36. Kasım 2012-2 - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

Yorumlar

Transkript

36. Kasım 2012-2 - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİODASI
eBülten
Sayı: 36
15 Kasım– 30 Kasım 2012
ETKİNLİKLER ………….……… ……… 1
DUYURULAR…………………………..
İHALELER……..… …….……………….
FUARLAR …………………...…………. 5
DIŞ TİCARET TALEPLERİ .………….
İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ ………………. 9
MEVZUAT…………………….………..
Çanakkale OSB’nin girişinde 2011 Yılı
Ekim ayında 16 bin 500 metrekare
arazi üzerine inşa edilen 5 bin
metrekare kapalı kulanım alanı
bulunan Çanakkale Ticaret ve
Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre ve Fuar
Merkezi ile kent merkezindeki İş
Merkezi'nin açılışı 21 Kasım
Çarşamba günü yapılıyor. Açılışa
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu katılacak.
ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezi’nin
açılış programı, Atatürk’ün Çanakkale
Fotoğrafları Sergisi ve 17-18. yüzyıl
Çanakkale Gravürleri Sergisi’nin
açılışları ile başlayacak. Daha sonra,
saat 14.00’de Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı ve TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla
Kongre ve Fuar Merkezi’nin ve 1
Temmuz’dan itibaren kiracıları ile
buluşmaya başlayan İş Merkezi’nin
açılışı yapılacak. Açılış, Çanakkale’ye
Değer Katanlar Ödül Töreni ve ÇTSO
İnşaatlarında Emeği Geçenlere ve
Katkı Sunanlara Plaket Takdimi
Töreni ile devam edecek.
Şehir ve boğaz manzaralı Kongre ve
Fuar Merkezi, kent merkezine 5, hava
alanına, 10 dakika ve otogara yürüme
Çanakkale, 21 Kasım’da
Kongre, Fuar ve Sergi
Merkezi’ne kavuşuyor
KONGRE VE FUAR MERKEZİ’NİN ÖZELLİKLERİ
ÇTSO Kongre, Fuar ve Sergi Merkezi Kongre ve Fuar Merkezi
16.459 m2 arazi üzerine yaklaşık 5.000 m2 kapalı kullanım alanı
bulunan 4 kattan oluşmaktadır.
ZEMİN KATTA: 735,37 m² Hizmet Alanı
1.KATTA
-402,70 m² ( AKÇANSA Sergi Alanı) ve 320,70 m²’den oluşan 2
Sergi Alanı
- 73,35 m² ve 67,37 m²’den oluşan 2
Sergi Odası
- 142,22 m² Fuaye alanı
- 517,96 m² 510 Koltuk kapasiteli Konferans Salonu (Dr. İBRAHIM
BODUR Salonu)
2.KATTA:
- 98,77 m² VIP Ağırlama Salonu
- 68,48 m² ve 54,39 m²’den oluşan 2 Küçük Toplantı Odası
- 99, 87 m² 1 Büyük Toplantı Odası
- 41,23 m², 53,26 m², 44,63 m² ve 47,73 m²’den oluşan 4 Eğitim
Odası
- 114,75 m² ve 112,62 m²’den oluşan 2 Sergi Odası
- 266,63 m² ve 211 Koltuk kapasiteli Meclis Salonu ( İÇDAŞ
Salonu)
3.KATTA :
- 812,55 m² açık alanda tüm şehre hakim ve çeşitli
aktivitelerin düzenlenebileceği teras
- 430,75 m² kapalı alandan oluşmaktadır. Bu alanda turizm
sektörüne eğitim hizmeti amacıyla Yöresel Çanakkale Yemekleri
Enstitüsü kurulacaktır.
Kongre Merkezi 120 araçlık otopark kapasitesine sahiptir.
mesafesinde yer alıyor. 4 katlı ve olan
5 bin metrekare kullanım alanı
bulunan Kongre ve Fuar Merkezi,
Çanakkale ekonomisine yeni ufuklar
açacak. Çanakkale’nin kongre
turizminden pay alması amacının yanı
Kayserili Ahmetpaşa Cad. No:14 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
1
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİODASI
eBülten
Sayı: 36
15 Kasım– 30 Kasım 2012
sıra oda üyelerine yönelik eğitsel,
ticari toplantıların yapılması, sosyal
etkinliklerin düzenlenmesi planlanan
merkezde bulunan konferans,
toplantı, eğitim salonlarının yanı sıra
açık ve kapalı sergi salonu ile fuar alan
üniteleriyle ulusal ve uluslararası
toplantı ve konferanslara ev sahipliği
yapılması hedefleniyor.
