Türkçe

Transkript

Türkçe
Kullanma Kılavuzu
ORBISPHERE 29981
Revizyon D – 16/09/2008
Ürün Geri Dönüşüm Bilgisi
Bu sembol ile işaretlenmiş elektronik ekipmanlar 12 Ağustos 2005 itibariyle Avrupa
kamusal imha sistemlerinde imha edilemeyecektir. Avrupa yerel ve ulusal
düzenlemeleri (EU Directive 2002/96/EC) gereğince Avrupalı elektronik ekipman
kullanıcıları eski veya kullanım ömrü tükenmiş ekipmanlarını imha için kullanıcıdan
bir bedel talep edilmeksizin üreticiye iade edecektir.
Not: kullanım ömrü tükenmiş ekipmanın düzgün imhası için geri dönüşüm iade
talimatları hususunda lütfen üretici ya da tedarikçi ile iletişime geçiniz.
Ürün İmhası
Not:
Aşağıdakiler sadece Avrupalı müşteriler için geçerlidir.
Hach Ultra herhangi bir ürününün çevreye verdiği zararın ya da kirlenme riskinin en düşük miktara
indirgenmesine sonuna kadar bağlıdır. 13 Ağustos 2005’te yürürlüğe giren Avrupa Atık Elektrik ve
Elektronik Ekipman (WEEE) Yönetmeliği (2002/96/EC) elektrik ve elektronik ekipman atıklarını azaltmayı
ve elektrik ve elektronik ekipmanların kullanım ömrü boyunca çevresel performansı arttırmayı
amaçlamaktadır.
Avrupa yerel ve ulusal düzenlemeleri (EU Directive 2002/96/EC ) gereğince yukarıdaki sembol ile
işaretlenmiş elektronik ekipmanlar 12 Ağustos 2005 itibariyle Avrupa kamusal imha sistemlerinde imha
edilemeyecektir.
Hach Ultra yukarıdaki sembolü taşıyan ve Hach Ultra tarafından tedarik edilmiş tüm eski, kullanım dışı
veya artık analizör ve sistemleri (müşteriden herhangi bir ücret talep etmeden) geri almayı talep
edecektir. Buradan itibaren ekipmanın imhasından Hach Ultra sorumlu olacaktır.
Buna ek olarak Hach Ultra yukarıdaki sembolü taşımayan ancak Hach Ultra tarafından tedarik edilmiş tüm
eski, kullanım dışı veya artık analizör ve sistemleri (ücreti müşterinin karşılaması suretiyle) geri almayı
talep edecektir. Buradan itibaren ekipmanın imhasından Hach Ultra sorumlu olacaktır.
Hach Ultra tarafından tedarik edilmiş herhangi bir ekipmanın imhası konusunda ekipmanın düzgün imha
amacıyla nasıl iade edileceğine dair talimatları almak için lütfen Hach Ultra veya Cenevre’deki Satış
Sonrası Hizmet departmanımızla iletişime geçiniz.
İçindekiler
1.
Kurulum ........................................................................................................................................................ 9
1.1
Paket Örnekleyici Tanımı .................................................................................................................... 9
1.2
Montaj................................................................................................................................................ 10
1.2.1
Oksijen Sensörünün Kurulumu ................................................................................................ 10
1.2.2
Analizörün Kurulumu ................................................................................................................ 10
1.3
2.
1.3.1
Güç Kaynağı ............................................................................................................................... 11
1.3.2
Arındırma gazı ........................................................................................................................... 11
1.3.3
Havasızlaştırılmış Su Bağlantısı................................................................................................. 12
1.4
Kalibrasyon ........................................................................................................................................ 13
1.5
Kullanım Haricinde Muhafaza .......................................................................................................... 13
İşletme Talimatları ..................................................................................................................................... 13
2.1
İşletme Düzeni ................................................................................................................................... 13
2.2
Paket Örnekleyici Kontrolü ............................................................................................................... 15
2.3
Ön Kontroller ve Kurulum ................................................................................................................. 15
2.3.1
Havasızlaştırılmış Su Dağıtıcısının Kontrolü............................................................................. 15
2.3.2
Paket Desteğinin Ampul Yüksekliğine Ayarlanması ................................................................ 15
2.3.3
İğne Tertibatı Kontrolü ............................................................................................................. 16
2.3.4
Kol Yüksekliğinin Ayarlanması .................................................................................................. 16
2.3.5
Delme Duruş Yüksekliğinin Ayarlanması ................................................................................. 16
2.4
Örnekleme İşlemi .............................................................................................................................. 17
2.4.1
Cam Ampuller İçin İşlem ........................................................................................................... 17
2.4.2
Kauçuk Başlı Şişeler İçin İşlem .................................................................................................. 19
2.5
3.
Bağlantılar .......................................................................................................................................... 11
Son Kullanım ...................................................................................................................................... 19
Bakım ve Sorun Giderme........................................................................................................................... 20
3.1
Bakım.................................................................................................................................................. 20
3.1.1
Sensör Genel Bakımı ................................................................................................................. 20
3.1.2
Akış Haznesi Genel Bakımı........................................................................................................ 20
3.1.3
Delme İğnesini Değiştirme ....................................................................................................... 21
3.2
Sorun Giderme................................................................................................................................... 22
3.2.1
Test Birimini kullanma (Model ref. 29872) ............................................................................. 23
4.
3.2.2
Arındırma Gazı Kaçaklarını Kontrol Etme ................................................................................ 24
3.2.3
Sistem Arındırılamıyorsa........................................................................................................... 24
3.2.4
Ani Püskürtülen Su .................................................................................................................... 24
3.2.5
Arındırma Gazı Kaçaklarını Kontrol Etmek İçin Alternatif Yöntem ........................................ 24
3.2.6
Hava Kaçaklarını Kontrol Edin .................................................................................................. 24
3.2.7
Oksijen Üst Limitleri için Alt Çizgileri Kontrol Edin ................................................................. 25
3.2.8
Su Kaçaklarını Kontrol Edin....................................................................................................... 25
3.2.9
Oksijen Değerlerini Kontrol Edin .............................................................................................. 25
3.2.10
Tıkalı İğneyi Kontrol Edin .......................................................................................................... 26
3.2.11
Düşük Artık Değer Elde Edilemiyorsa ...................................................................................... 26
3.2.12
Şişeler için Arındırma Gazını Kesmeyi Kontrol Edin ................................................................ 26
Teknik Özellikler ve Yedek Parçalar .......................................................................................................... 26
4.1
Teknik Özellikler ................................................................................................................................ 26
4.1.1
Örnekleyici................................................................................................................................. 27
4.1.2
Performans ................................................................................................................................ 27
4.1.3
Paket Destekleri ........................................................................................................................ 27
4.2
Yedek Parçalar ................................................................................................................................... 27
Ek A: Paket Destek Seçim Rehberi .................................................................................................................... 29
A.1 Ampüller için Paket Destekleri .............................................................................................................. 29
A.1.1 Ampüller için Paket Destekleri (Ф 10’dan 16.5 mm’ye) ................................................................ 30
A.1.2 Ampüller için Paket Destekleri (Ф 16.5’den 25.5 mm’ye)............................................................. 31
A.1.3 Ampüller için Paket Destekleri (Ф 25.5’den 29 mm’ye) ................................................................ 32
A.2 Şişeler için Paket Destekleri.................................................................................................................... 32
A.2.1 Şişeler için Paket Desteği ................................................................................................................. 34
Ek B: Terimler Sözlüğü ....................................................................................................................................... 35
Kılavuz Genel Taslağı
Kılavuz Hakkında
Bu kılavuzdaki bilgiler dikkatlice kontrol edilmiştir ve yanlışsız oldukları düşünülmektedir. Ancak Hach
Ultra bu kılavuzda bulunabilecek hatalardan sorumluluk kabul etmemektedir. Bu kılavuzdaki olası hata ya
da eksikliklerden kaynaklanacak hiçbir doğrudan ya da dolaylı hiçbir hasar, böyle bir hasarsın olasılığı
konusunda bilgilendirilmiş olsa dahi Hach Ultra’nın sorumluluğunda olmayacaktır. Düzenli ürün geliştirme
için Hach Ultra bu kılavuz üzerinde ve bu kılavuzda tanımlanan ürünler üzerinde herhangi bir ön uyarı
olmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Avrupa’da basılmıştır.
