Panama-Kolombiya değerlendirme raporu

Transkript

Panama-Kolombiya değerlendirme raporu
Türk Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü Panama Kolombiya Heyeti
6-11 Temmuz 2015
İKMİB-İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından EVSİD Ev ve Mutfak Eşyaları
Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği ile işbirliğinde Panama ve Kolombiya’ya yönelik olarak bir sektörel heyet
organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
6-11 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen organizasyona İKMİB ve EVSİD üyesi olan 26 firmadan 32
temsilci, Birliğimiz, EVSİD ve Ekonomi Bakanlığımız yetkilileri katılmışlardır
Heyet Öncesi Hazırlıklar
Panama ve özellikle Kolon Serbest bölgesi, Karayipler ve Latin Amerika ülkeleri için bir dağıtım noktası özelliği
taşımakta ve yıllık yaklaşık 12 Milyar$ lık ciro hacmine ulaşmaktadır. Kolon Serbest bölgesinin Türk ev ve
mutfak eşyaları üreticilerinin çevre ülkelere ihracatlarını arttırmaları için önemli olduğu düşünülerek
Panama’da incelemelerde bulunulması ve büyük dağıtım firmaları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri
amaçlanmıştır. Kolombiya ise 2014 yılı itibarıyla 190 milyon$ lık mutfak eşyaları ithalatı ile bölgede önemli
potansiyel pazarlardan biridir.
Bahsekonu her iki pazar için de ikili iş görüşmeleri ve pazar inceleme konusunda Birliğimizce profesyonel
danışmanlık hizmeti alınmış ve heyetimiz öncesinde Panama ve Kolombiya’daki potansiyel alıcılar ile
katılımcı firmalarımızın uygun karşıtları ile eşleştirilmesine çalışılmıştır. Ayrıca heyet katılımcılarımızı ve ihraç
ürünlerini tanıtıcı broşürler hazırlanarak potansiyel alıcılara ulaştırılmıştır.
7-8 Temmuz 2015 Panama Kolon Bölgesi Ziyareti ve İş Görüşmeleri
6 Temmuz 2015 akşamı Amsterdam aktarmalı Panama’ya varan heyetimiz bir sonraki gün sabah 08:00
hareketle Panama merkezden yaklaşık 1.5 saat uzaklıktaki Kolon serbest bölgesi ziyareti ile programa
başlamıştır. İlk olarak Panama Kolon Serbest Bölge yönetimi ile bir toplantı yapan heyet katılımcılarımız,
burada serbest bölgenin sunduğu avantajları ve işleyişi hakkında detaylı bilgi almışlardır. Ardından gruplara
ayrılan heyet katılımcılarımız serbest bölgede yer alan toptancılar ile görüşme fırsatı bulmuştur.
8 Temmuz Çarşamba günü bu kez Panama ticaret Odasını ziyaret eden heyet katılımcılarımız, ardından Do it
Center isimli yapı market zincirini ziyaret etmiş ve Bogota-Kolombiya’ya hareketi öncesinde otelde iş
görüşmeleri gerçekleştirmiştir.
9 Temmuz 2015 Bogota Retail Tour
8 Temmuz akşamı Bogota’ya geçen heyetimiz ikili iş
görüşmeleri öncesinde Bogota’da yerleşik zincir
mağazaları ziyaret ederek retail tour sırasında rakip firma
ve ürünleri inceleme fırsatı bulmuştur. Sırasıyla Home
Center, La14, Togo, Falabella, Jumbo, Exito gibi mağazaları
ziyaret eden firmalarımızın böylece iş görüşmeleri
öncesinde pazar ve potansiyel alıcılar hakkında bilgi sahibi
olmaları amaçlanmıştır.
10 Temmuz 2015 Bogota İkili İş Görüşmeleri
Programın son bölümü olan 10 Temmuz günü, heyetimizin konakladığı otelin balo salonunda firmalarımız
için toplantı masaları düzenlenmiş ve önceden Bogota’ya göndermiş olduğumuz ürün numunelerini
sergilemeleri sağlanarak önceden belirlenmiş takvime bağlı olarak Kolombiya’da yerleşik firmalar ile
görüşmeleri sağlanmıştır. Bu görüşmelere Bogota dışındaki büyük zincirler de davet edilmiş nitekim La14 ve
Electro Villegas gibi büyük zincirler Cali ve Medellin’den programa katılmışlardır.
Yoğun geçen program sonucunda her bir katılımcı firmamızın ortalama 8 potansiyel alıcı ile görüştüğü
organizasyonda toplam görüşme sayısı 239 olarak gerçekleşmiştir.
Genel Değerlendirme
Türk Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü ilk kez böylesine büyük bir katılım ile sektörel düzeyde heyet
gerçekleştirmiştir. Birliğimiz ve sektörün önemli derneği EVSİD işbirliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz
organizasyonumuz, gerek iş görüşmelerinin başarısı gerekse firmaların birlikte hareket ederek ortaya
çıkarttıkları sinerjiyi görmeleri açısından çok faydalı geçmiştir.
Pazar özelinde hem Panama hem de
Kolombiya için henüz Türkiye olarak
mevcut
potansiyeli
değerlendiremediğimiz ve pazar
payımızı arttırabilmek için ikili iş
görüşmeleri sonrasında her iki
ülkede de pazarda derinleşecek ilave
aktiviteler yapılmasının gerekli
olduğu anlaşılmıştır.
Bu çerçevede Birlik olarak ve
firmalarımızın bireysel düzeyde ilgili
pazarlara yönelik faaliyetlerini
devam
ettirmesi
konusunda
çalışmalarda bulunulması ve aktivitelerin sonrasında performans ölçümlemesinin yapılmasının faydalı
olacağı düşünülmektedir.