Yönetim kurulu ve üyelerinin gönüllü
katkılarını alarak özverili bir
çalışmayla Çanakkale’ye layık bir eser
kazandırdıklarını ifade eden ÇTSO
Başkanı Bülend Engin, “Misyonumuz,
işimiz; iş dünyasının önünü açmak,
Çanakkale ekonomisinin gelişmesine
öncülük etmek, istihdam yaratmak ve
bu yönde değişimi sağlamaktır.
Zaman değişim ve gelişim zamanıdır.
Ben bu değişimden yanayım. İş
dünyasının ihtiyaç duyduğu her anda
değişimin hizmetinde olacağım.
Çanakkale ekonomisi kabuğunu
kırıyor. Kongre merkezimizin açılışını
bu anlayışa hizmet edecek
uluslararası bir iş forumuna ev
sahipliği yaparak gerçekleştireceğiz.
Yıllardır bölgemizin yalnız kenti olan
Çanakkale, artık ekonomik gelişimde
söz sahibi olarak Güney Marmara’nın
yıldız kenti olacak“ dedi.
Engin, ayrıca ÇTSO vergi ve ihracat
ödül töreninin açılış organizasyonu
içinde gerçekleştirileceğini belirterek
Kongre ve Fuar Merkezi’nin
Çanakkale’nin dünyaya açılan yeni bir
penceresi olacağını ifade etti.
Kayserili Ahmetpaşa Cad. No:14 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
2
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİODASI
eBülten
Sayı: 36
15 Kasım– 30 Kasım 2012
Bülend Engin: Ortak amacımız
kentimizin teşviklerden en üst
düzeyde yararlanmasıdır
ÇTSO Başkanı Bülend
Engin, Oda üyelerine
yönelik olarak
Çanakkale ile
Gökçeada ve
Bozcaada'nın
teşviklerden nasıl ve
hangi sektörler ile
yararlanabileceği
konusunda
bilgilendirme yaptı.
Tüm üyelere
gönderilen mailde,
"Yeni Teşvik Sistemi
Bölgesel Teşvik
Uygulamalarına
İlişkin Mukayese, Alt
Bölge Teşvikinden
Yararlanma ve
Müracaata İlişkin
Bilgilendirme
Çalışması"nın da ekte ekte yer aldığı
vurgulandı.
ÇTSO Başkanı Bülend Engin'in
açıklaması şöyle:
"Çanakkale’mizin teşvik
uygulamasında neden 2. Bölge olarak
derecelendirildiği, buna karşı Balıkesir
ilinin ise neden 3. Bölge olarak
derecelendirildiği hususunda sürekli
sorularla karşılaşıyoruz.
Teşvik kapsamında görüşlerimiz
TOBB’ne sunulmuş ve TOBB
tarafından resmi mercilere iletilmiştir.
Netice olarak 19.06.2012 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan 2012/3305
sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkındaki Bakanlar
Kurulu Kararı ile,
devletimizce
yatırımcılara
sağlanacak teşvik
sistemi ve bu
sistemin sadece bir
kolunu oluşturan
gelişmişlik kriterine
göre belirlenmiş
bölgesel
derecelendirmeler
belirlenmiştir.
Çanakkale Ticaret ve
Sanayi Odası olarak
Çanakkale’mizin
teşviklerden en üst
düzeyde
yararlanması
hepimizin ortak
amacıdır. Bu konuda
çaba sarf etmeye devam ettiğimiz
hususunda kimsenin şüphesi de
olmaması gerekir. Fakat sonucu ekte
sunulan çalışmamızda yer alan
Türkiye Haritasında da görüleceği
üzere, bölgesel teşvik sisteminin
dayanağını oluşturan gelişmişlik
kriteri belirlenirken, illere göre
istihdam ve yatırım oranları, kişi
başına düşen milli gelirin illere göre
dağılımı, yatırıma muhtaç ve yatırım
için öncelikli olan bölgelerin tespiti
hususları göz önüne alınmış;
müreffeh bir toplumun temellerinin
ve güçlü vatandaşlık bağlarının
oluşturulması yönünde ekonomik
gelişimin önemi vurgulanmış, başta
terör olmak üzere ülkemiz için önem
arz eden hayati sorunların da
çözümüne katkı sunmak
hedeflenmiştir.
