 (AWG10)
PE
MFZ67
1
L3
X1
L3
PE
L2
L1
L2
L1
PE
L1
L2
L1
L3
L2
PE
MFZ66
L3
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1
2
X20
2.5 mm2 (AWG12)
MFZ68
1
+
MFK21
2
3
4
5
0
6
1
7
8
9
2
10 11 12 13 14 15 16 17 18
MFK22
X11
4
3
1
2
X11
1 AS-i +
2 0V24 (AUX-PWR)
3 AS-i 4 24V (AUX-PWR)
05985AXX
0
= Potansiyel seviyesi 0
[1]
1
= Potansiyel seviyesi 1
2
= Potansiyel seviyesi 2
19-36 arası klemens bağlantıları için, bkz. sayfa 45 ve devamı
Klemens kontakları
No.
X20
Adı
Yönü
Fonksiyon
1
-
-
Rezerve edildi
2
AS-Interface -
Giriş/Çıkış
AS-Interface veri kablosu ve MFK’nın elektronik beslemesi
3
-
-
Rezerve edildi
4
-
-
Rezerve edildi
5
AS-Interface +
Giriş/Çıkış
AS-Interface veri kablosu ve MFK’nın elektronik beslemesi
6-10
-
-
-
11
24 V (AUX-PWR)
Giriş
Sensörler için 24 V gerilim beslemesi
12
24 V (AUX-PWR)
Çıkış
24 V gerilim beslemesi (klemens X20/11 ile köprü bağlı)
13
GND (AUX-PWR)
-
Sensörler için 0V24V referans potansiyeli
14
GND (AUX-PWR)
-
Sensörler için 0V24V referans potansiyeli
15
V2I24
Giriş
Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çıkışlar)
16
V2I24
Çıkış
Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çıkışlar), klemens X20/15 ile
köprülenmiş durumda
17
GND2
-
Aktüatörler için 0V24V referans potansiyeli
18
GND2
-
Aktüatörler için 0V24V referans potansiyeli
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
41
Elektrik bağlantısı
Tek ayırıcılı ve 24 V devreli bağlantı
6
6.5
Tek ayırıcılı ve 24 V devreli bağlantı
MOVIMOT®’lu modül taşıyıcı MFZ6’in bağlanması
[3]
MOVIMOT®
X20
MFZ61 (AS-i)
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
MFZ61A
7
8
9
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18
[2]
R
L
f1/f2
K1a
K1b
RSRS+
0
6
5
GND
4
RS-
3
RS+
2
24V
1
24V
+
댷
[1]
MFK..
+
24 VDC
[4]
[4]
X11
4
3
1
2
댷
[1
X11
1 AS-i +
2 0V24 (AUX-PWR)
3 AS-i 4 24V (AUX-PWR)
06161AXX
0
= Potansiyel seviyesi 0
1
= Potansiyel seviyesi 1
[1] MFZ61 / MOVIMOT® ayrı monte edildiğinde:
RS-485 kablosunun ekranını EMC kablo rakoru üzerinden MFZ ile MOVIMOT®-gövdesine bağlayın
[2] Tüm bus katılımcıları arasındaki potansiyel dengeyi sağlayın
[3]
19-36 arası klemens bağlantıları için, bkz. sayfa 45 ve devamı
[4] Kablolar uygulayıcı tarafından yeniden döşenmelidir
Klemens kontakları
No.
X20
42
Adı
Yönü
Fonksiyon
1
-
-
Rezerve edildi
2
AS-Interface -
Giriş/Çıkış
AS-Interface veri kablosu ve MFK’nın elektronik beslemesi
3
-
-
Rezerve edildi
4
-
-
Rezerve edildi
5
AS-Interface +
Giriş/Çıkış
AS-Interface veri kablosu ve MFK’nın elektronik beslemesi
6
-
-
Rezerve edildi
7
-
-
Rezerve edildi
8
-
-
Rezerve edildi
9
-
-
Rezerve edildi
10
-
-
Rezerve edildi
11
24 V (AUX-PWR)
Giriş
MOVIMOT® 24 V gerilim beslemesi, sensörler
12
24 V (AUX-PWR)
Çıkış
24 V gerilim beslemesi (klemens X20/11 ile köprü bağlı)
13
GND (AUX-PWR)
-
MOVIMOT® ve sensörler için 0V24 referans potansiyeli
14
GND (AUX-PWR)
-
MOVIMOT® ve sensörler için 0V24 referans potansiyeli
15
24 V
-
MOVIMOT® için 24 V gerilim beslemesi (klemens X20/11 ile köprü bağlı)
16
RS+
-
MOVIMOT® klemens RS+ için iletişim bağlantısı
17
RS-
-
MOVIMOT® klemens RS- için iletişim bağlantısı
18
GND
-
MOVIMOT® için 0V24 referans potansiyeli (klemens X20/13 ile köprülü)
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Elektrik bağlantısı
Tek ayırıcılı ve 24 V devreli bağlantı
6
Alan dağıtıcı MFZ63 bağlantısı
L3
L3
L2
L2
L1
L1
PE
PE
+
1
5
4
3
2
1
L2
L2
L3
L3
PE
2.5 mm2 (AWG12)
X20
0
3 4 5 6 7 8
MFK22
MFZ63
6
L1
MFK21
2
4 mm2 (AWG10)
7
L1
PE
X1 8
1
9
10
1
2
3
4 mm 2 (AWG10)
X21
2
4 5 6
7 8
[2]
24V
GND
[2]
24
GN
[1]
[1]
X11
4
3
1
2
X11
1 AS-i +
2 0V24 (AUX-PWR)
3 AS-i 4 24V (AUX-PWR)
06162AXX
[1] Kablolar uygulayıcı tarafından yeniden döşenmelidir
[2] Fabrika tarafından hazırlanan köprüler 0,75 mm2
0
= Potansiyel seviyesi 0
1
= Potansiyel seviyesi 1
2
= Potansiyel seviyesi 2
Klemens kontakları
No.
X20
X21
Adı
Yönü
Fonksiyon
1
-
-
Rezerve edildi
2
AS-Interface -
Giriş/Çıkış
AS-Interface veri kablosu ve MFK’nın elektronik beslemesi
3
-
-
Rezerve edildi
4
-
-
Rezerve edildi
5
AS-Interface +
Giriş/Çıkış
AS-Interface veri kablosu ve MFK’nın elektronik beslemesi
6-10
-
-
Rezerve edildi
1
24 V (AUX-PWR)
Giriş
MOVIMOT® ve sensörler için 24 V besleme gerilimi
2
24 V (AUX-PWR)
Çıkış
24 V gerilim beslemesi (klemens X21/1 ile köprülü)
3
GND (AUX-PWR)
-
MOVIMOT® ve sensörler için 0V24 referans potansiyeli
4
GND (AUX-PWR)
-
MOVIMOT® ve sensörler için 0V24 referans potansiyeli
5
V2I24
Giriş
Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çıkışlar)
6
V2I24
Çıkış
Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çıkışlar)
X21/5 klemensi ile köprülü
7
GND2
-
Aktüatörler için 0V24V referans potansiyeli
8
GND2
-
Aktüatörler için 0V24V referans potansiyeli
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
43
Elektrik bağlantısı
Tek ayırıcılı ve 24 V devreli bağlantı
6
Alan dağıtıcı MFZ66, MFZ67, MFZ68 bağlantısı
[1]
2
3
4
5
6
7
8
PE
MFZ67
1
L3
X1
L3
PE
L2
L1
L2
L1
PE
L1
L2
L1
L3
L2
PE
MFZ66
L3
4 mm2 (AWG10)
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1
2
X20
2.5 mm2 (AWG12)
MFZ68
1
+
2
3
4
5
0
6
7
8
9
1
2
10 11 12 13 14 15 16 17 18
[3]
24V
MFK21
MFK22
GND
24V
[3]
GND
[2]
[2]
4
3
1
2
X11
X11
1 AS-i +
2 0V24 (AUX-PWR)
3 AS-i 4 24V (AUX-PWR)
06163AXX
0
= Potansiyel seviyesi 0
1
= Potansiyel seviyesi 1
2
= Potansiyel seviyesi 2
[1]
19-36 arası klemens bağlantıları için, bkz. sayfa 45 ve devamı
[2] Kablolar uygulayıcı tarafından yeniden döşenmelidir
[3] Fabrika tarafından hazırlanan köprüler 0,75 mm2
Klemens kontakları
No.
X20
44
Adı
Yönü
Fonksiyon
1
-
-
Rezerve edildi
2
AS-Interface -
Giriş/Çıkış
AS-Interface veri kablosu ve MFK’nın elektronik beslemesi
3
-
-
Rezerve edildi
4
-
-
Rezerve edildi
5
AS-Interface +
Giriş/Çıkış
AS-Interface veri kablosu ve MFK’nın elektronik beslemesi
6-10
-
-
-
11
24 V (AUX-PWR)
Giriş
Sensörler için 24 V gerilim beslemesi
12
24 V (AUX-PWR)
Çıkış
24 V gerilim beslemesi (klemens X20/11 ile köprü bağlı)
13
GND (AUX-PWR)
-
Sensörler için 0V24V referans potansiyeli
14
GND (AUX-PWR)
-
Sensörler için 0V24V referans potansiyeli
15
V2I24
Giriş
Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çıkışlar)
16
V2I24
Çıkış
Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi (dijital çıkışlar)
X20/15 klemensi ile köprülü
17
GND2
-
Aktüatörler için 0V24V referans potansiyeli
18
GND2
-
Aktüatörler için 0V24V referans potansiyeli
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Elektrik bağlantısı
AS-Interface arabirimleri MFK.. için Giriş / Çıkış (I/O) bağlantıları
AS-Interface arabirimleri MFK.. için Giriş / Çıkış (I/O) bağlantıları
... 4 dijital girişli ve 2 dijital çıkışlı fieldbus arabirimleri
27
28
29
30
31
32
33
GND2
26
V2I24 [1]
DO1
25
1
GND2
GND2
24
DO 0
23
VO24
22
GND
VO24
21
DI 3
GND
20
VO24
DI 1
19
MQ.21
MQ.22
GND
VO24
X20
MF.21
MF.22
MF.23
ile bağlantılı
DI 2
MFZ.1
MFZ.6
MFZ.7
MFZ.8
GND
Klemensli
bağlantı ...
DI 0
6.6
6
34
35
36
2
06122AXX
[1] Sadece MFI23: Rezerve edildi
Tüm diğer MF.. modülleri: V2I24
No.
X20
1
= Potansiyel seviyesi 1
2
= Potansiyel seviyesi 2
Adı
Yönü
Fonksiyon
19
DI0
Giriş
Sensör 1’den anahtarlama sinyali1)
20
GND
-
Sensör 1 için 0V24 referans potansiyeli
21
V024
Çıkış
Sensör 1 için 24 V gerilim beslemesi1)
22
DI1
Giriş
Sensör 2’den anahtarlama sinyali
23
GND
-
Sensör 2 için 0V24 referans potansiyeli
24
V024
Çıkış
Sensör 2 için 24 V gerilim beslemesi
25
DI2
Giriş
Sensör 3’ten anahtarlama sinyali
26
GND
-
Sensör 3 için 0V24 referans potansiyeli
27
V024
Çıkış
Sensör 3 için 24 V gerilim beslemesi
28
DI3
Giriş
Sensör 4’den anahtarlama sinyali
29
GND
-
Sensör 4 için 0V24 referans potansiyeli
30
V024
Çıkış
Sensör 4 için 24 V gerilim beslemesi
31
DO0
Çıkış
Aktör 1’den anahtarlama sinyali
32
GND2
-
Aktüatör 1 için 0V24 referans potansiyeli
33
DO1
Çıkış
Aktör 2’den anahtarlama sinyali
34
GND2
-
Aktüatör 2 için 0V24 referans potansiyeli
Aktüatörler için 24 V gerilim beslemesi
Sadece MFI23: Rezerve edildi
sadece MFZ.6, MFZ.7 ve MFZ.8 için: Klemens 15 veya 16 ile köprülü
35
V2I24
Giriş
36
GND2
-
Aktüatörler için 0V24 referans potansiyeli
sadece MFZ.6, MFZ.7 ve MFZ.8 için: Klemens 17 veya 18 ile köprülü
1) MFZ26J ve MFZ28J alan dağıtıcılarla bağlantılı olarak bakım şalteri geribildirim sinyali (normalde açık
kontak) kullanılır. Kontrol ünitesi üzerinden değerlendirmek mümkündür.
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
45
6
Elektrik bağlantısı
AS-Interface arabirimleri MFK.. için Giriş / Çıkış (I/O) bağlantıları
M12 fiş konnektör
üzerinden
bağlantı
4 dijital girişli ve 2 dijital çıkışlı fieldbus arabirimleri MF.22, MQ.22, MF.23
•
Sensörler / Aktüatörler M12 soket veya klemensler üzerinden bağlanmalıdır
•
Çıkışlar kullanıldığında: 24 V, V2I24 / GND2’ye bağlanmalıdır
•
İki kanallı sensörler / aktüatörler DI0, DI2 ve DO0’a bağlanmalıdır. Bu durumda DI1,
DI3 ve DO1 artık kullanılmazlar
24 V
(V024)
24 V
(V024)
DI1
DI0
[1]
DO0
DI2
GND
GND
GND2
DIO
DI2
DO0
DI1
DI3
DO1
1 4 53 2
24 V
(V024)
DI1
DO1
DI3
24 V
(V024)
GND
DI3
GND
DO1
GND2
06797AXX
[1] MFZ26J ve MFZ28J alan dağıtıcılarla bağlantılı olarak DI0 kullanılmamalıdır
Dikkat: Koruma türü IP65’in sağlanabilmesi için, kullanılmayan bağlantılar M12
kapaklarla kapatılmalıdır!
