REHBER

Transkript

REHBER
REHBER
SAĞLIK
&
GÖÇMEN
European Initiative
for Democracy and Human Rights
Bu broşür,
VEREIN FÜR OPFER VON GEWALT UND MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN
Granatengasse 2, A-8020 Graz
TEL. +43 316 773554-0, FAX: +43 316 773554-4
e-mail: [email protected]
http://www.omega-graz.at/
tarafından hazırlanmıştır.
Bu kitapçıkta yer alan telefon numaralarını Graz’ ın dışından
arayacaksanız, önce Graz için kod numarası olan (0316) yı çeviriniz.
Graz’ın dışında oturuyor ve daha başka sorularınız varsa, sizden sorumlu
olan yerel yönetime başvurabilirsiniz.
VERİLEN BİLGİLER GARANTİ VERİLMEDEN
ŞUBAT 2002 TARİHİNDE AKTUEL OLAN BİLGİLERDİR
Sağlık Sisteminde İlk Adımlar
Yabancı bir ülkede sağlık sistemiyle başa çıkmak zor olabilir. Bu broşür bir
doktor veya diş doktoruna ihtiyacınız olduğunda; bir ilaç bulmak zorunda
kaldığınızda veya hasteneye gitmek durumunda olduğunuzda neler
yapılması gerektiği hakkında sizlere temel bilgileri verecektir.
Bunların dışında, bu broşürde bir probleminiz olduğunda sizlere yardımcı
olabilecek birçok kurum ve resmi kuruluşların adreslerini ve onların verdiği
hizmetler hakkında bilgileri bulabilirsiniz.
Eğer hastalık sigortanız yoksa ve Graz’da oturuyorsanız, kendinizi
ücretsiz olarak Marienambulanz'’da tedavi ettirebilirsiniz.
Marien Ambulanz
Sigortası olmayanlar için temel tıbbi tedavi
Mariengasse 12
8020 Graz
Tel. ve Fax: 71 66 32
Çalışma saatleri: Pazartesi’nden Cuma’ya kadar 12.00-14.00 saatleri arası
Eğer hastalık sigortanız varsa:
Avusturya’ da bir doktor genellikle kendi muayenehanesinde
çalışmaktadır.
Sizin veya ailenizden birinin sağlık problemi olduğunda, önce sizin hastalık
sigortası kurumunuz (Örn.: Gebietskrankenkasse) ile anlaşması olan
pratisyen bir hekime gitmek zorundasınız. Avusturya’da hangi doktora
gideceğinize kendiniz karar verebilirsiniz (serbest doktor seçimi).
Sizin için, oturduğunuz evin yakınında bir doktor (Hausartz) bulmanız
yararlı olacaktır. İlk doktora gittiğinizde “ pratisyen hekimler “ için olan
hastalık belgesini (Krankenschein) doktorunuza veriniz.
Eğer gerekiyorsa, pratisyen hekim sizi uzman bir doktora; örneğin, göz
doktoru, kadın doktoru veya çocuk doktoruna veya uygun olan muayene
için hastanedeki polikliniğe havale edecektir. Bunun için doktorunuz size
bir havale belgesi (überweisungschein) verecektir. Ayrıca , bir uzman
doktor hastalık belgesi (Facharzschein) ile kendi seçtiğiniz uzman
doktora doğrudan da gidebilirsiniz.
–1–
Göz Doktoru, Gözlükçü ( Optiker )
Göz doktoru size gözlük veya gözlük camı için reçete yazarsa, kendinizin
seçeceği herhangi bir gözlükçüye gidebilirsiniz. Ancak büyük bir olasılıkla,
gözlük veya gözlük camı ücretinin bir kısmını kendiniz ödemek zorunda
kalabilirsiniz.
Diş Doktoru
Dişlerinizle ilgili bir probleminiz varsa, seçeceğiniz bir diş doktoruna
gidiniz.
Diş doktoru için özel (kırmızı) bir hastalık belgesi (Krankenschein) vardır.