Kanımızca bu nedenledir ki gerçekten
de kişi başına düşen milli gelirin
fevkalade düşük olduğu Doğu ve
Güney Doğu Anadolu’da yer alan bazı
illerimiz ile nüfus yoğunluğunun
seyreklik arz ettiği Çanakkale’mizin
önemli ilçeleri Gökçeada ve Bozcaada
teşviklerden en çok yararlanacak
şekilde 6. bölgeler olarak
belirlenmiştir. Bu takdirle
Çanakkale’mizin diğer teşvik bölgeleri
ile kıyas edilirken konumu ve
potansiyeli ile değerlendirilmesi
gerektiği açıktır.
Teşvik kapsamında 3. Bölge’de yer
alan komşu il Balıkesir’in patlayıcı
madde imalatı, derinin tabaklanması
ve işlenmesi gibi birkaç münferit
sektörde teşviklerden yararlanma
olanağı bulacağı gerçeği karşısında,
Çanakkale’mizin komşu iller ile
neredeyse tüm sektörler için rekabet
edebilecek düzeyde olduğu ve hatta
bu rekabet edebilir konumunu gün
geçtikçe lider konuma taşıyacağı;
özellikle kültürel gelişimi ve tarihi,
eğitim ve hizmet sektöründeki
atılımları ile bölgeye öncülük ettiği ve
edeceği şüphe götürmez bir
gerçektir.
Yeni Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik
Uygulamalarına İlişkin Mukayese,Alt
Bölge Teşvikinden Yararlanma ve
Müracaat’a ilişkin Bilgilendirme
Çalışması ekte sunulmuştur.
Kayserili Ahmetpaşa Cad. No:14 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
3
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİODASI
eBülten
Sayı: 36
15 Kasım– 30 Kasım 2012
İnanıyoruz ki ; gönül Çanakkale’nin
sadece teşviklerde daha alt derece
bölgelerde yer alarak daha çok
teşvikten yararlanmasını değil
Büyükşehir Belediyesi olmasını da
umut etmektedir."
İnşaatçıların enerji sorunu
ÇTSO’da masaya yatırıldı
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası,
inşaat meslek grubu üyelerinin
inşaatlarda enerji temini sırasında
karşılaştıkları sorunlar konusunda,
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Çanakkale
İşletme Müdürü Volkan Arpacı'nın
katılımıyla bir toplantı düzenledi.
UEDAŞ’ın Belediye’den inşaat ve
oturma ruhsatı olan yapılara dahi
elektrik bağlama aşamasında trafo
veya sistem takviyesi yatırım bedeli
istemesi nedeniyle inşaat meslek
grubu üyelerinden gelen şikâyetler
üzerine, ÇTSO yönetiminin
düzenlediği toplantıya, ÇTSO Başkanı
Bülend Engin, ÇTSO Başkan Yardımcısı
Erdal Akarsu, Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Erdemir, 9 Nolu İkamet ve
İkamet Amaçlı Olmayan Bina İnşaatı
Meslek Komitesi Başkanı Şerif
Kutluay, Genel Sekreter Sema Sandal
ve inşaat firmalarının temsilcileri
katıldılar.
korumak adına burada olduklarını
belirtti.
Bülend Engin, üyelerin talebi üzerine
inşaatlarda enerji temini sırasında
karşılaşılan sorunlar hakkında
sektördeki üyelerin bu konuda hakkını
aramak için; üyelere bilgilendirme
yaparak, ilgili üyelerin ve UEDAŞ
Çanakkale İşletme Müdürü Volkan
Arpacı'nın katılımıyla bir toplantı
düzenlediklerini söyledi.
UEDAŞ Çanakkale İşletme Müdürü
Volkan Arpacı da müteahhitlerle
ortak bir noktada buluşup sorunları
aşma niyetinde olduklarını belirterek,
müteahhhid firmalarla diyalogtan
yana olduklarını vurguladı.
