yazarı oldugu kıtap bolumlerı - Gürgan Clinic | Tüp Bebek Merkezi

Transkript

yazarı oldugu kıtap bolumlerı - Gürgan Clinic | Tüp Bebek Merkezi
YAZARI OLDUGU KITAP BOLUMLERI
1.
Gürgan T: Prematüre doğumların önlenmesi. Prematürelik ve Önlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Ünitesi ve Neonatoloji Derneği Yayınları No 1. Nüve
Matbaası Ankara, s 12-19, 1990.
2.
Gürgan T, Zeyneloğlu HB: Mikrocerrahi ve infertilite cerrahisinde yeri. Turanlı İS-Broer KH (Eds): Sterilite ve
IVF (Tüp bebek) Tedavisi. Önel-Verlag Köln, 1991, s 107-125.
3.
Gürgan T, Urman B, Kişnişçi HA: Jinekolojide Operatif Laparoskopi ve Lazer. Storz Tanıtım Kitapçığı, 1993.
4.
Gürgan T, Urman B: Jinekolojide Video Endoskopik Girişimler. Videoskopik Cerrahi, 1995.
5.
Gürgan T, Yaralı H: Hyperandrogenism and insulin resistance. New Trends in Reproductive Medicine, Edited by
Dr. KH Broer and Dr. İ. Turanlı, Springer, berlin, pp 169-75, 1996.
6.
Yaralı H, Gürgan T:Polikistik over sendromu. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi,1996.Güneş
Kitabevi,s 1184-1193.
7.
Gürgan T,Yaralı H:İnfertil çiftin araştırılması. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi,1996.Güneş
Kitabevi,s 1239-1249.
8.
Gürgan T,Aksu T:Endometriosis. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi,1996.Güneş Kitabevi,s 1257-1264
9.
Urman B ,Gürgan T:Ovulasyon indüksiyonu. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi,1996.Güneş Kitabevi,s
1265-1274.
10. Gürgan T,Urman B:Yardımcı üreme teknikleri. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi,1996.Güneş
Kitabevi,s 1301-1311.
11. Gürgan T,Yaralı H:İnfertilitede mikrocerrahi. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi,1996.Güneş Kitabevi,s
1366-1376.
12. Gürgan T,Yaralı H:İnfertil çiftin araştırılması. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi,1996.Güneş
Kitabevi,s 1239-1249.
13. Gürgan T,Urman B,Doğan L:Jinekolojide diagnostik ve operatif laparoskopi.Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bilgisi,1996.Güneş Kitabevi,s 1373-1389.
14. Gürgan T. Osteoporozda HRT. Osteoporoz, 1998, 195-206.
15)
“Depot GnRH agonists in Gonadotropin Induced Cycles”. Erdal Aktan, Aygül Demirol, Timur Gürgan. Manual Of Ovulation
Induction. Editor : Dr Gautam N Allahbadia, Rotunda Medical Technologies (p) Ltd, 2001, chapter 22, page 167-170.
16)
“Current Immunological Assays: Are they Enough to Uncover the Supposed Immune Cuses for Assisted Reproduction Failure”.
Aygül Demirol, Erdal Aktan, Timur Gürgan. The Art and Science of Asisted Reproductive Techniques (ART). Editor : Dr
Gautam Allahbadia, Taylor& Francis, 2004, chapter 42, page 293-296.
17)
“The patient with endometriosis”. T. Gürgan and A. Demirol. IVF in the medically complicated patient. Editor: Nick S Macklon,
Taylor& Francis, 2005, chapter 8, page:
18)
“Insulin Sensitizers in Polycstic Ovary Sydrome”. Aygül Demirol, Timur Gürgan. Gynecological Endoscopy and Infertility. Editor:
Gautam N Allahbadia, Jaypee Brothers (p) ltd, 2005, chapter 7, page: 63-70.
19)
“Role of Laparoscopy in the Treatment of Endometriosis-Associated Infertility” . Aygül Demirol, Timur Gürgan. Gynecological
Endoscopy and Infertility. Editor: Gautam N Allahbadia, Jaypee Brothers (p) ltd, 2005, chapter 52, page: 432-436.
20)
“Pre-IVF hsysteroscopic evaluation of intrauterine cavity”. Aygül Demirol and Timur Gürgan. Ambulatory Hysteroscopy
Diagnosis and Treatment. Editors: Bruno J van Herendael, Rafael Vale, Stefano Bettocchi, Bladon Medical Publishing, 2004,
chapter 9, page: 60-63.
21)
“Clinical Management of PGD Patients”. Aygül Demirol. Proceedings of the 13th World Congress on In-vitro Fertilization
Assisted Reproduction & Genetics. Editor: Timur Gürgan. Co-editor: Aygül Demirol, Medimond International Proceedings,
2005, page: 559-563.
22) “ When to Cancel a Donor Egg IVF Cycle?” Aygül Demirol, Erdal Aktan, Timur Gürgan. Contemporary
Perspectives on Assisted Reproductive Technology. Editor: Gautam N Allahbadia and Rubina Merchant, Elsevier-A
division of Reed India Pvt Ltd., 2006, chapter 9, page: 77-79.

Benzer belgeler

currıculum vıtae - Koç Üniversitesi

currıculum vıtae - Koç Üniversitesi Sertac A, Alatas C, Aksoy S, Mercan R. Hum Reprod. 1998 Dec;13(12):3431-3. PMID: 9886529

Detaylı

Polikistik Over Sendromu ve Beslenme

Polikistik Over Sendromu ve Beslenme olarak, hastalığın tedavisinde ilk basamak olan vücut ağırlığı kaybının ve kontrolünün sağlanabilmesi için sağlıklı beslenmenin yaşam tarzına dönüştürülmesi gerekmektedir. Anahtar kelimeler: Poliki...

Detaylı

28 .0 5 .20 16 C umartesi / S a turd ay 29 .0 5 .20

28 .0 5 .20 16 C umartesi / S a turd ay 29 .0 5 .20 Tito İkinci Kez Sırpların Arasında / Tito Among the Serbs for the Second Time*, 43' Irrawaddy Mon Amour, 58'

Detaylı