özel galileo galilei italyan lisesi müdürlüğüne lıceo scıentıfıco galıleo

Transkript

özel galileo galilei italyan lisesi müdürlüğüne lıceo scıentıfıco galıleo
ÖZEL GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI
DERS SEÇME DİLEKÇESİ
Velisi bulunduğum okulunuz ………. No.lu ………. Sınıfı öğrencisi
……………………………………..’nın 2016-2017 öğretim yılında aşağıda belirtilen seçmeli
dersleri almasını uygun buluyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
...../......./ 2016
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI:
VELİSİNİN
ADI SOYADI:
İMZASI:
İMZASI:
SINIF ÖĞRETMENİNİN
ADI SOYADI:
REHBER ÖĞRETMENİN
ADI SOYADI:
İMZASI:
İMZASI:
SEÇMELİ DERSLER (11. SINIF)
Haftalık ders
saati
DERSLER
(
6
3
2
2
)
İLERİ MATEMATİK
İLERİ FİZİK
İLERİ KİMYA
İLERİ BİYOLOJİ
Deniz HADIMOĞLU
Türk Müdür Başyardımcısı
DERSLER
(
)
İLERİ MATEMATİK
SEÇMELİ COĞRAFYA
SEÇMELİ TARİH
SOSYOLOJİ
M. Susanna BERNARDI
Okul Müdürü
Not:
Öğrencilerimiz dilekçelerini en geç 12 Şubat 2016’e kadar SINIF ÖĞRETMENLERİNE
teslim edeceklerdir.

Benzer belgeler

PANSİYONLU OKULLARLA İLGİLİ E

PANSİYONLU OKULLARLA İLGİLİ E bilgilerde farklılık olması halinde ilgili genel müdürlüklere müracaat edilmelidir. Devlet Kurumları Modülü

Detaylı