müjdat şimşek

Transkript

müjdat şimşek
ANOREKTAL HASTALIKLAR
DR. MÜJDAT ŞİMŞEK
REKTUM
3. Sakral omurla anüs arasında bulunan kalın barsağın son kısmıdır.
Rekto sigmoid köşe ile anal kanal arası ampulla rekti olarak bilinmektedir;12-15 cm
arasındadır.
Daha distalde anal kanal bulunur.
Puba rektal askı:
Levator ani kasının puba rektal parçası ile iç ve dış sfinkterlerin üst bölümleri
oluşturur. Rektum ampullasından anüse geçiş yeri olarak kabul edilir.Tuşede anal
kanaldan 3.5-4cm içeride güçlü ve belirgin bir kas olarak hissedilir.
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
İnternal sfinkter:
Sirkular kaslardan oluşur ve anal kanalın 2/3 üst kısmını sarar.İstem dışı
çalışır.Anüsün kapalı olmasını sağlar.
Eksternal sfinkter:
Anal kanalın 1/3 alt kısmını sarar ve istemli olarak çalışır.
Pubo rektal kas düzeyinde anal mukozanın yaptığı dikey kıvrımlara
Morgagni kolonları denir.Boyları 1.5-2cm,4-16 adet bulunmaktadır.Bu kolonların
distalinde mukoza sirkülar kıvrım yapar ve morgagni kolonlarını birbirine bağlar,
buna linea dentata denir.Anal werge 2-3 cm uzaklıktadır.
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
Venleri :
Rektum proksimali:V.hemoroidalis süp (v.mesenterika inf.---v.porta)
Rektum orta kısmı: V.hemoroidalis media
Rektum distali: V.hemoroidalis inf. ( V.ilika interna---V.C.İnf) Porto kaval anostomoz
proksimal rektal ven ile orta ve distal rektal ven arasında oluşmaktadır.
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
DAMARLARI
Arterleri :
Rektumun proksimali: a. hemoroidalis süp. (a.mesenterika inf.)
Rektumun orta kısmı: a. Hemoroidalis media (a. İlika interna)
Rektum distali: a.hemoroidalis inf. (a.pudanta interna—a.ilika interna)
.
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
6
İnnervasyonu:
Rektum linea dentetanın 1-1.5cm daha proksimaline kadar otonom sinir sistemi ile
innerve olur.
Linea dentetanın distalindeki kısmın innervasyonu Somatik sinir sistemi ile innerve
olur.
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
HEMOROİD
İÇ VE DIŞ HEMOROİDAL PLEKSUS UN AŞIRI ŞİŞME PROLOBE VEYA TROMBOZE OLMASIDIR.
İÇ HEMOROİD :
DENTAT ÇİZGİNİN PROKSİMALİNDE YER ALIR.
PALPE EDİLEMEZ. ANASKOP YARDIMI İLE GÖRÜLÜR.
DIŞ HEMOROİD :
DENTAT ÇİZGİNİN DİSTALİNDE YER ALIR.
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
ETYOLOJİ
BİLİNMİYOR.
FAKAT KABIZLIK, KUSMA, SIK İSHAL VE İLERİ YAŞ İLE İLİŞKİLİDİR.
SIK İSHAL VE HEMOROİD HİKAYESİ OLAN HASTALARDA INFLAMATUAR BAĞIRSAK
HASTALIĞI DÜŞÜN.
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
KLİNİK
- DAMLAMA ŞEKLİNDE KANAMA.
- TROMBOZE OLMADIKÇA AĞRI YAPMAZ.
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
İÇ HEMOROİD EVRELEMESİ
EVRE 1- DENTAT ÇİZGİNİN ÜSTÜNDEDİR. PROLOBE OLMAZ.AĞRISIZ KANAMA
YAPAR.
EVRE-2 PROLOBEDİR. SPONTAN REDÜKTE OLUR.
EVRE-3 PROLOBEDİR. MANUEL REDÜKTE OLUR.
EVRE-4 PROLOBEDİR. REDÜKTE OLMAZ. ÖDEM VE STRANGLASYON GELİŞİR.
PROLAPSUS MUKOZ AKINTI VE PRURİTİS ANİ YAPAR.
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
TEDAVİ
EVRE 1, 2, VE 3 HEMOROİDİ REDÜKTE ET.
GÜNDE 3*1 15 DK. SICAK OTURMA BANYOSU YAPTIR.
TOPİKAL ANALJEZİK VE STEROİD İÇERİN POMATLAR.
