Kullanım Kılavuzu - Seepex Mono Pompalar

Transkript

Kullanım Kılavuzu - Seepex Mono Pompalar
s
Kullanim ve
Bakim Kilavuzu
Eksantrik Vidali Pompa
Model
BN
Bu kallanim ve bakim kilavuzu, seepex makinelerini
n kurulmasi, kullanilmasi, calistirilmaya hazirlan
masi ve bakimiyla ilgili olarak, güvenlik teknigi
bakimindan önemli uyarilar ve düzenlemeler icerir.
Bu nedenle, makinede yapilacak olan tüm islerden v
e makieyi calistirmaya hazirlamadan önce yetkili
uzman tarafindan okumali ve sürekli olarak,
kullanilacagi yerde bulunmalidir.
S
s
S
Kullanim ve
Bakim Kilavuzu
Eksantrik Vidali Pompa
indice
pos
1. 0. 0
2. 0. 0
3. 0. 0
4. 0. 0
5. 0. 0
6. 0. 0
7. 0. 0
8. 0. 0
9. 0. 0
9. 0. 0
belge
notasyon
OM.GEN.01tr
OM.SAF.01tr
OM.TRA.01tr
OM.DES.01tr
OM.INS.01tr
OM.COM.01tr
OM.MAI.02tr
OM.PJT.02tr
OM.HBD.01tr
OM.REC.01tr
OM.ACC.01tr
106324-106326
CHA.10-24e
062-002C1
Genel
Güvenlik
Tasima ve Depolama
seepex Pompasinin ve Aksesuarlarinin
Montaj ve Kurulum
Calismaya Hazirlik/Kullanimi Sona Erdirme
Bakim ve Tamirler
Civata Mafsalinin Montayi
Tespit Seridinin Yeiniden Takilmasi
Anzalar, Nedenlier ve Cözümler
ilgili seepex Belgeleri
data sheet
Characteristic Curves
sectional drawing
Part list
Mil Contasi
Mil Contasi
Paslanan Parcalar ve Contalar
OM.SEA.Atr
OM.SEA.01tr
OM.WPS.02tr
10. 0. 0
Kesit Resmi ve parca listesi
262-B52/0100-D-001A4
SL.GPU.01tr
OM.SPT.01tr
ZU.TSE.01tr
702-000/0000-0-008H3
SL.TSE.01tr
TI.FRU.01tr
ZU.MME.01e
BA.SPA.22e
BA.SPA.23e
BA.SPA.98e
BA.SPA.99e
99. 0. 0 OM.ADR.01tr
cizim
Taban plakalari ve secenekler icin ceveri listesi
Aletler
TSE Kuru Calisma Koruma Tertibati Standart Model
Kesit Resmi TSE-pompa tarafi parcalari
Ceviri listesi - TSE pompa tarafindaki parcalar
Frekans Modülatörlerinin Elektrikli Baglantisi
Alternatif Yuksek basinc koruma cihazi
Üretici Belgeleri/Saglayici
Disli motor
RF80/2/M132/B5
Gearbox RT-2/RF-2 ECE
Gearbox RT-2/RF-2 PAM
Disli kutusundaki yag miktari
Montaj ve Bakim
seepex Subeleri
2
s
S
Kullanım Kılavuzu
Pompa / Yumuşatıcı
Genel
Belge
Belge
OM.GEN.01tr
Blatt
Sayfa
1 (2)
Ausgabe
Sayi
A / 10.03.02
1.
Genel
1.2.7
AB Makine Yönetmeliği
1.1
Kullanım Amacı
1.2.7.1
Üretici Açıklamaları
Bu kullanım kılavuzu, seepex pompaları /
yumuşatıcılarının kurulması, çalışmaya hazırlanması
ve bakımı ile ilgili temel uyarıları içerir. Tek tek
bölümlerde açıklanan adımlara mutlaka uyulması
gerekir.
AB Makine Yönetmeliği 89/392/EWG, Ek II B’ye göre
seepex üreticisinin açıklamaları:
Bizim sağladığımız seepex makineleri modelleri,
başka bir makineye takılmak veya başka makinelerle
birleştirilerek bir makine veya tertibat kurulmak üzere
tasarlanmıştır. Tüm makinenin/tertibatın AB Makine
Yönetmeliği 89/392/EWG’nin ve bunda yapılan
91/368/EWG ile 93/44/EWG değişikliklerinin
yönergelerine uyup uymadığı anlaşılana kadar,
bunların kullanıma geçirilmeleri yasaktır.
1.2
seepex Pompaları / Yumuşatıcıları Hakkında
Bilgiler
1.2.1
Kullanım Kılavuzu
Özellikle EN809 standardının (Sıvılar için pompalar
ve pompa cihazları) güvenlik tekniğiyle ilgili
koşullarının ve bu kullanım kılavuzunun uyarılarının
dikkate alınmaları gerekir.
Kullanım kılavuzunun seepex makinesine atanması,
komisyon numarası üzerinden gerçekleşir. Bu
kullanım kılavuzu, görev veya komisyona bağlı olarak
hazırlanmış olup, yalnızca kapak sayfasında belirtilen
komisyon numarası olan makine ve buna bağlı olan
teknik veri sayfası No. 9 için geçerlidir. Makinede
değişiklik yapıldığı taktirde bu kullanım kılavuzu
geçersiz olur.
1.2.7.2
Uygunluk Bildirgesi
Güvenlik tekniğini sağlayan aksesuarları bulunmayan
seepex makineleri, AB Makine Yönetmeliği
89/392/EWG’nin ve bunda yapılan 91/368/EWG ile
93/44/EWG değişikliklerinin gerektirdiği koşulları
sağlamıyorlar.
1.2.2
Üretici
Pompaların/yumuşatıcıların üreticisi, seepex‘dir.
Bu nedenle, AB Makine Yönetmeliği 89/392/EWG, Ek
IIA’ya göre bir uyumluluk bildirgesi ancak, makine
ve/veya tesislerin kullanılması için gerekli güvenlik
tertibatları kurulduktan/hazırlandıktan sonra
gerçekleşebilir. Bununla ilgili olarak, bu kullanım
kılavuzunun uyarılarına dikkat edin.
1.2.3
Seri, İmal Ebadı, Model
Pompanın/yumuşatıcının serisi, imal ebadı veya
modelini, ekteki teknik veri sayfası No. 9’dan
öğrenebilirsiniz.
Uygulanacak olan dengeli standartlar arasında
özellikle aşağıdakiler bulunmaktadır:
EN 809, EN292T1, EN292T2
Uygulanması gereken yerel standartların ve koşulların
da dikkate alınması gerekir.
1.2.4
Pompa / Yumuşatıcı Komisyon No. ve İmalat Yılı
Makinenin tipini belirten levhadan öğrenebilirsiniz.
1.2.5
Kullanım Kılavuzunun Çıkış Tarihi
AB Makine Yönetmeliklerine olan uyumluluğu tespit
etmek için yapılan değerlendirme işlemleri
tamamlandıktan sonra, kendi sorumluluğunda olmak
üzere, sertifika yönetmeliği 93/68/EWG uyarınca, AB
işareti olan ‘CE’, tüm makineye/tesise takılabilir.
Kullanım kılavuzunun kapak sayfasında belirtilmiştir.
1.2.6
Değişiklikler, Değişiklik Notu
DİKKAT
Bu belgelerin asgari 10 yıl boyunca saklanması
gerekir.
Pompada/yumuşatıcıda üzerinde seepex onayı
alınarak değişiklik yapıldığı taktirde, otomatik olarak
yeni bir kullanım kılavuzu veya mevcut kullanım
kılavuzuna bir ek sayfa ve yeni bir kapak sayfası
hazırlanır. Değişiklik tarihi ve değişiklik dizini yeni
kapak sayfasında belirtilir.
4
s
S
Kullanım Kılavuzu
Pompa / Yumuşatıcı
Genel
1.2.8
Telif Hakları ve Patent Hakları
1.3.2
Şirket Adresi, Servis Adresleri
Bu kullanım kılavuzunun telif hakları saklıdır.
Kullanım kılavuzunun özellikle fotokopi çektirerek
çoğaltılması kesinlikle yasaktır (Alman Telif Hakları
Kanunu, madde 54, 54) ve cezai müeyyideyi muciptir
(Alman Telif Hakları Kanunu, madde 106). Bunun
aksi davranışlarda savcılıkta suç duyurusunda
bulunulur.
Eke bakınız
1.2.9
Müracaatlar ve Siparişler için Gerekli Bilgiler
Yedek parça için müracaatlarda ve siparişlerde
aşağıdakileri mutlaka bildirmeniz gerekir:
- Komisyon No.
- Pompa / Yumuşatıcı Tipi
Bu bilgileri makinenin tipini belirten levhada
bulabilirsiniz.
1.2.10
Teknik Veriler Sayfası
bakınız No. 9.
1.2.11
Performans Bilgileri, Kapasite Bilgileri, Enerji
İhtiyacı
Bu bilgileri, ekteki teknik veriler sayfası No. 9’dan
öğrenebilirsiniz.
1.2.12
Ses Basıncı Seviyesi
seepex makinelerinin ses basıncı seviyeleri veya ses
değerleri, DIN 45635 standardına göre tespit edilir.
Ölçüm yönetmelikleri genel olarak ISO 3740-1980 ve
ISO 3744-1981 uluslararası standartlarına
uymaktadır.
1.2.13
Kullanım Alanı
Pompanın / yumuşatıcının teknik veri sayfasında
belirtilenlerden farklı bir şekilde kullanılması
(bakınız No. 9) yasaktır. Bu yönergelere uyulmadığı
taktirde oluşan zararlardan dolayı seepex hiçbir
sorumluluk kabul etmez.
1.3
Ek Bilgiler
1.3.1
Aksesuar, Ek Tertibatlar
Bununla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, teknik
veri sayfası No. 9’a başvurun.
5
Belge
Belge
OM.GEN.01tr
Blatt
Sayfa
2 (2)
Ausgabe
Sayi
A / 10.03.02
Kullanım Kılavuzu
Makine
Güvenlik
Belge
Belge
OM.SAF.01tr
Ausgabe
Sayı
B / 14.03.02
Blatt
Sayfa
1 (2)
2.
Güvenlik
2.2
Personel Yeterliliği ve Eğitimi
Bu kullanım kılavuzu, seepex pompaları /
yumuşatıcılarının kurulması, çalışmaya hazırlanması
ve bakımı ile ilgili temel uyarıları içerir. Bu nedenle bu
kullanım kılavuzunun montajdan ve çalışmaya
hazırlıktan önce mutlaka montajını yapacak olan kişi
tarafından ve yetkili personel veya kullanıcı tarafından
okunması ve sürekli olarak makinenin veya tesisi
kullanılacağı yerde hazır bulundurulması
gerekmektedir.
Kumanda, bakım teftiş ve montaj personelinin bu işler
için yeterli nitelikleri göstermesi gerekir. Personelin
yetki alanı, sorumlulukları ve kontrolü, işletmeci
tarafından tam olarak ayarlanmış olmalıdır. Personel
yeterli bilgileri sağlayamadığı taktirde, bunlar
eğitilmeli ve gerekli bilgiler kendilerine aktarılmalıdır.
Gerektiğinde bu işlemler, makinenin işletmecisi adına
üretici veya sağlayıcı tarafından da gerçekleştirilebilir.
Ayrıca işletmeci, kullanım kılavuzunun içeriğinin
personel tarafından tam olarak anlaşılmasını da
sağlamalıdır.
Yalnızca güvenlikle ilgili bu temel başlık altında
belirtilmiş olan genel güvenlik uyarılarının değil, diğer
başlıklar altına eklenmiş olan özel güvenlik
uyarılarının da, örneğin kişisel kullanımla ilgili olan
güvenlik gibi, dikkate alınması gerekir.
2.3
Güvenlik Uyarılarına Uyulmadığı Taktirde
Oluşacak Tehlikeler
2.1
Kullanım Kılavuzundaki Uyarılarının Tarifi
Güvenlik uyarılarına uyulmamasının sonucu olarak
hem kişilerin hem de çevrenin ve makinenin zarara
uğraması söz konusu olabilir. Güvenlik önlemlerinin
dikkate alınmaması, tüm tazminat haklarının kaybına
yol açabilir.
Bu kullanım kılavuzunda kapsanan ve bunlara
uyulmadığı taktirde insanların tehlikeye atılmasını
sağlayan güvenlik uyarıları, genel tehlike
sembolleriyle özel olarak işaretlenmişlerdir;
Ayrıntılı olarak, bunlara uymamanın örneğin şu
tehlikeleri bulunur:
- Makinenin veya tesisin bazı önemli işlevlerinin
çalışmaması
- Bakım ve çalışmaya hazırlık için belirtilen
yöntemlerin çalışmaması
ISO 3864 - B.3.1 uyarınca güvenlik işareti; ve
- Elektrik, mekanik ve kimyasal etkiler sonucu
insanların tehlikeye sokulması
- Tehlikeli maddelerin kaçaklarının çevreyi tehlikeye
sokması
2.4
Güvenlik Sorumluluğunun Bilincindeki Çalışma
ISO 3864 B.3.6 uyarınca elektrik gerilim uyarı işareti.
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen güvenlik önlemleri,
kazaların önlenmesine ilişkin mevcut ulusal
düzenlemeler ve işletmecinin olası dahili çalışma, iş
ve güvenlik talimatlarının dikkate alınması
gerekmektedir.
Dikkate alınmamaları makine ve işlevlerini tehlikeye
sokabilecek olan güvenlik uyarılarında, şu kelime
eklenmiştir:
DİKKAT
Doğrudan makineye takılmış olan uyarıların, örneğin:
- Dönme yönü oku
– sıvı bağlantıları için işaretler
mutlaka göz önünde bulundurulmaları ve rahatlıkla
okunabilir durumda tutulmaları gerekir.
6
Kullanım Kılavuzu
Makine
Güvenlik
Belge
Belge
OM.SAF.01tr
Ausgabe
Sayı
B / 14.03.02
Blatt
Sayfa
2 (2)
2.5
İşletmeci/Kullanıcı için Güvenlik Önlemleri
2.8
İzin Verilmeyen Kullanım Şekilleri
- Sıcak veya soğuk makine parçalarının tehlikeye yol
açtıkları durumlarda, bu parçaların montaj sırasında
ayarlanarak, temaslara karşı korunmaları gerekir.
Teslim edilen makinelerin güvenli bir şekilde
çalışması için, bunların kullanım kılavuzunun 1.
Bölümünde (Genel) belirtilen koşullara uygun olması
gerekir. Teknik veri sayfasındaki sınır değerleri hiçbir
surette geçilmemelidir.
- Hareketli parçaların (örneğin debriyaj) birbirine
temas etmelerinin engellenmesi için işyerindeki
çalışan makinelerin uzaklaştırılmamaları gerekir.
- Tehlikeli (örneğin patlayabilir, zehirli, sıcak)
akışkanların kaçakları (örneğin mil contası),
insanlara veya çevreye zarar vermeyecek şekilde
giderilmek zorundadır. Bu arada, yasal
düzenlemelere uyulması gerekir.
- Elektrik enerjisi sonucu oluşabilecek tehlikelerin göz
ardı edilmemeleri gerekir (Bununla ilgili ayrıntılı bilgi
için örneğin VDE’nin ve enerji sağlayan bölgesel
şirketlere bakınız).
2.6
Bakım, Teftiş ve Montaj İşleri için Güvenlik
Önlemleri
İşletmecinin, tüm bakım, teftiş ve montaj işlerinin,
kullanım kılavuzunu detaylı olarak inceleyerek yeterli
derecede bilgilenen, yetkili ve nitelikli uzman personel
tarafından yapılmasını sağlaması gerekir.
Normalde işlerin yalnızca makine durduğu sırada
yapılması gerekir. Makinenin durdurulmasına ilişkin
kullanım kılavuzunda tarif edilen yöntemlere mutlaka
uyulmalıdır.
Sağlığa zararlı maddeler taşıyan pompalar veya
aletler, dezenfekte edilmelidir.
İşler tamamlandıktan hemen sonra, tüm güvenlik ve
koruma tertibatlarının yeniden takılmaları veya
çalıştırılmaları gerekir.
Yeniden çalıştırmadan önce, İlk Çalışmaya Hazırlık
bölümünde belirtilen noktalar dikkate alınmalıdır.
2.7
Danışmadan Yapılan Değişiklik ve Yedek Parça
Üretimi
Makinenin değiştirilmesi veya üzerinde değişiklik
yapılmasına, yalnızca önce üreticisiyle görüşüldükten
sonra izin verilir. Orijinal yedek parçalar ve üreticinin
yetkilendirdiği aksesuar güvenlik amacıyla kullanılır.
Bunlar dışında herhangi bir parçanın kullanılması
sonucu, bunun kullanılmasından doğan sorunların
sorumluluğunu kaldırabilir.
7
s
S
Kullanım Kılavuzu
Pompa / Yumuşatıcı
Taşıma ve Depolama
3.
Taşıma ve Depolama
3.1
Güvenlik Önlemleri
Makinenin taşınması ve depolanması sırasında
uygun taşıma malzemeleri ve kaldırma aletleri ve
tertibatları kullanın ve güvenlik uyarılarına uyun.
3.2
Taşıma
seepex makinesinin ağırlılığına göre manuel veya
uygun taşıma aletleriyle kurulum noktasına taşınması
gerekir. Ambalajdaki taşıma uyarılarına uyun.
3.3
Ambalajdan Çıkarma
Ambalajın, cihaz manuel olarak veya ağırlığına bağlı
olarak uygun bir kaldırma aleti yardımıyla ambalajdan
çıkartılabilecek şekilde ayarlanması gerekir.
Makineyle ambalajın arasındaki vida bağlantılarının
sökülmesi gerekir. Üzerindeki uyarı veya resim
işaretlerine dikkat edin.
3.4
Ara Depolama / Saklama
Teknik veri sayfasında özel hiçbir bilgi verilmemişse,
seepex makineleri yalnızca taşıma işlemi için
saklanırlar. Çalışmaya hazırlık yapılana kadar geçen
uzun süreli ara depolamalarda ek bir saklama işlemi
gerekir. Gerektiğinde uygun önlemlerin seepex ile
birlikte kararlaştırılması gerekir.
Makinenin özel iklim koşullarına bağlı olarak ara
depolamasının yapılmasına yalnızca gerekli
düzenlemeler yapıldıktan sonra izin verilir.
Gerektiğinde seepex‘e danışın.
DİKKAT
MAP Modeli Pompalar
Teslimat ile bunu takip eden depoya yerleştirme işlemi
arasında geçen zaman 4 haftadan fazla sürdüğü
taktirde, hortumları sökün. Bakınız No. 7.
3.5
Çevre Koşullarına Karşı Koruma
Çevre koşullarından korunmak için ara depolama
işleminin kuru, kapalı ve don yapmayan bir odada
yapılması gerekir.
8
Belge
Belge
OM.TRA.01tr
Blatt
Sayfa
1 (1)
Ausgabe
Sayı
B / 18.03.02
s
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Vidalı Pompa
seepex Pompasının ve Aksesuarlarının Tarifi
4.
seepex Eksantrik Dişli Pompası ve
Aksesuarlarının Tarifi
S
Dokument
Belge
OM.DES.01tr
Blatt
Sayfa
1 (1)
Ausgabe
Sayı
A / 12.03.02
4.5
Model Çeşitleri
seepex eksantrik dişli pompalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi
edinmek isterseniz, teknik veri sayfası No. 9’a
başvurun. Bunun dışında model çeşitleri de
bulunabilir. Özel durumlarda, bunların istenilen
uygulamalarda kullanılıp kullanılmayacağı seepex
tarafından kontrol edilmelidir.
4.1
Genel Tarif, Yapı ve Etki Şekli
Tüm eksantrik dişli pompaları gibi, seepex pompaları
da, döner basınç pompaları grubuna dahildir. Bu
pompaların karakteristik özelliği, iki besleme
parçalarının, yani rotor ve statorun özel bir biçimdeki
yapısı ve düzenidir.
4.6
Kullanım Yeri Hakkında Bilgiler
Rotor ve statorun farklı vites sayısı sayesinde bir
bölme oluşur ve bu bölme, rotorun dönme
hareketlerinde durmaksızın açılıp kapanarak, taşınan
maddeleri sürekli olarak emme tarafından basınç
tarafına taşır.
Kullanım yeri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz,
teknik veri sayfası No. 9’a başvurun. Kurulum, işletme
ve bakım için gerekli yer ile ilgili bilgiler için bakınız
No. 5.2.1.