Telif Hakkı ©Hach Ultra. Tüm hakkı saklıdır. Bu kılavuzun hiçbir bölümü Hach Ultra’nın önceden yazılı izni
olmaksızın hiçbir şekilde ve hiçbir amaçla çoğaltılamaz ya da aktarılamaz.
Revizyon Tarihi





İlk Sürüm, Ocak 2000, Orbisphere
Revizyon A, Ocak 2004, Hach Ultra Analytics
Revizyon B, Şubat 2006, Hach Ultra
Revizyon C, Şubat 2007, Hach Ultra
Revizyon D, Haziran 2007, Hach Ultra
Güvenlik Önlemleri
Ambalajı açmadan, kurulu yapmadan ya da cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzun tamamını okuyun.
Tüm uyarı ve dikkat ifadelerine dikkat edin. Bunun gerçekleştirilmemesi operatörün yaralanmasına ya da
ekipmanın hasar görmesine sebep olabilir.
Ekipmanın sunduğu güvenliğin eksiksiz olduğundan emin olmak için ekipmanı bu kılavuzda belirtilen
şeklin dışında kurmayın ve kullanmayın.
Güvenlik Kuralları
UYARI
Uyarı, uyulmaması halinde ciddi personel yaralanmaları ya da ölümle sonuçlanabilecek bir durumu ifade
etmek için kullanılır. Tüm şartlar sağlanana kadar uyarı işaretinin ilerisine geçmeyin.
DİKKAT:
Dikkat, uyulmaması durumunda hafif veya orta dereceli personel yaralanmaları ve/veya ölümle
sonuçlanabilecek bir duru ifade etmektedir. Tüm şartlar sağlanana kadar dikkat işaretinin ilerisine
geçmeyin.
Not: Ekipmanın çalıştırılmasından önce göz önünde bulundurulması gereken önemli bir bilgi ya da talimat
olduğunu ifade etmek için kullanılır.
Önlem Etiketleri
Cihaza eklenmiş tüm etiketleri okuyun. Bunların görünmemesi durumunda personel yaralanması ya da
cihazda hasar meydana gelebilir.
Kapak ya da bariyer üzerine yerleştirildiğinde bu işaret elektrik şoku yada elektrik
çarpması riskinin olduğunu ve sadece tehlikeli voltajlarda çalışma vasıflarına sahip
personelin kapağı ya da bariyeri kaldırması gerektiğini ifade etmektedir.
Ürün üzerinde bu sembol işaretli öğenin sıcak olabileceğini ve dikkatli tutulması
gerektiğini ifade etmektedir.
Ürün üzerinde bu sembol elektrostatik boşalıma karşı hassas cihazların bulunduğunu ve
bunlara hasar verilmemesi için dikkatli olunması gerektiğini ifade etmektedir.
Ürün üzerinde bu sembol kimyasal hasar riski olduğunu ve sadece kimyasallar ile çalışma
eğitimi almış vasıflı personelin kimyasallarla çalışıp ekipmanla alakalı kimyasal dağılım
sistemlerinin bakımını gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Ürün üzerinde bu sembol göz koruması kullanılması gerekliliğini ifade etmektedir.
Ürün üzerinde bu sembol topraklama hattı bağlantı noktasını ifade etmektedir.
Bu sembol ile işaretlenmiş elektronik ekipmanlar Avrupa kamusal imha sistemlerinde
imha edilemez. Avrupa yerel ve ulusal yönetmelikleri uyarınca Avrupalı elektronik
ekipman kullanıcıları eski ve kullanım ömrü tükenmiş elektronik ekipmanları imha için
kullanıcıdan herhangi bir ücret talep edilmeden üreticiye iade etmek zorundadır.
Ürün üzerinde bu sembol ürünün zehirli ya da tehlikeli madde ya da unsurlar içerdiğini
ifade etmektedir. Sembol içerisindeki rakam çevresel koruma kullanım süresini yıl olarak
ifade etmektedir.
Bakım ve Onarım
Cihazın hiçbir parçasının bakımı kullanıcı tarafından gerçekleştirilemez. Sadece hach Ultra personeli ya da
Hach Ultra’nın onaylı temsilcileri sistem onarımı gerçekleştirebilir ve sadece üretici tarafından önceden
onaylanmış yedek parçalar kullanılabilir. Bu esaslara uyulmadan cihazın onarılmasına dair girişimler
cihaza hasar verebilir ya da onarımı yürüten kişiye zarar verebilir. Bu durumda cihaz garantisi geçersiz
sayılacaktır ve cihazın düzgün çalışması ve elektronik bütünlüğü veya CE uyumluluğu bozulacaktır.
Cihazın kurulumu, çalıştırılması veya kullanılması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen cihazı size
temin eden firma ile temasa geçiniz. Eğer bu mümkün değilse ya da söz konusu firmanın yaklaşımının
sonuçları tatmin edici değilse lütfen üreticinin Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
Bildirimler








Dacron, Delrin, Tedlar, Tefzel ve Viton DuPont’un tescilli markalarıdır.
Halar, Ausimont U.S.A. Inc.’ın tescilli markasıdır.
Hastelloy, Haynes International’ın tescilli markasıdır.
Kynar, The Pennwalt Corporation’ın tescilli markasıdır.
Monel, IMCO Alloys International Inc.’ın tescilli markasıdır.
Saran, Dow Chemical Co.’ın tescilli markasıdır.
Swagelok, Swagelok Co.’ın tescilli markasıdır.
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation’ın tescilli markalarıdır.
1.
Kurulum
1.1
Paket Örnekleyici Tanımı
PharmaPack ampül ve şişeler içerisinde bir mililitre kadar küçük hacimleri analiz edebilir.
Oksijen sensörü üst katman gaz ölçümlerini gerçekleştirir ve bunları görüntülemek için
analizöre aktarır. Paket örnekleyici operatör tarafından kontrol edilir. Örnek platformunun
pozisyonu arındırma gazı akışını kontrol etmektedir.
Paket yukarı hareket ettiğinde delme iğnesi tertibatı akış haznesinin dibine doğru bastırılır ve
böylece iç O-halkası bastırılarak arındırma gazı akışı engellenir. Boşluktaki farklılığı ve akış
haznesi ile iğne tertibatı arasındaki O- halkasının basıncını not edin.
Daha sonra havasızlandırılmış su paket içerisine verildiğinde üst katman gazı iç iğneye ve akış
haznesine baskı yapar.
Kol (5) oksijen sensörünü, akış haznesini ve delme
iğnesini destekler. Bu kolun arka kısmındaki siyah kulp
(6) paket ebadına göre yükseklik ayarlaması yapılmasına
olanak vermektedir.
Motorlu örnek taşıma platformu (3) aşağı ve yukarı
hareket edebilir ve ön paneldeki mafsallı anahtar (2) ile
kontrol edilir. Anahtar kaldırıldığında platform otomatik
olarak mevcut konumunda duracaktır. Bu, delme
iğnesinin arkasındaki ayarlanabilir kırmızı kaldıraç (7) ile
ayarlanır. Mafsallı anahtar indirildiğinde platform
otomatik olarak fabrika ayarı yüksekliğinde duracaktır.