ÇTSO Başkanı Bülend Engin, gücünü
Odanın 5 bin üyesinden alan yönetim
kurulu olarak, inşaatçıları
ezdirmemek, küçük şirketleri
Kayserili Ahmetpaşa Cad. No:14 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
4
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİODASI
eBülten
Sayı: 36
15 Kasım– 30 Kasım 2012
>15 Kasım 12-16 Kasım 12
IWES 4.Atık Teknolojikleri
Sempozyumu ve Sergisi
Atık Yönetimi, Çöp Gazından Enerji
Üretimi, Biyoyakıtlar, Çevre
Teknolojileri, Atık Teknolojileri,, Çöp
Gazından Enerji Üretim Teknolojileri,
Biyolojik Arıtma ve Su Arıtma
Sistemleri, Arrıtma Çamurundan
Enerji Üretimi ve Çevre Teknolojileri
WOW Kongre Merkezi, Yeşilköyİstanbul
>15 Kasım 12-17 Kasım 12
Logitrans Transport Lojistik Fuarı
Taşımacılık, Lojistik, İntermodal
Uygulamalar, Depolama Telematik,
Yük Taşıma ve Lojistik Hizmetleri,
Taşıma Araç ve Sistemleri, IT,
Telematik, Telekominikasyon,
İntralojistik, yük Akışı, Depolama
Sistemleri
İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköyİstanbul
>15 Kasım 12-18 Kasım 12
EGS Kongre ve Kültür Merkezi, Denizli
>22 Kasım 12- 25 Kasım 12
>17 Kasım 12-25 Kasım 12
Contemporary İstanbul Çağdaş
Sanat Fuarı
31.Uluslararası İstanbul Kitap
Fuarı
Çağdaş ve Güncel Sanat, Çağdaş ve
Güncel Sanat Galerileri, Müzeler,
Sanat Kurum ve Kuruluşları
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre
Merkezi, İstanbul
Kitap ve Süreli Yayınlar
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi,
İstanbul
>17 Kasım 12-25 Kasım 12
22.Uluslararası İstanbul Sanat
Fuarı - Artist 2012
Sanat
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi,
İstanbul
>20 Kasım 12-24 Kasım 12
Ankara 2.Sanayi Fuarı
Makine, Enerji, Metal İşleme, Kaynak,
Otomasyon
Makine, Enerji, Metal
İşleme, Kaynak, Otomasyon,Elektrik,
Elektronik, Akışkan, Kalıp, Klima,
Kompresör, Yan Sanayi, Mobilya
Atatürk Kültür Merkezi, Ankara
>21 Kasım 12-25 Kasım 12
İzmir Boat Show
Kablo & Tel 2012 - Kablo
Aksesuarları, Kablo Gruplama ve
Elektro İzolasyon Malzemeleri,
Ekipmanları ve Makineleri Fuarı
Kablo Tel, Kablo Aksesuarları, Kablo
Gruplama ve Elektro İzolasyon
Malzemeleri, Ekipmanları ve
Makineleri
İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköyİstanbul
>16 Kasım 12-18 Kasım 12
Fırın, Pastane, Hazır Gıdalar,
Yöresel Gıdalar ve Gıda İşleme,
Paketleme Teknolojileri Fuarı
Tekne, Yat ve Denizcilik, Tekneler,
Rüzgar Sörfü, Motorlar, Gemi Yapımı
Malzemeleri, Tekne ve Yat
Aksesuaraları, Dalış ve Balıkçılık
Ekipmanları, Su Sporları, Acil Durum
Ekipmanları, Charterler, Surf
Uluslararası İzmir Fuar Alanı, İzmir
>22 Kasım 12-24 Kasım 12
1. Domatexpo Domates Fuarı
Domates Üretim Girdileri, Paketleme,
Lojistik ve Pazarlama, Alet ve Makine,
Bitki Besleme, Zirai İlaç, Depolama
Ürünleri, Lojistik, Fidan, Meyve
Kumluca Belediyesi Toptancı Sebze
Hali, Antalya
>22 Kasım 12-25 Kasım 12
Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık
Fuarı
Tarım Gıda ve Hayvancılık, Tarım
Teknolojileri, Tarımsal Mekanizasyon,
Hayvancılık Teknolojileri, Hayvan
Sağlığı, Yem, Tohum, Gübre,
Fidancılık, Sulama, Gıda ve
Teknolojileri ve Endüstrisi
Fuar Alanı, Aydın
>22 Kasım 12-25 Kasım 12
Kültür Turizmi Fuarı
Kültür Turizmi, İl Kültür Turizm
Müdürlükleri, İl İlçe Belediyeleri,
Seyahat Acentaları, Tur Operatörler,
Otel ve Ekipmanları
ATO Kongre ve Sergi Sarayı, Ankara
>27 Kasım 12-28 Kasım 12
6.Hac ve Umre Turizm Fuarı 2012
Hac ve Umre Turizmine Yönelik
Oteller, Turizm Acentaları ve Diğer
Hizmet Sektörleri, Hac Ve Umre
Turizmi Hizmetleri Veren Seyahat
Acenteleri, Oteller, Hava Yolu
Şirketleri, Diyanet İşleri Başkanlığı
Vb.. Kuruluşlar Hizmetlerini
Sergileyecekler.