46
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Elektrik bağlantısı
Hazır kabloların bağlanması
6.7
6
Hazır kabloların bağlanması
Alan dağıtıcı
MFZ.3. veya
MFZ.6. ile
MOVIMOT
arası bağlantı
(Parça numarası
0 186 725 3)
+
DT/DV..MM
MFZ.3
MFZ.6
51246AXX
Kablo bağlantı yeri
Damar rengi / Tanımı
L1
siyah / L1
L2
siyah / L2
L3
siyah / L3
24 V
kırmızı / 24V
Ø
beyaz / 0V, beyaz / 0V
RS+
turuncu / RS+
RS-
yeşil / RS–
PE klemensi
yeşil-sarı + Ekran sonu
L
R
L
R
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Sadece sola dönüş mümkün;
Sağa dönüş değerleri ayarlandığında
tahrik ünitesi durur
24V
Sadece sağa dönüş mümkün
Sola dönüş değerleri ayarlandığında
tahrik ünitesi durur
24V
Her iki yön de etkin
L
R
24V
L
R
24V
Dönme yönünün
serbest bırakılması
dikkate alınmalıdır
MOVIMOT® klemensi
Tahrik ünitesi inhibite veya durur
47
6
Elektrik bağlantısı
Hazır kabloların bağlanması
Alan dağıtıcı
MFZ.7. veya
MFZ.8. ile üç
faz motor
arası bağlantı
(Parça Numarası
0 186 742 3)
+
DT/DV
MFZ.8
MFZ.7
51245AXX
Kablonun dış ekranı bir EMC uyumlu metal kablo rakoru üzerinden motor klemens
kutusunun gövdesine bağlanmalıdır.
Kablo bağlantı yeri
48
Motor klemensi
Damar rengi / Tanımı
U1
siyah / U1
V1
siyah / V1
W1
siyah / W1
4a
kırmızı / 24V
3a
beyaz / 14
5a
mavi / 15
1a
siyah / 1
2a
siyah / 2
PE klemensi
yeşil-sarı + Ekran sonu (iç ekran)
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Elektrik bağlantısı
Hazır kabloların bağlanması
Motor Æ alan
dağıtıcı seçimi
MF../MM../Z.7.,
MQ../MM../Z.7.
6
1400 d/d:
Güç
[kW]
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
Motor Õ
Alan dağıtıcı
Fieldbus arabirimi MF.. ile
Fieldbus arabirimi MQ.. ile
DFR63L4/TH
–
MF../ MM03C / Z.7F 0 / BW11)
–
MQ../ MM03C / Z.7F 0 / BW11)
DFR63L4/BMG/TH .
–
MF../ MM03C / Z.7F 01)
–
MQ../ MM03C / Z.7F 01)
DT71D4/TH
MF../ MM03C / Z.7F 0 / BW1
MF../ MM05C / Z.7F 0 / BW11)
MQ../ MM03C / Z.7F 0 / BW1
MQ../ MM05C / Z.7F 0 / BW11)
DT71D4/BMG/TH .
MF../ MM03C / Z.7F 0
MF../ MM05C / Z.7F 01)
MQ../ MM03C / Z.7F 0
MQ../ MM05C / Z.7F 01)
DT80K4/TH
MF../ MM05C / Z.7F 0 / BW1
MF../ MM07C / Z.7F 0 / BW11)
MQ../ MM05C / Z.7F 0 / BW1
MQ../ MM07C / Z.7F 0 / BW11)
DT80K4/BMG/TH .
MF../ MM05C / Z.7F 0
MF../ MM07C / Z.7F 01)
MQ../ MM05C / Z.7F 0
MQ../ MM07C / Z.7F 01)
DT80N4/TH
MF../ MM07C / Z.7F 0 / BW1
MF../ MM11C / Z.7F 0 / BW11)
MQ../ MM07C / Z.7F 0 / BW1
MQ../ MM11C / Z.7F 0 / BW11)
DT80N4/BMG/TH .
MF../ MM07C / Z.7F 0
MF../ MM11C / Z.7F 01)
MQ../ MM07C / Z.7F 0
MQ../ MM11C / Z.7F 01)
DT90S4/TH
MF../ MM11C / Z.7F 0 / BW1
MF../ MM15C / Z.7F 0 / BW11)
MQ../ MM11C / Z.7F 0 / BW1
MQ../ MM15C / Z.7F 0 / BW11)
DT90S4/BMG/TH .
MF../ MM11C / Z.7F 0
MF../ MM15C / Z.7F 01)
MQ../ MM11C / Z.7F 0
MQ../ MM15C / Z.7F 01)
DT90L4/TH
MF../ MM15C / Z.7F 0 / BW1
–
MQ../ MM15C / Z.7F 0 / BW1
–
DT90L4/BMG/TH .
MF../ MM15C / Z.7F 0
–
MQ../ MM15C / Z.7F 0
–
1) Yüksek kısa süreli tork ile kombinasyonu
2900 d/d:
Güç
[kW]
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
MotorÖ
Alan dağıtıcı
Fieldbus arabirimi MF.. ile
Fieldbus arabirimi MQ.. ile
DFR63L4 / TH
MF../ MM03C / Z.7F 1 / BW1
MF../ MM05C / Z.7F 1 / BW11)
MQ../ MM03C / Z.7F 1 / BW1
MQ../ MM05C / Z.7F 1 / BW11)
DFR63L4 / BMG / TH
.
MF../ MM03C / Z.7F 1
MF../ MM05C / Z.7F 11)
MQ../ MM03C / Z.7F 1
MQ../ MM05C / Z.7F 11)
DT71D4 / TH
MF../ MM05C / Z.7F 1 / BW1
MF../ MM07C / Z.7F 1 / BW11)
MQ../ MM05C / Z.7F 1 / BW1
MQ../ MM07C / Z.7F 1 / BW11)
DT71D4 / BMG / TH .
MF../ MM05C / Z.7F 1
MF../ MM07C / Z.7F 11)
MQ../ MM05C / Z.7F 1
MQ../ MM07C / Z.7F 11)
DT80K4 / TH
MF../ MM07C / Z.7F 1 / BW1
MF../ MM11C / Z.7F 1 / BW11)
MQ../ MM07C / Z.7F 1 / BW1
MQ../ MM11C / Z.7F 1 / BW11)
DT80K4 / BMG / TH .
MF../ MM07C / Z.7F 1
MF../ MM11C / Z.7F 11)
MQ../ MM07C / Z.7F 1
MQ../ MM11C / Z.7F 11)
DT80N4 / TH
MF../ MM11C / Z.7F 1 / BW1
MF../ MM15C / Z.7F 1 / BW11)
MQ../ MM11C / Z.7F 1 / BW1
MQ../ MM15C / Z.7F 1 / BW11)
DT80N4 / BMG / TH .
MF../ MM11C / Z.7F 1
MF../ MM15C / Z.7F 11)
MQ../ MM11C / Z.7F 1
MQ../ MM15C / Z.7F 11)
DT90S4 / TH
MF../ MM15C / Z.7F 1 / BW1
–
MQ../ MM15C / Z.7F 1 / BW1
–
DT90S4 / BMG / TH .
MF../ MM15C / Z.7F 1
–
MQ../ MM15C / Z.7F 1
–
1) Yüksek kısa süreli tork ile kombinasyonu
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
49
Elektrik bağlantısı
Hazır kabloların bağlanması
6
Motor Æ alan
dağıtıcı seçimi
MF../MM../Z.8.,
MQ../MM../Z.8.
1400 d/d:
Güç
[kW]
Motor Õ
Alan dağıtıcı
Fieldbus arabirimi MF.. ile
Fieldbus arabirimi MQ.. ile
DFR63L4 / TH
–
MF../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF..1)
–
MQ../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF..1)
DFR63L4 / BMG / TH .
–
MF../ MM03C / Z.8F 0 / AF..1)
–
MQ../ MM03C / Z.8F 0 / AF..1)
DT71D4 / TH
MF../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF..
MF../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF..1)
MQ../ MM03C / Z.8F 0 / BW1 / AF..
MQ../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF..1)
DT71D4 / BMG / TH .
MF../ MM03C / Z.8F 0 / AF..
MF../ MM05C / Z.8F 0 / AF..1)
MQ../ MM03C / Z.8F 0 / AF..
MQ../ MM05C / Z.8F 0 / AF..1)
DT80K4 / TH
MF../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF..
MF../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF..1)
MQ../ MM05C / Z.8F 0 / BW1 / AF..
MQ../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF..1)
DT80K4 / BMG / TH .
MF../ MM05C / Z.8F 0 / AF..
MF../ MM07C / Z.8F 0 / AF..1)
MQ../ MM05C / Z.8F 0 / AF..
MQ../ MM07C / Z.8F 0 / AF..1)
DT80N4 / TH
MF../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF..
MF../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF..1)
MQ../ MM07C / Z.8F 0 / BW1 / AF..
MQ../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF..1)
DT80N4 / BMG / TH .
MF../ MM07C / Z.8F 0 / AF..
MF../ MM11C / Z.8F 0 / AF..1)
MQ../ MM07C / Z.8F 0 / AF..
MQ../ MM11C / Z.8F 0 / AF..1)
DT90S4 / TH
MF../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF..
MF../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF..1)
MQ../ MM11C / Z.8F 0 / BW1 / AF..
MQ../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF..1)
DT90S4 / BMG / TH .
MF../ MM11C / Z.8F 0 / AF..
MF../ MM15C / Z.8F 0 / AF..1)
MQ../ MM11C / Z.8F 0 / AF..
MQ../ MM15C / Z.8F 0 / AF..1)
DT90L4 / TH
MF../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF..
MF../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF..1)
MQ../ MM15C / Z.8F 0 / BW1 / AF..
MQ../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF..1)
DT90L4 / BMG / TH .
MF../ MM15C / Z.8F 0 / AF..
MF../ MM22C / Z.8F 0 / AF..1)
MQ../ MM15C / Z.8F 0 / AF..
MQ../ MM22C / Z.8F 0 / AF..1)
DV100M4 / TH
MF../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF..
MF../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF..1)
MQ../ MM22C / Z.8F 0 / BW2 / AF..
MQ../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF..1)
DV100M4 / BMG / TH .
MF../ MM22C / Z.8F 0 / AF..
MF../ MM30C / Z.8F 0 / AF..1)
MQ../ MM22C / Z.8F 0 / AF..
MQ../ MM30C / Z.8F 0 / AF..1)
DV100L4 / TH
MF../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF..
MF../ MM3XC / Z.8F 0 / BW2 / AF..1)
MQ../ MM30C / Z.8F 0 / BW2 / AF..
MQ../ MM3XC / Z.8F 0 / BW2 / AF..1)
DV100L4 / BMG / TH .
MF../ MM30C / Z.8F 0 / AF..
MF../ MM3XC / Z.8F 0 / AF..1)
MQ../ MM30C / Z.8F 0 / AF..
MQ../ MM3XC / Z.8F 0 / AF..1)
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
1) Yüksek kısa süreli tork ile kombinasyonu
50
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Elektrik bağlantısı
Hazır kabloların bağlanması
6
2900 d/d:
Güç
[kW]
MotorÖ
Alan dağıtıcı
Fieldbus arabirimi MF.. ile
Fieldbus arabirimi MQ.. ile
DFR63L4 / TH
MF../ MM03C / Z.8F 1 / BW1 / AF..
MF../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF..1)
MQ../ MM03C / Z.8F 1 / BW1 / AF..
MQ../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF..1)
DFR63L4 / BMG / TH .
MF../ MM03C / Z.8F 1 / AF..
MF../ MM05C / Z.8F 1 / AF..1)
MQ../ MM03C / Z.8F 1 / AF..
MQ../ MM05C / Z.8F 1 / AF..1)
DT71D4 / TH
MF../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF..
MF../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF..1)
MQ../ MM05C / Z.8F 1 / BW1 / AF..
MQ../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF..1)
DT71D4 / BMG / TH .
MF../ MM05C / Z.8F 1 / AF..
MF../ MM07C / Z.8F 1 / AF..1)
MQ../ MM05C / Z.8F 1 / AF..
MQ../ MM07C / Z.8F 1 / AF..1)
DT80K4 / TH
MF../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF..
MF../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF..1)
MQ../ MM07C / Z.8F 1 / BW1 / AF..
MQ../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF..1)
DT80K4 / BMG / TH .
MF../ MM07C / Z.8F 1 / AF..
MF../ MM11C / Z.8F 1 / AF..1)
MQ../ MM07C / Z.8F 1 / AF..
MQ../ MM11C / Z.8F 1 / AF..1)
DT80N4 / TH
MF../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF..
MF../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF..1)
MQ../ MM11C / Z.8F 1 / BW1 / AF..
MQ../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF..1)
DT80N4 / BMG / TH .
MF../ MM11C / Z.8F 1 / AF..
MF../ MM15C / Z.8F 1 / AF..1)
MQ../ MM11C / Z.8F 1 / AF..
MQ../ MM15C / Z.8F 1 / AF..1)
DT90S4 / TH
MF../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF..
MF../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF..1)
MQ../ MM15C / Z.8F 1 / BW1 / AF..
MQ../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF..1)
DT90S4 / BMG / TH .
MF../ MM15C / Z.8F 1 / AF..
MF../ MM22C / Z.8F 1 / AF..1)
MQ../ MM15C / Z.8F 1 / AF..
MQ../ MM22C / Z.8F 1 / AF..1)
DT90L4 / TH
MF../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF..
MF../ MM30C / Z.8F 1 / BW2 / AF..1)
MQ../ MM22C / Z.8F 1 / BW2 / AF..