Ön panelde iki adet gösterge ışığı vardır. Güç açık
olduğunda (arka paneldeki anahtar) kırmızı ışık (8)
yanar. Mafsallı anahtarın yanındaki ışık (1) örnek
platformu kaldırıldığında turuncudur, platform
indirildiğinde yeşile döner ve platform durduğunda
söner.
Oksijen sensörü akış haznesinin üstüne yerleştirilmiştir ve delme iğnesi tertibatı akış
haznesinin dibine eklenmiştir.
Arındırma gazı bağlantısı akış haznesinin kenarındadır. Bir adet çıkış borusu (4) tutucu
içerisindeki küçük cam fıskiyeye bağlıdır ve bu arındırma gazı akışının gözle kontrol
edilmesine olanak sağlar.
Ölçüm için üst katman hacmini akış çemberine aktarmak amacıyla havasızlaştırılmış su
dağıtıcısı kullanılır. Bu dağıtıcı esnek boru ile delme iğnesi tertibatına bağlıdır.
1.2
1.2.1
Montaj
Oksijen Sensörünün Kurulumu
Nakliye koşulları oksijen sensörlerini olumsuz etkileyebilir. Paket örnekleme sistemi ile ölçüm
yapmadan önce sensör bakım kılavuzunda tanımlanan şekilde bir sensör bakımı ve
kalibrasyonu gerçekleştirmelisiniz (PharmaPack ile kullanılan analizörün Kullana Kılavuzuna
bakınız).
Ürünü teslimattan itibaren geçecek iki haftalık süre içerisinde kullanmayı düşünüyorsanız
oksijen sensörünü akış haznesinden ayırın. Daha sonra sensörü bakım kılavuzundaki gibi
temizleyip saklayın.
Sensör halkası
Sensör
Akış haznesi
Örnekleyici kolu
Delme iğnesi tertibatı
Şekil 1.1: Oksijen Sensörü Kurulum Diyagramı
Oksijen sensörü paket örnekleyiciden ayrı olarak gönderilir ve kullanıcı lokasyonunda monte
edilmelidir. Sensör hücresini örten pkauçuk vidalı saklama başlığı ve konektörü koruyan
vidalı pkauçuk gövde koruyucu ile gönderilir. Saklama başlığı ve gövdesini sensörden ayırın
ve ayrıca muhafaza edin.
Akış haznesi içerisinde O-halka üzerine ince bir tabaka silikon yağ koyun. Bu daha iyi yalıtım
elde edilmesine yardımcı olacaktır. Sensörü doğrudan akış haznesine yerleştirin. Dönüşü
engellemek için sensör gövdesini tutun ve sensör halkasını el ile çevirerek sıkıştırın.
Bakım ya da muhafazası amacıyla sensörü çıkarmak için sensör halkasını çevirerek açın ve
sensörü akış haznesinden doğrudan çıkarın.
1.2.2
Analizörün Kurulumu
Analizörü güç kaynağına, paket örnekleyiciye ve bilgisayarınıza uygun yakınlığa yerleştirin.
Kurulum ayrıntıları için lütfen analizörün kullanma kılavuzuna bakınız.
1.3
Bağlantılar
1.3.1
Güç Kaynağı
Harici güç kaynağı (trafo) cihaza 24V düzenli DC akım sağlamaktadır. Trafo 100VAC ile
240VAC arasında çalışmaktadır.
1.3.2
Arındırma gazı
Her ölçümden önce akış haznesinin arındırılması için kullanıcı tarafından tedarik edilecek
olan oksijensiz nitrojen (%99.99 saflıkta) kaynağı gerekmektedir. Arındırma gazı kaynağını
örnekleme kolunun kenarındaki Swagelok bağlantısına bağlayın.
<1 bar basınca uygun iki aşamalı gaz basınç regülatörünü yerleştirin (kullanıcı tarafından
tedarik edilecek). Bunu arındırma gazı kaynağı ve paket örnekleyici arasına yerleştirin.
Regülatör ile paket örnekleyici arasına kullanıcı tarafından tedarik edilecek iğne valf
yerleştirin. Hassas gaz akışı ayarı için bu valfi örnekleyiciye olabildiğince yakın
konumlandırın. Arındırma gazı sensöre ulaşmadan önce birkaç saat boyunca hortum
içerisinde kalabileceğinden gazı regülatöre bağlarken düşük oksijen geçirgenliğine sahip
esnek hortum kullanın (naylon önerilir).
Esnek hortumu (tedarik edilecektir) akış haznesi üzerindeki
arındırma gazı çıkışından cam fıskiyeye (solda gösterilen
şekilde) bağlayın.
Fıskiye içerisinde yeterli suyun olduğundan emin olun ve
gerekliyse fıskiye üzerinde –Max- işaretinin olduğu yere kadar
doldurun.
Arındırma gazı kaynağını 0.5 bar’a ayarlayın. Kullanıcı
tarafından tedarik edilecek olan iğne vana çok düşük akış akış
hızı ayarlarında en son küçük ayarları yapmak için
kullanılacaktır.
Fıskiye içerisindeki akış hızını kontrol edin ve her saniye 2-3
kabarcık göründüğünden emin olun.
Not:
Sistemi ilk çalıştırışınızda ölçme haznesinden olabildiğince çok oksijenin atılması önemlidir. İlk
ölçümlerden önce ya da sensör bakımından sonra arındırma gazını uygulamanıza denk gelen
alt çizgiye ulaşana kadar ölçme haznesinden geçirin. (bkz. tablo 1-1)
Tablo 1-1: Önerilen Alt Çizgiler
Beklenen Oksijen Seviyesi
5%
4%
3%
2%
1%
Maksimum Alt Çizgi Değeri
0.250% (kPa)
0.200% (kPa)
0.150% (kPa)
0.100% (kPa)
0.05% (kPa)
Şekil 1-2: Model 29981 Bağlantıları
1.3.3
Havasızlaştırılmış Su Bağlantısı
Havasızlaştırılış su dağıtıcısı hortum içerisindeki havayı boşaltmak ve ampul veya şişe
içerisindeki üst katman hacmini dışarı atmak için su sağlar. Pkauçuk hortum kullanarak
havasızlaştırılmış su dağıtıcısını delme iğnesi tertibatının yakınındaki yan bağlantıya bağlayın.
Dağıtıcı seviyesi her bir atımda 1 mL su verecek şekilde ayarlayın.
1.4
Kalibrasyon
PharmaPack cihaz kalibre edilmez ancak oksijen sensörünü düzenli olarak (en azından 3 ayda
bir) ve her sensör bakımından sonra kalibre etmelisiniz. Nemli hava içerisinde bu hızlıca ve
tam olarak gerçekleştirilebilir.
Kalibrasyon işleminin tam talimatları için sisteminiz ile birlikte teslim edilen analizör
Kullanma Kılavuzu’nun ilgili kısmına bakınız.
1.5
Kullanım Haricinde Muhafaza
Eğer cihazınızı iki haftadan daha uzun bir süre kullanmayacaksanız oksijen sensörünü akış
haznesinden çıkarın ve kalibrasyon kapağının içerisine yerleştirin (ayrıntılar için sensör bakım
kılavuzuna bakın).
Eğer PharmaPack cihazınızı bir aydan daha uzun bir süre kullanmayacaksanız sensörü
temizleyin ve muhafaza edin (ayrıntılar için sensör bakım kılavuzuna bakın).
2. İşletme Talimatları
İşletme Düzeni
Aşağıdaki tablo PharmaPack üst katman oksijen analizörü için temel ölçüm düzenini
göstermektedir.