Hilton Kongre ve Sergi Merkezi,
İstanbul
Gıda İşleme, Paketleme, Hazır ve
Yöresel Gıdalar
Kayserili Ahmetpaşa Cad. No:14 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
5
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİODASI
eBülten
Sayı: 36
15 Kasım– 30 Kasım 2012
İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy İstanbul
>28 Kasım 12-29 Kasım 12
11.İstanbul Perakende Fuarı
Mağaza, Market, Alışveriş
Merkezlerine Ürün, Hizmetler ve
Alışveriş Merkezi Yatırımcıları,
Mağaza Market Ekipmanları, Raf
Sistemleri, Güvenlik-Otomasyon
Sistemleri, Perakende Yazılımları,
Dekorasyon, Tasarım, Vitrin
Hizmetleri, Yazarkasa-Barkod
Sistemleri Ve Alışveriş Merkezleri
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı, İstanbul
>29 Kasım 12-2 Aralık 12
>29 Kasım 12-30 Kasım 12
Plast Eurasia İstanbul 2012 22.Uluslararası İstanbul Plastik
Endüstrisi Fuarı
TRANSİST 2012 3.İstanbul Ulaşım
Teknolojileri, Araçları ve Ürünleri,
Sistemleri Sempozyum ve Fuarı
Kara ve Demiryolu Toplu Ulaşım
Araçları, Yol, Köprü ve Demiryolu
Teknolojileri, Metro Demiryolu
Araçları, Bilet ve Ücretlendirme
Sistemleri, Trafik Yönetimi, Deniz
Taşımacılığı, Yol- İnşaat Bakım Araçları
İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul
>29 Kasım 12-2 Aralık 12
Broadcast, Cable & Satellite
Eurasia 2012 - A CeBIT Event 16.Uluslararası Uydu İletişimi,
Yayıncılık, Kablo ve TV Sektörü
Fuar ve Konferansı
Uydu İletişim Cihazları ve İletişim
Servisleri, Yayın ve Geniş Band
İletişim Sistemleri, İletişim Servis
Sağlayıcıları, Radyo İletişim Sistemleri,
Video Ses ve Işık
İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy İstanbul
>29 Kasım 12 - 2 Aralık 12
CeBIT Bilişim Eurasia - 13. Bilgi ve
İletişim Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri, İletişim
Teknolojileri, Yazılım Ve Hizmetler
7.Uluslararası Gıda ve Gıda
Teknolojileri Fuarı
Gıda Ürünleri ve Gıda Makineleri,
Ambalajlama, Unlu Mamüller Gıda
Ürünleri ve Gıda Makineleri,
Ambalajlama, Unlu Mamüller
ANFA Altınpark Fuar Merkezi, Ankara
>29 Kasım 12-2 Aralık 12
Plastik Makineleri, Kimyasallar,
Hammaddeler, Kalıp, Isı, Kontrol
Cihazları, Hidrolik-Pnömatik,
Enjeksiyon, Şişirme Film, Poşet
Kesme, Flexo Baskı Makineleri,
Extruderler, Mühendislik Plastikleri
Polimerler, Granül, Enjeksiyon
Kalıpları
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi,
İstanbul
>29 Kasım 12-2 Aralık 12
Maden Türkiye 2012
5.Madencilik, Maden Makine ve
Ekipmanları, İş Makineleri Fuarı
Maden Arama, İşletme ve Üretim
Makine Ekipman ve Teknolojileri, İş
Makineleri, Maden Arama Bilgi
Sistemleri, İşletme ve Üretim Makine
Ekipman ve Teknolojileri, Cevher
Hazırlama, İş Güvenliği Sistem ve
Ekipmanları, İş Makineleri
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi,
İstanbul
>29 Kasım 12-2 Aralık 12
Çorum Tarım Fuarı 2012
Tarım ve Hayvancılık, Tarım, Tarım
Teknolojileri, Seracılık, Hayvancılık,
Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt
Endüstrisi, Fidancılık
Çorum TSO Fuar Merkezi, Çorum
>30 Kasım 12-9 Aralık 12
9.Ülkeler El Sanatları ve Hediyelik
Eşya Fuarı
Ülkelere Ait El Sanatları ve Hediyelik
Eşyalar, Orta Asya El Sanatları, Afrika
El Sanatları, Avrupa El Sanatları,
Türkiye'nin Değişik Yörelerinden Ve
İllerinden El Sanatları
Atatürk Kültür Merkezi, Ankara
TİCARİ İŞBİRLİĞİ
ARAYIŞLARI
Deri ve deri mamulleri
İSPANYA
FİRMA ADI: ALTEMA
Bruc, nro. 21, 3º, 1ª. 08010
Barcelona, Spain
TEL: +34 (93) 186 01 61
FAKS:+34 (93) 318 24 61
Yetkili Kişi: Barbara Rednak /
Corporate Relations
Venezüella, Brezilya ve Çin’de
Şubeleri bulunan İspanyol
mühendislik firmasının; Türkiye’de
yatırım olanakları arayışı içinde
olduğu ve aşağıda belirtilen 3 alanda
Türk firmalarıyla ortak girişimde
(joint venture) bulunmak istedikleri
bildirilmiştir.
