GSI Kule Kurutucu Kullanım ve Servis Kılavuzu İçin Tıklayınız

Transkript

GSI Kule Kurutucu Kullanım ve Servis Kılavuzu İçin Tıklayınız
Kule Kurutucu
12', 18', 24' ve 30' Çapında Kurutucu Modelleri
Kullanım ve Servis Kılavuzu - 2011
Tarih
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis İşlemleri
KURUTUCUNUN KULLANIMI
Önce Güvenlik
Güvenlik Tedbirleri
Kurulum Gereklilikleri
Kurutucu Kontrol Paneli
Kurutucunun Devreye Alınması
Kurutucunun Kapatılması
Sıcaklık/Nem Geçmişinin İzlenmesi
Brülör/Yakıt Dizisi Durumunun İzlenmesi
Hububat Akış Durumunun İzlenmesi
BPH Düzeltme Unsurunun Ayarlanması
ÜÇ NOKTALI NEM KONTROL CİHAZI
Ana Ekran
Kontrol cihazının kurulumu
İşletim Prosedürü
Kontrol cihazı nasıl çalışır
Alarmlar
Kurutma Geçmişine Erişim
GARANTİ
BAKIM
Sezon Öncesi Kontrol ve Servis Hizmetleri
Sezon içindeki Kontrol ve Servis Hizmetleri
Sezon Sonu Servis Hizmetleri
Yağlama Tablası
Sezon öncesi/Sezon sonu Kontrol listesi
SORUN GİDERME
Kurutma Sorunları
Brülör
Genel
OIU (Ekran) Mesajları
PARÇA LİSTESİ
Ticari Kule Kurutucu Genel Servis Parçaları
Ticari Kule Kurutucu Yan Duvar Levhaları
ELEKTRİK ŞEMALARI
Kule Kurutucu Kontrol Paneli Kablo Tesisatı Şemaları
BİLEŞENLERE İLİŞKİN KILAVUZLAR
Allen-Bradley Değişken Frekanslı Tahrik
Maxon "NP-LE" Brülör
Maxon "CV" Gaz Kontrol Vanası
Maxon "808" Gaz kesme/kapama Vanası
Nord Gear Redüksiyon Dişlisi Ünitesi
Sumitomo Siklo-Tahrikli Dişli Ünitesi
Honeywell Modutrol IV Motor Kumandası
Invensys 121 Gaz Regülatörü
ASCO Solenoit Valf
Koruma Kontrolleri Protectofier Servis Kılavuzu
İÇİNDEKİLER
KURUTUCUNUN
KULLANIMI
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
ÖNCE GÜVENLİK
GÜVENLİK İLKELERİ
Bu kitapçık, işletme sahibi ve operatör olarak sizlerin bilmesi ve anlaması gereken önemli bilgileri
içermektedir. Bu bilgiler, kişisel güvenliğin sağlanması ve ekipman problemlerinin önlenmesiyle
ilgilidir. Bu ekipmanın bulunduğu alanda faaliyet gösteren veya çalışan herkese, bu güvenlik
ilkelerinin bildirilmesi sorumluluğu işletme sahibine/operatöre ait bulunmaktadır. Bu bilgilerin farkına
varmanıza yardımcı olmak adına, aşağıda belirtilen sembolleri kullanmaktayız. Lütfen bu kitapçığı
okuyunuz ve bu bölümlere dikkat ediniz. Bu kitapçığın ve burada bahsedilen güvenlik talimatlarının
okunmaması ekipmanın yanlış kullanımı anlamına gelmekte olup ciddi yaralanmalara veya ölüme
sebebiyet verebilmektedir.
injury or death.
Bu, güvenlik ikazı sembolüdür. Sizleri, muhtemel kişisel
yaralanma tehlikelerine karşı ikaz etmek için
kullanılmaktadır. Muhtemel yaralanma veya ölüm
olaylarının önüne geçmek için, bu sembolü takip eden tüm
güvenlik mesajlarına riayet ediniz.
TEHLİKE, kaçınılmaması durumunda, ölümle ya da ciddi
yaralanmalarla sonuçlanacak şekilde tehdit oluşturabilecek
tehlikeli bir durumu göstermektedir.
UYARI, kaçınılmaması durumunda, ölümle ya da ciddi
yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeli
durumları göstermektedir.
DİKKAT, kaçınılmaması durumunda, ufak ya da orta
seviyede yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel
tehlikeli durumlar göstermektedir.
Güvenlik ikazı sembolü olmadan kullanılan DİKKAT,
ibaresi, kaçınılmaması durumunda mal zararına sebep
olabilecek potansiyel tehlikeli durumları göstermektedir.
NOT, ekipmanla ilgili olarak özellikle dikkat etmeniz
gereken bilgileri göstermektedir.
ÖNCE GÜVENLİK
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
GSI Group Inc.'in temel olarak
ilgilendiği konu, sizin ve bu
hububat işleme ekipmanıyla
birlikte çalışan diğerlerinin
güvenliğidir. Bu kitapçık, bu
düşüncelerle kaleme alınmıştır.
Müşterimiz olarak sizlerin,
güvenli kullanım prosedürleri ile
birlikte,
CAUTION
kurutucu operatörü veya diğer bir
personelin karşı karşıya kalacağı
problemlerin bazılarını anlamanıza
yardımcı olmak istiyoruz.
İşletmeci ve/veya operatör
olarak, ne tür gereksinimlerin,
tehlikelerin ya da tedbirleri
bulunduğunun bilinmesi ve
Ekipmanla çalışan veya kurutucunun
bulunduğu yerde olan tüm personelin
bunlar hakkında bilgilendirilmesi sizin
sorumluluğunuzdadır. Ekipmanda
herhangi bir değişiklik yapmayınız.
Yapılacak bu tarz değişiklikler, ciddi
yaralanma veya ölüm olaylarının
meydana gelebileceği oldukça tehlikeli
durumlar yaratabilmektedir.
WARNING
DANGER
Çalışma esnasında havada
asılı duran parçacıklar, görüşü
ve soluk almayı
engelleyebilmektedir. Kurutucu
çalışır haldeyken içeri
girmeyiniz.
Asılı şekilde çalışan yüksek hızlı
bant sistemi, ciddi
yaralanmalara sebep
olabilmektedir. Başınızı ve
ellerinizi uzak tutunuz. Kurutucu
çalışır haldeyken içeri
girmeyiniz.
DANGER
WARNING
Kapının arkasındaki alev ve
basınç ciddi yaralanmalara
sebep olabilmektedir. Kurutucu
çalışırken içeri girmeyiniz.
Aşağıdaki döner tambur, ciddi
yaralanmalara veya ölüme
sebebiyet verebilmektedir. İçeri
girmeden veya servis işlemi
yapmadan önce güç kaynağını
kilitleyiniz.
DANGER
TAMBUR ÜZERİNDE DURMAYINIZ!
Döner tambur ciddi
yaralanmalara veya ölüme
sebebiyet verebilmektedir. Servis
işlemi yapmadan önce elektriği
kesiniz.
Kontrol ve servis işlemi
yapmadan önce elektrik
bağlantısını kesiniz.
Açık alanlarda koruma tertibatı
ya da kafes kullanınız.
CİDDİ YARALANMALARA VEYA
ÖLÜME SEBEBİYET
VEREBİLMEKTEDİR
GSI Group, Inc. Bulunduğunuz yerdeki elektrik
şirketiyle irtibata geçmenizi ve kurutucu tesisiniz için
bir örnek inceleme yaptırmanızı tavsiye etmektedir, bu
sayede elektrik tesisatınız onların sistemine uygun
olacak ve siz de ünitenize uygun enerjiyi temin etmiş
olacaksınız.
Güvenlik etiketlerinin, kurutucunun içinde ve
etrafında bulunan herkes tarafından okunması ve
anlaşılması gerekmektedir. Kurutucunuzda, aşağıdaki
etiketlerin gösterilmemiş olması durumunda, ya da bu
etiketlerin hasar görmüş olması durumunda bunları
değiştirmek için, GSI Group, Inc. ile irtibata geçiniz
The GSI Group, Inc.
1004 E. Illinois St.
Assumption, Illinois 62510
phone: 217-226-4421 • fax: 800-800-5329
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
GÜVENLİK TEDBİRLERİ
KULLANMADAN VE SERVİS İŞLEMİ YAPMADAN ÖNCE
BU TALİMATLARI OKUYUNUZ
DAHA SONRA YENİDEN BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ
1. Kurutucuyu çalıştırmadan önce, kullanım kılavuzunu okuyunuz ve
anlayınız.
2. Korkuluklar takılı değilken, kesinlikle kurutucuyu çalıştırmayınız.
3. Elektrik sistemi bileşenlerinin servis işlemi esnasında enerjinin
KAPALI konumda olması gerekmektedir. Voltaj kontrolü veya
enerjinin AÇIK konumda olmasını gerektiren diğer prosedürlerde
DİKKATLİ olunuz.
4. Tüm boru bağlantılarını, gaz kaçaklarına karşı kontrol ediniz.
Herhangi bir kaçak tespit edilmesi durumunda, kurutucuyu
çalıştırmayınız. Başka bir işlem yapmadan, sistmi kapatınız ve tamir
ediniz.
5. Kurutucuyu, kesinlikle ünite üzerinde bulunan herhangi bir güvenlik
cihazını aşarak ya da herhangi bir şekilde devre dışı bırakarak
çalıştırmayınız.
6. Tavsiye edilen azami kurutma sıcaklıklarını aşmayınız.
7. Kurutucuyu temiz tutunuz. Basınçlı odada herhangi bir ince malzeme
birikimine müsaade etmeyiniz.
8. Kaymayı önlemek amacıyla, üfleyici hareket bantlarının yeterince sıkı
olmasını sağlayınız.
9. OTOMATİK OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN, yüksek hızlı
fanlar, gaz brülörleri, burgular ve yardımcı konveyörlerin etrafında
çalışırken DİKKATLİ olunuz.
10. Yanıcı malzemelerin fan içine çekilebileceği bir yerde sistemi
çalıştırmayınız.
11. Yardımcı
konveyörlerin
kapasitelerinin,
kapasitelerine uygun olduğundan emin olunuz.
kurutucu
ölçüm
12. Temiz hububatın kurutulması daha kolaydır. İnce malzemeler, hava
akımına karşı olan mukavemeti arttırmakta ve fazladan nemin
atılmasını gerektirmektedir.
13. Kurutucu çalışır haldeyken, herhangi bir hareketli parçası üzerinde
ayarlama yapmayınız.
Bu ekipmanın kullanımında
dikkatli olunuz.
Bu kurutucunun tasarımında ve üretiminde,
operatör güvenliğine önem verilmiştir.
Ancak, bünyesinde gaz brülörü, yüksek
voltajlı elektrikli ekipman ve yüksek hızda
dönen
parçaları
barındıran
hububat
kurutucunun yapısından ötürü, personel
açısından; etkili bir çalışmayı ve sistem
bileşenlerine
makul
şekilde
erişimi
engellemeksizin
tam
manasıyla
korunulamayan bir tehlike mevcuttur.
Yüksek hızlı fanların, gaz yakıtlı
ısıtıcıların,
burguların
ve
yardımcı
konveyörlerin etrafında çalışırken çok dikkatli
olunuz.
KURUTUCUYU TEMİZ
TUTUNUZ
BASINÇLI ODADA VEYA
KURUTUCUNUN DIŞ
TARAFINDAKİ ÇEVREDE
İNCE MALZEME
BİRKİMİNİNE MÜSAADE
ETMEYİNİZ
Otomatik ekipmanın, sürekli olarak
emniyetli ve güvenilir bir şekilde
çalışması, büyük ölçüde işletme
sahibine bağlı
bulunmaktadır.
Emniyetli ve güvenilir bir kurutma
sistemi için, bu kitapçıktaki
tavsiyelere riayet ediniz ve ortaya
çıkan her türlü probleme veya
emniyetli olmayan duruma yönelik
olarak ünitenin kullanımını düzenli
olarak kontrol etmeyi alışkanlık
haline getiriniz.
Kurutucuyu çalıştırmadan önce,
yukarıda
listelenen
güvenlik
tedbirlerine özellikle dikkat ediniz.
KURULUM GEREKLİLİKLERİ
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
Elektrik
Kurutucu, 240, 480 ya da 575 volt, 60 Hz güç veya 380
volt, 50 çevrim gücü ile çalışacak şekilde
donatılabilmektedir. Kurutucu, her bir üfleyici motoru
için, ana devre kesici ile marş ve yön kesiciyle teçhiz
edilmiş bir güç paneliyle donatılmıştır. Standart üfleyici
motorları, doğrudan besleme devresine bağlanan
(across-the-line) marş yöntemiyle çalışmaktadır. Gerekli
olduğunda, kurutucu; isteğe bağlı yumuşak yol verici
(soft-starter) ekipmanla da donatılabilmektedir.
Hiçbir kuru hububat konveyörü kurutucuyla
donatılmamıştır, ancak kontrol panelinde, kuru hububat
konveyörü için 10 hp lik bir marş bulunmaktadır.
Kurutucunun talebe yönelik şekilde sipariş edilmesi
durumunda, aynı zamanda ıslak konveyörü çalıştırmak
için de kontrol panelinde 10 hp lik bir marş tedarik
edilmektedir.
GSI personeli, güç panelinden kurutucuya
kadar olan, gerekli tüm kurutucu kablo tesisatı
işlemini gerçekleştirecektir. Müşteri, elektriğin ana
devreye kesiciye getirilmesinden ve aynı zamanda
boşaltma (ve yükleme) konveyörün kablo
tesisatından sorumludur.
Her br kurutucuyla birlikte elektrik şması tedarik
olunmaktadır. Ekipmanın ve personelin korunması için ileri
seviyede güvenlik kontroleri kullanılmış olup, bunları
atlamaması gerekmektedir.
Yakıt
Brülör, hem doğal gaz hem de propan buharı yakıtını yakabilecek
şekilde tasarlanmıştır. Brülör, nominal kapasitede çalıştığında,
tedarik olunan yakıtın hacminin asgari 7 ila 10 psi‘lık basıncı
muhafaza edecek şekilde olması gerekmektedir.
Yakıt kaynağı olarak propan kullanıldığında, buhar
gazını kurutucuya göndermek amacıyla harici propan
buharlaştırıcılarının kullanılması gerekmektedir.
Buharlaştırıcıların, kurutucunun brülör kapasitesine göre
boyutlandırılması gerekmektedir. Kurutucuya gelen yakıt
basıncı yaklaşık 10psi değerine ayarlanmalıdır.
GSI personeli, kurutucunun kesme/kapama vanasından,
brülöre giden gerekli tüm gaz borusu tesisatını kuracaktır.
Müşterinin, gaz kesme/kapama vanasına yakıt tedarik etmesi
gerekmektedir.
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
Resim 1:
KURUTUCU KONTROL PANELİ
Tamamen renkli dokunmatik ekrana sahip hububat kurutucusu kontrol paneli.
KURUTUCU KONTROL PANELİ
The Allen-Bradley PLC Kontrol Sistemine
sahip Kurutucu Kontrol Paneli
1. Tam renkli grafik ekran, çalışma parametreleri ve
seçeneklerinin ayarlanmasına yönelik uygun araçların yanı sıra,
mevcut kurutucu durumu hakkında devamlı surette görsel geri
bildirim sağlamaktadır. Birçok ayar noktasuna ve durum ekranına,
ekran üzerindeki nesneye basitçe dokunarak erişim sağlanmaktadır.
2. Mesaj Merkezi, mevcut kurutucu durumunu ve anlaşılması
kolay bir dille hazırlanmış sorun çözmeye dair ipuçlarıyla birlikte
alarm mesajlarını göstermektedir.
