e -Bülten - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

Transkript

e -Bülten - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
ÇTSO’DAN
e -Bülten
ÇTSO MAYIS AYI OLAĞAN MECLĠS TOPLANTISI YAPILDI
Meclis Başkanı Osman Okyay; “BU MECLĠS’E KALBĠMDE BÜYÜK BĠR YAS
ILE GELDİM. KALE GRUBU’NUN KURUCUSU VE ONURSAL BAŞKANI,
SEVGİLİ BABAM İBRAHİM BODUR’U KAYBETTİK.”
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası‟nın Mayıs ayı olağan Meclis toplantısı ÇTSO
Kongre Fuar Merkezinde yapıldı.
Açılış konuşmasını yapan Meclis
Başkanı
Osman
Okyay;
“ALDIĞIMIZ
HER
ŞEHİT
HABERİ, YÜREĞİMİZDEKİ BİR
ÇİÇEĞİ
SOLDURUYOR.
ĠÇĠMĠZDEKĠ MEVSĠM KARA
KIŞA DÖNÜYOR.” diyerek Meclis
konuşmasına başladı.
Yönetim Kurulu Başkanı Bülend
Engin; “BÜYÜK YÜREKLĠ ĠNSAN HACI ĠBRAHĠM BODUR’U DOĞDUĞU
TOPRAKLRDA BU HAFTA EBEDĠYETE UĞURLADIK. RUHU ġAD
OLSUN. NE MUTLU KĠ ONA; BU TOPRAKLARA ĠSTĠKBALE, BĠLGĠSĠ,
KARAKTERĠ, ĠNANCI VE YÜREĞĠ ĠLE ESERLERĠ KADAR DEĞERLĠ BĠR
EVLAT BIRAKTI”
Kale Grubu Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay;
“MEMLEKETĠNDEN ALDIĞINI YĠNE MEMLEKETĠNE VERDĠ”
ÇTSO Meclis Başkanı Osman Okyay Meclis konuşmasının devamında; “Bir kez
daha, acıyla sınandığımız günlerden
geçiyoruz. Ülkemizin varlığını, birlik
ve bütünlüğünü korumak için vatan
evlatlarımız
canlarını
veriyor.
Aldığımız
her
şehit
haberi,
yüreğimizdeki bir çiçeği solduruyor.
İçimizdeki
mevsim
kara
kışa
dönüyor. Fakat inanıyorum ki bu
karanlık yakın bir gelecekte bitecek
ve
millet
olarak
aydınlık
geleceğimize kol kola yürüyeceğiz.
Şehitlerimize Allah‟tan rahmet, yaralı askerlerimize ve polislerimize şifa, milletimize
sabır diliyorum. Allah kahraman güvenlik güçlerimizi muhafaza eylesin, onları
HABERLER
ÇTSO Mayıs 2016 Yılı
Olağan Meclis
Toplantısını
Gerçekleştirildi
Fikrim Geleceğim
Programı Başladı
ÇTSO Heyeti TOBB
72. Genel Kuruluna
Katıldı
ÇTSO Üyeleri TurkeyBuild Fuarına Katıldı
İçindekiler
ÇTSO Etkinlikler 1-11
ÇTSO Duyurular 12-19
Yurt İçi Fuarlar
20
Yurt Dışı Fuar
21
TOBB Yurt Dışı
İş Birliği
22-24
Teklifleri
TOBB Yurt İçi İş 25-30
Birliği Teklifleri
muvaffak eylesin.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
Değerli dostlarım,
Bu Meclis‟e kalbimde büyük bir yas ile geldim. Kale Grubu’nun kurucusu ve Onursal Başkanı, sevgili babam
İbrahim Bodur‟u kaybettik. Ne mutlu bize ki, dünyanın dört bir yanında İbrahim Bodur‟un yası tutuldu, acımız
paylaşıldı. İbrahim Bey milletine ve devletine yürekten bağlı, bu iki değere derinden inanan bir büyük kalpti. Çok
şükür milleti de devleti de onu tam da arzu ettiği gibi uğurladı.
Anma törenlerinde, bugün aramızda bulunan sevgili eşim Zeynep Bodur
Okyay‟ın da dediği gibi, “ġAYET TÜRKĠYE BUGÜN KÜRESEL
ANLAMDA BÜYÜK ĠDDĠALARIN SAHĠBĠYSE, BUNDA SEVGĠLĠ
ĠBRAHĠM BODUR GĠBĠ ADANMIġ HAYATLAR YAġAYAN
GĠRĠġĠMCĠLERĠN KATKISI BÜYÜKTÜR.”
Onun savunduğu değerleri ve ruhu koruyarak bizden sonraki nesillere
aktarmak, Çanakkale ruhunun mirasçıları olarak hepimizin boynuna borçtur.
Onun tüm duaları bu vatanın iyiliği, bu ülke insanının selâmeti içindi. Lütfen
siz de onun için dualarınızı esirgemeyin.
Hepimizin başı sağ olsun.
Bugün bu Meclis‟te İbrahim Bey‟in kurucularindan olduğu İstanbul Sanayi
Odası heyeti ile birlikte olacaktık. Ancak kısmet olmadı. Bu vesileyle acımızı
paylaşan bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah hepinizden
razı olsun.
Değerli dostlarım,
Çok uzun konuşma niyetinde değilim. Bu ay ülke yönetimde çok önemli gelişmeler yaşandı. Başbakanımız Sayın
Ahmet Davutoğlu görevden ayrıldı ve Sayın Binali Yıldırım’ın Başbakanlığında yeni bir kabine kuruldu. Bu
değişim, siyaset kurumunun bir iradesi ve bize ancak saygı duymak düşer. Geçmiş deneyimlere bakınca bu sürecin
sancısız bir şekilde ve hatta bir yenilenme, tazelenme anlayışıyla gerçekleşmiş olması sevindirici.
“BĠLĠYORUZ KĠ ÜLKEMĠZĠN ĠÇERİDE VE DIŞARIDA ÜSTESİNDEN GELMESİ GEREKEN PEK
ÇOK MESELE VAR.”
Avrupa Birliği ile ilişkilerin, geri kabul anlaşması sorununu aşıp, yeni bir düzleme oturtulmasından yeni bir
Anayasa’ya, Doğu’daki terör sorununun baskılanmasından, turizm gelirlerin arttırılmasına dönük yeni açılımlar
yapılmasına, devlet kurumları arasındaki uyumun sağlanmasından ekonomide atılması gereken reform adımlarının
hızlandırılmasına kadar çok önemli işler bizi bekliyor.
Bütün bu adımların, Türkiye‟yi düşük büyüme riskinden kurtarıp yeniden yüzde 6 ve üzeri büyüme potansiyeline
ulaştırması için kritik önemi var.
Bizim bu coğrafyada varlığımızı büyüterek devam ettirmemizin temel yolunun, güçlü bir siyasi iradeden ve
kenetlenerek birlikte çalışmaktan geçtiğini asla unutmamalıyız.
Bu vesileyle yeni hükümetimize başarılar diliyor ve her konuda üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazır
olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
e - Bülten
VE SANAYĠ ODASI
Sevgili dostlar,
Ramazan-ı Şerif‟i karşılamaya hazırlanıyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyor, ülkemize, milletimize, tüm islam
alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini niyaz ediyorum.
Bu güzel günlerde lütfen, İbrahim Bey, şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş bütün büyüklerimiz için dualarımızı
eksik etmeyelim.” diyerek Meclis konuşmasını tamamladı.
Yönetim Kurulu adına konuşma yapan ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend
Engin;
Sayın Meclis Başkanım, Kale Grubu Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı
Sayın Zeynep Bodur Okyay hanımefendi,
Değerli mesai arkadaşlarım, Kadın Girişimciler Kurulumuzun çok değerli üyeleri, hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum, hoşgeldiniz. Oda faaliyetlerimiz ile ilgili kısa bir bilgi vererek konuşmama başlamak
istiyorum.
Değerli üyeler,
Hep konuşuluyor, domatesimiz, peynirimiz, zeytinyağımız, kirazımız, balığımız
ulusal düzeyde tanınıyor, geniş ve verimli arazilerimiz var. Ancak tarımda istenilen sıçramayı bir türlü yakalayamadığımızı ifade ediyoruz. Ezine‟de kurulması
planlanan ve çalışmalarını yürüttüğümüz Gıda İhtisas OSB çalışmalarında yer
seçimi ile ilgili Kurum görüşleri tamamlanmak üzere. İnşallah marka değerlerimizi bölgenin kurulması ile layık olduğu seviyeye çıkaracağız.
Bununla birlikte, tarımsal potansiyelimizi fırsata çevirmek için GMKA, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası ve Portekiz‟de „Inovcluster‟ gıda kümesi ortaklığında yürüttüğümüz bir projemiz daha var. Uzmanlar ve sektör temsilcilerinin katılımı ile Odamızda
tanıtım toplantımızı gerçekleştirdik.
“BU SÜRECE GIDA SEKTÖRÜNÜN GEREKEN ÖNEMĠ GÖSTERĠP AKTĠF ROL ALMALARI ÇOK
ÖNEMLĠ.”
Proje sürecinde kurulacak Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği ile gıda sektöründeki ve sektörle bağlantılı zincirdeki firmaları bir çatı altında toplayarak bölgenin rekabetçilik
gücünün gelişmesini sağlamak amaçlanmaktadır.
Yönetim Kurulumuzca görevlendirilen üyelerimiz 18-22 Temmuz tarihleri arasında Portekiz‟deki ortağımızı ziyaret ederek
projeye katkı sağlayacaklar.
“ÜYELERĠMĠZĠN REKABET GÜÇLERĠNĠN ARTIRILARAK EKONOMĠK GELĠġĠMĠNE KATKI SAĞLAMAK,
DOLAYISIYLA ĠLĠMĠZ VE ÜLKE EKONOMĠSĠNĠN
GÜÇLENMESĠNE DESTEK OLMAK ĠÇĠN ODA OLARAK PROJE ÜRETĠYOR VEYA BU AMACA HĠZMET
EDECEĞĠNE ĠNANDIĞIMIZ PROJELERE ORTAK OLUYORUZ.”
