Özgeçmiş ve Yayınları için tıklayınız.

Transkript

Özgeçmiş ve Yayınları için tıklayınız.
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: YALÇIN BÜYÜK
2. Doğum Tarihi
:03/02/1969
3. Unvanı
: Doç.Dr
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Alan
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği
Adli Tıp
Tıpta Uzmanlık
Tıpta Uzmanlık
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi
Adli Tıp Kurumu
Yıl
1996
2001
2003
5. Akademik Unvanlar
Unvan
Dr.Ar.Gör.
Dr.Ar.Gör.
Uz.Dr
Yar.Doç. Dr
Uz.Dr
Doç.Dr
Görev Yeri
Yıl
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Adli Tıp Kurumu
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D
Adli Tıp Kurumu
Adli Tıp Kurumu
1997-2001
2001-2003
2003-2005
2005-2006
2006-2012
2012-
Yabancı Dil: İngilizce (KPDS 2010 ; 83- ÜDS 2006: 88.75)
6.Projeler
1.“TR 501.03 Training Programme on the Istanbul Protocol: Enhancing the Knowledge Level of
Non-Forensic Expert Physicians, Judges and Prosecutors” başlıklı AB projesinde Kıdemli
Program Görevlisi.
2.“TR 0802.11 Improving the Skills of Forensic Experts” başlıklı AB eşleştirme projesinde
Kıdemli Program Görevlisi.
7. İdari Görevler :
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı (2009-2013)
8.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
Forensic Anthropology Soceity Europe (FASE)- Yönetim Kurulu Üyesi
International Academy of Legal Medicine (IALM)-üye
International Association of Craniofacial Identification (IACI)-üye
International Association of Craniofacial Identification Technology Application in Forensic
Anthropology (IACITAFA)- Genel sekreter yardımcılığı
Adli Osteoloji, Odontoloji ve Kimliklendirme Derneği (ADOK)- Kurucu üye
Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD)- üye
Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabip Odası- üye
9--Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. AV.Sünter, Ö.Yiğit, GE. Huq,Z.Alkan, İ.Koçak, Y.Büyük, "Histopathological Characteristics of
Sulcus
Vocalis",
Otolaryngology-Head
and
Neck
Surgery
,
,
2011
,
DOI:
10.1177/0194599811404639
2. N.Akpolat, Y.Büyük, İ.Üzün, İ.Geçit, G.Kurnaz, "Prevelance of latent prostate cancer and
prostatic intraepithelial neoplasia in Istanbul, Turkey: an autopsy study", Turkish Journal of
Medical Sciences (ISI) , 2011 , DOI: 10.3906/sag-1008-1052
3. Y.Büyük, G.Kurnaz, SM. Eke, HC.Ankaralı, G.Oral, "Medico-legal evaluation of adolescent
parricide offenders: thirty nine cases from Turkey", Journal of Family Violence , 1-7 pp., 2011
4. Y.Büyük, İ.Üzün, Z.Erkol, H.Ağrıtmış, KT.Üstündağ, "Air bag-mediated fatal craniocervical
trauma: a case report", Turkish Journal of Trauma &Emergency Surgery (ISI) , 379-381 pp., 2010
5. Y.Büyük, İ.Üzün, T.Özdeş, I.Pakiş, C.Küçük, ÖL.Özkan, "Fatal outcome of undetected congenital
diaphragmatic defect:two autopsy cases", Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology ,
65-67 pp., 2010 , DOI: false
6. Y.Büyük, M.Eke, AS.Çağdır, HK.Karaaslan, "Postmortem alcohol analysis in synovial fluid: an
alternative method for estimation of blood alcohol level in medico-legal autopsies", Toxicology
Mechanism and Methods , 375-378 pp., 2009 , DOI: false
7. Y.Büyük, İ.Üzün, AS.Çağdır, HC Ankaralı, İ.Kocaağa, "Comparison of alcohol levels in right heart
blood, left heart blood and femoral blood in 30 forensic autopsy cases", Indian Journal of
Forensic Medicine and Toxicology , 54-58 pp., 2009
8. Y.Büyük, AS.Çağdır, A.Avşar, GÜ.Duman, DO.Melez, F.Şahin, "Fatal cranial shot by blank
cartridge gun: two suicide cases", Journal of Forensic and Legal Medicine , 354-356 pp., 2009
9. Y.Büyük, U.Koçak, "Fire-related fatalities in Istanbul, Turkey: analysis of 320 forensic autopsy
cases", Journal of Forensic and Legal Medicine , 449-454 pp., 2009
10. İ.Üzün, Y.Büyük, Z.Erkol, H.Ağrıtmış, Z.Kır, "Fatalities caused by spherical bullets fired from
blank cartridge guns in Istanbul, Turkey", Journal of Forensic Sciences (ISI) , 1127-1130 pp.,
2009
11. Y.Büyük, İ.Üzün, M.Eke, G.Çetin, "Hoımeless deaths in Istanbul, Turkey", Journal of Forensic
and Legal Medicine , 318-321 pp., 2008
12. İ.Üzün, Y.Büyük, I.Pakiş, A.Doğru, AU.Çalık, "Sudden death due to congenital pericardial defect:
an autopsy case", American journal of Forensic Medicine and Pathology (ISI) , 242-244 pp., 2008
13. Y.Büyük, İ.Üzün, Y.Aybar, G.Kurnaz, R.Özaras, "Rabies in Turkey: Three human cases
illustrating the importance of suspecting exposure", Wilderness & Enviromental Medicine (ISI) ,
214-217 pp., 2007
14. İ.Üzün, Y.Büyük, K.Gürpınar, "Suicidal hanging fatalities in Istanbul:Retrospective analysis of 761
autopsy cases", Journal of Forensic and Legal Medicine , 406-409 pp., 2007
15. Y.Büyük, AA.Turan, İ.Üzün, Y.Aybar, Ö.Cin, G.Kurnaz, "Non-ruptured hydatid cyst can lead to
death by spread of cyst content into bloodstream: an autopsy case", European Journal of
Gastroenterology & Hepatology (ISI) , 671-673 pp., 2005.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1. Y.Büyük, İ.Üzün, AS.Çağdır, M.Eke, Ö.Cin, III.Balkan Adli Bilimler Akademisi Kongresi
konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "An atypical gunshot wound
resembling blunt traumatic lesion: case report", 82 pp., Romanya, Haziran 2005
2. Y.Büyük, İ.Üzün, M.Eke, G.Çetin, IV.Balkan Adli Bilimler Akademisi Kongresi konferansı
dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Homeless deaths in Istanbul", 31-32 pp.,
Bulgaristan, Haziran 2006
3. İ.Üzün, Y.Büyük, H.Ağrıtmış, YA.YAzıcı, Ö.Müslümanoğlu, IV.Balkan Adli Bilimler Akademisi
Kongresi konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Firearm fatalities of
suicidal origin İn Istanbul: an autopsy study", 80 pp., Bulgaristan, Haziran 2006
4. F.Karayel, A.Turan, I.Pakiş, E.Akyıldız, KT.Üstündağ, Y.Büyük, G.Çetin, XX.Congress of
International ACademy of Legal Medicine konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri
kitapçığındaki "Retroperitoneal hematomas in traumatic forensic autopsies", 226 pp.,
Macaristan, Ağustos 2006
5. Y.Büyük, AS.Çağdır, YA.Yazıcı, M.Eke, XII.Scientific Meeting of IACI konferansı dahilinde
"12th Scientific Meeting of The International Association For Craniofacial Identification
Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Contribution of antemortem radiologic images to postmortem
identification processes: two cases", 67 pp., Istanbul, Kasım 2006
6. AS.Çağdır, Y.Büyük, H.Afşin, YA.Yazıcı, RÖ.Kolusayın, XII.Scientific Meeting of IACI
konferansı dahilinde "12th Scientific Meeting of the International Association for Craniofacial
Identification Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Selected cases of positive craniofacial
identification", 12 pp., Istanbul, Kasım 2006
7. AS.Çağdır, H.Afşin, Y.Büyük, YA.Yazıcı, Fifth Congress of the Balkan Academy of Forensic
Sciences
konferansı
dahilinde
"Book
of
Abstracts"
bildiri
kitapçığındaki
"Facial
Reconstruction: a new approach", 191 pp., Makedonya, Haziran 2007
8. AS.Çağdır, H.Afşin, Y.Büyük, YA. Yazıcı, Fifth Congress of the Balkan Academy of Forensic
Sciences konferansı dahilinde "Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "The history of facial
reconstruction applications in Istanbul", 192 pp., Makedonya, Haziran 2007
9. Y.Büyük, SV.Kuvat, AS.Çağdır, H.Afşin, Z.Kır, 13'th Biennial Scientific Meeting of IACI
konferansı dahilinde "Congress Programme" bildiri kitapçığındaki "Changing of facial
appearance by plastic surgery: LeFort-1 osteotomy changes the facial appearance?", 73-74
pp., İskoçya, Temmuz 2008
10. AS.Çağdır, H.Afşin, Y.Büyük, 13'th Biennial Scientific Meeting of IACI konferansı dahilinde
"Congress Programme" bildiri kitapçığındaki "Three-dimensional facial reconstruction and
method standardization", 37-38 pp., İskoçya, Temmuz 2008
11. H.Afşin, AS.Çağdır, Y.Büyük, 13'th Biennial Scientific Meeting of IACI konferansı dahilinde
"Congress Programme" bildiri kitapçığındaki "The evolution of forensic dentistry in Istanbul,
Turkey: samples of forensic odontology works in a chronologic manner", 15-16 pp., İskoçya,
Temmuz 2008
12. Y.Büyük, AS.Gürler, DO.Melez, Y.Kabakuş, AS.Çağdır, 18'th Triennial Meeting of The
International Association of Forensic Sciences konferansı dahilinde "Book of Abstracts" bildiri
kitapçığındaki "Cardiac Tamponade: Hemopericardium-related fatalities in Istanbul, Turkey",
142 pp., New Orleans, Louisiana, USA, Temmuz 2008