MEKANİK LAKSATİF VE GAİTA YUMAŞITICI VER.
SIVI GAİTA YAPACAK LAKSATİF VERME ÇÜNKÜ KRİPTİT VE ANAL APSE YAPAR.
DIŞ HEMOROİDLERDE TROMBOZE İSE VE 48 SAAT GEÇMEMİŞSE VE AĞRISI FAZLA İSE PIHTI
EXSİZYONU YAP.
PIHTI EXSİZYONU KONTROENDİKASYONLARI
GEBE, ÇOCUK, PORTAL HT ANTİKOAGULAN ALMA KANAMA HASTALIĞI
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
13
KRİPTİT
ANAL KRİPT MORGAGNİ KOLONLARI ARASINDA UZANAN YÜZEYEL MUKOZAL KESELERDİR.
KRİPTİT BU KESELERİN İLTAHABIDIR.
KLİNİK
PÜY ÜRETİR.
ANAL AĞRI
SPAZM
KAŞINTI
TANI
ANOSKOP
TEDAVİ
LİFLİ GIDA
MEKANİK LAKSATİF
SICAK OTURMA BANYOSU
ENFEKSİYON İLERLERSE CERRAHİ KONSÜLTASYON İSTE.
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
15
ANAL FİSSÜR
DENTAT ÇİZGİDEN VEYA DAHA ALTTAKİ SEVİYEDEN BAŞLAYAN VE ANAL ÇIKIMA KADAR
İLERLEYEN YÜZEYEL YIRTIKLARDIR.
AĞRILI REKTAL KANAMANIN EN SIK NEDENİDİR.
%90 POSTERİYOR ORTA HATTADIR.
INFLAME OLURSA ABSEYE DÖNÜŞEBİLİR
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
İYİLEŞMEYEN VE ORTA HATTA OLMAYAN FİSÜR
1. INFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞI.
2. REKTUM CA
3. ANÜS KANSERİ
4.LÖSEMİ LENFOMA
5.KLAMİDYA GONORE TBC DÜŞÜN
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
TEDAVİ
SICAK OTURMA BANYOSU
KORTİZONLU LOKAL ANESTEZİK MERHEM.
İYİLEŞME OLMAZSA CERRAHİ SEVK
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
19
ANAL FİSTÜL
DENTAT HATTAKİ ENFEKTE ANAL BEZDEN KÖKEN ALIR.
PERİ ANAL VE İSKİYOREKTAL ABSEDEN GELİŞEBİLİR.
ANAL KANALI DERİ İLE BİRBİRİNE BAĞLAR.
FİSTÜLLER
İNTERSFİNKTERİK
SUPRA SFİNKTERİK
EKSTRA SFİNTERİK OLABİLİR.
İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞI TBC
LÖSEMİ LENFOMA
KOLON MALİGNİTESİ AKTİNOMİKOZ İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR.
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
KLİNİK
AĞRISIZ KANLI KÖTÜ KOKULU AKINTI YAPAR.
OTURMA HAREKET ETME İLE DEFEKASYON SIRASINDA KÖTÜLEŞEN ZONKLAYICI TARZDA AĞRI ABSEYİ DÜŞÜNDÜRÜR.
TANI
HİDROJEN PEROKSİT İNFÜZYONU İLE TRANS ANAL USG
TEDAVİ
ANALJEZİK
IV SIVI
CİPRO 500 2*1 +METRANİDAZOL 500 4*1 7 GÜN
KESİN TEDAVİ CERRAHİ EKSİZYON
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
ANOREKTAL ABSE
ANAL KRİPT VE BEZLERİN TUTULMASIYLA BAŞLAR.
ANAL BEZ TIKANIR.ENFEKSİYON GELİŞİR VE ABSE OLUŞUR.
AEROP+ANAEROP ENFEKSİYON İÇERİR.
ENFEKSİYON
PERİANAL BOŞLUK
İNTER SFİNKTERİK BOŞLUK
İSHİORECTAL BOŞLUK
SUPRALEVATAR BOŞLUĞA İLERLER
EN SIK FORMU PERİANAL ABSEDİR
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
KLİNİK
AĞRI DEFEKASYONDAN ÖNCE ARTAR, DEFEKASYONDAN SONRA AZALIR.
YÜRÜME VE OTURMA İLE ARTAR.
TENESMUS
TEDAVİ DRENAJ YAPILIR.
DRENAJ YETERLİ İSE ANTİBİYOTİK GEREKMEZ.
YAŞLI İMMUNSUPRESE KAPAK HASTALARI VE SELÜLÜTÜ OLANLARA AMPİSİD 3 gr 4*1 IV BAŞLA
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
DR.MÜJDAT ŞİMŞEK - KEAH ACİL TIP
24

Benzer belgeler

ürolojik manipulasyonların serum psa düzeyleri üzerine etkisi

ürolojik manipulasyonların serum psa düzeyleri üzerine etkisi gibi morbidite faktörleri otolog doku kullanımının başlıca olumsuzluklarıdır4. Bu nedenle otolog doku kullanımına alternatif uygulamalar gündeme gelmiştir2. Sentetik materyaller ile erken ve orta d...

Detaylı