Edirne KOSGEB ve Namık Kemal Üniversitesi Teknoparkı ile birlikte yürüttüğümüz COSME Avrupa İşletmeler
Ağı Projesinde de aynı düşünce ile hareket etmekteyiz.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
e - Bülten
VE SANAYĠ ODASI
Proje kapsamında Yönetim Kurulu olarak, Meclis üyelerimizin ağırlıkla oluşturduğu gıda sektörü ile olmazsa olmazımız turizm sektörünü de kapsayan bir iş gezisini de 25 –
29 Temmuz tarihleri arasında organize etmeye karar verdik. Barselona‟ya planlanan iş gezisinde; turizm sektörü için
kruvaziyer turizmi başta olmak üzere turizm ile ilgili bölgesel
planlama ve çalışmalar gerçekleştiren kurum ve kuruluşlarla
görüşmeler yapılması hedeflenmektedir.
Bölgemizin öncelikli gıda ürünleri arasında yer alan zeytinyağı
üretimi konusunda Madrid, Jean ve Cordoba bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelerek sektördeki teknolojik
yeniliklerin görülmesi ile beraber yeni işbirlikleri oluşturulması
için ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.
Ayrıca; Barcelona Ticaret Odası, Türk-İspanya Resmi Sanayi ve Ticaret Odası, İspanya Katalonya Bölgesi Dış
Ticaret ve Yatırım Ajansı ACCIO, Barselona Liman İşletmeleri (Barcelona Port Investments – BPI), BARCELONA ACTIVA: Barselona Belediyesi Kalkınma Ajansı, Barcelona Konsorsiyumu ve Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, İsoliva; İspanyol Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar ve yazışmalar
başlatılmış olup, Meclis üyelerimize önümüzdeki günlerde detaylı bilgi verilecektir.
Gıda ve turizm sektöründen sonra, Ağustos ayında da inşaat, inşaat malzemeleri, enerji, ARGE, eğitim sektörleri
ile ilgili diğer Meclis üyelerimiz için de Finlandiya İş gezisi organize edilmesine karar verilmiş olup, bu programın
da detaylı bilgisi sizlerle paylaşılacaktır.
Sayın Üyeler,
Biz, Dünya tarih sahnesinde adı her daim var olan, ezelden beri hür doğmuş, hür yaşamış Şanlı, şerefli bir milletiz.
Büyük değerleri ve büyük hedefleri olan, Büyük bir ülkeyiz. Bu ülkeyi büyük yapan, Bu toprakların büyük yürekli
evlatlarıdır.
Bu topraklarda doğan, Ömrünü sanayiye, Yani, bu toprakların istikbaline adayan
ve bu topraklara kazandırdığı sayısız eseri bu ülkeye ebediyen hizmet edecek olan
büyük yürekli insan Hacı İbrahim Bodur‟u Doğduğu topraklarda Bu hafta ebediyete uğurladık.
Ruhu Şad olsun. Ayrıca, Ne mutlu ki ona; Bu topraklara ve istikbale, bilgisi, karakteri, inancı ve yüreği ile eserleri kadar değerli bir evlat bıraktı. O evlat bugün
aramızda. Kıymetli kızları Zeynep Hanım‟a huzurunuzda Çanakkale Ticaret ve
Sanayi Odamızın bütün üyeleri adına derin taziyelerimizi sunarken, babasının manevi huzurunda, topraklarımızın ve ülkemizin istikbali olan, milli sanayimize
adanmış yapmış ve yapacak oldukları hizmetlerine ithafen; izninizle bir onur madalyası takdim etmek istiyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.
Gerçekleştirilen konuşmaların arkasından Meclis toplantısına davet edilen Zeynep
Bodur Okyay‟a Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin ve Meclis Başkanı Osman
Okyay tarafından onur madalyası takdim edildi.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
Kale Grubu Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay;
“Sevgili hemşerilerim, Çanakkale iş dünyasının kıymetli temsilcileri,
Davet eden kurum Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olmasa, Babam Hacı İbrahim Bodur‟un Hakk‟a yürümesinden bu kadar kısa bir süre sonra böyle bir konuşma yapma gücünü kendimde bulamazdım.
“BABAM ĠBRAHĠM BODUR 1915 ÇANAKKALE RUHUNUN DEVAMIYDI.”
Büyük hayaller kurma cesaretini, engin vizyonunu bu ruhtan aldı. Bu nedenle
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası‟nda babamı anan bir konuşma yapıyor olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Babam İbrahim Bodur, Türkiye'nin sanayileşerek
kalkınacağına ve kalkınmanın Anadolu'dan başlaması gerektiğine hep inandı.
Yatırımlarında Çanakkale‟ye hep öncelik tanıdı. Memleketinden aldığını yine
memleketine verdi. Babam sadece Çanakkale‟ye değil Çanakkaleliye de inandı.
İşçileri, köylüleri fabrikalara ortak etti.
Böylece aile fertlerinin, çalışanların, bayilerin ve bölge halkının iştirakleri ile
Türkiye'nin ilk halka açık şirketini kurmuş oldu. Doğduğu topraklara yaptığı yatırımların tutarı 1.5 milyar doları aştı.
Yurt içinde ve yurt dışında önemli ortaklıklar gerçekleştirdi. Siemens, Roca, General Electric ve Pratt&Whitney
gibi birçok prestijli kuruluşla yabancı ortaklıklar tesis etti.
“ÜLKEMĠZĠN ĠLK SERAMĠK ĠHRACATINI DA 1962 YILINDA ÇANAKKALE’DEN YAPTI.”
Bu büyük bir ufuk açıklığıydı. Babam Çanlı‟ydı ama dünya insanıydı. Ayrıştırıcı değil, birleştiriciydi. Kimseyle
kavga etmedi, kavgası iş ve aş ileydi. Attığı her adımı insan sevgisiyle, memleket sevdasıyla atan bir rol modeldi
İbrahim Bey. Hayatlarına dokunduğu milyonlarca insana hep iyilik ve güzellik vermeye çalıştı. Bunu başarabilmek
için önce bir hayal kurdu; sonra o hayali gerçekleştirmek için dostlarıyla, hemşerileriyle el ele vererek mücadele
etti.
Çan‟dan çıkıp dünyada 100‟ü aşkın ülkeye yayılan bir sevgi köprüsü kurdu. Bu nedenle bugün dünyanın dört bir yanından O‟nun için
dualar yükseldi, yükseliyor. Cenazesine dünyanın her tarafından
insanlar koşarak geldiler.
İbrahim Bodur, adını sadece altın harflerle ülkemizin sanayi tarihine yazdırmakla kalmadı, O, insanların gönüllerine girmeyi, onların
hayatlarında önemli izler bırakmayı da başardı.
Sadece fabrika değil gönüller yaptı. İstanbul Sanayi Odası Vakfı,
Türk Kalp Vakfı ve TEMA gibi önemli vakıfların kurulmasına hizmet etti. Kendi kurduğu Kale Seramik Vakfı ile eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda önemli yardımlar ve yatırımlar
yaptı.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
Sevgili hemşerilerim,
Bu topraklar bir İbrahim Bodur çıkardı. Sadece ben değil, Çanakkaleliler olarak bizler de kadar övünsek azdır. Babam Hacı İbrahim Bodur‟un temsilcisi olduğu Çanakkale 1915 ruhunu
şimdi her zamankinden daha fazla sahiplenmeli ve büyütmeliyiz. Bu
ruh bizi yarınlara taşıyacak olan ruhtur.” sözleriyle Meclis‟te yaptığı
konuşmayı tamamladı.
Mayıs ayı Meclis toplantısına, Hesap İncelme Komisyonu‟nun 2016
yılı Nisan mizanının Komisyon Başkanı Nihat Parlak tarafından okunup Meclis onayına sunulmasıyla devam edildi. Üyelerimizden gelen
Azami Fiyat Tarifelerinin Meclis tarafından onaylanmasının ardından
gündeme gelebilecek diğer konular görüşülerek Meclis oturumu sona
erdi.
Fikrim Geleceğim Çanakkale Kadın GiriĢimci Programı Eğitimleri ÇTSO’ da BaĢladı
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale KOSGEB İl Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim
Merkezi, Kapsayıcı Büyüme Derneği işbirliği ile düzenlenen “Fikrim Geleceğim Kadın Girişimci Programı” eğitimleri ÇTSO Kongre Fuar Merkezi‟nde başladı.
Düzenlenen mülakatlar sonucunda hak kazanan 30 kadın aday; 23 Mayıs 2016 Pazartesi günü başlayan ve 4 Haziran 2016 Cumartesi günü
sona erecek program kapsamında ilk iki gün Boğaziçi Üniversitesi
Yaşamboyu Eğitim Merkezi yetkilileri; Proje Koordinatörü Cemre
Okan Çoban, Dr. Sevgi Kesim Güven ve Dr. Aylin Lole tarafından
“Etkili İletişim ve Çatışma Yönetimi” konulu eğitimleri alacak. Bu
aşamadan sonra adaylar 9 iş günü sürecek 71 saatlik KOSGEB Girişimcilik Eğitimlerine katılacaklar.
Uygulamalı Girişimcilik kurslarının sonunda ise katılımcıların hazırladıkları ve KOSGEB onayına sundukları projeleri uygun bulunurlarsa, yaptıkları yatırımın erkek girişimciler de
yüzde 60‟ını, kadın girişimci, Gazi, birinci derece Şehit yakını veya
engelli girişimcilere ise yüzde 80‟lik kısmını hibe desteği kapsamında
geri alabilecekler.
KOSGEB tarafından girişimcilere sağlanacak destek kalemleri;
-İşletme Kuruluş Desteği: 2.000-TL.
-Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği: 18.000-TL.