13. Y.Büyük, AS.Çağdır, A.Avşar, DO. Melez, MF.Şahin, 18'th Triennial Meeting of the
International Association of Forensic Sciences konferansı dahilinde "Book of Abstracts" bildiri
kitapçığındaki "Fatal cranial shot by blank cartridge gun: two suicide cases", 144-145 pp.,
New Orleans, Louisiana, USA, Temmuz 2008
14. Y.Büyük, F.Yeşiloğlu, ÖL.Özkan, First International Eurasian Congress of Forensic Sciences
konferansı
dahilinde
"Congress
Book"
bildiri
kitapçığındaki
"Heroin
transport
via
gastrointestinal tract: an autopsy case", P 40 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2008
15. ÖL.Özkan, Y.Büyük, First International Eurasian Congress of Forensic Sciences konferansı
dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Died together: Hypothermia-related death of
a couple", P 28 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2008
16. ÖL.Özkan, B.Şam, Y.Büyük, First International Eurasian Congress of Forensic Sciences
konferansı dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Dissection of giant abdominal
aortic aneurysm:case report", P28 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2008
17. ÖL.Özkan, Y.Büyük, First International Eurasian Congress of Forensic Sciences konferansı
dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Death in Sauna:an autopsy case", P 24 pp.,
İstanbul, Türkiye, Ekim 2008
18. Y.Büyük, G.Fidancı, E.Cun, M.Özbay, First International Eurasian Congress of Forensic
Medicine konferansı dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Presence of diatoms in
non-drowning cases", P 115 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2008
19. A.Özarslan, I. Pakiş, Y.Büyük, First International Eurasian Congress of Forensic Sciences
konferansı dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Congenital coronary artery
anomaly: case report", P 20 pp., İstabnul, Türkiye, Ekim 2008
20. ÖL.Özkan, M.Özbay, N.Anolay, Y.Büyük, G.Çetin, Firs International Eurasian Congress of
Forensic Sciences konferansı dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Accidental
hanging of a child while playing with a scarf: an autopsy case", P 5 pp., İstanbul, Türkiye,
Ekim 2008
21. EA.Kaya, I.Pakiş, M.Özbay, Y. Büyük, C.Küçük, First International Eurasian Congress of
Forensic Sciences konferansı dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Idiopathic
giant-cell myocarditis: case report", P 41 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2008
22. AS.Çağdır, S.Başer, Y.Büyük, First International Eurasian Congress of Forensic Sciences
konferansı dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki "A new approach to twodimensional facial reconstruction", P 120 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2008
23. AS. Çağdır, Y. Büyük, H.Afşin, YA.Yazıcı, S.Başer, First International Eurasian Congress of
Forensic Sciences konferansı dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Cranio-facial
identification applications in Council of Forensic Medicine", P 121 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim
2008
24. N.Anolay,MN. Arslan, Y. Büyük, First International Eurasian Congress of Forensic Sciences
konferansı dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Death caused by honey bee
stings: case report", P 23 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2008
25. A.Özaslan, Y.Büyük, M.Özbay, GÜ.Duman, F.Yeşiloğlu, First International Eurasian
Congress of Forensic Sciences konferansı dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki
"Dyadic death: case report", O 12 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2008
26. N.Birgen, M.Özmen, OT. Yeter, Y.Büyük, F.Akyüz, T.Çınar, First International Eurasian
Congress of Forensic Sciences konferansı dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki
"Achieving accreditation in the laboratories of the Council of Forensic Medicine", O 6 pp.,
İstanbul, Türkiye, Ekim 2008
27. AS. Gürler, İE. Melez, Y. Büyük, The Sixth Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic
Sciences konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of maternal
deaths for which autopsies performed in Istanbul", PATH 116 pp., Kavala, Yunanistan,
Haziran 2009