Kurulum
Analizörü “Ölçüm” moduna ayarlayın. (ayrıntılar
için Analizör Kullanma Kılavuzuna bakınız)
Akış haznesini ölçüm düşene kadar (%0.15kPa’nın
altına) arındırın.
Notlar
Tüm hava hattını arındırın
Beheri iğnenin altına yerleştirin ve behere 1mL su
verin
Paket desteğinin içini ıslatın ve örnek ampul ya da
şişesini içine yerleştirin
Paket desteğini örnekleme platformuna ampul ya
da şişenin ağzı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
Mafsallı anahtarı “up” konumuna getirin
Ölçüm
2.1
Platform durduğunda pakete 1 mL
havasızlaştırılmış su verin
Sadece ampuller için:
Cam ampulün düz ucunu paket desteğinin
küçük yarısının düz ucuyla aynı hizaya
getirin. Her iki yarıyı el ile sıkın. Daha
sonra cam ampulün açık ucuna elmas uçlu
kalem ile 3 mm’lik halka çizin
Sadece ampuller için:
Ampulün açık ucuna 1 mL
havasızlaştırılmış su verin
Sadece ampuller için:
Paket desteğinin her iki parçasını sökün.
Kalem ile desteğin geniş kısmından
(delindiği ucun tersi olan kısımdan)
dışarı itin. Daha sonra paket desteğini
durulayıp silin.
2.2
Paket Örnekleyici Kontrolü
Paket örnekleyicinin işletme kontrolleri aşağıdaki gibidir:
1) Siyah yükseklik ayar kolu: hareketli kol ve delme iğnesi tertibatı yüksekliğini ayarlar.
2) Mafsallı anahtar: Örnek platformunu aşağı ve yukarı oynatır.Yukarı çıkarken platform
delme iğnesini arkasındaki kırmızı kol ile otomatik olarak durdurulur.
3) Hareket gösterge ışığı: Platform yukarı çıkarken turuncu, aşağı inerken ise yeşildir.
Platform hareket etmediğinde kapalıdır.
2.3
Ön Kontroller ve Kurulum
2.3.1
Havasızlaştırılmış Su Dağıtıcısının Kontrolü
Ölçüm seansına başlamadan önce dağıtıcı içerisinde yeterli miktarda
havasızlaştırılmış su bulunduğundan emin olun.
Daha iyi sonuç elde etmek için PharmaPack’e ekli tüp içerisinde hiç
hava kabarcığı olmadığından emin olun.
Her bir atım ile verilecek su miktarının doğru olduğundan emin olun
(önerilen miktar 1 mL’dir).
PharmaPack ile beraber 28300 Orbisphere model dağıtıcı satın
aldıysanız suyu doğru verdiğinden ve kapalı pozisyona döndüğünden
emin olmak için pompa pistonunu kaldırın. Pompa pistonu başlangıç
pozisyonuna düzgünce gelene kadar bu işlemi birkaç defa
tekrarlamanız gerekebilir.
2.3.2
Paket Desteğinin Ampul Yüksekliğine Ayarlanması
Ampul paket desteğini ampul yüksekliğine ayarlamak için paket desteği içerisine
düz ucu desteğin küçük ucuna gelecek şekilde bir ampul yerleştirin. Desteği el ile
çevirerek sıkın.
Yüksekliği ayarlamak için paket desteğinin dibindeki allen vidayı (üst fotoğraf)
cam ampulün düz ucu desteğin üst kısmıyla aynı hizaya gelene kadar çevirin
(alt fotoğraf)
2.3.3
İğne Tertibatı Kontrolü
Doğru iğne tertibatının kullanıldığından emin olun. Paket örnekleyici iki farklı delme
iğnesi kullanır. Bunların biri ampulleri delmek için, diğeri ise şişeleri delmek için
kullanılmaktadır. Eğer her ikisini de kullanıyorsanız her defasında doğru delme iğnesinin
kullanıldığından emin olun.
Ampuller için kullanılan delme iğnesi tertibatının (ref. 280582) tırtıklı halkası siyah, şişeler
için kullanılan delme iğnesi tertibatının (ref. 280583) tırtıklı halkası ise gridir.
Not:
Örnek ampullerini ya da şişelerini delerken zorluk yaşıyorsanız, delme iğnesi cam
ampulleri kırıyorsa ya da delme iğnesi tıkanmışsa iğnenin değiştirilmesi gerekmektedir
(bkz. “Delme İğnesi Değişimi” sf. 18)
2.3.4
Kol Yüksekliğinin Ayarlanması
Örnek platformunu sonuna kadar indirin ve kauçuk contayı
delme iğnesinden ayırın.
Örnek platformu üzerine bir paket desteği yerleştirin.

Ampuller için: Ampul desteğini her iki parça
birbirine sıkıca vidalanmış olarak boş bırakın

Şişeler için: paket desteği içerisine örnek
şişesi yerleştirin.
Siyah kolu gevşetin ve kolun yüksekliğini iğne ampul paket
desteğinin (üst fotoğraf) ya da şişe örneğinin (alt fotoğraf) 2
cm üzerine gelecek şekilde ayarlayın. Daha sonra siyah kolu
sıkın.
2.3.5
Delme Duruş Yüksekliğinin Ayarlanması
Mafsallı anahtar “up” pozisyonuna getirildiğinde platform yükselir
ve ayarlı yükseklikte otomatik olarak durur. Bu yükseklik delme
iğnesinin arkasındaki kırmızı kaldıracın konumu ile ayarlanır:
Mafsallı anahtarı “up” pozisyonuna getirin.
Not:
Delme iğnesinin pozisyonuna dikkat edin.
 Ampuller için: İğnenin kesen ucu boş paket desteğinin üst kısmıyla aynı hizaya
geldiğinde platformu “off” konuna getirerek durdurun.
 Şişeler için: İğne şişenin üst kısmını delmeye başladığında platformu “off”
konumuna getirerek durdurun.
Kırmızı kaldıracın yanındaki (iğnenin arkasındaki dikey kolda) allen vidayı gevşetin. Kırmızı
kaldıracı paket desteğinin üstüne temas edecek şekilde ayarlayın. Daha sonra allen vidayı
sıkın. İğne kauçuk contasını yerine yerleştirin.
Not:
Bu kaldıracın hareket ve durma ayarları çok önemlidir. Kauçuk conta aşırı bastırılırsa yetersiz
yalıtım olup içeri giren hava hatalara sebep olabilir.
Eğer yukarıdaki ayar ile düzgün yalıtım sağlanamıyor ise iğne kauçuk contasını değiştirin.
Örnek platformunu alçaltın, eski contayı çıkartıp yeni kauçuk contayı iğne etrafına
yerleştirin.
2.4
Örnekleme İşlemi
Not:
Ampuller için kullanılan delme iğnesi tertibatının tırtıklı halkası
siyah, şişeler için kullanılan delme iğnesi tertibatının tırtıklı
halkası ise gridir. Şişeler için kullanılan kauçuk conta silindirik
(fotoğrafta solda) ampuller için kullanılan kauçuk conta ise H
şeklindedir (fotoğrafta sağda).
2.4.1
Cam Ampuller İçin İşlem
2.4.1.1
Kurulum
 Analizörü “Ölçüm” oduna getirin (ayrıntılı talimat için lütfen analizör kullanma
kılavuzuna bakınız)
 Saf nitrojen silindirinden arındırma gazı akışını başlatın. İki aşamalı regülatör ile
gaz basıncını ayarlayın (bkz. “Arındırma Gazı” sayfa 9). Cam fıskiye içerisindeki
akış hızını kontrol edin ve her saniye 2-3 kabarcık göründüğünden emin olun.
 Analizördeki değer çok düşük seviyeye (<%0.10) gelene kadar akış haznesini
arındırın.