-İşletme Giderleri Desteği: 30.000-TL. olmak üzere toplamda destek
üst limit 50.000-TL. olarak sınırlandırılmıştır.
Ayrıca katılımcılar geri ödemeli 100.000-TL.‟lik Sabit Yatırım Desteği de alma hakkı kazanacaktır.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
Gıda Kümesi ÇalıĢma Toplantısının Ġlki Çanakkale’de Yapıldı
Güney Marmara Kalkınma Ajansı‟nın AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde hazırladığı Güney Marmara Gıda Kümesi Projesi‟nin çalışma toplantısının ilki Çanakkale‟de gerçekleştirildi. Toplantıya gıda ve gıda ile
ilişkili sektörlerden ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Türkiye‟yi doyuran bölge Güney Marmara‟nın gıda konusunda rekabet
edebilirliğini artırmak amacıyla başlattığı kümelenme çalışmalarına Avrupa Birliği‟nden (AB) sağladığı destekle devam
ediyor. Geçtiğimiz hafta Balıkesir ve Çanakkale‟de yapılan
açılış toplantılarının ardından, Çalışma Toplantıları başlatıldı. Güney Marmara bölgesinde faaliyet gösteren gıda ve gıda
sektörü ile ilişkili sektörlere yönelik kümelenme çalışmalarını kapsayan toplantılarda projenin yol haritası ve katılımcıların görüşleri değerlendirildi.
GMKA‟nın AB‟den sağladığı 150 bin Avro‟luk destekle hayata geçirilecek Güney Marmara Gıda Kümesi, Türkiye‟nin en büyük gıda üretim merkezi olan Güney Marmara Bölgesi‟nde ilk kümelenme deneyimi olacak. Kurulacak Gıda Kümesinin Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği gibi farklı küme
destek mekanizmalarından faydalanarak Türkiye‟de gıda sektöründe vizyonu ortaya koyacak oluşum haline gelmesi amaçlanıyor. Çanakkale‟de düzenlenen toplantıda konuşan GMKA Planlama Programlama ve Koordinasyon
Birim Başkanı Osman Erol İnce, Güney Marmara Gıda Kümesi projesi hakkında bilgiler ve bundan sonraki aşama hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İnce, “Gıda Kümesi projesiyle bölgemizde gıda
sektörüne yönelik farklı destek ve uygulamaların tek bir çatı altında
birleştirmeyi ve UR-GE, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı gibi destek veren kurumlardan daha büyük destekleri bölgemize çekmeyi amaçlıyoruz” dedi.
UR-GE hakkında da kısa bir değerlendirmede buluna Erol İnce,
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği (UR-GE) kapsamında firmaların sektörel olarak yurtdışına açılmaları amacıyla desteklendiğini belirterek, “Bölgemizde örneğin 15 işletme bir araya gelirse UR-GE
projesi başvurusu yapılabilecek. Bu şekilde İşletmelerin birbirlerine bağlanması ile farklı ülkelere ithalat ve ihracat
yapabilmesi ve bunu arttırmaya yönelik çalışmaların yürütülebilecek” diye konuştu. Planlama Programlama ve
Koordinasyon Birim Başkanı Osman Erol İnce‟den sonra Güney Marmara Gıda Kümesi Koordinatörü Doç Dr.
Mustafa Cem Kırakkabeş ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Ahmet Erdem de
birer konuşma yaptı. Toplantıya başta Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Ali Sürücü, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Ahmet Erdem, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, Çanakkale Ticaret ve Sanayi
Odası Genel Sekreteri Sema Sandal olmak üzere gıda ve gıda ile ilişkili sektörler, sivil toplum kuruluşları, birlik ve
kamu kurumu temsilcileri katıldı.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
ÇTSO HEYETĠ TOBB.72 GENEL KURULUNA KATILDI
TOBB 72. olağan Genel Kurulu 10-11 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşti. Genel Kurul‟a ÇTSO ‟yu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, TOBB Delegeleri; Ayhan Çetin, Ali Deniz, Ahmet Demir, Güray Özsoy,
Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Yurt ve ÇTSO Genel Sekreteri Sema Sandal katıldı.
TOBB 72. GENEL KURULU “Türkiye Hepimizin”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‟nin (TOBB) 72. Genel Kurulu‟nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu esas
zenginliğin girişimci ruh olduğunu ifade ederek, “Hedeflere
ulaşmak istiyorsak, geride kalmak istemiyorsak, her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak zorundayız” dedi. Birlik ve
beraberliğin önemine vurgu yapan TOBB Başkanı „Türkiye hepimizin‟ mesajı verdi.
TOBB‟un 72‟inci Genel Kurulu M. Rifat Hisarcıklıoğlu‟nun ev
sahipliğinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
Bakanı Mustafa Elitaş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, İçişleri Bakanı Efkan Ala, MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, bazı
eski bakanlar, oda ve borsa başkanları ile diğer davetlilerin katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu‟nun burada yaptığı konuşmasından
bazı başlıklara aşağıda yer verilmiştir;
Türkiye‟nin zenginleşmek için girişimcilikten başka çıkar yolunun olmadığını vurguladı. “Ezber bozan inovasyonlar yapan, yeni
nesil girişimcilere ihtiyacımız var” diyen TOBB Başkanı yatırım
teşvik sisteminin yenilenmesi, katma değeri artıracak faaliyetlerin
desteklenmesi talebinde bulunurken, biyo, nano ve bilgi-işlem
teknolojilerinin önemi üzerinde durdu. Hisarcıklıoğlu ihracat kapasitesinin artırılması için KOBİ‟lere daha çok ihracat yapmayı
öğretmek gerektiğinin altını çizdi.
Türkiye, son yıllarda müthiş bir başarı öyküsü yazdı. Ama artık aynı yöntemlerle büyümeyi sürdürmek, hatta yerimizi koruyabilmek mümkün değil. Yol haritamızı belirleyip, her gün bir adım daha ileri gitmek zorundayız. Milletimize daha parlak bir gelecek kazandırmak için, ülkemizin yıldızını yeniden parlatmalıyız. Reel sektörümüze yeniden heyecan vermeliyiz.
Şirketlerimizin rekabet gücünü artıracak düzenlemeler görüşülürken, Meclis‟te ve komisyonlarda, hem iktidar hem
de muhalefet partilerimizin, geçmişte olduğu gibi destek ve katkılarını bekliyoruz. Türkiye‟nin yeni bir büyüme ve
sanayileşme modeline ihtiyacı var. Yapısal reform gündemini korumaya ve güçlendirmeye ihtiyacı var. Bunları da
ortak akılla ve birlik beraberlik içinde yapmalıyız.
Günümüzde özellikle 3 alanda sağlanan ilerlemeler, ekonomilerin geleceğini belirleyecek. Bunlar; biyo, nano ve
bilgi-iletişim teknolojileri. Bu üçü yakın gelecekte tüm sektörleri ve iş yapma biçimlerini kökten değiştirecek. Biz
de bunlara odaklanmalıyız.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
Bakın dünya 4. Sanayi devrimini tartışmaya başladı. Almanya, Amerika, Kore; buna yönelik ciddi adım atıyor. Biz
de buna hazırlanmalıyız. Ülkemize böyle yüksek teknolojiler getirecek şirketlere destek verecek bir Teknoloji Geliştirme Fonu kurmalıyız.
İnşallah onların bu emekleriyle, özel sektörün yatırım hevesini artıracak yeni adımları birlikte atacağız. Böylece
ekonomik aktiviteyi ve refahı ülkenin geneline daha da yaymak mümkün olacak.
Türkiye‟nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde Anadolu şehirlerinden daha fazla şirket görmek bizi memnun
ediyor. Bu eğilimi hızlandırarak devam ettirmeli, bölgeler arası dengesizlikleri gidermeliyiz. Bölgesel yatırım kararlarına yereldeki aktörlerin katılımını esas
almalıyız. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma Ajanslarında özel sektörün ağırlığını artırmalıyız.
Odaklanmamız gereken önemli konulardan biri de ihracat kapasitemizi artırmak. Bu konuda Ekonomi Bakanımız
sayın Mustafa Elitaş müthiş bir gayret içinde. Zira aynı malları, aynı şirketlerle, aynı pazarlara satarak, ihracatı 150
milyar dolardan 500 milyar dolara çıkarmamız mümkün değil. İhracat destek sistemimizi; “yeni ürün, yeni pazar,
yeni ihracatçı” şeklinde değiştirmeliyiz.
KOBİ‟lerimize daha çok ihracat yapmayı öğretmeliyiz. Eğer ihracat yapan firma sayısını 100 bine çıkarmak istiyorsak, bunun kaynağı işte burada. Odalarımızda ve Borsalarımızda. İnsanın kanadı, gayretidir demiş Mevlana. Bu
camia, elini taşın altına koymaya, ihracatta yeni bir atılım dönemi başlatmaya hazır.
Dünyada son dönemde e-ticaret öne çıkıyor. Bu sayede hem iş yapma maliyeti düşüyor hem de ihracatın menzili
artıyor. Bizim bu fırsatı değerlendirmemiz, ekonomide dijital dönüşümü sağlamamız gerek. KOBİ‟lerin bulut teknolojisi kullanımını yaygınlaştırmalıyız. Tüm bunlar verimlilik artışlarını tetikleyecek.
Şimdi müsaadenizle Anadolu‟da yaşanan bir sıkıntıya da değineceğim. Elbette herkes gibi girişimcimiz de işini
kanuna uygun yapacak. Düzgün çalışacak. Yapmadığında da hesabını verecek. Zaten veriyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz.
Peki, haksız yere bir girişimcinin hayatını karartmanın bedeli olmayacak mı? Nasıl biz iş hayatında
hata yapınca bedelini ödüyorsak, hatalı ve keyfi
denetimlerle bizleri zarara sokmanın da bir bedeli
olsun. Üreten, alın teri döken girişimcimizi, bürokrasinin- denetçinin insafına bırakmayın. Yılların
emeği, itibarı, keyfi bir yorumla yok olup, gitmesin. Hesap vermeden hesap sorabilen bir tek Allah‟tır. Keyfi hesap soranlar da hesap versin istiyoruz!