28. İE. Melez, MF.Şahin, DO. Melez, Y. Büyük,, Sixth Annual Meeting of Balkan Academy of
Forensic Sciences konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Correlation
between Moon and Death", PATH 118 pp., Kavala, Yunanistan, Haziran 2009
29. Y. Büyük, DO. Melez, ÖL.Özkan, N.Çelik, Sixth Annual Meeting of Balkan Academy of
Forensic Sciences konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "A sexual serial
killer in Istanbul, Turkey: Homicides following homosexual activity", PATH 222 pp., Kavala,
Yunanistan, Haziran 2009
30. Y. Büyük, İ. Üzün, B.Şam, N. Anolay, BŞ. Eraslan, The Sixth Annual Meeting of Balkan
Academy of Forensic Sciences konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki
"Fatal Tragic Outcome of İllegal Immigration: a global problem necessiating international
cooperation", PATH 114 pp., Kavala, Yunanistan, Haziran 2009
31. AS. Çağdır, Y. Büyük, H. Afşin, S. Başer, YA. Yazıcı, The Sixth Annual Meeting of Balkan
Academy of Forensic Sciences konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki
"Methods used in identification of human remains and encountered problems", ANTH 202
pp., Kavala, Yunanistan, Haziran 2009
32. Y.Büyük, AS. Çağdır, H.Afşin, Sixth Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences
konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Forensic Anthropology in ATK
(Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey): review of the past/present and foresights for
the future", ANTH 103 pp., Kavala, Yunanistan, Haziran 2009
33. DO.Melez, AS.Gürler, İE.Melez, Z.Orhan, Y.Büyük, IV'th Mediterranean Academy of Forensic
Sciences Meeting konferansı dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Fire-related
deaths in Istanbul between 2004 and 2008", 114 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009
34. DO.Melez, İE. Melez, ÖL.Özkan, MF.Şahin, E.Şahin, Y.Büyük, IV'th Mediterranean Academy
of Forensic Meeting konferansı dahilinde "Congress Book" bildiri kitapçığındaki "Importance
of pattern and distribution of traumatic findings", 34 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009
35. Y.Büyük, AS.Çağdır, H.Afşin, The International Symposium on Individual Identification
Technology Application in Forensic Anthropology konferansı dahilinde "Symposium
Guideline" bildiri kitapçığındaki "Forensic Anthropology and Forensic Odontology in ATK
(Council of Forensic Medicine), Istanbul, Turkey", 24 pp., Çin Halk Cumhuriyeti, Ekim 2009
36. H.Afşin, Y.Büyük, AS.Çağdır, The /'th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic
Sciences konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Estimation of age by
using transparency of root dentine in skeletal remains: a case report", 15 pp., Tiran,
Arnavutluk, Haziran 2010
37. Y.Büyük, AS.Çağdır, H.Afşin, CH.İnce, 14'th Meeting of IACI konferansı dahilinde "Congress
Programme" bildiri kitapçığındaki "The need of establishment of a multi-center system for
missing people", 31 pp., Şili, Ağustos-Eylül 2010
38. H.Afşin, Y.Büyük, AS.Çağdır, 14th Meeting of IACI konferansı dahilinde "Congress
Programme" bildiri kitapçığındaki "Use of Bite Marks", 30 pp., Şili, Ağustos-Eylül 2010
39. AS.Çağdır, H.Afşin, Y.Büyük, 14th Meeting of IACI konferansı dahilinde "Congress
Programme" bildiri kitapçığındaki "The interest of media to the methods of craniofacial
identification/Forensic art", 25 pp., Şili, Ağustos-Eylül 2010.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. T.Çınar, N.Alkan, Y.Büyük, "Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Kurulu ve Balistik şubesine yansıyan
ateşli silah olguları", İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası , 47-52 pp., 2002
2. AS.Çağdır, Y.Büyük, YA.Yazıcı, "Kayıp Çocuklarda Yüz Güncelleştirilmesi", Çocuk Dergisi ,
6-10 pp., 2002
3. Y.Büyük, YA.Yazıcı, AS.Çağdır, "Ölüm zamanı ve toksik madde tespitinde entomolojinin yeri",
Adli Tıp Dergisi , 55-62 pp., 2002
4. Y.Büyük, G.Kurnaz, H.Aslıyüksek, Y.Ergezer, "Müessir fiil suçu nedeniyle adli psikiyatrik
değerlendirme konusu olmuş bir olgu sunumu ışığında Gilles de la Tourette Sendromu", Adli
Tıp Dergisi , 4-8 pp., 2003
5. Y.Büyük, İ.Üzün, U.Koçak, G.Kurnaz, "Ölümle sonuçlanan halotan kötüye kullanımı: bir olgu