MQ../ MM30C / Z.8F 1 / BW2 / AF..1)
DT90L4 / BMG / TH .
MF../ MM22C / Z.8F 1 / AF..
MF../ MM30C / Z.8F 1 / AF..1)
MQ../ MM22C / Z.8F 1 / AF..
MQ../ MM30C / Z.8F 1 / AF..1)
DV100M4 / TH
MF../ MM30C / Z.8F 1 / BW2/ AF..
MF../ MM3XC / Z.8F 1 / BW2/ AF..1)
MQ../ MM30C / Z.8F 1 / BW2/ AF..
MQ../ MM3XC / Z.8F 1 / BW2/ AF..1)
DV100M4 / BMG / TH .
MF../ MM30C / Z.8F 1 / AF..
MF../ MM3XC / Z.8F 1 / AF..1)
MQ../ MM30C / Z.8F 1 / AF..
MQ../ MM3XC / Z.8F 1 / AF..1)
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
1) Yüksek kısa süreli tork kombinasyonları
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
51
I
7
Devreye alma
Devreye alma
0
7
Devreye alma
7.1
Devreye alma
•
AS-Interface arabirimi (MFK) sökmeden/takmadan önce tüm besleme gerilimlerinin
kapatılmasını önermekteyiz!
•
AS-Interface arabirim bağlantısı 38. sayfada açıklanan bağlantı tekniği ile
bağlandığında, arabirim çıkarılsa dahi, AS-Interface ağı çalışmaya devam edebilir.
•
Ayrıca "Alan Dağıtıcının Devreye Alınması için Ek Uyarılar" bölümündeki uyarılar da
dikkate alınmalıdır.
1. MOVIMOT® ile AS-Interface bağlantı modülünün (MFZ61, MFZ63, MFZ66, MFZ67
veya MFZ68) bağlantılarını kontrol edin.
2. DIP anahtarını S1/1 (MOVIMOT® üzerinde) ON konumuna getirin (= Adres 1).
S1
S1
ON
ON
1
1
2
3
2
3
4
5
6
8
7
05064AXX
3. MOVIMOT® cihazda istenen değer potansiyometresi f1 ile maksimum devir sayısını
ayarlayın.
100
f [Hz]
75
f1
5 6
50
25
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
[1]
05066BXX
[1] Potansiyometre konumu
4. Kapağın vidasını (conta ile) tekrar yerleştirin.
5. Anahtar f2 ile (MOVIMOT® üzerinde) minimum frekansı fmin ayarlayın.
5 6 7 8
3 4
5 6 7 8
3 4
52
Fonksiyon
Ayar
Anahtar pozisyonu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Minimum frekans fmin [Hz]]
2
5
7
10
12
15
20
25
30
35
40
6. Seçilen fonksiyon modülüne bağlı olarak t1 anahtarı (MOVIMOT®) ile rampa
zamanını ayarlayın (fonksiyon modülü 1’de anlamsızdır). Rampa zamanları 50 Hz
istenen değer adımına göre verilir.
Fonksiyon
Anahtar pozisyonu
Rampa zamanı t1 [s]
Ayar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,1
0,3
0,2
0,5
0,7
1
2
3
5
7
10
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Devreye alma
Devreye alma
I
7
0
7. MOVIMOT® üzerinde istenen dönme yönünün etkin olup olmadığını kontrol edin.
Anlamı
aktif
•
Her iki yön de etkin
•
•
Sadece sağa dönüş etkin
İstenen sola dönüş değerleri ayarlandığında tahrik ünitesi
durur
•
•
Sadece sola dönüş mümkün
İstenen sağa dönüş değerleri ayarlandığında tahrik ünitesi
durur
•
Tahrik ünitesi bloke edilir veya durur
R
L
aktif değil
24V
aktif değil
R
L
aktif
24V
aktif değil
R
L
aktif değil
24V
aktif
R
L
Klemens L
aktif
24V
Klemens R
8. İstenen AS-Interface adresi bir adresleme aygıtı (bir sonraki bölüme bakınız) veya
daha sonra bir master (AS-Interface master’ınızın açıklamalarına bakınız) üzerinden
atanabilir.
9. AS-Interface gerilimini ve 24 V yardımcı gerilimi devreye alın. AS-Interface-PWR ve
AUX-PWR LED’leri yeşil olarak yanmalı ve SYS-F LED’i sönmelidir.
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
53
I
7
Devreye alma
Bir AS-Interface adresinin okunması
0
7.2
Bir AS-Interface adresinin okunması
Entegre edilmiş AS-Interface arabirimli Fieldbus arabirimleri fabrika çıkışı Adres 0 ile
teslim edilmektedir. Adres atanması (Adres 1 ile 31 arası) aşağıdaki gibi yapılabilir:
•
Fieldbus arabirimlerinin değiştirilmesinde, projelendirilmiş bir AS-Interface sistemi
içerisinde adres otomatik olarak atanır. Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi
gerekir:
– Yeni Fieldbus arabiriminin adresi Adres 0 olmalıdır.
– Birden fazla Fieldbus arabirimi değiştirilecekse, cihazlar teker teker (arka arkaya)
değiştirilmelidir.
Bir "Handheld"
cihaz ile slave
adresi
programlama
•
Adres sistem Master’ı üzerinden manuel olarak verilir (birden fazla fieldbus arabirimi
için aynı adresin atanmaması için, Fieldbus arabirimleri AS-Interface kablosuna arka
arkaya bağlanmalıdır).
•
Adres AS-Interface "Handheld" programlama cihazı üzerinden manuel olarak verilir
(Fieldbus arabirimleri AA_Interface kablosuna bağlanmadan önce aşağıdaki bölüme
bakınız).
AS-Interface adresleme cihazları aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:
•
Bir AS-Interface slave adresinin okunması ve değiştirilmesi
•
AS-Interface profilinin okunması
•
Veri bitlerinin okunması ve değiştirilmesi
•
Fonksiyon kontrolü ve deneme çalıştırması. "Handheld" cihazlar işletme için yeterli
gerilime sahip olmadıklarından, fonksiyon kontrolü ve deneme çalıştırması için harici
gerilim beslemesi (AUX-PWR) gereklidir.
Bir "Handheld" programlama aygıtı kullanıldığında, Fieldbus arabirimi üzerinde bulunan
AS-Interface fişli konnektörüne uyan iki damarlı bir bağlantı kablosu gerekir (aşağıdaki
resme bakınız).
4
3
1
2
X11
1: AS-Interface +
2: 0V24 [1]
3: AS-Interface [1]
4: 24V
57680AXX
[1] Adres atamak için Pin 2 + 4 gerekli değildir.
•
54
El adresleme cihazı AS-Interface fiş konnektörüne sadece Pin 1 (AS-Interface +)
ve 3 (AS-Interface –) üzerinden bağlanmalıdır.
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Devreye alma
Bir AS-Interface adresinin okunması
I
7
0
Örnek
Örnek: Her AS-Interface katılımcısına teker teker adres verilir (A) ve daha sonra tekrar
AS-Interface içine entegre edilirler (B).
A
B
MFK../Z66.
MFK../Z66.
[1]
58453AXX
[1] AS-Interface adresleme cihazı
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
55
I
8
AS-Interface arabirimi MFK..’nın fonksiyonu
Fonksiyon modüllerine genel bakış
0
8
AS-Interface arabirimi MFK..’nın fonksiyonu
AS-Interface arabirimi MFK ile MOVIMOT® AC motorları kontrol edilebilir. Bu arabirim
7.4-Profil "Four Bit Mode" slave’li bir AS-Interface slave’dir (IO=7, ID=4, ID1=F, ID2=0).
MOVIMOT® AS-Interface üzerinden çevrimsel işletmede 4 Bit üzerinden kontrol edilir.
Veri bitlerinin anlamı aktif olan fonksiyon modülü tarafından belirlenir. Fonksiyon
modüllerinin her biri, 7.4 protokolünün parametre kanalı üzerinden AS-Interface ile
okunup yazılabilen parametrelere (FP = Fonksiyon Parametresi) sahiptir. Aktif fonksiyon
modülü de parametre kanalı üzerinden seçilir. Fabrika tarafından standart olarak
fonksiyon modülü 1 etkinleştirilmiştir (şu anda sadece Fonksiyon Modülü 1 ve 11
mevcuttur).
8.1
Fonksiyon modüllerine genel bakış
Aktüel olarak entegre edilmiş fonksiyon modülleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Fonksiyon
modülü
Tahrik fonksiyonu
I/O Fonksiyonu
Diğer bilgiler
1
•
•
•
•
•
Sayfa 57
•
6 sabit istenen değer
3 Rampa
Motor potansiyometresi
fonksiyonu
(+ Rampa)
Frenin serbest bırakılmadan
ayrılması
•
2 – 10
Bu fonksiyon donatılmadı
Bu fonksiyon donatılmadı
–
11
–
•
Sayfa 60
•
56
2 sensör (DI2, DI3)
Motor potans. yukarı
aşağı
Çıkış yok
4 çıkış
(DI0, DI1, DI2, DI3)
2 çıkış
(DO0, DO1)
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
AS-Interface arabirimi MFK..’nın fonksiyonu
Fonksiyon modülünün açıklaması
I
8
0
8.2
Fonksiyon modülünün açıklaması
Fonksiyon
modülü 1
Master ile slave arasındaki devirsel veri alışverişi bir sonraki bölümde açıklanmıştır.
Veri aktarımı
Master Æ Slave
Masteden slave’e veri aktarımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Veri aktarımı Slave
Æ Master
4-Bit kodlandı
Anlamı
0000bin = 0dez
Hızlı dur/inhibit
0001bin = 1dez
Dur/inhibit (yukarı rampasını kullanır)
0010bin = 2dez
Serbest + İstenen değer n11
0011bin = 3dez
Serbest + İstenen değer n12
0100bin = 4dez
Serbest + İstenen değer n13
0101bin = 5dez
Serbest + İstenen değer n21
0110bin = 6dez
Serbest + İstenen değer n22
0111bin = 7dez
Serbest + İstenen değer n23
1000bin = 8dez
Motor potansiyometresi: Saat yönünde enable
1001bin = 9dez
Motor potansiyometresi: Saatin aksi yönde enable
1010bin = 10dez
Rezerve edildi
1011bin = 11dez
Rezerve edildi
1100bin = 12dez
Rezerve edildi
1101bin = 13dez
Rezerve edildi
1110bin = 14dez
Frenin serbest bırakılmadan ayrılması
MOVIMOT®-DIP anahtarı S2/2 aktif ise
(diğer bilgiler için, bkz. MOVIMOT® işletme kılavuzu)
1111bin = 15dec
Reset (sadece MOVIMOT® hatasında etkindir)
Slave’den master’a veri aktarımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
4-Bit kodlandı (teker
teker)
Anlamı
Bit 0
Hazır mesajı
Bit 1
enable
Bit 2
Dijital giriş DI2
Bit 3
Dijital giriş DI3
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
57
8
I
AS-Interface arabirimi MFK..’nın fonksiyonu
Fonksiyon modülünün açıklaması
0
Fonksiyon Modülü
1’in Parametreleri
Motor
potansiyometresi
fonksiyonu
Fonksiyon Modülü 1’in parametreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Index
Erişim türü
Tip
Varsayılan
Anlamı
20hex
32dec
okuma/yazma
INT16
% 5 = 0333hex
İstenen değer n11
21hex
33dec
okuma/yazma
INT16
% 25 = 1000hex
İstenen değer n12
22hex
34dec
okuma/yazma
INT16
% 50 = 2000hex
İstenen değer n13
23hex
35dec
okuma/yazma
INT16
–% 5 = FCCDhex
İstenen değer n21
24hex
36dec
okuma/yazma
INT16
–% 25 = F000hex
İstenen değer n22
25hex
37dec
okuma/yazma
INT16
–% 50 = E000hex
İstenen değer n23
26hex
38dec
okuma/yazma
UINT16
1000
Rampa [ms]
27hex
39dec
okuma/yazma
UINT16
1000
Rampa alçalan [ms]
28hex
40dec
okuma/yazma
UINT16
100
Hızlı durma rampası [ms]
29hex
41dec
okuma/yazma
UINT16
20000
Motor potansiyometresi rampası [ms]
2Ahex
42dec
okuma
UINT16
0
Durum
2Bhex
43dec
okuma
UINT16
0
Hata no’su diyagnostik halkasındaki
gibi
Motor potansiyometresi fonksiyonu daimi devir kontrolü için kullanılır. Rampa zamanları,
istenen değerdeki Íf = 50 Hz değişmeyi dikkate alır.
Rampa yukarıya/Rampa aşağıya Æ Index 41dec
•
Ayar aralığı: 0,2 ... 20 ... 50 s
•
24 V-Kapat ve 24 V-Aç sonrası, veya serbest bırakma geri, alındığında, tahrik ünitesi
nmin (fmin) ile başlar.
•
Tahrik ünitesi motor potansiyometresi fonksiyonu ile serbest bırakıldığında
(AS-Interface kodu "8" veya "9") ve ilgili giriş klemenslerinden birinde (DI0 veya DI1)
"1" sinyali bulunduğunda, rampa etkinleşir.
n
nmax
nmin
[1]
"1"
t
"0"
"1"
t
"0"
"1"
t
"0"
t
DI0
DI1
51402AXX
[1] AS-Interface = "8" veya "9"
58
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
AS-Interface arabirimi MFK..’nın fonksiyonu
Fonksiyon modülünün açıklaması
I
8
0
Fonksiyon
modülü 1 ile
bağlantılı
MOVIMOT® ek
fonksiyonları
MOVIMOT® ek fonksiyonları kullanılırken, aşağıdaki tablo mutlaka dikkate alınmalıdır.