Hastalık sigortası genellikle koruyucu-cerrahi diş tedavilerinin; örneğin,
dolgu gibi; ücretini ödemektedir. Protezler için ücretin yaklaşık % 40-50
sini kendiniz ödemek zorundasınız.
Takma dişleri (köprü veya kaplama ) hastalık sigortası ödememektedir.
Bütün doktorların adreslerinin listesini “ ÄRZTE” başlığı altında
telefon rehberinden bulabilirsiniz.
( Dikkat: Ä... harfi ile başlayan kelimeler telefon rehberinde A... harfinden
sonra gelmektedir.)
Telefon rehberinden ayrıca muayene saatleri ve doktorun hastalık
sigortası ile anlaşmasının olup olmadığını da öğrenebilirsiniz.
İlk doktora gittiğinizde, beraberinizde hastalık belgesi (Krankenschein)
götürmek zorundasınız. Bir hastalık belgesi 3 ay (bir çeyrek yıl) geçerlidir
(Ocak, Şubat,Mart; Nisan, Mayıs, Haziran; Temmuz, Ağustos, Eylül; Ekim,
Kasım, Aralık). Eğer ilk doktora gittiğinizde yanınızda hastalık belgesi
(Krankenschein) yoksa, € 21 (300,- Şilin) kapora vermek zorundasınız.
Hastalık belgesini en kısa zamanda getirerek bu parayı geriye alabilirsiniz.
Eğer doktorunuz sizi bir uzman doktora veya hastaneye havale ederse,
veya 3 ay içerisinde pratisyen hekiminizi değiştirirseniz, bir tane havale
belgesine (Überweisungsschein) ihtiyacınız vardır. Havale belgesi için
para ödemenize gerek yoktur.
Doktor size reçete yazarsa, bu reçete ile her eczaneye gidebilir ve yazılan
ilacı alabilirsiniz. Reçete ile alınması zorunlu olan ilaçlar vardır, yani bu
ilaçları ancak doktorun yazdığı bir reçete ile eczaneden alabilirsiniz.
Reçeteye tabii olmayan ilaçlar (örn.: hafif ağrı kesiciler), reçete olmadan
da eczaneden satın alınabilirler.
–2–
Reçete ücreti / Hastalık belgesi ücreti
Hastalık belgesi için € 3,63 (50 Şilin) ödemek zorundasınız. Reçete için
ücret ise € 4,07 (57 Şilin) dur (Şubat 2002 tarihindeki durum).
Bazı durumlarda bu ücretlerden muaf tutulunabilir. Sosyal olarak
korunmaya muhtaç olma durumlarında, özel bir dilekçe ile başvurularak,
bu ücretten muaf tutulunabilir. Örneğin aylık net maaşları, yalnız
yaşayanların € 630,29 (8.673 Şilin) dan az, veya aylık gelirleri € 725,56
(9.948 Şilin) yu aşmayan evli çiftler bu ücretlerden muaf tutulabilirler. Bu
maaşlar, günümüzde her çocuk için € 67,15 (898 Şilin) artırılmaktadır.
Hastalık belgesi ücretinden, birlikte sigortalı olan çocuklar ve emekliler
muaf tutulmaktadırlar.
Havale belgelerinden (Überweisungschein) herhangi bir ücret
alınmamaktadır.
Poliklinik Ücreti (ambulanzgebühr)
Kendinizi herhangi bir hastanenin polikliniğinde (Ambulanz) muayene
ettirirseniz, her gidişte € 10,9 (150 Şilin) ödemek zorundasınız. Bu ücret,
eğer bir havale belgesi (überweisungsschein) getirirseniz veya hastane
sizi tekrar muayene için çağırırsa geçerlidir. Eğer havale belgesi olmadan
hastaneye gelirseniz, poliklinikteki muayene ücreti € 18,17 (250 Şilindir).