sunumu ışığında uçucu madde kötüye kullanımı", Adli Tıp Dergisi , 34-38 pp., 2003
6. Y.Büyük, İ.Üzün, E.Özer, "Çift Ölüm (Dyadic Death): Olgu sunumu", Adli Tıp Dergisi , 20-23
pp., 2004
7. Y.Büyük, YA.Yazıcı, İ.Üzün, AS.Çağdır, "Alkolün kolaylaştırdığı CO Entoksikasyonu:Olgu
sunumu", Adli Tıp Dergisi , 7-11 pp., 2004
8. Y.Büyük, A.Özaslan, E.Tolgay, U.Koçak, "West sendromlu bir çocukta mide içeriği
aspirasyonuna bağlı solunum yollarının yabancı cisim (fındık parçası) ile tıkanmasından
gelişen mekanik asfiksi sonucu ölüm: olgu sunumu", Adli Tıp Dergisi , 1-6 pp., 2004
9. Y.Büyük, İ.Üzün, A.Bingöl, N.Arıcan, "Post-mortem kan kültürü ile doğrulanan Klebsiella
pneumoniae sepsisi kaynaklı bir ölüm olgusu: sepsis tanısında postmortem kan kültürünün
rolü", Adli Tıp Dergisi , 16-20 pp., 2004
10. İ.Üzün, Y.Büyük, S.Gürpınar, E.Özer, G.Kurnaz, "İstanbulda siyanür entoksikasyonu kaynaklı
ölüm olguları:1998-2002 yılları arasında saptanan altı olgunun analizi", Adli Tıp Dergisi , 1-7
pp., 2004
11. Y.Büyük, İ.Üzün, G.Kurnaz AH.Dinç, "Otopsisi yapılmış non-travmatik myokard rüptürü
kaynaklı ölümlerin değerlendirilmesi", Adli Tıp Dergisi , 34-41 pp., 2004
12. İ.Üzün, Y.Büyük, H.Ağrıtmış, S.Çelik, "İstanbul'da strangülasyon ölümleri", Adli Tıp Dergisi ,
1-5 pp., 2005
13. U.Koçak, Y.Büyük, I.Pakiş, YA.Yazıcı, AS.Çağdır, "Klinik olarak sessiz dev over fibromu: olgu
sunumu", Adli Tıp Dergisi , 18-21 pp., 2005
14. Y.Büyük, İ.Üzün, U.Koçak, E.Özer, "Bir sağlık çalışanında petidin kötüye kullanımına bağlı ani
ölüm:olgu sunumu", Adli Tıp Dergisi , 33-36 pp., 2005
15. U.Koçak, Y.Büyük, AS.Çağdır,YA.Yazıcı, "Alev yanığı kaynaklı ölüm olgularında vitalite
bulgularının değerlendirilmesi: otopsi çalışması", Adli Bilimler Dergisi , 29-37 pp., 2005
16. Y.Büyük, İ.Üzün, Ö.Müslümanoğlu, "Adli otopsilerde tüberküloz kaynaklı ölüm olguları
ışığında otopside biyo-güvenlik", Adli Tıp Dergisi , 9-15 pp., 2005
17. Y.Büyük, M.Eke, İ.Üzün, YA.Yazıcı, AS.Çağdır, "Post-travmatik yağ embolizmi saptanan adli
otopsi olgularında iskelet travmasının değerlendirilmesi", Adli Bilimler Dergisi , 31-37 pp.,
2005
18. İ.Üzün, Y.Büyük,M.Eke, E.Özer, "Non-travmatik beyin kanaması kaynaklı ölümlerin
değerlendirilmesi", Adli Bilimler Dergisi , 11-16 pp., 2005
19. B.Karaçam, Y.Büyük, B.Şam, "Prediction of stature from femur length amongst Turkish
population: an autopsy study", Adli Bilimler Dergisi , 39-44 pp., 2005
20. İ.Üzün, Y.Büyük, M.Kalaycı, B.Şenel, "Adli otopsi olgularında Gastrointestinal sistem
kanaması ve peritonit kaynaklı ölümlerin değerlendirilmesi", Adli Tıp Dergisi , 1-5 pp., 2005
21. U.Koçak, Y.Büyük, F.Karayel, YA.Yazıcı, "Yenidoğanda viral pnömoniye eşlik eden peliosis
hepatis: olgu sunumu", Adli Tıp Dergisi , 37-41 pp., 2005
22. İ.Üzün, Y.Büyük, Ö.Yüksekbaş, B.Özata, "Batına kesici delici alet saplayarak intihar: olgu
sunumu", Adli Bilimler Dergisi , 51-54 pp., 2006
23. Y.Büyük, F.Aşıcıoğlu, "Kan lekesi analizinde ihtimali reaktifler: özgünlük, özgüllük, ve
kontaminasyonun etkisi", Adli Bilimler Dergisi , 13-21 pp., 2006
24. Y.Büyük, H.aslıyüksek, M.Eke, ER.Bulut, S.Gürpınar, "Boğucu gaz soluma yoluyla intihar:
olgu sunumu", Adli Tıp Bülteni , 13-21 pp., 2005
25. İ.Üzün, Y.Büyük, H.Ağrıtmış, YA.Yazıcı, Ö.Müslümanoğlu, "Firearm fatalities of suicidal origin
in Istanbul, Turkey: autopsy study", Adli Bilimler Dergisi , 27-33 pp., 2006
26. Y.Büyük, AS.Çağdır, YA.Yazıcı, M.Eke, "Adli Osteolojik İncelemede kafatası kemik
fragmanlarının anatomik rekonstrüksiyonu:dört olgu", Adli Bilimler Dergisi , 43-47 pp., 2006
27. Y.Büyük, AA.Turan, G.Kurnaz, İ.Üzün, "Sudden unexpected death due to cerebellar
astroıcytoma (pilocytic astrocytoma): an autopsy case", Adli Tıp dergisi , 35-39 pp., 2006
28. Y.Büyük, İ.Üzün, A.Coşkun, R.Eryılmaz, "Fatal outcome of retained surgical instrument
following abdominal surgery: an autopsy case", Medicus , 27-29 pp., 2007
29. Y.Büyük, I.Pakiş, İ.Üzün, B.Tokdemir, G.Kurnaz, "Araknoid kist, temporal lob hipoplazisi
saptanan olguda multilobüler kistik ensefalopati kaynaklı ölüm; intrakranyal patolojiler ile
psikiyatrik tablo arasındaki muhtemel ilişki: olgu sunumu", Adli Bilimler Dergisi , 79-84 pp.,