3. Kurutucu İzlemesi, mevcut brülör ve hububat akış durumu
ekranlarına kolay erişimin yanı sıra temel kurutucu fonksiyonlarının
hızlı bir şekilde görsel olarak incelenmesini sağlamaktadır.
4. Sıcaklık/Nem Geçmişi Kartı, 32 saate kadar olan kurutucu
sıcaklık ve/veya nem verilerini(opsiyonel nem kontrolüyle)
kaydetmektedir. Bu tablo, daha önceki kurutma şartlarını izlemek
için kolaylıkla yeniden “başa alınabilmektedir”.
5. Kontrol Güç Anahtarı, kontrol paneline ve PLC Kontrol
Sistemine enerji sağlamaktadır. (NOT: Kontrol Güç Anahtarı açık
konuma getirildiğinde, Tam Renkli Grafik Ekranın çalışması için
yaklaşık 60 saniye gerekmektedir.)
6. Dış Işık Anahtarı, kurutucu serrvis ışığını açık veya kapalı
konuma getirmektedir. “ OTOMATİK” konumdayken, kurutucunun
çalışması esnasında ışıklar açık konuma gelmekte, durduğunda ise
kapalı konuma gelmektedir.
7. Yük Anahtarı, kurutucunun dolmasını kontrol etmektedir.
“AÇIK” konumdayken, kurutucu doldurulmaya başlamaktadır.
“KAPALI” konuma getirildiğinde, konveyörü durdurmakta/sürgülü
kapıyı kapamaktadır. “OTOMATİK” konumdayken, otomatik dolum
kontrolüne ve OUT OF GRAIN TIMER’ın (Hububat Azlığı
Zamanlayıcısı) çalışmasına olanak sağlamaktadır.
İsteğe göre, bir konveyör veya sürgülü kapıyla doldurulan
kurutucularda;
“AÇIK” veya “OTOMATİK” konumdayken, kurutucu hububat
seviyesi düşük olduğunda doldurma konveyörü açık konuma
geçmekte/sürgülü kapı açılmakta olup kurutucu tam dolu
olduğunda devre dışı olup/kapanmaktadır. Yalnızca
“OTOMATİK” konumdayken, kurutucu hububat seviyesi düşük
olduğunda kurutucu otomatik olarak kapanacak olup, OUT OF
GRAIN TIMER’ın (Hububat Azlığı Zamanlayıcısı) süresi
dolmaktadır.
Doldurma kanalıyla doldurulan kurutucularda:
Yalnızca “OTOMATİK” konumdayken, kurutucu hububat
seviyesi düşük olduğunda kurutucu otomatik olarak kapanacak
olup, OUT OF GRAIN TIMER’ın (Hububat Azlığı
Zamanlayıcısı) süresi dolmaktadır.
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
“AÇIK” ve “KAPALI” konumlardayken, OUT OF GRAIN TIMER’ın
(Hububat Azlığı Zamanlayıcısı) DEVRE DIŞI BULUNMAKTADIR.
Yük konveyörü ne zaman çalışmaya başlasa, YÜK anahtarının ışığı
yanmaktadır.
8. Düşük Seviye Hububat Işığı, hububat seviyesi düşük olduğunda,
OUT OF GRAIN TIMER’ın (Hububat Azlığı Zamanlayıcısı)
çalışırken yanıp sönmektedir. Zamanlayıcının süresi dolduğunda,
DÜŞÜK HUBUBAT ışığı sabit şekilde yanar konuma gelmektedir.
9. Üfleyicilerin Anahtarı, üfleyici(üfleyicileri) açık ya da kapalı
konuma getirmektedir. Birden fazla fanı olan kurutucularda, üfleyiciler
sırayla çalışmaya başlamaktadırlar. Üfleyicinin çalışmaya başlaması
esnasında ışıklı anahtar yanıp sönmektedir. Üfleyicilerin doğru bir
şekilde çalıştığını gösteren, üfleyici hava akış anahtarlarının tamamı
kapandığında, anahtar ışığı yanmaktadır. Tüm hava kanallarının
kapanmasını takiben, kurutucu otomatik olarak 30 saniyelik havadan
arındırma sürecine girmektedir.
10. Brülör Anahtarı, brülörü açık ya da kapalı konuma getirmektedir.
Anahtar açık konumda olduğunda, havadan arındırma sürecinin
tamamlanmasının ardından, brülör pilotu otomatik olarak yanacaktır.
Işıklı brülör anahtarı, 15 saniyelik pilot ateşleme süresi boyunca yanıp
sönecektir. Pilot alevi, pilotta algılandığında anahtarın ışığı
yanmaktadır. Pilot alevi tesis edildikten sonra, yakıt dizisindeki Maxon
kesme/kapama vanalarına enerji verilmektedir. Ana brülöre gaz tedarik
etmek için, motorize vanalar otomatik olarak açılacaktır. Ana brülöre
gaz tedarik etmek için, manuel vanaların manuel olarak açılması
gerekmektedir.
11. Boşaltma Konveyörü Anahtarı, kuru hububat boşaltma
konveyörünü açık ya da kapalı konuma getirmektedir. Konveyör
çalışır haldeyken, anahtarın ışığı yanmaktadır.
12. Ölçüm Cihazı Anahtarı, ölçüm cihazını, ileri ya da geriye doğru,
kapalı ya da açık konuma getirmektedir. Bu cihaz, boşaltma
konveyörü açık konumda olmadıkça çalışmayacaktır. Ölçüm cihazı
hububatı tahliye ederken anahtarın ışığı yanmaktadır.
13. Kurutucu Başlatma Düğmesi, kurutucunun otomatik olarak
çalışmasını başlatmaktadır. Basıldığında, kurutucu başlatma sürecine
girmekte ve kontrol panelinin üzerindeki seçici anahtarların
pozisyonlarına bağlı olarak çalışmaktadır. Her bir bileşenin işleyişini
kontrol etmek için, KURUTUCU BAŞLAT düğmesine basınız,
sonrasında arzu edildiği şekilde her bir kurutucu bileşenini açık
konuma getiriniz.
14. Kurutucu Kapama Düğmesi, tüm kurutucu fonksiyonlarını ve
otomatik ekipmanı, kontrollü bir kapama sırasına göre manuel olarak
kapamaktadır.
Önemli: Otomatik kurutucunun kapanması durumunda, kurutucu
yeniden çalıştırılmadan önce, KURUTUCU BAŞLATMA
düğmesine basılması gerekmektedir.
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri KURUTUCUNUN DEVREYE ALINMASI
dryer. (ie. wet legs [ıslak destekler], conveyors, etc.)
1. Kurutucunun devreye alınmak üzere hazırlanması
Kurutucuyu çalıştırmadan önce, Bakım Bölümünde
anahatlarıyla belirtildiği şekilde sezon öncesi kontrol ve
servis hizmetlerini gerçekleştiriniz.
Güvenilir bir çalışmayı sağlayabilmek adına,
tüm Sezon Öncesi ve Sezon Sonrası bakımlarının
yapılması gerekmektedir.
Tüm tahliye kapılarının, hububat eşanjörü
temizlik kapılarının, ısıtma bölümü kapısının,
panjurlu soğutma bölümü kapılarının kapalı
olduklarının emin olunuz. Tüm personelin,
kurutucunun ve herhangi bir hububar işleme
makinesinin yakınında bulunmadığından emin
olunuz.
2. Kurutucuya giden ana gaz vanasını açınız.
3. Kurutucunun güç paneli üzerinde bulunan ana
devre kesicisi kolunu “AÇIK” konuma getirmek
suretiyle kurutucuya elektrik sağlamak amacıyla ana
şalteri açık konuma getiriniz.
4. Ana PLC devresini devreye almak için, kontrol ve
güç kutusunun yanında bulunan her iki Acil Durum
Durdurma Düğmesini çekiniz.
5.1 KONTROL GÜCÜ seçici anahtarını “AÇIK”
konuma getirmek suretiyle, kontrol panelini açık
konuma getiriniz. Anahtar ışığı, kontrol
panelinde enerji olduğunu ve doğru bir şekilde
çalıştığını gösterir halde yanacaktır. Bir dizi kısa
arıza teşhis işlemi sonrasında, LCD ekran üzerinde
bir telif mesajı ile başlatma düğmesi
gösterilecektir.
5.2 Kurutucu durum ekranına girmek için ekran
üzerindeki Başlatma düğmesine basınız.
6. Kontrol paneli üzerindeki YÜKLE, ÜFLEYİCİLER,
BRÜLÖR, BOŞALT ve ÖLÇÜM CİHAZI seçici anahtarları
etkin hale getirmek için KURUTUCU GÜCÜ ”BAŞLAT”
düğmesine basınız.
7. Kurutucuyu doldurmak için gerekli yardımcı
ekipmanı başlatınız. (wet legs, konveyörler gibi)
8. YÜKLE seçici anahtarını “AÇIK” konuma getirmek
suretiyle kurutucuyu doldurunuz. Talebe göre dolan
bir kurutucuda, ıslak konveyör açık konuma gelecek
/sürgülü kapı açılacak olup, kurutucu hububatla
dolmaya başlayacaktır. Kurutucu dolduğunda, bir
düdük çalacak ve ıslak konveyör duracak/sürgülü kapı
kapanacaktır. Alarma sesini kapatmak ve normal
kurutucu işleyişine başlamak için, YÜKLE seçici
düğmesini “OTOMATİK” konuma getiriniz.
Ateşleyicide, Alev Sensöründe ve Brülör
Girişlerinde, yabancı madde birikimini önlemek için
kurutucyu doldurmadan önce brülörün örtülmesi
gerekmektedir. Yabancı maddeler, brülör işleyişini
engelleyebilmektedir.
“OTOMATİK” pozisyondayken, kurutucu otomatik
olarak konveyör/sürgülü kapı hareketlerini kontrol etmekte
olup, önceden ayarlanan belli bir süre geçtikten sonra,
kurutucunun düşük seviyede hububatta kalması
durumunda otomatik olarak kapatılmasını sağlayacak
şekilde OUT OF GRAIN TIMER (Hububat Azlığı
Zamanlayıcısı) etkin hale getirilmiştir.
9. LCD ekran üzerindeki P.L. Sıcaklığı kutucuğuna
dokunmak suretiyle, kurutmanın/basınçlı oda
sıcaklığının ayarlanması. Ekranda beliren klavye
üzerinde yeni kurutma sıcaklığını giriniz.
Tavsiye Edilen Kurutma Sıcaklıkları
Mısır ......................... 180o ila 210Fo
Soya fasulyesi ............ 140o ila 160Fo
Buğday ...................... 140o ila 160Fo
Milo .......................... 160o ila 180Fo
Arpa .......................... 140o ila 160 Fo
Yulaf ......................... 140o ila 160 Fo
10. ÜFLEYİCİLER seçici anahtarını “AÇIK” konuma
getirmek suretiyle üfleyiciyi(leri) çalıştırınız.
Üfleyici(ler) otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
Birden fazla üfleyicinin bulunduğu ünitelerde, PLC
otomatik olarak üfleyicileri sıralı bir şekilde
çalıştıracaktır. Üfleyici(ler)hızlanmaya başladığında,
hava anahtarları kapanacak ve üfleyici anahtarı ışığı
yanmaya başlayacaktır.
KURUTUCUNUN DEVREYE ALINMASI Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
START
PRESS TO ENTER NEW TEMP. OR
UNLOAD RATE
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
KURUTUCUNUN DEVREYE ALINMASI
11. BRÜLÖR seçici anahtarını “AÇIK” konuma
getirmek suretiyle brülörü çalıştırınız. Üfleyiciler
çalıştırıldığında, kurutucu otomatik olarak, 30
saniyelik bir arındırma sürecine girmektedir.
Arındırma sürecinin kalan süresi LCD ekran
üzerinde gösterilecektir. Arındırma süreci
sonrasında brülör pilotu otomatik olarak yanmaya
başlayacaktır. Kurutucunun üzerinde bulunan, alev
kontrol devresi alevi algıladığında, BRÜLÖR seçici
anahtarın ışığı yanmaya başlayacaktır. 15 saniye
içinde pilotun yanmaması durumunda, brülör
kilitlenecek olup, BRÜLÖR anahtarının önce
“KAPALI” konuma daha sonra da “AÇIK” konuma
getirilmek suretiyle brülörün yeniden çalıştırılması
gerekmektedir.
15. Boşaltma hızı/Nem kontrol sıcaklığını manuel olarak
ayarlayınız. Kurutucuyu manuel modda çalıştırırken, LDC
ekran üzerinde bulunan U.L. Hız kutucuğuna dokunmak
suretiyle boşaltma hızını ayarlayınız. Ekrande beliren klavye
üzerinde, yeni boşaltma hızını giriniz ve “geri” düğmesine
basınız
12. Maxon vanaları hazır duruma getirip açınız. Pilot
alevinin yanmasının ardından, ana brülör; iki adet
Maxon gaz kesme/kapama vanasının hazır konuma
getirilip açılmasıyla yanabilmektedir. Bu vanalar,
motorlu Maxon vanalarla teçhiz edilmiş olan kurutucu
üzerinde otomatik olarak açılacaklardır. Ana brülör
ışığı yanacak ve kurutucunun basınçlı oda sıcaklığı,
dengeleme motoruyla otomatik olarak kontrol edilecek
ve seçilen sıcaklıkta tutulacaktır.
17.1 LCD ekranın alt kısmında bulunan NEM KONTROLÜ
düğmesine basınız.
12.1 Ateşleme vanasını açınız (Yalnız Kanada menşeili
kurutucularda)
13. Basınçlı odanın belirlenen sıcaklığa gelmesini ve
kurutmaya başlamasını sağlayınız. Çevre koşullarına
bağlı olarak, kurutucunun kurutma sıcaklığına ulaşması
10 dakikada ya da daha uzun süre alabilmektedir.
16. 10 dakika sonra, tahliye nem içeriğini kontrol ediniz.
Tahliye edilen malzemeden 5 ufak numune alınız ve nem
okuması yapmadan önce bunları karıştırınız.
17. Otomatik Nem Kontrolü düğmesini çeviriniz. Tahliye
edilen malzemedeki nemin 20 ila 30 dakika süreyle arzu
edilen miktarda sabitlenmesi durumunda, kurutucunun
Otomatik Nem Kontrolüne ayarlanması gerekmektedir.
17.2 Nem Kontrolü Ayar ekranı üzerinde, ilgili kutucuklara
dokunarak ve ekranda beliren klavyeyi kullanarak üst ve
alt limitleri ayarlayınız. Bu değerler, gelen nemin
beklenenden önemli ölçüde yüksek ya da düşük olması
durumunda, boşlatmanın çok hızlı ya da çok yavaş
ilerlemesini önlemektedir.
17.3 Manuel ile Otomatik nem kontrolü arasında geçiş yapmak
için, KONTROL MODU düğmesine basınız. Mevcut ve
hedeflenen hububat sıcaklıklarının, Sıcaklık Geçmişi
Tablosunun yanında gösterilmekte olduğuna dikkat ediniz.
14. Boşaltma sistemini çalıştırınız. Hububatı, kurutucudan tahliye
etmeden evvel, ilk önce tüm kurutma bölümlerinin /desteklerinin
ve konveyörlerinin kurutucunun ilerisinde çalışır halde olduğundan
emin olunuz. Kurutucudan çıkan, kuru hububat konveyörünü
çalıştırmak için, KONVEYÖRÜ BOŞALT
Boşaltma Konveyörü de çalışmadığı sürece, ölçüm
cihazı çalışmayacaktır.
anahtarını “AÇIK” konuma getiriniz. Hububatın
kurutucudan tahliyesini başlatmak için, ÖLÇÜM
CİHAZI anahtarını “İLERİ” pozisyona getiriniz.
