TEKNİK VERİ

Transkript

TEKNİK VERİ
TEKNÝK VERÝ
TEKNÝK VERÝ
MOTOR
F2
Parça
Belirtilen Deðer
Silindir kapaðý
Standart
91,95 - 92,05
Azami
sýkýþma
0,20
(mm)
Azami
0,15
(mm)
Azami
0,15
Azami
sýkýþma
0,20
Yükseklik
(mm)
Silindir kapaðý contasý temas
yüzeyleri çarpýlmasý
Manifold temas yüzeyi distorsiyonu
Subap ve subap klavuzu
Pay kalýnlýðý
(mm)
giriþ
Subap boyu
karbüratör: 1,80-2,20
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 0,8-1,2
egzoz
karbüratör: 1,30-1,70
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 1,30-1,70
asgari
giriþ
karbüratör: 115,51
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 111,39
asgar
karbüratör: 116,01-116,41
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 111,49-111,89
standart
karbüratör: 115,71
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 111,19
standart
karbüratör: 6,970-6,985
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 8,030-8,045
azami
(mm)
egzoz
standart
azami
subap klavuzu iç çapý
(mm)
subap klavuzu çýkýntý yüksekliði
(mm)
karbüratör: 115,61-116,01
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 111,69-112,09
standart
(mm)
egzoz
subap gövdesi çapý
giriþ
standart
karbüratör: 6,920
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 7,980
karbüratör: 6,965-6,980
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 8,025-8,040
karbüratör: 6,915
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 7,975
karbüratör: 7,010-7,030
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 8,070-8,090
karbüratör: 19,8-20,3
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 19,1-19,6
subap siti
subap siti temas geniþliði
(mm)
giriþ
subap siti açýsý
subap siti batmasý
(subap çýkýntý yüksekliði)
egzos
standart
(mm)
azami
TD-1
1,2-1,6
45 o
45 o
karbüratör: 49,7
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 46,5
karbüratör: 51,2
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 47,0
TEKNÝK VERÝ
Parça
Belirtilen Deðer
subap yayý
(karbüratör)
giriþ
subap yayý H yüksekliðinde
bastýrma kuvveti N (kgf)
203,10-229,86
H iç:36,5mm.
Dýþ:41,0mm.(kesintisiz
yakýt enjeksiyon
sistemi)
iç:116,41-131,80
dýþ:243,70-267,03
240,37-272,03
(karbüratör)
Diklik
(mm)
egzoz
H iç:36,5mm.
Dýþ:41,0mm.(kesintisiz
yakýt enjeksiyon
sistemi)
giriþ
azami
karbüratör: 1,73
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 1,6
egzoz
azami
karbüratör: 1,76
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 1,6
iç:116,41-131,80
dýþ:243,70-267,03
subap keçesi
karbüratör: 21,4-22,2
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 19,1-19,6
L derinliði
eksantrik mili
eksantrik mili aþýnmasý
eksantrik yüksekliði
(mm)
(mm)
giriþ
standart
karbüratör: 41,341
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 38,059
egzoz
standart
karbüratör: 41,851
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 38,059
standart
No.1, 5: 31,940-31,965
No: 2, 3, 4: 31,910-31,935
(mm)
yuva çapý
0,03
azami
No.1, 5: 31,910
No: 2, 3, 4: 31,880
asgari
yuva yað boþluðu
(mm)
standart
karbüratör: 0,035-0,060
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 0,035-0,085
karbüratör: 0,065-0,090
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 0,065-0,115
No. 1, 5
No. 2, 3, 4
azami
uç gezinmesi
(mm)
0,15
standart
0,08-0,16
azami
0,20
eksantrik mili yað keçesi itme mesafesi
(silindir kafasýnýn kenarýndan)
0