Ek fonksiyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiler "MOVIMOT® MM..C" işletme kılavuzunda verilmiştir.
Ek fonksiyon
MOVIMOT® sınırlamaları
(motora entegre edilmiş)
MOVIMOT® sınırlamaları
(Z.7 ve Z.8 alan dağıtıcılara entegre)
1
Rampa zamanları uzatılmış MOVIMOT®
–
–
2
Akım sınırlandırması ayarlanabilen
MOVIMOT® (aşıldığında hata)
–
–
3
Akım sınırlandırması ayarlanabilen
MOVIMOT® (klemens f1/f2 üzerinden
değiştirilebilir)
–
–
4
Bus parametre ayarlı MOVIMOT®
mümkün değil
mümkün değil
5
Z.7 ve Z.8 alan dağıtıcıda motor korumalı
MOVIMOT®
mümkün değil
Bus parametre ayarı mümkün değildir
6
Maksimum PWM frekansı 8 kHz olan
MOVIMOT®
–
–
7
Hızlı çalıştırma/durdurmalı MOVIMOT®
Hızlı stop fonksiyonu (Bit 9) mümkün
değildir
Hızlı stop fonksiyonu (Bit 9) mümkün
değildir
Mekanik fren sadece MOVIMOT®
tarafından kontrol edilebilir. Frenin
röle çıkışı tarafından programlanması
mümkün değildir.
8
Minimum frekansı 0 Hz olan MOVIMOT®
Motor Potansiyometre fonksiyonu
kullanıldığında mümkün değildir
Motor Potansiyometre fonksiyonu
kullanıldığında mümkün değildir
9
Kaldırma uygulamaları için MOVIMOT®
Hızlı stop fonksiyonu (Bit 9) mümkün
değildir
mümkün değil
10
Minimum frekans 0 Hz’lı ve düşük
frekanslarda düşük momentli MOVIMOT®
Motor Potansiyometre fonksiyonu
kullanıldığında mümkün değildir
Motor Potansiyometre fonksiyonu
kullanıldığında mümkün değildir
11
Şebeke-faz kaybı denetimi aktif değil
–
–
12
Z.7 ve Z.8 alan dağıtıcıda motor korumalı
ve hızlı start/stop’lu MOVIMOT®
mümkün değil
Hızlı stop fonksiyonu (Bit 9) mümkün
değildir
Mekanik fren sadece MOVIMOT®
tarafından kontrol edilebilir. Frenin
röle çıkışı tarafından programlanması
mümkün değildir.
13
Genişletilmiş n-denetimli kaldırma düzeni
uygulamaları için MOVIMOT®
Hızlı stop fonksiyonu (Bit 9) mümkün
değildir
mümkün değil
14
Kayma kompanzasyonu devre dışı
bırakılmış MOVIMOT®
–
–
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
59
I
8
AS-Interface arabirimi MFK..’nın fonksiyonu
Fonksiyon modülünün açıklaması
0
Fonksiyon
modülü 11
Fonksiyon modülü 1 aktif olduğunda, master ile slave arasındaki veri alışverişi bir
sonraki bölümde açıklanmıştır.
Veri aktarımı
Master Æ Slave
Masteden slave’e veri aktarımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Veri aktarımı
Slave Æ Master
4-Bit kodlandı
Anlamı
Bit 0
Dijital çıkış DO0
Bit 1
Dijital çıkış DO0
Bit 2
–
Bit 3
–
Slave’den master’a veri aktarımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
4-Bit kodlandı
Anlamı
Bit 0
Dijital giriş DI0
Bit 1
Dijital giriş DI1
Bit 2
Dijital giriş DI2
Bit 3
Dijital giriş DI3
Fonksiyon modülü 11’e parametre atanmamıştır.
60
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
AS-Interface arabirimi MFK..’nın fonksiyonu
Fonksiyon modüllerine indeks atanması
I
8
0
8.3
Fonksiyon modüllerine indeks atanması
Fonksiyon modüllerinin parametreleri 16 Bit değerlerdir. Bu değerler parametreye bağlı
olarak ön işaretli veya işaretsiz olarak algılanırlar.
Index
Anlamı
Erişim
Varsayılan
değer
0dec
Aktif fonksiyon modülü
okuma/yazma, sadece MOVIMOT®
serbest değilse
Değer = 1 = Fonksiyon modülü 1
Değer = 11 = Fonksiyon modülü 11
1
rezerve edildi
okuma/yazma
0
1dec – 31dec
32dec – 63dec
Parametre Fonksiyon
modülü 1
64dec – 383dec
Rezerve edildi
Fonksiyon modülleri tanımlamaları için, bkz. sayfa 57.
8.4
Parametre aktarımı uyarıları
MOVIMOT® parametre/diyagnoz dizesi aktarılırken de işletilebilir. Parametre aktarımı
1,2 saniyeden fazla sürerse, MOVIMOT® PO1 üzerinden durdurulur.
İndeks 0 aktif fonksiyon modülünü değiştirmek için kullanılır ve sadece, MOVIMOT®
tahrik ünitesi inhibitte değilse yazılabilir. MOVIMOT® İndeks 0 yazılırken serbest
bırakıldığında, değer kabul edilmez (bir hata mesajı oluşmaz).
•
Dikkat: Parametre verileri kontrol ünitesi ile MFK arasında, hızlı bir şekilde
sürekli parametre veri alışverişi yapıldığında, bazı şartlar altında (bazı
AS-Interface slave’lerde ) periyodik (sayısal) veri aktarımı önlenir! Bu durum
AS-Interface sisteminden kaynaklanmaktadır ve cihaz üreticisi tarafından
etkilenemez.
•
Bu nedenle, özellikle Fonksiyon Modülü 1 ile işletmede, MOVIMOT® kontrolü
veya kapatılması mümkün değildir!
•
Giderilmesi: Periyodik parametre alışverişi önlenmelidir!
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
61
I
8
AS-Interface arabirimi MFK..’nın fonksiyonu
Yaz parametresi bayt açılımı
0
8.5
Yaz parametresi bayt açılımı
Parametre yazarken, ilk iki bayt başlangıç indeksi olarak algılanır.
[1]
Byte
[2]
1
2
3
4
5
6
7
8
65
66
0
2
0
0
[3]
[4]
[5]
[6]
06110AXX
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Başlangıç indeksi (örnek: Index 32dec = 20hex)
Parametre verileri (max. 64 Bytes)
"Startindex" parametresi verileri
"Startindex + 1" parametresi verileri
"Startindex + 2" parametresi verileri
"Startindex + 31" parametresi verileri
Aşağıdaki baytlar (maks. 64) aşağıdaki indekslerde yazılacak verilerdir. İlk bayt, değeri
en yüksek olandır. Aktarılan bayt sayısı daima çift sayı olmalıdır.
Sadece iki bayt yazıldığında, sadece bir sonraki okuma komutunun indeksi verilir.
Parametre değiştirilmez.
Örnek
Fonksiyon modülü 1’de n11 ile n23 arasındaki devir sayısı değerlerinin verilmesi:
1
0
2
0
2
3
0
0
4
6
Başlangıç
indeksi
6
5
7
1
6
9
0
7
0
2
8
6
6
9
C 3
10
0
0
7
11
3
12
9
A
2
13
E
0
14
0
% 10
% 40
% 60
% 75
% 90
% –50
İndeks 20
İndeks 21
İndeks 22
İndeks 23
İndeks 24
İndeks 25
0
Devir sayısının hesaplanması için, bkz. "MOVILINK® – Cihaz Profili"
8.6
Oku parametresi bayt açılımı
Daima en son yazılan parametrenin son 2 baytı okunur. Her okuma işleminde İndeks 1
artar. Çalıştırıldığından beri okuma veya yazma yapılmamışsa, İndeks 0 değerindedir.
Belirli bir indeksin okunabilmesi için, bir sonraki oku komutunu veren 2 baytlık bir yaz
komutu gönderilmelidir.
Bir parametre okunurken, ilk iki bayt indeksi belirlemektedir. Daha sonra gelen baytlar
okunan indeksin içeriğini (tarih) belirler. İlk bayt her zaman değeri en yüksek olandır.
Byte
1
0
3
2
2
0
1
[1]
1
4
0
0
0
[2]
06112AXX
[1] Okunacak indeks
[2] İndeks tarihi
62
(Örnek İndex 33dec 21hex)
(Örnek n12 = 1000hex = % 25)
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
AS-Interface arabirimi MFK..’nın fonksiyonu
Okuma diyagnostiği
I
8
0
8.7
Okuma diyagnostiği
MOVILINK® profilinin diyagnoz dizesi üzerinden AS-Interface ile güncel işlem verileri
okunabilir
16 bit uzunluktaki
diyagnoz
dizesinin yapısı
Byte
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2 7 1 C 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 2 0 6 0 0 0 0 0 E 0 6
[1]
[2]
PO1
PO2
PO3
PI1
PI2
PI3
06111AXX
PO
PI
[1]
[2]
=
=
=
=
İşlem çıkış verileri
İşlem giriş verileri
Sürüm
Durum mesajı
MOVIMOT® ile iletişim normal = PI1
MOVIMOT® ile iletişim arızalı = 5B20hex (sistem hatası)
MOVIMOT® ile henüz veri alışverişi başlamadı ise:
• PO1 = 0
• PO2 = 0
• PO3 = 0
• PI1 = 0020hex
• PI2 = 0000hex
• PI3 = 0020hex
İletişim hatası
MOVIMOT® ile bir iletişim hatası oluştuğunda, PI1 için 5B20hex verilir. Durum mesajı,
PI1’in durumunun yanı sıra şu hata kodunu da verebilir:
•
EEPROM hatası:
19 20hex – 25dec 32dec Æ Frekans çevirici inhibite
•
Çıkışta kısa devre:
53 20hex – 83dec 32dec
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
63
I
8
AS-Interface arabirimi MFK..’nın fonksiyonu
MFK sistem hatası/MOVIMOT® hatası
0
8.8
MFK sistem hatası/MOVIMOT® hatası
MFK bir sistem hatası bildirdiğinde ("SYS-FAULT" LED’i sürekli olarak yanar), MFK ile
MOVIMOT® arasındaki iletişim kesilir. Bu sistem hatası 91dec hata kodu olarak,
diyagnoz kanalı ve işlem giriş verileri durum sözcükleri üzerinden PLC’ye gönderilir.
Bu sistem hatası genelde kablolama hatalarına veya MOVIMOT® frekans
çeviricide 24 V besleme problemlerine işaret ettiğinden, kumanda sözcüğü
üzerinden RESET mümkün değildir! İletişim bağlantısı tekrar sağlandığında, bu
hata kendiliğinden geri çekilir. MFK’nin ve MOVIMOT® çeviricinin elektrik bağlantısını
kontrol edin. Artık geçerli MOVIMOT® durum bilgileri mevcut olmadığından, bir hata
oluştuğunda işlem giriş verileri geride belirli bir Bit deseni bırakırlar. Kontrol ünitesi
içerisindeki değerlendirme için artık sadece, durum sözcüğü biti 5 (arıza) ve hata kodu
kullanılabilir. Diğer tüm bilgiler geçersizdir!
İşlem giriş kelimesi
Hex değeri
Anlamı
PI1: Durum kelimesi 1
5B20hex
Hata kodu 91 (5Bhex), Bit 5 (arıza) = 1 Diğer durum
bilgileri geçersizdir!
PI2: Akım değeri
0000hex
Bu bilgi geçersizdir!
PI3: Durum kelimesi 2
0020hex
Bit 5 (arıza) = 1 Diğer durum bilgileri geçersizdir!
Dijital girişlerin giriş baytları
XXhex
Dijital girişlerin giriş bilgilerinin güncelleştirilmesi devam
eder!
Dijital girişlerin giriş bilgilerinin güncelleştirilmesi devam eder ve böylece kontrol ünitesi
içerisinde değerlendirilebilirler (bu durum fonksiyon modülü için öngörüldüyse).
64
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
AS-Interface arabirimi MFK..’nın fonksiyonu
LED göstergelerinin anlamları
I
8
0
8.9
LED göstergelerinin anlamları
AS-Interface arabirimi MFK üzerinde 4 diyagnoz LED'i bulunur:
AS-Interface PWR LED'i
•
AS-Interface FLT LED'i
•
AUX PWR LED’i
•
SYS-F LED’i
MFK AS-Interface
•
AS-i PWR
AS-i FLT
AUX PWR
SYS-F
51260AXX
"AS-Interface
PWR" LED'i
"AS-Interface
FLT" LED'i
LED
Anlamı
Hata giderilmesi
yeşil
AS-Interface beslemesi normal
–
kapalı
AS-Interface beslemesi yok
AS-Interface kablosunun bağlantısını kontrol edin
LED
Anlamı
Hata giderilmesi
kapalı
As-Interface iletişimi normal
–
kırmızı
AS-Interface ile veri alışverişi
yapılamıyor (50 ms’den daha
uzun bir süre AS-Interface ile veri
alışverişi yapılamazs, bu LED
yanar ve MOVIMOT® tahrik ünitesi
inhibite olur (PO1=0000hex))
•
•
LED
Anlamı
Hata giderilmesi
yeşil
24 V yardımcı gerilimi normal
–
kapalı
24V yardımcı gerilimi yok
24 VDC yardımcı gerilimini kontrol edin
AS-Interface master bağlantısını kontrol edin
AS-Interface master’ın projelendirme verilerini
kontrol edin
"AUX/PWR" LED’i
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
65
8
I
AS-Interface arabirimi MFK..’nın fonksiyonu
LED göstergelerinin anlamları
0
SYS-F LED’i
(kırmızı)
LED
Anlamı
Kapalı
•
MFK ve MOVIMOT® normal
işletme durumunda
–
1x yanıp
sönüyor
•
MFK’nin işletme durumu
NORMAL, MOVIMOT® hata
bildiriyor
Dijital bir çıkışta veya V024
sensör beslemesinde kısa
devre
•
•
66
Hata giderilmesi
•
•
Kontrol ünitesindeki MOVIMOT® durum kelimesi
1’deki hata numarasını değerlendirin
MOVIMOT®‘u kontrol ünitesi üzerinden resetleyin
Daha geniş bilgi için, bkz. MOVIMOT® işletme
kılavuzu
2x yanıp
sönüyor
•
PD verileri inhibite
olduğundan, MOVIMOT®
AS-Interface Master’den
gelen istenen değerlere
reaksiyon göstermiyor.