Tahliye nemi içeriğinin sürekli olarak çok
yüksek ya da çok düşük olması durumunda,
hedef hububat sıcaklığını aşağıdaki şekilde
ayarlayınız:
5F° lık artış = 1 nem derecesi azalış
5F° lık azalış = 1 nemd erecesi artış
Ayarlar arasında 30 dakika bırakınız.
KURUTUCUNUN DEVREYE ALINMASI Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
NEM KONTROLÜ AYARI
UNLOAD
LOWER LIMIT
UNLOAD
UPPER LIMIT
KONTROL MODU
MANU
RETURN
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
18. Kurutucunun Kapatılması. Kurutucunun zaman
zaman kapatılması gerekecektir. Kapama işlemi için
atılacak adımlar, kapatma süresine bağlı olacaktır.
Kurutucunun 4 saat ya da daha kısa süreyle
kapatılması durumunda, Kısa süreli Kapatma
prosedürünü uygulayınız. Gece boyunca kapalı
bırakmak gibi, daha uzun süreli kapamalar için
Uzatılmış Kapatma Prosedürünü uygulayınız.
Kısa Süreli Kapatmalar – 4saatten az süreyle
Kısa süreli kapamalar için, kurutucu; KURUTUCU
GÜCÜ DURDURMA düğmesine basılarak
kapatılabilmektedir. Kurutucuyu yeniden başlamak
için, KURUTUCU GÜCÜNÜ AÇMA düğmesine
basınız. PLC, seçici anahtar ayarlarına göre
otomatik olarak kurutucuyu yeniden başlatacaktır.
Uzun süreli kapatmalar - 4 saat ya da daha fazlası
1. Brülörü kapatınız. BRÜLÖR seçici anahtarını
“KAPALI” konuma getiriniz. Tüm gaz vanaları
derhal kapanacak ve brülör sönecektir.
2. Hububatı soğutunuz. Hububatı soğutmak
amacıyla, PLC üfleyicileri çalıştırmaya devam
edecektir. Kurutucunun yeniden başlatılmasıyla
hububatın aşırı şekilde kurutulmasını önlemek
amacıyla, soğutma süreci boyunca hububatı
kurutucudan geçirmeye devam ediniz.
3. Boşaltma ekipmanını kapatınız. ÖLÇÜM
CİHAZI ve BOŞALTMA KONVEYÖRÜ
seçici anahtarını “KAPALI” konuma getiriniz.
4. Üfleyicileri kapatınız. ÜFLEYİCİ seçici
anahtarını “KAPALI” konuma getiriniz.
5. Kontrol panelini kapatınız. KONTROL GÜCÜ
seçici anahtarını “KAPALI” konuma getiriniz.
6. Güç paneli üzerinde bulunan ana devre kesiciyi
kapalı konuma getiriniz.
7. Kurutucuya giden ana gaz vanasını
kapatınız.
KURUTUCUNUN KAPATILMASI
8. Sıcak noktalar ya da ateş bulunması
ihtimaline karşı, işlem sonrasında
kurutucunun iç kısmını kontrol ediniz.
Sıcaklık/Nem Geçmişinin İzlenmesi
Grafik üzerinde geri ve ileri doğru hareket etmek
için, Sıcaklık/Nem Geçmişi Tablosu üzerinde
bulunan sol ve sağ oklara basınız.
Brülör/Yakıt Donanımı Durumunun
İzlenmesi
Yakıt Donanımı Durumu ekranına geçiş yapmak için,
LCD ekranın Kurutucu İzleme kısmında bulunan Brülör
bölümüne basınız. Bu ekran, düzenleyici vana kontrol
değerinin yanı sıra, tüm vanaların açık/kapalı olma
durumlarını da göstermektedir.
Hububat Akış Durumunun İzlenmesi
Hububat Akış Durumu ekranına geçiş yapmak için,
LCD ekranın Kurutucu İzleme kısmında bulunan
Boşaltma bölümüne basınız. Bu ekran, hububat
akış güzergahındaki tüm kontrol altında bulunan/
Kilitli ekipmanın genel durumunu göstermektedir.
Saat başı Hububat kapasitesi Ölçümü
Faktörünün değiştirilmesi
PLC tarafından verilen saat başı hububat kapasitesi
ölçümü değeri, ölçüm cihazının hızına göre hesaplanmış
bir değerdir. Hububat test ağırlığındaki ve boşaltma
sistemi ayarlarındaki değişikliklere bağlı olarak,
hesaplanan ve mevcut bulunan hububat akış hızlarının
birbirine uyması amacıyla, düzeltme faktörünün kalibre
edilmesi gerekebilmektedir. Saat başı hububat kapasitesi
ölçüm faktörü, normalde 1.0 değerine ayarlanmıştır.
Örneğin, eğer mevcut hububat akış hızı gösterilnden
yüzde 5 nispetinde daha yüksek olursa, saat başı hububat
kapasitesi ölçüm faktörünü 1.05 olacak şekilde
değiştiriniz. Düzeltme faktörünü ayarlamak için,
KURUTUCU DEVREYE ALMA düğmesine basınız.
Değeri ayarlamak için, DÜZELTME FAKTÖRÜ
kutucuğuna basınız.
ÜÇ NOKTALI NEM KONTROL CİHAZI
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
Opsiyonel
Üç Noktalı Nem
Kontrol Cihazı
Kullanım Kılavuzu
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
ÜÇ NOKTALI NEM KONTROL CİHAZI
Ana Ekran
1. İki saatlik nem geçmişi tablosu –yeşil
çizgi gelen nem; sarı çizgi çıkan nem; ve
kırmızı çizgi hedef nemi ifade etmektedir.
6. Nem Hedefi – Nem Hedefini
değiştirmek için, ekranda açılan klavye
üzerinden diktörtgen alana içine basarak
yeni hedefi giriniz.
2. Nem Kontrol Düğmesi - Nem Kontrolü
Kurulum ekranına erişim içindir .
7. Kurutucudan gelen mevcut nem
3. Veri Günlüğü düğmesi – nem geçmişi
verilerine erişim içindir (30 saat kapasitelidir ).
4. Geri arama düğmesi – tabloyu zaman
içinde geri götürmek içindir.
5. İleri arama düğmesi – tabloyu zaman
içinde ileri götürmek içindir.
8. Kurutucuya gelen mevcut nem
Nem Kontrol durumu – Nem kontrol
cihazının otomatik modda olması
durumunda, LED ışığı yanmaktadır.
9.
ÜÇ NOKTALI NEM KONTROL CİHAZI Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
Kontrol Cihazının Kurulumu
*Nem kurulum ekranına erişim sağlamak adına, ana ekran üzerinden “NEM KONTROLÜ” düğmesine basınız.
NEM KONTROLÜ KURULUMU
UNLOAD
UPPER LIMIT
UNLOAD
LOWER LIMIT
COLUMN GARIN
TEMP.
kONTROL MODE
MOIST CTR
DIAGN.
AUTO
SENSOR
CALIBRATIO
NNN
RETURN
1.
Boşaltma üst limiti – herhangi bir
boşaltma konveyörü takılmaksızın
kurutucunun çalışabileceği azami boşaltma
hızıdır (%).
Hububat nemine dair doğru bir okuma elde
edebilmek için tamamen hububatla dolu
bir sensöre sahip olmak zorunludur.
4.
Kalibrasyon Düğmesi – kalibrasyon
ekranına erişim sağlamak içindir (bakınız
Bölüm III, Adım 3).
2.
Mevcut kolon hububat sıcaklığı –
kurutma bölümün sonunda bulunan, RTD
sensöründen ölçüm yapılmıştır (kurutucudan
gelen hububatın sıcaklığı değildir).
5.
Kontrol Modu Düğmesi – bu düğmeye
basılmak suretiyle, kontrol modunu MANUEL
3.
Boşaltma alt limiti – Kurutma
ve OTOMATİK olarak değiştirmek içindir.
sensörünün örnekleme kutusunu tam olarak
6.
Nem Kontrolü Teşhis düğmesihububatla dolu tutabilecek asgari boşaltma
fabrikada sorun gidermeye yönelik olarak
hızıdır.
teşhis ekranına erişim sağlamak içindir.
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
ÜÇ NOKTALI NEM KONTROL CİHAZI
Kullanım Prosedürü
1. Kurutucuyu çalıştırınız; kurutucu kontrol
panelinden, arzu edilen hızda kurutucu
boşaltma değerini ayarlayınız.
2. Kolon hububat sıcaklığı dengelenene ve
kurutucudan gelen nem, hedef nemin ±%2
sınırları içinde olana kadar ısınma amacıyla
kurutucunun normal modda çalışmasına
müsaade ediniz.
3. Devreye alma süreci boyunca, aşağıda
gösterilen bir tezgah üstü ölçüm cihazı
kaşısında ıslak ve kuru sensörlerin ikisini de
kalibre ediniz:
a) Sensör kalibrasyon ekranını açmak için, nem
kontrolü kurulum ekranından “SENSÖR
KALİBRASYONU” düğmesine basınız.
b) Kurutucudan hububat numunelerini alınız,
bir tezgah üstü ölçüm cihazıyla nemini ölçünüz
ve sonrasında örnekleme süresince, elde edilen
sensör sonucuyla karşılaştırınız.
Sensör sonucunun, tezgah üstü ölçümüyle
uyuşmaması durumunda, sensör karşılığını
değiştiriniz. Örneğin, karşılık değerin %1.0 ve
sensör sonucunun da tezgah üstü ölçüm
cihazından elde edilen değerden %0.5 düşük
olması durumunda, karşılık değeri, sensörün
tezgah üstü ölçüm cihazına uyması için %1.5
nispetinde değiştiriniz. Aynı şekilde, sensör
sonucunun, tezgah üstü ölçüm cihazından
yüksek olması durumunda, buna göre karşılık
değerin düşürülmesi gerekmektedir.
ISLAK SENSÖR
CURRENT
G TEMP. (F°)
CURRENT
MOIST (%)
15 – MIN MOIST
AVERAGE (%)
WET SENSOR
OFFSET
KURU SENSÖR
CURRENT
G TEMP (F°)
CURRENT
MOIST (%)
15 – MIN MOIST
AVERAGE (%)
DRY SENSOR
OFFSET
)
Not: Gerekirse karşılık değeri değiştirmek için SENSÖR KARŞILIK DEĞERİ düğmesine basınız .
RETURN
ÜÇ NOKTALI NEM KONTROL CİHAZI Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
Sensörün günde 2 ila 3 kez kalibre edilmesi
gerekmektedir. Aynı zamanda, sensör etrafında
hububat akışını engelleyen herhangi bir birikinti
olmadığından emin olmak için, sensörü ve sensör
örnekleme kutusunu kontrol edip temizleyiniz.
4. Ana ekran üzerinden hedef nemi
kontrol ediniz veya değiştiriniz.
5. Nem kontrolü kurulumu ekranına
erişim sağlamak için “NEM
KONTROLÜ” düğmesine basınız.
Üst/alt boşaltma limitlerini kontrol ediniz
ve gerekirse değiştiriniz.
6. Nem kontrolü kurulumu ekranından,
“KONTROL MODU” düğmesine
basınız ve modu OTOMATİK olarak
ayarlayınız. Nem kontrol cihazı,
kurutucudan gelen nemi muhafaza
etmek için, boşaltma hızını, boşaltma
hızı üst ve alt limitleri arasında bir
değere ayarlamaya başlayacaktır.
Kontrol Cihazı Nasıl Çalışır
Kontrol cihazı, kurutucuya giren ve çıkan
nem ile kurutma bölümünün sonundaki
kolon hububat sıcaklığını devamlı olarak
izlemektedir. Kontrol eylemi esas itibariyle,
kurutucunun çıkışındaki kurutma sensörüne
dayanmaktadır. Kurutucudan gelen nemin
tam hedeflenen değerde olmaması
durumunda, kontrol cihazı buna göre
boşaltma chazını hızlandıracak ya da
yavaşlatacaktır. Islaklık sensör ile kolon
hububat sıcaklığı sensörü kurutucudan
gelen nemdeki ani değişiklikleri tespit
etmek için tasarlanmış olup bu sayede nem
kontrol cihazı önceden tepki
verebilmektedir. Örneğin, sensörün,
kurutucudan gelen nemde bir yükselme
tespit etmesi durumunda, kontrol cihazı
derhal boşaltma hızını yavaşlatmaya
başlayacaktır. Ancak kontrol cihazı
ivedilikle tam ölçekli olarak harekete
geçmemektedir. Bunun yerine, kurutucuyu
kademeli olarak yavaşlatmakta ve bu
sayede de hali hazırda kurutucuda bulunan
hububat, aşırı derece kurutulmuş
olmayacaktır.
Kurutucu çalışmaya başladıktan sonraki ilk
geçişte, kontrol cihazının, kurutucu
içindeki hububata yönelik yeterli bilgisi
bulunmamaktadır. Kurutucuyu, manuel hız
ayarını bir başlangıç noktası olarak
kullanmak suretiyle kontrol etmektedir.
Diğer bir deyişle, manuel hız ayarı,
kurutmanın ilk geçişinde en güvenilir
kısımdır. Bu sayede, OTOMATİK kontrol
moduna geçmeden önce, kurutucunun
içinde mevcut bulunan hububat için gerekli
olana en yakın manuel boşaltma hızını
ayarlayınız. Kontrol anahtarı OTOMATİK
moda geçtikten sonra, manuel hız ayarının
ayarlanması gerekmemektedir.
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri ÜÇ NOKTALI NEM KONTROL CİHAZI
Alarmlar
Kontrol cihazı, sensörleri ve kumanda durumunu düzenli olarak kontrol etmektedir.
Anormal durumların tespit edilmesi durumunda, ilgili alarm verilecek olup, ana ekran
üzerine bir alarm mesajı gelecek ve kurutucu kapatılacaktır.
ALARM
Nem, belirlenen aralığın
dışındadır- kurutucudan
gelen nem; OTOMATİK
kontrol modundayken, bir
saatten fazla süreyle,
ayarlana noktanın %2.5
üstünde veya altındadır.
SEBEBİ
• Sensör kutusu tıkalıdır
ve sensör hububatla
kaplanmamıştır.
• Kuru sensör
kalibrasyonu yapılmamıştır
• Kurutucuya gelen çok
büyük nem salınımı vardır
ÇÖZÜMÜ
• Örnekleyiciyi ve snsör
kutusunu temizleyiniz
• Sensörü kalibre ediniz
• Bir tur kadar kurutucyu
manuel olarak çalıştırınız.
Kuruluk sensör hatası –
Sensör değeri, %6 dan
düşük ya da %40 tan
büyüktür
Kuru hububat sıcaklığı
belirlenen aralığın
dışındadır (0-300F)
•
•
•
Kötü kablo tesisatı
Kötü sensör
Kötü devre kartı
•
•
•
Bağlantıyı kontrol ediniz
Sensörü değiştiriniz
Devre kartını değiştiriniz
•
•
•
Kötü kablo tesisatı
Kötü sensör
Kötü devre kartı
•
•
•
Bağlantıyı kontrol ediniz
Sensörü değiştiriniz
Devre kartını değiştiriniz
Islaklık sensörü hatası –
Sensör değeri, %6 dan
düşük ya da %40 tan
büyüktür
Islak hububat sıcaklığı
belirlenen aralığın dışındadır
(0-300F)
•
•
•
Kötü kablo tesisatı
Kötü sensör
Kötü devre kartı
•
•
•
Bağlantıyı kontrol ediniz
Sensörü değiştiriniz
Devre kartını değiştiriniz
•
•
•
Kötü kablo tesisatı
Kötü sensör
Kötü devre kartı
•
•
•
Bağlantıyı kontrol ediniz
Sensörü değiştiriniz
Devre kartını değiştiriniz
Koon hububat sıcaklığı
RTD belirlenen aralığın
dışındadır (0-300F)
•
•
•
Kötü kablo tesisatı
Kötü sensör
Kötü devre kartı
•
•
•
Bağlantıyı kontrol ediniz
Sensörü değiştiriniz
Devre kartını değiştiriniz
ÜÇ NOKTALI NEM KONTROL CİHAZI Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
Kurutma Geçmişine Erişim
1. Nem geçmişi ekranını açmak için,
“VERİ GÜNLÜĞÜ” düğmesine
basınız. Kontrol cihazı 120 kayda
kadar olan verileri (30 saat kadar) her
üç ayda bir arşive kaydetmektedir.