Külbütör ve külbütör mili
Külbütör iç çapý
(mm)
standart
Külbütör mili dýþ çapý
(mm)
standart
Külbütör ve mili arasýndaki
yað boþluðu
(mm)
standart
karbüratör: 19,000-19,033
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 16,000-16,027
karbüratör: 18,959-18,980
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 15,966-15,984
karbüratör: 0,020-0,074
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 0,016-0,061
Silindir bloðu
standart
301,43-301,57
yükseklik
(mm)
Azami
sýkýþma
0,20
çarpýlma
(mm)
azami
0,15
TD-1
TEKNÝK VERÝ
Parça
Silindir delik çapý (Silindir
deliðini üst yüzeyin 70mm
altýndan ölçün.)
Belirtilen Deðer
standart
86,000-86,019
büyük boy
86,250-86,269
(mm) büyük boy
86,500-86,519
aþýnma limiti
(mm)
0,15
piston
piston çapý(saplama deliði
eksenine 90o açýda ve yað
segmaný oluðunun
18mm.altýndan ölçülmüþtür.)
piston ve silindir yaðý arasýndaki
boþluk
standart
85,943-85,965
büyük boy
86,193-86,215
büyük boy
(mm)
86,443-86,465
standart
0,035-0,076
0,15
azami
segman
segman ve segman oluðu
arasýndaki boþluk
(mm)
uç aralýðý
(silindirin içinde ölçülmüþtür)
karbüratör: 0,035-0,070
kesintisiz yakýt enjeksiyon sistemi: 0,030-0,070
üst
standart
ikinci
standart
0,030-0,070
yað
standart
0,070-0,160
üst
ikinci
azami
0,15
yað
azami
üst
0,17
0,20-0,35
ikinci
0,15-0,30
yað
azami
0,20-0,70
(mm)
1,0
piston pimi
piston pim çapý
(mm)
(mm)
standart
standart
21,974-21,980
biyel ve piston pimi
arasýndaki yað boþluðu
(mm)
standart
-0,037-0,013
piston pimi deliði ve piston pimi
arasýndaki yað boþluðu
(mm)
standart
0,008-0,024
uzunluk (merkezden merkeze)
(mm)
158,45-18,55
eðilme
(mm)
standart
azami
çarpýlma
(mm)
azami
biyel küçük uç iç çapý
(mm)
standart
21,943-21,961
biyel yan boþluðu
(mm)
standart
azami
0,110-0,262
piston pimi delik çapý
21,988-21,998
biyel ve biye yataðý
biyel yataðý ebadý
biyel yataðý yað boþluðu
(mm)
0,075
0,180
0,30
standart
1,505-1,510
küçük boy
1,630-1,635
küçük boy
1,755-1,760
küçük boy
1,880-1,885
(mm)
standart
azami
(mm)
azami
0,027-0,067
0,10
Krankmili
krankmili aþýnmasý
0,03
TD-2
TEKNÝK VERÝ
Parça
ana muylu çapý
(mm)
Belirtilen Deðer
standart
59,937-59,955
küçük boy 0,25
59,687-59,705
küçük boy 0,50
59,437-59,455
küçük boy 0,75
59,187-59,205
(mm)
ana muylu yað boþluðu
No. 1, 2, 4, 5: 0,025-0,043
No. 3: 0,004-2,019
0,10
standart
azami
No. 1, 2, 4, 5: 2,004-2,022
No. 3: 2,004-2,019
2,129-2,139
standart
ana yatak ebadý
krank pimi yatak çapý
No.3 yatak geniþliði
(mm)
(mm)
(mm)
krank mili uç gezinmesi
küçük boy 0,25
küçük boy 0,50
küçük boy 0,75
2,254-2,264
standart
küçük boy 0,25
50,940-50,955
küçük boy 0,50
50,440-50,455
küçük boy 0,75
50,190-50,205
standart
küçük boy 0,25
27,94-27-99
küçük boy 0,50
28,12-28,17
28,20-28,25
2,379-2,389
50,960-50,705
28,04-28,09
küçük boy 0,75
standart
(mm)
azami
0,08-0,18
0,30
triger kayýþý
triger kayýþý sehimi
(10kgf basýnç altýnda)
(mm)
yeni: 8,0-9,0
kullanýlmýþ: 9,0-10,0
gergi yayý boþ uzunluðu
(mm)
63,0
azami
0,18
yað pompasý
iç rotor diþ ucu ve dýþ rotor
arasýndaki boþluk
(mm)
dýþ rotor ve gövde arasýndaki
boþluk
(mm)
yan boþluk
(mm)
0,090-0,176
standart
azami
0,20
azami
0,03-0,09
0,10
basýnç yayý boþ uzunluðu
(mm)
46,4
ön yað keçesinin itme mesafesi (yað
pompa gövdesi tarafýndan)
arka yað keçesi
(mm)
arka yað keçesi itme mesafesi (arka
kapak kenarýndan)
(mm)
standart
0
0-0,5
TD-3

Benzer belgeler