•
MOVIMOT® üzerindeki DIP anahtarı S1/1..4’ü
kontrol edin. PO verilerinin enable olabilmesi için
RS-485 Adres 1’i ayarlayın
Açık
•
MFK ile MOVIMOT®
arasındaki iletişim arızalı
veya kesildi
•
MFK ile MOVIMOT® arasındaki elektrik bağlantısını
kontrol edin (RS+ ve RS– klemensleri)
•
Alan dağıtıcısındaki bakım
şalteri OFF konumunda
•
Alan dağıtıcıdaki bakım şalterinin ayarını kontrol
edin
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Alan dağıtıcı için ek işletmeye alma uyarıları
Alan dağıtıcı MF.../Z.6., MQ.../Z.6.
I
9
0
9
Alan dağıtıcı için ek işletmeye alma uyarıları
İşletmeye alma "AS-Interface ile işletmeye alma" bölümünde açıklandığı gibi yapılır.
Alan dağıtıcılarının devreye alınması için aşağıdaki uyarılar da dikkate alınmalıdır.
9.1
Alan dağıtıcı MF.../Z.6., MQ.../Z.6.
Bakım şalteri
Z.6. alan dağıtıcıdaki bakım/hat koruma şalteri, hibrit kabloyu aşırı yüklenmeye karşı
korur ve
– MOVIMOT® şebeke beslemesini
– MOVIMOT® için 24-VDC beslemesini açıp kapatır.
Dikkat: Bakım/hat koruma şalteri sadece, MOVIMOT® motorunu şebekeden ayırır,
alan dağıtıcıyı değil.
Devre şeması:
"Safety Power"
[1]
GND
X20 / X29
24V
24V
GND
X40
L3
L1
L2
X1
MF.. / MQ..
X9
X40
X29
RS-
RS+
RS-485
MFZ.6F
[2]
X20
05976AXX
[1] MOVIMOT®‘un fieldbus modülü MF../MQ.. için 24-VDC gerilim beslemesi köprüsü
(fabrika tarafından kablolanmıştır)
[2] Hibrit kablo bağlantısı
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
67
I
9
Alan dağıtıcı için ek işletmeye alma uyarıları
Alan dağıtıcı MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7.
0
9.2
Alan dağıtıcı MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7.
Motor bağlantı
türünün kontrolü
Aşağıdaki şekle bakarak, seçilen alan dağıtıcı bağlantı türünün motorun bağlantı türüne
uygun olup olmadığını kontrol edin.
댴
W2
U2
V2
U1
V1
W1
쑶
W2
U2
V2
U1
V1
W1
03636AXX
Dikkat: Frenli motorlarda motorun klemens kutusuna fren redresörü bağlanmamalıdır!
Devre şeması
"Safety Power"
GND
GND
X20 / X29
24V
X40
24V
X1
L3
L1
L2
[1]
MF../MQ..
RS-
RS+
RS-485
TH1
TH2
15
13
14
W
V
U
MOVIMOT ®
MFZ.7F
X9 [2]
X40
X29
X20
06803AXX
[1] MOVIMOT®‘un fieldbus modülü MF../MQ.. için 24-VDC gerilim beslemesi köprüsü
(fabrika tarafından kablolanmıştır)
[2] Hibrit kablo bağlantısı
68
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Alan dağıtıcı için ek işletmeye alma uyarıları
Alan dağıtıcı MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7.
I
9
0
䉭
[1]
7
8
PE
5
6
1
2
3
4
L3
L3
[2]
J
PE
L1
L1
L2
L2
R
댳
L
X4
24V
TH
Alan
dağıtıcındaki
MOVIMOT®
frekans
çeviricinin dahili
kablolanması
X1
TH
13 15
X6
[3]
05986AXX
[1]
Bağlantı türünün ayarı için DIP anahtarı
Aşağıdaki şekle bakarak, seçilen motor bağlantı türünün DIP anahtarının
konumuna uygun olup olmadığını kontrol edin.
[2]
Dönme yönünün etkinlik durumu dikkate alınmalıdır
(standart durum: her iki yön de enable)
ϑ
ϑ
ϑ
TH
TH
TH
L
R
TH
Sadece sağa dönüş
enable
24V
R
L
TH
24V
Sadece sola dönüş
enable
R
L
TH
24V
Her iki yönde de
çalışabilir
04957AXX
[3]
Dahili fren direnci bağlantısı (sadece frensiz motorlarda)
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
69
I
9
Alan dağıtıcı için ek işletmeye alma uyarıları
Alan dağıtıcı MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8.
0
9.3
Alan dağıtıcı MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8.
Bakım şalteri
Z.8. alan dağıtıcının bakım şalteri
– MOVIMOT® şebeke beslemesini
– MOVIMOT® için 24-VDC beslemesini açıp kapatır.
Dikkat: Bakım şalteri alan dağıtıcıyı değil, sadece MOVIMOT® frekans çevirici ile
bağlı olan motoru şebekeden ayırır.
Devre şeması:
"Safety Power"
GND
GND
X20 / X29
24V
X40
24V
X1
L3
L1
L2
[1]
MF../MQ..
RS-
RS+
RS-485
TH1
TH2
15
13
14
W
V
U
MOVIMOT ®
MFZ.8F
X9 [2]
X40
X29
X20
05977AXX
®
[1] MOVIMOT ‘un fieldbus modülü MF../MQ.. için 24-VDC gerilim beslemesi köprüsü
(fabrika tarafından kablolanmıştır)
[2] Hibrit kablo bağlantısı
70
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Alan dağıtıcı için ek işletmeye alma uyarıları
Alan dağıtıcı MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8.
I
9
0
Motor bağlantı
türünün kontrolü
Aşağıdaki şekle bakarak, seçilen alan dağıtıcı bağlantı türünün motorun bağlantı türüne
uygun olup olmadığını kontrol edin.
댴
W2
U2
V2
U1
V1
W1
쑶
W2
U2
V2
U1
V1
W1
03636AXX
Dikkat: Frenli motorlarda motorun klemens kutusuna fren redresörü bağlanmamalıdır!
䉭
[1]
15
L1
L2
L3
+24VDC
L1
L2
L3
14
13
24V
TH
댳
R
X4
L
Alan dağıtıcıdaki
MOVIMOT®
frekans
çeviricinin dahili
kablolanması
[2]
J
[3]
TH
[4]
05981AXX
[1]
Bağlantı türünün ayarı için DIP anahtarı
Aşağıdaki şekle bakarak, seçilen motor bağlantı türünün DIP anahtarının
konumuna uygun olup olmadığını kontrol edin.
[2]
Dönme yönünün etkinlik durumu dikkate alınmalıdır
(standart durum: her iki yön de enable)
ϑ
ϑ
ϑ
TH
TH
TH
L
R
TH
24V
R
Sadece
sağa enable
L
TH
24V
Sadece
sola enable
R
L
TH
24V
Her iki yönde de
çalışabilir
04957AXX
[3]
Dahili fren direnci bağlantısı (sadece frensiz motorlarda)
[4]
Bakım şalteri
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
71
I
9
Alan dağıtıcı için ek işletmeye alma uyarıları
MOVIMOT® frekans çevirici alan dağıtıcıya entegre edilmiştir
0
9.4
MOVIMOT® frekans çevirici alan dağıtıcıya entegre edilmiştir
Aşağıdaki bölümde MOVIMOT® frekans çeviricinin alan dağıtıcıya entegre edilerek
çalıştırılması ile motora entegre edilerek çalıştırılması arasındaki farklar açıklanmaktadır.
MOVIMOT® alan
dağıtıcıya entegre
edildiğinde
değiştirilen
ayarlar
MOVIMOT®'a entegre edilmiş alan dağıtıcı Z7 veya Z.8 kullanıldığında değiştirilen
fabrika ayarlarına dikkat ediniz. Diğer ayarlar MOVIMOT®’a entegre edilmiş motor ile
aynıdır. Bu konuda "MOVIMOT® MM..C" işletme kılavuzu dikkate alınmalıdır.
DIP anahtarı S1:
S1
1
Anlamı
2
3
4
RS-485 Adresi
5
6
7
8
Yüksüz çalışma
sönümlemesi
20
21
22
23
Motor
koruması
Motor güç
kademesi
PWM Frekansı
ON
1
1
1
1
Kapalı
Motor bir kademe
daha küçük
Değişken
(16,8,4 kHz)
Açık
OFF
0
0
0
0
Açık
uyumlu
4kHz
Kapalı
İstenen değer potansiyometresi f1:
100
f [Hz]
75
f1
10
50
25
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
[1]
51261AXX
[1] Fabrika ayarı
72
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Kullanma ünitesi MFG11A
MOVIMOT® frekans çevirici alan dağıtıcıya entegre edilmiştir
I
10
0
10
Kullanma ünitesi MFG11A
Fonksiyon
Manüel kullanma ünitesi MFG11A, Fieldbus arabirimi yerine, herhangi bir MFZ..
bağlantı modülüne takılabilir ve MOVIMOT® tahrik ünitesinin manüel olarak kontrolü için
kullanılabilir.
P
STO
50030AXX
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
73
I
10
Kullanma ünitesi MFG11A
MOVIMOT® frekans çevirici alan dağıtıcıya entegre edilmiştir
0
Uygulama
MFG11A opsiyonunun kullanılması
Ekrandaki gösterge
Negatif gösterge değeri, örn.
Pozitif gösterge değeri, örn.
= Sola
50
= Sağa
50
Burada istenen değer potansiyometresi f1 ile ayarlanmış olan devir sayısı gösterilmektedir.
Örnek: Gösterge "50" = İstenen değer potansiyometresi ile ayarlanmış devir sayısının
% 50’si. Dikkat: Gösterge "0" ise, tahrik ünitesi fmin ile döner.
Devir sayısının
artırılması
Devir sayısının
düşürülmesi
Sağa:
Sola:
Sağa:
Sola:
MOVIMOT® inhibite
Bu tuşa basıldığında
MOVIMOT® enable
STOP
Ekran =
0FF
veya
Dikkat: MOVIMOT® enable yapıldıktan sonra belleğe kaydedilmiş en son değere ve dönme
yönüne geçer
Dönme yönünün
sağdan sola
değiştirilmesi
1.
ekrandaki gösterge =
olana kadar
0
2. Tekrar basıldığında
Dönme yönünün soldan
sağa değiştirilmesi
1.
dönme yönü sağdan sola değişir
ekrandaki gösterge =
olana kadar
0
2. Tekrar basıldığında
dönme yönü soldan sağa değişir
24-V-beslemesi tekrar açıldığında modül halen STOP durumundadır (gösterge =
OFF). Ok tuşu ile yön seçiminde tahrik ünitesi (istenen değer) 0’dan başlar.
74
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
MOVILINK®-cihaz profili
MOVIMOT® frekans çevirici alan dağıtıcıya entegre edilmiştir
11
11
MOVILINK®-cihaz profili
AS-Interface arabirimi MFK.. ile MOVIMOT® arasındaki iletişim, SEW-EURODRIVE
frekans çeviricilerinin tümü için aynı olan, 3 işlem verili MOVILINK® profili ile gerçekleşir.
MOVIMOT ®
MFK..
PO
PO1
PO2
PO3
PI1
PI2
PI3
PI
51330AXX
PO = İşlem çıkış verileri
PO1 = Kontrol kelimesi
PO2 = Hız (%)
PO3 = Rampa
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
PI = İşlem giriş verileri
PI1 = Durum kelimesi 1
PI2 = Çıkış akımı
PI3 = Durum kelimesi 2
75
MOVILINK®-cihaz profili
MOVIMOT® frekans çevirici alan dağıtıcıya entegre edilmiştir
11
İşlem çıkış
verileri
İşlem çıkış verileri MOVIMOT® frekans çeviriciye bir üst seviyedeki kontrol ünitesi
üzerinden verilir (kontrol bilgileri ve nominal değerler). Bu bilgiler MOVIMOT® içerisinde
RS-485 adresi (DIP anahtarları S1/1 – S1/4) 0 dışında bir değere ayarlandığında
etkinleşir. MOVIMOT® şu işlem çıkış verileri ile kontrol edilebilir:
•
PO1: Kontrol kelimesi
•
PO2: Hız [%] (nominal değer)
•
PO3: Rampa
Frenin tahrik ünitesi etkin yapılmadan ayrılması için sanal
klemensler, sadece MOVIMOT® anahtarı S2/2 = "ON"
(MOVIMOT®-işletme kılavuzu dikkate alınmalıdır)
Temel kumanda bloğu
15
PO1: Kontrol kelimesi
14
12
11
10
9
8
7
6
5
"1" =
Reset
Ek fonksiyon = 0 için rezerve edilmiştir
4
rezerve =" 0"
3
2
1
0
"1 1 0" = Etkin
diğer durumlarda "Dur"
Ön işaretli işlem değeri / % 0,0061
Örnek: –% 80 / % 0,0061 = – 13115 = CCC5hex
PO2: İstenen değer
PO3: Rampa (sadece
3 kelime protokolünde)
Kontrol kelimesi,
Bit 0...2
13
0’dan 50 Hz’e kadar geçen süre (ms) (Ayar aralığı: 100...10000 ms)
Örnek: 2,0 s = 2000 ms = 07DOhex
Kontrol komutu "etkin" Bit 0...2 ile ve kontrol kelimesi = 0006hex ile verilir. MOVIMOT®
etkin olabilmesi için, ayrıca giriş klemensinde SAĞA ve/veya SOLA girişleri +24 V’a
bağlanmış (köprü bağlantısı) olmalıdır.