KAYIT
NO
TARİH
SAAT
İÇERİ
%
2. Kaydı aramak için, arama düğmesine
basınız.
DIŞARI
%/°F
BOŞALTMA
%
MODE
RETURN
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
NOTLAR
NOTLAR
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
NOTLAR
NOTLAR
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
BAKIM
Kule Kurutucu Kullanımı & Servis Hizmetleri
BAKIM
SEZON ÖNCESİ İNCELEME
SERVİS HİZMETLERİ
VE
Kurutucu suya dayanıklı malzemeden üretilmiş olup
asgari servis hizmeti gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.
Ancak her sezon ünite kullanılmadan önce aşağıdaki
unsurların kontrol edilmesini ve hasarlı ya da şüphe
uyandıran parçaların değiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Bu
kontroller, muhtemel arızaları ortadan kaldıracak olup,
ekipmanın güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.
1. Elektriği kapatınız. Güç kutusunu ve kontrol
kutusunu açınız, ve içlerinde nem, kemirgen
hayvan hasarı veya birikmiş yabancı madde olup
olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir gevşek
bağlantı olup olmadığını kontrol ediniz ve sıkınız.
Hasarlı ya da bozulmuş her türlü kablo tesisatını
değiştiriniz.
2. Üfleyicileri, motorları ve ölçüm sistemlerini
aşağıdaki Yağlama Tablosunda gösterildiği şekilde
yağlayınız.
3. Üfleyici kayışlarının uygun sıkılıkta olup olmadığını
kontrol ediniz.
4. Brülörü kontrol ediniz ve temizleyiniz. Paslanmaz
çelikten mamul hava karıştırma levhalarının
deliklerinin tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz. Brülör
girişlerinin tıkalı olması durumunda, bir tel parçasıyla
ya da bir matkap ucuyla temizleyiniz. Birkaç yıl
kullanımın ardından biriken pası temizlemek adına
brülör girişlerine delikler açılması gerekebilmektedir.
Brülör girişlerini orijinal çaplarına getirmek için #43
lük matkap ucu kullanınız (Bu kitapçığın
BİLEŞENLER KILAVUZU bölümünde bulunan
Maxon Brülör alanındaki brülör delme prosedürüne
bakınız. (NOT: Pre-2002 Model kurutucular için 47#
lik bir matkap ucu gerekmektedir.)
5. Alev çubuğu ve buji elektrik bağlantılarını kontrol
ediniz. Buji ateşleyici ile alev çubuğunu temizleyiniz.
Gerekirse değiştiriniz.
6. Gaz donanımında, herhangi bir şekilde su olmamasını
sağlamak adına, gaz donanımı üzerindeki tahliye
vanasını kontrol ediniz. Kurutucu kullanılmaz haldeyken
vananın daima açık olması gerekmektedir. Kurutucunun
çalıştırılması öncesinde, tahliye vanasının kapalı konuma
getirilmesini sağlayınız.
7. Gaz düzenleme vanası üzerindeki bağlantıyı
yağlayınız.
8. Accutrol süpürmeli boşaltma ölçüm sistemiyle
donatılmış, Zimmerman Kurutucularda, boşaltma
alanında bitki sapları ve eskiden kalma hububat olup
olmadığını kontrol ediniz. Aşırı derecede yıpranmaya
karşı çer çöpü kontrol ediniz.
9. Bunker /besleme hunisiyle teçhiz edilmiş GSU
Kurutucularda, bunker/besleme hunisi alanını ve
öçlüm tamburu civarındaki alanı, buraların bitki sapları
ve eski hububat kalıntıları içermemelerini sağlamak
adına kontrol ediniz. Aşırı yıpranmaya karşı ölçüm
tamburunun kenarlarını kontrol ediniz.
10. Önemli!! Hem Zimmerman hem de GSI Kule
kurutucularında bulunan boşaltma bölümü
kapaklarının yerinde olması ve kurucutu çalışır
haldeyken her zaman için bunların sabitlenmesi
gerekmektedir. Kapak kısmının, işleyiş esnasında
açık olması durumunda, üfleyiciler tarafından üretilen
vakum, boşaltma alanında bulunan yabancı maddeleri
çekecek ve kurutucunun iç bölmelerini tıkayacak ve
aynı zamanda yangın tehlikesi oluşturacak şekilde
bunları kurutucunun ısıtma bölümünde biriktirecektir.
BU BÖLÜMÜN SONUNDAKİ SEZON
ÖNCESİ KONTROL LİSTESİNE BAKINIZ
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
BAKIM
SEZONA YÖNELİK İNCELEME VE
SERVİS HİZMETLERİ
1.
Önemli! Ölçüm sistemi, erişim kapısının(kapılarının), kurutucu 4.
çalışır haldeyken her zaman için yerinde olması gerekmektedir.
Üfşeyicileri döndürmeden önce, bu kapının kapandığından emin 5.
olunuz.
2.
Yağlama Tablosunda belirtildiği şekilde yağlama yönergelerine
riayet ediniz.
3.
Kurutucunun soğutma bölümü içinde hububat tabeniklerinin 6.
ve tozların birikimine müsaade etmeyiniz.
Çok ürün
kurutuluyorsa iki haftada bir, milo kurutması yapılıyorsa her gün
soğutma odası zeminini hububat tabeleri ve tozdan temizleyiniz.
Gerekirse, soğutma bölümü plakalarını süpürünüz. Zimmerman ve
GSI kurutucuların her ikisinde de hububat tanecikleri boşaltma
sistemine süpürülebilmektedir.
7.
4.
Hububat taneciklerinin ve tozun, kurutucu ısıtma bölümünün
içinde birikmesine müsaade etmeyiniz. Temiz ve açık kalmasını
sağlamak için, ısıtma bölümünü, soğutma bölümünden ayıran
bunker /besleme hunisi ayırıcı bölümü her gün kontrol ediniz.
Yangının bulunduğu yeri tespit ediniz.
Yangının, yangın söndürücüyle, su hortumuyla veya yanan
malzemenin
bulunduğu
yerden
çıkarılması
suretiyle
söndürülebilmesi durumunda, bunun hemen yapılması
gerekmektedir. Bir yangın meydana geldikten sonra, başka yangının
meydana gelmemesi için kurutucuyu yakından izleyiniz.
Bunker boşaltma alanının yakınında bulunan kolay erişim
kapılarının yanı sıra, her bir kolonun altında bulunan acil durum
boşaltması için olan sürgülü kapılar, her bir hubbat kolonunun hızlı
bir şekilde boşaltılmasına olanak sağlamaktadır. Hububatın
kurutucudan acil bir şekilde boşaltuılması gerekirse, bunu
yapmadan önce itfaiye tesise gelene dek bekleyiniz.
Kurutucuda ya da yakınında bir yangın söndürücü bulunması
gerekmektedir, yangının kontrolden çıktığı tespit edilirse
itfaiyeyi çağırınız.
SEZONSONU SERVİS HİZMETLERİ
5.
Kurutucuyu temizlerken, kurutucu üzerinde bulunan hububat
1.
boşaltma alanını kontrol ediniz. GSI alttan bunkerli/besleme hunili
kurutuclarda, hububatın her kolondan rahatça aktığından ve her
hangi bir çöp birikimi olmadığından emin olmak için ölçüm
tamburunun etrafını kontrol ediniz. Zimmerman Accutrol
süpürmeli kurutucularda, hububat akışını engelleyebilecek atık
veya bitki sapı birikimini önlemek için süpürünüz.
6.
Kurutma sezonu boyunca, bir haftadan fazla süreyle kurutucu içinde 2.
kurutulmamış hububat kalması durumunda, hububat akışını
kısıtlayacak şekilde basınçlı odanın üst kısmına ıslak hububatın yapışıp
yapışmadığını kontrol ediniz. Kurutuc yeniden çalıştırıldığında, tüm
hububat kolonlarının eşit şekilde boşaltma yaptığından emin olunuz.
3.
Basınçlı oda üst kısmındaki hububat tabanını temizleyiniz ve
basınçlı oda üst kısmında asılı kalabilecek her türlü hububattan
arındırınız.
Yüksek nemli ortamlardaki çepelli mısırı kuruturken, kurutucunun üst 4.
dış plakalarında çöp birikimi olabilmektedir. Bu çöpler yüksek basınçlı
suyla plakaların yıkanması veya gelen hububatın durdurulup, hububat
seviyesi tıkalı alanın altına çekilmesi, sonrasında da fanlar ve brülörün 5.
etkilenen
alanı
kurutmak
üzere
çalıştırılması
suretiyle
temizlenebilmektedir. Plakalara vurulması veya süpürülmesi atık 6.
malzemeleri yerinden çıkaracaktır. Islak haldeyken biriken malzemenin
süpürülmeye çalışılması genellikle plakayı daha da fazla tıkayacaktır.
Isıtma bölümünü,
temizleyiniz.
7.
YANGIN DURUMUNDA
1.
2.
3.
Kurutma sezonunun sonunda kurutucuyu boşaltınız.
Kurutucunun, hububat deposu olarak kullanılmaması
gerekmektedir. Uzun süre boyunca burada kalan hububat
nemlenebilmekte, şişebilmekte ve bozulabilmektedir. Bozulmuş
hububat parçaları, ölçüm sistemini tıkayabilmekte ve şişmiş
hububat, kurutucunun iç ve dış plakalarında aşırı baskı
oluşturabilmektedir.
Hububat eşanjörlerinin temiz olduğundan emin olunuz.
soğutma
bölümünden ayıran bunkeri
Soğutma odası zeminini temizleyiniz.
Ölçüm tamburu zeminindeki tüm hububatı ve çöpleri
bulundurkları yerden kaldırınız. Bu hububat taneleri,
kurutucunun altındaki bunkerde bulunan sürgülü kapıalrın elle
açılması suretiyle dışarı atılabilmektedir.
7. Kurutucuya gelen gaz beslemesinin kapalı olduğundan emin
Yangın ilk tespit ettiğinizde, kurutucunun içine ya da dışına doğru olan olunuz.
hububat akışı dahil olmak üzere, bütün kurutma operasyonunun
durdurulması gerekmektedir. Acil durum kontrolleri hali hazırda bunu 8. Gaz donanımının altında bulunan gaz donanımı tahliye vanasını
gerçekleştirmiş olabilir. Aynı zamanda, kurutucuya gelen elektrik ve
açınız.
yakıt beslemesini de kapatınız.
9. Brülörün temiz tutulması amacıyla, brülörün bir tente ya da
Bir yangını, çalışan fanla (larla) soğutmaya çalışmayınız.
plastik malzemeyle örtülmesi iyi bir uygulamadır.
Bir yangın olduğunun bilinmesi ya da bundan şüphelenilmesi
durumunda, kurutucudan asansöre veya depolama alanına hububat
geçişine asla müsaade etmeyiniz.
BAKIM
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
YAĞLAMA TABLOSU
YER
TALİMATLAR
Yağlama malzemesi
contadan belli olana kadar
yavaşça yağlayınız. Çıkanı
siliniz.
Accutrol (süpürmeli
Yağlama malzemesi
boşaltma) üst ev alt hareket contadan belli olana kadar
rulmanları. (Yalnız düz altlı yavaşça yağlayınız. Çıkanı
kurutucularda
siliniz.
YAĞLAMA
TİPİ
YAĞLAMA
ARALIĞI
Yüksek Kalitede; sınıf
#2 lityum bazlı gres
yağı
Sezon başında
(yıllık).
Yüksek Kalitede; sınıf
#2 lityum bazlı gres
yağı
Sezon başında
(yıllık).
Accutrol (süpürmeli
boşaltma) Kaplin göbeği.
(Zimmerman
Kurutucularda).
Kapaktaki iki yağlama tıpasını Yüksek Kalitede; sınıf
çıkarınız. Boşaltma tıpasından #2 lityum bazlı gres
gres sızana kadar yavaşça
yağı .
yağlayınız.
Sezon başında
(yıllık).
Üfleyici şaftı rulmanları.
(Hem GSI hem de
Zimmerman
Kurutucularda).
Yağlama malzemesi contadan
görülene kadar, gres tabancası
pompasını hesaba katarak yavaşça
alt rulman tıpasından yağlama
yapınız. Çıkanı siliniz. Üst rulman
için de aynı ölçüde, gres tabancası
pompası kullanınız.
Yüksek Kalitede; sınıf
#2 lityum bazlı gres
yağı
Her dört haftalık
kurutucu operasyonu
sonrasında
Üfleyici motor rulmanları
( Hem GSI hem de
Zimmerman
Kurutucularda )
Ölçüm sistemi değişken
hızlı hareket motoru ( Hem
GSI hem de Zimmerman
Kurutucularda )
Aşağıdaki motor
yağlama prosedürüne
bakınız 1
Yüksek Kalitede; sınıf
#2 lityum bazlı gres
yağı
Her 2 yılda bir (normal
operasyonda, her 8-10 aylık
sürekli operasyonda).
Aşağıdaki motor
yağlama prosedürüne
bakınız 1
Yüksek Kalitede; sınıf
#2 lityum bazlı gres
yağı
Her 2 yılda bir (normal
operasyonda, her 8-10 aylık
sürekli operasyonda).
12’ Çapında Accutrol
dişli kutusu (12’ çapında
spürmeli boşaltma
dişlikutusu)
(Yalnız Zimmerman
Kurutucularda)
Dişli kutusu gres doludur.
Tedarik olunan gres bağlantı
parçasıyla, ilk 1. aşama(üst)
redüksiyon mekanizmasına
yeniden gres doldurunuz (tipik
miktar=0.3 oz gres).
Yüksek Kalitede; sınıf
#2 lityum bazlı gres
yağı
Sezon başında (yıllık). (her
3-5 yılda bir kutudaki gresi
değiştiriniz)
18’ & 24’ Çapında Accutrol
dişli kutusu (18’ ve 24’
çapında süpürmeli boşaltma
dişli kutusu (Yalnız Zimmerman kurutucularda).
Yağ pompalı, yağ dolu dişli
kutusu. Yağ seviyesini, yağ
seviyesi ölçü aletindeki, üst
kırmızı çizgide tutunuz.
ISO VG 100 ila 150 mineral bazlı yağ. AGMA
Vizkozite sınıfı 3EP ila
4EP. (Mobilgear 627, 629
ya da muadili ).
Sezon başında. (Her 2
yılda bir değiştiriniz).
Ölçüm tamburu hareket
şaftı rulmanı (Yalnız
altında bunker olan GSI
kurutucular içindir).
Zimmerman ).
Ölçüm tamburu dişli kutusu Tıpayı kontrol etmek için
doldurunuz.
(yalnız altında bunker
bulunan GSI kurutucular)
ISO VG 220 mineral bazlı Sezon başında. (her
yağ. AGMA Vizkozite sınıf 1000 saatte bir ya da 2
5EP. (Mobilgear 630 ya da yılda bir değiştiriniz).
muadili).