Poliklinik ücretinden muaf tutulanlar:
- Reçete ücretinden muaf tutulan kişiler
- Tıbbi acil durumlar
- Kendi gelirleri olmayan çocuklar
- Teşhis veya bilirkişi raporu alanlar
- Hamilelik sırasında sigortalılar
- Aynı tedavi için başka polikliniklere havale edilen sigortalılar
Kimlerin hastalık sigortası vardır?
Genel olarak, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmadan, resmi olarak
Avusturya’ da çalışan herkesin (aylık kazancı 301,54 € dan, 4150
Avusturya Şilininden fazla olan) hastalık sigortası vardır.Bunun dışında
aşağıdaki durumlarda sigortalısınız:
- Eşiniz veya ebeveynlerden biri yasal olarak çalışıyor ve siz onun
üzerine sigortalıysanız ( GKK Information 2001, 14. Ve 15. Sayfalara
bakınız: Aile üyeleri için ek ücret)
- İşsizlik parası, acil durum yardımı (Notstandshilfe), doğum izni parası
(Karenzgeld) veya emeklilik maaşı alıyorsanız.
–3–
Eğer herhangi bir mülteci yurdunda oturuyorsanız ve doktor yardımına
ihtiyacınız varsa, bu konuda sizden sorumlu olan kişiden yardım isteyiniz!
Hastalık belgesini (Krankenschein) nereden alacağım?
Resmi olarak çalışıyorsanız, kendiniz ve aile üyeleriniz için hastalık
belgesini işvereninizden (hastalık belgesi içi ödemeniz gereken parayı
maaşınızdan kesecektir) alabilirsiniz.
İşsizler ve acil durum yardımı (Notstandshilfe) alanlar hastalık belgesini İş
ve İşçi Bulma Kurumu’ndan (AMS, Babenbergerstr. 33, 8020 Graz, Tel:
7080) almak zorundadırlar.
Hastalık parası alanlar, annelik izninde olanlar ve kendi sigortasını kendisi
ödeyenler, hastalık belgesini doğrudan Hastalık Sigortası Kurumdan
(Krankenkasse) almak zorundadırlar.
Sosyal yardım alanlar, hastalık belgesini Sosyal Yardım Dairesi’ nden
(Sozialamt, Schmiedgasse 26, 8010 Graz ) almak zorundadırlar.
Hastalık Durumu (Krankenstand)
Hastalık nedeniyle işinize gidemiyorsanız, hemen işvereninize haber
vermek zorundasınız. İşveren sizden çalışmanızı engelleyen hastalık
durumu ile ilgili olarak; hastalığın nedeni, başlangıcı ve süresini belirten bir
doktor raporu isteyebilir. En iyisi hemen işvereninize çalışamayacağınıza
dair doktor raporunu vermek zorunda olup olmadığınızı veya ne zaman
vermek zorunda olduğunuzu sorunuz. Ayrıca hastalığınızın 1. gününde ev
doktorunuza (telefonla veya kişisel olarak) hasta olduğunuzu
bildirmelisiniz.
Doktorun raporunda , durumunuzun durumunuzun hastalık, iş kazası veya
bir kür (Kur) olup olmadığı yer almak zorundadır. Tanıyı (teşhisi) gösteren
bir rapor göstermek zorunda değilsiniz. Ayrıntılı bilgiyi Steiermark İşçiler
Odası’ nın (Arbeiterkammer) şu broşürlerinden elde edebilirsiniz: “
Entgeldfortzahlung, wie Arbeiter/Angestellte am besten zu ihrem Recht
kommen” ve “ Wichtige Daten 2001. Was sie über die Neuerungen wissen
sollten” ( Ücretin ödenmeye devam edilmesi, işçiler ve çalışanlar haklarını
en iyi nasıl elde edebilirler , ve 2001 yılının önemli verileri. Yenilikler
hakkında bilmeniz gerekenler). Bu broşürleri (kitapçıkları) ücretsiz olarak
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark, Hans-Ressel-Gasse
8-14, 8020 Graz, Tel: 7799-0, adresinden elde edebilirsiniz.