Kontrol komutu "Dur" için Bit 2 = "0" resetlenmelidir. Diğer SEW frekans çevirici
serilerine uyum sağlamak için, dur komutu olarak 0002hex kullanılmalıdır. MOVIMOT®
genelde, Bit 0 ve Bit 1 durumlarından bağımsız olarak Bit 2 = "0" ile aktüel rampada
durur.
Kontrol kelimesi
Bit 6 = Reset
Arıza durumunda, Bit 6 = "1" (Reset) ile hata onaylanabilir. Kullanılmayan kontrol
bitlerine 0 değeri verilmesi uygundur.
Devir sayısı [%]
Nominal devir sayısı istenen değer potansiyometresi f1 ile ayarlanan maksimum devir
sayısının yüzdesi olarak verilmiştir.
Kodlama:
C000hex
= – % 100 (sola dönüş)
4000hex
= + % 100 (sağa dönüş)
Æ 1 basamak= % 0,0061
Örnek:
% 80, fmax, dönme yönü SOLA:
Hesaplanması: –% 80% / 0,0061 = –13115dec = CCC5hex
Rampa
76
İşlem verileri alışverişi üç işlem verisi üzerinden gerçekleştiğinde, güncel rampa üreteci
işlemde PA3 çıkış verisi kelimesine verilir. MOVIMOT® 2 işlem verisi ile kontrol
edildiğinde, anahtar t1 ile ayarlanmış olan rampa üreteci kullanılır.
Kodlama:
1 dijit = 1 ms
Aralık:
100...10000 ms
Örnek:
2,0 s = 2000 ms = 2000dec = 07D0hex
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
MOVILINK®-cihaz profili
MOVIMOT® frekans çevirici alan dağıtıcıya entegre edilmiştir
İşlem giriş verileri
11
İşlem giriş verileri MOVIMOT® frekans çeviriciden bir üst seviyedeki kontrol ünitesine
geri verilir ve durum ile nominal değer bilgilerinden oluşur. MOVIMOT® tarafından
desteklenen işlem giriş verileri:
•
PI1: Durum kelimesi 1
•
PI2: Çıkış akımı
•
PI3: Durum kelimesi 2
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Regülatör etkin = "1"
Cihaz etkin = "1"
PI1: Durum kelimesi 1
Cihaz durumu (Bit 5 = "0")
0 = Frekans çevirici hazır değil
2 = Etkin değil
4 = etkin
PO verileri etkin = "1"
Hata numarası (Bit 5 = "1")
Arıza/İkaz = "1"
Rezerve edildi
Rezerve edildi
Rezerve edildi
Rezerve edildi
16 Bit tam sayı, ön işaretli x % 0,1 IN
Örnek: 0320hex = 800 x % 0,1 IN = % 80 IN
PI2: Akım değeri
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Regülatör etkin = "1"
Cihaz etkin = "1"
PO verileri etkin = "1"
Rezerve edildi
Rezerve edildi
Arıza/İkaz = "1"
PI3: Durum kelimesi 2
(sadece 3 kelime
protokolünde)
Rezerve edildi
Rezerve edildi
O1 (fren)
"1" = Fren kapalı,
"0" = Fren ayrıldı
O2 (işletmeye hazır)
I1 (Sağa)
I2 (Sola)
I3 (Nominal değer f2)
rezerve 0
rezerve 0
rezerve 0
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
77
MFK diyagnozu
MFK diyagnoz arabirimi
12
12
MFK diyagnozu
12.1
MFK diyagnoz arabirimi
Diyagnoz
arabiriminin
yapısı
Diyagnoz arabirimi modüler elektronik ile birlikte 0 potansiyel seviyesinde bulunur.
Bu durum tüm MF../MQ..’lar için geçerlidir Fieldbus Arabirimleri. AS-Interface arabirimlerinde (MFK..) diyagnoz arabirimi MOVIMOT® potansiyelindedir.
Bu arabirime 4 kutuplu bir fiş konnektör RJ10 üzerinden erişilebilir. Arabirim, modül
kapağındaki kablo rakorunun altındadır.
GND RS- RS+ +5V
4 321
02876BXX
Arabirim
adaptörü
Diyagnoz arabirimi aşağıdaki opsiyonlara sahip normal bir PC’ye bağlanabilir:
•
RS-232 arabirimli UWS21B, parça numarası 1 820 456 2
•
USB arabirimli UWS11A, parça numarası 0 824 831 1
UWS21B
RS-232
RJ10
MF../MQ..
PC +
MOVITOOLS
USB11A
USB
RJ10
59987AXX
Teslimat içeriği:
78
•
Arabirim adaptörü
•
RJ10 fiş konnektörlü kablo
•
RS-232 (UWS21B) veya USB (USB11A) arabirim kablosu
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
MFK diyagnozu
MFK diyagnoz arabirimi
Önemli
diyagnostik
parametreleri
MOVIMOT® için arıza arama, MOVITOOLS®-Shell yazılımı ile Fieldbus arabirimi MF..
üzerinden gerçekleşir.
Gösterge
değerleri – 00.
İşlem değerleri
MOVIMOT® – 00. işlem değeri olarak çıkış akımını geri verir.
Gösterge
değerleri – 01.
Durum göstergeleri
MOVIMOT® durumu tam olarak çevrilir ve durum göstergesinde gösterilir.
Gösterge
değerleri – 04.
Dijital girişler
opsiyonu
Gösterge
değerleri – 06.
Dijital çıkışlar
opsiyonu
Menü No.
Parametre adı
İndeks
Anlamı / Uygulama
004
Çıkış akımı [% In]
8321
MOVIMOT® çıkış akımı
Menü No.
Parametre adı
İndeks
Anlamı / Uygulama
010
Frekans çeviricinin
durumu
8310
MOVIMOT® frekans çeviricinin durumu
011
Çalışma durumu
8310
MOVIMOT® çalışma durumu
012
Hata durumu
8310
MOVIMOT® Hata durumu
12
MF.. Fieldbus arabirimlerinin dijital girişleri opsiyonel MOVIMOT® girişi olarak gösterilir.
Bu girişlerin MOVIMOT® üzerine doğrudan etkileri olmadığından, klemens ataması
"işlevsiz" olarak yapılmıştır.
Menü No.
Parametre adı
İndeks
Anlamı / Uygulama
040
Dijital girişler DI10
8340
MF.. dijital giriş DI0’ların durumu
041
Dijital girişler DI11
8341
MF.. dijital giriş DI1’lerin durumu
042
Dijital girişler DI12
8342
MF.. dijital giriş DI2’lerin durumu
043
Dijital girişler DI13
8343
MF.. dijital giriş DI3’lerin durumu
044
Dijital girişler DI14
8344
MF.. dijital giriş DI4’lerin durumu
045
Dijital girişler DI15
8345
MF.. dijital giriş DI5’lerin durumu
048
Dijital girişler DI10
..DI17’lerin durumu
8348
Tüm dijital girişlerin durumu
MF.. Fieldbus arabirimlerinin dijital çıkışları opsiyonel MOVIMOT® çıkışı olarak
gösterilir. Bu çıkışların MOVIMOT® üzerine doğrudan etkileri olmadığından, klemens
ataması "işlevsiz" olarak yapılmıştır.
Menü No.
Parametre adı
İndeks
Anlamı / Uygulama
060
Dijital çıkışlar DO10
8352
MF.. dijital çıkış DO0’ların durumu
061
Dijital çıkışlar DO11
8353
MF.. dijital çıkış DO’ların durumu
068
Dijital çıkışlar DO10 – DO17
8360
MF.. dijital çıkış DO0 ve DO1’lerin durumu
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
79
MFK diyagnozu
MFK diyagnoz arabirimi
12
Gösterge
değerleri – 07.
Cihaz verileri
Gösterge
değerleri – 09.
Bus diyagnozu
80
Cihaz verileri altında MOVIMOT® ve Fieldbus arabirimi MF.. ile ilgili bilgiler gösterilir.
Menü No.
Parametre adı
İndeks
Anlamı / Uygulama
070
Cihaz tipi
8301
MOVIMOT® cihaz tipi
072
Opsiyon 1
8362
Cihaz tipi Opsiyon 1 = MF.. Tip
074
Yerleşik bellek Opsiyon 1
8364
Firmware Parça No MF..
076
Ana cihazın bellenimi
8300
Firmware Parça No MOVIMOT®
Bu menü noktasında tüm fieldbus verileri bulunur.
Menü No.
Parametre adı
İndeks
Anlamı / Uygulama
090
PD-yapılandırması
8451
MOVIMOT® için ayarlanan PD-yapılandırması
091
Fieldbus tipi
8452
MF.. ‘nin Fieldbus tipi
092
Fieldbus baud hızı
8453
MF.. ‘nin baud hızı
093
Fieldbus adresi
8454
MF.. DIP anahtarının fieldbus adresi
094
PO1 nominal değeri [hex]
8455
Fieldbus master’dan MOVIMOT®’a PO1
istenen değeri
095
PO2 istenen değeri [hex]
8456
Fieldbus master’dan MOVIMOT®’a PO2
istenen değeri
096
PO3 istenen değeri [hex]
8457
PO3 Fieldbus master’dan MOVIMOT®’a PO3
istenen değeri
097
PI1 gerçek değeri [hex]
8458
Fieldbus master’dan MOVIMOT®’a PI1
gerçek değeri
098
PI2 gerçek değeri [hex]
8459
Fieldbus master’dan MOVIMOT®’a PI2
gerçek değeri
099
PI3 gerçek değeri [hex]
8460
PI3 MOVIMOT®’tan Fieldbus master’a gerçek
değer
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
MOVIMOT® diyagnozu
Durum LED’i
13
MOVIMOT® diyagnozu
13.1
Durum LED’i
13
Durum LED’i MOVIMOT® frekans çeviricilerin üst tarafındadır (aşağıdaki resme
bakınız).
[1]
50867AXX
[1] MOVIMOT® durum LED’i
Durum LED’i
konumlarının
anlamları
3 renkli yanan LED ile işletme ve hata durumları gösterilir.
LED’in
rengi
LED’in durumu
Çalışma durumu
Açıklama
–
Kapalı
Çalışmaya hazır
değil
24 V beslenme gerilimi yok
sarı
Yanıp sönüyor
Çalışmaya hazır
değil
Kendini sınama fazı veya 24 V besleme gerilimi var,
fakat şebeke gerilimi yok
sarı
Hızlı olarak yanıp
sönüyor
Çalışmaya hazır
Tahrik ünitesi etkin değil, fakat fren ayrılıyor
(sadece S2/2 = "ON" ise)
sarı
Devamlı yanıyor
Çalışmaya hazır
fakat cihaz inhibit
24 V besleme gerilimi var, fakat enable sinyali yok
yeşil /
sarı
Dönüşümlü olarak
yanıp sönüyor
İşletmeye hazır
fakat timeout
Periyodik veri alışverişi arızalı
yeşil
Devamlı yanıyor
Cihaz etkin
Motor çalışıyor
yeşil
Hızlı olarak yanıp
sönüyor
Akım sınırı aktif
Tahrik ünitesi akım sınırına ulaştı
kırmızı
Devamlı yanıyor
Çalışmaya hazır
değil
24 VDC beslemesini kontrol edin.
Hafif dalgalı düz bir doğru akım mevcut olması
gerektiği dikkate alınmalıdır (artık dalgalanma
maks. % 13).
kırmızı
2x yanıp sönüyor, Ara
Hata 07
DC-link gerilimi çok yüksek
kırmızı
Yavaş yanıp sönüyor
Hata 08
Devir denetimi hatası (sadece S2/4="ON" ise)
Hata 90
Hata 09
Motor – frekans çeviricinin koordinasyonu yanlış
(örn. MM03 – DT71D4 Ö)
Hata 17 – 24, 37
CPU hatası
Hata 25, 94
EEPROM hatası
Hata 01
Çıkış katında aşırı akım
Hata 11
Çıkış katında aşırı sıcaklık
kırmızı
3x yanıp sönüyor, Ara
kırmızı
4x yanıp sönüyor, Ara
Hata 84
Motorda aşırı sıcaklık
Motor – frekans dönüştürücü koordinasyonu yanlış
kırmızı
5x yanıp sönüyor, Ara
Hata 89
Frende aşırı sıcaklık
Motor – frekans dönüştürücü koordinasyonu yanlış
kırmızı
6x yanıp sönüyor, Ara
Hata 06
Şebekede faz hatası
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
81
MOVIMOT® diyagnozu
Hata tablosu
13
13.2
Hata tablosu
Hata
Nedeni / Giderilmesi
İletişimde zamanaşımı (motor durur,
hata kodu verilmez)
A
B
C
Bağlantı yok Ø, RS+, RS-MOVIMOT® ile RS-485 Master arasında.
Bağlantıyı, özellikle şasiyi, kontrol edin ve düzeltin.
EMC etkisi. Veri kablolarının ekranlarını kontrol edin ve gerektiğinde düzeltin.
Çevrimsel olmayan veri trafiğinde yanlış tip (çevrimsel), mesajlar arasındaki protokol süresi
1s'den (timeout süresi) fazla.