Reel sektörümüzün rekabet gücünü korumak için,
istihdam üzerindeki mali yükleri indirmeye devam
edelim. Bazı mesleklerin zorunlu istihdamı gibi,
istihdamı cezalandıran uygulamaları değiştirelim. Damga vergisi gibi günümüz iş hayatına hiç uymayan, işlem
vergilerini kaldıralım.
Finansmana erişim noktasında, firmalarımızı bankalara bağımlı olmaktan kurtaralım. Reel sektörümüzün yüksek
faizlerle, komisyonlarla mağdur edilmesine de artık bir çare bulalım. Bankalarımız fedakârlığı hep bizden, reel
sektörden beklemesin. Şimdi sıra onlarda.
Şimdi de son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadığımız önemli bir sektörden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz turizm, ülkemizin dünyada öne çıktığı, en çok net döviz kazancı sağladığımız bir sektör. Bugün 6. büyük turizm destinasyonu olduk.
Ancak 2016 turizm için zor bir sene olacak. Rezervasyonlar neredeyse yarı yarıya düştü. Turizm, pek çok sektörü
de canlı tutan, etki alanı en yaygın sektörlerimizden. Bu zor zamanda sahip olduğumuz kapasiteyi korumak için
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
e - Bülten
VE SANAYĠ ODASI
ÇTSO ÜYELERĠ TURKEYBUILD YAPI FUARINI ZĠYARET ETTĠ
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası yapı ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerini 10-14 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi‟nde düzenlenen Turkeybuild İstanbul 2016 Yapı, İnşaat Malzemeleri ve
Teknolojileri Fuarına götürdü.
12 Mayıs 2016 Perşembe günü gerçekleştirilen fuar ziyaretine katılan
20 sektör temsilcisi, toplamda 100.000m2, ürün gruplarına göre ayrılmış salonlarındaki 1.250 katılımcı ile, 'Balkanlar, Rusya ve BDT Ülkeleri ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan bölgedeki en büyük
fuar olma özelliği taşıyan yapı fuarında sektörde meydana gelen gelişmeleri yakından takip ederek bilgi alma şansına sahip oldu.
Katılım sağlayan üyelerimiz, organizasyonu sağlayan Çanakkale Ticaret
ve Sanayi Odası‟na yapı ve inşaat sektörüne sağladığı destek ve katkılardan dolayı teşekkür ederek, Odanın yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği iş gezilerinin sektör temsilcileri için yeni vizyonlar açılması ve
çalışmaların teşvik edilerek yeni iş birliklerinin sağlanması adına büyük
önem taşıdığını ifade ettiler.
18’inci Dönem Yeni KOSGEB GiriĢimcileri ÇTSO Kongre Fuar Merkezi’nde Eğitimlerine BaĢladı
ÇTSO, KOSGEB ve ĠġKUR iĢbirliği ile gerçekleĢtirilen eğitimlere katılanlar, verilecek eğitimler sonucunda hazırladıkları projeler uygun bulunurlarsa “KOSGEB GiriĢimcilik Destek Programı” ’ından 50 bin liraya kadar “Hibe Desteği” almaya hak kazanacaklar.
2 Mayıs 2016 Pazartesi günü başlayan ve 12 Mayıs 2016 Perşembe günü
sona erecek olan KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi‟ndeki ÇTSO Kongre Fuar Merkezi eğitim salonlarında hafta içi dokuz iş günü toplamda 70 saat olarak düzenleniyor. Eğitimlere,
Odamıza ve Çanakkale İş Kur Müdürlüğüne başvuru yapanlar arasından Noter huzurunda çekilen kura sonucu hak
kazanan 25 kişi katılıyor. Katılımcılar eğitim süresinin sonunda “KOSGEB UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK
EĞĠTĠMĠ” katılım sertifikası almaya hak kazanacaktır.
Uygulamalı Girişimcilik kurslarının sonunda katılımcıların hazırladıkları ve KOSGEB onayına sundukları projeleri uygun bulunurlarsa, yaptıkları yatırımın erkek girişimciler de yüzde 60‟ını, kadın girişimci, Gazi, birinci derece
Şehit yakını veya engelli girişimcilere ise yüzde 80‟lik kısmını hibe desteği kapsamında geri alabilecekler.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
ÇTSO SU ADASI’NDA EVLENME TEKLĠFĠ
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği bölümü öğrencisi Samet İnan 25 Mayıs 2016
tarihinde kız arkadaşına yaptığı teklifi kordon‟da yer alan ÇTSO Su
Ada‟da gerçekleştirdi.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan ve başta Çanakkale halkı ile yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunan “ÇTSO Su
Adası” yenilenen çehresi ve müzikleriyle birlikte sürpriz tekliflerin yapılması için de önemli bir destinasyon
olmaya devam ediyor.
İnan çifti, ÇTSO Su Adası‟nda sevdikleriyle birlikte gerçekleştirdikleri
sürpriz evlilik teklifi kutlaması için kedilerine bu imkanı veren ÇTSO Yönetim Kuruluna teşekkür ederek hafızalarında güzel bir anı olarak ömür
boyu unutmayacaklarını ifade etti.
Sen Umudun Adısın” Projesi Kapsamında 450 Öğrenci ÇTSO ’yu Ziyaret Etti
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası‟nın iştirakçi olarak yer aldığı güvenli hayat ve güvenli
gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde hazırlanan “Sen Umudun Adısın”
isimli proje kapsamında öğrenciler ÇTSO ‟yu ziyaret etti. 1-2-3
Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ziyaretlere; Şinasi Figen Ortaokulu, Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu, Çanakkale İmam
Hatip Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Hüseyin
Akif Terzioğlu Ortaokulu, Cevatpaşa Ortaokulu, Turgut Reis Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Ömer Mart Ortaokullarından toplam 450
öğrenci katıldı. Öğrenciler ziyarette öce ÇTSO tarafından yaptırılan
Çanakkale ve Oda tanıtım filmlerini izledi. Tanıtım filmlerini izleyen
öğrenciler daha sonra ÇTSO Kongre Fuar Merkezi‟nde yer alan Piri
Reis Müzesi‟ni ziyaret ederek 500 yıl önce yapılan ilk dünya haritası
ve Piri Reis hakkında bilgi sahibi oldu.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
ÇTSO’dan DUYURULAR
BAZI Ġġ KOLLARINDA ASGARĠ ĠġÇĠLĠK ORANI TESPĠTĠ HAKKINDA
Bugüne kadar Asgari İşçilik Komisyonu‟nca asgari işçilik oranı tespit edilemeyen ihale konusu işlerden; diş protez, MR görüntüleme, radyoloji, gemi yapımı işkollarında asgari işçilik oranı belirleninceye kadar asgari işçilik oranı tespitinin doğrudan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı‟nın ilgili Grup Başkanlığı‟na gönderilerek, müfettişlik bilgi ve birikimi kapsamında, işin yürütümü için gerekli olan asgari
işçilik tutarının bildirilip bildirilmediği yönünde gerekli incelemenin yapılmasını ve müteakip düzenlenecek rapora göre işlem yapılmasını öngören 04.05.2016 tarih ve 2591703 sayılı Genel Yazı Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanmıştır.
Söz konusu Genel Yazı‟ ya ulaşmak için tıklayınız.
GEÇĠCĠ Ġġ ĠLĠġKĠSĠ BAġTA OLMAK ÜZERE Ġġ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER
Başta Geçici İş İlişkisi Olmak Üzere Çalışma Hayatına Önemli Değişikler Getiren 4857 Sayılı İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanunu‟nda Değişiklik Yapılmasına Dair 6715 Sayılı Kanun 20 Mayıs
2016 Tarihli ve 29717 Sayılı Resmi Gazete ‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlgili Kanun‟a ulaşmak için tıklayınız.
ÜCRET, PRĠM, ĠKRAMĠYE VE BU NĠTELĠKTEKĠ HER TÜRLÜ ĠSTĠHKAKIN BANKALAR
ARACILIĞIYLA ÖDENMESĠNE DAĠR YÖNETMELĠK’TE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠK HAKKINDA
Ücret, Prim, İkramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair Yönetmelik‟te değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 21 Mayıs 2016 Tarihli ve 29718 Sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıştır. Buna göre, daha önce on ve daha fazla işçi istihdam eden işverenler ücret,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemeleri bankalar aracılığıyla yapıyorken Yönetmelik‟in
yürürlük tarihi itibariyle beş ve daha fazla işçi istihdam eden işverenler bu tür ödemeleri bankalar aracılığıyla yapacaklardır.
İlgili Yönetmelik‟e ulaşmak için tıklayınız.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
ÇTSO’dan DUYURULAR
6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı
21.5.2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler ile;
-Uluslararası şirketlerin karşılaştıkları ve ithalat matrahında ithalat işleminden sonra meydana gelen
azalmalara bağlı olarak yaşanan indirim KDV sorunu çözüme kavuşturulmaktadır. Yapılan düzenleme
ile mükellefler tarafından Hazineye intikal etmiş olan verginin indirim hesaplarına alınmasına izin verilmek suretiyle hem mükellefler nezdinde gereksiz tarhiyatlar önlenmekte, hem de fazla ödenen verginin iadesi, indirim yoluyla gerçekleştirilmektedir.
-Uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarına
yapılan teslim ve hizmetlerde istisnaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ayrıca, uluslararası kuruluşların yönetici kadrolarında yer alan mensuplarının ödemiş oldukları KDV‟nin nasıl iade edileceğine
ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
-Mücbir sebepten yararlanan ve vergi ödevleri ertelenen mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki
alımlarında tevkifat yapmamaları gerektiği açıkça ifade edilerek tevkifatlı işlemlerden kaynaklanan
KDV iadelerinde yaşanan sorunlar giderilmektedir.