Geometrik yapıya ve iki taşıma öğelerinin sürekli
temasına bağlı olarak, eksantrik dişlisinin her
konumunda, hatta durduğu zamanlarda bile, emme
tarafıyla basınç tarafının tamamen kapanmasını
sağlayan sızdırmazlık hatları oluşur. Emme tarafıyla
basınç tarafı arasının kapanması, pompa yüksek
emme kapasitesine kavuşur.
4.2
Yapısal Tasarım
Pompanın yapısal tasarımını kesit çizimi No. 9’da
ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Pompa bölmesinin,
statorun, rotorun ve dönen parçaların ayrıntılarını
teknik veri sayfası No. 9’da bulabilirsiniz.
Mil contasının ayrıntıları için bakınız belge
OM. SEA. __ No. 9.
Tahrik makineleriyle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek
isterseniz, teknik veri sayfası No. 9’a başvurun. Daha
fazla ayrıntı edinmek için üreticinin ekteki belgelerine,
No. 10’a bakınız.
4.3
Aksesuar
Bununla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, teknik
veri sayfası No. 9’a başvurun.
4.4
Ölçümler, Ağırlıklar
Bu bilgileri, ekteki ölçüm sayfası No. 9’da
bulabilirsiniz.
9
Dokument
document
Kullan m K lavuzu
Eksantrik Vidal Pompa
Montaj ve Kurulum
Ausgabe
issue
A / 13.03.02
Blatt
sheet
1 (2)
5.
Montaj / Kurulum
5.2.1.3
Stator Sökme Ölçüsü P
5.1
Montaj Malzemeleri / Kald rma Aletleri
Statorun de*i(tirilmesi için belli bir yer ihtiyac n n
önceden haz rlanmas gerekir.
Gerekli montaj ölçüsü "P", bu kullan m k lavuzunun
içindekiler bölümünde veya ekteki ölçü sayfas No.
9’dan ö*renilebilir.
D%KKAT
Boru hatt n n da burada sökülebildi*ine dikkat edin.
Pompan n kurulmas ve montaj için özel aletler
gerekir.
Mü(terinin, seepex eksantrik di(li pompas n n ölçüm
ve a* rl * na ba*l olarak, mevcut kald rma
tertibatlar n n pompan n kurulumu ve montaj için
yeterli olup olmad * n kontrol etmesi gerekir.
OM.INS.01tr
5.2
%lk Kurulum
5.2.1
Kurulum Öncesi Kontrol
5.2.1.1
Kurulumun Yap laca) Yer
Pompan n kurulaca* yerin, teknik veri sayfas ndaki
No. 9’da verilenlere uymas gerekir. Belirlenen
kurulum yerinin de*i(tirilmesi için, bunun seepex
taraf ndan kontrol edilmesi ve onaylanmas gerekir.
5.2.1.2
Yer %htiyac
Yer ihtiyac , mü(teri taraf ndan ve a(a* daki etkenler
dikkate al narak belirlenir:
Makinenin ölçüleri ve a* rl klar
gerekli ta( ma ve kald rma tertibatlar
Stator sökme ölçüsü No. 5.2.1.3 dikkate al narak
belirlenen olas boru yolu
A(a* dakiler için hareket serbestli*i:
Tahrik makinesinin kullan lmas / devir say s n n
de*i(tirilmesi
Devir say s ve bas nç göstergelerinin okunmas
Varsa, tekrar germe tertibat n ayarlanmas
Varsa, engellenen suyu besleme ünitesinin
kullan lmas
Ya*lama i(lemleri / ya* de*i(imi için yer ihtiyac
Mekanik koruma tertibatlar n n sökülmesi, örne*in V
kay ( veya debriyaj korumas
montaj aletlerinin kullan lmas için gerekli alan,
örne*in duvara yeterli derecede mesafe
5.2.2
Komple Monte Edilmi2i Olan Pompan n Kurulumu
• Teknik Veri Sayfas na Göre Kurulum
Pompa yaln zca teknik veri sayfas nda belirtilen
bilgilere ve ekteki temel çizimlere göre kurulabilir,
bak n z No. 9. .
Kurulum (eklinin de*i(tirilmesi için, bunun seepex
taraf ndan kontrol edilmesi ve onaylanmas gerekir.
• Pompan n Gerilimsiz Montaj
Bu durum, tahriki olan ve olmayan pompalar, taban
plakas olan veya olmayan uygulamalar, temelin
veya di*er ta( ma elemanlar n n üzerine yap lacak
olan montaj için geçerlidir. Tüm makine yerle(tirme
alanlar n n bütün alanlar yla haz r olmas ve
pürüzlerin uygun belgelerle denkle(tirilmesi gerekir.
Tahriklerin düzgün bir (ekilde oturmalar
Tüm tahrikler seepex taraf ndan çal (maya haz r bir
(ekilde ayarlanm ( ve monte edilmi(lerdir. Ancak
ta( ma veya kurulum s ras nda kaymalar olu(abilir.
Bu nedenle, tahrik makinesinin ve debriyaj n
düzgün bir (ekilde ayarlanm ( ve tak lm (
oldu*undan emin olun.
• Koruma tertibatlar
Kurulum ve montaj i(leri biter bitmez,
tüm güvenlik ve koruma tertibatlar n n
profesyonelce tak lmas ve
çal (t r lmas gerekir.
10
Dokument
document
Kullan m K lavuzu
Eksantrik Vidal Pompa
Montaj ve Kurulum
5.2.3
Koruma ve Düzenleme Tertibatlar
Varsa, bununla ilgili ayr nt l bilgi edinmek için, teknik
veri sayfas No. 9’a ba(vurun. Kurulumla ilgili gerekli
talimatlar , ekteki üretici bilgilerinden, No. 10’da
bulabilirsiniz.
5.2.4
Elektromotorun ve Frekans
Modülatörünün Elektrik Ba)lant s
Ausgabe
issue
A / 13.03.02
Blatt
sheet
2 (2)
D%KKAT
Frekans modülatörlerinin ve devir say s ile kumada
edilen motorun ayarlanmas için daha fazla ayr nt y
ekteki belgede TI.FRU.01 bulabilirsiniz; bak n z
No.9.
5.2.5
Boru Hatlar
5.2.5.1
Emme ve Bas nç Ba)lant s
Elektrik ba*lant lar n , üreticinin belirtti*i
talimatlar, No. 10’a ve kurulum yeri için
geçerli olan güvenlik talimatlar na göre
kurun. :ebeke geriliminin ve (ebeke
frekans n n bu nedenle, tip veya
performans levhalar ndaki verilerle e(it
olmas gerekmektedir.
• Elektromotoru do*rudan çal (t r n
D%KKAT
Besleme ö*eleri olan rotor ve stator aras ndaki
s k (ma nedeniyle, art r lm ( bir ba(latma torku
gerekmektedir. Bu nedenle, eksantrik di(li pompalar
çal (t rmak için elektromotorlar n her zaman
do*rudan çal (t r lmalar gerekmektedir. seepex ile
özel hiçbir anla(ma yap lmad * taktirde, normalde bir
Y ld z-Üçken (Delta) çal (t rma mümkün de*ildir.
Üç Faz Ak ml K sa Devreli Rotor Motorlar
Delta (Üçken) Devre
OM.INS.01tr
Y ld z Ba*lant
Kutup
Plakas
Eksantrik di(li pompas n n konumunu, nominal
geni(li*ini ve emme ve bas nç ba*lant standartlar n ,
ölçüm sayfas No. 9’da veya teknik veri sayfas No.
9’de bulabilirsiniz. Burada dönü( ve ak ( yönü No.
6.2.5 mutlaka göz önünde tutulmal d r.
5.2.5.2
Boru Hatt Boyutland rmas
D%KKAT
Mü(terinin bas nç kayb hesaplar na göre emme ve
bas nç taraf ndaki boru kesitlerinin, teknik veri sayfas
No. 9’da belirlenen bas nçlar a( lmayacak (ekilde
boyutland r lmas gerekir.
Emme hatt n n nominal de*erinin en az ndan pompa
emme ba*lant s n n nominal geni(li*ine uygun olmas
gerekmektedir.
5.2.5.3
Art ks z Boru Hatlar
D%KKAT
Pompay çal (maya haz rlamadan önce, hiçbir
pompada kesinlikle yabanc hiçbir cismin
bulunmamas sa*lanmal d r. Montaj art klar (örne*in
terleme, vidalar, çelik tala(lar vb.) sonucu, seepex
pompas nda, garanti hakk n kapsam na girmeyen
ar zalara neden olur.
5.2.5.4
Gerilimsiz Montaj
dü(ük . . .
yüksek . . .
. . . performans levhas nda belirtilen
gerilim
• Frekans Modülatörü Sayesinde Devir Say s Ayar
Frekans kumandal tahrikleri bulunan eksantrik di(li
pompalar n çal (maya haz rlanmas nda, uygun
olmayan veya do*rudan yanl ( olarak ayarlanan
frekans modülatörü nedeniyle sorun ç kabilir. Bu
nedenle, tahrikin tümünü, frekans modülatörüyle
birlikte seepex’ten alman z ve frekans
modülatörünüzün ayarlanmas n ve deneme
ygulamas n seepex deneme noktas nda
gerçekle(tirmesini sa*lay n.
Frekans modülatörlerinin kendileri sa*land *
taktirde, ekteki teknik veri sayfas No. 9’a göre olan
ba(latma torkuna ve i(letim performans na dikkat
edin.
D%KKAT
Boru hatlar n n ve pompaya ba*lanmas gereken di*er
malzemelerin gerilimsiz bir (ekilde monte edilmeleri
gerekmektedir.
5.2.5.5
Ek Tertibatlar için S v Ba)lant lar
Ek tertibatlar n bulunup bulunmad * ve varsa, hangi
ek tertibatlar n bulundu*unu ö*renmek istiyorsan z,
teknik veri sayfalar na No. 9’a bak n. Teknik
aç klamay , No. 9 alt nda bulabilirsiniz.
11
Dokument
document
Kullan m K lavuzu
Eksantrik Vidal Pompa
Çal maya Haz rl k/Kullan m Sona Erdirme
6.
Çal maya Haz rl k/Kullan m Sona Erdirme
6.2.5
Dönü Yönünün Kontrolü
6.1
Teknik Belgeler
Pompan"n dönü# yönü, ta#"ma aletinin
ak"# yönünü belirler.
Tüm teknik verileri ve kullan"m ko#ullar"n", bu
kullan"m k"lavuzunun bu teknik veri sayfas" no. 9’da
bulabilirsiniz.
Bu kullan"m k"lavuzunun pompaya atanmas"n"
sa+lamak için,
kapak sayfas" ve
bu kullan"m k"lavuzunun teknik veri sayfas"ndaki
komisyon numaras"n"n
pompan"n tür levhas"nda belirtilen komisyon
numaras"na e#it olmas" gerekir.
6.1.1
Ya(lama maddelerinin listesi için bak n z
No. 7.2.2.
Ak"# Yönü
Ak"# Yönü
sola do+ru
sa+a do+ru
Ausgabe
issue
B / 14.03.02
Blatt
sheet
1 (3)
Çal"#t"rma haz"rl"+"ndan önce, pompan"n dönü#
yönünün, teknik veri sayfas"nda belirtilen bilgilere
göre ve pompa tipi levhas"ndaki dönü# yönü okuna
göre ayarlanm"# olup olmad"+"n" kontrol edin.
6.3
Düzenleme ve Kontrol Tesisleri
6.2
Kullan ma Haz r Hale Getirme
Çal"#maya haz"rl"kla ilgili bilgiler için ilgili belgelere,
No. 10’a bak"n"z.
6.2.1
Depolama
6.3.1
3 lev Kontrolü
6.2.1.1
Pompan"n Depolanmas" için bak"n"z No. 7.2.1.4
Mevcut ek tesislerin bir i#lev kontrolünden
geçirilmeleri gerekir. Bunun için seepex veya ba#ka
üreticiler taraf"ndan belirlenen yönetmelikleri dikkate
al"n, üretici belgelerindeki No. 10’a bak"n.
6.2.1.2
Tahrik makinesinin depolanmas" için bak"n"z üretici
belgeleri No. 10.
6.2.2
Mil Contas
bunun için bak"n"z Belge OM.SEA.__ No. 9.
6.2.3
Çal t rma S ras ndaki Kurumay Önlemek için
Emme Taraf n n Doldurulmas
D3KKAT
Ta#"ma elemanlar"n ilk dönü#te ya+lanmas"n"
sa+lamak için, Çal"#t"rma haz"rl"+"ndan önce
pompan"n emme taraf"ndaki bölmesini s"v"yla
doldurun. Ya+lama için az bir s"v" miktar" yeterli olur;
bundan sonra pompa, s"v" seviyesine kadar halen bir
hava sütunu bulunsa bile kendili+inden emerek
çal"#"r.
6.3.2
Ayarlama
Ayarlama i#lemi fabrikada yap"lmam"#sa, ekteki
üretici bilgileri, No. 10’a göre yap"l"r.
Ayarlama i#lemleri s"ras"nda kullan"lacak veriler için,
teknik veriler sayfas"n" (No. 9.) dikkate al"n.
6.2.4
Elektrik veya Hidrolik Ba(lant lar
Ba+lant"lar için üreticinin ekteki
belgelerine, No. 10’a bak"n"z.
Elektrik enerjisinin neden oldu+u
tehlikeleri önleyin. Montaj yerinde geçerli
olan güvenlik önlemlerini dikkate al"n.
12
OM.COM.01tr
Dokument
document
Kullan m K lavuzu
Eksantrik Vidal Pompa
Çal maya Haz rl k/Kullan m Sona Erdirme
6.4
Ki ilerin Korunmas için Tertibatlar
Makineler, DIN EN 809 standard"na
uygun mekanik koruma tertibatlar"yla
donat"lmal"d"r.
Hareketli veya çal"#an parçalar"n
dokunmaya kar#" korunmalar"
gerekir.
Ancak güvenlik tekni+i nedeniyle, mil
contas"n"n hareketlerinin her zaman
rahat bir #ekilde gözlenebilmesinin
sa+lanmas" gerekir. Bu alan için bir
dokunma korumas" yaln"zca bu dönen,
düz mile ba#ka parçalar tak"lmas"
durumunda gerekir.
Pompalar aç"k bir emme flan#"yla/
besleme hunisiyle çal"#t"r"ld"klar"
taktirde, bunlara DIN EN 294
standard"na uygun bir güvenlik
mesafesi olan bir dokunma
korumas"n"n tak"lmas" gerekir.
Ülkelere özgü güvenlik yönergeleri,
montaj" yapanlar taraf"ndan dikkate
al"nmal"d"r.
Pompa çal"#t"r"lmadan önce, tüm
koruma tertibatlar"n düzgün çal"#"p
çal"#mad"+" kontrol edilmelidir.
6.5
Kullan ma Geçirme
6.5.1
3lk Çal maya Haz rl k/Yeniden Çal maya Haz rl k
D3KKAT
Her bir seepex eksantrik di#li pompas", teknik veri
sayfas"nda belirtilen özel çal"#ma durumlar" için
ayarlanm"#t"r. Çal"#maya Haz"rl"k yaln"zca, teknik veri
sayfas"nda belirtilen kullan"m ko#ullar" için geçerlidir.
seepex pompas"n"n kullan"m olanaklar" bununla
bitmiyor, ancak orijinal çal"#t"rma durumlar"n"n
de+i#tirilmesi durumunda, seepex‘in bunlar" kontrol
etmesi ve bunlara izin vermesi gerekir.
Kararla#t"r"lan çal"#t"rma ko#ullar"n"n seepex
taraf"ndan izin al"nmaks"z"n de+i#tirilmesi durumunda
her türlü garanti hakk" sona erer.
6.5.2
Pompan n Kurumas na 3zin Vermeyin
D3KKAT
Pompan"n kurumas" durumunda, rotor ile stator
aras"ndaki artan sürtünmeden dolay" statorun iç yüzey
s"cakl"+" çok k"sa bir zamanda çok fazla artar.
Bu art"# ise, stator hammaddesinin yanmas"na ve
pompan"n çal"#mamas"na neden olur.
OM.COM.01tr
Ausgabe
issue
B / 14.03.02
Blatt
sheet
2 (3)
Bu nedenle, emme taraf"ndaki besleme ak"#"n"n hiçbir
zaman tamamen kopmamas" sa+lanmal"d"r. Bu
tertibat taraf"ndan garanti edilemezse,
aksesuar olarak al"nabilecek ek seepex kurumaya
kar#" korunma tertibat" TSE kullan"lmal"d"r.
6.5.3
Emme ve Bas nç Ba(lant s ndaki Bas nc Kontrol
Edin
6.5.3.1
Pompay , Emme Ba(lant s ndaki 3zin
Verilmeyen Bas nç Seviyelerine
Kar Korumaya Al n
seepex pompas", emme ba+lant"s"nda,
teknik veri sayfas"nda belirtilen
miktardaki bir bas"nc" (emme seviyesi
veya gelen bas"nç) kald"rmak üzere
tasarlanm"#t"r. Burada belirtilenlerin
d"#"ndaki bas"nç oranlar", çal"#man"n
durmas"na ve/veya mil contas"n"n veya
hatta komple pompan"n bozulmas"na
neden olabilirler.
Bu nedenle, teknik veri sayfas"nda
belirtilen emme bas"nc"n"n sa+lanmas"
gerekir. Uygun kontrol tertibatlar" olarak,
pompay" kapatmak için ya+ dolu kontak
manometreleri bulunmaktad"r.
6.5.3.2
Pompay , Bas nç Ba(lant s ndaki 3zin Verilmeyen
Bas nç Seviyelerine Kar Korumaya Al n
seepex pompas" pozitif itme sistemiyle
çal"#maktad"r. Pompan"n, kapatma
organlar"n"n kapal" olmas" nedeniyle izin
verilemeyecek yükseklikteki bir bas"na
kar#" çal"#t"r"lmas", boru hatlar"ndaki
yüksek bas"nç kay"plar" veya ürün
çökeltileri, pompan"n, tahrikin, boru
hatlar"n"n ve/veya ba+l" organlar"n
bozulmas"na neden olur. Bu nedenle
tüm eksantrik di#li pompalar"n" yüksek
bas"nca kar#" koruyun. Uygun koruma
tertibatlar" olarak, sapt"rma boru hatlar"
olan güvenlik supaplar" veya pompay"
kapatmak için ya+ dolu kontak
manometreleri bulunmaktad"r.
6.5.4
Tahrik Makinesi
Tahrik makinesinin çal"#ma haz"rl"+" için
üreticinin kullan"m k"lavuzunda No. 10’a
bak"n.
13
Dokument
document
Kullan m K lavuzu
Eksantrik Vidal Pompa
Çal maya Haz rl k/Kullan m Sona Erdirme
6.5.5
Serbest Boru Hatlar
D3KKAT
Pompadaki ar"zalar"n önlenmesi için mutlaka boru
hatt"n"n giri#inden ç"k"#"na kadar olan s"v" ak"#"n"n
serbest olmas" ve engellenmemesi sa+lanmal"d"r. Bu
nedenle pompay" açmadan önce gerekli tüm kapatma
organlar"n" aç"n.
6.6
Kullan m Sona Erdirme
6.6.1
Kapatma
Elektrik ba+lant"lar"n" kapat"n ve yeniden
aç"lmaya kar#" koruyun. Tesisler için
geçerli olan güvenlik önlemlerine uyun.
Ausgabe
issue
B / 14.03.02
Blatt
sheet
3 (3)
6.6.4
Pompay Sökme
Boru hatt"n" sökmek için flan# vidalar"n" (SCH) ve
flan# contalar"n" (DFL) sökün veya di#li ba+lant"lar"n"
(G) ç"kart"n.
Pompay" taban plakas"yla (GPU) birlikte sökün veya
pompay", pompa ayaklar"ndaki vidalar" (SCH)
söktükten sonra, taban plakas" (GPU) olmaks"z"n
sökün.
Blok #eklinde yap"lm"# ve do+rudan
flan#" bulunan tahrik makineleri
pompalar, söküldükleri s"rada sabit
duramazlar. Tahrik makinesini
destekleyerek, yeniden sabit
durmalar"n"n sa+lanmas" gerekir.
6.6.2
Pompay Durdurma
Pompan"n durduruldu+u s"rada pompa ve
aksesuarlar"n a#a+"dakilerden korunmas" gerekir:
- Donmaya kar#" koruma
- Kat" maddelerin çökelmesine kar#" koruma
- Maddenin çökelme sonucu kaybolmas"na kar#"
koruma
- Maddenin dokundu+u parçalar" korozyona kar#"
koruma
Tesisi durdurdu+unuzda boru hatt"n" ve pompay"
bo#altman"z" tavsiye ederiz. Bunda sonra pompay"
koruyun.