–4–
Hamilelik/Önlem
Hamile kadınlar ve ve bebekler için, yaşamın ilk yıllarında önleyici olarak
doktor kontrolü gerekmektedir. Bunun için, “Anne-Çocuk Sağlık Karnesi
“ (Mutter-Kind Pass) bulunmaktadır. Anne-Çocuk Sağlık Karnesini
hamileliğiniz süresinde sizi tedavi eden veya kontrole gittiğiniz
doktorunuzdan alabilirsiniz.
Hamile kadın ve bebek için belirli aralıklarla muayene randevuları vardır.
Bu önlem alıcı muayeneler için ayrıca bir ücret ödemek zorunda değilsiniz.
Sizler için öngörülen randevulara herzaman gitmeniz, olası hastalıklara
erkenden tanı konulabilmesi ve bu hastalıkların zamanında tedavi
edelebilmesi açısından son derece önemlidir. İlk muayene, hamileliğin 16.
haftasında; son muayene çocuk doğmadan 4 gün önce yapılmaktadır.
(Eğer bütün muayeneler zamanında yaptırılırsa, yabancılar da dahil olmak
üzere,belirli bir ücret ödenmektedir. Sizden sorumlu olan Finanzamt’ a
sorunuz.)
Ayrıntılı bilgileri, ücretsiz olarak GKK Steiermark Hastalık Sigortası
Kurumunun “ GKK İnformation 2001 Xund“ başlıklı broşüründen elde
edebilirsiniz (Adres için aşağıya bakınız!).
Aşılar
Steiermark Eyaleti’ nde , çocuğunuz için sizi tedavi eden doktordan
alacağınız ” Anne ve Çocuk Sağlık Karnesi” vardır. Bu karneyle,
çocuğunuz için gerekli olan aşıları ücretsiz olarak eczaneden, ev
doktorundan, bölgenizdeki sağlık memurluklarından ve tabii ki Graz
Belediyesi’ nin aşı bölümünden alabilirsiniz.
Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için, Anne-Çocuk Bilgilendirme Servisi’ ne
(Mutter-Kind Informations service) başvurunuz:Tel.: 0316/82 97 27
Yerleşim yeri Steiermark eyaleti olan her çocuk, statüsü ilticacı olsa bile,
Anne-Çocuk Sağlık Karnesini alabilir.
Avusturya’ daki aşı planı aşağıdaki tarihleri önermektedir:
Yaşamın ilk 3.ayından sonra yapılan aşılar:
Difteri, tetanoz, boğmaca, Haemophilus influenzae ve çocuk felcine karşı
3 karma aşı; hepatitis B’ ye (sarılık) karşı aşı
Yaşamın 14. ayından sonra yapılan aşılar:
1. kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı
Yaşamın 15.- 18. Aylarında yapılan aşılar:
Difteri, tetanoz, boğmaca, Haemophilus influenzae ve çocuk felci aşısının
tazelenmesi
–5–
7 Yaşında yapılan aşılar (okula başlangıç):
Çocuk felci ( ağızdan, yutularak) ve difteri-tetanoz aşılarının tazelenmesi
2. kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı
12 Yaşında yapılan aşılar:
Hepatitis B (Sarılık) aşısı
13 Yaşında yapılan aşılar:
Kızlar için kızamıkçık aşısı ve yine kızlar için kızamık-kabakulakkızamıkçık aşısının tekrarlanması
14-15 Yaşlarında yapılan aşılar (okulu bitiriş):
Çocuk felci ( ağızdan, yutularak) ve difteri-tetanoz aşılarının tazelenmesi
Tüberküloz (Verem), Sarılık (Hepatitis)
Göçmenler tüberküloz (verem) ve sarılık (hepatitis) hastalıkları geçirmek
için yüksek risk taşıyabilirler. Bu nedenle Steiermark Eyalet Yönetimi’ nin
sağlık işlerinden sorumlu olan bölümünün önerileri şunlardır:
TBC (Verem Aşısı)
Yetişkinler, Avusturya’ ya geldiklerinde mümkünse hemen
akciğer
röntgeni çektirmelidirler. Eğer herhangi bir hastalık tehlikesi yoksa, 6 ay
sonra ilk, 1 sene sonra ise ikinci kontrolün yaptırılması önerilmektedir.
