İçindekiler

Transkript

İçindekiler
İçindekiler
Sayfa
Giriş
Canlıların karakteristik vasıfları
Hayat belirtilerinin taklit edilebildiği ba7i modeller
Bitki ve hayvan
Hayat şartları
1-H
1
3
5
7
I. Morfologi
12—141
1. Hücre bilimi
Hücra
Protoplasma
Kondrio3omlar
Plastidler
Plasmolis ve deplasmolis
Nukleus
Mitos
Plasma 7arları
Zarın kalınlaşmamı
12—41
15
15
20
20
27
28
30
34
37
2. Doku bilimi
Bölünür doku
Deri sistemi
Mekanik sistem
Emici sistem
İletme sistemi
Âssiınileme sistemi
Depo sistemi
Havalandırma sistemi
Salgı ve boşaltım sistemi
Hareket sistemi
Uyartı alma sistemi
Üretim sistemi
3. Organografya
Tal ve korııı
Korın
Gövde
Yaprak dizilişi
Gövde şekilleri
Gövde anatomisi
Yaprak
Yaprak metamorfosları
Yaprak anatomisi
http://d-nb.info/1004034466
41—74
42
'43
49
51
55
58
60
61
64
67
"0
72
,
74—141
75
76
79—90
81
83
87
90—101
96
99
II
Sagfa
Çiçek
Çiçek dizilişi
Kök
Kök metamorfosları
Kök anatomisi
İkinci dokum
101-108
107
108—117
110
112
117—123
Üremâ
123—141
Meıos
Döl almaşı
Polypodium'da üreme
Selaginella'da üreme
Çiçekli bitkilerde üreme
Meyva ve çekirdek
124
128
130
132
134
138
II. Kalıtım Genetik
142—219
Idyotip, fenotip
Klon, arıdöl
Varyabilite
Populasyon
Seçinleme
Monohibrid çaprazlama
Dihibrid çaprazlama
Temelgen
Tamamlayıcı gen
Epistasi
Polibibrid çaprazlama
Geri çaprazlama
Polimeri
Pleiotropi
Genetik tarihçesi
Mendelism'in temelleri
Mendel kanunları
Bağlantı
Krossingover
Krossingover değeri
Kromosom topografyası
Eşsin Belirlenmesi
Eşemliğe bağlı karakterler
İnsan genetiği . . .
İkizler
Mutasyon
Polyploidi-Polysomi
Plasmatik kalıtım
142
. 143
143
146
148
151
154
161
162
163
164
166
168
170
170
172
176
1.76
181
185
186
189
195
198—206
207
209—219
215
219
III. Flstologl
Metabolisma fisiologisi
220—368
*
. •
. 220—297
III
Sayfa
Bitkilerde bulunan elementler
Su alına
Diffusyon ve osmos
Permeabilite
Çeşitli elementlerin bitki hayatındaki önemi
Su iletimi
'
Kanama, damlama
Terleme
Özümleme
Fotosintes
Kimyosintes
Tağlar
Azot metabolisııınsı
Farasitisın, saprofitisin, simbios
Böcek yiyenler . . . . :
Fermentler
Solunanı
Solunum kimyası
Havasız solunum
Alkolik fermentasyon
G ve N dolaşımı
Boşaltım
Büyüme ve gjlişnıe fisiologisi
Çimlenme
Büyüme
Korrelasyon
Hormonlar, büyüme maddeleri ve vitaminler
Uyartı belirtileri
Kitnyo taksi
220
222
225
231
234
238
241
242
249
251
261
264
' 266
271
275
280
282
288
291
293
295
296
* . 297—363
297
300
310
315
325
326
B. Uyartı etkisi ile olan yönelme hareketleri
Tropisınalar
Geotropİ8iııa
330
330
339
T. rraotropisına
Hidrotropisma
Haptotropisma
Reotropisma
Travmatotropisma
a. Nasti (Irganım) . . . . * .
Eııdonouı hareketler
Ölüm
346
347
348
349
350
350
357
358
'
*

Benzer belgeler

Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

Bitkilerde Büyüme ve Gelişme Bitkilerin bƒyƒme ve gelişmelerinin g…zle g…rƒlen en belirgin belirtilerinden biri, ilkbaharda yapraklanıp, sonbaharda yapraklarını d…kmeleridir. Bitkilerin belli dış ve i„ şartların etkisi altında...

Detaylı