Master'a bağlı olan MOVIMOT® sayısını kontrol edin (çevrimsel iletişimde slave olarak en
fazla 8 MOVIMOT® bağlanabilir).
Mesaj çevrim süresini kısaltın veya "çevrimsel değil" mesaj tipini seçin.
DC link gerilimi çok düşük,
şebeke kapat tanındı
(motor duruyor, hata kodu yok)
Şebeke besleme kablolarında, şebeke geriliminde ve 24 V elektronik modül geriliminde
temassızlık kontrolü yapın. 24-V elektronik modül besleme geriliminin değerini kontrol edin
(izin verilen gerilim aralığı 24 V ± % 25, EN 61131-2 artık dalgalanma maks. % 13)
Gerilim normal değerlere ulaştığında motor kendiliğinden çalışır.
Hata kodu 01
Çıkış katında aşırı akım
Frekans çevirici çıkışında kısa devre.
Motor ile motor sargısı ve frekans çevirici çıkışı arasında kısa devre kontrolü yapın.
24 VDC besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.
Hata kodu 06
faz hatası
(Bu hata sadece tahrik ünitesi
yüklendiğinde tanınabilir)
Şebeke besleme kablolarında faz hatası kontrolü yapın. 24 VDC besleme gerilimini kapatarak
veya hata resetleme üzerinden resetleyin.
Hata kodu 07
DC-link gerilimi çok büyük
A
B
C
D
E
Rampa süresi çok kısa Æ Rampa süresini uzatın.
Fren bobini/direnci bağlantısı hatalı
Æ Fren direnci/bobini bağlantısını kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin.
Fren bobini/direnci iç direnci yanlış
Æ Fren bobini/direnci iç direncini kontrol edin
(bkz. "Teknik Bilgiler" bölümü).
Fren direncinde aşırı termik yüklenme Fren direncinin boyutu doğru değil.
Şebeke giriş gerilimi izin verilmeyen bir aralıkta Æ Şebeke giriş geriliminin
izin verilen aralığını kontrol edin.
24 VDC besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.
Hata kodu 08
Hız denetimi
Devir kontrolü denetimi devreye girdi, tahrik ünitesi aşırı yüklü Æ Tahrik ünitesinin yükünü
azaltın.
24 VDC besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.
Hata kodu 11
Çıkış katında termik aşırı yüklenme
veya dahili cihaz arızası
•
•
•
•
Hata kodları 17 – 24, 37
CPU hatası
24 VDC besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.
Hata kodları 25, 94
EEPROM hatası
24 VDC besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.
Hata kodu 84
Motorda aşırı termik yüklenme
•
Soğutucu gövdesini temizleyin
Ortam sıcaklığını düşürün
Isı birikimini önleyin
Tahrik ünitesinin yükünü azaltın
24 VDC besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.
•
•
•
•
•
•
•
MOVIMOT® frekans çevirici motora yakın monte edildiğinde, DIP anahtarı S1/5’i "ON"
konumuna getirin.
"MOVIMOT® ve motor bir güç kademesi daha düşük" kombinasyonlarında, DIP anahtarı
S1/6’nın konumunu kontrol edin.
Ortam sıcaklığını düşürün
Isı birikimini önleyin
Motorun yükünü azaltın
Devir sayısının artırılması
Bu hata ilk enable’dan sonra verilirse, MOVIMOT® frekans çevirici ile tahrik ünitesi
kombinasyonunu kontrol edin.
MOVIMOT® ek fonksiyon 5 seçildiğinde, motorun sıcaklık denetimi (sargı termostatı TH)
devreyi kesti Æ Motorun yükünü azaltın.
24 VDC besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.
82
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
MOVIMOT® diyagnozu
Hata tablosu
Hata
Nedeni / Giderilmesi
Hata kodu 89
Fren bobininde termik aşırı
yükleneme veya fren bobini arızalı,
fren bobini bağlantısı yanlış
•
•
•
•
•
•
13
ayarlanmış olan rampa zamanını uzatın
Frenleri kontrol edin ("Kontrol ve Bakım" bölümü)
Fren bobininin bağlantısını kontrol edin
SEW servisine başvurun
Bu hata ilk enable’dan sonra verilirse, MOVIMOT® frekans çevirici ile tahrik ünitesi
(fren bobini) kombinasyonunu kontrol edin.
"MOVIMOT® ve motor bir güç kademesi daha düşük" kombinasyonlarında, DIP anahtarı
S1/6’nın konumunu kontrol edin.
24 VDC besleme gerilimini kapatarak veya hata resetleme üzerinden resetleyin.
Hata kodu 91
Fieldbus ağ geçidi ile MOVIMOT®
arasında iletişim hatası (bu hata bus
modülü tarafından oluşturulur)
•
•
Fieldbus ağ geçidi ile MOVIMOT® arasındaki elektrik bağlantısını kontrol edin (RS-485)
Bu hata nedeni giderildikten sonra otomatik olarak resetlenir, kontrol kelimesi üzerinden
resetlemek mümkün değildir.
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
83
kVA
14
i
f
n
Teknik bilgiler
AS-Interface arabirimi MFK.. için teknik bilgiler
P Hz
14
Teknik bilgiler
14.1
AS-Interface arabirimi MFK.. için teknik bilgiler
MFK’nın elektriksel teknik özellikleri
MFK’nın elektronik beslemesi
(sarı AS-Interface kablosu üzerinden)
As-Interface spesifikasyonu 2.11’e göre, maks. 150 mA
Frekans çevirici ve sensörler için
giriş voltajı
(24 V yardımcı gerilim)
U = +24 V +/– % 25
Yardımcı gerilim akım sarfiyatı
("AS-Interface siyah")
maks. 2 A, kutupları karıştırılamaz
(250 mA MOVIMOT® + Sensör beslemesi + Aktüatörler)
Elektrik yalıtımı
AS-Interface bağlantısı ve modül elektroniği potansiyelsiz
Modül elektroniği ile perifer cihazlar / MOVIMOT® / Diyagnoz arabirimi arasında
Opto coupler üzerinden
Bus bağlantı tekniği
M12 (A-kodlamalı)
Dijital girişler (sensörler)
Sinyal seviyesi
EN 61131-2’ye göre PLC uyumlu (dijital giriş tipi 1), Ri À 3 kÊ, tarama süresi yakl. 5ms
+15 V...+30 V "1" = Kontak kapalı / -3 V...+5 V "0" = Kontak açık
Sensör beslemesi
Nominal akım
Dahili gerilim düşmesi
24 VDC, EN 61131-2’ye göre, harici gerilim ve kısa devre korumalı
Σ 500 mA
maks. 1 V
Dijital çıkışlar (aktüatörler)
Sinyal seviyesi
Nominal akım
Kaçak akım
Dahili gerilim düşmesi
EN 61131-2’ye göre PLC uyumlu, harici gerilim ve kısa devre korumalı
"0" = 0 V, "1" = 24 V
500 mA
maks. 0,2 mA
maks. 1V
Kablo uzunluğu RS-485
30 m, MFK.. ile MOVIMOT® arasında (eğer ayrıca monte edilirse)
Ortam sıcaklığı
–25 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı
–25 °C...85 °C
Koruma sınıfı
IP65 (MFZ.. bağlantı modülüne monte edildiğinde, tüm geçme bağlantılar izole edildiğinde)
AS-Interface teknik özellikleri
84
Protokol tipi
AS-Interface-Slave, S-7.4-Profil "Four Bit Mode Slave" ile
AS-Interface Profili
S-7.4
G/Ç-Yapılandırması
7hex
ID kodu
4hex
harici. ID-kodu1
Fhex
harici. ID-kodu2
0hex
Adres
1-31 arası (Fabrika ayarı: 0)
istenen sıklıkta değiştirilebilir)
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
Teknik bilgiler
Alan dağıtıcının teknik özellikleri
14.2
kVA
i
f
n
14
P Hz
Alan dağıtıcının teknik özellikleri
Teknik bilgiler
MF../Z.3.,
MQ../Z.3.
Teknik bilgiler
MF../Z.6.,
MQ../Z.6.
MF../Z.3.
MQ../Z.3.
Ortam sıcaklığı
–25 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı
–25 °C...85 °C
Koruma sınıfı
IP65 (Fieldbus arabirimi ve motor bağlantı kablosu takılmış ve vidalanmış
olarak, tüm fiş bağlantıları izole edilmiş)
Arabirim
PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-Interface arabirim
izin verilen motor kablo
uzunluğu
maks. 30 m (SEW hibrit kablo, B tipi, ile)
Şebeke besleme iletkenine göre kesit düşürüldüğünde
kablonun korunmasına dikkat edin!
Ağırlık
yakl. 1,3 kg
MF../Z.6.
MQ../Z.6.
Bakım şalteri
Yük ayırma şalteri ve kablo koruması
Tip: ABB MS 325 – 9 + HK20
Şalter düğmesi: siyah/kırmızı, 3 defa kilitlenebilir
Ortam sıcaklığı
–25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı
–25 °C...85 °C
Koruma sınıfı
IP65 (Fieldbus arabirimi, şebeke bağlantı kapağı ve motor bağlantı kablosu
takılmış ve vidalanmış olarak, tüm fiş bağlantıları izole edilmiş)
Arabirim
PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-Interface arabirim
izin verilen motor kablo
uzunluğu
maks. 30 m (SEW hibrit kablo, B tipi, ile)
Ağırlık
yakl. 3,6 kg
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
85
14
kVA
i
f
n
Teknik bilgiler
Alan dağıtıcının teknik özellikleri
P Hz
Alan dağıtıcı
MF../MM../Z.7.,
MQ../MM../Z.7.’nin
teknik özellikleri
Alan dağıtıcı tipi
MF../MM..-503-00/Z.7
MQ../MM..-503-00/Z.7
MM03C
MM05C
MM07C
MM11C
MM15C
1,1 kVA
1,4 kVA
1,8 kVA
2,2 kVA
2,8 kVA
Görünen çıkış gücü
UŞebeke = 380...500 V
SN
Besleme gerilimleri
İzin verilen aralık
UŞebeke
3 x 380 VAC / 400 VAC / 415 VAC / 460 VAC / 500 VAC
Uşebeke = 380 VAC – % 10...500 VAC + % 10
50 Hz ... 60 Hz ± % 10
Şebeke frekansı
fŞebeke
Nominal şebeke akımı
(UŞebeke = 400 VAC)
IŞebeke
Çıkış gerilimi
UA
0... UŞebeke
Çıkış frekansı
Çözünürlük
Çalışma noktası
fA
2...100 Hz
0,01 Hz
400 V, 50 Hz / 100 Hz
Nominal çıkış akımı
IN
1,6 AAC
PMot
0,37 kW
Motor gücü S1
Motor gücü S3 % 25 cfd
Imax
Maksimum motor kablosu
uzunluğu
Harici fren direnci
1,6 AAC
1,9 AAC
2,4 AAC
3,5 AAC
2,0 AAC
2,5 AAC
3,2 AAC
4,0 AAC
0,55 kW
0,75 kW
1,1 kW
1,5 kW
4 / 8 / 161) kHz
PWM Frekansı
Akım sınırı
1,3 AAC
motorlu:
reaktif:
% 160 Õ ve Ö
% 160 Õ ve Ö
15 m (SEW hibrit kablo, tip A, ile)
Rmin
150 Ê
EMC dayanıklılığı
EN 61800-3'e uygun
EMC emisyonu
EN 61800-3’e ve EN 55011 ve EN 55014’e göre Sınır Değeri
A’ya uygun
Ortam sıcaklığı
âU
–25 °C...40 °C (PN-düşümü: % 3 IN/K, maks. 60 °C'ye kadar).
Depolama sıcaklığı
âL
–25 °C...85 °C
Koruma sınıfı
IP65 (Fieldbus arabirimi, şebeke bağlantı kapağı ve motor
bağlantı kablosu takılmış ve vidalanmış olarak, tüm fiş
bağlantıları izole edilmiş)
Çalışma şekli
DB (EN 60149-1-1 ve 1-3), S3 maks. salınım süresi 10 dakika
Soğutma şekli (DIN 41 751)
Kendiliğinden soğutmalı
Montaj yüksekliği
h  1000 m (PN-düşümü: 1000 m montaj yüksekliğinden
itibaren her 100 m’de %1, ayrıca bkz. MOVIMOT® işletme
kılavuzu, "Elektriksel Montaj – Montaj Uyarıları" bölümü)
Harici elektronik beslemesi
Sın. 11
Sın. 13
U = +24 V ± % 25, EN 61131-2, artık dalgalanma maks. % 13
IE Â 250 mA, tip. 150 mA, 24 V için (sadece MOVIMOT®)
Giriş kapasitansı 100 µF
Arabirim
PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-Interface
arabirim
Ağırlık
yakl. 3,6 kg
1) 16 kHz-PWM frekansı (sessiz). DIP-ANAHTARI S1/7 = ON (fabrika ayarı) ayarında cihazlar 16 kHz-PWM
frekans (sessiz) ile çalışır ve soğutucu gövdenin sıcaklığına bağlı olarak kademeli bir şekilde daha düşük
frekanslara geri gelirler.