-Orman ürünlerini Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinden alanlar tarafından tesliminde de tevkifat uygulaması kaldırılmaktadır.
-KDV Genel Uygulama Tebliğinin daha açık ve anlaşılır olmasını teminen Tebliğde yer alan ve yanlış
anlaşılmalara neden olan bazı ifadeler değiştirilmektedir.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
ÇTSO’dan DUYURULAR
MAZERETSĠZ OLARAK ĠġE GELMEYEN ĠġÇĠNĠN HAFTA TATĠLĠ ÜCRETĠ
4857 Sayılı İş Kanunu‟nda yer alan hükümler çerçevesinde, çalışanların kanuna uygun mazeret nedenleri belirterek işe gelmediği durumda işverenlerin yapması gerekenleri ve çalışanların mazeret bildirmeden işe gelmediğinde işveren tarafından gelmediği günün ücretin yanı sıra hafta tatili ücretinin de ödenme yükümlülüğünün
olup olmadığı konusunda;
Hafta Ġçi Gelmeyen ĠĢçinin Ücretinin Kesilmesi
6645 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu‟na, işçilerin mazeret izinlerinin düzenlendiği yeni bir madde (Ek-2.
Madde) ilave edilmiştir.
Söz konusu maddede yer alan hükümler çerçevesinde, 23.4.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işçilere;
-Evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana babasının, eşinin, kardeşinin ya da çocuğunun ölümü halinde üç gün,
-Eşinin doğum yapması halinde beş gün,
-En az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölü
mler halinde on güne kadar ücretli izin verilmektedir.
Ücretli izin konusunun diğer durumunda 4857 Sayılı İş Kanunu‟nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer
alan, “Hasta, izinli veya sair sebeplerle ile mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen işçilere 46 ve
47‟inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.” hükmü ile aylık (maktu) ücret karşılığında çalışan işçiler için Ek - 2. maddede belirtilen mazeretler dışında geçerli olan mazeretlerden dolayı işe gelmemeleri halinde
de yine ücretlerinin ödenebileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu‟nda mazeretli olarak işe gelmeyen işçilere ücretlerinin ödeneceğine dair düzenlemeler bulunmasına rağmen, mazeretsiz olarak işe
gelmeyen işçilere ücretlerinin ödeneceğine dair herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Bu bağlamda, mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçiye işverenin ücret ödeme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Diğer taraftan 4857 Sayılı İş Kanunu‟nun 63‟üncü maddesinin birinci fıkrasında, genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırkbeş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresinin günde en
çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat olduğu, 46 ncı
maddesinin b irinci fıkrasında ise, bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü
maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili ) verileceği, öngörülmüştür.
Dolayısıyla işçinin mazeretsiz olarak işe gelmemesi halinde, işveren tarafından gelmediği günün ücretinin yanı
sıra hafta tatili ücretinin de ödenme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Örneğin, bir haftalık zaman dilimi içinde
mazeretsiz olarak 1 gün işe gelmeyen işçinin, o haftadaki çalışma süresinin de 45 saate ulaşmadığı varsayıldığında, işveren tarafından hem gelmediği günün ücretinin, hem de hak kazanılmamış olması nedeniyle hafta tatili
ücretinin ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Bu durumda, işveren tarafından işçilere gelmediği günlerin ücretleri ile hak etmediği hafta tatili ücretinin ödenmemesine dayanak oluşturması adına durumun tutanak altına alınması gerekmektedir.
Mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçi için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimlerde eksik gün nedeni
(15 - Devamsızlık) seçilmelidir.
4857 sayılı İş Kanunu‟nun Ek - 2. maddesi ile 49‟uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca mazeretli olarak işe
gelmeyen işçilerin gelmedikleri günlere ilişkin ücretleri işverenlerince eksiksiz olarak ödeneceğinden aylık prim
ve hizmet belgelerinde bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ile prime esas kazançlarının da eksiksiz olarak,
başka bir ifade ile 30 gün olarak bildirilmesi gerekmektedir.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
ÇTSO’dan DUYURULAR
6698 SAYILI KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ĠġVERENLERĠN DĠKKAT ETMESĠ GEREKEN KONULAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‟na göre kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek
kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla ad soyad, kimlik numarası, elektronik posta
adresi, telefon numarası, tıbbi teşhis bilgileri, parmak izi, özgeçmiş, resim, IP adresi, aile bilgileri vs. kişisel veri
kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu Kanun ile amaçlanan; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel
hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve
tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesidir.
Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlem olarak tanımlanmaktadır.
Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler Kanunun 4 üncü maddesinde, kişisel verilerin ancak hukuka ve
dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesiyle, belirli, açık, meşru amaçlar için toplanmasıyla, işlendikleri
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasıyla mümkün olabileceği ve bu verilerin gerektiği süre kadar muhafaza
edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Şirketler açısından kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Kanunda
tanımlanan kişisel veri kavramının çok geniş kapsamlı olması nedeniyle şirketlerde kayıt altına alınan kapalı
devre kamera görüntüleri, tutulan ses kayıtları, alınan parmak izi örnekleri de bu kapsama girmektedir. Kanunun
bu kapsamadaki kişisel verilerin kayıt altına alınmasının Kanunda sayılan istisnai haller ayrı tutulmak üzere ancak kişinin açık rızası ile mümkün olabileceği belirtilmiştir. Aksi takdirde hem parasal hem de hapis cezaları
öngörülmektedir.
Şirkette kullanılan iş başvuru formlarından, iç yönetmeliklere kadar kayıt altına almak için kullanılan her çeşit
maktu formların söz konusu Kanun hükümleri dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren olmak üzere tanınan 6 aylık cezasız dönemde ilgili düzenlemenin
şirketin iç işleyişlerine dahil ediliyor olması yerinde olacaktır. Bu kapsamda önerilebilecek başlıklar şu şekildedir:
-Kanun, kişisel verilerin işlenmesi için ilgilinin açık rızasının alınmasını şart koştuğundan mevcut durumdaki
çalışanlardan bu konu hakkında muvafakat alınması, iş sözleşmelerinin yenilenmesi, kişisel verilerin aktarımı
hakkında iş sözleşmelerine madde eklenmesi ve ilgililerine bu verilerin hangi şekilde ve nerelerde kullanılacağına dair bir talimatnamenin imza karşılığı olmak üzere verilmesi sağlanmalıdır. Çünkü Kanun, aydınlatma yükümlülüğünü de veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi için zorunlu kılmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki,
verilerin aktarım aşamasında da yükümlülük devam etmekte veri aktarım aşamasında da ilgilinin konu ile ilgili
muvafakati zorunlu kılınmaktadır.
-Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin resen ya da ilgilinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Anonimleştirme yöntemleri Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecektir.
-Veri sorumlusu şirketler; kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ile yükümlüdür. Bu kapsamda verilerin güvenliğini sağlamak adına tedbir yükümlülüğü işverendedir. Dolayısıyla mevcut durumda kullanılan teknik, idari
ve hukuki tedbirleri gözden geçirmek yerinde olacaktır.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
ÇTSO’dan DUYURULAR
SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK
29.05.2016 Tarihli ve 29726 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde, 12 Mayıs 2010'de Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin "Aylık
prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması" başlıklı 102. maddesi ile "Sigorta
primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme" başlıklı 108. maddesinde değişiklik yapılmıştır.
Buna göre, işverenlerin çalıştırdığı sigortalılarla ilgili belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna verme
yükümlülüğüne ilişkin süreler ayrı ayrı yeniden belirlenmiştir. Ayrıca çalıştırdığı sigortalılarla ilgili
belgelerini "Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılacak tebliğde belirtilen süre içinde" kuruma vermekle
yükümlü olan işverenlerin bu bilgileri, "yönetmelikte belirtilen süre içinde e - sigorta kanalıyla" Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirmesi hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu Yönetmelik‟e ulaşmak için tıklayınız.
471 NO.LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI
İşletmeciler tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararlarına istinaden abonelere yapılacak
iadeler ile Gider Vergileri Kanunu uyarınca ön ödemeli hat kullanıcılarına yapılacak özel iletişim vergisi iadelerinde belge düzenine ilişkin açıklamal ara yer verilen 471 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği Taslağı , GİB‟in web sitesine konulmuştur.
Tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız.
ĠNTERAKTĠF VERGĠ DANIġMANI PROGRAMI
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, gönüllü uyumun ve vergi bilincinin artırılması amacıyla hazırlanan
“Ġnteraktif Vergi DanıĢmanı” programı 7 Haziran 2016 tarihinde www.gib.gov.tr adresi üzerinden
kullanıma açılmıştır. Yeni işe başlayanlar ya da mükellefler, bu interaktif programı kullanarak vergi
türleri ve temel vergilendirme süreçlerine ilişkin gerekli bilgilere ulaşabilir ve mükellefiyet durumlarına uygun yükümlülüklerini içeren kişisel vergi takvimini oluşturabilirler. Gelir Vergisi Kanununa göre
ticari kazanç elde eden mükelleflerin yükümlülüklerini kapsayan program, ticari kazanç dışındaki diğer kazanç türleri ile Kurumlar Vergisi Kanununda düzenlenen kurum kazancına bağlı yükümlülükler
eklenerek geliştirilecektir.
İnteraktif Vergi Danışmanı programına ulaşmak için linke tıklayınız. https://intvrg.gib.gov.tr/
interaktif/index.jsp
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
ÇTSO’dan DUYURULAR
BAġTA GEÇĠCĠ Ġġ ĠLĠġKĠSĠ OLMAK ÜZERE ÇALIġMA HAYATINA ÖNEMLĠ DEĞĠġĠKLĠKLER GETĠREN 6715 SAYILI KANUN
20 Mayıs 2016 tarih ve 29717 Sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6715 sayılı “ İş Kanunu
İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” ile başta geçici iş ilişkisi olmak üzere
çalışma hayatına önemli değişiklikler getiren düzenlemeleri göz önünde bulundurarak; geçici iş ilişkisi ve uzaktan çalışma şekillerinin uygulanmasında işverenin ve çalışanların dikkat etmesi gereken hususlara aşağıda yer
verilmiştir.