2007
30. M.Eke, Y.Büyük, AH.Dinç, "Ankara'da otopsisi yapılmış boğma olguları (2001-2004)", Adli Tıp
Dergisi , 15-20 pp., 2007
31. Y.Büyük, M.Eke, AH.Dinç, "Ankara'da otopsisi yapılmış hükümlü ve tutuklu ölümleri (20012004)", Adli Tıp Dergisi , 21-26 pp., 2007
32. Y.Büyük, G.Kurnaz, M.Özbay, Z.Kır, "Fosseptik çukurunda üçlü ölüm", Adli Tıp Bülteni , 73-77
pp., 2007
33. Y.Büyük, M.Eke, İ.Üzün, AS.Çağdır, Ö.Cin, "An atypical gunshot wound resembling blunt
traumatic lesion: case report", Adli Bilimler Dergisi , 36-40 pp., 2007
34. M.Eke, Y.Büyük, AH.Dinç, I.Çitici, "Ankara'da otopsisi yapılmış fatal alkol entoksikasyonları
(2001-2004)", Adli Tıp Dergisi , 25-30 pp., 2007
35. Y.Büyük, U.Koçak, YA.Yazıcı, SS.Gürpınar, Z.Kır, "Yılan ısırığına bağlı ölüm: olgu sunumu",
Türkiye Klinikleri Adli Tıp , 127-130 pp., 2007
36. Y.Büyük, M.Eke, AH.Dinç, Z.Kır, "Ankara'da otopsisi yapılmış ateşli silah kaynaklı ölümler
(2001-2004)", Türkiye Klinikleri Adli Tıp , 6-12 pp., 2008
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1. T.Çınar, N.Alkan, Y.Büyük, Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2002 konferansı dahilinde "Yıllık Adli
Tıp Toplantıları-2002 Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Adli Tıp Kurumu Fizik İncelemeler İhtisas
Dairesinda Fotoğraf İncelemesi Amacıyla Süperimpozisyon Yöntemi Kullanımı", 61-69 pp.,
Antalya, Türkiye, Mayıs 2002
2. B.Karaçam, M.Akın, Y.Büyük, Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2002 konferansı dahilinde "Yıllık
Adli Tıp Toplantıları-2002 Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İnsan Sesinin Karşılaştırmalı
Analizinde Standardizasyon", 350-354 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2002
3. AS.Çağdır, Y.Büyük, YA.Yazıcı, Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2002 konferansı dahilinde "Yıllık
Adli Tıp Toplantıları-2002 Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Adli Tıp ve Sanat", 1-2 pp., Antalya,
Türkiye, Mayıs 2002
4. B.karaçam, HM.Akın, Y.Büyük, Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2002 konferansı dahilinde "Yıllık
Adli Tıp Toplantıları-2002 Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Bilgisayar suçlarında fiziksel delillerin
incelenmesi: yöntem ve standartlar", 347-350 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2002
5. Y.Büyük, AS.Çağdır, YA.Yazıcı, M.Eke, 11.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde
"Paneller ve Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Adli Osteolojik İncelemede kafatası
Kemik Fragmanlarının Anatomik Rekonstrüksiyonu", 120-123 pp., Antalya, Türkiye, EylülEkim 2004
6. İ.Üzün, Y.Büyük, Ö.Yüksekbaş, B.Özata, 11.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde
"Paneller ve Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Batına bıçak saplama suretiyle intihar:
olgu sunumu", 134-137 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim 2004
7. AS.Çağdır, Y.Büyük, YA.Yazıcı, M.Eke, 11.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde
"Paneller ve Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "DNA testi ile doğrulanmış kafatası
fotoğraf süperimpozisyonu ile kimlik tespiti: olgu sunumu", 130-133 pp., Antalya, Türkiye,
Eylül-Ekim 2004
8. Y.Büyük, I.Pakiş, İ.Üzün, B.Tokdemir, G.Kurnaz, 11.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı
dahilinde "Paneller ve Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Araknoid kist, temporal lob
hipoplazisi saptanan olguda multilobüler kistik ensefalopati kaynaklı ölüm:olgu sunumu",
124-129 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim 2004
9. N.Akpolat, Y.Büyük, İ.Üzün, İ.Geçit, G.Kurnaz, XVII.Ulusal Patoloji Sempozyumu
konferansı dahilinde "Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Otopsi olgularında prostat kanseri
ve PİN sıklığı ve bunların morfolojik parametreler ile korelasyonu: epidemiyolojik çalışma",
266-267 pp., Gaziantep, Türkiye, Ekim 2004
10. H.Aslıyüksek, Y.Büyük, M.Eke, ER.Bulut, S.Gürpınar, 12.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı
dahilinde "Paneller ve Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Boğucu Gaz Soluma Suretiyle
İntihar: olgu sunumu", 147-151 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim 2005