6.6.3
Pompay Bo altma
Boru hatt"n" hem emme yönünde hem
de bas"nç yönünden bo#alt"n veya
do+rudan pompa ba+lant"s"n"n
arkas"ndan kapat"n. Pompa
bölmelerinde bulunan kalan s"v"y"
bo#altmak için ba+lant" vidalar" (705) ile
(502)’yi ve conta (706) ile (503)’ü aç"n
veya sökün. Ba+lant" vidas" olmayan
depolar"n ba+lant" desteklerinden
(SAG ile DRS) bo#alt"lmas" gerekir.
Pompan"n tasar"m" hakk"nda ayr"nt"l"
bilgi edinmek istiyorsan"z, teknik veri
sayfas"na ve bunun yan"ndaki kullan"m
k"lavuzu, No. 9’un kesit resimlerine
bak"n. Rotor veya stator odalar"nda her
zaman besleme maddesinin art"klar"
kal"r ve bu kal"nt"lar pompan"n
ta#"nmas" veya sökülmesi s"ras"nda
ç"kabilir. Bu nedenle asidik veya
tehlikeli maddelerle çal"#"ld"+"nda, tüm
montaj i#lerinde mutlaka koruma
giysilerinin kullan"lmas" gerekir.
6.6.5
Koruma/Depolama
Pompan"n depolanmadan önce korunmas" gerekir.
Uygun koruma yöntemlerinin seepex ile
kararla#t"r"lmalar" gerekir. Bununla ilgili olarak,
pompan"n komisyon numaras"n"n bildirilmesi gerekir.
14
OM.COM.01tr
s
S
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Vidalı Pompa
Bakım ve Tamirler
Belge
Belge
OM.MAI.02tr
Blatt
Sayfa
1 (4)
Ausgabe
Sayı
A / 14.03.02
Bu kullanım kılavuzu,
BN Modeli
İmal Ebadı 05-24 ila 300-6L
7.
Bakım ve Tamirler
İçindekiler:
7.1 Genel Uyarılar
7.2 Bakım ve Muayene
7.3 Sökme
7.4 Yeniden Takma
No. 7.3 ve 7.4’e ait kesim çizimini ve parça listesini
No. 9’da bulabilirsiniz.
7.2.1.4
Pompanın/Tahrik Makinesinin Depolanması
Dönen pompa parçalarının depolanması, tahrik
makinesi tarafından sağlanır. Bu nedenle yağlamaya
ilişkin uyarıları, tahrik makinelerinin ekteki kullanım
kılavuzunda, No. 10’da bulabilirsiniz.
7.2.2
Yağlama Malzemesi Dolum Miktarları
Kullanım kılavuzundaki teknik veriler altında bulunur.
7.1
Genel Uyarılar
Pompaların güvenilir bir şekilde çalışması için, bakım
ve muayenelerin kurallara göre yapılması
gerekmektedir. Bu nedenle bakım personelinde bu
kullanım kılavuzunu yanında bulundurması ve buna
dikkatli bir biçimde uyması gerekir. Bu kullanım
kılavuzuna uyulmadığı taktirde oluşan zararlardan
dolayı seepex hiçbir sorumluluk kabul etmez.
7.2
Bakım ve Muayene
7.2.1
Yağlama
7.2.1.1
Rotor ve Stator
Rotor ve statorun yağlanması akışkan tarafından
gerçekleştirilir.
7.2.1.2
Mil Contası
Mil contasının yağlanmasına ilişkin ayrıntılı bilgileri
belge OM.SEA. __ No. 9’da bulabilirsiniz.
7.2.1.3
Cıvata Mafsalı
Cıvata mafsalları özel bir yağ ile dolu olup, kullanım
ömürleri boyunca yağlama gerektirmezler. Gerekli
bakım işlemleri sırasında, bu kullanım kılavuzunun
içindekiler dizininde belirtilen seepex mafsal yağının
kullanılması gerekir.
DİKKAT
Başka yağ türlerinin kullanıldığı taktirde, vaktinden
önce mafsal bozulmaları oluşur ve bunun sonucu
olarak hiçbir garanti hakkı iddia edilemez.
7.2.3
Tahrikler ve Ek Tertibatlar
Bakım ve muayene talimatları için
üreticinin ekteki belgelerine, No. 10’a
bakınız.
7.2.4
Çalışma Sırasında Kontrol
7.2.4.1
Mil Contası
bunun için bakınız Belge OM.SEA.__ No. 9.
7.2.4.2
Ek Tertibatlar
Ayrı belgelerdeki No. 9. / No. 10’a göre kontrol
edilirler.
7.2.4.3
Tahrik Makineleri
Ayrı üretici belgelerindeki No. 10’a göre kontrol
edilirler.
7.2.5
Önceden Alınan Önlemler
Pompanın uzun süre boyunca çalışmayıp masrafları
artırmasını önlemek için, seepex bir aşınan parçalar
paketi ile bir conta takımı edinmenizi tavsiye eder.
Bunun kapsamı hakkında ayrıntılı bilgileri belge
OM.WPS.02 No. 9. altında bulabilirsiniz.
15
s
S
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Vidalı Pompa
Bakım ve Tamirler
7.3
seepex Eksantrik Dişli Pompasının Sökülmesi
Sökme ve yeniden takma işlemleri için montaj
malzemeleri gerekir. Bu malzemeleri, belge
OM.SPT.01 No. 9. altında bulabilirsiniz.
Belge
Belge
OM.MAI.02tr
Blatt
Sayfa
2 (4)
Ausgabe
Sayı
A / 14.03.02
• Burulmaması için, pompanın tahrik milini sabitleyin.
Statorun (601) (W2/bakınız No. 9.) malzemesiyle
sökülmesi sırasında rotorun (600) tabanla (S)
düşmeye karşı desteklenmesi gerekir.
Stator (601) ve dönen pompa parçalarını doğrudan
yerinde değiştirebilirsiniz. Dönen pompa parçalarını
ister komple Dönen Birim (RTE) No. 7.3.4 veya ayrı
ayrı parçalar No. 7.3.5 olarak sökebilirsiniz.
Pompanın parçalarını sökme işlemine
başlamadan önce, pompanın
devrilmesini veya aşağıya düşmesini
önlemek için feneri (200) takın.
7.3.3
Emme Bölmesinin (500) Sökülmesi
Rotora (600) koruyucu kılıf (SH) takın ve tabanla (S)
düşmeye karşı destekleyin.
7.3.1
Çıkış Kanalının (700) Sökülmesi
Sökme işleminden önce bakınız montajın
kolaylaştırılması No. 7.3.2
Sökme işlemine başlamadan önce statoru (601)
tabanla (S) düşmeye karşı destekleyin.
7.3.2
Statorun (601) Sökülmesi
7.3.4
Dönen Birimin (RTE) Sökülmesi
DİKKAT
Dönen birim sökülmeden önce mutlaka
OM.SEA.__ mil contasının sökülmesi belgesini
okuyun.
• Mil contasının kabındaki (SEA) durulama
bağlantılarını sökün.
• Püskürtme halkasını (310) kaldırın/kaydırın ve takma
mili pimini (309) yatay olarak itin.
• Dönen birimi (RTE)/takma milini (307) mil contasıyla
(SEA) birlikte tahrik makinesinin (ANT) tahrik
milinden çekip çıkartın. Çekip çıkartma malzemesi
(W10) için bakınız No. 9.
• Mil contasının (SEA) takma milinden (307)
sökülmesi için bakınız No. 9. Belge OM.SEA.__
• Montajın kolaylaştırılması:
Statorun sökülmesini kolaylaştırmak için, statorun iç
yüzeyini bir yağlama maddesiyle (yumuşak
sabun/sıvı sabun) yağlayın. Çıkış kanalı (700)
sökülmeden önce yağlama maddesini çıkış kanalı
tarafındaki boşluğa, rotor ile stator arasına dökün.
Rotor birkaç kez pompanın dönme yönünde, sağa
doğru döndürülmesi sonucu (bakınız No. 6.2.5)
yağlama maddesi statorun iç yüzeyinde yayılır ve
rotor ile stator arasındaki sürtünme önemli derece
azaltılmış olur.
16
s
S
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Vidalı Pompa
Bakım ve Tamirler
7.3.5
Dönen Pompa Parçalarının Sökülmesi
7.4
Yeniden Takma
7.3.5.1
Rotor (600), Bağlantı Çubuğu (400)
İşleme başlamadan önce, tahrik
makinesinin ve tüm pompa parçalarının
yeniden takılması sırasında
devrilmemesini veya düşmemesini
sağlamak için feneri (200) güzelce
sabitleyin.
Mafsalın (G) No. 7.3.6’ya göre sökülmesi sonucunda,
rotor (600) ile bağlantı çubuğu (400)
takma milinden (307) ayrılır.
Belge
Belge
OM.MAI.02tr
Blatt
Sayfa
3 (4)
Ausgabe
Sayı
A / 14.03.02
7.4.1
Fenerin (200)/Tahrik Makinesinin (ANT) Takılması
Flanşın yerleştirileceği alanları (FLS), merkezleme
çapını ve tahrik makinesinin (ANT) çıkış cıvatasını
temizleyin.
7.3.5.2
Takma Mili (307)
Takma milinin (307) sökülmesi, aynı dönen birimin
(RTE) sökülmesi gibidir bakınız No. 7.3.4.
7.4.2
Dönen Birimin (RTE) Yeniden Takılması
7.3.6
Mafsalın Sökülmesi
Bakınız Belge OM.PJT.02 No. 1.
7.3.7
Mil Contası
Mil contasının sökülmesi için bakınız Belge
OM.SEA.__ No. 9.
7.3.8
Fenerin (200)/Tahrik Makinesinin (ANT) Sökülmesi
Dönen birim (RTE), Belge OM.PJT.02 ’de tarif edildiği
şekilde yeniden takılır.
• Mil contasını (SEA) Belge OM.SEA’da tarif edildiği
şekilde takma miline (307) takın .. bakınız No. 9.
• Püskürtme halkasını (310) ve takma milini (307)
cıvata mafsalı yağı ile (yağın türü için İçindekiler
bölümüne bakınız) yağlayın ve püskürtme halkasını
(310) takma milinin (307) üzerine geçirin ve bu
arada püskürtme halkasının yerleştirme konumuna
dikkat edin, bunun için püskürtme halkasının
üzerindeki yazıya bakın.
• Tahrik makinesinin (ANT) çıkış cıvatasını grafit yağı
ile yağlayın ve dönen birimi (RTE) üzerine geçirin.
Takma mili pimini (309) yatay olarak itin.
• Püskürtme halkasının (310) konumu
Püskürtme halkası demetinin fenere (200) yaklaşık
0,5 mm’lik bir mesafede takılmış olması gerekir.
17
s
S
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Vidalı Pompa
Bakım ve Tamirler
7.4.3
Dönen Pompa Parçalarının Yeniden Takılması
Temel parçaları hazırlayın:
Rotoru (600), bağlantı çubuğunu (400) ve takma
milini (307) hazırlayın. Bakınız Belge OM.PJT.02
No. 2. ila 2.3 Mafsalın (G) Yeniden Takılması, Belge
OM.PJT.02 No. 3.
Belge
Belge
OM.MAI.02tr
Blatt
Sayfa
4 (4)
Ausgabe
Sayı
A / 14.03.02
7.4.6
Çıkış Kanalının (700) Takılması
DİKKAT
Germe vidalarını (602 ile 603) düzenli bir şekilde
açın.
7.4.4
Emme Bölmesinin (500), Emme Bölmesinin
Contasının (501) Yeniden Takılması
Rotora (600) koruyucu kılıf (SH) takın ve tabanla (S)
destekleyin.
7.4.5
Statorun (601) Takılması / Yeniden Takılması
Montajın kolaylaştırılması
Statorun monte edilmesini kolaylaştırmak için,
statorun (601) ve rotorun (600) iç yüzeyini bir
yağlama maddesiyle (yumuşak sabun/sıvı sabun)
yağlayın. Yağlama maddesini statorun iç yüzeyinde
ve rotorun üzerinde iyice yayın. Bu şekilde rotor ile
stator arasındaki sürtünme önemli derecede
azaltılmış olur.
Tahrik makinesinin (ANT) milini burulmaya karşı
sabitleyin. Bunun için malzeme (W2/bakınız No. 9.)
kullanın Statoru (601) sağ yönde döndürün ve aynı
anda rotorun (600) üzerine itin, statoru tabanla (S)
destekleyin.
18
s
S
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Vidalı Pompa
Cıvata Mafsalının Montajı
1.
Mafsalın Sökülmesi
1.1
Tespit Şeridi (406, 407) ve Sızdırmazlık Contası
(405)
Belge
Belge
OM.PJT.02tr
Blatt
Sayfa
1 (3)
Ausgabe
Sayı
B / 16.03.02
DİKKAT
Mafsalların sorunsuz bir şekilde çalışmalarını
sağlamak için, bağlantı çubuğu pimlerinin (402),
yatak kovanlarının (403) ve bağlantı çubuğu
kovanlarının (404) normalde birlikte yenilenmesi
gerekir.
Tespit şeritlerinin (406 ve 407) ilmeğini (SCL) metal
testeresi ile ayırın.
Tespit şeridinin iki ilmek parçasını
(SCL) bastırıp çıkartırken koruma
gözlüğü kullanın.
Tespit şeritlerini (406,407) çıkartın. Sızdırmazlık
contasını (405) mafsaldan çekip çıkartın.
1.2
Mafsal Kılıfının (401) Sökülmesi
- Sertleştirilmiş ve sertleştirilmemiş hammaddelerden
yapılmış rotorlarda ve takma millerinde mafsal
kılıfını (401) aletle/keski ile (WM) vurarak geri itin.
- Plastik rotorlarda, dişli pimi (426) sökün.
1.4
Bağlantı Çubuğu Kovanlarının (404) Sökülmesi
DİKKAT
Güvenlik nedeniyle bağlantı çubuğu kovanlarının (404)
yanlış bir şekilde yeniden takılmasını önlemek için
bağlantı çubuğunu (400), seepex tarafından
yerleştirilen bağlantı çubuğu kovanlarıyla (404) birlikte
kullanmanızı tavsiye ederiz.
Bağlantı çubuğu kovanı (404), aletle (W4 ve
W14/bakınız No. 9.) bağlantı çubuğundan (400) iterek
çıkartılır.
2.
Temel Parçaları Yeniden Takmak için Hazırlayın
2.1
Mafsalların Takılması için Rotoru (600) Hazırlayın
Rotordaki arızaları, örneğin pürüzleri, bozuklukları vb.
giderin ve rotoru temizleyin.
1.3
Mafsalın Ayrılması
Bağlantı çubuğunun pimini (402) iterek çıkartın.
Bağlantı çubuğunu (400) kıvırın (A) ve aletle
(W5/bakınız No. 9.) her iki yatak kovanını (403) da
içten dışa çevirin. Bağlantı çubuğu (400) bu şekilde
serbest kalır ve çekip çıkartılabilir.
19
s
S
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Vidalı Pompa
Cıvata Mafsalının Montajı
2.2
Mafsalların Takılması için Bağlantı Çubuğunu
(400) Hazırlayın
DİKKAT
Güvenlik nedeniyle bağlantı çubuğu kovanlarının
(404) yanlış bir şekilde takılmasını önlemek için
bağlantı çubuğunu (400), seepex tarafından
yerleştirilen bağlantı çubuğu kovanlarıyla (404)
birlikte kullanmanızı tavsiye ederiz.
Yeni bağlantı çubuğu kovanlarını (404), kılavuz kısmı
altta olacak şekilde, aletle (W4) ve (W14/bakınız
No. 9.) iterek takın.
Belge
Belge
OM.PJT.02tr
Blatt
Sayfa
2 (3)
Ausgabe
Sayı
B / 16.03.02
3.
Mafsalın Yeniden Takılması
DİKKAT
Mafsalların sorunsuz bir şekilde çalışmalarını
sağlamak için, bağlantı çubuğu pimlerinin (402),
yatak kovanlarının (403) ve bağlantı çubuğu
kovanlarının (404) normalde birlikte yenilenmesi
gerekir.
• Rotordaki (600) mafsal ucunu ve takma milinin (307)
yatak kovanlarını (403) aletle (W4/bakınız No. 9.)
yalnızca 2/3 kadar bastırarak itin,
Mafsal ucuna mafsal yağı (098) doldurun,
Özel yağ için İçindekiler bölümüne bakınız.
Mafsal Kılıfını (401) iterek geçirin
•Bağlantı çubuğunun (404) konumu
Doğru
ortalanarak takılmış
Yanlış
ortalanarak takılmamış
Sonuç: mafsal kırılması
İşaret yarıkları (MK) A-A ekseninde
kıvırma sınırı 1,5°
Doğru
A-A eksenine takılmış
Yanlış
kıvrılıp takılmış
Sonuç: mafsal kırılması
• Bağlantı Çubuğu (400)
Tespit şeritlerini (406/407) iterek takın
Sızdırmazlık contasının iç yüzeyini mafsal yağı
(Özel yağ için İçindekiler bölümüne bakınız) ile
yağlayın ve iterek takın
Bağlantı çubuğunu (400) mafsal ucuna iterek
geçirin
Bağlantı çubuğunun pimini (402) iterek takın.
• Yatak kovanını (403) aletle (W5/bakınız No. 9.)
iterek takın.
2.3
Mafsalların Takılması için Takma Milini (307)
Hazırlayın
Takma milindeki (307) arızaları, örneğin pürüzleri,
bozuklukları vb. giderin ve takma milini temizleyin.
20
s
S
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Vidalı Pompa
Cıvata Mafsalının Montajı
• Mafsal Kılıfı (401)
Belge
Belge
OM.PJT.02tr
Blatt
Sayfa
3 (3)
Ausgabe
Sayı
B / 16.03.02
• Tespit Şeritlerinin Yeniden Takılması
Tespit şeritlerini (406 ve 407) aletle (W3/bakınız
No. 9.) Belge OM.HBD.01’de tarif edildiği şekilde
monte edin.
• Mafsal Kılıfının
- St 70, 1.4301, 1.4571, Hastelloy C. gibi
sertleştirilmemiş hammaddelerden yapılan tahrik
millerinde, takma millerinde ve rotorlarda
aletle/taneciklerle (WK) korunması
Koruma 2x180° şeklinde ayarlanmış.
- 1.2436, 1.2842 gibi sertleştirilmiş hammaddelerden
yapılan rotorların aletle/taneciklerle (WK) korunması
2x180° şeklinde ayarlanmış.
- Plastik rotorlarda, dişli pimi (426) sabitleyin.
Burada pervane çivisinin ucu plastik yüzeye batar (X).
Pervane çivisini (426) vida sıkıştırma tertibatı /
yapışkanla ortaya sabitleyin.
• Sızdırmazlık Contası (405)
Mafsalın içini aletle/tornavidayla (WS) havalandırın.
21
s
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Vidalı Pompa
Tespit Şeridinin Yeniden Takılması
Tespit şeridi (HBD) Montajı
S
Belge
Belge
OM.HBD.01tr
Blatt
Sayfa
1 (2)
Ausgabe
Sayı
A / 12.03.02
• Tespit şeridi ucunun doğru gerilimi (HBD)
Yeniden monte etmek için gerekli montaj malzemesi
(W3) için bakınız No. 9. Belge OM.SPT.01
• Tespit şeridini hazırlayın
Yalnızca önceden hazırlanmış olan çift şeritli tespit
şeritleri kullanılır. Tespit şeridinin çapı (∅) ve
özellikle de genişliği (b) sızdırmaz contaya göre
ayarlanmıştır.
• Tespit şeridini kontrol edin
Kıvrılmış tespit şeridini (HBD), tespit şeridinin
ilmeğine (SCL) yerleştirin ve gerekirse alet/
kerpetenle (WZ) bastırın.
Doğru
Tespit şeridinin
(HBD)
sızdırmazlık
contaları var –
dış tarafı hafif
çekilmiş ve
sabitlenmiş.
Yanlış
Tespit şeridi
(HBD) çok
gevşek ve
kayıp çıkabilir.
Yanlış
Tutma şeridi (HBD)
çok sıkı.
Sızdırmazlık contası
arızalanır/ kesilir.
• Tespit şeridinin (HBD) kıvrılması
Montaj aletlerini yavaş yavaş, yaklaşık 60° yukarıya
doğru çevirin, aynı zamanda krankı (KU) yaklaşık
yarım dönüm gevşetin. Kesme kolunu (SH), basınç
parçası tespit şeridi ilmeğinin (SCL) arkasına
geçene kadar öne doğru eğin.
• Tespit Şeridinin Montajı
Tespit şeridini alete (W3/ bakınız No. 9.) takın.