 İlk ölçümü gerçekleştirmeden önce su hortumunda ya da delme iğnesi
tertibatında hava olmadığından emin olun. Bunun için öncelikle delme iğnesi
tertibatının altına iğnedeki suyu almak için bir beher yerleştirin. Daha sonra
dağıtıcıdaki havasızlaştırılmış sudan 1 mL (tek atım) su hortumu ve delme iğnesi
üzerinden behere akıtın.
2.4.1.2
Ölçüm

İki parçalı paket desteğinin içini ıslatın ve örnek ampulü içine
yerleştirin. Ampulün düz ucu desteğin düz ucu ile karşılıklı
olacaktır. Ampulü düzgün yerleştirdiğinizden emin olmak için
desteği masaya koyun ve ampulü dikkatice yerleştirin. Desteği el
ile çevirerek sıkıştırın.
Ampulün açıkta kalan düz ucuna tedarik edilen elmas uçlu kalem
ile 3mm daire çizin. Bunu yapmazsanız ampulün delinirken
maruz kalacağı mekanik şok yüzünden hava alabilir ve yanlış
okumaya sebep olabilir.
Paket desteğini örnek platformu üzerine açık ucu yukarı gelecek şekilde
yerleştirin.




Delme iğnesi tertibatı üzerin paket desteği içindeki ampulün açık ucuna 1 mL
havasızlaştırılmış su verin. Bu su ampul yüzeyi ile örnekleme sistemi arasında
kalmış olabilecek havayı bertaraf edecektir.
Örnekleme tabanındaki mafsallı anahtarı “up” konuna getirin. Gösterge ışığı
turuncuya dönecektir.
Örnekleme platformu yukarı hareket eder ve ampul delindikten sonra otomatik
olarak durur. Arındırma gazı iğne ampulü delmeden hemen önce otomatik olarak
kesilir (cam fıskiye içerisinde hiç kabarcık görünmez)
Dağıtıcıdan 1 mL havasızlaştırılmış su delme iğnesi üzerinden ampule akıtılır. Cam
fıskiye içerisindeki kabarcıklara dikkat edin.
Not:
1 mL’den daha büyük üst katman boşlukları için dağıtıcıyı üst katman hacmine yakın
(ancak aşmayacak) miktarda havasızlaştırılmış su verecek şekilde ayarlayın.
Not:
Ampule aşırı miktarda su verildiği takdirde ampulün içerisindeki sıvı akış haznesine
gidecektir. Bu durum gaz akışını engelleyerek sensörün tepkisinin yavaşlamasına sebep
olabilir. Eğer bu sorunla karşılaşırsanız test ünitesini boş olarak yerleştirin ve platformu
yükseltin. Hızlıca test ünitesine birkaç atım havasızlaştırılış su aktarın. Akış haznesi
kurutulacaktır. Düşük okumalar için kontrol edin.





Analizör üzerindeki sinyal zirveyi gösterdiğinde değeri kaydedin. Sinyal önce
yükselecek sonra sabitlenecektir. Veriyi çıkış eğrisinin hemen sonunda
sabitlenmenin hemen başında kaydetmelisiniz.
Mafsallı anahtarı indirin. Gösterge ışığı yeşile dönecektir. Örnekle platformu
alçalır ve otomatik olarak durur.
Paket desteğini alın ve iki parçasını çevirerek açın.
Kalem yardımıyla ampulü destek içerisinden dışarı itin.
Desteği çalkalayıp kağıt mendil ile silin.
DİKKAT:
Cam kırıntılarına dikkat edin. Olası cam parçaları parmağınızı kesebilir.
Not:
Delme iğnesinin kauçuk contasını zaman zaman kuru temiz ve kalın bir havlu ile silin (küçük
cam parçalarının teşkil ettiği tehlike sebebiyle parmaklarınızla silmeyin).
Not:
Artakalmış olabilecek nemi tamamıyla kurulamak için sonraki paketi örneklemeden önce
arındıra gazını 30 saniye süreyle açın.
2.4.2
Kauçuk Başlı Şişeler İçin İşlem
İşlem cam ampuller için olan işlem ile aynıdır ancak şu unsurlar farklıdır:
Şişeler için paket destekleri tek parçadır. Şişeyi ağzı yukarı gelecek
şekilde paket desteğine yerleştirin.
Not:
Hazırlık gerektirmez, sadece iğnenin kauçuk ağzı delmesine izin
verin. Kauçuk yüzeyi delmeden önce ıslatmaya gerek yoktur.
2.5
Son Kullanım
Örnek platformunu ve destek çubuklarını en az haftada bir ya da sıvı döküldükten sonra
ıslak mendil ile temizleyin. Daha sonra kuru mendil ile kurulayıp tedarik edilen silikon yağ
ile hafifçe yağlayın.
Eğer PharmaPack ekipmanınızı her gün kullanıyorsanız sensörün yüksek oksijen
seviyeleriyle temasını engellemek için gün sonunda aşağıdakilerden birisini
gerçekleştirin:
 Arındırma gazını sensör yanından akış haznesine akar halde bırakın ve analizörü
kapatın.
 Alternatif olarak eğer yukarıdaki yöntem kullanışsız geliyorsa test ünitesini su ile
doldurun, paket örnekleyicinin tabanını test ünitesi kauçuk durdurucu ile temas
edene kadar kaldırın ve sonrasında analizörü kapatın.
3. Bakım ve Sorun Giderme
3.1
Bakım
3.1.1
Sensör Genel Bakımı
Aşağıdaki durumlarda sensör bakımını gerçekleştirmeniz gerekecektir:



Not:
Kalibrasyonda yaşanan sıkıntılar
Olağanın üzerinde dengeleme-sabitleme süresi
Sabit oksijen konsantrasyonu durumu altında parazitli ya da kayan sinyaller.
Hizmet prosedürü ile ilgili detaylar için sensörün bakım klavuzuna bakınız.
Not:
Sensör hizmete alındıktan sonra kalibrasyondan önce (sayfa 10’da belirtilen “Kalibrasyon”
gevşemesi için membran’a 30 dakika verin. Sensör kalibre edildikten sonra Pharmapack
akış haznesine monte edilebilir. (Sayfa 8’deki “ Oksijen Sensörünün Kurulumu”na
bakınız).
3.1.2
Akış Haznesi Genel Bakımı
Düzgün çalışmasını sağlamak için akış çemberini periyodik aralıklarla temizleyin.
Kullanımına göre bunu altı-on iki ayda bir yapmalısınız.
3.1.2.1
Sökme
Akış haznesini sökmek için:
1) Arındırma gazı kaynağını kapatın. Havasızlaştırılmış su
kaynağını delme iğnesi tertibatından ayırın.
2) Sensör halkasını dikkatlice çevirip gevşetin ve sensörü akış
haznesinden düzgün bir şekilde çekip ayırın.
3) Tırtıklı halkayı parmaklarınızla çevirip çıkartarak delme
iğnesini akış haznesinden ayırın.
4) Akış haznesi siyah tutma halkasını (kolun altındaki) elle , ya
da ya da bütün sensör şarj etme takımlarında bulunan ufak
cıvata anahtarını kullanarak çevirerek çıkartın (resimdeki
gibi).
5) Akış haznesini paket örnekleyicinin kolundan ayırın. Akış
haznesinin içindeki O-halkasını çıkartın ve atın.
6) Akış haznesini su ile durulayın ve dar kanallara temiz sıkıştırılmış hava
püskürtün.
7) O-halkasını değiştirin (takım ref. 32916). O-halkasını silikon yağ ile ince bir
katman halinde kaplayın ve akış haznesine yerleştirin.
Not:
Akış haznesi O-halkası ile Sensör kafası O-halkasını karıştırmayın. Birbirlerine
benzeseler de aynı değildirler.