Motorların yağlanması – Motoru 20 dakika süreyle çalıştırınız. Gres bağlantı parçalarını temizleyiniz. Gres
tahliye tıpasını çıkarınız ve bir düşük basınçlı gres tabancası kullanmak suretiyle, gerekli gresi pompalayınız.
Yeniden yağlama sonrasında, tahliye donanımını değiştirmeden önce motoru 10 dakika daha çalıştırınız.
Aşırı gresleme yapmayınız!
move grease relief plug and allow motor to run for 10
1
BAKIM
Kule Kurutucu Kulanımı ve Servis Hizmetleri
BAKIM
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
SEZON ÖNCESİ SERVİS HİZMETLERİ KONTROL LİSTESİ
Üfleyici rulmanlarını yağlayınız.
Gerekirse üfleyici motor rulmanlarını yağlayınız.
Üfleyici kayışlarını kontrol ediniz gerekirse ayarlayınız.
Brülör yuvalarını temizleyiniz.
Alev çubuğu ve ateşleme parçasını kontrol ediniz.
Dişli kutularındaki yağ seviyelerini kontrol ediniz.
Isıtma ve soğutma bölümleri arasındaki ayırıcı bunkeri kontrol ediniz. Gerekirse temizleyiniz.
Bindicator hububat seviyesi anahtarlarını kontrol ediniz.
Ölçüm sistemi erişim kapısı kapak contalarını kontrol ediniz.
Ölçüm sistemi erişim kapısı kapak mandallarını yağlayınız.
Modutrol motor bağlantısını yağlayınız.
Düzenleme vanasındaki kelebek parça işleyişini kontrol ediniz.
Gaz basıncı ölçma cihazlarını kontrol ediniz.
Korozyona karşı, Maxon kesme/kapama vanalarının iç kısmını kontrol ediniz. Gerekirse temizleyiniz.
Kumanda ve güç panellerini kontrol ediniz, gevşek bağlantıları sıkınız ve kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.
Ölçüm sistemlerini kontrol ediniz. Birikmiş çöp ve eshi hububat kalıntılarını temizleyiniz.
Kurutucuyu çalıştırınız ve işleyiş kumandalarını kontrol ediniz.
Diğer: Maddelendiriniz
YIL SONU KAPATMA PROSEDÜRÜ
Boşaltma işlemine başlayınız ve tüm hububatı kurutucudan çıkarınız.
Hububat tabanını temizleyiniz (doldurma musluğu altındaki basınçlı oda üst kısmında bulunan). Basınçlı olda üst kısmını temizleyiniz.
Hububat eşanjörlerini temizleyiniz.
Isıtma ve soğutma bölümleri arasındaki ayırıcı bunkeri temizleyiniz.
Soğutma plakalalarının içini ve soğutma zeminini temizleyiniz.
Kurutucunun boşaltma bölümünden gelen tüm hububat ve çöpü atınız.
Acil durum hububat boşaltma kapılarını (ve Zimmerman kurutuculardaki tahliye kapılarını) açınız.
Gaz donanımındaki tahliye vanasını açınız.
Brülörü bir tente veya plastik örtüyle örtünüz.
BAKIM
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
SORUN
GİDERME
SORUN GİDERME
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
GSI & Zimmerman kule kurutucuları, kendi kendilerine hata tespiti yapacak şekilde tasarlanmışlardır. Elektrikle veya işleyişle
ilgili sorunların çoğu operatör arayüzü ekranında gösterilmekte olup problemli alan grafik olarak belirtilmektedir. Kurutucuya her zaman için
240 ila 480 volt 3 fazlı elektriğin tedarik edildiğinden emin olunuz. Tüm motorları marş bobinleri ve brülör devresi 120 V, AC ile
çalışmaktadır. Kurutucu üzerindeki tüm güvenlik devreleri 24 V, DC ile çalışmaktadır.
Aşağıda, kurutucuyla ilgili potansiyel sorun giderme konuları ve bunlara yönelik çözümler listelenmektedir.
SORUN GİDERME – KURUTMA KONULARI
Problem
Yapılması Gerekenler
Düşük Kurutucu kapasitesi
- Kurutucunun daima tam olarak hububatla dolu olduğundan emin olmak için kontrol ediniz.
- Hepsinin hareketli olduğundan emin olmak için tüm hububat kolonlarını kontrol ediniz.
- Kir birikimi olup olmadığını görmek için kurutucunun dış bölümünü kontrol ediniz.
Hububat nem durumu çok
ıslaktır
- Boşaltma hızını düşürünüz
- ya da kurutma sıcaklığını arttırınız.
Hububat nem durumu çok kurudur - Boşaltma hızını arttırınız
- kurutma sıcaklığını azaltınız.
Hububat nemi düzensizdir
- Basınçlı olda sıcaklığının tutarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Gelen nemin çok çeşitlilik gösterip göstermediğini kontrol ediniz.
- Tıkalı hububat kolonu olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kurutucu içinde bir hububat sızdırmazlığını korumak adına, yeterli miktarda
hububatın kurutucuya tedarik edilip edilmediğini kontrol ediniz.
Kurutma esnasında yanık ya da
- Bazı hububat çeşitleri ya da don hasarlı hububat, yüksek sıcaklık derecelerine
kavruk tahıl taneleri belirmektedir hassasiyet göstermektedir. Kurutma sıcaklıklarını düşürünüz.
- Kurutucunun, harici bir LP buharlaştırıcı ile teçhiz edilmiş olması durumunda, sıvı
propanın buharlaştırıcıdan geçmemesini ve kurutucuya gitmemesini sağlayınız.
Hububat, kolonlardan
geçmemektedir
- Kolon içinde tane birikimi olup olmadığını tespi etmek için kurutucuyu kontrol ediniz. Gerekirse boşaltınız.
- Kurutucuyu, uzun süre dolu halde veya yağmurlu havalarda da ara sıra içinden hububat geçmez halde bırakmayınız.
SORUN GİDERME – BRÜLÖR
Problem
Yapılması gerekenler
Pilot yanmamaktadır.
- Gaz kesme/kapama vanasının açık olup olmadığını kontrol ediniz.
- Pilot hattında bulunan basınç ölçeri kontrol etmek suretiyle, kurutucuya gaz
tedariki yapılıp yapılmadığını doğrulayınız.
- “klik” sesini duymak suretiyle, pilot solenoitinin açıldığını doğrulayınız.
- Pilot hattından hiç su olmadığını doğrulamak için, kurutucu kapalı haldeyken,
pilot hattını, pilot solenoitinden çıkarınız. Pilot hattına sıkıştırılmış hava veriniz.
- Pilot hattını yerine takmadan önce, hat çıkarılmış haldeyken pilotu
yakmayı deneyiniz. Gazın, pilot solenoitinden akması gerekmektedir.
- Gaz akışının olması durumunda, pilot hattını yeniden takınız ve pilot
regülatörünü ayarlamak suretiyle gaz akışını ayarlayınız.
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
Problem
Pilot yanmamaktadır.
(devamı)
SORUN GİDERME
Yapılması gerekenler
- Pilotun halen yanmaması durumunda, brülördeki pilot alanını kontrol ediniz. Gerekirse temizleyiniz.
- Pilot alanının, pilotun yandığını gösterir şekilde sıcak olması durumunda, alev çubuğunu değiştiriniz.
- Pilot alanının soğuk olması durumunda, bujiyi değitşriniz.
- Pilotun halen yanmaması durumunda, kontrol kutusundaki Protectofier unsurları kontrol ediniz.
Pilot yanmakta ancak
brülör yanmamaktadır.
- Tahliye vanasını açmak suretiyle, gaz donanımında su olup olmadığını kontrol ediniz.
- Maxon vanası açılırken, biraz direnç vermelidir. Bunu yapmaması durumunda Maxon vana içindeki
kilitleme solenoitini kontrol ediniz.
- Kelebk vananın kırılıp kırılmadığını veya bükülüp bükülmediğini kontrol ediniz.
- Pilot etrafında bulunan brülör yuvalarının temiz olduğundan emin olmak için kontrol ediniz.
Kurutucu çalışma sıcaklığına
ulaşmamaktadır.
- Ana gaz regülatörü üzerindeki gaz basıncını arttırınız.
- Kurutucunun tamamen hububatla dolu olduğundan emin olunuz.
- Brülör üzerindeki yuvaların delinmesi gerekbilmektedir. Bir #43 lük matkap ucu kullanarak temizleyiniz.
- Kelebek vananın tam olarak açıldığından emin olmak için kontrol ediniz.
- Tahliye vanasını açmak suretiyle gaz donanımında su olup olmadığını kontrol ediniz.
Basınçlı oda sıcaklığında dalgalanma bulunmaktadır. -
Gaz basıncı çok yüksektir. Ana gaz regülatöründeki gaz basıncını düşürünüz.
Kurutucu, çalışırken düzenli
aralıklarla alevi kaybetmektedir.
- Gevşek ya da kirli alev çubuğu vardır. Teizleyiniz ve/veya sıkınız.
- Kontrol kutusununda arızalı Protectofier SS3CP transformatör vardır. Değiştiriniz.
Düenleme vanası
açılmamaktadır.
-Maxon kesme/kapama vanalarının açık olduklarını görmek için kontrol ediniz.
- Basınçlı oda ayarlanan sıcaklığının, ortam sıcaklığından daha yüksek olduğunu görmek için kontrol ediniz.
-Modutrol motorda, siyah ve beyaz kablolara 120VAC elektrik verildiğini görmek için kontrol ediniz.
-Motorun açılıp açılmayacağını görmek için, motordaki “F” ve “-“ terminallerine anlık sıçrama yapmak
suretiyle modutrol motorun işleyişini kontrol ediniz.
SORUN GİDERME – GENEL
Problem
Kontrol açma kapama anahtarı
ışığı yanmamaktadır
Yapılması gerekenler
- Güç kutusundaki ana devre kesicinin açık olduğunu görmek için kontrol ediniz.
- Güç kutusundaki “F1”, “F2” , “F3” sigortalarını kontrol ediniz.
- Güç kutusundaki “CB-04” devre kesiciyi kontrol ediniz.
- Kontrl kutusundaki MicroLogix PLC i kontrol ediniz.
OIU ışığı yanmamaktadır.
- Güç kutusundaki ana devre kesicinin açık olduğunu görmek için kontrol ediniz.
- Güç kutusundaki “F1”, “F2” , “F3” sigortalarını kontrol ediniz.
- Güç kutusundaki “CB-04” devre kesiciyi kontrol ediniz.
Kurutucu kapanmıştır, kırmızı ışık
- Kurutucunun ısıtma bölümünü olası yangına karşı kontrol ediniz.
- Basınçlı oda üst limit kontrolünün, istenen kurutma sıcaklığından en az 30° yukarıya
ayarlandığından emin olunuz.
- Aşırı basınçlı oda sıcaklıklarına sebep olabilecek gaz donanımı bileşeni arızası olup olmadığını
kontrol ediniz.
yanmaktadır ve alarm çalmaktadır,
ekranda:” BASINÇLI ODADA AŞIRI
ISINMA-OLASI YANGIN” ibaresi
gösterilmektedir.
SORUN GİDERME
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
Problem
Yapılması gerekenler
Kurutucu kapanmıştır, kırmızı ışık
yanmaktadır ve alarm çalmaktadır,
ekranda:” ___________ AŞIRI ISINMAOLASI YANGIN” ibaresi
gösterilmektedir.
- Mesajda gösterilen yerdeki kurutucuda olası yangın olup olmadığını kontrol ediniz.
- Tıkalı ya da ağır ilerleyen hububat kolonu olup olmadığını kontrol ediniz.
- Tıkalı hububat döndürücünün olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kurutucunun hububatlı dolu olup olmadığını ve devamlı olarak dolu tutulup tutulmadığını kontrol ediniz.
- Arızalı yüksek limit sensörü olup olmadığını kontrol ediniz.
OIU şu mesajı göstermektedir:
“BOŞALTMA HAREKET
ARIZASI”
- Ölçüm sistemi inverter hareketinin takıldığını göstermektedir.
- Ölçüm tamburu veya Accutrol ölçüm sisteminin tıkalı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Hareketi, ana devre kesiciyi 15 saniye kadar kapalı konuma getirerek ya da inverter üzerindeki
“DURDURMA” düğmesine basarak yeniden ayarlayınız.
OIU şu mesajı göstermektedir:
- Belirtilen maddede, herhangi bir şekilde aşırı yük meydana geldiğini göstermektedir.
“KONTAK KAPANMAMAKTADIR” - Güç panelinde gösterilen marştaki /starterdeki aşırı yükü sıfırlayınız ve aşırı yüklenme
“KURU KONVEYÖR”
-veya“ISLAK KONVEYÖR”
-veyaHerhangibir yardımcı marş
OIU şu mesajı göstermektedir:
“AŞIRI YÜKTEN KAPANMA”
“ÜFLEYİCİ __ STARTER”
durumlarını düzeltiniz.
- Belirtilen üfleyicide aşır yük meydana geldiğini göstermektedir.
- Üfleyicinin marşındaki/starterindeki aşırı yükü sıfırlayınız ve aşırı yüklenme
durumlarını düzeltiniz.
- Üfleyici aşırı yüklenmesi, üfleyici kayışlarının çok sıkı olması ya da uygun olmayan şekilde
greslenmiş üfleyici rulmanlarında kaynaklanabilmektedir.
SORUN GİDERME – OIU (EKRAN) MESAJLARI
Mesaj
Yapılması gerekenler
LOST COMM. TO MICRO
Gücü veriniz
OVERHEAT AT TOP LEFT POSSIBLE FIRE!!! (sol üstte aşırı ısınma- olası yangın)
Aşırı ısınma şartlarını ve Term. 101’i kontrol ediniz.
OVERHEAT AT TOP RIGHT POSSIBLE FIRE!!!(sağ üstte aşırı ısınma- olası yangın)
OVERHEAT AT LOWER LEFT POSSIBLE FIRE!!! ( alt sol kısımda aşırı ısınma- olası yangın)
Aşırı ısınma şartlarını ve Term. 102’i kontrol ediniz.
Aşırı ısınma şartlarını ve Term. 103’i kontrol ediniz.
Aşırı ısınma şartlarını ve Term. 104’i kontrol ediniz.
Aşırı ısınma şartlarını ve Term. 105’i kontrol ediniz.
OVERHEAT AT LOWER RIGHT POSSIBLE FIRE!!!(alt sağ kısımda aşırı ısınma- olası yangın)
Aşırı ısınma şartlarını ve Term. 106’i kontrol ediniz.
OVERHEAT AT INSIDE LEFT POSSIBLE FIRE!!! (sol içte aşırı ısınma- olası yangın)
Aşırı ısınma şartlarını ve Term. 107’i kontrol ediniz.
Aşırı ısınma şartlarını ve Term. 108’i kontrol ediniz.
OVERHEAT AT MID. LEFT POSSIBLE FIRE!!!(orta sol kısımda aşırı ısınma- olası yangın)
OVERHEAT AT MID. RIGHT POSSIBLE FIRE!!!(orta sağ kısımda aşırı ısınma- olası yangın)
OVERHEAT AT INSIDE RIGHT POSSIBLE FIRE!!! (sağ içte aşırı ısınma- olası yangın)
OVERHEAT AT PLENUM POSSIBLE FIRE!!! (basınçlı odada aşırı ısınma-olası yangın)
OVERLOAD TRIPPED TRI-STARTER (Aşırı yükten kapanan üçlü starter)
OVERLOAD TRIPPED BLOWER 1 STARTER (aşırı yükten kapanan üfleyici 1 Starter)
OVERLOAD TRIPPED BLOWER 2 STARTER(aşırı yükten kapanan üfleyici 2 Starter)
OVERLOAD TRIPPED BLOWER 3 STARTER(aşırı yükten kapanan üfleyici 3 Starter)
OVERLOAD TRIPPED BLOWER 4 STARTER(aşırı yükten kapanan üfleyici 4 Starter)
Aşırı ısınma şartlarını ve Term. 109’i kontrol ediniz.