14 yaşından küçük çocuklarda ise, röntgen yerine mümkünse en kısa
zamanda “deri testi “ (Mendel-Mantoux’a göre) yaptırılmalıdır. Bu test,
çocuklar anaokuluna ve okula başlamadan önce tekrarlanmalıdır.
Sarılık (Hepatitis)
Yetişkinler ,gelişlerinden hemen sonra Hepatitis A (Sarılık) için kan testi
yaptırmalı ve öngörülüyorsa kendilerine aşı yaptırmalıdırlar.
14 yaşından küçük çocuklara gelişlerinden hemen sonra aşı
yaptırılmalıdır.Bu aşı anaokuluna ve okula başlamadan önce
tekrarlanmalıdır.
Daha ayrıntılı bilgiyi, Steiermark Eyaleti Sağlık Dairesi’ nden
alabilirsiniz.
OSR Dr. Alfred Graenz
Tel: 877-3547 veya 3543
–6–
Acil Durum
Acil bir durumda, sigortalı olmasanız bile, her doktor ve her hastane sizi
muayene etmek zorundadır. Her doktor ilk yardımı yapmak zorundadır.
Önemli telefon numaraları:
- Cankurtaran:
144
- İlk yardım doktoru (Notarz):
141
- Polis:
133
- İtfaiye:
122
- Zehirlenme merkezi:
01/406 43 43 - 0
- Kadınlar için acil yardım:
31 80 77
(Kadınlar ve genç kızlara yapılan seksüel şiddeti önleme, terapi ve
danışma)
Dil ile ilgili problemler ortaya çıktığında OMEGA Graz, Tel:77 35 54-1,
tarafından tercüman bulunabilir.
Anonüm Doğum, Bebek Kapağı servisi: 0800-83 83 83 ( telefonlar
ücretsiz olup, edilen telefonlar gizli tutulmaktadır.)
- Hamileliğiniz hakkında kimseyle konuşamıyorsanız
- Hamileliğinizi daha fazla gizleyemiyorsanız
- Çocuğunuzla birlikte bir gelecek göremiyorsanız
telefon ediniz!
–7–
Aşağıda sıralanan broşür ve rehberler sizlere gerekli olan ek bilgileri
vereceklerdir:
“ GKK information 2001 Xund “
- A dan Z ye bütün hizmetler
- Hastalık
Sigortası
Kurumu’
nun
(Steiermarkischen
Gebietskrankasse) verdiği hizmetler hakkında bilgiler
Ücretsiz
olarak
Hastalık
Sigortası
Kurumu’
ndan
alabilirsiniz:
Gebietskrankenkasse, Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz
Steiermark ile İlgili Sağlık Bilgileri
- Bir Bakışta En Önemli Adresler
- Sağlıkla ilgili sorun ve problemler ortaya
çıktığında, tedavi
hizmetlerini gösteren adresler kitapçığı
Broşür ücretsiz olarak aşağıdaki adresten istenebilir:
Amt der Steiermärkischen Landesregierung Büro LR Günter Dörflinger
Frau Claudia Peiser
Graz-Landhaus, Herrengasse 16, 8010 Graz
Tel.: 877- 22 28, Fax: 877-22 67
E-mail:[email protected]
Graz Belediyesi’ni Tanıtıcı Rehber
Broşürde, sizin için önemli olan veya olabilecek bölümlere seçilerek yer
verilmiştir. Kitapcığın amacı Belediyenin çeşitli görevleri ile ilgili olarak sizlere
yol göstermektir. Broşürü, Almanca,İngilizce, Fransızca, Arapca, Hırvatca,
Romence ve Türkçe dillerinde elde etmek olanaklıdır.