Tespit şeridinin ucunu eksantrik kolla (EX) tutun ve
krankı (KU), tespit şeridi gerilene ve tespit şeridinin
ilmeği (SCL) dokunana kadar çevirin. Tespit şeridi
etrafındaki sızdırmaz conta somuna dokunana
kadar, tespit şeridini dikkatli bir şekilde toplayın.
• Tespit şeridinin (HBD) 1.4301 ile 1.4571 numaralı
hammaddeden kesilmesi
Kesme koluna (SH) elin iç tarafıyla bir kez vurarak,
ilmeğin (SCL) arkasındaki tespit şeridi ucu kıvrılır
ve kesilir. Tespit şeridi kesilen tarafta hafif kalkarsa,
bunu dikkatli bir şekilde düzelterek dengeleyin.
DİKKAT
Sızdırmazlık contalarının arızalanmaması için,
tespit şeridi ilmeğine (SCL) çekiçle veya elle
vurmayın.
22
s
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Vidalı Pompa
Tespit Şeridinin Yeniden Takılması
• Tespit şeridinin (HBD) Hastelloy C hammaddeden
kesilmesi
Bu hammaddenin sağlamlığından dolayı, tespit
şeridinin (HBD) kesme kolu (SH) ile kesilmesi
mümkün değil. Kıvırdıktan sonra tespit şeridini
(HBD) kesin, çıkıntı kenarları törpüleyin ve
oluklarını temizleyin.
• Tespit şeridi montajından sonra kontrol edin
Tespit şeridinin, sızdırmazlık contasının tüm
çevresinin sızdırmazlık contasının somunu içinde
bulunması gerekir.
Tespit şeridinin (HBD), tespit şeridi ilmeğinde (SCL)
kıvrılıp kesilmesi ve bu şekilde, tespit şeridi (HBD)
tespit şeridi ilmeğinden (SCL) geriye kaymasının
önlenmesi gerekir. Bu önlenemiyorsa, tespit
şeridinin (HBD) yeni bir tanesiyle değiştirilmesi
gerekir.
23
S
Belge
Belge
OM.HBD.01tr
Blatt
Sayfa
2 (2)
Ausgabe
Sayı
A / 12.03.02
s
S
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Dişli Pompa
Dokument
Belge
OM.REC.01tr
Blatt
Sayfa
1 (1)
Ausgabe
Sayı
A / 13.03.02
8.
Arızalar, Nedenler ve Çözümler
Pompa emmiyor
Pompa düzensiz taşıyor
Taşıma miktarına
ulaşılamıyor
Basınç miktarına ulaşılamıyor
Pompa çalışmıyor
Pompa takılmış veya artık
taşımıyor
Pompa çok sesli çalışıyor
Motor çok ısınıyor
Stator vaktinden önce
paslanıyor
Mil Contasında kaçak var
Arızalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
¡
¡
seepex Eksantrik dişli pompaları her zaman arızasız çalışırlar. Ancak
teknik veri sayfamıza göre (bakınız No. 9.) ve kullanım kılavuzuna göre
kullanılmaları gerekir:
Çalışma arızalarının nedenleri ve giderilme yöntemleri
a
Stator ile rotor arasındaki sürtünme çok fazla (yeni durum). Stator ile rotor
arasına yağlama malzemesi (yumuşak sabun, sıvı sabun) sürün, aletle W2
sıkın.
Pompanın dönüş yönünü teknik veri sayfasına ve tip levhasına göre kontrol
edin. Dönüş yönü yanlışsa, motor bağlantılarının kutuplarını değiştirin.
¡
¡ ¡ ¡
¡ ¡
c
Emme hattı veya mil contasında kaçar var. Kaçak olan yerleri düzeltin.
¡ ¡ ¡
¡
d
Emme yüksekliği çok fazla (No. 6.5.3.1). Vakum ölçer ile emme yüksekliğini
kontrol edin, gerekirse emme hattındaki boru kesitini büyütün ve daha büyük
filtre kullanın, emme tarafındaki supabı tam açın.
e
Akışkanın vikozitesi çok fazla,
Teknik veri sayfasına göre kontrol edin ve uyarlayın.
f
Pompanın devir sayısı yanlış,
Devir sayısını teknik veri sayfasına göre düzeltin.
g
Akışkanda hava kalmasını engelleyin.
¡ ¡ ¡
¡
¡ ¡
b
¡
¡
¡
¡ ¡
¡ ¡
h
Basınç düzeyi çok fazla (No. 6.5.3.2). Basınç düzeyini manometreyle kontrol
edin, Basınç düzeyini daha büyük basınç hattı kesimi veya basınç hattının
kısaltıması sayesinde azaltın.
¡ ¡ ¡
¡
¡
i
Pompa kısmen veya tamamen kuru çalışıyor (No. 6.5.2). Emme tarafında
yeterli miktarda akışkan olup olmadığını kontrol edin. TSE Kuru çalışma
j
Debriyajı kontrol edin, belki pompa tahrike ayarlanmış. Debriyaj halkasının
aşınıp aşınmadığını kontrol edin. Debriyajı düzeltin, gerekirse debriyaj
k
Devir sayısı çok küçük. Devir sayısını viskozitesi büyük akışkanlarda ve büyük
emme hacimlerinde artırın.
l
Devir sayısı çok yüksek. Devir sayısını kalın akışkanlarda azaltın, oluk oluşm a
tehlikesi vardır.
¡ ¡
¡
¡
¡ ¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡ ¡
¡
¡ ¡
¡
¡
¡ ¡
¡
¡
¡
¡ ¡
¡ ¡
¡
¡
¡
¡
¡ ¡
¡
¡
¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡
¡
¡
¡
m
Mafsal aralığı çok büyük. Bağlantı çubuğu kovanının yanlış monte edilip
edilmediğini kontrol edin
n
Pompada yabancı madde. Pompayı sökün, yabancı maddeyi çıkartın, arı zalı
parçaları değiştirin.
o
Stator veya rotor aşınmı ş. Pompayı sökün ve arızalı parçaları değiştirin.
p
Mafsal parçaları aşınmış. Yeni orijinal yedek parçalarla değiştirin, mafsalı
özel kovan yağı ile doldurun.
q
Emme hattı kısmen veya tamamen tıkanmış. Emm e hattını temizleyin.
r
Taşıma sıvısının sıcaklığı çok yüksek. Stator çok fazla genleşiyor. Sıcaklığı
kontrol edin, alt ölçülü rotor kullanın.
s
Takma kovan paketi çok sıkı veya aşınmış. T akma kovan gözlüğünü gevşetin
veya sıkın veya kullanılamayan paket halkalarını değiştirin.
t
Katı madde oranı ve/veya taneler çok büyük, pompa devir sayısını azaltın,
gerekirse delikleri daha büyük bir süzgeç takın. Sıvı oranını artı rın.
u
Katı maddeler pompanın durması s ırasında çökeliyor ve sertleşiyor.
Pompayı derhal durulayın ve temizleyin.
v
Akışkan belli bir ısını n altına düşüldüğünde sertleşiyor. Pompayı ısıtın.
w
Stator kabarmış ve akışkana karşı dayanıksız. Uygun bir stator hammaddesi
kullanın, gerekirse rotoru alt ölçüyle kullanın.
x
Pompa tahrik bölmesindeki veya tahrik makinesindeki depo bozuk. Depoyu
yenileyin.
y
Salmastra arızalı. Salmastraların ve O tipi halkaların aşınmalarını ve
dayanıklılıklarını kontrol edip gerekirse bunları yenileyin.
24
s
S
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Vidalı Pompa
İlgili Belgeler
9.
İlgili seepex Belgeleri
25
Dokument
Belge
OM.ACC.01tr
Blatt
Sayfa
1 (1)
Ausgabe
Sayı
A / 12.03.02
s
S
Pumpen
Data Sheet
106324-106326
Page 1
seepex
order no.
date
P32359/1998
29.06.98
commission no.
customer
purchase order no.
project
seepex France SARL
K81194-00
DEGREMONT - YESILCAY
3 off
seepex progressive cavity pump
seepex
GmbH + Co KG
Postfach.PO Box 10 15 64
D-46215 Bottrop
Scharnhölzstrasse 344
D-46240 Bottrop
Germany
Tel +49.2041.996-0
Fax +49.2041.996-400
[email protected]
www.seepex.com
106324-106326
item/denomination
type BN 10 -24 /1X0-1440-3.1.3-1.1.1
conveying product
U U Y FH0004
denomination
rate of solids
size of solids
density
composition
remarks
polyelectrolyte
without
without
1 kg/dm3
2 g/l
performance data
nom.
min
7,60
1,00
292
57
16,0
flooded suction
bar
8,54
kW
conveying capacity
pump speed
press in press. branch
press in suct. branch
differential pressure
required drive power
remarks
viscosity
pH-value
temperature
max
10,00
378
well flowable
7
ambient
m3/h
rpm
bar
operating torque
starting torque
Nm
Nm
technical pump data
range
size
pressure stage
BN
10
24
kind of install.
direction of rot.
pos. of branch
component
lantern
suction casing
suction connection
material
grey cast iron GG 25
grey cast iron GG 25
design/option
standard
enlarged cross section
DN 100 PN 16 DIN 2533
pressure branch
pressure connection
joint
joint grease
joint seal
coupling rod
rotor
stator
gland housing
packing
grey cast iron GG 25
plug-in shaft
special designs
Rechtsform
Kommanditgesellschaft
HRA 2394 Gelsenkirchen
standard
10324
NBR Perbunan
1.4571
1.4571
NBR Perbunan
grey cast iron GG 25
K 41
1.4571
Komplementär
Seeberger GmbH
HRB 5324 Gelsenkirchen
DN 80 PN 40 DIN 2535
standard
standard
standard
TSE-design
standard
drilled Ø45x85
Geschäftsführender
Gesellschafter:
Ulli Seeberger
26
horizontal
counter clockwise
see dimensional drwg.
s
S
Pumpen
Data Sheet
106324-106326
Page 2
seepex
GmbH + Co KG
Postfach.PO Box 10 15 64
D-46215 Bottrop
Scharnhölzstrasse 344
D-46240 Bottrop
Germany
Tel +49.2041.996-0
Fax +49.2041.996-400
[email protected]
www.seepex.com
general operating data
kind of operation
site of installation
remarks
continuous operation - 8 h/day
indoor dry atmosphere
drive
type
make
model
mounting position
flange dia
output shaft
geared motor
type of adjustment
speed transmitter
speed indication
special/accessories
frequency control
RF80/2/M132/B5
IMB5
300 mm
27.1.028
ratio
i= 5,000
output speed
motor speed
frequency
nom./ min- max
292/ 57- 378 rpm
1460/ 285-1890 rpm
50/ 10- 65 Hz
electric motor
make
nominal power
nominal speed
mounting position
starting
special/accessories
Marelli
9,2
kW
voltage
1460
rpm
rated frequency
IM
protection
dir. at frequ. inv.
thermal class
with 3 PTC thermistors, without release device
400/690
50
IP55
F
B-ST
801-200/0100-D-001C3
material
surface
steel
varnished
TSE 230AC
voltage
220-240V / 50-60Hz
Lenze
8218 E
11,00 kW
3x380-460V/50-60 Hz
0-10V,0/4-20 mA
output voltage
output frequency
output nom.current
construction
accessories
3 x 0...U net
10- 65
Hz
23,50
A
built-in unit IP20
LCD keypad type 8201BB
mains choke + RFI filter
ptc modul 8274IB
Armaturenbau GmbH
PKOe 100-2
0-25 bar
steel
oil filled
connection
contact
set pressure
relay model
relay electrics
open flange DN 50, PN 40
single skipping magn. cont.M2
V
Hz
baseplate
standard
drawing no.
special/accessories
dry-running protection device
model
delivery scope
remarks
frequency inverter
make
model
motor nominal power
electrics
control input
manometer
make
model
range
material
filling
remarks
Rechtsform
Kommanditgesellschaft
HRA 2394 Gelsenkirchen
Komplementär
Seeberger GmbH
HRB 5324 Gelsenkirchen
Geschäftsführender
Gesellschafter:
Ulli Seeberger
27
MSR 010
220 V/45-60 Hz
s
S
Pumpen
Data Sheet
106324-106326
Page 3
seepex
GmbH + Co KG
Postfach.PO Box 10 15 64
D-46215 Bottrop
Scharnhölzstrasse 344
D-46240 Bottrop
Germany
Tel +49.2041.996-0
Fax +49.2041.996-400
[email protected]
www.seepex.com
painting
execution
colour
remarks
standard
RAL 5013 (blue)
additional tag
according to instructions
text
packing
packing type
marking
unpacked
documentation
dimensional drawing no.
sectional drawing no.
shaft sealing sect.view
operating manual
copy
062-002C1
8 copy turkish
QA-documentation
CE-sign
additional accessories / special designs / remarks
Consignment including:
---------------------- 3 x seepex control FPPU-1
incl. Software "seepex filter press feeding FPPU"
Installation into frontal cutout of switch cabinet
additional energy: 230 V, 50 Hz
enclosure:
front IP64 / housing IP30
dimensions:
72 x 144 x 278 mm
accessories
3 x 10 piece coupling relay 24V/230V
- 3 x pressure transmitter
make: Armaturenbau
type: PTM(r)
measuring range: 0-40 bar
flange DN50 PN40 with diaphragm occluding to front
output signal 4-20mA
material: 1.4571
pressure transmitter without display
fittet to flange pressure transmitter type 7510
dimensional drawing no.commission no.
order desk
phone
Rechtsform
Kommanditgesellschaft
HRA 2394 Gelsenkirchen
106324
106325
106326
pos. of branch
3
2
2
dimensional drawing no.
262-B52/0100-D-005A4
262-B52/0100-D-001A4
262-B52/0100-D-001A4
Stefanie Piontek
02041.996-0
sales engineer
issue
Robert Holst
22.11.05 / 16:46
Komplementär
Seeberger GmbH
HRB 5324 Gelsenkirchen
Geschäftsführender
Gesellschafter:
Ulli Seeberger
28
29
30
BN Serisinin Parça Listesi
Boyutlar 05-24 ... 300-6L
Kesit Resmi No. 062-002B1
Dokument
Belge
SL.062.002detr
Ausgabe
Sayý
A / 13.03.02
Blatt
Sayfa
1 (2)
d
Stückliste Baureihe BN
Baugrössen
Schnittzeichnung Nr.
Benennung
Pos. Stck. / Pos.
e
Parts list range BN
sizes
sectional drawing No.
denomination
Qty. / item
tr
BN serisinin parça listesi
Boyutlar
Kesit resim no.
Adý
Adedi / Konumu
4
4
1
6
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
4
2
2
2
2
1
1
200
202
203
210
211
212
213
300
301
302
303
304
307
308
309
310
400
401
402
403
404
405
406
407
500
501
Laterne
Halbrundkerbnägel
Typenschild
6kt-Schraube
6kt-Schraube
Federring
6kt-Mutter
Stopfbuchsgehäuse
Packungsring
Stopfbuchsbrille
Hammerschraube
6kt-Mutter
Steckwelle
Verschlussschraube
Steckwellenbolzen
Spritzring
Kuppelstange
Gelenkhülse
Kuppelstangenbolzen
Führungsbuchse
Kuppelstangenbuchse
Manschette
Halteband
Halteband
Sauggehäuse
Sauggehäusedichtung
lantern
round head grooved pins
type plate
hexagon bolt
hexagon bolt
spring washer
hexagon nut
gland housing
packing ring
packing gland
gland bolt
hexagon nut
plug-in shaft
screwed plug
plug-in shaft pin
splash ring
coupling rod
retaining sleeve
coupling rod pin
guide bushing
coupling rod bushing
universal joint sleeve
holding band
holding band
suction casing
casing gasket
3
3
4
4
4
2
2
8
2
2
1
1
2
2
8
8
1
1
1
1
502
503
506
507
509
510
511
512
516
517
600
601
602
603
604
606
607
700
705
706
Verschlussschraube
Dichtring
6kt-Schraube
Fächerscheibe
6kt-Mutter
Reinigungsdeckel
Dichtung
6kt-Schraube
Verschlussschraube
Dichtring
Rotor
Stator
Spannschraube
Spannschraube
6kt-Mutter
Scheibe
Stützbock
Druckstutzen
Verschlussschraube
Dichtring
screwed plug
sealing ring
hexagon bolt
fan type lock washer
hexagon nut
cleanout
gasket
hexagon bolt
screwed plug
sealing ring
rotor
stator
tie bolt
tie bolt
hexagon nut
washer
trestle
pressure branch
screwed plug
sealing ring
Fener
Yarý yuvarlak yivli çiviler
Tür levhasý
Altýgen cývata
Altýgen cývata
Yaylý pul
Altýgen somun
Salmastra kutusu
Salmastra bileziði
Salmastra kutus u bileziði
Salmastra cývatasý
Altýgen somun
Takmalý mil
Kapak somunu
Takmalý mili
Püskürtme halkasý
Germe çubuðu
Dirsek bileziði
Germe çubuðu mili
Yatak kovaný
Germe çubuðu kutusu
Manºon
Tutma ºeridi
Tutma ºeridi
Emme kabý
Emme kabýnýn sýzdýrmazlýk
halkasý
Kapak somunu
Sýzdýrmazlýk halkasý
Altýgen cývata
Fan levhasý
Altýgen somun
Temizlik kapaðý
Sýzdýrmazlýk halkasý
Altýgen cývata
Kapak somunu
Sýzdýrmazlýk halkasý
Rotor
Stator
Germe vidasý
Germe vidasý
Altýgen somun
Pul
Sehpa
Basýnç kanalý
Kapak somunu
Sýzdýrmazlýk halkasý
Stck.
1
2
1
4
°)
°)
°)
°)
°)
31
BN Serisinin Parça Listesi
Boyutlar 05-24 ... 300-6L
Kesit Resmi No. 062-002B1
d
Stückliste Baureihe BN
Baugrössen
Schnittzeichnung Nr.
Benennung
Pos. Stck. / Pos.
Stck.
°)
Dokument
Belge
SL.062.002detr
Ausgabe
Sayý
A / 13.03.02
Blatt
Sayfa
2 (2)
e
Parts list range BN
sizes
sectional drawing No.
denomination
Qty. / item
t
BN serisinin parça listesi
Boyutlar
Kesit resim no.
Adý
Adedi / Konumu
seepex Gelenkfett
seepex joint grease
seepex mafsal yaðý
Typ und Füllmenge siehe Angaben im
Inhaltsverzeichnis der zur Pumpe
gehörenden Betriebsanleitung
for type and filling quantity
refer to index of operating
instruction belonging to pump
Tür ve dolum miktarý için, pompanýn
kullaným kýlavuzundaki Ýçindekiler
bölümüne bakýnýz
Verschleissteile und Dichtungen: Wear parts and sealings
Aþýnan parçalar ve sýzdýrmaz
contalar
siehe Dokument OM.WPS.02d
refer to document OM.WPS.02e
Bakýnýz belge OM.WPS.02f
Werkzeuge:
Tools:
Aletler:
Für Demontage und Wiedermontage
erforderlich siehe Dokument OM.SPT.01
required for disassembly and
reassembly, refer to document OM.SPT.01
Sökme ve yeniden takma için
gerekli, bakýnýz belge OM.SPT.01
versetzt gezeichnet
Option
drawn displaced
option
Sökülmüº olarak çizilmiº
Seçenek
32
s
S
Mil Contası Modeli
Salmastra
seepex Kod A
1.
Mil Contalarının Güvenliği
(DIN EN 809 standardına göre)
Zehirli, patlayıcı veya yanıcı özelliklerinden dolayı bir
tehlike teşkil eden her bir kaçağın atmosfere
verilmesinin yeterli derecede engellenmesi ve çıkan
kaçakların da güvenli bir yere atılması gerekir.
Uygulanması gereken yerel standartların ve koşulların
da dikkate alınması gerekir.
2.
Mil Contası
2.1
Kullanım Koşulları
Geçerli kullanım koşulları ve hammadde özellikleri,
kullanılacakları duruma göre ayarlanmış olup, ilgili
pompanın teknik veri sayfasında belirtilmiştir.
2.2
Model
• Standart
• 6 Paket halkası
ait olduğu işletme talimatı OM.SEA.01
33
Belge
Belge
OM.SEA.Atr
Blatt
Sayfa
1 (1)
Ausgabe
Sayı
A / 18.03.02
s
S
Kullanım Kılavuzu
Mil Contası
Belge
Belge
OM.SEA.01tr
Blatt
Sayfa
1 (2)
Ausgabe
Sayı
A / 17.03.02
Takma Kovan Paketi seepex Kod A, C, E, F, S, V
1.