-Altyapı ve Lojistik
-Ulaşım projeleri: liman, havaalanı,
terminaller,
-Sağlık merkezleri: hastaneler,
eczaneler, birincil sağlık, ecza
depoları, sanayi tesisleri,
-Enerji ve kaynakları mühendislik
-Su yönetimi sanayi ve içme suyu,
Kayserili Ahmetpaşa Cad. No:14 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
6
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİODASI
eBülten
Sayı: 36
15 Kasım– 30 Kasım 2012
-Kentsel katı atıkların yönetimi
(USW): geri dönüşüm ve enerji geri
kazanımı,
-Fotovoltaik ve Termo-fotovoltaik,
üçüz-üretim (cotrigeneration)
sistemleri,
-Mühendislik iŞlemleri
-Plastik ve ambalaj sanayi,
-Tekstil ve ayakkabı sanayi.
-Ahşap, ahşap ürünler, mantar
ürünleri, sepetçilik malzemeleri ve
hasır işleri
BULGARİSTAN
FİRMA ADI: TURKISH BULGARIAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
INDUSTRY
138 V. Levski blvd, Sofia 1504,
BULGARIA
TEL: +359 (2) 945 3955
FAKS:+359 (2) 958 1425
e-posta: [email protected]
Yetkili Kişi: Timur Halilov / Executive
Director
GSA 150 AL - STORTI üretim hattında
ısı imalatı yapılmış ve STANDART
ISPM 15’i karşılayan ahşap palet ve
ızgara üreten Bulgar firmasının
ürünlerini Türkiye’ye satmak istediği
bildirilmiştir. Söz konusu teklif, TürkBulgar Ticaret ve Sanayi Odası
aracılığıyla Birliğimize iletilmiştir.
Satıcı firma ile bağlantı kurmak
isteyen kuruluşların, 001/03.09.2012
referans numarasını belirterek
Sofya’da bulunan Türk Bulgar Ticaret
ve Sanayi Odası’na başvurmaları
gerekmektedir.
Kimyasal maddeler,
kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar
BULGARİSTAN
FİRMA ADI: TURKISH BULGARIAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
INDUSTRY
138 V. Levski blvd, Sofia 1504,
BULGARIA
TEL: +359 (2) 945 3955
FAKS:+359 (2) 958 1425
e-posta: [email protected]
Yetkili Kişi: Timur Halilov / Executive
Director
Gübre ticaretiyle uğraşan Bulgar
firması tarımda kullanılan mineral ve
yaprak gübre üreten Türk üreticilerin
Bulgaristan’daki dağıtımcılığını
yapmak istediği bildirilmiştir. Söz
konusu teklif, Türk-Bulgar Ticaret ve
Sanayi Odası aracılığıyla Birliğimize
iletilmiştir. Aracı firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların,
002/03.09.2012 referans numarasını
belirterek Sofya’da bulunan Türk
Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası’na
başvurmaları gerekmektedir.