Term. 300 ü kontrol ediniz
Term. 301 i kontrol ediniz
Term. 302 i kontrol ediniz
Term. 303 ü kontrol ediniz
Term. 304 ü kontrol ediniz
AUXILIARYSTUCKCLOSED TRI-STARTER (Yardımcı kapalı kalmıştırüçlü strater)
Term. 200 ü kontrol ediniz
AUXILIARYSTUCKCLOSED BLOWER 1STARTER(yardımcı kapalı kalmıştır- Üfşeyici 1 Starter)
Term. 201 i kontrol ediniz
Term. 202 i kontrol ediniz
AUXILIARYSTUCKCLOSED BLOWER 2STARTER (Yardımcı kapalı kalmıştır-Üfleyici 2Starter)
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
Message
SORUN GİDERME
Yapılması gerekenler
AUXILIARYSTUCKCLOSED BLOWER 3STARTER (Yardımcı kapalı kalmıştır-Üfleyici 3Starter)
Term 203 ü kontrol ediniz
AUXILIARYSTUCKCLOSED BLOWER 4STARTER (Yardımcı kapalı kalmıştır-Üfleyici 4Starter)
Term. 204 ü kontrol ediniz
Term. 200 ü kontrol ediniz
AUX. CONTACTFAILED TO CLOSE TRI-STARTER (Yardımcı kontak kapanmamaktadır- üçlü starter)
AUX. CONTACTFAILED TO CLOSE BLOWER 1 STARTER(Yardımcı kontak kapanmamaktadır- Üfleyici 1 starter)
AUX. CONTACTFAILED TO CLOSE BLOWER 2 STARTER(Yardımcı kontak kapanmamaktadır- Üfleyici 2 starter)
AUX. CONTACTFAILED TO CLOSE BLOWER 3 STARTER(Yardımcı kontak kapanmamaktadır- Üfleyici 3 starter)
AUX. CONTACTFAILED TO CLOSE BLOWER 4 STARTER(Yardımcı kontak kapanmamaktadır- Üfleyici 4 starter)
SWITCH OPEN AIR PRESSURE SWITCH 1 (ANAHTAR AÇIK- HAVA BASINCI ANAHTARI 1)
SWITCH OPEN AIR PRESSURE SWITCH 2(ANAHTAR AÇIK- HAVA BASINCI ANAHTARI 2)
SWITCH OPEN AIR PRESSURE SWITCH 3(ANAHTAR AÇIK- HAVA BASINCI ANAHTARI 3)
SWITCH OPEN AIR PRESSURE SWITCH 4(ANAHTAR AÇIK- HAVA BASINCI ANAHTARI 4)
SWITCH OPEN AIR PRESSURE SWITCH OF COMBUSTION
BLOWER ( ANAHTAR AÇIK- YANMA ÜFLEYİCİSİ HAVA
BASINCI ANAHTARI)
LOST FLAME ( ALEV KAYIP)
SWITCH STUCK CLOSED MAXON VALVE (ANAHTARI KAPALI KALMIŞ MAXON VANA)
FLAME DETECTED WHILE BURNER IS OFF (BRÜLÖR KAPALIYKEN ALEV TESPİT EDİLDİ)
Term. 201 i kontrol ediniz
Term. 202 i kontrol ediniz
Term. 203 ü kontrol ediniz
Term. 204 ü kontrol ediniz
Term. 205 i kontrol ediniz
Term. 206 ı kontrol ediniz
Term. 207 i kontrol ediniz
Term. 306 ı kontrol ediniz
Term. 115 i kontrol ediniz
BCU ve Term. 114 ü kontrol ediniz
Term. 113 ü kontrol ediniz
Pilotun veya Maxon vanaların açık kalıp kalmadığını, BCU ve Term 114 ü
kontrol ediniz.
HI. GAS PRESSURE SWITCH OPEN (YÜKSEK GAZ BASINÇ ANAHTARI AÇIK)
LOW GAS PRESSURE SWITCH OPEN MAKE SURE MAIN GAS
VALVE IS ON (DÜŞÜK GAZ BASINCI ANAHTARI AÇIK, ANA GAZ
VANASININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ)
Alev çubuğunu,
Term.
111 i kontrol ediniz
Gaz basıncını ve and Term. 110 u kontrol ediniz
HI. GAS PRESSURE SWITCH OPEN GAS PRESSURE TOO HIGH (YÜKSEK GAZ BASINCI
ANAHTARI AÇIK, GAZ BASINCI ÇOK YÜKSEK)
Term. 111 i kontrol ediniz
LOW GAS PRESSURE SWITCH OPEN GAS PRESSURE TOO LOW (DÜŞÜK GAZ BASINCI
Term. 110 u kontrol ediniz
ANAHTARI AÇIK, GAZ BASINCI ÇOK DÜŞÜK)
MAXON VALVES NOT TURN ON ( MAXON VANALARI AÇIK DEĞİL)
PL. TEMPERATUR RTD CIRCUITOPEN OR SHORTED (PLSICAKLIĞIRTD DEVRESİAÇIK YA DA KISA DEVRE)
GRAIN TEMPERATUR RTD CIRCUITOPEN OR SHORTED (HUBUBATSICAKLIĞIRTD DEVRESİA.ÇIK YA DA KISA
DEVRE)
AUXILIARYSTUCKCLOSED OIL PUMP STARTER (YARDIMCIKAPALIKALMIŞTIR-YAĞ POMPASISTARTERİ)
Sıfırlayınız ve yeniden deneyiniz.
RTD tesisatını kontrol ediniz.
RTD tesisiatını kontrol ediniz.
Term. 307 i kontrol ediniz
AUXILIARY STUCK CLOSED COMBUSTION BLOWER STARTER
Term. 308 i kontrol ediniz
(YARDIMCI KAPALI KALMIŞTIR- YANMA ÜFLEYİCİSİ STARTERİ)
AUX. CONTACTFAILED TO CLOSEOIL PUMP STARTER (YARDIMCI KONTAK KAPANMAMAKTADIR – YAĞ
POMPASI STARTERİ)
Term. 307 i kontrol ediniz
AUX. CONTACTFAILED TO CLOSECOMBUSTION BLOWER STARTER (YARDIMCI
Term. 308 i kontrol ediniz
KONTAK KAPANMAMAKTADIR-YANMA ÜFLEYİCİSİ STARTERİ)
PLUG SWITCH OPEN DRY PATH PLUGGED (TIPA ANAHTARI AÇIKTIR- KURU YOL TIKALIDIR)
Kurutma yolunu temizleyiniz ve Term. 309 u kontrol ediniz
PLUG SWITCH OPEN HOPPER PLUGGED (TIPA ANAHTARI AÇIKTIR- BUNKER TIKALIDIR)
Bunkeri temizleyiniz ve Term. 310 u kontrol ediniz
UNLOAD DRIVE FAULT (BOŞALTMA HAREKET MEKANİZMASI ARIZASI)
Hareket mekanizmasını ve Term. 208i kontrol ediniz
Term. 305i kontrol ediniz
Islak yolu temizleyiniz ve Term. 311 i kontrol ediniz
OVERLOAD TRIPPED DRY CONVEYOR (AŞIRI YÜKTEN KAPANAN KURU KONVEYÖR
PLUG SWITCH OPEN WET PATH PLUGGED (TIPA ANAHTARI AÇIKTIR-ISLAK YOL TIKALIDIR)
AUXILIARY STUCK CLOSED DRY CONVEYOR (YARDIMCI KAPALI KALMIŞTIR- KURU
KONVEYÖR)
Term. 209 u kontrol ediniz
AUXILIARYSTUCK CLOSED AUX. DRYCONVEYOR(YARDIMCIKAPALIKALMIŞTIR- YARDIMCIKURUKONVEYÖR)
Term. 210 u kontrol ediniz
Term. 211 i kontrol ediniz
AUXILIARY STUCK CLOSED DRY LEG (YARDIMCI KAPALI KALMIŞTIR- KURU BÖLÜM)
AUXILIARYSTUCK CLOSED TOP DRYCONVEYOR(YARDIMCIKAPALIKALMIŞTIR-ÜSTKURUKONVEYÖR)
UNLOAD MONITOR PROXIMITY SWITCH OPEN (BOŞALTMA MONİTÖRÜ YAKLAŞMA ANAHTARI
AÇIKTIR
AUXILIARYSTUCKCLOSED AUX.WETCONVEYOR (YARDIMCIKAPALIKALMIŞTIR- YARDIMCI ISLAK KONVEYÖR)
AUXILIARY STUCK CLOSED WET LEG (YARDIMCI KAPALI KALMIŞTIR-ISLAK BÖLÜM)
Check Term. 212 i kontrol ediniz
Boşaltma cihazını ve Term. 313 ü kontrol ediniz
Term. 215 i kontrol ediniz
Term. 214 ü kontrol ediniz
SORUN GİDERME
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
Mesaj
Yapılması gerekenler
AUXILIARYSTUCKCLOSED TOP WETCONVEYOR (YARDIMCIKAPALI KALMIŞTIR-ÜSTISLAK KONVEYÖR)
Term. 213ü kontrol ediniz
CONTACT FAILED TO CLOSE DRY CONVEYOR (KONTAK KAPANMAMAKTADIR-KURU
KONVEYÖR
CONTACTFAILED TO CLOSEAUX. DRY CONVEYOR (KONTAK KAPANMAMAKTADIR-YARDIMCIKURU
KONVEYÖR)
CONTACT FAILED TO CLOSE DRY LEG (KONTAK KAPANMAMAKTADIR- KURU BÖLÜM)
Term. 209 u kontrol ediniz
CONTACTFAILED TO CLOSETOP DRYCONVEYOR (KONTAK KAPANMAMAKTADIR-ÜSTKURU KONVEYÖR)
CONTACTFAILED TO CLOSEAUX. WETCONVEYOR (KONTAK KAPANMAMAKTADIR-YARDIMCI ISLAK
KONVEYÖR)
CONTACT FAILED TO CLOSE WET LEG (KONTAK KAPANMAMAKTADIR- ISLAK BÖLÜM)
CONTACTFAILED TO CLOSETOP WETCONVEYOR (KONTAK KAPANMAMAKTADIR-ÜSTISLAK KONVEYÖR)
BINDICATOR ERROR UBS closed while LBS still open (BINDICATOR ARIZASI- LBS halen açıkken UBS kapalıdır)
Term. 210 u kontrol ediniz
Term. 211 i kontrol ediniz
Term. 212 i kontrol ediniz
Term. 215 i kontrol ediniz
Term. 214 ü kontrol ediniz
Term. 213 ü kontrol ediniz
Term. 314 & 315 i kontrol ediniz
SHUT DOWN OUT OF GRAIN Occurred at —— (______ HUBAT AZLIĞINDAN KAPANMA)
DRYSENSOR ERROR MOISTURESIGNAL OUTOF RANGE (KURU SENSÖR HATASI-NEM SİNYALİAYARLANAN
ARALIĞIN DIŞINDA)
DRY SENSOR ERROR GRAIN TEMP. SIGNALOUTOF RANGE (KURU SENSÖR ARIZASI- HUBUBATSICAKLIĞI
SİNYALİ AYARLANAN ARALIĞIN DIŞINDA)
WETSENSOR ERROR MOISTURE SIGNAL OUTOF RANGE (ISLAK SENSÖR ARIZASI- NEM SİNYALİ AYARLANAN
ARALIĞIN DIŞINDA)
WETSENSOR ERROR GRAIN TEMP. SIGNAL OUT OF RANGE (ISLAK SENSÖR ARIZASI- HUBUBAT SICAKLIĞI
SİNYALİ AYARLANAN ARALIĞIN DIŞINDA)
Sensör kablo tesisatını kontrol ediniz.
Sensör kablo tesisatını kontrol ediniz
Sensör kablo tesisatını kontrol ediniz
Sensör kablo tesisatını kontrol ediniz
COLUMN GRAIN RTD SENSOR ERROR RTD OUTOF RANGE(KOLON HUBUBATRTD SENSÖRÜ ARIZASI- RTD
AYARLANAN ARALIĞIN DIŞINDA)
SHUT DOWN BY MOISTURE CONTROLLER (NEM KONTROL CİHAZI TARAFINDAN KAPANMA)
Sensör kablo tesisatını kontrol ediniz
Kapalı gözetimle yeniden deneyiniz
FAILED TO MAINTAIN TO THE TARGET (HEDEF KORUNAMAMIŞTIR)
READY TO START (BAŞLAMAYA HAZIR)
START Kurutucu kontrolü BAŞLAT düğmesine basınız
READY TO START BLOWER (ÜFLEYİCİYİ BAŞLATMAYA HAZIR)
Başlatmak için üfleyici anahtarını AÇIK konuma getiriniz
READY TO START BURNER (BRÜLÖRÜ BAŞLATMAYA HAZIR)
Başlatmak için brülör anahtarını AÇIK konuma getiriniz
OUT OF GRAIN (HUBUBAT AZLIĞI)
___ saniye içinde kapanacaktır
START UNLOAD NOW (ŞİMDİ BOŞALTMAYI BAŞLAT)
DRYER COOLING OFF Current grain temp. = ____ (KURUTUCU SOĞUTUCUSU KAPALIDIR- mevcut
hububat sıcaklığı)
Ya da ___ saniye içinde kapanacaktır
Üfleyici____saniye/*N:5 içinde kapancaktır ya da
şimdi kapamak için üfleyiciyi kapalı konuma getiriniz.
WET PATH NOT ON (ISLAK YOL AÇIK DEĞİLDİR)
Başlatmak için, yükleme anahtarını MAN ya da AUTO konumuna getiriniz.
FILLING THE DRYER (KURUTUCU DOLMAKTADIR)
Lütfen bekleyiniz...
DRYER IS FULL (KURUTUCU DOLUDUR)
Alarmı sıfırlamak için, kontrol DURDURMA düğmesine basınız.
Sonrasında yeniden başlatma için BAŞLAT düğmesine basınız
EMPTYING THE DRYER (KURUTUCU BOŞALTILMAKTADIR)
Lütfen bekleyiniz...
NO POWER TO SLC (SLC DE ELEKTRİK YOKTUR)
E-STOP düğmesini çekiniz ve 24 VDC
için Term 100 ü kontrol ediniz.
START CHECKING Please wait ___ seconds left (KONTROL BAŞLATMA- Lütfen bekleyiniz____saniye
kaldı
TRI-START ON ___ seconds left (ÜÇLÜ BAŞLATMA AÇIK___ saniye kaldı)
STARTING BLOWER 1 (ÜFLEYİCİ BAŞLATMA 1)
STARTING BLOWER 2 (ÜFLEYİCİ BAŞLATMA 2)
STARTING BLOWER 3 (ÜFLEYİCİ BAŞLATMA 3)
STARTING BLOWER 4 (ÜFLEYİCİ BAŞLATMA 4)
PURGING ____ seconds left (ARITMA______ saniye kaldı)
OPEN MAIN FUEL VALVES or will shut down in ____ seconds (ANA YAKIT VANALARINI AÇ- ya da
____saniye içinde kapatılacak)
IGNITION TRIAL ____ seconds left (ATEŞLEME DENMESİ- ___________ saniye kaldı)
FIRING VALVE LIMITSWITCH OPEN OPEN THE FIRING VALVE (ATEŞLEMEVANASI LİMİTANAHTARIAÇIKATEŞLEMEVANSINIAÇ)
INTERLOCKED START DRY CONVEYOR FIRST (KİLİTLİ BAŞLATMA-KURU KONVEYÖR ÖNCE)
INTERLOCKED STARTAUX. DRYCONVEYOR FIRST (KİLİTLİ BAŞLATMA- YARDIMCIKURUKONVEYÖR ÖNCE)
INTERLOCKED START DRY LEG FIRST (KİLİTLİ BAŞLATMA- KURU BÖLÜM ÖNCE)
Term. 112 i kontrol ediniz.