Broşürü ücretsiz olarak aşağıdaki adresten isteyebilirsiniz:
AusländerInnen-Referat (Yabancılar Dairesi)
Magistrat Graz-Sozialamt (Sosyal Yardım Dairesi) Schmiedgasse 26, 8010 Graz
Tel.: 872-63 30 veya –6331,6332,6333 , Fax:872-63 39
e-mail:[email protected]
Avusturya’ da İkamet, Çalışma ve İltica
Graz Belediyesi Yabancılar Meclisi Bilgilendiriyor Bilgiler şu dillerdedir:
Arapça, İngilizce, Hırvatca, Türkçe ve Almanca
Broşür, ücretsiz olarak aşağıdaki adresten istenebilir:
Ausländerbeirat der Stadt Graz
Graz Yabancılar Meclisi
Schmiedgasse 26, Stiege 3, Giriş katı
Posta adresi: Magistrat Graz; 8011 Graz
Tel.: 872-30 67 veya 872 30 68, Fax: 872-30 69
E-mail:[email protected]
–8–
Aşağıdaki Kurum ve Kuruluşlar da sizlere yardımcı olabileceklerdir
Sağlık:
Beratungsstellen des Gesundheitsamt der Stadt Graz:
(Graz Belediyesi Sağlık Dairesi Danışma Büroları )
Schmiedgasse 26, 2. Kat veya kaiserfeldgasse 12, giriş katında sol taraf,
8010 Graz
Tel.: 872-32 46 veya 872 32 45, Fax:872 32 49
E-mail:[email protected]
Beslenme Danışmanlığı
Tel: 872-3244
Diyet uzmanı tarafından genel danışma
Psikolojik danışma
Kiloları azaltmak için kurslar
Sigara içenler için danışma
Tel: 872-3245
Sigarayı bırakmak isteyenler için yardım ve bir dahiliyeci (doktor)
tarafından verilen genel bilgiler
Alkolikler için danışma
Tel:872-3246
Bir nörolog, psikiyatrist ve sosyal çalışmacı aracılığıyla yapılan danışma
Tüberküloz için önlem
Tel: 872-3245 veya 3244
Hasta olan kişi ve yakınları için danışma ve rehberlik
Rahatsızlık durumunda ücretsiz röntgen çektirmek için olanaklar
Aşı bölümü
Tel: 872-3222
Yurt içi ve yurt dışı için gerekli olan aşılar hakkında danışmanlık. Aşı
aksiyonları
Doğuma hazırlık
Tel: 872-3202
Jimnastik (Önceden başvuru gerekmektedir):
Wielandschule, giriş Keesgasse 6
Salı günleri, 18.00-20.00 saatleri arası, Çarşamba günleri, 17.00-19.00
saatleri arası
Yüzme (hamileliğin 25. Haftasından itibaren. Daha önceden başvuru
gerekmemektedir): Union Schwimmhalle, Gaussgasse 3
Perşembe günleri, 18.00-19.00 veya 19.00-20.00 saatleri arasında.