I- GEÇĠCĠ Ġġ ĠLĠġKĠSĠ:
6715 sayılı Kanun ile özel istihdam bürolarının çalışma hayatındaki faaliyet alanı artmaktadır. Çünkü geçici iş
ilişkisinin, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam büroları aracığıyla ya da holding bünyesi içinde
veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabileceği Kanunda açıkça öngörülmüştür. Bu uygulama ile özel istihdam büroları yetkili kılınmak suretiyle bu kapsamdaki
işçilerin özel istihdam bürosunun işçisi olarak bir işverene devredilerek hizmet akdini yerine getirebilmesi mümkün hale getirilmiştir. Yani 6715 sayılı Kanunun‟ da belirtilen kriterlere uyan özel istihdam büroları bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi imzalamak kaydıyla bir işçisini geçici olarak bu işverene devredebilecektir.
Yapılacak bu sözleşmenin niteliği şekli şartlara tabi olmakla birlikte işverenin istihdam bürosuyla, işçinin de
geçici işçi çalıştıracak olan işverenle arasındaki sözleşmeyi kapsamaktadır. Özel istihdam bürosu ile geçici işçi
çalıştıran işveren arasında yapılacak geçici işçi sağlama sözleşmesinde; sözleşmenin başlama ve bitiş tarihi, işin
niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun
özel yükümlülüklerinin yer alması gerekmektedir. Ayrıca geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde işçinin ne
kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilecek ve bu süre üç ayı
geçemeyecektir.
A- Geçici ĠĢçi Sağlama SözleĢmesi Kapsamında ÇalıĢan Sayısı ve Süresi:
6715 Sayılı Kanuna göre geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez. Ancak, on ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir. İşçi
sayısının tespiti, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınmak suretiyle tam süreli çalışmaya dönüştürülerek hesaplama yapılmaktadır.
Geçici işçi sağlama sözleşmesi, mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları haricinde, toplam sekiz
ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilmektedir. Sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe geçici işçi çalıştırılamayacaktır.
Geçici işçi, geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek üzere
avans veya borç talep edemeyecektir.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
ÇTSO’dan DUYURULAR
Geçici işçi çalıştıran işveren, işyerinde bir ayın üzerinde çalışan işçilerin ücretinin ödenip ödenmediğini çalıştığı
süre boyunca her ay kontrol etmekle yükümlüdür. Özel istihdam bürosu ise ilgili kayıt ve belgeleri işverene ibraz etmek zorundadır. Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin devam etmesi halinde geçici işçi çalıştıran işveren ile işçi arasında sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayılacak ve özel istihdam bürosunun sorumluluğu geçici iş ilişkisinden kaynaklanan sözleşme hükümleri çerçevesinde sınırlı olacaktır. Mevsimlik tarım işlerinde veya temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk
bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde, süre sınırı aranmadan geçici iş ilişkisi kurulabilecektir. Doğum izni ve
doğum sonrası kısmi çalışma hakkı kullanan, askerlik hizmetini yapan çalışan yerine başka bir işçi ile geçici iş
ilişkisi, bu hallerin devamı süresince kurulabilecektir. Toplu işçi çıkarılan iş yerlerinde 8 (sekiz) ay süresince,
kamu kurum ve kuruluşlarında, maden çıkarılan iş yerlerinde geçici işçi çalıştırılamayacaktır. İşveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini, fesih tarihinden itibaren 6 (altı) ay geçmeden geçici iş ilişkisiyle çalıştıramayacaktır.
B- Geçici ĠĢçi ÇalıĢtıran ĠĢverenlerin Hak ve Sorumlulukları:
ĠĢveren;
-İşin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçici işçisine talimat verme yetkisine sahiptir.
-İşyerindeki açık iş pozisyonlarını geçici işçisine bildirmek Türkiye İş Kurumu tarafından istenecek belgeleri
belirlenen sürelerle saklamak ile yükümlüdür.
-Geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hallerini özel istihdam bürosuna derhal, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‟nun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.
-Geçici işçiler çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırır. Geçici işçilerin, çalışmadıkları dönemlerde ise özel istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk bakım hizmetlerin yararlanması mümkündür.
-İşyerindeki geçici işçilerin istihdam durumuna ilişkin bilgileri varsa işyeri sendika temsilcisine bildirmekle yükümlüdür.
-Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işverenin işyerindeki çalışma süresince temel çalışma koşulları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı halinde sağlanacak koşulların altında olamaz.
-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 inci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen eğitimleri vermekle ve iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken tedbirleri almakla, geçici işçi de bu eğitimlere katılmakla yükümlüdür.
Özel istihdam büroları; iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapan ve bu faaliyeti Kurumca verilen üçer yıllık
sürelerle gerçekleştiren kurumlardır. Özel istihdam bürolarının aracılık faaliyeti ya da geçici iş ilişkisi kurmak
suretiyle yurt dışına işçi göndermesi halinde, işçilerin yurtdışı hizmet akitlerinin Kuruma onaylatılması zorunludur. Ayrıca özel istihdam bürolarının, yetki verilmesi halinde kurulan geçici iş ilişkisi ile ilgili olarak üçer aylık
dönemler halinde Kuruma rapor sunmaları hüküm altına alınmıştır.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
ÇTSO’dan DUYURULAR
Geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali halinde, bu kanun kapsamında yapılmış ve devam eden sözleşmelerin uygulanmasına, sözleşmede belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar devam edilir. Özel istihdam bürosunun kapanması halinde ise geçici işçi çalıştıran işverene bu durumun tebliğ edilmesi ile geçici iş ilişkisi sona erer. İş ilişkisinin devam etmesi durumunda, geçici işçi çalıştıran işverenle işçi arasında iş sözleşmesi kurulmuş olur.
II- UZAKTAN ÇALIġMA:
Uzaktan çalışma modeli, 6715 sayılı kanunda; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu
kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi şeklinde tanımlanmıştır.
Uzaktan çalışma modeline göre yapılacak iş sözleşmesi bir takım şekil şartlarına tabi tutulmuş ve sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar,
işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle
iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alacağı belirtilmiştir.
Kanuna göre; uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü
emsal işçiye göre farklı bir işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
Tüm bu düzenlemelerden farklı olmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu‟nun “ Çalışma Süreleri ” başlığını
taşıyan 63 üncü maddesine turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma
süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı ve denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile
altı aya kadar arttırılabileceği hükmü eklenmiştir.
Teknoloji nin gelişmesi ve çalışma hayatı içerisinde gelişen ve ihtiyaç duyulan a - tipik çalışma modellerinin hukuka uygun hale getirilmesi çalışma barışının sağlanması ve rekabet edebilirliği arttırması
bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda meydana gelen değişikliklerin takibi ve şirket içi işleyişlerin güncel tutulması piyasa koşullarına ayak uydurulmasında yol gösterici olacaktır.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
e - Bülten
VE SANAYĠ ODASI
HAZĠRAN –EYLÜL 2016 YURT ĠÇĠ Fuar TAKVĠMĠ
EDĠRNE GIDA TARIM
HAYVANCILIK
Gıda, Tarım, Hayvancılık, Sanayi Fuarı
Tarih: 11-17 Haziran 2016
Yer: Edirne Fuar Alanı
www.renklyfuar.com
ÇORLU TARIMTECH
9. Çorlu Tarım Hayvancılık, Tohum, Meyvecilik,
Sulama Teknolojileri
Tarih: 3-7 Ağustos 2016
Ġzmir Enternasyonal Fuarı
85. Genel Ticaret Fuarı
Tarih: 25 Ağustos– 10 Eylül 2016
Yer: Ġzmir Fuar Alanı
www.izmirfair.com.tr
Worldfood Ġstanbul
24. Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı
Tarih: 1-4 Eylül 2016
Yer: ĠMF YeĢilköy
www.euf.com.tr
Yer: Çorlu Orion AVM
www.renklyfuar.com
Maden Fuarı Ġstanbul
2. Madencilik Teknolojileri,Ekipmanları Fuarı
ÇORLU AUTOSHOW
Tarih: 1-4 Eylül 2016
Tarih : 3-7 Ağustos 2016
Yer: ĠMF YeĢilköy
Yer: Çorlu Orion AVM
www.demosfuar.com.tr
www.renklyfuar.com
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
Temmuz –Ağustos 2016 YURT DIġI FUAR
Afriwood Expo Tanzanya 2016
Uluslararasi Tanzanya Agac Sanayi ve Ahşap Mobilya İmalat Fuarı
Tarih : 02 –04 Temmuz 2016
Yer: Tanzanya
www.fuartakip.com
FoodAgro Afrika Tanzania 2016
19.Uluslararası Tanzanya Tarım, Gıda ve
Otel Ekipmanlari Fuarı
Tarih : 12 –14 Temmuz 2016
Yer: Tanzanya Dar es Saalam
www.wes-fuartakip.com
Conexpo Con/ AGG
Yapı Teknolojileri ve Makineleri Fuari
Tarih : 23 Ağstos 2016
Yer: ġili-Santiago
www.aem.org
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
TOBB YURT DIġI Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
TUNUS 201600026 FİRMA ADI: Société d‟Equipement Vapeur, Climatisation et Chauffage Central 115 avenue Louis Braille, 1003, Cité El Khadra-Tunis TEL: +216 (71 ) 771
532 e-posta: [email protected] Yetkili Kişi: Abdelaziz GSAİER Firma, banyo dolapları, fayans/karo, kumtaşı satın almak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir
TUNUS 201600075 FİRMA ADI: Bureau d Etudes ACR 24, Rue Errazi - 2078 la Marsa
Tunis TEL: +216 (71 ) 776 479 e-posta: [email protected] Yetkili Kişi: Mohamed
Fadhel HANDOUS Firma, gaz beton ve mermer satın almak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.