Çalışmaya Hazırlık
2.2
Kullanma Hataları ve Etkileri
1.1
Takma Kovan Paketinin Ayarlanması
Takma kovanı paketlerinin, akışkanının çıkışını
sınırlamaları gerekir, engellemeleri değil. Kaçaklar,
sürtünmeyi önlemek ve sürtünme ısısını gidermek için
gerekmektedir.
Takma kovan paketi fabrikadan yalnızca çalışmaya
hazırlık için hafifçe ayarlanmış olarak gelir. Bu nedenle
kullanım yerinde, kullanım yerinin mevcut koşullarına
göre ayarlanması gerekir.
1.2
Emme Bölmesinde Yüksek Basınç Olduğunda
Takma Kovan Paketi
Çalıştırıldığında, ambalaj materyali yerleşene kadar
(yaklaşık 10-15 dakika) 50-100 damla/dakika kaçağa
izin verilir. Bundan sonra takma kovanı gözlüğünün
düzenli bir şekilde sıkılması sayesinde kaçakların 1-10
damla/dakika olacak şekilde azaltılması gerekir.
Kaçaklar toplama kazanında, fenerde veya tahrik
bölmesinde toplanır ve bir vida deliğinden atılır.
Doğru:
Sıvı ve
yağlama
maddesiyle
yağlama
1.3
Emme Bölmesinde Alçak Basınç Olduğunda
Takma Kovan Paketi
Fabrikada çok az ayarlanan takma kovanı paketinin,
ambalaj materyali oturana kadar yaklaşık 10-15
dakikaya ihtiyacı olur. Bundan sonra takma kovanı
gözlüğü düzenli bir şekilde kısılarak, atmosferden hava
emilmesinin önlenmesi gerekir.
2.
Çalışma Sırasında Kontrol
2.1
Sızdırmazlığın Kontrolü
Takma kovan contaları, pompanın çalıştırılması
sırasında düzenli bir şekilde kontrol edilmelidir. Çok
aşırı miktarda kaçak bulunduğu taktirde (emme
bölmesinde yüksek basınç) veya havanın emilmesinde
(emme bölmesinde alçak basınç) takma kovanı
gözlüğünün (302), izin verilen kaçağa inene kadar
sıkılması gerekir, bakınız No. 1.2 veya 1.3. Takma
kovanı paketi, takma kovanı gözlüğü (302) takma
kovanı bölmesine (300) dayanacak şekilde sıkıldığı
taktirde, yeni bir ambalaj halkasının (301) takılması
gerekir. Bu ambalaj halkası da, takma kovanı gözlüğü
takma kovanı bölmesine dayanacak şekilde
sıkıldığında, bütün takma kovanı ambalajının
değiştirilmesi gerekir. Ambalajın zamanında
değiştirilmesi sayesinde millerin paslanması önemli
ölçüde önlenir.
34
Yanlış:
Aşırı gözlük
basıncından
dolayı sıvı
yağlama yok;
işaretin basılması.
Sonuçlar:
Kuru çalışma,
paketin yanması.
Aşırı mil aşınması
ve bunun sonucu
olarak da fazla
kaçak.
s
S
Kullanım Kılavuzu
Mil Contası
3.
Bakım ve Tamirler
3.1
Takma Kovanı Paketinin Değiştirilmesi
Paket halkalarını (301) tek tek sökmek için aleti
(W1/bakınız No. 9.) kullanın. Yeniden takma
işleminden önce takma kovanı bölmesini ve mili
temizleyin, aşınan milleri değiştirin.
Paket halkalarının (301) yeniden takılması
bakınız No. 4.2.
Belge
Belge
OM.SEA.01tr
Blatt
Sayfa
2 (2)
Ausgabe
Sayı
A / 17.03.02
4.2
Yeniden Takma
DİKKAT
Prensip olarak yalnızca kullanım alanına uygun
ambalaj kalitesi ve uygun paket kesitleri ve uzunlukları
kullanın.
DİKKAT
Varsa, kilit bölmenin, yağlama bölmesinin ve/veya
ayırma halkasının sıralanışını ve takma kovanı
bölmesinde bulunan bağlantı imkanlarını, ekteki
belge OM.SEA.__ “Mil Contası Modelleri“ altında
bulabilirsiniz.
Paket halkalarını (301), 90° saptırılmış kesim
kenarlarıyla takın. Halkaları takma kovanı gözlüğü
(302) ile takma kovanı bölmesine düzenli bir şekilde
itin (bunun için hiçbir zaman sivri bir şey kullanmayın –
mili bozabilir ve ambalaj materyalinin şeklini
değiştirebilirsiniz).
4.
Sökme / Yeniden Takma
4.1
Sökme
Dönen ünite (RTE) OM.MAI.__ No. 7.3.5’de tarif
edildiği şekilde söküldükten sonra, takma milini (307)
temizleyin, mil conta elemanlarını bozabilecek çıkıntı
kenarlarını ve olukları temizleyin.
Mil contasını (SEA) takma milinden çekip çıkartın
35
s
S
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Vidalı Pompa
Aşınan Parçalar ve Contalar
Aşınan Parçalar ve Contalar
İmal Ebatları: 05-24, 1-6, ila 300-6L
Model:
BN
Parçanın Adı
2)
1
Sızdırmazlık Contası
Bağlantı çubuğu kovanı
Yatak kovanı
2)
Bağlantı çubuğu/Bağlantı
çubuğu kovanı ile
Bağlantı Çubuğu Kovanı 2)
Conta Seti
1
600
1
601
2
405
2
402
4
403
1/2
400 / 404
2
404
Emme bölmesinin contası
1
Tespit şeridi, küçük
2)
Tespit şeridi, büyük
2)
Paket halkası takımı
2)
Durulama halkası
407
2
406
1
1
301
1
1
311
Conta
Püskürtme halkası
O tipi halka/temizlik kapağı
2)
501
2
Salmastra
Takma Mili
Pompanın Kesit Resmine ve
Adet Listesine Uygun Konum
No.
Adet
Rotor
Stator
Büyük paslanma
paketi
Küçük paslanma
paketi
Pompanın uzun süre boyunca çalışmayıp masrafları artırmasını önlemek için, seepex bir
aşınan parçalar paketi ile bir conta takımı edinmenizi tavsiye eder. Bunun kapsamını
aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
1
330
4
503, 517, 706
1
310
2
511
1
Özel mafsal yağı
Aletler
307
1 Karton. 300 gr (yaklaşık 315cm³)
098 cıvata mafsalı başına yağ miktarı, teknik
Montaj için mutlaka gerekli, bakınız No. 9
Belge OM.SPT.01
2) bakınız alet No. 9. Belge OM.SPT.01
36
Belge
Belge
OM.WPS.02tr
Blatt
Sayfa
1 (1)
Ausgabe
Sayı
B / 17.03.02
37
s
Pos.
item
Ürün
8001
8018
8019
8100
8101
8106
8200
8215
8222
8251
8269
8300
8301
8306
8307
8312
8313
8314
8315
8400
8401
8820
Übersetzungsliste-Grundplatten und Option
Translation list-baseplates and options
Taban plakalarý ve seçenekler için çeviri listesi
S
BN, BS
BT, BTQ, BTE, BTS
BTI
NS, S
TNS, TQNS, TENS, TS
TINS
Benennung
d
Dokument
Belge
SL.GPU.01detr
Blatt
Sayfa
1 (1)
Ausgabe
Sürüm
e
description
17.05.95
Seçenekler
LS, LA, EA,
F2, F4, M
tr
Adý
Maßzeichnung
Maßblatt
dimensional drawing
dimensions sheet
Boyut çizimi
Boyut sayfasý
Pumpe
Umgehungsleitung
Sicherheitsventil
Antrieb / Getriebe
Motor
Antrieb
Grundplatte
Abdeckhaube
Steinschraube
Erdungsanschluß
Maschinenfuß
Kupplung
Kupplunsschutz
Kupplung
Kupplungsschutz
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheibe
Keilriemen
Keilriemenschutz
Macerator
Antrieb
Schaltkasten
Statorausbaumaß
pump
by pass
safety valve
drive / gear
motor
drive
baseplate
cover
stone bolt
grounding connection
support
coupling
coupling guard
coupling
coupling guard
V-belt pulley
V-belt pulley
V-belt
V-belt protection
macerator
drive
switch box
dimension for stator replacement
Ausführung siehe Pumpendatenblatt
design see pump data sheet
Fließrichtung
linksdrehend
rechtsdrehend
flow direction
counter clockwise
clockwise
Pompa
Saptýrma boru hattý
Güvenlik supabý
Tahrh / Vites
Motor
Tahrik
Taban plakasý
Kapak
Tespit cývatasý
Topraklama baðlantýsý
Destek
Debriyaj
Debriyaj korumasý
Debriyaj
Debriyaj korumasý
V kayýþý çýkrýðý
V kayýþý çýkrýðý
V kayýþý
V kayýþý korumasý
Yumuþatýcý
Tahrik
Tevzi tablosu
Statör deðiþtirme
boyutu
Pompa veri sayfasýnýn
tasarýmý
Akýþ yönü
Saat yönünün tersine
Saat yönünde
38
Exzenterschneckenpumpe - Werkzeuge
Eksantrik Dişli Pompaları - Aletler
Dokument
belge
OM.SPT.01dtr
Blatt
sayfa
1 (2)
Ausgabe
issue
B / 13.03.02
Allgemeine normierte Werkzeuge
Standart aletler
Werkzeug Nr.
Alet No.
zur Montage
von:
montaj için
gerekli alet:
W1
W2
W5
W6
W9
Packung
Stator
Gelenk
Lager
allgemein
paket
stator
mafsal
yuva
genel
Benennung:
Packungszieher
Durchschlag
Bolzen
adı:
paket delgeci
Ketten-Rohrzange +
Ersatzkette
zincirli boru pensesi
+yedek zincir
delgi
pim
W11
W13
Mutter für
Teflonmanschette
teflon mafsal
somunu
Stator
Montierhebel
Bandschlüssel
Bandschlüssel
montaj kolu
şerit anahtarı
şerit anahtarı
stator
1)
Baugröße
boyutu
0015-24
003-12/-24
006-12/-24
012-12/-24
025-12
025-24
05-12
1-6L
05-24
1-6
1-12
2-6L
1-24
2-6
2-12
5-6L
2-24
5-6
5-12
10-6L/15-6LT
5-24
10-6
10-12
17-6L/30-6LT
26-6L/40-6LT
PKZ XX 000
0000 0 X35M0
Siehe W 13
bakınız W 13
WKZ SBD 140
DHS 00 020
0000 0 00000
PKZ XX 000
0000 0 X0FQ0
KRZ XX Z55
0250 0 00000
KEZ XX Z55
0250 0 00000
DHS 00 050
0000 0 00000
BLZ 00 020
0008 0 00000
DHS 00 050
0000 0 00000
BLZ 00 020
0010 0 00000
DHS 00 100
0000 0 00000
BLZ 00 020
0010 0 00000
PKZ XX 000
0000 0 XOHV0
KRZ XX Z55
0300 6 00000
KEZ XX Z55
0300 6 00000
2 Stück
2 adet
MHL XX SA 610
10-24
DHS 00 120
BLZ 00 025
17-6
0000 0 00000
0012 0 00000
17-12
35-6L/55-6LT
52-6L/75-6LT
17-24
52-12
DHS 00 160
BLZ 00 030
35-6
PKZ XX 000
KRZ XX Z55
0200 0 00000
0012 0 00000
35-12
0300 8 00000
70-6L/110-6LT 0000 0 XA01A
KEZ XX Z55
35-24
0300 8 00000
DHS 00 200
BLZ 00 035
70-6
0200 0 00000
0012 0 00000
70-12
130-6L
200-6L
70-18
DHS 00 240
BLZ 00 040
70-24
KRZ XX Z55
0250 0 00000
0015 0 00000
130-6
0301 2 00000
130-12
KEZ XX Z55
202-6L
0301 2 00000
BLZ 00 040
130-24
0015 0 00000
240-12
350-6L
Die Preise sind dem Preisblatt AL.SPTde zu entnehmen / fiyatları fiyat sayfasından bulabilirsiniz: AL.SPTde
1) Gilt nur für Pumpen in Edelstahl Ausführung / yalnızca özel çelik tasarımı ndaki pompalar için geçerlidir
39
WKZ SBD 140
Dokument
Belge
Exzenterschneckenpumpe - Werkzeuge
Eksantrik Dişli Pompaları - Aletler
OM.SPT.01dtr
Blatt
Sayfa
2 (2)
Ausgabe
issue
B / 13.03.02
Empfohlene seepex Werkzeuge
Spezialwerkzeuge
Aufgrund der Ausführung für bestimmte Montagen empfohlen, durch allgemeine norm ierte W erkzeuge
bedingt ersetzbar.
für bestimm te Montagen
unbedingt erforderlich
Tavsiye edilen seepex aletleri
Özel aletler
Bazı tamirler iç in tavsiye edilen tasarımdan dolayı bu aletler standart aletlerin yerine geçer.
bazı tamirler için
mutlaka gerekir
Werkzeug Nr.
W4
Alet No.
zur Montage von: Gelenk
W7
W8
W10
Lager
Schmiernippel
Steckwelle
takma mili
montaj için
gerekli alet:
mafsal
yuva
yağlama
memesi
Benennung:
Montagedorn
Montagehülse
adı:
montaj pimi
montaj kılıfı
Einschlag-hülse Demontage
Werkzeug
kakma kılıfı
sökme aleti
W12
W14
W15
W3
Teflonmanschette
teflon mafsal
Kuppelstangen- Manschette
buchsen
bağlantı çubuğu mafsal
kovanı
Halteband
Montagewerkzeug
montaj aleti
Preßwerkzeug
Montage-platte
Montagewerkzeug
presleme aleti
montaj levhası
montaj aleti
tutma şeridi
Baugröße
boyutu
0015-24
003-12/-24
006-12/-24
012-12/-24
025-12
025-24
05-12
1-6L
05-24
1-6
1-12
2-6L
1-24
2-6
2-12
5-6L
2-24
5-6
5-12
10-6L/15-6LT
5-24
10-6
10-12
17-6L/30-6LT
26-6L/40-6LT
MTD L2 060
M120 0 XXXXX
2)
MTP A7 703
M120 0 002XX
MTD L2 060
MTH M8 060
M500 0 XXXXX M500 0 XXXXX
AZV B2 262
M500 0 XXXXX
MTD L2 060
MTH M8 060
0020 0 XXXXX 0020 0 XXXXX
AZV B2 262
0020 0 XXXXX
MMT M8 060 PWZ C6 060
0020 0 XXXXX 0020 0 XXXXX
MTD L2 060
MTH M8 060
0050 0 XXXXX 0050 0 XXXXX
AZV B2 262
0050 0 XXXXX
MMT M8 060 PWZ C6 060
0050 0 XXXXX 0050 0 XXXXX
MTD L2 060
MTH M8 060
0100 0 XXXXX 0100 0 XXXXX
AZV B2 262
0100 0 XXXXX
MMT M8 060 PWZ C6 060
0100 0 XXXXX 0100 0 XXXXX
AZV B2 262
0140 0 XF5XX
MMT M8 060 PWZ C6 060
0140 0 XXXXX 1400 0 XXXXX
MTD L2 060
MTH M8 060
0140 0 XXXXX 0140 0 XXXXX
ESH N0 000
0000 0 XXXXX
MTP A7 703
M500 0 002XX
10-24
MTD L2 060
MTH M8 060
AZV B2 262
MMT M8 060 PWZ C6 060
17-6
0170 0 XXXXX 0170 0 XXXXX
0170 0 XG0XX 0170 0 XXXXX 0170 0 XXXXX
17-12
35-6L/55-6LT
52-6L/75-6LT
17-24
MTD L2 060
MTH M8 060
MMT M8 060 PWZ C6 060
52-12
0350 0 XXXXX 0350 0 XXXXX
0350 0 XXXXX 0350 0 XXXXX
35-6
35-12
70-6L/110-6LT
35-24
MTD L2 060
MTH M8 060
PWZ C6 060
70-6
0700 0 XXXXX 0700 0 XXXXX
0700 0 XXXXX
70-12
130-6L
200-6L
70-18
MTD L2 060
MTH M8 060
PWZ C6 060
70-24
1300 0 XXXXX 1300 0 XXXXX
1300 0 XXXXX
130-6
130-12
202-6L
PWZ C6 060
130-24
2400 0 XXXXX
240-12
350-6L
Die Preise sind dem Preisblatt AL.SPTde zu entnehmen / fiyatları fiyat sayfasından bulabilirsiniz: AL.SPTde
2) entfällt ab Pumpen-Herstellungsdatum 01.04.93 / 01.04.93 tarihinden (pompa üretim tarihi) sonra gerekmez
40
MHB WH A00
1WHV 0 01000
Kullanım Kılavuzu
TSE Kuru Çalisma Koruma Tertibati
Standart Model
Belge
Belge
ZU.TSE.01tr
Ausgabe
Sayı
C / 17.09.04
Blatt
Sayfa
1 (6)
İçindekiler:
1.0 Genel
5.0 Çalışmaya Hazırlık ve Kullanım
1.1 Giriş
1.2 Etkisi
5.1 Kapatma Sıcaklığının Hassas Ayarları
5.2 Kuru Çalışmadan sonra Kumanda
Cihazının Kilidinin Açılması
5.3 Göstergenin °C’dan °F’a Geçirilmesi
2. Teknik veriler
2.1 Hararet Müşiri
2.2 Şalter Dolabı için TSE Kumanda Cihazı
6.0 Stator Değişimi
3.0 TSE’nin Elektrik Bağlantısı
6.1 Yedek Stator Siparişi
6.2 Bağlantı Ucunun ve Hararet Müşirinin
Sökülmesi / Takılması
3.1 Kurulum Uyarıları
3.2 TSE Kumanda Cihazının Bağlantı Şeması
3.3 Rölelerin Görevleri
7.0 İşlev Hataları
4.0Çalışmaya Hazırlıktan Önce
Alınacak Önlemler
4.1 Pompadaki Sıcaklık Ölçüm Noktasının
Kontrolü
4.2 İşlev Kontrolü
4.3 Kapatma Sıcaklığının Kaba Ayarları
7.1 Genel
7.2 Müşirin Elektrik Devresinde İşlev Kontrolü
7.3 TSE Kumanda Cihazında İşlev Kontrolü
8.0 Ekler
8.1 Çizim 702-000/0000-0-009 __ imal ebatları
006-12 ve 025-6L için
8.2 Çizim 702-000/0000-0-008 __ imal ebatları
025-12 ila 500-6LA için
8.3 TSE Motor Kumandası için
Ek bilgi ZU.TSE.02
8.4 Eski TSE Modeli için Ek bilgi ZU.TSE.03
41
Kullanım Kılavuzu
TSE Kuru Çalisma Koruma Tertibati
Standart Model
1.0
Genel
1.1
Giriş
Eksantrik dişli pompaların genellikle kuru
çalışmaya karşı korunmaları gerekir. Pompanın
kuru çalışması sonucu ana taşıma maddeleri,
yani rotor ve stator arasında oluşan büyük çaptaki
sürtünmelerden dolayı, statorun iç yüzey
sıcaklığı, pompanın devir sayısına bağlı olarak bir
artış gösterir.
İzin verilen azami çalışma ısısının aşılması
durumunda, statorun i,ç yüzeyi yanar ve böylece
bu çalışamaz ve değiştirilmesi gerekir. Bir
eksantrik dişli pompasındaki bu arızalanma
olasılığı, patentli bir TSE kuru çalışmayı
engelleme tertibatı tarafından güvenli bir şekilde
engellenir.
1.2
Etkisi
TSE kuru çalışmayı engelleme tertibatının genel
çalışma prensibi, statordaki sıcaklığı sürekli
olarak kontrol etmesi ve sınır sıcaklığına
varıldığında pompayı kapatması şeklindedir.
Pompanın statoruna takılmış olan NTC hararet
göstergesi ve şalter dolabına monte edilmiş olan
ve kapatma sıcaklığı ayarlanabilen TSE kumanda
cihazı sayesinde, pompanın statorundaki sıcaklık
ayarlanan kapatma sıcaklığıyla karşılaştırılır.
Pompanın kuru çalışması ve statordaki sıcaklığın,
ayarlanan kapatma değerine kadar çıkması
durumunda, TSE kumanda cihazındaki iki röle
devreye girer.
Potansiyelleri serbest olan dalgalı kontaklar
üzerinden pompanın tahrik motoru kapatılır ve bir
arıza mesajı verilir. Kuru çalışma nedeni ortadan
kaldırıldıktan ve stator soğuduktan sonra TSE
kumanda cihazındaki arıza mesajı kapatılabilir ve
pompa yeniden açılabilir.