86
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
kVA
Teknik bilgiler
Alan dağıtıcının teknik özellikleri
i
f
n
14
P Hz
Alan dağıtıcı MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z.8.’in teknik özellikleri
Alan dağıtıcı tipi
MF../MM..-503-00/Z.8
MQ../MM..-503-00/Z.8
MM03C
MM05C
MM07C
MM11C
MM15C
MM22C
MM30C
MM3XC
1,1 kVA
1,4 kVA
1,8 kVA
2,2 kVA
2,8 kVA
3,8 kVA
5,1 kVA
6,7 kVA
Görünen çıkış gücü
UŞebeke = 380...500 V
SN
Besleme gerilimleri
İzin verilen aralık
UŞebeke
3 x 380 VAC / 400 VAC / 415 VAC / 460 VAC / 500 VAC
UNetz = 380 VAC – % 10...500 VAC + % 10
50 Hz ... 60 Hz ± % 10
Şebeke frekansı
fŞebeke
Nominal şebeke akımı
(UŞebeke = 400 VAC)
IŞebeke
Çıkış gerilimi
UA
0... UŞebeke
Çıkış frekansı
Çözünürlük
Çalışma noktası
fA
2...100 Hz
0,01 Hz
400 V, 50 Hz / 100 Hz
Nominal çıkış akımı
IN
1,6 AAC
PMot
0,37 kW
Motor gücü S1
Motor gücü S3 % 25 cfd
Imax
Maksimum motor kablosu
uzunluğu
Harici fren direnci
1,6 AAC
1,9 AAC
2,4 AAC
3,5 AAC
5,0 AAC
6,7 AAC
8,6 AAC
2,0 AAC
2,5 AAC
3,2 AAC
4,0 AAC
5,5 AAC
7,3 AAC
9,6 AAC
0,55 kW
0,75 kW
1,1 kW
1,5 kW
2,2 kW
3,0 kW
3,0 kW
4,0 kW
4 / 8 / 161) kHz
PWM Frekansı
Akım sınırı
1,3 AAC
motorlu:
reaktif:
% 160 Õ ve Ö
% 160 Õ ve Ö
15 m (SEW hibrit kablo, tip A, ile)
Rmin
150 Ê
68 Ê
EMC dayanıklılığı
EN 61800-3'e uygun
EMC emisyonu
EN 61800-3’e ve EN 55011 ve EN 55014’e göre Sınır Değeri A’ya uygun
Ortam sıcaklığı
âU
–25 °C...40°C (PN-düşümü: % 3 IN/K, maks. 55 °C'ye kadar).
Depolama sıcaklığı
âL
–25 °C...85 °C
2)
Koruma sınıfı
IP65 (Fieldbus arabirimi, şebeke bağlantı kapağı ve motor bağlantı kablosu takılmış ve
vidalanmış olarak, tüm fiş bağlantıları izole edilmiş)
Çalışma şekli
DB (EN 60149-1-1 ve 1-3), S3 maks. salınım süresi 10 dakika
Soğutma şekli (DIN 41 751)
Kendiliğinden soğutmalı
Montaj yüksekliği
h  1000 m (PN-düşümü: 1000 m montaj yüksekliğinden itibaren her 100 m’de % 1, ayrıca
bkz. MOVIMOT® işletme kılavuzu, "Elektriksel Montaj – Montaj Uyarıları" bölümü)
Harici elektronik beslemesi
Sın. 11
Sın. 13
U = +24 V ± % 25, EN 61131-2, artık dalgalanma maks. % 13
IE Â 250 mA, tip. 150 mA, 24 V için (sadece MOVIMOT®)
Giriş kapasitansı 100 µF
Bakım şalteri
Yük ayırma anahtarı
Tip: ABB OT16ET3HS3ST1
Şalter düğmesi: siyah/kırmızı, 3 defa kilitlenebilir
Arabirim
PROFIBUS, InterBus, DeviceNet, CANopen, AS-Interface arabirim
Ağırlık
Boyut 1: yakl. 5,2 kg
Boyut 2: yakl. 6,7 kg
1) 16 kHz-PWM frekansı (sessiz). DIP-ANAHTARI S1/7 = ON (fabrika ayarı) ayarında cihazlar 16 kHz-PWM frekans (sessiz) ile çalışır ve
soğutucu gövdenin sıcaklığına bağlı olarak kademeli bir şekilde daha düşük frekanslara geri gelirler.
2) S3 % 25 ED ile –25 °C...40 °C (S3 % 10 ED ile maks. 55 °C)
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
87
Değişiklikler
Değişiklikler
Handbuch
Bölümlere göre yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmaktadır
Cihaz dizaynı
•
Yeni bir bölüm "Sıkma momentleri"
Elektrik
bağlantısı
•
Fieldbus arabirimleri/alan dağıtıcıları montaj talimatları
– Yeni bir bölüm "PE ve eş potansiyel bağlantı uyarıları"
•
"Hazır kablo bağlantısı" bölümü
– Yeni bölüm "Motor → alan dağıtıcı seçimi"
Alan dağıtıcı için
ek işletmeye alma
uyarıları
•
MFK Diyagnozu
•
"MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. alan dağıtıcıların montajı" bölümü
– Devre şeması genişletildi
"Arabirim adaptörü" bölümü
– USB11A opsiyonu genişletildi
88
–
Alfabetik Endeks
Alfabetik Endeks
A
Adres ..................................................................54
Adresleme aygıtı .................................................54
Alan dağıtıcı MF../MM../Z.7.,
MQ../MM../Z.7.’nin teknik özellikleri ....................86
Alan dağıtıcı MF../MM../Z.8.,
MQ../MM../Z.8.’in teknik özellikleri ......................87
Alan dağıtıcı MF../Z.3.,
MQ../Z.3.’nın teknik özellikleri .............................85
Alan dağıtıcı MF../Z.6.,
MQ../Z.6.’nın teknik özellikleri .............................85
Alan dağıtıcıların montajı ....................................25
Alan dağıtıcının yapısı ........................................12
Amacına uygun kullanım .......................................5
Arabirim adaptörü ...............................................78
AS-Interface kablosu ...........................................38
B
Bağlantı kesiti ......................................................33
Bakım şalteri ................................................ 67, 70
Besleme gerilimi ..................................................33
C
Cihaz dizaynı fieldbus arabirimleri ........................9
Ç
Çift ayırıcı ..................................................... 38, 39
İşlem çıkış verileri .............................................. 76
İşlem giriş verileri ............................................... 77
K
Kablolamanın kontrolü ....................................... 37
Koruyucu donanımlar ......................................... 35
L
LED gösterge ..................................................... 65
M
Metal kablo rakorları .......................................... 36
MFG11A ............................................................. 74
Montaj talimatları ................................................ 19
Montaj yükseklikleri ............................................ 35
Motor potansiyometresi ...................................... 58
Motor/alan dağıtıcı seçimi ............................ 49, 50
MOVIMOT® ek fonksiyonlar ............................... 59
N
Nemli veya dış mekanlara montaj ...................... 19
O
Oku parametresi bayt açılımı ............................. 62
Okuma diyagnostiği ........................................... 63
Ö
Önemli uyarılar ..................................................... 5
D
Diyagnoz dizesi ...................................................63
P
Parametre aktarımı ............................................ 61
PE bağlantısı ...................................................... 32
E
Emniyet uyarıları ...................................................7
EMU ............................................................. 30, 36
Eş potansiyel bağlantı .........................................32
S
Sıkma momentleri .............................................. 20
Sistem hatası ..................................................... 64
F
Fieldbus arabirimleri için giriş / çıkışlar (I/O) 45, 46
Fieldbus arabirimlerinin montajı ..........................22
Fonksiyon modülleri, açıklama ............................56
Fonksiyon modülü 1 ............................................57
Fonksiyon modülü 11 ..........................................60
Ş
Şebeke besleme kablolarının bağlanması ......... 32
T
Tek ayırıcılı ........................................................ 42
Teknik bilgiler AS-i ............................................. 84
H
Hazır kablo ..........................................................47
U
UL'ye uygun montaj ........................................... 35
USB11A ............................................................. 78
UWS21B ............................................................ 78
Uygulama ortamı .................................................. 6
İ
İletişim hatası ......................................................63
İndeks ataması ....................................................61
Y
Yaz parametresi bayt açılımı ............................. 62
Yüklenebilirlilik ................................................... 33
G
Geçerli olan diğer dokümanlar ..............................5
El kitabı – AS-Interface arabirimleri, alan dağıtıcıları
89
Adres Listesi
Adres Listesi
Almanya
Genel merkez
Fabrika
Satış
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Posta kutusu
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Service
Competence
Center
Orta
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Kuzey
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (Hannover yakınında)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Doğu
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (Zwickau yakınında)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Güney
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (Münih yakınlarında)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Batı
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (Düsseldorf
yakınlarında)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Elektronik
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Sürücü Servisi Hotline / 24 saat açık
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Almanya'daki diğer servis istasyonlarının adresleri istek üzerine verilebilir.
Fransa
Fabrika
Satış
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Fabrika
Forbach
SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montaj
Satış
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Fransa'daki diğer servis istasyonlarının adresleri istek üzerine verilebilir.
90
11/2007
Adres Listesi
ABD
Fabrika
Montaj
Satış
Servis
Greenville
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montaj
Satış
Servis
San Francisco
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Philadelphia/PA
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Dayton
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
[email protected]
Dallas
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
ABD'deki diğer servis istasyonlarının adresleri istek üzerine verilebilir.
Arjantin
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Townsville
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814
Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
[email protected]
Viyana
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
[email protected]
Montaj
Satış
Servis
Brüksel
SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence
Center
Endüstriyel
redüktörler
SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
[email protected]
Montaj
Satış
Servis
Avustralya
Montaj
Satış
Servis
Avusturya
Montaj
Satış
Servis
Belçika
Beyaz Rusya
Satış
11/2007
91
Adres Listesi
Brezilya
Fabrika
Satış
Servis
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250
Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
[email protected]
Brezilya'daki diğer servis istasyonlarının adresleri istek üzerine verilebilir.
Bulgaristan
Satış
Sofya
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Cezayir
Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger
Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
Prag
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
LuÓná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 220121234
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Fabrika
Montaj
Satış
Servis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
Montaj
Satış
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Cezayir
Satış
Çek Cumhuriyeti
Satış
Çin
Çin’deki diğer servis istasyonlarının adresleri istek üzerine verilebilir.
Danimarka
Montaj
Satış
Servis
Kopenhag
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Casablanca
Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca
Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
[email protected]
Abidjan
SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08
Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36
Estonya
Satış
Fas
Satış
Fildişi Kıyısı
Satış
92
11/2007
Adres Listesi
Finlandiya
Montaj
Satış
Servis
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Fabrika
Montaj
Servis
Karkkila
SEW Industrial Gears OY
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
Electro-Services
B.P. 1889
Libreville
Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Capetown
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Baroda
SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi • Baroda - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Gabon
Satış
Güney Afrika
Montaj
Satış
Servis
Hindistan
Montaj
Satış
Servis
Hollanda
Montaj
Satış
Servis
Hong Kong
Montaj
Satış
Servis
Hırvatistan
Satış
Servis
İngiltere
Montaj
Satış
Servis
11/2007
93
Adres Listesi
İrlanda
Satış
Servis
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Milano
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapa[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
İspanya
Montaj
Satış
Servis
İsrail
Satış
İsveç
Montaj
Satış
Servis
İsviçre
Montaj
Satış
Servis
İtalya
Montaj
Satış
Servis
Japonya
Montaj
Satış
Servis
Kamerun
Satış
Kanada
Montaj
Satış
Servis
Kanada'daki diğer servis istasyonlarının adresleri istek üzerine verilebilir.
Kolombiya
Montaj
Satış
Servis
94
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
11/2007
Adres Listesi
Kore
Montaj
Satış
Servis
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Beyrut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
[email protected]
Brüksel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Budapeşte
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Queretaro
SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Kahire
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Letonya
Satış
Litvanya
Satış
Lübnan
Satış
Lüksemburg
Montaj
Satış
Servis
Macaristan
Satış
Servis
Malezya
Montaj
Satış
Servis
Meksika
Montaj
Satış
Servis
Mısır
Satış
Servis
Norveç
Montaj
Satış
Servis
11/2007
95
Adres Listesi
Peru
Montaj
Satış
Servis
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
ŁódÑ
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 ŁódÑ
Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Polonya
Montaj
Satış
Servis
24 saat servis
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Portekiz
Montaj
Satış
Servis
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Bükreş
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
St. Petersburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
Singapore
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava
Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Òilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Òilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Belgrad
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Romanya
Satış
Servis
Rusya
Montaj
Satış
Servis
Senegal
Satış
Singapur
Montaj
Satış
Servis
Slovakya
Satış
Slovenya
Satış
Servis
Sırbistan
Satış
96
11/2007
Adres Listesi
Şile
Montaj
Satış
Servis
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Posta kutusu
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunus
T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah
1000 Tunis
Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
[email protected]
İstanbul-Merkez
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419163 / 164 +
216 3838014 / 15
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnepropetrovsk
SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Atina
Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Tayland
Montaj
Satış
Servis
Tunus
Satış
Türkiye
Montaj
Satış
Servis
Ukrayna
Satış
Servis
Venezuela
Montaj
Satış
Servis
Yeni Zelanda
Montaj
Satış
Servis
Yunanistan
Satış
Servis
11/2007
97
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis
Dünya nasıl hareket ettirilir?
Hızlı düşünen
ve sizinle
birlikte geleceği
şekillendiren
insanlarla.
Tüm dünyada
size daima yakın
olan bir servis
ağı ile.
Çalışma kapasitenizi
otomatik olarak
geliştiren sürücüler ve
kontrol üniteleri ile.
Günümüzün en
önemli endüstri
dallarında kapsamlı
bir bilgi birikimi ile.
Günlük çalışmaları
kolaylaştıran yüksek
standartlarda, ödün
vermeyen bir kalite ile.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
Her yerde.
Hızlı ve inandırıcı
çözümler için global
bir görünüşle.
Bugünden yarın
için çözümler
sunan yenilikçi
fikirlerle.
24 saat bilgi ve
yazılım erişimi
sunan bir İnternet
hizmeti ile.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com

Benzer belgeler