11. Y.Büyük, AS.Çağdır, YA.Yazıcı, M.Eke, 12.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde
"Paneller
ve
Poster
Bildirileri"
bildiri
kitapçığındaki
"Eksik
parçalı
kafatasında
süperimpozisyon yöntemiyle kimliklendirme: olgu sunumu", 152-155 pp., Antalya, Türkiye,
Eylül-Ekim 2005
12. İ.Üzün, Y.Büyük, K.Gürpınar, 12.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde "Paneller ve
Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "İstanbul'da ası sonucu ölüm olguları", 142-146 pp.,
Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim 2005
13. Y.Büyük, M.Eke, AH.Dinç, F.Erdönmez, I.Çitici, 12.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı
dahilinde "Paneller ve Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Ankara'da otopsisi yapılmış
doğal kaynaklı ölüm olguları", 221-226 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim 2005
14. AH.Dinç, M.Eke, Y.Büyük, H.Ağrıtmış, T.İşbaşar, 12.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı
dahilinde
"Paneller
ve
Poster
Sunuları"
bildiri
kitapçığındaki
"Ankara'da
CO
entoksikasyonuna bağlı ölümler (2003-2004)", 163-167 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim
2005
15. Y.Büyük, M.Eke, T.İşbaşar, AH.Dinç, H.Ağrıtmış, 12.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı
dahilinde "Paneller ve Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Ankara'da otopsisi yapılmıl
ateşli silah kaynaklı ölümlerin değerlendirilmesi", 177-183 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim
2005
16. M.Eke, Y.Büyük, AH.Dinç, I.Çitici, 12.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde "Paneller
ve Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Ankara'da Fatal alkol entoksikasyonları:31 olgu",
137-141 pp., Antalya,Türkiye, Eylül-Ekim 2005
17. M.Eke, Y.Büyük, AH.Dinç, H.Ağrıtmış, M.Ünal, 12.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı
dahilinde "Paneller ve Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Ankara'da ası sonucu ölüm
olguları (2003-2004)", 156-162 pp., Antalya, Türkiye, Eylül-Ekim 2005
18. G.Kurnaz, Y.Büyük, AS.Çağdır, Y.Yazıcı, 2.Ulusal Adli Tıp Kongresi konferansı dahilinde
"Program ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Adli Tıp Kurumu'nda adli osteoloji
uygulamaları (2002-2004)", 27 pp., Bolu, Türkiye, Nisan-Mayıs 2006
19. Y.Büyük, M.Eke, AH.Dinç, I.Çitici, 2.Ulsal Adli Tıp Kongresi konferansı dahilinde "Program
ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Ankara'da otopsisi yapılmış hükümlü ve tutuklu
ölümleri (2001-2004)", 28 pp., Bolu, Türkiye, Nisan-Mayıs 2006
20. M.Eke, Y.Büyük, AH.Dinç, 2.Ulusal Adli Tıp Kongresi konferansı dahilinde "Program ve
Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Ankara'da otopsisi yapılmış boğma olguları (20012004)", 30 pp., Bolu, Türkiye, Nisan-Mayıs 2006
21. AH.Dinç, Y.Büyük, M.Eke, H.Ağrıtmış, 2.Ulusal Adli Tıp Kongresi konferansı dahilinde
"Progrem ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Ankara'da otopsisi yapılmış yüksekten
düşmeye bağlı ölümler (2001-2004)", 31 pp., Bolu, Türkiye, Nisan-Mayıs 2006
22. İ.Üzün, Y.Büyük, I.Pakiş, A.Doğru, AU.Çalık, 2.Ulusal Adli Tıp Kongresi konferansı
dahilinde "Program ve Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Ani ölüme yol açan konjenital
perikardial defekt: olgu sunumu", 32 pp., Bolu, Türkiye, Nisan-Mayıs 2006
23. Z.Kır, İ.Üzün, A.Özaslan, Y.Büyük, VII.Adli Bilimler Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri
Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Hemiplejik bir hastada tekerlekli sandalye ve elektrik
kablosu kullanılarak hazırlanan düzenekle ası suretiyle intihar: olgu sunum", 99 pp., Konya,
Türkiye, Mayıs 2006
24. Y.Büyük, GÜ.Duman, MN.Arslan, 13.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde "Paneller
ve Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Mayın patlamasına bağlı ölüm olgusu: otopsi
bulgularıyla olay anındaki pozisyonun rekonstrüksiyonu", 172-177 pp., Antalya, Türkiye,
Kasım 2006
25. İ.Üzün, Y.Büyük, C.Beşkoç, I.Pakiş, 13.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde
"Paneller ve Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Menopoz tedavisi uygulanan annenin