Hata mesajının giderilmesi sayesinde, kuru
çalışmanın nedeninin kontrol edilmesi ve
giderilmesi olmaksızın kendiliğinden yapılan
yeniden çalıştırmalar engellenir.
2.0
Teknik veriler
2.1
Hararet Müşiri
NTC direnci, statordaki pompanın paslanmaz
çelikten koruma kılıfına monte edilmiştir.
Sıcaklı Direnç
k
Om
°C
0
32.650
10
19.900
20
12.490
25
10.000
30
8.057
40
5.327
50
3.603
60
2.488
Sıcaklı
k
°C
70
80
90
100
110
120
130
140
Belge
Belge
ZU.TSE.01tr
Ausgabe
Sayı
C / 17.09.04
Blatt
Sayfa
2 (6)
Direnç
Om
1.752
1.255
915
678
510
389
301
235
2.2
Şalter Dolabı için TSE Kumanda Cihazı
2.2.1
Teknik veriler
Tip:
SGRTSE 230V AC,
SGRTSE 115V AC,
SGRTSE 24V AC;
SGRTSE 24V DC
Sıcaklık alanı:
0-150°C
Girişler:
NTC hararet müşiri
10 kOm (25°C için) ve
müşir kırılma koruması,
-25°C için
Röle çıkışı:
2 potansiyelsiz değiştirme
kontağı (K1, K2)
Koruma gücü 500 VA,
110-230 V om yükü için
Çalışma gerilimi:
24V, 115V, 230V AC; 24V DC
Güç tüketimi:
maks. 4 V
Müşir devresi:
Rölanti gerilimi maks.
2,5 VDC
Kısa devre cereyanı
maks. 0,5 mA DC
Cihazdaki gösterge:
Arıza/Kuru çalışma
Kapatma sıcaklığı
Stator sıcaklığı
Cihazdaki kumanda:
Kapatma sıcaklığının
ayarlanması
Arıza mesajlarında
sıfırlama
Bölmenin hammaddesi:ABS
Takma:
Standart raya montaj
35 mm DIN 46277/EN
50022 veya vidayla
takma
DIN 46121/43660
Koruma türleri:
Gövde IP 40
Mandal IP 20
Ortam sıcaklığı.:
0-50°C
Ölçümler:
45x75x110 mm (GxYxD)
EMV (89/336/EWG):
CE uyumlu:
EN50081-2
EN50082-2
izin verilen sıcaklık alanı: 0-150°C
Standart direnç: 10 kOm 25°C için
42
Kullanım Kılavuzu
TSE Kuru Çalisma Koruma Tertibati
Standart Model
Belge
Belge
ZU.TSE.01tr
Ausgabe
Sayı
C / 17.09.04
Blatt
Sayfa
3 (6)
3.2
TSE Kumanda Cihazının Bağlantı Şeması
2.2.2
Ölçüler ve Duvara Montaj
NTC
10 k?
4,3
ϑ↑
harici
potansiyel
siz
kontak
çalıştırma
gerilimi
60 75
45
Montaj derinliği = 110 mm
3.0
TSE’nin Elektrik Bağlantısı
3.1
Kurulum Uyarıları
Bağlantı yapmadan ve cihazı çalıştırmadan önce,
şebeke geriliminin tip levhasında belirtilen
nominal gerilimle eşit olup olmadığının kontrol
edilmesi gerekir. Cihazın nominal gerilim alanı +%10 civarındaki şebeke gerilim değişimlerine izin
verilir.
Elektrik bağlantıların, devre şemasına ve yerel
EVU veya geçerli VDE yönergelerine göre
yapılması gerekmektedir.
Cihazın yanlış çalışmasına neden olan şebeke
arızalarında, arızaların oluşmasını önlemek için
gerekli önlemlerin alınması veya arızaların harici
bir şebeke filtresiyle süzülmesi gerekir. Cihazın
tümleşik bir şebeke süzgeci bulunur.
Müşir hatlarının yalıtımlı olarak döşenmeleri
gerekir. Yalıtımım tek tarafının topraklanmış
olması gerekir.
TSE kumanda cihazı, kuru çalışmadan sonra
şalter dolabı kapısından veya uzakta bulunan bir
yerden kilidinin açılması gerekirse, bunun kıskaç
12+13’te bulunan bir düğme (anahtar) yardımıyla
gerçekleşmesi sağlanabilir.
3.3
Rölelerin Görevleri
Mevcut sıcaklık < kapatma sıcaklığı
(arızasız çalışma)
Bağlantı 6-7 ve 9-10 kapalı
Bağlantı 6-5 ve 9-8 açık
mevcut sıcaklık > kapatma sıcaklığı
(arıza/kuru çalışma)
Bağlantı 6-5 ve 9-8 kapalı
Bağlantı 6-7 ve 9-10 açık
Röle K1 ile K2 paralel olarak ayarlanmışlardır ve
aynı zamanda çalışırlar. K1 kapatma koşulu
olarak motor koruma kumandasının içine
yerleştirilir.
K2, arıza müşirine ek bağlantı oluşturmak için
veya işlem hesaplayıcısında yedek olarak
kullanılabilir.
43
Kullanım Kılavuzu
TSE Kuru Çalisma Koruma Tertibati
Standart Model
4.0
Çalışmaya Hazırlıktan Önce Alınacak
Önlemler
4.1
Pompadaki Sıcaklık Ölçüm Noktasının
Kontrolü
Pompanın dönme yönüne ve dolayısıyla taşıma
yönüne bağlı olarak, bağlantı kafası bulunan
hararet müşiri fabrikada aşağıdaki resme göre
hazırlanmıştır.
Pompanın dönüş yönünün değişmesi ve
statorlardan birinin değiştirilmesi durumunda,
sıcaklık ölçüm noktasının önceden belirlenmiş
olan montaj konumunun kontrol edilmesi gerekir.
Hararet müşirinin her zaman, stator ortamının
giriş tarafında takılı olması gerekir, çünkü kuru
çalışma durumunda sıcaklık en çabuk burada
artar.
Belge
Belge
ZU.TSE.01tr
Ausgabe
Sayı
C / 17.09.04
Blatt
Sayfa
4 (6)
4.3
Kapatma Sıcaklığının Kaba Ayarları
TSE kumanda cihazı fabrikadan teslim edildiği
haliyle, 50°C’luk bir kapatma sıcaklığına
ayarlanmıştır. Kuru çalışma başlatıldıktan sonra
mümkün olduğunca kısa kapatma süreleri ve
dolayısıyla pompa statoruna en iyi korumayı
sağlamak için, TSE kumanda cihazındaki
kapatma sıcaklıklarının mümkün olduğunca
düşük olarak ayarlanmaları gerekir.
İlk çalışma hazırlığı için fabrika ayarlarının
değiştirilmemesi gerekir veya daha yüksek
ortam sıcaklıkları için akışkan sıcaklığının
yaklaşık 20-30°C üzerinde olan bir değerin –
aşağıdaki şekilde – ayarlanması gerekir:
Kumanda gerilimini çalıştırın!
Kumanda cihazının kendini test etmesinden
sonra göstergede, en son ayarlanan kapatma
sıcaklığı gösterilir.
P
4.1.1
Standart Model - Pompa "Sola Dönüşlü"
Kısaca basın: Ayarlama moduna
geçiş.
Göstergede art arda “SET
(AYARLANAN)“ ve en son ayarlanan
kapatma sıcaklığı gösterilir.
Kapatma sıcaklığını artırma
Değer önceleri +1° ve yaklaşık 3
saniye sonra +10° atlayışlarıyla artar
4.1.2
Standart Model - Pompa "Sağa Dönüşlü"
reset
P
4.2
İşlev Kontrolü
Uyarı
TSE’nin elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra,
pompanın ilk çalışma hazırlığından önce
aşağıda açıklandığı şekilde bir işlev kontrolünün
uygulanması gerekir:
1+3 kıskacındaki kumanda gerilimini çalıştırın
(TSE kumanda cihazındaki dijital gösterge açılır)
stator
temp.
‘stator temp’ düğmesini basılı tutun
ve sıcaklık değerini okuyun.
Kapatma sıcaklığını azaltma
Değer önceleri -1° ve yaklaşık 3
saniye sonra -10° atlayışlarıyla
değişir
Kısaca basın: Çalışma moduna geri
atlama.
Ayarlanan kapatma sıcaklığı devamlı
belleğe alınır ve göstergede
görüntülenir.
Ayarlama modunda 10 saniye
içerisinde hiçbir tuşa basılmadığı
taktirde, otomatik olarak çalışma
moduna geri atlanır. Ayarlarda
değişiklik yaptıysanız, bu durumda
bu değişiklik geçerli olmaz!
seepex pompası, yapılan bu kaba
ayarla geçici bir süre için (yaklaşık
1 saat) çalıştırılabilir. Bundan sonra,
ayarların No. 5’e göre – kapatma
sıcaklığının hassas ayarlarıdüzeltilmesi gerekir.
Göstergedeki değerle pompadaki
sıcaklık birbirine eşitse, TSE’nin
işlevi verilmiş varsayılır. Değerlerin
farklı olduğu durumlarda, No. 7. –
işlev arızalarına göre davranın.
44
Kullanım Kılavuzu
TSE Kuru Çalisma Koruma Tertibati
Standart Model
5.0
Çalışmaya Hazırlık ve Kullanım
O zaman, çalışan pompada TSE
kumanda cihazında, düğme basılı
tutularak pompadaki çalıştırma
sıcaklığının göstergede
görüntülenmesi sağlanır.
Bunda sonra ise, No. 4.3, 10°C talimatlarına
göre, son kapatma sıcaklığının, görüntülenen
çalışma sıcaklığından yüksek olarak
ayarlanması gerekir.
stator
temp.
DİKKAT
Yapılan tüm ayarlarda, çalıştırmada görülen en
yüksek ortam sıcaklığı dikkate alınmalıdır.
40°C’dan yüksek olan ortam sıcaklıklarında genel
olarak, bu değerin teknik veri sayfasında doğru
verilmiş olup olmadığının ve dolayısıyla da,
rotor/stator-açıklamasında göz önünde
bulundurulup bulundurulmadığının kontrol
edilmesi gerekir. Teknik veri sayfasındaki sıcaklık
bilgileri gerçek değerlere eşit olmadığı taktirde,
seepex’e danışmanız gerekebilir.
ZU.TSE.01tr
Ausgabe
Sayı
C / 17.09.04
Blatt
Sayfa
5 (6)
5.3
Göstergenin °C’dan °F’a Geçirilmesi
Görüntü değişene kadar düğmeyi 10
saniye boyunca basılı tutun.
5.1
Kapatma Sıcaklığının Hassas Ayarları
seepex pompasının, No. 4.3 altında açıklanan
kaba ayarlarla en azından 30-60 dakika
boyunca, statordaki çalıştırma sıcaklığı
dengelenene kadar çalıştırılması gerekir.
Belge
Belge
Seçilen sıcaklık birimi, °C veya °F simgesinin
yanında yanan LED ile gösterilir.
6.0
Stator Değişimi
6.1
Yedek Stator Siparişi
seepex pompası için yedek bir stator siparişi
verildiğinde aşağıdaki uyarıyı dikkate almak
gerekir:
1.4571’deki, TSE müşir kılıfı takılı
olan stator
Pompa, 1.4571’in sürekli olmadığı
çok aşındırıcı maddeler için
kullanıldığı taktirde, 2.4610
(Hastelloy C4) hammaddesinden
yapılmış olan müşir kılıfını sipariş
edin.
DİKKAT
Müşir kılıfı fabrikada çalışmaya hazır bir şekilde
takılmış ve bu nedenle değiştirilemez.
5.2
Kuru Çalışmadan sonra Kumanda Cihazının
Kilidinin Açılması
6.2
Bağlantı Ucunun ve Hararet Müşirinin
Sökülmesi / Takılması
Pompanın kuru çalışması ve statordaki sıcaklığın
artması ve TSE kumanda cihazında ayarlanmış
olan sınır sıcaklığını geçmesi durumunda, takılı
röleler düşer ve bu konumda kilitli kalırlar. Pompa
soğuduktan sonra, henüz verilmemiş olan arıza
mesajının (kırmızı LED), aşağıdaki
seçeneklerden biri kullanılarak kapatılması ve bu
şekilde rölelerin açılması sağlanır:
bunun için gerekli çizimler:
- elastik statorlardaki TSE için
Çizim No.: 702-000/0000-0-009 __
Pompa yapı boyutları 006-12 ve 025-6L için
- sabit statorlardaki TSE için
Çizim No.: 702-000/0000-0-005 __
5.2.1
reset
Çizim No.: 702-000/0000-0-008 __
Pompa yapı boyutları 025-12 ila 500-6LA için
TSE Kumanda Cihazında en az
1 saniye boyunca basın
5.2.2
TSE kumanda cihazının çalıştırma gerilimini
(Kıskaç 1-3) kapatın
5.2.3
harici kontakla (sıfırlama düğmesi, asgari 1
saniye için kapalı)
6.2.1
Sökme
Bağlantı kafasının kapağını açın ve hararet
müşirinin bağlantı kablolarını sökün. Kenardaki
vidayı söktükten sonra bağlantı kafasını sarmalı
kılıftan çekip çıkartın. Sarmalı kılıfı döndürerek
statordan çıkartın ve kıskaç vidasını, lastik
halkayı ve hararet müşirini müşir kılıfından
söküp çıkartın. Müşir kılıfı yeniden kullanılmaz
ve bu nedenle, bozuk stator ile birlikte çöpe
atılabilir.
45
Kullanım Kılavuzu
TSE Kuru Çalisma Koruma Tertibati
Standart Model
Belge
Belge
ZU.TSE.01tr
Ausgabe
Sayı
C / 17.09.04
Blatt
Sayfa
6 (6)
6.2.2
Yeniden Takma
7.2
Müşirin Elektrik Devresinde İşlev Kontrolü
No. 6.2.1’e göre sökülen parçaları yeni statora
yeniden takın. Statorun montajı sırasında
sıcaklık ölçüm noktalarının konumlarına da
dikkat etmek gerekir (bakınız No. 4.1).
TSE kumanda cihazındaki hararet müşiri hattı
Kıskaç 14+15’i çözün ve bir direnç ölçüm
cihazına (Multimetre/Om metre) takın.
Bu şekilde tespit edilen elektrik direncin,
pompada mevcut olan sıcaklığa uygun bir
şekilde, tablo değeri No. 2.1’e uygun olması
gerekir. Direnç değerlerinin, nominal değerden
%10’dan fazla sapması durumunda, pompanın
TSE bağlantı ucundaki ölçümü tekrarlayın. Bunun
için, kumanda cihazına giden bağlantı hattını,
pompanın bağlantı kafasından kıskaçla ayırın.
Dorudan pompada bulunan hararet müşirindeki
direnç ölçümlerinde de aynı sapmalar görülürse,
hararet müşirinde bir arıza vardır. Bu durumda,
hararet müşirinin değiştirilmesi gerekir (bakınız
No. 6.2 - 6.3).
Fabrikada takılan ve ayarlanan
müşir kılıfında başka ayarların veya
değişikliklerin yapılması gerekmez.
Koruyucu boruyu (müşir kılıfının taşıma
koruması) çıkartın.
Termistor müşirlerini kıskaç vidasıyla ve lastik
halkayla müşir kılıfının temeline itin ve sabitleyin.
Sarmalı kılıfı iki adet O tipi halkayla statordaki
sarmalı deliğe vidayla takın.
Bağlantı kafasının montajında, termistor müşirinin
bağlantı kablolarını aşağıdan, kıskaç tahtasında
delinen delikten geçirin. Bağlantı kafasını sarmalı
kılıfta sabitledikten sonra, bağlantı kablolarını
mevcut kıskaçlara takın ve bağlantı kafasını
kapatın.
7.0
İşlev Hataları
7.1
Genel
Arıza mesajlarında ve aslında gerçekleşmemiş
olan bir kuru çalışma veya aşırı yüklene sonucu
pompanın kapatılması durumunda, hararet
müşiri, müşir hattı, TSE kumanda cihazı veya
başka elektrik şalter cihazlarında bir arıza
bulunuyor olabilir.
Hararet müşirinde yapılan ölçümden elde edilen
değerlerin doğru olduğu taktirde, hatanın kaynağı,
bağlantı kablosundaki veya bağlantı
kıskaçlarındaki bir arızadır.
7.3
TSE Kumanda Cihazında İşlev Kontrolü
No. 7.22ye uygun olarak yapılan testte hatasız bir
müşir devresi tespit edildiği taktirde, TSE
kumanda cihazında bir arızanın olması
muhtemeldir. Kontrol için, kıskaç 14+15’teki müşir
hattını kesin ve normal bir kömür katmanını veya
aşağıdaki listeye göre bir metal şerit direncini
takın.
Direnç
(Om)
10.000
5.600
2.200
1.000
560
220
TSE kumanda cihazındaki bu
arıza mesajının nedeni,
aşağıdakilerden biri olabilir:
- Müşir veya hat kopması
- kısa devre müşir / hat
- Ölçüm aralığının üzerine
çıkma veya altına düşme
(-25 ... 150°C)
TSE kumanda cihazının ve hararet müşiri de
dahil, müşirin elektrik devresinin kontrol edilmesi
için aşağıdaki yöntemi kullanın:
Anahtar Sıcaklık
°C
25
39
63
87
107
143
1+3 kıskacındaki kumanda gerilimini çalıştırın
(TSE kumanda cihazındaki dijital gösterge açılır)
stator
temp.
‘stator temp’ düğmesini basılı tutun
ve sıcaklık değerini okuyun.
Okunan değerin, kullanılan dirence atanan
çalıştırma sıcaklığına eşit olması gerekir.
Göstergenin 5-10°C’den fazla olan sapmalarında
veya göstergenin bulunmadığı taktirde, tamir için
TSE kumanda cihazının kullanılması gerekir.
46
47
s
Benennung
Pos.
item
poste
Übersetzungsliste-TSE-Pumpenseitige Teile
Translation list-TSE-Pumpsided parts
Çeviri listesi-TSE pompa tarafýndaki parçalar
d
e
description
S
Adý
Dokument
belge
SL.TSE.01def
Blatt
sayfa
1 (1)
Datum
date
25.09.96
f
TSE Pumpenseitige Teile
Pumpe-Baugröße
für elastische Statoren
TSE pumpsided parts
pump size
for elastic stators
TSE pompa tarafýndaki parçalar
pompa boyutlarý
elastik statorlar için
650
651
652
653
653
Anschlußkopf
O-Ring
Gewindehülse
Thermistorfühler
Thermistor-Fühlerschraube
connection head
o-ring
screw socket
thermistor sensor
thermistor sensor screw
baðlantý kafasý
O tipi halka
vida kýlýfý
temistor müºiri
temistor müºiri vidasý
654
655
656
Klemmschraube
Gummiring
Fühlerhülse
Elektrischer Anschluß siehe
TSE-Betriebsanleitung
clamping screw
rubber ring
sensor sleeve
Electric connection see
TSE operating instructions
kýstýrma vidasý
lastik halka
müºir oluðu
elektrik baðlantý bakýnýz
TSE kullaným kýlavuzu
Größe
Typ
für feste Statoren
für die Montage erforderliches
Werkzeug
(nur bei Statoren in
Doppelmantelausführung)
size
type
for firm stators
tool necessary for assembly
boyut
tip
sabit statorlar için
montaj için gerekli
alet
(yalnýzca çift manto modelindeki
statorlar için)
(only for stators in
double jacket design
48
Frekans Modülatörlerinin Elektrikli
Baðlantýsý
Belge
Belge
TI.FRU.01tr
Ausgabe
Sürüm
A / 13.03.02
Blatt
Sayfa
1 (2)
1.
Pompanýn Tahrik Motorunun Frekans Modülatörüne Baðlanmasý
Frekans modülatörünün kurulumu ve çalýþmaya hazýrlanmasý sýrasýnda, üreticinin kullaným kýlavuzunda belirttiði
teknik bilgilere ve uyarýlara uyun!
Yanlýþ motor baðlantýsý sonucu motorun verimi çok düþer! Bundan dolayý, pompa hiç çalýþmayabilir veya teknik
veri sayfasýnda belirtilen çalýþma noktasýna varýlamayabilir.