3.1.2.2
Kurulum
Akış haznesini yeniden kurmak için:
1) Akış haznesini paket örnekleyicinin koluna yerleştirin. Akış haznesi siyah
halkasını kolun altına, sensör şarj etme takımında bulunan metal cıvata
anahtarı ile çevirerek takın (aşağıdaki resimde gösterildiği üzere).
2) Sensörü dosdoğru akış haznesine yerleştirin. Düzgün yerleştirilmesini
sağlamak için sensörü tutun ve sensör halkasına elle çevirerek takın.
3) Delme iğnesi tertibatını kurmadan önce, tertibatın ortasında yer alan küçük
O-halkasını atın ve yenisiyle değiştirin (Takım ref. 32916).
4) O-halkasını hafifçe silikon yağa bulayın. Daha sonra delme iğnesini akış
haznesinin dibine tırtıklı halkayı kullarak elle çevirerek takın.
5) Arındırma gazı ve havasızlaştırılmış su kaynaklarını yeniden bağlayın.
3.1.3
Delme İğnesini Değiştirme
Aşağıdaki sıkıntıların çıkması halinde iğne değiştirilmelidir:
 Cam ya da kauçuk septumu delmede problem varsa
 Delme iğnesi cam ampülleri kırıyorsa
 Delme iğnesi tıkalı ise
Paket örnekleyici iki farklı delme iğnesi kullanır, biri ampülleri delmek içindir ve siyah
tırtıklı halkası vardır, diğeri ise şişeleri delmek içindir ve gri tırtıklı halkası vardır. Eğer
ikisini de kullanacaksanız, her bir durum için uygun delme iğnesini kullandığınızdan emin
olun.
3.1.3.1
Sökme
Delme iğnesi tertibatını sökmek için:
1) Arındırma gazı kaynağını kapatın.
2) Havasızlaştırılmış su kaynağını iğne tertibatından ayırın.
3) Kauçuk contayı iğnenin çevresinden çıkartın.
4) Tertibattaki tırtıklı metal halkayı parmaklarınızla çevirerek, Nazik bir şekilde delme
iğnesi tertibatını akış haznesinden saat yönünün tersine çevirerek ayırın. İğne
tertibatını çıkarttığınızda, dıştaki O-halkasını da akış haznesinden çıkarttığınıza emin
olun (akış haznesinin içine sıkışabilir).
3.1.3.2
Kurulum
1) Öncelikle hem dıştaki O-halkasını hem de tertibatın ortasındaki küçük
O-halkasını silikon yağ ile hafifçe kaplayın. Bu O-halkalarını değiştirirken
üzerlerinde ufak toz parçalaları bulunmadığına emin olun.
2) Tırtıklı halkayı kullanarak elle delme iğnesi aparatını akış haznesinin
dibine çevirerek takın.
3) Havasızlaştırılmış su dağıtıcıyı yeniden takın ve delme iğnesi tertibatı
üzerinden gaz püskürtmek için dağıtıcıdan su enjekte edin.
4) Uygun kauçuk contayı iğnenin üzerine yerleştirin. Silindir biçimindeki
conta (sol taraftaki), kauçuk septum ile mühürlenmiş şişeler içindir. HŞeklindeki conta (sağdaki) ise cam ampüller içindir.
5) Arındırma gazıı açın ve cam fıskiyesini, kabarcıkların varlığını teyit
etmek için kontrol edin. Analizörün ekranında görünen sinyaller
azalmış olmalı.
6) Delme iğnesi tertibatını parmaklarınızla sıkıca yukarı ittirip iç arındırma gazı valfini
kontrol edin (kauçuk contanın oradaki değil). Artık cam fıskiyede daha fazla kabarcık
oluşmamalı.
7) Delme iğnesi tertibatının durma pozisyonunu kontrol edin (sayfa 13’deki “Delme
Durma Yüksekliğini Ayarlayın” kısmına bakınız)
3.2
Sorun Giderme
Arındırma gazı, havasızlaştırılmış su ve örnek gaz akışlarının çizimlerine aşağıdaki
diyagramdan bakın. Sorun giderme testlerini takip etmek için bu çizimleri kullanın. Bu
testlerin büyük bir çoğunluğu için analizörün takılı ve çalışır halde olması gerekmektedir.
Şekil 3-1: Delme İşlemleri Öncesi ve Sonrası
3.2.1
Test Birimini kullanma (Model ref. 29872)
Test birimi (solda resmedilmiş olan) şişeleri ve ampülleri delmeden bir çok testin
yapılmasına olanak sağlar.
Birimin dip kısmında bir arındırılmış gaz girişi, tepe kısmında ise çıkışı
bulunmaktadır.
3.2.2
Arındırma Gazı Kaçaklarını Kontrol Etme
Arındırma gazı kaçaklarını test etmek için örnek platformuna bir beherde su koyun. Ardından
platformu, iğne su ile çevrilecek şekilde yükseltin (fakat beher iğneye ya da contaya baskı
yapmayacak).
Arındırma gazını başlatın ve arındırma gazı basıncını atmosfer basıncının çok az üstüne
getirin.
Arındırma gazı açıldığında gaz püskürtme fıskiyesinde ve beherdeki iğneden kabarcıklar
görünmeye başlanmalı. Kapatıldığında ise bu kabarcıklar ortadan kaybolmalı.
Analizör ekranı dakikada 0.01 kPa’dan büyük bir değişim göstermemeli. Aksi taktirde bir
kaçak söz konusu olabilir ve bu dutumda bağlantıları kontrol etmelisiniz.
3.2.3
Sistem Arındırılamıyorsa
Önceki test esnasında arındırma gazı açıkken kabarcık gözlemlenemiyorsa, delme iğnesi
tertibatının çok sıkı olup olmadığını ya da akış haznesine yanlış yerleştirilip yerleştirilmediğini
kontrol edin.
3.2.4
Ani Püskürtülen Su
Arındırma gazı basıncı çok yüksekse arındırma gazı çıkış sisteminde ani bir su püskürtmesi
yaşanabilir. Fazla arındırma gazı basıncı, ölçüm safhasında akış haznesinin içine gaz kaçağına
sebep olabilir ve bu da okunan değerleri çarpıtır. Arındırma gazı basıncını ve akış hızını
ayarlayın.
3.2.5
Arındırma Gazı Kaçaklarını Kontrol Etmek İçin Alternatif Yöntem
Ekrandaki değer, arındırma gazının akış haznesine kaçak yapması durumunda da azalabilir.
Öncelikle cam fıskiyedeki kabarcıkların varlığını teyit edin.
Daha sonra test birimini örnek platformun üzerine yerleştirin ve kauçuk conta test birimini
mühürleyecek duruma gelene kadar platformu yükseltin. Kabarcıklanmanın durup
durmadığını kontrol edin.
Eğer kabarcıklanma durmamışsa kaçak devam ediyordur. Delme iğnesi tertibatını sökün
(sayfa 18’deki ‘Delme İğnesini Değiştirme’ye bakınız) ve küçük O-halkasını değiştirin. Delme
iğnesi tertibatını yeniden monte etmeden önce O-halkalarını ince bir silikon yağ katmanıyla
kaplamayı unutmayın.
Eğer arındırma gazı borusu “geğiriyorsa (gaz çıkartıyorsa)”, kaçağın sebebi büyük olasılıkla
arındırma gazı basıncının çok yüksek olmasıdır. Arındırma gazı basıncını ve akış hızını
ayarlayın.
3.2.6
Hava Kaçaklarını Kontrol Edin
Eğer akış içerisinde bir yerlerde bir hava kaçağı olduğundan şüphe ediyorsanız öncelikle
arındırma gazı tedariğinin düzgün olduğundan ve sensörün ‘alt çizgi’de olduğundan emin
olun, yani genel anlamda düşük bir oksijen değeri gösterdiğinden. Ürününüz için uygun alt
çizginin ne olduğundan emin olamıyorsanız Sayfa 9’daki Tablo 1-1’e bakınız.