–9–
Marien Ambulanz
Hastalık Sigortası olmayanlar için temel tıbbi yardım
Mariengasse 12
8020 Graz
Tel ve Fax: 71 66 32
Çalışma saatleri: Pazartesi’nden Cuma’ ya kadar 12.00-14.00 saatleri
arasında
Fachabteilung für das Gesundheitswesen
Amt der steiermaerkischen Landesregierung
Fachreferat VI
(Steiermarkt Eyalet Yönetiminin, Sağlık İşleri Bölümü, VI. Bölüm)
Paulustorgasse 4, 8010 Graz
Tel.: 877-35 34
Fax: 877-35 55
E-mail: [email protected]
Steirische AİDS-Hilfe
Kişisel ve telefonla danışma ve bilgi verme
Ücretsiz ve anonüm (kişiye özel) HIV Antikor (Antikörper) testi
Schmiedgasse 38, 2. Kat, 8010 Graz
Tel.: 81 50 50
Fax:81 50 50-6
E-mail:[email protected]
Çalışma saatleri: Pazartesi.-Cuma 9.00-13.00 saatleri arası
Danışma saatleri: Salı, Perşembe 16.30-19.30 Çarşamba.11.00-13.00
Cuma 17.00-19.00 saatleri arası
Drogenberatung des Landes Steiermarkt
(Steiermarkt Eyaleti Uyuşturucu Danışma Merkezi)
Danışma, rehberlik ve önlem
Leonhardstr. 84, 2. Kat, 8010 Graz
Tel: 32 60 44, Fax: 77 41 89
E-mail:[email protected]
Çalışma saatleri: Pazartesi-Cuma:17.00-19.00 ve Çarşamba 8.00-12.00
saatleri arası
– 10 –
Verein MAFALDA
Kızlar ve genç kadınlar için, hamilelik, hamilelikle ilgili çatışmalar, vücut ve
cinsiyet hakkında danışmanlık, mesleki rehberlik vb.
Glacisstr. 9/1, 8010 Graz
Tel: 33 73 00 0, Fax: 33 73 00 9
E-mail: [email protected]
Çalışma saatleri:Pazartesi, Salı, Perşembe: 8.00-15.00, Cuma 8.00-12.00
saatleri arası
Tıbbi danışma: Salı 17.00-18.00 saatleri arası
Frauengesundheitszentrum Graz
Kadın Sağlık Merkezi
Danışma, psikoterapi, jinekoloji, hamilelik testi vb.
Brockmanngasse 48, 8010 Graz
Tel.: 83 79 98
Fax:83 79 98-25
E-mail:[email protected]
internet:htpp//www.fgz.co.at
Çalışma saatleri:Pazartesi, Salı, Çarşamba,Cuma 9.00-13.00 ve
Perşembe 15.00-19.00 saatleri arasında
Göçmenler için özel kurumlar
Verein OMEGA Sağlık Merkezi
Psikolojik, psikososyal ve tıbbi danışma; psikoterapi, kaynaştırma
projeleri, workshoplar
Granatengasse2,8020 Graz
Tel.:77 35 54 0
Fax:77 35 54 4
E-mail: [email protected]
Internet. http//www.omega-graz.at
Çalışma saatleri: Pazartesi.,Salı, Perşembe 15.00-18.00 saatleri arası,
Cuma 10.00-12.00 saatleri arası
ZEBRA
Avusturya’ da yaşayan yabancılar için sosyal-tıbbi, yasal ve kültürel
danışma merkezi
Oeverseegasse 26, 8020 Graz
Tel:71 52 15, Fax:71 52 15 18
Pestalozzistr. 59, 8010 Graz
Tel: 83 56 30, Fax: 83 56 30 33
E-mail: [email protected]
– 11 –
Çalışma saatleri:Pazartesi 9.00-18.00, Salı 9.00-13.00, Perşembe 14.0018.00, Cuma 9.00-13.00 saatleri arası
Caritas
Raimundgasse 16, 8010 Graz
Tel.:8015-0, Fax:31 23 58
E-mail: [email protected]
INTEGRA
Yabancıların kaynaştırılması için bir dernek
Bahnhofstrasse 16, 8600 Bruck a.d.Mur
Tel.:03862/51033
Fax: 03862/ 52 922
E-mail:[email protected]
Çalışma saatleri: Pzt.-Cuma 9.00-17.00 saatleri arasında
Ausländerbeirat der Stadt Graz
Graz Yabancılar Meclisi
Schmiedgasse 26, Stiege 3, Giriş katı