A.B.D. 201500276 FİRMA ADI: OTTO DÖNER HOUSE NEW YORK 271 5th Ave,
New York NY 10016 e-posta: [email protected] Yetkili Kişi: RIDVAN SEZER
Vaşington Temsilciliğimizden alınan bir iletide, New York‟un prestijli 5. Caddesi (5th
Avenue) üzerindeki; bodrum katı da bulunan iki katlı [toplamda 6500 square feet
(yaklaşık 604 m2) büyüklüğünde] Türk döneri işletmesi için bir ya da iki işletme ortağı
arandığı bildirilmektedir. İletide; bölgede, bu büyüklükteki dükkânların ortalama kirasının 50,000 Amerikan Doları olmasına karşın söz konusu dükkân için 15,750 Amerikan Doları ödenmekte olduğu ve kira sözleşmesinin 2022 yılı sonunda sona ereceği belirtilmektedir. Mekâna yaklaşık 3 milyon dolar yatırım yapılmıştır. Yatırımcı ortaklardan istenilen bedel % 25 ortaklık için 500,000 Amerikan Dolarıdır. Öte yandan bu işletme ortaklığı sayesinde yeşil kart almanın da mümkün olduğu belirtilmektedir.
İRAN 201600098 FİRMA ADI: Arsine Trade Union World e-posta: [email protected] Yetkili Kişi: Bay Pourya Pahlevani Firmanın Türkiye‟ye kuru üzüm, ceviz, meyve, sebze ve diğer gıda ve süt ürünleri ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Pourya Pahlevani ile Türkçe iletişim kurulabilmektedir.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
TOBB YURT DIġI Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
BREZiLYA 201400105 FİRMA ADI: VEDAT MUTLU 11 Qd.02 LT: 20 SETOR SUL
CEP:77.270.000 TAQUARALTO - PALMAS - TO - BRASIL TEL: +55 (63) 8149 2724
e-posta: [email protected] Yetkili Kişi: Vedat Mutlu Yıllardır Brezilya‟da yatırım ve öncesi için araştırmalar, pazar araştırması ve pazarlama ile ilgili diğer çalışmalar,
gümrük mevzuatı vb. konularda çalışmalar yapan yurttaşımız; Brezilya pazarında ticari
faaliyette bulunmak, işyeri, şube, temsilcilik açmak, fabrika/üretim tesisi kurmak, yatırım
yapmak, dağıtımcı ağı kurmak, ithalat-ihracat vs. ile uğraşmak isteyen ve yerel yönetimlerle, diğer devlet kuruluşları ve yerel piyasada faaliyet gösteren her alandaki şirketlerle
temas kurmak isteyen firmalarımıza yardımcı olacağını bildirmiştir. Vedat Mutlu ile [email protected] e-posta adresinden de bağlantı kurulabilir.
TUNUS 201500273 FİRMA ADI: NOUR A MAARIFA 36 Av. Montréal „ 2068 Mourouj „ 4 Ben Arous e-posta: [email protected] Yetkili Kişi: Omar BEN MOUSSA
Firma, kırtasiye ve ofis ürünleri almak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.
KORE CUMHURiYETi 201500279 FİRMA ADI: General Enterprise Co. 2Fl., 142
Jangan Ro, Jeongja Dong Suwon Gyunggi South Korea TEL: +82 ((31)) 2431772 eposta: [email protected] Yetkili Kişi: Tommy Cho/ General Manager Firma,
aşınmaya dayanıklı beton pompaları ve sağınımlı (peristaltik) pompa satmak istediğini
bildiriyor. (NBR Specification: ID(mm)/OD(mm)/Length(mm)/ Weight(kg)
32/62/1250/3.1 40/65/1490/4.0 50/81/1820/6.5 65/101/2335/12.5 80/123/2780/22
100/144/3270/35.5 105/165/3430/45.3 125/170/4050/43.2)
FİRMA ADI: Ste SOGEVEP 26 rue İbnou Jazzar Sidi Daoued 2046 La Marsa TEL:
+216 (71) 854 232 e-posta: [email protected] Yetkili Kişi: Sami TEKKALI Firma,
sıhhi tesisat ürünleri ile suya ve neme dayanıklı MDF almak istediğini bildiriyor. Söz
konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
TOBB YURT DIġI Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
TUNUS 201600083 FİRMA ADI: Mustang Consulting Le Bhaier B.P- 180 4011 Hammame Sousse TEL: +216 (27) 122 124 e-posta: [email protected] Yetkili Kişi: Jean Claude ROUE Firma, zeytin prinası değerlendirme projesinde Türk firmalarıyla
işbirliği yapmak istediğini bildiriyor.
FİRMA ADI: OMEGA-AVTOPOSTAVKA 1, Promyshlennaya str., Vasischevo Kharkiv
region, Ukraine, 62495 TEL: +380 (50) 343-54-66 e-posta: [email protected] Ayçiçeği yağı, buğday unu, soya fasulyesi, arpa, buğday ve mısır gibi tahıl üreticisi olan Ukrayna‟lı bir firma, ürünlerini satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif, Birliğimize Ukrayna Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir.
FİRMA ADI: Société d‟Equipement Vapeur, Climatisation et Chauffage Central 115
avenue Louis Braille, 1003, Cité El Khadra-Tunis TEL: +216 (71 ) 771 532 e-posta:
[email protected] Yetkili Kişi: Abdelaziz GSAİER Firma, banyo dolapları, fayans/karo, kumtaşı satın almak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C.
Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.
MACARiSTAN 201600043 FİRMA ADI: ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi İncilipınar
Mah. Nişantaşı Sk Cazibe İş Merkezi No:13 Daire:1301 Şehitkamil GAZİANTEP TEL: +90
(342) 215 33 76 e-posta: [email protected] Yetkili Kişi: Alper BAKIR/ İş Geliştirme
Müdürü 200 yıllık bal üretimi ve 100 yıllık arıcılık deneyimini AB standartlarına uygun olarak
tasarlanmış bal işleme tesisi ile harmanlayarak, özel bir yapıya sahip olan 20 farklı tipteki Macar ballarını HACCP sistemine uygun olarak üreterek kullanıcılara çevreye duyarlı 5 farklı paketleme ile sunan ve 20‟den fazla ülkeye ihraç eden firmanın ürettiği ballar :Akasya Balı
(organik, petekli) Petekli Bal (Arıların çeşitli çiçeklerden topladığı ballar en saf biçimde peteklerde olgunlaşır ve hasat edildikten sonra süzülüp kavanozlara doldurulur) Çiçek Balı
(Propolisli) Karışık bal, Kanola balıdır. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluşların, „Bal
VEN56‟ referans numarasını belirterek ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi başvurmaları
gerekmektedir.
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
TOBB YURT ĠÇĠ Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
Firma Ünvanı :SARSILMAZBEYAZ ESYA VE YEDEK PARCA
Adres :ERENKOY ETHEMEFENDI CAD 95/A
Posta Kodu :34738 İlce :KADIKOY İl : İSTANBUL
Telefon :216-3508287 Faks : 3867100
e-posta :[email protected] Web : www.sarexpump.com
Giriş Tarihi :08.06.2016 Geçerlilik Tarihi :31.12.2016 Türü: İhracat
Teklif Metni :
We are a trade company in Istanbul city (TURKEY ) our main sector is spare parts of white goods and refrigerator
and we have got now some electrical goods on stocks such as energy saver bulbs.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Mamul ürün ve malzemeler
Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler
Elektriksel makineler, düzenekler, donanımlar ve tüketim malzemeleri
Firma Ünvanı :Sim Mobilya ve Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti
Adres :Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Kristal Caddesi No:76
Posta Kodu :34590 İlce :Tuzla İl : İSTANBUL
Telefon :+90216-2230273 Faks : 2230274
e-posta :[email protected] Web : www.stellamobilya.com
Giriş Tarihi :23.03.2016 Geçerlilik Tarihi :31.12.2017 Türü: İhracat
Teklif Metni :
Istanbul based Turkish company is active in furniture manufacturing since 1974 and is now considering to
expand her distribution network all over the world. The company already has agents in Middle East. The company targets both individual end users and construction projects as its market. Readymade furniture’s are sold
in showrooms. The product line is redesigned each year to comply with the latest trends. The company also offers tailor-made furniture solutions in different dimensions and fabrics. We are looking for trade intermediaries
(agents, distributors, etc.) to expand abroad. The company is also open to collaborate with interior architects for
bidding in construction projects.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
TOBB YURT ĠÇĠ Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
Firma Ünvanı :BASKENT GRUP EKMEK FIRIN MAKINALARI INS AKARYAKIT SAN.VE. TIC.LTD.STI.