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
SORUN GİDERME
Mesaj
Yapılması gerekenler
INTERLOCKED START TOP DRY CONVEYOR FIRST INTERLOCKED START (KİLİTLİ
Term. 112 i kontrol ediniz
BAŞLATMA- ÜST KURU KONVEYÖR ÖNCE-KİLİTLİ BAŞLATMA)
AUX. WET CONVEYOR FIRST INTERLOCKED START WET LEG FIRST (YARDIMCI
ISLAK KONVEYÖR ÖNCE- KLİTLİ BAŞLATMA-ISLAK BÖLME ÖNCE)
INTERLOCKED START TOP WET CONVEYOR FIRST (KİLİTLİ BAŞLATMA – ÜST
ISLAK KONVEYÖR ÖNCE)
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
PARÇA LİSTESİ
COMMERCIAL TOWER DRYER COMMON SERVICE PARTS
Parça NO#
Açıklama
Kullanıldığı Yer
Bindicator
GT3-0036
Bindicator RA4
Kurutucunun üst yan tarafında bulunan Düşük Hububat Göstergesi
815-1700-5
Bindicator RA6
Kurutucunun üst kısmında bulunan yüksek hububat göstergesi
756-1150-9
Bindicator mikro anahtarı
Her iki bindikatörde bulunan yedek anahtar
769-1225-2
Bindicator Kanatçığı
Her iki bindikatörde bulunan yedek kanatçık
756-1148-3
Bindicator Motoru A-H9A-K-HD
Her iki bindikatörde bulunan yedek motor
S-8896
Vida, MS #4-40 x 1" SHCS
Uzatma şaftı veya kanatçığı Bindikatöre bağlar
S-9100
Somun, Nylock #4-40 ZN GR2
Uzatma şaftı veya kanatçığı Bindikatöre bağlar
769-1038-9
Bindicator Kapak contası
Her iki bindikatörde bulunan yedek conta
GT1-1119
Bindicator Uzatma çubuğu 12"
RA6 Bindicator için standart uzatma çubuğu
GT1-1473
Bindicator Uzatma şaftı 18"
RA6 Bindicator için özel uzunlukta uzatma çubuğu
GT1-1120
Bindicator Uzatma çubuğu koruması
RA6 Bindicator için standart uzunlukta çubuk kalkanı (kanal)
GT1-1474
Bindicator Uzatma koruması 18"
RA6 Bindicator için özel uzunlukta çubuk kalkanı(kanal)
806-1667-5
Bindicator Kanal kapağı
RA6 Bindicator için çubuk kalkanı kapağı
769-1039-7
Bindicator Montaj plakası
RA4 Bindicator için yedek montaj plakası
Hi-Limitler (Sabit ve Ayarlanabilir )
Dış veya iç aşırı sıcaklıklar için yedek Hi-limit
GT3-0004
Hi-Limit, Sabit 210° 36' Sabit
756-1026-1
Termostat, Hi-Limit Honeywell T675A 1102 160 ila Brülörü kontrol eden ayarlanabilir Basınçlı oda Hi-Limit’i
260D arasında ayarlanabilir
RTD, Thermowells, Pro bes, Nem Sensörleri
756-1865-2 P
robe 12"
756-1866-0
Thermowell 12"
Kurutucunun boyunun 1/3 civarında dış yan duvara monteli sıcaklık
bazlı nem probu
Nem probunu korumak için Thermowell
815-1383-0
RTD Probe Montaj kaynağı
Thermowell and Probe un üzerine monte
GT3-0090
Sensör, Platinum RTD Honeywell
Brülör karşısında, iç duvar üzerine monteli brülör sıcaklık
sensörü
GT3-0139
Tel, 18/2 kaplamalı
Her iki probe üzerinde kullanılan kablo- ayak olarak satılır
602E020-CAT5 Nem sensörü-Standard Gövde (Geniş)
W/WR-CAT5E-SH
WR-CAT5E-SH Kablo, Tel CAT5E Kaplamalı
Üçlü nem sistemi için üst veya alt sensör
Üçlü nem sensörü için kullanılan kablo- ayak olarak satılır
815-1935-9
Nem sensörü gövdesi
GT1-1534
Sürgülü kapı 2-1/4" – Nem sensörü
Boşaltma bunkerinin altında monteli numune oluğu ve üçlü nem
sensörü yuvaları
Nem sensörü gövdesi için yedek sürgülü kapı
801-2143-7
Sürgülü kapı 2-1/2" – Nem sensörü kutusu
Nem sensörü gövdesi için yedek sürgülü kapı
801-2144-5
Sürgülü kapı 2-3/4" – Nem sensörü kutusu
Nem sensörü gövdesi için yedek sürgülü kapı
801-2101-5
Sürgülü kapı 3" – Nem sensörü kutusu
Nem sensörü gövdesi için yedek sürgülü kapı
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
PARÇA LİSTESİ
TİCARİ KULE KURUTUCU GENEL SERVİS PARÇALARI (DEVAM)
Parça No#
Açıklama
Kullanıldığı yer
Brülör Kontrolü/Bakımı
756-1009-7
Alev Çubuğu
Brülördeki alevi algılar (Doğla Gaz veya LP)
GT3-0091
Buji I-31-1
Brülör bujisi/ateşleyicisi (Doğal gaz veya LP)
WR-7MM
Tele, 7mm Silikon ateşleyici
Buji/ateşleyici teli – ayak olarak satılır
GT3-0609
Ateşleyici Tıpası Yağı (Maxon GP18110/Auburn I-101)
Ujisi/ateşleyicisi (Yalnız akaryakıt)
756-1484-2
Konnektör, Alev çubuğu ve ateşleyici
Buji veya alev çubuğu konnektörü
756-1485-9
Kılıf, Alev Çubuğu ve ateşleyici
Buji ya da alev çubuğu üzerindeki konnektörü korumak için lastik kılıf
801-2078-5 P Pilot başlığı
145-1351-9
Alevin etrafa saçılmasını önlemek için pilot alanının üzerinde
brülöre takılır
Tıkanan brülörü delmek için kullanılır (Yalnız Doğal gaz veya LP)
5/64" x 6" Brülör ucu LongBoy
Koruma Kontrolü Parçaları
GT3-0134
Flame Pac
Brülör paneli üzerindeki bileşen
GT3-0136
Röle AC F
Brülör paneli üzerindeki bileşen
KD-PEC0020 Transformatör SS3CP
Brülör paneli üzerindeki bileşen
GT3-0016
Protectofier Şasi 6642-VA
Komple Brülör paneli
769-1378-9
Bileşen test cihazı
Brülör paneli bileşenleri için test cihazı
GT3-0535
Tarayıcı UV PCII W - Düz
Brülördeki alevi algılar - düz (yalnız akaryakıt)
GT3-0450
UV tarayıcı PCII WRA – Sağ açılı
Brülördeki alevi algılar – sağ açılı ( yalnız akaryakıt )
GT3-0448
Kahverengi fiber uç
Akaryakıtlı brülör
769-1029-8
Siyah 2" Uç
Akaryakıtlı brülör
Ho neywell
GT3-0083
Motor Modutrol M7284A-1012
CV vanasının üst kısmında, Gaz donanımının sonuna montelidirBrülöre gelen Gaz akışını kontrol eder
756-1002-2
Modutrol Motor Bağlantısı
Modutrol Motoru, CV vanasına bağlar
Dişli kutuları
Ve parçaları
Yalnız GSI
GT3-1038
Dişli kutusu, Sumitomo C6145Y 90:1 Oran
Ölçüm Tamburunu çalıştırır
GT3-0138
Motor 5HP 184TC İnverter Görevi
Ölçüm Tamburunu çalıştırır
GT1-0670
Plaka, Ölçüm Tamburu Süpürmesi – SS
Ölçüm Tamburu için önde gelen kenar
GT1-0671
Clip, Ölçüm Tamburu Süpürmesi
Önde gelen kenarı Ölçüm tamburuna bağlama klipi
Yalnız Zimmerman
717-1493-5
Dişli Kutusu, Sumitomo 6145 731:1 Oran
Ölçüm Sistemini Çalıştırır (yalnız 12' çapında kurutucularda )
702-1069-5
Motor, 1HP 3PH 1725 @ 60HZ Super E
Ölçüm Sistemini Çalıştırır (yalnız 12' çapında kurutucularda )
717-1371-3
Gearbox, Sumitomo CVVJ6185DBY 1003:1 Ratio
Ölçüm Sistemini Çalıştırır (yalnız 18' çapında kurutucularda )
702-1068-7
Motor, 1-1/2HP 3PH 1725 @ 60HZ Super E
Ölçüm Sistemini Çalıştırır (yalnız 18' çapında kurutucularda )
717-1440-6
Dişli kutusu, Sumitomo CVVJ6195DBY 1505:1 Oran
Ölçüm Sistemini Çalıştırır (yalnız 24' çapında kurutucularda )
702-1067-9
Motor, 2HP 3PH 1725 @ 60HZ Super E
Ölçüm Sistemini Çalıştırır (yalnız 24' çapında kurutucularda )
GT3-1024
Dişli kutusu, Sumitomo CVVJ6205DAY 1247:1 Oran Ölçüm Sistemini Çalıştırır (yalnız 30' çapında kurutucularda )
702-1047-1
Motor, 3HP 3PH 1725 @ 60HZ Super E
Ölçüm Sistemini Çalıştırır (yalnız 30' çapında kurutucularda )
GT1-1458
Malaksör kaynağı
Kolon altındaki hububatı karıştırmak için süpürgenin arkasına takılır
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
PARÇA LİSTESİ
TİCARİ KULE KURUTUCU GENEL SERVİS PARÇALARI (DEVAMI)
Açıklama
Parça No #
Kullanıldığı yer
Manuel Kesme/kapama vanası
GT3-0014
Vana, DeZurich 2"
Gaz donanımının başında kullanılır- Özel ebatlıdır
GT3-0198
Vana, DeZurich 3"
Gaz donanımının başında kullanılır – Özel ebatlıdır
707-1141-1
O-Halka 2" Dezurich
2" DeZurich Vanası yedek parçası
707-1140-3
O-Halka 3" Dezurich
3" DeZurich vanası yedek parçası
D02-0084
Pirinç küresel vana 1/4
Denge vanası olarak regülatöre dönen dönüş hattında kullanılır
007-1048-3
Pirinç kürsel vana 3/4
Gaz donanımında kullanılır (LP Kurutucular)
TFC-0093
Vana, 1" NPT Bronze kürsel vana - CGA Onaylı
Gaz donanımında kullanılır (LP Kurutucular )
Asco Solenoitler
GT3-0034
Vana, Asco 3/8 NC 120V/60HZ (Pilot)
Gaz Donanımı Pilot Solenoiti
GT3-0719
Solenoit 1-1/4"
İkili Maxon arasında Gaz donanımı solenoiti
TF-1536
Solenoit 1-1/2"
İkili Maxon arasında Gaz donanımı solenoiti
TF-1296
Solenoit 3/4 Sıvı (LP)
Gaz donanımı solenoiti (Yalnız LP Yağı)
707-1694-9
Basınç Ölçer 30 o z.
CV Vanasının arkasında Gaz donanımında kullanılmaktadır
GT3-0131
Basınç Ölçer 20 o z.
CV Vanasının arkasında Gaz donanımında kullanılmaktadır
HH-2984
Basınç Ölçer 30 lb.
Gelen basınç için gaz donanımında kullanılmaktadır
D02-0103
Basınç Ölçer 8-100 lb.
Gaz donanımında kullanılmaktadır (Yalnız LP Kurutucular)
GT3-0671
Basınç Ölçer 2 1/2 Sıvı dolu 200 PSI
Gaz donanımında kullanılmaktadır (Yalnız LP Kurutucular)
007-1829-6
Basınç ölçer 400 lb. (giserin dolu)
Gaz donanımında kullanılmaktadır (Yalnız LP Kurutucular)
Basınç Ölçerler
Regülatörler ve Parçalar
Rockwell
GT3-0169
Regülatör, Gaz Equimeter 3" 12112-12
Ana gaz regülatörü – Özel ebatlı
GT3-0012
Regülatör, Gaz Equimeter 2.5" 12112-10
Ana gaz regülatörü – Özel ebatlı
GT3-0471
Regülatör, Gaz Equimeter 2" 12112-8
Ana gaz regülatörü – Özel ebatlı
707-1587-5
Regülatör Yayı Siyah Rockwell
Yukarıdaki regülatörler için standart yay
707-1560-2
Regülatör Yayı Altın Rockwell (kadmiyum)
Yukarıdaki regülatörler için daha ağır yay
Pilot Regülatörü (Tüm GSI ve Zimmerman)
Regülatör Fisher 1/2" (Pilot)
GT3-0033
Pilota gelen gazı düzenlemektedir.
Gas Pressure Switches
KD-PES0049 Anahtar, Düşük Gaz Basıncı Honeywell #C6097A1053
Gaz Donanımındaki Düşük Gaz Basıncını tespit etmektedir.