Kauçuk, plastik ve
pelikülfilm ürünler
ALMANYA
FİRMA ADI: T.C. HAMBURG
BAŞKONSOLOSLUĞU TİCARET
ATAŞELİĞİ
Mittelweg 13, 20148 Hamburg /
GERMANY
TEL: +49 (40) 44 44 66
FAKS:+49 (40) 44 01 47
e-posta: [email protected]
Yetkili KiŞi: Şevket Ilgaç / Ticaret
Ataşesi
T.C. Hamburg Başkonsolosluğu
Ticaret Ataşeliği tarafından; Audi,
Mercedes-Benz, BMW, AMG,
Porsche, MAYBACH,
VW, Aston Martin, Bentley, Rolls
Royce gibi otomobil üreticileri için
plastik aksam geliştiren ve üreten bir
Alman firmasının, kısmen ya da
tamamen satılmak istendiği
bildirilmiştir. Söz konusu teklifle
ilgilenen kuruluşların, Şirket
profillerini de içeren başvuru
yazılarını, Ticaret Ataşesi Sayın Şevket
Ilgaç’ın dikkatine göndermeleri
gerekmektedir.
Ana metaller ve ilgili
ürünler
A.B.D.
FİRMA ADI: URAZ METAL
Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad.
No: 111 K:1/18 İzmit / Kocaeli /
TÜRKİYE
TEL: +90 (262) 321 23 73
FAKS:+90 (262) 321 23 74
e-posta: [email protected]
Yetkili KiŞi: Çiğdem Erçakallı
MASTRADE LLC adlı ABD firmasının
(111 Washington Avenue , Suite 703
Albany, New York , 12210 , USA)
Türkiye tek ve tam yetkili (exclusive)
temsilcisi olan firma, Adriyatik ve
Doğu Avrupa ülkelerinden
(Hırvatistan, Slovenya ,
Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan ve
Yunanistan) hurda metal ( HMS1HMS2-A3-P&S ) tedarikçiliği
yaptıklarını
belirterek, Türkiye’de hurda metal
almak isteyen firmalarla bağlantı
kurmak istediklerini bildirmiştir.
Kayserili Ahmetpaşa Cad. No:14 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
7
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİODASI
eBülten
Sayı: 36
15 Kasım– 30 Kasım 2012
MISIR
FİRMA ADI: Egypt Future For Import
and Export
Building No. 2, Qalawun Street,
Tanta, El Gharbia, Egypt
TEL: +20 (100) 0070755
FAKS:+20 (40) 3342449
e-posta: [email protected]
Yetkili KiŞi: Samy Sobhy Ghanem
Mısırlı Dış Ticaret firması, Türkiye’ye
ham pamuk, iplik ve dokuma,
madencilik ürünleri ve alaşımlar,
demir ve çelik, bakır ve pirinç, yay
çeşitleri, fren ve debriyaj balataları,
çimento & seramik ve kauçuk satmak
istiyor.
Mamul ürün ve
malzemeler
ALMANYA
Yetkili KiŞi: Onur Emül
Çek Cumhuriyeti’nden bir araştırma
firması; tıbbi gaz sistemlerinde
kullanılmak üzere çap, basınç ve
işlevsellik gibi özellikleri açısından
özel gereksinimleri karşılayabilen
medikal gaz terminal bağlantıları
geliştirmiştir. Firma, bu bağlantılarda
kullanmak üzere; Şu anda kullanılan
pirinç, bakır, alüminyum, çelik, gümüş
gibi metallerden farklı ancak mevcut
standartları sağlayan daha ucuz
malzemeler aramaktadır. Örnek
olarak; plastik çeşitleri, paslanmaz
çelik ve geri dönüşümlü malzemeler
verilebilir. Duyuru, İstanbul Sanayi
Odası tarafından Birliğimize
gönderilmiştir. Söz konusu firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların
12 CZ 0754 3PP5
başvuru numarasını belirterek
İstanbul Sanayi Odası’ndan yardım
istemeleri gerekmektedir.
RUSYA
FİRMA ADI: Depicare Cosmetics
Systems
Viktoriastr. 1, 57518 Betzdorf /
DEUTSCHLAND
TEL: +49 (27) 41607173
e-posta: [email protected]
Yetkili KiŞi: Emine Öztürk & Ali O.
Öztürk
Firma, dış ticaret faaliyetlerinde
bulunmak isteyen, Almanya’da
üretim ortakları arayan, ürün
çeşitliliğini genişletmek isteyen, yeni
ürün tedariki elde etmek isteyen
KOBİ’lere, şirketlere, pazarlama,
ithalat ve ihracat konusunda hizmet
vermek istediğini bildirmiştir.