Aþaðýdaki tabloda, standart motorlarýn ve frekans modülatörlerinin en uygun baðlantý þekli belirtilmiþtir:
Motor Tipi Levhasýndaki Bilgiler
(Motorun Standart Gerilimi / Devre
Biçimi)
230 V % / 400 V Y
230 V % / 400 V Y
400 V % / 690 V Y
Frekans
Modülatörünün
ªebeke Gerilimi
1 x 230 V AC
3 x 400 V AC
3 x 400 V AC
1.1
PTC Hararet Müºiri bulunan Standart Üç Faz
Akýmlý Kýsa Devreli Rotor Motorlar
Frekans
Modülatörünün
Baþlangýç Gerilimi
3 x 0 ila 230 V
3 x 0 ila 400 V
3 x 0 ila 400 V
Motor Baðlantýsý
Üçken (Delta)
Yýldýz
Üçken (Delta)
%
Y
%
1.2
Ek Basýnçlý Havalandýrmasý Bulunan Motorlar
Basýnç havalandýrmasýnýn baðlanmasý,
havalandýrma kaportasýnýn kutup plakasýnda ayrý
olarak, basýnç havalandýrmasýnýn tip levhasýnda
belirtilen bilgiler doðrultusunda veya ayrý bir baðlantý
planýna göre gerçekleþir.
Delta (Üçken) Devre
1.3
Frekans Modülatörünün Ayarlanmasý
Üreticiye baðlý olarak, çeþitli devir sayýsý-tork için
karakteristik eðriler (iþletim türleri) ayarlanabilir.
Bu parametreyle motor, iº makines inin (pompanýn)
devir sayýsý-tork davranýþýna göre ayarlanýr.
Motor Kutup Plakasý
Eksantrik diþli pompalarýnda besleme basýncý ayný
kaldýðýnda, normal tork tüm devir sayýsý alaný
boyunca aþaðý yukarý sabittir. Pompanýn
çalýþtýrýlmasý için daha yüksek bir tork (ayýrma torku)
gerekir. (Ayrýntýlý bilgiler için teknik veri sayfasýna
bakýn)
Yýldýz Baðlantý
Çoðu frekans modülatörünün kullaným kýlavuzunda
pompalar için tavsiye edilen karakteristik eðri
normalde, geometrik olarak artan iºletim torku
bulunan santrifüj pompalarý için geçerlidir. Bu
karakteristik eðri, eksantrik diþli pompalar için uygun
deðildir.
Bu nedenle, frekans modülatöründe aþaðýdaki
karakteristik eðrilerden birinin ayarlanmasý gerekir.
Motor Kutup Plakasý
49
Frekans Modülatörlerinin Elektrikli
Baðlantýsý
1.3.1
Þebeke Frekansýnýn Altýnda Çalýþan Gerilim
Frekansý Karakteristik Eðrilerinin Kumandasý
ªebeke
ªebeke
ªebeke
1.3.2
Þebeke Frekansýnýn Üstünde Çalýþan Gerilim
Frekansý Karakteristik Eðrilerinin Kumandasý
ªebeke
ªebeke
ªebeke
Pompanýn çalýþtýrýlmasý sýrasýnda, daha yüksek olan
ayýrma torkundan kaynaklanan sorunlarýn çýkmasý
durumunda, bunlarýn giderilmesi için U min- veya
baþlatma takviyesi cereyanýnýn ayarlarý artýrýlabilir.
Aþýrý ýsýdan dolayý motor arýzalanabileceði için,
gerekli parametrelerin ayarlanmasý sýrasýnda,
kullaným kýlavuzunda belirtilen talimatlara göre
hareket edilmelidir.
Bunlarýn dýþýnda yapýlacak olan ayarlar için, frekans
modülatörünün kullaným kýlavuzuna baþvurun!
50
Belge
Belge
TI.FRU.01tr
Ausgabe
Sürüm
A / 13.03.02
Blatt
Sayfa
2 (2)
Option
Overpressure Protection Device
Dokument
document
ZU.MME.01e
Ausgabe
issue
A / 03.09.02
Blatt
sheet
1 (6)
This option is applicable for:
Threaded ring housings made of plastic
without (PK) or with oil filling (PKOe)
Index:
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
General
Safety notes
Description / Technical details
Installation and assembly
Electrical connection
1.0
General
2.0
Safety notes
An overpressure protection is a protective device
safeguarding the pump against an inadmissible
pressure.
2.1
General
1.2
Use / Application
The seepex pump works acc. to the the positive
displacement principle. The operation of the pump
against an inadmissibly high pressure due to closed
shut-off devices, a high pressure loss in the pipework
or product deposits leads to the destruction of the
pump, its drive, the pipework and/or the downstream
equipment.
For this reason, every progressive cavity pump has to
be protected against an inadmissible overpressure.
General information can be taken from the
document OM.SAF.01 included in this
operating instruction.
The measuring range of the overpressure
protection has to cover the pressures.
2.2
Operator
Before disassembly of the overpressure protection,
please ensure that the pipework is unpressurized.
1.3
Warranty
1.3.1
Application
A use of this device that varies from the
specifications in the data sheet is not admissible.
seepex does not assume any warranty for a damage
that may occur due to the nonobservance of these
details.
1.3.2
Maintenance
A maintenance acc. to instructions is a prerequisite
for the reliable operation. For this reason, the
maintenance staff should have this operating
instruction and carefully follow it. seepex does not
assume any responsbility for a damage which may
occur by the nonobservance of this operating
manual.
51
Option
Overpressure Protection Device
Dokument
document
ZU.MME.01e
Ausgabe
issue
A / 03.09.02
Blatt
sheet
2 (6)
3.0
Description / Technical data
3.1
Description of the diaphgram pressure gauge
Diaphgram contact pressure gauges with a horizontal diaphragm are suitable for the
measuring of either a positive or negative pressure.
3.1.1
Design
The overpressure protection consists of the following components:
1
2
Pressure gauge
2A
Screw plug
2B
Vent screw (Blow out)
Connector
Adjusting wrench
Measuring flange
3
4
5
2A / 2B
1
3
4
5
3.1.2
Dimensional drawing of the diaphgram pressure gauge
B
r
a
m
t
x
NG
o
d
f
DN
d2
g
k
d1
Measuring
flange
ø d 1)
100
1)
2)
Mass (approx.)
DN
d1
d2
f
g
h ±2
k
t
X
25
115
68
2
4xM122)
111
85
12
50
165
102
3
4xø18
101
125
-
Rated quantity of measuring flange
incl. locking screw M12 x 35 upon request
52
PK 100
PKG 100
30
3,05
3,4
20
3,65
4,0
Option
Overpressure Protection Device
Dokument
document
ZU.MME.01e
Ausgabe
issue
A / 03.09.02
Blatt
sheet
3 (6)
3.2
Technical data
3.2.1
Diaphragm pressure gauge with limit signal transmitter, threaded ring housing
made of plastic without (PK) or with oil filling (PKOe)
Example:
PKOe
PKOe
100
-
2
100
2
=
=
=
Diaphragm contact pressure gauge with oil filling
Rated quantity of orifice flange
Lower orifice flange (refer to table)
without filling
with filling
Type:
PK
PKOe
Rated quantity
100
Precision class
1,6 (DIN EN 837-3)
Indicating range
0-10 bar to 0-25 bar
Range of application
Permanent load: scale end value of changing load: 0.9 times the scale end value
Overpressure safety
5 times the scale end value, max. 40 bar
Liquid filling
without
special oil
Admissible
up to 100°C available as standard
temperature range
Enclosure
IP 45
Index
-2
Lower orifice flange
-3
Lower orifice flange made of 1.4571, diaphragm either made of 1.4571 or Duratherm
Lower orifice flange made of st. PTFE lined, diaphragm either made of 1.4571 or Duratherm with a PTFE foil,
-4
quality class 2.5
3.2.2
Limit signal transmitter
Limit signal transmitters either close or open electric circuits or pneumatic switching
circuits over a contact arm moved via the actual value pointer.
Electromagnetic limit signal transmitter – magnetic snap contact
Nominal insulation voltage
Nominal operating voltage
Breaking capacity
Nominal operating current
Contact making material
Ambient temperature
61-300 V
max. 250 V
30 W / 50 VA
Current at make or cutoff current 1.0 A, constant current 0.6 A
Silver nickel (AG80Ni20) 3 mü gold plated
-20°C to +60°C
Switching function
The possible switching functions are shown in the below table.
The type code M refers to the magnetic snap contact.
The code number 2 refers to the switching function "Break contact in case the nominal
value is exceeded in clockwise direction"
Basic circuit
Switching function/
Control behaviour for
pointer movements in
clockwise direction
Code number
Magnetic skip
Limit signal transmitter with only one limiting value
Break contact
M2
Limit signal transmitter with two limiting values
1st and 2nd limit
value
Break contact
M22
53
Option
Overpressure Protection Device
Dokument
document
ZU.MME.01e
Ausgabe
issue
A / 03.09.02
Blatt
sheet
4 (6)
3.2.3
Pulse controlled multifunctional relay MSR
3.2.3.1
General
Multifunctional relays increase the breaking capacity which is restricted to 30 W relating to the magnetic
snap contact.
Additionally they shall prevent sparks between the contacts from arising during switching which would result
in a dissolution of the oil.
3.2.3.2
Technical data – Multifunctional relay MSR
für one magnetic snap contact................MSR 010
für two magnetic snap contacts ..............MSR 020
Additional energy
Additional energy:
230 VAC, + 6...-10%, 50-60 Hz
115 VAC, + 6...-10%, 50-60 Hz
24 VDC, +15...-10%
Power consumption:
type 6 VA
Control signals
Impulse control voltage
Quiescent period :
Switching threshold:
Input driving-point:
Specific and contact resistances:
35-40 VDC
0,5 ms / 50 ms
±20%
9,7 VDC
±10%
3300 Ohm, 100 nF ±20%
max. 4700 Ohm, 47 nF
Outputs
Relay output:
Slow operation / fall-delay time:
Contact material:
Rated operating current:
acc. to working class Ie
Breaking capacity:
Short circuit :
Elektr. service life at Ie:
Mech. lifetime:
Change-over contact without potential
10 ms / 450 ms ±20% +50ms
AgCdO or AgNi+Au
AC 1:250 V/8A
DC 1:250 V / 0,3A
AC 13:250 V/3A DC 13:250 V / 0,1A
max. 1860 VA min. 24 V; 100 mA
F10A (max. short circuit current < 100 mA)
105 hystereses at 6 circuits /min
107 hystereses (without load)
Voltage orifice
only for external equipment, e.g. sensor supply,
LED displays 24 VDC ±10%
lmax 20 mA, conditionally short-circuit proof
Application range
Rating insulation voltage:
Overvoltage class:
Contamination level:
Enclosure
Temperature range:
Casing material:
Attachment:
Connection diameters:
Overvoltage class
250 VAC
III
2 / EN 50178
IP / EN 60529
0-70°C
Polyamide 6.6, color: red/black
Standard rail 35 x 7,5 DIN 50022
2
0,5-2,5 mm
III
54
Option
Overpressure Protection Device
3.2.3.3
Binder connection, wiring diagram – Multifunctional relay MSR
Type MSR 010
for single limit values
(relay output: one change-over contact without
potential)
Type MSR 020
for double limit value
(relay output: two change-over contacts without
potential)
3.2.3.4
Modular mimic display – multifunctional relay MSR
1
~
Ue
=
=
=
4
3
U
=
Uo
1
2
3
2
Rel.
U
Limit value switch
Contact device
Mains supply circuit
Pulse generator
Voltage follow-up controller
4 =
Ue =
Uo =
Switching amplifier
Supply voltage output
Direct voltage output
55
Dokument
document
ZU.MME.01e
Ausgabe
issue
A / 03.09.02
Blatt
sheet
5 (6)
Option
Overpressure Protection Device
4.0
Installation
Dokument
document
ZU.MME.01e
Ausgabe
issue
A / 03.09.02
Blatt
sheet
6 (6)
After pressure adjustment:
Remove the adjusting key (4) and insert it into the
connector (3)
4.1
General
3
4
4
The overpressure protection has directly to be
installed in the discharge pipe of the pump.
CAUTION
No shut-off device is admissible between the pump
and the overpressure protection.
4.3
Vent screw (Blow out) (2B) - Assembly
4.3.1
General
For reasons of security, the manufacturer
recommends to install a vent screw (Blow out) (2B).
4.2
Adjustment of limit pressure
4.3.2
Vent screw (Blow out) (2B) – Installation
Draw off the adjusting key (4) at the connector (3).
3
4
4
Dismount the screw plug (2A).
Insert the vent screw (Blow out) (2B).
The vent screw (Blow out) (2B) is attached
loosely.
2B
2A
•
•
Push the adjusting key (4) in the opening of
the gauge (1)
Adjust the limit pressure with the adjusting key
(4) still pushed.
4
1
5.2
Electrical connection
4
The binders of the connector are numbered acc. to
the wiring diagrams. A protective conductor binder
is existing. The connector is equipped with a screwed
cable gland M20x1.5 with strain relief.
More details can be taken from Point 3.2.2.
56
5
6
4
3
1
2
s
S
Kullanım Kılavuzu
Eksantrik Vidalı Pompa
Üretici Belgeleri/Sağlayıcı
10.
Üretici Belgeleri/Sağlayıcı
57
Belge
Belge
OM.MDS.01tr
Blatt
Sayfa
1 (1)
Ausgabe
Sürüm
A / 14.03.02
RF
RT
ECE
Komponentenverzeichnis Getriebe
Gearbox Components List
Liste des Pieces Reducteur
RF_/2/M_ RF_/2/PAM_ RF_/2/ECE
RT_/2/M_ RT_/2/PAM_ RT_/2/ECE
Dokument
document
BA.SPA.22def
Ausgabe
issue
B / 03.05.00
Blatt
sheet
1 (2)
Komponentenverzeichnis Getriebe
Gearbox Components List
Liste des Pieces Reducteur
RF_/2/M_ RF_/2/PAM_ RF_/2/ECE
RT_/2/M_ RT_/2/PAM_ RT_/2/ECE
d
Komponentenverzeichnis
Getriebe
RF_/2/ RT_/2/
Benennung
Stck. Pos. Stck. / Pos.
1
1
*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
*
1
1
1
1
1
*
1
*
1
1
1
6
1
1
*
2
46
47
48/49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58
59
60
61
62
63
Gehäuse Getriebe RT
Gehäuse Getriebe RF
Standstopfen + Dichtung
Abtriebswelle
Lager
Paßfeder
Abtriebszahnrad
Sicherungsring
Lager
Dichtring
Paßfeder
Lager
Lager für Gehäuse RF
Abtriebsritzel
Lager
Paßfeder
Zwischenlager
Zylinderschraube mit
Innensechskant
64 Zylinderstift
65 Sicherungsring
66 Sicherungsring
67 Abstandstück
68 Zahnrad 1. Untersetzung
69 Sicherungsring
70 Getriebedeckel
71/72 Einfüllstopfen + Dichtung
73/74 Ablaßstopfen + Dichtung
75 Antriebswelle (hohl)
75 Antriebswelle (Ritzelträger)
76 Ritzel 1. Untersetzung
77 Sicherungsring
78 Lager
79 Sicherungsring
80 Paßfeder
81 Sicherungsring
82 Lager
83 Sicherungsring
84 Lagerbuchse
85 Zylinderschraube mit
Innensechskant
86 Dichtring
87 Dichtung
88 Zylinderschraube mit
Innensechskant
89 Zylinderstift
*
Stückzahl nach Baugröße
Dokument
document
BA.SPA.22def
Ausgabe
issue
B / 03.05.00
Blatt
sheet
2 (2)
e
Components List
Gearbox
RF_/2/ RT_/2/
denomination
Qty. / item
Liste des Pieces
Reducteur
RF_/2/ RT_/2/
désignation
Qté. / Poste
f
RT gearbox casing
RF gearbox casing
Oil level plug + seal
Output shaft
Bearing
Key
Output gear
Circlip
Bearing
Oil seal
Key
Bearing
Bearing for RF casing
Output pinion
Bearing
Key
Intermediate support
Allen bolt
Carter réducteur RT
Carter réducteur RF
Bouchon de niveau + joint
Arbre de sortie
Roulement
Clavette
Engrenage lent
Circlip
Roulement
Joint étanche
Clavette
Roulement
Roulement pour carter RF
Pignon lent
Roulement
Clavette
Support intermédiaire
Vis à six pans creux
Dowel
Circlip
Circlip
Spacer collar
First reduction gear
Circlip
Gearbox cover
Filler plug + seal
Drain plug + seal
Input shaft (hollow)
Input shaft (pinion carrier)
First reduction pinion
Circlip
Bearing
Circlip
Key
Circlip
Bearing
Circlip
Bearing support bushing
Allen bolt
Goupille de repère
Circlip
Circlip
Entretoise
ère
Engrenage 1 réduction
Circlip
Couvercle réducteur
Bouchon de chargement + joint
Bouchon de vidange + joint
Arbre d'entrée (creux)
Arbre d'entrée (porte-pignon)
ère
Pignon 1 réduction
Circlip
Roulement
Circlip
Clavette
Circlip
Roulement
Circlip
Douille porte-roulement
Vis à six pans creux
Oil seal
Gasket
Allen bolt
Joint étanche
Joint
Vis à six pans creux
Dowel
number of pieces acc. to size
Goupille de repère
n° des pièces suivant dimensions
RF
BA.SPA.22def
RT
Komponentenverzeichnis Getriebe
Gearbox Components List
Liste des Pieces Reducteur
RF_/2/M_ RF_/2/PAM_
RT_/2/M_ RT_/2/PAM
Dokument
document
BA.SPA.23def
Ausgabe
issue
B / 03.05.00
Blatt
sheet
1 (2)
Komponentenverzeichnis Getriebe
Gearbox Components List
Liste des Pieces Reducteur
RF_/2/M_ RF_/2/PAM_
RT_/2/M_ RT_/2/PAM
d
Komponentenverzeichnis
Getriebe
RF_/2/ RT_/2/
Benennung
Stck. Pos. Stck. / Pos.