KD-PES0048 Anahtar, Yüksek Gaz Basıncı Honeywell #C6097B1101
Gaz Donanımındaki Yüksek Gaz Basıncını tespit etmektedir
Maxon Kesme/kapama vanaları, anahtarlar ve solenoitler
Manual 808 Valves
GT3-0624
Vana, Maxon 2" 808
Gaz donanımında kullanılmaktadır (anahtarlar ayırmaktadır) – özel ebatlıdır
GT3-0206
Vana, Maxon 3" 808-CP
Gaz donanımında kullanılmaktadır (anahtarlar ayırmaktadır) – özel ebatlıdır
GT3-0213
Vana, Maxon 4" F 808-CP
Gaz donanımında kullanılmaktadır (anahtarlar ayırmaktadır) – özel ebatlıdır
GT3-1025
Vana, Maxon 6" 808 VLV
Gaz donanımında kullanılmaktadır (anahtarlar ayırmaktadır) – özel ebatlıdır
Motorlu vanalar
707-1582-6
Vana, Maxon 2" Motorlu 5000 Serisi
Gaz donanımında kullanılmaktadır (anahtarlar ayırmaktadır) – özel ebatlıdır
GT3-0823
Vana, Maxon 3" Motorlu 5000 Serisi W/VCS-2 Anahtar
Gaz donanımında kullanılmaktadır– özel ebatlıdır
707-1441-5
Vana, Maxon 4" Motolu 5000 Serisi
Gaz donanımında kullanılmaktadır (anahtarlar ayırmaktadır) – özel ebatlıdır
GT3-1107
Valve, Maxon 6" Motorlu 7000 Serisi
Gaz donanımında kullanılmaktadır (anahtarlar ayırmaktadır) – özel ebatlıdır Specific
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
PARÇA LİSTESİ
TİCARİ KULE KURUTUCU GENEL SERVİS PARÇALARI (DEVAM)
Parça No
#
GT3-0620
GT3-0623
GT3-0619
GT3-0622
Açıklama
Kullanıldığı Yer
Single Switch
Anahtar seti VCS-1 (SOV) Maxon VOS-1 #14-23433
Anahtar Seti VCS-1 (VOS-1) Maxon #14-18428
Duble Anahtar
Anahtar seti VCS-2 (SOV) Maxon VOS-2 (STO) #14-23434
Anahtar seti VCS-2 (VOS-2) Maxon #14-18429
KD-PVA0005 Solenoit 22055
769-1028-0
Solenoit 23243
Maxon Anahtar 3" Vana ve Yukarısı
Maxon Anahtar 2" Vana ve Aşağısı
Duble Maxon Anahtar 3" vana ve yukarısı
Duble Maxon Anahtar 2" vana ve aşağısı
Solenoit 2" ve 3" Motorsuz Maxon
Solenoit 4" Motorsuz Maxon
CV Vanalar ve Bileşenler
GT3-0515
GT3-0132
GT3-0214
GT3-0724
CV Vana 2"
Vana , 3" CV Serisi
Vana , Maxon 4" F CV
2" Maxon CV için vana diski
Brülöre gelen gaz akışını kontrol eder – Özel ebatlıdır
Brülöre gelen gaz akışını kontrol eder – Özel ebatlıdır
Brülöre gelen gaz akışını kontrol eder – Özel ebatlıdır
2" CV vana yedek parçası
GT3-0726
769-1024-9
769-1197-3
769-1335-9
2" Maxon CV için vana şaftı
Kelebek şaft 4"
O-Halkı 2" Şaft
MR vana kolu için adaptör burcu
2" CV vana yedek parçası
4" CV vana yedek parçası
2" CV vana yedek parçası
756-1534-4
756-2159-9
756-1795-1
756-1796-9
756-1797-7
PLC ve OIU Parçaları
PLC Parts
Filtre, Line Active 120V AC 2.5A
PLC, AB Rack 10 Slot
Besleme, PLC Abradley SLC
PLC, AB SLC 503 CPU 1747-L532
PLC, AB SLC Hafıza modülü – Programlama gerekmektedir.
756-1799-3
756-2161-5
756-1801-7
GT3-0944
GT3-0810
756-1807-4
GT3-1105
PLC, AB SLC Mi x AI/O 2 x 2 Card 1746-NI041
PLC, AB RTD Sıcaklık modülü
PLC, AB DOX16 Kart 1746-OW16
PLC, AB IOUTX8 Röle 1746-OX8
PLC, AB DIX16 24VDC 1746-IB16
PLC, AB Yuva kapağı
AB SLC 500 PLC CPU 1747-BA için Batarya,
GT3-0945
GT3-0947
GT3-0946
OIU Parçaları
OIU, AB PV+ 2711P-RDT10C
OIU, AB parlaklık önleyici 2711P-RG10 Film
Modül, OIU AB PV+ LOG. MOD. 2711P-RP
GT3-0974
GT3-0990
GT3-0991
GT3-0973
056-2323-6
Modül, OIU AB PV+ COMM. MOD. 2711P-RN6
756-2163-1
PLC, AB İzole bağlantı kaplini 1747-AIC-DH485
OIU, AB 32MB CF Card 2711-PRW1 – Programlama gerekmektedir.
OIU, 64MB RAM 2711-PRR64
IC, PLC AB Micro 1200 24DCIN 16Out 1762-L40BWA
PLC, AB Gelişmiş arayüz modülü 1761-NET-AIC
Kolu, Modutrol motora bağlayan 4 “ vana
kolundaki yuvarlaktan kareye doğru olan burç
PLC i ani voltaj yükselmelerinden korur ve PLC e gelen paraziti azaltır
PLC Kartları için arka düzlem
PLC için 120V AC ila 24VDC besleme
PLC Kart - CPU (Güç, Arıza, DH485 ışıkları vardır)
CPU kartına takılır- Programı barındıran
hafıza modülü
CPU nun sağındaki ilk kart
CPU nun sağındaki ikinci kart
16 uçlu Çıkış kartı
8 uçlu çıkış kartı
16 uçlu giriş kartı
Boş – yuva kapağı
CPU kartına takılır- destek bataryası
Kontrol panelindeki dokunmaktik ekran
Dokunmatik ekran için parlaklık önleyici film
1st Module Attached to Back of Touchscreen Contains RAM and Compact Flash Card
1. modülün arkasına eklenmiştir
1. modüle takılmıştır
1. modüle takılmıştır
Kontrol paneli içine yerleştirilmiş mikroişlemci
Kontrol paneli içinde bulunmaktadır – PLC i
mikroişlemciye bağlamaktadır
Güç panelinin içinde bulunmaktadır – PPLC i
mikroişlemciye bağlamaktadır
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
PARÇA LİSTESİ
TİCARİ KULE KURUTUCU GENEL SERVİS PARÇALARI (DEVAM)
Parça no #
Açıklama
Kullanıldığı yer
İnverterler ve hat reaktörleri
Inverterler
GT3-0955
Allen Bradley Inverter, VFD AB PF4 2HP/230V
Boşaltma için değişken hızlı hareket mekanizması – özel ebatlı ve voltajlıdır
GT3-0954
Allen Bradley Inverter, VFD AB PF4 2HP/460V
Boşaltma için değişken hızlı hareket mekanizması – özel ebatlı ve voltajlıdır
GT3-0953
Allen Bradley Inverter, VFD AB PF4 5HP/230V
Boşaltma için değişken hızlı hareket mekanizması – özel ebatlı ve voltajlıdır
GT3-0952
Allen Bradley Inverter, VFD AB PF4 5HP/460V
Boşaltma için değişken hızlı hareket mekanizması – özel ebatlı ve voltajlıdır
NOT: Kurutucunun, Dryer Master üzerine eklemeyle donatılması durumunda, yukarıdaki inverterlerin Power Flex 40
olması gerekmektedir. PF40 için yukarıdaki parça numaralarının sonuna A ekleyiniz.
Hat Reaktörleri
GT3-0975
Reaktör, Hat 2HP 230V 7.5 Am p
İnverteri ani voltaj yükselmelerinden korumaktadır – özel ebatlı ve voltajlıdır
GT3-0976
Reaktör, Hat 2HP 460V 3.4 Am p
İnverteri ani voltaj yükselmelerinden korumaktadır – özel ebatlı ve voltajlıdır
GT3-0482
Reaktör, Hat 5HP 230V 15.2 Am p
İnverteri ani voltaj yükselmelerinden korumaktadır – özel ebatlı ve voltajlıdır
GT3-0129
Reaktör, Hat 5HP 460V 7.6 Am p
İnverteri ani voltaj yükselmelerinden korumaktadır – özel ebatlı ve voltajlıdır
TD-100077
su geçirmez korna 120
Herhangi bir sebepten ötürü kurutucu kapandığında çalmaktadır
756-1213-5
Hava anahtarı diferansiyeli JD2-MAVİ
Güç paneline montelidir – üfleyicinin çalıştığını gösterir
815-1783-3
Başlat/Durdur/Pilot kiti
Komple Başlat/Durdur Anahtar seti – Bölmeleri, konveyörleri kontrol etmek için kullanılır
GT3-0099
1 N.O. CR104PXC1 Basmalı anahtar için kontak bloğu
N.O. Başlatma Düğmesi Kontak bloğu yedeği
756-1415-6
GE CR104PB-GOOU3 Oyuk kafalı düğme
Yeşil başlatma düğmesi yedeği (Yalnız düğme)
GT3-0100
1 N.C. CR104PXCO1 basmalı anahtar için kontak bloğu
N.C. Durdurma düğmesi kontak bloğu yedeği
756-1414-9
GE CR104PB-GOOU2 uzatılmış kafalı düğme
Kırmızı durdurma düğmesi yedeği (Yalnız düğme)
815-1849-0
Seçme anahtarı, 2POS, 1 N.O./1 N.C.
1 N.O./1 N.C. Kontrol bloğuyla komple
Çok yönlü faydalar
Servis Parçası Kitleri
Standart servisi parçaları kitleri Aşağıdaki
parçalardan oluşmaktadır:
GT4-SRVSCH1
1 - Ateşleyici (Doğal gaz ya da LP)
1 – Alev çubuğu (Doğal gaz ya da LP)
1 - AC F Röle
1 - Alev Pac
Bu kit, by-pas edilemeyecek ve bozulmaları durumunda kurutucunun
çalışmasını önleyecek temel parçalardan oluşmaktadır.
1 - SS3CP Transformatör
1 - Ayarlanabilir Basınçlı oda Hi-limiti
2 - 36' aşırı ısınma (sabit Hi-Limit)
Genişletilmiş servis parçaları kiti
Aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır:
GT4-SRVSCH2
1 - Komple Kit 1 (GT4-SRVSCH1)
1 - Honeywell Modutrol Motor M7284A 1012
1 – Ons ölçer
1 - Sensör, Platinum RTD Honeywell
1 – Hava anahtarı
6 – Brülör matkap uçları
Bu kit, elde bulundurulması gereken bazı ilave parçalarla birlikte
1. kitteki tüm parçaları içermektedir.
Kule Kurutucu Kullanımı ve Servis Hizmetleri
PARÇA LİSTESİ
TİCARİ KULE KURUTUCU YAN DUVAR PLAKALARI
Parça NO #
Açıklama
Kullanıldığı yerler
GSI ve ZIMMERMAN İçi Galvanizli Plakalar
12' İç Çapında Kurutucu
GT1-0405
Plaka, Duvar iç kısım Üst 12'
Üst halka
GT1-0406
Plaka, Duvar iç kısım Isıtma 12'
Isıtma bölümü
GT1-0407
Plaka, Duvar iç kısım temizlik 12'
Hububat inverterinin içi
GT1-0408
Plaka, Duvar iç kısım Soğutma 12' Soğutma bölümü
GT1-0409
Plaka, Duvar iç kısım alt 12'
Alt halka
18' iç çapında kurutucu
GT1-0195
Plaka, Duvar iç kısım Üst 18'
Üst halka
GT1-0193
Plaka, Duvar iç kısım Isıtma 18'
Isıtma bölümü
GT1-0229
Plaka, Duvar iç kısım temizlik 18'
Hububat inverterinin içi
GT1-0194
Plaka, Duvar iç kısım soğutma 18' Soğutma bölümü
GT1-0177
Plaka, Duvar iç kısım alt 18'
Alt halka
24' iç çapında kurutucu
GT1-0381
Plaka, Duvar iç kısım Üst 24'
Üst halka
GT1-0289
Plaka, Duvar iç kısım Isıtma 24'
Isıtma bölümü
GT1-0382
Plaka, Duvar iç kısım temizlik 24'
Hububat inverterinin içi
GT1-0383
Plaka, Duvar iç kısım soğutma 24' Soğutma bölümü
GT1-0384
Plaka, Duvar iç kısım alt 24'
Alt halka
30' iç çapında kurutucu
GT1-0706
Plaka, Duvar iç kısım Üst 30'
Üst halka
GT1-0707
Plaka, Duvar iç kısım Isıtma 30'
Isıtma bölümü
GT1-0710
Plaka, duvar iç kısım Alt 30'
Alt halka
Yukarıdaki plakalar için
GT1-0505
Rulo halde basınçlı oda kanalı - 12'
Plakalar içinde takviye yapan yatay kanal
GT1-0008
Rulo halde basınçlı oda kanalı - 18'
Plakalar içinde takviye yapan yatay kanal
GT1-0447
Rulo halde basınçlı oda kanalı - 24'
Plakalar içinde takviye yapan yatay kanal
GT1-0779
Rulo halde basınçlı oda kanalı - 30'
Plakalar içinde takviye yapan yatay kanal
GT1-0011
Bağlantı, Basınçlı oda rulo kanalı
Tüm rulo kanalları için bağlantı klipsi
GSI ONLY – Dış Paslanmaz Plakalar
12' dış çaplı kurutucu
GT1-0590-12
Plaka, duvara zımbalanmış metal Katı
Üst halkalar, Hububat inverteri altındaki halka, alt halkanın üstündeki halka
GT1-0591-12
Plaka, Duvara zımbalanmış metal .078
Hububat inverteri üstünde ve soğutma bölümünde
GT1-0592-12
Plaka, Duvara zımbalanmış metal .063
Hububat inverteri altında ancak soğutma bölümünün üstünde
GT1-0593-12
Plaka, Duvara zımbalanmış metal BTM
Alt halka
GT1-1177-12
Plaka, duvar – çift temizlik delikli
Hububat inverteri
GT1-0590-18
Plaka, duvara zımbalanmış metal Katı
Üst halkalar, Hububat inverteri altındaki halka, alt halkanın üstündeki halka
GT1-0591-18
Plaka, Duvara zımbalanmış metal .078
Hububat inverteri üstünde ve soğutma bölümünde
GT1-0592-18
Plaka, Duvara zımbalanmış metal .063
Hububat inverteri altında ancak soğutma bölümünün üstünde
GT1-0593-18
Plaka, Duvara zımbalanmış metal BTM
Alt halka
GT1-1177-18
Plaka, duvar – çift temizlik delikli
Hububat inverteri
18' Dış çaplı kurutucu
Kule Kurutucu kullanımı ve servis hizmetleri
PARÇA LİSTESİ
TİCARİ KULE KURUTUCU YAN DUVAR PLAKLARI (DEVAM)
Parça no #
Açıklama
Kullanıldığı yerler
24' Dış çapında kurutucu
GT1-0590-24
Plaka, duvara zımbalanmış metal Katı
Üst halkalar, Hububat inverteri altındaki halka, alt halkanın üstündeki halka
GT1-0591-24
Plaka, Duvara zımbalanmış metal .078
Hububat inverteri üstünde ve soğutma bölümünde
GT1-0592-24
Plaka, Duvara zımbalanmış metal .063
Hububat inverteri altında ancak soğutma bölümünün üstünde
GT1-0593-24
Plaka, Duvara zımbalanmış metal BTM
Alt halka
GT1-1177-24
Plaka, duvar – çift temizlik delikli
Hububat inverteri
GT1-0590-30
Plaka, Duvara zımbalanmış metal katı
Üst halkalar, Hububat inverteri altındaki halka, alt halkanın üstündeki halka
GT1-0591-30
Plaka, Duvara zımbalanmış metal .078
Hububat inverteri üstünde ve soğutma bölümünde
GT1-0592-30
Plaka, Duvara zımbalanmış metal .063
Hububat inverteri altında ancak soğutma bölümünün üstünde
GT1-0593-30
Plaka, Duvara zımbalanmış metal BTM
Alt halka
GT1-1177-30
Plaka, duvar – çift temizlik delikli
Hububat inverteri
30' dış çapında kurutucu
Yukarıdaki ve aşağıdaki plakalar için sürgülü kapılar
GT1-0074
Boşaltma portu
Alt halkada ve hububr inveterlerinde sürgülü kapı çerçeveleri
GT1-0075
Boşaltma plakası
Sürgülü kapı çerçeveleri için kapılar
Yalnız ZIMMERMAN da – Dış Paslanmaz Plakalar
12', 18', 24' ve 30' dış çaplı kurutucu
GT1-0590
Plaka, Duvara zımbalanmış metal katı
Üst halkalar, Hububat inverteri altındaki halka, alt halkanın üstündeki halka
GT1-0591
Plaka, Duvara zımbalanmış metal .078
Hububat inverteri üstünde ve soğutma bölümünde
GT1-0592
Plaka, Duvara zımbalanmış metal .063
Hububat inverteri altında ancak soğutma bölümünün üstünde
GT1-0593
Plaka, Duvara zımbalanmış metal BTM
Alt halka
GT1-1177
Plaka, duvar – çift temizlik delikli
Hububat inverteri

Benzer belgeler