ÇEK CUMHURİYETİ
FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Sanayi Odası, Meşrutiyet
Caddesi, No: 62 Tepebaşı - İstanbul
TEL: +90 (212) 292 2157 / 315
e-posta: [email protected]
FİRMA ADI: RUSSKOE SNABJENIYE
TEL: +7 (381) 438-68-87
e-posta: [email protected]
Yetkili KiŞi: Aleksey Filonov
Rusya’nın Nijni Novgorov Şehrinde
faaliyette bulunan ve boru hatları
üreten "Russkoe Snabjeniye”
şirketinin, Türk firmalarıyla bağlantı
kurmak istediği bildirilmiştir. Söz
konusu işbirliği teklifi, Rusya
Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilciliği aracılığıyla Birliğimize
iletilmiştir.
Makineler, ekipmanlar,
aletler, cihazlar
ALMANYA
FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet
Caddesi, No: 62 Tepebaşı - İstanbul
TEL: +90 (212) 292 2157 / 315
e-posta: [email protected]
Yetkili KiŞi: Onur Emül
Avrupa, Amerika ve Asya’da faaliyet
gösteren ve AR-GE yetkinliğine sahip
bir otomotiv tedarikçi firması; yüksek
dirençli çelik, alüminyum ve
magnezyum gibi düşük esneklik ve
bükülebilme yeteneğine sahip
metallerin şekillendirilebilmesine
yönelik teknoloji aramaktadır. Mevcut
durumdaki kırılma, çatlama, incelme
gibi biçim bozulmalarına yol açan
tekniklerden farklı olarak, metal
özelliklerini değiştirmemesi istenen
bu teknoloji için lisans anlaşması
yapılabileceği gibi, böyle bir
teknolojinin birlikte geliştirilmesi ile
ilgili olarak ortaklıklar da
kurulabilecektir. Duyuru, İstanbul
Sanayi Odası tarafından Birliğimize
gönderilmiştir. Söz konusu firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların
12 DE 0855 3PZD başvuru numarasını
belirterek İstanbul Sanayi Odası’ndan
yardım istemeleri gerekmektedir.
AVUSTURYA
FİRMA ADI: B & P Consulting e.U.
Hieronymus von Beckstraße 38 A2483 Ebreichsdorf / Austria
TEL: +43 (2254) 74268
FAKS:+43 (2254) 74268
e-posta: [email protected]
Firma, Dünyanın en gelişmiş
biyometrik kimlik doğrulama sistemi
olan “Avuç içi Damar Tanıma” sistemi
ve diğer güvenlik teknolojisi ürünleri
için Türkiye’de temsilci ya da
dağıtımcı aramaktadır. Kontrollü
girişler ve/veya zaman kaydı için
sahtekarlığa karşı emniyetli el
toplardamarı okuyucusu SiPalm
formunda teknik bütüncül çözümlerin
bulunduğu bildirilmiştir. İç ve dış bina
güvenliği (örn. ekonomi kuruluşlarının
Şubeleri, etkinlik merkezleri, alışveriş
merkezleri, oteller, depolar), uçak ve
deniz limanları, bankalar, IT
Kayserili Ahmetpaşa Cad. No:14 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
8
:1
ÇANAKKALE
TİCARET VE SANAYİODASI
eBülten
Sayı: 36
15 Kasım– 30 Kasım 2012
merkezleri, adli icra kurumları,
bakanlıklar, polis, ordu, gemicilik
Şirketleri, sağlık sistemi vb. alanlarda
kullanıldığı belirtilen söz konusu
sistem ile ilgili teklif, Avusturya
Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı
aracılığıyla Birliğimize gönderilmiştir.
KAYNAK: Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi
Başkanlığı
Kayserili Ahmetpaşa Cad. No:14 ÇANAKKALE
Tel : +90 286 2171014 Pbx
Fax : +90 286 2130595
[email protected] http://www.canakkaletso.org.tr
9

Benzer belgeler

12. Kasım 2011-2

12. Kasım 2011-2 kafe ve restoranlar gibi tesisler de yer alacak. Çanakkale’yi geçip gidilen değil, gelip kalınan bir kent yapmak istediklerini belirten Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülend Engin, İstan...

Detaylı

eBülten - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

eBülten - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Yolu, 7. Km, No: 1 ÇANAKKALE

Detaylı