1
1
*
1
1
1
1
*
*
*
*
*
1
1
6
90
91/92
93/94
95
96
97
98
98
99
100
101
102
103
104
105
*
*
106
107
2
108
*
Getriebedeckel
Einfüllstopfen + Dichtung
Ablaßstopfen + Dichtung
Sicherungsring
Lager
Sicherungsring
Motormuffe (hohl)
Motormuffe (Ritzelträger)
Sicherungsring
Lager
Sicherungsring
Sicherungsring
Dichtring
Motoranschlußflansch
Zylinderschraube mit
Innensechskant
Zylinderstift
Zylinderschraube mit
Innensechskant
Zylinderstift
Stückzahl nach Baugröße
Dokument
document
BA.SPA.23def
Ausgabe
issue
B / 03.05.00
Blatt
sheet
2 (2)
e
Components List
Gearbox
RF_/2/ RT_/2/
denomination
Qty. / item
Liste des Pieces
Reducteur
RF_/2/ RT_/2/
désignation
Qté. / Poste
f
Gearbox cover
Filler plug + seal
Drain plug + seal
Circlip
Bearing
Circlip
Motor sleeve (hollow)
Motor sleeve (pinion carrier)
Circlip
Bearing
Circlip
Circlip
Oil seal
Motor mounting flange
Allen bolt
Couvercle réducteur
Bouchon de chargement + joint
Bouchon de vidange + joint
Circlip
Roulement
Circlip
Manchon moteur (creux)
Manchon moteur (porte-pignon)
Circlip
Roulement
Circlip
Circlip
Joint étanche
Bride accouplement moteur
Vis à six pans creux
Dowel
Allen bolt
Goupille de repère
Vis à six pans creux
Dowel
number of pieces acc. to size
Goupille de repère
n° des pièces suivant dimensions
Schmierstoffmenge Getriebe
Quantities of lubricant in gear units
Quantité de lubrifiant contenu dans
les réducteurs
Dokument
document
BA.SPA.98def
Blatt
sheet
1 (1)
Ausgabe
issue
D / 16.08.00
Getriebe R1 / R1 gear units / Réducteurs R1
Getriebegröße
gear unit size
dimension réducteur
Montageposition / Schierstoffmenge
Mounting position / Lubricant Q.TY
Position de Montage / Q.TE Lubrifiant
B3 - B5
V1 - V5
Öl 1)
Fett
oil 1)
RF40/1 - RM40/1 - RT40/1
RF50/1 - RM50/1 - RT50/1 (SRF05/1) (SPRF05/1)
RF63/1 - RM63/1 -RT63/1 (SRF10/1)
RF80/1 - RM80/1 - RT80/1 (SRF20/1)
RF100/1 - RM100/1 - RT100/1 (SRF30/50/1)
RF125/1 - RM125/1 - RT125/1 (SRF100/1)
2)
Öl 1)
Fett
Schmierstofftyp
Lubricant type
Type de lubrifiant
Marke
Brand
Marque
Blasia 220
Agip
Schmierstofftyp
Lubricant type
Type de lubrifiant
Marke
Brand
Marque
Blasia 220
Agip
2)
Grease 2)
oil 1)
Grease 2)
d'huile 1)
Graisses 2)
d'huile 1)
Graisses 2)
0,20 l
0,25 l
0,50 l
1,00 l
1,75 l
2,75 l
0.200 kg
0.350 kg
0.600 kg
1.000 kg
1.600 kg
2.500 kg
0,20 l
0,50 l
0,75 l
1,25 l
2,25 l
3,00 l
0.260 kg
0.450 kg
0.800 kg
1.300 kg
2.100 kg
3.300 kg
Getriebe R2 / R2 gear units / Réducteurs R2
Getriebegröße
gear unit size
dimension réducteur
Montageposition / Schierstoffmenge
Mounting position / Lubricant Q.TY
Position de Montage / Q.TE Lubrifiant
B3 - B5
Öl 1)
oil 1)
RF40/2 - RM40/2 - RT40/2
RF50/2 - RM50/2 - RT50/2
RF63/2 - RM63/2 - RT63/2
RF80/2 - RM80/2 - RT80/2
RF100/2 - RM100/2 - RT100/2
RF125/2 - RM125/2 - RT125/2
V1 - V5
Fett
2)
Öl 1)
Fett
2)
Grease 2)
oil 1)
Grease 2)
d'huile 1)
Graisses 2)
d'huile 1)
Graisses 2)
0,40 l
0,80 l
1,65 l
3,50 l
6,50 l
12,00 l
0.300 kg
0.550 kg
1.000 kg
-
0,50 l
1,10 l
2,00 l
4,00 l
8,00 l
14,00 l
0.400 kg
0.700 kg
1.300 kg
-
Öl-Eigenschaften / Oil Specifications / Caractéristicques de l'huile
Agip Blasia 220
eingefüllt bei Lieferung / filled before supply / remplie avant la livrasion
Lebensdauer / lifetime / durée de vie
Dichte bei 15°C
Flammpunkt
Stockpunkt
kinematische Viskosität bei 40°C
kinematische Viskosität bei 100°C
Viskositätsindex
Farbe
Density at 15°C
Flash point
Flow point
operating viscosity at 40°C
operating viscosity at 100°C
Viscosity index
Colour
Densité à 15°C
Point d'éclair
Point d'écoulement
Viscosité cinématique à 40°C
Viscosité cinématique à 100°C
Indice de viscosité
Couleur
kg/m³
°C
°C
cSt
cSt
Verschiedene empfohlene Öl-Typen / Recommended types of grease / Types d'huile conseillées
Omala Oil 220
Mobilgear 630
Spartan EP 220
Energol GR-XP 220
Alpha max 220
Shell
Mobil
Esso
BP
Castrol
Verschiedene empfohlene Fett-Typen / Recommended types of grease / Types de graisses conseillées
Atina Grease O
Simmia Grease O
FGL
Nebula EP O
GR MU/EP O
1) ab / from / du 10/99
IP
Shell
BP
Esso
Agip
2) bis / till / jusque 9/99
985
245
-15
220
Installation und Wartung
Installation and Maintenance
Installation et Entretien
Installation
Bei der Installation müssen die folgenden Punkte beachtet werden:
- Richten Sie Motor und Untersetzungsgetriebe sowie Untersetzungsgetriebe und
Arbeitsmaschine aus.
- Montieren Sie das Aggregat so, daß bei der Arbeit keine Virbrationen auftreten.
- Bearbeiten Sie die Teile, die auf die Wellen aufgezogen werden, mit Toleranz
ISO H7, um unbehebbare Beschädigungen des Aggregates bei der Montage zu
vermeiden.
- Das Aggregat wird mit einer witterungsbeständigen Schutzlackierung versehen; bei
besonders aggressiven Umgebungen sind weitere Speziallackierungen vorzunehmen.
Dabei sind die Außenränder der Dichtungsringe zu schützen, um ein Austrocknen und
damit Rißbildung und Ölaustritte zu vermeiden.
- Installieren Sie das Aggregat nicht in von der Bestellung abweichenden Positionen, da
unterschiedliche Montagepositionen verschiedene Positionen für Einfüll- und
Ablaßöffnungen und Schauglas vorsehen.
- Reinigen Sie das Aggregat vor der Montage gründlich und behandeln Sie die
metallischen Kontaktflächen mit einem geeigneten Schutzmittel, um eine Oxydation und
damit ein Blockieren der Teile selbst zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich bei der Inbetriebnahme, daß die elektrische Anlage über einen
Schütz zur Vermeidung von Motorschäden verfügt.
- Vergewissern Sie sich, daß die auf dem Typenschild des E-Motors eingeprägte
Betriebsspannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Vermeiden Sie bei der Montage Schläge, die die Lager und die angrenzenden
Dichtungsringe unbehebbar beschädigen könnten.
- Für die Montage von Riemenscheiben, Kupplungen, Räderpaaren oder Kettenritzeln auf
An- und Abtriebswellen die Gewindebohrungen am Ende der Welle benutzen.
Wichtig:
Um Beschädigungen zu vermeiden darf das Bedienungs-Handrad des Verstellgetriebes
nicht gedreht werden, wenn dieses sich nicht in Betrieb befindet.
Wartung
Falls Überlastungen, Stöße oder Blockierungen während des Betriebes zu erwarten sind, so
sind bei der Installation auch Sicherheitskupplungen anzubringen. Alle Größen der Getriebe
der Serie R1 und R2 werden mit einer Lebensdauer Ölschmierung geliefert. Vor einer neuen
Ölfüllung (Ölsorte siehe BA.SPA.98 ) muß das Innere der Einheit durch gründliches Spülen
gereinigt werden.
Das Verstellgetriebe besteht vollkommen aus Metall und erfordert daher eine ständige
Schmierung. Die Schmierung des Verstellgetriebes erfolgt durch Öleinspritzung. Nach
Anbau des Verstellgetriebes an die Arbeitsmaschine muß überprüft werden, ob das Öl bei
stehendem Verstellgetriebe bis zur Mitte des Schauglases steht; falls dies nicht der Fall ist,
Öl nachfüllen, bis der Stand erreicht ist. Falls das Verstellgetriebe in feuchten Umgebungen
für eine längere Zeit nicht benutzt wird, so ist es zum Schutz der inneren Teile vollständig
mit Öl zu füllen; bei Wiederinbetriebnahme den Ölstand wieder auf den richtigen Stand
bringen. Falls möglich, die Aggregate nicht in geschlossene Gehäuse einbauen, damit für
einen natürlichen Wärmeaustausch eine gute Lüftung gewährleistet ist.
Die Verstellgetriebe werden mit Ölfüllung als Lebensdauerschmierung geliefert. Alternativ
kann ATF Dexron II ( siehe BA.SPA.97 ) verwendet werden, jedoch ist dieses Öl alle 1000
Betriebsstunden zu wechseln.
Dokument
document
BA.SPA.99def
Ausgabe
issue
C / 10.08.00
Blatt
sheet
1 (3)
Installation und Wartung
Installation and Maintenance
Installation et Entretien
Installation
The following conditions must be observed for installation:
- make sure that the motor and gear unit, and the gear unit and driven machine are
correctly aligned.
- fit the unit in such a way as to eliminate vibration during operation.
- machine the parts to be keyed to the shafts with tolerance to ISO H7 to avoid the risk of
having to force fit and consequentely cause irreparable damage to the unit during
installation.
- the unit is painted with a protective coating designed to withstand atmospheric
conditions; in the case of particularly aggressive environments it should be protected with
further coatings, which must be applied after covering the outer edge of the oil seals to
avoid the risk of the solvent attacking the rubber with consequent perishing and oil leaks.
- do not install the unit in mounting positions other than the one that was ordered. This is
because different mounting positions require different positions for oil filler, drain and
level plug.
- clean the metal contact surfaces carefully and treat with suitable protective agents before
assembly, thereby preventing oxidation and consequent seizure.
- before starting up make sure that the electrical plant is fitted with a thermal overload
circuit breaker so as to prevent possible damage to the motor.
- check that the supply voltage marked on the motor's data plate is the same as the
electrical mains voltage.
- do not strike the unit during installation as this could result in irreparable damage to the
bearings and oil seals in the area of the impact.
- when mounting pulleys, couplings, gears or chain pinions on the high or low speed
shafts, use the tapped holes at the shaft end.
Important:
Do not attempt to turn the variator speed control knob when the unit is at standstill as this
could result in breakage.
Maintenance
If the anticipated duty involves possible overload, shocks or sudden stops when the unit is
running, appropriate safety coupling must be installed. All sizes of series R1 and R2 are
supplied filled with long-life lubricant. Carefully flush the inside of the casing before pouring
in the new oil (for type of oil refer to BA.SPA.98).
All moving parts inside the variator are made of metal and therefore require constant
lubrication. The variator utilizes oil-splash or oil-jet type lubrication.
Once the unit has been mounted to the driven machine, check that the oil appears half-way
up the level indicator when at a standstill. If this is not the case, proceed to top up the oil
until the correct level is reached.
If the gear unit or variator is to be left idle for a long period of time, especially in high
humidity conditions, fill it completely with oil to protect the internal components. The correct
oil level for normal duty should be restored when the unit is to be put back into service. If
possible, avoid enclosing the unit in containers mounted so as to ensure free air flow around
the casing so that heat exchange can take place under natural conditions. The variators are
supplied filled with oil as lifetime lubrication. As an
alternative, ATF Dexron II can be used (refer to BA.SPA.97). However, this oil has to be
changed every 1000 hours of duty.
Dokument
document
BA.SPA.99def
Ausgabe
issue
C / 10.08.00
Blatt
sheet
2 (3)
Installation und Wartung
Installation and Maintenance
Installation et Entretien
Installation
Pour une installation correcte, les conditions suivantes sont à remplir:
- Assurer l' alignement entre le moteur et le réducteur et entre le réducteur el la machine.
- Monter le réducteur de façon à ce qu'il ne subisse aucune vibration pendant la phase de
travail.
- Usiner les parties devant être calées sur les arbres avec tolérance ISO H7, pour éviter
de forcer et donc d' endommager irrémédiablement le réducteur en phase de montage.
- Le réducteur est livré peint avec une couche de protection résistante aux agents
atmosphériques. En cas d' ambiances notamment agressives, d'autre couches spéciales
sont nécessaires, en veillant à protéger le bord extérieur des bagues gratte-huile pour
éviter que le caoutchouc sèche en causant des pertes.
Ne pas installer le groupe en des positions de montage différentes par rapport à celles
de la commande, étant donné que des positions de montage différentes prévoient des
positions diverses des bouchons de chargement, de vidange et du niveau de l' huile.
Nettoyer soigneusement et traiter avec des substances protectrices appropriées les
parties métalliques de contact avant le montage, afin
d' éviter toute oxydation et par conséquent le grippage de celles-ci.
- Vérifier lors de la mise en service que l' installation électrique soit équipée de protection
thermique afin d'éviter tout dommage au moteur.
- Vérifier que la tension d' alimentation figurant sur la plaquette du moteur électrique
corresponde à celle du secteur.
- Eviter le montage par des coups qui pourraient endommager irrémédiablement les
paliers et les bagues d' étanchéité adjacents.
Pour le montage sur les arbres de sortie et d'entrée des groupes de poulies, joints,
engrenages ou pignons à chaîne, utiliser les trous taraudés à l'embout de
l' extrémité de l'arbre.
Important:
Ne pas tourner le volant de commande du variateur, lorsque celui-ci n' est pas en
mouvement, afin d' éviter des ruptures.
Entretien
Si l' on prévoit des surcharges, des chocs, ou des grippages pendant le fonctionnement, il
faut équiper l' installation de joints de sécurité. Les réducteurs de la série R1et R2 sont
livrés avec du lubrifiant à vie. Avant le nouveau remplissage de l´huile (concernant le type
de l´huile voir BA.SPA.98), il est nécéssaire de nettoyer radicalement l’intérieur de l’unité.
Le cinématisme composant le variateur est exclusivement métallique, c'est pourquoi une
lubrification constante s' impose. La lubrification du variateur se fait par barbotage ou
projection de l'huile. Après la mise en place du variateur sur la machine à entraîner, vérifier
que l' huile soit visible jusqu' à la moitié du niveau, le variateur à l'arrêt; le cas échéant,
colmater à nouveau d' huile jusqu' à rétablir son juste niveau.
En cas d' inactivité du réducteur pendant longtemps, dans des milieux humides, le colmater
d'huile pour protéger les parties internes et rétablir le niveau lors de la mise en service
suivante. Eviter, pour autant que possible, de refermer le réducteur dans des conteneurs et
assurer l' afflux libre d'air pour l' échange thermique naturel. Les
variateurs sont livrés avec un remplissage de l’ huile comme graissage à vie. Comme
alternative, ATF Dexron II peut être utilisé (voir BA.SPA.97). Cependant, ce type
d’ huile dôit être changé toutes les 1000 heures de fonctionnement.
Dokument
document
BA.SPA.99def
Ausgabe
issue
C / 10.08.00
Blatt
sheet
3 (3)
Dokument
document
OM.ADR.01tr
Ausgabe
issue
04.10.05
Blatt
sheet
1 (1)
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
Almanya
seepex
Seeberger GmbH + Co
Postfach 10 15 64
D-46215 Bottrop
Tel +49.2041.9 96-0
Faks +49.2041.9 96-400
[email protected]
www.seepex.com
seepex
Şirket bürosu Batı
Scharnhölzstrasse 344
D-46240 Bottrop
Tel +49.700.73 37 39 04
Faks+49.20 41.996-279
[email protected]
seepex
Şirket bürosu Kuzey
Albert-Einstein-Str. 4
D-30926 Seelze
Tel +49.700.73 37 39 02
Faks +49.57 23.94 06-23
bgsc[email protected]
seepex
Şirket bürosu Rhein-Main
Dr. Hermann-Künanz-Str. 14
D-63683 Ortenberg-Selters
Tel +49.700.73 37 39 07
Faks+49.60 46.9 60 43 14
[email protected]
seepex
Şirket bürosu Südwest
Schwetzinger Strasse 25
D-68519 Viernheim
Tel +49.700.73 37 39 08
Faks +49.62 04.91 12 704
[email protected]
Almanya
Almanya
İngiltere
İngiltere
İngiltere
seepex
Şirket bürosu Güney
Johann-Karg-Str. 25
D-85540 Haar/München
Tel +49.700.73 37 39 05
Faks+49.89.90 46 87 24
[email protected]
seepex
Şirket bürosu Doğu
Zur Wetterwarte 10, Haus 104
D-01109 Dresden
Tel +49.700.73 37 39 03
Faks+49.351.8 90 83 67
[email protected]
seepex
BK Ltd.
3 Armtech Row
Houndstone Business Park
Yeovil, Somerset BA 22 8RW
Tel +44.19 35.47 23 76
Faks+44.19 35.47 98 36
[email protected]
seepex
BK Ltd., Kuzey Bürosu
Dane Mill Business Centre
Broadhurst Lane Congleton
Cheshire CW12 1LA
Tel +44.12 60 27 10 01
Faks+44.12 60 27 40 04
[email protected]
seepex
BK Ltd. Midlands Bürosu
15 Tudor Close
Hollywood
Birmingham
West Midlands B14 4TL
Tel +44.121.6 03 11 91
Faks +44.121.6 03 21 82
[email protected]
İrlanda
Niederlande
Belgien
Danimarka
İsveç
seepex
Dublin Bürosu
61 Clonkeen Road
Deansgrange
Dublin, Irland
Tel +353.1.2 89 43 93
Faks +353.1.2 89 44 96
[email protected]
seepex
Bureau Nederland
Maagdenburgstraat 22c
7421 ZC Deventer
Tel +31.570.516644
Faks +31.570.516077
[email protected]
seepex
Belçika bürosu
Dorp 8
B-2288 Bouwel
Tel +32.14.50 14 71
Faks+32.14.50 14 61
[email protected]
seepex
Nordic AS
Bakkegårdsvej 411
DK-3050 Humlebæk
Tel +45.49 19 22 00
Faks+45.49 19 32 00
[email protected]
seepex
Nordic AS
Skogsvägen 39
61634 Åby
Tel +46.11 66 940
Faks +46.11 66 941
[email protected]
Avusturya
Fransa
Fransa
Fransa
Fransa
seepex
Handelsges. mbH
Obermüllergasse 18
3003 Gablitz
Tel. +43.2231 61085
Faks +43.2231.6 10 85-20
[email protected]
seepex
France SARL
1, Rue Pelloutier
77183 Croissy Beaubourg
Tel +33.1.64 11 44 50
Faks +33.1.64 11 44 69
[email protected]
seepex
France SARL
Rhône Alpes Bürosu
15, rue des Sports
F-69210 Lentilly
Tel +33.474.01 87 20
Faks+33.474 01 88 30
[email protected]
seepex
France SARL
Pays de Loire-Bretagne Bürosu
Le Clos Rellan
F-35380 Treffendel
Tel +33.2.99 61 88 10
Faks+33.2.99 61 88 13
[email protected]
seepex
France SARL
Aquitaine Bürosu
28, Chemin de Facteurs
F-33260 La Teste de Buch
Tel +33.5.56 54 68 86
Faks +33.5.57 52 65 47
[email protected]
Fransa
ABD
ABD
ABD
ABD
seepex
France SARL
Doğu Bürosu
6, rue Eugène Marquis
F-54300 Lunéville
Tel +33.3.83 73 32 59
Faks+33.3.83 73 91 36
[email protected]
seepex
Inc.
511 Speedway Drive
Enon, Ohio 45323
Tel +1 (937) 864-71 50
Faks+1 (937) 864-71 57
[email protected]
seepex
Inc.
1249 Tilton Park Drive
Rochelle, IL 61068
Tel +1 (815) 562-63 04
Faks+1 (815) 562-83 04
[email protected]
seepex
Inc.
135 Dennis Drive
Glenshaw, PA 15116-3003
Tel +1 (412) 487-11 44
Faks+1 (412) 487-61 16
[email protected]
seepex
Inc.
PO Box 270731
West Hartford, CT 06127
Tel +1 (860) 953-53 50
Faks+1 (860) 953-53 51
[email protected]
ABD
ABD
ABD
ABD
Malezya
seepex
Inc.
40 Bel Flora
Los Flores, CA 92688
Tel +1 (949) 589-60 23
Faks+1 (949) 589-64 59
[email protected]
seepex
Inc.
7136 Sample Drive
The Colony, TX 75056
Tel +1(469) 287-2042
Faks +1(469) 287-2568
[email protected]
seepex
Inc.
2904 Southhurst Drive
Huntsville, AL 35803
Tel +1(256) 650-7236
Faks +1 (256) 650-0288
[email protected]
seepex
Inc.
1110 East, 1525 North
Layton, UT 84040
Tel +1 (801) 593-1606
Faks +1 (801) 593-1608
[email protected]
seepex
(M) Sdn. Bhd.
59-1, Jalan PJU 1/37,
Dataran Prima
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan
Tel +60.3.78 80 69 51
Faks +60.3.78 80 69 59
[email protected]
Çin
Çin
Çin
Çin
Çin
seepex
Pumps (Shanghai) CO.,Ltd.
No. 21, Lane 1365
Kangqiao Dong Road
Shanghai, 201315
Tel +86.21.3810 8888
Faks +86.21.3810 8899
[email protected]
seepex
Shanghai Representative Office
No. 21, Lane 1365
Kangqiao Dong Road
Shanghai, 201315
Tel +86.21.3810 8888
Faks +86.21.3810 8899
[email protected]
seepex
Beijing Office
No. 1 (A) Gao Bei Dian Cun
Chaoyang District,
Beijing 100022,
Tel +86.139 1040 1659
Faks +86.10.6776 9478
[email protected]
seepex
Guangzhou Office
501 Linjanf Dadao
Tianhe District
Guangzhou, 510655
Tel +86.139.2502 1208
Faks +86.20.3889 0479
[email protected]
seepex
Qingdao Office
Shandong Province
Tel +86.138 5329 9850
Faks +86.532 508 5358
[email protected]
Temsilcilikler:
Avrupa:
Finlandiya
Yunanistan
İzlanda
İtalya
Norveç
Polonya
Portekiz
Rusya
İsviçre
İspanya
Çek
Cumhuriyeti
Türkiye
Macaristan
Amerika:
Asya:
Afrika:
Arjantin
Kanada
Şili
Meksika
Peru
Puerto Riko
Venezuela
Brunei
Hindistan
Endonezya
İran
İsrail
Japonya
Kore
Kuveyt
Pakistan
Filipinler
Suudi
Arabistan
Singapur
Tayvan
Tayland
B.A.E
Mısır
Okyanusya:
Avustralya
Yeni Zelanda
seepex temsilciniz

Benzer belgeler