bebeğinde Trizomi 18, Dandy Walker sendromu: olgu sunumu", 244-248 pp., Antalya,
Türkiye, Kasım 2006
26. Y.Büyük, U.Koçak, YA.Yazıcı, S.Gürpınar, 13.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde
"Paneller ve Poster sunuları" bildiri kitapçığındaki "Yılan ısırığına bağlı ölüm: olgu sunumu",
168-171 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2006
27. G.Kurnaz, Y.Büyük, M.Özbay, 13.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde "Paneller ve
Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Fosseptik çukurunda üçlü ölüm", 178-182 pp.,
Antalya, Türkiye, Kasım 2006
28. Y.Büyük, T.Özdeş, İ.Üzün, M.özbay, 13.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde
"Paneller ve Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Baldıran otu zehirlenmesine bağlı ölüm:
olgu sunumu", 165-167 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2006
29. Y.Büyük, AS.Çağdır, Ö.Müslümanoğlu, 14.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde
"Paneller ve Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Ege Denizinin derin sularında sonlanan
umuda yolculuk", 363-366 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2007
30. Y.Büyük, RÖ.Özdemirel, 14.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde "Paneller ve
Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Egzoz gazı soluyarak intihar: olgu sunumu", 359-362
pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2007
31. Y.Büyük, C.Beşkoç, MF.Şahin, 14.Ulusal adli Tıp Günleri konferansı dahilinde "Paneller ve
Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Ölümle Sonuçlanan aile içi şiddet: olgu sunumu",
377-381 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2007
32. Y.Büyük, BB.Arpak, Y.kabakuş, 14.Ulusal Adli Tıp Günleri konferansı dahilinde "paneller ve
Poster Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Penetran cisim yaralanmasına bağlı ölüm: iki iş
kazası olgusu", 372-376 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2007
33. İ.Üzün, Y.Büyük, B.Şam, 14.Ulusal Adli tıp Günleri konferansı dahilinde "Paneller ve Poster
Sunuları" bildiri kitapçığındaki "Olay yeri incelemesi ve ölü muayenesi yapılarak otopsiye
gönderilen keçi yavrusu, plastik bebek ve köpek cesedi", 347-349 pp., Antalya, Türkiye,
Ekim 2007
34. F.Şahin, Y.Büyük, AS.Gürler, DO.Melez, 3. Ulusal Adli Tıp Kongresi konferansı dahilinde
"Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Künt Göğüs Travmasına bağlı aort rüptürü: bir
cezaevi ölümü", 47 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
35. E.Şahin, Y.Büyük, DO.Melez, F.Şahin, AS.Gürler, 3.Ulusal Adli Tıp Kongresi konferansı
dahilinde "Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kranial bölgede atipik ateşli silah
lezyonları: iki olgu", 46 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
36. Y.Büyük, G.Fidancı, E.Cun, M.Özbay, B.Kumral, CD.Cenger, DO.Melez, 3.Ulusal adli Tıp
Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İstanbul'da
otopsisi
yapılmış
suda
boğulma
sonucu
ölüm
olgularında
diatom
varlığının
değerlendirilmesi", 48 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
37. AS.Gürler, Y.Büyük, F.Şahin, DO.Melez, E.Şahin, 3.Ulusal Adli Tıp Kongresi konferansı
dahilinde "Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İstanbul'da otopsisi yapılmış tersane
ölümlerinin değerlendirilmesi", 12 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
38. DO.Melez, ÖL.Özkan, İE.melez, AS.Gürler, MF.Şahin, Y.Büyük, 7.Anadolu Adli Bilimler
Kongresi konferansı dahilinde "Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kimliklendirme işleminde
kullanılabilecek kültürel bir dövme: Vefk", 95-96 pp., Sivas, Kasım 2009

Benzer belgeler

WORKSHOPS 30 June 2012 Saturday

WORKSHOPS 30 June 2012 Saturday Bohan, April Yergin, Joseph Canova, Heinz Hoschopf

Detaylı

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu - Adli Tıp Enstitüsü

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu - Adli Tıp Enstitüsü Adli Biyoloji Kursu (Adli Tıp Kurumu-Abgeder) Tıpta Deney Hayvanı Kullanımının Teknik ve Etik İlkeleri Semineri (Uygulamalı) 1th Euroasian Congress of Forensic Sciences Yeni Nesil Psiko-aktif Madde...

Detaylı