Adres :BALIKHİSAR MAH. 33. SOK. NO : 782 AKYURT/ ANKARA
Posta Kodu :06660 İlce :AKYURT İl : ANKARA
Telefon :0312-8475388 Faks : 8475391
e-posta :[email protected] Web : www.baskentfirinmakina.com
Giriş Tarihi :23.03.2016 Geçerlilik Tarihi :01.12.2020 Türü: İhracat
Teklif Metni :
Baskent Bakery Machine started his bakery machine production in 1986, the manufacturing sector continues today using today's technology with its expert staff. Three companies that have made the world advanced level of
40% fuel saving Bread Baking Furnace Oil Tunnel, Pipe Robots Fully automatic bread baking, pastry and bakery
machines and dough processing equipment. It manufactures the machines needed by the industry. Baskent Bakery Machine Company has TSE. CE ISO9001 - 2000 quality certification, we can provide our customers with our
quality system robust and durable machines in all circumstances. Production plant is 12.000m2 at the location:
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler
Firma Ünvanı :Geaş LtD Şti
Adres :güzeloluk mah 1832sok no:8/18
Posta Kodu :07200 İlce :muratpaşa İl : ANTALYA
Telefon :+90532 -2672025 Faks :
e-posta :[email protected] Web : www.geas.com.tr
Giriş Tarihi :23.03.2016 Geçerlilik Tarihi :01.01.2020 Türü: İşbirliği
Teklif Metni :
Geaş llc Construction Company located in Antalya, and worked on several high-profile projects such as ports,
shopping malls, hotels...etc. We are establishing/ or launching new project; and seeking for a business partner
with a company which is experienced in seafood sales and aquaculture products.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Balık, balıkçılık ürünleri ve diğer balıkçılık yan ürünleri
İnşaat işleri
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
TOBB YURT ĠÇĠ Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
Firma Ünvanı :BURAK ARABACIOGULLARI KUZEY IC VE DIS TICARET
Adres :SEZER DOGAN SOKAK, DINMEZ IS HANI, NO:10 KAT:5 /55 CANKAYA
Posta Kodu :35210 İlce :KONAK İl : İZMİR
Telefon :+90-232--402 0301 Faks : 402 0301
e-posta :[email protected] Web : www.kuzeyexportimport.com
Giriş Tarihi :29.03.2016 Geçerlilik Tarihi :31.12.2016 Türü: İhracat
Teklif Metni :
We are Kuzey Export&Import established in Izmir, the most important seaport and the biggest city in Western
Turkey. We would like to export the following products: spices, herbs, dried fruits, dried vegetables, biscuit products, packaged nuts, confectionary, canned food, pickled products and pasta etc. We are looking for worldwide
distributors, commercial partners who want to market our products. We are interested in the companies who have an existing sales structure or eager to cooperate with us.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler
Gıda maddeleri ve içecekler
Firma Ünvanı :MUPTELA TEKSTIL SANAYI VE TICARET LTD. STI.
Adres :Kartaltepe Mah. 50. Yil Cad. No:96/A
Posta Kodu :34040 İlce :Bayrampasa İl : İSTANBUL
Telefon :+90-212--6147636 Faks : 6147636
e-posta :[email protected] Web : www.endgreen.com
Giriş Tarihi :29.03.2016 Geçerlilik Tarihi :01.01.2017 Türü: İhracat
Teklif Metni :
Turkish Company named “End Green” which is a leading company in the production of women's trousers is looking for commercial co-operation (wholesalers, agents, dealers, distributors) in the worldwide. Products lines
under the various End Green Brands include Women’s legging, stretch pants, Pants legging. The headquarters
of End Green is located in Istanbul. The former name of the company was MUPTELA TEKSTIL founded in 1998
which was the first stretch pants legging manufacturing in Turkey. The Group, created in 2004, “End Green”
Brand in women’s clothing sector.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Elbise ve ayakkabı
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
TOBB YURT ĠÇĠ Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
Firma Ünvanı :oyku sekerleme
Adres :Hacioglu mahallesi 61.sokak no:17 Erenler/Sakarya
Posta Kodu :54100 İlce :Adapazari İl : SAKARYA
Telefon :545-7690720 Faks :
e-posta :[email protected] Web : www.oykusekerleme.com
Giriş Tarihi :06.04.2016 Geçerlilik Tarihi :31.12.2017 Türü: İhracat
Teklif Metni :
Turkish company, located in Sakarya, manufacturing Turkish Delights would like to sell their products.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Gıda maddeleri ve içecekler
Firma Ünvanı :ERDE DANISMANLIK HIZMETLERI VE DIS TICARET LTD STI
Adres :Studio Offices İş Merkezi Abide-i Hürriyet Caddesi Hasat Sk No: 52/1 Merkez / Şişli
Posta Kodu : İlce :Şişli İl : İSTANBUL
Telefon :+90-212--9631567 Faks : 9631341
e-posta :[email protected] Web : www.erdeinternational.com
Giriş Tarihi :06.04.2016 Geçerlilik Tarihi :30.04.2017 Türü: İhracat
Teklif Metni :
ERDE INTERNATIONAL a Turkish company, located in Istanbul, founded in 2015 and 6 employees, leading cooperations between companies and manufacturers of construction sector with advanced product technology is
looking for partners in Balkan Countries, European Countries and Africa. Major customers are the construction
industry, as well as in the Sanitary, Infrastructure Section. Partnership could either be established by a distribution partner - manufacturer, who wants to broaden his range of products or retailer with very good contacts to
the construction sector - or by creating a production joint venture.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler
İnşaat işleri
Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme konularında hizmetler
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
TOBB YURT ĠÇĠ Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
Firma Ünvanı :MERKAY GRUP GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adres :BAHÇEKAPI MAH.2465.SOK.NO:3
Posta Kodu :06790 İlce :ETİMESGUT İl : ANKARA
Telefon :+90312 -2783952 Faks : 2783956
e-posta :[email protected] Web : www.merkaygrup.com.tr
Giriş Tarihi :03.05.2016 Geçerlilik Tarihi :31.12.2017 Türü: İhracat
Teklif Metni :
Merkay Grup Gıda San. & Tic. Ltd. is a firm specialized on the production of breakfast cereals (corn flakes, choco
balls, honey cheerios, Choco rice, choco cream filled pillows, muesli, etc.). It has been established on 2011, since
then its whole grain based products have been on the Turkish market. Our company has HACCP Food Security –
ISO 22000:2005 and Quality Management System – ISO 9001:2008 certificates. Our firm also produces intermediate products for snack industry, we are providing small rice crisps (for use in chocolates such as Crunch) or bigger grain bases for coating with chocolate to obtain dragee chocolate.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Gıda maddeleri ve içecekler
Firma Ünvanı :NUR-NİL PLASTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres :Talimhane cad. No:47
Posta Kodu :34055 İlce :Rami İl : İSTANBUL
Telefon :0212-5760012 Faks : 6128632
e-posta :[email protected] Web : www.nurnil.com
Giriş Tarihi :29.04.2016 Geçerlilik Tarihi :30.12.2016 Türü: İhracat
Teklif Metni :
Nur Nil Plastic Co. located in Istanbul, founded in 1960, working with more than 45 employees the company is
one of the leading manufacturer of Plastic Cutlery and Cutlery Sets. We have plastic injection machines and horizontal packaging machines. Also we are supplying wet napkins, salt&pepper etc. with a reliable partner producer
from Turkey. We are seeking big wholesalers from all over the world to sell our products to the different markets.
We are already working with the leader firms in the local market such as Turkish Airline's, Domino's Pizza, KFC,
Sbarro and with some big wholesalers and also exporting our products to Europe, Middle East and Africa.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr
Mayıs 2016
SAYI 102
T.C.
ÇANAKKALE TĠCARET
VE SANAYĠ ODASI
e - Bülten
TOBB YURT ĠÇĠ Ġġ BĠRLĠĞĠ TEKLĠFLERĠ
Firma Ünvanı :LOMACS LOJISTIK MAKINA MÜHENDİSLİK SANAYI TAAHHUT TICARET LIMITED ŞIRKETI
Adres :GÖKCEK MAHALLESİ, 357. SOKAK, NO: 14/2 TÖREKENT - SİNCAN; ANKARA / TURKEY
Posta Kodu :6949 İlce : İl : ANKARA
Telefon :0090-5301040755 Faks :
e-posta :[email protected] Web : www.lomacs.com
Giriş Tarihi :15.06.2016 Geçerlilik Tarihi :31.12.2017 Türü: İhracat
Teklif Metni :
LOMACS is a professional foreign trade company with many years of experience, located in Ankara the capital city
of Turkey. As a SOLUTION CENTER, we are ready to promptly deal with any requests you may require such as;
thoroughly searching the Turkish market for products or services you are interested in, providing the best possible
price quotations for you and finally making the necessary price and product comparisons to ensure that you are
getting the best deal. Please visit our website www.lomacs.com and simply tell us what you are looking for. Briefly inform us about the product(s) you are interested in and let our expert team to make the research for you.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Araştırma ve geliştirme hizmetleri
Firma Ünvanı :Uğur Hırdavatçılık Üretim ve Pazarlama A.Ş.
Adres :GEPOSB 5.Cadde No:3
Posta Kodu :41400 İlce :Gebze İl : KOCAELİ
Telefon :0262-7515111 Faks : 7515105
e-posta :[email protected] Web : www.ugurhirdavat.com
Giriş Tarihi :15.06.2016 Geçerlilik Tarihi :01.01.2017 Türü: İşbirliği
Teklif Metni :
Turkish company, located in Gebze Izmit, close to Istanbul, founded in 1965, 25 employees, leading wholesaler of end user
products and hardware products; such as fasteners, abrasives, adhesives, hand tools, chemical adhesives, work and safety
equipment, is looking for partners in China, Malaysia, Taiwan for opening up a fastener factory in Turkey. Major customers
are the wholesalers of ironmongers and hardware stores. Partnership could be either be established by a distribution partner
- manufacturer.
Teklifte Bulunan Faaliyetler :
Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar
Mamul ürün ve malzemeler
İLETİŞİM
Bursa Yolu 7.Km. OSB 1.Cad. No:1 ÇTSO Kongre Fuar Merkezi –ÇANAKKALE
Tel: 0 (286) 217 10 14 — Faks: 0 (286) 213 05 95 mail: [email protected] - [email protected]
www.canakkaletso.org.tr

Benzer belgeler

e -Bülten - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

e -Bülten - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası GerçekleĢtirilen sunumun ardından Meclisimize davet edilen konuklarımıza Meclis BaĢkanı Osman Okyay ve Yönetim Kurulu BaĢkanı Bülend Engin tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Detaylı

e -Bülten - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

e -Bülten - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası GMKA‟nın AB‟den sağladığı 150 bin Avro‟luk destekle hayata geçirilecek Güney Marmara Gıda Kümesi, Türkiye‟nin en büyük gıda üretim merkezi olan Güney Marmara Bölgesi‟nde ilk kümelenme deneyimi olac...

Detaylı