 Test biriminin ağzında eğik bir çıkıntı yaratacak miktarda havasızlaştırılmış suyu test
birimine doldurun.
 Test birimini örnek platformuna yerleştirin ve test birimini yükseltin. Kauçuk conta test
birimini mühürleyince platformu durdurun.
Beş dakika sonra analizör ölçümlerini kontrol edin. Oksijen değeri sabit kalmalı, gecikme
esnasında %0.05’den (kPa) fazla yükselmemeli. Eğer bu değer önemli bir ölçüde artmışsa
sistemin kaçak yaptığını varsayabilirsiniz. Bütün gerekli bağlantıları kontrol edin ve testi
tekrarlayın.
3.2.7
Oksijen Üst Limitleri için Alt Çizgileri Kontrol Edin
Eğer bir artık değer ‘hata’sından şüpheleniyorsanız, bu değerin her zaman pozitif olması
gerektiğini göz önünde bulundurun. Yani eğer örnek sonuçları üst limitinizin altındaysa
sisteminizin düzgün çalıştığına emin olabilirsiniz. Fakat eğer gösterilen değer üst limitinizi
aşıyorsa, sayfa 9 Tablo 1-1’de verilmiş olan önerilen alt çizgi değerlerini kontrol edin.
3.2.8
Su Kaçaklarını Kontrol Edin
Test birimlerinin kauçuk septumunu delmek için yüksek saflıkta N2 gazı kaynağını bilinen bir
konsantrasyondaki O2 gazı ile beraber bir iğneye bağlayın. N2’yi ölçmek istediğimiz değere
yakın konsantrasyonda O2 ile beraber kullanın. İğneyi test biriminin dibinde yer alan kauçuk
septumun içine sokun.
Test birimini örnek platformuna yerleştirin ve kauçuk conta test birimini mühürleyene kadar
platformu yükseltin. Analizördeki ölçümlerin bilinen O2 gazı konsantrasyonu ile eşleşip
eşleşmediğini kontrol edin.
Ardından iğneyi test biriminden çıkartın ve ölçüm ekranını kontrol edin. Eğer ölçümler
iğnenin çıkartılması ile azalıyorsa yüksek ihtimalle akış haznesinde su kalmıştır.
Sisteme daha fazla N2 püskürtün ve değerleri tekrar okuyun. Eğer okunan değerlerdeki
düşüklük devam ediyorsa bu bize akış haznesinin henüz kurumadığını gösterir. Sensörü akış
haznesinden çıkartın ve sensör yüzeyini temiz bir bezle dikkatlice kurulayın.
3.2.9
Oksijen Değerlerini Kontrol Edin
Oksijen kaynağını regülatöre ve bir iğneye bağlayın ve bununla test biriminin kauçuk
septumunu delin. Beklediğiniz örnek oksijen seviyesiyle yakın oranda eşleşecek bir O2 içeriğe
sahip bir kaynak kullanın, örneğin %3’lük beklenen seviye için %97 N2, %3 O2. Alternatif gaz
kaynakları sağlamak için regülatörün önüne bir üç yönlü valf monte etmek isteyebilirsiniz.
İğneyi test biriminin dibine yakın konuçlanmış olan kauçuk septuma sokun. Test birimini
örnek platformuna yerleştirin ve test birimi boşluğunu dolduracak kadar gaz aktarın.
Ardından örnek platformunu yükseltin. Test birimi kauçuk contaya yaklaşınca, hemen
temastan önce gaz akışını azaltın (0.01-0.03 bar seviyesine). Kauçuk conta test birimini
mühürledikten sonra cam fıskiyesinde saniyede bir kaç kabarcık oluşturuyor olmalı. Analizör
ölçümlerinin gaz örneğindekiyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
3.2.10
Tıkalı İğneyi Kontrol Edin
Küçük bir kabı sabunlu suyla doldurun ve test biriminin üstüne
yerleştirin.
Arındırma gazı akıyorken test birimini örnek platformunun üstüne
yerleştirin (kap üstte olacak şekilde).
Test birimini iğne sabunlu suya batacak şekilde yükseltin ama kabın
iğne tertibatıyla temas etmediğine de emin olun.
İğnedeki kabarcıkları kontrol edin (soldaki resimde gösterildiği gibi).
Eğer cam fıskiyesinde kabarcıklar gözüküyorsa fakat kaptaki iğnede
gözükmüyorsa, iğne tıkalı olabilir.
3.2.11
Düşük Artık Değer Elde Edilemiyorsa
Eğer üstteki bütün testleri yaptıysanız ve hiçbir hava ya da su kaçağı yoksa ve yine de düşük
artık değerler elde edemiyorsanız sensörünüzün bakıma ihtiyacı olabilir (Sensör Genel
Bakım Klavuzuna bakınız)
3.2.12
Şişeler için Arındırma Gazını Kesmeyi Kontrol Edin
Şişelerin, septum şekli ve malzemesinden dolayı farklı delme nitelikleri vardır. Bu farklılıklar
delme iğnesinin etrafındaki kauçuk contaya bazı ayarlar yapılması gerekliliğini doğurabilir.
Örnek bir şişe platformla yükseldiğinde iki şey gerçekleşir (Sayfa 19’da Şekil 3-1’e bakınız):
1) Şişe, iğneyi çevreleyen kauçuk conta ile temasa geçer. Bu, delme iğnesi tertibatını akış
haznesine doğru iter ve içteki O-halkasının sıkıştırarak arındırma gazının akış haznesine
akışını engeller. Püskürtme gazı akışının göstergesi cam fıskiyesindeki kabarcıklardır.
Arındırma gazı akışı durursa kabarcıklar da ortadan kalkar.
2) İğne şişenin kauçuk septumunu delmeye başlar.
Doğru üst katman gaz ölçümleri için, iğne şişenin septumunu delmeden önce arındırma gazı
akışı durmalıdır. Arındırma gazı akışının septum delinmeden hemen önce durmasını
sağlamak için kauçuk contanın yüksekliğini ayarlama ihtiyacı duyabilirsiniz (azaltmak ya da
arttırmak).
4. Teknik Özellikler ve Yedek Parçalar
4.1
Not:
Teknik Özellikler
Analizör ve sensörle ilgili detaylı özellikler kendi kullanma kılavuzlarında mevcuttur.
