FT XF 105 460 EURO5 4x2 Low Deck Çekici

Transkript

FT XF 105 460 EURO5 4x2 Low Deck Çekici
FT XF 105 460 EURO5
4x2 Low Deck Çekici
FT XF 105 460 EURO 5
Dingil kapasiteleri
ön
arka
toplam
7.100
11.500
18.600
Kapasiteler ve a¤›rl›klar (kg)
Arac›n bofl a¤›rl›¤›*
ön
arka
toplam
4.987
2.114
ön
7.101
4x2 Low Deck Çekici
Tafl›ma kapasitesi
arka
toplam
2.113
9.386
11.499
* Standart özelliklere sahip arac›n; floförsüz, tüm ya¤ ve s›v›lar› ile birlikte, 25lt yak›t ve tafl›mas› zorunlu tüm alet ve donan›m ile birlikte toplam a¤›rl›¤›
%±2,5 tolerans ile verilmifltir.
WB
3.800
TL
6.160
VA
1.370
AE
990
AC
880
CE
3.910
KA
670
Araç tipi
Kabin
Boyutlar (mm)
CH
HVyüklü / yüksüz
840 / 900
2.520
4x2 E XF 05
HA yüklü / yüksüz
820 / 820
Ticari tan›m›
RB
790
SB
1.824
TB
2.472
FT Low Deck XF 105
Space Cab / Çift yatakl› kabin
Ölçüler
Dingil mesafesi (mm) WB
Azami uzunluk (mm) TL
Dönüfl dairesi çap› (m)
3.800
6.160
14,9
A¤›rl›klar (kg)
Ön dingillerin kapasitesi
Arka dingillerin kapasitesi
Müsaade edilen azami yüklü araç a¤›rl›¤›
Azami yüklü araç a¤›rl›¤›
7.100
11.500
18.000
18.600
Müsaade edilen azami yüklü katar a¤›rl›¤›
40.000
Motor
Tipi
Emisyon seviyesi
Silindir dizilifli ve say›s›
Paccar MX 340S2
EURO 5
S›ra 6 silindir
Silindir çap›/strok (mm)
130 / 162
3
Toplam silindir hacmi (cm )
Azami güç (EEC)
Azami tork
Marfl motoru
Alternatör
12,9
462 hp (340 kW) / (1.500 / 1.900) dev/dak
2.300 Nm / (1.000-1.410 dev/dak)
6,2 kW, 24 V
80 A
tork
Ana gruplar
Debriyaj
fianz›man
Direksiyon
Fren
Yard›mc› fren sistemi
430 mm çap›nda tek kuru plakal›
ZF 16 S 2520 13,80 - 0,84: 1 (16 vites) Servoshift
Servo, ayarlanabilir
Ön ve arka dingillerde disk frenler, EBS, ASR
MX-Motor Freni 2100 dev/dak’da 320 kW
152N
SR 1347
Tek redüksiyonlu, çevrim oran› 2,93 diferansiyel kilidi
Ön dingilde parabolik makas, arkada 4 körüklü haval› süspansiyon
Jantlar (inch)
Lastikler
Yak›t tank› (lt)
AdBlue tank› (lt)
Aküler
Ön 315/60 R 22,5
Azami h›z (km/h)
Azami yüklü a¤›rl›k ile t›rmanma kabiliyeti (%)
* Sürekli ürün gelifltirme faaliyetleri nedeniyle DAF, herhangi bir zamanda önceden bildirmeksizin araç özelliklerini veya ekipmanlar›n› de¤ifltirme hakk›na sahiptir.
T›rsan Treyler San. Tic. ve Nak. A.fi. / Daf-T›rsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.fi.
‹stanbul Ofis: Osmangazi Mahallesi Y›ld›zhan Caddesi Samand›ra 34887 ‹stanbul
Tel. : (0216) 564 02 00 (ISDN) (0216) 311 71 61 Faks: (0216) 311 71 57
e-mail: [email protected]
www.tirsan.com
9,00 x 22.5 disk tipi
Arka 295/60 R 22,5
Aluminyum 690
50
2 x 225 Ah
130
53
FTXF105460LD-0307
Ön dingil
Arka dingil
Diferansiyel
Süspansiyon
güç