Posta adresi: Magistrat Graz
8011 Graz
Tel.: 872-30 67 veya 872 30 68, Fax: 872-30 69
E-mail:[email protected]
AusländerInnen Referat ( Yabancılar Bölümü)
Magistrat Graz-Sozialamt
Schmiedgasse 26, 8010 Graz
Tel.: 872-63 30 veya –6331,6332,6333
Fax:872-30 69
e-mail:[email protected]
ISOP
Göçmenleri topluma kaynaşmada iş ve eğitimle ilgili olarak yasal ve sosyal
hizmetlerle destekleme;
Almanca ve okuma-yazma kursları
Dreihackengasse 2, 8020 graz
Tel:76 46 46, Fax: 76 46 46 6
E-mail: [email protected]
Çalışma saatleri: Pazartesi- Perşembe günleri 8.00-16.00,Cuma günleri
8.00-14.00 saatleri arası
– 12 –
Danaida
Yabancı Kadınlar İçin Eğitim ve Buluşma Yeri
Marienplatz 5, 8020 Graz
Tel.:71 06 60,
Fax: 71 06 60-13
e-mail:[email protected]
Çalışma saatleri: Pazartesi-Çarşamba 9.00-12.00, Perşembe 9.00-15.00
saatleri arası
Çocuk/Aile:
Ebeveyn Danışma Merkezi
Amt für Jugend und Familie
(Gençlik ve Aile Dairesi)
Bebek ve küçük çocuğa sahip olan aileler için tıbbi ve sosyal çalışma
alanında danışmanlık. Bütün mahallelerde bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi
872-31 00 telefon numarası aranarak alınabilir.
Ebeveyn-Çocuk merkezi
Bebek ve küçük çocuğa sahip olan aileler için tıbbi ve sosyal çalışma
alanında danışmanlık. Doğuma eşlik, doğuma hazırlık, emzirme için
danışmanlık, bebeklerin buluşması, oyun grupları, çocuklarına yalnız
bakmak durumunda olan ebeveynleri için grup oluşturma vb.
Bergmanngasse 10, 8010 Graz
Tel:37 81 40, Fax:37 81 40-22
E-mail:[email protected]
Çalışma saatleri: Pazartesi-Cuma 8.30-12.30, Pazartesi-Perşembe 14.3017.30 saatleri arası
Kinderdrehscheibe
Her yaş grubundaki çocuklar için, çocukların bakımını sağlayacak
kurumlar hakkında bilgi
Brandhofgasse 13, 8010 Graz
Tel: 37 40 44, Fax: 37 40 44-40
E-mail: [email protected]
Çalışma saatleri: Pazartesi 14.00-19.00, Salı, Çarşamba, Cuma 8.3013.00 saatleri arası
– 13 –
İnterventionsstelle gegen familiaere Gewalt an Frauen und Kindern
( Kadın ve çocuklara karşı ailesel şiddeti önleme merkezi)
İlgili kurumlarla ilişkiye geçmede yardım, yasal danışmanlık, yol
göstermede bilgi verme ve destekleme vb.
Granatengasse 4, 8020 Graz
Tel: 77 41 99, Fax:77 41 99-4
E-mail:[email protected]
Çalışma saatleri: Pazartesi-Perşembe 8.00-17.00, Cuma 8.00-13.00
saatleri arası
Hafta içinde saat 22.00’ ya kadar telefonla ulaşılabilir.
Kinderschutz-Zentrum Graz
Graz Çocukları Koruma Merkezi
Ailede ortaya çıkan kötüye kullanma, ihmal, şiddet , terbiye problemlerinde
vb. durumlarda danışma ve terapi
Mandelstr. 18, 8010 Graz
Tel: 83 19 41, Fax: 83 19 41-6
E-mail: [email protected]
Telefonla ulaşma: Pazartesi-Cuma 9.00-13.00
Frauenhaus Graz
Graz Kadınlarevi
Şiddete maruz kalan kadın ve çocukları koruma ve yardım
Adres şiddete maruz kalan çocuk ve kadınları korumak amacıyla sadece
kendilerine verilmektedir.
Tel: 42 99 00 ( her saatte aranabilir), Fax: 42 99 00 - 18
– 14 –

Benzer belgeler