4.1.1
Örnekleyici
Tablo 4-1: Örnekleyici Özellikleri
Arındırma Gazı
Arındırma gazı bağlantıları
Boyutlar (Y x G x D)
Malzeme
Güç gereksinimleri
Ağırlık
Su dağıtıcı
4.1.2
Nitrojen, 99.99% saflıkta 0.1-0.3 bar basıncında
Swagelok® 6mm dış için
470 x 148 x 212 mm (akış haznesi de dahil)
Eloks alüminyum
110/240 VAC ± 10% @50/60 Hz dış trafo
3.9 kg
Enjeksiyon hacmi 0.1 den 1.0 mL’ye, 250 mL şişe kapasitesi
Performans
Tablo 4-2: Performans Özellikleri
Ölçüm Aralığı
Analiz Süresi
Hassasiyet
Tekrarlanabilirlik
Sıcaklık Dengelemesi
0.05% - %21 arası O2 hacmi
<60 saniye (membran 2956A)
Ölçümün ± 1%’i ya da O2 hacminin ±0.01%’i hangisi büyükse
R95= 0.08% O 2
0’dan 50oC’ye
4.1.3
Paket Destekleri
Tablo 4-3 Paket Destek Özellikleri
ampüller
Şişeler
4.2
1 mL’dn 50 mL’ye model 29870.xx (Ф 10 mm’den 29 mm’ye)
Model 2987.xx.xxx Ф 12 mm’den 57 mm’ye
Yedek Parçalar
Tablo 4-4 Yedek Parçaların Listesi
Parça No
28040
28042
28300
28301
28302
28303
28304
Tanım
30 mL’ye kadar olan ampüller için kauçuk contalar (5 adet). Dış çapı: 28 mm
Şişeler için lstik contalar (5 adet). Dış çapı: 12 mm
29981 paket örnekleyici için su dağıtıcı
29981 paket örnekleyici için elmas uçlu kalem
29981 paket örnekleyici için 2.5 mm allen anahtarı
29981 paket örnekleyici için 10 mm allen anahtarı
29981 paket örnekleyici için elektrik sigortası
29872
32017
32916
32917
32919
280582
280583
29089S6
29870.xx
29871.xx.xxx
31110A.02
32809.MM
29981 paket örnekleyicideki kaçakların tespiti için test birimi
29981 paket örnekleyici için akış haznesi
29981 paket örnekleyici için, akış haznesine ait O-halkaları ve delme iğnesi
29981 paket örnekleyici için arındırma gazı çıkış borusu, 30 cm
29981 paket örnekleyici için yetek parça takımı ve aletleri
(28042, 28301, 28302, 28303, 32916, 32917 ‘yi içerir)
Ampülleri delmek için delme iğnesi tertibatı (siyah) ve O-halkalar
Şişeleri delmek için delme iğnesi tertibatı (gri) ve O-halkalar
Basınç düşürücü ve regülatör takımı. 6 mm dış boru tesisatı için
Şişeler için paket destekleri ( “.xx” ekleri, Sayfa 25’deki “Paket Destek Seçim
Rehberi”ne bakınız)
Ampüller için paket destekleri ( “.xx.xxx” ekleri, Sayfa 25’deki “Paket Destek
Seçim Rehberi”ne bakınız)
29981 paket örnekleyici için oksijen sensörü
6 x 4 mm kauçuk boru (metrede) MM= toplam uzunluğu belirtir.
Ek A: Paket Destek Seçim Rehberi
A.1 Ampüller için Paket Destekleri
Aşağıdaki sayfalarda yer alan tablolar, ampül boyutunuza uygun olan Orbisphere paket desteğini
seçmenizi sağlayacak. Ampül boyutunuz, aşağıdaki tablolarda listelenen mevcut desteklerin
hiçbiri ile uyuşmuyorsa, isteğe uyarlanmış bir destek paketine ihtiyaç duyacaksınız.
Ampülünüzdeki aşağıda belirtilen dört boyutu belirleyin ve bunu size gerekli destek ünitesinin
hangisi olduğunu bulmak için kullanın.
Bu değeri doğru paket destek grubunu belirlemek
için kullanın. Ölçtüğünüz ampül çapına uygun
grubu seçin. Bu değer tabloda verilen aralık
içerisinde yer almalı.
Bu değeri ampülün gövdesi için uygun ayarlanabilir
omuz kısmını belirlemek için kullanın. Bu değer,
her bir paket desteğinin tablolarında verilen aralık
içerisinde yer almalıdır.
Bu değer ampül başlığının uygun merkezi deliğini
belirlemek için kullanılır. Ölçtüğünüz çap destek
grubunun maksimum değerinde düşük olmak
zorundadır.
Bu değer destek grubu için olan maksimum
ampül uzunluğundan düşük olmak zorundadır.
İhtiyaç Duyulan Paket Desteği
Model 29870.__
Bu, sipariş edilecek, yukarıdaki parametrelere ve aşağıdaki tablolara
göre belirlenmiş olan Paket Destek Model Numarasıdır.
Not:
Paket desteğiniz için yedek bir lastik contaya ihtiyaç duyarsanız, aşağıdaki tablolar aracılığıyla
belirlenmiş olan paket destek model numaranıza uygun lastik conta modelini kullanın.
A.1.1 Ampüller için Paket Destekleri (Ф 10’dan 16.5 mm’ye)
A.1.2 Ampüller için Paket Destekleri (Ф 16.5’den 25.5 mm’ye)
A.1.3 Ampüller için Paket Destekleri (Ф 25.5’den 29 mm’ye)
A.2 Şişeler için Paket Destekleri
Aşağıdaki sayfalarda yer alan tablolar, şişe boyutunuza uygun olan Orbisphere paket desteğini
seçmenizi sağlayacak. Şişe boyutunuz, aşağıdaki tablolarda listelenen mevcut desteklerin hiçbiri
ile uyuşmuyorsa, isteğe uyarlanmış bir destek paketine ihtiyaç duyacaksınız.
Şişenizdeki aşağıda belirtilen dört boyutu belirleyin ve bunu size gerekli destek ünitesinin hangisi
olduğunu bulmak için kullanın.
Bu değeri doğru paket destek grubunu
belirlemek için kullanın. Ölçtüğünüz
ampül çapına uygun grubu seçin. Bu
değer tabloda verilen aralık içerisinde
yer almalı.
Öncelikle bu uzunluğun, belirlenen
destek grubundaki kabul edilebilir
maksimum uzunluktan kısa olduğunu
kontrol edin. Daha sonra L’yi en yakın
mm’ye yuvarlayın (yukarı doğru) ve bu
değeri paket destek model numarasının
son haneleri olarak kullanın (tablodaki
.XX ya da .XXX yerine).
Boyur sınırlamaları (2. ve 3. tablo grupları için):


d – kafa çapı 28 mm’den düşük olmalı.
N – kafa’dan 13 mm aşağıdaki şişe çapı 30 mm’den küçük olmalı.
Not:
D ve L’ye ilişkin referanslar tablolarda yer almaktadır, üst solda resmedilen diyagrama
bakınız.
İhtiyaç Duyulan Paket Desteği
Model 29871.__.___
Bu, sipariş edilecek, yukarıdaki parametrelere ve aşağıdaki tablolara
göre belirlenmiş olan Paket Destek Model Numarasıdır.
A.2.1 Şişeler için Paket Desteği
Not: Tablolardaki XX ve XXX her zaman 5 milimetrenin katlarıdır. Yani, 38 mm uzunluğa ihtiyaç
duyulan paket desteği 29871.14.XX için sipariş edilecek parça numarası 29871.14.40 ve 53 mm
için sipariş edilecek parça numarası 29871.14.55’dir.
Ek B: Terimler Sözlüğü
Tablo B-1: Basit Birimler
Birim
%
% vbar
% vext
cc/kg
g/kg
mg/L
mL/L
Ppb
Ppm
v/v
Anlamı
Yüzde, ağırlık olarak
Hacim başına yüzde, barometrik basınç referans alınmıştır
Hacim başına yüzde, örnek basıncı dengelenmiş
Kilograma düşen kübik santimetre
Kilograma düşen gram
Litre başına miligram
Litre başına mililitre
Milyarda bir, ağırlık olarak
Milyonda bir, ağırlık olarak
Hacme düşen hacim (oran)
Tablo B-2: Terimler ve Tanımlamaları
Terimler
Mutlak Basınç
Konsantrasyon
İletkenlik
Üst katman
Bağıl Basınç
Direnç
Anlamı
Mutlak basınç bağıl basınç artı atmosfer basıncıdır
Bir bileşenin bir gazın ya da sıvının içindeki bağıl miktarı
Elektriksel direncin tersi
Kapalı bir kapta sıvının ya da katının üst kısmında kalan boş hacim
Bağıl basınç, mutlak basınç eksi atmosfer basıncı (bu alışılmış gauge
değeri)
Bir gövde ya da cisimden geçen sabit elektrik akımına o gövde ya da
cisimden verilen tepki.

Benzer belgeler